Internasjonal produksjon i Ulstein Gruppen Sammenlignende studie av tre prosjekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonal produksjon i Ulstein Gruppen Sammenlignende studie av tre prosjekter"

Transkript

1 Internasjonal produksjon i Ulstein Gruppen Sammenlignende studie av tre prosjekter Jon Erland Lervik Handelshøyskolen BI Tel

2 Motivasjon for studie sterk klyngeogøkende internasjonalisering Høy grad av lokalt innkjøp Redere designere verft underleverandører ooterhals et al (2008) rapporterer at i 2006 fikk alle større offshoreredere levert nye skip bygd i Norge, basert på norsk design, med større norske utstyrspakker tt Men en bevegelse fra samlokaliserte til geografisk distribuerte produksjonsnettverk oteknologi og erfaringer fra nordsjøen etterspurt globalt ooffshoreredere vekst i hovedsak utenfor Nordsjøen okrav K til lokalt l innhold f.eks. skipsbygging i i Brasil oøkende aktivitetsnivå i Asia behov for verfts og after sales ekspertise i regionen oskipsbygging er arbeidskraftintensivt utsatt for utflagging

3 Om studiet Komparativt studie av tre produksjonsnettverk sentrert rundtulsteinverft Verft, Barreras Spania og World Drydocks Dubai Del av forskningsprosjektet Globalisering og regionale klynger orolv Petter Amdam, Ove Bjarnar, Jon Erland Lervik ointervjuer høsten 2009 vår 2010 Avgrensninger okoordinering av disipliner og aktører i ulike faser av prosjektet: Design, Engineering, Procurement, Fabrication, Commissioning ofokus på konseptuell og fysisk produksjon av produktet offshoreskip ofokuserer Fokusererikke påfinansiering ogkommersielle eller juridiske aspekter ved innsalg og gjennomføring av store skipsbyggingsprosjekter, kun hvor vi finner direkte påvirkning på koordineringsutfordringer

4 Fremvekst av Ulsteins strategi for internasjonal produksjon Etter Rolls Royce oppkjøp: Moratorium på salg av Ulstein design til andre verft Replikaskip onormand Aurora (P105), bygd ved Merwede, levert 2005 ocbo Anna Gabriela & Valentina (P104), ved Alianca Brasil, levert 2005 Bourbon 4x P015, bygd ved Zhejiang (Kina), levert oulstein t i skulle levere samme detaljnivå dtljiåpå engineering tegninger i i som på eget verft obetød opplæring + ytterligere tegningsdetaljer utført lokalt Ulsteins uttalte strategi ~2009 obeholde men ikke utvide produksjon hjemme en dokk, ~3 skip pr år ovekst Vktgjennom designpakker & utstyr tt til utenlandske nettverksverksteder osamarbeid med et begrenset antall nettverksverksteder ute

5 Prosjekter 'The Ulsteinvik project': Two vessels for Eidesvik Offshore (sx streamer) 'The Barreras project': Four seismic vessels for Western Geco, built at Shipyard Barreras in Vigo, Spain. (sx streamer) 'The Drydocks project': Six vessels for Polarcus, built by Drydocks World Dubai sx124 (12s), sx133 (8s), sx134 (12s)

6 Intervjuer Ulstein Group Torild Bugge, HR director, Ulstein Group Per Olaf Brett, Deputy managing director, Ulstein International Gunnar Haug, managing director, Ulstein Representative office Dubai Jan Emblemsvåg, Production Manager Ulstein Verft (UVE) Lidvar Lillerovde, Project Manager SX120 UVE Tore Brandal, APM Engineering SX120 UVE Jan Peder Hoggen, APM Production SX120 UVE Oddvar Pedersen, APM Logistics SX120 UVE Harald Bigset, former director, Ulstein Engineering Rolf Inge Roth, Managing director, Ulstein Design (UDE) Lars Ståle Skoge, Sales Manager UDE Rolf Olsen Husø, Project director UDE Torill Muren, Senior Designer UDE Mikal Warholm, Project manager UDE, SX124 Barreras & SX124 Dubai Inge Sleipnes, Project manager UDE, SX133 Dubai World Drydocks Dubai Marin Medic, Manager Engineering Gabriel Mistreanu, Manager Fabrication Nishad Basheer, Project Manager SX124 Krishnan Venugopal, Project Manager SX133 Eidesvik Offshore Vermund Hjelland, Project Director Ellen Sofie Ottesen, Project Manager SX120 Polarcus Peter Zickerman, Owner and EVP Strategic Investments Svein Johnny Naley, SVPTechnology Group interview with Polarcus Site team at Drydocks Frank Arne Hansen, Project manager; Oystein Norheim, Engine Leif A Olsen, Engine Leif Norvald Agasøster, Captain Thomas Solkelä, Electrical ABB Ulsteinvikik Arthur Solvåg, VP sales offshore and supply vessels Joar Gjerde, VP sales special projects Mikael Schakenda, Operation Manager, Marine Services Arnstein Furnes, Project Manager SX120, SX124

7 Kjennetegn ved den klyngebaserte produksjonsmodellen Tette kunde leverandør forhold okrevende Krevendekunder viktig kilde til produktinnovasjon ohøy grad av gjenkjøp lokalt design, skipsbygging, underleverandører orenommé og gjenkjøp viktige drivere for samarbeid, ikke komplette kontrakter ofelles arbeidsmarked jobbrotasjon mellom bedrifter Produksjonsmodell d ved verftene okompetente, autonome fagarbeidere okort, uformell tilbakemeldingssløyfe: Arbeidere går inn til direktøren ointerne karrierer: Fagarbeider > formann > engineering / design oorganisering med sin styrke i kontinuerlig læring og tverrfaglig samarbeid Modellens logikk utfordres på mange plan når man går mot geografisk distribuerte produksjonsnettverk

8 Hva endres når produksjon flyttes ut? Produksjonsnettverk inne i ulike nasjonale kontekster olovverk: håndheving av kontrakter, skatteincentiver olokale klynger: tilstedeværelse (fravær) av komplementære ressurser og kompetanse, som logistikktjenester og service ingeniører olokale arbeidsmarkeder: Produksjonsmodell avhenger av kvalitet og kompetanse på lokal arbeidskraft. olokal kultur: nasjonale modeller for tillits og autoritetsrelasjoner former kunde leverandørrelasjoner og forhold leder underordnet Geografisk distribuerte aktiviteter mer krevende å koordinere odistribuert innkjøp: Verft, reder, design selskap odistribuert engineering innen UDS & datterselskaper oengineering Engineeringsplittet mellom UDS & verft (pgakravtildetaljeringsnivå) Stiller krav til bevisst, reflektert tilpasning av eksisterende arbeidsform, + investering i formelle og uformelle koordineringsmekanismer

9 Sentrale elementer i internasjonal produksjon som studien kan bidra til å kaste lys på Sammenheng mellom innovativ produktstrategi og konfigurasjon av produksjonsnettverk Avveininger og drivere for skipsserier vs. skreddersøm Oppfølging g av utstyrspakker: Verft vs. UDS som innkjøpsnav Erfaringsbasert læring som konkurransefortrinn når erfaring høstes ute, av andre?

10 To stk SX120 for Eidesvik Offshore bygdved UlsteinVerft Gensler (architects) Engineering Ulstein Verft Maritime Shipyard Poland (Hull) ODIM (seismic equipment) Ulstein Design Ulstein Verft Eidesvik Offshore (ship owner) CGG Veritas (operator) ABB (propulsion) Other central suppliers Wärtsila (diesel engines) Shipowner / operator Shipyard Design / Engineering Equipment packages

11 Fire stk SX124 for Western Geco Bygdved Barreras, Spania Ulst.Eng. Subsidiaries Ulst.Eng. Subsidiaries Ulst.Eng. Subsidiaries Ulstein Engineering ODIM (seismic equipment) Ulstein Design (UDE) Barreras Shipyard Spanish leasing company Western Geco (operator) ABB (propulsion) Other central suppliers Other central suppliers Wärtsila (diesel engines) Shipowner / operator Shipyard Design / Engineering Equipment packages

12 Seks skip for Polarcus bygdved Drydocks World Dubai Ulst.Eng. Subsidiaries Ulst.Eng. Subsidiaries Ulst.Eng. Subsidiaries Ulstein Engineering ODIM (seismic equipment) Ulstein Design (UDE) Drydocks World Dubai Polarcus (operator) ABB (propulsion) Other central suppliers Other central suppliers Wärtsila (diesel engines) Shipowner / operator Shipyard Design / Engineering Equipment packages

13 Faser i prosjektgjennomføring Concept: Project conceptualization phase ending up in a signed contract with ship owner Engineering: Detail design engineering taking the ship concept to a level of detail needed for constructing the ship Subsystems: The planning, procurement, production and follow up on components and subsystems going into the vessel Construction and Installation: The building ofhull hull, topdeckand internal structures of the vessel, installation of subsystems and equipment: machinery, electrical, piping. Commissioning: Testing, configuration and tuning of equipment and the complete vessel systems, ending in handover to ship owner.

14 1. Konseptfasen sen designfrys 1 Bred, men sen involvering i design 2 Oppkjøp > endringer i kravspek 3 Markedssvikt > endringer i kravspek [SX120 Eidesvik] "Det er en utfordring å få dratt de rette folka inn i prosjektet på et tidlig stadium, for det går av og til så sabla fort, og du vet ikke hva hva som blir noe. for hver gang vi gjør en kontrakt på en båt, så har du gjort en sånn prosess på ti andre båter som det ikke blir noe av" (Vermund Hjelland, Eidesvik Offshore) [SX124 Barreras] "For Eastern Echo, så begynte båten opprinnelig som en 2D båt, med nodehåndtering med ROV...Så kom nåværende CEO, Rolf Rønningen, inn og mente at en heller burde satse på streamer... Det ble vel en 8 streamer båt, og så ble det en 10 streamer båt, og så kom jeg og så ble det en 12 streamer båt. Det ble jo en del styr ut av det. Med omarrangering, og det ene og det andre." (Svein Johnny Naley, Polarcus) "Det ble [en 12 streamers båt] til slutt når vi mer kontroll på stabilitet t og alt det dtder. Vi begynte jo i spania med tidlig oppstart i februar streamer løsningen fikk de klarert fjerde kvartal 2007 (Project Manager, SX124 Barreras, Ulstein Design)

15 1. Konseptfasen sen designfrys 1 Bred, men sen involvering i design 2 Oppkjøp > endringer i kravspek 3 Markedssvikt > endringer i kravspek [2] Det første [WesternGeco] gjorde var å endre hele seismikkpakken og forlenge overbygg på dekket lenger bak og bygd ut en karnapp bakerst så de fikk mer plass på dekket (Project Manager SX124 Barreras, Ulstein Design) [3] Det er lagt mye penger og energi på å få [SPS] på plass på disse båtene.... Men en har forventninger om at dette vil være noe som er med å skille klinten og hveten i store deler av verden fremover, og CGG er veldig worldwide (Vermund Hjelland, Eidesvik Offshore).

16 2. Engineering fra samlokalisert til geografisk distribuert 1 2 Distribuert mellom UDS & Datterselskap Splittet UDS & verftets' engineering Organisering Før 2008: Verftets tegnekontor innleid som underleverandør 2008: Ulstein Engineering (UEng) egen divisjon i UMVH 2010: UEng integrert i Ulstein Design & Solutions (UDS) Vekst og koordinering Mangel på ingeniører og oppdragsvekst > oppkjøp av engineeringselskap i Norge og Europa Mange samtidige prosjekter gjorde at ulike delprosjekter ble gjennomført av parallelle team i ulike datterselskap o Manglende erfaringsoverføring fra et prosjekt til neste, og mellom parallelle prosjekter o Ikke etablerte rutiner og prosjektstyringsmetodikk tilpasset geografisk distribuert engineering

17 2. Engineering fra samlokalisert til geografisk distribuert 1 2 Distribuert mellom UDS & Datterselskap Splittet UDS & verftets' engineering "For each project, there was a person or group of persons who were supposed to control the project. They were sitting all in ulsteinvik or all in some other place in norway. While people who were actually doing the work were sitting in different countries. They were preparing p something, sending back for checking, these should have given them comments, and only then was drawings supposed to reach the last user. In all this process, something was missing. We used to receive documentation which had probably not been properly checked, or not checked at all" (Marin Medic, engineering gmanager, Drydocks, MM5)

18 2. Engineering fra samlokalisert til geografisk distribuert 1 2 Distribuert mellom UDS & Datterselskap Splittet UDS & verftets' engineering TO AVHENGIGHETER I ENGINEERING 1) Mot design:implementere designløsninger Konkretisering og "utprøving" av designkonsepter, som f.eks. 360 bro Håndtere avhengigheter i systemintegrasjon, som f.eks. endret seismikkutrustning og skrogstruktur/bæreevne 2) Mot Fabrikasjon: Tegningsunderlag g gtilpasset verftets forutsetninger Verftsarbeideres fagkompetanse > detaljnivå på tegninger Infrastruktur: løftekapasitet, rørbøyingsteknologi Produksjonsfilosofi: Blokkbasert bygging vs. Skrogbygging fulgt av overbygning og utrustning Håndtert organisatorisk ved å gjøre engineering i to faser 1) UDS: Designimplementering og systemintegrasjon 2) Lokalt verft: Detaljering av tegningsunderlag Men stort koordineringsbehov mellom 1) og 2)

19 2. Engineering fra samlokalisert til geografisk distribuert 1 2 Distribuert mellom UDS & Datterselskap Splittet UDS & verftets' engineering Arbeidsstokk gir behov for økt detaljnivå på tegninger "most of the designers from europe arenot providing detailed production documentation because standards or by the habit or customs how they work... For example, ulstein is not preparing any arrangement drawings for pipe support... This is a major part of production. We are talking about thousands of pipe supports. Which has to be fabricated and installed on board. Somebody has to give information to people who are going to do it" (Marin Medic, engineering manager Drydocks)

20 2. Engineering fra samlokalisert til geografisk distribuert 1 2 Distribuert mellom UDS & Datterselskap Splittet UDS & verftets' engineering Avhengigheter UDS Engineering og Verftsengineering "[Designers] arenot including pipes less than 50 mmin CAD [computer assisted design software]....[i]n order to route all the smallbore piping and supports,... we asked Ulstein to provide us with the exact 3D model. We took this into our model software, so we could model [small bore piping] ourselves...and then we detected quite a lot of clashes before we actuallywent into production. But... Ulstein was working on their model... They are looking for the empty space [in their 3d model] and they are fitting [the missing equipment] in that location. Which, in our case, is not any longer empty pyspace, because there are thousand small bore pipings and small equipment which was not in their model. So this is really a surprise" (Marin Medic, engineering manager Drydocks)

21 3. Subsystems innkjøp og integrasjon Distribuert innkjøp og oppfølging av utstyrspakker Tradisjonell arbeidsdeling verft er systemintegrator o Skipsdesignselskaper selger general arrangement tegninger + utstyrslister o Verftet håndterer innkjøp og oppfølging av utstyrspakker UDS' strategi: Design + utstyrspakker o De facto systemintegrator? o Ideal om UDS som innkjøpsnav for sentrale pakker I praksis: distribuert innkjøp o Reder: inngår utstyrsleveranser for å sikre leveringstid o UDS håndterer noen pakker o Verft håndterer andre pakker Manglende rutinisering og formalisering? o Konfigurasjon varierer fra prosjekt til prosjekt o Ingen "standard" modell redusert læringskurve? o Større sjanser for glipper, ting faller mellom to stoler, koordineringsproblemer?

22 3. Subsystems innkjøp og integrasjon Distribuert innkjøp og oppfølging av utstyrspakker Systemintegrasjon avhengig av bidrag fra flere parter detvaren en del eksempel der vislet med forståelsen atunderlag for [Barreras] var ensbetydende med at de fikk tegninger til rett tid. Det var mye mailskriving på at når vi ikke har fått det underlaget, førtedet til utsettelser på relevante tegninger. Får vi ikke informasjon om en komponent og tekniske data på den så påvirker det egentlig mange tegninger. (PL Ulstein Design, SX124 Barreras). det er veldig vanskelig å få ferdig ting til tida, og det ender med at folk skylder kld på hverandre, at det har vært endringer di i siste liten, vi har fått beskjed om de endringene for sent, derfor er tegningene forsinket. Og så er det sånn ping pong, uendelig ping pong pon som du ikke ser i ulsteinvik. ik (Regionleder UG)

23 3. Subsystems innkjøp og integrasjon Distribuert innkjøp og oppfølging av utstyrspakker Flere mellomledd i kommunikasjon med pakkeleverandører [Wärtsila] Finland håndterte hovedmotorleveransen mot rederiet, og vi hadde direkte kontakt med [Finland]. Plutselig etter kontrakt så var det det Spanske verftet som hadde dialogen medwärtsilaspania Spania, og prosjektlederen varveldigpå veldig oss hvis vi prøvde oss direkte mot deres leverandør Det skal gå via oss, ikke til deg. Vi har jo vært vant til å gå direkte på leverandørene for å få avklaringer. Vi sleit med å få alle i [Ulstein] til å forstå, mange fra engineering sida er vant til å gå direkte og håndtere det sånt som vi gjør på eget verft (PLUlstein Design, SX124Barreras) Barreras).

24 4. Fabrikasjon og installasjon Forskjeller som påvirker produksjonsnettverket 1Verftsarbeideres fagkompetanse 2Verftets f infrastruktur 3Produksjonsfilosofi Dubai: leiearbeidere med begrenset teknisk opplæring o Koordinering av fabrikasjon gjennom mange nivåer av formell og høy kodifisering / detaljering av produksjonsunderlag o Endringsordre betyr større og mer tidkrevende jobb på å få frem nye tegninger o Mekanistisk organisasjon: Krever planlegging, forutsigbarhet, endringer vanskeligere å håndtere "Det er på sånt detaljnivå at før blokken går til sandblåsing så ønsker drydocks faktisk å ha braketten til røykvarsleren, den skal faktisk kvære der inne når den går til sandblåsing og maling" (SJ Naley, Polarcus) o Infrastruktur o UDS har god kunnskap k om hva fabrikasjon fbk trenger mange med erfaring som fagarbeidere o Forståelse av underlag tilpasset verftets løftekapasitet, rørbøyeutstyr etc

25 4. Fabrikasjon og installasjon Forskjeller som påvirker produksjonsnettverket 1Verftsarbeideres fagkompetanse 2Verftets f infrastruktur 3Produksjonsfilosofi Ulstein verft o UVE samarbeider med dedikerte skrogverft o Ferdige skrog taues til Ulsteinvik, hvor utrustning gjennomføres o Engineering utføressekvensielt: sekvensielt: Førststruktur, deretter maskin, rør, elektro o Fleksibel produksjon: kan håndtere endringsordre sent i prosessen Dubai Drydocks o Blokkbasert byggefilosofi: seksjoner med all utrustning på plass, som så sveises sammen o Krever samtidig ferdigstilling av engineering for alle disipliner i en seksjon

26 4. Fabrikasjon og installasjon Forskjeller som påvirker produksjonsnettverket 1Verftsarbeideres fagkompetanse 2Verftets f infrastruktur 3Produksjonsfilosofi Vi oppdaget tidlig at det som Ulstein hadde planlagt, leveringsschedule, på forskjellige tegninger, det stemte joikke med Drydocks sine ønsker. De ønsket egentlig å ha alle tegningene pr blokk ferdig, så de kan få inn rør, kabelgater, komponenter, fundamenter. Og så vil de sende dette til sandblåsing og maling. Og så vil de så montere på komponentene, og så sette sammen blokker etterpå. Det er jo ikke sånn som Ulstein verft bygger i det hele tatt. Vi fikk justert inn en del av disse tingene, men Ulstein klarte ikke å koordinere dette internt, de klarte ikke å få ut tegningene (Svein Johnny Naley, teknisk direktør Polarcus) Some drawings, for example electrical drawings, are delayed. Thisisaffectingfoundations foundations, itisaffectingother is things, installation of equipment in place. So we could not close the spaces... we have to keep them (blocks) open till we receive this and put the equipment inside. (Marin Medic, Drydocks)

27 5. Commissioning & Sea trials 1 2 Forarbeid før commissioning Commissioning som viktig læringsarena "Når vi monterer utstyret, så kommer [da enkelte leverandører] og verifiserer at det blir rett montert, og så kommer de tilbake i forkant av oppstart for å forberede og starte opp utstyret. De store tunge aktørerne på maskineri og elektro og fremdrift, de er nå her selvfølgelig øg gtil vi er ferdig med båten og alt er ferdig uttestet og tunet som det skal være" (APM Fabrikasjon, SX120 Ulstein Verft) Underleverandører rapporterer store kvalitetsforskjeller i forarbeid fra verftet når de skal gjennomføre commissioning Kort "readiness" survey sikrer at forarbeid er gjort og at service ingeniør ingeniør ikke reiser forgjeves Innsikt fra Ulstein Design: Designere bør være med på commissioning, spesielt for innovative fartøy, for å få tilbakemelding om designet ble som forventet, og fange kundetilbakemeldinger Investere i systematisk erfaringstilbakeføring

28 Sentrale elementer i internasjonal produksjon som studien kan bidra til å kaste lys på Sammenheng mellom innovativ produktstrategi og konfigurasjon av produksjonsnettverk Avveininger og drivere for skipsserier vs. skreddersøm Oppfølging g av utstyrspakker: Verft vs. UDS som innkjøpsnav Erfaringsbasert læring som konkurransefortrinn når erfaring høstes ute, av andre?

29 Kobling / sammenheng mellom innovativ produktstrategi og produksjonsnettverk Ulstein Gruppen har en nisjestrategi med skip med høy utrustningsgrad, høy funksjonalitet og innovative løsninger Innebærer nye engineering utfordringer i byggefasen, som igjen innebærer tett samspill mellom design, engineering og fabrikasjon Begrenset "modularitet" og isolering av arbeidspakker Den samlokaliserte klyngemodellen har sin styrke i å håndtere iterasjoner i produktutviklingsprosessen I geografisk distribuerte nettverk er det mer krevende å få til nødvendig koordering i iterative produktutvikling parallelt med byggeprosessen

30 Kjernebeslutninger i den internasjonale produksjonsstrategien (II) Serieproduksjon ostandardiserte Standardiserteskipsserierellerskipsserier eller storgradavskreddersømpr av skreddersøm pr. skip? omål om større standardisering i skipsserier: Gjenbruk i engineering, læringskurver, gjennomføringstid omen skreddersøm sitter i veggene og har vært Ulstein s styrke Kontroll over utstyrspakker otradisjonelt: Verft som systemintegrator og innkjøpsnav ony modell: UDS som de facto systemintegrator og innkjøpsnav? okommersielle forhold fører til innkjøp av verft, reder og UDS > koordineringsutfordringer Systemintegrasjon ouds ønsker kontroll over engineering av sentrale utstyrspakker kontroll med at utstyrspakker snakker sammen og fysisk passer inn overft fortsatt juridisk ansvarlig for systemintegrasjon selger turnkey til kunde

31 Hvordan fåtil erfaringsbasert læring Klyngebasert produksjonsmodell oerfaringsbasert kunnskap viktig konkurransefortrinn orask tilbakemelding fra produksjon til engineering / ledelsen når noe ikke fungerer / må endres Barrierer for erfaringslæring ved internasjonal produksjon Avstand geografisk og kulturelt olang L avstand og ikke etablerte tbl t sosiale il relasjoner > > Høy terskel lfor å si ifra: "ikke når noe kan gå galt, men når noe har gått skikkelig galt" okulturelle forskjeller "følge ordre" vs "tenke selv" Ulike selskaper onoen andre høster erfaringer partnerverft, ikke egne ansatte onår feil filoppstår finne løsninger eller finne syndebukker? dbkk "Produksjonen er forsinket fordi tegningene var feil" "Tegningene var feil, fordi tegningsunderlaget var feil" Implikasjon: Investere i systematisk feedback, f.eks. Ved sea trials

32 Kjennetegn ved den klyngebaserte produksjonsmodellen Tette kunde leverandør forhold okrevende Krevendekunder viktig kilde til produktinnovasjon ohøy grad av gjenkjøp lokalt design, skipsbygging, underleverandører orenommé og gjenkjøp viktige drivere for samarbeid, ikke komplette kontrakter ofelles arbeidsmarked jobbrotasjon mellom bedrifter Produksjonsmodell d ved verftene okompetente, autonome fagarbeidere okort, uformell tilbakemeldingssløyfe: Arbeidere går inn til direktøren ointerne karrierer: Fagarbeider > formann > engineering / design oorganisering med sin styrke i kontinuerlig læring og tverrfaglig samarbeid Modellens logikk utfordres på mange plan når man går mot geografisk distribuerte produksjonsnettverk

33 Hva endres når produksjon flyttes ut? Produksjonsnettverk inne i ulike nasjonale kontekster olovverk: håndheving av kontrakter, skatteincentiver olokale klynger: tilstedeværelse (fravær) av komplementære ressurser og kompetanse, som logistikktjenester og service ingeniører olokale arbeidsmarkeder: Produksjonsmodell avhenger av kvalitet og kompetanse på lokal arbeidskraft. olokal kultur: nasjonale modeller for tillits og autoritetsrelasjoner former kunde leverandørrelasjoner og forhold leder underordnet Geografisk distribuerte aktiviteter mer krevende å koordinere odistribuert innkjøp: Verft, reder, design selskap odistribuert engineering innen UDS & datterselskaper oengineering Engineeringsplittet mellom UDS & verft (pgakravtildetaljeringsnivå) Stiller krav til bevisst, reflektert tilpasning av eksisterende arbeidsform, + investering i formelle og uformelle koordineringsmekanismer

34 Hva gjør internasjonal produksjon ekstra krevende i denne settingen? 1. Innovative skipsdesign som betinger mange iterasjoner design engineering fabrikasjon o Nye, uprøvde løsninger o Involvering og tilbakemelding fra engineering & fagarbeidere viktig input i innovasjonsprosessen o Ikke modulær prosess med rene grensesnitt mellom hver disiplin 2. Ny produksjonsmodell tilpasses til partnerverfts' infrastruktur og arbeidsstokk o Ingen replikasjon av produksjonsmodell o Engineering må også tilpasses verftets infrastruktur og arbeidsstokk o Pga [1] har ny produksjonsmodell ringvirkninger for engineering & design større konsekvenser av sen "designfrys" 3. Allianse mellom bedrifter begrenser teknologiintegrasjon og kunnskapsdeling o Delvis integrasjon av 3D CAD modeller o Imitasjonsrisiko ikke dele CAD bibliotek

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Kartlegging av Globale Anskaffelses Prosesser

Kartlegging av Globale Anskaffelses Prosesser Fase 1: Leveranser fra asiatiske verft til norsk sokkel Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse 2014 Gunn Vik Regions Direktør Skipsverft Kina, Korea og Singapore www.intsok.com INTSOKs Formål Bakgrunn

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC Senior Adviser Per Gisle Rekdal Air emission from sea transport is not close to people 2 Color Magic The first cruise ferry with OPS in Norway 3 Shore side installation

Detaljer

Industriutvikling og faglige utfordringer. Arne Otto Rogne Konserntillitsvalgt Aker Yards

Industriutvikling og faglige utfordringer. Arne Otto Rogne Konserntillitsvalgt Aker Yards Industriutvikling og faglige utfordringer Arne Otto Rogne Konserntillitsvalgt Aker Yards Litt om Aker Yards Skrogproduksjon Romania Leveringer og inntjening Bemanningssituasjon Utfordringer 18 yards in

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge 26.11.2015 I LØPET AV DE NESTE 20 MINUTTENE SKAL JEG FORTELLE OM Livet som forsker Forskningsprosjektet VALUE TANK LEAN planning

Detaljer

Island Offshore Management

Island Offshore Management Island Offshore Management IKM FOSNAVÅG 06.05.15 Trond Hauge BusineBusiness Areas Island Offshore 29 vesseld IOffshore LOGISTICS & SUPPLY INCREASED OIL RECOVERY AHTS SUBSEA I&M 16 vessels 3 on order -

Detaljer

Ulstein Production System Lean Shipbuilding. Presentasjon Nettverksmøte 17/04/2008

Ulstein Production System Lean Shipbuilding. Presentasjon Nettverksmøte 17/04/2008 Ulstein Production System Lean Shipbuilding Presentasjon Nettverksmøte 17/04/2008 Hva skal jeg snakke om? Verft vs Byggeplass Organisering i UVE Planstruktur i prosjektene Ulstein sine erfaringer med Last

Detaljer

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til?

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Futurebuilt-konferansen 09.06.2017 Inger Andresen Professor NTNU 1 Innhold Smart målsetning Smart prosess Smarte løsninger Smarte brukere Smarte energisamfunn

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter

Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

Uke 4. Magnus Li INF /

Uke 4. Magnus Li INF / Uke 4 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 19/20.09.2017 Repetisjon av begreper Oppgave Radiologisystem Økonomisystem Administrasjonen Radiologisk avdeling Avdeling for rehabilitering Pasientjournal Pasient

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

Tyrannosaurus Test Adapt or Die!

Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Testdagen Odin 2014 Remi Hansen & Christian Brødsjø 26.09.2014 Promis Qualify AS 1 Om oss og tema Dinosaurer og evolusjon Context-driven testing filosofi og prinsipper

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

CRM Columbus IT og Marlink

CRM Columbus IT og Marlink CRM Columbus IT og Marlink Columbus IT maximizing productivity Columbus IT Columbus IT CRM 2011 Trial Columbus IT maximizing productivity Spesialtilpasset norsk versjon Registrer deg på Automatisk oppslag

Detaljer

IT i Prosjektorienterte Bedrifter Harald Haugerud SAP Norge

IT i Prosjektorienterte Bedrifter Harald Haugerud SAP Norge IT i Prosjektorienterte Bedrifter Harald Haugerud SAP Norge SAP Norge AS 1999 SAP PS Oversiktspresentasjon (H.Haugerud) / 1 Facts & Figures SAP Omsatte for NOK 41 milliarder i 1999 ( 5,11 billion) 18%

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Vekst og verdiskaping. 1. november 2006

Vekst og verdiskaping. 1. november 2006 Vekst og verdiskaping 1. november 2006 Agenda Fokus Bank Ålesund Hva er ODIM? Mål og strategier Markedsdrivere og -utsikter Videre utvikling av ODIM Slide 2 : 03.11.2006 : Fokus Bank - Vekst og verdiskaping

Detaljer

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Rundebordskonferansen 2012 Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Tilbake til Nyhamna Foto: AS Norske Shell 2 Varighet i minst 6 år 3 North Sea Jackets Concrete International

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Kompetanse i pasientopplæring

Kompetanse i pasientopplæring Kompetanse i pasientopplæring Perspektiv fra pasienter med erfaring fra pasientopplæring i hjertebehandling Dr. Margrét Hrönn Svavarsdóttir Førsteamanuensis NTNU Gjøvik, Seksjon for sykepleie og Universitet

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Innhold. Om Handelshøyskolen BI Status BI 2011 Universitets- og høyskolesektoren as is. Copyright Capgemini 2013. All Rights Reserved

Innhold. Om Handelshøyskolen BI Status BI 2011 Universitets- og høyskolesektoren as is. Copyright Capgemini 2013. All Rights Reserved Innhold Om Handelshøyskolen BI Status BI 2011 Universitets- og høyskolesektoren as is 2 Selveiende stiftelse 6 studiesteder 830 ansatte, halvparten er faglige 489 tilknyttede høyskoleforelesere 20 000

Detaljer

Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Kanskje en slide som presenterer grunderen? Visjon: Den eksklusive partner for informasjonsutveksling i logistikkjeden til norsk sokkel. I løpet av 5 år skal vi være med våre kunder internasjonalt 26.04.2010 1 Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Detaljer

Forslag til nytt anskaffelsesdirektiv

Forslag til nytt anskaffelsesdirektiv Forslag til nytt anskaffelsesdirektiv -kommisjonen har vedtatt ett forslag til nytt anskaffelsesdirektiv for blandt annet klassisk sektor, COM(2011) 896/2 Skal behandles I -rådet og deretter i parlamentet

Detaljer

Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter?

Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter? Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter? Mange prosjekter kan kun gjennomføres ved at flere virksomheter samarbeider. I bygg- og anleggsprosjekter

Detaljer

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Apply LQ & HD Johan Sverdrup Accommodation Module Etter Johan Sverdrup Product offering Business model with three main focused

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Norway Grants In the period 2009-14, the Norway Grants support 61 programmes in 13 countries in Europe. Available to the 13 EU member

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

LUNN Leverandørutvikling Nord Norge

LUNN Leverandørutvikling Nord Norge LUNN Leverandørutvikling Nord Norge Presentert av: Sissel Anita Kobro Industrikoordinator Nord Norge, Statoil E-mail: sianhan@statoil.com tel: +4791392327 www.statoil.com LUNN historikk Etablert i 2008

Detaljer

Internasjonalisering av kunnskapsnettverk

Internasjonalisering av kunnskapsnettverk Internasjonalisering av kunnskapsnettverk Rolv Petter Amdam, Handelshøyskolen BI Prosjektdeltakere: - Ove Bjarnar, Møreforsking Molde - Jon Erland Lervik, Handelshøyskolen BI DEMOSREG, Soria Moria 18.

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet UXRisk PREPARED. Tema Målet med prosjektet hvilke utfordringer skulle løses Erfaringer fra samarbeid med et internasjonalt selskap Involvering av kunder Hvor er dere i dag. Erfaringer med Innovasjon Norge

Detaljer

Omstilling i Rolls-Royce Marine

Omstilling i Rolls-Royce Marine Omstilling i Rolls-Royce Marine Jan Petter Hagen, Director of Business Transformation Rolls-Royce Trusted to deliver excellence Rolls-Royce kort fortalt Sivil luftfart Forsvar Marine Atomkraft Power Systems

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere

Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere Håkon Tolsby 1 Hvorfor er brukerperspektivet viktig? Usability rules the Web. Simply stated, if the consumer can t find the product, then he or she will

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Gjennombrudd for Havyard i Brasil

Gjennombrudd for Havyard i Brasil Gjennombrudd for Havyard i Brasil Havyard skal levere skipsdesign og utstyr til fire ankerhåndteringsfartøy (AHTS) som skal bygges og opereres av den brasilianske rederi og verftsgruppen Grupo CBO. Kontrakten

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere Tilkoblingsskinner For kontaktorer og effektbrytere Riktige tilkoblingsskinner gir optimale løsninger I tillegg til design, brukervennlighet og stort funksjonsområde er alle lavspenningsproduktene fra

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer. Harald Furre, 14. april 2011

... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer. Harald Furre, 14. april 2011 Hva vet vi?... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer Harald Furre, 14. april 2011 1 Min bakgrunn grenselandet mellom teori og praksis 20 år i forsknings- og konsulentvirksomhet med innovasjon som

Detaljer

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Agenda Min erfaring med scrum + litt input fra Javazone 2007 Universell Utforming Min erfaring med smidige metoder MT-prosjektet

Detaljer

Temamøte: Medieinnkjøp og nytt biblioteksystem

Temamøte: Medieinnkjøp og nytt biblioteksystem Temamøte: Medieinnkjøp og nytt biblioteksystem 08:45-09.00 Kaffe og velkommen 09:00-09:15 Innledning v/ Håvard Kolle Riis 09:15-09:50 Brukerstyrt innkjøp Oppsummering av PDA/EBA/EBS v/ Heidi Fossum 10:00-11:15

Detaljer

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 BERGEN, mai

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 BERGEN, mai QuadriDCM og Easy Access Anne Fauskanger Johnny Jensen QuadriDCM Hva er det? One team working together in one shared model BIM for Infrastructure Road So, what is QuadriDCM? Railway Bridge Build your design

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Transport og logistikk 2008 Gardermoen 15 oktober Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 i starten. spesialisering. 4 industrialisering.

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska BRANDANGERSUNDET BRO Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska Brandangersundet network arch bridge Free span: 220 meter Skanska

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Kunde og BI leverandør hånd i hånd - eller..? Anders Hernæs / ah@ravnorge.no Lars- Roar Masdal / lrm@ravnorge.no

Kunde og BI leverandør hånd i hånd - eller..? Anders Hernæs / ah@ravnorge.no Lars- Roar Masdal / lrm@ravnorge.no Kunde og BI leverandør hånd i hånd - eller..? Anders Hernæs / ah@ravnorge.no Lars- Roar Masdal / lrm@ravnorge.no risiko > agenda > verdi ravnorge.no 2009 Vår visjon Være anerkjent som de ledende rådgiverne

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Er vi rigget for en ny opptur og hvilke muligheter ser vi fremover?»

Er vi rigget for en ny opptur og hvilke muligheter ser vi fremover?» SUBSEA FABRICATION Er vi rigget for en ny opptur og hvilke muligheter ser vi fremover?» Telemark Offshore Conference, Skien 09.November 2017 Hvordan levere til en bransje i omstilling og opptur på gang?»

Detaljer

Exploiting global renewable energy growth

Exploiting global renewable energy growth Exploiting global renewable energy growth Opportunities and challenges for internationalisation in the Norwegian offshore wind and solar energy industries Håkon Endresen Normann og Jens Hanson CenSES energi-

Detaljer

Presentasjon NAMMO og Lean Supply

Presentasjon NAMMO og Lean Supply Presentasjon NAMMO og Lean Supply Presentasjon NIMA SCM seminar Erik Høgberget NAMMO Nammo Proprietary Information NAMMO og logistiske utfordringer Forsvarsindustri har tradisjoner fra over 100 år tilbake,

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper

Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper Sjur Talstad, EVP Norge og Russland Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper Introduksjon AGR Riggmarkedet norsk sokkel Operatørmarkedet

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

Anita Kraft Sahlgaard

Anita Kraft Sahlgaard TILLIT SOM STRATEGI Anita Kraft Sahlgaard Leder Salg & Forretningstvikling Oslo Yrkeserfaring: Omega, Partner IT Conslting Experis, Salgssjef Oslo, Fagansvarlig Norge, IT DIBknnskap, Salgssjef Component

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

DIGITALISERING I UH-SEKTOREN. DigiEx, Handelshøyskolen BI. Prosjekt 2014, 13. November, 2014

DIGITALISERING I UH-SEKTOREN. DigiEx, Handelshøyskolen BI. Prosjekt 2014, 13. November, 2014 DIGITALISERING I UH-SEKTOREN DigiEx, Handelshøyskolen BI Prosjekt 2014, 13. November, 2014 Kontaktinformasjon Insert contact picture Karin Brennholm Prosjektleder digital eksamen karin.b.brennholm@uit.no

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Offshorerederiene: Konsolidering eller konkurs

Offshorerederiene: Konsolidering eller konkurs Offshorerederiene: Konsolidering eller konkurs Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI GCE Blue Maritime Annual Conference NTNU-Ålesund, 30.09.2016 orge har tre globale kunnskapsnav nnen havbaserte

Detaljer

Reliable RT processing @ Spotify

Reliable RT processing @ Spotify Reliable RT processing @ Spotify Pablo Barrera February 5, 2014 Spotify 3 Spotify the right music for every moment over 6 million paying customers over 24 million active users each

Detaljer