dessuten er det viktig med rask svar i forhold til klinisk farmakologi (medikamentspeil) og mikrobiologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "dessuten er det viktig med rask svar i forhold til klinisk farmakologi (medikamentspeil) og mikrobiologi"

Transkript

1 Forkortelsene er første bokstav i sykehusets navn eller byen. SP 1 93 Dersom ditt foretak har slike tilbud nå, hva er konsekvensen for din avdeling, positivt eller negativt, dersom tilbudet flyttes, evt. sentraliseres? andre Svært negativt! andre ingen betydning andre Negativt andre Vi har i dag gode muligheter for raskt å kunne konferere svar/ få hjelp til tolkning. Viktig et nært samspill mellom kliniker og "laboratoriene" andre Dårligere responstid og dårligere konferansemuligheter andre Svært negativt om patologi el mikrobiologi Flyttes eller sentraliseres(bl.a Frysesnitt viktig. andre edisinsk biokjemi må bli i olde. Resten kan evt. sentraliseres andre Negativt K andre responstiden må ikke bli dårligere N andre ikrobiologi er sentralisert og gir nok noe økt svartid, men telefonen eksisterer N andre Bortsatt fra isinsk biokjemi er det nødvendig for min avdeling å få takk i spinalvæske standardparametre inklusive celldifferensering til enhver tid dessuten er det viktig rask svar i forhold til klinisk farmakologi (ikamentspeil) og mikrobiologi Utover det trenger min avd. ofte flere immunologiparametre( haster ofte ikke, men bør ikke ta mer enn 2-3 uker (spesiell screening som ANA, RF...) N andre Bortsatt fra isinsk biokjemi er det nødvendig for min avdeling å få takk i spinalvæske standardparametre inklusive celldifferensering til enhver tid dessuten er det viktig rask svar i forhold til klinisk farmakologi (ikamentspeil) og mikrobiologi St. andre Utover det trenger min avd. ofte flere immunologiparametre( haster ofte ikke, men bør ikke ta mer enn 2-3 uker (spesiell screening som ANA, RF...) vi trenger personlig klinisk kontakt cytolog/patolog Vil virke negativt, da et raskt og pålitelig svar er viktig for å stille diagnose og starte behandling. En sentralisering vil sannsynlig øke svartiden og der forsinke behandlingen. Det vil være katastrofalt for virksomheten i isinsk avdeling og for olde sykehus HNR hvis vi skulle bli fratatt våre godt fungerende laboratoria i mikorbiologi/virologi, patologi, og Lenger responstid. indre muligheter til direkte konferering om prøvesvar, patologiske konferanser o.s.v. Ser kun ulemper, dels store, at eksisterende tjenester flyttes/sentraliseres Jeg ville forvente en negativ virkning, først og fremst ift tid fra analyse til prøvesvar, som er det vi merker best per i dag. Dårligere tilbud til pasientene, dårligere responstid. Større usikkerhet, vanskeligere konferansemulighet. Noen pasienter kan tenkes flyttet. Betydelig utsettelse av kreftdiagnostikk Flytting av mikrobiologi og patologi katastrofalt fo. avdeling Selv om jeg personlig i mitt daglige virke er mest avhengig av lokalt tilbud innen. biokjemi og mikrobiologi, er det svært viktig å beholde funksjonen lokalt for immunologi og patologi (inkl. cyt.) og til dels farmakologi, da vi som klinikere samarbeider nært, og et bredt differensiert tilbud lokalt har betydning i flyt og hurtighet i den helhetlige isinske utredning og behandling eget stort tilbakeskritt - stort tap for fagmiljø og faglig kvalitet. Også dårligere pasientflyt L Neg L Dårligere tilbud for pasienten økt ventetid/responstid. Økt tidsbruk for å etterlyse svar fører dette erfaringsmessig. L IKROBIOLOGI BØR IKKE SENTRALISERES, DET VIL BLI FOR DÅRLIG SERVICE

2 L N Dersom mikrobiologi flyttes vil det ha negative konsekvenser for seksjon for infeksjonsisin og hematologi samt seksjon for nyreisin immunsuppremerte transplanterte hvor infeksjoner er blant de viktigste dødsårsaker Vanlig klinisk/kjemisk lab. trengs lokalt. Jeg tror centalisering av øvrige tjenester til Trondheim bare vil være av det gode. Bl. A. vil man der få et miljø, og vil nok bedre dekke klinikerens behov, f. ex. ved spørsmål. N Det lille av klinisk farmakologi som vi har er meget viktig å beholde (litium, etanol,paracetamol, salicylat og teofyllin). L barn negativt Svært negativt hvis dette forsvinner. Savner også digitoxin analyser i Namsos. kir Dårligere konferansemulighet, tilgjengelighet, hurtighet, og pålitelighet (fordi man ikke vet om man kan stole tilstrekkelig på personen som oppgir svaret). I en del situasjoner er det svært viktig for virksomheten - innen for eksempel mammakirurgi. kir eget negativt ved flytting pga. forventer dårligere responstid og mindre muligheter til konferanse kir Svært negativ. kir frafall av mikrobiologisk lab på mitt sjukehus ville gi betydelig lavere reaksjonshastighet ved behandling og diagnostikk av infeksjoner og den viktige direkte personlige diskusjonemuligheten ville muligens nedsette behandlingskvaliteten også innen kreftkirurgi er muligheten for frysesnitt svært viktig og sentralisering av patologien kan nedsette denne kir. kompetansen betraktelig, i tillegg at personlige diskusjoner patologen hjelper mye kir negativt L kir sannsynligvis vanskeligere å få hurtig nok svar i enkelte tilfelle, jeg tenker her på microbiologi L kir ikrobiologi anses som svært viktig N kir Hvis man først skal sentralisere laboratorieisin ennå mer, vil det være viktig at det legges til et laboratorium, som gir oss et totalt tilbud( les St. Olav). Derved slipper vi å forholde oss til flere aktører. Det at vi i Namsos har mistet mikrobiologi, svekket betydelig den kontinuerlige og verdifulle kommunikasjon laboratoriet. N kir Sannsynligvis greit i de overfor nevnte spesialiteter St. kir På et universitetssykehus må dette være en forutsetning andre Frykter dårligere tilgjengelighet samt større anonymitet Å kir Negativt Å kir Svært negativt Å Uakseptabelt dersom legg ned mikrobiologi/cyt/patol. Konferer uttale frå infeksjonsisinar E Eide vedr mikrobiol. For klinisk farmakologi er det viktig dei analysene har i dag (Cya/paracetamol/ASA/teofylin/dig/gentam). At vi har mista Vancomysin er klart problematisk! Å andre Uakseptabelt nedlegging, vi trenger dagens funksjoner for å drive en fullverdig kvinneklinikk i HS Å andre Vil virke svært negativt Å andre Føre til forlenget liggetid. Økt mortalitet pga senere resultat. indre atraktiv arbeidsplass pga manglende spesialfunksjoner Å andre Frykter lenger responstid og dårligere konferansemuligheter, greit å kjenne folk Å andre Pr. i dag raskt og greit å få kontakt, prøvesvar kommer elektronisk en gang analysen er ferdig Å andre Patologi vil få senere svar Å barn Helse Sunnmøre, Ålesund sykehus må ha god (minst som nå) service innenfor mikrobiologi SP 2 99 Hvordan vil du vurdere nytten av et "vaktsamarbeid" innen laboratoriespesialitetene? (slik at en spesialist i laboratoriefaget alltid er tilgjengelig for konferanse) andre Liten nytte for oss innen ØNH andre Viktig i farmakologi; Trondheim fungerer bra for meg andre Interessant dersom det ikke svekker det ytterligere tilbudet andre Dagens ordning fungerer tilfredsstillende, ser ikke noe umiddelbart behov for endring Dagens ordninger bærer i seg et rekrutteringsfremmende aspekt andre Greit om spesialisten kan ta stilling til svar og prøver fra et annet sykehyus andre Ingen dum ide andre Godt K andre Bra L andre Lite brukt på vakttid N andre Det er slik det fungerer i dag! St. andre å ha kjappest mulig tilgang for korrekt analyse. Dersom vaktsamarbeid kan gi denne garantien-like kjapt og korrekt svar- er det ok. Gjelder ikke der fysisk nærhet trengs for å analysere prøver på vakttid så lenge vår avdeling og vårt sykehus har tilgjengelig ekspertise på huset, så vi et vaktsamarbeide der spesialisten ikke her stasjonert hos oss være en nedtur Kan aksepteres dersom tilgjengeligheten er like god eget positivt. I få tilfeller kan det være nyttig å konferere utenom arbeidstid. Pr. dato har en mikrobiologisk vakt her, og det er viktig å beholde denne funksjonen. Usikker Kan være nyttig. Slike ordninger vil sikkert starte glød og optimisme, deretter langsomt bli dårligere og etter hvert gå inn i den generelle "pool" av fagfolk L Bra

3 L eget nyttig, ikke minst i vaktsammenheng for å tolke evt vanskelige svar. L OK N sannsynligvis meget nyttig. N Kan være nyttig. L barn stor nytte kir Dårligere pålitelighet når det gjelder et fag vedkommende ikke jobber innen til daglig. kir Det beste er at hvert av fagene er tilgjengelig. Er dårligere ordning vaktsamarbeid. Unntak er genetikk som sjelden trengs som ø.hjelp. kir Kan være nyttig kir jeg opplever at legekompetansen innen mikrobiologien er svært viktig i kombinasjon korte transporttider for prøvene kir usikker L kir ingen spesielle synspunkter på det L kir Vet ikke N kir Sannsynligvis god. St. kir vet ikke andre Lite behov for oss Å kir middels viktig Å kir Positivt Å Positivt Å andre Positivt, men det må sikres en god tilgjengelighet til vakthavende direktenummer Å andre Viktig raske svar på prøver - tungvint vaktsamarbeid Å andre Sjelden aktuelt for kreftavd. Å andre Ikke så viktig i min avd. Å andre Irrelevant for denne seksjonen. Behov for kontakt gjelder ord. dagtid & arbeid Å andre Ser ingen positive sider! Å barn Bør være uaktuelt innenfor. biokjemi. Vi kan ikke ha dårligere service videre vi er svært fornøyd i dag. Kan ikke drive ei barneavdeling på vårt nivå uten mikrobiolo. Service her SP Er noen av de aktuelle laboratoriefagene spesielt godt, eller spesielt dårlig egnet for slikt vaktsamarbeid? andre Vet ikke andre Telefontilgjengelighet viktigere enn fysisk tilgjengelighet andre ikrobiologi lite egnet (analyser og tolkning må skje lokalt) andre ikrobiologi dårlig egnet når det kniper om tid, Raskt oppsatte prøver viktig iblant andre nei andre Viktig å ha patologi på samme sted K andre Transfusjonsisin Biokjemi OK, dårlig i patologi og mikrobiologi L andre? N andre Vet ikke St. andre Vi må ha mulighetfor fysisk nærhet til patolog/cytolog flere ganger ukentlig Genetikk er vel prøver som tar lang tid å alysere, derfor ikke nødvendig fysisk nærhet vakttid Dårlig egnet:: Patologi, mikrobiologi og klinisk kjemi pga responstid og nærhet for konferering - samarbeid om pasintens behov nær pasienten. Godt egnet: Genetikk. ingen - konfr ovestående punkt ingen spesiell mening. edisinsk biokjemi? Klinisk kjemi og mikrobiologi, samt "cito"-diagnostikk patologi lite egnet L Vet ikke L Vetes ikke. L Farmakologi og immunologi (godt) N Vet ikke L barn godt-immunh,patologi kir Immunologi og klin. farmak. kir Patoogisk expertise bør være på huset men trenger ikke å være tilgjengelig 24t i døgnet. Laboratorieisin kan muligens egne seg best for vaktsammenarbeid mens mikrobiologi er mindre egnet. jo mindre et laboratoriefag er involvert i akuttisinske problemstillinger herunder også kreftkir. kir ingrep desto bedre egnet for vaktsammenarbeid, eks genetikk, immunologi kir klinisk farmakologi burde være godt egnet L kir vet ikke L kir Usikker N kir ikrobiologi. St. kir vet ikke andre Ikke relevant Å kir Dårlig egnet er: mikrobiologi, patologi Å kir Vet ikke. Beh. Problemer i samarbeid m/.avd Å ikrobiologi Å andre For kvinneklinikken vil det være patologi som er dårlig egnet for vaktsamarbeid Å andre Ja, isinsk biokjemi, mikrobiologi og patologi Å andre Vet ikke Å andre Patologi må være lokalt Å barn Klin. Biokjemi bør ikke ha vaktsamarbeid

4 SP Bør tilgang på kompetent laboratoriespesialist skje via telefon, andre telemuligheter (nettmøte, videokonferanse), eller er personlig tilstedeværelse i institusjonen nødvendig? andre Personlig møte svært viktig innen patolog, mindre viktig for de andre fagene andre Telefon umiddelbart svar viktigst andre Telefon andre Personlig tilstedeværelse innebærer en verdi som nok kun delvis kan erstattes av andre former for tilgang andre Helst til stede, men se over andre Telefon kan ofte være bra nok andre Tilgang på kompet. Laboratoriespesialist kan skje via telefon andre Tilstede andre I nokre tilfeller nødvendig tilstedeværelse K andre Gjerne nett L andre Telefon er tilstrekkelig L andre Bør være tilgjengelig "face to face"!!! N andre Har kun erfaring telekommunikasjon. St. andre personlig tilstedeværelse positivt, men mye kan skje via telefon, videokonferanse personlig tilstedeværelse er best. Telefon er like bra som andre telemuligheter vi som er vant til peronlig tilstedeværelse i vår sykehus, mener at all annet en tilstedeværesle er en forringelse av virksomheten. mikrobiolog må være tilstede ved behov. Ellers mindre viktig. Nytten av patolog, mikrobiolog og spesialist i klinisk biokjemi på eget sykehus er meget stor Telefon, e-post L Telefon ok L telefon er vel oftest tilsstrekkelig. L TELEFON OK L ange faglige fordeler ved personlig kontakt når kompetansen er god N Telefon holder (iallefall nesten) alltid. N telefon og e-post skulle holde L barn tlf,evt nettmøte kir Et flertall av gangene gjøres slike konsultasjoner per telefon, men i viktige og litt mer innviklede situasjoner er det en ekstrem fordel fysisk tilstedeværelse og kunne diskutere situasjonen ansikt til ansikt. I enkelte situasjoner er det svært negativt å ikke ha mulighet til spesialist. kir Utvilsomt fordel tilstedeværelse, særlig patologi, mikrobiologi, klin. farm. Telefonkontakt nødvendig ved hastesaker kir Det kan være en mulighet at en del problemer kan løses via telefon på vakt, men personlig tistedeværelse er ellers viktig ikke minst tanke på kvalitetssikring. kir innen mikrobiologi er det nødvendig mulighet for pers. tilstedeværelse, også innen patologi kir klart best direkte kontakt L kir telefon burde vel holde L kir Vet ikke L kir Personlig tilstedeværelse i institusjonen ikke nødvendig N kir Patologi bør kunne gjennomføres via videokonferanse, ellers er telefon tilstrekkelig N kir Først og fremst telefon. N kir Telefonkontat ok St kir Personlig tilstedeværelse i patologi St. kir vet ikke andre Telefon er vel bra Å kir Personlig tilstedeværelse Å kir Personlig tilstedeværelse kan ikke erstattes fullt ut. Å Bør være personlig til stades, men for ein del problemstillingar er tlf konsultasjon OK. Fungerer ikkje i dag tlf StO på grunn av svært lange ventetider i tlf. Å andre Patolog bør være til stede, for en del andre problemstillinger er telefonkonsultasjoner OK. Fungerer ikkje i dag tlf StO på grunn av svært lange ventetider i tlf. Å andre Personlig tilstedeværelse Å andre Telefon, nett Å andre Telefon+ personlig tilstedeværelse Å andre Til stede=best Å barn Kan ha nytte av dette f.eks i mikrobiologi SP Vil regelmessige konferanser via telefon eller video/nettmøte laboratoriespesialistene være nyttig? andre Det spørs hva en måler i forhold til? Dette var et dårlig formulert spørsmål! andre Ja, i farmakologi andre Ja andre Først og fremst viktig for å styrke samarbeidet internt i fagmiljøene. Klinikerne må kunne oppsøke spesialisten ved behov. andre Ikke for mitt fagfelt andre Intet slår face to face andre Nei andre Ja andre Ja K andre nei L andre Liten nytte, heller etter behov N andre Kanskje St. andre ja

