nytt Nr årgang I høyden og dybden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt Nr. 1 2011 24 årgang I høyden og dybden"

Transkript

1 Nr årgang nytt I høyden og dybden

2 Leder Tor-Erik Olimb, daglig leder Kristian Olimb AS. Gode løsninger for å fornye Norge Når vi nå har tatt fatt på et nytt år gjør man seg også noen refleksjoner. Ved årsskiftet hadde Kristian Olimb AS en ordrereserve på 130 millioner kroner og i januar ble denne reserven øket med ytterligere 55 millioner kroner. Vi er heldig som arbeider i en bransje som ikke er så sårbar for snø og kulde. I flere år har vi hatt sterkt fokus på å levere anbud jevnt gjennom hele året, og nå ser det ut til at vi høster gevinster av dette arbeidet. Vi gleder oss over at behovet for NoDig tjenester bare øker for hvert år, og det setter samtidig også krav til at vi stadig forbedrer våre produkter og våre tjenester slik at markedet etterspør den beste kompetansen på dette fagfeltet. De siste årene har vi også arbeidet målbevisst for å tilføre markedet muligheten for fornying av rør med små dimensjoner, og spesielt innen vann har vi satset betydelige ressurser. Nå tror jeg vi endelig har knekket koden og kan lansere dette produktet med full tyngde. Det er dere som kunder som hele tiden melder inn behov. Vår oppgave er å være markedsleder og offensiv produktutvikler, og dermed kunne tilby gode løsninger på de utfordringer dere møter i hverdagen. På den måten kan vi sammen fornye Norge. Midgardsormen-prosjektet i Oslo har krevd mye oppmerksomhet også fra min side det siste året. Nå gleder jeg meg over at prosjektet går etter planen. Når vi er så heldig å få være delaktig i så store prosjekter er det også viktig at vi samtidig holder fokus på alle de andre oppgavene vi skal stå til tjeneste med. Vi ønsker også dette året å være en samarbeidspartner på jakt etter de beste løsningene, sammen med våre kunder. Mitt motto er at ingenting er umulig, men det umulige kan ta litt lengre tid og kanskje koste noen kroner ekstra. Jeg håper både konkurrenter og kolleger kan jobbe sammen for å rørfornye Norge. nytt Ansv. redaktør: Tor-Erik Olimb, tlf: , Redaktør: Odd Borgestrand, Borg Medier AS, Gullfunnet 13, 1570 Dilling, tlf , e-post: Utgis av Olimb i samarbeid med Rørfornying Norge. Opplag: Tre utgaver pr år. Grafisk produksjon: RM grafika, tlf: Trykk: 07 Gruppen AS Gutta som var med på rekord-oppdraget er fra venstre; Rolf Ellingsen, Stig Nygaard, Ari Gudmundson, Knut Theodorsen og Harald Wiersholm. Tett oppfølging og ny rekord Innføring av foring i en selvfallsledning på 910 meter for Hias IKS på Hamar gikk etter boka, og nå kan Kristian Olimb AS påberope seg ny norsk rekord med ett strekk på 333 meter. Den aktuelle selvfallsledningen for spillvann var på totalt 910 meter med en rørdimensjon på 400 millimeter. Med den nye rekorden for ett enkeltstrekk med foring i Norge har vi bevist at vi makter store oppgaver innen rørfornying, sier en godt fornøyd drifts sjef for rørfornyingsavdelingen hos Olimb, Bjørn Mathisen. Hvilken begrensning det er i lengde for et enkelt strekk vil han nødig spekulere i, men han tror ikke denne rekorden vil stå i mange år. I tillegg til fornying av ledningen ble det også byttet seks kummer, opplyser Mathisen. Total anleggstid for hele strekket var åtte døgn, inkludert rigging og nedrigg, og det er vi også godt fornøyd med i tillegg til selve norgesrekorden, sier Mathisen, som betegner Hias som en profesjonell oppdragsgiver. Både prosjektleder Erik Bøhleng og byggeleder Siv Vassdal fulgte prosjektet meget tett og sørget for god dialog og meget tett oppfølging og dokumentasjon. Det ble stilt grundige krav til vår dokumentasjon av mannskap, maskiner/utstyr, renoveringsprodukt og alle forhold på anleggsplassen. Det ble også tatt ut en rørprøve av installert foring for å sjekke at tilbudt kvalitet, det vil si ringstivhet, var i overensstemmelse med installasjonen. Denne testen ble utført ved NORNER as i Stathelle, og foringen besto testen. For oss som hovedentrepenør var dette utelukkende en positiv opplevelse, sier Mathisen. 2 rehabnytt

3 Nyheter NoDig bedre enn graving Fortsatt benyttes NoDig-metoder primært i områder det er kostbart å grave, eller der det er umulig å grave. Vi kan nok engang dokumentere at NoDig er kostnadseffektivt, men like viktig i disse miljø-tider: Et dramatisk mye lavere CO2-utslipp enn ved konvensjonelle gravearbeider. Av Asplan Viak as v/ Arve Hansen og Hias IKS v/ Erik Bøhleng. I 1975 ble det i Hamar-regionen lagt en meter lang avløpsledning av DN400 betongrør med gjennomsnittlig fall på 4. Ledningen ligger primært over dyrket mark og i utmark, og har i 35 år mottatt avløpsvann fra lange pumpe ledninger. Rørtilstanden kan oppsummeres til stedvis betydelig innvendig tæring og gjennomgående belegg / begroing. Men foreløpig er det ikke registrert noen form for rørdeformasjoner. Dermed var dette en pasient med en restlevetid, som åpnet for flere alternative ledningsfornyelser. Konkurransen I samarbeid med oppdragsgiver Hias IKS ble det utarbeidet et konkurransegrunnlag, hvor aktuelle metoder konkurrerte: Konvensjonell graving / utskifting. Utblokking og innføring av PE-rør. Strømpeinstallasjon. Kvalitet på ferdig installasjon er likt definert for innvendig diameter og ringstivhet, for å kunne sammenligne tilbudene. Resultatet Konkurransen resulterte i fem kvalifiserte entreprenør-tilbud. Tabellen viser tre utvalgte tildelingskriterier. Noen kommentarer: Pris: NoDig-metodene ligger lavest, men på grunn av relativt stor rørdimensjon er forskjellene noe utlignet. Høyeste tilbud ligger ca. 80 % høyere enn laveste tilbud. Anleggstid: Her viser NoDig-metodene et av sine store fortrinn. Ledningseiere binder opp mindre ressurser til Metode: Pris (Mill. kroner): administrasjon og byggeledelse, og kanskje bør dette kriterium tillegges noe større vekt etter hvert. CO2-utslipp: De store forskjellene på NoDig og graving har sin årsak i kortere anleggstid, minimalt med masse transport- / masseforflytting og mindre publikumsulemper. Fra tidligere prosjekt har vi beregnet ca. 10 kg CO2-utslipp pr. meter for NoDig, mens tilsvarende prosjekt utført med konvensjonell graving ligger på ca. 100 kg CO2-utslipp pr. meter. Refleksjoner Miljø-bølger skyller innover flere fagfelt. Vi kan nå lese om Miljøskred for bygg, hvor det utdannes miljørevisorer til klassifisering av bygningers miljømessige kvalitet. Kanskje vi innenfor VA-bransjen kan løse dette innenfor egne rekker, ved å bli enda flinkere til å innarbeide gode tildelingskriterier i konkurransegrunn lagene? Mye tyder på Anleggstid (Uker): CO2-utslipp (Tonn): Graving 1 3, Graving 2 3, Utblokking 3,2 6 2 Strømpe 1 2, Strømpe 2 3, Utskiftingstakten i Hamarregionen skal økes, og Hias vurderer NoDig-løsninger som aktuelle metoder der de er relevante. at entreprenørene er flinke til å definere planlagt ressurs bruk av maskiner og utstyr. Utfordringen ligger antakeligvis i å etterprøve dette under prosjektgjennomføringen. Dette prosjektet viser at det er fullt mulig å konkurranseutsette alternative metoder for ledningsfornyelse. Men det er helt avgjørende at ferdig installasjon ligger på samme kvalitetsnivå. Etter hvert som både rådgivere og entreprenører blir flinkere til å definere miljøbegrepet, bør dette tildelingskriteriet få sterkere fokus hos spesielt norske kommuner. Hias er inne i sluttfasen av Saneringsplan for hovedavløpsledninger i kommunene Ringsaker, Stange, Løten og Hamar. Utskiftingstakten skal økes, og Hias vurderer NoDig-løsninger som aktuelle metoder der de er relevante. Organisasjon: Prosjektleder: Erik Bøhleng, Hias IKS Byggeleder: Siv Vassdal, Hias IKS Byggelederstøtte: Asplan Viak as v/ Arve Hansen Hovedentreprenør: Kristian Olimb as UE Gravearbeid: Dobloug Entreprenør as UE Spyling / Rørinspeksjon: Flagstad as rehabnytt

4 Aktuelt Utfordret på problemløsninger Den faglige debatten og meningsutvekslinger innen VA-faget står alltid sterkt på Hallingtreff på Geilo. I år var det en rekke nye ansikter i konferansesalen, og for første gang fikk de høre aktører fortelle om prosjekter der ikke alt gikk som planlagt. Bjørn Mathisen og Øystein Olimb fra Kristian Olimb AS, Ola Sandum fra Sandum AS og Steinar Trageton fra Hallingplast AS ble utfordret til å gi eksempler på prosjekter der man virkelig fikk muligheten til å foreta justeringer og nye innfallsvinkler for å komme i mål med prosjektene. Den trygge rammen rundt et Hallingtreff gjør det mulig å være åpen også om det som ikke gikk som planlagt, mener de fire aktørene som sto fram med sine historier. Seansen vakte både begeistring og respekt fordi den var så annerledes. Derfor styrket også Hallingtreff sin posisjon som et unikt og uformelt fagtreff for ulike aktører innen VA-bransjen i Norge. Hallingtreffet er av enkelte blitt betegnet som en kameratklubb for spesielt inviterte personer, siden kapasiteten på treffet er begrenset til om lag 100 deltakere. Konferanse-nestor Arve Hansen i Asplan Viak AS i Drammen tilbake viser påstanden på det mest bestemte. I samme båt Enten vi liker det eller ikke er vi i samme båt i det norske VA-miljøet. Vi er genuint opptatt av å fornye og vedlikeholde en meget viktig del av den norske infrastrukturen. Derfor er det viktig å ha en møteplass hvor vi kan diskutere løsninger og nye ideer uten at vi kobler dette opp mot forhandlinger og kontrakter. Og nettopp derfor kan vi utfordre entreprenører og rørprodusenter til åpenhet om sin hverdag, mener Arve Hansen. De som deltar på Hallingtreff er praktisk orienterte personer som vil noe med sitt fag eller sin lokale infrastruktur. Det er få steder representanter fra kommuner, vannverk, kommunale- og interkommunale driftsselskaper, rådgivende ingeniører og konsulentselskaper åpent kan diskutere og utveksle erfaringer på samme måte som under Hallingtreff. En spennende utfordring Øystein Olimb kunne trekke fram en rekke eksempler innen styrt boring der han sammen med sine medarbeidere møtte uventede utfordringer. Eksempelet som ble belyst spesielt under seansen på Hallingtreff ble presentert av Tom A. Karlsen i Cowi AS, som delte erfaringer med styrt boring i forbindelse med fjernvarmeutbyggingen i Fredrikstad. -Vi møtte utfordringer blant annet med grunnforhold og en privat garasje som ble påført setningsskader på 30 cm som følge av arbeidene, men alle hadde fokus på et godt resultat, og dermed løste vi også utfordringene underveis, understreket den rutinerte rådgivende ingeniøren i Cowi AS. Øystein Olimb var anspent før han for åpen scene skulle avsløre hvordan firmaet taklet setningsskader under styrt boring i Fredrikstad sammen med Cowi-ingeniør Tom A. Carlsen. Øystein Olimb innrømmer overfor Rehab Nytt at det var en ny erfaring å gjennomføre innspill i plenum med fokus på hva som ikke gikk etter planen. Samtidig ga dette oss en god anledning til å fortelle at hver eneste dag gir oss muligheter til vise at vi er gode på å takle det utforutsette og rydde opp i egne ambisjoner. Vi er svært opptatt av å stå jobben ut og levere det vi har kontrakt på. Det er en stor tilfredsstillelse å vite at vi ordner opp etter oss. I sin karriere har Øystein Olimb gått fra èn jobb, på grunn av så spesielle grunnforhold at det rett og slett ikke var mulig å benytte styrt boring som løsning. I dette tilfellet var det en spesiell morene metning der vi ikke fant løsmassene som vi var avhengig av for å løse oppdraget. Møter vi store utfordringer sørger vi for å sette inn de ressursene som er nødvendig for å løse oppgaven. Det er en del av vårt verdigrunnlag, selv om det til tider kan koste oss en del ekstra kroner. En firmapresentasjon av denne type er utfordrende. Vi kjenner hverandre i denne bransjen, og innslag av denne typen gjør oss bare enda mer troverdig, konkluderte både Sandum, Olimb og Hallingplasts representanter. Bjørn Mathisen og Øystein Olimb(t.h) fra Kristian Olimb AS tok utfordringen med å gi et innblikk i arbeidssituasjoner der ikke alt gikk som planlagt. En ny erfaring i konferansesammenheng som de kom meget godt ut av. 4 rehabnytt

5 Ledningsnett og faglig kompetanse hovedfokus på Hallingtreffet 100 år gamle vannledninger duger ikke i dag, og alle gode krefter må jobbe for å heve kompetansen også i grøfta, mener to av innbyderne til Hallingtreff, Arve Hansen i Asplan Viak (t.h) og Steinar Trageton ved Hallingplast AS. Det fjortende Hallingtreffet ble betegnet som et av de faglig mest interessante av veteraner som har vært med gjennom mange år, og for de mange nykommerne ble treffet en inspirasjonssamling der de møtte høyt kvalifiserte fagfolk som var sterkt opptatt av å øke selvbildet og kvaliteten av de som jobber med ledningsfornying. I tillegg til et godt gjennomført fabrikkbesøk hos Hallingplast var det kommunal overtakelse av stikkledninger som satte sitt preg på årets samling på Geilo. Som første kommune i landet har Stavanger kommune vedtatt å overta private stikkledninger for vann. Det har lenge vært en stor utfordring for kommunen å få redusert vannlekkasjene, som er nærmere 40 prosent. Politikerne har fulgt anbefalingen fra sitt eget fagmiljø innen vann- og avløp å overta hele ledningsnettet ut av offentlig vei og gate. I byene kan det i praksis bety at kommunen overtar ledningsnettet helt inn til husvegg. Det fortalte seksjonsleder Harald Bergsagel i vann og avløpsetaten i Stavanger kommune. Fagmiljøet på Hallingtreff mente at det optimale hadde vært om kommunen overtok ledningsnettet helt inn til kjelleren, og dermed få full kontroll med ledningsnettet. Egentlig er det ingen grunn til at ikke vannforbruket kan leses av på samme måte som el-forbruket i en bolig. Diskusjonen om dette temaet foregikk både i konferanse sal og i de mange gode pausene under treffet som også i år ble arrangert av Olimb, Sandum, Asplan Viak og Hallingplast. Deltakere fra Norge, Sverige og Finland bidro med kunnskapsoverføring og var svært engasjert også under foredragene. Per Arne Schau i Avavi AS, var en av foredragsholderne som klarte å engasjere og provosere med sin oppfatning av hvordan rørinspeksjon, tetthetsprøving, trykkprøving og desinfisering foregår rundt om i landet. Han slo fast at tetthetsprøving i alt for mange tilfeller nå blir sløyfet. Ofte blir rør slept langs bakken og dermed blir det lett lekkasjer på spissende. Grensene tøyes ofte i skjøtene, avvinklinger blir større enn tillatt. Ofte er det for dårlig forankring og ofte fylles rørene for raskt med vann, og luft får dermed ikke tid til å evakuere. Vi må få opp standarden på folk ute på anlegg, og spesielt de som fysisk legger rørene, mente Schau. NoDig har sterkt fokus på Hallingtreff og det er bred enighet om at dette er en metode som det må satses videre på. De aktørene som jobber innen dette feltet er avhengig av topp kompetanse, og fagkunnskapen hos disse selskapene ligger på et høyt plan, etter min mening, sa Schau da han fikk anledning til å oppsummere hele konferansen. Denne kompetansehungeren bør også andre yrkesgrupper hige etter, slo han fast. Det kommer stadig nye produkter også innen VA-faget. Flere aktører, fra Ahlsellrepresentanten Tom Tverran til drevne rørleggere fra flere kommuner mente det må bli slutt på å kaste bruksanvisninger. Det er ikke farlig å lese en bruksanvisning selv om man har yrkesstolthet. Vi må gjøre oss kjent med de nye produktenes egenskaper, var blant uttalelsene som falt. Grossistene fikk ikke mange lovord fra deltakerne på Hallingtreff. Grossistfirmaene har et ansvar for kompetanseoverføring, men vi registrerer at grossistene absolutt ikke er gode på veiledning. De må derfor bli flinkere til å henvise sine kunder til importører eller leverandører. Grossistene har også et problem med rekruttering fordi lønnsnivået er langt lavere i den bransjen enn hva man kan tjene som praktisk utøvende rørlegger. God service avhenger av fagkompetanse. Økonomene har overtatt styringa hos grossistene, og da blir det lite kompetanse i grossistenes rekker, var påstanden fra flere kommunale ledningseiere. Primus motor for Hallingtreffet, Arve Hansen fra Asplan Viak, fikk velfortjent ros for årets treff,og dermed blir det nok jubileumstreff på Bardøla hotell på Geilo i Der vil det bli kamp om plassene når årets deltakere formidler hva de fikk oppleve på årets treff. rehabnytt

6 Portrettet Peer Christian Nordby Alder: 50 år Status: Gift med Marianne og har døtrene Anna Elise og Sigrid Emilie. Stilling: Markedssjef hos Kristian Olimb AS Bosted: Larkollen Markedssjef Peer Christian Nordby er aktivt tilstede på messer og fagtreff, her fra VVS dagene på Lillestrøm i 2008, sammen med kunder og sin daglige leder Tor-Erik Olimb. Halve livet hos Olimb 26 år er gått siden dagens markedssjef hos Olimb og en sentral person i opprettelsen av Rørfornying Norge begynte i NoDig bransjen. Han kom til sin første jobb i en skranglete 2CV, men etter en tids mobbing skiftet mannen stil og kjøpte seg en BMW 316. Av Odd Borgestrand Det var tidligere kontorsjef John Ringsby som gjennomførte ansettelsesintervjuet for drøyt 26 år siden. Da hadde Nordby gjennomført elektro-utdanning ved Tune-teknikeren, avtjent verneplikt og gjort en jobb i FN-styrken i Libanon. Nordby ønsket seg en jobb ute i frisk luft, og han ble sendt rett ut sammen med sine nye kolleger Tor Arne Eriksen og Bjarne Borge. De ga ham en tøff oppgave 6 rehabnytt der han fikk klar beskjed om at unge Nordby neppe ville klare mer enn to uker. Det første oppdraget var krype inn i en 450 milllimeter og skjære grenrør. Den oppgaven gjorde meg betenkt, men de skulle ikke bli kvitt meg så lett. Det var faktisk moro å jobbe sammen med disse to friske gutta, blant annet med oppdrag i Sverige og Finland. Vi hadde mange oppdrag også den gangen, og som ung gutt fikk jeg oppleve mye på midten av 80-tallet. God arbeidsplass Nordby innrømmer at han noen ganger har hatt lyst å finne på noe annet, men den lysten har gått fort over. Hos Olimb har jeg alltid opplevd stor frihet under ansvar, og derfor har det vært en god arbeidsplass, sier han.

7 Peer Christian har i alle år vært tilknyttet firmaets rørfornyingsavdeling. Her har han fulgt med i utviklingen innen bransjen. Da jeg begynte hos Olimb hadde vi nesten monopol i markedet, men det er kommet flere aktører. Det en fordel med dyktige konkurrenter. Vi har et stort marked, og det er plass for dyktige kolleger i konkurrerende firmaer. Konkurranse skjerper oss både i produksjon og kvalitetssikring. Det kommer både oss og våre kunder til gode, mener Nordby, som understreker at Olimb fortsatt har en sterk posisjon i markedet, og har vært en pådriver i utvikling av utstyr og ulike metoder. Nordby har i dag mye kontakt med de samarbeidende firmaene i Rørfornying Norge. Han syns det er en morsom gjeng å jobbe sammen med. Rørfornying Norge består av ulike firmaer og mennesketyper, men vi har en felles målsetting, understreker han. Faglig aktiv Nordby er aktiv i RIN og SSTT. Han nyter stor faglig anerkjennelse, og er også en person de aller fleste kommer godt overens med. Nordby er ikke blant de som setter seg selv i fokus. Han er opptatt av fag og gode løsninger. Alternativene til graving er det som trigger meg. Vi er hele tiden på jakt etter nye løsninger. Vi har klart å løse utfordringer i grøfta, i offshore og innen rørfornying i boliger de siste årene. Jeg møter hele tiden engasjerte mennesker som vil noe, og som klarer å finne løsninger. Derfor syns jeg det er moro å være med på dette. Jeg har lært mye av firmaets grunnlegger, Kristian Olimb. Han understreket at firmaet skulle holde sin sti ren. Vi ble advart mot koblinger og for tette bånd. Ryddighet i forretningslivet har derfor vært viktig. Det er spøkefullt sagt at man skal ha kontakt med kunden ved to anledninger, nemlig ved kontraktsinngåelse og når sluttfakturaen leveres. tida går ser kolleger at man ikke er på høyden lenger i praktiske oppgaver, sier han med et smil. I dag er Nordby markedssjef. Det skjedde i forbindelse med omstrukture ring i firmaet, da Rørfornying Norge og datterselskapet Oliner System AS ble etablert. Jeg er egentlig ingen markedsmann, men hos Olimb er vi flinke til å hente inn kompetanse. Min styrke er et stort kontaktnett og lang fartstid i rørbransjen, mener Peer Christian. Vi har i alle år hatt en filosofi på at vi skal være synlig i markedet, og i de faglige forum. Vi ønsker å være med som premissleverandør, og bruker derfor mye tid sammen med fagfolk. Vi er gjerne med på utvikling av systemer eller produkter som fremmer NoDig-ideen, enten innspillene kommer fra kommuner eller andre private selskaper. En god kollega Peer Christian og daglig leder Tor-Erik har vært et tospann i alle år. Tor-Erik Olimb fremhever gode egenskaper hos en av sine mest lojale og trofaste medarbeidere. Han har tilegnet deg en enorm kompetanse og derfor lytter bransjen til ham. Peer Christian fremhever aldri seg selv, han beholder roen i kritiske situasjoner og sier aldri nei. Derfor er han en nøkkelperson i firmaet, - godt likt både av kunder og kolleger, og en person vi alltid kan stole på, sier Olimb. Vi kjenner hverandre veldig godt. Det kan bli en utfordring dersom vi blir for gode kamerater. Derfor har vi bevisst valgt å skille mellom arbeid og fritid. Vi har mye med hverandre å gjøre på jobben, og der har vi ulike roller. Det er Tor-Erik som er sjefen, men jeg vil gjerne være sjef over min egen fritid, sier Peer Christian med et smil. Sannheten er nok at jentene i familien har sjefsrollen også på fritidsaktivitetene. Arbeid og fritid Den største utfordringen for Nordby er å prioritere egen arbeidstid. Jeg føler ofte at det er for få timer i døgnet. Jeg har ei kone som er meget forståelsesfull, og som til tider også jobber mye overtid, og vi har derfor klart å kombinere arbeid og fritid på en akseptabel måte, mener han. Kona Marianne betegner mannen sin som ambisiøs, med mange planer men med et liv der tida ikke strekker til. Han ønsket mer fritid i femtiårsgave, og da er håpet at noe av den tida kan brukes hjemme, sier hun med et smil. To døtre var veldig stolte av pappaen sin da han ble feiret i november, og det tyder på at pappa gjør alt han kan for å være sammen med jentene sine. Han har også engasjert seg sterkt i eget lokalmiljø i Larkollen. Det siste året har han vært med å dra i gang en seilforening, og han var en av de mest aktive med bygging av bygdas flerbruks hall. Der gikk det noen timer til dugnad. I tillegg har han også engasjert seg i styreverv i kommunens eldresenter, uten at han regner med sikker plass der om år. Flyttet inn på kontoret Etter fire år ute i grøfta ble Nordby flyttet inn på kontoret. Noen ganger savner han det praktiske arbeidet ute i felten, men prosjektering og anbudsregning er også viktig for et entreprenørfirma, og Nordby har i dag utvilsomt en nøkkelrolle når det gjelder å skaffe oppdrag til Olimb. Mange av oss vil gjerne kombinere arbeid inne og ute, men etter hvert som Kona Marianne mener hun har verdens flotteste mann, og døtrene Anna Elise og Sigrid Emilie har verdens beste pappa, - når de ser ham. rehabnytt

8 Aktuelt Anleggsleder Anders Hoven Dahlman til høyre sammen med driftssjef i anleggsavdelingen, Øystein Olimb i midten og daglig leder Tor-Erik Olimb, smiler etter en godt gjennomført økt i tunellene under Oslo sentralbanestasjon og opp mot Akerselva. Underjordisk møte med Midgardsormen Kristian Olimb AS og samarbeidspartner Østergaard AS gikk seirende ut i anbudsrunden om delprosjekt E og G i det enorme Midgardsormen-prosjektet i Oslo. Prosjektet har en kostnadsramme på cirka 1,3 milliarder kroner. Olimb og Østergaard AS har sikret seg oppdrag for nærmere 300 millioner av dette gigantprosjektet. Det 130 år gamle avløpssystemet i indre Oslo er nå under en kraftig modernisering. Samtidig legges det til rette for byutviklingen i Bjørvika. Prosjektet er blant Oslo kommunes viktigste miljøtiltak, og det er dette vi får være med på, sier en begeistret daglig leder i Olimb, Tor-Erik Olimb. 8 rehabnytt Rett før jul tok han med en rekke av sine medarbeidere som til daglig ikke er involvert i Midgardsormen-prosjektet. Det ble en spennende underjordisk reise i Oslo sentrum, med anleggsleder Anders Hoven Dahlman som guide. I tillegg til ansatte var også inviterte forretningsforbindelser og gjester med i de store tunellene som nå er etablert under Oslo sentrum. Mot Børsen og Akerselva Olimb og Østergaards ferske fortsettelseskontrakt har en ramme på drøye 53 millioner kroner. Det betyr at de to entreprenørene, som nå holder god

9 Store dimensjoner for forsikringsselskapet Gjensidiges representanter under befaringen, Morten Wasserfall, Stein Uhnger og Runar Norhelle i hvert sitt rør sammen med Øystein og Tor-Erik Olimb. Samarbeidet med operatørene fra Østergaard har vært meget bra, mener anleggsleder Anders Hoven Dahlman. God stemning da Tor-Erik Olimb (i midten) tok med seg sin økonomisjef Line Minge Vestby og kontorsekretær Therese Haddeland til Bjørvika for å få et innblikk i arbeidet med Midgardsormen. framdrift i delprosjekt B, Vaterland/ Jernbanetorget-Gamlebyen, fortsetter videre mot Børsen og Akerselva. Delprosjekt E omfatter etablering av avløpsledning fra Christian Frederiks plass til Grev Wedels plass, dels med grøftefrie metoder og dels i åpen grøft. Deler av strekningen utføres i fellesentreprise med Statens vegvesen, i forbindelse med arbeidene med av og påkjøringsramper til nye E18. Delprosjekt G omfatter traséen langs Akerselva, fra Vaterland til Arkitekthøyskolen ved Kuba, og etableres i hovedsak i åpen grøft, mens en del skal gjennomføres med styrt boring. Nyskapende under bakken Det er store og ambisiøse dimensjoner som preger det økonomiske, anleggsmessige og metodiske omfanget. Det er første gang mikrotunnelering med laserstyring blir gjennomført i Norge, og det er dette Olimb og Østergaard har lykkes med i svært stor grad. Utgravingene har delvis foregått under havnivå, og for første gang i Norge benyttes det et spesial konstruert trykkluft kammer for å jevne ut trykket. Vi har møtt mange og spesielle utfordringer, men vi har gjennom godt entreprenørskap løst alle utfordringer vi har møtt så langt, sier en fornøyd Tor- Erik Olimb og prosjektleder Morten Hansen hos Østergaard AS. Borehode på 30 tonn Det er snart gått et år siden et enormt borehode på 30 tonn ble senket åtte meter under bakken ved Bispelokket i Bjørvika. Borehodet var utstyrt med en liten gravemaskin som graver ut massene inne i betongrørene etter hvert som de trykkes inn. Rørene har en indre diameter på 2,4 meter og en ytre diameter på 3 meter. Lengden på rørene varierer fra 2,75 meter til 4,0 meters lengde og veier opp mot 25 tonn per stykk. Borehodet er utviklet av Østergaard AS. Det har en åpen front som sørger for god oversikt under utgravingen og gjør det enklere å fjerne alle underjordiske hindringer. Midgardsormen skal fortsette å krype seg sakte, men sikkert framover med en hastighet på 5-8 meter per dag. Begge entreprenørene er forberedt på at det også de neste månedene og på de neste strekkene kan dukke opp situasjoner under fremdriften som man ikke har kunnet forutse, til tross for et grundig geologisk forarbeid. Hele Midgardsormen-prosjektet skal fullføres første halvår i rehabnytt

10 Avansert styringssystem åpner for mer styrt boring Harald Wiersholm og Tallak Heitmann er to av operatørene på styrt boring for Kristian Olimb AS. Her fra oppdraget for Skedsmo kommune. Her måtte vi treffe innenfor en diameter på 20 centimer på 120 meters avstand. Vi smøg oss inn på første forsøk, og den store utfordringen er når man ikke kan komme til ved endepunktet. Her hadde vi både sideveis og høydemessige forhold å ta hensyn til. Vårt styringssystem viste seg også her å være hundre prosent til å stole på, og det åpner for nye muligheter innen dette fagfeltet, mener Øystein Olimb. Kristian Olimb har høstet en rekke erfaringer med styrt boring de siste 10 årene. Kravene til presisjon øker, og takket være bruk av et meget avansert styringssystem kan firmaet nå opprettholde en meget stor grad av presisjon selv i krevende byområder med betydelig infrastruktur. For åtte år siden ble det gjennomført styrt boring ved Bøhler Avfallsdeponi, der man fornyet en ledning inn i en kum på 22 meters dybde, og med et treffpunkt inn i kummen som hadde en diameter på 50 centimer. Fornyingen av en avløpsledning for Sparebank 1 SMN Kvartalet AS i Midtbyen i Trondheim var i fjor kandidaten til et av årets NoDig prosjekter under SSTT-konferansen i Bergen. Her boret Olimb et strekk på 110 meter med rørdimensjon på 315 millimeter inn i en kulvert under under parkerings huset til Sparebank 1 og Britannia Hotell. Avviket var mindre enn 5 centimer i forhold til hva som var planlagt. Dette viser at vi har den kompetanse og det utstyr som er nødvendig for å gjennomføre meget krevende oppgaver, sier driftssjef i anleggsavdelingen hos Kristian Olimb, Øystein Olimb til Rehab Nytt. -Hvor liten blink kan du ha? På Skedsmo har vi nylig utført styrt boring ved en lokal pumpestasjon i forbindelse med utbyggingen av Strømmen storsenter. Her var styrt boring eneste alternativ på grunn av komplisert infrastruktur. Vi foretok inntrekking av 280 mm PE ledning på syv meters dybde, og med et treffpunkt på 0,2 meter. Oppgaven for Skedsmo kommune var å foreta en separering av et eksisterende fellessystem og bore en ny ledning på sju meters dyp midt i Strømmen sentrum, med tett bebyggelse og stor gjennomgangstrafikk. Dermed var ikke graving et aktuelt tema. Etter den vellykkede boringen kan kommunen legge ned en ny pumpestasjon og gjennomføre sine saneringsplaner på en økonomisk forsvarlig måte, mener Øystein Olimb Nå betegner han en kilometers boring i leirmasser med en 300 millimeter PE-ledning som et volum-oppdrag firmaet gjerne tar på seg, men det følger alltid spenning med hvert eneste oppdrag. Det er noen oppdag vi må ta oss råd til å benytte det mest avanserte utstyret for i størst mulig grad å oppnå ønsket resultat, understreker han. Det er viktig å komme i god dialog med oppdragsgiver slik at ledningseier får et godt innblikk i hvilke løsninger vi kan tilby, og hvilken miljømessig gevinst det handler om i de aller fleste tilfeller, sier Olimb til slutt. 10 rehabnytt

Nr. 3 2010 23 årgang. nytt. 40 år med olje, søl og rør

Nr. 3 2010 23 årgang. nytt. 40 år med olje, søl og rør Nr. 3 2010 23 årgang nytt 40 år med olje, søl og rør Leder Rolf Dalby er driftsleder hos Kristian Olimb AS. Det nesten umulige er mulig Offshore arbeid med Statoil som kunde er alltid krevende og lærerikt.

Detaljer

Nr. 2 2010 23 årgang. nytt. Midgardsormen rører på seg

Nr. 2 2010 23 årgang. nytt. Midgardsormen rører på seg Nr. 2 2010 23 årgang nytt Midgardsormen rører på seg Leder Av Øystein Olimb Driftssjef anlegg Kunnskap og erfaring Styrt boring muliggjør etablering av rør i områder som tradisjonelt er utenkelig eller

Detaljer

Nr. 1 2012 25 årgang. nytt. Rekruttskole for rørfornyere

Nr. 1 2012 25 årgang. nytt. Rekruttskole for rørfornyere 25 år Nr. 1 2012 25 årgang nytt Rekruttskole for rørfornyere Leder Roar Haugland Forretningsutvikler og controller i Olimb Group Vi setter standard Som den ledende rørfornyingsaktøren i Norge registrerer

Detaljer

Problemer med avløpsrør?

Problemer med avløpsrør? Problemer med avløpsrør? Vi er norges største leverandør av nye rør uten oppgraving Vi kontrollerer tilstand på gamle rør innvendig med kamera Alle rør fra kjøkken, WC og sluk, helt ut til offentlige avløp

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

RØRFORNYER NIDAROSDOMEN

RØRFORNYER NIDAROSDOMEN REHAB Nr. 3 2012 NoDig FOKUS I TRONDHEIM RØRFORNYER NIDAROSDOMEN PÅ PLASS I ROGALAND STAVANGER GÅR FORAN PROBLEMLØSERE PÅ LØTEN SATSER PÅ HAMMERBORING DW-Lineren lansert UTENRIKS VIL LEGGE USA I RØR Av

Detaljer

Først med SINTEFgodkjenning

Først med SINTEFgodkjenning Nr. 1 2010 23 årgang nytt nytt Først med SINTEFgodkjenning Leder Av Carl Christian Sibbern Daglig leder Oliner System AS og Rørfornying Norge Endring i organisasjonen De fleste av våre forbindelser er

Detaljer

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA REHAB NR. 1 2015 4000 INSTALLASJONER I LODDEFJORD RØRFORNYING EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA FAG OG FELLESSKAP PÅ HALLINGTREFF EID GÅR FORAN MED GRAVEFRITT LYSE UTSIKTER I EN BØLGEDAL FORNYER SVENSK FJERNVARME

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

50 åring med høye mål

50 åring med høye mål REHAB NYTT 1, FEBRUAR 2007 20. ÅRGANG. 50 åring med høye mål En vis mann har sagt at den beste måten å møte framtida på er å skape den. I 50 år har Kristian Olimb AS alltid funnet nye løsninger på de utfordringer

Detaljer

SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE?

SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE? REHAB Nr. 1 2014 SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE? TØRKETIDEN FORBI I FROGNERPARKEN PÅ JAKT ETTER DE BESTE LØSNINGENE REKRUTTERER I BARNEHAGENE JOBBER FRAM VA-FAGET SSTT FEIRER 25 I KØBENHAVN Av Tor-Erik Olimb

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår Nyheter Nr. 1 2009 22 årgang nytt nytt Fjernvarmerør der fuglene rår 1 Leder Nyheter Nyheter Peer Chr. Nordby Markedssjef Kristian Olimb AS Vi har løsningene Årsmøtet i Rørfornying Norge er nylig avviklet

Detaljer

TEKNIKK. Vann & Avløp KOMMUNAL 11/2010. Oslo. Tromsø. Status for ByggSøk- byggesak. Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt

TEKNIKK. Vann & Avløp KOMMUNAL 11/2010. Oslo. Tromsø. Status for ByggSøk- byggesak. Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt KOMMUNAL 11/2010 TEKNIKK Vann & Avløp Oslo Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt Tromsø Har sjekket 2400 anlegg de fleste vil få pålegg Status for ByggSøk- byggesak www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

Refleks NR.5-2008. Side 6. SIDE 3 - Vi har mye å jobbe med. Refleks 5 - Desember 2008

Refleks NR.5-2008. Side 6. SIDE 3 - Vi har mye å jobbe med. Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember 2008 1 - Vi sender kun ut mannskaper når det er behov, sier Espen Sørlie, kontraktsleder Vestfold nord. Bedre utnyttelse s 12-13 NR.5-2008 Satser stort i nord s 8-9 Må dokumentere

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Nr 2-2014 3. årgang NYE SLISSERENNER BEGEISTRER GJESTESKRIBENT: Alternativ overvannshåndtering. BASAL pumpestasjon

Nr 2-2014 3. årgang NYE SLISSERENNER BEGEISTRER GJESTESKRIBENT: Alternativ overvannshåndtering. BASAL pumpestasjon Nr 2-2014 3. årgang NYE SLISSERENNER BEGEISTRER GJESTESKRIBENT: Alternativ overvannshåndtering BASAL pumpestasjon VA forum gir med dette ut sitt 2. nummer i 2014 og vil takke Inger Anita Merkesdal for

Detaljer

GVD-prosjektet Strategier for ledningsfornyelse

GVD-prosjektet Strategier for ledningsfornyelse Strategier for ledningsfornyelse Bachetomta - Lierstranda, 3400 Lier Tlf: 32 83 87 20 Fax: 32 85 39 33 Lier, januar 2008 2 av 39 Innholdsfortegnelse : 1.0 Arbeidsopplegg 4 1.1 Oppdraget 1.2 Organisering

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Briljante kummer TEMA: Stjørdal infiltrerer i vegen. Langbend ga løsningen. Christen Ræstad: Forandringer, utfordringer og muligheter.

Briljante kummer TEMA: Stjørdal infiltrerer i vegen. Langbend ga løsningen. Christen Ræstad: Forandringer, utfordringer og muligheter. Nr 1-2014 3. årgang Stjørdal infiltrerer i vegen Christen Ræstad: Forandringer, utfordringer og muligheter Langbend ga løsningen TEMA: Briljante kummer 2014 VA-forum 1 Basal AS er Norges største leverandør

Detaljer

Refleks. Mesta- sjefen NR.4-2008. Side 4-5. SIDE 18-19 - Tapene må bort

Refleks. Mesta- sjefen NR.4-2008. Side 4-5. SIDE 18-19 - Tapene må bort Refleks 4 - November 2008 1 - Vi må bli tøffere og slå ned på HMSbrudd. Det er ikke frivillig å følge regelverket, sier KHMS-sjef Bjørn Bakke. Nye traineer s 14-15 NR.4-2008 Ga bånn gass s 6-7 Med Geo

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Magne Sveen Ny styreleder i LBO

Magne Sveen Ny styreleder i LBO Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2014 Magne Sveen Ny styreleder i LBO Unikt kutteverktøy Jobben min: Jon Ekren Portrettet: Kenneth Yttervik Styrket Aberdeen-kontor NDT inspeksjon på Ekofisk

Detaljer

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 OM OSS Olimb er en betydelig aktør innen vann og avløpssektoren

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 11 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Innledning Illustrasjonsbilde: Fra prosjektet Arneberg Hage. 2 Innledning Forutsigbar og lønnsom Året vi har lagt bak oss endte med røde regnskapstall, noe

Detaljer

Refleks 4 - April 2006. Pangstart i Drammen s 6 7 Brakkeliv i Eiksund s 8 9 På rett vei i sør s 10 11

Refleks 4 - April 2006. Pangstart i Drammen s 6 7 Brakkeliv i Eiksund s 8 9 På rett vei i sør s 10 11 Refleks 4 - April 2006 1 - Det er godt å se folk i gult som jobber langs veien, sier Glen Allan Eikeland, ny distriktssjef i Kr.sand. Vinterdriften kan bli bedre s 4 5 NR.4-2006 Pangstart i Drammen s 6

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Trondheims milliardbedrifter

Trondheims milliardbedrifter 4 08 tema: Trondheims milliardbedrifter i Inger Johanne Solhaug om Nidar Torkild Reinertsen om Reinertsen AS Berit Rian om ny jobb i NiT Selv om du transporterer kasser trenger du ikke kjøre rundt i en

Detaljer