Utfordreren. FØYEN bistår Halden kommune. Nye utgaver av kommentarer til NS 8406 & 8407 i salg. Kameraderi, kundepleie, korrupsjon?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordreren. FØYEN bistår Halden kommune. Nye utgaver av kommentarer til NS 8406 & 8407 i salg. Kameraderi, kundepleie, korrupsjon?"

Transkript

1 Nytt fra FØYEN Nr FØYEN i Dagens Næringsliv Utfordreren Side 35 Oslo vokser kraftig og infrastrukturen må opp graderes. Dette markedet vil det råd givende ingeniør selskapet Rejlers ha en bit av. Side 4 Kameraderi, kundepleie, korrupsjon? Side 28 NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemme lser for totalentrepriser ble sommeren NS 8407 vedtatt etterfølger NS Selv om en del bestemmelser som i NS 3431 er det en er forholdsvis gjennomgripende revisjon som er foretatt. Dette er den første kommentarutgaven som behandler bestemmelsene totalentreprisestandard. i en Kommentarutgaven er ment som en praktisk håndbok for dem som arbeider med entrepriserett NS 8407 har likhetstrekk med NS 8405, og også rettspraksis standarden er relevant for tilknyttet denne forståelsen av NS Om 3. utgaven av NS 8405 med kommentarer (av samme forfattere 2010): Professor dr. juris Knut Kaasen: FØYEN bistår Halden kommune Lurt å trekke inn ekstern advokat Side 23 Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 5/2011 me d kommentare r «Forfatterne har åpenbart solid innsikt i de praktiske sidene av store entrepriseprosjekter og de rettslige spørsmål de gjerne reiser. Innsikten formidles stort sett i et klart språk, som trolig er egnet og greit både for prosjektfolk uten juridisk bakgrunn og jurister særlig prosjekterfaring. uten [...] Den foreliggende bok er en omfattende, stort sett overbevisende og for praktikere utvilsomt meget nyttig kommentar til en etter nordisk tradisjon ganske omfattende og kompleks standard som mange kommer i direkte eller indirekte befatning boken har derved også en med. Men bredere funksjon: Den styrker entreprisejusen som leverandør til den alminnelige kontraktsrett av problemstillinger, illustrasjoner, utprøvinger.» argumenter og NS 8407 Side 14 Forfatterne er advokater tilknyttet avdelingen for eiendom og entreprise i Advokatfirma DA, som har FØYEN over 30 års erfaring fra entrepriserett Advokatfirmaet har bistått i praksis. små, mellomstore og store entreprenører og private offentlige byggherrer med og løpende rådgivning og prosedert domstolene i alle instanser. et utall av tvister for Giverholt Arvesen Marthinussen Råd til oppussings- og rehabiliterings prosjekter i boligsameiet. Heikki Giverholt Hans-Jørgen Arvesen Karl Marthinussen NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser med kommentarer Nye utgaver av kommentarer til NS 8406 & 8407 i salg

2 Vil bli ny norsk utfordrer I 2030 har Oslo trolig vokst til å bli mennesker. Innen den tid må infrastrukturen oppgraderes kraftig og det haster med å komme i gang. I dette bildet kan det råd givende ingeniør selskapet Rejlers Norge spille en viktig rolle. D et kommer til å koste penger å utvikle slik ny infrastruktur, men det vil koste enormt mye mer å ikke gjøre noe, sier Morten Thorkildsen, administrerende direktør i Rejlers Norge. Han l eder et team på 250 som er i ferd med å bygge seg videre opp i Norge. Noe av forretningsideen er å sette sammen konsulenter med ulik kompetanse som i samarbeid kan gjennomføre fremtidsrettede og teknisk krevende prosjekter innen kritisk infrastruktur for samfunnet. Rejlers Norge er i en rivende utvikling, da de i løpet av de fem årene det har eksistert i Norge har kjøpt opp flere selskap og etablert seg med kontor over hele landet. Totalt har Rejlers cirka eksperter rundt om i Norden som arbeider med bygg og eiendom, energi, industri og infrastruktur. Hovedkontoret ligger i Sverige der selskapet er børsnotert. Det er likevel hovedsakelig et familieeid selskap. I vårt naboland er selskapet mye mer kjent enn i Norge. Hjemmemarkedet er Sverige, Finland og Norge, med resten av Norden og området rundt Ø stersjøen som framvoksende markeder. R ejlers 4

3 Administrerende direktør i Rejlers Norge Morten Thorkildsen. FOTO: CARL-FREDERIC SALICATH 5

4 gjennomfører cirka kundeoppdrag årlig. Og det er ikke små mål Rejlers-konsernet har satt seg. Rejlers skal ha en vekst på rundt 15 prosent pr. år i omsetning og antall ansatte. Innen 2015 skal konsernet Rejlers ha en omsetning på minst 2015 svenske millioner kroner, og ha minst 2015 ansatte totalt. Ønsker å utfordre Morten Thorkildsen er klar på at selskapet fortsatt har en relativt ny merkevare i Norge, og Rejlers kommer inn som en utfordrer i et ellers konsolidert marked for rådgivende ingeniører. Det skaper dermed nytt momentum som skal komme kundene til gode. Og dette arbeidet ser ut til å være godt i gang: På de feltene vi fokuserer er vi nok allerede blant de ledende rådgiverne i Norge, forklarer Thorkildsen. Eksempler på dette er: Telecom, gjennom ingeniørtjenester, rådgivning og drift av bl.a. Netcoms mobilnett Elektro/energi som bidrar til smarte, energieffektive bygg som Nye Ullevål Stadion, Stranden 1 på Aker Brygge, Telenor Arena, energieffektivisering av Thon hotellene, Vikingskipet, Kristiansand Havn og Trondheim Havn Elkraft prosjektering for å oppgradere og fornye strømnettet. Rejlers har et av de største uavhengige konsulentmiljøene innen Elkraft i Norge. Viktige kunder er Agder Energi, Statnett, Hafslund og Jernbaneverket Smart Grid/AMS der Rejlers posisjonerer seg innen de nye initiativene for «smart strøm» Jernbane (Rejlers divisjon Railconsult vant nylig prosjektstøtten til det store InterCity prosjektet, som skal forkorte reisetiden mellom byene på Østlandet og Oslo) Dokumentasjonssystemer med mye arbeid for fiberselskaper og nettselskaper GIS, geografiske informasjonstjenester, bl.a. for gatebelysning, traseer der master og nett skal legges i terrenget Byplanleggere («urban designers») er ansatt og kan være med i utviklingsteamet for å bidra til å tegne og utrede smarte løsninger På de feltene vi fokuserer er vi nok allerede blant de beste rådgivningsmiljøene i Norge, forklarer Thorkildsen. Vil tenke smartere Utnyttelse av datateknologi er helt sentralt i Rejlers satsning. De ansatte i Rejlers jobber som brukere mye med it-teknologi og skal være i front på å utnytte smarte løsninger som kommer kundene til gode. Våre ansatte driver med kritisk infrastruktur for samfunnet og som et rådgivende ingeniør selskap består vi av en veldig spesiell kompetansemiks, som jeg tror få andre sammenlignbare miljø kan matche, sier Morten Thorkildsen. En sentral ide for Rejlers er å bidra til å tenke smartere når det gjelder fremtidig byutvikling og han lanserer følgende punkter for å få det til: 6 Dette er det tidligere hovedkvarteret til Orkla i Karenslyst Allè på Skøyen. Her er Rejlers på plass fra «Nå som vi har slått våre enheter i Norge sammen under en felles paraply, er det også lettere å se bindingene mellom telekom, jernbane og strøm.» Planlegg for et fleksibelt, fornybart og effektivt energisystem Lag en ny, digital strategi for den mobile tidsalder Innovasjon kommer gjennom integrasjon som gjøres mulig med bedre teknologi og mer standardisering. Thorkildsen er forøvrig overbevist om at frem mot 2030 vil jernbanen stå sentralt. Fremtiden er transport av mennesker og gods på skinner, sier han. Rejlers Railconsult har ifølge Thorkildsen tung kompetanse når det gjelder jernbane og har også gjort en rekke utredninger av alt fra høy hastighetstog til nye togstasjoner og for sporveier og bybaner. I årene fremover må jernbanen over hele landet oppjusteres og da

5 FOTO: JULIA NAGLESTAD tekniske disipliner. Nå som vi har slått våre enheter i Norge sammen under en felles paraply, er det også lettere å se bindingene mellom telekom, jernbane og strøm. Det vil bli enklere å få til en integrasjon av prosjekter, kommenterer Thorkildsen. For å få til bedre samspill skal også alle de ansatte som jobber i Oslo samles i ett eget bygg på Skøyen og den offisielle innflyttingsdagen er 20. oktober. I et fagmiljø er det jo menneskene som utgjør kjernen så det er klart det vil bli veldig viktig for medarbeiderne å bli bedre kjent og samlet på en plass. Da blir det også lettere å jobbe tverrfaglig, sier han. En typisk arbeidsdag for Morten T horkildsen er ganske fleksibel. Men jeg reiser en god del rundt til kontorene våre ellers i landet og har mye kontakt med kundene våre. Jeg bruker også mye tid med lederteamet og våre ansatte. Min viktigste prioritering er å bygge en felles grunnmur for selskapet, kommenterer han. Jus er viktig For et selskap i vekst og forandring slik Rejlers Norge er, har det vært viktig å ha tilgang på god juridisk kompetanse. Her har vi valgt å bruke tjenestene til FØYEN både i Norge og Sverige, forklarer han og legger til at de er veldig godt fornøyd med de tjenestene advokatfirmaet leverer. Advokatkontoret er raske til å respondere når vi trenger det, konstaterer han. Han sier at de bruker FØYEN periodevis og bruker den juridiske kompetansen på selskapets viktige prosjekter etter behov. 20. oktober. FOTO: JAN HARALD NARUM vil Rejlers i Norge ha viktig kompetanse for å sikre gjennomføring. Digital verden Selv har Morten Thorkildsen sittet i sjefstolen i Rejlers Norge i knapt et år og kom fra stillingen som leder av IBM, en rolle han hadde i 10 år. Jeg synes det var veldig inspirerende å få være med på å bygge opp noe nytt og noe som var knyttet opp til viktig infrastruktur i samfunnet. Nå tenker jeg at jobben her i Rejlers Norge blir mer som en gründervirksomhet men likevel er det mange oppgaver som tangerer med tidligere jobb. Verden og ikke minst fysisk infrastruktur blir bare mer og mer digital, og der kommer den digitale kompetansen godt med. Vi snakker også i begge tilfeller om å lede en kunnskaps- og konsulentvirksomhet, riktignok innenfor litt andre Om fremtiden På spørsmål om hvordan han tror samfunnet vårt vil se ut om ti år svarer han slik: Om 10 år tror blir det mange flere innbyggere i byene, og det vil legge press på infrastrukturen, energiforbruket og transporten. Det vil derfor bli langt flere energieffektive bygg, et smartere energisystem og mer transport på skinner. Vi ser jo at det er et stort etterslep når det gjelder utvikling av infrastruktur i hele samfunnet og vi har mulighet til å sy sammen fremtidsrettede konsepter for å forbedre dette. Og i Rejlers Norge ønsker de også kontinuerlig å utvikle seg innen nye områder. Da er nøkkelen i følge Thorkildsen å satse på kompetanse og å tiltrekke seg de beste innen sine felt. Derfor er han veldig opptatt av at Norge må satse mer målrettet utdanning fremover. I dag mangler det for eksempel ingeniører med tverrfaglig kompetanse i skjæringspunktet mellom tradisjonelle ingeniørfag, økonomi og IKT for å ta høyde for nye digitale områdene som er under utvikling innen jernbane, energi og mobil data, samt for økonomien dette skal skape. Han forteller at de ansetter mange fra NTNU, Universitet i Agder, og andre høyskoler med teknisk bakgrunn, men også konsulenter med økonomiske utdannelser. Vi vil bygge videre på vårt sterke kompetanse miljø i det norske markedet, avslutter han. Ø Rejlers Norge AS Tidligere oppkjøp og innfusjoneringer: Apas Energiteknikk AS Nettkonsult AS (Rejlers Consulting AS) SEEN Nordic AS Oslo Elprosjektering AS Omega Elkraft AS Railconsult AS Rejlers AS Rejlers Elsikkerhet AS Har overtatt NetCom sitt feltapparat Rejlers er en av de største og raskest voksende tekniske konsulentvirksomhetene i Norden. Konsernet har cirka 1800 eksperter innen elkraft, elektro, energi, jernbane, telecom og elsikkerhet. De ansatte er spesialiserte ingeniører med bredde, spisskompetanse, og ikke minst energi som skaper resultater. Selskapet kaller det Energized Engineering du får det hos Rejlers. Flytter inn i nytt hovedkontor på Skøyen 20. oktober. Har totalt 240 ansatte i Norge. Rejlers konsern: Etablert i Sverige i 1942 Har 1800 medarbeidere i Norden fordelt på 80 kontorer Etablert i Sverige, Norge og Finland Børsnotert i Stockholm 7

Utfordreren. FØYEN bistår Halden kommune. Nye utgaver av kommentarer til NS 8406 & 8407 i salg. Kameraderi, kundepleie, korrupsjon?

Utfordreren. FØYEN bistår Halden kommune. Nye utgaver av kommentarer til NS 8406 & 8407 i salg. Kameraderi, kundepleie, korrupsjon? Nytt fra FØYEN Nr 2. 2014 FØYEN i Dagens Næringsliv Utfordreren Side 35 Oslo vokser kraftig og infrastrukturen må opp graderes. Dette markedet vil det råd givende ingeniør selskapet Rejlers ha en bit av.

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Fornøyde ansatte = fornøyde kunder

Fornøyde ansatte = fornøyde kunder Returadresse: NOKAS AS, Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg HR SIKREKundemagasin for Nokas Nr 1 2o11 SIDER Man yter bedre når man trives. Derfor vil fornøyde ansatte gi fornøyde kunder, mener Stuart Taylor.

Detaljer

Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008

Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008 Nr 2 Oktober 2008 Jeg sier som Obama Hvis man skal beskrive FM-bransjen med ett ord, så er det forandring. På bare ti år har FM-bransjen etablert seg. Kjøperne er både store og mellomstore bedrifter samt

Detaljer

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv Innovasjon Rogaland Innovatøren 5 utgave 5/2003 John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid Han har lang erfaring fra næringslivet her hjemme så vel som ute. Konserndirektør

Detaljer

Endringskonsulentene

Endringskonsulentene Nr 9-2004 escienza og ConsultIT er blitt Abeo: Endringskonsulentene Verden er i rask forandring. Nøkkelen til suksess for alle virksomheter er evnen til å tilpasse seg disse endringene raskt. Abeo kombinerer

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

Fjordspenn en norsk spesialitet

Fjordspenn en norsk spesialitet www.voltmag.no Februar 2014 nr. 1 11 årgang kraftproduksjon transmisjon og distribusjon elektro elektroteknikk automatisering Fjordspenn en norsk spesialitet Les også: Fleksibel og rask installasjon på

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent

Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent Nr 05 / 2009 Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent Arbeidsledigheten nå er ca. 90 prosent høyere enn for et år siden, og restruktureringer benyttes for å redde bedrifter.

Detaljer

Eierskap skaper lojalitet

Eierskap skaper lojalitet Nr 7-2007 Norges største innen teknisk rådgivning eies utelukkende av de ansatte: Eierskap skaper lojalitet At de ansatte eier selskapet, skaper en sterkere følelse for bedriften i form av engasjement

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 BRANSJEUNDERSØKELSEN 2013 INNHOLD S.3 INNLEDNING S.6 STATUS 2014 S.10 ATTRAKTIVE ARBEIDSGIVERE

Detaljer

03/2012 Konsernmagasin Utgitt av ferd as. Side 4 Nytt team på toppen

03/2012 Konsernmagasin Utgitt av ferd as. Side 4 Nytt team på toppen 03/2012 Konsernmagasin Utgitt av ferd as Side 4 Nytt team på toppen Innhold 4 Innhold Leder Side 3 Spille hverandre gode: Potensialet ligger i å utvikle Ferd til ett lag Ferd Side 4 Forandringer hos Ferd:

Detaljer

Når det gjelder fremtiden, er vår oppgave å være med å skape den

Når det gjelder fremtiden, er vår oppgave å være med å skape den Konsernpresentasjon Når det gjelder fremtiden, er vår oppgave å være med å skape den Innhold: 4 6 20 22 24 25 26 Leder Referanse-case Faveo Academy Tjenester og forretningsområder Jobbe i Faveo Etikk Årsregnskap

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Mer intelligens mer fornøyde kunder

Mer intelligens mer fornøyde kunder No 1 Januar 2010 Leder - Freddy Eriksen Mer intelligens mer fornøyde kunder Da vi startet virksomheten vår for snart tolv år siden, hadde vi som ambisjon å tilby det private næringslivet og den offentlige

Detaljer

Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no

Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth mange talenter! Selmer én kultur Årsrapport 2006 Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no IV V Gode medarbeidere skaper gode resultater Høydepunkter

Detaljer

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009 Nr 1 Mai 2009 Nova goes green Miljøtrenden er kommet for å bli. Mange av våre kunder, både i privat og offentlig sektor, har høye ambisjoner på miljøområdet. For dem er det en selvfølge at vi skal hjelpe

Detaljer

ansatte. Mange har startet ett sted i Onninen,

ansatte. Mange har startet ett sted i Onninen, www.onninen.com Onninen AS er et heleid datterselskap av Onninen OY. Selskapet ble grunnlagt i Finland i 1913 og er fremdeles familie-eid, men har i løpet av disse årene uviklet seg til et internasjonalt

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer Magasin om ledelse, strategi og teknologi fra SAS Institute Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer i Danske Bank Adm.

Detaljer

Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur

Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur Konsulentguiden 2009 Finanskrisen rammer ikke IT side 8 Megatrender side 16 Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur De aller fleste bedrifter ønsker å være godt skodd til å kunne takle

Detaljer