HVORDAN PÅVIRKER SAMEPOLITIKKEN UTVIKLINGSPROSESSER I NORD? Rapport fra konferanse september 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVORDAN PÅVIRKER SAMEPOLITIKKEN UTVIKLINGSPROSESSER I NORD? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012"

Transkript

1 RAPPORT 2013:3 HVORDAN PÅVIRKER SAMEPOLITIKKEN UTVIKLINGSPROSESSER I NORD? Rapport fra konferanse september 2012 Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland, Eva Josefsen og Per Selle (red)

2

3 Tittel: Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Rapport fra konferanse september 2012 Forfattere: Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland, Eva Josefsen og Per Selle (red) Norut Alta RAPPORT: 2013:3 ISBN: Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd, Regionalt forskningsfond nord, Norut Alta- Áltá og Høgskolen i Finnmark Prosjektleder: Per Selle Oppsummering: Konferansen «Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord?», ble arrangert i Alta september Rapporten her samler alle 29 innleggene fra konferansen. Noen er fullstendig utskrevet tekst eller sammendrag mens andre viser powerpointpresentasjonene fra innlederne. Innholdet i rapporten (og konferansen) er delt i følgende bolker: Rettsutvikling og identitetsprosesser i Finnmark, Den institusjonaliserte samepolitikken, Strukturelle endringsprosesser i samiske samfunn, Samiske mulighetsrom i ny regionbasert næringsutvikling? Reindriftas tilnærming til industri i reinbeiteland, Globale aktører og samiske lokalsamfunn, Innovasjon, kunnskap og kunnskapsinstitusjoner Emneord: Samepolitikk, utviklingsprosesser, regional utvikling, nord, innovasjon, nye næringer, reindrift Dato: April 2013 Forsidebilde: Utgiver: Norut Alta AS, Kunnskapsparken, Markedsgata 3, 9506 ALTA Telefon: Epost:

4

5 Forord Konferansen «Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord?» er historie. I to intense og breddfulle dager, september 2012, var 90 personer samlet i Kultursalen ved Høgskolen i Finnmark for å drøfte dette viktige temaet. Over 30 personer hadde innlegg og delte viktige tanker, strategier og muligheter med en lydhør forsamling. I denne rapporten er de aller fleste bidragene samlet. Mange av bidragene er powerpoint ark som ble presentert. Noen har skrevet ut mer sammenhengende tekst, enten fra hele innlegget eller som resyme eller hovedpunkt. To av innledere som står oppført i programmet ble i siste liten ble forhindret fra å komme, og deres bidrag mangler derfor helt. Det var fylkesordfører Runar Sjåstad og HMS direktør i ENI, Liv Nilsen. Totalt inneholder rapporten 29 innlegg. Media var også svært interessert i tematikken. Det ble en rekke oppslag i aviser, radio og TV. Denne viktige debatten vil helt sikkert føres videre. I så måte, ga konferansen et viktig kunnskapsbasert bidrag. Planen er videre at det skal lages en bok med utgangspunkt i konferansen, så det ligger an til mer lesestoff om dette i 2014/2015. Vi takker alle som var med på konferansen - de som hadde foredrag, de som var aktive i diskusjonene og alle som var til stede. Regionalt forskningsfond nord bidro med kvalifiseringsstøtte slik at konferansen kunne planlegges og Norges forskningsråd gav også konferansestøtte. Norut Alta og Høgskolen i Finnmark bidro på ulike måter i gjennomføringen av konferansen. Alta, april 2013 Birgit Abelsen Direktør

6

7 Innhold LESEVEILEDNING OG PROGRAM VELKOMMEN HILSEN FRA NYUTNEVNT STATSSEKRETÆR UTVIKLINGSPROSESSER I FINNMARK KONSEKVENSER AV SAMEPOLITIKKENS INNTOG BAKGRUNN SAMEPOLITIKKENS FRAMVEKST OG FORNYINGSPROSESSER I FINNMARK ÅPNE VERSUS LUKKE KONTINUITET, ENDRING OG STED I IDENTITETSPROSESSER I KYST OG FJORDSTRØK I FINNMARK NASJONALE DISKURSER OG SAMISKE IDENTITET(ER) HVORDAN IMPLEMENTERES SAMISKE PERSPEKTIV I EN KOMMUNE EKSEMPEL FRA ALTA SAMEPOLITIKKENS «IDEOLOGISKE» GRUNNLAG TRADISJON VS MODERNITET SAMISKE PERSPEKTIVER I LOKALPOLITIKKEN SAMETINGET, FYLKESKOMMUNEN OG KOMMUNENE INNLEDNING SAMETINGET OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE SAMETINGET OG KOMMUNENE REGIONALPOLITIKK OG NORDOMRÅDEPOLITIKK OMFORMING AV SAMISKE LOKALSAMFUNN? SAMISKE LOKALSAMFUNN NÆRINGSMESSIGE OMFORMINGER? UTDANNINGSMESSIG OMSTILLING HVA SLAGS OMFORMING HAR DET VÆRT? STRUKTURELLE ENDRINGER I SAMISKE SAMFUNN I NORD INNLEDNING BAKGRUNN DEMOGRAFI ARBEIDSPLASSER INNOVASJON I SAMISKE SAMFUNN SETT I ET NORDOMRÅDEPERSPEKTIV INNOVASJON NORGES PERSPEKTIV PÅ UTVIKLING I DET SAMISKE SAMFUNN DET SAMISKE I REGIONALT REISELIV HVORDAN KAN FEFO BIDRA TIL UTVIKLING AV DEN SAMISKE KULTUREN?

8 17 PÅLITELIG KRAFTNETT GRUNNLAG FOR UTVIKLING INNGREPSVIRKSOMHET I REINDRIFTSOMRÅDER ERFARINGER OG STRATEGISKE VALG FRITIDSSAMFUNNET I REINBEITELAND VINDKRAFT I REINBEITEOMRÅDER ERFARINGER FRA EN NY NÆRING STORINDUSTRIENS MØTE MED LOKALSAMFUNN HVILKE SAMISKE SAMFUNN MØTER NUSSIR? UTVIKLINGSPROSESSER I SØR-VARANGER INNVIRKER SAMISKE INTERESSER? IVARETAKELSE AV SAMISKE INTERESSER I MINERALBASERTE UTBYGGINGER MODERNE MARINE NÆRINGER OG SAMISKE INTERESSER INNOVASJONSPRAKSIS I ET SAMISK OMRÅDE HVORDAN KAN SAMISK FORSKNING OG UTDANNING PÅVIRKE INNOVASJONSPROSESSER? UNIVERSITETET I TROMSØ SOM SAMISK INNOVASJONSARENA KUNNSKAPSSAMFUNNETS INNOVASJONSSYSTEMER OG DET SAMISKE

9 Leseveiledning og program For at vi skal kunne huske innholdet i konferansen «Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord?» for ettertiden, har vi samlet skriftlige bidrag fra alle innleggene i denne rapporten. Alle som bidro med innlegg er meget travle mennesker. Siden det er tidkrevende arbeidet å skrive ned innleggene som fullstendig tekst, er det ikke alle som har hatt mulighet til. Som enhver vil se, er bidragene ganske ulikt presentert. Noen av kapitlene her er fullstendig tekst som er skrevet ut, andre av kapitlene utgjør sammendrag eller resymé av innleggene, mens atter andre kapitler er mer stikkordpregede foiler. Dette er derfor ikke noen helhetlig konferanserapport ettersom bidragene er så pass ulik i formen. Vi mener likevel at rapporten, til tross for kapitlenes ulike form gir en bred oversikt og vil være nyttig for flere. Hvert kapittel utgjør et selvstendig innlegg fra konferansen og slik kan du bla deg gjennom hele konferansen og finne ut hva som ble presentert fra innlederne. God lesning! 1

10

11 PROGRAM 3

12 Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Konferanse, i Alta september 2012, Sted: Høgskolen i Finnmark ONSDAG 19. september Velkommen Birgit Abelsen, direktør ved Norut Alta Hilsen fra nyutnevnt statssekretær Ragnhild Vassvik Karlstad, statssekretær FAD Utviklingsprosesser i Finnmark konsekvenser av samepolitikkens inntog Per Selle, professor Universitetet i Bergen og Norut Alta RETTSUTVIKLING OG IDENTITETSPROSESSER I FINNMARK Kontinuitet, endring og sted i identitetsprosesser i kyst og fjordstrøk i Finnmark Nasjonale diskurser og samiske identitet(er) Hvordan implementeres samiske perspektiv i en kommune. Eksempel fra Alta Kjell Olsen, professor Høgskolen i Finnmark Trine Kvidal, seniorforsker Norut Alta Berit Erdal, Kommunalleder samfunnsutvikling, Alta kommune Spørsmål KAFFE 4

13 DEN INSTITUSJONALISERTE SAMEPOLITIKKEN Sametingets «ideologiske» grunnlag tradisjon vs modernitet Samepolitisk utvikling i en fylkeskommunal kontekst Samiske perspektiver i lokalpolitikken Sametinget, fylkeskommunen og kommunene Laila Susanne Vars, visepresident Sametinget Runar Sjåstad, fylkesordfører i Finnmark Anne-Marie Gaino, ass. rådmann, Kautokeino kommune Eva Josefsen, seniorforsker Norut Alta Spørsmål og felles diskusjon fra disse to bolkene LUNCH STRUKTURELLE ENDRINGSPROSESSER I SAMISKE SAMFUNN Regionalpolitikk og nordområdepolitikk Omforming av samiske lokalsamfunn? Strukturelle endringer i samiske samfunn i nord Innovasjon i samiske samfunn sett i et nordområdeperspektiv Innovasjon Norges perspektiv på utvikling i det samiske samfunn Sveinung Eikeland, rektor ved Høgskolen i Finnmark Elisabeth Angell, seniorforsker Norut Alta Magne Svineng, Avdelingsdirektør Sametinget Sven-Roald Nystø, spesialrådgiver Árran Merete Susan Andersen, ass dir. Innovasjon Norge Finnmark Vi henter KAFFE og går rett på Spørsmål og diskusjon SAMISKE MULIGHETSROM I NY REGIONBASERT NÆRINGSUTVIKLING? Det samiske i regionalt reiseliv Beate Juliussen, seniorrådgiver 5

14 Origo Nord Hvordan kan FeFo bidra til utvikling av den samiske kulturen Pålitelig kraftnett Grunnlag for utvikling Jan Olli, direktør Finnmarkseiendommen Audun Hustoft, programdirektør for nordområdene, Statnett Spørsmål og diskusjon Bussavgang fra Rica for MIDDAG i SORRISNIVA TORSDAG 20. september REINDRIFTAS TILNÆRMING TIL INDUSTRI I REINBEITELAND Ny virksomhet i reindriftsområder erfaringer og strategiske valg Anders J.H. Eira, selvstendig næringsdrivende Fritidssamfunnet i reinbeiteland Ivar Lie, forsker Norut Alta Vindkraft i reinbeiteområder - erfaringer fra en ny næring John Masvik, adm.dir Finnmark kraft Spørsmål og diskusjon KAFFE GLOBALE AKTØRER OG SAMISKE LOKALSAMFUNN Storindustriens møte med lokalsamfunn Trond Nilsen, seniorforsker Norut Alta Ny oljevirksomhet møter samiske lokalsamfunn utviklingsrom eller skranker? Liv Nielsen, HMS&K Direktør ENI Hvilke samisk samfunn møter Nussir? Øystein Rushfeldt, adm.dir Nussir Utviklingsprosesser i Sør-Varanger - innvirker samiske interesser? Cecilie Hansen, ordfører i Sør-Varanger 6

15 LUNCH Ivaretakelse av samiske interesser i mineralbaserte utbygginger Moderne marine næringer og samiske interesser Vigdis Nygaard, seniorforsker Norut Alta Eirik Mikkelsen, forskningssjef Norut Tromsø Spørsmål og diskusjon INNOVASJON, KUNNSKAP OG KUNNSKAPSINSTITUSJONER Innovasjonspraksis i et samisk område Torbjørn Schei, førstelektor Høgskolen i Finnmark Hvordan kan samisk forskning og utdanning påvirke innovasjonsprosesser? Universitetet i Tromsø som samisk innovasjonsarena Kunnskapssamfunnets innovasjonssystemer og det samiske Jelena Porsanger, rektor Samisk høgskole Hans-Kristian Hernes, professor Universitetet i Tromsø Veslemøy Dahl, daglig leder Indre-Finnmark utviklingsselskap Spørsmål og diskusjon Oppsummering og avslutning Per Selle, professor, UiB og Norut Alta Avslutning Sveinung Eikeland, rektor HiF 7

16

17 1 Velkommen Av Birgit Abelsen, direktør ved Norut Alta Det er en stor glede å få lov til ønske dere alle hjertelig velkommen til konferansen som i sin tittel stiller spørsmålet: "Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord?" Spørsmålet skal belyses av en lang rekke ulike innledere. De vil gjennom sine innlegg - ut fra sitt ståsted og sine perspektiv - gi oss større innsikt om; i hvilken grad - og på hvilken måte, den samiske rettsutviklingen og framveksten av en ny samisk offentlighet påvirker utviklingsog innovasjonsprosesser i Finnmark. I november 2007 arrangerte Norut Alta en konferanse som het: "Nordområdesatsingen møter den nordlige region". På den konferansen holdt ulike sentrale aktører i nord innlegg om sitt møte med den da nye nordområdepolitikken. Av de 20 innleggene som ble holdt på denne konferansen, ble 8 videreutviklet til kapitler i boka "Nordområdepolitikken sett fra Nord" som ble utgitt på Fagbokforlaget våren Tre av de som står bak dagens konferanse var redaktører for boka. Årets konferanse kan ses som en videreføring av dette arbeidet. - Ambisjonen er helt klart å prøve å få til en lignende kunnskapsproduksjon og -formidling med basis i disse to dagene. Årets konferanse arrangerer Norut Alta og Høgskolen i Finnmark sammen. Konferansen har sitt utspring i et foreløpig relativt lite forprosjekt som er finansiert gjennom et spleiselag mellom det regionale forskningsfondet i Nord-Norge, Høgskolen i Finnmark og Norut Alta. Norges Forskningsråd har bidratt med støtte til selve konferansen. Vi ønsker selvsagt å videreføre dette arbeidet i et større hovedprosjekt. Det er så vidt jeg kan se lagt opp et veldig spennende og ikke minst fullpakket program for disse to dagene. De som har vært med å arrangere konferanser vet at det ikke er gjort i ei handvending å lage et sånt program. Det ligg mye og godt arbeid bak det. Før det hele braker, løs tenker jeg at det er på sin plass å presentere de som står bak denne konferansen og dette på papiret flotte og lovende programmet. Det er Elisabeth Angell og Eva Josefsen som begge er seniorforskere hos oss i Norut Alta, så er det Per Selle til vanlig er professor ved Universitetet i Bergen, og som vi er så heldig å ha i en professor II stilling hos oss. Sist men ikke minst, er det rektor ved Høgskolen i Finnmark Sveinung Eikeland. - Ingenting å si på kjønnsbalansen. Den observante vil ha registrert at det i så måte heller ikke er noe å utsette på programmet. Da ønsker jeg oss alle lykke til med konferansen og ser fram til to innholdsrike dager. 9

18 2 Hilsen fra nyutnevnt statssekretær Av Ragnhild Vassvik Karlstad, Statssekretær i Forbruker, administrasjons og kirkedepartementet (FAD) Kjære alle sammen! Tusen takk til Norut Alta og Høgskolen i Finnmark som har invitert til og står for den praktiske gjennomføringen av denne konferansen. Jeg er veldig glad for å kunne registrere at tittelen og de temaene som er satt for konferansen ser ut til å engasjere et bredt publikum. En konferanse hvor ambisjonene er å se nærmere på utviklingsprosesser i nord ut fra et samepolitisk perspektiv, engasjerer mange, og det gleder meg, som nyutnevnt statssekretær med ansvar for samiske saker. En målrettet samepolitisk satsing over flere stortingsperioder og med skiftende regjeringer har hatt enorm betydning for enkeltindividers opplevelse av sin egen samiske identitet og for en positiv samfunnsutvikling her nord. Rettighetsutvikling, institusjonsbygging og formalisering av dialogen mellom myndighetene og samene har stått sentralt i samepolitikken fram til nå. Det er etablert lover, regelverk og ordninger for å styrke samisk språk, kultur og nærings- og samfunnsliv. Særlig viktig er finnmarksloven og prosedyrer for konsultasjoner mellom Sametinget og statlige myndigheter. Finnmarksloven gir store muligheter for næringsmessig utvikling i hele fylket, og den gir alle innbyggerne i Finnmark rettigheter til å utnytte naturressursene vi har tilgjengelig her. Prosedyrer for konsultasjoner mellom Sametinget og statlige myndigheter har bidratt til mer kunnskap om og forståelse for samiske forhold i statsforvaltningen. De institusjonelle og rettslige rammene som allerede er lagt er viktige utgangspunkter for regjeringens videre samepolitikk. I den videre politikkutformingen vil det bli rettet mer oppmerksomhet mot det tidligere arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen kalte hverdagspolitikken, altså hvordan samepolitiske målsettinger og etablerte rettigheter kommer til praktisk uttrykk i våre offentlige velferdsordninger og offentlige tjenester. En hverdagspolitikk på det samiske området, er utenkelig uten en satsing på språket. Retten til å kunne bruke samiske språk i møte med det offentlige og rett til opplæring i og på samisk, er blant de viktigste rettighetene samene har. Regjeringen har, gjennom Handlingsplan for samiske språk, påtatt seg ansvar for å sikre utviklingen av de samiske språkene. Flere tiltak er iverksatt de siste årene, og regjeringen har også sørget for en betydelig budsjettmessig økning til samiske språktiltak. Over en femårsperiode har de årlige bevilgningene til samiske språktiltak hatt en realvekst på til sammen 23 millioner kroner. Av disse midlene har Sametinget fått overført 13 millioner kroner. Kommunene er de fremste velferdsprodusentene, og regjeringen er opptatt av at også den samiske brukeren får et velferdstilbud hvor språklige og kulturelle behov ivaretas. KS, Sametinget, Kommunal- og regionaldepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har etablert et samarbeid hvor målsettingen blant annet er å kartlegge kommunesektorens utfordringer med å gi likeverdige tjenester til den samiske befolkningen. 10

19 Det kan her nevnes at Norut Alta på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet våren 2012 utarbeidet rapporten Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren. Denne rapporten vil være et viktig drøftingsgrunnlag i det videre samarbeidet. Med finansiering av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har Fylkesmannen i Nordland igangsatt et pilotprosjekt hvor målet blant annet er å få mer kunnskap om samiske saker i kommuner med samisk befolkning. Pilotprosjektet har særlig fokus på barn og unges oppvekstvilkår, samiske språk, helse- og sosialtilbud og reindrift og arealpolitikk. De siste årene har vi sett en utvikling med fraflytting og befolkningsnedgang i en rekke samiske områder. Endringer i flyttemønsteret blant samer vil by på nye utfordringer for den enkelte som flytter til en stor by og også for bykommunene, som vil få et større ansvar for å imøtekomme den samiske befolkningen. På bakgrunn av evalueringen av samelovens språkregler fra 2007, og at forvaltningsområdet for samelovens språkregler er utvidet til å omfatte lulesamisk og sørsamisk språkområde, har departementet satt i gang en gjennomgang av samelovens språkregler. Som ledd i gjennomgangen vil departementet blant annet vurdere mulighetene for språkregler som er spesielt tilpasset større tettsteder og byer. Avslutningsvis vil jeg berømme Sametinget. Gjennom sine virkemiddelordninger bidrar Sametinget til vekst og utvikling i Nord-Norge også i de områdene som faller utenom det vi tradisjonelt oppfatter som samisk områder. Jeg tror også at Sametingets målrettede arbeid med å inngå samarbeidsavtaler med viktige regionale og statlige aktører, har bidratt positivt i samfunnsutviklingen. Tusen takk for oppmerksomheten! 11

20 3 Utviklingsprosesser i Finnmark konsekvenser av samepolitikkens inntog Av Per Selle, professor ved Universitetet i Bergen og Norut Alta 3.1 Bakgrunn I november 2007 arrangerte Norut Alta Àlta` konferansen Nordområdesatsningen i møte med den nordlige region der sentrale aktører og institusjoner i nord tok opp sitt møte med nordområdesatsingen. Mange av foredragsholderne derfra ble med videre i arbeidet med å utvikle et bokmanus. Høsten 2010 kom så boken Nordområdepolitikken sett fra nord (Fagbokforlaget), med Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland og Per Selle som redaktører. Vi opplever at dette var et svært vellykket prosjekt som resulterte i det vi mener er en viktig bok om nordområdepolitikken og utviklingsprosesser i nord. Denne konferansen og prosjektet tilknyttet denne kan ses som en videreføring av Nordområde - prosjektet og vil også i stor bli grad organisert etter samme lest. Med utgangspunkt i denne konferansen planlegger vi at deler av innleggende her skal videreutvikles til bokkapitler og bli til en viktig bok om utviklingsprosesser i Finnmark som vi håper kan publiseres i Det vil fremdeles handle om utviklings- og innovasjonsprosesser i nord, med særlig vekt på bedrifts og næringsutvikling mer generelt. Men denne gangen er det den samiske rettighetsutviklingen som er omdreiningspunktet og særlig samisk rett og politikks møte med næringsliv og folk i Finnmark. Vi vil særlig ha fokus på i hvilken grad samepolitikken støtter opp og spiller på lag med statens nordområdesatsing, eller om det som her skjer står i motsetning til selve nordområdesatsingen og dens innhold og karakter. Det store bakenforliggende spørsmålet er jo hva som er vilkårene for nordområdepolitikkens suksess og fiasko sett fra nord i en situasjon der en statlig nordområdesatsing kan ha betydelig grad av suksess uten at ringvirkningene på land i nord trenger å være store? Helt sentralt her vil være å gjøre tydelig hvordan samiske institusjoner og samisk samfunnsliv er påkoblet disse utviklingsprosessene og ikke bare blir påvirket av, men kanskje også kan påvirke det som skjer. 3.2 Samepolitikkens framvekst og fornyingsprosesser i Finnmark Utgangspunktet er at utviklingen av internasjonal urfolksrett og medfølgende økt samisk selvbestemmelse, i økende grad også innvirker på samfunnsprosesser som virker langt utover det strengt samiske. Hvordan endrer framveksten av sametingssystemet og en ny samisk offentlighet det politiske og sosiale landskapet i Finnmark? Og videre, hvordan innvirker dette på utviklings og innovasjonsprosesser på ulike samfunnsområder? Mens det forrige prosjektet hadde fokus på det noe diffuse begrepet nord er det denne gangen samfunnsutvikling i Finnmark som er i fokus. Det er bare i Finnmark at det samiske står sterkt om vi ser fylkesvis på det, og derfor skal vi konsentrere oss om utviklingsprosesser i dette fylket. Det er da også her at debatten rundt den nye samiske offentligheten har vært sterkest med store underskriftskampanjer, nye organisasjonsdannelser (f.eks. EDL) og heftige diskusjoner i media. Frontene kan synes steile der noen vil mene at den samiske rettighetsutviklingen stopper utviklingsprosesser i nord og gjør det til et stadig mindre 12

21 trivelig område å bo i. Om en ikke får stoppet den samiske innvirkningen vil hele området over tid bli omgjort til noe som likner mer og mer på et museum. Andre understreker igjen - og slett ikke bare samer - at et tydeligere samisk innslag innfor ulike samfunnsområder har åpnet for en ny og positiv utvikling i Finnmark både for samer og andre, en utvikling som vil gjøre Finnmark (enda) mer spennende og mer ulikt andre fylker i landet. Dette prosjektet vil med andre ord forsøke å trenge inn i i hvilken grad og hvordan moderne urfolksrett og en ny samisk offentlighet åpner og lukker for økonomisk utvikling og innovasjon mer generelt i Finnmark på ulike samfunnsområder. For å kunne ha innsikt i slike prosesser, er det avgjørende å forstå de ideologiske og kognitive rammene utvikling og innovasjon foregår innenfor. Det mener vi selv om en også kan tenke seg en utvikling i nord og kanskje særlig i Finnmark, som i begrenset grad vil måtte være påvirket av hvordan en lokalt og regionalt tenker om det som foregår. Så sterke kan de eksterne interesser knyttet til olje og gass og gjerne også mineral vise seg å være, selve driverne i den nye nordområdeorienteringen på land så langt. Vi vil gå inn i og analysere de debattene som utspiller seg, med særlig vekt på hvordan det samiske blir framstilt og forstått. Vi vil altså prøve å forstå hva de ulike synspunktene springer ut av, hvor dyptgripende motsetningene egentlig er, og ikke minst hvilke mulige effekter på fornyingsprosesser slike motsetninger vil kunne ha i tiden framover. Men samisk innvirkning handler selvsagt også om noe mer enn befolkningens ideologiske og kognitive orientering, selv om dette kan ha en både indirekte og direkte effekt på mer konkrete utviklingsprosesser - om nye aktører ønsker å komme inn og satse for eksempel. Vi skal derfor også gå konkret inn i de ulike institusjonene og organisasjonene som vi vet i varierende grad innvirker på det som kan skje og skjer. I Finnmark er institusjoner som Sametinget, reindriften med sin forvaltning og sine organisasjoner, Finnmark Fylkeskommune, FeFo m. fl. sentrale slike aktører og institusjoner. Det samme er selvsagt sentrale næringsaktører på ulike områder så som innenfor olje og gass, mineral, kraft, etc. Her vil det være særlig viktig å få fram hvordan nye inntogende og sterke eksterne næringsaktører med hovedsete utenfor fylke innvirker på samfunnsutviklingen og hvordan Sametinget og samiske interesser mer generelt er påkoblet slike prosesser og eventuelt også innvirker på det som skjer. Men sterke nye næringsaktører og viktige regionale institusjoner er selvsagt ikke alt. Staten er jo alltid til stede som en helt sentral aktør når det er snakk om samfunnsendring. Hvilken rolle spiller staten i de omformingsprosesser som nå foregår i Finnmark og i hvilken grad blir samiske interesser tatt hensyn til (annet enn på det retoriske planet)? Staten er her synlig ikke bare gjennom å understreke at urfolkspolitikken er en viktig del av nordområdepolitikken og gjennom selve finansieringen av samepolitikken, men også gjennom hele den generelle nordområdepolitikken, der også regionalstatlige institusjoner som Innovasjon Norge og SIVA har en viktig rolle. Staten spiller dermed en viktig rolle i hele det regionale virkemiddelapparatet som knytter sammen produksjon (gjerne i næringshager og inkubatorer), høyere utdanning og forskning og politikk på regionalt nivå. Staten innvirker selvsagt også i helt avgjørende grad på den rollen store eksterne næringsaktører som nå kommer for fullt - olje- og gasselskap, mineralselskap, etc. kan spille. Staten er lovgiver, har en sentral forvalterrolle og kan også ha en betydelig eierrolle i de store nye bedriftene det er 13

22 snakk om (som i Statoil). Alt dette innvirker selvsagt i helt avgjørende grad på omfang, struktur og innhold med hensyn til utviklingsprosesser i Finnmark nå. Den nye olje- og gass alderen, og i noen grad også den nye mineralalderen, er med på å sette helt sentrale rammer for det som her er selve hovedtemaet, hvordan samiske institusjoner og samisk samfunnsliv er påkoblet disse prosessene og i hvilken grad og hvordan en blir påvirket og selv kan påvirke når aktører av denne type med slike ressurser gjør sitt inntog. Det er ikke lenger småskalaproduksjon som står i sentrum når en tenker utvikling og omstilling. Vi ønsker å få grep om samisk innvirkning som del av det totale bildet med hensyn til de utviklingsprosesser som nå foregår i Finnmark. Selv om det er viktig å forstå både hvorfor sterke negative syn på samisk rettsutvikling finnes og de mulige konsekvenser disse kan ha på utviklingsprosesser i fylket, er selve utgangspunktet for konferansen og prosjektet at den nye og styrkede posisjonen til samisk offentlighet i Finnmark er noe som er kommet for å bli. Denne posisjonen vil være i stadig utvikling og endring om det ikke skulle skje store endringer i internasjonal rettsutvikling og/eller med Norges posisjon i det internasjonale samfunnet. Økt samisk synlighet og trolig også innvirkning med er altså en ny realitet, noe en må forholde seg til enten en liker det eller ikke. Det impliserer selvsagt ikke at det ikke er politisk legitimt å kjempe i mot en slik utvikling. Mer konkret er hovedfokuset på hvordan og i hvilket omfang samiske institusjoner og samisk samfunnsliv innvirker på utviklingsprosesser innenfor ulike områder i fylket, der vi alt i starten bryter med det svart - hvitt bildet som mye av debatten er preget av. Utgangspunktet her er åpent og dynamisk, der vi har forventninger om at på noen områder åpner framveksten av den nye samiske offentligheten for politiske prosesser med medfølgende økonomiske overføringer og investeringer som ellers ikke ville kommet fylket til gode, mens det samiske på andre områder kan hindre, forsinke eller gi utviklingen en spesiell retning som ellers ikke ville vært mulig. Om en aldri kunne innvirke på denne måten ville jo hele den samiske rettsutviklingen mest være et spill for galleriet, der samepolitikken var bundet på hender og føtter. Det ligger med andre ord i sakens natur at de samiske institusjonene skal innvirke på den samfunnsutviklingen som virker avgjørende inn på samisk kultur og samfunnsliv. Med de store endringene i omgivelsene vi nå ser, er det mer og mer av det som skjer «der ute» som vil innvirke sterkt på samisk kultur og samfunnsliv selv om en ikke alltid vil være enige om hvor alle disse grensene går. Vi har å gjøre med en type dynamikk og et særpreg som vi ikke finner i andre fylker, ikke minst siden andre fylker i langt mindre grad er direkte påvirket av utviklingen innenfor internasjonal urfolksrett og stort sett heller ikke i samme grad og på samme måte er påvirket av nye og globale næringsaktører (særlig innenfor olje og gass), der nettopp kombinasjonen av disse to faktorene gjør Finnmark så unik. Når så Finnmark i tillegg både når det gjelder geografi og demografi på en rekke områder skiller seg betydelig fra situasjonene i andre deler av landet, blir fylket til et særpreget og særlig interessant område å studere slike utviklings- og omstillingsprosesser som vi er interesserte i her. 14

23 Det er viktig å understreke at det kan være snakk om mulig samisk innvirkning både på godt og vondt for ulike grupper og interesser i fylket, der det dessuten slett ikke alltid handler om det samiske mot det norske. Ofte vil det være slik at det som i offentligheten framstår som samiske interesser og posisjoner i realiteten er preget av stor intern variasjon og til og med sterke interne konflikter mellom ulike samiske interesser. Slike interesser eller posisjoner blir likevel gjort til «de samiske interessene» som en så framstiller som sære og ødeleggende for de andre, men der realiteten rett ofte er at det kan være betydelig støtte for den samiske posisjonen også blant ikke samer og ikke-samiske institusjoner i fylket. I store deler av debatten i Finnmark er det en svart - hvitt tenkning som i tillegg også underkommuniserer ulike syn og interessekonflikter mellom ikke-samiske interesser og institusjoner i fylket (for eksempel mellom kraftutbygging og turisme, mellom olje- og gass og fisk, mellom turisme og olje- og gass, etc.). En prøver å gi inntrykk av at alle er i samme båt, men vi er aldri alle i samme båt. De til dels kraftige motsetningene vi ser utspiller seg handler således om mye mer enn samiske og norske interesser i konflikt med hverandre, der reelle interessekonflikter blir underkommunisert og forsøkt omgjort til og framstilt som etnisk konflikt. Sametingets økende innflytelse og framveksten av en ny samisk offentlighet innvirker på konfliktlinjer og interessemotsetninger i fylket, både internt i det samiske, mellom det samiske og det ikke-samiske, og dermed også på interessekonflikter mellom ikke-samiske interesser og aktører. De politiske og økonomiske prosessene vi her ønsker å gå inn i tror vi vil gi viktig innsikt i fornyingsprosesser i komplekse omgivelser allment og ikke minst gi ny innsikt i hvordan moderne etnopolitikk utspiller seg og kan ha betydning for mer overordnet samfunnsutvikling. 3.3 Åpne versus lukke Mer eksplisitt er det tre ulike hovedinntak inn i de relevante samfunnsprosessene vi vil nytte oss av, der det er summen av disse som avgjør den relative innvirkningen samiske interesser alt har og kan komme til å få. Det er snakk om 1) områder der det samiske nokså åpenbart innvirker på mer overordnet samfunnsutvikling, 2) områder der det kan være snakk om betydelige overføringer fra staten til samiske institusjoner og samfunnsliv, men der det samiske i begrenset grad inngår i prosesser med de andre, og 3) generelle og viktige utviklingsprosesser i fylket der det samiske knapt er påkoblet eller spiller en helt marginal rolle. Det er summen av hva som foregår innenfor disse strukturelt svært ulike områdene, med særlig vekt på endringer innenfor hvert enkelt hovedområde og ikke minst når det gjelder endringer i relasjonene mellom dem, som vi tror vil gi oss ny viktig innsikt i hvor og hvordan det samiske påvirker og kan komme til å påvirke sentrale utviklingsprosesser i Finnmark i tiden som kommer. 1. Områder der det samiske innvirker på overordnet samfunnsutvikling Her er det snakk om samfunnsområder der det samiske er viktig og påkoblet den generelle utviklingen. Fokuset er på hvordan det samiske og samiske institusjoner spesielt bidrar til å åpne og lukke for mer generelle utviklingsprosesser. Vi vet at synspunktene varier fra at en ser det samiske som et hinder for (enhver) utvikling (f.eks. at reindriften hindrer mineral - og energiutbygging), til at en heller ser at økt samisk rett medfører at en får økte ressurser og økt regional selvbestemmelsesrett, på områder der en før har hatt svært lite å si (FeFo rolle, 15

St.meld.nr. 28 ( ) Samepolitikken

St.meld.nr. 28 ( ) Samepolitikken St.meld.nr. 28 (2007-2008) Samepolitikken Milepæler i samepolitikken de siste tiårene Sameloven Opprettelse av Sametinget Grunnlovens 110 a Språkreglene Samiskopplæring i skolen Finnmarksloven Konsultasjonsavtalen

Detaljer

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning?

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning? Samisk verdiskapning i Nord- Salten i et nordområdeperspektiv - Av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran (Innlegg på Árrans seminar om nordområdesatsingen og lokal verdiskapning 10.mai 2006 på Drag I

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Samepolitisk regnskap. samarbeidsregjeringens første tusen dager

Samepolitisk regnskap. samarbeidsregjeringens første tusen dager Samepolitisk regnskap samarbeidsregjeringens første tusen dager Samarbeidsregjeringens samepolitiske regnskap etter 1000 dager, 15. juli 2004 Ved statssekretær Anders J.H. Eira (Høyre) Samarbeidsregjeringens

Detaljer

Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual?

Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual? Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual? Trine Kvidal Ph.D., Førsteamanuensis Institutt for reiseliv og nordlige studier Finnmarkskonferansen 2014 "Varför gör hon på detta

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND Fondsregionene Innlandet, Nord- og Midt-Norge søker sammen 10 millioner fra 15% - potten i det regionale forskningsfondet til forskning på samisk kultur og identitet,

Detaljer

Sammendrag: Kommunereformen og samiske interesser. Sámediggi Sametinget 16.9.15

Sammendrag: Kommunereformen og samiske interesser. Sámediggi Sametinget 16.9.15 Sammendrag: Kommunereformen og samiske interesser Sámediggi Sametinget 16.9.15 Sammendrag: Utredning kommunereformen og samiske interesser Utredningen om kommunereformen og samiske interesser er gjort

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Utviklingstrekk i kommunal forvaltning. NKRF 10. juni 2013 Sigrid Stokstad, prosjektleder

Utviklingstrekk i kommunal forvaltning. NKRF 10. juni 2013 Sigrid Stokstad, prosjektleder Utviklingstrekk i kommunal forvaltning NKRF 10. juni 2013 Sigrid Stokstad, prosjektleder Utviklingstrekk i kommunal forvaltning Kommunestørrelse Organisering Statlig styring vs. egenkontroll Pågående arbeid,

Detaljer

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark 1 Finnmark der drømmer blir virkelighet Vi bygger på kunnskap om egen

Detaljer

Finnmarks fremtidige arbeidsmarked. Av Sveinung Eikeland og Ivar Lie, Norut NIBR Finnmark as

Finnmarks fremtidige arbeidsmarked. Av Sveinung Eikeland og Ivar Lie, Norut NIBR Finnmark as Finnmarks fremtidige arbeidsmarked Av Sveinung Eikeland og Ivar Lie, Norut NIBR Finnmark as 1 Finnmarks fremtidige arbeidsmarked handla 1.1.26 om 37762 personar (35614 sysselsette og 2148 ledige), som

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

Nord universitet i og for Salten. Bjørn Olsen, Rektor Nord universitet

Nord universitet i og for Salten. Bjørn Olsen, Rektor Nord universitet Nord universitet i og for Salten Bjørn Olsen, Rektor Nord universitet 3 Søkere via samordnet opptak 6000 Førstevalg 5000 4000 Antall 3000 Førstevalg 2000 1000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nord universitet

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10 34-36 -gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Etnisk og demokratisk Likeverd

Etnisk og demokratisk Likeverd Til Næringskomiteen Alta, 12. april 2012 Innspill vedrørende Fiskeri- og Kystdepartementets Prop. 70 L (2011 2012)om endringer i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven Dersom visse deler av forslagene

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

Hjem-skolesamarbeid og lovverket

Hjem-skolesamarbeid og lovverket Hjem-skolesamarbeid og lovverket Det formelle grunnlaget for hjem-skolesamarbeidet finner vi hovedsakelig i følgende dokumenter: FNs menneskerettighetserklæring Barneloven Opplæringsloven m/tilhørende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Forsking og utviklingsarbeid i kommunane korleis bli reelle forskingskommunar ikkje berre objekt

Forsking og utviklingsarbeid i kommunane korleis bli reelle forskingskommunar ikkje berre objekt Forsking og utviklingsarbeid i kommunane korleis bli reelle forskingskommunar ikkje berre objekt Samhandlingskonferansen 2015 Førde, 8. april 2015 Geir Sverre Braut Forskingsavdelinga, Helse Stavanger,

Detaljer

Strategisk plan. Vedtatt i styret 15. desember 2015 FOTO: LENA KRISTIANSEN/FEFO

Strategisk plan. Vedtatt i styret 15. desember 2015 FOTO: LENA KRISTIANSEN/FEFO Strategisk plan Vedtatt i styret 15. desember 2015 FOTO: LENA KRISTIANSEN/FEFO FOTO:CHRISTINA GJERTSEN INNHOLDSFORTEGNELSE Visjon... 3 Overordnet mål... 4 Hovedmål... 4 Strategiske kjerneverdier... 5 1.

Detaljer

INNKALLING Felles fylkesmøte 2014

INNKALLING Felles fylkesmøte 2014 INNKALLING Felles fylkesmøte 2014 Rica Hotel, Alta 28. og 29. april KS Finnmark, KS Troms, KS Nordland Samfunnsutvikling velferd demokrati Gå mot vinden. Klyv berg Innkalling til Felles fylkesmøte 2014

Detaljer

Forvaltningsområdet for samisk språk

Forvaltningsområdet for samisk språk Forvaltningsområdet for samisk språk Innlegg for rådgivende utvalg, Røros 14.03.2016 v/ann-mari Thomassen Først vil jeg takke for invitasjonen om å komme hit for å snakke om forvaltningsområdet for samisk

Detaljer

SAK 9 FORVALTNING AV OG EIERSKAP TIL RESSURSER I SAMISKE OMRÅDER

SAK 9 FORVALTNING AV OG EIERSKAP TIL RESSURSER I SAMISKE OMRÅDER SAK 9 FORVALTNING AV OG EIERSKAP TIL RESSURSER I SAMISKE OMRÅDER Norske Samers Riksforbund vil være en aktiv part i å diskutere premissene for forvaltningen av og eierskapet til ressursene i alle våre

Detaljer

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring:

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring: Sør-Varanger kommune Forslag til planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027 Vedtatt av utvalg for miljø og næring: 30.01.2017 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Målsetninger med planarbeidet...

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Fra evaluering til revisjon ved Fylkesordfører Rune Hogsnes Et attraktivt & bærekraftig Vestfold RPBA fra evaluering til revisjon RPBA er en plan for hele Vestfold Initiativ fra kommunene Planen ble vedtatt

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune 09.12.09 OPPGAVE 1. SELVFORSTÅELSESPERSPEKTIVET 1. Hvem er vi som kommunested? Hva er spesielt med oss? 2. Hvem er vi som region? Hva er spesielt med oss?

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum 25 år med sentrumsutvikling

Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum 25 år med sentrumsutvikling Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum 25 år med sentrumsutvikling Ommund Heggheim Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum. 25 år med sentrumsutvikling. Underpunkter i tittel på foredraget: Planmyndigheten

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE KS-konferanse Brekstad 9.juni 2016 Karen Havdal Plan- og bygningsloven (Pbl.) (Lov om planlegging og byggesaksbehandling) (plandelen) Lovens formål (i 1): Fremme

Detaljer

Kommunene og den samiske offentligheten (kort versjon)

Kommunene og den samiske offentligheten (kort versjon) Kommunene og den samiske offentligheten (kort versjon) 1. Innledning En samisk offentlighet forstås som institusjoner, organisasjoner, partier, media og møteplasser som utvikler og former meninger om politiske

Detaljer

Endring i den offentlige forvaltningen av reindriften lovproposisjon og konsultasjoner

Endring i den offentlige forvaltningen av reindriften lovproposisjon og konsultasjoner Endring i den offentlige forvaltningen av reindriften lovproposisjon og konsultasjoner Møte Gardermoen 27.5.2013 Utgangspunkt for endringene NOU 2001:35 Forslag til endringer i reindriftsloven (og ny forvaltning)

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

REGIONALPARK OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONALPARK OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALPARK OG NÆRINGSUTVIKLING Stolt av der eg kjem frå Mot lysebotn Kompetansesenter for distriktsutvikling - Distriktssenteret Kartgrunnlag: Statens kartverk (cc-by-sa-3.0) Foredrag i 3 kulepunkt Kommunane

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Foto: Jo Straube Verv en venn! Hvert nye medlemskap er viktig for oss. Jo flere medlemmer vi er, jo større gjennomslagskraft har vi i miljøkampen. Verv en venn og registrer ham eller henne på www.naturvernforbundet.no/verving

Detaljer

Historie ei ufarleg forteljing? Historiebruk, historieforståing og historiemedvit som tilnærming i historieundervisninga. Ola Svein Stugu 15.10.

Historie ei ufarleg forteljing? Historiebruk, historieforståing og historiemedvit som tilnærming i historieundervisninga. Ola Svein Stugu 15.10. Historie ei ufarleg forteljing? Historiebruk, historieforståing og historiemedvit som tilnærming i historieundervisninga Ola Svein Stugu 15.10.2009 Min tese: Historie er viktig Historia ikkje er nøytral

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn Mål fra Kunnskapsløftet Utforskaren: 1. Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD ALTA, 26. OG 27. MAI 2011 RICA HOTELL, ALTA 1/ Møtet fant sted på Rica Hotell, Alta Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta:

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

Workshop 24. mars 2014. Utviklingsfondet. Hva er det smarteste og mest interessante vi kan foreta oss i Trillemarkafellesskapet

Workshop 24. mars 2014. Utviklingsfondet. Hva er det smarteste og mest interessante vi kan foreta oss i Trillemarkafellesskapet Workshop 24. mars 2014 Utviklingsfondet Hva er det smarteste og mest interessante vi kan foreta oss i Trillemarkafellesskapet framover? Hva mener vi egentlig med næringsutvikling? SOLVEIG SVARDAL 1 PROGRAM

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Innkalling og dagsorden til KS Felles fylkesmøte i Tromsø 30. og 31. mars 2016 på Radisson Blu hotell.

Innkalling og dagsorden til KS Felles fylkesmøte i Tromsø 30. og 31. mars 2016 på Radisson Blu hotell. Felles fylkesmøte 2016 KS Nord-Norge Innkalling og dagsorden til KS Felles fylkesmøte i Tromsø 30. og 31. mars 2016 på Radisson Blu hotell. Velkommen til KS Felles fylkesmøte for Nord-Norge 2016. Fylkesmøtene

Detaljer

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen.

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen sin velkomsttale 17. nov. 2010 AGP-konferansen i Ålesund Velkommen til den andre arbeidsgiverpolitikk - konferansen for alle ledere og mellomledere, tillitsvalgte og verneombud i Møre og

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget

Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget Målet for avtalen Å styrke og synliggjøre samisk kultur, språk og samfunnsliv. Formål med avtalen Overordnet mål med avtalen er å legge forholdene

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Nordområdeutvalgets leder, Erik Røsæg, stilte kandidatene følgende spørsmål: Jeg er glad for at vi nå har to rektorkandidater som begge har vist interesse for

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref 18/52-1 Dato 16. januar 2018 Statsbudsjettet 2018 - oppdragsbrev til Siva 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Åpning Styreleder Harald Larsen Bakgrunn og mål for prosessen Adm. Dir. Jon Meløy

Åpning Styreleder Harald Larsen Bakgrunn og mål for prosessen Adm. Dir. Jon Meløy Magne Svineng Rådgiver, Analyse og transportplanlegging Mob/dir: 91 54 20 98, Tlf: 78 46 88 80, Faks: 78 46 88 81 magne.svineng@asplanviak.no - www.asplanviak.no Asplan Viak AS, Fitnodatgeaidnu 39, Postboks

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak.

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak. Saknr. 3167/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Unni Fornæss LIKESTILT DEMOKRATI 2008-2011 SØKNAD OM STØTTE I 2010 OG 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune, Fylkesrådet, bevilger

Detaljer

Hva vil vi med det regionale Norge?

Hva vil vi med det regionale Norge? Hva vil vi med det regionale Norge? Fagdirektør Hans Henrik Bull Molde 21. november 2013 Disposisjon Regjeringens regionalpolitikk Tilleggsbudsjettet første signaler Infrastruktur og regional utvikling

Detaljer

FeFos rolle, prioriteringer og medvirkning i planprosesser innlegg ved Sverre Pavel

FeFos rolle, prioriteringer og medvirkning i planprosesser innlegg ved Sverre Pavel FeFos rolle, prioriteringer og medvirkning i planprosesser innlegg ved Sverre Pavel 1 Rolle FeFo er et selvstendig rettssubjekt Grunneier til ca. 95 % av fylkets areal Forvalter grunnen i tråd med Finnmarksloven

Detaljer

Fagplan Samfunnsfag 10.trinn, Bugården ungdomsskole, Faglærere: Arhild Isaksen og Eivind Thorsen Hovedverk: Makt og menneske 9 og 10

Fagplan Samfunnsfag 10.trinn, Bugården ungdomsskole, Faglærere: Arhild Isaksen og Eivind Thorsen Hovedverk: Makt og menneske 9 og 10 uke Emne/tema Kompetansemål Nedbrutte mål/ læringsmål Lærestoff/ kilder Arbeidsmetoder aktiviteter Vurderingsformer 33-37 Den store fedrelands-krigen Holocaust Drøfte årsaker til og virkninger av sentrale

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 120 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst HØRING - REVISJON AV STRATEGISK PLAN FOR FEFO

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 120 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst HØRING - REVISJON AV STRATEGISK PLAN FOR FEFO SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4430-2 Arkiv: 120 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: HØRING - REVISJON AV STRATEGISK PLAN FOR FEFO Planlagt behandling: Formannskapet 2015-2019 Administrasjonens

Detaljer

Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder

Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder Saknr. 13/913-1 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.

Detaljer

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Historikk og bemanning Kom i stand etter signaler fra KRD NFK fikk tilført statlige midler til satsing Fylkestinget valgte i 2002

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språk

Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språk Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: 2016/58868-2 Arkivkode: 008 Dato: 09.03.2017 Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk,

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Halvdan Skard. Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005

Halvdan Skard. Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005 Halvdan Skard Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005 I internasjonale fora snakkes det ofte om den nordiske modellen; om velferdsstaten, eller velferdssamfunnet. Om de godene denne modellen innehar i

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Landbrukets plass i Oljealderen

Landbrukets plass i Oljealderen Landbrukets plass i Oljealderen v/landbruksdirektør Øystein Ballari Hurtigruteseminar november 2006 1 Samfunnsutviklingen preges av Stort fylke, små sentra, spredt bosetting, svake næringsmiljø, flerkulturell

Detaljer

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark

Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark Av fylkesråd Knut Mortensen 22.02.2010 1 Hva skal jeg si Høyere utdanning en kritisk faktor i Finnmark? Utdanningsnivå i Finnmark Utdanningsinstitusjoner i Finnmark

Detaljer