Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2013"

Transkript

1 1 Solsiden 7 Eierseksjonssameie Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2013 Vi ønsker dere velkommen til ordinært sameiermøte 2013, og etterfølgende beboermøte i Solsiden 7 Eierseksjonssameie. Ordinært sameiermøte Ordinært sameiermøte avholdes tirsdag 16. april 2013 kl på Radisson Blu Hotel Nydalen. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Registreringen skjer fra kl Det vil bli kontrollert hvem som har stemmerett ved inngangen. Alle må derfor ha med legitimasjon. Deltakere som møter som fullmektig for seksjonseiere, må levere signert fullmakt i utfylt stand ved registrering. Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For eierseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan allikevel avgis kun en stemme per eierseksjon. Sameiere har rett til å møte ved fullmektig. På ordinært sameiermøte behandles kun de saker som fremkommer av innkallingen. Det opplyses at styret har ikke mottatt forslag fra beboerne til behandling på ordinært sameiermøte. Vedlagt innkalling til ordinært sameiermøtet inneholder saksliste til behandling på sameiermøte, sameiets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet, og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Etterfølgende beboermøte Etter avholdt sameiermøte (dvs 16. april 2013, fra ca. kl 19.00) avholdes det i tillegg et beboermøte. På beboermøte vil du ha du anledning til å ta opp saker som ikke blir behandlet på sameiermøtet, stille spørsmål om forhold du alltid ønsket en avklaring på, eller blir kjent med dine naboer. Merk at det ikke fattes formelle vedtak på beboermøtet. Noe avhengig av hvor mange saker som ønskes behandlet på beboermøte, vil beboermøte avholdes på møterom, alternativt i baren til Radisson Blu Hotel Nydalen. Styret vil sette opp en saksliste med innkomne forslag som ønskes behandlet fra beboerne på beboermøte. Ønsker du en sak tatt opp på beboermøte, ber vi deg sende en e-post til frem til mandag, 15. april 2013, kl

2 2 Solsiden 7 Eierseksjonssameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Solsiden 7 Eierseksjonssameie avholdes tirsdag 16. april 2013 kl på Radisson Blu Hotel Nydalen. Registreringen skjer fra kl Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR 2012 Årsberetningen følger nedenfor. Styret vil gjennomgå hovedpunktene i årsberetningen. Styrets innstilling: Sameiermøtet godkjenner årsberetningen for Solsiden 7 Eierseksjonssameie for ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Årsregnskapet følger nedenfor. Styret vil gjennomgå årsregnskapet og balansen på sameiermøtet. Styrets innstilling: Sameiermøtet godkjenner årsregnskapet for Solsiden 7 Eierseksjonssameie for Sameiermøtet godkjenner samtidig at årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital, dvs at underskuddet dekkes fra sameiets opptjente egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET Det foreslås honorar til det sittende styret på kroner for styreperioden 2012/2013. Styrets innstilling: Sameiermøtet godkjenner forslaget til honorar for det sittende styret for styreperioden 2012/2013 på kroner. Styret fordeler selv godtgjørelsen mellom styremedlemmene.

3 3 Solsiden 7 Eierseksjonssameie 5. INNKOMNE FORSLAG FRA BEBOERNE N/A 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 1 styremedlem for 2 år C) Valg av 1 varamedlem for 2 år D) Valg av valgkomitéen Innstillingen fra valgkomiteen til styre- og varamedlem er vedlagt denne innkallingen. Styret vil på sameiermøte fremlegge innstilling til valgkomitéen. Oslo/Nydalen, Styret i Solsiden 7 Eierseksjonssameie Christoph Morck/s/ Tor Martin Aursland/s/ Magnus Hjelstuen /s/

4 4 Solsiden 7 Eierseksjonssameie VEDLEGG TIL SAK NO. 2: ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Valgt for: Leder Christoph Morck Styremedlem Tor Martin Aursland Styremedlem Magnus Hjelstuen Varamedlem Børge Hofset Varamedlem Afshin Shahabian Valgkomiteen for 1 år har bestått av: Terje Knudsen, Morten Eriksen og varamedlem Stig A. Olsen Styrets medlemmer består i dag av ingen kvinner og 3 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 82 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 8 Nordre Aker i Oslo kommune og har adresse: Nydalen allè 27 og 29, 0484 Oslo. Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

5 5 Solsiden 7 Eierseksjonssameie Nøkkelbestillinger For bestilling av nye kodebrikker til inngangsdørene kontaktes styret. For bestilling av nøkler til garasjedørene på P1, P2 og P3 kontaktes OBOS Eiendomsformidling AS. Telefon Når det gjelder nøkkelbestillinger som gjelder den lukkede delen av garasjeanlegget i P2, bestilles de via styret i Solsiden Utomhussameiet ved styreleder Tor M. Aursland. Når det gjelder nøkler til strømskapene i gangene, er dette standardnøkler som kan erverves hos hvilken som helst nøkkelforhandler. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om

6 6 Solsiden 7 Eierseksjonssameie vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Avtaler om telefoni, TV og internett (inkludert fibernett) Sameiet har i samarbeid med de øvrige sameierne på Solsiden inngått en kollektiv avtale med GET om en digital-tv til alle leilighetene. Avtalen omfatter GETs grunnpakke med 34 kanaler. I tillegg har alle leilighetene tilgang til analog-tv fra GET med 20 kanaler. Kostnadene for TV-tilgang er inkludert i felleskostnadene. Eierne/beboere som ønsker flere tv-kanaler må inngå individuell avtale med GET om utvidete kanalpakker. GET leverer også internett (bredbånd) og telefoni. Det er OBOS som har fremforhandlet rabattavtaler for alle beboere i OBOS-forvaltede boligselskaper på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller via deres hjemmeside Sameierne må inngå individuelle avtaler med GET for tilgang til disse tjenestene. I tillegg til GET har OBOS også en avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se På årsmøtet avholdt den 26. april 2011 har sameiet besluttet til å gå inn for en fellesavtale for fibernett med selskapet Lynet Internett. Fellesavtalen ble innført fra og med , og gir alle seksjoner tilgang til fibernett med en hastighet på 5/1Mbit/s (ned-/ opplastings-hastighet). Merkostnaden er 79 kr/mnd, som blir fakturert sameierne via husleien. For mer informasjon om Lynet og produkter fra Lynet, se Lynets hjemmeside Styret gjør oppmerksom på at ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Fjernvarme og varmtvann Sameiet får levert fjernvarme og varmtvann fra Nydalen Energisentral AS. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Solsiden 7 med egen hjemmeside Solsiden 7 har i 2010 etablert egen hjemmeside med informasjon til sameierne, se Beboerne er oppfordret til å bruke hjemmesiden. Styret har også egen

7 7 Solsiden 7 Eierseksjonssameie e-postadresse der sameierne kan kontakte styret. Adressen er: Om styrets arbeid Styret har i 2012 hatt 5 styremøter. Ordinært sameiermøte 2012 ble avholdt 17. april. Styret disponerer eget styrerom i Nydalen allé 27 for styremøter, praktiske arbeidsoppgaver samt oppbevaring av dokumenter og utstyr. Styret har egen fysisk postkasse for henvendelser i Nydalen allé 27 samt egen e-postadresse Styret har montert informasjonstavler ved alle de tre inngangsområdene i Nydalen allé nr. 27 og 29. Informasjonstavlene oppdateres med viktig informasjon til eiere og beboere. I tillegg legger styret løpende ut aktuelle saker og nyheter av relevans for sameierne og beboerne på sameiets hjemmeside Styrer disponerer byggdokumentasjon (såkalt FDV-dokumentasjon) for hele bygg 7 inkludert de enkelte leiligheter. Eiere og beboere som trenger teknisk informasjon om bygget, kan henvende seg til styret. Samarbeid mellom sameiene på Solsiden Styret for Solsiden 7 samarbeider tett med styrene i de øvrige sameiene om saker som har betydning for bomiljøet på Solsiden. Det meste av samarbeidet skjer gjennom vårt felles Utomhussameie som har fremforhandlet en rekke felles serviceavtaler. Blant viktige fellesavtaler kan nevnes vaktmesteravtale med ISS for alle boligsameiene på Solsiden. Avtalen omfatter vaktmesteroppgaver i alle bygg samt for uteområdene på Solsiden (bl.a. snørydding, gressklipping). Sameiene på Solsiden har også inngått felles avtale om renhold med Royal Rengjøring AS som omfatter vask av fellesganger og trapper hver fredag samt periodisk vinduspuss i ganger og renhold i bodområder. Det er også inngått avtale om service og vedlikehold av søppelanlegg og brannvarslingsanlegg. Solsiden 7 har inngått egen avtale om regelmessig service av heiser. Regler og interne rutiner Det er utarbeidet interne husordensregler for Solsiden 7. Husordensreglene blir i stor grad respektert av alle beboere. Det har i 2012 likevel vært registrert noen få episoder med uro og festing i Solsiden 7, dog uten at styret har vært nødt til å sende advarsler. Styret minner om at det ved klager er viktig å notere tid og sted (leilighet) for eventuelt husbråk. Det er også etablert retningslinjer for tildeling av parkeringsplasser i parkeringsanlegget. Solsiden 7 disponerer 35 parkeringsplasser for utleie til seksjonseiere i Solsiden 7 (ut over de faste parkeringsplassene som følger med de største leilighetene). Ved utgangen

8 8 Solsiden 7 Eierseksjonssameie av 2012 var det fem ledige parkeringsplasser. Søknad om å leie parkeringsplass rettes til styret. Det er forbudt å parkere på de felles uteområdene på Solsiden. Forbudet mot parkering gjelder også motorsykler. Det har vært få tilfeller av feilparkering i Styret kan gi tillatelse til korttidsparkering i forbindelse med flytting og varetransport. Styret disponerer i den forbindelse nøkler til bommen ved Hotel Radisson Blu. Nøklene kan lånes ved henvendelse til styret. Heisene har stanset noen få ganger på grunn av at beboere sperrer dørene fysisk i åpen tilstand ved bl.a. flytting. Styret har flere ganger vært nødt til å tilkalle service for å starte heisen igjen. Styret har derfor sluttet å utlåne heisnøklene til beboerne. Styret har i samarbeid med de andre boligsameiene utarbeidet retningslinjer for valg av utelamper, utvending solskjerming (markiser og utvendige persienner) og vindskjerming på terrasser. Retningslinjene fås ved henvendelse til styret. Retningslinjene er etablert for å sikre et helhetlig utvendig preg av byggene på Solsiden. Styret har i 2012 mottatt et par klager på dyrehold i Solsiden 7. Det er tillatt med dyrehold i Solsiden 7. Klagene går primært på at hundene tisser på plenene og etterlater seg mange gule flekker. Dessuten at det på varme sommerkvelder er mye bjeffing fra hunder på sene kvelder. Styret har også mottatt klager på at noen hundeeiere ikke plukker opp hundebæsj etter sine hunder. Styret har oppfordret hundeeierne å rydde opp etter sine hunder og har foreløpig ikke vurdert det som aktuelt å forby dyrehold. Søppelproblemer Søppelproblemene har de tidligere årene vært et gjennomgangstema i Solsiden 7. Søppelproblemene gjaldt både ute ved søppelsjaktene og i fellesområdene. Etter montering av overvåkningskameraer både på ute og i fellesområdene har situasjonen imidlertid blitt mye bedre. Styret har kunnet identifisere noen beboere som fortsatte å dumpe møbler, flasker og annet søppel ved søppelsjaktene og i fellesområdene, og har forsøkt å følge opp ved enkelte tilfeller. Dette til tross har styret også i 2012 måtte bruke vaktmesteren til å rydde bort søppel. Dette har igjen ført til direkte merkostnader for sameie. For å sikre at beboere kan kvitte seg med større gjenstander og annet søppel, har styret i samarbeid med Utomhussameiet plassert ut containere i løpet av vår, høst og etter jul. Styret oppfordrer eiere/beboere til å samle opp avfall og benytte containerne. Styret har også i samarbeid med Avantor fått plassert ut permanent container for kasting av flasker ved Studentenes Hus i Nydalsveien. Innbrudd i boder og sikring av bygg / montering av nytt adgangssystem (kodebrikker) I første halvdel 2012 opplevde vi dessverre flere større innbruddsraid i Solsiden 7. Sakene ble (etter krav fra OBOS skadeforsikring) politianmeldt, men politiet henla etter hvert alle saker grunnet dårlig kapasitet, samt at tyvene aldri ble tatt. Ved de innbruddstilfellene som skjedde etter montering av overvåkningskamera kunne styret

9 9 Solsiden 7 Eierseksjonssameie fastslå at tyvene brukte (kopierte eller stjålne) systemnøkler for å komme seg inn på fellesområdene. Det er på denne bakgrunnen at styret besluttet å montere nytt adgangssystem (kodebrikker). Systemet var etter en overgangsperiode ferdig montert på sommeren 2012, og vi har siden ikke opplevd nye innbruddstilfeller i Solsiden 7. De øvrige sameiene i Solsiden har hverken montert overvåkningskameraer eller nytt adgangssystem, men opplever stadig nye innbruddstilfeller. Styret vurderer det derfor slik at situasjonen i Solsiden 7 er under kontroll. Dette til tross minner styret på om at det er viktig å ikke slippe ukjente inn i bygget. Styret har også oppfordret alle til å sikre bodene sine så godt som mulig med skikkelige låser. Dessuten er det viktig at ingen oppbevarer verdifulle gjenstander i bodene. Støy fra Kokkamok/Studentenes Hus Tidligere styret har arbeidet mye med tiltak for å redusere bråk fra studentarrangementer ved Studentenes Hus. Tiltakene synes å ha virket og det har i 2011 og 2012 vært langt mindre studentbråk enn tidligere. Det var imidlertid fortsatt noe bråk i forbindelse med Fadderullan-ukene ved BI i august. Utbyggingsplaner i Nydalen (Nydalsveien / Nydalshøyden) Utbyggingsvirksomhet ved nabotomtene Nydalsveien (utbygging av tidligere Spikerverk) og Nydalshøyden (ved siden av PST-bygget) har i 2012 blitt mye mindre enn det var de tidligere årene. Dette skyldes nok at byggene begynner og bli eller har blitt ferdigstilt. Når det gjelder utbygging av Nydalshøyden har styret hatt tett kontakt med Avantor/Backe i forbindelse med gjenoppretting av gangveien mellom Solsiden 7 og Nydalshøyden. Styret har i alle år fulgt nøye med fremgangen av utbyggingsarbeidene på begge nabotomter. Allerede høsten 2010 har styret vært aktivt i forhold til Avantors utbyggingsplaner på Nydalshøyden. Styret har opplevd et råkjør fra Avantors side i forbindelse med utbyggingsplanene for Nydalshøyden der Avantor har både kuttet mange hjørner mht. saksbehandlingsregler og visst svært liten interesse for synspunktene fra naboer og for de ulemper mange leiligheter i Solsiden 7 vil bli påført spesielt når det gjelder reduserte solforhold. Ved inngangen til 2011 har styret sammen med andre sameier på Solsiden levert en klage til Fylkesmannen og bedt om at hele utbyggingen blir stanset inntil hele reguleringsplanen for Nydalshøyden blir behandlet på nytt. Denne klagen ble avvist av Oslo kommune Plan- og bygningsetat sommeren Ved inngangen til 2012 mottok styret et nytt nabovarsel i forhold til noen endringer på taket til bygningen på Nydalshøyden. I etterkant har styret sendt inn en ny klage mot endringsplanene og oppfordret på nytt at byggearbeidene stanses inntil klagen er ferdig behandlet. Denne nye klagen ble også avvist. Utomhussameiet Vårt styremedlem Tor Martin Aursland er representant for Solsiden 7 Eierseksjonssameie i styret til Utomhussameiet, der han også er styreleder.

10 10 Solsiden 7 Eierseksjonssameie Utomhussameiet er et felles sameie med ansvar for felles uteområder samt en rekke fellsavtaler for boligsameiene på Solsiden. Styrene for de enkelte boligsameiene utpeker ett medlem til styret for Utomhussameiet. Blant viktige saker Utomhussameiet har arbeidet med i 2012, kan nevnes: Utarbeiding av retningslinjer for levegger. Oppretting av automatisk oppkobling av brannvarslingsanlegg med Nokas (vaktselskap). Fortløpende vurdering om nødvendigheten av utviding av vaktmesteravtale med økt antall timer pr. uke. Oppfølging av elektrofirma (Wiig Installasjon) for å få orden på utelysene på Solsiden. Bestilling av søppelcontainere etter jul samt vår og høst. Inngått avtale med ISS om vasking av bodområder. Inngått avtale for vask av vinduene i oppgangene i alle blokkene. Utskifting av døde trær og hekker. Deltatt på møter med Nydalen Gårdeierforening. Oppsetting av juletre ute mellom bygg 2 og 4 og mellom bygg 6 og 7. Beising av trevegg. Utomhussameiet avholdt 2 styremøter i I tillegg hadde styret tett kontakt gjennom telefon og e-post for oppfølging av fellessaker. Styret i Utomhussameiet har ellers hatt tett kontakt med styrene i de enkelte boligsameiene. Informasjon og kontakt med beboerne Styret har gjennom hele året 2012 hatt mye kontakt med beboerne i Solsiden 7. Vår e- postkasse har vært flittig benyttet for en rekke spørsmål. Styrets postkasse i nr. 27 har vært mindre benyttet. Styrets medlemmer har også i perioder hatt mange telefonhenvendelser fra beboere med mange praktiske spørsmål. Sent høsten 2010 ble internettsidene til Solsiden 7 ferdigstilt og lagt ut på adressen Siden har blitt godt mottatt og har blitt den viktigste informasjonskanalen mellom styret og beboerne og vil bli løpende oppdatert. Utbedring av dårlig avtrekk fra avtrekksviftene i en rekke leiligheter Ved sameiermøtet 2011 tok noen av beboerne opp at de ikke opplevde tilfredsstillende avtrekk i sine leiligheter. Styret har derfor sendt rundt et skriv til alle beboere og bedt de gi tilbakemelding dersom de opplever at avtrekket er for dårlig. Styret har foretatt egne målinger i de berørte leiligheter, og deretter sendt reklamasjonskrav til Backe/Bjerke ventilasjon. Saken ble fulgt opp fra Backe/Bjerke ventilasjon med målinger i noen utvalgte leiligheter og ved ventilasjonsanlegget (felleskanalen) for øvrig. Det ble i den anledning funnet ut at hastigheten i felleskanalen er for dårlig. Det ble i 2012 montert en kraftigere vifte som skal hjelpe luften ut av felleskanalen. Styret venter nå på foreløpige målinger for

11 11 Solsiden 7 Eierseksjonssameie å fastslå om viften er satt opp i henhold til forskriftene. Saken er derfor fortsatt under behandling. Pågående saker og planer framover I 2012 har styret brukt mye tid på å få reklamert mangler ved anlegget. Dette i forbindelse med utløpet av 5-års reklamasjonsfristen i begynnelsen av 2013 Styret har i den forbindelse hatt OPAK på befaring for å utferdige en mangelsrapport. I rapporten ble utbedringskostnaden av OPAK vurdert til å utgjøre ca MNOK 1-1,5. Rapporten er vedlagt denne årsberetning, og har vært grunnlag for styrets reklamasjon av de oppførte mangler overfor Backe/Avantor. Styret har engasjert juridisk bistand ved OBOS advokatene for å bistå sameie i reklamasjonssaken. Det ble i den forbindelse avholdt en fellesbefaring med Backe og OPAK til stede, samt en forhandlingsmøte under ledelse av OBOS advokatene. Backe har i forhandlingsmøte akseptert ansvar for mange av de i rapporten oppførte mangler. Det innebærer at utbedring av disse aksepterte mangler ikke vil føre til merkostnader for sameie. Protokoll fra forhandlingsmøte er vedlagt denne årsberetningen. For noen få reklamasjonssaker venter styret fortsatt på en endelig tilbakemelding fra Backe. Backe har i november 2012 påbegynt utbedringsarbeidene på anlegget, deriblant utbedring av veranda/balkongglasser. Styret regner med at de resterende utbedringsarbeider vil være avsluttet i løpet av først halvår Når det gjelder 5-årsbefaringen av hver og enkel leilighet i sameie, underligger det hver og en sameiers eget ansvar. Styret har i 2012 anmodet sameierne ved flere anledninger til å gjennomgå leilighetene grundig, eventuelt innhente sakkyndig bistand, til å være best mulig forberedt for eventuelle reklamasjoner overfor, og en eventuell 5-årsbefaring med Avantor. Videre har styret anmodet beboerne om å selv reklamere samt følge opp eventuelle reklamasjoner overfor Avantor, da dette ikke faller inn under styrets ansvarsområdet.

12 12 Solsiden 7 Eierseksjonssameie VEDLEGG TIL SAK NO. 3: ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr ,-. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr ,-. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var innstallering av overvåkningsutstyr og et nytt adgangskontrollsystem. I tillegg har det i 2012 blitt en økning av felleskostnadene for Utomhus sameiet. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås dekket fra opptjent egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2013 har økt med kr 5.084,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk.

13 13 Solsiden 7 Eierseksjonssameie Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på endring av kabel-tv avgiften av felleskostnadene med kr. 20,- pr. mnd. for året I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo/Nydalen, Styret i Solsiden 7 Boligsameie Christoph Morck/s/ Tor Martin Aursland/s/ Magnus Hjelstuen/s/

14 14 Solsiden 7 Eierseksjonssameie

15 15 Solsiden 7 Eierseksjonssameie

16 16 Solsiden 7 Eierseksjonssameie SOLSIDEN 7 EIERSEKSJONSSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

17 17 Solsiden 7 Eierseksjonssameie BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andel egenkapital i fellesanlegg SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Andel udekket tap i fellesanlegg SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar Oslo, Styret for Solsiden 7 Eierseksjonssameie Christoph Morck/s/ Tor Martin Aursland/s/ Magnus Hjelstuen/s/

18 18 Solsiden 7 Eierseksjonssameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Oppvarming Felleskostnader TV Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Befaring OPAK Opprydning reskontro 69 SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr jfr. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand

19 19 Solsiden 7 Eierseksjonssameie OPAK AS OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold heisanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 ENERGI / FYRING Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Abb. hjemmetjeneste Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -656 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -21 Porto Reisekostnader -254 Bankgebyr -905 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 970 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 464 Andre renteinntekter 227 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Andre rentekostnader -321 SUM FINANSKOSTNADER -321 NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2013) 6 794

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Ordinært sameiermøte i Solsiden 7 Boligsameie avholdes tirsdag 26. april 2011 kl. 18.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Registrering skjer

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Parkhuset Sameiet Side 1 Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie 1 Åkebergveien 56 Sameie Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Kjære beboer! Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Tiedemannsjordet Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie 1 Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Velkommen til sameiermøte, den 14. april kl 17.00. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 E/S Tiedemannsjordet Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte, den 9. april kl 18. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret

Detaljer