Klammerposten. Les mer om: Premiegivere ved HemnesDAGAN Påminning Frivilligprisen 2012 Bygdeutvikler og bygdeutvikling Verdensdagen for psykisk helse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klammerposten. Les mer om: Premiegivere ved HemnesDAGAN Påminning Frivilligprisen 2012 Bygdeutvikler og bygdeutvikling Verdensdagen for psykisk helse"

Transkript

1 Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 7 årg. 10 september 2012 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Tone Rønning Trio på Sommerkonsertene i Brygfjelddalen 2012 Foto: FVS Les mer om: Premiegivere ved HemnesDAGAN Påminning Frivilligprisen 2012 Bygdeutvikler og bygdeutvikling IP Elektro Stillelva Verdensdagen for psykisk helse Bjerka Maskin og Scooter AS Næring basert på lokale ressurser Tlf Roy Rognan Tlf Tlf Strandgata 12, 8643 Bjerka

2 2 Info fra Frivilligsentralen Premier HemnesDAGAN Under HemnesDAGAN på Bjerka bygdetun tidligere i sommer var det premier gitt av vårt lokale næringsliv. Premiene ble trukket ut på barne- og ungdomsarrangementet på fredag kveld og på lørdag som var familiedagen. Vi takker hjerteligst vår givere som var: Arthur Thoresen Bjerka Bil Bjerka maskin og scooter Korgfjellet Kro Nordic Comfort Products Nordland teater Rundmoen Røyk Helgeland sparebank Bjerka Kro Engevik møbler Coop Helgeland Bjerka. Påminning frivilligpris! Innsending av forslag på kandidat til årets Frivilligpris! Hemnes Frivilligsentrals lokale frivilligpris ble første gang delt ut i 2010 og i sammenheng med utdeling av de kommunale prisene. I sammenheng med årets prisutdelingskonsert for kommunale priser og at det er FNs dag for frivillighet 5.desember 2012, ønsker Frivilligsentralen på nytt forslag på lokal kandidat til Frivilligprisen Rundt om i kommunen finnes det opptil flere som yter av sin fritid til innsats for enkeltpersoner og fellesskapet. Forslaget må begrunnes og sendes til Hemnes Frivilligsentral, Nergårdsgata 22A, 8643 Bjerka innen 5. oktober. Styret i Hemnes Frivilligsentral er jury. Se fullstendig info om prisen i aprilnummeret av Nye Klammerposten! Foto: Egil Stien, vinner av Frivilligprisen ved Ketil Tverrå Kommune-info Ordførerens hjørne Bygdeutvikler og bygdeutvikling En sommer har nettopp passert og mens høsten inntar landet vårt forbereder politikere, administrasjon og innbyggere i Hemnes kommune seg på videre utvikling av kommunen vår. Når jeg skriver dette er det kanskje noen som stusser på at jeg nevner innbyggerne i forbindelse med at kommunen skal utvikles. Man kan jo fort se på det som politikere og de ansatte sin jobb. De skal tenke ut strategier, sørge for økonomi og sette i verk tiltak som skal løfte kommunen fremover og gi innbyggerne en god kommune å leve i. Jeg mener man må se litt annerledes på det. Den største ressursen vi har i Hemnes kommune er alle innbyggerne. Det er der det store potensialet til kommunen vår ligger. Alle ideer, all kreativitet, alt initiativ og pågangsmot som finnes hos dere er utgangspunktet for å kunne bringe kommunen videre fra der vi er i dag. Hos dere ligger potensialet til å skape nye arbeidsplasser, utvikle lokalmiljøet, skape attraksjoner rundt omkring i kommunen og markedsføre de positive sidene ved kommunen gjennom daglig virke. Hos dere ligger rett og slett potensialet til å utvikle bygdene og derigjennom hele kommunen. Et begynnende grep for å kunne ta tak i ressursene som ligger hos dere innbyggere er ansettelse av en bygdeutvikler. En bygdeutvikler skal jobbe for å utvikle ressursene som finnes i kommunen i samarbeid med alle aktører i kommunen. Det kan være snakk om frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv, idretts- og kulturlivet, nærmiljøutvalgene og privat personer i tillegg til de tradisjonelle kommunale organene. Gjennom kontakt med alle nivåer i kommunen er det tanken at en bygdeutvikler skal kunne bidra til at ideer kommer frem i lyset. En bygdeutvikler skal gi inspirasjon og konkret hjelp til at ideer kan utvikles til realiteter, hjelpe til i søknadsprosesser for næringsliv og frivillig-/kulturliv, skape ringvirkninger rundt det som allerede eksisterer i kommunen etc. En bygdeutvikler skal være en utadrettet person i kommunen. Kontakt med innbyggerne er veldig viktig og vil være et hovedfokus. Vår nye bygdeutvikler begynte stillingen 6.august og vi har vært så heldige å få ansatt Marit Valla i Stillingen. Jeg vil avslutte ordførerens hjørne for denne gang med bygdeutviklerens egne ord i Rana Blad 10.august i år: «Jeg håper blant annet at kommunen sammen med frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv, kultursektoren og andre skal klare å utvikle Hemnes til en vekstkommune som vi alle kan være enda mer stolte av og trives enda bedre i». Med en utviklende hilsen Kjell Joar Petersen-Øverleir Ordfører

3 3 Siste frist! Send inn dine forslag på kandidater til Hemnes kommunes kulturpris for 2012, årets Byggeskikkpris og Hemnes ungdomsråds Ildsjelpris. Prisutdelingene vil finne sted ved et arrangement i Aulaen, Hemnesberget onsdag 5. desember. Når det gjeldet kulturprisen, sier statuttene at «Hemnes kommunes kulturpris tildeles personer som over tid har gjort seg fortjent til prisen ved frivillig og ulønnet innsats for kommunens kulturliv.» Tidligere prisvinnere er: 1981: Olav Sørgård 1982: Erling Fiskum/Roar Bang 1983: Arne Håpnes 1984: Arnulv Ervik 1985: Ingen utdeling 1986: Ørnulf Skjæran/Trond Landfastøien 1987: Berit Fagerbakk 1988: Oddbjørn Doseth 1989: Ingeborg og Reidar Bleikvassli 1990: Karl Evjen/Ole Tverå 1991: Tore Magnor Furuhatt 1992: Jan Gaute Buvik 1993: Anne Marie Brendmo 1994: Hendy Svenning 1995: Snorre Ranheim 1996: Bjørn Albert Fjeldavli 1997: Petter Idar Rønning 1998: Halldor Vassdal 1999: Karen Valla Hermansen 2000: Arthur Knutsen 2001: Bjørnar Hjerpbakk 2002: Elsa Hoel 2003: Harald Brygfjeld/Tor Roghell 2004: Trond Rydsaa 2005: Arna Ottermo 2006: Eli Thommesen 2007: Eilif Lillemo 2008: Odd Bleikvassli 2010: Magnar Skreslett. Vi ber om forslag på nye kandidater. Innkomne forslag blir vurdert av et kulturprisutvalg på 3 medlemmer. Dette utvalget avgir innstilling til Oppvekstog kulturutvalget, som vil utpeke årets kulturprisvinner. Byggeskikkprisen i Hemnes vil i år bli utdelt for 3. gang. Prisen skal være en hederspris for bebyggelse samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den almene byggeskikk. Prisen kan gis til nybygg, tilbygg, rehabiliteringsarbeider eller uteanlegg realisert i løpet av de siste 5 år. Møter og innspill i forhold til Plan for fysisk Aktivitet og Naturopplevelser/spillemidler Målsettingen med planen er at «Alle i Hemnes kommune skal gis tilbud om fysisk aktivitet og naturopplevelser ut fra egne forutsetninger og behov». Planen skal - foruten å imøtekomme formelle krav i forhold til spillemidler - i større grad legge til rette for å søke tilskudd til naturopplevelser og fysisk aktivitet i tillegg til bygging av tradisjonelle idrettsanlegg. Planen skal revideres i høst for de neste fire årene, og i forbindelse med dette inviteres lag, foreninger og enkeltpersoner til møter for å komme med innspill til planen. Det er satt opp følgende møteplan: Mandag 3. september kl Korgen, rådhuset Onsdag 5. september kl Hemnesberget, biblioteket Torsdag 6. september kl Bleikvassli skole Vi håper at så mange som mulig har ønsker og har anledning til å delta aktivt i prosessen. Hemnes kommune. Ketil Tverrå Nærmere vedtekter for byggeskikkprisen kan du få ved henvendelse til Hemnes kommune, servicekontoret eller på kommunens nettsider - hemnes.kommune.no Hemnes ungdomsråd skal i år dele ut ILD- SJELPRISEN. Prisen har følgende retningslinjer: Hemnes Ungdomsråds ILDSJELPRIS tildeles personer som over tid har gjort seg fortjent til prisen ved fortrinnsvis frivillig og ulønnet innsats innen kulturtilbud for barn og unge i Hemnes kommune. Det kan åpnes for tildeling av prisen til personer som utmerker seg med særlig engasjement og entusiasme i lønnet arbeid for barn og unge. Formålet med prisen er å hedre prismottakeren, og å stimulere vedkommende og andre til fortsatt innsats. Alle forslag må være begrunnet, og sendes Hemnes kommune senest innen 20. september Redaksjon Ansvarlig redaktør: Redaksjonskomitéen: Gisle Urvik Hemnesberget Astrid Arntsen Korgen Tore Furuhatt Hemnesberget Jan Gaute Buvik Korgen Kontakt: Besøksadresse: Nergårdsgata 22A, 8643 Bjerka Telefon: E-post: Bankkonto: Produksjon Innlevering av stoff: 10. hver måned Utgivelser: 10 eks. pr. år Utgivelsesdato: 1. hver måned Opplag: 2200 Trykk: Xpresstrykk Grafisk tilrettelegging: Rune Furuhatt Takst og bygningsvurdering av bolig, fritidsbolig. Autorisert takstmann Kjell Arne Sjøfors, tlf

4 Profilen 4 Tekst/foto: Astrid Arntsen Olav Mastervik og Bleikvassli Arbeiderlag I serien om lag og foreninger er vi nå kommet til Bleikvassli Arbeiderlag. Det har ligget på blokka en tid, og endelig, etter ferien, har vi samlet oss såpass at det kan bli et intervju. På jakt etter hvem som er leder i laget, var det like før laget var nedlagt, men heldigvis dukket lederen opp i form av en telefonsamtale, der han sa fra om at de levde i beste velgående! Olav Mastervik har vært leder siden Han forteller at i de siste årene har aktiviteten dabbet noe av: - Kanskje det skyldes lederen, smiler han forsiktig, men det har også med at mer aktive personer har forlatt bygda. Det har vel også med at industrien her oppe bare har minket, og med det også medlemsmassen i laget. Om lagets historie forteller han: - Før krigen var medlemmer fra Bleikvassli med i Korgen Arbeiderlag. Jeg har ikke akkurat året for når de startet opp eget lag her oppe, men det hadde bl.a. men oppstart av gruva å gjøre. Avstandene og antall medlemmer hadde nok også sitt å si. En gang var laget et av de Epost: største i kommunen, med over 100 medlemmer. Det sier jo litt om oppslutninga da: Med vel 700 innbyggere i skolekretsen og hundre av dem med i arbeiderlaget! De fleste medlemmene var arbeidere i gruva, - de var nok med i arbeiderpartiet for å kjempe for arbeidernes rettigheter. Ellers så har det vært tradisjon i Nord Norge med mange små lag innen hver kommune. Avstandene og ellers dårlige kommunikasjoner har gjort at lokale lag har blitt naturlig. Ap har jo også vært et stort parti, slik at det store antall medlemmer har gjort det mer praktisk med flere lag. Skolen her i bygda, er en sak som har gått igjen i fra langt bak i tida. Både restaurering, basseng, ungdomskole, utbygging, er temaer som stadig har vært oppe. Bleikvassli arbeiderlag har alltid vært aktiv for skolen. - Før markerte vi 1. mai her oppe, men de siste åra har Hemnes AP hatt felles markeringer på Hemnesberget. Interessen for laget ble merkbart mindre med nedleggelsen av gruva. Nå er vi under 20 medlemmer, men at vi har mange sympatisører viste seg ved siste kommunestyrevalg der vi fikk ca 50 % av stemmene i valgkretsen. Vi har en representant i kommunestyret, og for ham er det nok av stor betydning at han får diskutert enkelte saker med oss andre her oppe, slik at han står sterkere i møte med andre meninger om saker som angår bygda. Avslutningsvis sier Olav at det er stor takhøyde i AP, og at det hender de ikke alle gruppene er helt enige noen saker, men de kommer som regel til slutt overens om hva de skal stemme. Mental Helse Hemnes BLÅTUR Årets første, siste, og eneste, Blåtur i regi av Mental Helse Hemnes, går av stabelen lørdag den 6. oktober. Den vil gå som en del av MHH`s markeringer av Verdensdagen for psykisk helse. Det er den 10. turen som arrangeres i lagets regi, og vi gjør oppmerksom på at disse blåturene tar pause nå, så det kan bli en tid til sjansen kommer igjen. Som vanlig blir deltakerne kjørt fram til målet. Denne gangen, som ellers, er ruta og turmålet hemmelig, men vi håper den vil falle i smak for de fleste. Ta med deg din samboer, en venn eller naboen og meld dere på! Det er som vanlig først til mølla - prinsippet, så vær rask, - det fylles snart opp! Pris: 500kr for medl. og 650kr for ikke medl. Påmelding til tlf innen 29. september. Hilsen Blåturgeneralen Foto: Reiselystne Ragnar Grunnvoll. Astrid Arntsen Tlf.: Tlf.:

5 Turer og turmål Tekst/foto: Jan Gaute Buvik Stillelva Sannsynligvis er det nok heller få av kommunens innbyggere som besøker den sørøstligste del av Hemnes, der Røsvatnet slutter ved Nymoen gård, terrenget stiger slakt videre mot øst ca 4 km før det flater ut, og videre ca 3 km til Riksrøys 215, der Sverige begynner. Her er Stillelva. Epost: 5 Som navnet sier renner elva rolig her på de flate myr- og heiområdene inn mot svenskefjella. Men like nedafor er det flere små spreke fosser og stryk, i allefall i snøsmelteperioden midtsommers. Da vil man ha vansker med å krysse elva, som her nedover bærer det dekkende navnet Storelva. Eneste bruforbindelse er den solide hengebrua Statskog satte opp for mer enn 20 år sia, da turstien til Storfurua ble oppretta, og Nordlandsruta lagt inn i den. Noen hundre meter fra vegs ende ved Nymoen gård er det parkeringsplass (ca 400 moh), og man går greiest etter den omtalte merka stien, ca 2 km til hengebrua. Og nå bør man foreta et valg: Følge elva på sør eller nord side. Skal du til riksrøysa, er sørsida best. Da kan du på retur ta opp en sti bak Olfjelltuva, og se innom Storfurua, før du er tilbake. Her er ikke annet enn spredte dyretråkk, men for det meste fastmark med glissen bjørkeskog, likevel tett kratt ved bekkefar og slikt. En annen mulighet er nordsida. Her er det fortsatt synlig et gammelt tråkk, sikkert trødd i generasjoner av folk på vandring mellom Røsvatn og Tengvatn i Sverige. De seineste tiåra er det nok likevel sauene, og tildels rein, som har holdt stien synlig. Her er greit å gå, bare få meter fra den brusende elva, på moenerygger med tildels stor stein, det meste overgrodd av mose, lyng og krattskog. Her er bra med einer, men ikke til noe hinder. Solide bjørkestammer lyser opp i lia mot nord, som nok er enda en morenerygg. Man aner svære krefter som for tusener år sia var i sving her da isbreen skjøv løsmassene foran seg og la dem litt hulter til bulter ved siste framstøt... Etter snaue 2 km fra brua er det liksom ei markert steintrapp i terrenget, den ender i en høyde på sørsida, Stillelvhaugen (544moh). Over denne trappa faller elva i tre tydelige fosser. Disse høres på god avstand nå når elva er vanndiger. Men så er du på en liten høyde, og der ligger den stille elva, stedvis brei og rolig, svingete med myrpartier på begge sider. Her kan det passe å ta en rast, la blikket streife både det nære terrenget og fjellbrynene i synsranda. Og la tankene gå... Blir du forstyrra av en hauk som roper sitt varsel er det bare som det skal være, kanskje får du et glimt av reinsdyr, eller hører ei mus som pistrer nede i lynget... alt mens du fremdeles gumler nistemat med termosdrikke til. Kanskje har du hørt rykter om storfisken i lonene lenger inne på myrflatene, og har fiskestanga med... Da er det bare å stille seg ned til nærmeste bredd og stikke stanga forsiktig fram... la snøre med angel og dupp gli sin egen veg nedstrøms... dra litt... vente på tilslag... Men det blei vel ikke noe sånn med det første... bare å gå videre innover... her er mange kulper, loner og slake elvedrag før du er i Sverige. Litt plundersam kan myrene være, litt lumsk med djupe hol somsteds, så man må se seg for. Fra nordøst kommer Tverrelva inn snaut halvvegs, og seinere Rykkjedørelva ned fra svenskfjella og inn. Da er det bare m til du ser den gulmalte steinrøysa som er Rr 215, første gang satt opp ca Du har nå sikkert vandra i timevis, og har like langt tilbake, men du korter turen ved å vasse over og ta sørsida nedover, ved foten av Olfjelltuva og til stien. Husk matpause og legg gjerne fisken i noe lauvverk så den holder seg til du er heime! God tur! Markeringer i Hemnes kommune av Verdensdagen for psykisk helse 2012! Ons kl. 19:00 på Hemnesberget vil det bli foredrag av Ada Sofie Austegard fra Stine Sofiestiftelsen med tittelen: «Livet er et valgditt valg». Åpning ved Anna Anita Jaskiv. Målgruppe: ungdom og voksne. Gratis, ingen påmelding. Tors kl. 09:00 i Korgen vil det bli foredrag med Ada Sofie Austegard fra Stine Sofiestiftelsen med tittelen: «Barnas beste - vi må tørre å tenke det verste». Åpning vil være med Anna Anita Jaskiv. Målgruppe her er kommunens ansatte som jobber med barn og unge, politikere og andre interesserte. Gratis - påmelding. Lør kl.? til Ute i det blå! BLÅTUR med Mental Helse. Mandag kl. 18:00 i Korgen. Turmarsj for åpenhet Villmoen rundt. Apell ved MH- Hemnes leder Trine Drage. Info om Korgen mølle v/museumsbestyrer Geir Valla. Diplom! Ons kl. 11:00 på Bjerka. Åpen dag m/ info og kaffe i Hemnes Frivilligsentral. Arr: Hemnes Frivilligsentral. Ons kl. 10:00 i Bleikvassli. Kaffesiken markerer V-dagen på Gammelskola. Arr: Kaffesiken Ons kl. 18:00 på Hemnesberget. Åpen kafé m/appell av Ulf Skjæran og konsert med koret HeKs i Aulaen. Arr: Mental Helse Hemnes Ons på alle tettstedene. Markeringer av Verdensdagen i barnehagene i kommunen. Ons på alle tettstedene. Markeringer av Verdensdagen i skolene. Ons på alle tettstedene. Markeringer av Verdensdagen i Fritidsklubbene. Ons kl.? Markeringer av Verdensdagen på sykehjemmene i kommunen m/underholdning. Man kl. 19:00 i Korgen på Baklandet bygdehus. Kaffetreff m/underholdning, åresalg og informasjon.

6 Trimmar n Tekst/Foto: Gisle Urvik Epost: 6 Karl-Espen Antonsen og Marlene Künne kjøpte i 2011 det de kaller for sitt drømmested. Hytta ligger lunt plassert nesten ytterst på Osmo-odden ved Hemnesberget. Med ei lita vik og sandfjære, som er godt beskyttet mot vestavinden, er stedet perfekt for å drive med kajakksport. - Det begynte med at jeg fikk låne en barnekajakk av idrettslaget og tok yngstedatteren mi ut på tur. Mine to eldste barn hadde da allerede lært seg å padle, forteller Karl-Espen. På veien over fjorden registrerer vi at kajakkene allerede er ute på vannet. Sammen med pappa virker det som ungene er veldig trygge og håndterer sine små, fargerike farkoster med den største selvfølgelighet. - Vi drar bare ut på godværsdager og holder oss langs land. Ungene må ha lyst til å dra ut. Det er aldri noe mas, og vi er alltid i lag. Alt skal bare være kos. Vi liker ikke vind, og legger oss i flåte hvis det skulle oppstå en vanskelig situasjon, sier Karl-Espen. Bilde 1: Ingen hadde problemer med å manøvrere seg på plass inne i den lille vika, og det er kanskje ikke så ofte man ser at alle i en familie har hver sin kajakk? Som vi ser. Her er det bare blide fjes! I midten Ingvild Bruvoll Antonsen, 9 år. Så har vi Vegard Bruvoll Antonsen, 11 år og Birgitte Bruvoll Antonsen, 13 år. Ytterst er Karl-Espen Antonsen og Marlene Künne. - Vanligvis er vi ikke så langt fra hytta, men kanskje blir det etter hvert at vi prøver å ta lengre turer med strandhogg, antyder Karl-Espen. Bilde 2: Det er ikke bare å forlate kajakkene nede i fjæra! Her har ungene vært med på å bære båtene godt opp på land. Bedriften Tekst/foto: Jan Gaute Buvik IP Elektro Svært så anonymt lokalisert på industriområdet Villmoneset i Korgen finner vi firmaet IP ELEKTRO. Men om kontor og lager er beskjedent plassert, har bedriften høg aktivitet, da mest i Hemnes, men med en del arbeidsoppdrag ellers på Indre Helgeland. Innehaver og daglig leder Stig Arne Jensen er godt fornøyd med situasjonen. Stig Arne har solid bakgrunn i faget, med flere år i Televerket og ansatt i Hemnes Elektro før han starta IP Elektro (Installasjon og Prosjektering) i Han valgte å vokse sakte, men stødig, så nå har firmaet 9 ansatte; samt 1-2 lærlinger for inntak. Nå i juni ble firmaet omgjort til AS og har fått inn flere på eiersida. I vår bransje er det mangel på fagfolk, så vi utdanner dem like gjerne sjøl. Da veit vi hva vi får. Stig Arne forteller videre at det har skjedd mye de siste åra hva angår myndighetens regler og krav. - Det er et omfattende arbeid med all dokumentasjon, EL-tilsynet skal ha alt på stell, og det er jo naturligvis nødvendig. Dessuten er Epost: det frammarsj en bølge av automatisering og styringsfunksjoner på de fleste områder. Bedriften har kunder i alle spekter, fra kommuner og industribedrifter og til privatpersoner. Spesielt for Hemnes er den positive aktiviteten innen landbruket, der det investeres i produksjonsbygg i stor skala. Samdrifter og svineavlsanlegg er aktuelle objekter i disse tider. - Spesielt grisefjøsa er avanserte, der er det meste automatisert og krever egen prosjektering. Større anlegg som f.eks. Bleikvassli skole gir oppdragstid på opptil et år, mens andre jobber kan ta uker. Vi har god spredning, jamn og fin ordretilgang, og faktisk ser vi bra lyst på dette de nærmeste åra. Statkraft skal investere stort her, og vi kan ta noen høvelig store under-entrepriser. Ventilasjon og belysning er vi gode på. Reine driftsavtaler er det ikke mye av så langt, men IP Elektro ser for seg oppdrag for et par større aktører i området. Som nevnt innledningsvis frister bedriften en noe «bortgjømt» tilværelse så langt, men den er i flyttestadiet, om om få uker har man et stort og praktisk lager i underetasjen og kontorer, kantine og arkivrom i andre etasje hos Johansen Maskin i Villmoneset. IP ELEKTRO er klar for nye oppdrag.

7 7 OPPSLAGSTAVLA september Nye Klammerposten er ikke ansvarlig for programendringer som skjer undervegs! - Dag/dato Kl. Aktivitet - arrangement Sted Ansvarlig Hver dag 10:00 Utstilling mellom kl :00 mandag t.o.m. torsdag Hemnes Frivilligsentral Hemnes Frivilligsentral Hver tirs 20:30 Tirsdagssending i Radio Korgen Korgen Radio Korgen 18:00 SeniorDans Baklandet bygdehus Hemnes seniordans Hver ons 11:00 Onsdagskafé på Gammalskola Bleikvassli Kaffesiken 12:00 Onsdagskoret m/tor Petter Aanes Korgen menighetshus Kirken i Hemnes Hver tors 15:30 Makkelkåtte brukthandel holder åpent Korgen Janne Villmones Hver fre 22:00 Fredagssending i Radio Korgen Korgen Radio Korgen Hver lør 10:00 Åpen Brukt-butikk Hemnesberget Klosterbarnas forening 10:00 Makkelkåtte brukthandel holder åpent Korgen Janne Villmones 15:00 Radioreprise av fredagssendinga Korgen Radio Korgen Lør :00 Terrengløpet Ålmannvegen 2012 Korgen IL Søn :00 Tur til den Sørlige Okskalven Korgen - Leirbotnet Hemnes turistforening 11:00 Familiedag ved Kjensvasshytta Hemnes turistforening 11:00 Gudstjeneste i Bleikvassli Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes 13:00 Friluftsgudstjeneste på Korgfjellet Korgfjellet Kirken i Hemnes Man :00 Møte på Plan for fysisk Aktivitet og Naturopplevelser Rådhuset Korgen Hemnes kommune Tirs :00 Oppstart SeniorDans Baklandet bygdehus Hemnes seniordans Ons :00 Møte på Plan for fysisk Aktivitet og Naturopplevelser Biblioteket Hemn.berget Hemnes kommune Tor :00 Møte på Plan for fysisk Aktivitet og Naturopplevelser Bleikvassli skole Hemnes kommune Ons :00 O-løp o-troll Granhatten Korgen IL O-gruppa Søn :00 Friluftsgudstjeneste på Fagerlia Kirken i Hemnes Tirs :00 Menighetstreff Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes 16:30 Andakt Korgen eldresenter Kirken i Hemnes Ons :00 O-løp o-troll og Helgelandsræs Vesterli Korgen IL O-gruppa 18:00 Senior-datakurs for nybegynnere Bjerka Kåre Børli/Hemnes frivilligsentral Tor :30 Andakt Hemnes eldresenter Kirken i Hemnes Lør :00 Familietur til Geitvikgrotta Hemnesberget - NCP Hemnes turistforening Søn :00 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon Korgen kirke Kirken i Hemnes 18:00 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon Hemnes kirke Kirken i Hemnes Ons :00 Oppstart av Skravlekafé m/underholdning, åresalg oa. Bjerka Kro Hemnes Frivilligsentral 11:00 Menighetstreff Hemnes menighetshus Kirken i Hemnes 18:00 O-løp eksamen Helgelandsræs Tuven, Bleikvasslia Korgen IL O-gruppa 18:00 Senior-datakurs for nybegynnere Bjerka Kåre Børli/Hemnes frivilligsentral Søn :00 Gudstjeneste Bleikvassli kirke. Kirken i Hemnes Tirs :30 Andakt Korgen eldresenter Kirken i Hemnes Ons :00 Medlemsmøte Korgen Aspetun Korgen sanitetsforening 18:00 Senior-datakurs for nybegynnere Bjerka Kåre Børli/Hemnes frivilligsentral Tor :00 SeniorSurf-dagen 2012 Hemnes Frivilligsentral 11:00 Menighetstreff Korgen menighetshus Kirken i Hemnes 16:30 Andakt Hemnes eldresenter Kirken i Hemnes Søn :00 Gudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes OKTOBER Ons :00 Skravlekafé Bjerka Kro Hemnes Frivilligsentral 19:00 Foredrag «Livet er et valg - ditt valg». Gratis! Hemnesberget Mental Helse Hemnes 18:00 Senior-datakurs for nybegynnere Bjerka Kåre Børli/Hemnes frivilligsentral Tor :00 Foredrag Barnas beste - vi må tørre å tenke det verste Korgen Mental Helse Hemnes Lør :00 BLÅTUR med Mental Helse Mental Helse Hemnes Søn :00 Høsttakkefest Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Man :30 Turmarsj for åpenhet Villmoen rundt! Korgen Mental Helse Hemnes Tirs :00 Menighetstreff Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes 16:30 Andakt Korgen eldresenter Kirken i Hemnes Ons :00 Markering av Verdensdagen for psykisk helse Gammelskola Bleikvassli Kaffesiken 18:00 Åpen kafé m/appell og konsert med HeKs Aulaen Hemnesberget Mental Helse Hemnes Se egen 00:00 Markering av Verdensdagen for psykisk helse Barnehagene Mental Helse Hemnes omtale 00:00 Markering av Verdensdagen for psykisk helse Skolene Mental Helse Hemnes av arr.! 00:00 Markering av Verdensdagen for psykisk helse Fritidsklubbene Mental Helse Hemnes 00:00 Markering av Verdensdagen for psykisk helse Eldrsentrene Mental Helse Hemnes TIL LAG OG FORENINGER O.A.: Husk å sende inn aktivitets- og terminlister oa. stoff innen den 10. hver måned, til:

8 Viggo Stien Transport AS gruslevering Korgensenteret Telefon Faks Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli Tlf Korgen Tlf Tlf Sjøgt. 2, pb. 45, 8641 Hemnesberget Tlf e-post: Ulfs snekker- og rammeverksted Innramming av bilder Philip AS Tlf.: Hemnesberget Tlf Statoil Butikk Korgen - Tlf FI Finneidfjord Industrier A/S tlf Finneidfjord Tlf Hemnesberget Korgenping Cam Tlf Tlf Grafisk produksjon: Sørlandsveien Hemnesberget Tlf

Klammer Nye posten Hemnes Frivilligsentral Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS Tlf. 75 19 04 90 75 19 72 30 www.hasvo.no

Klammer Nye posten Hemnes Frivilligsentral Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS Tlf. 75 19 04 90 75 19 72 30 www.hasvo.no Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 8 årg. 10 Oktober 2012 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Fra innspilling av Sangen til Hemnes, bak fra venstre Fred Endresen, Jon Einar Rydsaa, Sigrid

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER Båthuset på Hemnesberget, onsdag den 12.11.2014 Tilstede Trond Rydsaa Jon Arne Jacobsen Stein Dahlberg Representerer

Detaljer

Årsmøte Hemnesberget Vel Torsdag, 31.01.2008.

Årsmøte Hemnesberget Vel Torsdag, 31.01.2008. Årsmøte Torsdag, 31.01.2008. 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling 4. Årsberetning 5. Regnskap 2007 6. Valg 7. Innkomne saker side1 Årsberetning. har i 2007 hatt følgende

Detaljer

Klammerposten. Nye. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 9 årg. 7 November 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral

Klammerposten. Nye. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 9 årg. 7 November 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 9 årg. 7 November 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Salgsutstilling på Karihaug 2006. Arrangør er Husflidslaget. Foto: Hemnes FVS Les mer om: Hobby

Detaljer

Klammerposten. Alle leserne ønskes en varm, luftig og fin sommer! Les mer om: Lørdagsdagbladkryssordløser

Klammerposten. Alle leserne ønskes en varm, luftig og fin sommer! Les mer om: Lørdagsdagbladkryssordløser Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 6 årg. 10 Juli/august 2012 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Alle leserne ønskes en varm, luftig og fin sommer! Birgitte selger kamkaker og Roy Hugo ser

Detaljer

Klammerposten. Nye. Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes. Les mer om: Utgiver: Hemnes Frivilligsentral

Klammerposten. Nye. Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes. Les mer om: Utgiver: Hemnes Frivilligsentral 1 Klammerposten Nye aktivitetskalender for Hemnes Nr. 9 årg. 10 November 2012 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Hemnesberget 1.oktober 2012 Foto: Tore M. Furuhatt Les mer om: Påminning om Leseraksjonen

Detaljer

Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014

Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014 Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014 Turkonkurransen starter 14.mai og avsluttes 11. oktober. Frist for innlevering av deltakerbevis er fredag 16. oktober. 4- fjell er et samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583 SPA-KLINIKKEN Maiken Pedersen Skolegata 5 8640 Hemnesberget Tlf: 94 34 82 10 Korgensenteret Telefon 75 19 12 10 Faks 75 19 12 11 Tlf.: 75 19 67 11 Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

29. juni - 2. juli 2015

29. juni - 2. juli 2015 29. juni - 2. juli 2015 Bli med på en innholdsrik tur ut til Helgelands vakre øyrike. Med Lovund Rorbuhotell som stasjon, vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske besøk, hele tiden

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Korgen Byggservice S.H.Brendmo

Korgen Byggservice S.H.Brendmo Tlf.: 75 19 67 11 Korgensenteret, 8646 Korgen Telefon 75 19 12 10 Faks 75 19 12 11 Korgen AKTIVITETSkalender n Korgen Byggservice S.H.Brendmo Nr. 7 årg. 3 September 2005 Utgiver: Frivillighetssentralen

Detaljer

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse.

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. «Stølpejakta» Aurskog-Høland 2015 Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. Tilbudet «STØLPEJAKTA» er lett orientering

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Klammerposten. Nye. God pås til alle v e lesere! Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. God pås til alle v e lesere! Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 3 årg. 10 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral April 2012 God pås k til alle v e åre lesere! Dugnadsgjeng på Finneidfjord samfunnshus Les mer om: Kandidat

Detaljer

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Trollsteinglede. Halvard Pedersen Sveinung Bertnes Råheim 2014 Versjon 1.2 Side 2 T o p p t r i m m e n 2 0 1 4 Karlskronadjupet 0 1 2 3 4 km Criocerasaksla Konusen Forkastningsfjellet

Detaljer

Klammerposten. Nye. Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes 1 Klammerposten Nye aktivitetskalender for Hemnes Nr. 3 årg. 11 April 2013 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Gutten og geita! Foto: Heidi Prestengshaug Les mer om: Allsangkveld på Korgen samfunnshus Hemnes

Detaljer

Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag

Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag Etter å ha fått flere meldinger fra personer som ikke kunne være med på turen reiste jeg opp til Harebakken med litt uro i kroppen og følte at turen måtte

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 7 årg. 7 September 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral

Klammerposten. Nye. Les mer om: aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 7 årg. 7 September 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 7 årg. 7 September 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Tormod Boldermo på Rundselbakken crossbane Foto: Aslak Boldermo Les mer om: SeniorSurf 2009

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Utdeling av «Folkehjelperen» i 2015

Utdeling av «Folkehjelperen» i 2015 Regioner og lag Deres ref: Vår dato: 03.03.2015 Vår ref: Per Øivind Eriksen Utdeling av «Folkehjelperen» i 2015 I Landsmøteåret 2015 skal en person eller en organisasjon hedres med Norsk Folkehjelps egen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Klammerposten. Nye. Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes 1 Klammerposten Nye aktivitetskalender for Hemnes Nr. 4 årg. 11 Mai 2013 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral I finværet på 17.mai på Bjerka i 2008 Foto: Dan Robert Fagereng Les mer om: Ny utstilling i Frivilligsentralen

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

Emne Ansvar Frist 1. Godkjenning av referat Referat fra forrige møte er godkjent.

Emne Ansvar Frist 1. Godkjenning av referat Referat fra forrige møte er godkjent. MØTEREFERAT OK MOSS Tema: Styremøte nr 7 2013 Dato: 19.8.2013 Sted: Noreødegården Til stede: Henning Carlsen, Øyvind Løken, Trond Finstad, Jan Løken Johannessen, Monica Meum Johansen, Astrid Bjørnerød,

Detaljer

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ Man 29. aug. 2016 kl. 10:00 Elsfjord Oppvekstsenter skole Elsfjord Oppvekstsenter skole: trinn: 1 7, antall: 15 Elsfjord, 8672 ELSFJORD 75101770 Anita Sevaldsen elsfjord.skole@vefsn.kommune.no 75101770

Detaljer

REISERUTE FOR MUSIKERE: Kjør Elsfjord-Drevja (23 km / 28 min). Etter konsert: retur til Mosjøen (20 km / 24 min). Overnatting: Fru Haugans

REISERUTE FOR MUSIKERE: Kjør Elsfjord-Drevja (23 km / 28 min). Etter konsert: retur til Mosjøen (20 km / 24 min). Overnatting: Fru Haugans Søn 10. apr. 2016 Innreise musikere: Fly til Mosjøen. Leiebil hentes hos Hertz på flyplassen. Overnatting: Fru Haugans. Merknad utøver: Innreise musikere: Fly til Mosjøen. Leiebil hentes hos Hertz på flyplassen.

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Turnéplan: The Second Line All Stars (Rana SM-H15)

Turnéplan: The Second Line All Stars (Rana SM-H15) Man 28. sep. 2015 kl. 10:00 Elsfjord Oppvekstsenter skole Elsfjord Oppvekstsenter skole: trinn: 1 7, antall: 15 Elsfjord, 8672 ELSFJORD 75101770 Anita Sevaldsen elsfjord.skole@vefsn.kommune.no 75101770

Detaljer

Turnéplan: The Second Line All Stars (Rana SM-H15)

Turnéplan: The Second Line All Stars (Rana SM-H15) Man 28. sep. 2015 kl. 10:00 Elsfjord Oppvekstsenter skole Elsfjord Oppvekstsenter skole: trinn: 1 7, antall: 15 Elsfjord, 8672 ELSFJORD 75101770 Anita Sevaldsen elsfjord.skole@vefsn.kommune.no 75101770

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Program 2013 (oppdatert 220113)

Program 2013 (oppdatert 220113) Program 2013 (oppdatert 220113) Mandag 4. februar kl. 10.00-19.00 kl. 17.30-20.00 Kurskveld: Lynkurs i redesign med Abanti, påmelding til Nina Hermansen Tilbud om duodjiaktiviteter for barn i regi av Álttá

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

Klammerposten. Nye. Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes 1 Klammerposten Nye aktivitetskalender for Hemnes Nr. 2 årg. 11 Mars 2013 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Silje Tustervatn Johannesen, Sigrid Marie Rydsaa (nestleder), Andreas Drage (leder) Henrik Svanheim,

Detaljer

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING LEIRVIK SENTRUM 16.OKT 2013 ARRANGØR: «TRYGGLEIK OG TILGJENGE FOR

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 8 årg. 7 Oktober 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral

Klammerposten. Nye. Les mer om: aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 8 årg. 7 Oktober 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 8 årg. 7 Oktober 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Hemnes Frivilligsentral i Nergårdsgata 22A Foto: Hemnes FVS Les mer om: Utescene i Svartebukta

Detaljer

Nasjonalparkdager 13.-23.juni

Nasjonalparkdager 13.-23.juni Nasjonalparkdager 13.-23.juni Nasjonalparkdager er et nytt arrangement av a ret som finner sted mellom 13.- 23.juni. Her blir det aktiviteter for hele familien, sa alle kan bli med! 13.juni Folkehelsehelg

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Invitasjon. Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar

Invitasjon. Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar Invitasjon Marsimartnan 2012 arrangeres Torsdag 1, fredag 2 og lørdag 3. mars. Åpningsseremoni blir onsdag 29. februar MARSIMARTNAN ER EN AV TRØNDELAGS STØRSTE BEGIVENHETER VINTERSTID Påmelding snarest

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Det skjer på Helgeland, sommer/høst. Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Les mer om: Det skjer på Helgeland, sommer/høst. Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 5 årg. 10 Juni 2012 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Ta sjansen ved Båt og fjord 2011 Les mer om: Det skjer på Helgeland, sommer/høst Hemnes og Korgen

Detaljer

Klammerposten. Nye. God jul og godt nytt år til alle! Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. God jul og godt nytt år til alle! Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 10 årg. 9 Desember 2011 / januar 2012 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral God jul og godt nytt år til alle! Vinter i parken i Svartebukta Foto: Heidi Prestengshaug

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Mental Helse Hemnes HEMNES

Mental Helse Hemnes HEMNES Årsrapport Mental Helse Hemnes HEMNES MENTAL HELSE HEMNES ÅRSMELDING FOR 2012 Åpenhet toleranse respekt! INNLEDNING Lokallaget av Mental Helse Hemnes ble reetablert i 2003. Før dette eksisterte det lokallag

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 7 årg. 6 September 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Einar Solhaug, bjørnekikker og friluftsmann, og Anja. Les mer om: Hobby og skravlekafé

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr.10 november 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr.10 november 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr.10 november 2011 Utgiver Alvdal kommune. UNNGÅ TOMGANGSKJØRING Unødig tomgangskjøring i og ved bebyggelse er forbudt! (Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler),

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ Ons 29. mar. 2017 kl. 09:15 Hauknes skole Dalsgrenda skole: trinn: 1 7, antall: 52 Hauknes skole: trinn: 1 7, antall: 233 Totalt antall: 151 Kontakt Dalsgrenda skole: 75145700 (02) Elisabeth Bakken elisabeth.bakken@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord kino Møtedato: 21.10.2014 Tid: kl. 12:00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord kino Møtedato: 21.10.2014 Tid: kl. 12:00 Lebesby kommune Møtested: Kjøllefjord kino Møtedato: 21.10.2014 Tid: kl. 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein-Rune Wian, Marte

Detaljer

Klimafestivalen 112 Dansestunt Grønn catwalk Geriljastrikking Konserter Suppesøndag Politikerskirenn Norsk klimanettverk initiativtakere inspiratorer Målet Plattform Identisk med Klimavalgalliansens plattform

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er:

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er: Mental Helse Side 1 av 5 Sted: Fjordgata 19 Dato: 21.08.2014 Møteleder: Dag Øivind Antonsen Tidsrom: 17.00-19.00 Innkalt: Dag Øivind Antonsen, Jan Tore Svartrapmo, John Jakobsen, Morten W. Petersen, Ragnar

Detaljer

Turstier sør for Røverhilleren

Turstier sør for Røverhilleren 2013 Turstier sør for Røverhilleren 01.06.2013 Innledning I Flora kommune er ein så heldige at ein har svært lettilgjengelege friluftsområde med både turvegar og turstiar i nær tilknyting til der folk

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Bli kjent med Hemnes Frivilligsentral VALG 2011. Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Les mer om: Bli kjent med Hemnes Frivilligsentral VALG 2011. Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 7 årg. 9 September 2011 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Korgen kammerskor på kortreff 2009 Foto: Tore M. Furuhatt Les mer om: Bli kjent med Hemnes Frivilligsentral

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Senter for yrkeskvalifisering. Tilbud om omstillingstjenester høsten 2013

Senter for yrkeskvalifisering. Tilbud om omstillingstjenester høsten 2013 Senter for yrkeskvalifisering Tilbud om omstillingstjenester høsten 2013 TILBUD OM OMSTILLINGSTJENESTER HØSTEN 2013 Senter for yrkeskvalifisering ønsker å tilby vår kompetanse ved å bistå deg i prosessen

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 16.02.2005 Tid: Kl. 13.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen til kl. 14.00 Harald Isaksen

Detaljer

Innbydelse til Nordland 3-dagers og KM i orientering Sprint, mellomdistanse og ultralang 13.-15.juni 2014.

Innbydelse til Nordland 3-dagers og KM i orientering Sprint, mellomdistanse og ultralang 13.-15.juni 2014. Innbydelse til Nordland 3-dagers og KM i orientering Sprint, mellomdistanse og ultralang 13.-15.juni 2014. (foto: Nordlandsmuseet) Generell informasjon Alle løp går på vakre Kjerringøy, som ligger 43 km

Detaljer

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte 11.01.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer.

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. NORGESLEKENE I MO I RANA 2. 5. AUGUST 2012 Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. Torsdag 2. august klokka 18.00 til 19.00 er vi i gang med Norgeslekenemarsjen.

Detaljer

Pilegrimsvandring. Informasjon. etappe fra Oslo til Otta 17. juni- 10. juli. Langvandring Oslo Trondheim 2010

Pilegrimsvandring. Informasjon. etappe fra Oslo til Otta 17. juni- 10. juli. Langvandring Oslo Trondheim 2010 Pilegrimsvandring Langvandring Oslo Trondheim 2010 etappe fra Oslo til Otta 17. juni- 10. juli Informasjon Velkommen som medvandrer! En pilegrim er et menneske som gjennom et oppbrudd legger ut på en vandring

Detaljer

AKTIVITETSkalender n. Korgen Byggservice S.H.Brendmo LES MER OM: Hemnes Bilservice. Tlf.: 75 19 67 11. Korgen. Kompetanse og pålitelighet

AKTIVITETSkalender n. Korgen Byggservice S.H.Brendmo LES MER OM: Hemnes Bilservice. Tlf.: 75 19 67 11. Korgen. Kompetanse og pålitelighet Tlf.: 75 19 67 11 Korgensenteret, 8646 Korgen Telefon 75 19 12 10 Faks 75 19 12 11 Korgen AKTIVITETSkalender n Korgen Byggservice S.H.Brendmo Nr. 1 årg. 4 Februar 2006 Utgiver: Frivillighetssentralen i

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 Aktiviteter m/ STORE bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietakere "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30

Detaljer

AKTIVITETSkalender n. Korgen Byggservice S.H.Brendmo LES MER OM: LEDIG ANNONSEPLASS! Interessert? Kontakt Frivillighetssentralen!

AKTIVITETSkalender n. Korgen Byggservice S.H.Brendmo LES MER OM: LEDIG ANNONSEPLASS! Interessert? Kontakt Frivillighetssentralen! Tlf.: 75 19 67 11 Korgensenteret Telefon 75 19 12 10 Faks 75 19 12 11 Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Kongsli - Bleikvassli Korgen Korgen Byggservice S.H.Brendmo Maling og snekring. Utleie av

Detaljer

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE Generelt Øverbygd Jeger- og Fiskeforening (ØJFF) forvalter fiskeretten for laksefiske på vegne av Statskog i øvre del av Målselva, i Rostadelva og i Divielva. Det

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors Initiativtakere/Søker På grunn av at eksisterende tursti fra Solem til Himovatnet var «utslitt» ble det i september 2010 tatt initiativ til å ruste opp stien

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Bo godt og trivelig mens du er i Dalsbygda - 2015

Bo godt og trivelig mens du er i Dalsbygda - 2015 Du tar sjøl kontakt med aktuell utleier. Det er bare å slå på tråden! 1 Setrer og hytter til leie (ta kontakt med utleier): Vangrøftdalen (Vestfeltet og Østfeltet): Steinar Ytterhaug, seter i Mastukåsa...

Detaljer

AKTIVITETS- kalender n Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes. Les mer om:

AKTIVITETS- kalender n Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes. Les mer om: AKTIVITETS- kalender n Nr. 4 årg. 6 Mai 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Karihaug leirsted i Bleikvasslia. Les mer om: Navnebytte 17. mai-programmene Turistforeninga etterlyser bilder Foto:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Altagård, på Altagård, Elvebakken Møtedato: 27. november 2007. Tid: 09.00 10.00. Til stede på møtet: AP/SV/SP AP -Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 4 årg. 8 Mai 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om:

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 4 årg. 8 Mai 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om: Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 4 årg. 8 Mai 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral 17.maitoget på Hemnesberget 2009 Les mer om: Frivilligsentralens FRIVILLIGPRIS 17. mai-programmene

Detaljer