Nr. 3 August Årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 August 2009 33. Årgang"

Transkript

1 Nr. 3 August Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 OPPDAL LANDBRUKSRÅDGIVNING... side 3 Ny gjødselsesong og lavere prisnivå... side 3 Tørråtekamp og (for) store poteter... side 3 Markdag vandring i levande kulturlandskap... side 5 OPPDAL KOMMUNE, Plan og Forvaltning Landbruksavdelingen... side 4 Produksjonstilskudd i jordbruket (søknadsfrister etc.)... side 4 Grovfôrsalg... side 4 Markdag vandring i levande kulturlandskap... side 5 TINE RÅDGIVNING Telefonnr. til rådgivningstjenesten i Oppdal... side 6 Kukontrollen og sviktende datakvalitet... side 6 Kursvirksomhet Jur i form... side 7 Registreringer i kukontrollen og husdyrregisteret... side 7

2 OPPDAL LANDBRUKSRÅDGIVNING Dovrevn. 13, 7340 OPPDAL Telefon: Fax: Mob. Knut: Mob. Torhild: Mob: Anne Karin: E-post: Anne Karin: Hjemmeside: Kontor: Felleskjøpet avd. Oppdal, 2. etg. Ansatte: Torhild Svisdal Mjøen, ringleder/daglig leder, Knut Sundset, ringleder, Anne Karin Botnan, ringleder OPPDAL KOMMUNE Plan, og Forvaltning Landbruksforvaltningen Kommunehuset, Inge Krokannsv Oppdal Telefoner E-post: Oppdal Kommune: Fax: Tor Sæther Per Odd Volden (permisjon) Arild Hagen Gro Aalbu Eli Grete Nisja Jenny Kristin Heggvold (permisjon) Eirin Berge Evy-Ann Ulfsnes UTGIVELSESPLAN OG PRISER PÅ SPALTEPLASS «Grobladet» kommer ut 4 ganger per år: 15. mars, 26. april, 10. august og 6. desember. Stoffrist: Minimum 5 dager før utgivelsesdato. Alle organisasjoner med tilknytning til landbruket i Oppdal kan benytte Grobladet som informasjonsblad, og betaler kr 600,- per side. 2 Grobladet nr

3 Oppdal Landbruksrådgivning Ny gjødselsesong og lavere prisnivå (Klipp fra Yara sine nyhetssider) Yara har i løpet av juni forandlet fram nye kontrakter med sine forhandlere i norsk marked. Som følge av utviklingen internasjonalt, reduseres prisen på alle produkter betydelig. Mange bønder har valgt å redusere gjødselmengden denne våren som følge av det høye prisnivået. Med reduserte priser håper vi at alle igjen kan tilpasse gjødslinga til det som er både agronomisk riktig og økonomisk optimalt. Hvordan gjødselprisene vil utvikle seg på lengre sikt, er det vanskelig å si noe sikkert om. Utviklingen i internasjonale kornpriser, olje- og gasspriser, Kinas eksportpolitikk og satsingen på bioenergi er viktige faktorer som vil påvirke gjødselprisene og som kan bidra til svingninger også framover. Yara Norge tilstreber imidlertid et prissystem og et samarbeid med grossistleddet som sikrer en kostnadseffektiv logistikk og som gi alle parter størst mulig forutsigbarhet på pris og leveranser. Tørråtekamp og (for) store poteter! Knut Sundset Sommeren går mot slutten og høsten står for døra, men husk å beskytte potetene mot tørråteangrep. I august er risikoen for tørråteangrep svært stor, men det er også nok av eksempler på spredning av tørråtesmitte langt utover i september når temperaturen er høy på dagtid. I 2008 ble det oppdaget tørråte på lageret etter slik sein oppsmitting. Derfor er det viktig at riset er beskyttet helt fram mot opptak. Bruk Shirlan til de siste sprøytingene fram mot opptakinga. Vekstavslutning Hvis potetene er store nok, eller du har mistanke om at det kan finnes tørråte i åkeren, bør riset drepes med Reglone minst 14 dager før opptaking. Hvis riset er høyt og kraftig er det ofte nødvendig med to reglonesprøytinger med noen dagers mellomrom, og med noe reduserte doser (les etiketten). En kombinasjon av risknusing og Reglone kan også være aktuell. Først knusing etterfulgt av en liten dose Reglone. Vitsen er at alt ris må være inntørket før opptak for å redusere risikoen for overføring av smitte fra riset til knollene (tørråtesoppen overlever ikke på dødt ris.) Kontakt oss hvis du har spørsmål. NB: Behandlingsfristen for Reglone er 8 dager! Grobladet nr

4 Unngå alt for STORE poteter En del mandelpotetåkrer er uvanlig fine i år, og potetene i disse åkrene er forholdsvis store for årstida. Nå, utover i august, vokser potetene svært raskt hvis været er gunstig, og knollene kan fort bli vel store i gjennomsnitt. Ta graveprøver og følg med i utviklinga. Svi ned riset med Reglone når størrelsen er luggum. Det er dårlig økonoim i å produsere for mye STORE knoller som faller utenfor sorteringsreglene for matpoteter (>150 g). Husk at potetene fortsetter å vokse en ukes tid etter nedsviing. Mai-Britt og Jan Sandblost har en nydelig mandelpotetåker på Vang. Bildet er tatt den 6. august. Foto: K. Sundset Plan og Forvaltning Landbruksforvaltningen PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET Det minnes om at søknadsfrist for produksjonstilskudd i jordbruket og Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag (RMP) er 20. august Søkerne oppfordres til å levere søknad om produksjonstilskudd på nett for å lette videre søknadsbehandling. GROVFÔRSALG Salg av grovfor skal skje etter regningssvarende pris. Med dette menes at grovfor skal avhendes til en pris som gir lønnsomhet. Når det særlig gjelder salg av rundballer betyr dette at prisen pr. rundball skal være minimum kostnadene ved pressing og pakking. 4 Grobladet nr

5 Markdag Vandring i levande kulturlanskap Tirsdag 18.august Oppmøte ved bommen på Vinstradalsveien. Program Kl Berteplassen. Orientering om planleggingsarbeidet i Vinstradalen og Loe utmarkslag, med rydding og bruk av gammel slåttemark innover Vinstradalen. v/ Jenny Kristin Heggvold Vandring ned pilgrimsleden til Plassastuggu, vi har fleire STOPP med temaene: Beiterydding og beitebruk v/ Torhild Svisdal Mjøen Gravfeltet på Rise. Historie og skjøtsel v/ Jenny Kristin Heggvold Pilgrimsleden. Historie og Skjøtel v/ Eli Grete Nisja Siste stopp er Plassastuggu ved Bruvollen. Historie og restaurering. Muligheter for finansiering av slike prosjekter. Kaffe med noko attåt ved Plassastuggu Slutt ca. Kl Velkomne!! Arr: Vinstradalen og Loe Utmarkslag Oppdal Landbruksrådgivning Oppdal Kommune, plan og forvaltning, miljø og landbruk Grobladet nr

6 TINE-rådgiver Berit Haarstad Foss Telefonnummer til rådgivingstjenesten på Oppdal Tidligere i år ble det bestemt fra administrativt hold at fasttelefonen på kontoret i Oppdal ikke lenger skulle være i bruk. Det er derfor ikke mulig å komme frem til rådgivingstjenesten med det gamle fast-telefonnummeret ( ). I stedet er det et mobilnummer dere skal bruke: Dette er en arbeidstelefon og blir følgelig bare besvart i arbeidstiden. Det er imidlertid mulig å legge igjen en beskjed på svareren utenom arbeidstiden og så blir det tatt kontakt med dere snarest mulig. Dette gjelder også hvis jeg er forhindret i å ta telefonen i arbeidstiden. Nedenfor følger andre viktige telefonnummer i TINE rådgiving: Primærrådgiver Berit Haarstad Foss Fôringsrådgiver Anne Karin E. Botnan Hygienerådgiver, kvalitet May Britt Størset Hygienerådgiver, teknikk Arnfinn Gunnes Økonomirådgiver Geir Roar Moseng Sentralbordet TINE Gardstankservice Leveringstelefonen Kukontrollen og sviktende datakvalitet Det er kommet bekymringsmeldinger angående datakvaliteten i kukontrollen. Det er et økende antall produsenter som har færre enn 11 veiinger og også for få analyser i forhold til kravet i kukontrollen. Dette gjelder dessverre også mange i Oppdal og jeg vil her få minne om pkt. 2.2 i Regler for kukontrollen: Tiden fra en kontrolldag til den neste skal være ca. en måned. - Avstanden mellom to kontrolldager skal minimum være 16, maksimum 60 dager - Det skal være minst 5 kontroller hvert halvår - Det skal foretas minimum 11, maksimalt 12 kontrolldager i løpet av kontrollåret Det skal sendes inn periodeopplysninger også ved sinperioder. Det skal foretas uttak av prøver til laboratorieanalyser fra hver enkelt ku på normalt hver annen kontrolldag. - Det skal være minst 2 kontroller med prøveuttak hvert halvår. Det skal være minst 5 kontrolldager med prøveuttak i løpet av kontrollåret 6 Grobladet nr

7 Det vil være økt fokus på dette utover, og de som ikke oppfyller disse kravene vil bli utmeldt fra kukontrollen og med de konsekvensene det medfølger. Pr. dags dato er de økonomiske konsekvensene 40 øre i KSL trekk. Med en kvote på l blir det ,- i tap/år! Kursvirksomhet Kurset Godt Jursamarbeid som var planlagt i vår ble dessverre avlyst på grunn av en plutselig tidlig vår. Vi har likevel planer om å prøve en gang til med oppstart i løpet av høsten. Kurset har endret navn til Jur i form, men innholdet er det samme. Prisen har imidlertid økt en del da det viste seg at kursavgiften ikke dekket alle kostnader, men en gla nyhet til Oppdal er at vi skal få det til gammel pris Jur i form Et kursopplegg i regi av HTS som går over ett år. Kurset inneholder to felles forelesninger, besetningsgjennomgang med lokal veterinær og TINE funksjonstest. Forelesere på kurset vil bli HTS veterinær og Hygienerådgiver i TINE. Egenandel 4500,-. inkludert mat og kursmateriale ( Oppdalspris ) Hygienetekniker May Britt Størset vil stå for kurset og det vil komme nærmere informasjon om tid og sted. Er det allerede noen nå som vil melde seg på så kan dere enten kontakte May Britt på telefon eller Berit på telefon Registreringer i kukontrollen og husdyrregisteret I begynnelsen av mai tok mattilsynet over husdyrregisteret og la det over i MATS. Under omleggingen skjedde det en del uforusette ting som i ettertid har skapt stor frustrasjon. Noen individer har ikke kommet med i det nye registeret, og en del rett-inger som tidligere kunne gjøres via kukontrollen er ikke lenger like enkelt. Det arbeides med å få dette i orden igjen, men der dere har problemer med registreringer evt. rettinger så ta enten kontakt med mattilsynet direkte på tlf eller kontakt TINE rådgiver som kan ta saken videre. Det blir også lagt ut fortløpende informasjon på TINE medlem sine nett sider, det anbefales å lese disse for dere som er egenregistratorer. Alle rettinger bør imidlertid skje via kukontrollen for å unngå feil senere. Fortsetter siste side Grobladet nr

8 Oppdal Landbruksrådgivning Dovrevn Oppdal En del hendelser som mange har problemer med: Feilmelding om at individnr. ikke finnes i husdyrregisteret: dette er dyr som ikke har blitt med over i konverteringa og disse må vekkes til live, kontakt mattilsynet på Utmelding dyr: er hendelsen registrert i husdyrregisteret så går det ikke å bruke samme dato, bruk da dagen før. Gjelder også der utmeldingsopplysningene er forhåndsregistrert i registreringsprogrammet og det mangler bare utmeldingskode og innsending, rett da datoen til dagen før. Sletting av kalving/skifte av kjønn: går kun der det gjelder siste kalving på kua og der ku og kalv fortsatt ER i fjøset. Skal gamle kalvinger slettes så må dere kontakte rådgiver. 8 Grobladet nr

Nr. 1 Mars 2014 38. Årgang

Nr. 1 Mars 2014 38. Årgang Nr. 1 Mars 2014 38. Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 FELLES ÅRSMØTE: Oppdal Landbruksrådgivning og Oppdal Avløserlag... side 3 OPPDAL LANDBRUKSRÅDGIVNING Innkalling

Detaljer

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL Det foregår for tida store vegarbeider i Orkdal. Det investeres for i alt 8,2 millioner kroner på tre veger. Disse er Strømtjønnvegen, Mjovassvegen og Hamranvegen. Alle

Detaljer

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 OPPDAL FORSØKS- OG DRIFTSPLANRING... side 3 Innkalling til Årsmøtet 16. april (sammen med Avløserlaget)... side

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007 Rundskriv 28/2007 Fylkesmannen Kommunene Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Sverre Saxebøl (24131199), Ole Karsten Kirste (24131102), Synnøve Kjos Frank (24131069), Raage Jama

Detaljer

TILLEGG FOR MEDLEMSKAP I HUSDYRKONTROLLEN

TILLEGG FOR MEDLEMSKAP I HUSDYRKONTROLLEN TILLEGG FOR MEDLEMSKAP I HUSDYRKONTROLLEN Konsernstyret vedtok i vår å innføre et tillegg på 6 øre pr liter melk for produsenter som er medlemmer av husdyrkontrollen. Registrerer du egne veiedata, eller

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015 debra-nytt Nr 1 MARS 2015 Året 2015 blir spennende, EB har fått eget punkt i blåreseptordningen. Håpet er at overgangen skal gli best mulig uten særlig friksjon. DEBRA har blitt invitert sammen med flere

Detaljer

KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY

KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY Nå er klimastasjonene satt ut i Meldal (Muan), Rindal (Rindalsskogen) og Rennebu (Stamnan). Klimastasjonene måler jordtemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet,

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014.

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014. Mens vi venter Sommeren 2015 Kjære alle dere som venter! Nå er sommeren her! Vi skriver juli, og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sekretariatet har vi nå lagt feriekabalen.

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 2015 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal 16.04.2015 Innhold Årsmøte 2014... 3 Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid... 7 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM?

LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM? LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM? Spørsmål om en skal velge lån eller leasing som finansieringsform dukker ofte opp i forbindelse med kjøp av ny traktor, diverse redskap, melkerobot, inventar i

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 11. AUGUST 2011 Til stede: Forfall: Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Halvor Nordli (sekr.), Ola Jordhøy

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Miljøenheten Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Floghavre 2013 Det nærmer seg igjen tida da floghavren kommer til syne og det er tid for å ta de nødvendige rundene i kornåkeren. Det er like viktig som før

Detaljer

ARRANGØR HÅNDBOK FOR KURS I SAUEKLIPPING OG ULLHÅNDTERING

ARRANGØR HÅNDBOK FOR KURS I SAUEKLIPPING OG ULLHÅNDTERING ARRANGØR HÅNDBOK FOR KURS I SAUEKLIPPING OG ULLHÅNDTERING Fjerde utgave mars 2015 Innhold Innledning... 3 Planlegging av kurs... 4 Budsjett... 6 Søknad om tilskuddsmidler... 8 Kursmateriell... 9 Sertifiserte

Detaljer

Vefsna Forsøksring. Innhold:

Vefsna Forsøksring. Innhold: Vefsna Forsøksring Ring nytt Nr 1/2009 Mars ******************************************************** Innhold: Innkalling til ekstraordinært årsmøte 02.04.09 Referat fra ordinært årsmøte 25.02.09 Resultat

Detaljer

Passer for: Spillet passer best for ungdom over 13 år, men det kan tilpasses yngre aldersgrupper

Passer for: Spillet passer best for ungdom over 13 år, men det kan tilpasses yngre aldersgrupper Handelsspillet Mål: Spillet har som mål å illustrere hvordan handelsprosessen kan være til hjelp og til hindring for den økonomiske utviklingen av samfunn og land. Målet er å skape en interesse og en diskusjon

Detaljer