Innledning og generell beskrivelse. Før første sykkeltur formålsmessig bruk generelle monteringsanvisninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning og generell beskrivelse. Før første sykkeltur formålsmessig bruk generelle monteringsanvisninger"

Transkript

1 NO 1 Veiledning for montering, innstilling og stell av VCLS Post 2.0 Norsk Funksjonsprinsippet for VCLS Post 2.0 Krefter som ledes gjennom rytteren f.eks. på grunn av ujevn veibane, frembringer bøyemomenter over setet i begge bladfjærelementene. Dette fører til at setet senkes ned på en sirkelbane. De to leddene i setestøtten gjør det da mulig at setets helning holder seg nesten konstant. Innledning og generell beskrivelse Tusen takk for at du har kjøpt den revolusjonerende VCLS Post 2.0. Denne setestøtten ble utviklet med det mål å øke komforten på udempede sykler (racersykkel, terrengsykkel hardtail, crossykkel) og dermed avlaste sykkelrytteren. Med to parallelle bladfjær har setestøtten under belastning opptil 15 mm mer fjærvei og dermed følbart mer komfort enn en vanlig setestøtte av karbon eller andre fiberkompositter. Funksjonsprinsippet til et parallellogram forhindrer at setet heller for langt bakover. Fjæringsretningen tilsvarer nøyaktig den retningen som støt fra veibanen virker på sykkelrytteren. Setestøtten reagerer da svært følsomt. Setestøtten er konstruert for bruk på sportslige sykler og bør og kan ikke erstatte fulldemping. I denne veiledningen har vi satt sammen viktige opplysninger for innstilling, stell og montering. Hvis du har kjøpt VCLS Post 2.0 separat, må du være oppmerksom på at første gangs montering krever praktiske ferdigheter og erfaring, og at du må ha nødvendig spesialverktøy og spesielle hjelpemidler. Denne veiledningen kan ikke gi deg ferdighetene til en sykkelmekaniker. Oppbevar veiledningen for senere arbeider og gjør den kjent for andre brukere av din VCLS Post 2.0. Hvis du har spørsmål, kan du henvende deg til Canyon Bicycles. Vi ønsker deg god tur og mye glede med syklingen. Ditt team hos Canyon Bicycles GmbH Før første sykkeltur formålsmessig bruk generelle monteringsanvisninger Setestøtten er overveiende bestemt for bruk på asfaltert eller annet fast veidekke og bare for lett terreng som gårds- og skogsveier. Setestøtten er ikke egnet for tungt terreng med hindringer, sprang og trikssykling. Ulykkesfare! Derfor er VCLS Post 2.0 egnet for montering og bruk på racersykler, crossbikes, trekkingbikes og terrengsykler uten bakdemping, såkalte hardtails. Montering på sykler med bakdemping (Full Suspension Bikes) er ikke hensiktsmessig og kan føre til dårligere kjøreegenskaper. Maksimalt tillatt vekt (rytter inklusive klær og bagasje, f.eks. ryggsekk) er 100 kg. Setestøtten kan bare monteres i runde seterør. Den innvendige diameteren på seterøret må være nøyaktig den samme som setestøttens diameter. VCLS Post 2.0 tilbys med en nominell diameter på 27,2 mm, 30,9 mm og 31,6 mm. Forskjellige mål på ramme og støtte kan føre til at setestøtten svikter og dermed til en ulykke med fare for personskader. Det er generelt tillatt å montere en VCLS Post ,2 mm med avstandshylse i en ramme med større diameter på seterøret. Pass på at avstandshylsen har en lengde på minst 85 mm og er uten grater innvendig og utvendig. Pass også på pasningen. Også med en avstandshylse må setestøtten ikke har noe spill og må skyves sugende inn. Selv om seterøret har en innvendig diameter som bare er noen få tiendedels millimeter for stor, kan setestøtten gli under syklingen. Skruer som er trukket for sterkt til i et forsøk på å utligne de forskjellige diameterne, kan føre til at seterøret, rammen og/eller setestøtten svikter.

2 2 En for liten innvendig diameter på seterøret, eller skarpe kanter eller grater kan skade setestøtten. Seterøret må være uten fett og smøremiddel når det monteres. Bruk alltid monteringspasta for karbon på setestøtten og i seterøret på rammen. Bruk alltid monteringspasta for karbon. Hvis det! ikke brukes monteringspasta for karbon, kan setestøtten gli nedover i seterøret. Setestøttens minimale og maksimale innstikkdybder er trykket på VCLS Post 2.0. Disse verdiene må ubetinget overholdes. Vær oppmerksom på at sykkelprodusenten muligens foreskriver en lengre innstikkdybde enn den minimale som er påtrykket. Les bruksveiledningen for sykkelen. Rammeprodusentens angivelser for dreiemoment finner du som regel på setestøtteklemmen eller i den generelle bruksveiledningen for sykkelen. Setestøtten tåler et maksimalt tiltrekningsmoment for skruene på: 7 Nm. De påtrykte tiltrekningsmomentene for alle skruer på selve setestøtten må overholdes. Når sammenføyde komponenter har forskjellige verdier (ramme setestøtte), skal den mindre verdien brukes. Bruk alltid en momentnøkkel til montering. Standard versjon av setestøtten er bestemt for kombinasjon med seter som har et rundt setestativ av stål eller titan med 7 mm diameter. For seter med ovalt stativ må de to ytre sete-klemdelene byttes ut med passende originalt tilbehør. Disse delene kan eventuelt bestilles hos Canyon Bicycle GmbH. For din egen sikkerhets skyld skal setestøtten skiftes ut etter en støtbelastning, f.eks. en ulykke eller fall. Hvis setestøtten knirker eller gir fra seg knekklyder, eller har ytre skader som skår, sprekker, bulker, misfarging osv, skal den ikke brukes mer. Henvend deg til Canyon Bicycles og få den omhyggelig undersøkt, eventuelt skifte ut deler. Formontering av setestøtten u (A) Sete - ytre klemmer (V/H) (B) Sete - indre klemmer (V/H) (C) Sete - klemskruer (D) Bladfjær bak back (E) Bladfjær foran front (F) Låseskrue med skive (C) (D) (B) (E) (A) (F) Sett i kjøreretning er de to bladfjærelementene merket med front og back for foran og bak. Pass på at plasseringen er riktig. v Legg bladfjærene med den flate siden mot hverandre. Stikk så de indre klemmene for setet med seteholderen (langsgående riller) oppover inn i leddbøssingene. Skadede deler må ikke under noen omstendigheter brukes mer. Ikke bruk setestøtten mer til den er skiftet ut. Følg de påtrykkede minimale og maksimale innstikkdybder for setestøtten.

3 3 Sett så setet på klemmingen. Pass på det begrensede klemområdet på setet under monteringen, det er som regel merket med en skala eller stoppmerker. Disse markeringene må ikke overskrides. Setet blir så montert i de to seteklemmene med de ytre seteklemmene og de to klemskruene mål M5 x 50 mm. Pass på at de ytre og de indre klemmene viser i samme retning. Det vil se at klemmene skal være kongruent plassert. Før inn de to seteklemskruene og skru dem til en til to omdreininger. Innstilling av sittestillingen For å finne riktig sittestilling blir setestøtten ført inn i rammen. Kontroller først at seterøret på rammen ikke har skarpe kanter og grater. Fjern eventuelt grater i klemområdet forsiktig med finkornet slipepapir. Dessuten må seterøret på rammen være rent og uten smøremiddel. Rengjør seterøret med en (bomulls-)klut som suger godt. Hårdnakkede fettrester fjernes med sprit. Bruk aldri skarpe rengjøringsmidler, f.eks. aceton. Se opp for sprekker, riper, bøyd materiale eller misfarging under rengjøringen. Ta kontakt med Canyon Bicycles hvis det er tvil. Få skadede komponenter skiftet ut straks. Setestøtten må settes sugende inn i rammen. Setestøtten må ikke ha noe spill i seterøret, samtidig må det ikke være tungt å skyve det inn i røret. Hvis du er i tvil om pasningen setestøtte-seterør, henvend deg til Canyon Bicycles. Skruen for setestøtteklemmen skal bare skrus så langt inn at støtten ikke glir under den videre monteringen.! dette. Skruene skrus endelig fast etter at innstillingen er fullført. Ikke sett deg på setet og ikke sykle før Klemmene må smyge seg rent rundt setestativet. Hvis setestativet ikke passer til klemmene, f.eks. fordi det er ovalt, må du ikke bruke makt. Bestill i stedet spesielle klemmer hos Canyon Bicycles GmbH. Trekk de to skruene jevnt så langt fast at klemmene ligger mot og setet er festet så det kan innstilles videre. Skru de to seteklemskruene fast med et dreiemoment mellom 4 og 5 Nm. Det maksimale tiltrekningsmomentet på 5 Nm må ikke overskrides. NO

4 4 Innstilling av setehelning De fleste sykler best når overkanten på setet er vannrett eller heller litt forover. Du bør derfor begynne med denne stillingen. Den innstilte setehelningen kan ses på helningsmarkeringene på setestøtten. Setestøtten må tas av for å kunne innstille setehelningen. Løsne låseskruene en til to omdreininger. Skyv bladfjærene mot hverandre. Hold øye med hvordan markeringene på støtten forandrer seg. Når det fremre området glir nedover, blir forparten senket videre ned. Allerede små forandringer av markeringen har en stor virkning på setehelningen. Innstilling av uttrekkslengden Skyv VCLS Post 2.0 inn i seterøret på rammen. Overfør din komfortable setehøyde med en leddmålestokk. For innstilling av uttrekkslengden blir hele setestøtten skjøvet i seterøret. Hold da øye med markeringene for minste innstikkdybde hhv. sykkelprodusentens forskrifter. Husk at VCLS Post 2.0 fjærer inn et lite stykke når du setter deg på setet. Derfor skal i første omgang 5 mm legges til setehøyden. i Setestøttens endelige uttrekkslengde kan sannsynligvis ikke innstilles før etter en prøvekjøring. Fest setehelningen ved først å skru låseskruen så langt at den lager litt friksjon mellom bladfjærene. Det er da helt nødvendig å bruke underlagsskiven under skruen! Skyv setestøtten på nytt inn i seterøret på rammen og kontroller setehelningen ((G) helningsmarkering). Når denne passer, trekk støtten ut og skru låseskruen fast med en momentnøkkel og 6 til 7 Nm. Tiltrekningsmomentet på 7 Nm må aldri overskrides. VCLS Post 2.0 må ikke brukes uten låseskrue. Overhold tiltrekningsmomentet på 6-7 Nm. Endelig feste i rammen Marker setehøyden på overkanten, f.eks. med et stykke isolasjonsbånd og trekk støtten ut igjen. Smør monteringspasta for karbon jevnt og tynt på seterøret innvendig og på det området av setestøtten som skyves inn i seterøret. Skyv VCLS Post 2.0 inn i seterøret på rammen igjen. Rett opp setet i kjøreretning ved å peile inn setespissen på rammens øvre og nedre rør. Skru fast skruen for setestøtteklemmen med en momentnøkkel og det tiltrekningsmomentet som er angitt av rammeprodusenten. Det maksimale dreiemomentet på 7 Nm som er angitt for VCLS Post 2.0 må ikke overskrides. Innstilling av vannrett stilling (avstand til styre) } Avstanden til sykkelstyret blir som vanlig innstilt ved å skyve setet i fastklemmingen. Løsne de to seteklemskruene en til to omdreininger. FLIP 180 centre centre (G) } back front back front

5 5 Skyv setet og hold under innstillingen øye med det begrensede klemområdet på setet, det er som regel merket med en skala eller stoppmerker. Disse markeringene må ikke overskrides. Setestøtten gir også mulighet for å forstørre innstillingsområdet ved å snu hele setefastklemmingen. Løsne da de to seteklemskruene og monter alle fire delene for seteklemmingen på den respektive andre siden. Monter klemmene som beskrevet i kapittel Formontering av setestøtten. Forskyv til slutt setet etter dine behov og skru skruene fast som beskrevet i kapittel Innstilling av setehelning. Garanti ved feil I de første to årene etter kjøpet av VCLS Post 2.0 har du krav ifølge lovbestemt garanti ved feil. Hvis det skulle oppstå mangler, vennligst henvend deg til Canyon Bicycles og legg frem kvitteringen. Pass alltid på at markeringene på setestøtten ~ (høydeskala) er bakover i kjøreretning når alt er montert. Selve setestøtten må ikke dreies 180 rundt! ~ Stell og vedlikehold Rengjør VCLS Post 2.0 regelmessig med vann og en myk klut. Om nødvendig, bruk en såpe uten slipende partikler til å fjerne skitt. Ved hårdnakket skitt som olje eller fett på faste overflater kan det brukes varmt vann tilsatt litt vanlig oppvaskmiddel. Ikke bruk skarpe rengjøringsmidler som f.eks. aceton, trikloretylen, metylen osv., de kan angripe lakk og materiale. Kontroller skruene på VCLS Post 2.0 etter 100 til 300 kilometer hhv. 4 til 12 driftstimer og deretter hver kilometer hhv. 80 driftstimer. Leddene på seteklemmingen kan ha litt spill etter i lang brukstid. Dette har ingen negativ innflytelse på sikkerheten og er ingen mangel. Impressum Ettertrykk, oversettelse og mangfoldiggjørelse eller annen kommersiell benyttelse, også i utdrag og på elektroniske medier, er forbudt uten forutgående skriftlig tillatelse fra Canyon Bicycles GmbH og Zedler Institut für Fahrradtechnik und -Sicherheit GmbH. Canyon Bicycles GmbH Karl-Tesche-Straße 12 D Koblenz og Zedler Institut für Fahrradtechnik und -Sicherheit GmbH NO Opplag 1, juli 2012

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt.

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt. Bike manual DBS og Smart Safety Din DBS sykkel har GRATIS forsikring i 3 måneder og GRATIS registrering i Nordens største sykkelregister i 10 år søkbart for politiet. Hvis sykkelen din blir stjålet dekkes

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker.

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker. N SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY Vi flytter mennesker. Innholdsfortegnelse Forord... 4 Generelle sikkerhetsanvisninger... 5 Juridiske bestemmelser... 8 Høyfrekvent

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer

Sykkelmanual. 10. Utgave, 2014 Denne manualen oppfyller standardene 16 CFR 1512 og EN 14764, 14766 og 14781

Sykkelmanual. 10. Utgave, 2014 Denne manualen oppfyller standardene 16 CFR 1512 og EN 14764, 14766 og 14781 Sykkelmanual 10. Utgave, 2014 Denne manualen oppfyller standardene 16 CFR 1512 og EN 14764, 14766 og 14781 VIKTIG: Denne manualen inneholder viktig sikkerhets-, funksjons- og serviceinformasjon. Les den

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Original bruksanvisning. Motorsag 646 / 652

Original bruksanvisning. Motorsag 646 / 652 Original bruksanvisning Motorsag 646 / 652 9 646 100 NORSK 08/2008 - NORSK - Motorsag 646 / 652 Bruksanvisning Original bruksanvisning Symboler De følgende symbolene anvendes på verktøyet og i denne bruksanvisningen:

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Manual Norsk. Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 1 of 16

Manual Norsk. Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 1 of 16 Manual Norsk Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 1 of 16 Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 2 of 16 BRUKERVEILEDNING OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER INNLEDNING! Les

Detaljer

PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 468027_003

PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 468027_003 Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 78-84 PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 468027_003 1-10 1-4 1-5 1-11 1-6 1-7 1-8 1-12 1-3 1-2 1-1 1-9 2-6 2-5 2-4 2-3 2-7 2-2 2-1 3-7 3-6 3-5 3-1 3-2 3-3 3-4 4-1 4-2 4-3

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

Brukermanual. Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner. Wisper 705Classic og 905Classic. Februar 2013. Vi anbefaler at du leser hele denne manualen før du

Brukermanual. Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner. Wisper 705Classic og 905Classic. Februar 2013. Vi anbefaler at du leser hele denne manualen før du Brukermanual Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner Wisper 705Classic og 905Classic Februar 2013 Vi anbefaler at du leser hele denne manualen før du begynner å bruke din Wisper el-sykkel. Boreios AS - 1

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INNLEDNING INNLEDNING GRATULERER og TAKK for at du kjøpte denne Casall-tredemøllen! Enten målet ditt er å vinne løp eller bare få en rikere og sunnere livsstil, kan

Detaljer