Deanu gielda Tana kommune. Ny skole i Tana bru. Skisseprosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deanu gielda Tana kommune. Ny skole i Tana bru. Skisseprosjekt"

Transkript

1 Deanu gielda Tana kommune Ny skole i Tana bru Skisseprosjekt

2 NY SKOLE I TANA BRU 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Grunnlag Prosjekteringsgrunnlag Kort om eksisterende arealer Dimensjonering Romprogram Konsept Beskrivelse Bæresystem Yttervegger Innervegger Yttertak Dekker Fast inventar VVS-arbeider Elektroarbeider Bygningsmessige hjelpearbeider Utendørs anlegg Felleskostnader Generelle kostnader Spesielle kostnader Prisstigning, marginer og reserver Kostnadsoverslag Tegningsvedlegg...11

3 NY SKOLE I TANA BRU 3 1. Sammendrag Tana kommune har engasjert Haldde arkitekter AS til utarbeidelse av skisseprosjekt for ny 1-10-skole i Tana bru. Bygget er tenkt etablert som tilbygg til eksisterende Tana flerbrukshall. Denne rapporten inneholder et forslag til nytt skolebygg, med et tilhørende kostnadsoverslag på overordnet nivå. Prosjekterende (ARK): Haldde arkitekter AS Sivilarkitekt Solveig Thoresen Sivilarkitekt MNAL Magnus Langli Sorenskriverveien 11, 9513 Alta Telefon E-post: Prosjektet er beregnet til en totalkostnad á kr ,- inkl. mva.

4 NY SKOLE I TANA BRU 4 2. Grunnlag 2.1 Prosjekteringsgrunnlag Det utarbeidede konseptforslaget baserer seg på følgende prosjekteringsgrunnlag: Forespørsel fra Tana kommune ved prosjektleder Odd Reidar Biti Oversikt «Rombehov», samt skjema for elevtallsutvikling, utarbeidet av Tana kommune v/prosjektgruppa, datert Arkitektens befaring på eiendommen og møte med prosjektgruppa Referat fra møte i prosjektgruppa Tegninger av eksisterende Tana flerbrukshall Situasjonsplan og utomhusplan for området rundt Tana flerbrukshall 2.2 Kort om eksisterende arealer Eksisterende Tana flerbrukshall er et idrettsbygg rett sør for sentrale Tana bru. Bygget er orientert nordvest-sørøst, med parkeringsplass på sørsiden av bygget. Hovedadkomst til området fra nord via Ringveien. Nabobygg er Sameskolen, cirka 100 meter mot sørøst. Tomta er slett, og har lav vegetasjon av bjørk og kratt. Selve idrettsbygningen har et bebygd areal BYA på cirka 2000 m2, ikke inkludert åpent overbygget areal. Bygget inneholder idrettsfunksjoner, som hall, garderober, styrke- og treningsrom, møterom/kafeteria og vestibyle. Garderobearealene ligger på byggets sørvestre fasade. Øst for idrettshallen ligger det en ballbane med grusdekke. Fasadene på hallen har trekledning. 2.3 Dimensjonering Det er tatt utgangspunkt i at den nye skolen skal dekke årstrinn 1-10 med hovedklasserom for inntil 28 elever. De foreslåtte arealer er foreslått med utgangspunkt i romprogrammet utarbeidet av prosjektets faggruppe, samt beregnede prognoser for elevtallsutviklingen de neste årene.