5 Ja Ja, svært. en mye bedre: personlig møte Ikke så lenge vi har direkte tilgjengelighet slik vi har det ved vårt sykehus Nyttig, men ikke tilstrekkelig og for tungvint. Se over. Andre enn mikrobiolog kan nås over tlf. Vet ikke Det vil det sikkert være for spesielle fagmiljøer Tvilsomt L Ja L Tar ofte tid i hverdag og gir lite utover det at vi har spesilet behov. L Ja, patologi, men også farmakologi og immunhematologi N Ja. N Kan bli nedprioritert i en travel hverdag N telefon L barn ja kir Det er mest aktuelt ved behov. kir I den grad man ikke selv har "faget" på eget sykehus vil det være nyttig. kir Kun hvis man ikke får til riktige møter. kir ja kir nei N kir Sannsynligvis N kir Usikker. Viktigst ad hoc. N kir ja St. kir vet ikke hva som er best andre Lite behov for oss Å kir Nei Å Nei Å andre Nei Å andre Nei Å andre Vanskelig praktisk gjennomførbart via nett. Tilgjengelighet per telefon Å andre Trengs ikke i mitt fagfelt Å barn ed. genetikk/immunologi OK SP For noen laboratoriefag hevdes det at sentralisering gir "stordriftsfordeler" og høyere kompetanse enn desentralisert laboratorievirksomhet. Hvordan vurderer du et slikt utsagn, ut fra ditt ståsted? andre Kan ikke bedømme økonomien, poenget er mulighet for personlig kontakt andre Sannsynligvis riktig andre Dette kan gå ut over tilgjengeligheten til aktuelle lab. Prøver, kan ta lengre tid å få svar på prøver andre Påstanden må veies opp mot nærhetsprinsippet. Antagelig mest å hente på samordning innenfor de enkelte Hfene, ikke nødvendigvis regionen andre I min hverdag er nærhet viktigere andre Ulempene vil trolig være større, men for noen analyser er det nødvendig andre For eksempel hormonlabr., mikrobiologi, genetikk andre God nytte av desentralisert tilbud andre Til ein viss grad rett, men ikkje i alle tilfelle L andre Støttes L andre Sikkert riktig N andre Undersøkelser som har stort volum/antall i den kliniske hverdag må være desentralisert. St. andre sannsynligvis korrekt. Kvantitet gir kvalitet Etter min mening taper en mer på å fjærne et tilbud Ja og nei. Det er befordrende for forskning og akademisk nivå å sentralisere, men små miljøer som må takle ulike problemstillnger vil klart kunne bli svært praktisk kompetente Fra mitt ståsted forstår jeg ikke denne uttalelsen Ser ikke verdien av det ut fra det repertoar vi har. Ø-hjelpsprøver blir umulig. Sikkert mulig. Ulempene sentralisering likevel større enn fordeler. Vet ikke Jeg vet ikke hva "stordriftsfordeler" betyr. Store enheter trenger ikke nødvendigvis innebære høyere kompetanse, det er avhengig av de enkeltes kompetanse. en jeg ser at sentralisering gjør forhold lettere vaktmessig. Det finnes sikert økonomiske fordeler stordrift, men det vil virke forsinkende på klinisk drift av hardt pressede avdelinger. Kompetansen kan være god nok på lokalsykehus L Vet ikke L Kan sikkert stemmer for noen deler. L Det avhenger av hvilke laboratorieundersøkelser vi snakker om. For spesielle og sjeldne us er det viktig N Enig N Ut fra et klinisk ståsted er det viktigste å få pålitelige prøversvar så fort som mulig. Erfaringsmessig er lokal tilgang det beste. N sannsynlig L barn for de minste fagene kir Per i dag har vi meget høyt kompetansenivå i en del av laboratoriefagene. Tilstedeværelsen og nærhet er viktigere for meg som kliniker enn stort miljø. kir Ser ikke helt at det i mitt tilfelle skulle bli bedre. kir Jeg ser hovedsakelig at dette vil føre til forsinkelser. Dessuten går en hovedfordel av de små sykehusene tapt nemlig at det er kort avstand mellom avdelingen og lettere å kommunisere hverandre. Jeg tror også at en god del av besparinger vil gå i transportkostnader. kir delvis enig. en der hvor rask resultatlevering er avgjørende må en sentralisering betales forsinkelser=kvalitetsnedsettelser av servicen. Avhengigheten av transport- og datasystemer må ikke undervurderes

6 kompetanseheving kan skjer også idet man sammenfatte desentraliserte kompetanser via netbaserte netverkskommunikasjon. kir nærkontakt mellom fagfolk gir de beste forutsetninger for et godt samarbeid og tillitt L kir vet ikke L kir Liten betydning N kir Det gir i hvert fall også stordriftsulemper overbyråkratisering og økt distanse mellom relevante spesialister N kir Sentralisering gir dårligere tilgjengelighet og derved lavere effektivitet. Det viktigste er hvor raskt vi kan serves. N kir Høres riktig ut N kir ingen "stordriftsfordel" St. kir vet ikke andre Så lenge svaret ikke kommer enda senere.bra Å kir Ikke relevant argument Å kir Neppe mer stordriftsfordeler enn på andre områder. Det vil si lite eller intet. Å Tener på ingen måte størsteparten av pasientane Å andre Kvinneklinikken mener det vil skape flere bakdeler enn fordeler, risiko for pasientene lengre svartid Å andre Uegnet, vil redusere kvalitet Å andre Føre til forlenget liggetid. Økt mortalitet pga senere resultat. indre atraktiv arbeidsplass pga manglende spesialfunksjoner Å andre Er ikke i behov av så avanserte analyser Å andre Har alltid fått utmerket service og faglig godt begrunnede svar når dethar vært behov for det. Å andre Så lenge kompetansen lokalt er bra ser jeg ingen stordriftfordeler Å barn Stordrift dvs. sentralisering vil være kvalitativt dårligere enn i dag (klin. Biokjemi) SP Hvordan vil du vurdere nytten av et "godt" laboratorietilbud i din institusjon i forhold til rekruttering til og kompetanseutvikling i din kliniske avdeling? andre Svært, svært viktig! andre Ingen praktisk betydning andre Virker stimulerende for min avdeling som da kan tilby et faglig miljø som kan gjøre mer avansert utredn og behandling andre olde sjukehus har tradisjonelt rekruttert btra, og velfungerende laboratorietjenester er en viktig bidragsyter i så henseende Viktig å videreutvikle et nært samarbeit mellom klinikere og lab., nytten av kontakt "face to face". andre Viktig andre Viktig! Så mye annet som drar ned. andre kort responstid og bedre vurdering spesiellt på patologi andre eget nyttig L andre "Basaltilbud" er nødvendig N andre Vet ikke St. andre Ikke vesentlig mtp rekrutering, men klar fordel eget viktig Umåtelig viktig - fundamentalt for rekruttering og - viktigere - for å beholde kompetansen!!! av særs stor betynding, det er et uvurderlig fortrinn for olde sykehus Svært viktig. Veldig viktig gode støttefunksjoner, også lab.tilbud. Evnen til å trekke til seg interesserte leger i spesialisering og spesialister er også avhengig av "støttefagenes" tilgjengelighet og kompetanse. Jeg anser et godt lab.tilbud som en viktig faktor ift rekruttering og kompetanseutvikling. olde Sjukehus sin store fordel er at sykehus er veldifferensiert og gir spesialisert tilbud i de fleste fag trass i kun middels størrelse på sykehuset. Dette er sykehusets best rekrutteringstiltak. Svekkelse av mangfoldet vil gjøre sykehuset betraktelig mindre attraktivt som arbeidssted for leger Helt avgjørende! Det er viktig for den generelle rekrutteringen til ethvert sykehus at man har mange differensirte funksjoner innen lab. og klinikk. Uten labfagene vil mitt sykehus synke betydelig i kvalitet og bli langt mindre attraktivt som arb.-plass. L Viktig L eget viktige!. Såkallte støttefunksjoner er viktig for klinisk arbeid så at denne kan utføres knirkefritt og rask til fordel for pasienten. L eget viktig N Oppegående klinisk kjemisk lab. nødvendig lokalt. Slik det fungerer i dag i Namsos er det en stort sett veldig god tjeneste man får. Skulle dette bli vesentlig dårligere kan man ikke se bort fra at det vil påvirke N nevnte forhold. N viktig L barn viktig kir eget nyttig og viktig. kir meget viktig kir god tilgang på støttefunksjoner/avdelinger er mer og mer viktig L kir viktig L kir Viktig N kir eget høyt N kir Til en viss grad viktig. N kir Uvesentlig St. kir vet ikke Å kir Det er viktig Å kir Svært viktig

7 Å Svært viktig Å andre Svært viktig Å andre Svært viktig Å andre Føre til forlenget liggetid. Økt mortalitet pga senere resultat. indre atraktiv arbeidsplass pga manglende spesialfunksjoner Å andre Irrelevant Å andre Neppe så veldig viktig for rtg.avd. - unntak av mamma-diagnostikk og patolog Å barn eget viktig Å andre Betyr lite for min avdeling SP Kan du definere hvilke analyser som er et rimelig "ø.hjelps - repertoar" innen mikrobiologi? andre Streptococcer eller ikke? andre Lite relevant for meg andre Infeksiøse tilstander i CNS andre For nevrologien: Spinalvæsediagnostikk inkludert borrelia og virus. andre Direkte mikroskopi, dyrknig av prøver svar så fort som mulig andre Blodkultur. Aktuelle prøver ved f. eks encephalitt. Direkte mikroscopi ved alvorlige infeksjoner. andre ingen på gyn L andre eget få, bare prøvene blir tatt N andre Avklare om det er oppvekst i blodkultur. Faciliteter tilgjengelig for direkte mikroskopi. N andre St. andre HIV (ved arbeidsulykke for avgjørelsen, om skadet arbeider/person skal få profylakse), mikroskopi gram-farging, Ziehl-Neelsen-farging (tuberkulose), tusj-farging (kryptokk infeksjon) paul-bunnel,pneumokokker,streptokokker,hemofilus influensa Vi bruker få matpakkeløsninger- fjernet dem for mange år siden, men Hb, CRP, leukocyter ved blødning St. andre Alle anaerobe, aerobe, sopp, mikroskopi og flere antigen us (f.esk. Liegionella)må kunne gjøres som ø.hjelp. Helt avgjørende for intensivisin døgnkontiunlerlig service innklusive konferanse mulighet mikrobiolog. Nei, og spørsmålet er provoserende meningsløst, slik det er formulert. Direkte mikroskopi ved malariadiagnostikk, gram-preparater, meningittdiagnostikk. ikroskopi av preparat tatt av meningittpasienter og andre alvorlig infeksjonstilstand. PCR ved encefalitt. Spinalvæskeundersøkelse, direkte mikro m.m.. Direkte mikro av leddpunksjoner/abscesspunksjoner. Direkte mikroskopi av ekspektorat, særlig ved tbc-mistanke. Fortløpende vurdering av vekst i blodkulturer. Fortløpende tilbakemelding av resistens. Konferansemulighet generelt. spinalvæske us (dyrkning, mikro), hurtigtester (luftveier, avføring etc), antigen us i urin, malaria-mikroskopi Blodkultur ved sepsis-mistanke. eningitt-diagnostikk, TB-mikroskopi ved mistanke om åpen TB. Bact.us ved sepsisk artrit, Bact. us ved intensiv-pasienter. (Av og til malaria-diagn) L Blod og urinkultur samt hurtigtester for pneumokokk og legionella. L Blodkultur dyrk resistensbest. Dyrkning og utsæd av prøve på dårlig pasfra sp.væske til til urin og ekspektorat/bronchialskyllevæske N I mitt fag (indreicin): Blodculturer. N usikker på hva man her mener. N blodkultur L barn spinalvæske meningitt,adeno/rota-virus kir Bakt.u.s., sopp, avf.prøver, diverse virusprøver kir Hva menes det ø-hjelp? Svar i løpet av noen timer: Gramfarginger Svar i løpet av dagen når analysen er ferdig også i helgene: Blodkulturer, Antibiogramm, kir akutt undersøkelser mikroskopi, gramfarging, liquordiagnostikk, malaria, kir der hvor mikrobesvar er svært vesentlig for utfall, særlig alvorlige infeksjoner L kir nei, ikke "på sparket" L kir Akutte inf. i ledd - 24 t tilgjengelig mikro/inf.. N kir ekspektoratprøver blodkulturer og relevante sår- eller abscess kulturer N kir Blodkultur. gramfarging/ direkte mikroskopi N kir Summerisk informasjon om oppvekst: ja/nei/1-2. Dag St. kir vet ikke andre Hepatittserologi på føden Å kir Ø.hj.situasjoner (artritt - osteomyelitt - postopr. Inf.) må besvares raskt(ofte staf. o.l.) er kompliserte tilfeller i samarbeid m/ inf./.avd. Til vedlegg: Dette er oftest ø.hj. Pas. er komplerte tilfeller i samarbeid. avd. Å Vedlagt til slutt Å andre Vedlagt til slutt Å andre Bakt. Us. Blodkulturer - ordinære biokjemiske us i akuttsituasjon. Vedlagt liste Å andre dyrking blodkultur, spinalvæske+ div + resistensbest. Avføringsprøver ved gastroenteritt. Pnemokokkantigentest. Vedlegg liste Å andre Se vedlegg Å barn Aktuelle virus: RS, CV, mononucleose. Bact: Blodkulturer,?, spinalvæske. Vedlagt liste uten anmerkninger V Blodkultur + pnemokokker + liste

8 SP Har du forslag til forbedringer innen andre edisinsk biokjemi: Flere standardanalyser på ALLE laboratorier Klinisk farmakologi: Raskere responstid andre edisinsk biokjemi: Tettere integrasjon innenfor hvert HF ikrobiologi: Styrke nettverkssamarbeidet, mer forpliktende samarbeid HS (allerede i dag tilsyn av lege fra olde) Patologi: I dag to spesialister ved olde sj.hus, bør bidra til å utdanne en assistentlege i Ålesund. Styrket nettverkssamarbeid. Klinisk farmakologi: Raskere svar, svarene må tolkes. Genetikk: God service fra Tromsø i dag. Analyser kan foretas i Tromsø eller Bergen? IT: Direkte rekvirering av lab.prøver (EPJ) må komme. Felles skjema for alle lab.-prøver i EPJ som så automatisk bearbeides elektronisk edisinsk biokjemi: Ønsker døgnkontinuerlig Beta HCG. Tilgang gallesyremåling. Genetikk: Genetiker en gang i blant til info slik at kontakt kan knyttes. Patologi: sakere responstid Jeg oppfatter de tilbud vi i dag har ved olde sh representerer et noe nært optimalt, lokalt tilbud som neppe rimelighet (kostnad i forhold til nytte) kan forbedres vesentlig. Selvsagt kan undersøkelsesrepertoirene alltid utvides eller bedres på annen måte, slik sett er det lett å tenke seg forbedringer, men det vil det være uansett ordning. Eksempelvis ville. genetikk være et kjærkomment tilskudd for min egen virksomhet i olde, men jeg ser jo klart at dette neppe er realistisk å håpe på. Et ambulerende tilbud kunne imidlertid kanskje være verdt å tenke på Patologo: nei - vi har i olde kortere ventetid på hisptologiske svar Klinisk farmakologi: de rutinert vi har ovenfor st Olav og labben i olde er gode Genetikk: må ha bedre kontaktflate og felles informasjons og diskusjonsmøter edisinsk biokjemi: Lipase, Prolaktin. edisinsk biokjemi: Hurtigere svar på H-status, INR og CRP om morgenen, slik at svar er klar til kl 10 når vi har previsitt. edisinsk biokjemi: Kortere svartid, særlig vanlige prøver tatt på morgenen ikrobiologi: Bredere PCR-tilbud Immunologi/immunhematologi: Vet ikke Patologi: eget godt tilbud! Klinisk farmakologi: Vet ikke Genetikk: Vet ikke IT: Vet ikke edisinsk biokjemi: Litt stor tendens til å endre repertoar og prøvetidspunkt uten å drøfte klinikere. INR/CRP foreligge ved previsitt kl 09 IT: Vi som arbeider i distriktet, bør få tilgang til svar ved St. Olav kir ikrobiologi: legestillingene burde være så tallrike at det er mulig deltakelse av mikrobiologen ved visitten hos kompliserte infeksjonspasienter inkl prøvetaking. Dette er standard ved store sjukehus i Europa. L Patologi: Bør være bedre tilgang til svar, kortere svartid og digital tilgang til resultater og bedre og lettere kontakt patologer. L edisinsk biokjemi: Daglige svar ferdige før visittgang ikrobiologi: Rimelig godt fornøyd Immunologi/immunhematologi: kortere responstid Patologi: kortere responstid L kir Patologi: Det tar alt for lang tid før svar er ferdig på rutineprøver. Vi har tenkt muligheten for å bruke Oslo-laboratorium som kan gi oss svar på under en uke, mot nå 4 uker! ikrobiologi: Blodkultur må kunne analyseres ved vårt sykehus! L kir ikrobiologo: Akutte inf. i ledd - 24 t tilgjengelig mikro/inf.. N edisinsk biokjemi :Noen av de vanligst analysene som er centralisert, burde vært kjørt lokalt. ikrobiologi : Her ser jeg stordriftsfordeler; ved at N-Trøndelag kunne benytte St. Olavs Hosp. N edisinsk biokjemi: At man ikke får svar på Hba1c før etter opptil en uke er en skam der man har to endokrinologer. Dette bør man få analyse på Sykehuset Namsos Immunologi/immunhematologi: mer service når man spør etter prøvesvar raskere svar Klinisk farmakologi:bør ha didgtoxin-analyse på Sykehuset Namsos N kir Patologi: raskere svar på ikke-cito-prøver IT: Forbedring av trendanalysemulighetene i EPJ St. andre Patologi: tmorcolli-poliklinikk tilstedeværende cytolog ukentlig. Systematike patologi-ønh-møter IT: å bredde RoS til alle foretak snarest St kir edisinsk biokjemi: Thyroglobinmåling Patologi: Raskere svar, og svar elektronisk tilgjengelig St. kir Alle fag: vet ikke andre Serum HCG døgnet rundt Å kir Klinisk farmakologi: Analyse av bl.a. Vancocin som brukes til spes. Infeksjoner. Å Klinisk farmakologi: Det vi gjer sjølve er OK responstid. For sendeprøver er det lang ventetid (RH/StO) Øhj/div ikament svært viktig andre kan sendast. Vancomysin Immunologi: godt nøgd RH, mindre nøgd StO Patologi: obduksjonskapasiteten for dårleg ikrobiologi: Analyser for Borelia, spesialist i mikrobiologi ved Ålesund sjukehus Immunhematologi/immunologi: betre øhj funksjon IT: Bestilling og svar må inkluderast i EPJ/Doculive for alle laboratoriefaga Å andre edisinsk biokjemi: Analyse for gallesyre

9 ikrobiologi: Analyse for Listeria Patologi: Auka obduksjonskapasitet IT: Bestilling og svar må inkluderast i EPJ/Doculive for alle laboratoriefaga. Svar på sensitive prøve Å andre edisinsk biokjemi: Utvidet repertoar tumormarkører (ex NSE.A19-9, CA 15-3) ikrobiologi: Pneumocystis carinii Patologi: FISH analyse cebb-2 Å andre Klinisk Farmakologi: Analyse av barbiturater i tillegg til eksisterende tilbud Å barn ikrobiologi: ikrobiologi til Helse Sunnmøre Patologi: eget god service og kompetanse V Patologi: tilgang til elektronisk besvarelse SP Andre kommentarer andre Generelt svært godt fornøyt tilbudet fra avd for laboratorieisin andre Laboratoriefagene har tradisjonelt vært viktige for å styrke olde sjukehus som et veldifferensiert og bredt sykehus god rekruttering. Dette skal ikke undervurderes, og dette må det bygges videre på. Viktig å styrke nettverkssamarbeidet i regionen. Behov for bedre IKT-løsninger. Jeg ønsker ikke å miste lab.funksjoner pga sentralisering. Ikke fornøyd service fra lab.tjenesten ved St. Olav. an blir ofte satt over fra telefon til telefon. "Servicetorget" for lab-fag virker ofte lite profesjonelt ved henvendelser. kir personlig lokal kommunikasjon og kjennskap mellom legene av kliniske fag og lab.fag må ikke undervurderes og kan bli den store taperen ved for mye sentralisering. tvert imot burde lab.legene integreres beder i den kliniske driften. L andre Gyn er ingen storbruker, men en viktig ø-hjelp-bruker. Gyn/føde er på alle sykehus i regionen. Det er viktig at de tjenestene vi trenger spesielt på føden finnes der vi er. L Det mangler digitalisering av svar som kan forenkle hverdagen. At spesialanalyser sentraliseres er i seg selv ikke problem men konferanse ekstern laboratorie om bl.a. Svar er vanskelig og tar veldig ofte kostbar tid som går tapt i pasientbehandlingen. L HVA ED NUKLEAREDISIN? VELDIG DÅRLIG REKRUTTERING, EN VIKTIG FOR OSS. N andre Etter min erfaring synes det å være noe vilkårlig hvor ulike parametre blir sendt til, om de ikke kan bestemmes i Namsos eller Nord-Trøndelag. Hvis det er ønsket, at mest mulig penger skal beholdes i foretaket idt-norge, bør vi informeres regelmessig om hvilke prøver kan (og skal!) taes f.eks. i Trondheim. Ellers blir mange sendt til Oslo, Bergen..., som kunne sendes til SOHO. N Eksterne svar som ikke kommer inn via EPJ har en tendens til å ikke komme tilbake til meg. St. andre Universitetssykehuset bør ha tilstedeværelse innen alle laboratoriefag- være motorer i regionen andre Tilgang til prøvesvar fra fastlegene ville være godt når det er tatt prøver der og pasienten blir litt senre henvist til oss. Hittil er vi jo "ikke autorisert" for å se på prøvesvar selv når vi får lov å undersøke/behandle pasient. Å Velfungerande laboratoriefag lokal spesialist er viktig for drifta ved isinsk avdeling. Å andre Velfungerande laboratorieavdeling er svært viktig for kvinneklinikken

10 Ålesund ed Kir Barn Andre

11

12

LABORATORIEPROSJEKTET

LABORATORIEPROSJEKTET LABORATORIEPROSJEKTET Rune J. Ulvik REGIONALT RÅD LABORATORIEMEDISIN HELSE NORD Tromsø 6.6.2008 MANDAT Beskrive status (driftsanalyse) indikatorer : virksomhet, kvalitet, kompetanse,mv Definere faglige

Detaljer

Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse?

Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse? Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse? Ketil Arne Espnes Spesialist i allmennmedisin Spesialist i klinisk farmakologi Seksjonsoverlege

Detaljer

Preanalyse og primærhelsetjenesten

Preanalyse og primærhelsetjenesten Preanalyse og primærhelsetjenesten Bioingeniørkongressen 2016 Anne Lise Ramsvig, faglig leder Kurs og veiledning Noklus Kari van den Berg, laboratoriekonsulent Noklus Hedmark www.noklus.no Norsk kvalitetsforbedring

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Ivaretagelse av det syke nyfødte barn på lokalsykehuset

Ivaretagelse av det syke nyfødte barn på lokalsykehuset Ivaretagelse av det syke nyfødte barn på lokalsykehuset Svein Arne April 2016 Fødselsomsorgen i Helse Nord En analyse av kvalitet og vurdering av risiko. Vi ønsker at det stilles krav til også denne delen

Detaljer

Nordlandssykehuset. Bodø. Vesterålen. Nytt sykehusbygg i Bodø Lofoten

Nordlandssykehuset. Bodø. Vesterålen. Nytt sykehusbygg i Bodø Lofoten Nordlandssykehuset Bodø Vesterålen Nytt sykehusbygg i Bodø Lofoten Nordlandssykehuset Somatiske sykehus i Bodø, Lofoten og Vesterålen Antall ansatte 3400 årsverk Psykiatri lokalisert i Bodø + flere distriktspsykiatriske

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Klinikk for diagnostikk

Klinikk for diagnostikk Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk mikrobiologi Seksjon Molde Seksjon Ålesund Turnuslegar 8. febr. 2013 1 Avd. for medisinsk mikrobiologi. 3 overlegestillingar: Alexa Stutzer, Einar Nilsen

Detaljer

2 Tidsskr Nor Legeforen nr. 1, 2012; 132

2 Tidsskr Nor Legeforen nr. 1, 2012; 132 Appendiks 1-4 til Per Ove Hagestuen, Steinar Aase. Organisering og nytteverdi av obduksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 152-4. Dette appendikset er et tillegg til artlen og er bearbeidet redaksjonelt

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

Hurtigdiagnostikk ved luftveisinfeksjoner

Hurtigdiagnostikk ved luftveisinfeksjoner Hurtigdiagnostikk ved luftveisinfeksjoner Fredrik Müller Mikrobiologisk institutt Rikshospitalet Hva er hurtigdiagnostikk? Valgt definisjon: Tid fra prøven når laboratoriet til svar rapporteres: < 1 time

Detaljer

KAD i Østfold Erfaringer fra tre år, fem helsehus og 6700 pasienter

KAD i Østfold Erfaringer fra tre år, fem helsehus og 6700 pasienter KAD i Østfold Erfaringer fra tre år, fem helsehus og 6700 pasienter Sundvollen 1 desember 2015 Anders Schönbeck Medisinsk faglig ansvarlig lege, Fredrikstad kommune Leder av Faglig utvalg for KAD i Østfold

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

VEDLEGG Organisering av medisinsk biokjemi og radiologi i STHF

VEDLEGG Organisering av medisinsk biokjemi og radiologi i STHF VEDLEGG Organisering av medisinsk biokjemi og radiologi i STHF Medisinsk biokjemi RoS analyse Medisinsk Serviceklinikk Postadresse: Ulefossveien 3701 Skien Beskrivelse Ansvarlig Utført av: Risikovurdering

Detaljer

Prinsipper ved rapportering av resistenssvar. Truls Leegaard Akershus universitetssykehus

Prinsipper ved rapportering av resistenssvar. Truls Leegaard Akershus universitetssykehus Prinsipper ved rapportering av resistenssvar Truls Leegaard Akershus universitetssykehus AFA-kurs nov. 2015 Er dette noe å bry seg om? Som laboratorium kan man ha stor inflydelse på hva som faktisk brukes

Detaljer

Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning

Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning 1 Spesialistgodkjenning for bioingeniører - vedlegg 7 Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning Berte Bioingeniør er bioingeniør med spesialistgodkjenning, fordypning i laboratoriemedisinsk

Detaljer

Diagnostikk av diabetes og bruk av Hba1c i Allmennpraksis. Kristian J. Høines Fastlege og Kristina Ravnås Sunde Sykepleier Tananger Legesetnter DA

Diagnostikk av diabetes og bruk av Hba1c i Allmennpraksis. Kristian J. Høines Fastlege og Kristina Ravnås Sunde Sykepleier Tananger Legesetnter DA Diagnostikk av diabetes og bruk av Hba1c i Allmennpraksis Kristian J. Høines Fastlege og Kristina Ravnås Sunde Sykepleier Tananger Legesetnter DA Litt om oss Fastlegekontor med 4 fastleger og turnuslege-

Detaljer

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan?

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Ann Helen Kristoffersen Laboratorielege/PhD Noklus og Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus Hva 1 http://www.noklus.no/aktuelt/tabid/132/id/292/skal

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Agenda Ny pasientrettighetslov fra 1. november. Konsekvenser for SSHF Mulighet og risiko- bilde for SSHF Bruk

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge HelsIT 2007 Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge Bård Hofstad Direktør Prosjekter og Teknologi Trondheim 26.09.07 Status omstilling i Helse Midt-Norge Årlige regnskapsførte underskudd + budsjett og estimat

Detaljer

Erfaringer etter ett år

Erfaringer etter ett år Kommunal ø-hjelp døgnopphold i Halden & Aremark Erfaringer etter ett år Institusjonsoverlege Anders Schönbeck Helsehuset for Halden & Aremark anders.schonbeck@halden.kommune.no Helsehuset i Halden Nov

Detaljer

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt 1 Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital

Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital 1 Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital Eivind Vedvik Medisinstudent, det medisinske fakultet, NTNU Norsk senter for elektronisk pasientjournal eivindve@stud.ntnu.no

Detaljer

Mikrobiologiske prøver i allmennpraksis: Forbedringspotensiale? Nils Grude Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg

Mikrobiologiske prøver i allmennpraksis: Forbedringspotensiale? Nils Grude Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Mikrobiologiske prøver i allmennpraksis: Forbedringspotensiale? Nils Grude Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Veileder: Eget kapittel + hurtigguide for mikrobiologiske undersøkelser Andre labundersøkelser:

Detaljer

Samhandling om pakkeforløp (pasientforløp..!!) til nyoppdagete kreftpasienter, ved friere behandlingsvalg.. (Olbjørn Klepp, Hell 28.11.

Samhandling om pakkeforløp (pasientforløp..!!) til nyoppdagete kreftpasienter, ved friere behandlingsvalg.. (Olbjørn Klepp, Hell 28.11. Samhandling om pakkeforløp (pasientforløp..!!) til nyoppdagete kreftpasienter, ved friere behandlingsvalg.. (Olbjørn Klepp, Hell 28.11.14) Hvordan fungerer dette i og rundt Møre og Romsdal? - Sett fra

Detaljer

Behandlingslinje. Normal fødsel. NSH konferanse 20. nov. 2008. Eirik Eliassen Klinikksjef Kvinneklinikken STHF

Behandlingslinje. Normal fødsel. NSH konferanse 20. nov. 2008. Eirik Eliassen Klinikksjef Kvinneklinikken STHF Behandlingslinje Normal fødsel NSH konferanse 20. nov. 2008 Eirik Eliassen Klinikksjef Kvinneklinikken STHF 1 Generelt om behandlingslinjer Forankring Prosess Verktøy BHL Normal fødsel Bakgrunn Målsetting

Detaljer

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014 Undersøkelse om hivpositives hverdag Apeland 1desember 2014 Om undersøkelse Utført mellom mai og november, nettbasert undersøkelse med 100 % anonymitet for respondentene 91 respondenter som er hivpositive

Detaljer

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Pakkeforløp i Helse Vest 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Mål for utredning er : Skreddersydd behandling Kreftbehandling gir ofte betydelige skader Akkurat nok, mindre marginer

Detaljer

Retningslinjer for borreliosediagnostikk? Svein Høegh Henrichsen/Bredo Knudtzen Seniorrådgivere,avd allmennhelse

Retningslinjer for borreliosediagnostikk? Svein Høegh Henrichsen/Bredo Knudtzen Seniorrådgivere,avd allmennhelse Retningslinjer for borreliosediagnostikk? Svein Høegh Henrichsen/Bredo Knudtzen Seniorrådgivere,avd allmennhelse Rapport om diagnostisering og behandling av flåttsykdom 2009 Rapporten er et resultat av

Detaljer

Holdbarhet (maksimal tid): Kommentar: Prøvebeholder/ Transport-medium: Materiale/ lokasjon: Undersøkelse. Universalcontainer. 2 t ved romtemp.

Holdbarhet (maksimal tid): Kommentar: Prøvebeholder/ Transport-medium: Materiale/ lokasjon: Undersøkelse. Universalcontainer. 2 t ved romtemp. Universalcontainer Midtstråle- urin. Morgen- urin. Ved kateterurin: Skille mellom engangs- og permanent kateter. Ved forsendelse bruk glass tilsatt borsyre. Informer pasienten om riktig prøvetaking Legionella-antigen/

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital LABNYTT Nr 56 Oktober 2005 Innhold Avdelingen flytter nye adresser og telefonnummer...2 Nye referansegrenser i hematologi fra og med 8. oktober 2005...3

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Stikkskade og blodsøl Side 1 av 5 Godkjent dato: 14.08.2014

Stikkskade og blodsøl Side 1 av 5 Godkjent dato: 14.08.2014 F o r e t a k s n i v å Retningslinje Dokument ID: Side 1 av 5 Gyldig til: 14.08.2016 1. Hensikt Forebygge smitte via blod og kroppsvæsker. 2. Omfang Gjelder personer som blir utsatt for stikkskade blodsøl/sprut

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Påvisning av flåttbårne bakterier i pasienters blod

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Påvisning av flåttbårne bakterier i pasienters blod Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Påvisning av flåttbårne bakterier i pasienters blod 1.1 Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer

Detaljer

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Sett fra en fastlege og avd. lege for KØHD (KAD) SØLVSUPER HELSE- OG VELFERDSSENTER BYGGET VI BOR I... Vebjørn Tandbergs vei 18 Prislapp: ca 400

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

TIME SAMME DAG. Hvordan kom vi i gang. Erling Egenæs Spes. allmenn med. Skreia Legesenter. ee Grafisk design

TIME SAMME DAG. Hvordan kom vi i gang. Erling Egenæs Spes. allmenn med. Skreia Legesenter. ee Grafisk design TIME SAMME DAG Hvordan kom vi i gang Erling Egenæs Spes. allmenn med. Skreia Legesenter ee Grafisk design Skreia Legesenter Hvem er vi? 3 fastleger i full stilling 1 turnuslege 3 legesekretærer i lett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Høringsuttalelser K

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Høringsuttalelser K Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Kommunestyre SYKEHUSTILKNYTNING FOR VESTBY KOMMUNE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Høringsuttalelser HOM

Detaljer

Preanalytiske forhold ved urinprøver kan forårsake unødvendig antibiotikabehandling hos eldre

Preanalytiske forhold ved urinprøver kan forårsake unødvendig antibiotikabehandling hos eldre Preanalytiske forhold ved urinprøver kan forårsake unødvendig antibiotikabehandling hos eldre Kari van den Berg Bioingeniør/laboratoriekonsulent Noklus Rekvirering av prøven Preanalytisk fase Forberedelse

Detaljer

Stokke Kommune. Delavtale nmellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Stokke Kommune. Delavtale nmellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Stokke Kommune Sykehuset i Vestfold SøR-051 Delavtale nmellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Rekvirering Side 3 2. Tilleggsopplysninger Side 4 3. Kopimottaker på svar fra med.biokjemi Side 5

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Integrerte IT-systemer. vordan skal den elektroniske dialog være ellom klinikeren og radiologen?

Integrerte IT-systemer. vordan skal den elektroniske dialog være ellom klinikeren og radiologen? Integrerte IT-systemer. vordan skal den elektroniske dialog være ellom klinikeren og radiologen? av Nils Stangeland, Spesialrådgiver IKT STHF 15.02.2005 Innlegg PACS seminar,trondheim 1 Disposisjon: Sykehuset

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10

Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10 Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10 Nyhetsbrev 10-02-23 Tilfeldig oppfølging av asylsøkere med tuberkulose Doktorgradsarbeid ved lungelege Ingunn Harstad

Detaljer

Enhetlig koding på tvers av sykehus og foretak, en utfordring. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Helse Bergen

Enhetlig koding på tvers av sykehus og foretak, en utfordring. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Helse Bergen Enhetlig koding på tvers av sykehus og foretak, en utfordring Sidsel Aardal overlege, dr.med. Helse Bergen Enhetlig koding - hvorfor det? -Felles forståelse av kodeverket er viktig. -Sammenlikne aktivitet

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER

FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER Fagseminar 8. november, Gjøvik Nils Einar Kløw INNHOLD Avgrensing av faget Endringer i radiologien Eksempel Hjerte-karradiologisk UUS Endringer

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2015

Brukerundersøkelsen 2015 Brukerundersøkelsen 15 Brukerundersøkelsen 15 Gjennomført mai/juni 15 NORM-ansvarlig lege og bioingeniør v/ 22 medisinsk mikrobiologiske laboratorier i Norge ble invitert til å delta spørsmål i Questback-format

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset

Det integrerte universitetssykehuset Det integrerte universitetssykehuset Framdriftsplan Prosjektperiode: 01.10.13 31.12.14 Fase 0 Frist 01.10.13 Fase 1 Frist 31.12.13 Fase 2 Frist 01.5.14 Fase 3 Frist 01.9.14 Fase 4 Frist 31.12.14 Prosjektplan

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Bruk av sosiale medier i barnehagen. 1. Jobber du i privat eller kommunal barnehage? 2. Har barnehagen din en Facebook-side?

Bruk av sosiale medier i barnehagen. 1. Jobber du i privat eller kommunal barnehage? 2. Har barnehagen din en Facebook-side? Bruk av sosiale medier i barnehagen 1. Jobber du i privat eller kommunal barnehage? 10 9 8 7 6 5 3 68.8% 30.2% 1 1. Kommunal Privat Annet Kommunal 68,8% Privat 30,2% Annet 1, N 927 2. Har barnehagen din

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101: 2015 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid Erfaringskonferanse Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud 25. november 2014 Berit Groeggen Wiklund, daglig

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Pasientnær analysering innen medisinsk mikrobiologi

Pasientnær analysering innen medisinsk mikrobiologi Pasientnær analysering innen medisinsk mikrobiologi Marie Elisabeth Vad Fagbioingeniør/ Medlem av RUFMIK Seksjon for Utvikling Avdeling for Mikrobiologi Ullevål,OUS Hva mener vi med pasientnær analysering(pna)?

Detaljer

Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2

Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2 Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2 Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Funksjonsoversikt i IHR Side 3 2. Forbered prøvetaking Side 4 3. Rapporter prøvetaking Side 6 4. Daglig sjekk

Detaljer

SMITTEVERN OG LABORATORIEDIAGNOSTIKK

SMITTEVERN OG LABORATORIEDIAGNOSTIKK Ebola SMITTEVERN OG LABORATORIEDIAGNOSTIKK Diagnostiske utfordringer og muligheter Astrid-Mette Husøy, Dr.scient./Spesialbioingeniør Laboratorium for klinisk biokjemi RISIKOVURDERING OG ARBEID MED EVD

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

LabSI a. Ekstern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin. Fra Avdeling for medisinsk biokjemi:

LabSI a. Ekstern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin. Fra Avdeling for medisinsk biokjemi: Fra Avdeling for medisinsk biokjemi: I april sendte vi ut informasjon om Sykehuset Innlandets elektroniske laboratoriehåndbok. Vi repeterer dette med ønske om at flere benytter analyseoversikten og muligheten

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Endringsoppgave: Oppgavedeling i urologisk poliklinikk. Nasjonalt topplederprogram. Hege Rolstad Skjæveland

Endringsoppgave: Oppgavedeling i urologisk poliklinikk. Nasjonalt topplederprogram. Hege Rolstad Skjæveland Endringsoppgave: Oppgavedeling i urologisk poliklinikk Nasjonalt topplederprogram Hege Rolstad Skjæveland Sandnes, 26.1.2016 1 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Ifølge Nasjonal helse-

Detaljer

Samhandling fra en avdelingsleders synspunkt Pacs 2005. Aslak Aslaksen Avdelingssjef, Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Samhandling fra en avdelingsleders synspunkt Pacs 2005. Aslak Aslaksen Avdelingssjef, Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus Samhandling fra en avdelingsleders synspunkt Pacs 2005 Aslak Aslaksen Avdelingssjef, Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus Hvem setter premissene for dagens helsetjeneste? Adam Smith Karl

Detaljer

Organisering av PasientNær Analysering (PNA) Kurs april 2015. Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet

Organisering av PasientNær Analysering (PNA) Kurs april 2015. Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet Organisering av PasientNær Analysering (PNA) på RH/OUS Kurs april 2015 Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet Rikshospitalet 1 Glassgata Tema Definisjon PNA / Fordeler

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS

Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS Smitteverndagene 7.og 8. juni 2012 Hilde Kløvstad Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Undersøkelse Miclis-kode Materiale Info om transp Sendes til

Undersøkelse Miclis-kode Materiale Info om transp Sendes til Sørlandet sykehus HF Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSK Dok id: Skjema II.MSK.MedMik.2.B-30 Skrevet av: Kvalitetskoordinator Sissel Francke Distribusjon: Elektronisk lab.håndbok, tarifold

Detaljer

Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse i Helse-Nord (VAKe HN) oddvar.hagen@telemed.no

Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse i Helse-Nord (VAKe HN) oddvar.hagen@telemed.no På vei mot en felles kommunikasjonsløsning for helse? Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse i Helse-Nord (VAKe HN) oddvar.hagen@telemed.no Videobasert akuttmedisinsk konferanse (VAKe) MÅL; akuttkompetanse

Detaljer

Bør turnustjenesten for leger avvikles?

Bør turnustjenesten for leger avvikles? Bør turnustjenesten for leger avvikles? Turnustjenesten ble innført i 1954 fordi nyutdannede kandidater ikke lenger fikk den kliniske treningen de trengte i studiet (8). Målsettingen både den gangen og

Detaljer

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYRESAK: 88/15 O STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK Styret

Detaljer

Nye råd for smitteoppsporing. Smitteverndagene, 20. mai 2011 Hege Bjelkarøy, Vestre Viken Drammen Sykehus Ane-Helene Stang, OUS, Ullevål

Nye råd for smitteoppsporing. Smitteverndagene, 20. mai 2011 Hege Bjelkarøy, Vestre Viken Drammen Sykehus Ane-Helene Stang, OUS, Ullevål Nye råd for smitteoppsporing Smitteverndagene, 20. mai 2011 Hege Bjelkarøy, Vestre Viken Drammen Sykehus Ane-Helene Stang, OUS, Ullevål Formålet med smitteoppsporingen er: Redusere dødelighet ved tidlig

Detaljer

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/13 Internrevisjonsrapporter - intern styring og kontroll med bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal Saksbehandler Ellinor Wessel Pettersen Ansvarlig direktør

Detaljer

Hvordan kan radiologi bidra til god diagnostikk i akuttmottaket. Knut Tveit Radiologisk avdeling SSK

Hvordan kan radiologi bidra til god diagnostikk i akuttmottaket. Knut Tveit Radiologisk avdeling SSK Hvordan kan radiologi bidra til god diagnostikk i akuttmottaket Knut Tveit Radiologisk avdeling SSK Kompetanse i radiologisk avdeling Radiografer CT Komplekst utstyr Kunnskap og opplæring nødvendig Høyt

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Starten 2011-utspill: 80 prosent av kreftpasientene skal behandles innen 20 virkedager 2013: Ventetida er fortsatt like lang. Statsminister Jens

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer