Brukerveiledning. VoiceStation 500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. VoiceStation 500"

Transkript

1 Brukerveiledning VoiceStation 500 B r u k e r v e i l e d n i n g

2 Innhold Innledning... 3 Deleliste... 3 Best mulig ytelse... 4 Montere VoiceStation Bruke VoiceStation Bruke Bluetooth-lyd... 8 Bluetooth-oppringingskombinasjoner Kabeltilkoblet lydmodus via kontakt på 2,5 mm Vedlikehold Problemløsing Begrenset garanti fra Polycom Ansvarsbegrensning Opphavsrett VoiceStation 500 innhold

3 Innledning Takk for at du har valgt VoiceStation 500 fra Polycom. I VoiceStation 500 benyttes Polycoms enestående Acoustic Clarity Technology som gir klar, heldupleks, toveis stemmekommunikasjon for møter. I tillegg tilpasses VoiceStation 500 dynamisk til rommet slik at ekko og brudd i samtalen unngås. Tre innebygde mikrofoner plukker opp lyd rundt i hele rommet slik at du kan snakke naturlig og bli lett forstått. Les gjennom denne brukerveiledningen før du bruker telefonen. Lagre denne veiledningen slik at du har den som referanse senere. Bruk noen få minutter på å fylle ut og sende registreringskortet for VoiceStation 500 via e-post, eller registrer elektronisk på Deleliste Merk: Se hurtigveiledningen for mer informasjon. VoiceStation 500-3

4 Best mulig ytelse Plasser VoiceStation 500 midt på et bord eller skrivebord. Sett VoiceStation 500 i et rom med mykt inventar, for eksempel tepper, gardiner og lydabsorberende vegger og tak. Ikke plasser papir eller andre gjenstander i nærheten av VoiceStation 500. Snakk med normalt stemmevolum. Snakk mot VoiceStation 500. Montere VoiceStation Koble den ene enden av den lange konsollkabelen til undersiden av telefonen. 2. Sett strømforsyningsenheten inn i et strømuttak i nærheten. 3. Koble den andre enden av den lange konsollkabelen til enden av strømforsyningsenheten. VoiceStation 500 utfører en kort selvtest, og deretter hører du en tone. Hvis du ikke hører noen tone, kontrollerer du at strømuttaket fungerer, og strømmen er slått på. 4. Koble den korte telefonledningen til strømforsyningen. Systemadministratoren kan hjelpe deg å finne en standard, analog telefonlinje. VoiceStation 500-4

5 5. Koble den andre enden av den korte telefonledningen til en kontakt som er beregnet på en standard, analog telefonlinje. Du må ikke koble VoiceStation 500 til et digitalt telenett. Det kan skade telefonen. 6. Plasser VoiceStation 500 midt i rommet på et flatt, stødig underlag, og trykk på Volume Up eller Volume Down for å justere ringelyden. Ringelyden har disse tre modiene: Høy, lav og av. Ringelyden høres når du trykker på volumknappene slik at du vet gjeldende status. 7. Trykk på On/Off for å få summetone. Hvis du ikke hører noen summetone, kan det være at du ikke er koblet til en analog telefonlinje. Hvis du trenger hjelp, kontakter du systemadministratoren. Når på/av-indikatorlampen lyser, brukes volumknappene til å justere lydnivået i høyttaleren. Når på/av-indikatorlampen er slukket, brukes volumknappene til å justere ringevolumet. Bruke VoiceStation 500 VoiceStation 500 fra Polycom støtter disse tre driftsmodiene: POTS-lyd Bluetooth-lyd (hodetelefoner og håndfri) Kabeltilkoblet lydmodus (kontakt på 2,5 mm) Linkindikatoren er slukket når telefonen er i vanlig POTS-modus. Linkindikatoren blinker sakte blått når VoiceStation 500 er i Bluetooth-modus, og den lyser kontinuerlig gult når telefonen er i kabeltilkoblet lydmodus (med en kabel tilkoblet). Når POTS-modus er aktivert og du setter inn en kabel på 2,5 mm, aktiveres automatisk modusen for kabeltilkoblet lyd. Trykk på Mode (modus) for å aktivere kabeltilkoblet lydmodus. Når kabeltilkoblet modus er aktivert, er det mulig å starte/motta Bluetooth- og POTSsamtaler. Du finner mer informasjon under Veksle mellom samtaler i kabeltilkoblet lydmodus på side 15. VoiceStation 500-5

6 POTS-modus Tastatur Ringe opp et nummer Eksempel: Svare på en samtale Trykk på denne knappen når VoiceStation 500 ringer. Justere høyttalervolum Når en samtale pågår, trykker du på Volume Up eller Volume Down for å justere lydnivået. Dempe mikrofonene Trykk på Mute (demp) for å slå av mikrofonene og hindre at deltakerne i den andre enden hører hva dere sier. De røde indikatorlampene ved mikrofonene tennes. Høyttaleren er fremdeles aktiv, og du kan høre hva deltakerne i den andre enden sier. Trykk på Mute (demp) på nytt når du vil gjenopprette toveiskommunikasjon. De røde indikatorlampene slukkes. VoiceStation 500-6

7 Samkjøre med Bluetooth-enhet Trykk på Mode (modus) i tre sekunder slik at samkjøringsmodus starter. Du finner mer informasjon under Bruke Bluetooth-lyd. Spesialfunksjoner Det kan være at telefonsystemet støtter spesialfunksjoner, for eksempel samtale venter, konferanse eller overføring, som du kommer til ved å trykke på denne knappen. Spør systemadministratoren om å få mer informasjon om hvilke spesialfunksjoner som er tilgjengelige med telefonsystemet. Avslutte en samtale Trykk på On/Off (på/av) når du vil avslutte samtalen. Ringe opp på nytt Trykk på Redial (ny oppr). Ta opp en samtale Sett enden av en kabel med RCA-pluggen inn i Aux Out-kontakten på strømforsyningsenheten. Sett den andre enden av kabelen inn i Aux In-kontakten på båndopptakeren. Audio cable (RCA cable) VoiceStation 500-7

8 Private samtaler Sett en telefon inn i dataporten på veggmodulen for VoiceStation 500. Trykk på Hold (hold) for å sette samtalen på venting, og ta deretter av røret på telefonen som er koblet til dataporten. Du kan også koble en telefaks eller et datamodem til dataporten. Wall Module Data port options Telephone Fax Fax Machine Computer Bruke Bluetooth-lyd Bluetooth-modus er en ny tilleggsfunksjon på VoiceStation 500. Med denne funksjonen kan du kombinere allsidigheten til en mobiltelefon eller et oppringingsprogram for datamaskin med lyden i en konferansetelefon. Hvis du for eksempel snakker i mobiltelefonen, kan du koble den til via Bluetooth til VoiceStation 500 og bruke høyttaleren og mikrofonene for å fortsette samtalen, og la alle i rommet delta i samtalen. Bluetooth-modus på VoiceStation 500 gir bedre fleksibilitet til å holde telefonkonferanser hvor som helst, selv der det ikke finnes analoge telefonlinjer eller infrastruktur for telefoni. Bluetooth-modus kan opprettes på en av disse tre måtene: Opprett manuelt en Bluetoothtilkobling med VoiceStation 500 fra en mobiltelefon som ikke tidligere er samkjørt. (Se instruksjonene nedenfor.), Opprett manuelt en Bluetoothtilkobling med VoiceStation 500 fra en tidligere samkjørt mobiltelefon. (Velg PLCM VS500 i en liste over samkjørte enheter på mobiltelefonen), Trykk på Mode (modus) for å aktivere Bluetooth-modus. Trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500 slik at en Bluetooth-link opprettes til den sist samkjørte mobiltelefonen som enheten var koblet til. Når enheten er tilkoblet, opprettes Bluetooth-modusen uten at brukeren trenger å gjøre noe. Da lyser linkindikatoren kontinuerlig blått. Hvis en Bluetooth-link ikke kan opprettes i løpet av 60 sekunder, går VoiceStation 500 tilbake til POTS-modus. VoiceStation 500-8

9 Starte Bluetooth-modus: Konfigurere VoiceStation 500 for Bluetooth-modus 1. Trykk på Mode (modus) for å aktivere Bluetooth-modus. Den blå indikatorlampen for modus skal lyse (enten blinke sakte eller kontinuerlig). 2. Trykk på Mode (modus) en gang til. Hold knappen inne i minst tre sekunder og kontroller at den blå indikatorlampen blinker raskt. Du vil høre en rekke toner på VoiceStation 500 som angir at Bluetooth-enheten har registrert og samkjørt med VoiceStation 500. På Bluetooth-enheten velger du VS500 som den registrerte enheten, og når du blir bedt om det, angir du 0000 som passord. Når den Bluetooth-aktiverte enheten er samkjørt med og koblet til VoiceStation 500, skal den blå indikatorlampen lyse kontinuerlig. Du hører en bekreftelsestone på VoiceStation I delene nedenfor finner du informasjon om hvordan du bruker enheten sammen med en mobiltelefon eller datamaskin. Bruke VoiceStation 500 med en Bluetooth-aktivert mobiltelefon: Starte og avslutte en Bluetoothmobilsamtale 1. Trykk på Mode (modus) for å aktivere Bluetooth-modus. Den blå indikatorlampen for modus skal lyse (kontinuerlig). 2. Slå telefonnummeret på den Bluetooth-aktiverte mobiltelefonen eller trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500 for å slå det siste nummeret som ble ringt ut på mobiltelefonen. 3. Når du er ferdig, avslutter du samtalen på vanlig måte på mobiltelefonen eller datamaskinen, eller trykker på On/Off (på/av) på VoiceStation 500. Svare på en mobiltelefonsamtale på VoiceStation Kontroller at mobiltelefonen er samkjørt med og koblet til VoiceStation 500. Du finner mer informasjon under Starte Bluetooth-modus. 2. Når mobiltelefonen ringer, svarer du på samtalen på mobiltelefonen på vanlig måte, eller 3. Trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500. Avslutte mobiltelefonsamtalen med VoiceStation Avslutt samtalen på mobiltelefonen på vanlig måte, eller 2. Trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500. Slå nummeret som ble slått sist, på nytt, ved hjelp av VoiceStation 500 Trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500 når du skal slå nummeret som ble slått sist, på nytt. MERK: Hvis du er i Bluetoothmodus og du vil starte en POTSsamtale, må du først trykke på Mode (modus) for å avslutte Bluetoothmodus, og deretter trykke på On/Off (på/av) for å starte POTS-samtalen. VoiceStation 500-9

10 Overføre lyd mellom VoiceStation 500 og en mobiltelefon (for private samtaler) 1. Start en samtale i henhold til instruksjonene under Starte og avslutte en Bluetoothmobilsamtale. 2. Trykk på * for å overføre lyden fra VoiceStation 500 til mobiltelefonen. 3. Trykk på * en gang til for å overføre lyden fra mobiltelefonen tilbake til VoiceStation 500. Veksle mellom mobiltelefonsamtaler med VoiceStation 500 Bruk Flash-funksjonen på mobiltelefonen til å veksle mellom de to telefonsamtalene. Dempe en telefonsamtale på VoiceStation 500 Trykk på Mute (demp) på VoiceStation 500 for å slå på og av demping av en samtale, slik det er beskrevet under POTS-modus i denne brukerveiledningen. Endre volum Trykk på Volume Up/Down (volum opp/ned) på VoiceStation 500 for å justere volumet til ønsket nivå, slik det er beskrevet under POTSmodus i denne brukerveiledningen. Ta opp en Bluetooth-lydsamtale Les avsnittet Ta opp en samtale under POTS-modus i denne brukerveiledningen. Starte en POTS-samtale i Bluetooth-modus 1. Hvis du er midt i en samtale på Bluetooth-enheten, parkerer du samtalen ved å trykke på Mode (modus) på VoiceStation 500 og kontrollerer at ingen av indikatorlampene lyser. Hvis du ikke trykker på Mode (modus) for å avslutte Bluetooth-modus, vil det sist ringte nummeret automatisk bli ringt opp på nytt når du trykker på On/Off (på/av). 2. Trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500 for å få POTSsummetonen. 3. Slå nummeret ved hjelp av tastaturet på VoiceStation Trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500 for å avslutte samtalen. 5. Trykk på Mode (modus) på VoiceStation 500 for å fortsette Bluetooth-samtalen. Veksle mellom samtaler i forskjellige modi (POTS til/fra Bluetooth) 1. Når du er i Bluetooth-modus, kan du starte en POTS-samtale ved å trykke på Mode (modus), On/Off (på/av) og deretter slå nummeret. Når du er ferdig, trykker du på On/Off (på/av). Trykk på Mode (modus) for å gå tilbake til samtalen i Bluetoothmodus. 2. Når du er i Bluetooth-modus, kan du svare på en POTS-samtale ved å trykke på On/Off (på/av). Koble fra Bluetooth-linken ved hjelp av VoiceStation 500 Trykk på og hold inne Mode (modus) i tre sekunder når du er i Bluetooth-modus. Den blå indikatorlampen skal nå blinke sakte og du skal høre et lydsignal. Bruke VoiceStation 500 med en Bluetooth-aktivert datamaskin: VoiceStation

11 Konfigurere VoiceStation 500 for Bluetooth-modus 1. Trykk på Mode (modus) for å aktivere Bluetooth-modus. Den blå indikatorlampen for modus skal lyse (enten blinke sakte eller kontinuerlig). 2. Kontroller at du har aktivert Bluetooth-modus. Hold inne Mode (modus) i minst tre sekunder og kontroller at den blå indikatorlampen blinker raskt (registrerer). Du vil høre en rekke toner på VoiceStation 500 som angir at Bluetooth-enheten har registrert VoiceStation 500. På Bluetooth-enheten velger du PLCM VS500 som den registrerte enheten, og angir 0000 som passord når du blir bedt om det. (Følg instruksjonene på skjermen.) Når den Bluetoothaktiverte enheten er samkjørt med VoiceStation 500, skal den blå indikatorlampen lyse kontinuerlig. Du hører en bekreftelsestone på VoiceStation 500. Starte og avslutte en Bluetoothmobilsamtale 1. Trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500 for å koble til datamaskinen. 2. Slå telefonnummeret. 3. Når du er ferdig, avslutter du samtalen på vanlig måte på datamaskinen. Svare på en samtale på datamaskinen 1. Kontroller at mobiltelefonen er samkjørt med VoiceStation Når du mottar en samtale på datamaskinen, svarer du på vanlig måte på datamaskinen. Avslutte mobiltelefonsamtalen med VoiceStation 500 Avslutt samtalen på mobiltelefonen på samme måte som du pleier å gjøre. Ring det siste nummeret som ble ringt ut, på nytt, ved hjelp av VoiceStation 500 for samtaler på datamaskinen Ikke tilgjengelig. Overføre lyd mellom VoiceStation 500 og datamaskinen 1. For å kunne overføre lyd fra VoiceStation 500 og datamaskinen (eller omvendt), må du oppheve koblingen mellom de to enhetene. Dette kan du gjøre på to måter: Hold inne Mode (modus) i minst tre sekunder på VoiceStation 500. Fra samtaleprogrammet på datamaskinen høyreklikker du med musen og følger instruksjonene for å oppheve Bluetooth-tilkoblingen. Veksle mellom samtaler på datamaskinen med VoiceStation 500 Ikke tilgjengelig. Dempe en telefonsamtale på VoiceStation 500 Trykk på Mute (modus) på VoiceStation 500 for å slå på og av demping av en samtale, slik det er beskrevet under POTS-modus i denne brukerveiledningen. Endre volum Trykk på Volume Up (volum opp) og Volume Down (volum ned) på VoiceStation 500 for å justere volumet til ønsket nivå, slik det er beskrevet under POTS-modus i denne brukerveiledningen. VoiceStation

12 Ta opp en samtale Du finner informasjon under Ta opp en samtale, slik det er beskrevet under POTS-modus i denne brukerveiledningen. Starte en POTS-samtale i Bluetooth-modus på datamaskinen 1. Hvis du er midt i en samtale på Bluetooth-enheten, parkerer du samtalen ved å trykke på Hold (hold) på VoiceStation Trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500 for å starte en POTS-samtale. 3. Slå nummeret ved hjelp av tastaturet på VoiceStation Trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500 for å avslutte samtalen. 5. Trykk på Hold (hold) på VoiceStation 500 for å fortsette samtalen ved hjelp av Bluetoothenheten. Veksle mellom samtaler i forskjellige modi (POTS til/fra Bluetooth) 1. Når du er i Bluetooth-modus, kan du starte en POTS-samtale ved å trykke på Mode (modus), On/Off (på/av) og deretter slå nummeret. Når du er ferdig, trykker du på On/Off (på/av). Trykk på Mode (modus) for å gå tilbake til samtalen i Bluetoothmodus. 2. Når du er i Bluetooth-modus, kan du svare på en POTS-samtale ved å trykke på On/Off (på/av). Koble fra Bluetooth-linken ved hjelp av VoiceStation 500 Trykk på og hold inne Mode (modus) i tre sekunder. Den blå indikatorlampen skal nå blinke sakte og du skal høre et lydsignal. VoiceStation

13 Bluetooth-oppringingskombinasjoner* Hvis indikatorlampen: Ikke lyser (blå**) Blinker sakte (blå**) Lyser (Kontinuerlig, blå**) Og du Œnsker å ringe med: GjŒr du fœlgende: Indikatorlampen er nå: POTS Datamaskin Mobiltelefon POTS Datamaskin Mobiltelefon POTS Datamaskin Mobiltelefon Trykk på knappen Off-Hook (rœr av). Slå telefonnummeret. Trykk på Mode (modus). Indikatorlampen skal nå blinke sakte. Trykk på og hold inne Mode (modus) i tre sekunder for å samkjœre med datamaskinen. Trykk på Off-Hook (rœr av). Slå telefonnummeret fra datamaskinen. Trykk på knappen Off-Hook (rœr av). Indikatorlampen skal nå blinke sakte. Trykk på og hold inne Mode (modus) i tre sekunder for å samkjœre med datamaskinen. Slå telefonnummeret fra mobiltelefonen. Trykk på Mode (modus). Indikatorlampen skal nå slukkes. Trykk på knappen Off-Hook (rœr av). Slå telefonnummeret. Trykk på og hold inne Mode (modus) i tre sekunder for å samkjœre med datamaskinen. Trykk på Off-Hook (rœr av). Slå telefonnummeret fra datamaskinen. Trykk på og hold inne Mode (modus) i tre sekunder for å samkjœre med datamaskinen. Slå telefonnummeret fra mobiltelefonen. Trykk på Mode (modus). Indikatorlampen skal nå slukkes. Trykk på knappen Off-Hook (rœr av). Slå telefonnummeret. Slå telefonnummeret fra datamaskinen. Når du er ferdig, avslutter du samtalen fra datamaskinen som vanlig. Slå telefonnummeret fra mobiltelefonen. AV PÅ PÅ AV PÅ PÅ AV PÅ PÅ * Antar at enheten allerede er samkjœrt med VoiceStation 500. ** Hvis indikatorlampen lyser gult, kan du se lese avsnittet Kabeltilkoblet lydmodus i brukerveiledningen. VoiceStation

14 Kabeltilkoblet lydmodus via kontakt på 2,5 mm Bruk tilkoblingskabelen for mobiltelefon som følger med, til å koble mobiltelefonen til lydkontakten på 2,5 mm på VoiceStation 500. Tilkoblingskabelen for mobiltelefon kan settes inn i en standard hodetelefoninngang på 2,5 mm på mobiltelefonen. Det kan være at du trenger en hodetelefonadapter for å tilpasse mobiltelefonen til denne tilkoblingen. Adaptere kan kjøpes hos elektronikkforhandlere og mobiltelefonforhandlere som selger universelle håndfrisett. Polycom tilbyr også håndsfri adaptersett til mobiltelefoner fra Nokia, Samsung, Sony Ericsson og Siemens. Kontakt den lokale salgsrepresentanten hvis du vil ha mer informasjon om disse adaptersettene. Du kan også bruke den vedlagte kabelen for datamaskinoppringing med lydkontakten på 2,5 mm på VoiceStation 500. Med kabelen for datamaskinoppringing kan du ringe via Internett ved hjelp av VoiceStation 500. Med denne funksjonen kan du kombinere fordelene med Internetttelefonsamtaler via programmer som Skype, AIM, MSN Messenger, Yahoo! Messenger og selskapets IP-telefoni med lydkvaliteten til Polycoms legendariske konferansetelefoner. Sett ganske enkelt kabelen for datamaskinoppringing inn i VoiceStation 500, og den andre enden kobler du til lydkortkontaktene på en stasjonær eller bærbar datamaskin. Når POTS-modus er aktivert og du setter inn en kabel på 2,5 mm, aktiveres automatisk modusen for kabeltilkoblet lyd. Trykk på Mode (modus) for å aktivere kabeltilkoblet lydmodus. Den gule linkindikatoren tennes automatisk. Når du er i aktiv kabeltilkoblet modus, er det mulig å starte/motta Bluetooth- og POTSsamtaler. Du finner mer informasjon under Veksle mellom samtaler i kabeltilkoblet lydmodus på side 15 Når du er i aktiv kabeltilkoblet lydmodus, er det mulig å motta en innkommende POTS-samtale. Når du skal svare på en innkommende POTS-samtale, trykker du ganske enkelt på On/Off (på/av) og linkindikatoren slukkes. Det betyr at du er i POTS-modus. Når du er ferdig med POTS-samtalen, kan du trykke på Mode (modus) på nytt slik at den gule linkindikatoren tennes. Nå er du tilbake i kabeltilkoblet lydmodus. Konfigurere kabeltilkoblet lydmodus: 1. Sett den ene enden av mobiltelefonkabelen med en plugg på 2,5 mm inn i telefonkontakten på 2,5 mm på VoiceStation 500, og sett den andre enden inn i mobiltelefonen eller datamaskinen. 2. Trykk på Mode (modus) for å aktivere kabeltilkoblet lydmodus. Den gule indikatorlampen skal lyse. Bruke kabeltilkoblet lydmodus for å ringe samtaler: Starte og avslutte en telefonsamtale i kabeltilkoblet lydmodus 1. Kontroller at VoiceStation 500 er konfigurert slik det er beskrevet under Konfigurere kabeltilkoblet lydmodus foran i denne brukerveiledningen. 2. Slå telefonnummeret fra enheten som er koblet til VoiceStation 500. VoiceStation

15 3. Når du er ferdig, avslutter du samtalen på vanlig måte på mobiltelefonen eller datamaskinen. Svare på en samtale i kabeltilkoblet lydmodus 1. Kontroller at VoiceStation 500 er konfigurert slik det er beskrevet under Konfigurere kabeltilkoblet lydmodus foran i denne brukerveiledningen. 2. Når du mottar en samtale, svarer du på vanlig måte. Slå nummeret som ble slått sist, på nytt, i kabeltilkoblet lydmodus Slå nummeret som sist ble ringt opp, på nytt, ved hjelp av mobiltelefonen eller datamaskinen som er koblet til VoiceStation 500. Overføre lyd mellom enheter i kabeltilkoblet lydmodus Koble tilkoblingskabelen (mobiltelefon eller datamaskin) med en plugg på 2,5 mm, fra mobiltelefonen eller datamaskinen. Veksle mellom samtaler i kabeltilkoblet lydmodus Bruk Mode (modus) til å veksle mellom POTS-samtaler, Bluetooth-samtaler og kabeltilkoblede lydsamtaler: 1. Starte/svare på en POTS-samtale i kabeltilkoblet lydmodus: Trykk på Mode (modus), On/Off (på/av) og start/svar på samtalen. Den gule indikatorlampen skal ikke lyse. Når du er ferdig, trykker du på On/Off (på/av), og deretter trykker du på Mode (modus) én gang til. trykker du på Mode (modus) én gang til. Indikatorlampen skal lyse gult. Dempe en telefonsamtale på VoiceStation Trykk på Mute (demp) på VoiceStation 500 for å slå på eller av demping av en samtale, slik det er beskrevet under POTS-modus i denne brukerveiledningen, eller 2. Du kan bruke mobiltelefonens knapp for demping/oppheving av demping. Endre volum 1. Trykk på Volume Up/Down (volum opp/ned) på VoiceStation 500 for å justere volumet til ønsket nivå, slik det er beskrevet under POTSmodus i denne brukerveiledningen, eller 2. Du kan bruke mobiltelefonen til å justere volumet. Ta opp en lydsamtale Les avsnittet Ta opp en samtale under POTS-modus i denne brukerveiledningen. Koble fra kabeltilkoblet lydmodus på VoiceStation Avslutt samtalen på vanlig måte. 2. Ta kabelen ut av kontakten på 2,5 mm på siden på VoiceStation 500. Den gule indikatorlampen skal slukkes og POTS-modus aktiveres på VoiceStation Starte/svare på en Bluetooth-samtale i kabeltilkoblet lydmodus: Trykk på Mode (modus), og start/svar på samtalen. Bluetooth-indikatorlampen skal lyse (blått). Når du er ferdig, VoiceStation

16 Justere mikrofoninnstillingene på datamaskinen (valgfritt): Hvis du vil ha best mulig lyd når du bruker kabelen for datamaskinoppringing med VoiceStation 500, må du sørge for å slå på Mikrofonforsterking på menyen Lyd og lydenheter i Windows XP slik det vises nedenfor. (Innstillingene kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker.) Start Innstillinger Kontrollpanel Lyd og Lydinnspilling Volum Mikrofon (avansert) Mikrofonforsterking PÅ VoiceStation

17 Vedlikehold Rengjør VoiceStation 500 med en myk, tørr klut. Ikke bruk alkohol- eller petroleumsbaserte rengjøringsmidler. Problemløsing Ingen summetone Kontroller at alle koblingene er riktige og festet godt. Kontroller at den korte kabelen er koblet til en standard, analog telefonlinje. Prøv en annen telefonlinje. Telefonen ringer ikke Juster ringelyden med Volume Up. Korte perioder med stillhet, ekko eller brudd i samtalen Ikke flytt VoiceStation 500 mens den er i bruk. Ikke ta på telefonen under samtaler. Ikke plasser papir, kopper, kaffekanner og andre gjenstander i nærheten av telefonen. I begynnelsen av en samtale bør du la hver deltaker som er til stede, snakke etter tur i en kort stund, slik at elektronikken i telefonen får mulighet til å tilpasse seg de akustiske omgivelsene. Deltakerne i den andre enden bruker kanskje utstyr av lav kvalitet eller en halvdupleks konferansebro. I så fall er det ikke noe du kan gjøre. Dump lyd eller tønnelyd Mottak Snakk nærmere telefonen, slik at mikrofonene klarer å plukke opp det du sier mer nøyaktig. Bruk flere lydabsorberende elementer i rommet. Overflødig støy Støyende utstyr, for eksempel datamaskiner eller vifter, kan gjøre det vanskelig å høre deltakerne i den andre enden. Begge parter bør slå av støyende utstyr. Prøv å ringe opp på nytt for å se om du får bedre forbindelse på en annen linje. Fysisk skade Hvis den fysiske skaden er så alvorlig at de interne delene er synlige, må du koble fra VoiceStation 500 øyeblikkelig. Ikke koble VoiceStation 500 til nettverket igjen før den er reparert. VoiceStation

18 Begrenset garanti fra Polycom Polycom garanterer overfor brukeren at systemet fungerer som det skal på det tidspunktet Polycom eller en autorisert forhandler leverer eller monterer systemet. Det er den siste datoen som er garantidatoen. Hvis du varsler Polycom eller den autoriserte forhandleren innen ett år fra garantidatoen om at systemet ikke fungerer som det skal, vil Polycom, uten omkostninger, reparere eller skifte ut, etter eget valg, systemkomponentene som ikke fungerer som de skal Deler til reparasjon eller utskifting kan være nye eller gjenbrukt og byttes ut med de som ikke fungerer. Hvis Polycom avgjør at systemet ikke kan repareres eller skiftes ut, vil Polycom fjerne systemet og, etter kundens valg, refundere kjøpesummen for systemet eller legge kjøpesummen i innkjøp av et annet Polycom-system. Et sammendrag av Polycoms dekning av vedlikehold kan fås fra Polycom ved å ringe (bare i USA). Hvis du har kjøpt systemet fra en forhandler som er autorisert av Polycom, kontakter du forhandleren for å få detaljert informasjon om vedlikeholdsplanen som gjelder ditt system. Denne begrensede garantien fra Polycom dekker skade på systemet som skyldes spenningsfall. Polycom skal ikke være ansvarlig under denne begrensede garantien for skade som skyldes følgende: Installasjons-, bruks-, eller vedlikeholdsanvisninger fra Polycom er ikke fulgt. Systemet er modifisert, flyttet eller endret uten autorisasjon. Telefonitjenester som det gis tilgang til via systemet, er brukt uten autorisasjon. Misbruk, feilaktig bruk, forsømmelser eller unnlatelser fra kunden eller personer kunden har ansvar for Handlinger utført av tredjepart eller force majeure. Polycoms forpliktelse til å reparere, skifte ut eller refundere, slik det er fremsatt ovenfor, utgjør kundens eneste rettsmiddel. Unntatt slik det er spesielt fremsatt ovenfor, gir ikke Polycom, tilknyttede selskaper, leverandører eller forhandlere noen garantier, skiftlig eller indirekte, og fraskriver seg spesielt alle garantier som gjelder salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Ansvarsbegrensning Erstatningsbeløpet fra Polycom eller tilknyttede selskaper og leverandører for alle krav, tap, skader og utgifter som skyldes en hvilken som helst grunn (inkludert handlinger eller unnlatelser av tredjeparter), uansett type handling, enten den er basert på ansvar i eller utenfor kontrakt, uaktsomhet eller annet, skal ikke være høyere enn: (1) De direkte skadene som er bevist; eller (2) reparasjonskostnadene, gjenanskaffelsesverdien, lisensavgiften, de årlige leieomkostningene eller kjøpesummen, alt etter omstendighetene, for utstyret som kravet er knyttet til. Ikke i noe tilfelle skal Polycom eller tilknyttede selskaper og leverandører være ansvarlige for noe tilfeldig tap, spesielt tap, tillitstap, følgetap eller indirekte tap eller tilsvarende skade som skyldes eller på noen måte gjelder bruken av utstyret. Slik det er brukt i dette avsnittet, omfatter følgetap, men er ikke begrenset til, følgende: Tapt fortjeneste, tapte inntekter og tap som skyldes uautorisert bruk (eller omkostninger for slik bruk) av telefonitjenester eller fasiliteter som det gis tilgang til via eller ved tilkobling til utstyret. Når det gjelder personskade som skyldes forsømmelse av Polycom, VoiceStation

19 skal Polycoms ansvar være begrenset til beviste skader. Ikke noe søksmål og ingen sak kan anlegges mot Polycom eller tilknyttede selskap og leverandører mer enn tjuefire (24) måneder etter at årsaken til handlingen har oppstått. DETTE AVSNITTET FREMSETTES DET ENESTE RETTSMIDDELET FOR ALLE KRAV, TAP, SKADER ELLER UTGIFTER SOM ER KNYTTET TIL UTSTYRET UAVHENGIG AV OM UTSTYRET OPPFYLLER SITT EGENTLIGE FORMÅL. Opphavsrett Forbeholdt alle rettigheter under internasjonale og panamerikanske opphav srettskonvensjoner. Ingen del av innholdet i denne veiledningen kan kopieres, reproduseres eller overføres i noen form eller på noen måte, eller oversettes til et annet språk eller format, helt eller delvis, uten skriftlig samtykke fra Polycom, Inc. Programvaren i dette produktet er beskyttet av opphavsrettslover i USA og internasjonale traktatbestemmelser. Polycom, Inc. beholder eiendomsretten til all opphavsrett som gjelder programvaren i dette produktet. Du kan ikke (og kan ikke FCC Rules This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference la en tredjepart) dekompilere, demontere eller på annen måte foreta omvendt utvikling eller forsøke å gjenoppbygge eller avsløre kildekode eller underliggende ideer eller algoritmer av programvaren med noen midler uansett hensikt. Ikke fjern (eller tillat at en tredjepart fjerner) noen produktidentifikasjon, informasjon om opphavsrett eller andre merknader. Polycom og logoutformingen er registrerte varemerker og VoiceStation 500 og Acoustic Clarity Technology er varemerker for Polycom, Inc. i USA og flere andre land. to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. In accordance with part 15 of the FCC rules, the user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by Polycom Inc. could void the user s authority to operate the equipment. VoiceStation

20 Canadian Department of Communications Notice This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme N M B-003 du Canada. Ring Equivalency Number (REN) The REN is used to determine the quantity of devices that may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. Typically the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line (as determined by the total RENs) contact the local telephone company. Automatic Dialing WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND/OR MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS: 1. Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call. 2. Perform such activities in the offpeak hours, such as early morning or late evening. Telephone Company Connector A FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack that is Part 68 complaint. See the rest of these installation instructions for details. Canadian Telephone Company Requirements NOTICE: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets telecommunications protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user s satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. VoiceStation

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

Brukerveiledning. VoiceStation 300

Brukerveiledning. VoiceStation 300 Brukerveiledning VoiceStation 300 B R U K E RV E I L E D N I N G Innhold Innledning... 3 Deleliste... 3 Best mulig ytelse... 3 Montere VoiceStation 300... 4 Bruke VoiceStation 300... 5 Vedlikehold... 8

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av MEDIASTREAMER Les dette først SurfLink Mediastreamer kan kobles til de fleste lydkilder, inkludert fjernsyn, radio, og MP3-spillere. Denne manualen gir en enkel, trinnvis hjelp til tilkobling og bruk av

Detaljer

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Brukerhåndbok Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Grunnleggende informasjon...4 Bruke hodetelefonen...4 Koble hodetelefonen til enheten...4

Detaljer

bruksanvisning RC-Dex

bruksanvisning RC-Dex bruksanvisning RC-Dex fjernkontroll Innhold din nye Dex fjernkontroll....................... 4 tilbehør............................................ 7 Batteriet...........................................

Detaljer

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING RC-P Fjernkontroll BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P fjernkontroll Beskrivelse 7 Batteribytte 8 Betjening med fjernkontroll 11 Avstand 12 Lås 13 Volumkontroll 14 Programvelger 15 Muteknapp

Detaljer

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG Telefonadapter 2 INSTALLASJONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innhold Generelle advarsler og sikkerhetsinstrukser 5 Oversikt Telefonadapter 2 8 Installasjon 9 Aktivering av Telefonadapter 2 for første gang 10 Koble

Detaljer

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10 Brukerhåndbok Quick Charger UCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Bruke Quick Charger-enheten...4 Slik lader du enheten...4 Juridisk informasjon...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Innledning

Detaljer

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Brukerhåndbok Wireless Charging Plate WCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Slik bruker du den trådløse ladeplaten...4 Slik lader du enheten...4 Varsellampestatus...4 Juridisk informasjon...5 Declaration

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Slik slår du hodetelefonen på og av...5 Justere

Detaljer

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26 Brukerhåndbok Style Cover Window SCR26 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Lading...3 Ett trinns oppsett...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO C210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO C210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

bruksanvisning TV-Dex

bruksanvisning TV-Dex bruksanvisning TV-Dex Innhold Pakkens innhold................................... 4 Din nye TV-Dex...................................... 5 kontroller........................................ 6 Baseenhet..........................................

Detaljer

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3 Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON Benyttes med SoundGate 3 Gratulerer med valget av din nye SoundGate Mikrofon. Enheten bidrar til bedre hørsel i vanskelige lyttesituasjoner. Bruksanvisningen hjelper

Detaljer

Personsøker for personlig sikkerhet. Bruksanvisning Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B / PS2-BA

Personsøker for personlig sikkerhet. Bruksanvisning Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B / PS2-BA Personsøker for personlig sikkerhet no Bruksanvisning Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B / PS2-BA Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 3 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50 Brukerhåndbok Bluetooth Keyboard BKB50 Innhold Grunnleggende...3 Generell oversikt...3 Oversikt over tastaturet...3 Charging the keyboard...4 Slå på og av...5 Komme i gang...6 Oppsett av tastaturet...6

Detaljer

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Brukerhåndbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Tilbehørsoversikt...3 Grunnleggende...4 Lade telefonen...4 Slik slår du hodetelefonen på og av...4 Koble hodetelefonen

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Batteri- og strømstyring...5 Slik slår du

Detaljer

Synology Remote. Brukerveiledning

Synology Remote. Brukerveiledning Synology Remote Brukerveiledning Remote08312010 Innholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Kort oversikt over Synology Remote 5 Innholdet i pakken 6 Komme igang 8 Nyt musikken din med Synology Remote 11 Synology

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10 Brukerhåndbok Bluetooth Speaker BSP10 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Varsellampestatus...3 Lading...4 Lade tilbehøret...4 Komme i gang...5 Klargjøre tilbehøret til

Detaljer

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER bruksanvisning SCOLA FM system SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER 2 Innhold Introduksjon....4 SCOLA FM system...5 BESKRIVELSE...7 FORBEREDELSER AV SCOLA MOTTAKEREN...8 Batteri informasjon...

Detaljer

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Gratulerer med din nye RC-N fjernkontroll. Med fjernkontrollen kan du gjøre justeringer på høreapparatene som programbytte og volumjusteringer. Vennligst gjør deg kjent

Detaljer

INSTALLASJON BRUKSANVISNING

INSTALLASJON BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLASJON BRUKSANVISNING 2 Innhold Advarsler 6 Introduksjon 8 TV-adapter 2 Oversikt 9 INSTALLASJON 11 Aktivering av TV-adapter 2 for første gang 12 Koble TV-adapter 2 til et strømuttak

Detaljer

Micro USB-ladestasjon DK52

Micro USB-ladestasjon DK52 Brukerhåndbok Micro USB-ladestasjon DK52 Innhold Micro USB-ladestasjonBrukerhåndbok...3 Innledning...4 Om Micro USB-ladestasjon...4 Bruke Micro USB-ladestasjon-enheten...5 Bruke festeanordningene...5 Lading...5

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Brukerveiledning

BRUKERVEILEDNING. Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Når du bruker telefonutstyret, bør du alltid følge disse sikkerhetsreglene for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade.

Detaljer

RC-A. Fjernkontroll. Bruksanvisning

RC-A. Fjernkontroll. Bruksanvisning RC-A Fjernkontroll Bruksanvisning Introduksjon Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om bruk og vedlikehold av RC-A fjernkontroll. Gjør deg godt kjent med den. Da får du mest nytte av fjernkontrollen.

Detaljer

BRUKSANVISNING. RC-Dex

BRUKSANVISNING. RC-Dex BRUKSANVISNING RC-Dex FJERNKONTROLL 2 Innhold din nye DEX fjernkontroll....4 Beregnet bruksområde... 4 Beskrivelse av enheten... 5 SETT FORFRA....5 SETT BAKFRA...6 TILBEHØR...7 batteriet...8 Slik bytter

Detaljer

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installasjonsveiledning Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-NO SPRÅK: Norsk (oversatt fra engelsk) INNHOLD Kapittel

Detaljer

BRUKSANVISNING. T-Dex

BRUKSANVISNING. T-Dex BRUKSANVISNING T-Dex Innholdsfortegnelse Funksjon 3 Forberedelse før bruk 4 Å opprette trådløs forbindelse til mobiltelefon 4 Å bruke halsslynge 4 Bruk av halsslynge 5 Indikatorer 5 Å lade T-DEX 5 Å justere

Detaljer

BRUKSANVISNING TV-DEX

BRUKSANVISNING TV-DEX BRUKSANVISNING TV-DEX 2 INNHOLD PAKKENS INNHOLD... 5 BESKRIVELSE AV ENHETEN... 7 KONTROLL ENHETEN... 9 BASE ENHET... 10 LYSINDIKERING... 12 SLIK KOMMER DU I GANG... 13 Tilkobling:... 13 Bruk av flere Base

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning april 2011 1 Innledning FCC Forklaring Garanti Dette utstyr har blitt testet og følger begrensningene for klasse B digitalt utstyr, og er i overenstemmelse med del 15 av FCC regulativet.

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Brukerhåndbok. Topaz XL. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0211

Brukerhåndbok. Topaz XL. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0211 Brukerhåndbok Topaz XL Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0211 Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court

Detaljer

Reguleringsmessig overholdelse og viktig sikkerhetsinformasjon

Reguleringsmessig overholdelse og viktig sikkerhetsinformasjon Reguleringsmessig overholdelse og viktig sikkerhetsinformasjon Reguleringsmessige sertifiserings-/godkjenningsmerker for din enhet finner du i Innstillinger > Om Kobo Aura H2O utgave 2 EU-erklæring om

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth -monohodetelefoner MBH10

Brukerhåndbok. Bluetooth -monohodetelefoner MBH10 Brukerhåndbok Bluetooth -monohodetelefoner MBH10 Innhold Innledning...3 Grunnleggende...3 Bruke hodetelefonen...5 Feilsøking...6 Juridisk informasjon...6 2 Innledning Funksjonsoversikt Med Bluetooth -monohodetelefoner

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

SOUNDGATE BRUKSANVISNING

SOUNDGATE BRUKSANVISNING SOUNDGATE BRUKSANVISNING INNHOLD Innhold i pakken 6 Introduksjon 8 SoundGate oversikt 9 Komme igang 10 Lading av batteriet 10 Batteriindikator 11 Batterilevetid 12 SoundGate trådløs rekkevidde 13 Rekkevidde

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Stilomslag med vindu SCR44

Stilomslag med vindu SCR44 Brukerhåndbok Stilomslag med vindu SCR44 Innhold Komme i gang... 3 Innledning... 3 Oversikt...3 Ett trinns oppsett...3 Lading...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-PA-modell Telefon i øregangen DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal

Detaljer

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912 Brukerhåndbok Prisma HD Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0912 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Thermal Brewer Aurora

Thermal Brewer Aurora 1 Thermal Brewer Aurora EN User manual NO Bruksanvisning 700.403.711A GTBSH-001 GTBSH-002 GTBTH-001 GTBTH-002 GTBSL-001 GTBSL-002 GTBSL-003 GTBTL-001 GTBTL-002 www.bonamat.no English (US) Norsk English

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Norsk......................... 93 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Eskens innhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhet med kamera og høyttaler

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok BackBeat 100-serien Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble 4 Sammenkobling 4 Sammenkoble modus 4 Grunnleggende 5 Slå av eller på 5 Justere volumet 5 Besvare eller avslutte et

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Norsk................. 48 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Sikkerhets- og reguleringsinformasjon

Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Forretnings-PCer Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen som gjengis i dette dokumentet, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer.

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer. Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145 Velkommen Hurtigveiledning 1 2 3 Koble til Installer Sett i gang Innholdet i esken Håndsett SE 140/ SE 145 SE 140 eller SE

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Brukerhåndbok. Topaz / XL. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1211

Brukerhåndbok. Topaz / XL. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1211 Brukerhåndbok Topaz / XL Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 1211 Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9

BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9 BRUKSANVISNING clear 440 Serien c4-9 bak øret apparat DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ørepropp størrelse:

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 55Wx

Hurtigveiledning Konftel 55Wx NORSK Hurtigveiledning Konftel 55Wx Konftel 55Wx er en konferanseenhet som kan kobles til bordtelefoner, mobiltelefoner og datamaskiner. Den omgjør kommunikasjonsverktøyene dine til konferansetelefoner

Detaljer

HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE

HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: HEOS 1-høyttaler Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt Før du bruker en ny HEOS 1-høyttaler

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner HP Roar Plus-høyttaler Andre funksjoner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoftkonsernet i USA. Bluetooth er

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR30

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR30 Brukerhåndbok Style Cover Window SCR30 Innhold Komme i gang... 3 Introduksjon... 3 Oversikt...3 Ett trinns oppsett...3 Lading...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hurtigreferanse Forminske eller forstørre en kopi 1. Velg Kopi-knappen på startskjermbildet. 2. Velg Forminsk/forstørr-knappen. 3. Velg en av de forhåndsdefinerte prosentandelene,

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

SOUNDGATE BRUKSANVISNING

SOUNDGATE BRUKSANVISNING SOUNDGATE BRUKSANVISNING INNHOLD Innhold i pakken 6 Introduksjon 8 SoundGate oversikt 9 Komme i gang 10 Lading av batteriet 10 Batteriindikator 11 Batterilevetid 12 SoundGate trådløs rekkevidde 13 Rekkevidde

Detaljer

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren.

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren. Produktinformasjon 1 12 V plugg 2 Mikrofonkontakt 3 Forbindelsesknapp 4 Funksjonslampe (blå/rød) 5 Anropsknapp 6 + volumknapp Bruk Bilsett Mikrofon Kort mikrofon 7 - volumknapp 8 Høyttaler 9 På/av-bryter

Detaljer

BT6700. Brukerhåndbok. Bærbar høyttaler. Registrer produktet og få støtte på

BT6700. Brukerhåndbok. Bærbar høyttaler. Registrer produktet og få støtte på Bærbar høyttaler BT6700 Brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Innholdsfortegnelse 1 Viktig 1 Sikkerhet 1 Merknad 1 2 Bluetooth-høyttaleren 2 Innledning 2 Innholdet

Detaljer

Brukerhåndbok. Alva USB 640. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1110

Brukerhåndbok. Alva USB 640. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1110 Brukerhåndbok Alva USB 640 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 1110 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon...

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

www.philips.com/avent

www.philips.com/avent Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Viktig produktinformasjon om ipod touch

Viktig produktinformasjon om ipod touch Viktig produktinformasjon om ipod touch Dette Viktig produktinformasjon-heftet inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, regelverk og programvarelisens, samt den ettårige begrensede garantien for

Detaljer

SOUNDGATE 2 BRUKSANVISNING

SOUNDGATE 2 BRUKSANVISNING SOUNDGATE 2 BRUKSANVISNING 2 Gratulerer med din nye SoundGate 2. Med den kan du trådløst knytte høreapparatene dine og en rekke forskjellige enheter sammen via Bluetooth. Dersom det dreier seg om trådløs

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

HALO. The Made for iphone hearing aid

HALO. The Made for iphone hearing aid HALO The Made for iphone hearing aid FORBLI TILKOBLET Hør hele livet med Halo Starkeys nye høreapparater representerer et gjennombrudd og er utviklet for å kobles direkte til iphone, ipad og ipod touch

Detaljer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Norsk 103 www.logitech.com/support/type-s

Detaljer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKKENS INNHOLD M-DEX Bruksanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack kabel 2 INNHOLD SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Detaljer