FOKUS. Hvordanblibestpå vekstoglønnsomhet? Mereffektiv ogmiljøvennlig distribusjon. RFID-basert EAShindrer butikktyverier. Norway Nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOKUS. Hvordanblibestpå vekstoglønnsomhet? Mereffektiv ogmiljøvennlig distribusjon. RFID-basert EAShindrer butikktyverier. Norway Nr."

Transkript

1 GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 4 Desember 2011 Mereffektiv ogmiljøvennlig distribusjon RFID-basert EAShindrer butikktyverier Hvordanblibestpå vekstoglønnsomhet?

2 Norsk Synergi Microsoft Dynamics Ax er et internasjonalt anerkjent ERP-system utviklet og levert av Microsoft gjennom partnere verden over. I tillegg leveres tilleggsfunksjonalitet utviklet av partnere. Basisfunksjoner for bl.a. Tilleggsfunksjonalitet som: Norsk Synergi AS, Postboks 95 Vinderen, 0319 Oslo - Tlf:

3 L E D E R Mye spennende starter ofte med et møte enten det er et planlagt møte eller et tilfeldig møte, et fysisk møte eller et virtuelt møte, et stort møte eller et lite møte, så starter mye med et møte. For å få i stand gode møter er det viktig med gode møteplasser, både fysiske og virtuelle. Det er en av GS1s viktigste arbeidsoppgaver og fremste kjernekompetanse. Vi bringer selskaper, organisasjoner og mennesker sammen for å utnytte muligheter og løse utfordringer. I løpet av et år møtes tusenvis av mennesker fra ulike selskaper og organisasjoner gjennom en av GS1s ulike møteplasser rundt omkring i verden. GS1 Norway er intet unntak og vår målsetning er å bli møteplassen for effektiv handel og logistikk i Norge. Hva kjennetegner en god møteplass for effektiv handel og logistikk? Jo, den må oppfattes som det naturlige samlingsstedet, knutepunktet eller storstua for effektiv handel og logistikk. Den må være aktivitetsskapende, inspirerende og pulserende, samt at utbyttet ikke bare er gode opplevelser, men også lønnsomhet og innovasjon. Disse prinsippene jobber vi etter i alle aktiviteter knyttet til å være møteplassen Møteplassen Dagboken 2012 KURS OG ARRANGEMENTER FRA GS1 NORWAY / GS1 SMART CENTRE 9. februar GS1 Standardene 13. mars Bransjefrokost Frukt/Grønt 21. mars Bransjefrokost Dagligvare 27. mars Bransjefrokost Bygg 17. april Bransjefrokost GLN 8. mai Bransjefrokost Fisk 31. mai Optimalisering av verdikjeden med RFID oktober RFID Journal LIVE Europe i samarbeid med GS1 Norway elæringskurs: Hvordan komme i gang med produktmerking en introduksjon til GS1-systemet Introduksjon til EPC og RFID Introduksjon til GLN En introduksjon til ecom Ytteremballasjemerking, dagligvare Ytteremballasjemerking, faghandel for effektiv handel og logistikk. GS1 Norway har vært møteplass for mange lønnsomme og innovative møter, blant annet har GS1 Smart Centre vært besøkt av over mennesker siden oppstarten i april Vi arrangerte Handelskonferansen 2011 i samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke og Hartmark Consulting med over 350 deltagere, hvor det var mange spennende møter. Det kan du lese mer om i denne utgaven av GS1 Fokus. I samarbeid med våre kunder og nettverk vil vi sørge for mange spennende møter også i 2012 enten du treffer oss i sosiale medier eller ansikt til ansikt. Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle kunder, samarbeidspartnere og lesere av GS1 Fokus god jul og godt nytt år! Sigmund Berle Jensen På vil du til enhver tid finne oppdatert kurskatalog med fyldig informasjon om de enkelte kursene, seminarene og konferansene, samt påmeldingsskjemaer. FOKUS Utgitt av GS1 Norway Adresse: Postboks 454 Økern Oslo Telefon Telefax internett: E-post: Adm. dir.: Sigmund Berle Jensen Redaktør: Inger Trine Langelo Redaksjon: Amundsen Informasjon AS Telefon Annonser: ADDmedia AS, Telefon Grafisk formgivning: Grafisk Design - Bendt Grødahl GS1 FOKUS utkommer kvartalsvis GS1 og GS1 Norway GS1 Norway er en brukerstyrt, non-for-profit organisasjon som er medlem av en global organisasjon - GS1 - som utvikler, vedlikeholder og tilbyr standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt mellom handelspartnere verden over. Hjertet i virksomheten er GS1-systemet som effektiviserer aktørenes handelsprosesser, og forenkler handel og logistikk globalt og lokalt. GS1 er representert i 110 land og over 1 million bedrifter bruker GS1s standarder. For at aktørene i verdikjeden skal kunne kommunisere med hverandre på en effektiv måte, kreves det at de bruker samme språk. GS1- systemet er et slikt felles språk, som kan forstås på tvers av bransjer og landegrenser. Grunnsteinene i GS1-systemet er siffer som kombineres på en standardisert måte - GS1 nummerstandarder - som sikrer unik identifikasjon av varer, gods og aktører. For at et GS1 nummer skal kunne leses maskinelt overfører man opplysningene i nummeret til en såkalt informasjonsbærer, for eksempel en strekkode eller en RFID-brikke. Maskinell lesing av dataene kalles datafangst. Å sende data elektronisk i stedet for på papir øker effektiviteten, samtidig som risiko for feil reduseres. For å få en effektiv datadeling, kreves at partene bruker standarder for elektroniske meldinger. Fokus i GS1s virksomhet er konsentrert om disse tre faktorene: Identifikasjon, datafangst og datadeling. GS1 Norway tilbyr også implementasjonsverktøy og kompetanse i form av rådgivningstjenester og opplæring. Målet med GS1 Norways arbeid er å gi våre brukere merverdi ved å utvikle standarder, systemer og løsninger som muliggjør økt effektivitet, sporbarhet og samhandel i verdikjeden. GS1 Norway har også den viktige rollen å utdanne og informere om disse standardene, systemene og løsningene, og sist men ikke minst, bistå brukerne med implementering. GS1 Norway har i dag mer enn 5000 brukere i stadig flere bransjer. 3

4 H A N D E L S K O N F E R A N S E N Griper fatt i spennende potensialer Sterkere utnyttelse av teknologiske muligheter, produktinnovasjon, nye salgskanaler, integrasjon med kundene og forenklinger. Dette er utfordringene i det fremtidsbildet som Reidar Mueller fra Hartmark Consulting presenterte på Handelskonferansen Han la frem funn fra analyser basert på data fra 40 bransjer, 375 kjeder, 138 grossister og butikker fra Ultima-basen. Fokus ble rettet mot hvordan valg av forretningsmodell og strategi påvirker kjedenes konkurransekraft og kundetilfredshet. Sentralt stod hvem som er vekstvinnere og tapere, hvem som leverer best på lønnsomhet og hvem kaprer nye kunder. I tillegg hvilke teknologiske nyvinninger som vil prege handelen de neste årene. Roterende scene. Det var første gang Handelskonferansen ble arrangert og det var en ubetinget suksess for arrangørene Virke, GS1 Norway, Hartmark og Visma. I plenumssalen var det plassert en rund, roterende scene hvor sentrale aktører tok plass mellom Reidar Muellers presentasjoner. På scenen kom man med sine betraktninger og kommentarer, fint bundet sammen av konferansier Arne Hjeltnes. Alt i alt en svært spennende og utradisjonell konferanseopplevelse, som de ca. 350 deltagerne hadde et stort utbytte av. 4 Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas fra Telenor, Sverre Leiro tidligere konsernsjef i Norges- Gruppen og president i Virke, og konsernsjef Rune Bjerke i DNB.

5 Konsernsjef Ola H. Strand i Coop Norge, daglig leder Elin Carlsen fra Bianco Footwear, debattleder Arne Hjeltnes og landssjef Lucas Seifert fra Hennes & Mauritz Norge. Krevende fremtid. - Handelskonferansen skal gi næring og være katalysator, sa president Sverre Leiro fra Virke og tidligere konsernsjef i NorgesGruppen. Han pekte på at selv om handelen har en produktivitetsøkning som er langt høyere enn industrien, er handelen nødt til å ta ytterligere skritt for å øke produktiviteten. - Vi må utnytte de menneskelige ressursene, øke effektiviteten i verdikjeden og ha større innovasjonstakt, sa Leiro. Telefonen overtar. Konsernsjefene Rune Bjerke i DNB og Jon Fredrik Baksaas i Telenor satte fokus på endret forbrukeratferd hvor telefonen spiller en stadig større rolle. - I oktober hadde vi 4,5 millioner SMS knyttet til ulik kontobruk. Tallet øker måned for måned. Det er brukervennlig og man får en unik sikkerhet med BankID. Tilbudet blir stadig bedre, og standardisering er viktig fremover, sa Bjerke. - Dette er et industrisamarbeid som effektiviserer betalingsstrømmen. Mobilen har vi alltid med oss, sa Baksaas. Ketil Staalesen i Finansforbundet går inn for det kontantløse samfunn innen ti år for å redusere ransfaren. I dag er andelen kontant betaling nede i litt over seks prosent. Kostnaden ved kontanthåndtering anslås til 3,5 milliarder pr. år! Dagligvarehandelen i førersetet. - Den sterke veksten i dagligvarehandelen skjer på bekostning av faghandelen. I de siste fem årene har omsetningen i dagligvarehandelen økt med i gjennomsnitt 5,8 prosent, mens faghandelen bare har økt med 2,3 prosent. Kiosk og bensinstasjoner har en tilbakegang på 3,8 prosent, sa Reidar Mueller. Butikker med bredt vareutvalg, lavprisaktører, barnetøy og barneutstyr, sport, samt reiseeffekter opplever sterkest vekst. Trening og velvære fortsetter en positiv trend. Vekstfaktorer for lavpriskjeder som Europris, Biltema, Jysk, Nille og Dressmann er store formater, tydelige budskap, formidling av verdier for pengene, spesialisering, samt evne til å fange opp trender. Konseptutvikling viktig. - Konseptutvikling er utrolig viktig. Handelssituasjonen må gjøres positiv for kunden. Derfor må vi forstå kunden og hva service egentlig dreier seg om. Da snakker vi om god butikk, sa Marius Varner i VarnerGruppen. - Ja, det er nettopp det dette handler om, sa Sverre Flåskjer i Herkules Capital som har snudd flere kjeder fra minus til pluss. - Vi må åpne nye markeder, og handelen må i økt grad ta i bruk industritankegang for å effektivisere og redusere priser, sa Jon Steinar Johnsen i optikerkjeden Specsavers. 40 mrd. på vandring. Bransjeglidningen innebærer at omkring 40 milliarder kroner hvert år er på vandring. Tradisjonelle bransjegrenser er brutt. Klær går til sport, glass og stentøy til lavprisaktører, kosmetikk til dagligvare og tekstil. - De store kjedene tar en stadig større andel av detaljomsetningen, og viser at dagligvaresektoren går inn på stadig nye områder, sa Reidar Mueller. Årsakene er flere: Skjerpet konkurransesituasjon, svekket konkurransekraft hos svake og utydelige konsepter og 5

6 h a n d e l s k o n f e r a n s e n aktører, endringer i forbrukeradferd - mange vil spare penger, samt kundereferanser og merkevarestyrke. - Dette er et fenomén som vil bli stadig sterkere. Jeg ønsker det velkommen, sa konsernsjef ola h. strand i Coop Norge og pekte på at kjeden pr. i dag faktisk står for en tredjedel av DVD-salget her i landet. - Dette er en spennende utvikling. Vi ser på og prøver ut nye konsepter med fokus på hvor det er vekstpotensialer, sa lucas seifert i Hennes & Mauritz Norge. - Jeg har sterk tro på nisjesatsing og å bli hundre prosent god på det området man spesialiserer seg på, sa elin Carlsen fra skokjeden Bianco Footwear. de mest lønnsomme. Blomster, optikk sammen med klær og tekstil er lønnsomhetsvinnerne i faghandelen. Med en inntjening på 7-10 prosent samlet for bransjene. Elektronikk, byggevarer, musikk og fargevarer vokser lite og har svekket lønnsomhet. Kleskjeder er best på inntjening. Øverst troner VarnerGruppen med Carlings som oppnådde en inntjening på 18,5 prosent i or, deretter Dressmann og Cubus med henholdsvis 18,1 og 16,7 prosent. - Dagligvare har lavere dekningsgrad enn faghandel, og er avhengig av store volumer for å få effektiv drift og opprettholde lønnsomheten. Lønnsomheten er presset i de fleste bransjene i faghandelen det er bare seks bransjer med driftsmargin over fem prosent. Jevnt over har lavprisaktørene høyere dekningsgrad, sa Mueller. De beste kjedebutikkene gjør det fortsatt godt, men det er et tankekors at ca. en tredjedel har en lønnsomhet under kritiske halvannen prosent. Variasjonene er store. - Det må gjøres betydelige forbedringer Nøkkelordet er å forstå kundene fra venstre adm. dir. Jon Steinar Johnsen fra Specsavers, partner Sverre Flåskjer fra Herkules Capital og konsernsjef Marius Varner i VarnerGruppen sammen med debattleder Arne Hjeltnes. når det gjelder effektivisering, fortsatte Mueller og pekte på et trusselbilde med kraftig butikksanering. - Kinaeffekten nådde egentlig sin topp i Nå er det effektivitet det dreier seg om i årene som kommer, sa han. Merkevaren skapes i butikken. - Kvalitet står sterkt og vil alltid ha et marked. Hadde vi forsøkt oss i lavprissegmentet, ville det fort være slutt. Butikken er viktig, det er her merkevaren egentlig skapes i samspillet mellom kunden og våre dyktige og kompetente folk, sa Bjørn-helge Vik i Slettvoll Møbler - Kunnskap og kompetanse vil aldri gå av moten, sa ole Petter nyhaug fra OnLive Research. Han advarte mot å satse på for store vareutvalg, og understreket betydningen av at man virkelig holder det man lover i markedsføringen. - Sats på opplevelse og matglede, sa Sverre Leiro og utfordret dagligvarebransjen: - Det er 55 prosent single husholdninger i Oslo. Hvorfor ikke tilpasse produktstørrelsen i større grad? effektivitet, effektivitet - Stordrift fordrer effektivitet fra produsent til sluttkunde. Teknologien gir oss store muligheter sammen med produktinnovasjon, nye salgskanaler, integrasjon med kundene og forenkling, sa Mueller og skisserte opp følgende utviklingstrekk: Butikk Tidsstyring og bemanning i forhold til kundestrøm og aktivitetsnivå i butikk. Integrerte butikkdata og kassasystemer funksjonalitet. Elektroniske tjenester. Fremvekst av nettbutikker. logistikk Integrasjon ERP. Automatisk varebestilling, vareplukk og kontroll. RFID. kjedeselskap Realtime informasjons- og rapporteringssystemer. Nye markedsføringskanaler. Beslutnings- og driftsstøtte. 6 Reidar Mueller fra Hartmark Consulting presenterte funn fra analyser om valg av forretningsmodell og strategier.

7 Cubus vant Handelsprisen 2011 skal bli best i verden! Cubus og VarnerGruppen ble kåret til vinner av Handelsprisen I konkurranse med 370 kjeder i 40 bransjer innen norsk varehandel ble VarnerGruppen tildelt prisen under Handelskonferansen Handelsprisen deles ut av Virke, GS1 Norway, Hartmark Consulting og Visma. V inneren av Handelsprisen 2011 er en handelskjede som imponerer stort. I et krevende marked i etterdønningene av finanskrisen har de fortsatt å vokse godt over bransjesnittet i Norge, og gjennomført en betydelig ekspansjon i utlandet. Kjeden har utviklet en svært sterk posisjon og merkevare, ikke minst blant yngre kunder, de siste årene, sa statssekretær Halvard Ingebrigtsen fra Nærings- og handelsdepartementet da han offentliggjorde vinneren. Cubus har siden 2008 forbedret sin driftsmargin fra 13 % opp til dagens nivå på rett i underkant av 17 %. Vinneren er del av en familiebedrift som har skapt tusenvis av arbeidsplasser innen norsk detaljhandel siden I dag er Cubus også en eksportsuksess med 1100 butikker i utlandet. - De tre brødrene som driver virksomheten setter seg store og hårete mål, og sier de ikke gir seg før de er best i verden. Når vi ser hvem de konkurrerer med internasjonalt får jeg respekt for det målet! Vi trenger entreprenører som satser internasjonalt og har klare vekstambisjoner, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke. Vinnerbedriften skal i følge kreteriene vise til vekst og driftsmarginer over bransjesnittet, skal ha vært operativ i mer enn tre år og skal ha årsomsetning på minst 100 millioner kroner, I tillegg skal virksomheten ha godt omdømme og kunne være et forbilde for andre handelsvirksomheter. Handelsprisen ble utdelt på Handelskonferansen Fra venstre statssekretær Halvard Ingebrigtsen fra Nærings- og handelsdepartementet, direktør Øyvind Bustnes i Cubus og adm. dir. Vibeke Hammer Madsen fra Virke. 7

8 H A N D E L S K O N F E R A N S E N Smartere verdikjede åpner for betydelige potensialer Smartere verdikjede var den røde tråden gjennom delseminaret på Handelskonferansen som tok for seg trender i verdikjeden for varehandel, integrerte forsyningskjeder, suksessfaktorer ved samarbeid om effektivisering, samt bruk av RFID i kombinasjon med EAS varesikring i klesbransjen. Smartere verdikjede handler rett og slett om å gjøre mer for mindre med høyere kvalitet. Effektiviteten må økes, og ledetid og kostnader må ned. Samtidig vil alle ledd i verdikjeden merke økte krav fra forbrukere, myndigheter m.fl., sa adm. dir. Sigmund Berle Jensen fra GS1 Norway. Han var moderator for delseminaret som tok for seg verdikjeden med fokus på trender, utvikling, muligheter og utfordringer man står overfor. Integrerte forsyningskjeder. Eirill Bø, studierektor ved Handelshøyskolen BI, reiste spørsmålet: Integrerte forsyningskjeder hva dreier det seg egentlig om? - Reduksjon av usikkerhet i forsyningskjeden, jevne ut etterspørselen, samarbeide om å utnytte de fysiske ressursene på best mulig måte, samarbeide innen en forsyningskjede, men også på tvers av forsyningskjedene samt integrert bruk av IT-løsninger, var oppskriften fra Bø. - RFID-prosjektet til italiensk klesbransje viser lovende resultater, sier professor Antonio Rizzi. 8 Hun pekte videre på kompleksiteten i verdikjeden. Mye av kostnadene i dagens forsyningskjeder er fortsatt voksende på grunn av den økende kompleksiteten i kjeden. Fokus på kompleksiteten. - Det argumenteres med at den kanskje største muligheten for kostnadsreduksjoner ligger i å redusere kompleksiteten, fortsatt Bø. Kjernen til kompleksiteten er outsourcing av ikke-kjerneaktiviteter, globalisering av forsyningskjedene, økte krav fra kundene, kortere levetid på produktene og organisatorisk vekst på grunn av fusjoner og oppkjøp. Hun trakk frem syv typer av kompleksitet i forsyningskjeden: Nettverkskompleksitet for mange noder og linker. Prosesskompleksitet for mange steg. Rekkeviddekompleksitet for eksempel for stor rekkevidde. Produktkompleksitet for eksempel for mange ulike komponenter. Kundekompleksitet for eksempel for mange servicealternativer. Leverandørkompleksitet for eksempel for mange leverandører. Organisasjonskompleksitet for eksempel for mange nivåer. - En av de største barrierene for å forbedre smidigheten, er kompleksitet. Kompleksiteten hindrer smidighet. Kompleksiteten er en av de viktigste kostnadsdriverne i den totale forsyningskjeden. Supply chain managers må bli complexity managers dersom målet er å oppnå smidighet til lavest mulig kostnader, sa Eirill Bø. Samarbeid er nøkkelen. Byggevarebransjen er inne i et omfattende program for effektivisering av verdikjeden, og hvor suksessfaktoren er evne til samarbeid. I år er det etablert en standard, og det er klart for sømløs informasjon fra ordre til faktura. Det siste trinnet er å ta systemet i bruk fullt ut. - Grunndata er en forutsetning for moderne drift. Samhandling krever samme språk, kjente adresser, felles postvesen og ikke minst disiplin. Slurver vi med bestillinger, ordrebekreftelser/korrigeringer, bruker erstatningsvarer eller slenger på en vare får vi en dårligere samhandling og høyere kostnader. Det sa Helge Nakken. Han er innkjøps- og logistikkdirektør i Byggmakker. - Vi står sammen for høyere presisjon, mindre plunder og heft, raskere samhandling, en morsommere arbeidsdag, mer fornøyde medarbeidere og mer fornøyde kunder, avsluttet han. RFID og EAS i klesbransjen. Innføring av avansert identifikasjons- og datadelingsteknologi som RFID har gitt svært gode resultater innen klesbransjen. Ikke bare har det medført store effektiviseringsgevinster og mulighet for sanntids sporbarhet det har også vist seg å være et svært effektivt våpen for å redusere svinn og kopiprodukter. Universitetet i Parma i Italia har et eget RFID-laboratorium. Professor Antonio Rizzi presenterte resultatene fra flere RFIDprosjekter, og viste hvordan innovasjon gjennom å utnytte teknologien åpner for betydelige gevinster i verdikjeden. 13 større italienske aktører innen klesbransjen er med i et pilotprosjekt som bedre skal synliggjøre fordeler og gevinster i verdikjeden ved bruk av RFID og EAS (varesikring). Prosjektet startet i 2009, og det foregår nå flere pilotprosjekter. Prosjektet skal være klart for utrulling i bransjen sommeren 2012.

9 Fra delseminaret Smartere verdikjede fra venstre Helge Nakken (Byggmakker), Eirill Bø (Handelshøyskolen BI) og Sigmund Berle Jensen (GS1 Norway). Store økonomiske gevinster. - Økt effektivitet og bedre lønnsomhet står sentralt. Teknologien frigjør ressurser, som kan brukes til bedre kundeservice i butikk. Ta ett eksempel varetelling i butikk. I en av butikkene, som deltar i pilotprosjektet, var det produkter inkl. lagerbeholdning. Med RFID-teknologien tok hele varetellingen utført av to personer en snau halv time. Nøyaktigheten var 98,73 prosent, sa Rizzi. Et annet eksempel som gikk på kontroll av innholdet i containere under transport, hadde en reduksjon i tidsbruk på opp til 95 prosent. gir bruk av RFID sammen med EAS en helt ny dimensjon, fortsatte Rizzi. De 13 deltagerne i prosjektet bidrar økonomisk. Kunnskap og erfaringer deles fortløpende fullt og helt mellom deltagerne, og resultater brukes aktivt i benchmarking. Resultatene så langt viser at forventningene som er skapt til effektivitets- og lønnsomhetsøkning, blir innfridd. - RFID og EAS er nærmest som et is ell. I butikken ser man i første rekke økt effektivitet og kontroll, samt at man får redusert tilfeller med tomt-i-hyllen. Men under havflaten er det mange andre viktige elementer som bidrar til økt lønnsomhet og bedre service: Full synlighet i butikk og lager, samt i den øvrige verdikjeden, det er prøverom med informasjonsskjermer, man hindrer gråmarkedet og kopiering, avsluttet professor Antonio Rizzi. En ny dimensjon. - Mens mindre klesaktører er mest opptatt av økt effektivitet og bedre lønnsomhet, ser vi at mer eksklusive merkeleverandører er spesielt opptatt av å beskytte seg mot kopiprodukter. Her Vant Ipad2 Bente Brunsell er trukket ut som vinner av konkurransen på GS1 Norways stand under Handelskonferansen Spørsmålet dreide seg om hvilke tre hovedområder som inngår i GS1-systemet. Riktig svar er identifikasjon, datafangst og datautveksling. Vi gratulerer vinneren. GS1 Norway hadde stand på Handelskonferansen. Her fra venstre Vegard Jensrud fra GS1 Norway, Joel Joelsen fra Saga Data som ville bli mer kjent med aktuelle standarder og Terje Menkerud fra GS1 Norway. 9

10 G S 1 N O R W A Y Spennende work shop med nærhet til læring To ganger i året samles logistikkmedarbeidere i Stabburets åtte produksjonsavdelinger til et lagerog ekspederingsforum. Her står systemmessige endringer, håndteringer og tilpasninger sentralt. Denne gang var møtet lagt til GS1 Norway i form av en work shop og et program i GS1 Smart Centre. Dette ble noe helt annerledes enn en dag kun med teori. Vi bruker GS1 standarder daglig, og det var interessant å få et skikkelig innblikk i hva som egentlig ligger i og bak de ulike standardene og systemene. I tillegg er det viktig å ha kunnskap om hvordan disse egentlig påvirker de ulike leddene i verdikjeden, sier Sondre Brøste som er logistikksjef i Stabburet. På workshoppen deltok omkring 15 logistikkmedarbeidere fra Stabburets avdelinger. GS1 Smart Centre. Han sier også at det var nyttig å få informasjon om best practice, og aktuelle fremtidsbilder for å se om man selv er på rett vei. Det fikk man bekreftet. - Dere var også i GS1 Smart Centre? - Ja, og det et klart høydepunkt. Senteret med sine installasjoner og synliggjøring av hvordan verdikjeden fungerer, gir en helt annet nærhet til læring og opplevelse ved at deltagerne selv blir aktivt involvert i ulike operasjoner og tester. Vi har fått utelukkende positive tilbakemeldinger, og selv synes jeg en slik work shop, som både inneholder teori og nyttig praksis gir et svært godt utbytte, sier Brøste. - Caset i GS1 Smart Center visualiserte aktuelle problemstillinger på en helt ny og spennende måte. Dette ble en helt annerledes læringsopplevelse, sier logistikksjef Jan Erik Leirvåg ved Stabburet Råbekken i Fredrikstad. Korrekt informasjon viktig. Workshoppen hadde tre fokusområder: Grunndata for produkter EPD-basen, GS1s nummerstandarder og merkingskonsept og elektronisk handel. - Korrekt logistikkinformasjon er viktig. Korrekt registrering av grunndata første gang er ressurs- og kostnadsbesparende for alle parter, sa Jan Frode Aspevik fra GS1 Norway da han tok for seg EPD-basen. Her registreres pakkemønster antall F-pak i D-pak, antall F-pak i bredde/dybde/høyde i D-pak, antall D-pak i samlekartong, antall D-pak på pall og antall D-pak. Videre minimums- og maksimumstemperatur og holdbarhetsdager. - Men det står ikke så bra til med kvaliteten. Fra 1. januar til 31. oktober i år ble det registrert feil av målinger. Det er en feilprosent på 51,5 prosent. Det er ikke bra, fortsatte Aspevik. 10 Leverpostei er ett av suksessproduktene til Stabburet i Fredrikstad. Må få utnyttet potensialet. Datakvalitet er viktig for å få utnyttet det fulle potensialet av EPD, EDI, automatiseringer og e-handelsløsninger. Da må handelspartnerne være sikre på at produktinformasjoner er nøyaktige og identisk gjennom hele leveransekjeden.

11 - Det koster tid, krefter og penger å være pilot, sier lageransvarlig Terje Svendsen og logistikksjef Jan Erik Leirvåg ved Stabburet i Fredrikstad. - For å oppnå bedre datakvalitet må det være god kommunikasjon og godt samarbeid mellom handelspartene. Det må være en forpliktelse til å ha samme syn på det å gjøre endringer i egne systemer/prosesser og gjennomføringsevne. Videre ansatte som er fokuserte på de ulike prosessene som finner sted i verdikjeden, samt en robust prosess og hjelpemidler for forvaltningen av høy kvalitet på informasjonen, sa han. GS1s standarder. Knut Vala fra GS1 Norway ga så en innføring i GS1s nummerstandarder og merkingskonsept: Global Trade Item Number (GTIN), Global Location Number (GLN) og Serial Shipping Container Code (SSCC). Videre ytteremballasjemerking og STAND005 Standard for merking av D-pak og pall. Han informerte også om pågående revisjoner for STAND005 når det gjelder holdbarhetsdager, salgspall og blandingspall. Utfordringer. - Ekstremt fokus på pris som konkurranseparameter. Få kjeder. Mer fokus på sporing av varer. Dette er noen av utfordringene i dagligvarebransjen. Mange automatiserings- og optimaliseringsgevinster er allerede tatt, både på kjede- og leverandørsiden. Er det rom for ytterligere effektivisering? Ja, mente Jan Frode Aspevik. Han trakk frem roboter på lagre hos grossister som setter nye krav til emballasjen. Det er to store utfordringer for IT-systemer til dagligvarekjedene store transaksjonsmengder og knapphet på tid. - Ved stopp i systemene er det lite tid til å rette opp det som er gått feil. Det kan føre til at ordrer blir annullert og dermed tapt salg for begge parter. Derfor er det helt avgjørende å gjøre det riktig første gang hver gang, sa han og viste hvordan GS1- systemet kan bidra til å løse noen av disse utfordringene. EDI sentral. Sentralt her står bruk av elektroniske meldinger EDI, hvor DEDIP2 og XML er dominerende. - Elektronisk forretningsdrift innebærer reduksjon av manuell kontroll og dermed færre feil, det er miljøvennlig, sparer tid og kostnader, bidrar til tettere handelsrelasjoner og økt kundetilfredshet I tillegg presenterte man dagligvarekjedenes vurdering av Stabburet når det gjelder GS1 nummerstandarder og merkingskonsept, elektronisk handel og sporbarhet rutiner og prosesser. Blant de beste. Stabburets forretningspartnere mener bedriften er blant de beste leverandørene når det gjelder elektronisk forretningsdrift. - Hva er suksessoppskriften? - Stabburet har vært med i EDI-utviklingen fra starten, og har valgt en plass i teten av utviklingen idet vi klart har sett gevinstpotensialer. Men vi har hele tiden hatt et sterkt fokus på kost/nytte, og har måttet gjøre en del valg underveis i prosessen, sier lageransvarlig Terje Svendsen. - Det koster tid, krefter og penger å være pilot men ser man tilbake, er det gode investeringer. Vi skal prestere og levere på et høyt nivå, og her er logistikkutvikling et viktig element sammen med god dialog med forretningspartnerne, sier Jan Erik Leirvåg. Videreutvikler sporingssystemet. Stabburet er nå i full gang med å videreutvikle sitt sporingssystem til også å gjelde full kontroll i verdikjeden fra bondegården og til varemottak. Prosjektet startet i or, og inkluderer alle produksjonsanleggene, og anlegget i Fredrikstad skal ha systemet på plass innen sommeren De øvrige produksjonsanleggene skal være på plass i Systemet vil da dekke absolutt hele verdikjeden. Systemet baserer seg på GS1s standarder og knyttes til bedriftens SAPsystem, sier Leirvåg og legger til at man følger esporingsprosjektet nøye for å få etablert løsninger som vil være i samsvar med de anbefalinger som kommer herfra. FAKTA Matglede hver eneste dag Som en av Norges største matvareleverandører er Stabburet en vesentlig del av måltidet for mange hundre tusen nordmenn hver eneste dag. Stabburet forvalter noen av Norges mest verdifulle merkevarer. I dag selges Stabburets produkter til både dagligvare- og storhusholdningssektoren, og de viktigste produktområdene er pizza/pai, sauser, ferdigmat, drikke/mellommåltid og pålegg. Man har sterke merker som Grandiosa, Big One, Stabburet, Nora, Nugatti, Fun Light og Idun. Stabburet inngår som divisjon i Orkla Foods Nordic. Denne forretningsenheten er en del av Orkla Brands (Orklas merkevarevirksomhet). I 2010 var omsetningen på millioner kroner. De to markedsområdene Dagligvare og Storhusholdning, stod for henholdsvis 80 % og 20 % av omsetningen. Stabburet har totalt ni produksjonsanlegg. I tillegg kommer de regionale salgskontorene. 11

12 K O M P E T A N S E Må være oppdatert f Produksjonsformann Jon Arild Bråthen og økonomisjef Egil Rognstad ved Nittedal Torvindustri ville vite hvordan man merker en pall. Svaret fikk de på GS1 Norways kurs i GS1-standardene. Torven på Arneberg i Solør har fine kvaliteter. Etter at området er harvet, settes det inn store vakuumhøstere for å ta opp torven. 12 Torven tilsettes kalk og gjødsel.

13 ør vi foretar investeringer Hvordan merker man egentlig en pall? Det spørsmålet ble stilt mens Nittedal Torvindustri AS var i full gang med å investere omkring 20 millioner kroner i nytt produksjons- og pakkeutstyr, samt lagerkapasitet. Landets største torvprodusent skal forsterke sin posisjon i markedet, og satser friskt. Vi ville ha svar på spørsmålet vi stilte oss selv. Vi måtte være sikre på at investeringer i merkingsutstyr og valg av løsninger var i overensstemmelse med det markedet krevde. Da vi fikk en e-post om GS1 Norways kurs i GS1-standardene, grep vi sjansen og meldte oss på. Vi fikk de svarene vi var ute etter, og en god porsjon annen nyttig lærdom, sier økonomisjef Egil Rognstad og produksjonsformann Jon Arild Bråthen. Fra Nittedal til Arneberg. Selskapet ble etablert i 1948 av Alf Ording, og drives i dag av Birgit Ording som eier hundre prosent av aksjene. I 1958 etablerte man en avdeling på Bjørkåsen på Arneberg i Solør, og da det for alvor begynte å minke på torven i Nittedal flyttet man like godt hele selskapet til Hedemarksbygda i 1999/2000. Før det hadde velkjente Nittedalsbedrifter innen ammunisjon og fyrstikker også forlatt kommunen. I dag har man 21 ansatte og omsetter for 60 millioner kroner. Her har man omkring mål med myrområder for torvuttak fem steder. Det gir en årsproduksjon på omkring 2,4 millioner sekker. I de mest travle periodene kjører 40 trailere ut fra produksjonsområdet hver dag, og produktene leveres over hele landet. - Markedet er bra var det beste året noen sinne, men vi merket godt til finanskrisen i Nå er vi på god vei oppover 2011 så langt ser bra ut, sier Rognstad. Må ha lange fibre. - Hvordan produseres Nittedals Taktorv? - God torv skal være lys og ha lange fibre det holder på vannet. Dette er nettopp de kvaliteter som torven her på Arneberg inneholder. Først harver vi området, torven tas opp med vakuumhøstere. Den fraktes så til produksjonsanlegget hvor torven siktes og tilsettes kalk og gjødsel. Neste steg er tilsetting av frø. Så pakkes den i nettingsekker og pakkes på pall, sier Bråthen. Torvtak er populært. - Torvtak er i vinden, sier Rognstad og forteller at omkring sekker, hver på 70 liter pakket i nettingsekker på ca. 70 cm x 45 cm ble levert i or. Regner vi ca. 100 kvadratmeter pr. tak, dreier det seg om torv til hus og hytter. Hyttemarkedet er desidert størst med omkring 90 prosent. - Det dreier seg om et tradisjonsrikt tak med en moderne metode. Her blir en del av bonderomantikken holdt lys levende. Nettingsekkene leveres på pall, og siden sekkene bare veier 17 kilo pr. stk. er det enkelt å få sekkene opp på taket selv uten løfteutstyr, sier han. Nittedals Taktorv blåser ikke bort, siger ikke og synker ikke sammen fordi produktet er komprimert i nettingsekker. Forsøk av Jordforsk viser at taktorven har stor vannog luftkapasitet, noe som er viktig for røttenes utvikling. Luft og næring til planterøttene gir rask vekst. Grønne tak i byer. - Taket har i tillegg en betydelig varme- og lydisolerende effekt, sier Rognstad og peker på at et boligfelt som er bygd ut på Romerike har torvtak for å holde flystøyen borte. Han legger til at interessen for grønne tak i urbane miljøer også øker, blant annet er fokuset sterkt på grønne tak i København etter årets oversvømmelser. Fremtidens klimautfordringer gjør at man må tenke i nye baner. Torven pakkes i nettingsekker. Paller med nettingsekker med torv plastpakkes, og går videre til lagring på utsiden. 13

14 K O M P E T A N S E Torven tilsettes frø som sikrer grønt og fint tak. Her påser Jon Arild Bråten og Egil Rognstad at blandingen er perfekt. Flere spennende prosjekter er følgelig igangsatt. - Torvtak holder på fuktigheten og reduserer avrenningen. I tillegg er det vakkert å se på, sier Rognstad. Taktorven leveres til hele landet. - Taktorv er lett å legge og er lett i vekt. Det er slagordet vårt, sier Bråthen. Vi bruker også Det spires og gror i tiurens spor. Dette med henblikk på tiuren i logoen. Ingen regndans. Innhøsting av torv er avhengig av været. I år har det vært mye regn alt for mye. - Det er ingen regndans her snarere soldans, sier Rognstad smilende. I år har produksjonsforholdene vært spesielt vanskelige. Det vil ende opp med omkring det halve av normal årsproduksjon. Heldigvis er det lager av torv fra året før, men vi har måttet importere fra Estland. Det er ti-elleve år siden sist det skjedde. - Hva skjer med områder hvor dere har tatt ut torv? - De blir til jordbruksarealer, sier han. 14 Plantejord og bark. I tillegg til taktorv, leveres også bl.a. plantejord og bark i store mengder både gjennom eget varemerke Floralux og til plantesenterkjeder under andre varemerker. - Det dreier seg om totalt 1,2 millioner sekker plantejord og sekker bark begge levert i størrelser på liter. I tillegg kommer sekker blomsterjord i størrelser på 10, 20 og 50 liter, sekker med kugjødselkompost i 20 og 50 liters sekker m.m. sier Rognstad og legger til at det er produksjonen av ulike typer jord som sikrer helårsdrift. Det er pr. i dag 14 torvprodusenter her i landet. Den nordligste ligger på Andøya. Viktig informasjon. Paller med Nittedals Taktorv leveres til byggevareforretninger og kjeder. Herfra kommer krav til merking for å oppnå økt effektivitet i verdikjeden. - Vi har fokus på pallemerking, og vil være oppdatert før vi foretar investeringer i utstyr. Dette var årsaken til at vi deltok på kurset i GS1 Standardene. Her fikk vi nyttig informasjon om krav og metoder for merking, informasjonsbærere og datautveksling. I tillegg var besøket i GS1 Smart Centre interessant, hvor vi fikk demonstrert løsninger som brukes av dagligvare- og byggevarebransjen, sier Egil Rognstad. FAKTA GS1 Standardene Dette er et kurs som gir grundig innføring i merking av forbrukerpakninger og ytteremballasje. Kurset er populært, og arrangeres flere ganger i året. Kurset er beregnet for både nyetablerte og andre hvor de ansatte får dette som ny arbeidsoppgave. Kurset har fokus på GS1s nummerstandarder. Man tar for seg området produktmerking ved bruk av GTIN 13 standard vare og variabel vekt/pris. Videre GTIN-14 og SSCC. Et annet område er informasjonsbærere strekkodesymboler og RFID (strekkodesymboler som EAN/UPC, ITF-14 og GS ). Videre ser man på standarder for merking av D-pak og paller i dagligvarebransjen, samt identifisering og merking av byggevarer. Videre omfatter kurset innføring i datautveksling gjennom produktdatabaser, GS1s andre produkter og tjenester og det er også et showcase i GS1 Smart Centre.

15 15

16 R F I D / E P C RFID-basert EAS i kampen økende butikktyverier Nasking, tyverier fra ansatte, svinn i verdikjeden ellers og organisert kriminalitet utgjør nå 664 milliarder kroner på verdensbasis. Det tilsvarer 1,45 prosent av butikksalget. I Norge beløper tyveriene seg til ca. 3,1 milliarder kroner. Klesbransjen er hardest rammet. Nå tas RFID-basert EAS i bruk for å redusere omfanget av tyveriene. Nylig kom The Global Retail Theft Barometer Den omfatter undersøkelser i 43 land, og er den mest omfattende rapporten om butikktyverier i verden. Rapporten er utarbeidet av Centre for Retail Research i Nottingham i England. 6,1 millioner tyver. I landene som deltok i undersøkelsen ble det tatt hele 6,1 millioner butikktyver. Av disse ble 5,2 millioner tatt for nasking, mens det ble avslørt utro tjenere blant butikkenes ansatte. Mens gjennomsnittsbeløp for stjålne varer utgjorde ca kroner ved nasking, økte det til ca kroner i de tilfellene butikkenes egne ansatte forsynte seg urettmessig. Butikktyver sto for 43,7 prosent av tapene, mens egne ansatte hadde en andel på 35 prosent. Resten dreier seg om svinn på grunn av andre interne og eksterne feil og mangler. - Det er et tankekors at ansatte stjeler varer som har åtte ganger høyere verdi. Dette viser at det er viktig å ha et sterkt internt fokus når man skal sikre seg bedre mot tyverier, heter det i rapporten. Klær mest utsatt. I Norge utgjorde tyverier og svinn 1,35 prosent av samlet omsetning, en økning på 7,1 prosent fra året før. I Sverige utgjør andelen 1,4 prosent etter en økning på 4,5 prosent. I Danmark er andelen 1,29 prosent etter en økning fra året før på 6,6 prosent. Totalt for Europa er andelen 1,39 prosent med en økning på 7,8 prosent. Rapporten viser at klesbransjen er mest utsatt. Her er tyveriandelen på hele 1,87 prosent av totalt salg på verdensbasis. Deretter følger helse- og kosmetikkbransjen med 1,79 prosent. 16 Ser vi på enkeltprodukter, topper barberblader og barberutstyr, kosmetiske kremer og parfyme, smarttelefoner og elektronisk utstyr. Iverksetter tiltak. Internasjonal varehandel iverksetter tiltak mot de økte tyveriene. I or ble det brukt 155 milliarder kroner på ulike sikkerhetstiltak, hvorav over 50 prosent med fokus på egne ansatte. Særlig tok man for seg bedre sikring av de 50 mest populære tyveriproduktene, og greide å få redusert svinnet med fire prosent i løpet av de siste to årene. Den mest populære sikringsmetode overfor de mest sårbare varelinjene, er Electronic Article Surveillance eller EAS varesikring. Metoden brukes innen 43 prosent av varelinjene. Harde EAS-brikker brukes på 14 prosent av enkeltproduktene, 13,9 prosent er myke brikker, 11,2 prosent er inkorporert i produktet av produsent og 4,8 prosent er speialalarmer for accessoirer. EAS og RFID. Nå oppdager stadig flere aktører de mulighetene som ligger i RFID-teknologien i kampen mot tyveriene. I rapporten fremgår det at 19,2 prosent ser på RFID som et verktøy for å redusere svinn. 32 prosent mener at hoveddriveren bak en RFID-implementering er en kombinasjon av bedre intern oversikt, kontroll og økt varesikring. Det tyske klesselskapet Gerry Weber International AG kombinerer RFID med EAS i en tekstilbrikke, og ble årets RFID-vinner med sin løsning. Nå kommer en ny RFID-brikke som også har en alarmtråd. Hvis den for eksempel brytes i et prøverom, gir den signal som kan føre til alarm i butikken med informasjon om hvilket prøverom og hvilket plagg alarmen gjelder. Teknologier i samspill. American Apparel i Los Angeles har installert RFID i mer enn 50 av sine totalt 285 butikker i USA, og regner med å komme opp i 100 i løpet av neste halvår. - Der vi har implementert RFID har butikktyveriene har gått ned med i gjennomsnitt 55 prosent. For enkelte butikker er nedgangen på hele 75 prosent, sier IT-direktør Stacy Shulman. - Jeg er imidlertid ikke sikker på om RFID vil være tilstrekkelig som det eneste verktøyet for bedre varesikring. Derfor har vi valgt å kombinere teknologien med EAS-systemet. Jeg ser styrken til EAS først og fremst når det gjelder sikring mot butikktyverier, mens RFID

17 mot Finsk klesbransje i gang med stort RFID-prosjekt Finsk klesbransje har fått øynene opp for de betydelige potensialer som ligger i implementering av RFID/EPC. GS1 Finland har tatt initiativ til et omfattende prosjekt med deltagelse fra flere av de største produsentene, kleskjedene og andre aktører i verdikjeden. Prosjektet skal strekke seg over 17 måneder. har sin sterke side mot internt svinn, som står for ca. 60 prosent. Vi har funnet ut at vi ved RFID-basert EAS, oppnår minst 30 prosent mer effektivitet innen varesikringen enn ved EAS alene, sier hun. Hvorfor RFID? Teknologien gir til enhver tid full oversikt over verdikjeden. Gjennom brikker på produkter og lesere av informasjon, har man hele tiden oversikt over når, hvor og hva når det gjelder tyverier og svinn og man ledes til hvem og hvordan. Det er særlig to ting ved RFID, som ingen andre teknologier har: Datafangst og deling av informasjon for å lokalisere tyverier og identifisere hva som plutselig mangler for raskt å kunne vedlikeholde verdikjeden og unngå situasjoner som tomt-i-hyllen. - Dette er svært viktig for oss, fortsetter Shulman og peker på at RFID-teknologien gjør at man har en varenøyaktighet i butikkene på hele 99,8 prosent. - Vi får nå informasjonen i sanntid, ikke en uke etterpå, legger hun til. Prosjektet gjennomføres i regi av GS1 Finland, RFIDLab Finland, Aalto University of Technology og Helsinki Metropolia University of Applied Sciences i samarbeid med klesbransjen. Budsjettet er på euro, og prosjektet støttes bl.a. av Tekes, som er den største offentlige finansieringsinstitusjonen innen forskning, utvikling og innovasjon i Finland. Prosjektet skal avsluttes ved utgangen av Omfattende prosjekt. Prosjektet starter med innsamling av informasjon fra finske klesselskaper som allerede har tatt i bruk RFID/EPC, samt fra utvikling og erfaringer fra utlandet. Ut fra dette vil man kartlegge gevinstpotensialer knyttet til teknologien. Deretter vil man teste ut RFID/EPC i utvalgte virksomheter for få frem praktisk kunnskap. Til slutt vil man utforme et veikart for implementering i stor skala, samtidig som de impliserte virksomhetene vil kunne ha tilgjengelige kompetanse og verktøy som er nødvendig for gjennomføringen. Det legges opp til et aktivt samspill mellom deltagerne i prosjektet, det blir en rekke work shops og bedriftsbesøk. Store potensialer. Initiativtagerne ser store potensialer knyttet til RFID/EPC for klesbransjen. I tillegg til en kraftig effektivisering av hele verdikjeden for eksempel ved automatisk varemottak, ser man også en mulighet for raskere å kunne fange opp endringer i kundeetterspørsel. Viktige aktører. Finsk klesbransje er ikke helt ukjent med bruk av RFID/EPC. Moteselskapet Naisten Pukutehdas (NP) med sine butikker i Finland og Russland, startet allerede i 2007 opp RFID-basert logistikkjede og har gode erfaringer. NP deltar i prosjektet sammen med Masi Company produsent av blant annet fritidsklær, Nanso Group som produserer tekstiler til undertøy, strømper og nattøy, samt Turo Tailor som produserer kvalitetskolleksjoner av dresser, jakker og bukser. Masi Company som er en stor produsent av bl.a. fritidsklær, er med i det finske RFIDprosjektet. 17

18 R F I D / E P C Stor tro på RFID-basert EAS - RFID-basert EAS kommer for fullt. Ingen tvil om det. Fordelen er i første rekke at man får utført raskere og bedre kontroll spesielt internt i butikk, og kan umiddelbart lokalisere steder hvor svinn har oppstått. Man vet konkret hvor man skal gå til aksjon. Det sier markeds- og salgssjef Ola Stavnsborg i Pegasus Kontroll AS. Selskapet er markedsleder innen svinnbekjempelse i Norge med hovedfokus på internt svinn. - Vi avdekker i gjennomsnitt et par hundre saker hvert år, og tallet er nokså stabilt, sier Stavnsborg. Følger nøye med. - Det som nå er avgjørende for at aktører skal ta teknologien i bruk, er prisene på utstyr. De må ytterligere ned for at det skal bli interessant å installere for aktørene. Både handelen og sikkerhetsbransjen følger utviklingen innen RFIDbasert EAS nøye. Jeg er for øvrig imponert over utstyret, en demonstrasjon i GS1 Smart Centre viste en svært god deteksjonsevne, sier Stavnsborg. Nølende holdning. - RFID separat og i kombinasjon med EAS er klart interessant. Det gir utvilsomt bedre synlighet i verdikjeden og mer effektiv varesikring. Vi har flere pilotprosjekter ute i Europa, men det er åpenbart en noe nølende holdning her hjemme, sier adm. dir. Morten Henriksen i Checkpoint AS. Selskapet leverer sikkerhetsløsninger til varehandelen. Det finnes flere ulike sikkerhetssystem for å hindre butikktyverier. Likevel er tyveritallene store. Nå lanseres RFID-basert EAS, som klesbransjen følger nøye med på. Pilotprosjekter innen tekstil. - Det er innen tekstil vi først og fremst ser på bruk av RFID, og har hatt en presentasjon med en ny type antenner for bransjen i Brussel tidligere i år. Her deltok blant annet en norsk kleskjede. Samtidig har vi pilotprosjekter i Spania, Frankrike, Østerrike og Sveits, sier Henriksen. - Ser man på økningen i antall butikktyverier, og samtidig får dokumentert hvor 18 effektivt bruk av RFID og EAS er i kleskjeder i USA og Tyskland er det et tankekors at interessen ikke er større hos andre aktører, sier han. Finsk-norsk test. En finskeid kleskjede med en butikk i Oslo og fem i hjemlandet har i en periode testet ut en RFID-basert EAS-løsning for å redusere svinn. Ustyret er levert av Infratek i Finland. - Det dreier seg om en RFID-basert EASløsning fra amerikanske Nedap Retail, og er svært spennende. Vi har store utfordringer knyttet til tyverier og svinn. Nye, kombinerte løsninger innen RFID og EAS har utvilsomt store potensialer. Se bare hvilke resultater som amerikanske kleskjeder opererer med etter implementering, sier Roy Tuhus i Infratek i Norge.

19 19

20 T R A N S P O R T Mer lønnsom og miljøvennlig varedistribusjon i byer Med Transportøkonomisk Institutt (TØI) som prosjektleder og økonomisk støtte fra EU er det igangsatt et større prosjekt for å bedre effektiviteten og redusere miljøulempene ved varedistribusjon i byområder. Prosjektet foregår i syv land. I Norge skal TØI og GS1 Norway synliggjøre effekter ved økt bruk av informasjonsdeling og Auto ID-teknologi Dette er et spennende og utfordrende prosjekt for oss, sier Roar Lorvik og Petter Thune-Larsen i GS1 Norway. Prosjektet har fått navnet Straightsol, som står for STRAtegies and measures for smarter urban freight SOLutions. Prosjektet startet opp i september i år, og skal strekke seg over tre år. EU-prosjektet har et samlet budsjett på 4,1 millioner euro, og er støttet av Europakommisjonens generaldirektorat for forskning og utvikling gjennom EUs syvende rammeprogram. Transportøkonomisk Institutt skal koordinere hele forskningsprosjektet fra Norge. Mange utfordringer. Varedistribusjon i byområder har en rekke utfordringer. Det er vanskelig å effektivisere leveranser på grunn av mye trafikk og det er ofte vanskelig tilgjengelighet og kødannelse ved levering. Samtidig er miljøbelastningen stor fordi det oppholder seg mange mennesker i disse områdene. Økt tilflytting til byer gjør at det både i Norge og ellers i Europa er behov for økt fokus på tiltak som kan redusere transportvolumet, øke effektiviteten og redusere miljøulempene. - En stor utfordring er at det i mange tilfeller mangler skikkelige evalueringer når man skal teste ut nye tiltak og løsninger for varedistribusjon i byer, sier Olav Eidhammer fra TØI og den norske prosjektledelsen. Tre fokusområder. Forskningsprosjektet har tre fokusområder: Utvikling av et konsept for evaluering av miljøvennlig og effektiv godstransport i byområder og overgang mellom distribusjonskjøring og langdistansetransport. Støtte til lovende tiltak som er satt i gang av bransjen selv, og som skal forbedre effektiviteten og redusere miljøulempene. Anvendelse av nytt konsept for å evaluere gjennomførte demonstrasjonsprosjekter, 20 Prosjektet skal bedre effektiviteten og redusere miljøulempene ved varedistribusjon i byer.

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 3 Oktober 2011. GS1-standard mot falske medisiner. Klart for Handelskonferansen

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 3 Oktober 2011. GS1-standard mot falske medisiner. Klart for Handelskonferansen GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 Oktober 2011 GS1-standard mot falske medisiner Klart for Handelskonferansen l e d e r Gjøre mer for mindre med høyere kvalitet! Høsten er ofte tid

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2011. Smart Centre. Møbelprosjektet opp av sofaen. SMART Varehandel ny konferanse

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2011. Smart Centre. Møbelprosjektet opp av sofaen. SMART Varehandel ny konferanse GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 1 Mars 2011 Suksess for GS1 Smart Centre Møbelprosjektet opp av sofaen SMART Varehandel ny konferanse l e d e r Verdiskapende nettverk Dagboken 2011

Detaljer

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012 Fokus nr 1 P mars P 2012 gs1 the global language of business Unikt logistikkprosjekt med datafangst møblerer med standarder Kartlegging av pallemerking innhold leder Norsk Synergi 7 MØBELBRANSJENS STANDARD

Detaljer

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr.

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr. GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2009 Dresser seg opp med RFID GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN l e d e r Vi gjør

Detaljer

Fokus. Moteriktig. Datafangst. transportinformasjon. og mer effektiv drift. langs jernbanelinjen. Ny standard for. nr 1 P mars P 2013

Fokus. Moteriktig. Datafangst. transportinformasjon. og mer effektiv drift. langs jernbanelinjen. Ny standard for. nr 1 P mars P 2013 Fokus nr 1 P mars P 2013 gs1 the global language of business Moteriktig mer effektiv drift Datafangst langs jernbanelinjen Ny standard for transportinformasjon innhold leder Isonor IT AS EDI Gjort enkelt!

Detaljer

FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009

FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009 GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 4 Desember 2009 Standarder er helt avgjørende Klart for GS1 Smart Centre Ny EDItjeneste på web Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er en av Europas

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2010. GS1 Smart Centre med nye og innovative ideer. Smart Handelspartner Bygg nytt kurs

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2010. GS1 Smart Centre med nye og innovative ideer. Smart Handelspartner Bygg nytt kurs GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2010 GS1 Smart Centre med nye og innovative ideer Smart Handelspartner Bygg nytt kurs l e d e r GS1 Smart Centre er åpnet! Dagboken 2010 KUrS

Detaljer

FOKUS. Møblerer med standarder. Norway Nr. 1 Mars 2009. Klart for årets ECR-konferanse GS1 Norway etablerer kompetansesenter

FOKUS. Møblerer med standarder. Norway Nr. 1 Mars 2009. Klart for årets ECR-konferanse GS1 Norway etablerer kompetansesenter GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 1 Mars 2009 Møblerer med standarder Klart for årets ECR-konferanse GS1 Norway etablerer kompetansesenter l e d e r Kompetanse viktigere enn noen gang

Detaljer

Fokus. Effektiv sporing. Elektronisk samhandling Faghandel. satser på RFID og EDI. nr 1 P mai P 2014. gs1 the global language of business

Fokus. Effektiv sporing. Elektronisk samhandling Faghandel. satser på RFID og EDI. nr 1 P mai P 2014. gs1 the global language of business Fokus nr 1 P mai P 2014 gs1 the global language of business Effektiv sporing Elektronisk samhandling Faghandel satser på RFID og EDI innhold leder Bransjen må etterleve standardene 4 Initiativer fra STAND

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2010. Næringsministeren åpner GS1 Smart Centre. Bilglassgruppen med stort RFID-potensial

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2010. Næringsministeren åpner GS1 Smart Centre. Bilglassgruppen med stort RFID-potensial GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 1 Mars 2010 Næringsministeren åpner GS1 Smart Centre Bilglassgruppen med stort RFID-potensial l e d e r Er din bedrift ETDBW? I 2001 skrev Michael Hammer

Detaljer

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012 Fokus nr 2 P juni P 2012 gs1 the global language of business GS1-standarder for helsesektoren Utstyrskontroll med RFID og EPCIS Ny EDI-standard for efrakt Nytt-GS1-04-2011-Bladet:Layout 1 05-12-11 1 05-12-11

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

Fokus. Synlighet. i verdikjeden. Smartere logistikk. større omsetning. på byggeplasser RFID gir økt service og NR 2 P NOVEMBER P 2014

Fokus. Synlighet. i verdikjeden. Smartere logistikk. større omsetning. på byggeplasser RFID gir økt service og NR 2 P NOVEMBER P 2014 Fokus NR 2 P NOVEMBER P 2014 GS1 THE GLOBAL LANGUAGE OF BUSINESS Synlighet i verdikjeden Smartere listikk på byggeplasser RFID gir økt service større omsetning 16 RFID -løsninger for produksjon listikk

Detaljer

FOKUS. Nasjonalt system for e-sporing innen 2010. EPD Sjekkpunkt i drift. E-handel med GLN i Fredrikstad kommune

FOKUS. Nasjonalt system for e-sporing innen 2010. EPD Sjekkpunkt i drift. E-handel med GLN i Fredrikstad kommune GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2006 Tidligere EAN NORGE EPD Sjekkpunkt i drift E-handel med GLN i Fredrikstad kommune GS1 Learn utvidet opplæringstilbud med e-læringskurs

Detaljer

FOKUS. Enorm interesse for RFID Innovasjonssenter. Kontroll- og måletjeneste for produkter. Tomt i hyllenprosjekter. med store forbedringer

FOKUS. Enorm interesse for RFID Innovasjonssenter. Kontroll- og måletjeneste for produkter. Tomt i hyllenprosjekter. med store forbedringer GS1 The global language of business Tidligere EAN NORGE Norway FOKUS Nr. 2 Juni 2006 Kontroll- og måletjeneste for produkter Tomt i hyllenprosjekter med store forbedringer Bruk av GS1- systemet sikrer

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IT-løsninger Slik fi nner du frem til riktig logistikksystem RFID Ta i bruk RFID, styr din varefl yt mer effektivt SUPPLY CHAIN Nr. 2 / Mars 10 MANAGEMENT

Detaljer

Lean, leaner, leanest?

Lean, leaner, leanest? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Lean management IT-Bedrifter: PROSESSINDUSTRI: RFID: Slank organisasjon, spenstig innovasjon Finn verdier på gulvet 2. utgave - På bølgelengde med fremtiden

Detaljer

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING Suksesshistorie Kjedebedrift tjente stort på retail-system DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kysttransport Etterlyser politisk vilje til å satse på havner Innsikt Gode råd for logistikkløsninger

Detaljer

EFFEKTIV DETALJHANDEL 5TIPS TIL ØKT VERDISKAPING OG LØNNSOM DRIFT

EFFEKTIV DETALJHANDEL 5TIPS TIL ØKT VERDISKAPING OG LØNNSOM DRIFT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Butikkinnredning Gode tips til å øke salget og skape trofaste kunder Digital signage Styr budskapet, nå enklere ut til kunden og selg mer EFFEKTIV Nr. 5 /

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003 nr.1 2003, Årgang 1 Din guide til lønnsom e-business November 2003 B2B på en enkel måte Senket terskel for ehandel Trenger du lokaler? Nå har du sjansen! Slik unngås leverandørfellene Web Services skaper

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

TRANSPORT & LOGISTIKK 5TIPS TIL MER EFFEKTIV LOGISTIKK

TRANSPORT & LOGISTIKK 5TIPS TIL MER EFFEKTIV LOGISTIKK Miljø Slik blir du en grønnere yrkessjåfør DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kundefokus Oppretthold dialogen med sluttbruker Outsourcing Kutt kostnader ved å sette ut logistikken TRANSPORT

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer