Klammerposten. Les mer om: Premiegivere ved HemnesDAGAN Påminning Frivilligprisen 2012 Bygdeutvikler og bygdeutvikling Verdensdagen for psykisk helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klammerposten. Les mer om: Premiegivere ved HemnesDAGAN Påminning Frivilligprisen 2012 Bygdeutvikler og bygdeutvikling Verdensdagen for psykisk helse"

Transkript

1 Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 7 årg. 10 september 2012 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Tone Rønning Trio på Sommerkonsertene i Brygfjelddalen 2012 Foto: FVS Les mer om: Premiegivere ved HemnesDAGAN Påminning Frivilligprisen 2012 Bygdeutvikler og bygdeutvikling IP Elektro Stillelva Verdensdagen for psykisk helse Bjerka Maskin og Scooter AS Næring basert på lokale ressurser Tlf Roy Rognan Tlf Tlf Strandgata 12, 8643 Bjerka

2 2 Info fra Frivilligsentralen Premier HemnesDAGAN Under HemnesDAGAN på Bjerka bygdetun tidligere i sommer var det premier gitt av vårt lokale næringsliv. Premiene ble trukket ut på barne- og ungdomsarrangementet på fredag kveld og på lørdag som var familiedagen. Vi takker hjerteligst vår givere som var: Arthur Thoresen Bjerka Bil Bjerka maskin og scooter Korgfjellet Kro Nordic Comfort Products Nordland teater Rundmoen Røyk Helgeland sparebank Bjerka Kro Engevik møbler Coop Helgeland Bjerka. Påminning frivilligpris! Innsending av forslag på kandidat til årets Frivilligpris! Hemnes Frivilligsentrals lokale frivilligpris ble første gang delt ut i 2010 og i sammenheng med utdeling av de kommunale prisene. I sammenheng med årets prisutdelingskonsert for kommunale priser og at det er FNs dag for frivillighet 5.desember 2012, ønsker Frivilligsentralen på nytt forslag på lokal kandidat til Frivilligprisen Rundt om i kommunen finnes det opptil flere som yter av sin fritid til innsats for enkeltpersoner og fellesskapet. Forslaget må begrunnes og sendes til Hemnes Frivilligsentral, Nergårdsgata 22A, 8643 Bjerka innen 5. oktober. Styret i Hemnes Frivilligsentral er jury. Se fullstendig info om prisen i aprilnummeret av Nye Klammerposten! Foto: Egil Stien, vinner av Frivilligprisen ved Ketil Tverrå Kommune-info Ordførerens hjørne Bygdeutvikler og bygdeutvikling En sommer har nettopp passert og mens høsten inntar landet vårt forbereder politikere, administrasjon og innbyggere i Hemnes kommune seg på videre utvikling av kommunen vår. Når jeg skriver dette er det kanskje noen som stusser på at jeg nevner innbyggerne i forbindelse med at kommunen skal utvikles. Man kan jo fort se på det som politikere og de ansatte sin jobb. De skal tenke ut strategier, sørge for økonomi og sette i verk tiltak som skal løfte kommunen fremover og gi innbyggerne en god kommune å leve i. Jeg mener man må se litt annerledes på det. Den største ressursen vi har i Hemnes kommune er alle innbyggerne. Det er der det store potensialet til kommunen vår ligger. Alle ideer, all kreativitet, alt initiativ og pågangsmot som finnes hos dere er utgangspunktet for å kunne bringe kommunen videre fra der vi er i dag. Hos dere ligger potensialet til å skape nye arbeidsplasser, utvikle lokalmiljøet, skape attraksjoner rundt omkring i kommunen og markedsføre de positive sidene ved kommunen gjennom daglig virke. Hos dere ligger rett og slett potensialet til å utvikle bygdene og derigjennom hele kommunen. Et begynnende grep for å kunne ta tak i ressursene som ligger hos dere innbyggere er ansettelse av en bygdeutvikler. En bygdeutvikler skal jobbe for å utvikle ressursene som finnes i kommunen i samarbeid med alle aktører i kommunen. Det kan være snakk om frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv, idretts- og kulturlivet, nærmiljøutvalgene og privat personer i tillegg til de tradisjonelle kommunale organene. Gjennom kontakt med alle nivåer i kommunen er det tanken at en bygdeutvikler skal kunne bidra til at ideer kommer frem i lyset. En bygdeutvikler skal gi inspirasjon og konkret hjelp til at ideer kan utvikles til realiteter, hjelpe til i søknadsprosesser for næringsliv og frivillig-/kulturliv, skape ringvirkninger rundt det som allerede eksisterer i kommunen etc. En bygdeutvikler skal være en utadrettet person i kommunen. Kontakt med innbyggerne er veldig viktig og vil være et hovedfokus. Vår nye bygdeutvikler begynte stillingen 6.august og vi har vært så heldige å få ansatt Marit Valla i Stillingen. Jeg vil avslutte ordførerens hjørne for denne gang med bygdeutviklerens egne ord i Rana Blad 10.august i år: «Jeg håper blant annet at kommunen sammen med frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv, kultursektoren og andre skal klare å utvikle Hemnes til en vekstkommune som vi alle kan være enda mer stolte av og trives enda bedre i». Med en utviklende hilsen Kjell Joar Petersen-Øverleir Ordfører

3 3 Siste frist! Send inn dine forslag på kandidater til Hemnes kommunes kulturpris for 2012, årets Byggeskikkpris og Hemnes ungdomsråds Ildsjelpris. Prisutdelingene vil finne sted ved et arrangement i Aulaen, Hemnesberget onsdag 5. desember. Når det gjeldet kulturprisen, sier statuttene at «Hemnes kommunes kulturpris tildeles personer som over tid har gjort seg fortjent til prisen ved frivillig og ulønnet innsats for kommunens kulturliv.» Tidligere prisvinnere er: 1981: Olav Sørgård 1982: Erling Fiskum/Roar Bang 1983: Arne Håpnes 1984: Arnulv Ervik 1985: Ingen utdeling 1986: Ørnulf Skjæran/Trond Landfastøien 1987: Berit Fagerbakk 1988: Oddbjørn Doseth 1989: Ingeborg og Reidar Bleikvassli 1990: Karl Evjen/Ole Tverå 1991: Tore Magnor Furuhatt 1992: Jan Gaute Buvik 1993: Anne Marie Brendmo 1994: Hendy Svenning 1995: Snorre Ranheim 1996: Bjørn Albert Fjeldavli 1997: Petter Idar Rønning 1998: Halldor Vassdal 1999: Karen Valla Hermansen 2000: Arthur Knutsen 2001: Bjørnar Hjerpbakk 2002: Elsa Hoel 2003: Harald Brygfjeld/Tor Roghell 2004: Trond Rydsaa 2005: Arna Ottermo 2006: Eli Thommesen 2007: Eilif Lillemo 2008: Odd Bleikvassli 2010: Magnar Skreslett. Vi ber om forslag på nye kandidater. Innkomne forslag blir vurdert av et kulturprisutvalg på 3 medlemmer. Dette utvalget avgir innstilling til Oppvekstog kulturutvalget, som vil utpeke årets kulturprisvinner. Byggeskikkprisen i Hemnes vil i år bli utdelt for 3. gang. Prisen skal være en hederspris for bebyggelse samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den almene byggeskikk. Prisen kan gis til nybygg, tilbygg, rehabiliteringsarbeider eller uteanlegg realisert i løpet av de siste 5 år. Møter og innspill i forhold til Plan for fysisk Aktivitet og Naturopplevelser/spillemidler Målsettingen med planen er at «Alle i Hemnes kommune skal gis tilbud om fysisk aktivitet og naturopplevelser ut fra egne forutsetninger og behov». Planen skal - foruten å imøtekomme formelle krav i forhold til spillemidler - i større grad legge til rette for å søke tilskudd til naturopplevelser og fysisk aktivitet i tillegg til bygging av tradisjonelle idrettsanlegg. Planen skal revideres i høst for de neste fire årene, og i forbindelse med dette inviteres lag, foreninger og enkeltpersoner til møter for å komme med innspill til planen. Det er satt opp følgende møteplan: Mandag 3. september kl Korgen, rådhuset Onsdag 5. september kl Hemnesberget, biblioteket Torsdag 6. september kl Bleikvassli skole Vi håper at så mange som mulig har ønsker og har anledning til å delta aktivt i prosessen. Hemnes kommune. Ketil Tverrå Nærmere vedtekter for byggeskikkprisen kan du få ved henvendelse til Hemnes kommune, servicekontoret eller på kommunens nettsider - hemnes.kommune.no Hemnes ungdomsråd skal i år dele ut ILD- SJELPRISEN. Prisen har følgende retningslinjer: Hemnes Ungdomsråds ILDSJELPRIS tildeles personer som over tid har gjort seg fortjent til prisen ved fortrinnsvis frivillig og ulønnet innsats innen kulturtilbud for barn og unge i Hemnes kommune. Det kan åpnes for tildeling av prisen til personer som utmerker seg med særlig engasjement og entusiasme i lønnet arbeid for barn og unge. Formålet med prisen er å hedre prismottakeren, og å stimulere vedkommende og andre til fortsatt innsats. Alle forslag må være begrunnet, og sendes Hemnes kommune senest innen 20. september Redaksjon Ansvarlig redaktør: Redaksjonskomitéen: Gisle Urvik Hemnesberget Astrid Arntsen Korgen Tore Furuhatt Hemnesberget Jan Gaute Buvik Korgen Kontakt: Besøksadresse: Nergårdsgata 22A, 8643 Bjerka Telefon: E-post: Bankkonto: Produksjon Innlevering av stoff: 10. hver måned Utgivelser: 10 eks. pr. år Utgivelsesdato: 1. hver måned Opplag: 2200 Trykk: Xpresstrykk Grafisk tilrettelegging: Rune Furuhatt Takst og bygningsvurdering av bolig, fritidsbolig. Autorisert takstmann Kjell Arne Sjøfors, tlf

4 Profilen 4 Tekst/foto: Astrid Arntsen Olav Mastervik og Bleikvassli Arbeiderlag I serien om lag og foreninger er vi nå kommet til Bleikvassli Arbeiderlag. Det har ligget på blokka en tid, og endelig, etter ferien, har vi samlet oss såpass at det kan bli et intervju. På jakt etter hvem som er leder i laget, var det like før laget var nedlagt, men heldigvis dukket lederen opp i form av en telefonsamtale, der han sa fra om at de levde i beste velgående! Olav Mastervik har vært leder siden Han forteller at i de siste årene har aktiviteten dabbet noe av: - Kanskje det skyldes lederen, smiler han forsiktig, men det har også med at mer aktive personer har forlatt bygda. Det har vel også med at industrien her oppe bare har minket, og med det også medlemsmassen i laget. Om lagets historie forteller han: - Før krigen var medlemmer fra Bleikvassli med i Korgen Arbeiderlag. Jeg har ikke akkurat året for når de startet opp eget lag her oppe, men det hadde bl.a. men oppstart av gruva å gjøre. Avstandene og antall medlemmer hadde nok også sitt å si. En gang var laget et av de Epost: største i kommunen, med over 100 medlemmer. Det sier jo litt om oppslutninga da: Med vel 700 innbyggere i skolekretsen og hundre av dem med i arbeiderlaget! De fleste medlemmene var arbeidere i gruva, - de var nok med i arbeiderpartiet for å kjempe for arbeidernes rettigheter. Ellers så har det vært tradisjon i Nord Norge med mange små lag innen hver kommune. Avstandene og ellers dårlige kommunikasjoner har gjort at lokale lag har blitt naturlig. Ap har jo også vært et stort parti, slik at det store antall medlemmer har gjort det mer praktisk med flere lag. Skolen her i bygda, er en sak som har gått igjen i fra langt bak i tida. Både restaurering, basseng, ungdomskole, utbygging, er temaer som stadig har vært oppe. Bleikvassli arbeiderlag har alltid vært aktiv for skolen. - Før markerte vi 1. mai her oppe, men de siste åra har Hemnes AP hatt felles markeringer på Hemnesberget. Interessen for laget ble merkbart mindre med nedleggelsen av gruva. Nå er vi under 20 medlemmer, men at vi har mange sympatisører viste seg ved siste kommunestyrevalg der vi fikk ca 50 % av stemmene i valgkretsen. Vi har en representant i kommunestyret, og for ham er det nok av stor betydning at han får diskutert enkelte saker med oss andre her oppe, slik at han står sterkere i møte med andre meninger om saker som angår bygda. Avslutningsvis sier Olav at det er stor takhøyde i AP, og at det hender de ikke alle gruppene er helt enige noen saker, men de kommer som regel til slutt overens om hva de skal stemme. Mental Helse Hemnes BLÅTUR Årets første, siste, og eneste, Blåtur i regi av Mental Helse Hemnes, går av stabelen lørdag den 6. oktober. Den vil gå som en del av MHH`s markeringer av Verdensdagen for psykisk helse. Det er den 10. turen som arrangeres i lagets regi, og vi gjør oppmerksom på at disse blåturene tar pause nå, så det kan bli en tid til sjansen kommer igjen. Som vanlig blir deltakerne kjørt fram til målet. Denne gangen, som ellers, er ruta og turmålet hemmelig, men vi håper den vil falle i smak for de fleste. Ta med deg din samboer, en venn eller naboen og meld dere på! Det er som vanlig først til mølla - prinsippet, så vær rask, - det fylles snart opp! Pris: 500kr for medl. og 650kr for ikke medl. Påmelding til tlf innen 29. september. Hilsen Blåturgeneralen Foto: Reiselystne Ragnar Grunnvoll. Astrid Arntsen Tlf.: Tlf.:

5 Turer og turmål Tekst/foto: Jan Gaute Buvik Stillelva Sannsynligvis er det nok heller få av kommunens innbyggere som besøker den sørøstligste del av Hemnes, der Røsvatnet slutter ved Nymoen gård, terrenget stiger slakt videre mot øst ca 4 km før det flater ut, og videre ca 3 km til Riksrøys 215, der Sverige begynner. Her er Stillelva. Epost: 5 Som navnet sier renner elva rolig her på de flate myr- og heiområdene inn mot svenskefjella. Men like nedafor er det flere små spreke fosser og stryk, i allefall i snøsmelteperioden midtsommers. Da vil man ha vansker med å krysse elva, som her nedover bærer det dekkende navnet Storelva. Eneste bruforbindelse er den solide hengebrua Statskog satte opp for mer enn 20 år sia, da turstien til Storfurua ble oppretta, og Nordlandsruta lagt inn i den. Noen hundre meter fra vegs ende ved Nymoen gård er det parkeringsplass (ca 400 moh), og man går greiest etter den omtalte merka stien, ca 2 km til hengebrua. Og nå bør man foreta et valg: Følge elva på sør eller nord side. Skal du til riksrøysa, er sørsida best. Da kan du på retur ta opp en sti bak Olfjelltuva, og se innom Storfurua, før du er tilbake. Her er ikke annet enn spredte dyretråkk, men for det meste fastmark med glissen bjørkeskog, likevel tett kratt ved bekkefar og slikt. En annen mulighet er nordsida. Her er det fortsatt synlig et gammelt tråkk, sikkert trødd i generasjoner av folk på vandring mellom Røsvatn og Tengvatn i Sverige. De seineste tiåra er det nok likevel sauene, og tildels rein, som har holdt stien synlig. Her er greit å gå, bare få meter fra den brusende elva, på moenerygger med tildels stor stein, det meste overgrodd av mose, lyng og krattskog. Her er bra med einer, men ikke til noe hinder. Solide bjørkestammer lyser opp i lia mot nord, som nok er enda en morenerygg. Man aner svære krefter som for tusener år sia var i sving her da isbreen skjøv løsmassene foran seg og la dem litt hulter til bulter ved siste framstøt... Etter snaue 2 km fra brua er det liksom ei markert steintrapp i terrenget, den ender i en høyde på sørsida, Stillelvhaugen (544moh). Over denne trappa faller elva i tre tydelige fosser. Disse høres på god avstand nå når elva er vanndiger. Men så er du på en liten høyde, og der ligger den stille elva, stedvis brei og rolig, svingete med myrpartier på begge sider. Her kan det passe å ta en rast, la blikket streife både det nære terrenget og fjellbrynene i synsranda. Og la tankene gå... Blir du forstyrra av en hauk som roper sitt varsel er det bare som det skal være, kanskje får du et glimt av reinsdyr, eller hører ei mus som pistrer nede i lynget... alt mens du fremdeles gumler nistemat med termosdrikke til. Kanskje har du hørt rykter om storfisken i lonene lenger inne på myrflatene, og har fiskestanga med... Da er det bare å stille seg ned til nærmeste bredd og stikke stanga forsiktig fram... la snøre med angel og dupp gli sin egen veg nedstrøms... dra litt... vente på tilslag... Men det blei vel ikke noe sånn med det første... bare å gå videre innover... her er mange kulper, loner og slake elvedrag før du er i Sverige. Litt plundersam kan myrene være, litt lumsk med djupe hol somsteds, så man må se seg for. Fra nordøst kommer Tverrelva inn snaut halvvegs, og seinere Rykkjedørelva ned fra svenskfjella og inn. Da er det bare m til du ser den gulmalte steinrøysa som er Rr 215, første gang satt opp ca Du har nå sikkert vandra i timevis, og har like langt tilbake, men du korter turen ved å vasse over og ta sørsida nedover, ved foten av Olfjelltuva og til stien. Husk matpause og legg gjerne fisken i noe lauvverk så den holder seg til du er heime! God tur! Markeringer i Hemnes kommune av Verdensdagen for psykisk helse 2012! Ons kl. 19:00 på Hemnesberget vil det bli foredrag av Ada Sofie Austegard fra Stine Sofiestiftelsen med tittelen: «Livet er et valgditt valg». Åpning ved Anna Anita Jaskiv. Målgruppe: ungdom og voksne. Gratis, ingen påmelding. Tors kl. 09:00 i Korgen vil det bli foredrag med Ada Sofie Austegard fra Stine Sofiestiftelsen med tittelen: «Barnas beste - vi må tørre å tenke det verste». Åpning vil være med Anna Anita Jaskiv. Målgruppe her er kommunens ansatte som jobber med barn og unge, politikere og andre interesserte. Gratis - påmelding. Lør kl.? til Ute i det blå! BLÅTUR med Mental Helse. Mandag kl. 18:00 i Korgen. Turmarsj for åpenhet Villmoen rundt. Apell ved MH- Hemnes leder Trine Drage. Info om Korgen mølle v/museumsbestyrer Geir Valla. Diplom! Ons kl. 11:00 på Bjerka. Åpen dag m/ info og kaffe i Hemnes Frivilligsentral. Arr: Hemnes Frivilligsentral. Ons kl. 10:00 i Bleikvassli. Kaffesiken markerer V-dagen på Gammelskola. Arr: Kaffesiken Ons kl. 18:00 på Hemnesberget. Åpen kafé m/appell av Ulf Skjæran og konsert med koret HeKs i Aulaen. Arr: Mental Helse Hemnes Ons på alle tettstedene. Markeringer av Verdensdagen i barnehagene i kommunen. Ons på alle tettstedene. Markeringer av Verdensdagen i skolene. Ons på alle tettstedene. Markeringer av Verdensdagen i Fritidsklubbene. Ons kl.? Markeringer av Verdensdagen på sykehjemmene i kommunen m/underholdning. Man kl. 19:00 i Korgen på Baklandet bygdehus. Kaffetreff m/underholdning, åresalg og informasjon.

6 Trimmar n Tekst/Foto: Gisle Urvik Epost: 6 Karl-Espen Antonsen og Marlene Künne kjøpte i 2011 det de kaller for sitt drømmested. Hytta ligger lunt plassert nesten ytterst på Osmo-odden ved Hemnesberget. Med ei lita vik og sandfjære, som er godt beskyttet mot vestavinden, er stedet perfekt for å drive med kajakksport. - Det begynte med at jeg fikk låne en barnekajakk av idrettslaget og tok yngstedatteren mi ut på tur. Mine to eldste barn hadde da allerede lært seg å padle, forteller Karl-Espen. På veien over fjorden registrerer vi at kajakkene allerede er ute på vannet. Sammen med pappa virker det som ungene er veldig trygge og håndterer sine små, fargerike farkoster med den største selvfølgelighet. - Vi drar bare ut på godværsdager og holder oss langs land. Ungene må ha lyst til å dra ut. Det er aldri noe mas, og vi er alltid i lag. Alt skal bare være kos. Vi liker ikke vind, og legger oss i flåte hvis det skulle oppstå en vanskelig situasjon, sier Karl-Espen. Bilde 1: Ingen hadde problemer med å manøvrere seg på plass inne i den lille vika, og det er kanskje ikke så ofte man ser at alle i en familie har hver sin kajakk? Som vi ser. Her er det bare blide fjes! I midten Ingvild Bruvoll Antonsen, 9 år. Så har vi Vegard Bruvoll Antonsen, 11 år og Birgitte Bruvoll Antonsen, 13 år. Ytterst er Karl-Espen Antonsen og Marlene Künne. - Vanligvis er vi ikke så langt fra hytta, men kanskje blir det etter hvert at vi prøver å ta lengre turer med strandhogg, antyder Karl-Espen. Bilde 2: Det er ikke bare å forlate kajakkene nede i fjæra! Her har ungene vært med på å bære båtene godt opp på land. Bedriften Tekst/foto: Jan Gaute Buvik IP Elektro Svært så anonymt lokalisert på industriområdet Villmoneset i Korgen finner vi firmaet IP ELEKTRO. Men om kontor og lager er beskjedent plassert, har bedriften høg aktivitet, da mest i Hemnes, men med en del arbeidsoppdrag ellers på Indre Helgeland. Innehaver og daglig leder Stig Arne Jensen er godt fornøyd med situasjonen. Stig Arne har solid bakgrunn i faget, med flere år i Televerket og ansatt i Hemnes Elektro før han starta IP Elektro (Installasjon og Prosjektering) i Han valgte å vokse sakte, men stødig, så nå har firmaet 9 ansatte; samt 1-2 lærlinger for inntak. Nå i juni ble firmaet omgjort til AS og har fått inn flere på eiersida. I vår bransje er det mangel på fagfolk, så vi utdanner dem like gjerne sjøl. Da veit vi hva vi får. Stig Arne forteller videre at det har skjedd mye de siste åra hva angår myndighetens regler og krav. - Det er et omfattende arbeid med all dokumentasjon, EL-tilsynet skal ha alt på stell, og det er jo naturligvis nødvendig. Dessuten er Epost: det frammarsj en bølge av automatisering og styringsfunksjoner på de fleste områder. Bedriften har kunder i alle spekter, fra kommuner og industribedrifter og til privatpersoner. Spesielt for Hemnes er den positive aktiviteten innen landbruket, der det investeres i produksjonsbygg i stor skala. Samdrifter og svineavlsanlegg er aktuelle objekter i disse tider. - Spesielt grisefjøsa er avanserte, der er det meste automatisert og krever egen prosjektering. Større anlegg som f.eks. Bleikvassli skole gir oppdragstid på opptil et år, mens andre jobber kan ta uker. Vi har god spredning, jamn og fin ordretilgang, og faktisk ser vi bra lyst på dette de nærmeste åra. Statkraft skal investere stort her, og vi kan ta noen høvelig store under-entrepriser. Ventilasjon og belysning er vi gode på. Reine driftsavtaler er det ikke mye av så langt, men IP Elektro ser for seg oppdrag for et par større aktører i området. Som nevnt innledningsvis frister bedriften en noe «bortgjømt» tilværelse så langt, men den er i flyttestadiet, om om få uker har man et stort og praktisk lager i underetasjen og kontorer, kantine og arkivrom i andre etasje hos Johansen Maskin i Villmoneset. IP ELEKTRO er klar for nye oppdrag.

7 7 OPPSLAGSTAVLA september Nye Klammerposten er ikke ansvarlig for programendringer som skjer undervegs! - Dag/dato Kl. Aktivitet - arrangement Sted Ansvarlig Hver dag 10:00 Utstilling mellom kl :00 mandag t.o.m. torsdag Hemnes Frivilligsentral Hemnes Frivilligsentral Hver tirs 20:30 Tirsdagssending i Radio Korgen Korgen Radio Korgen 18:00 SeniorDans Baklandet bygdehus Hemnes seniordans Hver ons 11:00 Onsdagskafé på Gammalskola Bleikvassli Kaffesiken 12:00 Onsdagskoret m/tor Petter Aanes Korgen menighetshus Kirken i Hemnes Hver tors 15:30 Makkelkåtte brukthandel holder åpent Korgen Janne Villmones Hver fre 22:00 Fredagssending i Radio Korgen Korgen Radio Korgen Hver lør 10:00 Åpen Brukt-butikk Hemnesberget Klosterbarnas forening 10:00 Makkelkåtte brukthandel holder åpent Korgen Janne Villmones 15:00 Radioreprise av fredagssendinga Korgen Radio Korgen Lør :00 Terrengløpet Ålmannvegen 2012 Korgen IL Søn :00 Tur til den Sørlige Okskalven Korgen - Leirbotnet Hemnes turistforening 11:00 Familiedag ved Kjensvasshytta Hemnes turistforening 11:00 Gudstjeneste i Bleikvassli Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes 13:00 Friluftsgudstjeneste på Korgfjellet Korgfjellet Kirken i Hemnes Man :00 Møte på Plan for fysisk Aktivitet og Naturopplevelser Rådhuset Korgen Hemnes kommune Tirs :00 Oppstart SeniorDans Baklandet bygdehus Hemnes seniordans Ons :00 Møte på Plan for fysisk Aktivitet og Naturopplevelser Biblioteket Hemn.berget Hemnes kommune Tor :00 Møte på Plan for fysisk Aktivitet og Naturopplevelser Bleikvassli skole Hemnes kommune Ons :00 O-løp o-troll Granhatten Korgen IL O-gruppa Søn :00 Friluftsgudstjeneste på Fagerlia Kirken i Hemnes Tirs :00 Menighetstreff Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes 16:30 Andakt Korgen eldresenter Kirken i Hemnes Ons :00 O-løp o-troll og Helgelandsræs Vesterli Korgen IL O-gruppa 18:00 Senior-datakurs for nybegynnere Bjerka Kåre Børli/Hemnes frivilligsentral Tor :30 Andakt Hemnes eldresenter Kirken i Hemnes Lør :00 Familietur til Geitvikgrotta Hemnesberget - NCP Hemnes turistforening Søn :00 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon Korgen kirke Kirken i Hemnes 18:00 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon Hemnes kirke Kirken i Hemnes Ons :00 Oppstart av Skravlekafé m/underholdning, åresalg oa. Bjerka Kro Hemnes Frivilligsentral 11:00 Menighetstreff Hemnes menighetshus Kirken i Hemnes 18:00 O-løp eksamen Helgelandsræs Tuven, Bleikvasslia Korgen IL O-gruppa 18:00 Senior-datakurs for nybegynnere Bjerka Kåre Børli/Hemnes frivilligsentral Søn :00 Gudstjeneste Bleikvassli kirke. Kirken i Hemnes Tirs :30 Andakt Korgen eldresenter Kirken i Hemnes Ons :00 Medlemsmøte Korgen Aspetun Korgen sanitetsforening 18:00 Senior-datakurs for nybegynnere Bjerka Kåre Børli/Hemnes frivilligsentral Tor :00 SeniorSurf-dagen 2012 Hemnes Frivilligsentral 11:00 Menighetstreff Korgen menighetshus Kirken i Hemnes 16:30 Andakt Hemnes eldresenter Kirken i Hemnes Søn :00 Gudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes OKTOBER Ons :00 Skravlekafé Bjerka Kro Hemnes Frivilligsentral 19:00 Foredrag «Livet er et valg - ditt valg». Gratis! Hemnesberget Mental Helse Hemnes 18:00 Senior-datakurs for nybegynnere Bjerka Kåre Børli/Hemnes frivilligsentral Tor :00 Foredrag Barnas beste - vi må tørre å tenke det verste Korgen Mental Helse Hemnes Lør :00 BLÅTUR med Mental Helse Mental Helse Hemnes Søn :00 Høsttakkefest Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Man :30 Turmarsj for åpenhet Villmoen rundt! Korgen Mental Helse Hemnes Tirs :00 Menighetstreff Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes 16:30 Andakt Korgen eldresenter Kirken i Hemnes Ons :00 Markering av Verdensdagen for psykisk helse Gammelskola Bleikvassli Kaffesiken 18:00 Åpen kafé m/appell og konsert med HeKs Aulaen Hemnesberget Mental Helse Hemnes Se egen 00:00 Markering av Verdensdagen for psykisk helse Barnehagene Mental Helse Hemnes omtale 00:00 Markering av Verdensdagen for psykisk helse Skolene Mental Helse Hemnes av arr.! 00:00 Markering av Verdensdagen for psykisk helse Fritidsklubbene Mental Helse Hemnes 00:00 Markering av Verdensdagen for psykisk helse Eldrsentrene Mental Helse Hemnes TIL LAG OG FORENINGER O.A.: Husk å sende inn aktivitets- og terminlister oa. stoff innen den 10. hver måned, til:

8 Viggo Stien Transport AS gruslevering Korgensenteret Telefon Faks Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli Tlf Korgen Tlf Tlf Sjøgt. 2, pb. 45, 8641 Hemnesberget Tlf e-post: Ulfs snekker- og rammeverksted Innramming av bilder Philip AS Tlf.: Hemnesberget Tlf Statoil Butikk Korgen - Tlf FI Finneidfjord Industrier A/S tlf Finneidfjord Tlf Hemnesberget Korgenping Cam Tlf Tlf Grafisk produksjon: Sørlandsveien Hemnesberget Tlf

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om:

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om: Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Underholdning ved Kamkakfestivalen 2009 Foto: Berit Oksfjellelv Les mer om: Årsmelding fra Frivilligsentralen

Detaljer

Klammerposten. Lisensaksjonen i Radio Korgen Turkalenderen 2011. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan

Klammerposten. Lisensaksjonen i Radio Korgen Turkalenderen 2011. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 2 årg. 9 Mars 2011 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Hemnes Janitsjar Foto: Astrid Solhaug Børresen Les mer om: Bli med å skape Velkommen til Hemnes Sommerfestuka

Detaljer

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583 SPA-KLINIKKEN Maiken Pedersen Skolegata 5 8640 Hemnesberget Tlf: 94 34 82 10 Korgensenteret Telefon 75 19 12 10 Faks 75 19 12 11 Tlf.: 75 19 67 11 Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes. Utgiver: Hemnes Frivilligsentral

Klammerposten. Nye. Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes. Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 3 årg. 9 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral April 2011 Åshild Martinsen Brygfjeld og Arvid Martinsen underholder på Valla gamle skole Les mer om: Unge

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 7 årg. 6 September 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Einar Solhaug, bjørnekikker og friluftsmann, og Anja. Les mer om: Hobby og skravlekafé

Detaljer

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om:

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om: Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Bjerka Kro og bensinstasjon 1965 Les mer om: Hemnes Bondelag og Tore Kyllingmo Velkommen til

Detaljer

Klammerposten. Foto: Heidi Prestengshaug. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan. Tlf. 75 19 32 19 8640 Hemnesberget

Klammerposten. Foto: Heidi Prestengshaug. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan. Tlf. 75 19 32 19 8640 Hemnesberget Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 6 årg. 9 Juli - august 2011 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Alle leserne ønskes en varm, luftig og fin sommer! Insekt Foto: Heidi Prestengshaug Les

Detaljer

Klammerposten. Nye. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 2 årg. 7 Mars 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral

Klammerposten. Nye. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 2 årg. 7 Mars 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 2 årg. 7 Mars 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Natteravner på Hemnesberget under årets Hemnesnatta Foto: Tore Furuhatt NATTERAVNENE I HEMNES en

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Innbydelse til konkurranse Det skjer på Helgeland 2010. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Les mer om: Innbydelse til konkurranse Det skjer på Helgeland 2010. aktivitetskalender for Hemnes Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 5 årg. 8 Juni 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Utsikt fra Selhornet mot Finneidfjord 2008 Foto: Leif Holmstrand Les mer om: Innbydelse til konkurranse

Detaljer

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2011 9. mai Årg. 34 god sommer Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt 1 Administrasjon

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Torgåpningstilbud fredag 12.

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Torgåpningstilbud fredag 12. Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no god sommer Det nyoppussede Torget i Rennebu. Foto: Dagfinn Vold Torgåpningstilbud

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOr aremark MarKEr rømskog. Tradisjoner lever videre

AVISA. ET MØTESTED FOr aremark MarKEr rømskog. Tradisjoner lever videre Grenseland AVISA Nr. 2 april 2012 ET MØTESTED FOr aremark MarKEr rømskog BeStefAr PÅ HeltiD Tor Fjeld har blitt pensjonist. Side 6 og 7 PÅSKeKriM PÅ BrUget Marker Teaterselskap setter opp «Mord over en

Detaljer

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011 NR. 2-1. SEPTEMBER 2009 EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP PILGRIMSTUR MED FANGER - SIDE 4 FORELDRENES BEKYMRING EN KILDE TIL FOREBYGGING - SIDE 6 BARNEHAGENE OG BARNEVERNET EN KILDE TIL FOREBYGGING

Detaljer

Ja, vi elsker... INFORMASJON

Ja, vi elsker... INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 9/2011 26. mai Årg. 34 Ja, vi elsker... Thea Pedersen Havdal spiller fløyte i Rennebu skolekorps, og var med og gledet mange på arrangementet ved Rennebu

Detaljer

AVISA. Kanalmuseet har noen nyheter å by på også i år. side 14 og 15. Butikken i Rømskog

AVISA. Kanalmuseet har noen nyheter å by på også i år. side 14 og 15. Butikken i Rømskog Nr. 4 mai 2009 Klar for høysesongen Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Kanalmuseet har noen nyheter å by på også i år. side 14 og 15 Arbeidsuke på skolen Oda Skolleborg har i arbeidsuka

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN. Vi sees en eller annen plass i ROSSFJORDBYGDA!

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN. Vi sees en eller annen plass i ROSSFJORDBYGDA! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 5, Nummer 2 juni 2001 I dette nummeret: Rehabilitering av skolen s. 4-5 Heimkomstdagan 2001 s. 6-8

Detaljer

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer!

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer! Nr. 1 - mai - 2014 Gjerdrum Næringslivsforening God sommer! Næringslivspris 2014 Næringshagen etablert Status sentrumsplan Det spirer og gror! Våren er her og for en fantastisk vår vi opplever i år! Sola

Detaljer

MONO. Trenger uredde entreprenører Bygdesamfunn kan ikke lenger stole på dugnadsånden, men trenger flere som eventbonden Roy Eilertsen.

MONO. Trenger uredde entreprenører Bygdesamfunn kan ikke lenger stole på dugnadsånden, men trenger flere som eventbonden Roy Eilertsen. MONO EN kanal for næringslivet 4/2012 Trenger uredde entreprenører Bygdesamfunn kan ikke lenger stole på dugnadsånden, men trenger flere som eventbonden Roy Eilertsen. Side 6-10? Hjelp å få Som gründer

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang I dette nummer kan du lese om: Barnehager i vekst Andebudagene Historisk på Store Dal Avduking av vennskapstrappa

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/09 Mai 2009 17. Mai Program for Leirsund og Leirsunds arrangementer Igjen gleder vi oss til en flott sesong på Stampen, hvor det nye stupebrettet

Detaljer

MONO. Lønnsomt å flytte heim. Side 12. Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal trives på jobb.

MONO. Lønnsomt å flytte heim. Side 12. Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal trives på jobb. MONO EN kanal for næringslivet 4/2008 Lønnsomt å flytte heim Ingeniør ble positivt overrasket over lønnsnivået i Rana. Side 12 Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 3 Oktober 2003 I dette nummeret: Midnattsol 4-H 3 Husflidslaget høsten 2003 4 Potetfestivalen

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 5, Nummer 3 September 2001 I dette nummeret: Grendeutvalget har ordet 2 Fra veimøtet 3 Heimkomstdagan

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

Nr. 3/2013, 2. september

Nr. 3/2013, 2. september Nr. 3/2013, 2. september Vinnere av Hinnaprisen 2013 - Jåtten skolekorps - se side 2 Aktive Hinna menighet - se side 21 Høytidelig åpning av Olav Olsens plass - se side 6 Velkommen til SABI SUSHI DRØM

Detaljer