Nr side 26. Samferdselskrise 14 prosent Kontraktører arbeidere på Stortinget Likelønnsløft.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 2010. www.frifagbevegelset.no. side 26. Samferdselskrise 14 prosent Kontraktører arbeidere på Stortinget Likelønnsløft."

Transkript

1 Foto: Ola Sæther LO Nr årgang Organ for Landsorganisasjonen i Norge Foto: Scanpix «Hvem er det som er mest engstelig for en moralsk utglidning, uberettiget utnyttelse av systemet? ( ). Jo, det er slike som oss, som fra før av er sikret full lønn under sykdom ( ) Og det bør vi vel lære noe av». Tidligere Høyre-leder Jo Benkow i 1977 side 26 Samferdselskrise 14 prosent Kontraktører arbeidere på Stortinget Likelønnsløft

2 Svaret er deg og meg I festtaler er vi fl inke til å snakke om mennesker som den store ressursen. I hverdagen er det lett å glemme. Det er ikke oljen som er Norges mest verdifulle ressurs, det er de snart fem millioner menneskene som bor her. Og sannheten er at bare vi klarer å bruke denne ressursen på en skikkelig måte, så vil vi ha løst både togkaos og sykefraværet. I denne utgaven av LO-Aktuelt setter forbundsleder Kjell Atle Brunborg og konserntillitsvalgt leder AV SVEIN-YNGVE MADSSEN ınnhold Petter Hermansen fingeren på den helt sentrale utfordringen for henholdsvis jernbane og vei. Konkurranseutsetting med påfølgende dramatiske kutt i bemanningen har ført til at viktig kompetanse har forsvunnet med menneskene. Det holder ikke med milliarder hvis ikke pengene kan omformes til arbeid. Resultatet er at togene står og veiene forfaller. Og kunnskap til å bygge og drive jernbane og veinett tar det år å skape. Ser man også mennesket i hver enkelt arbeidstaker, er mye gjort for å holde sykefraværet nede. Fagblader og andre medier har over lang tid presentert eksempler på vellykkete tiltak. Fellesnevneren er kort og godt et best mulig arbeidsmiljø. Arbeidstakere som mestrer oppgavene sine, har en stor grad av frihet og som involveres, er langt på vei synonymt med friske medarbeidere. Vanskeligere er det ikke. Og tror du ikke på det er det bare å se i hvilke yrker hvor frafallet er størst. Det er ikke professoren som blir uføretrygdet, det er renholderen eller hjelpepleieren. Men det vil naturligvis være helt feil å hevde at alt sykefravær skyldes arbeidslivet. For roten til mye av ondet finner du i klassestrukturene i samfunnet. Sikrer du deg god utdanning og en bra lønn, vinner du ofte en lotto-gevinst i form av bra helse, livskvalitet og levealder. Nylig kunne NRK fortelle den velkjente sannheten at jo høyere utdannelse du har og jo mer du tjener, desto mer trener du. Den langsiktige løsningen på de utfordringene vi står overfor ligger derfor i skolen. Vi må stoppe det store frafallet i videregående skole. Også her ligger svaret i det helt grunnleggende. Vi må se elevene, vi må inkludere dem og gi dem frihet til å lykkes. Det er en løsning Elvebakken videregående skole i Oslo har lykkes med. Klarer vi det, vil vi ikke bare bidra til at sykefraværet reduseres. Det vil også bety at vi får den nødvendige kompetansen som må til for å få hjulene til å gå rundt i det norske samfunnet. Redaksjonen avsluttet 26. januar Kort lunte, konsentrasjonsproblemer, søvnvansker, humørsvingninger og magesmerter er problemer mange skiftarbeidere offshore må hanskes med når de kommer hjem etter å ha jobbet 14 nattskift i strekk. 12 Den politisk skolerte fagbevegelsen er nøkkelen til å forklare hvorfor det er langt fl ere arbeidere i nasjonalforsamlingen i Norge enn i mange andre land. Men likevel er de sterkt underrepresentert. 20 For den nyvalgte lederen i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, er frafallet i videregående skoler en av de aller viktigste sakene hun vil ta fatt på. Yrkesfagene må styrkes, fastslår hun. 2 LO-AKTUELT

3 Tegning: Hallvard Skauge 8 ØSTLANDSTERMINAL På brevpostens nye storstue skal ansatte daglig sortere og distribuere tre millioner brevsendinger. 16 TARIFFOPPGJØRET Er det rom for reallønnsvekst og hvordan prioritere likelønnsspørsmålet ved vårens tariffoppgjør? 18 SAMFERDSELSKRISE En jernbane i krise og veier i forfall. Fagbevegelsen skylder på regjeringen Bondevik 24 FATTIGDOM Nesten én av fem europeere risikerer å havne i fattigdom. Latvias eldre er mest utsatt. 50 LIKELØNNSLØFT Likelønnsløftet må ikke bli et jippo, men et løft som må strekke seg over fl ere år, krever FO og NTL. 54 LØNNSGARANTI Flere forbund krever at minstegarantibestemmelsen må økes til 90 prosent av industrigjennomsnittet. LO-AKTUELT Organ for Landsorganisasjonen i Norge Postadresse: Stiftelsen LO Media, LO-Aktuelt, Pb. 231 Sentrum 0103 Oslo Besøksadresse: Møllergt. 39, 0179 Oslo Tlf.: Faks: e-post: Abonnement: Ansvarlig redaktør: Svein-Yngve Madssen Mob.: Redaksjonssekretær: Hilbjørg Bjørkås Mob.: Journalister: Stig H. Christensen Mob.: Torgny Hasås Mob.: Ann Fredriksen Mob.: Line Scheistrøen Mob.: Nina Sandås (permisjon) Fotojournalister: Tri Nguyen Dinh Mob.: Sissel M. Rasmussen Mob.: Sekretær: Erle Elisabeth Rogne Tlf.: Mob.: Typografer: Eva-Lill Bekkevad Mob.: Else Sofie Ruud Mob.: LO-Aktuelt trykkes hos Hjemmet Mortensen Trykkeri AS. LO-Aktuelt redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon LO-AKTUELT

4 [HOVEDSAK: SKIFTARBEID] Vanskelig omstillingsprosess 4 LO-AKTUELT

5 TEKST: MARTE FRIMAND Skiftarbeid offshore tar på. Nå skal et nytt forskningsprosjekt se på hvordan oljearbeidere som går i rotasjon eller skift takler overgangen fra jobb til familieliv. Illustrasjonsfoto: Roger Hardy/Samfoto LO-AKTUELT

6 [HOVEDSAK: SKIFTARBEID] Forskerne forventer å fi nne trøtte og slitne skiftarbeidere som trenger opp til en uke før de kan delta hundre prosent i familielivet. Jeg er egentlig en ganske tålmodig person, men etter 14 dager med nattjobbing, er lunta ganske kort. Jeg har ingen ting å gå på, og det skal veldig lite til før jeg for eksempel begynner å kjefte på ungene. Det er ikke noe jeg ønsker å gjøre, men det er dessverre veldig vanskelig å la være, sier IE-medlem Karl Lauvås. Han bruker opp til åtte dager av friperioden sin på å omstille seg og snu døgnet før han fungerer normalt hjemme. I tillegg til kort lunte, forteller Lauvås om både konsentrasjonsproblemer, søvnvansker, humørsvingninger og magesmerter. Lauvås har jobbet som prosessteknikker på Ekofisk i seks år. Han jobber to uker offshore og har fire uker fri. Annenhver gang han er offshore, jobber han dagskift og nattskift. Mens Lauvås er på jobb, venter kone og to gutter, en på to år og en på fire måneder, hjemme. Selv syns Lauvås det går helt greit å jobbe 14 nattskift i strekk. Det er først når han kommer hjem at problemene gjør seg gjeldende. Den første uken etter jeg har kommet hjem, føler jeg meg rett og slett uvel i hele kroppen. Det kjennes som influensaliknende symptomer. I tillegg er jeg svimete og ukonsentrert. Beskjeder går meg hus forbi og det nytter ikke å snakke så mye med meg. Jeg klarer ikke å ta vare på begge barna samtidig hvis kona reiser vekk. Jeg må ha dem en og en av gangen. Ikke føler jeg meg helt trygg bak rattet heller, sier Lauvås. Han har full forståelse for at det er vanskelig for familien å forstå hva det innebærer å snu døgnet etter så lang tid med nattjobbing. Kona mi gleder seg til jeg kommer hjem. Hun ser fram til å få litt avlastning i hverdagen. Mens familien er veldig høyt oppe, er jeg bare trøtt og sliten. Vanskelig: Karl Lauvås fra Hommersåk bruker opp mot åtte dager på å omstille seg etter å ha jobbet 14 dager nattskift på Ekofi sk. Vi er ikke på samme nivå den første uken etter jeg har kommet hjem, sier han. Lauvås syns det er mye lettere å omstille seg etter å ha jobbet dagskift. Jeg bruker et par dager på å omstille meg da også, men ikke på samme måte som når jeg kommer hjem fra nattskift. Etter dagskiftene går det mer på å komme i hjemme-modus rent mentalt, sier Lauvås, som merker stor forskjell på hvor lang tid han trenger på å omstille seg før og etter han fikk familie. Da jeg var singel, og bare hadde meg selv å tenke på, gikk det veldig greit. Det er mye vanskeligere nå. Jeg bruker også lengre og lengre tid ettersom årene går, sier han. Prosessteknikeren har vurdert å kutte ut nattskiftene, men foreløpig er det ikke aktuelt å bytte jobb. Jeg tenker noen ganger at jeg bør få meg noe annet å gjøre. Men samtidig trives jeg veldig godt i jobben. Det er jo først når jeg kommer hjem at jeg får problemer. Men hvis hjemkomsten fortsetter å fungere like dårlig, må jeg revurdere jobbytte. Familien er det viktigste, sier han. Spennende forskning: Seniorforsker Kari Anne Holte (t.h.) og stipendiat Suzanne Merkus ved Iris, er i gang med et forskningsprosjekt som skal se på skiftarbeidernes omstillingsrutiner ved hjemkomst. NY FORSKNING Seniorforsker Kari Anne Holte leder et forskningsprosjekt som skal se på hvordan arbeidstakere som går i arbeidsordninger der man har en periode med intensivt arbeid som utløser lengre perioder med fri, takler å komme hjem etter fl ere uker borte fra familien. Hun tror hun vil fi n- ne fl ere som er i Karl Lauvås sin situasjon. Forskerne vil også se på hvordan arbeidstakere som bor hjemme takler overgangen fra en intensiv jobbperiode til en friperiode, og om enkelte aktiviteter gjør at arbeidstakerne lettere henter seg inn igjen etter en lengre periode med intensivt arbeid. Det fi nnes per i dag svært lite forskning på området. Er arbeidstakerne slitne? Trenger de lang tid til å hente seg inn før de kan delta i familielivet? Stilles det store krav om deltakelse fra partner, og hvilke aktiviteter deltar skiftarbeiderne i når de er hjemme? spør Holte. Hun tror en del skiftarbeidere trenger tid på å omjustere seg etter de har kommet hjem. Det er grunnlag for å tro at mange føler det er en overgangsfase å gå fra jobb til familieliv. Vi vet at mange er trøtte når de kommer hjem og at en del trenger litt tid på å justere seg og tilpasse seg til livet med familien, sier Holte, som tror det kan være snakk om alt fra to til syv dager. Forskerne ønsker å finne ut både hvor stort dette problemet 6 LO-AKTUELT

7 TEKST OG FOTO: MARTE FRIMAND Lett: IE-medlemmet Morten Nordhus har ingen problemer med å skru seg på hjemme-modus etter 14 dager på Nordsjøen. Her med barna Mikkel (8) og Anne (11). Velkjent: Fagforeningsleder i Ekofi sk-komiteen og tillitsvalgt i Industri og Energi, Geir Heddeland, kjenner godt til problemene med omstilling fra offshorejobbing til familieliv. er, men også om det bare gjelder de som jobber natt eller de som har jobbet skift på opp mot 12 timer i døgnet. Jeg tror nok den vanskelige overgangsfasen kan skyldes at mange har jobbet hardt, er slitne og attpåtil har snudd døgnet. Det kan også være at de ikke er fysisk slitne, men at de rett og slett bare trenger noen dager for å endre rutiner, sier Holte. 200 skiftarbeidere i oljeindustrien skal delta i studien. Av disse skal 40 også delta med partneren. Vi ønsker at partneren skal være med og utfylle bildet. Det kan godt være at partneren ser ting på en annen måte, sier Holte. Forskeren tror den samme problemstillingen også gjelder for folk som jobber skift i andre bransjer, som for eksempel bygg og anlegg samt skipsfart. Det kan være at skiftarbeidere i andre bransjer har de samme utfordringene. Det vil variere fra bransje til bransje hvor lange perioder den enkelte ansatte er hjemmefra. Likevel er det grunn til å anta at noen av utfordringene vil være tilsvarende, sier Holte. Prosjektet skal avsluttes i 2012, og mottar støtte fra Forskningsrådet, Industri Energi, Rederiforbundet og Oljeindustriens Landsforening. SLITER IKKE Mens noen sliter med omstillingsprosessen, syns andre det går helt greit. Morten Nordhus fra Stavanger syns ikke det er noe problem å komme hjem etter to uker i Nordsjøen. Han har jobbet offshore i to år på Vega i en kombinert stilling som MWD (measurement while drilling) og dataoperatør. Jobben er ikke fysisk anstrengende, selv om han jobber natt den første uken og dag den andre. Når han kommer hjem, har han tre uker med familien før han skal ut på Nordsjøen igjen. Når jeg kommer hjem er jeg hundre prosent til stede fra dag en. Jeg følger barna til skolen og rydder og vasker hjemme. I tillegg deltar jeg på arrangementer på skolen til barna, samt deres fritidsaktiviteter, sier Nordhus. Nordhus og kona har vært gift i 12 år. Nordsjøarbeideren tror det er sunt for ekteskapet at han er borte noen uker med jevne mellomrom. Når jeg kommer hjem er vi som nyforelsket igjen. Jeg har spurt kona om hun vil at jeg skal slutte å jobbe skift. Da svarte hun at da kom hun i så fall til å begynne med skiftarbeid, ler Nordhus, som tror den greie omstillingsprosessen har mye med innstilling å gjøre. Både for de som er offshore, men også for den som sitter hjemme. Det er viktig at begge to er enige i at den ene skal jobbe skift. Man må snakke sammen og samarbeide hele veien, sier han. VELKJENT PROBLEM Fagforeningsleder i Ekofi sk-komiteen og tillitsvalgt i Industri og Energi, Geir Heddeland, kjenner godt til problematikken rundt å takle overgangen fra jobb til familieliv for skiftarbeidere. Selv har han jobbet offshore på Ekofi sk i 16 år. Siden 2001 har han vært på land som hovedtillitsvalgt i ConocoPhillips. Etter 14 dager offshore, er man ofte trøtt og sliten. Samtidig har familien hjemme vært lenge alene, og forventer tilstedeværelse når man endelig kommer hjem. Det er ikke alltid lett å få forståelse for at man har behov for å hvile, sier Heddeland. Hans inntrykk er at det er vanlig at skiftarbeidere trenger noen dager å komme seg på før de kan delta hundre prosent i familielivet. Det er nok veldig individuelt hvor mange dager hver enkelt trenger for å omstille seg. Etter 14 dager med nattskift, trenger man nok lenger tid enn om man har jobbet dag. Jeg har inntrykk av at mange som jobber natt trenger opp mot en uke. Men dette har også med alder å gjøre. Det er lettere å snu døgnrytmen når man er ung, sier Heddeland, som selv bare har jobbet dagskift offshore. Det er også en omstilling etter dagskiftene. Man jobber gjerne 12-timersskift, 14 dager i strekk, og det er klart man blir sliten av det også, sier han. På spørsmål om hva som kan gjøres annerledes for å gjøre overgangen lettere, ønsker Heddeland seg større individuelle tilpasninger. Jeg vet at det er veldig vanskelig å få til, men hver enkelt skulle hatt større mulighet til å tilpasse antall nattskift man ønsker å jobbe. Alle reagerer forskjellig på de ulike påkjenningene. I Conoco- Phillips har nattarbeiderne en del påvirkning på antall netter de vil jobbe, men det er likevel innenfor visse rammer. Fleksibiliteten er fortsatt for liten, sier Heddeland. LO-AKTUELT

8 [ARBEIDSPLASS: ØSTLANDSTERMINALEN] Miks: Elisabeth Eriksen (tv) og Irene Barkat skal fortsatt sortere manuelt, men automatiseringen tar over mange oppgaver. 8 LO-AKTUELT

9 TEKST: ODD ARNE OLAFSEN FOTO: TOR LIE Fredag 29. januar 2010: En merkedag for Posten Norge AS. Den nye Østlandsterminalen åpnes offisielt. Der skal nærmere medarbeidere fra nesten 50 nasjonaliteter daglig sortere og distribuere omkring tre millioner brevsendinger. Altså halvparten av alle landets brev. LO-AKTUELT

10 [ARBEIDSPLASS: ØSTLANDSTERMINALEN] Dimensjoner: kvadratmeter samlet gulvfl ate på én etasje gir terminalen luft og dimensjoner. Da Posten Norge AS i 2005 besluttet å fi nne lokalisering for et nytt hovedterminalanlegg for Oslo og Østlandet, var det ikke bare å knipse, kjøpe en tomt og sette i gang. Utfra fl ere alternativer, der en tomt på Alnabru i Oslo var med i innspurtsfasen, falt det endelige valget på Robsrud i Lørenskog kommune. Terminalen er av en slik størrelse at den måtte igjennom omfattende utredninger blant annet med bakgrunn i aktuell kommunedelplan for grøntstruktur, kulturminner, vassdragsforvaltning, regional næringsutvikling, trafi kkutvikling og risiko for såkalt uønskede hendelser; altså en rekke miljømessige forhold. I 30 år hadde sidefløya til det mye omtalte Postgirobygget i Oslo sentrum vært sentral i brevsorteringen, men den fyller ikke lenger de viktigste behovene. Å sende post opp og ned i seks etasjer er veldig urasjonelt. I tillegg til brevsorteringen ville Posten derfor prøve å samle flere funksjoner i en ny terminal. På Robsrud er det plass nok, og trafikkmessig ligger den ideelt til. SKAPE GOD ARBEIDSPLASS Lokaliseringen i Lørenskog skapte mange protester, men etter en omfattende saksbehandling kunne de første forberedende gravearbeidene starte i april Etter diverse prøvedriftfaser åpner Østlandsterminalen offi sielt 29. januar. På en 220 mål tomt, med en grunnfl ate på kvadratmeter og et totalt bruttoareal på kvadratmeter. Tomta er stor nok til eventuelle framtidige utvidelser av produksjonsarealet. Sorteringshallen alene krever kvadratmeter. Der vil tre millioner brev passere hver dag. Det utgjør cirka halvparten av landets brevforsendelser. Østlandsterminalen skal ha døgndrift. Hver dag vil nærmere personer har sitt daglige arbeid på terminalen. Nesten 50 nasjonaliteter er representert i lokalene. Nærmere 600 er på skift samtidig. Med et så omfattende prosjekt måtte Posten i tillegg bekoste nye veier, avkjørsler, kulverter, gang- og sykkelveier og støybegrensende tiltak. Likevel står fortsatt 74 mål av tomta igjen som grøntområde. Kostnadsrammen for Østlandsterminalen er to milliarder kroner. I tillegg har Posten brukt nærmere en halv milliard kroner til nødvendige og forventete anskaffelser av maskiner og utstyr. En omfattende utbedring av veinettet omkring den nye terminalen, inkludert nye bussholdeplasser, er også med i regnestykket fordi døgntrafikken til og fra terminalen kommer opp i flere tusen såkalte kjøretimer. Godt er det da at Kommunal Landspensjonskasse (KLP) allerede har kjøpt det gamle brevsenteret for 760 millioner kroner. STORT OG GRØNT Terminalsjef Vidar Flydal, med 35 år bak seg i Posten, har vært prosjektleder det siste året. Med så mange aktører involvert i prosjektet er jeg veldig imponert over framdriften. På de tre 10 LO-AKTUELT

11 TEKST: ODD ARNE OLAFSEN FOTO: TOR LIE viktigste områdene selve byggog anleggsbiten, sorteringsteknologien og IKT har vi ligget på planlagt linje eller gjerne litt foran skjemaet. Det er gjort veldig store investeringer, men også økonomisk gikk prosjektet helt i rute, sier Flydal til LO-Aktuelt. Det er boret 90 såkalte energibrønner 200 meter ned i fjellet. Disse forsyner oss med jordvarme som dekker 60 prosent av energibehovet vårt, både til oppvarming og kjøling om sommeren, sier en stolt terminalsjef. Det er også bygget et søppelsorteringsanlegg som kan gjenvinne alt som lar seg bruke om igjen. Transporten har fått sin egen vaskehall med miniverksted for kort vei til service og reparasjoner. En del tidligere manuelle arbeidsoppgaver blir automatisert. Dette krever omfattende omstillinger, men det viktigste målet er å skape en god og trygg arbeidsplass der folk vil trives. Vi får også en større utfordring med ledelsestrening, men når alt er på plass har vi som mål å jobbe på verdens mest effektive postdistribusjon. Vi har både økonomiske, produktivitetsmessige og kvalitetsmessige mål med den nye terminalen, sier Flydal. KULTURMIKS PÅ GULVET Allerede fra nyttår var postbudene fra Lørenskog på plass i produksjonen. I begynnelsen av februar følger Lillestrøm-kollegaene etter og fra 13. mars er Oslo sentrum-personalet på plass i terminalen. Reklameposten får egen plass i produksjonen, det får også håndteringen av cirka daglige retursendinger. Sortering av «klump» er en annen oppgave. Det betyr å skille ut a- og b-post som ikke holder standard konvoluttdefi nisjon. Nye arbeidsrutiner blir en utfordring. De som før sorterte post og kjørte ut på samme dag, vil heretter jobbe en uke inne og en uke ute. Det blir en av de største omstillinger vi har hatt i mine år i Posten, sier Flydal. Å samle transport, distribusjon og produksjon på ett gulv blir en utfordring fra starten av. En sammensmelting av personale som kommer fra helt forskjellige arbeidskulturer, med forskjellige vaner og uvaner, sier hovedverneombud for Oslo/Akershusregionen, Marina Dahle. Jeg har vært inne i prosjektet fra dag en. Det har vært utrolig artig og lærerikt. Fra vernetjenestens side har vi fått til nesten alt vi ønsket. Det har vært litt gi og ta, men sånn er det jo, sier Dahle, mens hun instruerer oss i trafikkreglene. Røde streker på gulvet skal skille fotgjengere fra truck-trafikken. Mens vi øver, ser vi at truck ene har «vikeplikt» ved de mange blåmalte fotgjengerfeltene rundt om i hallen. Her står sikkerheten høyt. Med mye nytt utstyr blir en del tunge løft borte, men når vi løser én utfordring kan det fort komme en ny. Totalt sett vil alt som har med HMS-området å gjøre bli en viktig utfordring i seg selv, sier Dahle. Den nye terminalen har virksomhet døgnet rundt. Med unntak av noen stille timer natt til søndag, med lite produksjon, blir det tilnærmet døgndrift, bekrefter Flydal. Østlandsterminalen har statlig pålegg om at halvparten av de ansatte skal kjøre kollektivt til og fra jobben. Det er anlagt stativ som frister med plass til 60 sykler. I tillegg er det innredet et trim- og velværesenter i kjelleren på hele 500 kvadratmeter. Østlandsterminalen har det meste. Imponert: Et stort prosjekt med veldig mange aktører og en imponerende gjennomføring, konstaterer terminalsjef Vidar Flydal fornøyd. Utfordringer: Hovedverneombud Marina Dahle, med bakgrunn i transporten, har fått på plass all viktig HMS, men forventer utfordringer i sammensmeltingen av så mange kollegaer på ett gulv. LO-AKTUELT

12 [REPORTASJE: STORTINGSKLASSEN] Arbeiderfritt Storting Historisk topp Den første arbeider kom inn på Stortinget i Det var en filer fra Fredrikstad som representerte Arbeiderpartiet. Arbeiderrepresentasjonen før andre verdenskrig lå på rundt fire prosent. I etterkrigstiden har den steget til ni prosent. I dag er den fjorten prosent. LO A Nasjonalforsamling: I Stortingssalen er det bare 14 prosent med bakgrunn fra arbeiderklassen. Dette er likevel bedre enn de fl este andre land i Vest-Europa og USA. Arkivfoto: Tri Nguyen Dinh 12 LO-AKTUELT

13 TEKST: HENRIK PRYSER LIBELL uten fagbevegelsen Bare 20 av 169 stortingsrepresentanter har en tradisjonell arbeiderbakgrunn. Et demokratisk problem, mener Fellesforbundets leder Arve Bakke. Utenfor: Utenfor Stortinget er derimot arbeiderklassen ofte representert i demonstrasjoner. Erfaringen fra fagbevegelsen er også bakgrunnen for at de omlag 14 prosentene arbeidsfolk som har plass på Stortinget har skaffet seg politisk erfaring. Arkivfoto: Sissel M. Rasmussen LO-AKTUELT

14 [REPORTASJE: STORTINGSKLASSEN] Staut: For mange framstår Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen som «arbeideren på Stortinget». Han var smelteverksarbeider et par år før han i 1979 begynte som skogsarbeider. Han var i skogen fram til Og tok opp yrket igjen i Arkivfoto: Håvard Sæbø, Magasinet En gjennomgang LO-Aktuelt har fått foretatt viser at et svært lite mindretall av de folkevalgte har en yrkesbakgrunn som kan plassere dem i kategorien tradisjonell arbeider. I Norge fi nner du fremdeles stortingsrepresentanter som har jobbet i fabrikken, butikken, som matros eller i skogen. Felles for de fl este av dem er at de kom inn i politikken via fagbevegelsen. Den sterke og godt politisk skolerte fagbevegelsen er nøkkelen til å forklare hvorfor det er langt flere arbeidere i nasjonalforsamlingen i Norge enn i mange andre land. FAGBEVEGELSEN VIKTIG For 14 prosent folkevalgte med arbeiderbakgrunn blir mange, hvis en sammenlikner for eksempel med USA. I det amerikanske Senatet er to av tre politikere advokater, og nesten samtlige senatorer er fra de såkalte frie yrker, og av høye utdanninger. Selv i de fl este andre land i Norden og Vest-Europa er det færre arbeidere og yrkesfaglærte til å representere velgerne enn i Norge. Fagbevegelsen har vært en viktig faktor for å sørge for at det er politikere i Norge med arbeiderbakgrunn, og kanskje til og med en forklaring på hvorfor det er flere med lav utdanning og arbeiderbakgrunn i det norske parlamentet enn i andre parlamenter. I andre land har man tradisjonelt hatt langt flere akademikere. Selv i Sverige er jo sosialdemokratenes partigruppe i Riksdagen sterkere preget av høyutdannede grupper enn i Norge, sier Hilmar Rommetvedt, statsviter og forskningsleder ved International Research Institute of Stavanger (IRIS) ved Universitetet i Stavanger til LO-Aktuelt. AKADEMIKER POLITIKKVENNLIG Rommetvedt mener arbeiderne har vært rimelig godt representert i Norge, men når akademikere likevel dominerer i politikken i forhold til befolkningen, tror Rommetvedt det ligger i naturen på akademiker-yrkene. Noen yrker og utdanninger passer bedre for politiske verv enn andre. Politikken er jo en form for teoretisk virksomhet, som kanskje ligger lettere for folk med akademisk bakgrunn enn de vanlige yrkesfagretningene. I språkyrker som journalistikk og kommunikasjon er for eksempel formuleringsevne og nettverk viktig, sier han. Yrkesfagene har ikke samme natur. Det å være snekker gir i seg selv ikke så stor kompetanse for å bli politiker, sier Rommetvedt, men det å være talsmann for snekkerne gjør det. Slik kompenserer fagbevegelsen for mangelen på «politikertrening» som akademisk utdanning og yrke gir. SYKEPLEIER OG ARBEIDER LO-Aktuelt har ikke betraktet sykepleiere som arbeidere. På Stortinget er det åtte med sykepleier-bakgrunn. Det er typisk, mener spesialist på Stortinget og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Trond Nordby, at sykepleiere ikke lenger regnes som arbeidere. Arbeiderne som begrep er en utdøende rase på tinget. Det er jo få som kaller seg arbeidere ellers i samfunnet også i dag. Jeg husker professor Ulf Torgersen undersøkte ordforekomsten av ordet «arbeider» i politiske artikler. Han fant ut at den hadde dalt over tid, mens bruken av yrkestitler som hjelpepleier og sykepleier økte, sier han. Han mener 14 prosent ikke er nok til å endre maktbalansen mot middelklassen. Uansett hvilket ord man bruker på det, arbeiderklassen har vært og er fortsatt, underrepresentert på Stortinget, sier han til LO-Aktuelt. DEMOKRATISK PROBLEM Det synes også Fellesforbundets leder, Arve Bakke, som mener det er et problem for politikken at det er altfor få tingmenn- og Et problem: Det er et demokratisk problem at arbeiderbefolkningen ikke er forholdsmessig representert på Stortinget, mener forbundsleder Arve Bakke i Fellesforbundet. Arkivfoto: Sissel M. Rasmussen 14 LO-AKTUELT

15 TEKST: HENRIK PRYSER LIBELL kvinner med arbeiderbakgrunn i forhold til befolkningen og arbeidsstyrken. Jeg synes det er et demokratisk problem hvis vårt parlament ikke er representativt for kjønn, alder, geografi og våre ulike yrkesgrupper. Stortinget bør i stor grad gjenspeile befolkningens sammensetning, sier Arve Bakke til LO-Aktuelt. Jeg synes det er viktig at vi har representanter på Stortinget som kommer fra praktiske yrker eller fra industrien, sier Bakke. Han er likevel nøye med å understreke at stortingsrepresentant skal representere velgerne, ikke yrket sitt. Bakke vil dessuten gjerne understreke at forbundet hans kan ta æren for å ha skolert både Dag Terje Andersen, Martin Kolberg, Gunn Karin Gjul, Tor Arne Strøm og Per Rune Henriksen politisk. De fem er medlemmer av Fellesforbundet og representanter på tinget i dag. PARTIENE AVGJØR MER Gjul fi kk ikke plass på LO Aktuelts «arbeiderliste», fordi hun er utdannet jurist og derfor regnes som akademiker. Det illustrerer også at arbeider-bakgrunn neppe er nødvendig for å føre «arbeidervennlig» politikk. Hilmar Rommetvedt mener politikernes bakgrunn preger politikken, men ikke avgjørende. Yrket og utdanningen til representantene preger utfallet av politikken, men vi skal ikke glemme at det først og fremst er partiene som preger politikken. Det er jo ingen som representerer sitt yrke eller sin stand, bare sitt parti. Så når yrket spiller inn er det når partiets standpunkt preges av de som sitter i fagkomiteene, og hvem som sitter i fagkomiteene kan iblant forklares ut fra hvem som har en spesiell bakgrunn i en sektor, sier professoren. HELST LEDERE Opp mot Bakkes ønske om representasjon stiller en annen stortingskjenner, Morten Søberg, en motsatt idé. Søberg er politisk rådgiver for stortingsrepresentanten Ola Borten Moe fra Senterpartiet og forfatter av boka «Senatet som aldri vart. Essay frå Stortinget». Det har historisk vært et evig spørsmål om hvordan Stortinget skal «speile» befolkningen. Yrke er én kategori. Kjønn, alder og IQ er andre, og til og med nynorsk som hovedmål. I virkeligheten er det vel bare fantasien som setter grenser for mer eller mindre presise oppfatninger om representasjon. Selv er jeg mindre opptatt av dette, og heller mer i retning av det politikeridealet som rådde grunnen i starten; helhetstenkning og rasjonelt sinnelag, sier han. Han mener politikk ikke handler om å speile befolkningen, men å speile befolkningens interesser og krav. Politikk er å lytte og lede, og vise vei, mener Søberg, og den er helt jevnt fordelt mellom arbeidere og akademikere og andre grupper; Evnen til å lede kommer ikke fra yrke eller utdanning, men fra personligheten, fastslår Ola Borten Moe. Kilder: Kjell Eliassen: Storting og regjering Ottar Hellevik: Stortinget, en sosial elite? Trond Norby: I politikkens sentrum Stortingets CVer Arbeidere på Stortinget LO A Navn parti fylke tidligere yrkeserfaring utdanning Terje Aasland Ap Telemark El- og IT Forbundet, LO Energimontør Tor Arne Strøm Ap Nordland Fellesforbundet, LO Ingeniør, høyskole Dag Terje Andersen Ap Vestfold Smelteverk, skogsarbeider Journalistikk, Folkeuniv. Jorod Asphjell Ap Sør-Trøndelag Trykker Mekaniske fag Per Rune Henriksen Ap Hordaland Tømrer Tømrer og byggmester Eirin Sund Ap Rogaland Rådgiver, engineering Videregående Susanne Bratli Ap Nord-Trøndelag Butikkarbeider Videregående Wenche Olsen Ap Østfold Renholdsleder Videregående Lillian Hansen Ap Nordland Bussjåfør Ikke oppgitt Martin Kolberg Ap Buskerud Postbud, fabrikkarbeider Yrkesfag, elektro Bendik Arnesen Ap Telemark Matros, maskinpasser Yrkesskole Bente Thorsen FrP Rogaland Frisør Frisør Øyvind Korsberg FrP Telemark Markedskons., annonsesalg Svakstrømsmontør Torgeir Trædal FrP Nordland Brannmann Brannmann Per Sandberg FrP Sør-Trøndelag Prosessoperatør Prosessindustri Jan-Henrik Fredriksen FrP Finnmark Sveiser Sveiser Kenneth Svendsen FrP Nordland Sveiser, sjåfør Yrkesfag, snekker Jan Arild Ellingsen FrP Nordland Miljøleder, videregående Bilmekaniker Anne Ljunggren Ap Nordland Butikkmedarbeider Statsvitenskap LO-AKTUELT

Tittel. Alle snakker om været side 8 Jobben og kulda side 49. Nr. 1 2010. www.frifagbevegelse.no. www.lo-aktuelt.no. side 44

Tittel. Alle snakker om været side 8 Jobben og kulda side 49. Nr. 1 2010. www.frifagbevegelse.no. www.lo-aktuelt.no. side 44 www.frifagbevegelse.no www.lo-aktuelt.no LO Nr. 1 2010 105. årgang Organ for Landsorganisasjonen i Norge Foto: Sissel Foto: M. Ola Rasmussen Sæther Tittel side 44 Alle snakker om været side 8 Jobben og

Detaljer

side 28 Nr. 1 2011 Sosiale entreprenører Vil bygge velferd www.frifagbevegelse.no Leif Sande fortsetter debatten om kraft

side 28 Nr. 1 2011 Sosiale entreprenører Vil bygge velferd www.frifagbevegelse.no Leif Sande fortsetter debatten om kraft www.frifagbevegelse.no LO Nr. 1 2011 106. årgang Organ for Landsorganisasjonen i Norge FOTO: SISSEL M. RASMUSSEN Sosiale entreprenører Vil bygge velferd side 28 Solveig Igesund brenner for solidaritet

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

27 38 SAMFERDSEL OG TEKNISK

27 38 SAMFERDSEL OG TEKNISK < SEKSJON SAMFERDSEL < SEKSJON HELSEOG OGTEKNISK SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 2-2015 < For medlemmer i Fagforbundet 1400 ekst PIMAN Forsidefoto: Christian Clausen ra timer i fag152sams1.indd 1 Meldte seg

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Fagarbeidere inn i skolen SIDE 32

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Stiftelser uten politisk kontroll

Detaljer

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG Martin klar for yrkes-ol Går for gull i Calgary side 24-27 s a k e r leder Trynefaktor satt i system 3 Slik blir arbeidslivet med Frp 10 Politi eller kamerat?

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Helsefagarbeidere inn i skolen SIDE 36 Helse

Detaljer

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell fotpleie SIDE 32 SIDE 10 < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. www.fagbladet.

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell fotpleie SIDE 32 SIDE 10 < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. www.fagbladet. < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 2-2015 < For medlemmer i Fagforbundet 1400 ekst PIMAN Forsidefoto: Christian Clausen ra timer i fag152hels1.indd 1 Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Fagarbeidere inn i skolen SIDE

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Maskulint i barnehagen SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Maskulint i barnehagen SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no Forsidefoto:Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 2-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Fosterhjem: 800 barn bor uten tilsyn Side 8 Molde best på bosetting SIDE 17 Maskulint

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 32

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 32 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog

Detaljer

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Arkivene under øksa igjen SIDE 32. Side 8. www.fagbladet.no

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Arkivene under øksa igjen SIDE 32. Side 8. www.fagbladet.no Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 2-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Fosterhjem: 800 barn bor uten tilsyn Side 8 Molde best på bosetting SIDE 17 Arkivene

Detaljer

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Personvern nytt pressmiddel 30 Historisk deltidsseier 54

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Personvern nytt pressmiddel 30 Historisk deltidsseier 54 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2008 NARKOMANE PÅ ANBUD SIDE 8 Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Personvern

Detaljer

Hovedlinjene i oppgjøret vedtatt TEKST OG FOTO: KARI-SOFIE JENSSEN

Hovedlinjene i oppgjøret vedtatt TEKST OG FOTO: KARI-SOFIE JENSSEN INFORMASJONSBLAD TIL TILLITSVALGTE MARS NR. 2 04 ÅRGANG 2 Hovedlinjene i oppgjøret vedtatt TEKST OG FOTO: KARI-SOFIE JENSSEN LO-leder Gerd Liv Valla var til stede på Fagforbundets sentrale tariffkonferanse

Detaljer

Omstridt og elsket s.14-27

Omstridt og elsket s.14-27 NR.2 FEBRUAR 2008 23. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG Omstridt og elsket s.14-27 Offshore få vekk forskjellene! s. 3 s a k e r En uønsket reprise 3 Vil ha samordnet oppgjør 14 Alle skal jobbe lengre 16 AFP-optimist

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog

Detaljer

grensa ga? Side 10 KOMMUNESAMMENSLÅING: www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

grensa ga? Side 10 KOMMUNESAMMENSLÅING: www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet KOMMUNESAMMENSLÅING: Hvor skal grensa ga? Side 10 INNHOLD Tar tak i giftfarene

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen ut i det grøne 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen ut i det grøne 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON HELSE OG SOSIAL TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2008 NARKOMANE PÅ ANBUD SIDE 8 Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting

Detaljer

grensa ga? Side 10 KOMMUNESAMMENSLÅING: www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

grensa ga? Side 10 KOMMUNESAMMENSLÅING: www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet KOMMUNESAMMENSLÅING: Hvor skal grensa ga? Side 10 INNHOLD Fellesskapets hukommelse

Detaljer

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Nettjournal kan redde liv SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Nettjournal kan redde liv SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 2-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Fosterhjem: 800 barn bor uten tilsyn Side 8 Molde best på bosetting SIDE 17 Nettjournal kan

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 Nr 10 - desember 2014 Undervisning i fengsel side 14 15 Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 leder I skolen 10 2014 Foto: privat Skrinlegger studieavgift 6 Ung i

Detaljer

Lønnsgapet øker og øker

Lønnsgapet øker og øker Forsideillustrasjon: Werner Juvik og Vidar Eriksen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2012 Lønnsgapet øker og øker Side 8 Helse og sosial Kols-kurs i Vestre Toten Ansatte på sykehjem og i

Detaljer