5 NY SKOLE I TANA BRU Romprogram Følgende rom og arealer er medtatt i det viste forslaget: 1.etasje Rombenevnelse Antall rom Areal m 2 Sum m 2 Hovedklasserom 7 424,7 Hovedklasserom 1.etasje 1 61,5 Hovedklasserom 1.etasje 1 58,9 Hovedklasserom 1.etasje 1 61,1 Hovedklasserom 1.etasje 1 60,4 Hovedklasserom 1.etasje 1 66,4 Hovedklasserom 1.etasje 1 56,6 Hovedklasserom 1.etasje 1 59, ,2 1.etasje 1 18,5 1.etasje 1 11,5 1.etasje 1 10,8 1.etasje 1 15,0 1.etasje 1 19,9 1.etasje 1 12,2 1.etasje 1 11,0 1.etasje 1 10,3 Garderober og toaletter ,9 Garderobe 1. og 2.trinn 1 34,9 Garderobe 3. og 4.trinn 1 34,3 Garderobe 5. til 7.trinn 1 34,4 HC 3 6,1 18,3 Forrom 3 4,2 12,6 6 1,4 8,4 Spesialrom 7 425,9 Musikkrom 1 41,0 Skolekjøkken 1 68,9 Duodji sløyd 1 70,8 Doudji søm 1 52,6 Kantine/allrom nybygg 1 127,3 Kantinekjøkken (del av eksisterende bygg) 1 27,7 Møterom (del av eksisterende bygg) 1 37,6 Drift- og logistikkareal 9 408,5 Vindfang nord 1 11,4 Vindfang sør 1 9,2 Trapp 1 14,5 Heis 1 6,2 Vrimleareal og korridor 1 321,5 Lager 1 25,0 Lager 1 16,8 El-tavle 1 2,0 Data 1 1,9 Sum nettoareal 1.etasje ,2

6 NY SKOLE I TANA BRU 6 2.etasje Rombenevnelse Antall rom Areal m 2 Sum m 2 Hovedklasserom 3 183,6 Hovedklasserom 2.etasje 1 66,1 Hovedklasserom 2.etasje 1 56,5 Hovedklasserom 2.etasje 1 61,0 4 56,4 2.etasje 1 13,2 2.etasje 1 21,6 2.etasje 1 11,0 2.etasje 1 10,6 Garderober og toaletter 7 46,3 Garderobe herrer 1 10,4 Garderobe damer 1 10,4 2 5,0 10,0 HC/stell 1 10,3 2 2,6 5,2 Spesialrom 2 86,5 Spesialrom HC 1 29,4 Naturfag 1 57,1 Administrasjon ,3 Arbeidsrom lærere 1 19,8 Arbeidsrom lærere 3 18,5 55,5 Pauserom/møterom 1 71,2 Kontor 4 9,0 36,0 Kontor 2 11,4 22,8 Drift- og logistikkareal 8 253,2 Trapp 1 14,5 Heis 1 6,2 Lager 1 6,3 Vrimleareal og korridor 1 154,1 Korridor kontorer 1 27,5 Ventilasjonsrom 1 33,9 EL 1 5,3 Data 1 5,4 Sum nettoareal 2.etasje ,3 Sum nettoarealer begge etasjer ,5 Andre arealer 4 212,8 Balkong administrasjon 1 20,8 Annet areal - Takterrasse 1 85,7 Annet areal - Takterrasse 1 88,6 Balkong 1 17,7 Bruksareal (vist på tegning) BRA 1.etasje 1560,5 BRA 2.etasje 898,3 Sum bruksareal begge etasjer 2458,8 Enkelte justeringer i forhold til plantegningene må påregnes.

7 NY SKOLE I TANA BRU 7 3. Konsept Den foreslåtte løsningen baserer seg på en utvidelse av Tana flerbrukshall, hvor skolen etableres som et rektangulært 2 etasjes tilbygg på hallens nordøstlige og østlige side. Hovedadkomst til bygget vil være fra nord og eksisterende adkomstveg. Parkeringssituasjonen beholdes som før, det kan også eventuelt etableres ny parkeringsplass i tilknytning til skolens nye hovedadkomst. Skolens uteområde vil være på nordøst og østsiden av bygget, dette området er godt egnet for utelek med akebakke etc. Bygget er utformet som en kompakt bygningskropp med effektive arealer. 1. til 7. trinn plasseres i byggets første etasje mens 8. til 10.trinn plasseres i 2.etasje. De fleste spesialrom ligger i første etasje, mens administrasjonen i sin helhet ligger i 2.etasje. Det legges opp til utstrakt bruk av flerbrukshallens eksisterende arealer i skoletiden. Kantinearealet knytter seg på dagens kjøkken, og gir gode muligheter for flerbruk eller sambruk også utenfor skoletiden. Byggets fasader foreslås etablert med stående trepanel og innslag av slette fasadeplater. De vedlagte tegningene viser et løsningsforslag for vindusbruken og med frisk fargesetting. I den vedlagte situasjonsplanen er vist en mulig fremtidig utvidelse også med svømmehall, men denne er ikke medtatt i den videre beskrivelsen eller i kostnadsoverslaget. Skisseprosjektet er forøvrig å anse som et konseptforslag på overordnet nivå, og det er viktig å poengtere at planene må bearbeides videre.

8 NY SKOLE I TANA BRU 8 4. Beskrivelse De følgende poster beskriver kortfattet hva som er beregnet utført i forbindelse med ombyggingen. Det beregnes nybygg iht. Teknisk forskrift av 2010 med normale energirammer. 4.1 Bæresystem Det beregnes gulv på grunn, hovedbæresystem i form av søyle/bjelker av stål. Etasjeskiller og takkonstruksjon av hulldekker i betong. 4.2 Yttervegger Yttervegger av bindingsverk, isolasjon 200mm+50mm påfôring innvendig. Inntrukket dampsperre. Utvendig side vindtettingsplater, utlekting og kledning av trepanel med innslag av plane fasadeplater som vist på tegning. Innvendig side gips/strie som males, robust gips og hjørnebeskyttelse på utsatte steder. Innslag av panel på innside vegg i enkelte rom. Vinduer og vindusdører utføres med 3-lags isolerglass med argon. Karmer og rammer av aluminium. Ut- og innvendig brennlakkert. U-verdi for vinduer og dører 1,0W/m 2 K eller bedre. Det forutsettes solavskjerming i glasset slik at innstrålingsvarme begrenses på fasader mot sør og vest. 4.3 Innervegger Enkelte av innerveggene vil ha innvendig bærende konstruksjon. Ikke-bærende deler av innervegger bygges opp med bindingsverk med nødvendig lyd- og brannisolasjon. Gipskledning m/strie, innslag av trepanel i enkelte rom. Det beregnes generelt lydkrav klasse C eller bedre iht. NS Overflater i våtrom utføres med våtromsplater eller vinylbelegg/våtromsbelegg. Kompaktdører med laminat. Leveres med sparkeplater av aluminium. EI30 mellom brannceller og rømningsveg. Innvendige vinduer utføres med lydkrav iht. standard. 4.4 Yttertak Her beregnes mm isolasjon, taktekking av vannfast bitumenbasert belegg. Innvendig nedløp. Det beregnes føring av ventilasjonskanaler og andre tekniske installasjoner på varm side av alle tak. 4.5 Dekker Det beregnes vinyl på alle gulv. Horisontale himlingsarealer i arbeids- og fellesarealer gis systemhimling med T-profil. 4.6 Fast inventar Som fast inventar medtas kjøkkeninnredninger, sanitærutstyr, våtromsutstyr, garderobeinnredning, gardinopphengssystemer, rullegardiner, skilting og lås- og beslag. 4.7 VVS-arbeider For de elektrotekniske arbeider er det i kostnadsoverslaget benyttet erfaringstall fra lignende prosjekter.

9 NY SKOLE I TANA BRU Elektroarbeider For de elektrotekniske arbeider er det i kostnadsoverslaget benyttet erfaringstall fra lignende prosjekter. 4.9 Bygningsmessige hjelpearbeider Her er medtatt all hulltaking, gjenstøping, lydtetting, flikking etc. for gjennomføringer i vegger, dekker, himling, gulv, etc. Braketter, fundamenter, etc. for innfesting/bæring av installasjoner Utendørs anlegg For utendørs anlegg er det beregnet en fast sum á kr ,- eks. mva. som skal inkludere etablering av ny parkering og gangstier med fast dekke frem til innganger, uteplatter og noe utvendig belysning. Revegetering inntil bygget. Lekeplassapparater og enkel opparbeiding av akebakke i form av hogst og terrengarrondering Felleskostnader Under felleskostnader er det kalkulert inn rigg- og driftskostnader beregnet som 10 % av entreprisekostnadene, samt bygningsmessige hjelpearbeider for VVS- og EL-arbeidene Generelle kostnader Under generelle kostnader er det kalkulert inn kostnader til prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, samt diverse bi-kostnader og gebyrer. De generelle kostnadene er beregnet som 8 % av entreprisekostnaden Spesielle kostnader Det er ikke medtatt spesielle kostnader i form av løst inventar som kontormøbler eller undervisningsmøbler (sløybenker, arbeidsbord, pulter osv.) Det er heller ikke medkalkulert kostnader til tomtekjøp eller lignende Prisstigning, marginer og reserver Prisveksten i byggebransjen har de senere år vært høy, men har de siste måneder stagnert for materiellutgifter. Lønnskostnadene ser ut til å holde seg stabile. Det er stor usikkerhet knyttet til konjunkturene for de neste årene. I dette overslaget er det beregnet en prisstigning på 3 % av entreprisekostnadene i løpet av hele prosjektperioden. På grunn av at dette kostnadsoverslaget holder seg på et overordnet nivå er det vist en sum for marginer og reserver tilsvarende 15 % av rammekostnaden eks. mva.

10 NY SKOLE I TANA BRU Kostnadsoverslag Kostnadsoverslaget er basert på erfaringstall fra lignende prosjekter med prisnivå fra 2012 og Vi gjør oppmerksom på at priser kan variere sterkt fra prosjekt til prosjekt, varierende med lokalisering og svingninger i markedet, og at dette overslaget benyttes og vurderes med dette som bakgrunn. Sammenstillingen viser at ferdig nybygg vil ligge på rundt kr ,- inkl. mva. per kvadratmeter bruksareal. Dersom svømmehallen inkluderes i det videre prosjektet, bør det medregnes en kostnad for disse arealene á kr ,- inkl. mva. per kvadratmeter bruksareal. Disse kostnadene er ikke vist i denne oppstillingen. Kostnadssammendraget nedenfor er satt opp iht. NS Kode Beskrivelse Kostnader i kr 1 Felleskostnader (se kapittel 4.11) Bygningsmessige arbeider VVS-installasjoner Elkraft Tele- og automatiseringsanlegg Andre installasjoner (som heis) Huskostnad (sum 1 6) Utendørs Entreprisekostnad (sum 1 7) Generelle kostnader (se kapittel 4.12) Byggekostnad (sum 1 8) Spesielle kostnader 0 Rammekostnad eks. mva. (sum 1-9) Prisstigning (3 %, se kapittel 4.14) Marginer og reserver 15 % Merverdiavgift Total prosjektkostnad inkl. mva

11 NY SKOLE I TANA BRU Tegningsvedlegg Rapporten inneholder følgende tegningsvedlegg: A Situasjonsplan 1:1000 A4 stående A Plan 1.etasje 1:200 A2 liggende A Plan 2.etasje 1:200 A2 liggende A Snitt AA og BB 1:250 A3 liggende A Fasade nord og sør 1:250 A3 liggende A Fasade øst og vest 1:250 A3 liggende A Eksteriørskisser 3D - - A4 stående

12 Plottet P:\Prosjekter 2013\1355 Tana kommune - Ny skole i Tana bru\7 TEGNINGER UT\8 Prosjektfiler\01 AC-FILER\Tana kommune - ny skole i Tana bru.pln Bussoppstilling Alternativ parkeringsplass Eksisterende idrettshall Skole BTA 1.etg. 1500m2 BTA 2.etg. 975m2 Parkeringsplass (62 plasser + 4 HC-plasser) Fremtidig svømmehall BTA 1. etg. 879m2 BTA kjeller 879m2 Eksisterende grusbane N Skisseprosjekt Situasjonsplan FORMAT A4 ARK Haldde arkitekter AS Sorenskriverveien Alta Telefon: Telefaks: E-post: Tana kommune Tegn.nr.: Ny skole 1-10 i Tana bru A Mål: 1:1000 Dato: Tegn.: ST Kontr.: Godkj.: Ansv.: ML

13 B A 4,2 m² 1,4 m² 1,4 m² 1,4 m² 1,4 m² 4,2 m² 1,4 m² 1,4 m² 4,2 m² A HC 6,1 m² HC 6,1 m² HC 6,1 m² Garderobe 34,9 m² Garderobe 34,3 m² trinn trinn trinn Garderobe 34,4 m² B B A 61,5 m² 58,9 m² 61,1 m² 60,4 m² 66,4 m² 56,6 m² A C C D ,5 m² Hovedinngang 11,5 m² VF 11,4 m² Vrimlehall 321,5 m² Heis 6,2 m² Trapp 14,5 m² 10,8 m² 15,0 m² EL 2,0 m² Data 1,9 m² 19,9 m² 12,2 m² 11,0 m² 59,8 m² 10,3 m² D E Lager 25,0 m² Duodji/Sløyd 70,8 m² E F F G Duodji-søm 52,6 m² G Bruksareal 1.etasje 1 560,5 m² VF 9,2 m² H H Lager 16,8 m² Musikk 41,0 m² I I J Møterom 37,6 m² Skolekjøkken 68,9 m² J K K L Kantine 127,3 m² L Kantinekjøkken (eksisterende) 27,7 m² M M BYA eksisterende bygg 2 016,4 m² N BYA nytt bygg 1 656,8 m² Skisseprosjekt Plan 1. etasje FORMAT A2 ARK Haldde arkitekter AS Sorenskriverveien Alta Telefon: Telefaks: E-post: Tana kommune Ny skole 1-10 i Tana bru Tegn.nr A Mål: 1:200 Dato: Tegn.: ST Kontr.: Godkj.: Ansv.: ML P:\Prosjekter 2013\1355 Tana kommune - Ny skole i Tana bru\7 TEGNINGER UT\8 Prosjektfiler\01 AC-FILER\Tana kommune - ny skole i Tana bru.pln Plottet

14 B A A Takterrasse 85,7 m² Takterrasse 88,6 m² B B C A Balkong 20,8 m² Arbeidsrom lærere 19,8 m² Arbeidsrom lærere 18,5 m² Arbeidsrom lærere Arbeidsrom lærere 18,5 m² 18,5 m² Kontor 9,0 m² Kontor 9,0 m² Korridor 27,5 m² Kontor 9,0 m² Kontor 9,0 m² Kontor 11,4 m² Kontor 11,4 m² Spesial - HC 29,4 m² Naturfag 57,1 m² 66,1 m² 56,5 m² C A Pause-/møterom 71,2 m² Garderobe 10,4 m² 5,1 m² 5,0 m² Garderobe 10,4 m² Heis 6,2 m² Lager 6,3 m² 2,7 m² 2,5 m² HC/Stell 10,3 m² Vrimlehall 154,1 m² 13,2 m² 21,6 m² trinn 11,0 m² 10,6 m² D Balkong 17,7 m² Åpent ned Trapp 14,5 m² EL 5,3 m² Data 5,4 m² Åpent ned Ventilasjon 33,9 m² 61,0 m² D E E F F G G Bruksareal 2. etasje 898,3 m² H H I I J J K K L L M M N Skisseprosjekt Plan 2. etasje FORMAT A2 ARK Haldde arkitekter AS Sorenskriverveien Alta Telefon: Telefaks: E-post: Tana kommune Ny skole 1-10 i Tana bru Tegn.nr A Mål: 1:200 Dato: Tegn.: ST Kontr.: Godkj.: Ansv.: ML P:\Prosjekter 2013\1355 Tana kommune - Ny skole i Tana bru\7 TEGNINGER UT\8 Prosjektfiler\01 AC-FILER\Tana kommune - ny skole i Tana bru.pln Plottet

15 P:\Prosjekter 2013\1355 Tana kommune - Ny skole i Tana bru\7 TEGNINGER UT\8 Prosjektfiler\01 AC-FILER\Tana kommune - ny skole i Tana bru.pln Snitt A-A K J I H G F E D C B A L M Snitt B-B Skisseprosjekt Snitt A-A og B-B Haldde arkitekter AS Sorenskriverveien Alta Telefon: Telefaks: E-post: FORMAT A3 ARK Tana kommune Ny skole 1-10 i Tana bru Mål: 1:250 Dato: Tegn.nr A Tegn.: ST Kontr.: Godkj.: Ansv.: ML Plottet

16 P:\Prosjekter 2013\1355 Tana kommune - Ny skole i Tana bru\7 TEGNINGER UT\8 Prosjektfiler\01 AC-FILER\Tana kommune - ny skole i Tana bru.pln Fasade nord Skisseprosjekt Fasade nord og sør Haldde arkitekter AS Sorenskriverveien Alta Telefon: Telefaks: E-post: FORMAT A3 ARK Tana kommune Ny skole 1-10 i Tana bru Mål: 1:250 Dato: Tegn.nr A Tegn.: ST Kontr.: Godkj.: Ansv.: ML Plottet Fasade sør

17 P:\Prosjekter 2013\1355 Tana kommune - Ny skole i Tana bru\7 TEGNINGER UT\8 Prosjektfiler\01 AC-FILER\Tana kommune - ny skole i Tana bru.pln Fasade øst Skisseprosjekt Fasade øst og vest Haldde arkitekter AS Sorenskriverveien Alta Telefon: Telefaks: E-post: FORMAT A3 ARK Tana kommune Ny skole 1-10 i Tana bru Mål: 1:250 Dato: Tegn.nr A Tegn.: ST Kontr.: Godkj.: Ansv.: ML Plottet Fasade vest

18 Plottet P:\Prosjekter 2013\1355 Tana kommune - Ny skole i Tana bru\7 TEGNINGER UT\8 Prosjektfiler\01 AC-FILER\Tana kommune - ny skole i Tana bru.pln Østsiden med separate innganger for klassetrinnene Nordsiden med hovedinngang Sørsiden (mot Sameskolen) Skisseprosjekt Eksteriørskisser FORMAT A4 ARK Haldde arkitekter AS Sorenskriverveien Alta Telefon: Telefaks: E-post: Tana kommune Ny skole 1-10 i Tana bru Tegn.nr.: A Mål: Dato: Tegn.: ST Kontr.: Godkj.: Ansv.: ML

19

Kvalsund kommune. Mulighetsstudie KBS. Utvidelse og ombygging av Kokelv bo- og servicesenter

Kvalsund kommune. Mulighetsstudie KBS. Utvidelse og ombygging av Kokelv bo- og servicesenter Kvalsund kommune Mulighetsstudie KBS Utvidelse og ombygging av Kokelv bo- og servicesenter 17.10.2013 UTVIDELSE AV KOKELV BO- OG SERVICESENTER (KBS) 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Konsept...

Detaljer

Kvalsund kommune. Mulighetsstudie. Eventuelt nytt oppvekstsenter i Kvalsund

Kvalsund kommune. Mulighetsstudie. Eventuelt nytt oppvekstsenter i Kvalsund Kvalsund kommune Mulighetsstudie Eventuelt nytt oppvekstsenter i Kvalsund 23.10.2013 EVENTUELT NYTT OPPVEKSTSENTER I KVALSUND 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Konsept... 3 2.1 Prosjekteringsgrunnlag...

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

18 17 16 15 14 13 12 11 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 20 2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 13 12 8 9 10 11 Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. A B C D Snitt B E F G Snitt A H I 3 000 18 19 20 21 22 23 060 061 Lærer/dommer

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 08/2012 Byggherre: B.S. Eiendomsutvikling AS Byggeadresse: Myklabergtunet 4-8-10-12-14-16-18-20-22-24,4052

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Lebesby Rådhus. Alternativ-studie med kostnadsoverslag. Tiltakshaver: Lebesby Kommune

Lebesby Rådhus. Alternativ-studie med kostnadsoverslag. Tiltakshaver: Lebesby Kommune Lebesby Rådhus Alternativ-studie med kostnadsoverslag Tiltakshaver: Lebesby Kommune Juni 2014 INNHOLD: TILTAKSHAVER OG KONSULENT: INNLEDNING TOMT SKISSEFORSLAG - ALT. A (OMBYGGING) SKISSEFORSLAG - ALT.

Detaljer

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg Sørreisa kommune framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg A3 arkitektkontor as mars 2012 > forord Denne rapport / skisseprosjekt er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

PARKERING LEILIGHETER OPPBEVARING SOVEROM BOD/ KJØKKEN PEIS ENTRÉ SPRANG HIMLING INNGANGSPARTI OVERDEKT GANG- OG SYKKELVEG BAD LEILIGHET 2 KONTOR

PARKERING LEILIGHETER OPPBEVARING SOVEROM BOD/ KJØKKEN PEIS ENTRÉ SPRANG HIMLING INNGANGSPARTI OVERDEKT GANG- OG SYKKELVEG BAD LEILIGHET 2 KONTOR BUSSHOLDEPLASS Notater: MØTEPLASS SOGNEFJORDVEGEN GANG OG SYKKELVEG SOVEROM 13.0 M2 OVERDEKT INNGANGSPARTI 4.4 M2 OPPBEVARING GANG SOVEROM 13.0 M2 / KJØKKEN 11.5 M2 BAD 4.5 M2 6.7 M2 4.4 M2 OPPBEVARING

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Byggekomiteen har møte den 09.11.2007 kl. 09.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Byggekomiteen har møte den 09.11.2007 kl. 09.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Byggekomiteen har møte den 09.11.2007 kl. 09.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Lebesby Rådhus. Skisseprosjekt med kostnadsoverslag. Tiltakshaver: Lebesby Kommune. saksbeh: kontroll: dato:

Lebesby Rådhus. Skisseprosjekt med kostnadsoverslag. Tiltakshaver: Lebesby Kommune. saksbeh: kontroll: dato: 2014-21 Leb Lebesby Rådhus Postboks 1034, 9503 Alta Tlf. 78443033 www.verte.no saksbeh: kontroll: dato: DR HB 01.11.2014 mål: 1:1 Skisseprosjekt med kostnadsoverslag Tiltakshaver: Lebesby Kommune 1. Nov

Detaljer

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS TILBOD SULETINDHYTTA Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS Pris inkl tomt: 2 970 000,- inkl mva Tilbodet gjeld for oppføring av Suletind 72A på tomt J-1-1 eller J-1-2 (Pris for tomtane er: J-1-1

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008. ing Vidar Aarnes

AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008. ing Vidar Aarnes AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008 3 sentrale dokumenter ved arealmåling NS 3940:2007 Retningslinjer ved arealmåling av bolig Veileder til NS 3940:2007 Ved byggesøknad: Grad av utnytting Grad av utnytting

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

VEVSTUA PÅ SEM PROSJEKTRAPPORT!UTARBEIDET!AV!NAKUHEL!ASKER!! SEM, ASKER 2014!

VEVSTUA PÅ SEM PROSJEKTRAPPORT!UTARBEIDET!AV!NAKUHEL!ASKER!! SEM, ASKER 2014! VEVSTUA PÅ SEM PROSJEKTRAPPORTUTARBEIDETAVNAKUHELASKER SEM, ASKER 2014 NaKuHelAsker Innholdsfortegnelse: 1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...4 3 BAKGRUNN...5 4 ANVENDELSEAVBYGNINGEN...7 5 TILSTANDSBESKRIVELSE...10

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tlf. 22 49 17 02. Fax. 22 49 17 03. Mobil. 93 05 05 04/90 10 32 97. E-mail. teaoslo@online.no Verdi- og lånetakst over Ankerveien 28 B 0785 OSLO Gårdsnr. 33 Bruksnr. 2998 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 OSLO

Detaljer

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune Drammen 8.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom... 3 Program for ny barnehage... 3 Kommunens føringer... 3 Annet

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Metamorfose fra lagerbygg til skolebygg En omfattende renovering av et nødtørftig lagerbygg har resultert

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Tegning dato: 3/9 214 rev. 16/9 214 Sted: SANDNES

Detaljer

BYGGEFIRMA Tiltakshaver Sissel og Thorgeir Bjørkevoll Thomassen

BYGGEFIRMA Tiltakshaver Sissel og Thorgeir Bjørkevoll Thomassen Tegningsliste Arknummer A101 Fasader 1 og 2 A103 Planer A104 Underetasje og snitt A120 Masseberegning A102 Fasader 3 og 4 A105 Terrenglinjer i fasade mot Ø og V Fasade mot nord Fasade mot øst 3 08.12.11

Detaljer

VEDLEGG E2. Snitt B 1:100. Byggemelding ARK-2-2-01 MERKNADER: Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. 149,7 m²

VEDLEGG E2. Snitt B 1:100. Byggemelding ARK-2-2-01 MERKNADER: Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. 149,7 m² 1 YD-3 14 200 B B 7 000 4 000 3 200 3 500 3 300 7 400 V-5 6 x 6 VEDEGG E1 orbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga tekniske føringer Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt i

Detaljer

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014 Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune 29.april 2014 Oppgave prosjekteringsgruppen Presentere prosjektet Malm oppvekstsenter, status som vedtatt utredet Presentere et redusert alternativ, uten

Detaljer

Verditakst. Servicebygg og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S. Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE

Verditakst. Servicebygg og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S. Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE Verditakst og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE Utført av: Svein R. Søftestad Ing./takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato: Verditakst og Fjellhall Kirkegaten

Detaljer

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER -

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - City Steinhus huspakke Et individuelt steinhus Våre murhus planlegges individuelt og det er en arkitekt som sammen med deg skaper et hus til dine ønsker og behov.

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr Gnr 36 Bnr 51 Kommune

Detaljer

ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE

ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE Rev 1. juni 2010 INNHOLD 0 INNLEDNING... 2 01 Bakgrunn... 2 02 Prosjektgruppe... 4 03 Politisk behandling... 5 04 Framdrift og prosjektorganisering... 5 1 GENERELT OM

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

AREALMÅLING VED TAKSERING

AREALMÅLING VED TAKSERING AREALMÅLING VED TAKSERING NS 848 utgave 1954 NS 3940 utgave1979 Versjon 2 NS 3940 utgave 1986 Versjon 3 NS 3940:2007» Veileder til NS 3940:2007 » Takstbransjens retningslinjer for bolig - 2008» Takstbransjens

Detaljer

Saksgang Rekkef. Utvalg Møtedato Sakstype Utvalgssak Formannskapet 25.02.2010 PS 009/10 Kommunestyret 02.03.2010 PS 001/10

Saksgang Rekkef. Utvalg Møtedato Sakstype Utvalgssak Formannskapet 25.02.2010 PS 009/10 Kommunestyret 02.03.2010 PS 001/10 Saksgang Rekkef. Utvalg Møtedato Sakstype Utvalgssak Formannskapet 25.02.2010 PS 009/10 Kommunestyret 02.03.2010 PS 001/10 Arkivsak ID 10/244 Saksbehandler: Lars Bernt Salomonsen BALLSTAD SKOLE - TILBYGG

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 2 boliger for salg 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 Høy standard Vannbåren gulvvarme Brutto innredet gulvflate 135m 2 Prisantydning 2 950 000 3 150 000 Kjøper kan påvirke interiørvalget

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig 5 Prosjektnr. 2013055 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er

Detaljer

Sandbakken boliger 10010 Forprosjekt

Sandbakken boliger 10010 Forprosjekt 24 000 12,4 m! 11,9 m! 12,8 m! 12,5 m! Rekkverk ny høyde på 900 mm EI 30 Vegg utbedres til min R'w 55Db EI 30 Vegg utbedres til min R'w 55Db EI 30 Vegg utbedres til min R'w 55Db Yttervegg isoleres med

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole Maling av panel,

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Forhåndstakst over halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Utført av: Knut-Anders Aase Byggmester Oppdrag 237199 Befaringsdato:

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03. MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.2013 Tid: 10:00 Fast Byggekomitè SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr. 84 SKIPTVET KOMMUNE Utført av: Takstmann John Egil Måleng Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr.

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

00 26.02.2014 olaa ksl Ksl REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 26.02.2014 olaa ksl Ksl REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Lyngheim Borettslag I DOKUMENTKODE 615158-RIBFy-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Lyngheim Borettslag I OPPDRAGSLEDER Olav Aga KONTAKTPERSON Anders Maanum SAKSBEH Olav Aga KOPI

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer