Jacobsen elektro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jacobsen elektro 2003.9999"

Transkript

1 Jacobsen elektro Bruker : Andeby Everk Stasjon : Andeby Enhet : Avgang Nordby Spenning : 132 kv Releplan nummer : Tidligere releplan : - Saksbehandler : Releingeniør 1 (sign.) Plan godkjent av : Releingeniør 2 (sign.) Godkjent dato : Filnavn : i:\protect\salg\presmatr\eksempel\prodoc\7sa6 eksempel releplan.123 1/14

2 Jacobsen elektro Line Data Fra samleskinne : Andeby Driftspenning : 132 kv Til samleskinne : Nordby Data for alle seksjoner av ledningen Lengde [m] Ledningstype 132 kv Imaks [A] R+ [ohm/fase] X+ [ohm/fase] Ro [ohm/fase] Xo [ohm/fase] Co [nf] * 120 FeAl luftledning * 109 FeAl luftledning Trima Kortslutningsdata for hele ledningen (avgreninger ikke medregnet) Impedans positivt system Z+ : j ohm/fase Impedans positivt system Z+ : ohm 69.8 grader Impedans nullsystem Zo : j ohm/fase Impedans nullsystem Zo : ohm 79.4 grader Jordfeil kompens.faktor ((Ro/R+)-1)/3 kr : Jordfeil kompens.faktor ((Xo/X+)-1)/3 kx : Jordfeil kompens.faktor ((Zo/Z+)-1)/3 kz : 0.90 Vinkel = 13.1 grader Kortslutningseffekt Sk : MVA (base = 132 kv) Ledningslengde l : km Kapasitive data for hele ledningen (avgreninger medregnet) Fase-jord kapasitet Co : nf Kapasitiv jordfeilstrøm Io : A (base = 132 kv) 2/14

3 Jacobsen elektro System Data Kortslutningsdata for tilknyttet system ref. 132 kv Maksimal innmating forutsetter : Bak rele: Maks innmating bak rele oppgitt til 640 MVA av kunde Andre linjeende: Maks innmating oppgitt til 513 MVA av kunde Minimal innmating forutsetter : Bak rele: Min innmating bak rele oppgitt til 152 MVA av kunde Andre linjeende: Min innmating oppgitt til 100 MVA av kunde Feilsted Feilsted Max = 640 MVA Min = 152 MVA ka ka min MVA MVA Andeby Andeby Andeby Andeby Rele Rele Rele Rele MVA MVA MVA MVA Nordby Nordby Nordby Nordby ka max ka min MVA MVA Max = 513 MVA Min = 100 MVA Feilsted Feilsted Tre-fase feil Fase-fase feil Tre-fase feil Fase-fase feil Strømmer : Ik3p = Ik * 1.1 Strømmer : Ik2p = Ik * 1.73/2 Strømmer : Ik3p = Ik * 1.1 Strømmer : Ik2p = Ik * 1.73/2 Kortslutningsstrømmer for rele ref. 132 kv Max = 640 MVA Min = 152 MVA Andeby Andeby Andeby Andeby ka max Rele Rele Feilsted Feilsted Feilsted Rele Rele ka min ka max kamin MVA MVA MVA Nordby Nordby Nordby Nordby Feilsted Max = 513 MVA Min = 100 MVA Tre-fase feil Fase-fase feil Tre-fase feil Fase-fase feil Strømmer : Ik3p = Ik * 1.1 Strømmer : Ik2p = Ik * 1.73/2 Strømmer : Ik3p = Ik * 1.1 Strømmer : Ik2p = Ik * 1.73/2 Maksimum last og lysbuemotstand Maks laststrøm / Min lastimpedans : 252 A Min. spenning = 63 kv Lastimpedans = Ω 20% overlast av strømtrafo Min strøm for lysbuemotstand (Andeby) : ka Faseavstand = 4.5 m Fase-motstand = Ω Min strøm for lysbuemotstand (Nordby) : ka Faseavstand = 4.5 m Fase-motstand = Ω Alle beregninger av lysbuemotstand er angitt i faseverdi og basert på von Warringtons formel 3/14

4 Fabrikant - modell : Siemens - 7SA6 Plassert / tilkoplet : Avgang Nordby Utløsefunksjoner : Ut effektbryter og synk.sjekk Strømtrafo (Ip/Is) : 200 / 5 A (Omkoplbar /5/5), kl. 5P20 Spenningstrafo (Up/Us) : 132 / 0.11 kv Omregningsfaktor : Z primært * = Z sek (releinnstilling) Strømtrafo (Iop/Ios) : / A Spenningstrafo (Uop/Uos) : / kv (Sheet rev. 1) Relebeskrivelse Funksjonsverdier Kommentarer In : 1 eller 5 A 5 A Bruker veil. : C53000-G1176-C133-1 Ion : 5 A / Highly Sensitive 5 A Un : V 110 V 0100 SCOPE OF FUNCT Grp Change OPTION Disabled Kun en innstillingsgruppe tilgjengelig 0110 Trip mode 3 pole only 0114 Dis.PICKUP Z< (quadrilat.) Distansevern start program 0120 Power Swing Disabled Pendelsperre er IKKE i bruk 0121 Teleprot. Dist. Disabled INGEN HK-kommunikasjon i bruk DTT Direct Trip Disabled 0124 SOTF Overcurrent Disabled 0125 Weak Infeed Disabled 0126 BACK-UP O/C Disabled Overstrømsmodul blokkert 0130 Sens. Earth Flt Disabled 0131 Earth Fault O/C Disabled 0132 Teleprot. E/F Disabled 0133 Auto Reclose Disabled 0134 AR control mode Trip w/ Tact (ikke relevant) 0135 Synchro-Check Enabled Synkronisering og spenning kontroll 0137 Overvoltage Disabled 0138 Fault Locator Enabled Avstandsmåler er i bruk 0139 Breaker feilure Disabled 0140 TripCirc. Superv. Disabled 0142 Ther. Overload Disabled 0150 AnalogOutput B1 Disabled 0151 AnalogOutput B2 Disabled 0152 AnalogOutput D1 Disabled 0153 AnalogOutput D2 Disabled 0200 POWER SYSTEM DATA CT STARPNT TOWARDS LINE Stjernepunkt på strømtr. mot linjeside (Stjernepkt strømtrafo ihht tegn.underlag) 0203 Unom PRIMARY 132 kv Spenningstrafo primær side (fase-fase) 0204 Unom SECONDARY 110 V Spenningstrafo sek. side spenning (f-f) 0205 CT PRIMARY 200 A Strømtrafo primær side (i fasene) 0206 CT SECONDARY 5 A Strømtrafo sekundær side (i fasene) 0207 SystemStarpoint Peterson-Coil earthed (132 kv nivå normalt spolejordet) 0210 U4 Transformer Usync TRANSFORMER Spg. fra ssk tilkoblet (for synk.sjekk) 0211 : (0.01) Uph/Ud = 1.00 Forhold spenningstrafo (f-j / åpen delta) 0212 Usync connect. L1-L2 VT kobling for synkronisering spenning 0214 : Phi = 0 Vinkel Usync-Ulinje 0215 : Ul/Us = 1 Ulinje/Usync forhold 0220 I4 Transformer In PROTECTED LINE Måler DENNE linjens nullstøm 0221 I4/Iph CT: 0,01-5 (0,001) 1 Forhold mellom strømtrafo (f-j / f-f) 4/14

5 0230 Rated frequency fn 50 Hz Merkefrekvens er 50 Hz 0235 Phase sequence L1 L2 L Distance Unit km Måleenhet ved avstandsmåling 0237 Format Z0/Z1 RE/RL and XE/XL Innst,format for nullsekv. komp.faktor 0239 : T-CB cl = 0.06 Operasjonstid effektbryter 0240 : (0.01) TminTr = 0.15 s Min. varighet av utløsesignal 0241 : (0.01) TmaxCl = 1 s Maks. varighet av lukkesignal 0242 : 0-30 (0.01) T-CB-d = 0.3 s Dødtid for CB test-gik LINE DATA, GENERAL 1103 FullScaleVolt. Uprim = 132 kv Primær driftssp. for beskyttet anl.del 1104 FullScaleCurr. Iprim = 624 A Primær driftsstrøm for beskyttet anl.del 1105 : (1) Angle = 70 grad Linje vinkel (øline) Referanse for avstandsmåler : 1110 : X' = 0.41 ohm/km pr Reaktans per lengdeenhet X' = ohm/km sek 1111 : (0.1) Length = 30.3 km Linjelengde Komp. faktorer 1116 : (0.01) RE/RL = 0.32 RE/RL (Z1) = ((Ro / Rl) -1) / : (0.01) XE/XL = 0.95 XE/XL (Z1) = ((Xo / Xl) -1) / : (0.01) RE/RL = 0.32 RE/RL(Z1B..Z5) = ((Ro / Rl) -1) / : (0.01) XE/XL = 0.95 XE/XL (Z1B..Z5) = ((Xo / Xl) -1) / : (0.01) Ipole = 0.1 A sek Minimum strøm for når bryter er åpen 1131 : 2-70 (1) Upole = 30 V Minimum spenning for når bryter er åpen 1132 : (0.01) SI TIME = 3 s SOTF aktiviseringstid 1134 Line Closure Current flow OR ManCl BI Kriterie for gjenkjenning av sp.setting 1135 RESET TRIP CMD Pole Open Current Kriterie for RESET av TRIP kommando Hvis signal om brytertilstand taes inn på binærinngang kan dette også benyttes som signal for Line closure (adr. 1134) og reset trip cmd (adr. 1135). Sjekkes ved idriftsettelse : (0.5) I CT sat = 100 A Metningsgrense for strømtrafo 1150 : SI tman = 3 s SOTF aktiviseringstid etter man lukking 1151 SYN.MAN.CL WITH SYNC-CHECK Man close med/uten synkronisering 1156 Trip2phFlt 3 pole Utløsetype ved 2-fase feil 1200 DIST.PROT Dist. Prot. ON 1202 : (0.05) Iph> min = 0.5 A sek Strømgrense for distansemåling 1203 : (0.05) 3Io> = 10 A sek Strømnivå for jordomkopling Nivå for jordomkopling: 400 A prim 1204 : (1) /oo 3Vo> = V Ikke tilgj./relevant for spolejordet nett 1205 : (1) 3Vo>com = 30 V Spenningsnivå 3Uo komp./isolert nett 1206 : T3Io = 0.04 s Tidsforsinkelse 1-fase feil komp/isolert 1207 : Io/Iphma= 0.1 3Io> helning stabilisering (default verdi) 1215 Paral. Line Comp. NO Komp av parallelle linjer IKKE i bruk 1220 Phase pref 2phe L3 (L2) acyclic Fase preferanse ved 2 fase-jord feil Ph-E Faults < 1..5 ( irrelevant spolejordet nett) Valg av målesløyfe ved 2 fase-jord feil 1232 SOTF Zone With zone Z1B Momentan utløsning ved SOTF 1241 : /oo Rload = 115 ohm/prim Minimum lastimpedans f-j = ohm/sek 80% av beregnet min. lastimpedans 5/14

6 1242 : (1) Øload = 35 grad Maksimum lastvinkel f-j 1243 : /oo Rload = 115 ohm/prim Minimum lastimpedans f-f = ohm/sek 1244 : (1) Øload = 35 grad Maksimum lastvinkel f-f Uavhengige målesoner Z1..Z5 1.sone 1301 Op. mode Z1 Forward 1.sone rettet FOROVER 1302 : R(Z1) = 18 ohm/f prim R(Z1) er resistiv utstrekning 1302 = 0.6 ohm/f sek Dekker 85% av linja X(Z1)=0.85*12.43=10.6 ohm/f prim 1303 : X(Z1) = 10.6 ohm/f prim X(Z1) er reaktiv utstrekning 1303 = ohm/f sek Ønsker lysbuedekning: R(Z1)=( )*1.2=17.9 ohm/f prim 1304 : RE(Z1) = 26 ohm/f prim RE(Z1) er resistiv utstrekning f-j 1304 = ohm/f sek 1305 : 0-30 (0.01)/oo T1-1ph = 0 s Tidsforsinkelse sone 1 (1 fase) 1306 : 0-30 (0.01)/oo T1mPh = 0 s Tidsforsinkelse sone 1 (flerfase) Sonereduksjonsvinkel : 1307 : 0-30 (1) Vinkel = 2 grad Sonereduksjonsvinkel (last komp.) Erfaringsverdi (for ikke å være overrekkende) OBS: Vinkel (alpha) vises ikke i karakt. 2.sone 1311 Op. mode Z2 Forward 2.sone rettet FOROVER 1312 : R(Z2) = 22.4 ohm/f prim R(Z2) er resistiv utstrekning 1312 = ohm/f sek 30% margin mot 2. sone for vern Nordby-Blokksberg R(Z2)=( )*1.5=22.4 ohm/f prim X(Z2)=0.7*( )=17.7 ohm/f prim 1313 : X(Z2) = 17 ohm/f prim Dekker 140% av linja Andeby-Nordby 1313 = ohm/f sek X(Z2) er reaktiv utstrekning 1314 : RE(Z2) = 40 ohm/f prim RE(Z2) er resistiv utstrekning f-j 1314 = ohm/f sek 1315 : 0-30 (0.01)/oo T2-1ph = 0.3 s Tidsforsinkelse sone 2 (1 fase) 1316 : 0-30 (0.01)/oo T2mPh = 0.3 s Tidsforsinkelse sone 2 (flerfase) 1317 Trip 1pole Z2 NO Ikke enpolig utl. ved enfase feil 3.sone 1321 Op. mode Z3 Forward 3.sone rettet FOROVER 1322 : R(Z3) = 35 ohm/f prim R(Z3) er resistiv utstrekning 1322 = ohm/f sek 1323 : X(Z3) = 35 ohm/f prim X(Z3) er reaktiv utstrekning 1323 = ohm/f sek X(Z3) stilles for sikkert å dekke Grytåga 1324 : RE(Z3) = 70 ohm/f prim RE(Z3) er resistiv utstrekning f-j 1324 = ohm/f sek 1325 : 0-30 (0.01)/oo T3 = 0.9 s Valgt 3. sonetid for hele området 6/14

7 4.sone 1331 Op. mode Z4 Non-Directional 4.sone ikke retningsbestemt Urettet sone for å dekke ssk best mulig 1332 : R(Z4) = 9 ohm/f prim R(Z4) er resistiv utstrekning 1332 = 0.3 ohm/f sek Ikke sikker dekning av lysbuemotstand i sperreretning 1333 : X(Z4) = 3 ohm/f prim X(Z4) er reaktiv utstrekning 1333 = 0.1 ohm/f sek Margin mot 2.sone Leirosen-Sørby 1334 : RE(Z4) = 9 ohm/f prim RE(Z4) er resistiv utstrekning f-j 1334 = 0.3 ohm/f sek 1335 : 0-30 (0.01)/oo T4 = 0.3 s Tidsforsinkelse sone 4 5.sone 1341 Op. mode Z5 Non-Directional 5.sone ikke retningsbestemt 1342 : R(Z5) = 50 ohm/f prim R(Z5) er resistiv utstrekning 1342 = ohm/f sek 1343 : X(Z5)+ = 130 ohm/f prim X(Z5)+ er reaktiv utstrekning forover 1343 = ohm/f sek 1344 : RE(Z5) = 80 ohm/f prim RE(Z5) er resistiv utstrekning f-j 1344 = ohm/f sek 1345 : 0-30 (0.01)/oo T5 = 2 s Tidsforsinkelse sone : X(Z5)+ = 130 ohm/f prim X(Z5)- er reaktiv utstrekning bakover 1346 = ohm/f sek Avhengig målesone Z1B Benyttes til SOTF, stilt som 2. sone, men er urettet og momentan 1351 Op. mode Z1B Non-Directional Z1B.sone ikke retningsbestemt 1352 : R(Z1B) = 22.4 ohm/f prim R(Z1B) er resistiv utstrekning 1352 = ohm/f sek 1353 : X(Z1B) = 17 ohm/f prim X(Z1B) er reaktiv utstrekning 1353 = ohm/f sek 1354 : RE(1B) = 40 ohm/f prim RE(1B) er resistiv utstrekning f-j 1354 = ohm/f sek 1355 : 0-30 (0.01)/oo T1B1ph = 0 s Tidsforsinkelse sone 1B enfase 1356 : 0-30 (0.01)/oo T1Bmph = 0 s Tidsforsinkelse sone 1B flerfase AR->Z1B YES Z1B aktiviseres før 1. GIK (int. eller ekst) 2000 EFFEKTPENDLING 2100 TELEPROT. DIST. Effektpendling ikke i bruk Teleprot. ikke i bruk 2200 FCT DIRECT TRIP 2400 FCT SOTF-O/C 2500 FCT WEAK INFEED 7/14

8 2600 BACK-UP O/C 3000 Sens. Earth Fault 3100 FCT EARTH FAULT O/C 3200 FCT TELEPROT. E/F 3400 Auto Reclose 3500 Synchronism 3501 FCT Synchronism ON 3502 : 1-60 Dead volt. = 22 V Spenningsgrense død linje/ssk. (f-j) 3503 : Live volt. = 88 V Spenningsgr. spenningsatt linje/ssk. (f-j) 3504 : U max. = 121 V Maksimal tillatt spenning 3507 : (0.01) /oo T-syn dur = 3 s 3508 : 0-30 (0.01) /oo T sync st. = 0.3 s Synk. sjekk betingelsene må være oppfylt i denne tiden. Stilt likt som andre vern i nettet 3510 Op.mode with AR < : 1-40 Volt.Diff = V Ikke relevant (ikke GIK) 3512 : (0.01) Freq.Diff = Hz 3513 : 2-60 AngleDiff = grad 3515 Synch-Check < 1..2 Spenning ssk/linje og synk. før AR 3516 Usync> U-line< < 1..2 Spenning ssk / død linje før AR 3517 Usync> U-line> < 1..2 Død ssk / spenning linje før AR 3518 Usync< U-line< < 1..2 Død ssk / død linje før AR 3519 Override < 1..2 Overstyring av test/sjekk før AR 3530 Op.mode with MC without cons. of CB closing time 3531 : 1-40 Volt.Diff = 10 V Stilt likt med vern andre vern i nettet 3532 : (0.01) Freq.Diff = 0.03 Hz Tillater kun parallelling 3533 : 2-60 AngleDiff = 30 deg 3535 Synch-Check YES Spenning ssk/linje og synk. før MC 3536 Usync> U-line< YES Spenning ssk / død linje før MC 3537 Usync> U-line> YES Død ssk / spenning linje før MC 3538 Usync< U-line< NO Død ssk / død linje før MC 3539 Override NO Overstyring av test/sjekk før MC 3700 Voltage Protection 8/14

9 3800 FAULT LOCATOR 3802 Start: TRIP 3805 Parallell line comp: NO Load comp:yes, da en ønsker best 3806 Load compensation: YES mulig avstandsangivelse ved feil 3811 : (0.01) Tmax = 0.3 s Ikke relevant da man ikke har BCD (default verdi) 3900 FCT Breaker Failure 4000 FCT TRIP SUPERVISION 4200 Thermal Overload 9/14

10 Karakteristikk nr. 1 : ohm/fase Sone 1,Z1B og 2 (fase-feil) 30 Blokksberg 20 sone 2 Nordby 10 sone 1 (OBS: Vinkel (alpha) vises ikke i karakt.) 0 Andeby Sørby -10 sone Z1B /14

11 200 Karakteristikk nr. 2 : ohm/fase Alle soner (fase-feil) XT,Blokksberg Zlast Blokksberg /14

12 Karakteristikk nr. 3 : ohm/loop Sone 1,Z1B og 2 (fase-jord) 50 Blokksberg Sone 2 Nordby Sone 1 0 Andeby /14

13 Karakteristikk nr. 4 : ohm/loop Alle soner (fase-jord feil) 200 Sone 5 lastsperre 100 lastsperre sone 3 Zlast NB: vernet vil ikke løse utenfor lastsperre-området /14

14 Jacobsen elektro Wischer rele Fabrikant - modell Plassert / tilkoplet Utløsefunksjoner : Siemens - 7SN600 : Avgang Nordby : Signal jordfeil (forover og bakover retning) Strømtrafo (Iop/Ios) : 200 / 5 A Spenningstrafo (Uop/Uos) : 132 / 0.11 kv (Sheet rev. 1) Relebeskrivelse Funksjonsverdier Kommentarer Dok. : E50417-G1176-C128-A3 In : 1 / 5 In = 5 A Merkestrøm. Un : 100 / 110 Un = 110 V Merkespenning Ønsket innstilling: PICK-UP SENSITIVITY: Ca. halvparten av total jordfeilstrøm Io> : 2-30 (4) & Io> = 60 A prim Totale jordfeilstrømmer i nettet antas (4) Io> = 1.5 A sek til ca. 300 A (ihht kunde) Uo> : 10 / 20 / 30 / 50 Uo> = 30 V sek Innstillinger sjekkes mot innstilling av andre nettet DIRECTIONAL INDICATION: Io i/p filt : (100) Io i/p filt = 150 µs Min. varighet av Io transient t win Uo : 1 / 4 t win Uo = 4 ms Tidsvindu for spenningstransient Beholder fabrikkinnstillinger TRANSIENT FAULT INDICATION: Suppr. : YES / NO Suppr. = NO Undertrykk bryteroperasjoner i 90 ms? EVALUATION OF CONT. E/F: Signal varig jordfeil benyttes ikke t Uo> : (0.8) t Uo> = 2.4 s Varighet av Uo før signal føres frem Crit. 1 : Uo / Uo & Trans E/F Crit. 1 = Uo & Trans E/F Kriterie for å gi signal om stående feil * Crit. 2 : Non-directional / Fwd Crit. 2 = Forward Kriterie for å gi signal om stående feil * CONTROLS Timer for automatic reset: t reset : 3 / 10 / oo t reset = 10 s Binary inputs : Threshold for remote reset: V reset : 19 / 75 V reset = V DC remote setting/reset benyttes ikke Threshold for blocking (freeze sign.): V block : 19 / 75 V block = V DC Switch / Jumper settings Jumper X2 : 1-2 Switch S2 S2.1 : ON Switch S3 S3.1 : OFF Current rating * S2.2 : OFF S3.2 : OFF * S2.3 : ON S3.3 : ON Jumper X30 : S2.4 : ON S3.4 : ON Reset threshold S2.5 : ON S3.5 : ON Jumper X31 : S2.6 : ON S3.6 : ON Blocking threshold S2.7 : OFF S3.7 : ON (19 V : 1-2 or 75 V : 2-3 ) S2.8 : OFF S3.8 : OFF * Manual ikke entydig på dette punktet - brytere S2.2 og S2.3 kan være feil innstilt 14/14

Forskriftskrav jordfeil

Forskriftskrav jordfeil Agenda/læringsmål Agenda: Gå gjennom relevante forskriftskrav Læringsmål: Vite hvilke bestemmelser i FEF2006 som er relevante for jordfeilshåndtering Hva må vern stilles på for å håndtere forskriftskravene

Detaljer

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig Eksamensoppgave. Fag: Kraftelektronikk og relévern. Lærer: Even Arntsen (tel. +4799717806) Gruppe: HiG,KaU og HiØ Dato: 2013.12.19 Tid: 4 timer Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10 Hjelpemidler: Egne

Detaljer

E 60 E 50. E PFSP Cu 3x1,5/1,5

E 60 E 50. E PFSP Cu 3x1,5/1,5 1 2 3 4 4300 -Q3 3 In,A=100 På -T1 IT/240V/100kVA -Q1 3+N In,A=400 På -W2 TFXP Al 4x240 T 100 -Q4 3 In,A=100 På PFSP Al 3x50/16 E 60 430002 -Q1 4302 -F1 3 C10 På -Q7 2 In,A=25 På -F3 3 B10 På E 30 440201

Detaljer

RefleX vern og kontroll

RefleX vern og kontroll RefleX vern og kontroll RefleX - 1504 Overstrømvern Retningsbestemt jordfeilvern Fase ubalanse vern Kommunikasjon (IEC 60 870-5-103) -trinn I>, -trinn Iø fase-ubalanse Modell 1504 1504 PRD 1.10 b acobsen

Detaljer

Energiforsyning Side: 1 av 62

Energiforsyning Side: 1 av 62 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 13.4.3 Energiforsyning Side: 1 av 6 1 ARBEIDETS OMFANG...3 ENINJE SKJEMA...4 3 GENEREE KRITERIA FOR INNSTIING OG MARGINER...5 3.1 Innstilling av distansevern...5

Detaljer

RefleX² vern og kontroll

RefleX² vern og kontroll 2 RefleX² vern og kontroll RefleX² - 205 Overstrømvern Retningsbestemt jordfeilvern Fase-ubalanse vern Automatisk gjeninnkobling Kommunikasjon (IEC 60 870-5-103) 2-trinn I>, 2-trinn Io GIK og fase-ubalanse

Detaljer

Jordfeil. Agenda/læringsmål

Jordfeil. Agenda/læringsmål Agenda/læringsmål Agenda: Systemjording Måleprinsipper Verntyper Beregningseksempler Læringsmål: Muligheter/begrensninger ved ulike typer jordfeilvern Hva er hensiktsmessig systemjording for ulike nett

Detaljer

RefleX² vern og kontroll

RefleX² vern og kontroll RefleX² vern og kontroll RefleX² - 03 Overstrøm vern Jordfeilspenning vern Kommunikasjon (IEC 60870-5-103) 3-trinn overstrøm -trinn jordfeil-spenning Modell 03 03 PRD 3.06 Meny (Innstillingsruppe 1) Driftsdisplay

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) U 15 TN-S/400V/1250kVA

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) U 15 TN-S/400V/1250kVA 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm A A 244 -Q0 Kabel 342.1 22 kv -T1 22kV Rom 244 BD2-1250 Al 4x1x706/706

Detaljer

A -WS01 -Q1 2 In,A=500 På

A -WS01 -Q1 2 In,A=500 På 1 2 3 4 -T1 66kV IT/22000V/10000kVA KILBOTN A -WS01 -Q1 2 In,A=500 På -W1 E 2000 BLX Al 3x1x150 1 -W2 E 2000 BLX Al 3x1x150 2 -W3 E 1000 BLX Al 3x1x150 -W5 T 1000 -W4 T 1000 -T2 22kV IT/240V/315kVA A DKBA

Detaljer

ABR1S618B ( ) Utgangsrelé 1NO+1NC 24VDC

ABR1S618B ( ) Utgangsrelé 1NO+1NC 24VDC Produktdatablad Karakteristikk ABR1S618B (41 721 76) Utgangsrelé 1NO+1NC 24VDC Alternativer Control circuit voltage limits Maksimum brytespenning Farge på kapsling Tilkoblinger Drop-out spenning Holding

Detaljer

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016 Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/koblingsanlegg/vedlegg/informasjon som skal oppgis til leverandør ved spesifisering av brytere (normativt) Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Banestrømforsyning

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m)

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm A A 244 -Q0 Kabel 342.1 22 kv Rom 244 -T1 BD2-1250 Al 2x2x1x706/706-W430000

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN.

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw/a i hovedstrøm A -T1 22kV IT/240V/50kVA -WST1 -F1 3 In,A=250 På A ALTEVIK -W1 EX Al

Detaljer

FEILSTRØMMER OG KORTSLUTNINGSVERN I NETT MED DISTRIBUERT PRODUKSJON. Forfatter: Jorun I. Marvik, stipendiat ved NTNU

FEILSTRØMMER OG KORTSLUTNINGSVERN I NETT MED DISTRIBUERT PRODUKSJON. Forfatter: Jorun I. Marvik, stipendiat ved NTNU FEILSTRØMMER OG KORTSLUTNINGSVERN I NETT MED DISTRIBUERT PRODUKSJON Forfatter: Jorun I. Marvik, stipendiat ved NTNU Sammendrag: Distribuert generering () betyr at produksjonsenheter kobles til i distribusjonset,

Detaljer

RefleX² vern og kontroll

RefleX² vern og kontroll RefleX² vern og kontroll RefleX² - 0 Overstrømvern Jordfeil strømvern Fase ubalanse vern Kommunikasjon (IEC 60 870-5-103) 3-trinn I>, -trinn Jordstrøm og fase-ubalanse Model 0 0 PRD 3.0 Meny (Innstillingsgruppe

Detaljer

Oversikt over metodikk i Liisa Pottonens avhandling

Oversikt over metodikk i Liisa Pottonens avhandling Oversikt over metodikk i Liisa Pottonens avhandling GKj februar/mars/april 2005 basert på pre-exam versjon januar 2005 og ferdig avhandling april 2005 1 Universitetet i Helsinki doktorarbeid Liisa Pottonen

Detaljer

SIE 1020 Elektriske kraftsystemer. Øving 6

SIE 1020 Elektriske kraftsystemer. Øving 6 Gitt: 25.02.00 Leveres: 13.03.00 SIE 1020 Elektriske kraftsystemer Øving 6 Formål: - Sette seg inn i feilanalyse ved hjelp av symmetriske komponenter. Beregningsmetodikk. - Forstå koblingen mellom +, -

Detaljer

Feilene i 66 kv nett under Minne og Frogner den 25.01.2011. Kjetil Ryen Nettutbygging, Stasjoner, Transformatorer, BST 17.10.2010

Feilene i 66 kv nett under Minne og Frogner den 25.01.2011. Kjetil Ryen Nettutbygging, Stasjoner, Transformatorer, BST 17.10.2010 Feilene i 66 kv nett under Minne og Frogner den 25.01.2011 Kjetil Ryen Nettutbygging, Stasjoner, Transformatorer, BST 17.10.2010 TIRSDAG 25. JANUAR 2011, RETT FØR KLOKKA 15.22 17. oktober 2012 2 KABELEN

Detaljer

Analyseverktøy. Eltransport Hva trenger vi å vite

Analyseverktøy. Eltransport Hva trenger vi å vite Eltransport Hva trenger vi å vite Spenninger: for lave eller for høye? Tapene: for store? Overlast på linjer? Reaktiv effekt produsert i generatorer Konsekvenser av feil i nettet: for eksempel utfall av

Detaljer

Brytning av små induktive strømmer

Brytning av små induktive strømmer Brytning av små induktive strømmer 1. Når skjer dette? 2. Hvorfor kan dette være vanskelig? 3. Hvordan håndterer man det? Magne Runde SINTEF Energi magne.runde@sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 Ved

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi LØSNINGSFORSLAG OPPG 1-6 KRAFTNETT LØSNINGSFORSLAG TELE3005-A 14H. Elektriske forsyningsanlegg

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi LØSNINGSFORSLAG OPPG 1-6 KRAFTNETT LØSNINGSFORSLAG TELE3005-A 14H. Elektriske forsyningsanlegg Kandidatnr: HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi OPPG 1-6 KRAFTNETT Eksamensdato: 16. desember 2014 Varighet/eksamenstid: 09.00-14.00 Emnekode: Emnenavn: Klasse: Studiepoeng: 10 TELE3005-A

Detaljer

Dokumentasjon for anlegget

Dokumentasjon for anlegget Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Statens vegvesen Kunde, eier Statens vegvesen Region Øst 2605 LILLEHAMMER Tel Utarbeidet av Tel 67571100 TE01 001 80 A 2 m PN 4G35 CU T01 SK-01 010 2 m PN 5G25

Detaljer

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2.

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm -WS4300 A L1,L2,L3,PE -Q1 3 -P1 In,A=63 På PFSP Cu 3x16/16 -W430000 C

Detaljer

Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner

Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner Brukermøte spenningskvalitet Kielfergen 13. 25. September 2009 Tarjei Solvang, SINTEF Energiforskning AS tarjei.solvang@sintef.no

Detaljer

UPS er for Industri & Offshore

UPS er for Industri & Offshore UPS er for Industri & Offshore Tilleggskrav utover standard UPS-krav IFEA Kurs UPS-løsninger Bruk, oppbygging Protection og selektivitet notice 12. / Copyright & 13. juni notice 2012 Introduksjon Petroleumsindustrien

Detaljer

KS KS KS KS

KS KS KS KS 1 2 3 4 A DRONNINGENS GT. 10, 100 NALF 24 kv 200MVA -Q0 Gatelysmodul, SLBM 400A, 7stk Instrumentlist Nullsp.avleder Bryter NALF 24kV Transformator 500 kva A -T1 22kV TN-C/415V/500kVA -W100 TXXP Al 3x1x300

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com Sikker dørkontroll og ekstra I/O Installasjonsmanual (ver 1.0) www.supremainc.com Produkt innhold i pakken Frontpanel funksjoner Bunnpanel funksjoner Koblinger for eksterne funksjoner Installasjon eksempel

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Energiforsyning Side: 1 av 61

Energiforsyning Side: 1 av 61 Energiforsyning Side: 1 av 61 1 Arbeidets omfang... 3 Enlinje skjema... 4 3 Generelle kriteria for innstilling og marginer... 5 3.1 Innstilling av distansevern... 5 3. Innstilling av overstrømsvern...

Detaljer

Relevern ganske enkelt! RefleX2

Relevern ganske enkelt! RefleX2 Relevern ganske enkelt! RefleX2 I vår nye generasjon av relevern har vi beholdt konseptet med et brukervennlig grensesnitt. Vernet leveres ferdig konfigurert. Det som gjenstår er å legge inn innstillinger

Detaljer

Nødstrømsaggregat til Haukeland Universitetssykehus, tilleggsdokument 1.

Nødstrømsaggregat til Haukeland Universitetssykehus, tilleggsdokument 1. Bergen 7. juli 2011 Nødstrømsaggregat til Haukeland Universitetssykehus, tilleggsdokument 1. Innkomne spørsmål og tilleggsspørsmål. Innkomne spørsmål: Er det planlagt noen felles befaring vedrørende anbudskonkurransen?

Detaljer

Bråteveien_GS_veg_400V

Bråteveien_GS_veg_400V TILKOPLING_HAFSLUND F0 HAFSLUND 125 A/gG FRA_HAFSLUND 300 m TFXP 4G240 AL INNTAK F1 INNTAKSSIKRING 63 A 300 ma INTERNKABEL 5 m PN 5G16 CU FORSYNINGSSKAP Anleggets adresse Anlegg Dato 28.08.2014 140824

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske forsyningsanlegg TELE3005-A Kraftnett ØVING 2

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske forsyningsanlegg TELE3005-A Kraftnett ØVING 2 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske forsyningsanlegg TELE3005-A Kraftnett ØVING 2 Faglærer: Ola Furuhaug Utlevert: 22.10.15 Innleveres: 30.10.15 (kl 1500) 1. Forskrifter

Detaljer

TSXCTY2C ( ) Opp/ned teller 1 MHZ SSI

TSXCTY2C ( ) Opp/ned teller 1 MHZ SSI Produktdatablad Karakteristikk TSXCTY2C (45 007 86) Opp/ned teller 1 MHZ SSI Hovedkarakteristikk Produktspekter Modicon Premium Automation platform Produkt eller komponent type Measurement and counter

Detaljer

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09363 Fordeling 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09364

Detaljer

Jording I Kraftforsyning. Arne Leif Strømsnes

Jording I Kraftforsyning. Arne Leif Strømsnes Jording I Kraftforsyning Arne Leif Strømsnes FEF 5-5. Jordingssystem Jordingssystem skal være dimensjonert og utført slik at det ved feilsituasjoner i det elektriske anlegget ikke oppstår fare for liv,

Detaljer

Notat. Statnett. OA-v. Sak:

Notat. Statnett. OA-v. Sak: Statnett Notat Sak: Veileder for når systemansvarlig skal informeres og deretter ev. fatte før idriftsettelse av nye anlegg eller endringer i egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet

Detaljer

Selektivitet i lavspenningsinstallasjoner. Generellt om selektivitet Spesielle utfordringer Dagens løsninger Fremtidens løsning?

Selektivitet i lavspenningsinstallasjoner. Generellt om selektivitet Spesielle utfordringer Dagens løsninger Fremtidens løsning? Generellt om selektivitet Spesielle utfordringer Dagens løsninger Fremtidens løsning? Program Hva er selektivitet? 400V 400V I> I> 400V 400V Ved overbelastning eller kortslutning skal det skje utkobling

Detaljer

SR2B201BD ( ) Zelio Logic kompakt reléerstatter med/uten display. Antall I/O kan ikke utvides.

SR2B201BD ( ) Zelio Logic kompakt reléerstatter med/uten display. Antall I/O kan ikke utvides. Produktdatablad Karakteristikk SR2B201BD (45 023 06) Zelio Logic kompakt reléerstatter med/uten display. Antall I/O kan ikke utvides. Hovedkarakteristikk Produktspekter Produkt eller komponent type Zelio

Detaljer

Vern og overvåkning av undervanns kraftsystem, Bjørn Bungum, Unitech Power Systems. 20 May 2011 Unitech Power Systems as 1

Vern og overvåkning av undervanns kraftsystem, Bjørn Bungum, Unitech Power Systems. 20 May 2011 Unitech Power Systems as 1 Vern og overvåkning av undervanns kraftsystem, Bjørn Bungum, Unitech Power Systems 20 May 2011 Unitech Power Systems as 1 Agenda Bakgrunn Vernfilosofi Lange AC kabler Måling og uttesting Kontrollsystem

Detaljer

Overspenninger Resonanser ved AUS-arbeider i 12 24 kv-anlegg

Overspenninger Resonanser ved AUS-arbeider i 12 24 kv-anlegg AUS-seminar i Bergen 12 13 okt. 2011 Overspenninger Resonanser ved AUS-arbeider i 12 24 kv-anlegg Vårt mantra: Høyest mulig sikkerhet til lavest mulig kostnad. Foredragsholder: Harald Thomassen Fortum

Detaljer

Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr.

Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs i hovedstrøm R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw -W1 -Q1 2 In,A=1250 På TFSP Al 3x3x240/70 30 E Inntak 15,5kW IT/230V,

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4.l Infrastruktur Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.04 Kontrollister Innvendig sikringsanlegg - NSB-87 Rev.

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4.l Infrastruktur Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.04 Kontrollister Innvendig sikringsanlegg - NSB-87 Rev. Generelle tekniske krav Side: 1 av 7 1 KONTROLLISTE DIODER...2 2 KONTROLLISTE KONDENSATORER...3 3 KONTROLLISTE OVERSPENNINGSVERN...4 4 KONTROLLISTE PLS...5 5 KONTROLLISTE PLS RELEUTGANGSKORT...6 6 KONTROLLISTE

Detaljer

AC/DC Power supplies, switch mode AC/DC Kraftaggregater, switch mode

AC/DC Power supplies, switch mode AC/DC Kraftaggregater, switch mode AC/DC Power supplies, switch mode AC/DC Kraftaggregater, switch mode The switch mode technology makes our power supplies compact and more efficient, and lower their stand-by power consumption. Svitsj-teknologien

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

Vern og kontroll reflexx 250 IKA

Vern og kontroll reflexx 250 IKA kjøter Vern og kontroll reflexx 250 IKA Overstrømsvern Jordfeil spenningsvern Gjeninnkoblingsautomatikk Synkroniseringsautomatikk Kommunikasjonsprotokoll IEC 60870-5-103 Brukermanual Page 2 of 25 Innhold

Detaljer

ELKO Universal Relé er spesielt laget for styring av apparater med kraftige startstrømmer ved innkobling eller høye transientspenninger ved utkobling.

ELKO Universal Relé er spesielt laget for styring av apparater med kraftige startstrømmer ved innkobling eller høye transientspenninger ved utkobling. NB 377 8.1.2009 Rev 1.0 Bruksanvisning for ELKO Universal Relé. RS16 art.nr. 4543 ELKO Universal Relé er spesielt laget for styring av apparater med kraftige startstrømmer ved innkobling eller høye transientspenninger

Detaljer

TEKNISKE KRAV. Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett. Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett

TEKNISKE KRAV. Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett. Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett TEKNISKE KRAV Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett Mal godkjent av: AS(LARSHS) Utgave: 1.2 Eier Lyse Elnett AS Status: Utkast

Detaljer

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI A-klasse og A-klasse SI IEC/EN 61009-1 IEC/EN 61009-2-1 Spenningsuavhengig teknologi PB113707-40 PB113706-40 PB113708-40 DB122605 DB122606 b DCP Vigi jordfeilautomat gir: v beskyttelse av forbrukskurser

Detaljer

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369 Relé Dold Installasjonsrelé 370 Impuls relé 370 Modulær relé 370 Lampetest 371 Tidsrelé 372 Multifunksjon IK 372 Multifunksjon MK 372 Overvåknings relé 373 Isolasjonsovervåkning 373 Spenningsovervåkning

Detaljer

Tekniske krav - Plusskunde

Tekniske krav - Plusskunde 1. Krav til spenningskvalitet Innledning Den kraft som mates inn på Nettselskapets nett skal overholde de til enhver tid gjeldende krav til spenning og effektflyt som følger av Avtaleforholdet, med mindre

Detaljer

TPC - Oppgradering. Aktivdelen inspiseres og sjekkes for aldring, mangler og feil

TPC - Oppgradering. Aktivdelen inspiseres og sjekkes for aldring, mangler og feil TPC Transformator TPC - Oppgradering Aktivdelen inspiseres og sjekkes for aldring, mangler og feil Restlevetiden evalueres Montasje av TPC en, Utvasking av gammel olje og fuktighet i isolasjonen med White

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 INSTRUKSJONSMANUAL 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside http://www.scel.no

Detaljer

habit ElCad Nettdok Selektivitet, backup og backup med utvidet selektivitet (Utvidet funksjonalitet 16.09.2010)

habit ElCad Nettdok Selektivitet, backup og backup med utvidet selektivitet (Utvidet funksjonalitet 16.09.2010) Selektivitet, backup og backup med utvidet selektivitet (Utvidet funksjonalitet 16.09.2010) habit Software AS 26.01.2011 1 Bakgrunn Etter ønske fra flere kunder er funksjonalitet i Nettdok utvidet fra

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

FOLKEPARKEN L1,L2,L3,PEN SAMTLIGE UTTAK 250W IBEREGNET REAKTOR. MATEKABEL: 4x25 Ex Al. 22kV TN-C/400V/50kVA -T1 -W1 3. 0,25kW (0,36A) 0,25kW (0,36A)

FOLKEPARKEN L1,L2,L3,PEN SAMTLIGE UTTAK 250W IBEREGNET REAKTOR. MATEKABEL: 4x25 Ex Al. 22kV TN-C/400V/50kVA -T1 -W1 3. 0,25kW (0,36A) 0,25kW (0,36A) 1 2 3 4 FOLKEPARKEN A B -T1 -WS4301 -W1 3 L1,L2,L3,PEN 22kV TN-C/400V/50kVA -F1 3-W2 45 1 -W3 45 2 -W4 45 3 -W5 45 4 -W6 45 5 -W7 45 6 -W8 45 7 In,A=20 På -W9 45 -F2 2 C10 På 8 A B -W10 45 9 -W11 45 10

Detaljer

Havari ved Frogner Transformatorstasjon den 25. og 26.1.2011 og etablering av tiltak. Gunnar Svendsen

Havari ved Frogner Transformatorstasjon den 25. og 26.1.2011 og etablering av tiltak. Gunnar Svendsen Havari ved Frogner Transformatorstasjon den 25. og 26.1.2011 og etablering av tiltak. Gunnar Svendsen Minne, før feil Transformator T6 var koplet mot 66kV samleskinne B Før feil: T6 var tilkoplet 66kV

Detaljer

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS Oppstartsveiledning For bruk med UPS-modellene: 200 V, 4 8 kva 208/240 V, 4 8 kva, 4 8 kva 200 V, 4 16 kva 208/240 V, 4 16 kva, 4 16 kva LES FØRST rack-montert UPS rack-montert Extended Run Tårn-UPS Extended

Detaljer

Forum for Koblingsanlegg 2014: Mellomspenningsanlegg Luft- / gass-isolert

Forum for Koblingsanlegg 2014: Mellomspenningsanlegg Luft- / gass-isolert Forum for Koblingsanlegg 2014: Mellomspenningsanlegg Luft- / gass-isolert Rune Glomstein, Energy Management Siemens AS Restricted Siemens AG 2014 All rights reserved. siemens.com/answers Historisk utvikling,

Detaljer

Dokumentasjon for anlegget

Dokumentasjon for anlegget Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Tel Utarbeidet av Postboks 427, Skøyen Tel 2258000 INNTAK 25 m TXXP 4x5G240 CU 3200 A +AA=432.K02 XQA 630 A 60 m PFSP 3x3x240 AL 2 /... Tel 2258000

Detaljer

Småkraftverks evne til å takle nettfeil

Småkraftverks evne til å takle nettfeil NEF Teknisk møte Trondheim 24.-25. mars 2011 Småkraftverks evne til å takle nettfeil Av Astrid Petterteig, Trond Toftevaag og Jorun Marvik, SINTEF Energi AS Presentert av Astrid Petterteig Krav om at småkraftverk

Detaljer

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Hva må vi vite om kursen som skal beskyttes? Viktige valgkriteria for vern Krav fra NEK 400 for overstørmsbeskyttelse Andre vernelaterte nyheter i 2010 utgaven

Detaljer

RefleX vern og kontroll

RefleX vern og kontroll 2 RefleX vern og kontroll RefleX - 506 3 fase overstrøm vern 3 fase overspennings-vern 3 fase underspennings-vern IEC 60 870-5-03 F/O grensesnitt 3-trinn Overstrøm 2-trinn Over/under spenning Model 506

Detaljer

Rev.: 3 Kondensatorbatteri Side: 1 av 14

Rev.: 3 Kondensatorbatteri Side: 1 av 14 Utgitt: 01.01.07 Rev.: 3 Kondensatorbatteri Side: 1 av 14 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 UTFORMING... 4 4 16 KV, 16 2/3 HZ ELEKTRISK ANLEGG... 6 4.1 Generelle krav... 6 4.2 Effektbryter...

Detaljer

SR3B262BD ( ) Zelio 16/10 I/O trns m/ur 24VDC

SR3B262BD ( ) Zelio 16/10 I/O trns m/ur 24VDC Produktdatablad Karakteristikk SR3B262BD (45 023 31) Zelio 16/10 I/O trns m/ur 24VDC Hovedkarakteristikk Produktspekter Produkt eller komponent type Zelio Logic Modular smart relay Alternativer Local display

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

Dokumentasjon. Vedlegg 5

Dokumentasjon. Vedlegg 5 Dokumentasjon til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Vedlegg 5 ÅPENT Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder Utført av: ROLJOS Godkjent av: JONTRO Gjelder

Detaljer

Dokumentasjon. Vedlegg 5

Dokumentasjon. Vedlegg 5 Dokumentasjon Vedlegg 5 til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnett. Vedlegg 5 Dokumentasjon

Detaljer

BMXART0814 ( ) M340 8 inn ana TC/RTD, 2*FCN

BMXART0814 ( ) M340 8 inn ana TC/RTD, 2*FCN Produktdatablad Karakteristikk BMXART0814 (45 461 79) M340 8 inn ana TC/RTD, 2*FCN Alternativer Analog/digital conversion Oppløsning analog inngang Inngangsimpedans Permitted overload on inputs Common

Detaljer

DC-styring Gefran-SIEI TPD32 - Protokoll - Idriftsettelse

DC-styring Gefran-SIEI TPD32 - Protokoll - Idriftsettelse DC-styring Gefran-SIEI TPD32 - Protokoll - Idriftsettelse 1. Hardware config Se Gefran TPD32 manual kapittel 4 og 5 1.1 Likeretter type Ta av deksler og sett likeretter type/størrelse på dipswitch S15.

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax180 Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EEG

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi. ENE 201 Elkraftteknikk 1, løsningsforslag eksamen Oppgave 1. a) T

HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi. ENE 201 Elkraftteknikk 1, løsningsforslag eksamen Oppgave 1. a) T ENE 01 Elkraftteknikk 1, løsningsforslag eksamen 004 Oppgave 1 HØGKOLEN AGDER Fakultet for teknologi a) T b 1 10 10 [%] 100 % 48.9 % 6 8000 10 65 4 T b 1 10 10 [h] 6 8000 10 486 h ystemet må dimensjoneres

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Fotball, Sandhåndball, Løpebane

Fotball, Sandhåndball, Løpebane Fotball, Sandhåndball, Løpebane Kunde Utført av Pål E. Thorstensen Prosjektbeskrivelse Vedlikeholdsfaktor MF = 0,8 Beregnet etter NS-EN 12193, tabell A21, klasse II og III. 6 master 22 meter. 26 lyskastere

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

Strømforsyning Dimension Q

Strømforsyning Dimension Q Tavlekomponenter Strømforsyning for DIN-skinne Strømforsyninger 1-fase Strømforsyning 24 V DC Strømforsyning Dimension Q 10 A og 20 A 60 mm og 82 mm bredde Metallhus 50 % bonuseffekt 1 / 6 Beskrivelse

Detaljer

TILKNYTNING AV PRODUKSJONSANLEGG V

TILKNYTNING AV PRODUKSJONSANLEGG V Retningslinje 01-06-01 TILKNYTNING AV PRODUKSJONSANLEGG 230-400 V Dok. ansvarlig: Hugo Thøgersen Dok. godkjenner: Per Edvard Lund Gyldig fra: 2013-09-05 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vern mot dårlig kvalitet

Vern mot dårlig kvalitet Vern mot dårlig kvalitet Tiltak i nett og hos kunde Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Maaaaaaange mulige tiltak Nettforsterkninger Øke tverrsnitt Større transformatorer Oppgradere

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk kan avvik forekomme.

Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk kan avvik forekomme. Side 1/7 Rv. 4 Kunde : SVV Utført av : klu Prosjektbeskrivelse: ÅDT MEW2 S4 Lyspunkthøyde 11,5 Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk

Detaljer

Definisjoner. Vedlegg 1

Definisjoner. Vedlegg 1 er til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Vedlegg 1 ÅPENT Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder Utført av: ROLJOS Godkjent av: JONTRO Gjelder fra:

Detaljer

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper

Detaljer

Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk kan avvik forekomme.

Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk kan avvik forekomme. E6 Tretten - Strande : 135002207 Kunde : SVV Utført av : FRKR : 11.04.2014 Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk kan avvik forekomme.

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 3, høst 2005

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 3, høst 2005 Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 3, høst 2005 OleMorten Midtgård HiA 2005 Ingen innlevering. Det gis veiledning uke 43, 44, 45 og ved behov. Oppgave 1 Gjør oppgavene fra notatet Introduction

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Control cabinet practical engineering short-circuit and temperature rise under control?

Control cabinet practical engineering short-circuit and temperature rise under control? Control cabinet practical engineering short-circuit and temperature rise under control? siemens.com/panelbuilding Agenda 1 2 3 4 5 Fundamentals of short-circuit Highest short-circuit current Lowest short-circuit

Detaljer

SR3B101BD ( ) Zelio 6/4 I/O relé m/ur 24VDC

SR3B101BD ( ) Zelio 6/4 I/O relé m/ur 24VDC Produktdatablad Karakteristikk SR3B101BD (45 023 28) Zelio 6/4 I/O relé m/ur 24VDC Hovedkarakteristikk Produktspekter Produkt eller komponent type Zelio Logic Modular smart relay Alternativer Local display

Detaljer

Tekniske tabeller Turbin Antall krav ønsket/vanlig benevnelse

Tekniske tabeller Turbin Antall krav ønsket/vanlig benevnelse Del 8.1 - Turbin Tekniske tabeller Turbin Antall krav ønsket/vanlig Make betegnelse Vertikal/horisontal Horizontal Water capacity Slukeevne 2,02 m3/sek Power output Ytelse bto 5 556 kw Speed Turtall o/min

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN)

OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN) OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN) TESTSPESIFIKASJONER Utgitt av April 2005 Revidert august 2005 Disse testspesifikasjoner er utarbeidet av Normkomité NK 81 nedsatt av Norsk Elektroteknisk Komité

Detaljer

Systemvirkning ved integrasjon av ny HVDC teknologi

Systemvirkning ved integrasjon av ny HVDC teknologi HVDC PLUS One Step Ahead Systemvirkning ved integrasjon av ny HVDC teknologi Power Transmission and Distribution 16.4.2008 Einar Røset HVDC Classic HVDC PLUS AC Nett 1 ~ = DC = ~ AC Nett 2 HVDC Classic

Detaljer

RE ( ) Tidsrelé plugg multi V

RE ( ) Tidsrelé plugg multi V Produktdatablad Karakteristikk RE88867305 (41 726 84) Tidsrelé plugg multi 24-240V Alternativer Elektrisk tilkobling Kontaktmateriale [In] merkestrøm [Us] matespenning Voltage range Kapslingsmateriale

Detaljer