Årsrapport Lektor 2 Agder skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Lektor 2 Agder skoleåret 2012-13"

Transkript

1 Årsrapport Lektor 2 Agder skoleåret Dato: Koordinator: Anne Vegusdal Region: Aust- og Vest-Agder Skoleåret deltar det 15 skoler i Lektor 2-ordningen i Agder. Tabellen nedenfor viser deltakerskolene og hvilke fag som er inkludert i undervisningsprosjektene. Deltakerskoler og fag Side 1 av 9 Foto: Fædrelandsvennen Tabell 1: Deltagende skoler og hvilke fag som er inkludert i skolenes Lektor 2-prosjekter SKOLE FRA Fag Fag Fag Fag 1 Holte skole 09 Matematikk Naturfag 2 Stuenes skole 09 Matematikk Naturfag 3 Arendal vgs 09 Matematikk ToF Fysikk 2 INF1+2 (R2) 4 Valle skule 11 Matematikk Naturfag Tekn. og design 5 Flekkefjord 11 Matematikk Naturfag Tekn. og design ungdomsskole 6 Lister vgs 11 Naturfag Kjemi 1 Kjemi 2 7 Byremo vgs 11 Naturfag 8 Mandal vgs 11 Naturfag ToF Kjemi 2 9 Vågsbygd vgs 11 Matematikk ToF (R2) 11 Naturfag Kjemi 2 Geografi (geologi-tema) 10 Kristiansand kat.skole Gimle 11 Vennesla vgs 11 Kjemi 2 Fysikk 2 Biologi 1 Biologi 2 12 Vigvoll skole 12 Naturfag Forskning i Praksis 13 Setesdal vgs 12 Fysikk 1 Biologi 1 Biologi 2 14 Dahlske vgs 12 ToF 15 Sam Eyde vgs 12 Matematikk (vg1) Naturfag

2 Tabell 2: Oversikt over deltakerskolene, deres partnere, samarbeidsprosjekter i de enkelte fag, samt klassetrinn. De fire sistnevnte skolene er nye Lektor 2-deltakere skoleåret SKOLE PARTNER FAG PROSJEKT TRINN Stuenes Returkraft/UiA Na/Ma Restavfall blir energi 9 u-skole Flumill Naturfag Fornybar energi - tidevann og vannstrømmer 10 Arendal kommune Naturfag Bakterier og næringsstoffer i sjøvann 10 Holte skole National Oilwell Varco Na/Ma Olje og gass, HMS og kranmodeller 10 Arendal vgs National Oiwell Varco MaR2/Fy2 Vektorberegning på en oljeplattform Vg 3 Valle u-skole Flekkefjord u- skole Vitensenteret Sørlandet ToF Solceller og fornybar energi Vg 2 YIT Building Systems AS ToF Energieffektive løsninger i bygg. Inneklima Vg 2 Staten Vegvesen ToF Brobygging Vg 2 Arendal kommune ToF Måling av vannkvalitet Vg2 KnowitSør INF1, INF2 Programutvikling, eksempel på design Vg2,3 Blakstad ToF Passivhus Vg2 Nat, Ma, Setesdalsbygg T&D Boligbygging (boligabc) 8 Flekkefjord Elektro Naturfag, Ma, T&D Praktisk bruk av PLS 10 Lister Eramet Naturfag Energi for fremtiden, e-økonomisering Vg1 vgs Eramet Kjemi 1 Vannrenseanlegg, syrebasetitrering, løselighet Vg2 Eramet Kjemi 2 Redoks, metaller, røntgen, gasskromatografi Vg3 Byremo Returkraft Naturfag Avfallshåndtering og energibruk Vg1 vgs GE Healthcare Naturfag Redoks og elektrolyse Vg1 Mandal GE Healthcare Kjemi 2 Kromatografi, destill., omkrystallisering Vg3 vgs Trygg Nøsted Kjetting ToF Kjetting Vg2 Returkraft Naturfag Avfallshåndtering og energibruk Vg1 Vågsbygd vgs Aker Solutions Ma R2 Praktisk anv. av hydraulikk ved bruk av difflikninger Vg3 Cameron ToF Brobygging Vg2 Kristiansand Xstrata Nickel Kjemi 2 Redoks, elektrolyse, metallfremstilling Vg3 katedralskole Univ i Agder Naturfag Elektromagnetisk stråling fra verdensrommet Vg1 Gimle Aker Solutions Geografi Olje og gassutvinning Vg1 Agder Naturmuseum Geografi Mineraler og bergarter Vg1 Agder Naturmuseum Geografi Istider og isbreer Vg1 Vennesla Vigeland Metal Refinery Kjemi 2 Bruk av moderne analysemetoder i kjemi Vg3 vgs Xstrata Nickel Kjemi 2 Redoksreaksjoner knyttet til elektrolyse Vg3 Norgesplaster Kjemi 2 Produksjon av sportstape Vg3 Sørlandet sykehus Fys 2 Røntgen og magnetisk resonansavbildning Vg3 Kristiansand Dyrepark Bi 1 Dyrs atferd i en dyrepark Vg2 Aker Solutions Fysikk 2 Dekomponering av krefter Vg3 UIA Bi 2 Bruk av PCR i forskning Vg3 Vigvoll skole Elkem Solar Naturfag Solceller og fornybar energi 10 UIA Naturfag Astronomi 8 Returkraft Forsk i praks Søppel 8 Setesdal vgs Agder Energi Fy 1/Bi 1-2 Vannkraftproduksjon /Miljøkonsekvenser Vg2,3 Dahlske vgs NIVA ToF Målinger av vannkvalitet Vg2 Sam Eyde vgs Returkraft Ma/Na Avfallshåndtering Vg1 Side 2 av 9

3 Hvordan ble prosjektarbeidet organisert og gjennomført ved skolene? Skolene og deres partnere har valgt ulike måter å gjennomføre samarbeidsprosjektene på, avhengig av blant annet fag, tema, omfang, geografiske avstander, ressurser osv. Tabell 1 viser deltagende skoler og hvilke fag som er inkludert i skolenes Lektor 2-prosjekter. Tabell 2 viser en oversikt over samtlige samarbeidsprosjekter mellom skolene og deres respektive arbeidslivspartnere skoleåret Skolene har utarbeidet handlingsplaner for sine prosjekter. For mange av skolene ble en del av undervisningsoppleggene gjennomført tilnærmelsesvis likt forrige skoleår. Hver enkelt partner har lagt vekt på å presentere bedriftens virksomhet, arbeidsfelt, faglige problemstillinger, kompetanse i bedriften, fremtidig behov for kompetanse, samt mulige utdanningsveier som en del av deres innledende presentasjon til elevene. Noen skoler og arbeidslivspartnere velger å gjennomføre all undervisning på skolen eller hos partneren, mens andre velger en kombinasjon. Noen skoler jobber med Lektor 2 over tid og følger skolens ordnære timeplan, mens andre skoler endrer på planen for å kunne gjennomføre Lektor2- undervisningen mer konsentrert i løpet av f. eks en halv eller en hel skoledag. Dette er særlig aktuelt når undervisningen innebærer et besøk til partneren. Figur 1: Eksempel på en Lektor 2-modell for undervisningssamarbeid mellom skole og Lektor2- partner Side 3 av 9 Hands on: Møte mellom Lektor 2- person i bedrift (Returkraft) og lærelystne elever

4 Partnere til Lektor 2-skolene i Agder i perioden Tabell 3 viser samtlige Lektor 2 - partnere som har deltatt i Agder i perioden Tabell 4 viser bransjen til de ulike partnere som deltar i Lektor 2 i Agder inneværende skoleår, totalt 26 stk. Tabell 3: Partnere til Lektor 2- skolene i Agder i perioden # Lektor 2 - partnere National Oilwell Varco 2 Elkem Solar 3 UiA 4 Saint Gobain 5 YIT Arendal 6 Flekkefjord Elektro 7 Eramet 8 GE Healthcare 9 Xstrata Nikkel 10 Vigeland Metal Refinery 11 Aker Solutions 12 Returkraft 13 Kongsberg Devotek 14 Setesdalsbygg 15 Plankontoret H. Homme 16 NIVA 17 Vitensenteret Sørlandet 18 Statens Vegvesen 19 Arendal kommune 20 Dyreparken 21 Sørlandet sykehus 22 Flumill 23 Agder Naturmuseum 24 Norgesplaster 25 Agder Energi 26 Trygg Nøsted Kjetting 27 Cameron 28 KnowitSør Side 4 av 9

5 Bransje til Lektor 2-partnere som deltar skoleåret Tabell 4: Bransje til partnere som deltar i Lektor 2 i Agder skoleåret Partner Fra skoleår Bransje 1 National Oilwell Varco 09/10 Oljeindustri, utstyrleverandør offshore 2 Universitetet i Agder 09/10 Utdanning og forskning 3 Elkem Solar 09/10 Prosessindustri, superrent silisium 4 YIT Building Systems AS 10/10 Bygg., leverandør teknisk installasjon 5 Xstrata Nickel 11/12 Prosessindustri, nikkel, kobber m.m. 6 Eramet 11/12 Prosessindustri, silikomangan m.m. 7 GE Healthcare 11/12 Prosessindustri, kontrastmidler m.m. 8 Vigeland Metal Refinery 11/12 Prosessindustri, superrent aluminium 9 Flekkefjord Elektro 11/12 Elektroinstallasjoner 10 Returkraft 11/12 Energigjenvinning, avfallshåndtering, energiproduksjon 11 Setesdalsbygg 11/12 Bygg, tømrerfirma 12 Plankontoret Halvard 11/12 Areal, arkitektur, landskap, rådgivning Homme AS 13 Aker Solutions 11/12 Oljeindustri, utstyrleverandør offshore 14 NIVA 11/12 Vannforskning, miljø 15 Vitensenteret Sørlandet 11/12 Naturfaglig formidling 16 Statens vegvesen 11/12 Bygg-teknisk, bro 17 Arendal kommune 11/12 Teknisk etat, vannrensing 18 Norgesplaster 12/13 Helse/kjemi 19 Dyreparken 12/13 Dyr / dyreadferd 20 Sørlandet sykehus 12/13 Helse/røntgen 21 Flumill 12/13 Tidevannskraft, energi 22 Agder Naturmuseum 12/13 Naturhistorisk formidling 23 Agder Energi 12/13 Vann/vindkraft, energi 24 Trygg Nøsted Kjetting 12/13 Produksjon kjetting, teknisk 25 Cameron 12/13 Utstyr oljeindustri, brobygging, robotstyring 26 Knowit Sør AS 12/13 IT-selskap Hvilke partnere er/ble kontaktet (navn og bransje) for deltakelse inneværende skoleår? Ni nye partnere har gitt positivt svar på å delta i Lektor 2-ordningen i Agder skoleåret De nye partnerne er Norgesplaster, Dyreparken, Sørlandet sykehus, Flumill, Agder Naturmuseum, Agder Energi, Trygg Nøsted Kjetting, Cameron og Knowit Sør (Tabell 4, partner nr.18-26). Vitensenteret Sørlandet, Statens vegvesen og Arendal kommune (partner nr ) deltok i Lektor 2-ordningen også forrige skoleår, men ble formell partner (intensjonsavtale) f.o.m. skoleåret To av de nye bedriftene (Flumill og Agder Energi) har blitt med i ordningen etter ønske fra tre nye Lektor 2-skoler (Sam Eyde vgs, Dahlske vgs og Setesdal vgs). De resterende syv nye bedriftene har Side 5 av 9

6 blitt med i Lektor 2 etter ønske om utvidelse hos allerede etablerte skoler. Vennesla vgs har økt sin Lektor 2-aktivitet betraktelig dette skoleåret, med tre nye bedrifter (Norgesplaster, Dyreparken og Sørlandet sykehus) i tillegg til videreføring av fjorårets undervisningsprosjekter. Kr. sand katedralskole Gimle har fått en ny partner dette skoleåret (Agder Naturmuseum), det samme har Mandal vgs (Trygg Nøsted kjetting). Sistnevnte som et resultat av at fjorårets partner, Kongsberg Devotek, i høst la ned sin avdeling i Mandal. Arendal vgs har inngått samarbeid med Knowit Sør våren 2013, mens Vågsbygd vgs i samme periode har fått to nye partnere; Cameron og Statens vegvesen. Statens vegvesen, avd. Arendal, har et undervisningssamarbeid med Arendal vgs innenfor brobygging knyttet til faget ToF. Vågsbygd vgs ønsket dette skoleåret et tilsvarende samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen, avd. Kristiansand. Tilbakemeldingen fra denne avdelingen var positiv, de ønsker å bidra i Lektor 2 og ser på prosjektet som verdifullt i forhold til rekruttering. Det har allikevel ikke lykkes å finne personer internt som kan gjennomføre undervisning i løpet av dette skoleåret. Avdelingen i Arendal har nettopp inngått avtale med Vågsbygd vgs om å gjennomføre brobyggingsundervisningen også ved Vågsbygd vgs neste skoleår. Vågsbygd vgs har i tillegg et samarbeid med Aker Solutions innenfor R2-faget, og ønsket våren 2013 et samarbeid med Cameron i faget ToF (robotbygging). Skolen har nylig inngått et samarbeid med Cameron og har gjennomført noe undervisning denne våren. Det vil bli utviklet et mer omfattende opplegg neste skoleår. Cameron er en bedrift i samme bransje som National Oilwell Varco og Aker Solutions (utstyrsleverandør, oljeindustri). Antall ansatte i disse tre største bedriftene innenfor oljerelatert leverandørindustri i Agder har økt svært raskt de siste årene og behovet for rekruttering er fortsatt meget stort. Koordinator opplever fortsatt arbeidslivet generelt i regionen som meget positive til Lektor2- ordningen. Det er en svært stor etterspørsel etter personer med realfagskompetanse. Bedriftene ser sitt bidrag i Lektor 2 som en mulighet for rekruttering av lokal arbeidskraft i et langsiktig perspektiv. Det har vært et godt samsvar mellom den kompetanse og faglige problemstillinger skolene etterspør og den kompetanse bedriftene besitter. Dette har dannet grunnlag for velfungerende samarbeidsprosjekter og utvikling av mange aktuelle undervisningsopplegg. I tillegg til de ni nye partnerne, har følgende to aktuelle partnere blitt kontaktet: 1) Dahlske vgs i Grimstad ønsket et samarbeid med Norner i Stathelle (Telemark) innenfor faget Kjemi 2. Koordinator og skolen har hatt et møte med bedriften der muligheten for et samarbeid ble diskutert. Prosjektleder Egil Olsen fra Naturfagsenteret var også til stede på møtet. En viktig problemstilling var at bedriften ønsker økonomisk kompensasjon for den tiden de bruker på prosjektet. Lektor2-midlene er imidlertid ikke tiltenkt dette, og skolen har heller ikke midler i denne størrelsesorden til slikt bruk. På møtet ble det avtalt at de involverte faglærerne på skolen utarbeider en skisse for hvordan de ser for seg et samarbeid med Norner. Bedriften skulle vurdere saken, samtidig som Egil Olsen tar den økonomiske saken videre i sitt system. Det foreligger pr i dag ingen avklaring om det blir et samarbeid. 3) Sykehuset Sørlandet, avd. Kr. sand, deltar allerede i et Lektor2-samarbeid med Vennesla vgs innenfor Fysikk 2 med hovedfokus på røntgen og magnetisk resonansavbildning. Dahlske vgs ønsker et lignende samarbeid med Sørlandet sykehus, Arendal. Det var ikke mulig for sykehuset å påta seg undervisning denne våren, men signaliserer at de ønsker et samarbeid med skolen neste skoleår. Side 6 av 9

7 Hvordan har koordinator vært involvert i etableringen av kontakt mellom skolene og potensielle partnere? Koordinator har som tidligere år tatt kontakt med hver enkelt av de fire nye skolene ( ) straks disse fikk positivt svar på sin søknad om å få bli med i Lektor 2-ordningen våren Jeg hadde et møte ved hver enkelt skole der vi gikk gjennom hvilke behov og ønsker skolene hadde. Med utgangspunkt i dette, la vi en plan i forhold til hvilke potensielle partnere som skulle kontaktes. De fleste skolene hadde selv ønske om samarbeid med konkrete bedrifter. Koordinator tok den første kontakten med de aktuelle bedriftene for å undersøke muligheten for et samarbeid - med unntak av Setesdal vgs, der faglærerne selv tok kontakt med Agder Energi som de også tidligere har hatt noe kontakt med. For hver skole ble det avtalt og gjennomført et møte med den enkelte aktuelle partner der vi diskuterte mer konkret hva samarbeidet skulle innebære (fag, trinn, omfang, kompetansemål osv.) - med unntak av Setesdal vgs som tok dette på egenhånd, samt Vigvoll skole og deres rutinerte Lektor 2-partner Elkem Solar. Koordinator gikk gjennom intensjonsavtalen i første møtet mellom skole og partner. I tillegg til ledelse ved bedriften, var også den/de aktuelle lærerne, samt rektor (eller avdelingsleder i realfag) til stede på møtet. I det videre arbeidet gikk som oftest kommunikasjonen direkte mellom kontaktperson på skolen og Lektor 2-person eller annen kontaktperson i bedrift. Kontaktlærer ved hver enkelt skole tok ansvar for utarbeidelse av handlingsplan sammen med sin partner. Koordinator har også organisert og deltatt i møte mellom etablerte skoler og deres nye partnere (Norgesplaster, Sykehuset, Agder Naturmuseum, Trygg Nøsted og Cameron). Arendal vgs tok selv kontakt med Knowit Sør og har etablert et samarbeid med denne bedriften. Hva er/var motivasjonen for arbeidslivspartnerne for å involvere seg i lektor 2 - samarbeid? Generelt er det et stort behov for personer med realfagskompetanse i regionen, ikke minst innenfor den raskt voksende oljerelaterte virksomheten, men også innenfor prosessindustrien. De aller fleste partnerne svarer derfor at lokal rekruttering til bedriften er en hovedårsak til deres engasjement i Lektor2-ordningen. Mange av elevene ved de ulike skolene har gjerne en av foreldrene eller andre kjente som jobber ved bedriftene. Partnerne ser at skolene er en velegnet arena for å profilere seg lokalt. Det å ta et samfunnsansvar ser også ut til å være viktig. Hvilke insentiver vil være avgjørende for at flere potensielle partnere skal involvere seg i Lektor 2- ordningen? Koordinator har fått enkelte spørsmål om det følger penger med deltakelsen også for partnerne, men dette synes ikke å være noe avgjørende punkt, men unntak av Norner, som beskrevet over. Ellers er mitt inntrykk at det først og fremst er mangel på person-ressurser internt som kan skape en begrensning i forhold til deltakelse eller eventuelt omfang av samarbeidet. I flere tilfeller har det vært nyttig å formidle tydelig helt fra første kontakt med den potensielle partneren at planlegging og undervisnings-omfang kan holdes på et forholdsvis begrenset nivå, evt. med mulighet for en utvidelse på sikt. En del partnere ville ikke inngått noen avtale om prosjektet hadde blitt for omfattende. Dette har vist seg som en strategisk måte å få med flere bedrifter på. For skolene er naturlig nok også et relativt begrenset opplegg et langt bedre alternativ enn å være uten kontakt med en aktuell bedrift. Flere av skolene ønsker også relativt begrensede undervisningsopplegg i starten av et samarbeid. Side 7 av 9

8 Har skole og partnere brukt tilstrekkelig tid innledningsvis for å bli kjent med hverandre (kompetanser, arbeidsfelt, læreplaner) innen konkrete diskusjoner om samarbeid og undervisningsopplegg ble startet? Mitt inntrykk generelt er at skole og partner har brukt nok tid innledningsvis, med unntak av et undervisningsprosjekt. Jeg har ikke mottatt noen kommentarer om det motsatte i prosjektperioden. Hva har vært koordinators funksjon under etablering av samarbeidsavtale og utarbeidelse av handlingsplan? Koordinator har vært første kontakt med de nye skolene og med aktuelle partnere, formidlet info om Lektor2-ordningen generelt og tatt initiativ til møte mellom skole og bedrift, pådriver for signering av intensjonsavtaler og utarbeidelse av handlingsplaner (som beskrevet under «Hvordan har koordinator vært involvert i etableringen av kontakt mellom skolene og potensielle partnere?»). Koordinator har i tillegg også ved flere av de nye skolene informert hele realfagsavdelingen på skolen om Lektor 2-ordningen. Hva har vært avgjørende (suksess faktorer) for at skole og partner har klart å enes om et undervisningsopplegg? Både involverte lærere og Lektor2-personer har, i tillegg til ledelsen ved skole og bedrift, vært svært positive til å utvikle et velfungerende samarbeid og gode undervisningsopplegg. Generelt har det vært et meget godt samsvar mellom den kompetanse og faglige problemstillinger skolene etterspør og den kompetanse bedriftene besitter. Enkelte av skolene har allerede hatt et godt samarbeid med en eller flere bedrifter. Det har dermed vært enkelt å videreføre og formalisere dette samarbeidet som en del av Lektor2-ordningen. Som nevnt over har det vært viktig å ikke planlegge for omfattende undervisningsopplegg. Hva har koordinators eget tidsbruk under prosessen vært? Antall Lektor 2-skoler i Agder økte skoleåret fra 11 til 15, mens koordinatorstillingen ble redusert fra 60 % til 50 %. Det oppleves som en utfordring å opprettholde kvaliteten på Lektor 2- prosjektet i Agder på det nivå vi har oppnådd når koordinatorstillingen reduseres samtidig med at antall skoler øker. De aller fleste skolene som har vært med en stund i ordningen uttrykker muntlig og i sine rapporter et helt tydelig behov for koordinator-funksjonen. Også flere av de etablerte skolene trenger fortsatt oppfølging fra koordinator i forbindelse med de samarbeidsprosjektene de har med sine partnere. Også når partnere av ulike årsaker ikke kan videreføre samarbeidet og skolen må finne ny partner. Mange av de etablerte skolene ønsker dessuten ofte å øke sin Lektor 2-aktivitet underveis og trenger oppfølging knyttet til å etablere kontakt med nye partnere. Størrelsen på koordinatorstillingen har variert gjennom prosjektperioden, noe som er en utfordring når dette skjer på relativt kort varsel. Koordinator er ikke fulltidsansatt i NHO eller fylkeskommune (som de fleste andre koordinatorene nasjonalt er), og kan derfor ikke bufre med alternative arbeidsoppgaver internt i slike situasjoner, men må til enhver tid fylle den resterende ledige stillingsprosenten med andre stillinger. Dette en utfordring. Det hadde kanskje vært en idé å samle flere funksjoner som utgår fra Naturfagsenteret i en og samme stilling regionalt? (Lektor 2, energiskolene m.m.). Hvilken rolle og ansvar bør koordinator ha i en lektor 2-ordning? Jeg opplever at de funksjoner Naturfagsenteret har beskrevet som koordinators ansvar, stemmer godt overens med de oppgaver det har vært behov for at jeg har gjennomført og fulgt opp i kontakt med skoler og deres partnere i regionen. Dette har også vært uttrykt fra skolens side. Siden det stadig kommer nye skoler med i ordningen, og etablerte skoler ønsker å opprettholde eller utvide sin aktivitet, vil det stadig være behov for alle disse funksjonene. Side 8 av 9

9 Koordinator bør også være en pådriver i forbindelse med promotering av ordningen i regionen, blant annet er medieoppslag en viktig faktor her. Media har tidligere skoleår dekket en rekke spennende undervisningsprosjekter med positive oppslag i lokalavisene. Det kreves ofte et visst påtrykk fra koordinators side for å få media til å stille opp ved slike anledninger. Dette arbeidet har vært vanskelig å prioritere innefor stillingsstørrelsen inneværende skoleår, med det resultat at det dessverre har blitt langt færre medieoppslag. To skoler har valgt å avslutte Lektor 2-deltakelsen etter inneværende skoleår (Valle skule etter to års deltakelse og Vigvoll skole etter ett år). Tre nye skoler deltar i (Tvedestrand og Åmli vgs, KVS-Bygland og Oddemarka skole i Kristiansand), mens koordinatorstillingen reduseres ytterligere (fra 50 % til 45 %). Dette vil igjen påvirke koordinatorfunksjonen og kan hindre en videre vekst i prosjektet lokalt, da det blir liten eller ingen tid til å promotere ordningen i media og på andre arenaer som for eksempel rektorsamlinger, i ulike bedriftsmøter/samlinger, ved universitet/lærerutdanningen, fylkeskommuner / kommuner osv. Å synliggjøre prosjektet på denne måten vil være viktig for å oppnå en solid og varig forankring i regionen, i tråd med ønske fra KD/Udir slik koordinator har oppfattet det. Hva blir erfaringsmessig viktig for utøvelse av koordinatorfunksjonen? - Et godt nettverk inn mot arbeidslivet i regionen kan lette arbeidet med å etablere samarbeid mellom skole og bedrift. - God kommunikasjon mellom alle involverte parter. - Det vil være viktig å synliggjøre Lektor2-ordningen generelt i regionen, med tanke på å få flere skoler til å anvende en tilsvarende undervisnings-modell. Synliggjøring av ordningen er også viktig i forhold til å etablere dette som en varig ordning/modell i de to fylkene. Også på den politiske arena vil det være verdifullt å ha gode kontakter. Tidsmessig (i forhold til stillingsstørrelse) viser det seg imidlertid vanskelig for koordinator å jobbe innenfor dette området, da de primære oppgavene knyttet direkte til samarbeidet mellom skolene og deres partnere må prioriteres. - Opprettholde en stillingsprosent som er i samsvar med de oppgaver som er tillagt koordinator-funksjonen og i forhold til det omfang Lektor2-prosjektet har totalt i den enkelte region (antall skoler, partnere og antall samarbeids-prosjekter). Annet som koordinator tillegger verdi for Lektor 2 ordningen Den formelle tilknytningen av Lektor 2 (koordinatorstillingen) til Vitensenteret Sørlandet er gunstig og fungerer meget bra. Vitensenteret og Lektor2 er komplementære ved at det jobbes mot mange av de samme målene og mot samme målgruppe. Vi utveksler erfaringer og drar nytte av hverandres nettverk. Samarbeidet med Vitensenteret Sørlandet gir også mulighet for økt gjenbruk og videreutvikling av undervisningsopplegg fra Lektor 2. Undervisningen kan på denne måten spres til flere elever enn det som er mulig innenfor Lektor 2-rammene pr. i dag. Generelt viser tilbakemeldingene fra skolene frem til nå at de er svært fornøyd med det utbytte Lektor 2-deltakelsen gir. Dette er en viktig motivasjonsfaktor for å jobbe videre som koordinator for Lektor 2-prosjektet i Agder. Vedlegg Medieoppslag Lister avis, : Besøkte smelteverket. Lister vgs og Eramet med samarbeidsprosjekt. Side 9 av 9

Lektor 2 Agder Nyhetsbrev august 2012

Lektor 2 Agder Nyhetsbrev august 2012 Lektor 2 Agder Nyhetsbrev august 2012 Våren 2012 ble Lektor 2-ordningen igjen utvidet, denne gangen med 44 nye skoler nasjonalt. Totalt deltar ca. 160 skoler i prosjektet skoleåret 2012/13. I Agder økte

Detaljer

Lektor 2 ordningen i Agder

Lektor 2 ordningen i Agder Lektor 2 ordningen i Agder Koordinator Lektor 2 Agder Anne Vegusdal Nettsted http://www.lektor2.no/ 2 1 Lektor 2-ordningen Forankret i den nasjonale satsingen på realfag Utdanningsforbundet, NITO, TEKNA,

Detaljer

Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen. Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012

Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen. Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012 Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012 Norge har underskudd på realfagskompetanse Hvordan kan vi øke antall studenter som gjennomfører realfaglig høyere

Detaljer

Lektor2-ordningen. Oppstartssamling 9. september 2015

Lektor2-ordningen. Oppstartssamling 9. september 2015 Lektor2-ordningen Oppstartssamling 9. september 2015 Velkommen som Lektor2-skole! Mål for samlingen Begynne å planlegge eget Lektor2-opplegg Lage en plan for veien videre Informasjon om Lektor2-ordningen

Detaljer

Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene

Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene Tromsø 23. mars 2011 Anders Isnes Naturfagsenteret I går: Hvor trykker sko(l)en? Lærere har ikke kunnskap om fagenes bruk i samfunn/arbeidsliv Er

Detaljer

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Høst 2013 Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Innhold INNLEDNING... 2 HOVEDFUNN... 2 GRUNNSKOLEN... 4

Detaljer

Lære gjennom å gjøre

Lære gjennom å gjøre Lære gjennom å gjøre Den nasjonale vitensentersatsningen Vitensentersatsningen er en del av regjeringens realfagssatsning - Vitenprogrammet 1.000.000 besøkende i Norge 2013 Vi startet med aktiviteter i

Detaljer

Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika.

Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika. Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika. Leif Jonassen/Aust Agder Fylkeskommune - fagopplæring Aust Agder 112 000 innbyggere og 15 kommuner Videregående

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

Utprøving av en lektor II ordning. oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet

Utprøving av en lektor II ordning. oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet Utprøving av en lektor II ordning oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for lektor II utprøvingen Forslag fra Nasjonalt forum for realfag i Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Miljøforum 2013 EYDE nettverkets miljøprosjekt: EYDE 0-WASTE - reduksjon av utslipp

Miljøforum 2013 EYDE nettverkets miljøprosjekt: EYDE 0-WASTE - reduksjon av utslipp Miljøforum 2013 EYDE nettverkets miljøprosjekt: EYDE 0-WASTE - reduksjon av utslipp JORUNN VOJE Project Manager R&D Innovation, process & product development Elkem Technology 2013 09-24 EYDE nettverket

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kreativt partnerskap i videregående skoler i Oppland 2013-14 Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kontakt: Vivian Haverstadløkken, rådgiver Kulturenheten Vivian.haverstadlokken@oppland.org www.oppland.ksys.no

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2015/00953 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 2015-03-20 Fra: Dekan Saksbehandler: Dekan RO-sak 02-15/b Ledelsens status HMS Det er så langt i

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Læringsressurser om drivhuseffekt og klimaendringer. Øystein Sørborg, oystein.sorborg@naturfagsenteret.no

Læringsressurser om drivhuseffekt og klimaendringer. Øystein Sørborg, oystein.sorborg@naturfagsenteret.no Læringsressurser om drivhuseffekt og klimaendringer Øystein Sørborg, oystein.sorborg@naturfagsenteret.no et nasjonalt ressurssenter for naturfagene i opplæringen styrke kompetansen i og motivasjon for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Yngres Forum... 4 Sosiale arrangementer... 4 Samfunnsrettet... 5

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDENE REALFAG, SPRÅK - SAMFUNNSFAG - ØKONOMI 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDE FORMGIVINGSFAG 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET 2010/2011. Denne

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS LEDELSE, MÅL OG GOD PRAKSIS(?) De gode historiene- om å lykkes! Tobias, tidligere elev, gründer og master student NHH: Fokuset på UB var for meg unikt. At jeg nå driver

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

www.danielsen-skoler.no/videregaende

www.danielsen-skoler.no/videregaende www.danielsen-skoler.no/videregaende FORSKERLINJEN For elever som liker Naturfag, er gode i matematikk og som velger realfag som programområde. FAG Timer pr uke Eksamensform Vg3 Matematikk R2 Velg 2 av

Detaljer

FORSKERLINJEN. En linje som stimulerer til nysgjerrighet og dybdekunnskap VI SKAL VANNE OG DYRKE FORSKERSPIRER

FORSKERLINJEN. En linje som stimulerer til nysgjerrighet og dybdekunnskap VI SKAL VANNE OG DYRKE FORSKERSPIRER FORSKERLINJEN En linje som stimulerer til nysgjerrighet og dybdekunnskap VI SKAL VANNE OG DYRKE FORSKERSPIRER MÅL Forskerlinjen skal: være en arena for elever som ønsker å fordype seg i realfagene, i et

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT

SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT Geir Rune Larsen avdelingsleder Restaurant- og matfag - Strinda vgs. Leder av fagnettverker for RM i STFK. Stephanie Bang Munkvold opplæringsrådgiver - Opplæringskontoret for

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) 1 Innhold i karrieremappen s. 3 Kjære elev s. 4 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 5 Sjekkliste 8. trinn s. 6 Sluttvurdering

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Innhold. Realfag - Økonomi - Internasjonal Kommunikasjon. Om OPG 3. Linjevalg 1. år 5. Reallinjen 7. Økonomilinjen 9. Internasjonal Kommunikasjon 11

Innhold. Realfag - Økonomi - Internasjonal Kommunikasjon. Om OPG 3. Linjevalg 1. år 5. Reallinjen 7. Økonomilinjen 9. Internasjonal Kommunikasjon 11 - ditt forsprang! Om OPG 3 Linjevalg 1. år 5 Reallinjen 7 Økonomilinjen 9 Internasjonal Kommunikasjon 11 Slik Søker du 13 Søknadsskjema 14 Innhold OPG tilbyr 3 linjer som alle er studiespesialiserende:

Detaljer

Kreativt partnerskap i videregående skoler 2012-13 Et pilotprosjekt i Den kulturelle skolesekken/ Utdanningsetaten, Oslo kommune

Kreativt partnerskap i videregående skoler 2012-13 Et pilotprosjekt i Den kulturelle skolesekken/ Utdanningsetaten, Oslo kommune Kreativt partnerskap i videregående skoler 2012-13 Et pilotprosjekt i Den kulturelle skolesekken/ Utdanningsetaten, Oslo kommune Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kontakt: Kari Gjerde, Dks vgs epost:

Detaljer

Industriell utnyttelse av gass hvilken kompetanse trenger industrien?

Industriell utnyttelse av gass hvilken kompetanse trenger industrien? Industriell utnyttelse av gass hvilken kompetanse trenger industrien? Gasskonferansen i Bergen onsdag 23. april 2003 Dir. Carla Botten-Verboven Prosessindustriens Landsforening (PIL) Litt om PIL og prosessindustrien

Detaljer

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag Elever ved Elvebakken videregående skole omdanner energi ved hjelp av en peltonturbin. Trenger flere med energi Når dagens elever i videregående skole

Detaljer

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak:

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak: Arkivsak-dok. 09/01911-21 Saksbehandler Ann Kristin Grimsmo Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009 INNSØKNINGSREGLEMENT Fylkesrådmannen rår til at (aktuelt utvalg) treffer slikt

Detaljer

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve Gruppeoppgaver fagprøve Oppsummering Hensikten med å drøfte temaet fagprøve var å sette i gang prosesser rundt om i selskapene og prøvenemndene for å få fokus på at fagprøvene etter kunnskapsløftet i forhold

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Kjell O. Solbakken prosjektleder Hvorfor Exploria? Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning

Detaljer

Rekruttering industri Hallingdal

Rekruttering industri Hallingdal Rekruttering industri Hallingdal Et arbeidsområde i: Industriløftet i Hallingdal DBC Næringshage og Hallingindustrien tok sammen med Norsk industri og NHO Buskerud initiativ til tettere samarbeid mellom

Detaljer

Studiespesialisering og Sciencelinja

Studiespesialisering og Sciencelinja Studiespesialisering og Sciencelinja Greåker Vgs Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? La det være sagt med en gang:

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

Utvikling av felles retningslinjer PTF

Utvikling av felles retningslinjer PTF Avdeling for fagopplæring Utvikling av felles retningslinjer PTF Bjørn Even Aanerud faglærer, leder arbeidsgruppe PTF TIP Anita Tjelta prosjektleder Avd. for fagopplæring Målsetting Utvikle og forankre

Detaljer

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal,

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Vurdering for læring Vest-Agder fylkeskommune. Skoleeier som prosessleder. Hvordan skape arenaer for erfaringsdeling og kunnskapsutvikling?

Vurdering for læring Vest-Agder fylkeskommune. Skoleeier som prosessleder. Hvordan skape arenaer for erfaringsdeling og kunnskapsutvikling? Vurdering for læring Vest-Agder fylkeskommune Skoleeier som prosessleder. Hvordan skape arenaer for erfaringsdeling og kunnskapsutvikling? Vest-Agder fylkeskommune: 10 videregående skoler + SMI-skole Ca.

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2). Tema: Elevene tilbringer opptil ett år

Detaljer

Avslutningskonferanse og 6.skoleringsdag for Kull 3

Avslutningskonferanse og 6.skoleringsdag for Kull 3 Avslutningskonferanse og 6.skoleringsdag for Kull 3 Lillehammer hotell 3.desember 2013 Ingerid Myrvold Omfang på NyGIV i Oppland 102 lærere fra ungdomsskolen og 36 lærere fra videregående skole har deltatt

Detaljer

Bakgrunn. Jobb i Østfold. Universitet Norge/Utland. Ungdomsskole VGS

Bakgrunn. Jobb i Østfold. Universitet Norge/Utland. Ungdomsskole VGS Bakgrunn Norge har underskudd på realfagskompetanse Østfold har underskudd på kunnskapsarbeidsplasser Hvordan kan vi øke antall studenter somgjennomfører realfaglig høyere utdanning? Flere elever fra ungdomsskolen

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Sørlandet 100 år med kontinuerlig innovasjon

Sørlandet 100 år med kontinuerlig innovasjon Sørlandet 100 år med kontinuerlig innovasjon PROSIN-konferansen 2012 Kai Rune Heggland, General Manager Alcoa Norway 1 Alcoa Etablert i 1888 200+ steder i verden med aktivitet 31 land $25.0 mrd Inntekt

Detaljer

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1 Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter Slide 1 MÅL & MÅLGRUPPER Styrke Bodøregionens 1. omdømme som bo og arbeidssted hos opinionen. 2. Vekst blant

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeshuset 9815 Vadsø

Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeshuset 9815 Vadsø Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeshuset 9815 Vadsø SØKNADSSKJEMA - REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER - UTDANNING 1. Prosjektnavn Byggeløfte Bygging av passivhus/lavenergihus, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Matematikk i nord. Gunnar Kristiansen, stipendiat UIT - tidligere prosjektleder

Matematikk i nord. Gunnar Kristiansen, stipendiat UIT - tidligere prosjektleder Matematikk i nord Gunnar Kristiansen, stipendiat UIT - tidligere prosjektleder Matematikk i nord Intensjoner og gjennomføring Bakgrunn Mål Organisering Aktiviteter Suksesskriterier For å nå målsettingen

Detaljer

TIMSS 2011. Skolespørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

TIMSS 2011. Skolespørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 i k Identification Identifikasjonsboks Label TIMSS 2011 Skolespørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 j l Innledning Din skole har sagt seg villig til

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet:

Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Det langsiktige målet er å øke interessen for mineralnæringen blant

Detaljer

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Akademikernes inntektspolitiske konferanse

Akademikernes inntektspolitiske konferanse Akademikernes inntektspolitiske konferanse Kompetanse blant dagens og morgendagens lærere Liv Sissel Grønmo ILS, Universitetet i Oslo Hva vet vi om kompetansen til dagens lærere? TIMSS 2003 og 2007 matematikk

Detaljer

naturfag Praktisk etterutdanning i Forskerfabrikkens Etterutdanning Hvordan inspirere lærere til å jobbe med naturfag?

naturfag Praktisk etterutdanning i Forskerfabrikkens Etterutdanning Hvordan inspirere lærere til å jobbe med naturfag? Forskerfabrikkens Etterutdanning Hvordan inspirere lærere til å jobbe med naturfag? Hvordan gjøre naturfag spennende og engasjerende? Praktisk etterutdanning i naturfag Forskerfabrikken tilbyr praktisk

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Motivasjonsseminar om europeisk skolesamarbeid

Motivasjonsseminar om europeisk skolesamarbeid Motivasjonsseminar om europeisk skolesamarbeid Kristiansand, 15. september 2010 Beinga ResponsibleCitizen ofeuropein a Global Perspective Toårig, bilateralt Comeniusprosjekt, 2008 2010 Partner skole: De

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010... 1 Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Sosiale arrangementer...

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Frie og likestilte valg?

Frie og likestilte valg? ØF-rapport 9/2012 Frie og likestilte valg? Sluttrapport fra følgeforskningen av prosjektet Fritt valg 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. av Trude Hella Eide Tonje Lauritzen ØF-rapport 9/2012

Detaljer

Ny GIV overgangsprosjektet

Ny GIV overgangsprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet Et treårig prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet Fleire Fullfører med Ny GIV Bakgrunn for overgangsprosjektet For mange elever på ungdomstrinnet har for lav motivasjon og

Detaljer

Geonettverket i Midt-Norge

Geonettverket i Midt-Norge Geonettverket i Midt-Norge Geofagene har lange tradisjoner som universitetsfag, men geofag er et nytt fag i norsk skole. Geofag som skolefag består av emner fra naturgeografi, geofysikk og geologi. Lærerne

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse

Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse Bakgrunn - Senter for ehelse og omsorgsteknologi Vår visjon «Ordningen» med Off. Ph.D. Utfordringer Mulige prosjekter Veien videre 28.11.2013 ehealth, UiA, 2013 1

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Prosjektplan forsering

Prosjektplan forsering Prosjektplan forsering Eiker - 14 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.2 Forseringsprosjektet i Buskerud 3 2. Mål for prosjektet... 3 2.1 Hovedmål. 3 2.2 Delmål.. 3 3. Organisering.. 4 3.1 Ansvarsforhold

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2010/505-3 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Partnerskapsavtale: Hammerfest videregående skole STATOIL 29.08.2012 1

Partnerskapsavtale: Hammerfest videregående skole STATOIL 29.08.2012 1 Partnerskapsavtale: Hammerfest videregående skole STATOIL 29.08.2012 1 Partnerskapsavtale STATOIL Hammerfest vgs Klaus Henriksen, STATOIL Roy Lysø, Hammerfest videregående skole Harold Olsen, Hammerfest

Detaljer

Sluttrapport for Prosjektet Tromsdalen internasjonale skole (TIRS)

Sluttrapport for Prosjektet Tromsdalen internasjonale skole (TIRS) Sluttrapport for Prosjektet Tromsdalen internasjonale skole (TIRS) 1. Generelt Arbeidet med prosjektet, innledende møter, prosjektbeskrivelse etc. startet våren 2004. Den 16. januar 2005 ble partnerskapet

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

ENSENSE Miljøovervåking for fremtidens prosessindustri. Hege Indresand NCE Eyde FoU Forum 11. Desember 2015 Elkem, Kristiansand

ENSENSE Miljøovervåking for fremtidens prosessindustri. Hege Indresand NCE Eyde FoU Forum 11. Desember 2015 Elkem, Kristiansand ENSENSE Miljøovervåking for fremtidens prosessindustri Hege Indresand NCE Eyde FoU Forum 11. Desember 2015 Elkem, Kristiansand Eyde Miljøanalyse STATUS & PROSJEKTPORTEFØLJE Forankring i bedrifter, offentlig

Detaljer