nytt Nr årgang I høyden og dybden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt Nr. 1 2011 24 årgang I høyden og dybden"

Transkript

1 Nr årgang nytt I høyden og dybden

2 Leder Tor-Erik Olimb, daglig leder Kristian Olimb AS. Gode løsninger for å fornye Norge Når vi nå har tatt fatt på et nytt år gjør man seg også noen refleksjoner. Ved årsskiftet hadde Kristian Olimb AS en ordrereserve på 130 millioner kroner og i januar ble denne reserven øket med ytterligere 55 millioner kroner. Vi er heldig som arbeider i en bransje som ikke er så sårbar for snø og kulde. I flere år har vi hatt sterkt fokus på å levere anbud jevnt gjennom hele året, og nå ser det ut til at vi høster gevinster av dette arbeidet. Vi gleder oss over at behovet for NoDig tjenester bare øker for hvert år, og det setter samtidig også krav til at vi stadig forbedrer våre produkter og våre tjenester slik at markedet etterspør den beste kompetansen på dette fagfeltet. De siste årene har vi også arbeidet målbevisst for å tilføre markedet muligheten for fornying av rør med små dimensjoner, og spesielt innen vann har vi satset betydelige ressurser. Nå tror jeg vi endelig har knekket koden og kan lansere dette produktet med full tyngde. Det er dere som kunder som hele tiden melder inn behov. Vår oppgave er å være markedsleder og offensiv produktutvikler, og dermed kunne tilby gode løsninger på de utfordringer dere møter i hverdagen. På den måten kan vi sammen fornye Norge. Midgardsormen-prosjektet i Oslo har krevd mye oppmerksomhet også fra min side det siste året. Nå gleder jeg meg over at prosjektet går etter planen. Når vi er så heldig å få være delaktig i så store prosjekter er det også viktig at vi samtidig holder fokus på alle de andre oppgavene vi skal stå til tjeneste med. Vi ønsker også dette året å være en samarbeidspartner på jakt etter de beste løsningene, sammen med våre kunder. Mitt motto er at ingenting er umulig, men det umulige kan ta litt lengre tid og kanskje koste noen kroner ekstra. Jeg håper både konkurrenter og kolleger kan jobbe sammen for å rørfornye Norge. nytt Ansv. redaktør: Tor-Erik Olimb, tlf: , Redaktør: Odd Borgestrand, Borg Medier AS, Gullfunnet 13, 1570 Dilling, tlf , e-post: Utgis av Olimb i samarbeid med Rørfornying Norge. Opplag: Tre utgaver pr år. Grafisk produksjon: RM grafika, tlf: Trykk: 07 Gruppen AS Gutta som var med på rekord-oppdraget er fra venstre; Rolf Ellingsen, Stig Nygaard, Ari Gudmundson, Knut Theodorsen og Harald Wiersholm. Tett oppfølging og ny rekord Innføring av foring i en selvfallsledning på 910 meter for Hias IKS på Hamar gikk etter boka, og nå kan Kristian Olimb AS påberope seg ny norsk rekord med ett strekk på 333 meter. Den aktuelle selvfallsledningen for spillvann var på totalt 910 meter med en rørdimensjon på 400 millimeter. Med den nye rekorden for ett enkeltstrekk med foring i Norge har vi bevist at vi makter store oppgaver innen rørfornying, sier en godt fornøyd drifts sjef for rørfornyingsavdelingen hos Olimb, Bjørn Mathisen. Hvilken begrensning det er i lengde for et enkelt strekk vil han nødig spekulere i, men han tror ikke denne rekorden vil stå i mange år. I tillegg til fornying av ledningen ble det også byttet seks kummer, opplyser Mathisen. Total anleggstid for hele strekket var åtte døgn, inkludert rigging og nedrigg, og det er vi også godt fornøyd med i tillegg til selve norgesrekorden, sier Mathisen, som betegner Hias som en profesjonell oppdragsgiver. Både prosjektleder Erik Bøhleng og byggeleder Siv Vassdal fulgte prosjektet meget tett og sørget for god dialog og meget tett oppfølging og dokumentasjon. Det ble stilt grundige krav til vår dokumentasjon av mannskap, maskiner/utstyr, renoveringsprodukt og alle forhold på anleggsplassen. Det ble også tatt ut en rørprøve av installert foring for å sjekke at tilbudt kvalitet, det vil si ringstivhet, var i overensstemmelse med installasjonen. Denne testen ble utført ved NORNER as i Stathelle, og foringen besto testen. For oss som hovedentrepenør var dette utelukkende en positiv opplevelse, sier Mathisen. 2 rehabnytt

3 Nyheter NoDig bedre enn graving Fortsatt benyttes NoDig-metoder primært i områder det er kostbart å grave, eller der det er umulig å grave. Vi kan nok engang dokumentere at NoDig er kostnadseffektivt, men like viktig i disse miljø-tider: Et dramatisk mye lavere CO2-utslipp enn ved konvensjonelle gravearbeider. Av Asplan Viak as v/ Arve Hansen og Hias IKS v/ Erik Bøhleng. I 1975 ble det i Hamar-regionen lagt en meter lang avløpsledning av DN400 betongrør med gjennomsnittlig fall på 4. Ledningen ligger primært over dyrket mark og i utmark, og har i 35 år mottatt avløpsvann fra lange pumpe ledninger. Rørtilstanden kan oppsummeres til stedvis betydelig innvendig tæring og gjennomgående belegg / begroing. Men foreløpig er det ikke registrert noen form for rørdeformasjoner. Dermed var dette en pasient med en restlevetid, som åpnet for flere alternative ledningsfornyelser. Konkurransen I samarbeid med oppdragsgiver Hias IKS ble det utarbeidet et konkurransegrunnlag, hvor aktuelle metoder konkurrerte: Konvensjonell graving / utskifting. Utblokking og innføring av PE-rør. Strømpeinstallasjon. Kvalitet på ferdig installasjon er likt definert for innvendig diameter og ringstivhet, for å kunne sammenligne tilbudene. Resultatet Konkurransen resulterte i fem kvalifiserte entreprenør-tilbud. Tabellen viser tre utvalgte tildelingskriterier. Noen kommentarer: Pris: NoDig-metodene ligger lavest, men på grunn av relativt stor rørdimensjon er forskjellene noe utlignet. Høyeste tilbud ligger ca. 80 % høyere enn laveste tilbud. Anleggstid: Her viser NoDig-metodene et av sine store fortrinn. Ledningseiere binder opp mindre ressurser til Metode: Pris (Mill. kroner): administrasjon og byggeledelse, og kanskje bør dette kriterium tillegges noe større vekt etter hvert. CO2-utslipp: De store forskjellene på NoDig og graving har sin årsak i kortere anleggstid, minimalt med masse transport- / masseforflytting og mindre publikumsulemper. Fra tidligere prosjekt har vi beregnet ca. 10 kg CO2-utslipp pr. meter for NoDig, mens tilsvarende prosjekt utført med konvensjonell graving ligger på ca. 100 kg CO2-utslipp pr. meter. Refleksjoner Miljø-bølger skyller innover flere fagfelt. Vi kan nå lese om Miljøskred for bygg, hvor det utdannes miljørevisorer til klassifisering av bygningers miljømessige kvalitet. Kanskje vi innenfor VA-bransjen kan løse dette innenfor egne rekker, ved å bli enda flinkere til å innarbeide gode tildelingskriterier i konkurransegrunn lagene? Mye tyder på Anleggstid (Uker): CO2-utslipp (Tonn): Graving 1 3, Graving 2 3, Utblokking 3,2 6 2 Strømpe 1 2, Strømpe 2 3, Utskiftingstakten i Hamarregionen skal økes, og Hias vurderer NoDig-løsninger som aktuelle metoder der de er relevante. at entreprenørene er flinke til å definere planlagt ressurs bruk av maskiner og utstyr. Utfordringen ligger antakeligvis i å etterprøve dette under prosjektgjennomføringen. Dette prosjektet viser at det er fullt mulig å konkurranseutsette alternative metoder for ledningsfornyelse. Men det er helt avgjørende at ferdig installasjon ligger på samme kvalitetsnivå. Etter hvert som både rådgivere og entreprenører blir flinkere til å definere miljøbegrepet, bør dette tildelingskriteriet få sterkere fokus hos spesielt norske kommuner. Hias er inne i sluttfasen av Saneringsplan for hovedavløpsledninger i kommunene Ringsaker, Stange, Løten og Hamar. Utskiftingstakten skal økes, og Hias vurderer NoDig-løsninger som aktuelle metoder der de er relevante. Organisasjon: Prosjektleder: Erik Bøhleng, Hias IKS Byggeleder: Siv Vassdal, Hias IKS Byggelederstøtte: Asplan Viak as v/ Arve Hansen Hovedentreprenør: Kristian Olimb as UE Gravearbeid: Dobloug Entreprenør as UE Spyling / Rørinspeksjon: Flagstad as rehabnytt

4 Aktuelt Utfordret på problemløsninger Den faglige debatten og meningsutvekslinger innen VA-faget står alltid sterkt på Hallingtreff på Geilo. I år var det en rekke nye ansikter i konferansesalen, og for første gang fikk de høre aktører fortelle om prosjekter der ikke alt gikk som planlagt. Bjørn Mathisen og Øystein Olimb fra Kristian Olimb AS, Ola Sandum fra Sandum AS og Steinar Trageton fra Hallingplast AS ble utfordret til å gi eksempler på prosjekter der man virkelig fikk muligheten til å foreta justeringer og nye innfallsvinkler for å komme i mål med prosjektene. Den trygge rammen rundt et Hallingtreff gjør det mulig å være åpen også om det som ikke gikk som planlagt, mener de fire aktørene som sto fram med sine historier. Seansen vakte både begeistring og respekt fordi den var så annerledes. Derfor styrket også Hallingtreff sin posisjon som et unikt og uformelt fagtreff for ulike aktører innen VA-bransjen i Norge. Hallingtreffet er av enkelte blitt betegnet som en kameratklubb for spesielt inviterte personer, siden kapasiteten på treffet er begrenset til om lag 100 deltakere. Konferanse-nestor Arve Hansen i Asplan Viak AS i Drammen tilbake viser påstanden på det mest bestemte. I samme båt Enten vi liker det eller ikke er vi i samme båt i det norske VA-miljøet. Vi er genuint opptatt av å fornye og vedlikeholde en meget viktig del av den norske infrastrukturen. Derfor er det viktig å ha en møteplass hvor vi kan diskutere løsninger og nye ideer uten at vi kobler dette opp mot forhandlinger og kontrakter. Og nettopp derfor kan vi utfordre entreprenører og rørprodusenter til åpenhet om sin hverdag, mener Arve Hansen. De som deltar på Hallingtreff er praktisk orienterte personer som vil noe med sitt fag eller sin lokale infrastruktur. Det er få steder representanter fra kommuner, vannverk, kommunale- og interkommunale driftsselskaper, rådgivende ingeniører og konsulentselskaper åpent kan diskutere og utveksle erfaringer på samme måte som under Hallingtreff. En spennende utfordring Øystein Olimb kunne trekke fram en rekke eksempler innen styrt boring der han sammen med sine medarbeidere møtte uventede utfordringer. Eksempelet som ble belyst spesielt under seansen på Hallingtreff ble presentert av Tom A. Karlsen i Cowi AS, som delte erfaringer med styrt boring i forbindelse med fjernvarmeutbyggingen i Fredrikstad. -Vi møtte utfordringer blant annet med grunnforhold og en privat garasje som ble påført setningsskader på 30 cm som følge av arbeidene, men alle hadde fokus på et godt resultat, og dermed løste vi også utfordringene underveis, understreket den rutinerte rådgivende ingeniøren i Cowi AS. Øystein Olimb var anspent før han for åpen scene skulle avsløre hvordan firmaet taklet setningsskader under styrt boring i Fredrikstad sammen med Cowi-ingeniør Tom A. Carlsen. Øystein Olimb innrømmer overfor Rehab Nytt at det var en ny erfaring å gjennomføre innspill i plenum med fokus på hva som ikke gikk etter planen. Samtidig ga dette oss en god anledning til å fortelle at hver eneste dag gir oss muligheter til vise at vi er gode på å takle det utforutsette og rydde opp i egne ambisjoner. Vi er svært opptatt av å stå jobben ut og levere det vi har kontrakt på. Det er en stor tilfredsstillelse å vite at vi ordner opp etter oss. I sin karriere har Øystein Olimb gått fra èn jobb, på grunn av så spesielle grunnforhold at det rett og slett ikke var mulig å benytte styrt boring som løsning. I dette tilfellet var det en spesiell morene metning der vi ikke fant løsmassene som vi var avhengig av for å løse oppdraget. Møter vi store utfordringer sørger vi for å sette inn de ressursene som er nødvendig for å løse oppgaven. Det er en del av vårt verdigrunnlag, selv om det til tider kan koste oss en del ekstra kroner. En firmapresentasjon av denne type er utfordrende. Vi kjenner hverandre i denne bransjen, og innslag av denne typen gjør oss bare enda mer troverdig, konkluderte både Sandum, Olimb og Hallingplasts representanter. Bjørn Mathisen og Øystein Olimb(t.h) fra Kristian Olimb AS tok utfordringen med å gi et innblikk i arbeidssituasjoner der ikke alt gikk som planlagt. En ny erfaring i konferansesammenheng som de kom meget godt ut av. 4 rehabnytt

5 Ledningsnett og faglig kompetanse hovedfokus på Hallingtreffet 100 år gamle vannledninger duger ikke i dag, og alle gode krefter må jobbe for å heve kompetansen også i grøfta, mener to av innbyderne til Hallingtreff, Arve Hansen i Asplan Viak (t.h) og Steinar Trageton ved Hallingplast AS. Det fjortende Hallingtreffet ble betegnet som et av de faglig mest interessante av veteraner som har vært med gjennom mange år, og for de mange nykommerne ble treffet en inspirasjonssamling der de møtte høyt kvalifiserte fagfolk som var sterkt opptatt av å øke selvbildet og kvaliteten av de som jobber med ledningsfornying. I tillegg til et godt gjennomført fabrikkbesøk hos Hallingplast var det kommunal overtakelse av stikkledninger som satte sitt preg på årets samling på Geilo. Som første kommune i landet har Stavanger kommune vedtatt å overta private stikkledninger for vann. Det har lenge vært en stor utfordring for kommunen å få redusert vannlekkasjene, som er nærmere 40 prosent. Politikerne har fulgt anbefalingen fra sitt eget fagmiljø innen vann- og avløp å overta hele ledningsnettet ut av offentlig vei og gate. I byene kan det i praksis bety at kommunen overtar ledningsnettet helt inn til husvegg. Det fortalte seksjonsleder Harald Bergsagel i vann og avløpsetaten i Stavanger kommune. Fagmiljøet på Hallingtreff mente at det optimale hadde vært om kommunen overtok ledningsnettet helt inn til kjelleren, og dermed få full kontroll med ledningsnettet. Egentlig er det ingen grunn til at ikke vannforbruket kan leses av på samme måte som el-forbruket i en bolig. Diskusjonen om dette temaet foregikk både i konferanse sal og i de mange gode pausene under treffet som også i år ble arrangert av Olimb, Sandum, Asplan Viak og Hallingplast. Deltakere fra Norge, Sverige og Finland bidro med kunnskapsoverføring og var svært engasjert også under foredragene. Per Arne Schau i Avavi AS, var en av foredragsholderne som klarte å engasjere og provosere med sin oppfatning av hvordan rørinspeksjon, tetthetsprøving, trykkprøving og desinfisering foregår rundt om i landet. Han slo fast at tetthetsprøving i alt for mange tilfeller nå blir sløyfet. Ofte blir rør slept langs bakken og dermed blir det lett lekkasjer på spissende. Grensene tøyes ofte i skjøtene, avvinklinger blir større enn tillatt. Ofte er det for dårlig forankring og ofte fylles rørene for raskt med vann, og luft får dermed ikke tid til å evakuere. Vi må få opp standarden på folk ute på anlegg, og spesielt de som fysisk legger rørene, mente Schau. NoDig har sterkt fokus på Hallingtreff og det er bred enighet om at dette er en metode som det må satses videre på. De aktørene som jobber innen dette feltet er avhengig av topp kompetanse, og fagkunnskapen hos disse selskapene ligger på et høyt plan, etter min mening, sa Schau da han fikk anledning til å oppsummere hele konferansen. Denne kompetansehungeren bør også andre yrkesgrupper hige etter, slo han fast. Det kommer stadig nye produkter også innen VA-faget. Flere aktører, fra Ahlsellrepresentanten Tom Tverran til drevne rørleggere fra flere kommuner mente det må bli slutt på å kaste bruksanvisninger. Det er ikke farlig å lese en bruksanvisning selv om man har yrkesstolthet. Vi må gjøre oss kjent med de nye produktenes egenskaper, var blant uttalelsene som falt. Grossistene fikk ikke mange lovord fra deltakerne på Hallingtreff. Grossistfirmaene har et ansvar for kompetanseoverføring, men vi registrerer at grossistene absolutt ikke er gode på veiledning. De må derfor bli flinkere til å henvise sine kunder til importører eller leverandører. Grossistene har også et problem med rekruttering fordi lønnsnivået er langt lavere i den bransjen enn hva man kan tjene som praktisk utøvende rørlegger. God service avhenger av fagkompetanse. Økonomene har overtatt styringa hos grossistene, og da blir det lite kompetanse i grossistenes rekker, var påstanden fra flere kommunale ledningseiere. Primus motor for Hallingtreffet, Arve Hansen fra Asplan Viak, fikk velfortjent ros for årets treff,og dermed blir det nok jubileumstreff på Bardøla hotell på Geilo i Der vil det bli kamp om plassene når årets deltakere formidler hva de fikk oppleve på årets treff. rehabnytt

6 Portrettet Peer Christian Nordby Alder: 50 år Status: Gift med Marianne og har døtrene Anna Elise og Sigrid Emilie. Stilling: Markedssjef hos Kristian Olimb AS Bosted: Larkollen Markedssjef Peer Christian Nordby er aktivt tilstede på messer og fagtreff, her fra VVS dagene på Lillestrøm i 2008, sammen med kunder og sin daglige leder Tor-Erik Olimb. Halve livet hos Olimb 26 år er gått siden dagens markedssjef hos Olimb og en sentral person i opprettelsen av Rørfornying Norge begynte i NoDig bransjen. Han kom til sin første jobb i en skranglete 2CV, men etter en tids mobbing skiftet mannen stil og kjøpte seg en BMW 316. Av Odd Borgestrand Det var tidligere kontorsjef John Ringsby som gjennomførte ansettelsesintervjuet for drøyt 26 år siden. Da hadde Nordby gjennomført elektro-utdanning ved Tune-teknikeren, avtjent verneplikt og gjort en jobb i FN-styrken i Libanon. Nordby ønsket seg en jobb ute i frisk luft, og han ble sendt rett ut sammen med sine nye kolleger Tor Arne Eriksen og Bjarne Borge. De ga ham en tøff oppgave 6 rehabnytt der han fikk klar beskjed om at unge Nordby neppe ville klare mer enn to uker. Det første oppdraget var krype inn i en 450 milllimeter og skjære grenrør. Den oppgaven gjorde meg betenkt, men de skulle ikke bli kvitt meg så lett. Det var faktisk moro å jobbe sammen med disse to friske gutta, blant annet med oppdrag i Sverige og Finland. Vi hadde mange oppdrag også den gangen, og som ung gutt fikk jeg oppleve mye på midten av 80-tallet. God arbeidsplass Nordby innrømmer at han noen ganger har hatt lyst å finne på noe annet, men den lysten har gått fort over. Hos Olimb har jeg alltid opplevd stor frihet under ansvar, og derfor har det vært en god arbeidsplass, sier han.

7 Peer Christian har i alle år vært tilknyttet firmaets rørfornyingsavdeling. Her har han fulgt med i utviklingen innen bransjen. Da jeg begynte hos Olimb hadde vi nesten monopol i markedet, men det er kommet flere aktører. Det en fordel med dyktige konkurrenter. Vi har et stort marked, og det er plass for dyktige kolleger i konkurrerende firmaer. Konkurranse skjerper oss både i produksjon og kvalitetssikring. Det kommer både oss og våre kunder til gode, mener Nordby, som understreker at Olimb fortsatt har en sterk posisjon i markedet, og har vært en pådriver i utvikling av utstyr og ulike metoder. Nordby har i dag mye kontakt med de samarbeidende firmaene i Rørfornying Norge. Han syns det er en morsom gjeng å jobbe sammen med. Rørfornying Norge består av ulike firmaer og mennesketyper, men vi har en felles målsetting, understreker han. Faglig aktiv Nordby er aktiv i RIN og SSTT. Han nyter stor faglig anerkjennelse, og er også en person de aller fleste kommer godt overens med. Nordby er ikke blant de som setter seg selv i fokus. Han er opptatt av fag og gode løsninger. Alternativene til graving er det som trigger meg. Vi er hele tiden på jakt etter nye løsninger. Vi har klart å løse utfordringer i grøfta, i offshore og innen rørfornying i boliger de siste årene. Jeg møter hele tiden engasjerte mennesker som vil noe, og som klarer å finne løsninger. Derfor syns jeg det er moro å være med på dette. Jeg har lært mye av firmaets grunnlegger, Kristian Olimb. Han understreket at firmaet skulle holde sin sti ren. Vi ble advart mot koblinger og for tette bånd. Ryddighet i forretningslivet har derfor vært viktig. Det er spøkefullt sagt at man skal ha kontakt med kunden ved to anledninger, nemlig ved kontraktsinngåelse og når sluttfakturaen leveres. tida går ser kolleger at man ikke er på høyden lenger i praktiske oppgaver, sier han med et smil. I dag er Nordby markedssjef. Det skjedde i forbindelse med omstrukture ring i firmaet, da Rørfornying Norge og datterselskapet Oliner System AS ble etablert. Jeg er egentlig ingen markedsmann, men hos Olimb er vi flinke til å hente inn kompetanse. Min styrke er et stort kontaktnett og lang fartstid i rørbransjen, mener Peer Christian. Vi har i alle år hatt en filosofi på at vi skal være synlig i markedet, og i de faglige forum. Vi ønsker å være med som premissleverandør, og bruker derfor mye tid sammen med fagfolk. Vi er gjerne med på utvikling av systemer eller produkter som fremmer NoDig-ideen, enten innspillene kommer fra kommuner eller andre private selskaper. En god kollega Peer Christian og daglig leder Tor-Erik har vært et tospann i alle år. Tor-Erik Olimb fremhever gode egenskaper hos en av sine mest lojale og trofaste medarbeidere. Han har tilegnet deg en enorm kompetanse og derfor lytter bransjen til ham. Peer Christian fremhever aldri seg selv, han beholder roen i kritiske situasjoner og sier aldri nei. Derfor er han en nøkkelperson i firmaet, - godt likt både av kunder og kolleger, og en person vi alltid kan stole på, sier Olimb. Vi kjenner hverandre veldig godt. Det kan bli en utfordring dersom vi blir for gode kamerater. Derfor har vi bevisst valgt å skille mellom arbeid og fritid. Vi har mye med hverandre å gjøre på jobben, og der har vi ulike roller. Det er Tor-Erik som er sjefen, men jeg vil gjerne være sjef over min egen fritid, sier Peer Christian med et smil. Sannheten er nok at jentene i familien har sjefsrollen også på fritidsaktivitetene. Arbeid og fritid Den største utfordringen for Nordby er å prioritere egen arbeidstid. Jeg føler ofte at det er for få timer i døgnet. Jeg har ei kone som er meget forståelsesfull, og som til tider også jobber mye overtid, og vi har derfor klart å kombinere arbeid og fritid på en akseptabel måte, mener han. Kona Marianne betegner mannen sin som ambisiøs, med mange planer men med et liv der tida ikke strekker til. Han ønsket mer fritid i femtiårsgave, og da er håpet at noe av den tida kan brukes hjemme, sier hun med et smil. To døtre var veldig stolte av pappaen sin da han ble feiret i november, og det tyder på at pappa gjør alt han kan for å være sammen med jentene sine. Han har også engasjert seg sterkt i eget lokalmiljø i Larkollen. Det siste året har han vært med å dra i gang en seilforening, og han var en av de mest aktive med bygging av bygdas flerbruks hall. Der gikk det noen timer til dugnad. I tillegg har han også engasjert seg i styreverv i kommunens eldresenter, uten at han regner med sikker plass der om år. Flyttet inn på kontoret Etter fire år ute i grøfta ble Nordby flyttet inn på kontoret. Noen ganger savner han det praktiske arbeidet ute i felten, men prosjektering og anbudsregning er også viktig for et entreprenørfirma, og Nordby har i dag utvilsomt en nøkkelrolle når det gjelder å skaffe oppdrag til Olimb. Mange av oss vil gjerne kombinere arbeid inne og ute, men etter hvert som Kona Marianne mener hun har verdens flotteste mann, og døtrene Anna Elise og Sigrid Emilie har verdens beste pappa, - når de ser ham. rehabnytt

8 Aktuelt Anleggsleder Anders Hoven Dahlman til høyre sammen med driftssjef i anleggsavdelingen, Øystein Olimb i midten og daglig leder Tor-Erik Olimb, smiler etter en godt gjennomført økt i tunellene under Oslo sentralbanestasjon og opp mot Akerselva. Underjordisk møte med Midgardsormen Kristian Olimb AS og samarbeidspartner Østergaard AS gikk seirende ut i anbudsrunden om delprosjekt E og G i det enorme Midgardsormen-prosjektet i Oslo. Prosjektet har en kostnadsramme på cirka 1,3 milliarder kroner. Olimb og Østergaard AS har sikret seg oppdrag for nærmere 300 millioner av dette gigantprosjektet. Det 130 år gamle avløpssystemet i indre Oslo er nå under en kraftig modernisering. Samtidig legges det til rette for byutviklingen i Bjørvika. Prosjektet er blant Oslo kommunes viktigste miljøtiltak, og det er dette vi får være med på, sier en begeistret daglig leder i Olimb, Tor-Erik Olimb. 8 rehabnytt Rett før jul tok han med en rekke av sine medarbeidere som til daglig ikke er involvert i Midgardsormen-prosjektet. Det ble en spennende underjordisk reise i Oslo sentrum, med anleggsleder Anders Hoven Dahlman som guide. I tillegg til ansatte var også inviterte forretningsforbindelser og gjester med i de store tunellene som nå er etablert under Oslo sentrum. Mot Børsen og Akerselva Olimb og Østergaards ferske fortsettelseskontrakt har en ramme på drøye 53 millioner kroner. Det betyr at de to entreprenørene, som nå holder god

9 Store dimensjoner for forsikringsselskapet Gjensidiges representanter under befaringen, Morten Wasserfall, Stein Uhnger og Runar Norhelle i hvert sitt rør sammen med Øystein og Tor-Erik Olimb. Samarbeidet med operatørene fra Østergaard har vært meget bra, mener anleggsleder Anders Hoven Dahlman. God stemning da Tor-Erik Olimb (i midten) tok med seg sin økonomisjef Line Minge Vestby og kontorsekretær Therese Haddeland til Bjørvika for å få et innblikk i arbeidet med Midgardsormen. framdrift i delprosjekt B, Vaterland/ Jernbanetorget-Gamlebyen, fortsetter videre mot Børsen og Akerselva. Delprosjekt E omfatter etablering av avløpsledning fra Christian Frederiks plass til Grev Wedels plass, dels med grøftefrie metoder og dels i åpen grøft. Deler av strekningen utføres i fellesentreprise med Statens vegvesen, i forbindelse med arbeidene med av og påkjøringsramper til nye E18. Delprosjekt G omfatter traséen langs Akerselva, fra Vaterland til Arkitekthøyskolen ved Kuba, og etableres i hovedsak i åpen grøft, mens en del skal gjennomføres med styrt boring. Nyskapende under bakken Det er store og ambisiøse dimensjoner som preger det økonomiske, anleggsmessige og metodiske omfanget. Det er første gang mikrotunnelering med laserstyring blir gjennomført i Norge, og det er dette Olimb og Østergaard har lykkes med i svært stor grad. Utgravingene har delvis foregått under havnivå, og for første gang i Norge benyttes det et spesial konstruert trykkluft kammer for å jevne ut trykket. Vi har møtt mange og spesielle utfordringer, men vi har gjennom godt entreprenørskap løst alle utfordringer vi har møtt så langt, sier en fornøyd Tor- Erik Olimb og prosjektleder Morten Hansen hos Østergaard AS. Borehode på 30 tonn Det er snart gått et år siden et enormt borehode på 30 tonn ble senket åtte meter under bakken ved Bispelokket i Bjørvika. Borehodet var utstyrt med en liten gravemaskin som graver ut massene inne i betongrørene etter hvert som de trykkes inn. Rørene har en indre diameter på 2,4 meter og en ytre diameter på 3 meter. Lengden på rørene varierer fra 2,75 meter til 4,0 meters lengde og veier opp mot 25 tonn per stykk. Borehodet er utviklet av Østergaard AS. Det har en åpen front som sørger for god oversikt under utgravingen og gjør det enklere å fjerne alle underjordiske hindringer. Midgardsormen skal fortsette å krype seg sakte, men sikkert framover med en hastighet på 5-8 meter per dag. Begge entreprenørene er forberedt på at det også de neste månedene og på de neste strekkene kan dukke opp situasjoner under fremdriften som man ikke har kunnet forutse, til tross for et grundig geologisk forarbeid. Hele Midgardsormen-prosjektet skal fullføres første halvår i rehabnytt

10 Avansert styringssystem åpner for mer styrt boring Harald Wiersholm og Tallak Heitmann er to av operatørene på styrt boring for Kristian Olimb AS. Her fra oppdraget for Skedsmo kommune. Her måtte vi treffe innenfor en diameter på 20 centimer på 120 meters avstand. Vi smøg oss inn på første forsøk, og den store utfordringen er når man ikke kan komme til ved endepunktet. Her hadde vi både sideveis og høydemessige forhold å ta hensyn til. Vårt styringssystem viste seg også her å være hundre prosent til å stole på, og det åpner for nye muligheter innen dette fagfeltet, mener Øystein Olimb. Kristian Olimb har høstet en rekke erfaringer med styrt boring de siste 10 årene. Kravene til presisjon øker, og takket være bruk av et meget avansert styringssystem kan firmaet nå opprettholde en meget stor grad av presisjon selv i krevende byområder med betydelig infrastruktur. For åtte år siden ble det gjennomført styrt boring ved Bøhler Avfallsdeponi, der man fornyet en ledning inn i en kum på 22 meters dybde, og med et treffpunkt inn i kummen som hadde en diameter på 50 centimer. Fornyingen av en avløpsledning for Sparebank 1 SMN Kvartalet AS i Midtbyen i Trondheim var i fjor kandidaten til et av årets NoDig prosjekter under SSTT-konferansen i Bergen. Her boret Olimb et strekk på 110 meter med rørdimensjon på 315 millimeter inn i en kulvert under under parkerings huset til Sparebank 1 og Britannia Hotell. Avviket var mindre enn 5 centimer i forhold til hva som var planlagt. Dette viser at vi har den kompetanse og det utstyr som er nødvendig for å gjennomføre meget krevende oppgaver, sier driftssjef i anleggsavdelingen hos Kristian Olimb, Øystein Olimb til Rehab Nytt. -Hvor liten blink kan du ha? På Skedsmo har vi nylig utført styrt boring ved en lokal pumpestasjon i forbindelse med utbyggingen av Strømmen storsenter. Her var styrt boring eneste alternativ på grunn av komplisert infrastruktur. Vi foretok inntrekking av 280 mm PE ledning på syv meters dybde, og med et treffpunkt på 0,2 meter. Oppgaven for Skedsmo kommune var å foreta en separering av et eksisterende fellessystem og bore en ny ledning på sju meters dyp midt i Strømmen sentrum, med tett bebyggelse og stor gjennomgangstrafikk. Dermed var ikke graving et aktuelt tema. Etter den vellykkede boringen kan kommunen legge ned en ny pumpestasjon og gjennomføre sine saneringsplaner på en økonomisk forsvarlig måte, mener Øystein Olimb Nå betegner han en kilometers boring i leirmasser med en 300 millimeter PE-ledning som et volum-oppdrag firmaet gjerne tar på seg, men det følger alltid spenning med hvert eneste oppdrag. Det er noen oppdag vi må ta oss råd til å benytte det mest avanserte utstyret for i størst mulig grad å oppnå ønsket resultat, understreker han. Det er viktig å komme i god dialog med oppdragsgiver slik at ledningseier får et godt innblikk i hvilke løsninger vi kan tilby, og hvilken miljømessig gevinst det handler om i de aller fleste tilfeller, sier Olimb til slutt. 10 rehabnytt

11 Faglig side Tror koden er knekket for armert foring Fornying av vannledninger med armert foring har de siste par årene vært et av de store og viktige utviklingsprosjektene hos Kristian Olimb AS. Da det oppsto lukt og smak på vannet etter pilotprosjektet i Bærum for to år siden, har leder for utvikling hos Olimb, Rolf Dalby, arbeidet iherdig sammen med leverandøren av både foring og festemateriell. Nå tror vi koden er knekket og vi er endelig klar for lansering på bred front, sier Rolf Dalby til Rehab Nytt. Vi har nå prøvd ut ni forskjellige limprodukter og kommet fram til det vi mener er det beste produktet. Dette produktet har god vedheft, vannprøvene er meget gode og disse er nå til endelig godkjenning hos NIVA og Folkehelseinstituttet. Endelig godkjenning vil komme i månedsskiftet januar/februar. Limproduktene inneholder ikke stoffer som verken avgir lukt eller vond smak, i motsetning til xylen, som forårsaket dette i Bærum. Nå er det andre stoffer som er benyttet. Produktet er testet over flere uker, og straks foreligger endelig testresultat og dermed godkjenninger fra NIVA og Folkehelseinstituttet for bruk i Norge, forklarer Dalby. Rørfornying med limt armert slange forlenger levetiden på eksisterende rør og stopper videre innvendig tæring av røret, forklarer Rolf Dalby. Metoden er beregnet på rør som har fått redusert sin styrke på grunn av tæringer eller av andre årsaker er blitt svekket i sin styrke. En polyesterarmert slange med ekstrudert polyetylen på en side blir montert inn i eksisterende vannledning. Før montering av slangen blir den impregnert med det nye limstoffet. Dette gjør at slangen limer seg til det eksisterende røret. Vi har i dag utstyr og materiell til å utføre dimensjoner fra 6 til 12. Slangen er allerede anbefalt godkjent av folkehelseinstituttet for bruk i kontakt med drikkevann, og det er de siste testene på limstoffet som Kristian Olimb AS nå venter på. Her vil det bli rask oppdatering på nettsidene til Olimb straks disse testene og godkjenningene foreligger. Nå tror vi koden er knekket og vi er endelig klar for lansering på bred front. Selve metoden er gjennomtestet når det gjelder egnethet. Både vedheft og tetting og åpning av anboringer fungerte helt etter intensjonen allerede for to år siden. Den eneste utfordringen var lukt og smak. Nå har Oslo kommune vist interesse for et større prosjekt, og vi har flere oppdragsgivere som venter på endelig klarsignal fra NIVA og Folkehelseinstituttet, sier Dalby videre. Slangen vi benytter har et sprengtrykk på 20 bar, og dermed dekker vi behovet med meget god margin, mener Dalby. Leder for utvikling hos Olimb, Rolf Dalby, tror koden nå er knekket for armert foring for vannledninger. rehabnytt

12 Aktuelt SINTEF-godkjenning holder oss skjerpet Det er ingen tvil om at Teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk holder hele organisasjonen skjerpet. Det slår produksjonssjef og rørleggermester Jan Erich Stephensen og produktsjef Kjell Aldar i Oliner System AS fast overfor Rehab Nytt. Selskapet, som samarbeider med samtlige bedrifter innen Rørfornying Norge, er bevisst på at det handler om kvalitet i alle ledd i forbindelse med fornying av innvendige rør i boliger, borettslag og offentlige bygg. Det er den enkelte medlemsbedrift i Rørfornying Norge som har den lokale kundekontakten. Men det styrker absolutt selskapenes posisjon at Oliner System AS har en rørleggermester som produksjonssjef, og en produktsjef som hele tiden ligger i forkant innen forskning og utvikling. Både i det norske og det internasjonale markedet, sier daglig leder i Kristian Olimb AS og styreleder i Oliner System AS, Tor-Erik Olimb. Oliner System AS og Kristian Olimb AS har satt sammen et spekter av produkter som passer sammen for å fornye et innvendig røranlegg. Produktene som benyttes er de beste som er testet, og vi jobber hele tiden med nye produkter som er best mulig egnet for innvendig rehabilitering, forklarer produktsjef Kjell Aldar. Han berømmer driftsleder for utvikling hos Olimb, Rolf Dalby, for godt og konstruktivt samarbeid innen produktutviklingen. Produktsjef Kjell Aldar (t.h) og produksjonssjef og rørleggermester Jan Erich Stephensen er godt fornøyd med at SINTEF følger opp med inspeksjoner ute på anlegg. -Dermed må vi hele tiden ha et sterkt fokus på kvalitet i alle ledd, sier de to. 12 rehabnytt SINTEF-kontroll Før jul gjennomførte senioringeniør Pål Harstad hos SINTEF Byggforsk en befaring av et av Rørfornying Norges anlegg. Dette for å kontrollere at arbeidene ble utført i henhold til kvalitet og beskrivelse som ligger i Teknisk Godkjenning (TG 20045). Dette er noe som alle med Teknisk Godkjenning fra SINTEF må være forberedt på, og det er en del av de krav som SINTEF Byggforsk setter for at firmaer som har fått en slik godkjenning også skal kunne beholde dem, sier produktsjef Kjell Aldar hos Oliner System AS. Oliner System AS står som systemleverandør av Olimb-produktene som benyttes av selskapene innen Rørfornying Norge. En del av kontrakten Senioringeniør Pål Harstad sier til Rehab Nytt at en inspeksjon av denne typen er en del av den kontrakten som er inngått mellom SINTEF Byggforsk og selskaper som har fått Teknisk Godkjenning. Under denne aktuelle befaringen registrerte vi at produkter og de arbeider som ble gjennomført var i tråd med den godkjenning vi har gitt, sier Harstad. Kvaliteten på produktene og metodene som ligger i en TG, skal holde den samme standard på utførte arbeider ute på anlegg som på laboratorietesten, sier Harstad. Produktsjef Kjell Aldar er glad for at SINTEF følger opp TG med kontroll av arbeider ute på anlegg. Dette gjør at vi må være særdeles påpasselige, og sørge for at installasjonen gjennomføres på en skikkelig måte, sier han. Utvidet HMS Produksjonsjef Jan Erich Stephensen understreker at samtlige medarbeidere i Rørfornying Norge og Oliner System AS hele tiden holdes oppdatert på produktegenskaper og faglig utførelse. Vi har også innført en utvidet HMS-kontroll i forbindelse med våre prosjekter, og det betyr åpentbart en ekstra trygghet for kundene, mener han. Dette er det bra for bransjen, og vi håper samtlige aktører innen denne innvendig rørfornying nå sikrer seg teknisk godkjenning fra SINTEF. Da vet markedet at det er seriøse entreprenører som gjør denne jobben. Med en teknisk godkjenning blir det også konkurranse på like vilkår, mener Stephensen. Stephensen og Aldar mener at en teknisk godkjenning fra SNTEF Byggforsk er å betegne som et minimum krav og viktig første steg på veien til å vurdere entreprenørene i bransjen. Rør i bygninger stiller en del andre krav til produkter og utførelse enn rør under bakken. Det er viktig at markedet føler seg trygg på referanser og kontroll av utførte arbeider, sier de. Nå har det gått ett år siden vi i Oliner System AS og Rørfornying Norge fikk sin Tekniske Godkjenning og det er derfor på tide at andre kommer etter, slik at en TG blir det minimumskravet som settes til leverandørene, mener produktsjef Kjell Aldar.

13 Aktuelt Fornyer 84 leiligheter i Kristiansand Det er to store blokker i Suldalen i Kristiansand som nå får nye innvendige rør som er teknisk godkjent. Beboerne vil i svært liten grad bli berørt av arbeidene. Aktiv på messer Kristian Olimb deltok nylig på årets MEF-dager på Gardermoen, og blant maskinentreprenører var det både spennende og utfordrene å delta med produkter og tjenester innen NoDig. Kristian Olimb AS og Rørfornying Norge deltar aktivt i faglige treff og utstillingar også i år. Her er en foreløpig oversikt for de neste månedene: Septikservice AS i Kristiansand er nå i gang med rørfornying av 84 leiligheter i Gamle Mandalsvei 16 og 21 i Suldalen i Kristiansand i samarbeid med Oliner System AS. 13.februar: Gjør din bolig bedre, Asker 13.mars: Gjør din bolig bedre Fredrikstad 20.mars: Gjør din bolig bedre, Hellerudsletta 8-9. juni: SSTT København 4.september: Gjør din bolig bedre Telenor Arena, Bærum Det er to nesten majestetiske boligblokker med 42 leiligheter i hver blokk i Suldalen. Blokkene ble bygget i 1959, og her er det ikke gjort noe med rørene siden de sto innflyttingsklare, forteller Øyvind Holskog i Septikservice AS til Rehab Nytt. Septikservice AS har gjort alle forarbei der med rørinspeksjon og spyling etter at borettslagets forsikringsselskap ba om at noe måtte gjøres. Antall brudd og lekkasjer i ledningssystemet har de siste årene vært så omfattende at forsikringsselskapet mente det var på høy tid med en renovering. Det var da Septikservice AS kom på banen og kom med tilbud om Rørfornying Norges metode for innvendig fornying av hovedstammer og stikk ledninger inn til hver enkelt bo-enhet. Prekær situasjon Hver av blokkene er på 11 etasjer, og Holskog slår fast at rørenes tilstand i enkelte leiligheter nærmest må karakteriseres som prekær. Spesielt kjøkkenstammene er dårlig, men de er likevel i en tilstand som tilsier at vi kan gå inn med foringer og dermed unngå å rive noe som helst i leilighetene. Vi både tror og håper at dette lar seg gjøre, men vi anbefaler andre borettslag å være litt tidligere ute enn tilfellet har vært med dette borettslaget, sier Holskog på sin diplomatiske sørlandsmåte. Septikservice AS har nå gjennomført arbeidet med bunnledningene, der det er benyttet foringer. De teknisk godkjente foringene vil bli benyttet i hovedstammene, og total anleggstid vil bli om lag fire til seks måneder. Holskog lover at ingen beboere må flytte ut i anleggsperioden, og samtlige vil få tilgang til vann store deler av døgnet. Jeg tror beboerne vil bli positivt overrasket over hvor lite de vil bli berørt. Alle kan benytte sine bad både morgen og kveld, og vi konsentrerer arbeidet om 11 leiligheter i hver runde. Selv om våre folk vil jobbe i borettslaget i et halvt år vil ingen beboer bli berørt mer enn i maksimum tre uker, forklarer Holskog. Foto: Kristin Follerås rehabnytt

14 Aktuelt Lillebror fyller 10 år Han må finne seg i å bli kalt lillebror i Rørfornying Norge sammenheng, 50-åringen Roger Iversen i Harstad. Han driver det minste firmaet i samarbeidet, men sliter absolutt ikke med noen mindreverdighetskomplekser. Det er helt naturstridig for den lille, store rørleggeren i Harstad. -Dessverre har det ikke skjedd så mye innen rørfornyings-segmentet i mitt distrikt det siste året. Men her i nord vet vi at det etter mørketid alltid kommer mye lys, sier mannen med den alltid gode replikken og det smittsomme humøret. Selv om det har vært litt for liten aktivitet innen rørfornying har aktiviteten og omsetningen innen andre rør-oppdrag aldri vært større enn i 2010, og da gleder han Roger seg over framskrittene. Roger Iversen har ingenting i mot publisitet om rørfornying, og her blir han intervjuet av TV- Norges lokalsending i Harstad. Han kaller seg selv for han Roger, og nettopp han Roger rundet 50 år i sommer med det han kaller en kanonfest over dager. Med fruen Heidi som arrangør vanket det kake med symbolske ord shit happens som følgetekst på marsipanlokket. Da startet også innspurten på at firmaet rundet 10 år i januar Shit happens hele tiden for han Roger, også på 50 års dagen. 14 rehabnytt Roger Rørinspeksjon A/S startet opp i 2001 som enkeltmannsforetak innen rørinspeksjon. Da hadde Roger Iversen allerede 20 år bak seg i rørleggerfaget med svennebrev. I 2003 etablerte han eget AS, og fra januar 2006 ble han fullverdig medlem i Rørfornying Norge. Medlemskap i Rørfornying Norge med Kristian Olimb A/S i ryggen gir våre kunder også her i Harstad med sine 12 nabokommuner muligheten til å få fornyet ledningsnettet med gravefrie metoder, enten det er i privat eller offentlig sektor. Også rehabilitering av rør i boliger er en del av tilbudet til han Roger. Roger Rørinspeksjon A/S, tilbyr også spyling av rør med utstyr som er spesielt godt egnet for eneboliger og stikkledninger. Firmaet tar på seg oppdrag innen rørinspeksjon, feilsøk, trasé søk samt noen tilfeller av krise-psykologi når kundene står til knes i gammel moro. -Nå er jeg blitt så avansert at jeg faktisk leverer dokumentasjon med WinCan rapport for samkjøring med Gemini VA. Ka du trur? spør han Roger med et stort smil. Med et sterkt Rørfornying Norge samarbeid og godt faglig samhold tror han Roger det vil løsne med gravefrie metoder og innvendig rørfornying også i hans distrikt. Folk her i nord er skeptisk til mye av det som kommer frå sør, men jeg er jo en del av folket her oppe, og snakker deres eget stammespråk. Det er alltid en fordel, slår Roger fast. Det er vel nettopp kundene i eget distrikt som tar hans profilering på egne nettsider med et smil. E dritarn tætt? Ka, kor og koffør? Historien om da Roger fikk en krisetelefon fra en kunde som nettopp hadde problemer med en tett driter er godt kjent i rørleggermiljøet. Det var lille julaften, kunden bad om et råd om hurtig hjelp på spørsmålet ka skal æ gjøre nu. Svaret fra Roger kom kjapt mellom to munnfull med ribbe ta opp dolokket, hiv to paracet oppi skåla og vent i 2 timer. Kunden lurte på om dette virkelig hjalp, hvorpå han fikk svaret: Om det hjælpe, vet æ nå ikke, men du har i alle fall gjort en innsats. God jul og god bedring.

15 Kristian Olimb AS Sarpsborgveien 115, 1640 Råde Tlf , Fax e-post: Septikservice AS Tankrenovasjon AS Holskogen 80/81, Boks 5503 Voiebyen, 4677 Kristiansand Tlf , Fax e-post: Rørfornying as Vikelvfaret 4, 7054 Ranheim Telefon nr e-post: Vitek AS, Bergen Leirvikflaten 15, 5179 Godvik, Bergen Tlf Fax e-post: Flagstad AS, 2340 Løten Tlf , Fax e-post: Roger Rørinspeksjon AS Åsmyrveien 14, 9409 Harstad Tlf , Fax e-post: Nytt Rør AS Asdalstrand 171, 3960 Stathelle Tlf E-post: Høytrykksteknikk AS Notveien 9, Boks 4267 Jensvoll, 8089 Bodø. Tlf Fax e-post: SIM Tankrenovasjon AS Frakkagjerdveien 206, 5563 Førresfjorden Tlf , Vakttelefon Fax e-post: Ringerike Septikservice AS Nedre Kihlemoen, 3516 Hønefoss Tlf , Fax e-post: Hreinsibilar ehf v/arnar, Hesthálsi 6-8, 110 Reykjavik, Island Tlf , Fax e-post: rehabnytt

16 Kom og opplev nyheten som løfter bransjen. Nye Vito. Med kraftigere Blue Efficiency motorer, forbedret hjuloppheng, Bi-xenonlykter med LED kjørelys* og med klimaanlegg som standard, har markedets beste varebil blitt enda bedre. Nye Vito er perfekt tilpasset din hverdag. Valget er enkelt, prøv nye Vito. *Tilleggsutstyr Gj.snitt forbruk Vito Blue Efficiency 113/116 CDI: 0,69-0,74 l/mil. CO2 utslipp g/km. Importør: Bertel O. Steen AS Bertel O. Steen Moss Telefon: Fax: Besøksadresse: Ryggeveien 83 Kontakt oss ved adresseendring Vito_Bakside_Mesteren.indd om du kjenner noen andre som bør få bladet om du ønsker å få tilsendt flere blader for utdeling på din arbeidsplass om du ønsker samleperm til Rehab-nytt På våre internettsider finner du elektroniske utgaver av siste års blader. Kontakt oss! Navn Adresse Postnummer Antall ringpermer med innhold: Ønsket antall Rehab-Nytt: Sted uten innhold: Kristian Olimb AS Svarsending Oslo Tlf , Fax , e-post: Postadresse: Olimb, 1640 Råde

Hva skjer? Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift.

Hva skjer? Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift. Hva skjer? TRYKKE TRYKKE Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift. Våre produkter og metoder for rørfornying i bygninger er først med Teknisk

Detaljer

UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS. www.sandum.no

UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS. www.sandum.no UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS Sandum AS Haakon Magnussen Ingeniør 32 77 85 53 haakon@sandum.no Sandum AS Dagens ordtak Man lærer aldri noe av sine feil. Det er først

Detaljer

«Vann på avveie» - Innovative løsninger.

«Vann på avveie» - Innovative løsninger. Stikkledninger: Ansvar og teknisk utforming. «Vann på avveie» - Innovative løsninger. Onsdag 15. mai 2013 arve.hansen@asplanviak.no Private ledninger =. Hovedledninger Innomhus Stikkledninger Bunnledninger

Detaljer

Fra drikkevann til avløpsvann

Fra drikkevann til avløpsvann Vannpris-foredraget: Helsa er skjør Historiske NoDig-øyeblikk Personlige relasjoner Fra drikkevann til avløpsvann «Du er legen Ledningene er dine pasienter». Diagnose + Behandling Avløpet blokkert «Kloakkstopp»

Detaljer

NoDig-løsninger. Agenda. Metoder for renovering av VA-ledninger. Krav til forundersøkelser. Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden?

NoDig-løsninger. Agenda. Metoder for renovering av VA-ledninger. Krav til forundersøkelser. Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden? 1 2 Agenda Krav til forundersøkelser De mest sentrale stikkord Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden? Litt om trender og utvikling Spørsmål og kommentarer! 3 Inndeling av metoder 1) Renovering: Strukturelle

Detaljer

Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder

Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder VA-dagene på Vestlandet 2015 10. september 2015 Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder Trym Trovik siv.ing Prosjekt/ byggeleder Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune Fornying av ledninger

Detaljer

Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no

Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no Nei!!! «Fokus på anboringer» Før 1900 Terje Mellingen Bergen Vann KF Etter 2010 Hvorfor har utviklingen stått

Detaljer

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger hvordan fastlegge tilstand /kvalitet på eksisterende ledningsnett valg av aktuelle metoder og løsninger oppgraving eller

Detaljer

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Dette vedlegget vil gi noen svar på de forberedelser og planlegginger som må til i et rørfornyingsprosjekt. Det er viktig at alle parter har en forståelse av prosessen

Detaljer

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010 Side 1/6 ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 ÅRSBERETNING 2009 SAK 2/2010 Styret Styret har hatt følgende sammensetning i 2009: Leder Finn Jenssen, Skien kommune Medlem Arnt Olav Holm, Vestfold

Detaljer

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig.

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig. (13) Grøftefrie løsninger. NoDig. Bruk av NoDig-metoder for å redusere graveomfang og anleggsvarighet Magnar Sekse, VA-etaten - Bergen kommune Infrastrukturdagene 2010, 11.febr.ms 1 Hva kjennetegner NoDig-løsninger.

Detaljer

Metoder for rehabilitering av Vannledninger Bærum erfaringer gjennom 10 år

Metoder for rehabilitering av Vannledninger Bærum erfaringer gjennom 10 år Metoder for rehabilitering av Vannledninger Bærum erfaringer gjennom 10 år - Aktuelle metoder for ulike rørmatrialer - Tilknytning av stikkledninger/anboringer - Hvilke ledningsdimensjoner er mest aktuelle

Detaljer

NoDig! Hva? Hvorfor? Hvordan? Martina Bergh Svedahl VA-ingeniør og gruppeleder Vann og Miljø Asplan Viak i Drammen

NoDig! Hva? Hvorfor? Hvordan? Martina Bergh Svedahl VA-ingeniør og gruppeleder Vann og Miljø Asplan Viak i Drammen NoDig! Hva? Hvorfor? Hvordan? Martina Bergh Svedahl VA-ingeniør og gruppeleder Vann og Miljø Asplan Viak i Drammen Forme samfunnet se menneske HVORDAN UNNGÅ DETTE??? Kvalitet fra A til Å! Så: Hva ER egentlig

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

Anlegg. Drift. Kontroll

Anlegg. Drift. Kontroll Anlegg Drift Kontroll BEDRIFTEN Etablert: 1973 Lokalisering: Ansatte: Lokaler: Eikelandsosen i Fusa Kommune 8 personer Egne lokaler på 3.400 m2 tomt 234 m2 kontor 886 m2 verksted/lager 360 m2 lagerhall

Detaljer

Først med SINTEFgodkjenning

Først med SINTEFgodkjenning Nr. 1 2010 23 årgang nytt nytt Først med SINTEFgodkjenning Leder Av Carl Christian Sibbern Daglig leder Oliner System AS og Rørfornying Norge Endring i organisasjonen De fleste av våre forbindelser er

Detaljer

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON NORGE, 15. AUGUST 2012 SAK 2/2012

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON NORGE, 15. AUGUST 2012 SAK 2/2012 Side 1/8 ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON NORGE, 15. AUGUST 2012 ÅRSBERETNING 2011 SAK 2/2012 Styret Styret hadde følgende sammensetning i 2011: Leder Finn Jenssen, Skien kommune Medlem Arnt Olav Holm, Vestfold

Detaljer

Vi møtes i Stavern: Justissektorens kursog konferansesenter www.stavernjko.no. Nytt og gammelt VA-ledningsnett:

Vi møtes i Stavern: Justissektorens kursog konferansesenter www.stavernjko.no. Nytt og gammelt VA-ledningsnett: Nytt og gammelt VA-ledningsnett: Spyling / Rørinspeksjon Tetthetsprøving / Desinfeksjon Lekkasjekontroll / Trasésøk Målgruppe: Kommuner og interkommunale selskap Rådgivende ingeniører Rørleverandører /

Detaljer

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv Hvorfor rørfornying? Vann- og avløpssystemer i norsk bygningsmasse har gjennom snart hundre år vært innom diverse teknikker, metoder og materialer. Noen har

Detaljer

Nr. 3 2010 23 årgang. nytt. 40 år med olje, søl og rør

Nr. 3 2010 23 årgang. nytt. 40 år med olje, søl og rør Nr. 3 2010 23 årgang nytt 40 år med olje, søl og rør Leder Rolf Dalby er driftsleder hos Kristian Olimb AS. Det nesten umulige er mulig Offshore arbeid med Statoil som kunde er alltid krevende og lærerikt.

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 1 Deltagerliste hotell skyss m.v.. Sjekk om alt stemmer på lista i forhold til det dere har bestilt Sjekk hvilket

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse). Sted : Clarion Hotel Oslo Airport, Hans Gaarder veg 15, 2060 Gardermoen Tid: 4. - 5. juni 2013 Påmeldingsfrist:

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Sted : Tid: 27. - 28. januar 2015 Påmeldingsfrist: 12.12.2014 Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør.

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse) Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Hans Gaarder veg 15, 2060 Gardermoen Tid: 4.

Detaljer

Gravefrie løsninger (NoDig) i stadig utvikling.

Gravefrie løsninger (NoDig) i stadig utvikling. Gravefrie løsninger (NoDig) i stadig utvikling. Bruk av NoDig-metoder for å redusere graveomfang og anleggsvarighet Fagdirektør Magnar Sekse, Bergen kommune, VA-etaten Infrastrukturdagene 2014 NoDig ms

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Sted: Tid: 27. - 29. januar 2015 Påmeldingsfrist: 12.12.2014 Rørinspeksjon-Norge (RIN)

Detaljer

Forfallet skal stanses

Forfallet skal stanses Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Forfallet skal stanses Saneringsplan for vannledningsnettet i Oslo Vann- og avløpsetaten (VAV) vil stanse forfallet i vannledningsnettet. Målet er å opprettholde en god

Detaljer

Ingen jobb er for stor

Ingen jobb er for stor Ingen jobb er for liten Ingen jobb er for stor Industritomt Tomasjordnes GraveTjenesten AS solid håndverk GraveTjenesten AS har økt i størrelse jevnt og trutt siden oppstart i 1991. I dag omsetter vi for

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Nr. 2 2010 23 årgang. nytt. Midgardsormen rører på seg

Nr. 2 2010 23 årgang. nytt. Midgardsormen rører på seg Nr. 2 2010 23 årgang nytt Midgardsormen rører på seg Leder Av Øystein Olimb Driftssjef anlegg Kunnskap og erfaring Styrt boring muliggjør etablering av rør i områder som tradisjonelt er utenkelig eller

Detaljer

Vi møtes på Nesbru: Holmen fjordhotell www.holmenfjordhotell.no. Nytt og gammelt VA-ledningsnett:

Vi møtes på Nesbru: Holmen fjordhotell www.holmenfjordhotell.no. Nytt og gammelt VA-ledningsnett: Nytt og gammelt VA-ledningsnett: Spyling / Rørinspeksjon / Stikkledninger Tetthetsprøving / Desinfeksjon Lekkasjekontroll / Trasésøk Målgruppe: Kommuner og interkommunale selskap Rådgivende ingeniører

Detaljer

14.11.2014 25?? VA-systemet i Norge. Vi jobber med noe av det viktigste i vårt samfunn Opp med selvtilliten! Rørinspeksjon Hovedledninger

14.11.2014 25?? VA-systemet i Norge. Vi jobber med noe av det viktigste i vårt samfunn Opp med selvtilliten! Rørinspeksjon Hovedledninger Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Garder kurs- og konferansesenter, 5. 7. november 2014 VA-systemet i Norge Arve Hansen, VA teknikk as arve@va-teknikk.no

Detaljer

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder:

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder: Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14 Styret for Bergen Vann KF Anskaffelse av TV-bil JOTA BV-5404-200414651-101 Hva saken gjelder: Bergen Vann KF (BV) disponerer i dag to biler med TV-utstyr for rørinspeksjon

Detaljer

Vi møtes på Nesbru: Holmen fjordhotell www.holmenfjordhotell.no. Nytt og gammelt VA-ledningsnett:

Vi møtes på Nesbru: Holmen fjordhotell www.holmenfjordhotell.no. Nytt og gammelt VA-ledningsnett: Nytt og gammelt VA-ledningsnett: Spyling / Rørinspeksjon / Stikkledninger Tetthetsprøving / Desinfeksjon Lekkasjekontroll / Trasésøk Målgruppe: Kommuner og interkommunale selskap Rådgivende ingeniører

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Sted : Ambassadeur Hotel Tid: 27. - 28. oktober 2015 Påmeldingsfrist: 27.09.2015 Rørinspeksjon-Norge (RIN)

Detaljer

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 703/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon høyder på klosett ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Kontrakten mellom partene er ikke fremlagt

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010

Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010 Infrastruktur i veggrunn Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010 1 Status i dag Offentlig veggrunn er en viktig ressurs for fremføring av all annen infrastruktur.

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Sted: Ambassadeur Hotel Tid: 27. - 29. oktober 2015 Påmeldingsfrist: 27.09.2015 Rørinspeksjon-Norge

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Nr. 3 2011 24 årgang. nytt. Tid for fornyelse

Nr. 3 2011 24 årgang. nytt. Tid for fornyelse Nr. 3 2011 24 årgang nytt Tid for fornyelse Leder Sammen er vi sterkere Av Carl Christian Sibbern Påtroppende adm.dir Olimb gruppen Kristian Olimb og Oliner System ønsker å bli enda bedre. Rett og slett!

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 DAG 2: Sanering/rehabilitering av ledningsnett Tittel: Akseptabel utskiftingstakt på ledningsnettet Steinkjer kommune, avd for plan og natur v/arne

Detaljer

Ledningsfornyelse i norske kommuner

Ledningsfornyelse i norske kommuner Hallingtreff 2016 Ledningsfornyelse i norske kommuner 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann Holder kommunene høyt nok tempo? Nei, ikke på landsbasis 2 Status nasjonalt (KOSTRA 2014) 43.800 km komm. vannledninger

Detaljer

Studentuttalelser KEM

Studentuttalelser KEM Studentuttalelser KEM studenter Andreas Sørum Oslo Uteksaminert: 2011 Imtech-Prosjekt, Oslo Prosjektleder-assistent Sørlandets Jeg ønsket meg mer utdanning, og besøkte en venn av meg som gikk 1 året. Var

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Nr. 1 2012 25 årgang. nytt. Rekruttskole for rørfornyere

Nr. 1 2012 25 årgang. nytt. Rekruttskole for rørfornyere 25 år Nr. 1 2012 25 årgang nytt Rekruttskole for rørfornyere Leder Roar Haugland Forretningsutvikler og controller i Olimb Group Vi setter standard Som den ledende rørfornyingsaktøren i Norge registrerer

Detaljer

DaØ 25.5.2011. Arne Christian Vangdal Daglig leder, medgründer og aksjonær Ny mulighet for vurdering av tilstand på vannledninger

DaØ 25.5.2011. Arne Christian Vangdal Daglig leder, medgründer og aksjonær Ny mulighet for vurdering av tilstand på vannledninger DaØ 25.5.2011 Arne Christian Vangdal Daglig leder, medgründer og aksjonær Ny mulighet for vurdering av tilstand på vannledninger Tangeringspunkter vann og avløp Foto Arve Hansen NOK 50 616 000 000 000

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

14.11.2014. Jeg har jobbet i bransjen siden 1994. Prøver å gjøre så godt jeg kan, men. Jeg lykkes ikke alltid! Rapportering - Avløpsledninger

14.11.2014. Jeg har jobbet i bransjen siden 1994. Prøver å gjøre så godt jeg kan, men. Jeg lykkes ikke alltid! Rapportering - Avløpsledninger Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Garder kurs- og konferansesenter, 5. 7. november 2014 Forundersøkelser og tilstandskontroll: Rapportering -

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Alta kommune Kommunalteknisk avdeling v/per Ole Israelsen E-post: per.israelsen@alta.kommune.no

Alta kommune Kommunalteknisk avdeling v/per Ole Israelsen E-post: per.israelsen@alta.kommune.no Alta kommune Kommunalteknisk avdeling v/per Ole Israelsen E-post: per.israelsen@alta.kommune.no SPILLVANNSLEDNING UT AV ALTA SENTRUM. ANBUDSINNSTILLING STYRT BORING 1. Anbudsutsendelse Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

VA- dagene på Sørlandet 201 4

VA- dagene på Sørlandet 201 4 VA- dagene på Sørlandet 201 4 Sikkerhet i kummer Finn Jenssen VA-sjef Skien kommune Bidragsytere: RIN, Arve Hansen Avløpskummer Mye slam Ingen stige Skien kommune Finn Jenssen Kummer med tvilsom utforming

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

20 kommuner / int. 7 kommuner 8 A/S 76 A/S. Mine erfaringer 21.09.2012. RIN-utvikling: Medlemmer. Trygg og god atkomst til VA-nettet:

20 kommuner / int. 7 kommuner 8 A/S 76 A/S. Mine erfaringer 21.09.2012. RIN-utvikling: Medlemmer. Trygg og god atkomst til VA-nettet: Trygg og god atkomst til VA-nettet: 20. September 2012 Nedstigningskummer Hygiene i felleskummer Sikkerhet i vannkummer (Forslag til nye krav) arve.hansen@asplanviak.no yngvar.heimstad@hotmail.no Mine

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Innhold. 1. Innledning side 1. 2. Definisjoner på prosjekter side 2. 3. Mål side 3. 4. Avgrensninger side 4. 5. Ansvarsforhold side 4

PROSJEKTPLAN. Innhold. 1. Innledning side 1. 2. Definisjoner på prosjekter side 2. 3. Mål side 3. 4. Avgrensninger side 4. 5. Ansvarsforhold side 4 PROSJEKTPLAN Innhold 1. Innledning side 1 2. Definisjoner på prosjekter side 2 3. Mål side 3 4. Avgrensninger side 4 5. Ansvarsforhold side 4 6. Veiledere side 4 7. Tidsplan side 4 8. Gjennomføring side

Detaljer

Foto Flemming Larsen. GVD Sommerseminar, velkommen!

Foto Flemming Larsen. GVD Sommerseminar, velkommen! Foto Flemming Larsen GVD Sommerseminar, velkommen! Dagens program: Kl Tema Ansvarlig 11.00- LUNSJ 11.45 11.45 Velkommen - Status i GVD-programmet Fruene Haugestad Arild Eek og Ragnhild Leirset 12.00 Fordeler

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

NYTT SRA UTFORDRINGER I BYGGEFASEN Fremdrift Økonomi - Kvalitet ENEBAKK KOMMUNE

NYTT SRA UTFORDRINGER I BYGGEFASEN Fremdrift Økonomi - Kvalitet ENEBAKK KOMMUNE NYTT SRA UTFORDRINGER I BYGGEFASEN Fremdrift Økonomi - Kvalitet Prosjektutfordringer Enheten for Eiendom og kommunalteknikk med 5 personer 4 på drift skal fungere normalt Liten BH org; PL og ass PL, AsplanViak

Detaljer

NoDig: Miljø- og kostnadseffektiv ledningsfornyelse. VA-dagene i Midt-Norge, 27.10.2010. arve.hansen@asplanviak.no

NoDig: Miljø- og kostnadseffektiv ledningsfornyelse. VA-dagene i Midt-Norge, 27.10.2010. arve.hansen@asplanviak.no NoDig: Miljø- og kostnadseffektiv ledningsfornyelse arve.hansen@asplanviak.no VA-dagene i Midt-Norge, 27.10.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 Miljøregnskap NoDig vs. åpen grøft

Detaljer

Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011. Ledningskartverk

Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011. Ledningskartverk Driftsassistansen i Østfold IKS Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011 Ledningskartverk Driftsassistansen i Østfold og Gemini VA. Av Tron-Sverre Johansen DaØ 2011 1 Driftsassistansen i Østfold DaØ Driftsassistansen

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Komite KMBY 06.12.11 VA 1 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no VA-etatens oppgaver er å sørge for: God, tilstrekkelig

Detaljer

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Øystein, Fritz (Inntrer som fullt medlem), Aase, Knut Erik, Terje Meldt frafall: Stian Orienteringssaker Godkjenning av referat 11/02 2015.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 3 2008. 21 årgang. for offshore

Nyheter. nytt. Nr. 3 2008. 21 årgang. for offshore Nyheter nytt Merkedag 21 årgang Nr. 3 2008 for offshore nytt rehabnytt 3-2008 1 Leder Nyheter Nyheter Ole Kårtveit, Styreleder Rørfornying Norge og daglig leder Vitek AS Mer kunnskap til folket De som

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Hvem er vi? ARBEIDSFELLESSKAPET 26.09.2013

Hvem er vi? ARBEIDSFELLESSKAPET 26.09.2013 Hvem er vi? Prosjektavdeling Entreprenøravdeling Prosjektansvarlig Siv.ing Ragnar Aasheim (RIV/RIVA/SØK) - Myndighetskrav - Prosjektering - Teknisk oppfølging VVS GRUPPEN Rørleggermester - Jan Vidar Bergersen

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 1 2008 21 årgang. nytt. Vi går offshore. rehabnytt 1-2008

Nyheter. nytt. Nr. 1 2008 21 årgang. nytt. Vi går offshore. rehabnytt 1-2008 Rehab Nr. 1 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Vi går offshore 1 Leder Nyheter Nyheter Tor-Erik Olimb Daglig leder, Kristian Olimb AS Høy aktivitet fortsetter Året 2007 vil vi sent glemme. Vi fikk feire

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

GRAVEKLUBBEN I BERGEN

GRAVEKLUBBEN I BERGEN GRAVEKLUBBEN I BERGEN -Effektiv planlegging og anleggsutførelse gir kortere anleggstid V / ARNE JENSEN PROSJEKTLEDER SAMORDNET INFRASTRUKTURBYGGING I BERGEN Byrådet i Bergen vedtok samordning av gravearbeidene

Detaljer

Stemmer ikke kartet med terrenget?

Stemmer ikke kartet med terrenget? Hvordan vi arbeider i Nesodden kommune for å få VA-kartet til å stemme med terrenget: Datafangst og dokumentasjon av det rehabiliterte ledningsnettet Arne Johansen og Einar Kjesbu Virksomhet Infrastruktur

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Hvem er vi? ARBEIDSFELLESSKAPET 14.01.2014

Hvem er vi? ARBEIDSFELLESSKAPET 14.01.2014 Hvem er vi? Hallangspollen i Frogn kommune Prosjektavdeling Entreprenøravdeling Prosjektansvarlig Siv.ing Ragnar Aasheim (RIV/RIVA/SØK) - Myndighetskrav - Prosjektering - Teknisk oppfølging VVS GRUPPEN

Detaljer

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Basal 2008 Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Hovedtemaer Om Basal Markedsmakt Etisk handel Om Basal Etablert i 2001 Et unikt konsept i Europeisk

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering

Avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering RIN / Norsk vann: Operatørkurs i rørinspeksjon av avløpsledninger Operatørkurs i spyling av avløpsledninger Avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering Gunnar Mosevoll Skien kommune, Bydrift leder for vannforsyning

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

www.tt-teknikk.no rørfornying rørinspeksjon høytrykkspyling gravetjenester miljøsanering Spesialtjenester innen miljø, vann og avløp

www.tt-teknikk.no rørfornying rørinspeksjon høytrykkspyling gravetjenester miljøsanering Spesialtjenester innen miljø, vann og avløp www.tt-teknikk.no rørfornying rørinspeksjon høytrykkspyling gravetjenester miljøsanering Spesialtjenester innen miljø, vann og avløp Spesialtjenester innen miljø, vann og avløp TT-TEKNIKK er en ledende

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Lekkasjesøker Arnt Olav Holm

Lekkasjesøker Arnt Olav Holm Lekkasjesøker Arnt Olav Holm «Feil på nyanlegg»: Med dagens kunnskap om produkter, utførelse og levetid: Tidspress i anleggsfasen må ikke ødelegge VAsystemets kvalitet. Hva med opplæring av gutta i grøfta

Detaljer

VA-utfordringar i ein by i vekst. Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune

VA-utfordringar i ein by i vekst. Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune VA-utfordringar i ein by i vekst Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune Sandnes kommune Sandnes ligger på Nordjæren, vi grenser mot blant annet Sola, Stavanger og Klepp Vi er nå den raskest voksende

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Fordrøyningsmagasin. Prinsippskisse av rørmagasin

Fordrøyningsmagasin. Prinsippskisse av rørmagasin Prinsippskisse av rørmagasin Fordrøyningsmagasin Behovet for fordrøyning er størst i urbane områder som er fortettet av bygg, parkeringsarealer og andre tekniske installasjoner. Betongrør kan installeres

Detaljer