Årsrapport Lektor 2 Agder skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Lektor 2 Agder skoleåret 2012-13"

Transkript

1 Årsrapport Lektor 2 Agder skoleåret Dato: Koordinator: Anne Vegusdal Region: Aust- og Vest-Agder Skoleåret deltar det 15 skoler i Lektor 2-ordningen i Agder. Tabellen nedenfor viser deltakerskolene og hvilke fag som er inkludert i undervisningsprosjektene. Deltakerskoler og fag Side 1 av 9 Foto: Fædrelandsvennen Tabell 1: Deltagende skoler og hvilke fag som er inkludert i skolenes Lektor 2-prosjekter SKOLE FRA Fag Fag Fag Fag 1 Holte skole 09 Matematikk Naturfag 2 Stuenes skole 09 Matematikk Naturfag 3 Arendal vgs 09 Matematikk ToF Fysikk 2 INF1+2 (R2) 4 Valle skule 11 Matematikk Naturfag Tekn. og design 5 Flekkefjord 11 Matematikk Naturfag Tekn. og design ungdomsskole 6 Lister vgs 11 Naturfag Kjemi 1 Kjemi 2 7 Byremo vgs 11 Naturfag 8 Mandal vgs 11 Naturfag ToF Kjemi 2 9 Vågsbygd vgs 11 Matematikk ToF (R2) 11 Naturfag Kjemi 2 Geografi (geologi-tema) 10 Kristiansand kat.skole Gimle 11 Vennesla vgs 11 Kjemi 2 Fysikk 2 Biologi 1 Biologi 2 12 Vigvoll skole 12 Naturfag Forskning i Praksis 13 Setesdal vgs 12 Fysikk 1 Biologi 1 Biologi 2 14 Dahlske vgs 12 ToF 15 Sam Eyde vgs 12 Matematikk (vg1) Naturfag

2 Tabell 2: Oversikt over deltakerskolene, deres partnere, samarbeidsprosjekter i de enkelte fag, samt klassetrinn. De fire sistnevnte skolene er nye Lektor 2-deltakere skoleåret SKOLE PARTNER FAG PROSJEKT TRINN Stuenes Returkraft/UiA Na/Ma Restavfall blir energi 9 u-skole Flumill Naturfag Fornybar energi - tidevann og vannstrømmer 10 Arendal kommune Naturfag Bakterier og næringsstoffer i sjøvann 10 Holte skole National Oilwell Varco Na/Ma Olje og gass, HMS og kranmodeller 10 Arendal vgs National Oiwell Varco MaR2/Fy2 Vektorberegning på en oljeplattform Vg 3 Valle u-skole Flekkefjord u- skole Vitensenteret Sørlandet ToF Solceller og fornybar energi Vg 2 YIT Building Systems AS ToF Energieffektive løsninger i bygg. Inneklima Vg 2 Staten Vegvesen ToF Brobygging Vg 2 Arendal kommune ToF Måling av vannkvalitet Vg2 KnowitSør INF1, INF2 Programutvikling, eksempel på design Vg2,3 Blakstad ToF Passivhus Vg2 Nat, Ma, Setesdalsbygg T&D Boligbygging (boligabc) 8 Flekkefjord Elektro Naturfag, Ma, T&D Praktisk bruk av PLS 10 Lister Eramet Naturfag Energi for fremtiden, e-økonomisering Vg1 vgs Eramet Kjemi 1 Vannrenseanlegg, syrebasetitrering, løselighet Vg2 Eramet Kjemi 2 Redoks, metaller, røntgen, gasskromatografi Vg3 Byremo Returkraft Naturfag Avfallshåndtering og energibruk Vg1 vgs GE Healthcare Naturfag Redoks og elektrolyse Vg1 Mandal GE Healthcare Kjemi 2 Kromatografi, destill., omkrystallisering Vg3 vgs Trygg Nøsted Kjetting ToF Kjetting Vg2 Returkraft Naturfag Avfallshåndtering og energibruk Vg1 Vågsbygd vgs Aker Solutions Ma R2 Praktisk anv. av hydraulikk ved bruk av difflikninger Vg3 Cameron ToF Brobygging Vg2 Kristiansand Xstrata Nickel Kjemi 2 Redoks, elektrolyse, metallfremstilling Vg3 katedralskole Univ i Agder Naturfag Elektromagnetisk stråling fra verdensrommet Vg1 Gimle Aker Solutions Geografi Olje og gassutvinning Vg1 Agder Naturmuseum Geografi Mineraler og bergarter Vg1 Agder Naturmuseum Geografi Istider og isbreer Vg1 Vennesla Vigeland Metal Refinery Kjemi 2 Bruk av moderne analysemetoder i kjemi Vg3 vgs Xstrata Nickel Kjemi 2 Redoksreaksjoner knyttet til elektrolyse Vg3 Norgesplaster Kjemi 2 Produksjon av sportstape Vg3 Sørlandet sykehus Fys 2 Røntgen og magnetisk resonansavbildning Vg3 Kristiansand Dyrepark Bi 1 Dyrs atferd i en dyrepark Vg2 Aker Solutions Fysikk 2 Dekomponering av krefter Vg3 UIA Bi 2 Bruk av PCR i forskning Vg3 Vigvoll skole Elkem Solar Naturfag Solceller og fornybar energi 10 UIA Naturfag Astronomi 8 Returkraft Forsk i praks Søppel 8 Setesdal vgs Agder Energi Fy 1/Bi 1-2 Vannkraftproduksjon /Miljøkonsekvenser Vg2,3 Dahlske vgs NIVA ToF Målinger av vannkvalitet Vg2 Sam Eyde vgs Returkraft Ma/Na Avfallshåndtering Vg1 Side 2 av 9

3 Hvordan ble prosjektarbeidet organisert og gjennomført ved skolene? Skolene og deres partnere har valgt ulike måter å gjennomføre samarbeidsprosjektene på, avhengig av blant annet fag, tema, omfang, geografiske avstander, ressurser osv. Tabell 1 viser deltagende skoler og hvilke fag som er inkludert i skolenes Lektor 2-prosjekter. Tabell 2 viser en oversikt over samtlige samarbeidsprosjekter mellom skolene og deres respektive arbeidslivspartnere skoleåret Skolene har utarbeidet handlingsplaner for sine prosjekter. For mange av skolene ble en del av undervisningsoppleggene gjennomført tilnærmelsesvis likt forrige skoleår. Hver enkelt partner har lagt vekt på å presentere bedriftens virksomhet, arbeidsfelt, faglige problemstillinger, kompetanse i bedriften, fremtidig behov for kompetanse, samt mulige utdanningsveier som en del av deres innledende presentasjon til elevene. Noen skoler og arbeidslivspartnere velger å gjennomføre all undervisning på skolen eller hos partneren, mens andre velger en kombinasjon. Noen skoler jobber med Lektor 2 over tid og følger skolens ordnære timeplan, mens andre skoler endrer på planen for å kunne gjennomføre Lektor2- undervisningen mer konsentrert i løpet av f. eks en halv eller en hel skoledag. Dette er særlig aktuelt når undervisningen innebærer et besøk til partneren. Figur 1: Eksempel på en Lektor 2-modell for undervisningssamarbeid mellom skole og Lektor2- partner Side 3 av 9 Hands on: Møte mellom Lektor 2- person i bedrift (Returkraft) og lærelystne elever

4 Partnere til Lektor 2-skolene i Agder i perioden Tabell 3 viser samtlige Lektor 2 - partnere som har deltatt i Agder i perioden Tabell 4 viser bransjen til de ulike partnere som deltar i Lektor 2 i Agder inneværende skoleår, totalt 26 stk. Tabell 3: Partnere til Lektor 2- skolene i Agder i perioden # Lektor 2 - partnere National Oilwell Varco 2 Elkem Solar 3 UiA 4 Saint Gobain 5 YIT Arendal 6 Flekkefjord Elektro 7 Eramet 8 GE Healthcare 9 Xstrata Nikkel 10 Vigeland Metal Refinery 11 Aker Solutions 12 Returkraft 13 Kongsberg Devotek 14 Setesdalsbygg 15 Plankontoret H. Homme 16 NIVA 17 Vitensenteret Sørlandet 18 Statens Vegvesen 19 Arendal kommune 20 Dyreparken 21 Sørlandet sykehus 22 Flumill 23 Agder Naturmuseum 24 Norgesplaster 25 Agder Energi 26 Trygg Nøsted Kjetting 27 Cameron 28 KnowitSør Side 4 av 9

5 Bransje til Lektor 2-partnere som deltar skoleåret Tabell 4: Bransje til partnere som deltar i Lektor 2 i Agder skoleåret Partner Fra skoleår Bransje 1 National Oilwell Varco 09/10 Oljeindustri, utstyrleverandør offshore 2 Universitetet i Agder 09/10 Utdanning og forskning 3 Elkem Solar 09/10 Prosessindustri, superrent silisium 4 YIT Building Systems AS 10/10 Bygg., leverandør teknisk installasjon 5 Xstrata Nickel 11/12 Prosessindustri, nikkel, kobber m.m. 6 Eramet 11/12 Prosessindustri, silikomangan m.m. 7 GE Healthcare 11/12 Prosessindustri, kontrastmidler m.m. 8 Vigeland Metal Refinery 11/12 Prosessindustri, superrent aluminium 9 Flekkefjord Elektro 11/12 Elektroinstallasjoner 10 Returkraft 11/12 Energigjenvinning, avfallshåndtering, energiproduksjon 11 Setesdalsbygg 11/12 Bygg, tømrerfirma 12 Plankontoret Halvard 11/12 Areal, arkitektur, landskap, rådgivning Homme AS 13 Aker Solutions 11/12 Oljeindustri, utstyrleverandør offshore 14 NIVA 11/12 Vannforskning, miljø 15 Vitensenteret Sørlandet 11/12 Naturfaglig formidling 16 Statens vegvesen 11/12 Bygg-teknisk, bro 17 Arendal kommune 11/12 Teknisk etat, vannrensing 18 Norgesplaster 12/13 Helse/kjemi 19 Dyreparken 12/13 Dyr / dyreadferd 20 Sørlandet sykehus 12/13 Helse/røntgen 21 Flumill 12/13 Tidevannskraft, energi 22 Agder Naturmuseum 12/13 Naturhistorisk formidling 23 Agder Energi 12/13 Vann/vindkraft, energi 24 Trygg Nøsted Kjetting 12/13 Produksjon kjetting, teknisk 25 Cameron 12/13 Utstyr oljeindustri, brobygging, robotstyring 26 Knowit Sør AS 12/13 IT-selskap Hvilke partnere er/ble kontaktet (navn og bransje) for deltakelse inneværende skoleår? Ni nye partnere har gitt positivt svar på å delta i Lektor 2-ordningen i Agder skoleåret De nye partnerne er Norgesplaster, Dyreparken, Sørlandet sykehus, Flumill, Agder Naturmuseum, Agder Energi, Trygg Nøsted Kjetting, Cameron og Knowit Sør (Tabell 4, partner nr.18-26). Vitensenteret Sørlandet, Statens vegvesen og Arendal kommune (partner nr ) deltok i Lektor 2-ordningen også forrige skoleår, men ble formell partner (intensjonsavtale) f.o.m. skoleåret To av de nye bedriftene (Flumill og Agder Energi) har blitt med i ordningen etter ønske fra tre nye Lektor 2-skoler (Sam Eyde vgs, Dahlske vgs og Setesdal vgs). De resterende syv nye bedriftene har Side 5 av 9

6 blitt med i Lektor 2 etter ønske om utvidelse hos allerede etablerte skoler. Vennesla vgs har økt sin Lektor 2-aktivitet betraktelig dette skoleåret, med tre nye bedrifter (Norgesplaster, Dyreparken og Sørlandet sykehus) i tillegg til videreføring av fjorårets undervisningsprosjekter. Kr. sand katedralskole Gimle har fått en ny partner dette skoleåret (Agder Naturmuseum), det samme har Mandal vgs (Trygg Nøsted kjetting). Sistnevnte som et resultat av at fjorårets partner, Kongsberg Devotek, i høst la ned sin avdeling i Mandal. Arendal vgs har inngått samarbeid med Knowit Sør våren 2013, mens Vågsbygd vgs i samme periode har fått to nye partnere; Cameron og Statens vegvesen. Statens vegvesen, avd. Arendal, har et undervisningssamarbeid med Arendal vgs innenfor brobygging knyttet til faget ToF. Vågsbygd vgs ønsket dette skoleåret et tilsvarende samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen, avd. Kristiansand. Tilbakemeldingen fra denne avdelingen var positiv, de ønsker å bidra i Lektor 2 og ser på prosjektet som verdifullt i forhold til rekruttering. Det har allikevel ikke lykkes å finne personer internt som kan gjennomføre undervisning i løpet av dette skoleåret. Avdelingen i Arendal har nettopp inngått avtale med Vågsbygd vgs om å gjennomføre brobyggingsundervisningen også ved Vågsbygd vgs neste skoleår. Vågsbygd vgs har i tillegg et samarbeid med Aker Solutions innenfor R2-faget, og ønsket våren 2013 et samarbeid med Cameron i faget ToF (robotbygging). Skolen har nylig inngått et samarbeid med Cameron og har gjennomført noe undervisning denne våren. Det vil bli utviklet et mer omfattende opplegg neste skoleår. Cameron er en bedrift i samme bransje som National Oilwell Varco og Aker Solutions (utstyrsleverandør, oljeindustri). Antall ansatte i disse tre største bedriftene innenfor oljerelatert leverandørindustri i Agder har økt svært raskt de siste årene og behovet for rekruttering er fortsatt meget stort. Koordinator opplever fortsatt arbeidslivet generelt i regionen som meget positive til Lektor2- ordningen. Det er en svært stor etterspørsel etter personer med realfagskompetanse. Bedriftene ser sitt bidrag i Lektor 2 som en mulighet for rekruttering av lokal arbeidskraft i et langsiktig perspektiv. Det har vært et godt samsvar mellom den kompetanse og faglige problemstillinger skolene etterspør og den kompetanse bedriftene besitter. Dette har dannet grunnlag for velfungerende samarbeidsprosjekter og utvikling av mange aktuelle undervisningsopplegg. I tillegg til de ni nye partnerne, har følgende to aktuelle partnere blitt kontaktet: 1) Dahlske vgs i Grimstad ønsket et samarbeid med Norner i Stathelle (Telemark) innenfor faget Kjemi 2. Koordinator og skolen har hatt et møte med bedriften der muligheten for et samarbeid ble diskutert. Prosjektleder Egil Olsen fra Naturfagsenteret var også til stede på møtet. En viktig problemstilling var at bedriften ønsker økonomisk kompensasjon for den tiden de bruker på prosjektet. Lektor2-midlene er imidlertid ikke tiltenkt dette, og skolen har heller ikke midler i denne størrelsesorden til slikt bruk. På møtet ble det avtalt at de involverte faglærerne på skolen utarbeider en skisse for hvordan de ser for seg et samarbeid med Norner. Bedriften skulle vurdere saken, samtidig som Egil Olsen tar den økonomiske saken videre i sitt system. Det foreligger pr i dag ingen avklaring om det blir et samarbeid. 3) Sykehuset Sørlandet, avd. Kr. sand, deltar allerede i et Lektor2-samarbeid med Vennesla vgs innenfor Fysikk 2 med hovedfokus på røntgen og magnetisk resonansavbildning. Dahlske vgs ønsker et lignende samarbeid med Sørlandet sykehus, Arendal. Det var ikke mulig for sykehuset å påta seg undervisning denne våren, men signaliserer at de ønsker et samarbeid med skolen neste skoleår. Side 6 av 9

7 Hvordan har koordinator vært involvert i etableringen av kontakt mellom skolene og potensielle partnere? Koordinator har som tidligere år tatt kontakt med hver enkelt av de fire nye skolene ( ) straks disse fikk positivt svar på sin søknad om å få bli med i Lektor 2-ordningen våren Jeg hadde et møte ved hver enkelt skole der vi gikk gjennom hvilke behov og ønsker skolene hadde. Med utgangspunkt i dette, la vi en plan i forhold til hvilke potensielle partnere som skulle kontaktes. De fleste skolene hadde selv ønske om samarbeid med konkrete bedrifter. Koordinator tok den første kontakten med de aktuelle bedriftene for å undersøke muligheten for et samarbeid - med unntak av Setesdal vgs, der faglærerne selv tok kontakt med Agder Energi som de også tidligere har hatt noe kontakt med. For hver skole ble det avtalt og gjennomført et møte med den enkelte aktuelle partner der vi diskuterte mer konkret hva samarbeidet skulle innebære (fag, trinn, omfang, kompetansemål osv.) - med unntak av Setesdal vgs som tok dette på egenhånd, samt Vigvoll skole og deres rutinerte Lektor 2-partner Elkem Solar. Koordinator gikk gjennom intensjonsavtalen i første møtet mellom skole og partner. I tillegg til ledelse ved bedriften, var også den/de aktuelle lærerne, samt rektor (eller avdelingsleder i realfag) til stede på møtet. I det videre arbeidet gikk som oftest kommunikasjonen direkte mellom kontaktperson på skolen og Lektor 2-person eller annen kontaktperson i bedrift. Kontaktlærer ved hver enkelt skole tok ansvar for utarbeidelse av handlingsplan sammen med sin partner. Koordinator har også organisert og deltatt i møte mellom etablerte skoler og deres nye partnere (Norgesplaster, Sykehuset, Agder Naturmuseum, Trygg Nøsted og Cameron). Arendal vgs tok selv kontakt med Knowit Sør og har etablert et samarbeid med denne bedriften. Hva er/var motivasjonen for arbeidslivspartnerne for å involvere seg i lektor 2 - samarbeid? Generelt er det et stort behov for personer med realfagskompetanse i regionen, ikke minst innenfor den raskt voksende oljerelaterte virksomheten, men også innenfor prosessindustrien. De aller fleste partnerne svarer derfor at lokal rekruttering til bedriften er en hovedårsak til deres engasjement i Lektor2-ordningen. Mange av elevene ved de ulike skolene har gjerne en av foreldrene eller andre kjente som jobber ved bedriftene. Partnerne ser at skolene er en velegnet arena for å profilere seg lokalt. Det å ta et samfunnsansvar ser også ut til å være viktig. Hvilke insentiver vil være avgjørende for at flere potensielle partnere skal involvere seg i Lektor 2- ordningen? Koordinator har fått enkelte spørsmål om det følger penger med deltakelsen også for partnerne, men dette synes ikke å være noe avgjørende punkt, men unntak av Norner, som beskrevet over. Ellers er mitt inntrykk at det først og fremst er mangel på person-ressurser internt som kan skape en begrensning i forhold til deltakelse eller eventuelt omfang av samarbeidet. I flere tilfeller har det vært nyttig å formidle tydelig helt fra første kontakt med den potensielle partneren at planlegging og undervisnings-omfang kan holdes på et forholdsvis begrenset nivå, evt. med mulighet for en utvidelse på sikt. En del partnere ville ikke inngått noen avtale om prosjektet hadde blitt for omfattende. Dette har vist seg som en strategisk måte å få med flere bedrifter på. For skolene er naturlig nok også et relativt begrenset opplegg et langt bedre alternativ enn å være uten kontakt med en aktuell bedrift. Flere av skolene ønsker også relativt begrensede undervisningsopplegg i starten av et samarbeid. Side 7 av 9

8 Har skole og partnere brukt tilstrekkelig tid innledningsvis for å bli kjent med hverandre (kompetanser, arbeidsfelt, læreplaner) innen konkrete diskusjoner om samarbeid og undervisningsopplegg ble startet? Mitt inntrykk generelt er at skole og partner har brukt nok tid innledningsvis, med unntak av et undervisningsprosjekt. Jeg har ikke mottatt noen kommentarer om det motsatte i prosjektperioden. Hva har vært koordinators funksjon under etablering av samarbeidsavtale og utarbeidelse av handlingsplan? Koordinator har vært første kontakt med de nye skolene og med aktuelle partnere, formidlet info om Lektor2-ordningen generelt og tatt initiativ til møte mellom skole og bedrift, pådriver for signering av intensjonsavtaler og utarbeidelse av handlingsplaner (som beskrevet under «Hvordan har koordinator vært involvert i etableringen av kontakt mellom skolene og potensielle partnere?»). Koordinator har i tillegg også ved flere av de nye skolene informert hele realfagsavdelingen på skolen om Lektor 2-ordningen. Hva har vært avgjørende (suksess faktorer) for at skole og partner har klart å enes om et undervisningsopplegg? Både involverte lærere og Lektor2-personer har, i tillegg til ledelsen ved skole og bedrift, vært svært positive til å utvikle et velfungerende samarbeid og gode undervisningsopplegg. Generelt har det vært et meget godt samsvar mellom den kompetanse og faglige problemstillinger skolene etterspør og den kompetanse bedriftene besitter. Enkelte av skolene har allerede hatt et godt samarbeid med en eller flere bedrifter. Det har dermed vært enkelt å videreføre og formalisere dette samarbeidet som en del av Lektor2-ordningen. Som nevnt over har det vært viktig å ikke planlegge for omfattende undervisningsopplegg. Hva har koordinators eget tidsbruk under prosessen vært? Antall Lektor 2-skoler i Agder økte skoleåret fra 11 til 15, mens koordinatorstillingen ble redusert fra 60 % til 50 %. Det oppleves som en utfordring å opprettholde kvaliteten på Lektor 2- prosjektet i Agder på det nivå vi har oppnådd når koordinatorstillingen reduseres samtidig med at antall skoler øker. De aller fleste skolene som har vært med en stund i ordningen uttrykker muntlig og i sine rapporter et helt tydelig behov for koordinator-funksjonen. Også flere av de etablerte skolene trenger fortsatt oppfølging fra koordinator i forbindelse med de samarbeidsprosjektene de har med sine partnere. Også når partnere av ulike årsaker ikke kan videreføre samarbeidet og skolen må finne ny partner. Mange av de etablerte skolene ønsker dessuten ofte å øke sin Lektor 2-aktivitet underveis og trenger oppfølging knyttet til å etablere kontakt med nye partnere. Størrelsen på koordinatorstillingen har variert gjennom prosjektperioden, noe som er en utfordring når dette skjer på relativt kort varsel. Koordinator er ikke fulltidsansatt i NHO eller fylkeskommune (som de fleste andre koordinatorene nasjonalt er), og kan derfor ikke bufre med alternative arbeidsoppgaver internt i slike situasjoner, men må til enhver tid fylle den resterende ledige stillingsprosenten med andre stillinger. Dette en utfordring. Det hadde kanskje vært en idé å samle flere funksjoner som utgår fra Naturfagsenteret i en og samme stilling regionalt? (Lektor 2, energiskolene m.m.). Hvilken rolle og ansvar bør koordinator ha i en lektor 2-ordning? Jeg opplever at de funksjoner Naturfagsenteret har beskrevet som koordinators ansvar, stemmer godt overens med de oppgaver det har vært behov for at jeg har gjennomført og fulgt opp i kontakt med skoler og deres partnere i regionen. Dette har også vært uttrykt fra skolens side. Siden det stadig kommer nye skoler med i ordningen, og etablerte skoler ønsker å opprettholde eller utvide sin aktivitet, vil det stadig være behov for alle disse funksjonene. Side 8 av 9

9 Koordinator bør også være en pådriver i forbindelse med promotering av ordningen i regionen, blant annet er medieoppslag en viktig faktor her. Media har tidligere skoleår dekket en rekke spennende undervisningsprosjekter med positive oppslag i lokalavisene. Det kreves ofte et visst påtrykk fra koordinators side for å få media til å stille opp ved slike anledninger. Dette arbeidet har vært vanskelig å prioritere innefor stillingsstørrelsen inneværende skoleår, med det resultat at det dessverre har blitt langt færre medieoppslag. To skoler har valgt å avslutte Lektor 2-deltakelsen etter inneværende skoleår (Valle skule etter to års deltakelse og Vigvoll skole etter ett år). Tre nye skoler deltar i (Tvedestrand og Åmli vgs, KVS-Bygland og Oddemarka skole i Kristiansand), mens koordinatorstillingen reduseres ytterligere (fra 50 % til 45 %). Dette vil igjen påvirke koordinatorfunksjonen og kan hindre en videre vekst i prosjektet lokalt, da det blir liten eller ingen tid til å promotere ordningen i media og på andre arenaer som for eksempel rektorsamlinger, i ulike bedriftsmøter/samlinger, ved universitet/lærerutdanningen, fylkeskommuner / kommuner osv. Å synliggjøre prosjektet på denne måten vil være viktig for å oppnå en solid og varig forankring i regionen, i tråd med ønske fra KD/Udir slik koordinator har oppfattet det. Hva blir erfaringsmessig viktig for utøvelse av koordinatorfunksjonen? - Et godt nettverk inn mot arbeidslivet i regionen kan lette arbeidet med å etablere samarbeid mellom skole og bedrift. - God kommunikasjon mellom alle involverte parter. - Det vil være viktig å synliggjøre Lektor2-ordningen generelt i regionen, med tanke på å få flere skoler til å anvende en tilsvarende undervisnings-modell. Synliggjøring av ordningen er også viktig i forhold til å etablere dette som en varig ordning/modell i de to fylkene. Også på den politiske arena vil det være verdifullt å ha gode kontakter. Tidsmessig (i forhold til stillingsstørrelse) viser det seg imidlertid vanskelig for koordinator å jobbe innenfor dette området, da de primære oppgavene knyttet direkte til samarbeidet mellom skolene og deres partnere må prioriteres. - Opprettholde en stillingsprosent som er i samsvar med de oppgaver som er tillagt koordinator-funksjonen og i forhold til det omfang Lektor2-prosjektet har totalt i den enkelte region (antall skoler, partnere og antall samarbeids-prosjekter). Annet som koordinator tillegger verdi for Lektor 2 ordningen Den formelle tilknytningen av Lektor 2 (koordinatorstillingen) til Vitensenteret Sørlandet er gunstig og fungerer meget bra. Vitensenteret og Lektor2 er komplementære ved at det jobbes mot mange av de samme målene og mot samme målgruppe. Vi utveksler erfaringer og drar nytte av hverandres nettverk. Samarbeidet med Vitensenteret Sørlandet gir også mulighet for økt gjenbruk og videreutvikling av undervisningsopplegg fra Lektor 2. Undervisningen kan på denne måten spres til flere elever enn det som er mulig innenfor Lektor 2-rammene pr. i dag. Generelt viser tilbakemeldingene fra skolene frem til nå at de er svært fornøyd med det utbytte Lektor 2-deltakelsen gir. Dette er en viktig motivasjonsfaktor for å jobbe videre som koordinator for Lektor 2-prosjektet i Agder. Vedlegg Medieoppslag Lister avis, : Besøkte smelteverket. Lister vgs og Eramet med samarbeidsprosjekt. Side 9 av 9

Lektor 2 Agder Nyhetsbrev august 2012

Lektor 2 Agder Nyhetsbrev august 2012 Lektor 2 Agder Nyhetsbrev august 2012 Våren 2012 ble Lektor 2-ordningen igjen utvidet, denne gangen med 44 nye skoler nasjonalt. Totalt deltar ca. 160 skoler i prosjektet skoleåret 2012/13. I Agder økte

Detaljer

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Høst 2013 Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Innhold INNLEDNING... 2 HOVEDFUNN... 2 GRUNNSKOLEN... 4

Detaljer

Evaluering av Lektor2-ordningen. Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning. Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim

Evaluering av Lektor2-ordningen. Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning. Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim Evaluering av Lektor2-ordningen Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim Rapport 20/2014 Evaluering av Lektor2-ordningen Gjestelærere

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler.

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler. Forord Det har vært en stor opplevelse å være prosjektleder for Prosjektet Økt begeistring for tre. Kursene har vært under kontinuerlig utvikling. Det har gjort arbeidet spennende men også krevende. Jeg

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer