Jacobsen elektro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jacobsen elektro 2003.9999"

Transkript

1 Jacobsen elektro Bruker : Andeby Everk Stasjon : Andeby Enhet : Avgang Nordby Spenning : 132 kv Releplan nummer : Tidligere releplan : - Saksbehandler : Releingeniør 1 (sign.) Plan godkjent av : Releingeniør 2 (sign.) Godkjent dato : Filnavn : i:\protect\salg\presmatr\eksempel\prodoc\7sa6 eksempel releplan.123 1/14

2 Jacobsen elektro Line Data Fra samleskinne : Andeby Driftspenning : 132 kv Til samleskinne : Nordby Data for alle seksjoner av ledningen Lengde [m] Ledningstype 132 kv Imaks [A] R+ [ohm/fase] X+ [ohm/fase] Ro [ohm/fase] Xo [ohm/fase] Co [nf] * 120 FeAl luftledning * 109 FeAl luftledning Trima Kortslutningsdata for hele ledningen (avgreninger ikke medregnet) Impedans positivt system Z+ : j ohm/fase Impedans positivt system Z+ : ohm 69.8 grader Impedans nullsystem Zo : j ohm/fase Impedans nullsystem Zo : ohm 79.4 grader Jordfeil kompens.faktor ((Ro/R+)-1)/3 kr : Jordfeil kompens.faktor ((Xo/X+)-1)/3 kx : Jordfeil kompens.faktor ((Zo/Z+)-1)/3 kz : 0.90 Vinkel = 13.1 grader Kortslutningseffekt Sk : MVA (base = 132 kv) Ledningslengde l : km Kapasitive data for hele ledningen (avgreninger medregnet) Fase-jord kapasitet Co : nf Kapasitiv jordfeilstrøm Io : A (base = 132 kv) 2/14

3 Jacobsen elektro System Data Kortslutningsdata for tilknyttet system ref. 132 kv Maksimal innmating forutsetter : Bak rele: Maks innmating bak rele oppgitt til 640 MVA av kunde Andre linjeende: Maks innmating oppgitt til 513 MVA av kunde Minimal innmating forutsetter : Bak rele: Min innmating bak rele oppgitt til 152 MVA av kunde Andre linjeende: Min innmating oppgitt til 100 MVA av kunde Feilsted Feilsted Max = 640 MVA Min = 152 MVA ka ka min MVA MVA Andeby Andeby Andeby Andeby Rele Rele Rele Rele MVA MVA MVA MVA Nordby Nordby Nordby Nordby ka max ka min MVA MVA Max = 513 MVA Min = 100 MVA Feilsted Feilsted Tre-fase feil Fase-fase feil Tre-fase feil Fase-fase feil Strømmer : Ik3p = Ik * 1.1 Strømmer : Ik2p = Ik * 1.73/2 Strømmer : Ik3p = Ik * 1.1 Strømmer : Ik2p = Ik * 1.73/2 Kortslutningsstrømmer for rele ref. 132 kv Max = 640 MVA Min = 152 MVA Andeby Andeby Andeby Andeby ka max Rele Rele Feilsted Feilsted Feilsted Rele Rele ka min ka max kamin MVA MVA MVA Nordby Nordby Nordby Nordby Feilsted Max = 513 MVA Min = 100 MVA Tre-fase feil Fase-fase feil Tre-fase feil Fase-fase feil Strømmer : Ik3p = Ik * 1.1 Strømmer : Ik2p = Ik * 1.73/2 Strømmer : Ik3p = Ik * 1.1 Strømmer : Ik2p = Ik * 1.73/2 Maksimum last og lysbuemotstand Maks laststrøm / Min lastimpedans : 252 A Min. spenning = 63 kv Lastimpedans = Ω 20% overlast av strømtrafo Min strøm for lysbuemotstand (Andeby) : ka Faseavstand = 4.5 m Fase-motstand = Ω Min strøm for lysbuemotstand (Nordby) : ka Faseavstand = 4.5 m Fase-motstand = Ω Alle beregninger av lysbuemotstand er angitt i faseverdi og basert på von Warringtons formel 3/14

4 Fabrikant - modell : Siemens - 7SA6 Plassert / tilkoplet : Avgang Nordby Utløsefunksjoner : Ut effektbryter og synk.sjekk Strømtrafo (Ip/Is) : 200 / 5 A (Omkoplbar /5/5), kl. 5P20 Spenningstrafo (Up/Us) : 132 / 0.11 kv Omregningsfaktor : Z primært * = Z sek (releinnstilling) Strømtrafo (Iop/Ios) : / A Spenningstrafo (Uop/Uos) : / kv (Sheet rev. 1) Relebeskrivelse Funksjonsverdier Kommentarer In : 1 eller 5 A 5 A Bruker veil. : C53000-G1176-C133-1 Ion : 5 A / Highly Sensitive 5 A Un : V 110 V 0100 SCOPE OF FUNCT Grp Change OPTION Disabled Kun en innstillingsgruppe tilgjengelig 0110 Trip mode 3 pole only 0114 Dis.PICKUP Z< (quadrilat.) Distansevern start program 0120 Power Swing Disabled Pendelsperre er IKKE i bruk 0121 Teleprot. Dist. Disabled INGEN HK-kommunikasjon i bruk DTT Direct Trip Disabled 0124 SOTF Overcurrent Disabled 0125 Weak Infeed Disabled 0126 BACK-UP O/C Disabled Overstrømsmodul blokkert 0130 Sens. Earth Flt Disabled 0131 Earth Fault O/C Disabled 0132 Teleprot. E/F Disabled 0133 Auto Reclose Disabled 0134 AR control mode Trip w/ Tact (ikke relevant) 0135 Synchro-Check Enabled Synkronisering og spenning kontroll 0137 Overvoltage Disabled 0138 Fault Locator Enabled Avstandsmåler er i bruk 0139 Breaker feilure Disabled 0140 TripCirc. Superv. Disabled 0142 Ther. Overload Disabled 0150 AnalogOutput B1 Disabled 0151 AnalogOutput B2 Disabled 0152 AnalogOutput D1 Disabled 0153 AnalogOutput D2 Disabled 0200 POWER SYSTEM DATA CT STARPNT TOWARDS LINE Stjernepunkt på strømtr. mot linjeside (Stjernepkt strømtrafo ihht tegn.underlag) 0203 Unom PRIMARY 132 kv Spenningstrafo primær side (fase-fase) 0204 Unom SECONDARY 110 V Spenningstrafo sek. side spenning (f-f) 0205 CT PRIMARY 200 A Strømtrafo primær side (i fasene) 0206 CT SECONDARY 5 A Strømtrafo sekundær side (i fasene) 0207 SystemStarpoint Peterson-Coil earthed (132 kv nivå normalt spolejordet) 0210 U4 Transformer Usync TRANSFORMER Spg. fra ssk tilkoblet (for synk.sjekk) 0211 : (0.01) Uph/Ud = 1.00 Forhold spenningstrafo (f-j / åpen delta) 0212 Usync connect. L1-L2 VT kobling for synkronisering spenning 0214 : Phi = 0 Vinkel Usync-Ulinje 0215 : Ul/Us = 1 Ulinje/Usync forhold 0220 I4 Transformer In PROTECTED LINE Måler DENNE linjens nullstøm 0221 I4/Iph CT: 0,01-5 (0,001) 1 Forhold mellom strømtrafo (f-j / f-f) 4/14

5 0230 Rated frequency fn 50 Hz Merkefrekvens er 50 Hz 0235 Phase sequence L1 L2 L Distance Unit km Måleenhet ved avstandsmåling 0237 Format Z0/Z1 RE/RL and XE/XL Innst,format for nullsekv. komp.faktor 0239 : T-CB cl = 0.06 Operasjonstid effektbryter 0240 : (0.01) TminTr = 0.15 s Min. varighet av utløsesignal 0241 : (0.01) TmaxCl = 1 s Maks. varighet av lukkesignal 0242 : 0-30 (0.01) T-CB-d = 0.3 s Dødtid for CB test-gik LINE DATA, GENERAL 1103 FullScaleVolt. Uprim = 132 kv Primær driftssp. for beskyttet anl.del 1104 FullScaleCurr. Iprim = 624 A Primær driftsstrøm for beskyttet anl.del 1105 : (1) Angle = 70 grad Linje vinkel (øline) Referanse for avstandsmåler : 1110 : X' = 0.41 ohm/km pr Reaktans per lengdeenhet X' = ohm/km sek 1111 : (0.1) Length = 30.3 km Linjelengde Komp. faktorer 1116 : (0.01) RE/RL = 0.32 RE/RL (Z1) = ((Ro / Rl) -1) / : (0.01) XE/XL = 0.95 XE/XL (Z1) = ((Xo / Xl) -1) / : (0.01) RE/RL = 0.32 RE/RL(Z1B..Z5) = ((Ro / Rl) -1) / : (0.01) XE/XL = 0.95 XE/XL (Z1B..Z5) = ((Xo / Xl) -1) / : (0.01) Ipole = 0.1 A sek Minimum strøm for når bryter er åpen 1131 : 2-70 (1) Upole = 30 V Minimum spenning for når bryter er åpen 1132 : (0.01) SI TIME = 3 s SOTF aktiviseringstid 1134 Line Closure Current flow OR ManCl BI Kriterie for gjenkjenning av sp.setting 1135 RESET TRIP CMD Pole Open Current Kriterie for RESET av TRIP kommando Hvis signal om brytertilstand taes inn på binærinngang kan dette også benyttes som signal for Line closure (adr. 1134) og reset trip cmd (adr. 1135). Sjekkes ved idriftsettelse : (0.5) I CT sat = 100 A Metningsgrense for strømtrafo 1150 : SI tman = 3 s SOTF aktiviseringstid etter man lukking 1151 SYN.MAN.CL WITH SYNC-CHECK Man close med/uten synkronisering 1156 Trip2phFlt 3 pole Utløsetype ved 2-fase feil 1200 DIST.PROT Dist. Prot. ON 1202 : (0.05) Iph> min = 0.5 A sek Strømgrense for distansemåling 1203 : (0.05) 3Io> = 10 A sek Strømnivå for jordomkopling Nivå for jordomkopling: 400 A prim 1204 : (1) /oo 3Vo> = V Ikke tilgj./relevant for spolejordet nett 1205 : (1) 3Vo>com = 30 V Spenningsnivå 3Uo komp./isolert nett 1206 : T3Io = 0.04 s Tidsforsinkelse 1-fase feil komp/isolert 1207 : Io/Iphma= 0.1 3Io> helning stabilisering (default verdi) 1215 Paral. Line Comp. NO Komp av parallelle linjer IKKE i bruk 1220 Phase pref 2phe L3 (L2) acyclic Fase preferanse ved 2 fase-jord feil Ph-E Faults < 1..5 ( irrelevant spolejordet nett) Valg av målesløyfe ved 2 fase-jord feil 1232 SOTF Zone With zone Z1B Momentan utløsning ved SOTF 1241 : /oo Rload = 115 ohm/prim Minimum lastimpedans f-j = ohm/sek 80% av beregnet min. lastimpedans 5/14

6 1242 : (1) Øload = 35 grad Maksimum lastvinkel f-j 1243 : /oo Rload = 115 ohm/prim Minimum lastimpedans f-f = ohm/sek 1244 : (1) Øload = 35 grad Maksimum lastvinkel f-f Uavhengige målesoner Z1..Z5 1.sone 1301 Op. mode Z1 Forward 1.sone rettet FOROVER 1302 : R(Z1) = 18 ohm/f prim R(Z1) er resistiv utstrekning 1302 = 0.6 ohm/f sek Dekker 85% av linja X(Z1)=0.85*12.43=10.6 ohm/f prim 1303 : X(Z1) = 10.6 ohm/f prim X(Z1) er reaktiv utstrekning 1303 = ohm/f sek Ønsker lysbuedekning: R(Z1)=( )*1.2=17.9 ohm/f prim 1304 : RE(Z1) = 26 ohm/f prim RE(Z1) er resistiv utstrekning f-j 1304 = ohm/f sek 1305 : 0-30 (0.01)/oo T1-1ph = 0 s Tidsforsinkelse sone 1 (1 fase) 1306 : 0-30 (0.01)/oo T1mPh = 0 s Tidsforsinkelse sone 1 (flerfase) Sonereduksjonsvinkel : 1307 : 0-30 (1) Vinkel = 2 grad Sonereduksjonsvinkel (last komp.) Erfaringsverdi (for ikke å være overrekkende) OBS: Vinkel (alpha) vises ikke i karakt. 2.sone 1311 Op. mode Z2 Forward 2.sone rettet FOROVER 1312 : R(Z2) = 22.4 ohm/f prim R(Z2) er resistiv utstrekning 1312 = ohm/f sek 30% margin mot 2. sone for vern Nordby-Blokksberg R(Z2)=( )*1.5=22.4 ohm/f prim X(Z2)=0.7*( )=17.7 ohm/f prim 1313 : X(Z2) = 17 ohm/f prim Dekker 140% av linja Andeby-Nordby 1313 = ohm/f sek X(Z2) er reaktiv utstrekning 1314 : RE(Z2) = 40 ohm/f prim RE(Z2) er resistiv utstrekning f-j 1314 = ohm/f sek 1315 : 0-30 (0.01)/oo T2-1ph = 0.3 s Tidsforsinkelse sone 2 (1 fase) 1316 : 0-30 (0.01)/oo T2mPh = 0.3 s Tidsforsinkelse sone 2 (flerfase) 1317 Trip 1pole Z2 NO Ikke enpolig utl. ved enfase feil 3.sone 1321 Op. mode Z3 Forward 3.sone rettet FOROVER 1322 : R(Z3) = 35 ohm/f prim R(Z3) er resistiv utstrekning 1322 = ohm/f sek 1323 : X(Z3) = 35 ohm/f prim X(Z3) er reaktiv utstrekning 1323 = ohm/f sek X(Z3) stilles for sikkert å dekke Grytåga 1324 : RE(Z3) = 70 ohm/f prim RE(Z3) er resistiv utstrekning f-j 1324 = ohm/f sek 1325 : 0-30 (0.01)/oo T3 = 0.9 s Valgt 3. sonetid for hele området 6/14

7 4.sone 1331 Op. mode Z4 Non-Directional 4.sone ikke retningsbestemt Urettet sone for å dekke ssk best mulig 1332 : R(Z4) = 9 ohm/f prim R(Z4) er resistiv utstrekning 1332 = 0.3 ohm/f sek Ikke sikker dekning av lysbuemotstand i sperreretning 1333 : X(Z4) = 3 ohm/f prim X(Z4) er reaktiv utstrekning 1333 = 0.1 ohm/f sek Margin mot 2.sone Leirosen-Sørby 1334 : RE(Z4) = 9 ohm/f prim RE(Z4) er resistiv utstrekning f-j 1334 = 0.3 ohm/f sek 1335 : 0-30 (0.01)/oo T4 = 0.3 s Tidsforsinkelse sone 4 5.sone 1341 Op. mode Z5 Non-Directional 5.sone ikke retningsbestemt 1342 : R(Z5) = 50 ohm/f prim R(Z5) er resistiv utstrekning 1342 = ohm/f sek 1343 : X(Z5)+ = 130 ohm/f prim X(Z5)+ er reaktiv utstrekning forover 1343 = ohm/f sek 1344 : RE(Z5) = 80 ohm/f prim RE(Z5) er resistiv utstrekning f-j 1344 = ohm/f sek 1345 : 0-30 (0.01)/oo T5 = 2 s Tidsforsinkelse sone : X(Z5)+ = 130 ohm/f prim X(Z5)- er reaktiv utstrekning bakover 1346 = ohm/f sek Avhengig målesone Z1B Benyttes til SOTF, stilt som 2. sone, men er urettet og momentan 1351 Op. mode Z1B Non-Directional Z1B.sone ikke retningsbestemt 1352 : R(Z1B) = 22.4 ohm/f prim R(Z1B) er resistiv utstrekning 1352 = ohm/f sek 1353 : X(Z1B) = 17 ohm/f prim X(Z1B) er reaktiv utstrekning 1353 = ohm/f sek 1354 : RE(1B) = 40 ohm/f prim RE(1B) er resistiv utstrekning f-j 1354 = ohm/f sek 1355 : 0-30 (0.01)/oo T1B1ph = 0 s Tidsforsinkelse sone 1B enfase 1356 : 0-30 (0.01)/oo T1Bmph = 0 s Tidsforsinkelse sone 1B flerfase AR->Z1B YES Z1B aktiviseres før 1. GIK (int. eller ekst) 2000 EFFEKTPENDLING 2100 TELEPROT. DIST. Effektpendling ikke i bruk Teleprot. ikke i bruk 2200 FCT DIRECT TRIP 2400 FCT SOTF-O/C 2500 FCT WEAK INFEED 7/14

8 2600 BACK-UP O/C 3000 Sens. Earth Fault 3100 FCT EARTH FAULT O/C 3200 FCT TELEPROT. E/F 3400 Auto Reclose 3500 Synchronism 3501 FCT Synchronism ON 3502 : 1-60 Dead volt. = 22 V Spenningsgrense død linje/ssk. (f-j) 3503 : Live volt. = 88 V Spenningsgr. spenningsatt linje/ssk. (f-j) 3504 : U max. = 121 V Maksimal tillatt spenning 3507 : (0.01) /oo T-syn dur = 3 s 3508 : 0-30 (0.01) /oo T sync st. = 0.3 s Synk. sjekk betingelsene må være oppfylt i denne tiden. Stilt likt som andre vern i nettet 3510 Op.mode with AR < : 1-40 Volt.Diff = V Ikke relevant (ikke GIK) 3512 : (0.01) Freq.Diff = Hz 3513 : 2-60 AngleDiff = grad 3515 Synch-Check < 1..2 Spenning ssk/linje og synk. før AR 3516 Usync> U-line< < 1..2 Spenning ssk / død linje før AR 3517 Usync> U-line> < 1..2 Død ssk / spenning linje før AR 3518 Usync< U-line< < 1..2 Død ssk / død linje før AR 3519 Override < 1..2 Overstyring av test/sjekk før AR 3530 Op.mode with MC without cons. of CB closing time 3531 : 1-40 Volt.Diff = 10 V Stilt likt med vern andre vern i nettet 3532 : (0.01) Freq.Diff = 0.03 Hz Tillater kun parallelling 3533 : 2-60 AngleDiff = 30 deg 3535 Synch-Check YES Spenning ssk/linje og synk. før MC 3536 Usync> U-line< YES Spenning ssk / død linje før MC 3537 Usync> U-line> YES Død ssk / spenning linje før MC 3538 Usync< U-line< NO Død ssk / død linje før MC 3539 Override NO Overstyring av test/sjekk før MC 3700 Voltage Protection 8/14

9 3800 FAULT LOCATOR 3802 Start: TRIP 3805 Parallell line comp: NO Load comp:yes, da en ønsker best 3806 Load compensation: YES mulig avstandsangivelse ved feil 3811 : (0.01) Tmax = 0.3 s Ikke relevant da man ikke har BCD (default verdi) 3900 FCT Breaker Failure 4000 FCT TRIP SUPERVISION 4200 Thermal Overload 9/14

10 Karakteristikk nr. 1 : ohm/fase Sone 1,Z1B og 2 (fase-feil) 30 Blokksberg 20 sone 2 Nordby 10 sone 1 (OBS: Vinkel (alpha) vises ikke i karakt.) 0 Andeby Sørby -10 sone Z1B /14

11 200 Karakteristikk nr. 2 : ohm/fase Alle soner (fase-feil) XT,Blokksberg Zlast Blokksberg /14

12 Karakteristikk nr. 3 : ohm/loop Sone 1,Z1B og 2 (fase-jord) 50 Blokksberg Sone 2 Nordby Sone 1 0 Andeby /14

13 Karakteristikk nr. 4 : ohm/loop Alle soner (fase-jord feil) 200 Sone 5 lastsperre 100 lastsperre sone 3 Zlast NB: vernet vil ikke løse utenfor lastsperre-området /14

14 Jacobsen elektro Wischer rele Fabrikant - modell Plassert / tilkoplet Utløsefunksjoner : Siemens - 7SN600 : Avgang Nordby : Signal jordfeil (forover og bakover retning) Strømtrafo (Iop/Ios) : 200 / 5 A Spenningstrafo (Uop/Uos) : 132 / 0.11 kv (Sheet rev. 1) Relebeskrivelse Funksjonsverdier Kommentarer Dok. : E50417-G1176-C128-A3 In : 1 / 5 In = 5 A Merkestrøm. Un : 100 / 110 Un = 110 V Merkespenning Ønsket innstilling: PICK-UP SENSITIVITY: Ca. halvparten av total jordfeilstrøm Io> : 2-30 (4) & Io> = 60 A prim Totale jordfeilstrømmer i nettet antas (4) Io> = 1.5 A sek til ca. 300 A (ihht kunde) Uo> : 10 / 20 / 30 / 50 Uo> = 30 V sek Innstillinger sjekkes mot innstilling av andre nettet DIRECTIONAL INDICATION: Io i/p filt : (100) Io i/p filt = 150 µs Min. varighet av Io transient t win Uo : 1 / 4 t win Uo = 4 ms Tidsvindu for spenningstransient Beholder fabrikkinnstillinger TRANSIENT FAULT INDICATION: Suppr. : YES / NO Suppr. = NO Undertrykk bryteroperasjoner i 90 ms? EVALUATION OF CONT. E/F: Signal varig jordfeil benyttes ikke t Uo> : (0.8) t Uo> = 2.4 s Varighet av Uo før signal føres frem Crit. 1 : Uo / Uo & Trans E/F Crit. 1 = Uo & Trans E/F Kriterie for å gi signal om stående feil * Crit. 2 : Non-directional / Fwd Crit. 2 = Forward Kriterie for å gi signal om stående feil * CONTROLS Timer for automatic reset: t reset : 3 / 10 / oo t reset = 10 s Binary inputs : Threshold for remote reset: V reset : 19 / 75 V reset = V DC remote setting/reset benyttes ikke Threshold for blocking (freeze sign.): V block : 19 / 75 V block = V DC Switch / Jumper settings Jumper X2 : 1-2 Switch S2 S2.1 : ON Switch S3 S3.1 : OFF Current rating * S2.2 : OFF S3.2 : OFF * S2.3 : ON S3.3 : ON Jumper X30 : S2.4 : ON S3.4 : ON Reset threshold S2.5 : ON S3.5 : ON Jumper X31 : S2.6 : ON S3.6 : ON Blocking threshold S2.7 : OFF S3.7 : ON (19 V : 1-2 or 75 V : 2-3 ) S2.8 : OFF S3.8 : OFF * Manual ikke entydig på dette punktet - brytere S2.2 og S2.3 kan være feil innstilt 14/14

Forskriftskrav jordfeil

Forskriftskrav jordfeil Agenda/læringsmål Agenda: Gå gjennom relevante forskriftskrav Læringsmål: Vite hvilke bestemmelser i FEF2006 som er relevante for jordfeilshåndtering Hva må vern stilles på for å håndtere forskriftskravene

Detaljer

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig Eksamensoppgave. Fag: Kraftelektronikk og relévern. Lærer: Even Arntsen (tel. +4799717806) Gruppe: HiG,KaU og HiØ Dato: 2013.12.19 Tid: 4 timer Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10 Hjelpemidler: Egne

Detaljer

RefleX vern og kontroll

RefleX vern og kontroll RefleX vern og kontroll RefleX - 1504 Overstrømvern Retningsbestemt jordfeilvern Fase ubalanse vern Kommunikasjon (IEC 60 870-5-103) -trinn I>, -trinn Iø fase-ubalanse Modell 1504 1504 PRD 1.10 b acobsen

Detaljer

RefleX² vern og kontroll

RefleX² vern og kontroll 2 RefleX² vern og kontroll RefleX² - 205 Overstrømvern Retningsbestemt jordfeilvern Fase-ubalanse vern Automatisk gjeninnkobling Kommunikasjon (IEC 60 870-5-103) 2-trinn I>, 2-trinn Io GIK og fase-ubalanse

Detaljer

Energiforsyning Side: 1 av 62

Energiforsyning Side: 1 av 62 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 13.4.3 Energiforsyning Side: 1 av 6 1 ARBEIDETS OMFANG...3 ENINJE SKJEMA...4 3 GENEREE KRITERIA FOR INNSTIING OG MARGINER...5 3.1 Innstilling av distansevern...5

Detaljer

Jordfeil. Agenda/læringsmål

Jordfeil. Agenda/læringsmål Agenda/læringsmål Agenda: Systemjording Måleprinsipper Verntyper Beregningseksempler Læringsmål: Muligheter/begrensninger ved ulike typer jordfeilvern Hva er hensiktsmessig systemjording for ulike nett

Detaljer

RefleX² vern og kontroll

RefleX² vern og kontroll RefleX² vern og kontroll RefleX² - 03 Overstrøm vern Jordfeilspenning vern Kommunikasjon (IEC 60870-5-103) 3-trinn overstrøm -trinn jordfeil-spenning Modell 03 03 PRD 3.06 Meny (Innstillingsruppe 1) Driftsdisplay

Detaljer

RefleX² vern og kontroll

RefleX² vern og kontroll RefleX² vern og kontroll RefleX² - 0 Overstrømvern Jordfeil strømvern Fase ubalanse vern Kommunikasjon (IEC 60 870-5-103) 3-trinn I>, -trinn Jordstrøm og fase-ubalanse Model 0 0 PRD 3.0 Meny (Innstillingsgruppe

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN.

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw/a i hovedstrøm A -T1 22kV IT/240V/50kVA -WST1 -F1 3 In,A=250 På A ALTEVIK -W1 EX Al

Detaljer

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016 Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/koblingsanlegg/vedlegg/informasjon som skal oppgis til leverandør ved spesifisering av brytere (normativt) Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Banestrømforsyning

Detaljer

Oversikt over metodikk i Liisa Pottonens avhandling

Oversikt over metodikk i Liisa Pottonens avhandling Oversikt over metodikk i Liisa Pottonens avhandling GKj februar/mars/april 2005 basert på pre-exam versjon januar 2005 og ferdig avhandling april 2005 1 Universitetet i Helsinki doktorarbeid Liisa Pottonen

Detaljer

Feilene i 66 kv nett under Minne og Frogner den 25.01.2011. Kjetil Ryen Nettutbygging, Stasjoner, Transformatorer, BST 17.10.2010

Feilene i 66 kv nett under Minne og Frogner den 25.01.2011. Kjetil Ryen Nettutbygging, Stasjoner, Transformatorer, BST 17.10.2010 Feilene i 66 kv nett under Minne og Frogner den 25.01.2011 Kjetil Ryen Nettutbygging, Stasjoner, Transformatorer, BST 17.10.2010 TIRSDAG 25. JANUAR 2011, RETT FØR KLOKKA 15.22 17. oktober 2012 2 KABELEN

Detaljer

Brytning av små induktive strømmer

Brytning av små induktive strømmer Brytning av små induktive strømmer 1. Når skjer dette? 2. Hvorfor kan dette være vanskelig? 3. Hvordan håndterer man det? Magne Runde SINTEF Energi magne.runde@sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 Ved

Detaljer

Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner

Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner Brukermøte spenningskvalitet Kielfergen 13. 25. September 2009 Tarjei Solvang, SINTEF Energiforskning AS tarjei.solvang@sintef.no

Detaljer

Relevern ganske enkelt! RefleX2

Relevern ganske enkelt! RefleX2 Relevern ganske enkelt! RefleX2 I vår nye generasjon av relevern har vi beholdt konseptet med et brukervennlig grensesnitt. Vernet leveres ferdig konfigurert. Det som gjenstår er å legge inn innstillinger

Detaljer

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2.

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm -WS4300 A L1,L2,L3,PE -Q1 3 -P1 In,A=63 På PFSP Cu 3x16/16 -W430000 C

Detaljer

Nødstrømsaggregat til Haukeland Universitetssykehus, tilleggsdokument 1.

Nødstrømsaggregat til Haukeland Universitetssykehus, tilleggsdokument 1. Bergen 7. juli 2011 Nødstrømsaggregat til Haukeland Universitetssykehus, tilleggsdokument 1. Innkomne spørsmål og tilleggsspørsmål. Innkomne spørsmål: Er det planlagt noen felles befaring vedrørende anbudskonkurransen?

Detaljer

UPS er for Industri & Offshore

UPS er for Industri & Offshore UPS er for Industri & Offshore Tilleggskrav utover standard UPS-krav IFEA Kurs UPS-løsninger Bruk, oppbygging Protection og selektivitet notice 12. / Copyright & 13. juni notice 2012 Introduksjon Petroleumsindustrien

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Jording I Kraftforsyning. Arne Leif Strømsnes

Jording I Kraftforsyning. Arne Leif Strømsnes Jording I Kraftforsyning Arne Leif Strømsnes FEF 5-5. Jordingssystem Jordingssystem skal være dimensjonert og utført slik at det ved feilsituasjoner i det elektriske anlegget ikke oppstår fare for liv,

Detaljer

Overspenninger Resonanser ved AUS-arbeider i 12 24 kv-anlegg

Overspenninger Resonanser ved AUS-arbeider i 12 24 kv-anlegg AUS-seminar i Bergen 12 13 okt. 2011 Overspenninger Resonanser ved AUS-arbeider i 12 24 kv-anlegg Vårt mantra: Høyest mulig sikkerhet til lavest mulig kostnad. Foredragsholder: Harald Thomassen Fortum

Detaljer

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com Sikker dørkontroll og ekstra I/O Installasjonsmanual (ver 1.0) www.supremainc.com Produkt innhold i pakken Frontpanel funksjoner Bunnpanel funksjoner Koblinger for eksterne funksjoner Installasjon eksempel

Detaljer

Vern og overvåkning av undervanns kraftsystem, Bjørn Bungum, Unitech Power Systems. 20 May 2011 Unitech Power Systems as 1

Vern og overvåkning av undervanns kraftsystem, Bjørn Bungum, Unitech Power Systems. 20 May 2011 Unitech Power Systems as 1 Vern og overvåkning av undervanns kraftsystem, Bjørn Bungum, Unitech Power Systems 20 May 2011 Unitech Power Systems as 1 Agenda Bakgrunn Vernfilosofi Lange AC kabler Måling og uttesting Kontrollsystem

Detaljer

Notat. Statnett. OA-v. Sak:

Notat. Statnett. OA-v. Sak: Statnett Notat Sak: Veileder for når systemansvarlig skal informeres og deretter ev. fatte før idriftsettelse av nye anlegg eller endringer i egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr.

Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs i hovedstrøm R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw -W1 -Q1 2 In,A=1250 På TFSP Al 3x3x240/70 30 E Inntak 15,5kW IT/230V,

Detaljer

AC/DC Power supplies, switch mode AC/DC Kraftaggregater, switch mode

AC/DC Power supplies, switch mode AC/DC Kraftaggregater, switch mode AC/DC Power supplies, switch mode AC/DC Kraftaggregater, switch mode The switch mode technology makes our power supplies compact and more efficient, and lower their stand-by power consumption. Svitsj-teknologien

Detaljer

Selektivitet i lavspenningsinstallasjoner. Generellt om selektivitet Spesielle utfordringer Dagens løsninger Fremtidens løsning?

Selektivitet i lavspenningsinstallasjoner. Generellt om selektivitet Spesielle utfordringer Dagens løsninger Fremtidens løsning? Generellt om selektivitet Spesielle utfordringer Dagens løsninger Fremtidens løsning? Program Hva er selektivitet? 400V 400V I> I> 400V 400V Ved overbelastning eller kortslutning skal det skje utkobling

Detaljer

Vern og kontroll reflexx 250 IKA

Vern og kontroll reflexx 250 IKA kjøter Vern og kontroll reflexx 250 IKA Overstrømsvern Jordfeil spenningsvern Gjeninnkoblingsautomatikk Synkroniseringsautomatikk Kommunikasjonsprotokoll IEC 60870-5-103 Brukermanual Page 2 of 25 Innhold

Detaljer

ELKO Universal Relé er spesielt laget for styring av apparater med kraftige startstrømmer ved innkobling eller høye transientspenninger ved utkobling.

ELKO Universal Relé er spesielt laget for styring av apparater med kraftige startstrømmer ved innkobling eller høye transientspenninger ved utkobling. NB 377 8.1.2009 Rev 1.0 Bruksanvisning for ELKO Universal Relé. RS16 art.nr. 4543 ELKO Universal Relé er spesielt laget for styring av apparater med kraftige startstrømmer ved innkobling eller høye transientspenninger

Detaljer

Forum for Koblingsanlegg 2014: Mellomspenningsanlegg Luft- / gass-isolert

Forum for Koblingsanlegg 2014: Mellomspenningsanlegg Luft- / gass-isolert Forum for Koblingsanlegg 2014: Mellomspenningsanlegg Luft- / gass-isolert Rune Glomstein, Energy Management Siemens AS Restricted Siemens AG 2014 All rights reserved. siemens.com/answers Historisk utvikling,

Detaljer

RefleX vern og kontroll

RefleX vern og kontroll 2 RefleX vern og kontroll RefleX - 506 3 fase overstrøm vern 3 fase overspennings-vern 3 fase underspennings-vern IEC 60 870-5-03 F/O grensesnitt 3-trinn Overstrøm 2-trinn Over/under spenning Model 506

Detaljer

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Hva må vi vite om kursen som skal beskyttes? Viktige valgkriteria for vern Krav fra NEK 400 for overstørmsbeskyttelse Andre vernelaterte nyheter i 2010 utgaven

Detaljer

Dokumentasjon. Vedlegg 5

Dokumentasjon. Vedlegg 5 Dokumentasjon til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Vedlegg 5 ÅPENT Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder Utført av: ROLJOS Godkjent av: JONTRO Gjelder

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4.l Infrastruktur Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.04 Kontrollister Innvendig sikringsanlegg - NSB-87 Rev.

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4.l Infrastruktur Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.04 Kontrollister Innvendig sikringsanlegg - NSB-87 Rev. Generelle tekniske krav Side: 1 av 7 1 KONTROLLISTE DIODER...2 2 KONTROLLISTE KONDENSATORER...3 3 KONTROLLISTE OVERSPENNINGSVERN...4 4 KONTROLLISTE PLS...5 5 KONTROLLISTE PLS RELEUTGANGSKORT...6 6 KONTROLLISTE

Detaljer

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09363 Fordeling 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09364

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 INSTRUKSJONSMANUAL 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside http://www.scel.no

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Rev.: 3 Kondensatorbatteri Side: 1 av 14

Rev.: 3 Kondensatorbatteri Side: 1 av 14 Utgitt: 01.01.07 Rev.: 3 Kondensatorbatteri Side: 1 av 14 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 UTFORMING... 4 4 16 KV, 16 2/3 HZ ELEKTRISK ANLEGG... 6 4.1 Generelle krav... 6 4.2 Effektbryter...

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369 Relé Dold Installasjonsrelé 370 Impuls relé 370 Modulær relé 370 Lampetest 371 Tidsrelé 372 Multifunksjon IK 372 Multifunksjon MK 372 Overvåknings relé 373 Isolasjonsovervåkning 373 Spenningsovervåkning

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

Dokumentasjon. Vedlegg 5

Dokumentasjon. Vedlegg 5 Dokumentasjon Vedlegg 5 til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnett. Vedlegg 5 Dokumentasjon

Detaljer

Systemvirkning ved integrasjon av ny HVDC teknologi

Systemvirkning ved integrasjon av ny HVDC teknologi HVDC PLUS One Step Ahead Systemvirkning ved integrasjon av ny HVDC teknologi Power Transmission and Distribution 16.4.2008 Einar Røset HVDC Classic HVDC PLUS AC Nett 1 ~ = DC = ~ AC Nett 2 HVDC Classic

Detaljer

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper

Detaljer

Havari ved Frogner Transformatorstasjon den 25. og 26.1.2011 og etablering av tiltak. Gunnar Svendsen

Havari ved Frogner Transformatorstasjon den 25. og 26.1.2011 og etablering av tiltak. Gunnar Svendsen Havari ved Frogner Transformatorstasjon den 25. og 26.1.2011 og etablering av tiltak. Gunnar Svendsen Minne, før feil Transformator T6 var koplet mot 66kV samleskinne B Før feil: T6 var tilkoplet 66kV

Detaljer

Definisjoner. Vedlegg 1

Definisjoner. Vedlegg 1 er til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Vedlegg 1 ÅPENT Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder Utført av: ROLJOS Godkjent av: JONTRO Gjelder fra:

Detaljer

Tekniske tabeller Turbin Antall krav ønsket/vanlig benevnelse

Tekniske tabeller Turbin Antall krav ønsket/vanlig benevnelse Del 8.1 - Turbin Tekniske tabeller Turbin Antall krav ønsket/vanlig Make betegnelse Vertikal/horisontal Horizontal Water capacity Slukeevne 2,02 m3/sek Power output Ytelse bto 5 556 kw Speed Turtall o/min

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax180 Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EEG

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK NEMO 96HD (+)

BRUKERHÅNDBOK NEMO 96HD (+) BRUKERHÅNDBOK NEMO 96HD (+) U RS485 kommunikasjon Spenninger I RS232 kommunikasjon Strømmer PROFIBUS kommunikasjon PQS effekt ET LONWORKS kommunikasjon Pulsutganger Activ, reactiv energ Analogutganger

Detaljer

Banestrømforsyning/Prosjektering/Kondensatorbatteri

Banestrømforsyning/Prosjektering/Kondensatorbatteri Banestrømforsyning/Prosjektering/Kondensatorbatteri Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Banestrømforsyning Prosjektering Innhold 1 Hensikt og omfang 2 Generelt 3 Utforming 4 15 kv, 16 2/3 Hz

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

FBWF under Windows 7 Standard

FBWF under Windows 7 Standard Systemet kjører med FBWF (File Based Write Filter) som minsker skriving til disk og som også beskytter systemet for endringer. FBWF er også en god beskyttelse i tilfelle strømbrudd. FBWF funksjonen er

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66 99 61 00 www.mwg.no Haukeliveien. 48, 1415 Oppegård Telefaks: 66 99 61 01 firmapost@mwa.no

Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66 99 61 00 www.mwg.no Haukeliveien. 48, 1415 Oppegård Telefaks: 66 99 61 01 firmapost@mwa.no Tekst El nummer Side Tabell over dimmere Side 2 Universal dimmer EUD12NPN 1435553 Side 3 Universal dimmer EUD12D 1435555 Side 5 Forsterker LUD12, kobles sammen med EUD12Z og EUD12D 1435556 Side 6 Digital

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS Oppstartsveiledning For bruk med UPS-modellene: 200 V, 4 8 kva 208/240 V, 4 8 kva, 4 8 kva 200 V, 4 16 kva 208/240 V, 4 16 kva, 4 16 kva LES FØRST rack-montert UPS rack-montert Extended Run Tårn-UPS Extended

Detaljer

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Jordfeilbrytere Jordfeilautomater Automatsikringer Overspenningsvern Modulære produkter Maksimal driftssikkerhet med

Detaljer

Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener

Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener Bernt Johnsen, Ski videregående skole Ragnar Wisløff, LinuxLabs AS November 2004 Innholdsliste Innledning...2 Ansvarsfraskrivelse...2 Endringer

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

A1120/40. Multi Funksjons Trefase måling. Avansert, Kostnads Effektiv Måling. Elster Metering

A1120/40. Multi Funksjons Trefase måling. Avansert, Kostnads Effektiv Måling. Elster Metering Avansert, Kostnads Effektiv Måling A1120/40 Multi Funksjons Trefase måling Multifunksjons Trefasemåling... Omfattende tariffstruktur 8 Tariffer 4 Maks tariffer Direktekoplet eller /5A Lokal og modulær

Detaljer

Vern mot dårlig kvalitet

Vern mot dårlig kvalitet Vern mot dårlig kvalitet Tiltak i nett og hos kunde Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Maaaaaaange mulige tiltak Nettforsterkninger Øke tverrsnitt Større transformatorer Oppgradere

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS DIFFERANSETRYKK- OG LUFTMENGDEGIVER TYPE PTH-DF-3202 Art.navn: TRYKKGIVER M/DISP. 0-2500 PA, PTH-3202 DF-CK Art.nr.: OJ 1394 El.nr.: - EAN kode: 5703502550893

Detaljer

forebyggende vedlikehold 31 generelt 31 vedlikehold 31 rengjøring 32 jording 32

forebyggende vedlikehold 31 generelt 31 vedlikehold 31 rengjøring 32 jording 32 innholdsfortegnelse generell beskrivelse 3 knutepunkt ved bruk av lastskillebryter 3 transformatorbeskyttelse ved bruk av sikringer 3 transformatorbeskyttelse ved bruk av 200A effektbryter 4 knutepunkt

Detaljer

1 2 3 4 5 Det var 989 registrerte driftsforstyrrelser på disse spenningsnivåene i 2013 som er en økning på 60 % i forhold til 2012. Samlet medførte dette ikke levert energi (ILE) på 12600 MWh. 2013 var

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 3, høst 2005

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 3, høst 2005 Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 3, høst 2005 OleMorten Midtgård HiA 2005 Ingen innlevering. Det gis veiledning uke 43, 44, 45 og ved behov. Oppgave 1 Gjør oppgavene fra notatet Introduction

Detaljer

OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN)

OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN) OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN) TESTSPESIFIKASJONER Utgitt av April 2005 Revidert august 2005 Disse testspesifikasjoner er utarbeidet av Normkomité NK 81 nedsatt av Norsk Elektroteknisk Komité

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Fotball, Sandhåndball, Løpebane

Fotball, Sandhåndball, Løpebane Fotball, Sandhåndball, Løpebane Kunde Utført av Pål E. Thorstensen Prosjektbeskrivelse Vedlikeholdsfaktor MF = 0,8 Beregnet etter NS-EN 12193, tabell A21, klasse II og III. 6 master 22 meter. 26 lyskastere

Detaljer

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A Ref. 500006 TECHNICAL DATA SHEET C O R M A R UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A GENERAL CHARACTERISTICS: Protection degree: IP 63 Ambient temperature: -40ºC to +85ºC Weight: 0.264 Kg approx.

Detaljer

ElCad NettDok Nye selektivitetstabeller (Ny funksjon 02.04.2008)

ElCad NettDok Nye selektivitetstabeller (Ny funksjon 02.04.2008) ElCad NettDok Nye selektivitetstabeller (Ny funksjon 02.04.2008) habit Software 04.04.2008 1 Bakgrunn Opprinnelig design av selektivitetstabeller i Nettdok tok ikke hensyn til at samme vern for noen leverandører

Detaljer

Troll Power AS. Presentasjon: Yngve Aabø, Børre Johansen, Troll Power AS. daglig leder Troll Power. avdelingsleder Troll Power Trondheim

Troll Power AS. Presentasjon: Yngve Aabø, Børre Johansen, Troll Power AS. daglig leder Troll Power. avdelingsleder Troll Power Trondheim Troll Power AS Presentasjon: Yngve Aabø, daglig leder Troll Power Børre Johansen, avdelingsleder Troll Power Trondheim Troll Power AS 20 ansatte Sivil/ing. Bergen og Trondheim Et av Norges største uavhengige

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Presentasjon IFEA Juni 2012

Presentasjon IFEA Juni 2012 Presentasjon IFEA Juni 2012 Info. 1. Kort om Sweco. 2. Litt info om kundens utfordringer. 3. Billedserie, datahaller siste 10år. 4. Slides fra ett av våre prosjekt. 5. Utfordringer.. 1. Kort om Sweco Oppdatert

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

DEL 1 Setup BIOS Stian A. Johansen Terje Bratlie Espen Torås

DEL 1 Setup BIOS Stian A. Johansen Terje Bratlie Espen Torås DEL 1 Setup BIOS Stian A. Johansen Terje Bratlie Espen Torås 1: Hva slags CPU? - intel pentium CPU 3.20GHz Tekniske egenskaper? CPU SPEED: 3.2 GHz Busspeed: 800 MHz Prosessor ID: 0F64 L2 cache size: 4

Detaljer

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Typer

Detaljer

SKAL STRØMMEN FREM DA MÅ MAN BYGGE FLERE DOBBELTLINJER

SKAL STRØMMEN FREM DA MÅ MAN BYGGE FLERE DOBBELTLINJER SKAL STRØMMEN FREM DA MÅ MAN BYGGE FLERE DOBBELTLINJER Av Oddvar Tesaker, Rejlers Consulting AS Sammendrag I utlandet ser vi ofte dobbelt-linjer i distribusjonsnettet, noe som ikke er vanlig i Norge. I

Detaljer

Bevegelse sensor DR 06

Bevegelse sensor DR 06 Bevegelse sensor DR 06 Formål Bevegelse sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår av lyset når siste bevegelse er detektert + tiden som er satt for forsinket ut. Bevegelse sensoren slår ikke på lyset

Detaljer

Brukerveiledning Macrotest 5035 Installasjonstester. El. nr. 80 229 19

Brukerveiledning Macrotest 5035 Installasjonstester. El. nr. 80 229 19 Brukerveiledning Macrotest 5035 Installasjonstester El. nr. 80 229 19 Macrotest 5035 side 1 Forord Tillykke med din nye installasjonstester Macrotest fra HT-Italia og Elma Instruments. Denne Norske brukerveiledning

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ----- Nettanalysator CVM-BD ------ INNFØRINGSMANUAL --- Side Nº 1 CVM-BD ELEKTRISK NETTVERKSANALYSATOR SIDE Nr. 1.- Hoveddata...... 2 1.1.-

Detaljer

KILE Problematikk FASIT dagene 2009. Jørn Schaug-Pettersen, Statnett Avd. for vern og feilanalyse.

KILE Problematikk FASIT dagene 2009. Jørn Schaug-Pettersen, Statnett Avd. for vern og feilanalyse. KILE Problematikk FASIT dagene 2009 Jørn Schaug-Pettersen, Statnett Avd. for vern og feilanalyse. Hendelsesforløp 09.02.2009 2 Hele hendelsesforløpet 4 min 22.40 22.36 10 min KILE = ca. 350.000,- 09.02.2009

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

INF1411 Oblig nr. 1 - Veiledning

INF1411 Oblig nr. 1 - Veiledning INF1411 Oblig nr. 1 - Veiledning Regler for elektronikklabene For at arbeidet på laben skal være effektivt og sikkert er det viktig med gode rutiner: Mat og drikke er forbudt på alle labene. Generelt må

Detaljer

habit ElCad Nettdok Selektivitet, backup og backup med utvidet selektivitet (Utvidet funksjonalitet 16.09.2010)

habit ElCad Nettdok Selektivitet, backup og backup med utvidet selektivitet (Utvidet funksjonalitet 16.09.2010) Selektivitet, backup og backup med utvidet selektivitet (Utvidet funksjonalitet 16.09.2010) habit Software AS 26.01.2011 1 Bakgrunn Etter ønske fra flere kunder er funksjonalitet i Nettdok utvidet fra

Detaljer

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Utføring av testene Spenningsmålinger Testeren kan brukes som et multimeter hvor spenning og frekvens kan vises samtidig ved å sette rotasjonsbryteren

Detaljer

Måleutstyr for spenningskvalitet

Måleutstyr for spenningskvalitet Måleutstyr for spenningskvalitet Ulike målesystemer og instrumenter. Begrensninger og muligheter. Prioriteringer. Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 INSTRUMENTER FOR Å MÅLE

Detaljer