Brukermanual Brannslukkningsystem for motoromm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual Brannslukkningsystem for motoromm"

Transkript

1 Brukermanual Brannslukkningsystem for motoromm Hydropneumatiskt aktivering Mekanisk aktivering Elektrisk aktivering Utgåve Entrepentenørmaskiner/kjøretøy och verktøy och spesialmaskiner Postadress: Box Växjö Fogmaker International AB Leveransadress: Uttervägen Växjö Tel: Fax: Artikelnr

2 1 Allmen beskrivelse Dette kjøretøy eller maskin er utstyrt med et slukkesystem for motorrommet og eventuellt seperat tileggsvarmeromm. Avhengi av hvilken variant som er innstallert aktiveres slukkingen hydropneumatiskt, mekaniskt eller elektriskt. Slukkesysstemet kan i noen tilfeller ha både mekanisk og elektrisk aktivering. Ved slukking sprutes slukkeveske gjennom dyser som bryter upp vesken till vanntåke som skaper vanndamp som kjøler ned temperaturen og fortrerenger luften. Slukkevesken er hovedsaklig basert på frostbeskyttet vann. Slukketiden er normalt mellom 3-5 sekunder og spyletiden ut av dysene er totalt sekunder. 2 Komponentene De komponentene i slukkesystemet som er de samme uansett type aktivering er: slukkemiddelbeholder (1) plassert i separat romm, hydralikkslange (2), rørsystem med dyser (3) plassert mot motoren (4)

3 For system med hydropneumatisk aktivering eller elektrisk aktivering finns det på førerplassen oftest varselys och akustisk alarm som gir signal ved brann kan også varsle for lavt trykk på slukkemiddelbeholderen og detektorveskebeholder eller ved røykutvikling. Det kan også være alarmpanel med optisk eller akustisk signal eller med stemmeutrop. Alarmpanelet kan også ha funksjoner som automatisk motoravstengning, utløsningsforsinkelse, drivstoff og hovedstrømavstengning. Se eksempel på tegning. Varselamper, sirener och testknapper kan också være integrert i makinens orginale system for eksempel. CAN bus multiplexer, se maskinprodusentens manual. 2.1 Hydropneumatisk aktivering Hydropneumatisk aktivering skjer halv- eller helautomatiskt og fungerer uten strømforsyning. Aktiveringen skjer med hjelp av en trykksatt veskefylt detektorslange av polymer (1) montert i motorrommets øvre del og er koblet mellom en detektorveskebeholder (2) og en slukkemiddelbeholder (3). Detektorveskebeholderen er vanligvis plasert sammen med slukkemiddelbeholderen. (ikke i motorommet!) Fogmaker varselampe och alarmsummer ved brann eller ved lavt trykk på detektionssystemet (5), Fogmaker varselampe og alarmsummer ved lavt tryck på slukkemiddelbeholderen(ekstra) (5 ), optiskt røykalarm (ekstra) (6), maskinens alarmpanel tex. CAN bus multiplexer (se bilag 2 for signaltolkning) (7). 3

4 N2 H2O Ved brann smelter detektorslangen. Når trykkfallet i detektionssystemet har sunket til ca. 10 bar aktiveres en ventil på slukkemiddelbeholderen som løser ut systemet. Trykkvakten på detektorbeholderen gir signal til alarm på førerplassen. Ved halvautomatikk må enten, kommer an på hvilken variant som er innstallert, kjøretøyets tenningsnøkkel slås av eller håndbrekk aktiveres eller trappstege felles ned for at slukkingen ska aktiveres ved brann. Aktiveringen fordrøyes med hjelp av en magnetventil kobblet på detektorslangen som holder detektortrykket oppe mot slukkemiddelbeholderen, se vedlegg for informasjon. (se kjøretøyfabrikantens manual for informasjon om hvilken aktivering som er brukt) Detektorbeholderen viser ved leveranse av maskinen ca bar, den er fyllt med detektorveske og drivgass. Drivgassen består av nitrogen/veske. Trykket kan avleses på et manometer og skal være på det grønne feltet. Om trykket understiger 14bar som innebærer for lavt systemtrykk gir trykkvakten signal til en alarm, samme alarm som ved brann. Som ekstra finns detektorbeholder med en ekstra trykkvakt som gir signal til en alarm om trykket understiger 5 bar som innebærer att systemet er utløst ved brann. Detektorbeholderen har en kran som ska være åpen når systemet er aktivt. Arbeidstempraturen til behoderen bør ligge mellon -35 / +65 C. 4

5 Trykkvakt 14 bar (standard) Manometer Utløp Kran (i åpen posisjon) Trykkvakt 5 bar (ekstra) I vedlegget finnes tabeller for signaltolkning fra trykkvaktene på detektorbehollderen og slukkemiddelbeholderen ved inkoppling i maskinens styresystem. (Can, multiplexer mm) Som ekstrautstyr finnes også en manuell og en elektriskt punch som monteres på detektorslangen. Med hjelp av denne kan føreren manuellt utløse systemet gjenom att detektionsslangen klippes av. Håndkraft F Spenning 3-30 Vdc 5

6 2.2 Mekanisk aktivering Et slukkesystem med mekanisk aktivering utløses manuellt med hjelp av ett eller flere drahåndtak som er kobblet till slukkemiddelbeholderens ventil med wirer. Drahåndtak er vanligvis plassert ved førerplassen og på utsiden av kjøretøyet. Håndtaket er utrustet med låsebøyle som skal være plombert. Håndtaket er merket med etikett (E). E 2.3 Elektrisk aktivering Slukkesystem med elektrisk aktivering utløses enten manuellt via en trykknapp vanligtvis plassert på førerplassen, halvautomatiskt eller helautomatiskt med hjelp av detektorkabel, varmesensorer eller røyk sensorer koblet till et alarmpanel. Ved halvautomatik må enten, avhengi av hvilken variant som er installert, maskinens tenningsnøkkel brytes eller håndbrekk settes på eller trappestige felles ned for at slukkingen skal aktiveres ved brann. Aktiveringen fordrøyes med hjelp av en magnetventil koblet på detektorslangen som holder detektortrykket oppe mot slukkemiddelbeholderen, se vedlegg for informasjon. (sjekk kjøretøyfabrikantens instuksjon for informasjon om hvilken aktivering som er brukt) 6

7 2.4 Slukkemiddelbeholderen Slukkemiddelbeholderen er ved leveranse fylt till ca 105 bars trykk. Drivgassen består av Nitrogen. Trykket kan avleses på et manometer og ska vere på det grønne feltet. Slukkemiddelbeholderen finnes også i utgave med to sammenkoblede flasker. Den kan vere plassert i en rød beskyttelsekasse. Som ekstra finns trykkvakt som varsler om trykket understiger ca 85 bar. Beholderens arbeidstemperatur får ikke overstige + 65 C! For beholderens kuldegenskaper se blå rund etikett på beholderen. Slukkeren har en sikkringskrue som henger i en wirer når systemet er aktivt. Sikkringskruen ska alltid monteres innen service, installesjon/demontering eller ved transport av slukkeren når den er trykksatt. Skruen forhindrer uønsket aktivering av slukkeren. Manometer Trykkvakt 85bar Sikkringskrue Det er absolutt forbudt av ikke autorisert personal og gjøre noen som helst inngrep på slukkemiddelbeholderen når den er trykksatt. Trykket i behålleren kan da slippe løs och kan med stor kraft gi allvorlige personskader. 7

8 3 Test av alarm Innen arbeidet begynner skal alltid brannalarmen testes. Trykk ned testknappen med motorbrannlampen. Når testknappen er nedtrykkt skal lampen lyse og alarmlyd høres ved førerplassen. 4 Ved røykalarm Smoke alarm Ved røykalarm lyser lampen ved skiltet Smoke alarm och konstant lyd høres, kontroller passasjerommet for årsak. 8

9 5 Ved brann Ved brann lyser den røde lampen merket med motorbrann og alarmen gir en intens lyd. Om ingen brann har uppstått og systemet ikke har løst ut er det en indikasjon på for lavt trykk i slukkemiddelbeholderen eller detektorbeholderen. Kontakt servicepersonale / verksted snarest. Om kjøretøyet befinner seg i lokal med brannfarlig materiale, kjør maskinen utendørs till annvist plass. Steng av motorer och vifter. slå av tenningsnøkkel, slå av hovedstrømmen og sett på håndbrekket. Steng om mulig luken till motorommet om det er åpent. For system med manuell aktivering med wirer : bryt plombe, løft sikkerhetsbøyle och trekk kraftig i wirerhåndtaket. For systemer med manuell aktivering med punch : dra ut sikkringspinne, trykk (slå) kraftig på utløsningsknappen. Steng av brenseltilførsel til motor Ved behov, bruk håndslukker Behold motorommsluken stengd i minst 5 minuter. kontakta brannvesen om nødvendvig 9

10 6 Alarm ved lavt trykk, Ved alarm for lavt trykk i dektorbeholderen eller slukkemiddelbeholderen, kontakt servispersonell. Se vedlegg for tolking av signaler. 7 tilltak etter brann Brannalarmen vil varsle til man aktivt stenger av alarmen. Dette gjør man gjenom og ta kontakt med autorisert servispersjonell. For sysstem med Fogmaker bussalarm kan alarmsignalet stenges av gjennom og jumpe lednigen på trykkvakten. Start ikke maskinen før brannårsaken er funnet og reparert. Slukkemiddelet påvirker normalt ikke funksjonen hos en motor. Startvanskligheter kan forekomme for dieselmotorer ettersom slukkemiddelet inneholder vann. Tenk også på at slukkevesken kan fororsake korrosionsskader om motoren ikke startes innom kort tid etter brannen. For sikkerhetskyld bør motoren beskyttes gjennom at man slår i litt olje og dra rundt ett par runder med startmotoren. For og hindre korrosion på metalldeler og uønsket overslag på elsystemet skal sanering skje så snart som mulig. Detta gjøres med renspyling med ferskvann, Ta alltid hensyn til maskinprodusentens anvisniger for motorvask. 8 Daglig tillsyn av slukkesystemet Kontrollere at eventuelle lamper for lavt trykk på slukkemiddebeholderen eller detektorbeholderen ikke lyser. Kontrollere at trykket i slukkemiddelbeholderen og detektorbeholderen er på det grønne feltet på manometerene. Kontroll bortfaller når det er trykkvakter på detektor og slukkemiddelbeholder. 8.1 Årlig kontroll 10

11 Slukkesystemet ska kontrolleres en gang per år av autorisert personale. Exempelblankett : 1 Slukkemiddelbeholder 1.1 Kontroll innfestning/vibrasjon skader X 1.2 Kontroll beskyttelsekasse/etiketter X 1.3 Kontroll lekarsje/korrosion X 1.4 Bytte av årlig kontroll etikett X 3 Sprinklersystem / Hydralikkslange 3.1 Kontroll vibrasjonskader/gnisseskader X 3.2 Kontroll tiltrekning muttere hydraulik- koblinger på X distributionssystem 3.3 Komplettering av ev. manglende beskyttelsehetter til X dysene 3.4 Kontroll sprekker/brudd hydralikkslange X 4 Detektorslynge 4.1 visuell kontroll av hele detektorslyngen X 4.2 Kontroll skader på beskyttelselange X 4.3 Kontroll av etiketter på detektorslyngen X 5 Alarmpanel / sirene / kabling 5.1 Kontroll glipp / brudd / sprekker X 5.2 Komplett funksjonstest simulering brann X 6 Annet 6.1 Brukermanual finnes dette tilgjenglig? X 6.2 Aktiverinngskilter, etiketter - finnes dette? X 6.3 Kontroll at sikkringskrue er tatt ut X Se servicemanual for utførlig instruksjon og utførlig blankett. 9 Revision Vert femte og tiende år skal slukkemiddelbeholderen revideres og slukkemiddelet byttes p.g.a. produktets egenskaper i følge gjeldene PED direktiv. Revision får kun utføras av autorisert personell. 11

12 vedlegg 1 Fogmaker bussalarm 1747 koblingskjema 12

13 13

14 Fogmaker røykalarm 1744 Vid förarpanelen I önskad detektionsområde 14

15 vedlegg 2. Signalhåntering fra trykkvakten gjennom Maskinens styresystem. Om trykkvaktene kobes til et orginalt system t.ex. CAN bus multiplexer, skal signalene tolkes i følge tabellene under. Fogmaker SW1 SW2 SW3 Body ECU Mult IC SW1 = 14 bar trykkvakt på detektorbeholder (standard) SW2 = 5 bar trykkvakt på detektorbeholder (ekstra) SW3 = 85 bar trykkvakt på slukkemiddelbeholder (ekstra) Anlegg med en trykkvakt på detektorbeholderen og med trykkvakt på slukkemiddelbeholderen. Trykkvakt 14 bar på detektorbeholderen (standard) Trykkvakt 85 bar på detektorbeholderen (ekstra) betydelse av signal 0 1 Trykktap i detetorsystemet 1 0 Trykktap i slukkemiddelbeholderen eller utløst 0 0 Brann 1 1 Systemet ok 15

16 Anlegg med 2 trykkvakter på detektorbeholderen og uten trykkvakt på slukkemiddelbeholderen Trykkvakt 14 bar på detektorbeholderen (standard) Trykkvakt 5 bar på detektorbeholderen (ekstra) Betydelse av signal 0 1 Trykktap i detektorsystemet 1 0 Trykkvakt 5 bar defekt eller kabelbrudd 0 0 Brann 1 1 Systemet ok Anlegg med 2 trykkvakter på detektorbeholderen og med trykkvakt på slukkemiddelbeholderen Trykkvakt 14 bar på detektorbeholderen (standar) Trykkvakt 5 bar på detektorbeholderen (ekstra) Trykkvakt 85 bar på slukkemiddel beholderen (ekstra) Betydelse av signal Trykktap i detektorsystemet Trykkvakt 5 bar defekt eller kabelbrudd Trykktap i slukkemiddelbeholde ren eller utløst Brann Brann Brann Systemet ok 16

17 Vedlegg 3 Magnetventil for utløsningsforsinkelse art. nr Obs rettning på ventilen!!! 17

18 Magnetventil for utløsningsforsinkelse art. nr Obs rettningen på ventilen!!! 18

19 Vedlegg 4. Sirene art. nr (100dB) Optiskt alarm art. Nr (blitslys) 19

20 Skal dokumenteres av maskinens produsent eller av montør ved ettermontering.: Registrering nr. Chassi nr. Serie nr. detektorbeholder Serie nr. slukkemiddelbeholder Installasjondato montør pers.,foretak Trykk (Bar) Ved utlev. Trykk (Bar) Ved utlev. kontroll Dato Person, Foretak år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 Revision år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 Revision For at garanti skal gjelde : Må denne og første sida koppieres og sendes till Fogmaker. (se førsta side for kontaktopplysninger) 20

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com T A 3 0 / T A 3 5 Bruksanvisning N www.defa.com Gratulerer med din nye DEFA Transportalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA AutoSecurity transportalarm

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3

Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3 Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3 Bruksanvisning, art no BW3-080/3 2013-08-27 0413 Advarsel Feil bruk av utstyret til pasientvarme kan årsake pasientskade. Derfor skal du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

IP43. Xcomfort CSEZ-01/19 CSEZ-01/19 CSEZ-01/20 A: B: ø 6mm T=-25 C - +70 C T=-10 C - +60 C. Max. 60m², Max. h=6m

IP43. Xcomfort CSEZ-01/19 CSEZ-01/19 CSEZ-01/20 A: B: ø 6mm T=-25 C - +70 C T=-10 C - +60 C. Max. 60m², Max. h=6m EU Xcomfort CSEZ-01/19 Montageanweisung Assembly instructions Instructions de montage Montážní návod Montagevejledning Instrucciones de montaje Szerelési utasítás Istruzioni di montaggio Montasje anvisning

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Feilsøking på SMART Board

Feilsøking på SMART Board Feilsøking på SMART Board Innholdsfortegnelse Statuslampen på høyre side av tavlen... 3 Prøv følgende før du melder feil... 3 Det mangler en penn... 4 Pennene virker ikke... 4 Problemer med uregelmessig

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer