Presseveteranen. Redaktøren som mediemanager?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presseveteranen. Redaktøren som mediemanager?"

Transkript

1 Presseveteranen Landsmøtet i «eventyrland» Opplegget for landsmøtet i Lofoten fra 6. til 9. juni neste år, begynner å ta form. Ved siden av det tradisjonelle landsmøtet, har Hålogaland-klubben, med Johs Sørvoll i spissen, lagt opp til en rundreise vi sent vil glemme. Så her er det bare å gjøre seg klar. Dette landsmøte må ingen gå glipp av! Side 6 Post og avgifter kveler mediene I jubeltaler forteller politikerne hvor stor pris de setter på mediemangfoldet. I virkeligheten lar de distribusjonskostnader og avgifter og moms som de selv vedtar, nærmest torpedere mangfoldet. Likevel mener generalsekretær Even Trygve Hansen (bilde) i Fagpressen at papirutgavene vil bestå, men at det ikke må bli en sovepute for å møte utfordringer. Side 4 og 5 Redaktøren som mediemanager? Er framtidas redaktør ein som ein kan kalle mediemanageren. Ein som må lytte til BI-jyplingar som legg ut om «strukturerte innovasjonsporteføljer», spør tidlegare sjefredaktør Tom Hetland (bilde) i Stavanger Aftenblad. Side 2 Sammenslåing gir muligheter Direktør Thor Gjermund Eriksen i Amedia mener at tidligere redaktør Svein Døvle Larssens kjærlighet til norsk presse skygger for utsiktene til alt det positive sammenslåingen av A-pressen og Edda vil gi. Side 3 Presseveteranen nr. 4 desember 2012

2 Plass for alle Dette er den fjerde utgave av Presseveteranen som går til både våre medlemmer og til øvrige veteraner som er medlemmer i NJ. Det virker på meg som om Presseveteranen er godt mottatt, også blant våre nye venner. Jeg håper selvfølgelig at dette vil føre til at vi får flere medlemmer. Men betyr dette endrede forutsetninger for medlemskap? Betyr dette at alle møter automatisk er åpne også for ikkemedlemmer? I utgangspunktet er våre møter for medlemmene. Men vår intensjon er at andre som måtte være interessert er velkomne på et møte eller to. Flere klubber tar betalt for mat. Kan vi avkreve dem matpenger, blir det spurt. Det er selvfølgelig opp til den enkelte klubb. Selv Lederen har ordet mener jeg at man skal ta seg råd til å innby dem gratis første gang, men gjøre oppmerksom på at vanligvis koster det å delta. Ta vel i mot de som kan bli nye medlemmer, og fortell dem om vår fortreffelighet. Med denne utvidelsen betyr det at klubben er tvunget til å ta inn alle som har jobbet i media? Slett ikke. Hver enkelt klubb er selvstyrt, og hver enkelt styre avgjør hvem som slipper inn som medlem. I utgangspunktet skal dette være en klubb for medlemmer og tidligere medlemmer av NJ og NR. Men på landsmøtet for to år siden vedtok vi å føye til følgende bestemmelse fra Osloklubbens statutter: medlemsskap kan dessuten tilbys personer som har vært viktige støttespillere for pressen, eller som har spesiell betydning for klubben. Det avgjøres av styret. Altså hver enkelt klubb står like fritt i sin virksomhet som tidligere. Men det skader vel ikke med flere medlemmer? Med spiss penn Er den gammaldagse redaktørens tid ute? Er dagens mann eller kvinne det som professor Helge Rønning har kalla mediemanageren, ein skapning som verken er redaktør eller direktør, men noko midt imellom? Som i pausane mellom nedbemanningsrundar og resultatrapporteringar er slik laga at han orkar å lytta til BI-jyplingar som legg ut om strukturerte innovasjonsporteføljer, visjonsbasert merkevarebygging, segmentert markedsposisjonering eller andre produkt frå Språkrådets svadagenerator? Hald ut det ventar ein bonus der framme, om berre aksjekursen utviklar seg gunstig! Det er lett å lengta tilbake til ei tid som tilsynelatande var så mykje enklare, då redaktøren var ein mann (ja, for det var han) med eit brennande engasjement for sakene, faget, avisa, medarbeidarane og lesarane. Det er like lett å avvisa dette som håplaus nostalgi, fordi alle veit at avisenes og den tradisjonelle redaktørens gullalder, slik me kjenner han, aldri vil koma tilbake. Om få år kan det henda me vil sjå at perioden då det var interessant for børsnoterte selskap å driva mediebutikk, var ein historisk parentes. Det var rett og slett ikkje profitabelt nok. Men dersom journalistikk framleis er etterspurt - og det vil han vera dersom me ennå lever i eit demokratisk samfunn - må redaksjonane finansierast på andre måtar: av lesarar, lokalsamfunn, donorar, ideelle stiftelsar og interesseorganisasjonar. Staten vil nok også vera med. Uansett vil det vera ein mediebransje med mindre pengar. Og aktørane som går inn, vil gjera det av andre grunnar enn pengane. Det blir ikkje lett å vera redaktør då heller. Men det kan bli lettare å konsentrera seg om det viktigaste. Om ein då ikkje har gløymt kva det var. Kjærlighet gjør blind, Døvle! I forrige utgave av Presseveteranen er tidligere redaktør Svein Døvle Larssen pessimistisk, trist og bekymret for norske lokal- og regionaviser. Han ser «ikke optimistisk» på eierskifter og strukturendringer, på faren for at avisenes mangfold forsvinner, for redaktørenes posisjon, for nedbemanning og for Roar Flåthen. Jeg vet at Svein Døvle Larssen har et sterkt engasjement for norske medier generelt og for lokal- og regionavisene spesielt. Han har en sterkt utviklet kjærlighet for norske aviser. Normalt er det jo slik at kjærlighet gjør blind for alle svakhetene og lytene. Her ser det ut som om kjærligheten har skygget for utsikten til alt det positive og alle de nye mulighetene som sammenslåingen av Edda Media og A-pressen betyr. Amedia blir et sterkt og offensivt konsern som er mye bedre i stand til å ivareta lokalavisens konkurransekraft og posisjon for fremtiden enn A-pressen og Edda Media ville vært hver for seg. For lokale medier som skal møte store utfordringer, er man tvunget til å effektivisere driften for å opprettholde en sunn økonomi. Et slikt eierskap har Amedia: Vi skal utvikle lokalmediene og sørge for at de har en like viktig plass i folks liv og i norske lokalsamfunn i framtiden som de har hatt i mer enn hundre år. Selvsagt kommer vi i Amedia også til å sette krav til resultater, til direktører og redaktører. Men det er helt grunnleggende at avisenes innhold skal være styrt av uavhengige lokale redaktører. Det er derfor heller ikke riktig som Døvle Larssen antyder, at vi vil syndikalisere innholdet i lokalavisene. Men i dagens mediemarked vil det være helt nødvendig at vi etablerer et mediekonsern som sikrer mangfoldet redaksjonelt sett, men som i fellesskap kan møte utfordringer som hver enkelt avis ikke ville ha en snøballs sjanse et visst sted til å møte alene: Digitaliseringen Unge mennesker bruker papiravisen stadig mindre. Vi må utvikle posisjonen på nett og mobil. Det krever spisskompetanse på ny teknologi og evne til å ta betalt for innholdet. DEBATT Papir og papir, fru Blom La det være meg en sann fornøyelse for første gang å være helt uenig med min fordums NJ-formann Ole N. Hoemsnes. Og helt enig! Når det nå er opplest og vedtatt at lyset slukkes i den siste papiravisen 1. april 2026, la oss iallfall innvilge oss den luksus å tviholde på kontakt-organet Presseveteranen. Det vil organisasjonen tjene på ved bedre kontakt mellom medlemmene. Samtidig som bladet selvsagt må legges ut på internett. Apropos dugnadsånd: Dersom det på neste landsmøte i Lofoten dukker opp forslag om økt godtgjørelse til styret, stemmer jeg imot! Carl S. Solberg medlem av interimstyret i Østfold Unødig engstelse Annonsemarkedet fra syd-stats-høire Vi kjemper stadig hardere om Svein Døvle Larssen bekymrer annonsekronene med nye aktører seg i Presseveteranen uten som aldri har brukt en konkret foranledning. LO-leder krone på journalistikk. Sammen Roar Flåten kommer trolig til å vil vi styrke vår posisjon i gå av om noen måneder. I hans Men kva så? Er alternativet å det nasjonale annonsemarkedet. finnes ingen episode eller periode som faglig tillitsmann godta at redaktøren gradvis blir omforma til ein administrativ konsernbyråkrat, som nok har sam- Effektivisering handlinger som sett fra en presse-krakk har vært tvilsom funnsoppdraget hengande i skapet Vi kan ikke over tid ha høyere eller diskutabel. til bruk på 17. mai, men som til kostnader enn inntekter. Derfor må vi effektivisere. Det Jeg har de siste 30 år ikke dagleg går rundt i forretningsdressen? Kan redaktøren og media - gjelder innenfor hvert enkelt funnet noe som sannsynliggjør at Flåtens etterfølgere ikke vil overleva utan å ta vare på si sjel, mediehus, men spesielt dumt sitt språk, sin kjærleik til det journalistiske produktet og sitt nære og regler for pressen. opptre skikkelig innenfor lover er det å bruke for mye penger på områder vi kan gjøre billigere i fellesskap. Administra- forhold til publikum? Uansett - fordeling av overskudd og sjefansettelser er det sjon, annonsesalg, teknologi, Mediebransjen er i enorm styren som avgjør. Hvis Døvle konsernledelse og annonseproduksjon, kundeoppfølging og endring. Papiravisene går tilbake, eller andre lager folkeaksjeselskap - si fra. det er for lite pengar på nettet, mange andre områder. TV blir meir fragmentert, dei Tom Hetland, tidlegare Arvid Jacobsen sosiale media utfordrar. sjefredaktør i Stavanger Aftenblad Thor Gjermund Eriksen, tidligere sjefredaktør i Ap og 2 direktør i Amedia Arbeiderbladet 3 PRESSEVETERANEN NR REDAKTØR: ØYVIN NORBORG UTGITT AV SAMARBEIDSORGANET FOR PRESSEVETERANER I NORGE

3 Politikerne lovpriser mediemangfoldet i «17-mai-taler», men: Gir fritt spillerom for kvelende avgifter Østfoldklubben stiftet - Det er deprimerende galt når statsråder står fram ved festlige anledninger og understreker hvor viktig mediemangfoldet er. Galt fordi politikerne gjør lite eller ingen ting for å legge de økonomiske forutsetningene til rette for at dette kan bli vår virkelighet. P v - Øyvin Norborg - Nisjebladene har en tryggere fremtid enn papiravisene. Men det må ikke bli en sovepute, mener generalsekretær Even Trygve Hansen i Fagpressen. (Foto: Berit Nymann). - Tvert i mot, sier generalsekretæren i Norsk Fagpresse, Even Trygve Hansen, til Presseveteranen. Medienes økonomiske forutsetninger er at Posten har fullstendig frie tøyler til å øke prisene. I år økes portotakstene med 30 prosent. Neste år følger de opp med ti prosent, samt nye ti i 2014 I dag legges det 25 prosent moms på digitale medier, men null på papir. Det vil si at når en avis eller et blad gir ut sitt budskap på papir er det momsfritt. Gir man ut det samme digitalt kommer momsen i tillegg. I bakgrunnen lurer Finansdepartementet som vil lande på 25 prosent både på papir og digitalt. Med dette bakteppe holder statsrådene i dagens regjering sine jubeltaler i bevisstheten om at vi strupes på alle kanter. fortsetter Hansen. - Håper dere momsen faller helt bort med en ny regjering? Det er ikke realistisk, men medienes felles mål er å lande på åtte prosent for både papir og elektroniske utgaver. - Er fagpresssen like pessimistisk som dagspressen når det gjelder slutten for papirutgavene? - Nei, vi har tro på at nisjebladene har en tryggere fremtid enn papiravisene. Men jeg er opptatt av dette ikke må bli en sovepute for fagpressens medlemmer. Vi befinner oss i samme vassdrag som dagsmediene. Men mens de befinner seg rett foran fossen, ligger vi høyere opp i elva. En rekke fagblader og aviser har allerede startet forberedelsene til elektroniske utgaver som supplement eller total overgang. Enkelte er kommet så langt at de tar betalt for den elektroniske utgaven. - Så når tror du man slår av lyset i den siste papirutgaven i Fagpressen? - Vi er i en annen situasjon enn dagspressen. Jeg ser ikke for meg så veldig store endringer i det kommende tiår. Tvert i mot er jeg egentlig optimist. - På hvilken måte? - Når Aftenpostens ledelse påstår at de skal lage et like godt eller bedre produkt ved å kutte ca 150 stillinger, tror jeg ikke et ord på hva de sier. Jeg tror utviklingen går mot at avisene siter igjen med generalist-journalister, mens spesialistene forsvinner ut. Vi ser allerede en tendens til at spesialister går til fagpressen. Husk våre blader er nisjeprodukter. Vi dekker sektorer som interesserte ikke, eller i liten grad, finner andre steder. Her er et marked hvor det er plass for nettopp sesialist-journalistene i dagspressen. Det forundrer meg forøvrig at ikke de store mediehusene er mer aktive i å finne og bearbeide nisjer. - Men den skrantende økonomien er og blir et problem, også i fagpressen? - Det er klart at våre blader også må ta hensyn til sviktende økonomi. Det alvorligste er at ytre rammer tvinger oss til omlegging. Det være seg sviktende annonseinngang og de rammebetingelser myndighetene skaper. Det ideelle hadde vært at det var lesernes ønsker og behov som hadde vært grunnlaget for både for endret journalistikk og utgivelsesform. - Men dere graver dere ikke ned? - Nei, for all del. Vi har nettopp avviklet den årlige Fagpressedagen. Der var stå-på-viljen blant medlemmene og optimismen for å utvikle bladene videre til å ta og føle på. Men som sagt at vi ikke tror på en snarlig død for papirbladene, må ikke bli en sovepute for oss, sier Even Trygve Hansen, som til neste år går av som generalsekretær i Fagpressen etter 17 år i stillingen. Østfold-klubben er stiftet. Fra venstre foran medlemmene av interrimstyret Lars-Erik Pettersen (t.v.) og Oddvar Aasen. Bak samarbeidsorganets leder Øyvin Norborg (t.v.) og tidligere leder Trygve Moe. Årets viktigste møte er avviklet. Vi er blitt flere. Østfold-klubben ble stiftet under et møte i Sarpsborg. Klubben har allerede et tyvetalls medlemmer. Dermed er vi til sammen ti veteranklubber. Oddvar Aasen ønsket velkommen og understreket at dette skal bli en klubb som favner hele mediesektoren. Her er plass både for tidligere redaksjonelle medarbeidere og andre med nær tilknytning til pressen. Samarbeidsorganets leder, Øyvin Norborg, hilste klubben velkommen i folden og overrakte en protokoll som straks ble tatt i bruk. Trygve Moe ga glimt fra organisasjonens historie. Amedias direktør, Thor Gjermund Eriksen, tok seg av den faglige del da han orienterte om oppkjøpet av Edda Media og om Østfold-pressens framtid. Foreningens årsmøte blir holdt i januar. Inntil videre ledes klubben av interrimstyret. Her sitter foruten Aasen, Lars-Erik Pettersen, Trond Degernes, Leif Andersen og Calle Solberg. Interrimstyret utgjør valgkomiteen med Leif Andersen som leder. Aasen presiserer at klubbens mål er å skape et godt og spennende miljø både faglig og sosialt. Han mener det er et potensiale på medlemmer, og oppfordrer de som allerede er kjent med klubben til å være ambassadører utad. Møtedag er satt til siste mandag i måneden. Ja og nei til Veteranprisen Eget «lønnsutvalg» i Oslo Reaksjonene på opprettelse av en Presseveteranpris har vært forskjellige. To klubber sier nei, mens tre er positive. Oslo og Vestfold ble spurt om å delta i juryen, som skal behandle innkomne forslag. Begge klubbene har svart at at de ikke ønsker å være med. Oslos begrunnelse lyder: Styret i Presseveteranene i Oslo og Akershus har gjort enstemmig vedtak om at klubben ikke ser noe behov for en slik pris, og vil følgelig heller ikke oppnevne noe jurymedlem. I begrunnelsen heter det også at «styret er dessuten av den oppfatning at den type priser tilhører en forgangen tid». Vestfold sier også nei til å være med i juryen. Her viser man til Oslos nei og ønsker ingen pris på landsplan. Det heter i begrunnelsen: Klubben (Vestfold) ønsker fortsatt å takke/ære medlemmer på våre årsmøter som har utført jobber/oppgaver til glede og gavn for klubbmiljøet. På årsmøtene er dette honorert med «go' ord», gaver. Agder-klubben har allerede utpekt sin kandidat. Trønderklubben har også gitt uttrykk for positiv holdning og Møre og Romsdal er positive. Styret tar tilbakemeldingene til etterretning og vil vurdere prisens fremtid. Vi oppfordrer andre klubber/medlemmer å gi sin kommentar på Osloklubben har nedsatt et utvalg som skal vurdere forslaget om honorar/avlønning av ledelsen i Samarbeidsorganet. Utvalgetvil legge sitt forslag frem for klubbens styre. Dette vil bli gjort i god tid før klubbens årsmøte. Styret ser på forslaget som prinsipielt viktig, og med store konsekvenser. Medlemmene av utvalget er: Annemor Møst, Odd Sverre Knutsen og Grethe Horn Mathismoen. Vestfold-klubbens styre har også behandlet temaet og konkludert med at dagens ordning med godtgjørelse til leder og sekretær bør beholdes, men at beløpet ikke økes. Klubben i Møre og Romsdal vil beholde ordningen 4 5 Har du kommentarer til Presseveteranen send mail til NYHETER PÅ NETT:

4 Det ordner seg i Lofoten Et drøyt halvår igjen til drømmereisen til Lofoten. Men opplegget begynner å ta form. Vi utvider altså med en dag. Det betyr at neste landsmøte går av stabelen fra 6. til 9. juni i Lofoten, med Svolvær som base. Det endelige påmeldingsskjema og programdetaljene kommer i første nummer av Presseveteranen i mars neste år. Vi legger opp til endelig påmeldingsfrist i begynnelsen av mai. Men det er ingen grunn til å vente med forberedelsene. Det er allerede klart at deltageravgiften er satt til kr rimelig med tanke på at arrangementet er utvidet med en dag. Ledsagere er selvfølgelig også velkommen. Det samme er medlemmer av NJ som mottar Presseveteranen. Vi ser selvfølgelig at disse helst melder seg inn i respektive klubber før start. Da er alle med i fellesskapet. Og fellesskapet i klubbene er godt! Hålogaland-klubben, som legger opp det hele, har lagt vår base til Anker Brygge AS i nært samarbeid med Svinøy Rorbuer. Herfra er det kort vei inn til Svolvær. Steder vi skal besøke er nå klart. Detaljene når det skjer i løpet av de fire dagene, kommer vi tilbake til i neste nummer. Men vi kan love dette blir fire hektiske og spennende dager i eventyrlige Lofoten! Vi kommer til Svolvær torsdag 6. juni. Allerede samme kveld avvikles landsmøtet. Dette for at vi skal få minst mulig avbrudd i Priser Prisene er allerede klare. Overnatting i enkeltrom inkludert frokost koster 1390 kroner. I dobbeltrom på rorbusuite er prisen, inkludert frokost, 1800 kroner. En mulighet er også at fire personer deler en rorbu. Her er prisen 700 kroner per person per Vikingemuseet på Borg i Lofoten sender alle veteraner sin god julhilsen. Du må ikke kunne gammalnorsk for å ha utbytte av besøket. Men GOD JOL er selvfølgelig god jul på «vikingespråket»! natt. For å bli bedre kjent med fasilitetene kan du gå inn på hjemmesiden: eller direkte på telefon Her kan man også forhøre seg nærmere om bestillingsdetaljene. Enten kan man bestille hver for seg, eller den enkelte klubb kan ta initiativet til fellesbestilling. Kontaktperson ved Anker Brygge er Marianne Mikkelsen. Det er også muligheter for å bo på hotell like i nærheten. Alt dette vil Anker Brygge orientere dere om. Johs Sørvoll er leder i Hålogaland-klubben, og pytt og panne i arrangementet. Han treffes på mobil eller på Reisemåter Når det gjelder reisen til Lofoten er mulighetene mange. Man kan selvfølgelig gjøre dette til sommerens tur ved å kjøre bil selv, og besøke flere steder i Nord-Norge. Hurtigruta har også Svolvær som anløpssted. Her kan man følge båten fra Bergen og hele veien tur-retur, eller på kortere deler av strekningen. Vi vil imidlertid tro at de fleste velger fly. Både SAS og Norwegian flyr til Evenes. Begge selskaper har ordninger for gruppereiser (minimum ti). Gå inn på selskapenes hjemmesider, så finner dere hvordan dere kan komme inn på gruppereiser. Flyrutene for juni er ikke klare i skrivende øyeblikk, men arrangørene legger opp til at man bruker morgenflyet fra de destinasjoner som har direktefly til Evenes, eller om Oslo. Fra Evenes reiser vi i busser til Svolvær. Dette er også bussene som skal bringe oss rundt i Lofoten. Det er all grunn til å bli med på et slikt drømmearrangement?! Møte med viking og fisk sightseeing-programmet. Det er også klart at landsmøtemiddagen holdes lørdag 8. juni på Anker Brygge, som bli basestedet vårt. Vi skal besøke Kabelvåg, Stor- Vågan, Henningsvær Fiskerimuseum (smeden i Sund med blant annet Skarven). Turen går også til Vestvågøy med besøk på verdenskjente Borg, Lofotr Vikingemuseum og Sund Fiskerimuseum. Programmet inkluderer også besøk på andre museer, utstillinger, akvarium, et filmatisk multivisjonsprogram, billedkunst og annet. Vi skal heller ikke gå sultne rundt. Det blir både spennende lunsj- og middagsbord. Vi kommer som sagt tilbake med detaljert dagsprogram i neste utgave av Presseveteranen Osloklubben til VG Presseveteranene i Oslo og Akershus flytter ettermiddagsmøtene som klubben har én torsdag i måneden, fra Aftenposten til VG i Akersgata. Bakgrunnen er at Aftenposten skal flytte fra postgirobygget og til VG-huset mot slutten av Flyttingen skjer fra januar Osloklubben har i alle år fått låne møtelokaler gratis i Aftenposten, og har satt stor pris på det. Men når Aftenposten flytter, faller selvsagt den muligheten bort. Klubben har derfor spurt VG om muligheten for å holde møtene der og fikk et hyggelig og positivt svar. Klubben får låne et lokale i tilknytning til kantinen i 10. etasje, og dermed blir det også lettvint å få bestilt mat til møtene. Styret kom til at det var like greit å flytte møtene allerede fra nyttår siden avtalen var i havn, og VG ligger sentralt og praktisk til. Referat fra klubbmøtene se: nj.no/presseseniorene Gjenvalg i Møre og Romsdal Johan Hole er gjenvalgt som leder av veteranklubben i Møre og Romsdal, og Helge Søvik som nestleder. Borge Otterlei overtok kassererjobben etter Gunnar Lorgen, mens Asbjorn Gjærde og Karl Johan Vatne fortsetter som henholdsvis sekretær og revisor. Klubben har nå 26 medlemmer. Halvparten møtte på årsmøtet. Harald Kjølås, refererte fra landsmøtet i Kristiansand. Hordaland jubilerer Presseveteranene i Hordaland, eller rettere sagt Seniorklubben for pressefolk i Bergen, fyller 25 år 13. juni neste år. En jubileumskomite er nedsatt, men hvordan jubileet skal feires, er ennå ikke klart. Noe blir det. Klubbspalten Oslo møtte Michael Jackson Osloklubbens første utemøte ihøst ble avholdt i Astrup-Fearnelymuseet på Aker brygge. Det arkitektonisk spennende nybygget trakk rekordmange medlemmer. Rundturen ble en både sspektakulær og sjokkerende opplevelse. Museet kunne by på alt fra Odd Nerdrums maleri hentet fra Han tok blant annet opp debatten om prisnivået på Presseveteranen. Årsmøtet i Ålesund hadde ingen klar oppfatning om dette, men vil ta stilling når konkret forslag om eventuelle endringer foreligger. De på landsmøtet som ville ta bort/reduserer redaktørens honorar, holdt ingen på deltagerne på årsmøtet med, snarere tvert i mot. Dette spørsmålet blir nærmere utredet, opplyste Kjølås. På våre kanter er vi ikke kjent for å la anledningen til en god fest gå fra oss! Vårt æresmedlem Odd Strand var blant chartermedlemmene og er still going strong. Johanne Kippenbroeck, leder i Hordaland-klubben. Bader-Mainhof-bandens historie, til reinspikka porno! Men ingen hoppet av av den grunn, og alle hadde utbytte av besøket. Vårt bilde viser interesserte Oslomedlem som studerer den kjente skulptur av popidolet Michael Jackson med apekatten under kyndig guide-ledelse. Vi takker for et godt år 2012 og ønsker alle et Godt Nytt År Send møtereferater til: NYHETER PÅ NETT:

5 B Returadresse: P.B Youngstorget, 0028 Oslo MØTEKALENDER Enkelte av arrangementene oppgis med forbehold. Som hovedregel er alle arrangement åpne for medlemmer av andre seniorklubber. Ring vedkommende sekretær på forhånd se telefonlisten til høyre. OBS: Oslo-klubben har som hovedregel forhåndspåmelding. Enkelte arrangementer oppgis med forbehold. November/desember i Møre og Romsdal Julemøte Mandag 3. desember i Hordaland Julemøte Onsdag 5. desember kl. 13 i Telemark Julebord på Kafe K i Porsgrunn. Ledsagere velkommen Onsdag 5. desember kl. 19 i Agder Julebord i Kristiansand med innlagt revy Torsdag 6. desember kl 17 i Oslo Julemøte i Schafteløkken, Frogner menighetshus, Odd Kjell Skjegstad kåserer om «Mangfoldige Kjell Aukrust» Torsdag 6. desember kl i Vestfold Julebord i Villa Provence, Sandefjord 2013 Onsdag 9. januar i Trøndelag Torsdag 10. januar i Oslo Torsdag 24. januar kl i Vestfold Besøk i Boreskolen i Tønsberg Torsdag 24. januar i Oslo Utflukt Mandag 28. januar i Østfold Årsmøte sted og tid senere Onsdag 6. februar i Trøndelag Torsdag 7. februar i Oslo Onsdag 13. februar kl i Telemark Medlemsmøte i TAs kantine. Are Stokstad orienterer om Amedias planer for avisene i Telemark Torsdag 21. februar kl i Vestfold Besøk hos fylkesmannen. Årsmøte Torsdag 21. februar i Oslo Utflukt Mandag 25. februar i Østfold Medlemsmøte sted og tid senere Tirsdag 26 februar i Agder Årsmøte Onsdag 6 mars i Trøndelag Torsdag 7.mars i Oslo Torsdag 21. mars kl i Vestfold Besøk i Avistrykkeriet i Borgerskogen, Stokke Mandag 25. mars i Østfold Medlemsmøte Onsdag 22 fredag 24 april i Oslo Slottstur til Danmark Veteranklubb-adresser: Samarbeidsorganet: Leder: Øyvin Norborg, Neuberggata 19 a, 0367 Oslo, tlf , Nestleder: Ada Schwabe Einarsen, tlf , Sekretær/forretningsfører: Lars Strand, Arons vei 20, 3029 Drammen, tlf , Varamedlem: Harald Kjølås, tlf , Presseveteranene i Oslo: Leder: Grethe Horn Mathismoen, tlf , Sekretær: Ragnhild Moy, tlf , Presseveteranene i Agder: Leder: Helge Svein Halvorsen, tlf , Sekretær: Fritjov Øverland, tlf: , Presseveteranene i Hordaland: Leder: Johanne Grieg Kippenbroeck, tlf , Sekretær: Hans Henrik Rowe, tlf , Presseveteranene i Hålogaland Leder: Johs. Sørvoll, tlf , Sekretær: Jarl Ivar Berg-Olsen, tlf Presseveteranene i Møre og Romsdal: Leder: Johan Hole, tlf , e-post: Sekretær: Asbjørn Gjærde, tlf , Presseveteranene i Rogaland: Leder: Jostein Fylling, tlf Sekretær: Halvor Pedersen, tlf Presseveteranene i Telemark Leder: Per Solli, tlf , Sekretær: Rolf Nilssen, tlf Presseveteranene i Trøndelag: Leder: Gerd Søraa, tlf , Nestleder/sekretær: Kari B Wold, tlf , Presseveteranene i Vestfold: Leder: Fridthjof Jacobsen, tlf , Presseveteranene i Østfold: Leder: Oddvar Aasen, tlf , Grafisk produksjon: Lino Sats og Trykk AS, Oslo Trykk: Nils & Otto Grafisk AS, Oslo

Presseveteranen. Alt klart i Kristiansand

Presseveteranen. Alt klart i Kristiansand Presseveteranen Jeg trenger ikke morgenavisa lenger Hans Hjellemo om opplagsreduksjonen i norske aviser. Side 2 «Alle» får Presseveteranen Nå dobles opplaget etter avtale med NJ. Leder side 2 Alt klart

Detaljer

Presseveteranen. Alt under kontroll på Fosen

Presseveteranen. Alt under kontroll på Fosen Presseveteranen «Personleg håper eg papiravisa overlever nokre tiår til. Eg har vanskar med å se at dagens plattform er god nok» Harald Kjølås s 2 Papiravis eller nett? Tiden er inne til å tenke eventuelt.

Detaljer

Presseveteranen. Jubeltur for 30-åring Dyktige guider på Oscarsborg viste oss både Moses og Aron. (Foto: Harry T. Cleven). Side 6

Presseveteranen. Jubeltur for 30-åring Dyktige guider på Oscarsborg viste oss både Moses og Aron. (Foto: Harry T. Cleven). Side 6 Presseveteranen Oslo-Akershus feiret seg selv på Oscarsborg: Jubeltur for 30-åring Dyktige guider på Oscarsborg viste oss både Moses og Aron. (Foto: Harry T. Cleven). Side 6 Alt under kontroll i Bergen

Detaljer

Presseveteranen. Spence om Widvey: - Vi har ingen medieminister Regjeringens forslag til mediebudsjett fortjener betegnelsen Mot-mediepolitikk.

Presseveteranen. Spence om Widvey: - Vi har ingen medieminister Regjeringens forslag til mediebudsjett fortjener betegnelsen Mot-mediepolitikk. Presseveteranen Rodde Moss - København «Så ensomt at jeg snakket til flagget» Ulf Terje Johnsen (71) fra Østfoldklubben tok 280 000 åretak og gikk ned 16 kilo på to måneders rotur. Side 5 Spence om Widvey:

Detaljer

Schibsteds annonsesenter

Schibsteds annonsesenter Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 1 februar 2014 99. årgang Trondheimskonferansen Side 20-21 -22 og 23. Schibsteds annonsesenter Side 14 og 15. Allkopi på Linderud Side 12 og 13. TGM - FEBRUAR

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Nr. 4 2004 DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T 3. årgang F O R S J Ø F O L K Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Alle gode ting er tre Det fjerde følger

Detaljer

flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER:

flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER: 1 09 flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå SIDE 14-15 UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER: Staten snur SIDE 6-7 Endringer i vente SIDE 16-17 Flygelederen forteller SIDE

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve 1 Februar 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 1-2012 Side 4 Side 16 Side 03 Leder:

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s 2652 24. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s D a g s o r d e n (nr. 57): 1. Innstilling fra valgkomiteen om valg av et varamedlem til

Detaljer

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2030 18. jan. Muntlig spørretime 2012 Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang VARMESTUER TILBUD I EI KALD TID SØRUMS RAVNER POPULÆRE BLANT DE UNGE Tema: Mørketid 1 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG

Detaljer

Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere?

Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere? 1 Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere? 1.1 Innledning Her møtes en tradisjonsrik lokalavis og et dugnadsdrevet bygdenettsted. 106 års avishistorie

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal

Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal 1 Februar 2010 Side 4 Døves Tidsskrift 1-2010 Side 14 Side 32 Side 03 Leder

Detaljer

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001))

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001)) 540 29. mai Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 2001 Møte tysdag den 29. mai kl. 13.20 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

Under. nr. 2-2004. Nytt lokallag dannet i Midt-Troms. Trygdeetaten på krigsstien. LUPE-advokaten har talt:

Under. nr. 2-2004. Nytt lokallag dannet i Midt-Troms. Trygdeetaten på krigsstien. LUPE-advokaten har talt: Under nr. 2-2004 N MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE Nytt lokallag dannet i Midt-Troms Unge foreldre valgte LUPE og dannet et nytt lokalt lag med navnet LUPE Midt-Troms

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2004 Årgang 9 I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Redaksjonell. Et år til ettertanke

Redaksjonell. Et år til ettertanke Redaksjonell årsrapport 2011 Et år til ettertanke 1. Pressens samfunnsrolle 1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de

Detaljer

Bibliotekaren. Myk start i Alexandria. Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær. Mona Hedén på vei til Malerhaugveien

Bibliotekaren. Myk start i Alexandria. Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær. Mona Hedén på vei til Malerhaugveien Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 9. årgang 11 2001 Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær Myk start i Alexandria Mona Hedén på vei til Malerhaugveien Hjelp oss å rydde i medlemsregisteret!

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11

101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2007 Nå kommer våren! OTV på tur side 9 Forsvarsbygg side 10 Årsmøte-referater side 11 Redaktøren Vårens vakreste eventyr

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets landsmøte ble gjennomført med gode forhandlinger knyttet til politiske temaer og valg av nytt styre. Vår politiske

Detaljer