Roterende elektriske maskiner - lavspenning. Instruksjon for bruk og vedlikehold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Roterende elektriske maskiner - lavspenning. Instruksjon for bruk og vedlikehold."

Transkript

1 Roterende elektriske maskiner lavspenning Instruksjon for bruk og vedlikehold.

2 Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark

3 Innhold Side Introduksjon Merknad angående elektromagnetisk kompatibilitet Generelle sikkerhetsvarsler Fare varsler Lagring og vedlikehold Kontrollpunkter Lagrinsprosedyre Installasjon Igangsetting Innledende kontroll Kontroll av omgivelse vilkår Oppstart Bruksforhold Vedlikehold Inspeksjon Smøring Demontering og montering Erstatte lager Overhaling og reparasjon Feilsøking Diagrammer Nummer: UM3 Versjon:

4 Introduksjon De elektromotorer som omtales i denne manualen, er ment som komponenter til bruk i industrielle områder. Informasjonen er ment for kvalifisert personell, som er kjent med de gjeldende regler og forskrifter. Manualen erstatter ikke installasjonsforskrifter som er laget for sikkerhetsmessige formål. I henhold til Directive 89/392/CEE, skal lavspenningsmotorer ansees som komponenter som installeres på maskiner. Igangkjøring er forbudt inntil det endelige produktet er sjekket og godkjent. Merknad angående elektromagnetisk kompatibilitet Lavspennings induksjonsmotorer som er installert riktig og tilkoblet strømforsyning, holder kravene for immunitet og emisjon som er satt i henhold til elektromagnetisk kompatibilitet. (EMC «Generic Standard» for industrial enviroments»). Hvis motor forsynes av halvleder komponenter, som frekvensomformer eller «soft starter», må verifikasjoner og eventuelle endringer utføres i henhold til det som er angitt i forskriftene. Motorer for klassifiserte områder Motorer som skal brukes i klassifiserte områder er utformet i samsvar med europeiske standarder. Det er brukt beskyttelsesmetoder som garanterer sikkerhet i områder med fare for brann og eksplosjon. Ved usikkerhet og spørsmål, ta kontakt med Lönne. 4

5 1. Generelle sikkerhetsvarsler 1.1 Fare Følgende farer i forbindelse med roterende elektriske maskiner: Feil bruk. Fjerning av beskyttelse og frakobling av beskyttende enheter. Manglende inspeksjon og vedlikehold kan føre til skade. Personell må være informert om fare forårsaket av kontakt med: Spenning satte komponenter. Roterende komponenter. Varme overflate. Under normal operasjon vil overflate på motor overstige 50 C. En inspektør må inspisere og garantere at elektromotoren er transportert, installert, inspisert og reparert av autorisert personell, som skal ha følgende kvalifikasjoner: Spesifikk teknisk kompetanse og ekspertise. Kunnskap om tekniske standarder og gjeldene lover. Kunnskap om generelle sikkerhetsbestemmelser samt nasjonale, lokale og installasjons forskrifter. Evne til å gjenkjenne og unngå alle mulige farer. Arbeid på elektriske maskiner skal godkjennes av sikkerhetsansvarlig etter å ha verifisert at: a) Motor er frakoblet strømforsyning, og ingen komponenter er spenningssatt. b) På enfaset motorer skal ha kondensator være utladet. c) Motor er stillestående og det ikke er risiko for ukontrollert oppstart. d) Forhåndsregler mot at bremsen på motor kan være defekt. Der termisk beskyttelse med automatisk tilbakestilling brukes, må det sikres at omstart ikke kan forekomme. I industrielle områder kan strengere vernetiltak være nødvendig. Ytterligere beskyttelsesmetoder skal vurderes av person ansvarlig for installasjon. Lönne og Cemp har egne autoriserte verksted som kan arrangere kurs og utstede sertifikat for deltakelse. Når det er mulig, anbefaler Lönne å bruke autorisert verksted. 5

6 Standarder og spesifikasjoner INTERNATIONAL EU I GB F D Tittel IEC CENELEC CEIEN BS NFC DIN/VDE Elektriske roterende maskiner / rangert IEC EN CEIEN BS NFC VDE operasjoner og karakteristikker (CEI 23) BS NFC Metoder for fastsettelse av tap og virkningsgrad av roterende elektriske maskiner Beskyttelses typer av elektrisk roterende maskiner IEC EN CEIEN (CEI 26) IEC EN CEIEN (CEI 216) BS NFC VDE BS NFC VDE Kjølemetoder av elektrisk roterende maskiner IEC EN CEIEN (CEI 27) BS IEC 346 DIN IEC 346 Konstruksjoner av elektrisk roterende maskiner IEC EN CEIEN (CEI 214) BS NFC DIN IEC 347 Rekkeklemme merking og rotasjonsretning for elektriske maskiner IEC EN CEI 28 BS NFC VDE Grenseverdier for EMC / støy IEC EN CEIEN (CEI 224) BS NFC VDE Oppstartkarakteristikk av kortslutningsmotorer ved 50Hz opp til 660V Vibrasjonsintensitet av roterende elektriske maskiner IEC EN CEIEN (CEI 215) IEC EN CEIEN (CEI 223) BS IEC 3412 VDE BS NFC DIN ISO 2373 Fastsatte dimensjoner og diameter for utgående aksling for IM B3 Fastsatte dimensjoner og diameter for utgående aksling for IM B5, IM B14 IEC EN IEC BS NFC 51104/110 DIN IEC EN IEC BS NFC 51104/110 DIN Sylindriske akslinger for elektriske maskiner IEC EN IEC BS NFC DIN 7483 Electrical equipment for hazardous areas General provisions Elektrisk utstyr for eksplosjonssikkert området Flammesikker innkapsling d Elektrisk utstyr for eksplosjonssikkert området Økt sikkerhet e Kontroll og vedlikehold på elektriske anlegg på steder i fare for eksplosjon grunnet tilstedeværelse av gass. Elektriske systemer på steder med fare for eksplosjon grunnet tilstedeværelse av gass. Klassifisering av farlige områder grunnet tilstedeværelse av gass. Kontroll og vedlikehold av elektriske systemer som står i området hvor det er fare for eksplosjon grunnet av støv. Elektriske system i området hvor det er fare for eksplosjon grunnet støv. Klassifisering av farlige områder grunnet tilstedeværelse av støv. IEC EN (CEI 318) BS NFC VDE IEC EN (CEI 311) BS NFC VDE IEC EN (CEI 317) BS NFC VDE IEC EN CEI EN IEC EN CEI EN IEC EN CEI EN IEC EN CEI EN IEC EN CEI EN IEC EN CEI EN

7 2. Lagring og installasjon 2.1 Kontroll ved mottak Motorene leveres klar for installasjon. Ved mottak skal aksling roteres for å sjekke at ikke motor har blitt skadet. Inspiser også motor visuelt for skade. Hvis motor har fått skade under transport skal det gis skriftlig varsel til transportansvarlige og Cemp innen 3 dager. 2.2 Lagringsprosedyre Lagringsforhold Hvis motorene ikke tas i bruk umiddelbart, bør de lagres på et reint og tørt området uten utsettelse for vibrasjoner. Før oppstart av motor skal temperaturen ligge mellom mellom 15 C og 40 C. Hvis motorene lagres på steder under denne temperaturen må de varmes opp før oppstart. I dette tilfellet bør lagringsforholdene oppgis ved bestilling av motorer slik forhåndsregler blir tatt i forbindelse bygging og pakking Kontrollering av lagre Når motorene lagres som beskrevet over er det ikke behov for vedlikehold. Det er uansett anbefalt å rotere aksling for hånd hver tredje måned. Etter lagring av motor etter et år er det anbefalt å inspisere åpne lager hvis motor er levert med dette. På motorer hvor dette gjelder er det som oftest montert smørenipler Kontroll av isolasjon Sjekk motorvikling før installasjon ved bruk av egnet utstyr. Utfør test mellom fase og fase, og mellom fase og jord. Terminaler skal ikke berøres under måling eller rett etter målinger er tatt. Hvis isolasjonsverdien på viklingene er mindre enn 10 megaohm, eller etter lagring i fuktig miljø må motorene tørkes i omtrent 8 timer. Dette gjøres ved gradvis øke motortemperaturen til 100 C. For å forsikre seg om at fukten er trukket ut av motorene må de demonteres Forholdsregler under drift Alle prosedyrer nevnt over må utføres av kvalifisert personell. Ved arbeid på flammesikre motorer skal: Flammespalter og egenskapene som gjøre motoren eksplosjonssikker bevares. Prosedyren beskrevet i punkt utføres av et autorisert verksted. Man være klar over at åpning av motor i garantiperioden uten tillatelse av Cemp kan oppheve garantien. 2.3 Installasjon Arbeid på elektriske maskiner skal bare utføres når maskinen er stoppet og strømforsyning er frakoblet. (inkludert tilleggskomponenter som f.eks. antikondenserende varmeelementer.) Løft Sørg for at løfteørene på motoren er skikkelig festet før bruk. Løfteørene er sterk nok til å løfte en motor. Bruk derfor ikke løfteørene til å løfte motor når den er festet i annet utstyr. Ved lave temperaturer under 20 C kan styrken i løfteørene være svekket. Disse må da brukes med forsiktighet Montering og tilkobling Montering av reimhjul, kobling eller gir til motoraksling skal gjøres med sikkerhet på at ikke kulelager i motor skades. Fjern beskyttelse fra aksling og smør med olje før enhet monteres. Om mulig kan enheten oppvarmes før montering for å sikre en enkel passform. Alle komponenter som tilkobles motoraksling må være nøyaktig balansert. Motoren er som oftest balansert ved bruk av halv nøkkel og bokstaven H er da gravert inn i akslingen. Innredninger som ikke er balansert på en riktig måte kan skal vibrasjoner under drift. Dette kan endre lastkarakteristikken til motoren og redusere levetiden drastisk Direkte tilkobling Bruk koblinger som er laget og balansert for å passe på motoraksling. Unøyaktig oppretning kan forårsake vibrasjoner og skade på kulelagre, eller i verste fall brudd på aksling. 7

8 2.3.4 Tilkobling med reimhjul Sjekk at konstruksjon er utført korrekt. Oppspenningen til reimen skal være sterk nok til å unngå at den glir. For mye spenning på reimen fører til skadelige radiale belastninger på motoraksling og kulelager. Dette reduserer levetiden. Det anbefales å montere motor på et båndstramming system for å regulere spenningen til reimen nøyaktig. Tilkobling med reimer må utføres slik reimen ikke generer statisk elektrisitet som kan skape gnister Tilkobling til strømforsyning Bruk kabler med tilstrekkelig tverrsnitt som tåler maksimum strømmen som trekkes fra motor. Ved bruk av riktige kabler unngår man overoppheting og spenningsfall. Kablene kobles til terminalene i henhold til instruks som står i platen på koblingsboks, eller på diagram som ligger ved i koblingsboks. Sjekk at muttere er strammet etter tilkobling. Tilkobling til terminalene må gjøres slik det ikke er risiko kontakt med andre spenningsførende deler. Jording tilkobles på eget tilkoblingspunkt bak terminalene i koblingsboksen. Flammesikre motorer har også et ekstra tilkoblingspunkt for jord på motorhuset. Jordingskabel må ha tilstrekkelig tverrsnitt og installeres i henhold til relevante standarder. Tilkoblingspunktet for jord må reingjøres og beskyttes mot korrosjon før montering av kabel. Når kabler føres inn i koblingsboks må det velges riktig kabelnipler etter valgt tverrsnitt og utenforstående forhold. Kabel niplene må strammes slik låseringene: a) Hindrer at mekanisk stress overføres til motorklemmene. b) Sikrer mekanisk (IP grad) beskyttelse av koblingsboks. For flammesikre motorer må innføring av kabler gjøres i henhold til reglene i punkt 13 i standarden IEC Kabelgjennomføringer i koblingsboksen som ikke blir brukt, må tettes i samsvar med spesifikasjonene i punkt 13 i samme standard. Sørg for at lokket til koblingsboksen monteres riktig. Se hvilke flater som passer sammen. Flammesikre motorer har ingen tetning, så det er derfor nødvendig å tilføre grease på den maskinerte flaten. (MOLYDUVAL Bariplex er anbefalt og brukt av Cemp.) Lokket til koblingsboksen må skrues til for å være sikker på at koblingsboksen er tett Tilkobling av komponenter (Tabell B) a) Termisk beskyttelse Sjekk hvilke beskyttelse som er installert før kabler kobles til. Hvis det er brukt termistor (PTC), er det nødvendig å benytte et passende relè. Påfør maks 6V spenning under test av termistor. b) Antikondensoppvarming Hvis motor har installert antikondensoppvarming, må strømforsyningen være separat fra strømforsyningen til motor. Egen terminal brukes til dette. ADVARSEL: Strømforsyningen til antikondensoppvarmingen er alltid ènfase, og spenningen er ulik motorspenningen. Sjekk av tilførselen tilsvarer det som er oppgitt på skiltet til antikondensoppvarmingen. c) Fremmedkjøling Tilførsel til fremmedkjølingen kobles separat fra hovedmotoren. ADVARSEL: Bruk en forrigling slik hovedmotoren bare kjører når fremmedkjøling er i gang. d) Alle instrukser over må utføres ved å følge instruksjonene på koblingsskjemaet som følger med motoren Feste motorføtter Det skal brukes skiver under boltene når motor festes i fundamentet, for å sikre tilstrekkelig lastfordeling.

9 3. Sette i drift Installatøren er ansvarlig for at området motoren monteres i, er isamsvarer med sikkerhetsgrad på motor. Farer i eksisterende installasjon må tas hensyn til, samt bestemmelser som er satt for det gitte området. 3.1 Innledende kontroll Før motor startes er det viktig å sjekke at: a) Installasjonen er utført riktig b) Kulelagrene ikke er skadet under installasjon c) Motorfundamentet er stødig og festebolter er strammet d) Data på motorskiltet er lik data som er gitt i dokumentasjonen. Elektriske maskiner er laget for å være mekanisk tilkoblet en annen maskin. Det er derfor viktig at alle komponenter er tilstrekkelig beskyttet og alle bevegelige deler er skjermet slik mennesker ikke kan bli skadet. 3.2 Kontroll av omgivelsesvilkår Sørg for at motoren er egnet for gitte bruk og sjekk følgende: Omgivelse vilkår a) Omgivelsestemperatur: Standard lukkede motorer kan operere mellom 15 C og + 40 C. Standard motorer for klassifiserte områder (Exd, Exde, Exe, Exn) kan opereres mellom 20 C og + 40 C. b) Høydemeter: Standard motorer er designet til å operere mellom 0 og m over havet. c) Beskyttelse mot forekomst av skadelige stoffer som: sand, etsende stoffer, støv og / eller fibre, vann, mekaniske påkjenninger, og vibrasjoner. d) Mekanisk beskyttelse: Skadelige effekter må vurderes når motor monteres inne eller ute med hensyn på temperatur, fuktighet og kondens. e) Tilstrekkelig plass rundt motoren, spesielt på vifte side for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon. f) Motorer som er montert vertikalt med aksling ned, krever ekstra beskyttelse for å hindre at vann kommer inn i sugeinnløpet. g) Fare for eksplosjon eller brann Arbeidsforhold a) Motoren må brukes og installeres bare etter konstruksjon på motorskiltet. b) Operasjonstype: Motorene er normalt for S1 drift, kontinuerlig drift. c) Last: Evaluer aksellerasjonstiden til maskiner med høyt massetreghetsmoment. d) Temperatur klassifiseringene til motorer som skal opereres i eksplosjonsfarlig område (Exd or Exe), må samsvare sikkerhetsgraden i området. Når symbolet X står oppført på motorskiltet nært sertifikatnummeret, er det nødvendig å sjekke hvilke vilkår som er nødvendig for å opprettholde et forsvarlig arbeidsmiljø. e) For bremsemotorer se egen manual for spesielle applikasjoner Elektriske karakteristikker a) Spenning og frekvens bør tilsvare det som står på motorskiltet. b) Motoreffekt bør være tilstrekkelig for det som kreves av lasten. c) Vern til strømforsyning bør være tilstrekkelig, og tåle både nominell strøm og startstrøm. d) For tilkobling av styrekretser følg koblingsskjemaet som følger med motoren. (Tabell A) Unormale arbeidsforhold må oppgis når motor bestilles for å sikre at forholdene på stedet ikke er skadelig for bruk av motoren Andre sjekkpunkt før igangkjøring Kontroller at motor roterer i riktig retning, og ved frekvensomformerdrift skal maks hastighet ikke overskrides. Kontroller at motor er beskyttet som foreskrevet i standardene. Når stjerne/trekant starter brukes må startstrømmen være tilstrekkelig lav før starteren skifter fra stjerne kobling til trekant kobling. Dette for å begrense strømmene. Kontroller at eventuelle tilleggskomponenter virker. 3.3 Oppstart Jording Sjekk at jordingsledning er tilkoblet før motor startes Motorer med eksternkjøling Motorer med fremmedkjøling må ha en forrigling som gjør at viften alltid er på når hovedmotor kjører. 9

10 3.3.3 Start Når alle kontrollpunkter over er gjennomført kan motoren startes. Hvis ikke annet er oppgitt skal alle motorer kunne kobles direkte mot nett. Hvis motor skal startes med mykstarter, stjerne/trekant starter eller omformer, må dette dimensjoneres riktig for å unngå feil funksjon på motoren. Viklingene i deltakobling må beskyttes slik bryter eller relè kobles i serie med faseviklingen. Brytere må velges ut i fra nominell fasestrøm, dvs. 0,58 ganger motorens nominelle strømtrekk. 3.4 Betingelser for bruk I drift Når motor har startet er det nødvendig å sjekke at arbeidsforholdene forblir innenfor grensene, og at ikke følgende oppstår: a) Overlast. b) Betydelig økning i omgivelsestemperatur. c) Betydelig spenningsfall. Hver gang det er endring av arbeidsforholdene, er det nødvendig å kontrollere at motor ikke tar skade av de nye arbeidsforholdene. For eksempel: Variasjon i arbeid syklus. Funksjonen til motoren er endret. Motor er flyttet til et annet miljø. (Inne/ute) Motor er flyttet fra et område med lav temperatur til et området med høy temperatur Start etter lang hviletid Før motor startes etter lang hviletid er det viktig å sjekke punktene under og Hvis motor er levert med antikondes oppvarming, må denne ikke være spenningssatt når motor kjører Avvikende forhold Motoren må kun brukes for applikasjonen den er designet til, og må kontrolleres i henhold til relevante standarder. Hvis motor viser unormale egenskaper (høyere strømtrekk, temperaturøkning, ulyder, vibrasjoner), må personell ansvarlig for vedlikehold kontaktes Beskyttelse mot overlast I henhold til IEC skal alle motorer beskyttes ved hjelp av egnet bryter. For eksempel en bryter som bryter ved etter en gitt tid med overstrøm, eller hvis en av fasene faller ut. Bryteren skal sittes til den nominelle strømmen som er oppgitt på motorskiltet. Denne enheten må velges slik motor er beskyttet termisk ved låst roter. 10

11 4. Vedlikehold Enhver operasjon som utføres på motoren må utføres når motoren er stoppet og koblet fra strømforsyningen. (inkludert ekstrakomponenter, spesielt antikondens oppvarmingen). Vedlikehold av de originale karakteristikkene på motorene bør skje etter en tidsplan for inspeksjon. Dette bør utføres av kvalifisert personell. Hyppigheten av vedlikehold bestemmes ut fra omgivelsene og type drift på motor. Det er anbefalt at første inspeksjon utføres etter 500 arbeidstimer. (eller innen et år), mens påfølgende inspeksjoner bør følge tidsplanene etablert for smøring og generell inspeksjon. 4.1 Inspeksjon Normale forhold Sjekk at motor kjører uten unormalt støy eller vibrasjoner. Hvis den kjører unormalt må årsak til avviket finnes Rengjøring av overflater Sørg for at ventilasjonen ikke blokkeres. Rengjør motor ved å fjerne støv eller smuss fra kjøleribbene og viftedeksel Kontroll av strømforsyning og jordings kabel Sjekk at forsyningskabel ikke bærer preg av slitasje og alle bolter er festet skikkelig. Sørg for at forsyningskabel og jordingskabel ikke er skadet Transmisjonselementer Sjekk at transmisjonselementene er i god stand og skruer og muttere er stramme Beskyttelse mot vann Hvis motoren står installert i et fuktig miljø eller utsatt for drypp ovenfra, må forsegling og låse ringer sjekkes regelmessig. Pass på at det ikke er direkte åpninger inn til kabinettet eller koblingsboksen Drenering Motor har innlagt drenering som må kontrolleres og rengjøres regelmessig Termisk beskyttelse Sørg for at den termiske beskyttelsen er funksjonell og er stilt inn riktig. Riktig valg og innstilling for termisk beskyttelse på Exe motorer er viktig for å garantere temperaturklasse og sikkerhet mot fare for eksplosjon Uautoriserte endringer Sjekk at ingen modifikasjoner som er gjort endrer den elektriske og mekaniske drift av motoren Maling Når motor installeres i korrosivt miljø, er det anbefalt å male motoren for å beskytte overflater mot korrosjon Renovering Alle uregelmessigheter eller feil funnet under inspeksjon skal løses umiddelbart. 4.2 Smøring Permanent smurte lager Motorer med skjermede eller forseglet lager (type ZZ eller 2RS) krever ikke smøring. De krever derfor ikke vedlikehold hvis de brukes riktig Lagre med smørenipler Motorer med uskjermet lager er satt inn med smøremidler. Intervallene mellom opp smøring er avhengig av type grease, omgivelsestemperatur, arbeidstemperatur og hvilke type drift motor går i. I tabell C vises intervallene ved 70 C arbeidstemperatur på lagrene, i normal drift. Det er anbefalt å bruke en litium basert grease med gode penetrasjonsegenskaper og et høyt smeltepunkt. (f.eks. SKF LGHP 2, SKF LGWA 2) Det anbefales å benytte en høykvalitets lithiumbasert smøring som er lettflytende med god gjennomtrengningskapasitet som (Eg. SKF LGHP 2, SKF LGWA 2). Hvis den reelle hastigheten er ulik hastigheten i tabellen, må intervallene endres. F.eks lager 6314 ved RPM 1 = 1500 x 3550 h = 2950 h 1800 Uavhengig av arbeidstid, må smøringen fornyes etter ett eller to år under fullstendig overhaling. Når motoren har påmontert smøreplate kan det refereres til datoen på denne. 4.3 Demontering og montering av motor Alle operasjoner må utføres med tanke på helse og sikkerhet Konsulter manual i samråd med din kundekontakt. Før man begynner å jobbe på motoren er det anbefalt å se i den relevante manualen, og ha alt nødvendig utstyr klart Frakoble fra strømforsyning Før demontering må motor kobles fra strømforsyning. Sørg for at strøm er slått av, kabler er koblet fra og ekstrautstyr også er koblet fra. 11

12 4.3.3 Plassering under arbeid For å kunne jobbe tilfredsstillende på motoren burde den tas vekk fra lasten og plasseres på en arbeidsbenk Demonteringsprosedyre Ta av viftedekselet ved å fjerne festeskruene. Ta av viften ved hjelp av en tvinge. Ta vekk endedekselet og trekk rotoren ut. Pass på at ikke viklingene blir skadet. Forholdsregler må tas på flammesikre motorer slik at flammespalter og ramme på endedekselet ikke blir skadet. Når motor demonteres og før den skal monteres er det viktig å beskytte de forskjellige komponentene (spesielt lagre og viklingene) for å unngå skade forårsaket av støv eller støt Additions for selfbraking motors For dismantling of selfbraking motors follow the instructions shown in the relative catalogue. 4.4 Bytte lagre Demontering av lagrene a) Lagrene har presspasning på aksling. Fjern lagrene ved hjelp av egnet tvinge. b) Lagrene har presspasning mot motordeksel: varm opp motordeksel til en temperatur mellom 140 og 160 C og fjern deretter lager med en egnet tvinge. I begge tilfeller må motorhuset sjekkes for skade. Ved montering skal nye lager som blir satt inn være identisk med de som er tatt ut Montering av nye lager a) Lagrene har presspasning på akslingen: varm opp lageret til mellom C og press det fort på plass på akslingen. Hvis nødvendig kan lageret slåes på ved hjelp av en hammer og en messing hylse. Hvis det ikke er mulig å varme opp lageret er det anbefalt å bruke en presse og en passende hylse for å tvinge lager inn på akslingen. b) Lagrene har presspasning mot motordekselet: varm motordekselet opp til makstemperatur 140 C, og plasser deretter lageret i huset. Skyv den inn til den hviler mot låseringen (Seeger) Kontroll av lagrene a) Lagrene har presspasning på akslingen: etter montering skal innerringen på lageret hvile mot skulderen til akslingen. b) Lagrene har presspasning mot motordekselet: etter montering skal innerringen på lageret hvile mot låseringen i huset. (Seeger) Montering av motor Før montering må alle interne deler reingjøres og inspiseres for skade. Legg på nytt lag med smøringe hvor det er nødvendig og smør inn flammespalter med egnet fett. 4.5 Overhaling og reparasjoner Reservedeler Når det trengs bør alle motorkomponenter erstattes med originale reservedeler. Når reservedeler skal bestilles informer om følgende: motortype serienummer år motor er produsert Kvalifisert personell autoriserte verksted Overhaling og reparasjoner skal utføres av kvalifisert personell som kan garantere restaurering av motoren til de opprinnelige vilkår. Det anbefales å bruke et autorisert verksted for å oppnå dette. Kontakt gjerne Lönne for mer informasjon. 12

13 5. Feilsøking Problem Mulig årsak Løsning Motor starter ikke Sikring er skadet grunnet overlast Erstatt med tilsvarende sikringer med riktig verdi Overlastbryter er åpen Sjekk og reset bryter Utilstrekkelig strøm tilgjengelig Sjekk at effekt som kreves er lik verdiene på motorskiltet Feil tilkobling Sjekk at tilkobling er lik som motorens koblingsdiagram Mekanisk feil Sjekk at motor og maskiner som er tilkoblet roterer fritt. Sjekk lagre og smøring Kortslutning på statoren Defekt rotor En fase er falt ut Feil bruk Overlast Motoren må vikles om Sjekk om rotorringene er rotorstolpene er brutt. Bytt rotor om nødvendig Kontroller tilkoblingskabler Kontroller dimensjonering med produsenten Reduser lasten Motoren når ikke nominelt turtall og aksellerasjonstiden er for lang og/eller strømtrekket er for høyt Spenning er for lav Spenningsfall på kabler For høyt treghetsmoment Sørg for at motor har tilførselspenning lik det som er oppgitt på motorskilt. Sjekk tilkobling. Kontroller at kablene har riktig størrelse. Kontroller motorstørrelsen Defekt rotor Sjekk tilstanden til rotor. Bytt rotor om nødvendig 13

14 Problem Mulig årsak Løsning Motor blir overopphetet ved arbeid under belastning Overlast Kjøleribber eller vifte er blokkert av smuss Motoren kan mangle en av fasene En av faseviklingene er jordet Reduser lasten Reingjør ventilasjonsåpningene og sikre en kontinuerlig strøm av luft til motoren Sjekk at alle kabler er montert korrekt og stramt Kontroller viklingene og fjern feilen Fasespenningen er asymmetrisk Sjekk strømtilførselen opp mot motorspenningen For tung last Bruk motor kun for effekter som er oppgitt på motorskilt Feil rotasjonsretning Feil faserekkefølge Bytt om to av fasene Beskyttelsesutstyr slår ut Motoren kan ha mistet en fase Sjekk strømforsyningen Feil tilkobling Følg koblingsskjemaet for tilkobling og ytelse. Data skal være lik det som er oppgitt på Overlast Sammenlign motoreffekt med last. Reduser hvis nødvendig Unormale vibrasjoner Motor er ikke balansert inn Rett opp motor på linje med maskin som skal drives Svakt fundament Forsterk fundamentet. Sjekk alle bolter. Kobling eller reimhjul er ikke Balanser komponenten balansert Maskinen motor er koblet mot er Balanser tilkoblet maskin ubalansert Defekte lagre Bytt lagre Motor er balansert annerledes enn kobling (halv kile hel kile) Balanser kobling ved bruk av halv kile Trefase motor virker selv om en fase er ute Overdreven slakk på lagrene Uvanlig lyd Viften tar borti viftedeksel Eliminer kontakt Sjekk fasene og reinstaller trefase systemet 3 muligheter: Erstatt lagrene Erstatt innkapsling på lager Legg inn et mellomlegg til lageret hus. Defekte lagre Bytt lagre 14

15 Problem Mulig årsak Løsning Overoppheting av lager Motor er montert feil Sjekk at motor tåler denne type montering Belter/reimer er overstrammet Reimskiven er for langt ute på akslingen Reimskiven for liten diameter Reduser spenning på reim Flytt reimskiven nærmere motorhuset Bruk en større reimskive Akseltilpasning feil For lite grease Korriger justeringen av motoren og maskinen koblet til den Ettersmør med grease i lagre Smøremiddel har nedsatt funksjon Fjern gammel grease og fyll på med ny etter å ha reingjort lagrene For mye smøremiddel Lager er overbelastet Kulene i lageret er skadet Reduser mengde grease. Lager skal bare være halvfullt med smøremiddel Kontroller radiale og aksielle krefter opp mot data på motor Bytt lager 15

16 Koblingsdiagram Tabell A Tilkobling for enhastighets motorer: Ykobling W2 U2 V2 kobling W2 U2 V2 L1 L2 L3 Antall pol tall: 2, 4, 6, 8... Synkron hastighet ved 50 Hz: 3000, 1500, 1000, L1 L2 L3 To separate viklinger for tohastighet motorer: L1 L2 L3 Høy fart W2 W2 U2 V2 Lav fart W2 U2 V2 V2 U2 L1 L2 L3 Antall pol tall: 2/6, 2/8, 4/6, 6/8... Synkron hastighet ved 50 Hz: 3000/1000, 3000/750, 1500/1000, 1000/ Dahlander system tohastighet motor, konstant moment: Høy fart W2 L1 L2 L3 W2 U2 V2 Lav fart V2 W2 W2 U2 V2 V2 U2 U2 L1 L2 L3 Antall pol tall: 2/4, 4/8 Synkron hastighet ved 50 Hz: 3000/1500, 1500/750 Dahlander system for tohastighet motorer, kvadratisk moment: L1 L2 L3 Høy fart W2 W2 U2 V2 Lav fart V2 W2 U2 W2 U2 V2 V2 U2 L1 L2 L3 Antall pol tall: 2/4, 4/8 Synkron hastighet ved 50 Hz: 3000/1500, 1500/750 Tilkobling for enfaset motorer og spesielle motorer. Det refereres til koblingsskjema levert med motoren ved enfasedemotorer og motorer med spesiell tilkobling 16

17 Andre terminal merkinger (IEC600348) Tabell B Merking No. terminal Ekstra terminal for: TP1 TP2 (varsel) 2 TP3 TP4 (bryter av) 2 Termistor PTC (*) R1 R2 R3 (I sensor) R4 R5 R6 (II sensor) 3 3 Termistor PT 100 med 3 ledere R7 R8 R9 (III sensor) 3 R11 R12 R13 (DE) 3 R21 R22 R23 (NDE) 3 Termistor PT 100 på kulelager TB1 TB2 (advarsel) 2 TB3 TB4 (bryter av) 2 Normalt lukket bimetallisk bryter (**) TB8 TB9 (bryter av) 2 Normalt lukket bimetallisk bryter (**) TM1 TM2 (advarsel) 2 TM3 TM4 (bryter av) 2 Normalt åpen bimetallisk bryter (**) HE1 HE2 2 Anti kondens oppvarming ( heater ) U2 2 Enfase fremmedkjøling U V W 2 Trefase fremmekjøling Farger i henhold til produsenten sitt diagram 9 Enkoder CA1 CA2 2 Kondensator PE 1 Jordingskabel (*) U rangert = 6V max 30V (**) U rangert = 250V Opp smøring intervaller i timer for uskjermede lagre Tabell C Lager Mengde grease i gram 3000 RPM 1500 RPM 1000 RPM 750 RPM / NU / NU / NU NU / NU / NU / NU / NU / NU / NU / NU / NU / NU Bruk data som er oppgitt på motorskiltet (Se også Cemp hovedkatalog 14). 17

18 Programma di vendita Motori antideflagranti Exd Exde gruppo IIIAIIBIIC categoria M2, 2G, 2D, 2GD classe T3T4T5T6 trifasi, monofasi con freno Sales programme Programme Lieferprogramm Programa de venta Flameproof motors Exd Exde group IIIAIIBIIC category M2, 2G, 2D, 2GD class T3T4T5T6 threephase, singlephase with brake Moteurs antidéflagrants Exd Exde groupe IIIAIIBIIC catégorie M2, 2G, 2D, 2GD classes de température T3T4T5T6 triphasés, monophasés avec frein Explosionsgeschützte Motoren Exd Exde Gruppe IIIAIIBIIC Kategorie M2, 2G, 2D, 2GD Klasse T3T4T5T6 Dreiphasen und EinphasenAusführung mit Bremse Motores antideflagrantes Exd Exde grupo IIIAIIBIIC categoría M2, 2G, 2D, 2GD classe T3T4T5T6 trifásicos, monofásicos con freno Motori non sparking ExnA gruppo II categoria 3G, 3GD Non sparking motors ExnA group II category 3G, 3GD Moteurs antiétincelle ExnA groupe II catégorie 3G, 3GD Funkenfreie Motoren ExnA Gruppe II Kategorie 3G, 3GD Motores no sparking ExnA grupo II categoría 3G, 3GD Motori chiusi con ventilazione esterna IEC trifasi, monofasi categoria 3D Totally enclosed fan cooled IEC motors threephase, singlephase category 3D Moteurs IP 55 IEC avec ventilation extérieure triphasés, monophasés catégorie 3D Vollgekapselte luftgekühlte Motoren nach IEC Motores cerrados con ventilación exterior IP 55 IEC Dreiphasen und trifásicos, EinphasenAusführung monofásicos Kategorie 3D categoría 3D Elettropompe centrifughe antideflagranti per macchine da stampa Exd Exde Centrifugal flameproof electric pumps for printing machines Exd Exde Electropompes centrifuges antidéflagrantes pour machines d'imprimerie Exd Exde Explosionsgeschützte Zentrifugal Elektropumpen für Druckmaschinen Exd Exde Electrobombas centrífugas para máquinas de impresión Exd Exde Elettropompe centrifughe per macchine utensili Centrifugal electric pumps for machine tools Electropompes centrifuges pour machinesoutils Elektropumpen für Werkzeugmaschinen Electrobombas centrífugas para máquinas herramientas Nel redigere questa documentazione è stata posta ogni cura al fine di assicurare la correttezza delle informazioni contenute. Tuttavia, anche in conseguenza della politica di continuo sviluppo e miglioramento della qualità del prodotto perseguita da Cemp, la società si riserva il diritto e la facoltà di apportare modifiche di qualsiasi genere, in qualsiasi momento e senza preavviso, sia a questo documento sia ai propri prodotti. Le descrizioni e le caratteristiche tecniche della presente pubblicazione non sono quindi impegnative e i dati riportati non costituiscono, in nessun caso, impegno contrattuale. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication. Due to Cemp s policy of continuous development and improvement, the company reserves the right to supply products which may differ slightly from those illustrated and described in this publication. Descriptions and technical features listed in this brochure may not be considered as binding. Under no circumstances should data in this publication be considered as a contractual obligation. Dans la préparation de cette documentation nous avons pris le soin d y intégrer les informations les plus exactes possibles. Néanmoins, compte tenu de notre politique de développement et d amélioration continue des produits, la Société Cemp se réserve le droit et la faculté d apporter toute modification sur la documentation et sur les produits, à tout moment et sans préavis. Les descriptifs et les caractéristiques techniques contenus dans ce catalogue n engagent pas la Société. Par conséquent, ces données ne constituent en aucun cas un engagement contractuel. Die Ausführungen und technischen Eigenschaften, die in dieser Broschüre angegeben sind, dürfen nicht als verbindlich angesehen werden. In keinem Fall können jedoch die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten als rechtlich verbindlich angesehen werden. Cemp behält sich das Recht vor, ohne Mitteilung, jegliche Abweichungen und Änderungen jederzeit vorzunehmen, sowohl in diesem Dokument als auch bei den Produkten, die hier beschrieben sind. La presente documentación se ha redactado de manera muy atenta para poder asegurar que las informaciones que contiene son correctas. No obstante, como consecuencia de la política de continuo desarrollo y mejora de la calidad del producto que Cemp pone en práctica, la sociedad se reserva el derecho y la facultad de modificar en lo que fuera necesario, en cualquier momento y sin que para ello medie preaviso alguno, tanto este documento como sus productos. Por lo tanto, las descripciones y las características técnicas indicadas en el presente documento no son vinculantes, y los datos que contiene no constituyen en ningún caso, vínculo contractual.

19 Cemp srl Via Piemonte, SENAGO (Milan) Italy Tel Fax Cemp France s.a.s 6, Avenue Victor Hugo NANCOURT France Tél. +33 (0) Fax +33 (0) Cemp International GmbH Dr.AtzingerStrasse Passau Germany Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Cemp srl Middle East Jebel Ali Free Zone Dubai UAE Mobile: Overall sales network at

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Reparasjon og overhaling av Ex motorer

Reparasjon og overhaling av Ex motorer Reparasjon og overhaling av Ex motorer Ex motorer Konstruksjonsprinsipper To hovedprinsipper for motorer: 1. Konstruksjon på en slik måte at farlig varme eller gnister ikke oppstår (Exe og ExN) 2. Kapsle

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry Bruksanvisning Crane Partner AS Bruksanvisning for Crane Partner WLL 500 kg til 6000 kg Løftekapasitet / WLL Crane Partner Jekketalje Industry Artikkelnummer Crane Partner Jekketalje Offshore Artikkelnummer

Detaljer

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14 innholdsfortegnelse generell beskrivelse 3 1 kurs 3 2 kurs 4 3 kurs 4 4 kurs 5 håndtering 5 lagring 6 utpakking 7 kontroll av tilbehør 8 tekniske data 8 identifisering 9 installasjonsanvisning 11 kabelgrøft

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 og EP6500ET/25 VIKTIG Å VITE Før du tar aggregatet i bruk må du lese denne manualen. For at aggregatet skal sikres lang levetid og funksjonere best mulig,

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON US 32A

FDV-DOKUMENTASJON US 32A FDV-DOKUMENTASJON US 32A Innhold Produktbeskrivelse anvendelsesområde... 2 Tekniske data... 2 Anvisninger for drift og vedlikehold... 3 Instruks til bruker... 3 Rengjøring... 4 Ettersyn og kontroll...

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Elektrisk flareverktøy type RF-20N

Elektrisk flareverktøy type RF-20N Elektrisk flareverktøy type RF-20N Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Hardangervegen 21 Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.:

Detaljer

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie)

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) GE Lighting Monteringsanvisning Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) FØR DU BEGYNNER Les disse instruksjonene nøye. ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØT Slå av strømmen

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene.

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Artikkel: VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Installasjon...2 4.1 Tekniske

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Vedlikehold av Ex-utstyr

Vedlikehold av Ex-utstyr Vedlikehold av Ex-utstyr IFEA Ex-forum Gardemoen 20.09.2011 Vedlikeholdskonsept iht EN 60079-17 Vedlikeholdsintervall Erfaringer med Ex-utstyr Arne Nossum Ansvarshavende for elektriske anlegg på Statoil

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Motordrifter i Ex-soner

Motordrifter i Ex-soner Lars-Fredrik Mathiesen Motordrifter i Ex-soner Ex-soner Potensielt eksplosive atmosfærer inkluderer alle lokasjoner der brennbare væsker og gasser Ex-soner eller brennbart støv kan forårsake en eksplosjon.

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011 Exp-motorer Betingelser for en eksplosjon Eksplosjonstrekanten: 1. Eksplosiv atmosfære/ brennbart materiale - gass, damp eller støv 2. Oksygen 3. Tennkilde - gnist,

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

BioDisc renseanlegg type: BF, BG, BH, BJ, BK, BL

BioDisc renseanlegg type: BF, BG, BH, BJ, BK, BL Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider BioDisc renseanlegg type: BF, BG, BH, BJ, BK, BL BioDisc er et registrert varemerke tilhørende Klargester Treatment Systems BioDisc Installasjonsveiledning

Detaljer

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec (Ikke for ICON) Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec installasjonsguide Evinrude E-tec CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Checklista før installasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer