Jacobsen elektro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jacobsen elektro 2003.9999"

Transkript

1 Jacobsen elektro Bruker : Andeby Everk Stasjon : Andeby Enhet : Avgang Nordby Spenning : 132 kv Releplan nummer : Tidligere releplan : - Saksbehandler : Releingeniør 1 (sign.) Plan godkjent av : Releingeniør 2 (sign.) Godkjent dato : Filnavn : i:\protect\salg\presmatr\eksempel\prodoc\7sa6 eksempel releplan.123 1/14

2 Jacobsen elektro Line Data Fra samleskinne : Andeby Driftspenning : 132 kv Til samleskinne : Nordby Data for alle seksjoner av ledningen Lengde [m] Ledningstype 132 kv Imaks [A] R+ [ohm/fase] X+ [ohm/fase] Ro [ohm/fase] Xo [ohm/fase] Co [nf] * 120 FeAl luftledning * 109 FeAl luftledning Trima Kortslutningsdata for hele ledningen (avgreninger ikke medregnet) Impedans positivt system Z+ : j ohm/fase Impedans positivt system Z+ : ohm 69.8 grader Impedans nullsystem Zo : j ohm/fase Impedans nullsystem Zo : ohm 79.4 grader Jordfeil kompens.faktor ((Ro/R+)-1)/3 kr : Jordfeil kompens.faktor ((Xo/X+)-1)/3 kx : Jordfeil kompens.faktor ((Zo/Z+)-1)/3 kz : 0.90 Vinkel = 13.1 grader Kortslutningseffekt Sk : MVA (base = 132 kv) Ledningslengde l : km Kapasitive data for hele ledningen (avgreninger medregnet) Fase-jord kapasitet Co : nf Kapasitiv jordfeilstrøm Io : A (base = 132 kv) 2/14

3 Jacobsen elektro System Data Kortslutningsdata for tilknyttet system ref. 132 kv Maksimal innmating forutsetter : Bak rele: Maks innmating bak rele oppgitt til 640 MVA av kunde Andre linjeende: Maks innmating oppgitt til 513 MVA av kunde Minimal innmating forutsetter : Bak rele: Min innmating bak rele oppgitt til 152 MVA av kunde Andre linjeende: Min innmating oppgitt til 100 MVA av kunde Feilsted Feilsted Max = 640 MVA Min = 152 MVA ka ka min MVA MVA Andeby Andeby Andeby Andeby Rele Rele Rele Rele MVA MVA MVA MVA Nordby Nordby Nordby Nordby ka max ka min MVA MVA Max = 513 MVA Min = 100 MVA Feilsted Feilsted Tre-fase feil Fase-fase feil Tre-fase feil Fase-fase feil Strømmer : Ik3p = Ik * 1.1 Strømmer : Ik2p = Ik * 1.73/2 Strømmer : Ik3p = Ik * 1.1 Strømmer : Ik2p = Ik * 1.73/2 Kortslutningsstrømmer for rele ref. 132 kv Max = 640 MVA Min = 152 MVA Andeby Andeby Andeby Andeby ka max Rele Rele Feilsted Feilsted Feilsted Rele Rele ka min ka max kamin MVA MVA MVA Nordby Nordby Nordby Nordby Feilsted Max = 513 MVA Min = 100 MVA Tre-fase feil Fase-fase feil Tre-fase feil Fase-fase feil Strømmer : Ik3p = Ik * 1.1 Strømmer : Ik2p = Ik * 1.73/2 Strømmer : Ik3p = Ik * 1.1 Strømmer : Ik2p = Ik * 1.73/2 Maksimum last og lysbuemotstand Maks laststrøm / Min lastimpedans : 252 A Min. spenning = 63 kv Lastimpedans = Ω 20% overlast av strømtrafo Min strøm for lysbuemotstand (Andeby) : ka Faseavstand = 4.5 m Fase-motstand = Ω Min strøm for lysbuemotstand (Nordby) : ka Faseavstand = 4.5 m Fase-motstand = Ω Alle beregninger av lysbuemotstand er angitt i faseverdi og basert på von Warringtons formel 3/14

4 Fabrikant - modell : Siemens - 7SA6 Plassert / tilkoplet : Avgang Nordby Utløsefunksjoner : Ut effektbryter og synk.sjekk Strømtrafo (Ip/Is) : 200 / 5 A (Omkoplbar /5/5), kl. 5P20 Spenningstrafo (Up/Us) : 132 / 0.11 kv Omregningsfaktor : Z primært * = Z sek (releinnstilling) Strømtrafo (Iop/Ios) : / A Spenningstrafo (Uop/Uos) : / kv (Sheet rev. 1) Relebeskrivelse Funksjonsverdier Kommentarer In : 1 eller 5 A 5 A Bruker veil. : C53000-G1176-C133-1 Ion : 5 A / Highly Sensitive 5 A Un : V 110 V 0100 SCOPE OF FUNCT Grp Change OPTION Disabled Kun en innstillingsgruppe tilgjengelig 0110 Trip mode 3 pole only 0114 Dis.PICKUP Z< (quadrilat.) Distansevern start program 0120 Power Swing Disabled Pendelsperre er IKKE i bruk 0121 Teleprot. Dist. Disabled INGEN HK-kommunikasjon i bruk DTT Direct Trip Disabled 0124 SOTF Overcurrent Disabled 0125 Weak Infeed Disabled 0126 BACK-UP O/C Disabled Overstrømsmodul blokkert 0130 Sens. Earth Flt Disabled 0131 Earth Fault O/C Disabled 0132 Teleprot. E/F Disabled 0133 Auto Reclose Disabled 0134 AR control mode Trip w/ Tact (ikke relevant) 0135 Synchro-Check Enabled Synkronisering og spenning kontroll 0137 Overvoltage Disabled 0138 Fault Locator Enabled Avstandsmåler er i bruk 0139 Breaker feilure Disabled 0140 TripCirc. Superv. Disabled 0142 Ther. Overload Disabled 0150 AnalogOutput B1 Disabled 0151 AnalogOutput B2 Disabled 0152 AnalogOutput D1 Disabled 0153 AnalogOutput D2 Disabled 0200 POWER SYSTEM DATA CT STARPNT TOWARDS LINE Stjernepunkt på strømtr. mot linjeside (Stjernepkt strømtrafo ihht tegn.underlag) 0203 Unom PRIMARY 132 kv Spenningstrafo primær side (fase-fase) 0204 Unom SECONDARY 110 V Spenningstrafo sek. side spenning (f-f) 0205 CT PRIMARY 200 A Strømtrafo primær side (i fasene) 0206 CT SECONDARY 5 A Strømtrafo sekundær side (i fasene) 0207 SystemStarpoint Peterson-Coil earthed (132 kv nivå normalt spolejordet) 0210 U4 Transformer Usync TRANSFORMER Spg. fra ssk tilkoblet (for synk.sjekk) 0211 : (0.01) Uph/Ud = 1.00 Forhold spenningstrafo (f-j / åpen delta) 0212 Usync connect. L1-L2 VT kobling for synkronisering spenning 0214 : Phi = 0 Vinkel Usync-Ulinje 0215 : Ul/Us = 1 Ulinje/Usync forhold 0220 I4 Transformer In PROTECTED LINE Måler DENNE linjens nullstøm 0221 I4/Iph CT: 0,01-5 (0,001) 1 Forhold mellom strømtrafo (f-j / f-f) 4/14

5 0230 Rated frequency fn 50 Hz Merkefrekvens er 50 Hz 0235 Phase sequence L1 L2 L Distance Unit km Måleenhet ved avstandsmåling 0237 Format Z0/Z1 RE/RL and XE/XL Innst,format for nullsekv. komp.faktor 0239 : T-CB cl = 0.06 Operasjonstid effektbryter 0240 : (0.01) TminTr = 0.15 s Min. varighet av utløsesignal 0241 : (0.01) TmaxCl = 1 s Maks. varighet av lukkesignal 0242 : 0-30 (0.01) T-CB-d = 0.3 s Dødtid for CB test-gik LINE DATA, GENERAL 1103 FullScaleVolt. Uprim = 132 kv Primær driftssp. for beskyttet anl.del 1104 FullScaleCurr. Iprim = 624 A Primær driftsstrøm for beskyttet anl.del 1105 : (1) Angle = 70 grad Linje vinkel (øline) Referanse for avstandsmåler : 1110 : X' = 0.41 ohm/km pr Reaktans per lengdeenhet X' = ohm/km sek 1111 : (0.1) Length = 30.3 km Linjelengde Komp. faktorer 1116 : (0.01) RE/RL = 0.32 RE/RL (Z1) = ((Ro / Rl) -1) / : (0.01) XE/XL = 0.95 XE/XL (Z1) = ((Xo / Xl) -1) / : (0.01) RE/RL = 0.32 RE/RL(Z1B..Z5) = ((Ro / Rl) -1) / : (0.01) XE/XL = 0.95 XE/XL (Z1B..Z5) = ((Xo / Xl) -1) / : (0.01) Ipole = 0.1 A sek Minimum strøm for når bryter er åpen 1131 : 2-70 (1) Upole = 30 V Minimum spenning for når bryter er åpen 1132 : (0.01) SI TIME = 3 s SOTF aktiviseringstid 1134 Line Closure Current flow OR ManCl BI Kriterie for gjenkjenning av sp.setting 1135 RESET TRIP CMD Pole Open Current Kriterie for RESET av TRIP kommando Hvis signal om brytertilstand taes inn på binærinngang kan dette også benyttes som signal for Line closure (adr. 1134) og reset trip cmd (adr. 1135). Sjekkes ved idriftsettelse : (0.5) I CT sat = 100 A Metningsgrense for strømtrafo 1150 : SI tman = 3 s SOTF aktiviseringstid etter man lukking 1151 SYN.MAN.CL WITH SYNC-CHECK Man close med/uten synkronisering 1156 Trip2phFlt 3 pole Utløsetype ved 2-fase feil 1200 DIST.PROT Dist. Prot. ON 1202 : (0.05) Iph> min = 0.5 A sek Strømgrense for distansemåling 1203 : (0.05) 3Io> = 10 A sek Strømnivå for jordomkopling Nivå for jordomkopling: 400 A prim 1204 : (1) /oo 3Vo> = V Ikke tilgj./relevant for spolejordet nett 1205 : (1) 3Vo>com = 30 V Spenningsnivå 3Uo komp./isolert nett 1206 : T3Io = 0.04 s Tidsforsinkelse 1-fase feil komp/isolert 1207 : Io/Iphma= 0.1 3Io> helning stabilisering (default verdi) 1215 Paral. Line Comp. NO Komp av parallelle linjer IKKE i bruk 1220 Phase pref 2phe L3 (L2) acyclic Fase preferanse ved 2 fase-jord feil Ph-E Faults < 1..5 ( irrelevant spolejordet nett) Valg av målesløyfe ved 2 fase-jord feil 1232 SOTF Zone With zone Z1B Momentan utløsning ved SOTF 1241 : /oo Rload = 115 ohm/prim Minimum lastimpedans f-j = ohm/sek 80% av beregnet min. lastimpedans 5/14

6 1242 : (1) Øload = 35 grad Maksimum lastvinkel f-j 1243 : /oo Rload = 115 ohm/prim Minimum lastimpedans f-f = ohm/sek 1244 : (1) Øload = 35 grad Maksimum lastvinkel f-f Uavhengige målesoner Z1..Z5 1.sone 1301 Op. mode Z1 Forward 1.sone rettet FOROVER 1302 : R(Z1) = 18 ohm/f prim R(Z1) er resistiv utstrekning 1302 = 0.6 ohm/f sek Dekker 85% av linja X(Z1)=0.85*12.43=10.6 ohm/f prim 1303 : X(Z1) = 10.6 ohm/f prim X(Z1) er reaktiv utstrekning 1303 = ohm/f sek Ønsker lysbuedekning: R(Z1)=( )*1.2=17.9 ohm/f prim 1304 : RE(Z1) = 26 ohm/f prim RE(Z1) er resistiv utstrekning f-j 1304 = ohm/f sek 1305 : 0-30 (0.01)/oo T1-1ph = 0 s Tidsforsinkelse sone 1 (1 fase) 1306 : 0-30 (0.01)/oo T1mPh = 0 s Tidsforsinkelse sone 1 (flerfase) Sonereduksjonsvinkel : 1307 : 0-30 (1) Vinkel = 2 grad Sonereduksjonsvinkel (last komp.) Erfaringsverdi (for ikke å være overrekkende) OBS: Vinkel (alpha) vises ikke i karakt. 2.sone 1311 Op. mode Z2 Forward 2.sone rettet FOROVER 1312 : R(Z2) = 22.4 ohm/f prim R(Z2) er resistiv utstrekning 1312 = ohm/f sek 30% margin mot 2. sone for vern Nordby-Blokksberg R(Z2)=( )*1.5=22.4 ohm/f prim X(Z2)=0.7*( )=17.7 ohm/f prim 1313 : X(Z2) = 17 ohm/f prim Dekker 140% av linja Andeby-Nordby 1313 = ohm/f sek X(Z2) er reaktiv utstrekning 1314 : RE(Z2) = 40 ohm/f prim RE(Z2) er resistiv utstrekning f-j 1314 = ohm/f sek 1315 : 0-30 (0.01)/oo T2-1ph = 0.3 s Tidsforsinkelse sone 2 (1 fase) 1316 : 0-30 (0.01)/oo T2mPh = 0.3 s Tidsforsinkelse sone 2 (flerfase) 1317 Trip 1pole Z2 NO Ikke enpolig utl. ved enfase feil 3.sone 1321 Op. mode Z3 Forward 3.sone rettet FOROVER 1322 : R(Z3) = 35 ohm/f prim R(Z3) er resistiv utstrekning 1322 = ohm/f sek 1323 : X(Z3) = 35 ohm/f prim X(Z3) er reaktiv utstrekning 1323 = ohm/f sek X(Z3) stilles for sikkert å dekke Grytåga 1324 : RE(Z3) = 70 ohm/f prim RE(Z3) er resistiv utstrekning f-j 1324 = ohm/f sek 1325 : 0-30 (0.01)/oo T3 = 0.9 s Valgt 3. sonetid for hele området 6/14

7 4.sone 1331 Op. mode Z4 Non-Directional 4.sone ikke retningsbestemt Urettet sone for å dekke ssk best mulig 1332 : R(Z4) = 9 ohm/f prim R(Z4) er resistiv utstrekning 1332 = 0.3 ohm/f sek Ikke sikker dekning av lysbuemotstand i sperreretning 1333 : X(Z4) = 3 ohm/f prim X(Z4) er reaktiv utstrekning 1333 = 0.1 ohm/f sek Margin mot 2.sone Leirosen-Sørby 1334 : RE(Z4) = 9 ohm/f prim RE(Z4) er resistiv utstrekning f-j 1334 = 0.3 ohm/f sek 1335 : 0-30 (0.01)/oo T4 = 0.3 s Tidsforsinkelse sone 4 5.sone 1341 Op. mode Z5 Non-Directional 5.sone ikke retningsbestemt 1342 : R(Z5) = 50 ohm/f prim R(Z5) er resistiv utstrekning 1342 = ohm/f sek 1343 : X(Z5)+ = 130 ohm/f prim X(Z5)+ er reaktiv utstrekning forover 1343 = ohm/f sek 1344 : RE(Z5) = 80 ohm/f prim RE(Z5) er resistiv utstrekning f-j 1344 = ohm/f sek 1345 : 0-30 (0.01)/oo T5 = 2 s Tidsforsinkelse sone : X(Z5)+ = 130 ohm/f prim X(Z5)- er reaktiv utstrekning bakover 1346 = ohm/f sek Avhengig målesone Z1B Benyttes til SOTF, stilt som 2. sone, men er urettet og momentan 1351 Op. mode Z1B Non-Directional Z1B.sone ikke retningsbestemt 1352 : R(Z1B) = 22.4 ohm/f prim R(Z1B) er resistiv utstrekning 1352 = ohm/f sek 1353 : X(Z1B) = 17 ohm/f prim X(Z1B) er reaktiv utstrekning 1353 = ohm/f sek 1354 : RE(1B) = 40 ohm/f prim RE(1B) er resistiv utstrekning f-j 1354 = ohm/f sek 1355 : 0-30 (0.01)/oo T1B1ph = 0 s Tidsforsinkelse sone 1B enfase 1356 : 0-30 (0.01)/oo T1Bmph = 0 s Tidsforsinkelse sone 1B flerfase AR->Z1B YES Z1B aktiviseres før 1. GIK (int. eller ekst) 2000 EFFEKTPENDLING 2100 TELEPROT. DIST. Effektpendling ikke i bruk Teleprot. ikke i bruk 2200 FCT DIRECT TRIP 2400 FCT SOTF-O/C 2500 FCT WEAK INFEED 7/14

8 2600 BACK-UP O/C 3000 Sens. Earth Fault 3100 FCT EARTH FAULT O/C 3200 FCT TELEPROT. E/F 3400 Auto Reclose 3500 Synchronism 3501 FCT Synchronism ON 3502 : 1-60 Dead volt. = 22 V Spenningsgrense død linje/ssk. (f-j) 3503 : Live volt. = 88 V Spenningsgr. spenningsatt linje/ssk. (f-j) 3504 : U max. = 121 V Maksimal tillatt spenning 3507 : (0.01) /oo T-syn dur = 3 s 3508 : 0-30 (0.01) /oo T sync st. = 0.3 s Synk. sjekk betingelsene må være oppfylt i denne tiden. Stilt likt som andre vern i nettet 3510 Op.mode with AR < : 1-40 Volt.Diff = V Ikke relevant (ikke GIK) 3512 : (0.01) Freq.Diff = Hz 3513 : 2-60 AngleDiff = grad 3515 Synch-Check < 1..2 Spenning ssk/linje og synk. før AR 3516 Usync> U-line< < 1..2 Spenning ssk / død linje før AR 3517 Usync> U-line> < 1..2 Død ssk / spenning linje før AR 3518 Usync< U-line< < 1..2 Død ssk / død linje før AR 3519 Override < 1..2 Overstyring av test/sjekk før AR 3530 Op.mode with MC without cons. of CB closing time 3531 : 1-40 Volt.Diff = 10 V Stilt likt med vern andre vern i nettet 3532 : (0.01) Freq.Diff = 0.03 Hz Tillater kun parallelling 3533 : 2-60 AngleDiff = 30 deg 3535 Synch-Check YES Spenning ssk/linje og synk. før MC 3536 Usync> U-line< YES Spenning ssk / død linje før MC 3537 Usync> U-line> YES Død ssk / spenning linje før MC 3538 Usync< U-line< NO Død ssk / død linje før MC 3539 Override NO Overstyring av test/sjekk før MC 3700 Voltage Protection 8/14

9 3800 FAULT LOCATOR 3802 Start: TRIP 3805 Parallell line comp: NO Load comp:yes, da en ønsker best 3806 Load compensation: YES mulig avstandsangivelse ved feil 3811 : (0.01) Tmax = 0.3 s Ikke relevant da man ikke har BCD (default verdi) 3900 FCT Breaker Failure 4000 FCT TRIP SUPERVISION 4200 Thermal Overload 9/14

10 Karakteristikk nr. 1 : ohm/fase Sone 1,Z1B og 2 (fase-feil) 30 Blokksberg 20 sone 2 Nordby 10 sone 1 (OBS: Vinkel (alpha) vises ikke i karakt.) 0 Andeby Sørby -10 sone Z1B /14

11 200 Karakteristikk nr. 2 : ohm/fase Alle soner (fase-feil) XT,Blokksberg Zlast Blokksberg /14

12 Karakteristikk nr. 3 : ohm/loop Sone 1,Z1B og 2 (fase-jord) 50 Blokksberg Sone 2 Nordby Sone 1 0 Andeby /14

13 Karakteristikk nr. 4 : ohm/loop Alle soner (fase-jord feil) 200 Sone 5 lastsperre 100 lastsperre sone 3 Zlast NB: vernet vil ikke løse utenfor lastsperre-området /14

14 Jacobsen elektro Wischer rele Fabrikant - modell Plassert / tilkoplet Utløsefunksjoner : Siemens - 7SN600 : Avgang Nordby : Signal jordfeil (forover og bakover retning) Strømtrafo (Iop/Ios) : 200 / 5 A Spenningstrafo (Uop/Uos) : 132 / 0.11 kv (Sheet rev. 1) Relebeskrivelse Funksjonsverdier Kommentarer Dok. : E50417-G1176-C128-A3 In : 1 / 5 In = 5 A Merkestrøm. Un : 100 / 110 Un = 110 V Merkespenning Ønsket innstilling: PICK-UP SENSITIVITY: Ca. halvparten av total jordfeilstrøm Io> : 2-30 (4) & Io> = 60 A prim Totale jordfeilstrømmer i nettet antas (4) Io> = 1.5 A sek til ca. 300 A (ihht kunde) Uo> : 10 / 20 / 30 / 50 Uo> = 30 V sek Innstillinger sjekkes mot innstilling av andre nettet DIRECTIONAL INDICATION: Io i/p filt : (100) Io i/p filt = 150 µs Min. varighet av Io transient t win Uo : 1 / 4 t win Uo = 4 ms Tidsvindu for spenningstransient Beholder fabrikkinnstillinger TRANSIENT FAULT INDICATION: Suppr. : YES / NO Suppr. = NO Undertrykk bryteroperasjoner i 90 ms? EVALUATION OF CONT. E/F: Signal varig jordfeil benyttes ikke t Uo> : (0.8) t Uo> = 2.4 s Varighet av Uo før signal føres frem Crit. 1 : Uo / Uo & Trans E/F Crit. 1 = Uo & Trans E/F Kriterie for å gi signal om stående feil * Crit. 2 : Non-directional / Fwd Crit. 2 = Forward Kriterie for å gi signal om stående feil * CONTROLS Timer for automatic reset: t reset : 3 / 10 / oo t reset = 10 s Binary inputs : Threshold for remote reset: V reset : 19 / 75 V reset = V DC remote setting/reset benyttes ikke Threshold for blocking (freeze sign.): V block : 19 / 75 V block = V DC Switch / Jumper settings Jumper X2 : 1-2 Switch S2 S2.1 : ON Switch S3 S3.1 : OFF Current rating * S2.2 : OFF S3.2 : OFF * S2.3 : ON S3.3 : ON Jumper X30 : S2.4 : ON S3.4 : ON Reset threshold S2.5 : ON S3.5 : ON Jumper X31 : S2.6 : ON S3.6 : ON Blocking threshold S2.7 : OFF S3.7 : ON (19 V : 1-2 or 75 V : 2-3 ) S2.8 : OFF S3.8 : OFF * Manual ikke entydig på dette punktet - brytere S2.2 og S2.3 kan være feil innstilt 14/14

Tilkobling Husk alltid å montere dekslet over softstarteren etter montasje og tilkobling!

Tilkobling Husk alltid å montere dekslet over softstarteren etter montasje og tilkobling! FAIRFORD ELECTRONICS Enkel installering og betjening av QFE Soft Starter Rettledning / montasje av QFE SoftStarter med: 1 2 5MC software V53 Mekaniske betingelser I henhold til starterens fysisk størrelse,

Detaljer

FREKVENSOMFORMERE FRN--G11S FRN--G11S. 230 Volt. 0,2 til 90 kw. 380-480 Volt. 0,4 til 400 kw

FREKVENSOMFORMERE FRN--G11S FRN--G11S. 230 Volt. 0,2 til 90 kw. 380-480 Volt. 0,4 til 400 kw 230 Volt 0,2 til 90 kw 380-480 Volt 0,4 til 400 kw 85 Tre-fase 200 V serie Spesifikasjoner -2 Type FRN G11S-2 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22-30 37 45 55 75 90 Motor effekt Merke verdier

Detaljer

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ----- Nettanalysator CVM-BD ------ INNFØRINGSMANUAL --- Side Nº 1 CVM-BD ELEKTRISK NETTVERKSANALYSATOR SIDE Nr. 1.- Hoveddata...... 2 1.1.-

Detaljer

innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse

innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse Excellence in Electric PRODUKTKATALOG excellence in electric PRODUKTKATALOG innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse side HVEM ER VI I SCANDINAVIAN ELECTRIC.. side 4 OVERSPENNINGSVERN HVEM VI I SCANDINAVIAN

Detaljer

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66 99 61 00 www.mwg.no Haukeliveien. 48, 1415 Oppegård Telefaks: 66 99 61 01 firmapost@mwa.no

Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66 99 61 00 www.mwg.no Haukeliveien. 48, 1415 Oppegård Telefaks: 66 99 61 01 firmapost@mwa.no Tekst El nummer Side Tabell over dimmere Side 2 Universal dimmer EUD12NPN 1435553 Side 3 Universal dimmer EUD12D 1435555 Side 5 Forsterker LUD12, kobles sammen med EUD12Z og EUD12D 1435556 Side 6 Digital

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer

Vern. Jordfeilvern. 116 Jordfeilautomater. 117 Gjeninnkobler. 117 Jordfeilblokker. 120 Jordfeilbrytere. 122 Jordfeilreleer.

Vern. Jordfeilvern. 116 Jordfeilautomater. 117 Gjeninnkobler. 117 Jordfeilblokker. 120 Jordfeilbrytere. 122 Jordfeilreleer. Vern Jordfeilvern 116 Jordfeilautomater 117 Gjeninnkobler 117 Jordfeilblokker 120 Jordfeilbrytere 122 Jordfeilreleer 128 Samleskinner 447 Teknisk dokumentasjon Modulærprodukter 105 Jordfeilautomat - med

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Applikasjonshåndbok

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Applikasjonshåndbok Fluke 43B Power Quality Analyzer Applikasjonshåndbok Fluke 43B Applikasjons-håndbok Innholdsfortegnelse Kapittel Tittel Side Sikre arbeidsmetoder... 1 Slik bruker du denne håndboken... 2 Konvensjoner...

Detaljer

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system EDS470 BENDER Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system Håndbok TGH 1243N Edited by Dipl.-Ing. W. BENDER GmbH+CoKG Reprinting only by permission of the editor. All rights reserved. Subject to alterations.

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus har mange bruksområder.

Detaljer

SMVector - Frekvensomformer

SMVector - Frekvensomformer SMVector - Frekvensomformer Bruksanvisning SV01C-NO Norsk oversettelse: DtC-Lenze as 24.9.2007. Med forbehold om skrivefeil. Innhold 1 Sikkerhetsinstruks...3 2 Tekniske data...5 2.1 Standarder og driftsbetingelser...5

Detaljer

Oversikt over metodikk i Liisa Pottonens avhandling

Oversikt over metodikk i Liisa Pottonens avhandling Oversikt over metodikk i Liisa Pottonens avhandling GKj februar/mars/april 2005 basert på pre-exam versjon januar 2005 og ferdig avhandling april 2005 1 Universitetet i Helsinki doktorarbeid Liisa Pottonen

Detaljer

80 Series V. Multimeters. Bruksanvisning

80 Series V. Multimeters. Bruksanvisning 80 Series V Multimeters Bruksanvisning May 2004 Rev.2, 11/08 (Norwegian) 2004, 2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere 2 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 6 Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning

Detaljer

ICAS. August. 2002 Per H. Hansen. 6 Installasjonsmanual. Revisjon 1, Side 1

ICAS. August. 2002 Per H. Hansen. 6 Installasjonsmanual. Revisjon 1, Side 1 6 Forord Denne manualen inneholder all informasjon du trenger for å installere Orbit 6 boligalarm. Den er delt inn i to hovedkapitler. Et kapitel for oppkopling og et kapitel for programmering. Oppkoplingskapitelet

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

RefleX vern og kontroll

RefleX vern og kontroll 2 RefleX vern og kontroll RefleX - 506 3 fase overstrøm vern 3 fase overspennings-vern 3 fase underspennings-vern IEC 60 870-5-03 F/O grensesnitt 3-trinn Overstrøm 2-trinn Over/under spenning Model 506

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

DX - DX/S - ES - TC - CW

DX - DX/S - ES - TC - CW mp20 DX - DX/S - ES - TC - CW MIKROPROSESSOR KONTROLL FOR DIREKTE EKSPANSJON OG VANNKJØLTE UNITER INSTRUKSJONS MANUAL NO COPYRIGHT KLIMAX AS 2001 Version: 1.4NO 04/08/01 Sider. 23+2 Cod. 05MP112A1A 1.

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning Solar Controller SC4.16 - SC8.24

Installasjons og brukerveiledning Solar Controller SC4.16 - SC8.24 Installasjons og brukerveiledning Solar Controller SC4.16 - SC8.24 PAW GmbH & Co. KG Böcklerstraße 11 D-31789 Hameln, Germany SGP Varmeteknikk AS Industriveien 44 1337 Sandvika www.sgp.no e-post: post@sgp.no

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO) EPP-201 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) 0558007913 09/2011 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

Spesifikasjon. Innholdsfortegnelse:

Spesifikasjon. Innholdsfortegnelse: Emne 1 - Innkjøpsbetingelser Spesifikasjon 1.3 - Elektroteknisk spesifikasjon Utgiver enhet MAT Dato: 19.08.1997 av Herman Hovland Utarbeidet av TEK av Torstein Fykse Dokumentnr.: 1.3 Rev.nr. 8.2 Gjelder

Detaljer

ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON

ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON Joar Eide Fjellestad (kandidat nr. 9) Marius Folkestad (kandidat. nr. 2) Robert Øyen Einemo (kandidat. nr. 5) EL2-305 Ålfoten transformatorstasjon REFERANSESIDE Boks 523, 6803

Detaljer