Internasjonal produksjon i Ulstein Gruppen Sammenlignende studie av tre prosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonal produksjon i Ulstein Gruppen Sammenlignende studie av tre prosjekter"

Transkript

1 Internasjonal produksjon i Ulstein Gruppen Sammenlignende studie av tre prosjekter Jon Erland Lervik Handelshøyskolen BI Tel

2 Motivasjon for studie sterk klyngeogøkende internasjonalisering Høy grad av lokalt innkjøp Redere designere verft underleverandører ooterhals et al (2008) rapporterer at i 2006 fikk alle større offshoreredere levert nye skip bygd i Norge, basert på norsk design, med større norske utstyrspakker tt Men en bevegelse fra samlokaliserte til geografisk distribuerte produksjonsnettverk oteknologi og erfaringer fra nordsjøen etterspurt globalt ooffshoreredere vekst i hovedsak utenfor Nordsjøen okrav K til lokalt l innhold f.eks. skipsbygging i i Brasil oøkende aktivitetsnivå i Asia behov for verfts og after sales ekspertise i regionen oskipsbygging er arbeidskraftintensivt utsatt for utflagging

3 Om studiet Komparativt studie av tre produksjonsnettverk sentrert rundtulsteinverft Verft, Barreras Spania og World Drydocks Dubai Del av forskningsprosjektet Globalisering og regionale klynger orolv Petter Amdam, Ove Bjarnar, Jon Erland Lervik ointervjuer høsten 2009 vår 2010 Avgrensninger okoordinering av disipliner og aktører i ulike faser av prosjektet: Design, Engineering, Procurement, Fabrication, Commissioning ofokus på konseptuell og fysisk produksjon av produktet offshoreskip ofokuserer Fokusererikke påfinansiering ogkommersielle eller juridiske aspekter ved innsalg og gjennomføring av store skipsbyggingsprosjekter, kun hvor vi finner direkte påvirkning på koordineringsutfordringer

4 Fremvekst av Ulsteins strategi for internasjonal produksjon Etter Rolls Royce oppkjøp: Moratorium på salg av Ulstein design til andre verft Replikaskip onormand Aurora (P105), bygd ved Merwede, levert 2005 ocbo Anna Gabriela & Valentina (P104), ved Alianca Brasil, levert 2005 Bourbon 4x P015, bygd ved Zhejiang (Kina), levert oulstein t i skulle levere samme detaljnivå dtljiåpå engineering tegninger i i som på eget verft obetød opplæring + ytterligere tegningsdetaljer utført lokalt Ulsteins uttalte strategi ~2009 obeholde men ikke utvide produksjon hjemme en dokk, ~3 skip pr år ovekst Vktgjennom designpakker & utstyr tt til utenlandske nettverksverksteder osamarbeid med et begrenset antall nettverksverksteder ute

5 Prosjekter 'The Ulsteinvik project': Two vessels for Eidesvik Offshore (sx streamer) 'The Barreras project': Four seismic vessels for Western Geco, built at Shipyard Barreras in Vigo, Spain. (sx streamer) 'The Drydocks project': Six vessels for Polarcus, built by Drydocks World Dubai sx124 (12s), sx133 (8s), sx134 (12s)

6 Intervjuer Ulstein Group Torild Bugge, HR director, Ulstein Group Per Olaf Brett, Deputy managing director, Ulstein International Gunnar Haug, managing director, Ulstein Representative office Dubai Jan Emblemsvåg, Production Manager Ulstein Verft (UVE) Lidvar Lillerovde, Project Manager SX120 UVE Tore Brandal, APM Engineering SX120 UVE Jan Peder Hoggen, APM Production SX120 UVE Oddvar Pedersen, APM Logistics SX120 UVE Harald Bigset, former director, Ulstein Engineering Rolf Inge Roth, Managing director, Ulstein Design (UDE) Lars Ståle Skoge, Sales Manager UDE Rolf Olsen Husø, Project director UDE Torill Muren, Senior Designer UDE Mikal Warholm, Project manager UDE, SX124 Barreras & SX124 Dubai Inge Sleipnes, Project manager UDE, SX133 Dubai World Drydocks Dubai Marin Medic, Manager Engineering Gabriel Mistreanu, Manager Fabrication Nishad Basheer, Project Manager SX124 Krishnan Venugopal, Project Manager SX133 Eidesvik Offshore Vermund Hjelland, Project Director Ellen Sofie Ottesen, Project Manager SX120 Polarcus Peter Zickerman, Owner and EVP Strategic Investments Svein Johnny Naley, SVPTechnology Group interview with Polarcus Site team at Drydocks Frank Arne Hansen, Project manager; Oystein Norheim, Engine Leif A Olsen, Engine Leif Norvald Agasøster, Captain Thomas Solkelä, Electrical ABB Ulsteinvikik Arthur Solvåg, VP sales offshore and supply vessels Joar Gjerde, VP sales special projects Mikael Schakenda, Operation Manager, Marine Services Arnstein Furnes, Project Manager SX120, SX124

7 Kjennetegn ved den klyngebaserte produksjonsmodellen Tette kunde leverandør forhold okrevende Krevendekunder viktig kilde til produktinnovasjon ohøy grad av gjenkjøp lokalt design, skipsbygging, underleverandører orenommé og gjenkjøp viktige drivere for samarbeid, ikke komplette kontrakter ofelles arbeidsmarked jobbrotasjon mellom bedrifter Produksjonsmodell d ved verftene okompetente, autonome fagarbeidere okort, uformell tilbakemeldingssløyfe: Arbeidere går inn til direktøren ointerne karrierer: Fagarbeider > formann > engineering / design oorganisering med sin styrke i kontinuerlig læring og tverrfaglig samarbeid Modellens logikk utfordres på mange plan når man går mot geografisk distribuerte produksjonsnettverk

8 Hva endres når produksjon flyttes ut? Produksjonsnettverk inne i ulike nasjonale kontekster olovverk: håndheving av kontrakter, skatteincentiver olokale klynger: tilstedeværelse (fravær) av komplementære ressurser og kompetanse, som logistikktjenester og service ingeniører olokale arbeidsmarkeder: Produksjonsmodell avhenger av kvalitet og kompetanse på lokal arbeidskraft. olokal kultur: nasjonale modeller for tillits og autoritetsrelasjoner former kunde leverandørrelasjoner og forhold leder underordnet Geografisk distribuerte aktiviteter mer krevende å koordinere odistribuert innkjøp: Verft, reder, design selskap odistribuert engineering innen UDS & datterselskaper oengineering Engineeringsplittet mellom UDS & verft (pgakravtildetaljeringsnivå) Stiller krav til bevisst, reflektert tilpasning av eksisterende arbeidsform, + investering i formelle og uformelle koordineringsmekanismer

9 Sentrale elementer i internasjonal produksjon som studien kan bidra til å kaste lys på Sammenheng mellom innovativ produktstrategi og konfigurasjon av produksjonsnettverk Avveininger og drivere for skipsserier vs. skreddersøm Oppfølging g av utstyrspakker: Verft vs. UDS som innkjøpsnav Erfaringsbasert læring som konkurransefortrinn når erfaring høstes ute, av andre?

10 To stk SX120 for Eidesvik Offshore bygdved UlsteinVerft Gensler (architects) Engineering Ulstein Verft Maritime Shipyard Poland (Hull) ODIM (seismic equipment) Ulstein Design Ulstein Verft Eidesvik Offshore (ship owner) CGG Veritas (operator) ABB (propulsion) Other central suppliers Wärtsila (diesel engines) Shipowner / operator Shipyard Design / Engineering Equipment packages

11 Fire stk SX124 for Western Geco Bygdved Barreras, Spania Ulst.Eng. Subsidiaries Ulst.Eng. Subsidiaries Ulst.Eng. Subsidiaries Ulstein Engineering ODIM (seismic equipment) Ulstein Design (UDE) Barreras Shipyard Spanish leasing company Western Geco (operator) ABB (propulsion) Other central suppliers Other central suppliers Wärtsila (diesel engines) Shipowner / operator Shipyard Design / Engineering Equipment packages

12 Seks skip for Polarcus bygdved Drydocks World Dubai Ulst.Eng. Subsidiaries Ulst.Eng. Subsidiaries Ulst.Eng. Subsidiaries Ulstein Engineering ODIM (seismic equipment) Ulstein Design (UDE) Drydocks World Dubai Polarcus (operator) ABB (propulsion) Other central suppliers Other central suppliers Wärtsila (diesel engines) Shipowner / operator Shipyard Design / Engineering Equipment packages

13 Faser i prosjektgjennomføring Concept: Project conceptualization phase ending up in a signed contract with ship owner Engineering: Detail design engineering taking the ship concept to a level of detail needed for constructing the ship Subsystems: The planning, procurement, production and follow up on components and subsystems going into the vessel Construction and Installation: The building ofhull hull, topdeckand internal structures of the vessel, installation of subsystems and equipment: machinery, electrical, piping. Commissioning: Testing, configuration and tuning of equipment and the complete vessel systems, ending in handover to ship owner.

14 1. Konseptfasen sen designfrys 1 Bred, men sen involvering i design 2 Oppkjøp > endringer i kravspek 3 Markedssvikt > endringer i kravspek [SX120 Eidesvik] "Det er en utfordring å få dratt de rette folka inn i prosjektet på et tidlig stadium, for det går av og til så sabla fort, og du vet ikke hva hva som blir noe. for hver gang vi gjør en kontrakt på en båt, så har du gjort en sånn prosess på ti andre båter som det ikke blir noe av" (Vermund Hjelland, Eidesvik Offshore) [SX124 Barreras] "For Eastern Echo, så begynte båten opprinnelig som en 2D båt, med nodehåndtering med ROV...Så kom nåværende CEO, Rolf Rønningen, inn og mente at en heller burde satse på streamer... Det ble vel en 8 streamer båt, og så ble det en 10 streamer båt, og så kom jeg og så ble det en 12 streamer båt. Det ble jo en del styr ut av det. Med omarrangering, og det ene og det andre." (Svein Johnny Naley, Polarcus) "Det ble [en 12 streamers båt] til slutt når vi mer kontroll på stabilitet t og alt det dtder. Vi begynte jo i spania med tidlig oppstart i februar streamer løsningen fikk de klarert fjerde kvartal 2007 (Project Manager, SX124 Barreras, Ulstein Design)

15 1. Konseptfasen sen designfrys 1 Bred, men sen involvering i design 2 Oppkjøp > endringer i kravspek 3 Markedssvikt > endringer i kravspek [2] Det første [WesternGeco] gjorde var å endre hele seismikkpakken og forlenge overbygg på dekket lenger bak og bygd ut en karnapp bakerst så de fikk mer plass på dekket (Project Manager SX124 Barreras, Ulstein Design) [3] Det er lagt mye penger og energi på å få [SPS] på plass på disse båtene.... Men en har forventninger om at dette vil være noe som er med å skille klinten og hveten i store deler av verden fremover, og CGG er veldig worldwide (Vermund Hjelland, Eidesvik Offshore).

16 2. Engineering fra samlokalisert til geografisk distribuert 1 2 Distribuert mellom UDS & Datterselskap Splittet UDS & verftets' engineering Organisering Før 2008: Verftets tegnekontor innleid som underleverandør 2008: Ulstein Engineering (UEng) egen divisjon i UMVH 2010: UEng integrert i Ulstein Design & Solutions (UDS) Vekst og koordinering Mangel på ingeniører og oppdragsvekst > oppkjøp av engineeringselskap i Norge og Europa Mange samtidige prosjekter gjorde at ulike delprosjekter ble gjennomført av parallelle team i ulike datterselskap o Manglende erfaringsoverføring fra et prosjekt til neste, og mellom parallelle prosjekter o Ikke etablerte rutiner og prosjektstyringsmetodikk tilpasset geografisk distribuert engineering

17 2. Engineering fra samlokalisert til geografisk distribuert 1 2 Distribuert mellom UDS & Datterselskap Splittet UDS & verftets' engineering "For each project, there was a person or group of persons who were supposed to control the project. They were sitting all in ulsteinvik or all in some other place in norway. While people who were actually doing the work were sitting in different countries. They were preparing p something, sending back for checking, these should have given them comments, and only then was drawings supposed to reach the last user. In all this process, something was missing. We used to receive documentation which had probably not been properly checked, or not checked at all" (Marin Medic, engineering gmanager, Drydocks, MM5)

18 2. Engineering fra samlokalisert til geografisk distribuert 1 2 Distribuert mellom UDS & Datterselskap Splittet UDS & verftets' engineering TO AVHENGIGHETER I ENGINEERING 1) Mot design:implementere designløsninger Konkretisering og "utprøving" av designkonsepter, som f.eks. 360 bro Håndtere avhengigheter i systemintegrasjon, som f.eks. endret seismikkutrustning og skrogstruktur/bæreevne 2) Mot Fabrikasjon: Tegningsunderlag g gtilpasset verftets forutsetninger Verftsarbeideres fagkompetanse > detaljnivå på tegninger Infrastruktur: løftekapasitet, rørbøyingsteknologi Produksjonsfilosofi: Blokkbasert bygging vs. Skrogbygging fulgt av overbygning og utrustning Håndtert organisatorisk ved å gjøre engineering i to faser 1) UDS: Designimplementering og systemintegrasjon 2) Lokalt verft: Detaljering av tegningsunderlag Men stort koordineringsbehov mellom 1) og 2)

19 2. Engineering fra samlokalisert til geografisk distribuert 1 2 Distribuert mellom UDS & Datterselskap Splittet UDS & verftets' engineering Arbeidsstokk gir behov for økt detaljnivå på tegninger "most of the designers from europe arenot providing detailed production documentation because standards or by the habit or customs how they work... For example, ulstein is not preparing any arrangement drawings for pipe support... This is a major part of production. We are talking about thousands of pipe supports. Which has to be fabricated and installed on board. Somebody has to give information to people who are going to do it" (Marin Medic, engineering manager Drydocks)

20 2. Engineering fra samlokalisert til geografisk distribuert 1 2 Distribuert mellom UDS & Datterselskap Splittet UDS & verftets' engineering Avhengigheter UDS Engineering og Verftsengineering "[Designers] arenot including pipes less than 50 mmin CAD [computer assisted design software]....[i]n order to route all the smallbore piping and supports,... we asked Ulstein to provide us with the exact 3D model. We took this into our model software, so we could model [small bore piping] ourselves...and then we detected quite a lot of clashes before we actuallywent into production. But... Ulstein was working on their model... They are looking for the empty space [in their 3d model] and they are fitting [the missing equipment] in that location. Which, in our case, is not any longer empty pyspace, because there are thousand small bore pipings and small equipment which was not in their model. So this is really a surprise" (Marin Medic, engineering manager Drydocks)

21 3. Subsystems innkjøp og integrasjon Distribuert innkjøp og oppfølging av utstyrspakker Tradisjonell arbeidsdeling verft er systemintegrator o Skipsdesignselskaper selger general arrangement tegninger + utstyrslister o Verftet håndterer innkjøp og oppfølging av utstyrspakker UDS' strategi: Design + utstyrspakker o De facto systemintegrator? o Ideal om UDS som innkjøpsnav for sentrale pakker I praksis: distribuert innkjøp o Reder: inngår utstyrsleveranser for å sikre leveringstid o UDS håndterer noen pakker o Verft håndterer andre pakker Manglende rutinisering og formalisering? o Konfigurasjon varierer fra prosjekt til prosjekt o Ingen "standard" modell redusert læringskurve? o Større sjanser for glipper, ting faller mellom to stoler, koordineringsproblemer?

22 3. Subsystems innkjøp og integrasjon Distribuert innkjøp og oppfølging av utstyrspakker Systemintegrasjon avhengig av bidrag fra flere parter detvaren en del eksempel der vislet med forståelsen atunderlag for [Barreras] var ensbetydende med at de fikk tegninger til rett tid. Det var mye mailskriving på at når vi ikke har fått det underlaget, førtedet til utsettelser på relevante tegninger. Får vi ikke informasjon om en komponent og tekniske data på den så påvirker det egentlig mange tegninger. (PL Ulstein Design, SX124 Barreras). det er veldig vanskelig å få ferdig ting til tida, og det ender med at folk skylder kld på hverandre, at det har vært endringer di i siste liten, vi har fått beskjed om de endringene for sent, derfor er tegningene forsinket. Og så er det sånn ping pong, uendelig ping pong pon som du ikke ser i ulsteinvik. ik (Regionleder UG)

23 3. Subsystems innkjøp og integrasjon Distribuert innkjøp og oppfølging av utstyrspakker Flere mellomledd i kommunikasjon med pakkeleverandører [Wärtsila] Finland håndterte hovedmotorleveransen mot rederiet, og vi hadde direkte kontakt med [Finland]. Plutselig etter kontrakt så var det det Spanske verftet som hadde dialogen medwärtsilaspania Spania, og prosjektlederen varveldigpå veldig oss hvis vi prøvde oss direkte mot deres leverandør Det skal gå via oss, ikke til deg. Vi har jo vært vant til å gå direkte på leverandørene for å få avklaringer. Vi sleit med å få alle i [Ulstein] til å forstå, mange fra engineering sida er vant til å gå direkte og håndtere det sånt som vi gjør på eget verft (PLUlstein Design, SX124Barreras) Barreras).

24 4. Fabrikasjon og installasjon Forskjeller som påvirker produksjonsnettverket 1Verftsarbeideres fagkompetanse 2Verftets f infrastruktur 3Produksjonsfilosofi Dubai: leiearbeidere med begrenset teknisk opplæring o Koordinering av fabrikasjon gjennom mange nivåer av formell og høy kodifisering / detaljering av produksjonsunderlag o Endringsordre betyr større og mer tidkrevende jobb på å få frem nye tegninger o Mekanistisk organisasjon: Krever planlegging, forutsigbarhet, endringer vanskeligere å håndtere "Det er på sånt detaljnivå at før blokken går til sandblåsing så ønsker drydocks faktisk å ha braketten til røykvarsleren, den skal faktisk kvære der inne når den går til sandblåsing og maling" (SJ Naley, Polarcus) o Infrastruktur o UDS har god kunnskap k om hva fabrikasjon fbk trenger mange med erfaring som fagarbeidere o Forståelse av underlag tilpasset verftets løftekapasitet, rørbøyeutstyr etc

25 4. Fabrikasjon og installasjon Forskjeller som påvirker produksjonsnettverket 1Verftsarbeideres fagkompetanse 2Verftets f infrastruktur 3Produksjonsfilosofi Ulstein verft o UVE samarbeider med dedikerte skrogverft o Ferdige skrog taues til Ulsteinvik, hvor utrustning gjennomføres o Engineering utføressekvensielt: sekvensielt: Førststruktur, deretter maskin, rør, elektro o Fleksibel produksjon: kan håndtere endringsordre sent i prosessen Dubai Drydocks o Blokkbasert byggefilosofi: seksjoner med all utrustning på plass, som så sveises sammen o Krever samtidig ferdigstilling av engineering for alle disipliner i en seksjon

26 4. Fabrikasjon og installasjon Forskjeller som påvirker produksjonsnettverket 1Verftsarbeideres fagkompetanse 2Verftets f infrastruktur 3Produksjonsfilosofi Vi oppdaget tidlig at det som Ulstein hadde planlagt, leveringsschedule, på forskjellige tegninger, det stemte joikke med Drydocks sine ønsker. De ønsket egentlig å ha alle tegningene pr blokk ferdig, så de kan få inn rør, kabelgater, komponenter, fundamenter. Og så vil de sende dette til sandblåsing og maling. Og så vil de så montere på komponentene, og så sette sammen blokker etterpå. Det er jo ikke sånn som Ulstein verft bygger i det hele tatt. Vi fikk justert inn en del av disse tingene, men Ulstein klarte ikke å koordinere dette internt, de klarte ikke å få ut tegningene (Svein Johnny Naley, teknisk direktør Polarcus) Some drawings, for example electrical drawings, are delayed. Thisisaffectingfoundations foundations, itisaffectingother is things, installation of equipment in place. So we could not close the spaces... we have to keep them (blocks) open till we receive this and put the equipment inside. (Marin Medic, Drydocks)

27 5. Commissioning & Sea trials 1 2 Forarbeid før commissioning Commissioning som viktig læringsarena "Når vi monterer utstyret, så kommer [da enkelte leverandører] og verifiserer at det blir rett montert, og så kommer de tilbake i forkant av oppstart for å forberede og starte opp utstyret. De store tunge aktørerne på maskineri og elektro og fremdrift, de er nå her selvfølgelig øg gtil vi er ferdig med båten og alt er ferdig uttestet og tunet som det skal være" (APM Fabrikasjon, SX120 Ulstein Verft) Underleverandører rapporterer store kvalitetsforskjeller i forarbeid fra verftet når de skal gjennomføre commissioning Kort "readiness" survey sikrer at forarbeid er gjort og at service ingeniør ingeniør ikke reiser forgjeves Innsikt fra Ulstein Design: Designere bør være med på commissioning, spesielt for innovative fartøy, for å få tilbakemelding om designet ble som forventet, og fange kundetilbakemeldinger Investere i systematisk erfaringstilbakeføring

28 Sentrale elementer i internasjonal produksjon som studien kan bidra til å kaste lys på Sammenheng mellom innovativ produktstrategi og konfigurasjon av produksjonsnettverk Avveininger og drivere for skipsserier vs. skreddersøm Oppfølging g av utstyrspakker: Verft vs. UDS som innkjøpsnav Erfaringsbasert læring som konkurransefortrinn når erfaring høstes ute, av andre?

29 Kobling / sammenheng mellom innovativ produktstrategi og produksjonsnettverk Ulstein Gruppen har en nisjestrategi med skip med høy utrustningsgrad, høy funksjonalitet og innovative løsninger Innebærer nye engineering utfordringer i byggefasen, som igjen innebærer tett samspill mellom design, engineering og fabrikasjon Begrenset "modularitet" og isolering av arbeidspakker Den samlokaliserte klyngemodellen har sin styrke i å håndtere iterasjoner i produktutviklingsprosessen I geografisk distribuerte nettverk er det mer krevende å få til nødvendig koordering i iterative produktutvikling parallelt med byggeprosessen

30 Kjernebeslutninger i den internasjonale produksjonsstrategien (II) Serieproduksjon ostandardiserte Standardiserteskipsserierellerskipsserier eller storgradavskreddersømpr av skreddersøm pr. skip? omål om større standardisering i skipsserier: Gjenbruk i engineering, læringskurver, gjennomføringstid omen skreddersøm sitter i veggene og har vært Ulstein s styrke Kontroll over utstyrspakker otradisjonelt: Verft som systemintegrator og innkjøpsnav ony modell: UDS som de facto systemintegrator og innkjøpsnav? okommersielle forhold fører til innkjøp av verft, reder og UDS > koordineringsutfordringer Systemintegrasjon ouds ønsker kontroll over engineering av sentrale utstyrspakker kontroll med at utstyrspakker snakker sammen og fysisk passer inn overft fortsatt juridisk ansvarlig for systemintegrasjon selger turnkey til kunde

31 Hvordan fåtil erfaringsbasert læring Klyngebasert produksjonsmodell oerfaringsbasert kunnskap viktig konkurransefortrinn orask tilbakemelding fra produksjon til engineering / ledelsen når noe ikke fungerer / må endres Barrierer for erfaringslæring ved internasjonal produksjon Avstand geografisk og kulturelt olang L avstand og ikke etablerte tbl t sosiale il relasjoner > > Høy terskel lfor å si ifra: "ikke når noe kan gå galt, men når noe har gått skikkelig galt" okulturelle forskjeller "følge ordre" vs "tenke selv" Ulike selskaper onoen andre høster erfaringer partnerverft, ikke egne ansatte onår feil filoppstår finne løsninger eller finne syndebukker? dbkk "Produksjonen er forsinket fordi tegningene var feil" "Tegningene var feil, fordi tegningsunderlaget var feil" Implikasjon: Investere i systematisk feedback, f.eks. Ved sea trials

32 Kjennetegn ved den klyngebaserte produksjonsmodellen Tette kunde leverandør forhold okrevende Krevendekunder viktig kilde til produktinnovasjon ohøy grad av gjenkjøp lokalt design, skipsbygging, underleverandører orenommé og gjenkjøp viktige drivere for samarbeid, ikke komplette kontrakter ofelles arbeidsmarked jobbrotasjon mellom bedrifter Produksjonsmodell d ved verftene okompetente, autonome fagarbeidere okort, uformell tilbakemeldingssløyfe: Arbeidere går inn til direktøren ointerne karrierer: Fagarbeider > formann > engineering / design oorganisering med sin styrke i kontinuerlig læring og tverrfaglig samarbeid Modellens logikk utfordres på mange plan når man går mot geografisk distribuerte produksjonsnettverk

33 Hva endres når produksjon flyttes ut? Produksjonsnettverk inne i ulike nasjonale kontekster olovverk: håndheving av kontrakter, skatteincentiver olokale klynger: tilstedeværelse (fravær) av komplementære ressurser og kompetanse, som logistikktjenester og service ingeniører olokale arbeidsmarkeder: Produksjonsmodell avhenger av kvalitet og kompetanse på lokal arbeidskraft. olokal kultur: nasjonale modeller for tillits og autoritetsrelasjoner former kunde leverandørrelasjoner og forhold leder underordnet Geografisk distribuerte aktiviteter mer krevende å koordinere odistribuert innkjøp: Verft, reder, design selskap odistribuert engineering innen UDS & datterselskaper oengineering Engineeringsplittet mellom UDS & verft (pgakravtildetaljeringsnivå) Stiller krav til bevisst, reflektert tilpasning av eksisterende arbeidsform, + investering i formelle og uformelle koordineringsmekanismer

34 Hva gjør internasjonal produksjon ekstra krevende i denne settingen? 1. Innovative skipsdesign som betinger mange iterasjoner design engineering fabrikasjon o Nye, uprøvde løsninger o Involvering og tilbakemelding fra engineering & fagarbeidere viktig input i innovasjonsprosessen o Ikke modulær prosess med rene grensesnitt mellom hver disiplin 2. Ny produksjonsmodell tilpasses til partnerverfts' infrastruktur og arbeidsstokk o Ingen replikasjon av produksjonsmodell o Engineering må også tilpasses verftets infrastruktur og arbeidsstokk o Pga [1] har ny produksjonsmodell ringvirkninger for engineering & design større konsekvenser av sen "designfrys" 3. Allianse mellom bedrifter begrenser teknologiintegrasjon og kunnskapsdeling o Delvis integrasjon av 3D CAD modeller o Imitasjonsrisiko ikke dele CAD bibliotek

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

Trafikkstasjonen på Risløkka

Trafikkstasjonen på Risløkka Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg Trafikkstasjonen på Risløkka Samhandling med BIM i prosjekteringsfasen Inger Marie Hagen Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg Trafikkstasjonen på Risløkka

Detaljer

Bedriftscases innen innovasjon og entreprenørskap

Bedriftscases innen innovasjon og entreprenørskap Bedriftscases innen innovasjon og entreprenørskap en casesamling med øvelsesoppgaver Innhold Case 1: Techni AS... 3 Case 2: Litex AS... 6 Case 3: OceanSaver AS...10 Case 4: Mektron AS...18 Case 5: VoNano...22

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

ITS - Inline Tension System side 6 Oppkjøp av Metallindustri AS i Sokndal side 8 Dagfinn Solvik-Olsen - ny kvalitetsleder hos Depro side 12

ITS - Inline Tension System side 6 Oppkjøp av Metallindustri AS i Sokndal side 8 Dagfinn Solvik-Olsen - ny kvalitetsleder hos Depro side 12 Magasin for Depro - Årgang 3 - nr. 1-2014 ITS - Inline Tension System side 6 Oppkjøp av Metallindustri AS i Sokndal side 8 Dagfinn Solvik-Olsen - ny kvalitetsleder hos Depro side 12 Leder deprofil: Kåre

Detaljer

subsea, undervannsinstallasjoner, EAB Engineering, TotAL, Subsea EastNet, offshore, olje og gass

subsea, undervannsinstallasjoner, EAB Engineering, TotAL, Subsea EastNet, offshore, olje og gass ØF-notat 04/2012 Situasjon og muligheter for innlandsregionens næringsliv: leveranser til markedet for undervannsinstallasjoner i olje- og gassmarkedet og betydningen av kontraktsstrategier og nettverksbygging.

Detaljer

Innovasjonsprosesser i norske kommuner

Innovasjonsprosesser i norske kommuner Toril Ringholm, Nils Aarsæther, Peter Bogason og May-Britt Ellingsen Innovasjonsprosesser i norske kommuner Åpninger, pådrivere og mellomromskompetanse Roy Mangersnes / NN / Samfoto Norut Tromsø Rapport

Detaljer

BIM i praksis. BIM in projects. Halvor Skram stad Lunn

BIM i praksis. BIM in projects. Halvor Skram stad Lunn BIM i praksis BIM in projects Halvor Skram stad Lunn Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp. 2010 FORORD Denne masteroppgaven markerer slutten på en interessant og spennende

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord I FORORD Studiet byggeteknikk og arkitektur ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), institutt for matematiske realfag og teknologi har gitt faglig

Detaljer

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4.

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4. Norsk Forening for Prosjektledelse Nr. 1 - Februar 2009 Hjelp, jeg har blitt prosjektleder Side 10 Til fremtidens prosjektledere Side 4 IT Value for the Insurance Industry Side 16 K j æ r e l e s e r

Detaljer

Organisasjonsstruktur og tillit

Organisasjonsstruktur og tillit Organisasjonsstruktur og tillit En studie av sosiale relasjoner i prosjektstyring i olje- og gassindustrien Marit Galta Coldwell Hovedfag i Sosiologi, Vår 2002 Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Detaljer

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev.

Detaljer

SBN. Nytt 2011. Nr 1. Service orientert arkitektur (SOA) SAP NetWeaver Portal 7.3 Brukskvalitet i SAP 1

SBN. Nytt 2011. Nr 1. Service orientert arkitektur (SOA) SAP NetWeaver Portal 7.3 Brukskvalitet i SAP 1 SBN Nr 1 Nytt 2011 Service orientert arkitektur (SOA) SAP NetWeaver Portal 7.3 Brukskvalitet i SAP 1 Verksamhetsansvarig - Eva-Maria Fahrer Hej! Detta magasin innehåller artiklar med information relaterad

Detaljer

Benchmarking av prosjektstyring

Benchmarking av prosjektstyring Benchmarking av prosjektstyring Et hovedprosjekt under forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 Dato: 1. oktober 1996 Åpen versjon FORORD Denne rapporten oppsummerer aktivitetene i og konklusjonene

Detaljer

Forord. June Kristiansen, 13.05.15

Forord. June Kristiansen, 13.05.15 Forord Denne masteroppgaven markerer min avslutning på masterstudiet i Entreprenørskap og Innovasjon ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet. Arbeidet med masteroppgaven har vært en spennende,

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Ledelse av Prosjekt

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Ledelse av Prosjekt Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Ledelse av Prosjekt - Ombygging av Meny Solsiden - Eksamenskode og navn: BTH 25321 Prosjektledelse Studiested: BI Trondheim Innleveringsdato: 06.06.2013 Denne oppgaven

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Om nettbasert fellesoperativ samarbeidslæring mellom krigsskolene tilbakemeldinger fra

Om nettbasert fellesoperativ samarbeidslæring mellom krigsskolene tilbakemeldinger fra FFI-rapport 2014/01450 Om nettbasert fellesoperativ samarbeidslæring mellom krigsskolene tilbakemeldinger fra kadetter og instruktører Ann-Kristin Elstad og Arild Bergh Forsvarets FFI forskningsinstitutt

Detaljer

PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER

PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER Ottar Kvindesland og Tor Børge Salvesen Masteroppgave PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER Sandnes, 15.01.2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Detaljer

Fabricom Nytt V å r e n 2 0 0 9

Fabricom Nytt V å r e n 2 0 0 9 Fabricom Nytt V å r e n 2 0 0 9 Innhold Fabricom Nytt Våren 2009 [ 3 ] 2009 blir et spennende år [ 4 ] Fremtidsutsikter og mål for 2009 [ 5 ] Utfordrende tider [ 6 ] Fabricom HMS-resultater Trivsel på

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

NAVIGARE. Satelittovervåkning for rent hav. Seks nye år for Rune Teisrud. Velferden feirer 60-årsjubileum Side 28-31. Bokutlån i Rotterdam Side 35-37

NAVIGARE. Satelittovervåkning for rent hav. Seks nye år for Rune Teisrud. Velferden feirer 60-årsjubileum Side 28-31. Bokutlån i Rotterdam Side 35-37 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 3-2007 Satelittovervåkning for rent hav Side 6-11 Seks nye år for Rune Teisrud Side 12-16 Velferden feirer 60-årsjubileum Side 28-31 Bokutlån

Detaljer

Eva-Cathrine Bugten Sara Kristin Hansen. 20.mai 2015 Bachelor innen EK205E Ledelse og Markedsføring i service- og opplevelsesøkonomi

Eva-Cathrine Bugten Sara Kristin Hansen. 20.mai 2015 Bachelor innen EK205E Ledelse og Markedsføring i service- og opplevelsesøkonomi Business to Business relasjoner ved innovasjon og produksjon i opplevelsesbasert reiseliv: Case Widerøe Fly & Bike og Hurtigrutens landbaserte opplevelser Eva-Cathrine Bugten Sara Kristin Hansen 20.mai

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Design og utvikling av en eco-marathonbil

Design og utvikling av en eco-marathonbil Design og utvikling av en eco-marathonbil Eivind Sæter Industriell design Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Johannes Sigurjonsson, IPD Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for produktdesign

Detaljer

Master i Geomatikk, vår 2013 Ole Alexander Vanebo

Master i Geomatikk, vår 2013 Ole Alexander Vanebo BIM og kartbruk BIM and use of maps Ole Alexander Vanebo Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave 30 stp. 2013 Master i Geomatikk, vår 2013 Ole Alexander Vanebo Masteroppgave

Detaljer