Brukerveiledning. VoiceStation 500

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. VoiceStation 500"

Transkript

1 Brukerveiledning VoiceStation 500 B r u k e r v e i l e d n i n g

2 Innhold Innledning... 3 Deleliste... 3 Best mulig ytelse... 4 Montere VoiceStation Bruke VoiceStation Bruke Bluetooth-lyd... 8 Bluetooth-oppringingskombinasjoner Kabeltilkoblet lydmodus via kontakt på 2,5 mm Vedlikehold Problemløsing Begrenset garanti fra Polycom Ansvarsbegrensning Opphavsrett VoiceStation 500 innhold

3 Innledning Takk for at du har valgt VoiceStation 500 fra Polycom. I VoiceStation 500 benyttes Polycoms enestående Acoustic Clarity Technology som gir klar, heldupleks, toveis stemmekommunikasjon for møter. I tillegg tilpasses VoiceStation 500 dynamisk til rommet slik at ekko og brudd i samtalen unngås. Tre innebygde mikrofoner plukker opp lyd rundt i hele rommet slik at du kan snakke naturlig og bli lett forstått. Les gjennom denne brukerveiledningen før du bruker telefonen. Lagre denne veiledningen slik at du har den som referanse senere. Bruk noen få minutter på å fylle ut og sende registreringskortet for VoiceStation 500 via e-post, eller registrer elektronisk på Deleliste Merk: Se hurtigveiledningen for mer informasjon. VoiceStation 500-3

4 Best mulig ytelse Plasser VoiceStation 500 midt på et bord eller skrivebord. Sett VoiceStation 500 i et rom med mykt inventar, for eksempel tepper, gardiner og lydabsorberende vegger og tak. Ikke plasser papir eller andre gjenstander i nærheten av VoiceStation 500. Snakk med normalt stemmevolum. Snakk mot VoiceStation 500. Montere VoiceStation Koble den ene enden av den lange konsollkabelen til undersiden av telefonen. 2. Sett strømforsyningsenheten inn i et strømuttak i nærheten. 3. Koble den andre enden av den lange konsollkabelen til enden av strømforsyningsenheten. VoiceStation 500 utfører en kort selvtest, og deretter hører du en tone. Hvis du ikke hører noen tone, kontrollerer du at strømuttaket fungerer, og strømmen er slått på. 4. Koble den korte telefonledningen til strømforsyningen. Systemadministratoren kan hjelpe deg å finne en standard, analog telefonlinje. VoiceStation 500-4

5 5. Koble den andre enden av den korte telefonledningen til en kontakt som er beregnet på en standard, analog telefonlinje. Du må ikke koble VoiceStation 500 til et digitalt telenett. Det kan skade telefonen. 6. Plasser VoiceStation 500 midt i rommet på et flatt, stødig underlag, og trykk på Volume Up eller Volume Down for å justere ringelyden. Ringelyden har disse tre modiene: Høy, lav og av. Ringelyden høres når du trykker på volumknappene slik at du vet gjeldende status. 7. Trykk på On/Off for å få summetone. Hvis du ikke hører noen summetone, kan det være at du ikke er koblet til en analog telefonlinje. Hvis du trenger hjelp, kontakter du systemadministratoren. Når på/av-indikatorlampen lyser, brukes volumknappene til å justere lydnivået i høyttaleren. Når på/av-indikatorlampen er slukket, brukes volumknappene til å justere ringevolumet. Bruke VoiceStation 500 VoiceStation 500 fra Polycom støtter disse tre driftsmodiene: POTS-lyd Bluetooth-lyd (hodetelefoner og håndfri) Kabeltilkoblet lydmodus (kontakt på 2,5 mm) Linkindikatoren er slukket når telefonen er i vanlig POTS-modus. Linkindikatoren blinker sakte blått når VoiceStation 500 er i Bluetooth-modus, og den lyser kontinuerlig gult når telefonen er i kabeltilkoblet lydmodus (med en kabel tilkoblet). Når POTS-modus er aktivert og du setter inn en kabel på 2,5 mm, aktiveres automatisk modusen for kabeltilkoblet lyd. Trykk på Mode (modus) for å aktivere kabeltilkoblet lydmodus. Når kabeltilkoblet modus er aktivert, er det mulig å starte/motta Bluetooth- og POTSsamtaler. Du finner mer informasjon under Veksle mellom samtaler i kabeltilkoblet lydmodus på side 15. VoiceStation 500-5

6 POTS-modus Tastatur Ringe opp et nummer Eksempel: Svare på en samtale Trykk på denne knappen når VoiceStation 500 ringer. Justere høyttalervolum Når en samtale pågår, trykker du på Volume Up eller Volume Down for å justere lydnivået. Dempe mikrofonene Trykk på Mute (demp) for å slå av mikrofonene og hindre at deltakerne i den andre enden hører hva dere sier. De røde indikatorlampene ved mikrofonene tennes. Høyttaleren er fremdeles aktiv, og du kan høre hva deltakerne i den andre enden sier. Trykk på Mute (demp) på nytt når du vil gjenopprette toveiskommunikasjon. De røde indikatorlampene slukkes. VoiceStation 500-6

7 Samkjøre med Bluetooth-enhet Trykk på Mode (modus) i tre sekunder slik at samkjøringsmodus starter. Du finner mer informasjon under Bruke Bluetooth-lyd. Spesialfunksjoner Det kan være at telefonsystemet støtter spesialfunksjoner, for eksempel samtale venter, konferanse eller overføring, som du kommer til ved å trykke på denne knappen. Spør systemadministratoren om å få mer informasjon om hvilke spesialfunksjoner som er tilgjengelige med telefonsystemet. Avslutte en samtale Trykk på On/Off (på/av) når du vil avslutte samtalen. Ringe opp på nytt Trykk på Redial (ny oppr). Ta opp en samtale Sett enden av en kabel med RCA-pluggen inn i Aux Out-kontakten på strømforsyningsenheten. Sett den andre enden av kabelen inn i Aux In-kontakten på båndopptakeren. Audio cable (RCA cable) VoiceStation 500-7

8 Private samtaler Sett en telefon inn i dataporten på veggmodulen for VoiceStation 500. Trykk på Hold (hold) for å sette samtalen på venting, og ta deretter av røret på telefonen som er koblet til dataporten. Du kan også koble en telefaks eller et datamodem til dataporten. Wall Module Data port options Telephone Fax Fax Machine Computer Bruke Bluetooth-lyd Bluetooth-modus er en ny tilleggsfunksjon på VoiceStation 500. Med denne funksjonen kan du kombinere allsidigheten til en mobiltelefon eller et oppringingsprogram for datamaskin med lyden i en konferansetelefon. Hvis du for eksempel snakker i mobiltelefonen, kan du koble den til via Bluetooth til VoiceStation 500 og bruke høyttaleren og mikrofonene for å fortsette samtalen, og la alle i rommet delta i samtalen. Bluetooth-modus på VoiceStation 500 gir bedre fleksibilitet til å holde telefonkonferanser hvor som helst, selv der det ikke finnes analoge telefonlinjer eller infrastruktur for telefoni. Bluetooth-modus kan opprettes på en av disse tre måtene: Opprett manuelt en Bluetoothtilkobling med VoiceStation 500 fra en mobiltelefon som ikke tidligere er samkjørt. (Se instruksjonene nedenfor.), Opprett manuelt en Bluetoothtilkobling med VoiceStation 500 fra en tidligere samkjørt mobiltelefon. (Velg PLCM VS500 i en liste over samkjørte enheter på mobiltelefonen), Trykk på Mode (modus) for å aktivere Bluetooth-modus. Trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500 slik at en Bluetooth-link opprettes til den sist samkjørte mobiltelefonen som enheten var koblet til. Når enheten er tilkoblet, opprettes Bluetooth-modusen uten at brukeren trenger å gjøre noe. Da lyser linkindikatoren kontinuerlig blått. Hvis en Bluetooth-link ikke kan opprettes i løpet av 60 sekunder, går VoiceStation 500 tilbake til POTS-modus. VoiceStation 500-8

9 Starte Bluetooth-modus: Konfigurere VoiceStation 500 for Bluetooth-modus 1. Trykk på Mode (modus) for å aktivere Bluetooth-modus. Den blå indikatorlampen for modus skal lyse (enten blinke sakte eller kontinuerlig). 2. Trykk på Mode (modus) en gang til. Hold knappen inne i minst tre sekunder og kontroller at den blå indikatorlampen blinker raskt. Du vil høre en rekke toner på VoiceStation 500 som angir at Bluetooth-enheten har registrert og samkjørt med VoiceStation 500. På Bluetooth-enheten velger du VS500 som den registrerte enheten, og når du blir bedt om det, angir du 0000 som passord. Når den Bluetooth-aktiverte enheten er samkjørt med og koblet til VoiceStation 500, skal den blå indikatorlampen lyse kontinuerlig. Du hører en bekreftelsestone på VoiceStation I delene nedenfor finner du informasjon om hvordan du bruker enheten sammen med en mobiltelefon eller datamaskin. Bruke VoiceStation 500 med en Bluetooth-aktivert mobiltelefon: Starte og avslutte en Bluetoothmobilsamtale 1. Trykk på Mode (modus) for å aktivere Bluetooth-modus. Den blå indikatorlampen for modus skal lyse (kontinuerlig). 2. Slå telefonnummeret på den Bluetooth-aktiverte mobiltelefonen eller trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500 for å slå det siste nummeret som ble ringt ut på mobiltelefonen. 3. Når du er ferdig, avslutter du samtalen på vanlig måte på mobiltelefonen eller datamaskinen, eller trykker på On/Off (på/av) på VoiceStation 500. Svare på en mobiltelefonsamtale på VoiceStation Kontroller at mobiltelefonen er samkjørt med og koblet til VoiceStation 500. Du finner mer informasjon under Starte Bluetooth-modus. 2. Når mobiltelefonen ringer, svarer du på samtalen på mobiltelefonen på vanlig måte, eller 3. Trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500. Avslutte mobiltelefonsamtalen med VoiceStation Avslutt samtalen på mobiltelefonen på vanlig måte, eller 2. Trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500. Slå nummeret som ble slått sist, på nytt, ved hjelp av VoiceStation 500 Trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500 når du skal slå nummeret som ble slått sist, på nytt. MERK: Hvis du er i Bluetoothmodus og du vil starte en POTSsamtale, må du først trykke på Mode (modus) for å avslutte Bluetoothmodus, og deretter trykke på On/Off (på/av) for å starte POTS-samtalen. VoiceStation 500-9

10 Overføre lyd mellom VoiceStation 500 og en mobiltelefon (for private samtaler) 1. Start en samtale i henhold til instruksjonene under Starte og avslutte en Bluetoothmobilsamtale. 2. Trykk på * for å overføre lyden fra VoiceStation 500 til mobiltelefonen. 3. Trykk på * en gang til for å overføre lyden fra mobiltelefonen tilbake til VoiceStation 500. Veksle mellom mobiltelefonsamtaler med VoiceStation 500 Bruk Flash-funksjonen på mobiltelefonen til å veksle mellom de to telefonsamtalene. Dempe en telefonsamtale på VoiceStation 500 Trykk på Mute (demp) på VoiceStation 500 for å slå på og av demping av en samtale, slik det er beskrevet under POTS-modus i denne brukerveiledningen. Endre volum Trykk på Volume Up/Down (volum opp/ned) på VoiceStation 500 for å justere volumet til ønsket nivå, slik det er beskrevet under POTSmodus i denne brukerveiledningen. Ta opp en Bluetooth-lydsamtale Les avsnittet Ta opp en samtale under POTS-modus i denne brukerveiledningen. Starte en POTS-samtale i Bluetooth-modus 1. Hvis du er midt i en samtale på Bluetooth-enheten, parkerer du samtalen ved å trykke på Mode (modus) på VoiceStation 500 og kontrollerer at ingen av indikatorlampene lyser. Hvis du ikke trykker på Mode (modus) for å avslutte Bluetooth-modus, vil det sist ringte nummeret automatisk bli ringt opp på nytt når du trykker på On/Off (på/av). 2. Trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500 for å få POTSsummetonen. 3. Slå nummeret ved hjelp av tastaturet på VoiceStation Trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500 for å avslutte samtalen. 5. Trykk på Mode (modus) på VoiceStation 500 for å fortsette Bluetooth-samtalen. Veksle mellom samtaler i forskjellige modi (POTS til/fra Bluetooth) 1. Når du er i Bluetooth-modus, kan du starte en POTS-samtale ved å trykke på Mode (modus), On/Off (på/av) og deretter slå nummeret. Når du er ferdig, trykker du på On/Off (på/av). Trykk på Mode (modus) for å gå tilbake til samtalen i Bluetoothmodus. 2. Når du er i Bluetooth-modus, kan du svare på en POTS-samtale ved å trykke på On/Off (på/av). Koble fra Bluetooth-linken ved hjelp av VoiceStation 500 Trykk på og hold inne Mode (modus) i tre sekunder når du er i Bluetooth-modus. Den blå indikatorlampen skal nå blinke sakte og du skal høre et lydsignal. Bruke VoiceStation 500 med en Bluetooth-aktivert datamaskin: VoiceStation

11 Konfigurere VoiceStation 500 for Bluetooth-modus 1. Trykk på Mode (modus) for å aktivere Bluetooth-modus. Den blå indikatorlampen for modus skal lyse (enten blinke sakte eller kontinuerlig). 2. Kontroller at du har aktivert Bluetooth-modus. Hold inne Mode (modus) i minst tre sekunder og kontroller at den blå indikatorlampen blinker raskt (registrerer). Du vil høre en rekke toner på VoiceStation 500 som angir at Bluetooth-enheten har registrert VoiceStation 500. På Bluetooth-enheten velger du PLCM VS500 som den registrerte enheten, og angir 0000 som passord når du blir bedt om det. (Følg instruksjonene på skjermen.) Når den Bluetoothaktiverte enheten er samkjørt med VoiceStation 500, skal den blå indikatorlampen lyse kontinuerlig. Du hører en bekreftelsestone på VoiceStation 500. Starte og avslutte en Bluetoothmobilsamtale 1. Trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500 for å koble til datamaskinen. 2. Slå telefonnummeret. 3. Når du er ferdig, avslutter du samtalen på vanlig måte på datamaskinen. Svare på en samtale på datamaskinen 1. Kontroller at mobiltelefonen er samkjørt med VoiceStation Når du mottar en samtale på datamaskinen, svarer du på vanlig måte på datamaskinen. Avslutte mobiltelefonsamtalen med VoiceStation 500 Avslutt samtalen på mobiltelefonen på samme måte som du pleier å gjøre. Ring det siste nummeret som ble ringt ut, på nytt, ved hjelp av VoiceStation 500 for samtaler på datamaskinen Ikke tilgjengelig. Overføre lyd mellom VoiceStation 500 og datamaskinen 1. For å kunne overføre lyd fra VoiceStation 500 og datamaskinen (eller omvendt), må du oppheve koblingen mellom de to enhetene. Dette kan du gjøre på to måter: Hold inne Mode (modus) i minst tre sekunder på VoiceStation 500. Fra samtaleprogrammet på datamaskinen høyreklikker du med musen og følger instruksjonene for å oppheve Bluetooth-tilkoblingen. Veksle mellom samtaler på datamaskinen med VoiceStation 500 Ikke tilgjengelig. Dempe en telefonsamtale på VoiceStation 500 Trykk på Mute (modus) på VoiceStation 500 for å slå på og av demping av en samtale, slik det er beskrevet under POTS-modus i denne brukerveiledningen. Endre volum Trykk på Volume Up (volum opp) og Volume Down (volum ned) på VoiceStation 500 for å justere volumet til ønsket nivå, slik det er beskrevet under POTS-modus i denne brukerveiledningen. VoiceStation

12 Ta opp en samtale Du finner informasjon under Ta opp en samtale, slik det er beskrevet under POTS-modus i denne brukerveiledningen. Starte en POTS-samtale i Bluetooth-modus på datamaskinen 1. Hvis du er midt i en samtale på Bluetooth-enheten, parkerer du samtalen ved å trykke på Hold (hold) på VoiceStation Trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500 for å starte en POTS-samtale. 3. Slå nummeret ved hjelp av tastaturet på VoiceStation Trykk på On/Off (på/av) på VoiceStation 500 for å avslutte samtalen. 5. Trykk på Hold (hold) på VoiceStation 500 for å fortsette samtalen ved hjelp av Bluetoothenheten. Veksle mellom samtaler i forskjellige modi (POTS til/fra Bluetooth) 1. Når du er i Bluetooth-modus, kan du starte en POTS-samtale ved å trykke på Mode (modus), On/Off (på/av) og deretter slå nummeret. Når du er ferdig, trykker du på On/Off (på/av). Trykk på Mode (modus) for å gå tilbake til samtalen i Bluetoothmodus. 2. Når du er i Bluetooth-modus, kan du svare på en POTS-samtale ved å trykke på On/Off (på/av). Koble fra Bluetooth-linken ved hjelp av VoiceStation 500 Trykk på og hold inne Mode (modus) i tre sekunder. Den blå indikatorlampen skal nå blinke sakte og du skal høre et lydsignal. VoiceStation

13 Bluetooth-oppringingskombinasjoner* Hvis indikatorlampen: Ikke lyser (blå**) Blinker sakte (blå**) Lyser (Kontinuerlig, blå**) Og du Œnsker å ringe med: GjŒr du fœlgende: Indikatorlampen er nå: POTS Datamaskin Mobiltelefon POTS Datamaskin Mobiltelefon POTS Datamaskin Mobiltelefon Trykk på knappen Off-Hook (rœr av). Slå telefonnummeret. Trykk på Mode (modus). Indikatorlampen skal nå blinke sakte. Trykk på og hold inne Mode (modus) i tre sekunder for å samkjœre med datamaskinen. Trykk på Off-Hook (rœr av). Slå telefonnummeret fra datamaskinen. Trykk på knappen Off-Hook (rœr av). Indikatorlampen skal nå blinke sakte. Trykk på og hold inne Mode (modus) i tre sekunder for å samkjœre med datamaskinen. Slå telefonnummeret fra mobiltelefonen. Trykk på Mode (modus). Indikatorlampen skal nå slukkes. Trykk på knappen Off-Hook (rœr av). Slå telefonnummeret. Trykk på og hold inne Mode (modus) i tre sekunder for å samkjœre med datamaskinen. Trykk på Off-Hook (rœr av). Slå telefonnummeret fra datamaskinen. Trykk på og hold inne Mode (modus) i tre sekunder for å samkjœre med datamaskinen. Slå telefonnummeret fra mobiltelefonen. Trykk på Mode (modus). Indikatorlampen skal nå slukkes. Trykk på knappen Off-Hook (rœr av). Slå telefonnummeret. Slå telefonnummeret fra datamaskinen. Når du er ferdig, avslutter du samtalen fra datamaskinen som vanlig. Slå telefonnummeret fra mobiltelefonen. AV PÅ PÅ AV PÅ PÅ AV PÅ PÅ * Antar at enheten allerede er samkjœrt med VoiceStation 500. ** Hvis indikatorlampen lyser gult, kan du se lese avsnittet Kabeltilkoblet lydmodus i brukerveiledningen. VoiceStation

14 Kabeltilkoblet lydmodus via kontakt på 2,5 mm Bruk tilkoblingskabelen for mobiltelefon som følger med, til å koble mobiltelefonen til lydkontakten på 2,5 mm på VoiceStation 500. Tilkoblingskabelen for mobiltelefon kan settes inn i en standard hodetelefoninngang på 2,5 mm på mobiltelefonen. Det kan være at du trenger en hodetelefonadapter for å tilpasse mobiltelefonen til denne tilkoblingen. Adaptere kan kjøpes hos elektronikkforhandlere og mobiltelefonforhandlere som selger universelle håndfrisett. Polycom tilbyr også håndsfri adaptersett til mobiltelefoner fra Nokia, Samsung, Sony Ericsson og Siemens. Kontakt den lokale salgsrepresentanten hvis du vil ha mer informasjon om disse adaptersettene. Du kan også bruke den vedlagte kabelen for datamaskinoppringing med lydkontakten på 2,5 mm på VoiceStation 500. Med kabelen for datamaskinoppringing kan du ringe via Internett ved hjelp av VoiceStation 500. Med denne funksjonen kan du kombinere fordelene med Internetttelefonsamtaler via programmer som Skype, AIM, MSN Messenger, Yahoo! Messenger og selskapets IP-telefoni med lydkvaliteten til Polycoms legendariske konferansetelefoner. Sett ganske enkelt kabelen for datamaskinoppringing inn i VoiceStation 500, og den andre enden kobler du til lydkortkontaktene på en stasjonær eller bærbar datamaskin. Når POTS-modus er aktivert og du setter inn en kabel på 2,5 mm, aktiveres automatisk modusen for kabeltilkoblet lyd. Trykk på Mode (modus) for å aktivere kabeltilkoblet lydmodus. Den gule linkindikatoren tennes automatisk. Når du er i aktiv kabeltilkoblet modus, er det mulig å starte/motta Bluetooth- og POTSsamtaler. Du finner mer informasjon under Veksle mellom samtaler i kabeltilkoblet lydmodus på side 15 Når du er i aktiv kabeltilkoblet lydmodus, er det mulig å motta en innkommende POTS-samtale. Når du skal svare på en innkommende POTS-samtale, trykker du ganske enkelt på On/Off (på/av) og linkindikatoren slukkes. Det betyr at du er i POTS-modus. Når du er ferdig med POTS-samtalen, kan du trykke på Mode (modus) på nytt slik at den gule linkindikatoren tennes. Nå er du tilbake i kabeltilkoblet lydmodus. Konfigurere kabeltilkoblet lydmodus: 1. Sett den ene enden av mobiltelefonkabelen med en plugg på 2,5 mm inn i telefonkontakten på 2,5 mm på VoiceStation 500, og sett den andre enden inn i mobiltelefonen eller datamaskinen. 2. Trykk på Mode (modus) for å aktivere kabeltilkoblet lydmodus. Den gule indikatorlampen skal lyse. Bruke kabeltilkoblet lydmodus for å ringe samtaler: Starte og avslutte en telefonsamtale i kabeltilkoblet lydmodus 1. Kontroller at VoiceStation 500 er konfigurert slik det er beskrevet under Konfigurere kabeltilkoblet lydmodus foran i denne brukerveiledningen. 2. Slå telefonnummeret fra enheten som er koblet til VoiceStation 500. VoiceStation

15 3. Når du er ferdig, avslutter du samtalen på vanlig måte på mobiltelefonen eller datamaskinen. Svare på en samtale i kabeltilkoblet lydmodus 1. Kontroller at VoiceStation 500 er konfigurert slik det er beskrevet under Konfigurere kabeltilkoblet lydmodus foran i denne brukerveiledningen. 2. Når du mottar en samtale, svarer du på vanlig måte. Slå nummeret som ble slått sist, på nytt, i kabeltilkoblet lydmodus Slå nummeret som sist ble ringt opp, på nytt, ved hjelp av mobiltelefonen eller datamaskinen som er koblet til VoiceStation 500. Overføre lyd mellom enheter i kabeltilkoblet lydmodus Koble tilkoblingskabelen (mobiltelefon eller datamaskin) med en plugg på 2,5 mm, fra mobiltelefonen eller datamaskinen. Veksle mellom samtaler i kabeltilkoblet lydmodus Bruk Mode (modus) til å veksle mellom POTS-samtaler, Bluetooth-samtaler og kabeltilkoblede lydsamtaler: 1. Starte/svare på en POTS-samtale i kabeltilkoblet lydmodus: Trykk på Mode (modus), On/Off (på/av) og start/svar på samtalen. Den gule indikatorlampen skal ikke lyse. Når du er ferdig, trykker du på On/Off (på/av), og deretter trykker du på Mode (modus) én gang til. trykker du på Mode (modus) én gang til. Indikatorlampen skal lyse gult. Dempe en telefonsamtale på VoiceStation Trykk på Mute (demp) på VoiceStation 500 for å slå på eller av demping av en samtale, slik det er beskrevet under POTS-modus i denne brukerveiledningen, eller 2. Du kan bruke mobiltelefonens knapp for demping/oppheving av demping. Endre volum 1. Trykk på Volume Up/Down (volum opp/ned) på VoiceStation 500 for å justere volumet til ønsket nivå, slik det er beskrevet under POTSmodus i denne brukerveiledningen, eller 2. Du kan bruke mobiltelefonen til å justere volumet. Ta opp en lydsamtale Les avsnittet Ta opp en samtale under POTS-modus i denne brukerveiledningen. Koble fra kabeltilkoblet lydmodus på VoiceStation Avslutt samtalen på vanlig måte. 2. Ta kabelen ut av kontakten på 2,5 mm på siden på VoiceStation 500. Den gule indikatorlampen skal slukkes og POTS-modus aktiveres på VoiceStation Starte/svare på en Bluetooth-samtale i kabeltilkoblet lydmodus: Trykk på Mode (modus), og start/svar på samtalen. Bluetooth-indikatorlampen skal lyse (blått). Når du er ferdig, VoiceStation

16 Justere mikrofoninnstillingene på datamaskinen (valgfritt): Hvis du vil ha best mulig lyd når du bruker kabelen for datamaskinoppringing med VoiceStation 500, må du sørge for å slå på Mikrofonforsterking på menyen Lyd og lydenheter i Windows XP slik det vises nedenfor. (Innstillingene kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker.) Start Innstillinger Kontrollpanel Lyd og Lydinnspilling Volum Mikrofon (avansert) Mikrofonforsterking PÅ VoiceStation

17 Vedlikehold Rengjør VoiceStation 500 med en myk, tørr klut. Ikke bruk alkohol- eller petroleumsbaserte rengjøringsmidler. Problemløsing Ingen summetone Kontroller at alle koblingene er riktige og festet godt. Kontroller at den korte kabelen er koblet til en standard, analog telefonlinje. Prøv en annen telefonlinje. Telefonen ringer ikke Juster ringelyden med Volume Up. Korte perioder med stillhet, ekko eller brudd i samtalen Ikke flytt VoiceStation 500 mens den er i bruk. Ikke ta på telefonen under samtaler. Ikke plasser papir, kopper, kaffekanner og andre gjenstander i nærheten av telefonen. I begynnelsen av en samtale bør du la hver deltaker som er til stede, snakke etter tur i en kort stund, slik at elektronikken i telefonen får mulighet til å tilpasse seg de akustiske omgivelsene. Deltakerne i den andre enden bruker kanskje utstyr av lav kvalitet eller en halvdupleks konferansebro. I så fall er det ikke noe du kan gjøre. Dump lyd eller tønnelyd Mottak Snakk nærmere telefonen, slik at mikrofonene klarer å plukke opp det du sier mer nøyaktig. Bruk flere lydabsorberende elementer i rommet. Overflødig støy Støyende utstyr, for eksempel datamaskiner eller vifter, kan gjøre det vanskelig å høre deltakerne i den andre enden. Begge parter bør slå av støyende utstyr. Prøv å ringe opp på nytt for å se om du får bedre forbindelse på en annen linje. Fysisk skade Hvis den fysiske skaden er så alvorlig at de interne delene er synlige, må du koble fra VoiceStation 500 øyeblikkelig. Ikke koble VoiceStation 500 til nettverket igjen før den er reparert. VoiceStation

18 Begrenset garanti fra Polycom Polycom garanterer overfor brukeren at systemet fungerer som det skal på det tidspunktet Polycom eller en autorisert forhandler leverer eller monterer systemet. Det er den siste datoen som er garantidatoen. Hvis du varsler Polycom eller den autoriserte forhandleren innen ett år fra garantidatoen om at systemet ikke fungerer som det skal, vil Polycom, uten omkostninger, reparere eller skifte ut, etter eget valg, systemkomponentene som ikke fungerer som de skal Deler til reparasjon eller utskifting kan være nye eller gjenbrukt og byttes ut med de som ikke fungerer. Hvis Polycom avgjør at systemet ikke kan repareres eller skiftes ut, vil Polycom fjerne systemet og, etter kundens valg, refundere kjøpesummen for systemet eller legge kjøpesummen i innkjøp av et annet Polycom-system. Et sammendrag av Polycoms dekning av vedlikehold kan fås fra Polycom ved å ringe (bare i USA). Hvis du har kjøpt systemet fra en forhandler som er autorisert av Polycom, kontakter du forhandleren for å få detaljert informasjon om vedlikeholdsplanen som gjelder ditt system. Denne begrensede garantien fra Polycom dekker skade på systemet som skyldes spenningsfall. Polycom skal ikke være ansvarlig under denne begrensede garantien for skade som skyldes følgende: Installasjons-, bruks-, eller vedlikeholdsanvisninger fra Polycom er ikke fulgt. Systemet er modifisert, flyttet eller endret uten autorisasjon. Telefonitjenester som det gis tilgang til via systemet, er brukt uten autorisasjon. Misbruk, feilaktig bruk, forsømmelser eller unnlatelser fra kunden eller personer kunden har ansvar for Handlinger utført av tredjepart eller force majeure. Polycoms forpliktelse til å reparere, skifte ut eller refundere, slik det er fremsatt ovenfor, utgjør kundens eneste rettsmiddel. Unntatt slik det er spesielt fremsatt ovenfor, gir ikke Polycom, tilknyttede selskaper, leverandører eller forhandlere noen garantier, skiftlig eller indirekte, og fraskriver seg spesielt alle garantier som gjelder salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Ansvarsbegrensning Erstatningsbeløpet fra Polycom eller tilknyttede selskaper og leverandører for alle krav, tap, skader og utgifter som skyldes en hvilken som helst grunn (inkludert handlinger eller unnlatelser av tredjeparter), uansett type handling, enten den er basert på ansvar i eller utenfor kontrakt, uaktsomhet eller annet, skal ikke være høyere enn: (1) De direkte skadene som er bevist; eller (2) reparasjonskostnadene, gjenanskaffelsesverdien, lisensavgiften, de årlige leieomkostningene eller kjøpesummen, alt etter omstendighetene, for utstyret som kravet er knyttet til. Ikke i noe tilfelle skal Polycom eller tilknyttede selskaper og leverandører være ansvarlige for noe tilfeldig tap, spesielt tap, tillitstap, følgetap eller indirekte tap eller tilsvarende skade som skyldes eller på noen måte gjelder bruken av utstyret. Slik det er brukt i dette avsnittet, omfatter følgetap, men er ikke begrenset til, følgende: Tapt fortjeneste, tapte inntekter og tap som skyldes uautorisert bruk (eller omkostninger for slik bruk) av telefonitjenester eller fasiliteter som det gis tilgang til via eller ved tilkobling til utstyret. Når det gjelder personskade som skyldes forsømmelse av Polycom, VoiceStation

19 skal Polycoms ansvar være begrenset til beviste skader. Ikke noe søksmål og ingen sak kan anlegges mot Polycom eller tilknyttede selskap og leverandører mer enn tjuefire (24) måneder etter at årsaken til handlingen har oppstått. DETTE AVSNITTET FREMSETTES DET ENESTE RETTSMIDDELET FOR ALLE KRAV, TAP, SKADER ELLER UTGIFTER SOM ER KNYTTET TIL UTSTYRET UAVHENGIG AV OM UTSTYRET OPPFYLLER SITT EGENTLIGE FORMÅL. Opphavsrett Forbeholdt alle rettigheter under internasjonale og panamerikanske opphav srettskonvensjoner. Ingen del av innholdet i denne veiledningen kan kopieres, reproduseres eller overføres i noen form eller på noen måte, eller oversettes til et annet språk eller format, helt eller delvis, uten skriftlig samtykke fra Polycom, Inc. Programvaren i dette produktet er beskyttet av opphavsrettslover i USA og internasjonale traktatbestemmelser. Polycom, Inc. beholder eiendomsretten til all opphavsrett som gjelder programvaren i dette produktet. Du kan ikke (og kan ikke FCC Rules This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference la en tredjepart) dekompilere, demontere eller på annen måte foreta omvendt utvikling eller forsøke å gjenoppbygge eller avsløre kildekode eller underliggende ideer eller algoritmer av programvaren med noen midler uansett hensikt. Ikke fjern (eller tillat at en tredjepart fjerner) noen produktidentifikasjon, informasjon om opphavsrett eller andre merknader. Polycom og logoutformingen er registrerte varemerker og VoiceStation 500 og Acoustic Clarity Technology er varemerker for Polycom, Inc. i USA og flere andre land. to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. In accordance with part 15 of the FCC rules, the user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by Polycom Inc. could void the user s authority to operate the equipment. VoiceStation

Viktig produktinformasjon om ipod touch

Viktig produktinformasjon om ipod touch Viktig produktinformasjon om ipod touch Dette Viktig produktinformasjon-heftet inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, regelverk og programvarelisens, samt den ettårige begrensede garantien for

Detaljer

Viktig produktinformasjon

Viktig produktinformasjon Viktig produktinformasjon Dette heftet med viktig produktinformasjon inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, avhending og resirkulering, regelverk og programvarelisens, samt den ettårige begrensede

Detaljer

MacBook Pro. Viktig produktinformasjon

MacBook Pro. Viktig produktinformasjon MacBook Pro Viktig produktinformasjon Dette heftet med viktig produktinformasjon inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, avfallshåndtering og resirkulering, regelverk, programvarelisens og den

Detaljer

iphone 4 Viktig produktinformasjon

iphone 4 Viktig produktinformasjon iphone 4 Viktig produktinformasjon Dette Viktig produktinformasjon-heftet inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, regelverk, programvarelisens og garanti for iphone. Du finner informasjon om resirkulering

Detaljer

ipad Viktig produktinformasjon

ipad Viktig produktinformasjon ipad Viktig produktinformasjon Dette Viktig produktinformasjon-heftet inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, avfallshåndtering, resirkulering, regelverk, programvarelisens og den ett års begrensede

Detaljer

SoundStation2W. Brukerveiledning og administratorveiledning BRUKERVEILEDNING / ADMINISTRATORVEILEDNING

SoundStation2W. Brukerveiledning og administratorveiledning BRUKERVEILEDNING / ADMINISTRATORVEILEDNING SoundStation2W Brukerveiledning og administratorveiledning BRUKERVEILEDNING / ADMINISTRATORVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSJONER Når du bruker telefonutstyret, bœr du alltid fœlge disse sikkerhetsreglene

Detaljer

Versjon 1.0 Januar 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Komme i gang

Versjon 1.0 Januar 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Komme i gang Versjon 1.0 Januar 2013 Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 2013 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP

OPERATØRHÅNDBOK FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP OPERATØRHÅNDBOK FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP Denne operatørhåndboken er for modellene FS-1025MFP, FS-1120MFP, FS-1125MFP, FS-1320MFP og FS-1325MFP. Denne operatørhåndboken skal

Detaljer

Xerox CopyCentre/ WorkCentre 118 Hurtigreferanse 604P8799

Xerox CopyCentre/ WorkCentre 118 Hurtigreferanse 604P8799 CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Xerox CopyCentre/ WorkCentre 118 Hurtigreferanse 604P8799 Xerox CopyCentre/ WorkCentre 118 Hurtigreferanse 604P8799 FÅ ØKT PRODUKTIVITET ved hjelp av alle mulighetene

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

BRUKSANVISNING. T-Dex

BRUKSANVISNING. T-Dex BRUKSANVISNING T-Dex Innholdsfortegnelse Funksjon 3 Forberedelse før bruk 4 Å opprette trådløs forbindelse til mobiltelefon 4 Å bruke halsslynge 4 Bruk av halsslynge 5 Indikatorer 5 Å lade T-DEX 5 Å justere

Detaljer

AirPort Extreme Klargjøringsoversikt

AirPort Extreme Klargjøringsoversikt AirPort Extreme Klargjøringsoversikt Innhold 3 Kapittel 1: Komme i gang 10 Kapittel 2: AirPort Extreme-nettverk 11 Bruke AirPort Extreme sammen med en bredbåndstilkobling til Internett 13 Bruke AirPort

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok F305 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson F305. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Time Capsule Klargjøringsoversikt

Time Capsule Klargjøringsoversikt Time Capsule Klargjøringsoversikt Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 7 Om Time Capsule 8 Om AirPort-programvaren 9 Hva du trenger for å komme i gang 11 Time Capsule-statuslyset 13 Kapittel 2: Konfigurere

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540dn OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS Innhold Innhold...i Forord... iii Om operatørhåndboken for faksen (denne håndboken)... iii Oppbygging av håndboken... iii Konvensjoner

Detaljer

Operatørhåndbok for faks

Operatørhåndbok for faks Operatørhåndbok for faks FS-C2126MFP Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Les operatørhåndboken før du bruker telefaksen. Avsnitt i håndboken og deler på telefaksen som er merket med symboler, er

Detaljer

PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Les operatørhåndboken før du bruker telefaksen. Oppbevar den i nærheten av telefaksen

Detaljer

Brukerhåndbok. SmartWatch 3 SWR50

Brukerhåndbok. SmartWatch 3 SWR50 Brukerhåndbok SmartWatch 3 SWR50 Innhold Komme i gang...4 Introduksjon...4 Oversikt...4 Lading...4 Slå på og av...5 Konfigurere SmartWatch 3...5 Grunnleggende informasjon...8 Slik bruker du berøringsskjermen...8

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Installere skriverdriveren. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Installere skriverdriveren. Oppsettingen er fullført! HL-5270DN Hurtigstartguide Laserskriver Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden for instruksjoner om korrekt oppsett og installasjon. Trinn

Detaljer

Adapter for bærbar PC 11a/g

Adapter for bærbar PC 11a/g Adapter for bærbar PC 11a/g CPWNA100 Instruksjoner for bruk VERSJON 1.0 Innhold 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWNA100 is in compliance with the essential

Detaljer

PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil skriver SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON. Les dette dokumentet før du bruker skriveren.

PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil skriver SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON. Les dette dokumentet før du bruker skriveren. SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ- 663 Mobil skriver SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil skriver Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SNU5600 http://no.yourpdfguides.com/dref/1000726

Din bruksanvisning PHILIPS SNU5600 http://no.yourpdfguides.com/dref/1000726 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

RT-N56U. Brukerveiledning. Ekstrem ytelse med stil. Dual-band trådløs-n gigabit ruter

RT-N56U. Brukerveiledning. Ekstrem ytelse med stil. Dual-band trådløs-n gigabit ruter Brukerveiledning RT-N56U Ekstrem ytelse med stil Dual-band trådløs-n gigabit ruter Den ultratynne og stilige RT-N56U har en 2,4 GHz og 5 GHz dual band for en uovertruffen samtidig trådløs HD-direkteoverføring;

Detaljer

Les denne "Hurtigreferansen" før du installerer skriveren. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren.

Les denne Hurtigreferansen før du installerer skriveren. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les denne "Hurtigreferansen" før du installerer skriveren. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Trinn 1 Installere skriveren Installere skriveren Trinn 2 Hurtigreferanse

Detaljer

ipod shuffle Funksjonsoversikt

ipod shuffle Funksjonsoversikt ipod shuffle Funksjonsoversikt 2 Innhold Kapittel 1 3 Grunnleggende om ipod shuffle 4 ipod shuffle-oversikt 4 Bruke ipod shuffle-kontrollene 5 Koble ipod shuffle til og fra 6 Lade batteriet 7 Statuslys

Detaljer

7500/7600 HURTIGMONTERINGSVEILEDNING

7500/7600 HURTIGMONTERINGSVEILEDNING 7500/7600 HURTIGMONTERINGSVEILEDNING Les denne hurtigmonteringsveiledningen før du starter å bruke P-touch. Henvis til brukerveiledningen for mer detaljert informasjon. Brukerveiledningen finnes på CD-ROMMEN

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn OPERATØRHÅNDBOK Innhold 1 Maskindeler Deler på forsiden av skriveren... 1-2 Komponenter på venstre side av skriveren... 1-2 Innvendige deler... 1-3 Deler på baksiden av skriveren...

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellen FS-1350DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer