Developing organic farming in Colombia, how far have we come? A case study in the Bogotá region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Developing organic farming in Colombia, how far have we come? A case study in the Bogotá region"

Transkript

1 Masteroppgaver/Master's thesis 30 stp/credits (vår/spring) Etternavn Fornavn Årstall Semester Oppgavetittel_original Oppgavetittel_engelsk Nitrogenavrenning fra landbruksjord - en sammenligning Nitrogen runoff from agricultural soil Bjørck Sigrid Anita 2004 VÅR mellom forhold i Estland og Norge A comparative study between Estonia and Norway Cantillo Rojas Laura Helena 2004 VÅR Developing organic farming in Colombia, how far have we come? A case study in the Bogotá region Fjeldstad Karoline 2004 VÅR Effekt av ulike høstemetoder på kvalitet av raps til matoljeproduksjon. Grimstad Karen Beate 2004 VÅR The vegetable leafminer Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae) and its parasitoidcomplex in mung beans in northern Vietnam Nordengen Inger 2004 VÅR Naturlig forekomst av den middpatogene soppen Neozygites floridana til kontroll av veksthusspinnmidd (Tetranychus urticae) i jordbær Toledo Ragnhild Sand 2004 VÅR Insect pathogenic fungi in Costa Rica and Nicaragua with focus on Hyphomycetes in soil and the effect of management practices in coffee (Coffea arabica) Åsebø Kjartan Urangsæter 2004 VÅR Lien Stine Breivik 2004 HØST Petrutis Karme 2004 HØST Bridging the Gap? A Study of Food Miles and Attitudes among Farmers and Customers at the new Farmers' Markets in Norway Effekter av ulike beskjæringstidspunkter og -teknikker på veksten hos busker Effects by different timing of pruning and -methods on growth of shrubs Developing Estonian Organic Sector: A case study on producer - adviser - inspector information flow Dømmesmoen arboret - kartlegging av naturgrunnlaget The Aboretum at Dømmesmoen - A survey of the Andersen Jakob Juel 2005 VÅR og forslag til utforming Natural Basis and a Proposal for Design Dørsdal Mari 2005 VÅR Vegetasjonen på Arendal kirkegård The vegetation in Arendal churchyard Heggvold Jenny Kristin 2005 VÅR Surfôrkvalitet i kombinert melke-og kjøttproduksjon. Dyrkingsteknikk, ensileringsmiddel og økonomisk resultat. Silage quality in combined milk and beef production. Cropping practices, silage additives and economic results.

2 Hjørnevik Åshild 2005 VÅR Hoel Svein Inge Søyland 2005 VÅR Langeland Åsmund Andreas 2005 VÅR Lundberg Maria Gabriela Rizo 2005 VÅR Martinsen Vegard 2005 VÅR Mehl Ingrid Folkvord 2005 VÅR Effekt av mogningsgrad og lagringsvilkår på kvalitetseigenskapar hjå nyare plommesortar (Prunus domestica L.) Vekst hos trær i ulike jordarter etter tilsetning av varierende mengder kompost og kalk. Fettsyresammensettingen i blandet grasmateriale fra eng i Norge Dyrking av svarte bringebær (Rubus occidentalis L.) Faktorer i nedbørsfeltet som styrer konsentrasjonen av TOC og N i bekkevann i Sør-Norge Muligheter for dyrking og bruk av nakne bygg- og havresorter til fôr i Norge Effects of ripening stage and storage conditions on fruit quality of new plum cultivars (Prunus domestica L.) Tree growth on soils added different amounts of lime and compost. Fatty Acid Composition of the Herbage in some Norwegian Leys Cultivation of black raspberries (Rubus occidentalis L.) Brook water concentration of TOC and N in southern Norway determined by catchment characteristics Production and use of naked varieties of barley and oat feed in Norway Myklebust Bjørn Inge 2005 VÅR Dømmesmoen arboret - kartlegging av naturgrunnlaget og forslag til utforming Undersøkelser av vegetasjonen i plantefelt langs Rv. 23 Oslofjordforbindelsen Tilstand og naturlig etablering The Arboretum at Dømmesmoen - A Survey of the Natural Basis and a Proposal for Design Survey of landscape plants along the Rv. 23 Oslofjord Nessa Ragnhild 2005 VÅR crossing Emergy evaluation of grazing cattle for meat production: Rotolo Gloria Claudia 2005 VÅR Argentina Pampas region as case study Shallot onions (Allium ascalonium L.) in Sri lanka. Shallot onions (Allium ascalonium L.) in Sri lanka. Effects of field practices, set size and storage conditions Effects of field practices, set size and storage conditions Suthaparan Aruppillai 2005 VÅR on storability, growth and yield. on storability, growth and yield. Planteekstrakt til bekjempelse av kålflua (Delia radicum Plant extracts for control of brassica root flies (Delia Torp Asbjørn Stramrud 2005 VÅR og D. floralis) radicum and D. floralis) State of Knowledge of Small-scale Organic Production in State of Knowledge of Small-scale Organic Production in Alobwede Diobe G HØST the Buea Area of Cameroon the Buea Area of Cameroon Effekt av kalsium, PH og anioner på opptak av kadmium Effect of calcium, PH and anions on uptake of cadmium Armero Rodriguez Maria Soledad 2005 HØST i planter by plants Kokkim Mariane 2005 HØST Vegetasjonsregistrering ved Østre gravlund, Oslo A vegetation survey at Østre gravlund, Oslo Implementering av EUs rammedirektiv for vann sett i lys Implementation of The European Water Framework Strand Marte Opheim 2005 HØST av Årungens nedbørfelt Directive in view of Årungen River Basin

3 Tiwari Puspa Raj 2005 HØST Bakewell-Stone Petra Mead 2006 VÅR Effect of Agriculture Idensification on Soil Quality, Nutrient Flux, and Sustainability of two farming practices in a mountainous watershed of Nepal Sustaining Livelihoods through Organic Agriculture in Tanzania: A Sign-Post for the Future Organic Farming: a Means for Sustainable Agriculture Insight from Uganda Sustaining Livelihoods through Organic Agriculture in Tanzania: A Sign-Post for the Future Organic Farming: a Means for Sustainable Agriculture Insight from Uganda Gezmu Anteneh Belachew 2006 VÅR Hoel Marthine Søyland 2006 VÅR Salttoleranse hos stauder Salt tolerance of perennials Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) markører for fingerprinting av Argyranthemum Kjos Mari 2006 VÅR frutescens sorter. Cultivars Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) Markers for Fingerprinting of Argyranthemum frutescens Kolm Corinne Leigh 2006 VÅR Agritourism as a Revitalization Strategy for the Central Platte River Region. Agritourism as a Revitalization Strategy for the Central Platte River Region. Mørk Helene Marie 2006 VÅR Jorddekking som metode for bekjempelse av ugras - undersøkelser i grøntanlegg Mulching to Reduce Weed Growth - Survey on Urban Plantings Nystad Linn Leonora 2006 VÅR Naturlig revegetering langs E10 Lofast - undersøkelser i tidlig etableringsfase Natural Revegetation along E10 Lofast - Surveys in the Early Phase of Establishment Sanda Trygve 2006 VÅR Oksidativt stress på landskapsplanter Oxidative Stress on Landscape Plants Investigating the Reasons for Conversion to and Reconversion Investigating the Reasons for Conversion to and Re- from Organic Farming, and how to Stimulate conversion from Organic Farming, and how to Stimulate Byrne Louis 2006 HØST more Conversion to Organic Milk Production in Eastern Norway. more Conversion to Organic Milk Production in Eastern Norway. Ediriweera Patabendige Erandi Shiromi 2006 HØST Gjersem Ida Marie Frantzen 2006 HØST Ecological and Conventional Farming Systems Contribution to Household Food Security in Sri Lanka Tilførsel og tilbakeholdelse av ulike fosforfraksjoner i Vollebekken og Årungen Hossein Roshan Zamir 2006 HØST Vann og effekter av vanning på epler og jordbær Ecological and Conventional Farming Systems Contribution to Household Food Security in Sri Lanka Input and Retention of Phosphorus Fractions in Vollebekken and Årungen Water and effects of irrigation on Apples and Strawberries Lien Elin Merete 2006 HØST Willis Nicholas Allen 2006 HØST En limnologisk og mikrobiologisk undersøkelse av A Survey of the Catchment of Lake Atnsjøen, Norway, Atnsjøens nedbørsfelt, Rondane with Respect to the Limnology and Microbiology Meat Goat Production in Norway: Applying Principles Meat Goat Production in Norway: Applying Principles from Agroecology in the Search an Economically Sound, from Agroecology in the Search an Economically Sound, Sustainable Production System. Sustainable Production System.

4 Aguilar Espinoza Eduardo Enrique 2007 VÅR Evaluating a Participatory Plant Breeding Approach in a Local Seed System of Northern Nicaragua: Challenges for Upscaling Technologies and Institutions Evaluating a Participatory Plant Breeding Approach in a Local Seed System of Northern Nicaragua: Challenges for Upscaling Technologies and Institutions Drægni Kari 2007 VÅR Smittetersklar for økologisk såkorn Inoculum Thresholds for Organic Cereal Seeds Jenssen Marthe Torunn Solhaug2007 VÅR Leistad Audhild Midtdal 2007 VÅR Modalen Mikaela Lise Vasstrøm 2007 VÅR Momrak-Haugan Anne 2007 VÅR Numme Ane Marion 2007 VÅR Ryen Heidi Torgunrud 2007 VÅR Skarstein Kine 2007 VÅR Steindal Anne Linn Hykkerud 2007 VÅR Mercury and Stable Isotopes of Nitrogen and Carbon in Brown Trout and European Minnows from the Subalpine Lake Øvre Heimdalsvatn Rensebasseng for vegavrenning - Tilbakeholdelse av miljøgifter i sedimenter Facilitating Agricultural Innovation and Learning - a Systemic Action Research Approach Bakeegenskaper og næringsinnhold i norskdyrket spelt sammenlignet med vanlig hvete Stable Isotopes of Oxygen and Hydrogen in the Hydrological Cycle of Subtropical St Lucia, South Africa Georadar-undersøkelser og identifisering av radar-facies i strandsedimenter og kystdyner på Lista, Farsund kommune, Vest-Agder Vegetasjonsregistrering i parken ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Lethal Side-Effect of Ten Pesticides on Two Natural Enemies of Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae): Asecodes delucchii Boucek (Hymenoptera: Eulophidae) and Crossopalpus hirsutipes Collin (Diptera: Empididae), in French Bean Fields in Ho Chi Minh City Area, Vietnam Støre Torbjørn 2007 VÅR Kjøttbeinmjøl som gjødsel i økologisk korndyrking Mercury and Stable Isotopes of Nitrogen and Carbon in Brown Trout and European Minnows from the Subalpine Lake Øvre Heimdalsvatn Stormwater Detention-Ponds - Retention of Pollutants in Sediments Facilitating Agricultural Innovation and Learning - a Systemic Action Research Approach Baking Quality Properties and Nutritional Value in Norwegian Spelt Compared to Common Wheat Stable Isotopes of Oxygen and Hydrogen in the Hydrological Cycle of Subtropical St Lucia, South Africa GPR-Profiling and Identification of GPR-Facies in Beach Sediments and Coastal Dunes at Lista, Farsund Municipality, Vest-Agder, Norway A Vegetation Survey in the Park at Norwegian University of Life Sciences, Ås Lethal Side-Effect of Ten Pesticides on Two Natural Enemies of Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae): Asecodes delucchii Boucek (Hymenoptera: Eulophidae) and Crossopalpus hirsutipes Collin (Diptera: Empididae), in French Bean Fields in Ho Chi Minh City Area, Vietnam Meat and Bone Meal as Fertilizer in Organic Grain Cropping Todt Daniel 2007 VÅR Urset Lise Wenche Dufseth 2007 VÅR Potential of the Region Langfjord for a Rural Potential of the Region Langfjord for a Rural Development Towards a Multifunctional Service Provider Development Towards a Multifunctional Service Provider Undersøkelser av nyetablert vegetasjon på Storøya, Studies of the Recently Established Vegetation at Fornebu Storøya, Fornebu

5 Wærsted Gunnar 2007 VÅR Smedsland Georg 2007 HØST Overwintering of Neozygites Floridana in the Twospotted Spider Mite, Tetranychus Urticae (Acari: Tetranychidae) in Strawberries Kålflugenes (Delia radicum og Delia floralis) flygeåtferd i samband med vertplantesøk - utprøving av insektgjerde Speetjens Koen Johannes Maria 2007 HØST Kvantifisering av gjødslingsverdien av 2 steinmeltyper Veld Silje Hauge In't 2007 HØST Bjertnæs Åsmund Helland 2008 VÅR Restaurering av Bitdalen dam -Revegetering og landskapstilpasning etter naturinngrep Hvordan øke omsetning av frukt og grønt i dagligvarehandelen? En studie av suksesskriterier for å lykkes med frukt og grønt Overwintering of Neozygites Floridana in the Twospotted Spider Mite, Tetranychus Urticae (Acari: Tetranychidae) in Strawberries Brassica Root Flies (Delia radicum and Delia floralis) Flying Behaviour During Host Plant Search - Testing Exclusion Fences Quantitative Analysis of the Fertilizer Value of 2 Rock Powders Restoration of Bitdalen dam - Revegetation and Landscape Adjustment after Nature Disturbance How to Increase Turnover of Fruit & Vegetables in Supermarkets? Analyzes of Different Success Criteria in Category Fruit & Vegetables Engebretsen Alexander Melvold 2008 VÅR Gaustad Anders 2008 VÅR Hedum Ingrid 2008 VÅR Ito Daisuke 2008 VÅR Relasjoner mellom arealdekke, topografi og vannkjemi langs høydegradienter i Atnavassdraget Relasjoner mellom arealdekke, topografi og vannkjemi langs høydegradienter i Atnavassdraget Kvalitet i norskdyrket havre (Avena sativa) til mat og fôr The Sustainable Systems of Waste Water Management and Agriculture for Closing the Phosphorus Resource Loop Relations Between Basin Characteristics, Topography and Water Chemistry in the Atna Watercourse Relations Between Basin Characteristics, Topography and Water Chemistry in the Atna Watercourse Quality in Norwegian Oats (Avena sativa) for Food and Feed The Sustainable Systems of Waste Water Management and Agriculture for Closing the Phosphorus Resource Loop Ness Marit 2008 VÅR Tetthetsavhengige effekter av sauebeite på vannkvalitet og infiltrasjonskapasitet i høyfjellet Density Dependent Effects of Sheep Grazing on Water Quality and Infiltration Capasity in the Mountains Pedersen Rikard 2008 VÅR Fosforfraksjoner i jord og sedimenter Phosphorus Fractions in Soil and Sediments Rinck Christine 2008 VÅR Systematic Experiments to See Whether the Grander Technology Has its Expected Effect; on Bacterial Growth, Algae Composition and Some Physical Parameters Systematic Experiments to See Whether the Grander Technology Has its Expected Effect; on Bacterial Growth, Algae Composition and Some Physical Parameters Sløgedal Roar 2008 VÅR Vurdering av gatetrær i bymiljø i Storhaug bydel i Stavanger A Survey of Trees in Urban Landscape in Storhaug in Stavanger

6 Adler Karen Denise 2008 HØST Andersen Uno 2008 HØST Grøndahl Ingrid Margrete 2008 HØST Haga Jonatan Bjørnerud 2008 HØST Hussaini Abdulbaki 2008 HØST Tessema Mohammed Tilahun 2008 HØST Ustvedt Gunnar 2008 HØST Wien Øivind 2008 HØST Zhong Qiao 2008 HØST Abednego Ambe Achamba 2009 VÅR Exploring the Implications of Introducing Inoculated Legumes in Southern Ethiopia: A Systemic Analysis of the Factors Affecting Farmer Adoption and Nitrogen Synchrony Veksthusforsøk med ulike organiske gjødselprodukter i bygg. Biologisk kontroll av iberiaskogsneglen (Arion lusitanicus) ved bruk av nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita Optiske variabler som funksjon av løste substanser og partikulært materiale i 23 innsjøer med varierende siktedyp. Skjøtsel på golfbane Skjøtsel beskrivelse, forskning tilknyttet emne Farming System Activities, Land-Use/Cover Change, Biodiversity and Productivity of Grazing Land at Borkena Valley, Ethiopia Viruses in Begonia - Characterization, Testing and Cleaning by Meristem Tip Culture Optiske variabler som funksjon av løste substanser og partikulært materiale i 23 innsjøer med varierende siktedyp. Agroecology Impact Evaluation of Pest Management with an Environmental Impact Quotient (EIQ) Model in Northeastern China Impacts of Globalisation on the Food System in the Southwest Province of Cameroon Almås Camilla 2009 VÅR Sykemeldtes opplevelse av tjenesten "avklaring" Aktivitet som kilde til mening og livskvalitet hos unge Berke Kristin Skolleborg 2009 VÅR overvektige jenter Exploring the Intentions of Forest Owners to Provide Brough Philip David 2009 VÅR Harvest Residuals for Bioenergy. Effects of Cultivation Practices on Denitrification and Its Budai Alice Erzsébet 2009 VÅR Product Ratios Exploring the Implications of Introducing Inoculated Legumes in Southern Ethiopia: A Systemic Analysis of the Factors Affecting Farmer Adoption and Nitrogen Synchrony Greenhouse Trials with Different Organic Products in Barly. Biological Control of Arion lusitanicus Slugs Using the Nematode Phasmarhabditis hermaphrodita Optical Variables as a Function of Dissolved and Particulate Matter in 23 Lakes with Various Depths of Visibility. Golf Course Management Care Description, Research Associated with Theme Farming System Activities, Land-Use/Cover Change, Biodiversity and Productivity of Grazing Land at Borkena Valley, Ethiopia Viruses in Begonia - Characterization, Testing and Cleaning by Meristem Tip Culture Optical Variables as a Function of Dissolved and Particulate Matter in 23 Lakes with Various Depths of Visibility. Agroecology Impact Evaluation of Pest Management with an Environmental Impact Quotient (EIQ) Model in Northeastern China Impacts of Globalisation on the Food System in the Southwest Province of Cameroon How Workers on Sick-Leave Experience the Service Clarification Activity as a Source of Meaning and Quality of Life in Young Overweight Girls Exploring the Intentions of Forest Owners to Provide Harvest Residuals for Bioenergy. Effects of Cultivation Practices on Denitrification and Its Product Ratios

7 Grøtte Gunnar 2009 VÅR Hagen Cecilie 2009 VÅR Hjelmseth Gunhild 2009 VÅR Hougsrud Ellen Synnøve 2009 VÅR Koot Markus Christiaan 2009 VÅR Lawseth Andrea 2009 VÅR Multifunksjonell Salix-produksjon - bioremedierende energiskog Alternative tiltak mot mjøldogg (Podosphaera aphanis) i jordbær (Fragaria x ananassa) Agroecology and Sustainable Development of Food from Mountain Areas: 2 Case Studies about Norwegian Mountain Almond Potatoes Utlekking fra sedimenter og renseevne for fosfor i en fangdam ved vestre Vansjø Summer Farming Norway A Multiple Case Study Based on Valdres and Hallingdal Districts Urban Agriculture and Local Food Systems: The Path to Food Self-Reliance in Langley, British Columbia, Canada Multifunctional Salix-Production - Bioremediating Energy Forest Alternative Control Measures Against Powdery Mildew (Podosphaera aphanis) in Strawberries (Fragaria x ananassa) Agroecology and Sustainable Development of Food from Mountain Areas: 2 Case Studies about Norwegian Mountain Almond Potatoes Leaching of Sediments and Phosphorus Retention in a Constructed Wetland, Vestre Vansjø Summer Farming Norway A Multiple Case Study Based on Valdres and Hallingdal Districts Urban Agriculture and Local Food Systems: The Path to Food Self-Reliance in Langley, British Columbia, Canada Lie Åshild Irene 2009 VÅR Marunic Ana 2009 VÅR Mwale Cyprian Doka Watson 2009 VÅR Nordli Elin Cathrine Fjellvang 2009 VÅR Sjøstrøm Gunn 2009 VÅR Skalsbakken Moja Løvlie 2009 VÅR Solaiman Talukder Abul Bashar Mohammad2009 VÅR Kontroll av høymole (Rumex spp.) i økologisk landbruk, med vektlegging på frø og frøspiring Isolation and Identification of the Lactic Acid Bacteria from Organically and Conventionally Produced Grains, and Possibilities for Application in Sourdough Bread Production Effect of Tillage Practices on Weed Populations and Seed Banks in Maize Based Production Systems and Farmer' Knowledge about Weeds in Malawi Blomsterinduksjon hos stuehortensia, Hydrangea macrophylla Betydningen av inneplanter i kontormiljø for oppmerksomhetsfaktorer Aluminium (Al) in Freshwater and Estuarine Water, and Use of Sodium Silicate as Countermeasure for Detoxification of Al in Water from River Storelva Effect of Light Integral and Light Period on Plant Growth and Postharvest Quality of Herbs Control of Docks (Rumex spp.) in Organic Farming, with Special Emphasis on Seed and Seed Germination Isolation and Identification of the Lactic Acid Bacteria from Organically and Conventionally Produced Grains, and Possibilities for Application in Sourdough Bread Production Effect of Tillage Practices on Weed Populations and Seed Banks in Maize Based Production Systems and Farmer' Knowledge about Weeds in Malawi Flower Induction in Hydrangea macrophylla The Importance of Indoor Plants for Attention Capacity Aluminium (Al) in Freshwater and Estuarine Water, and Use of Sodium Silicate as Countermeasure for Detoxification of Al in Water from River Storelva Effect of Light Integral and Light Period on Plant Growth and Postharvest Quality of Herbs

8 Sperre Linda Fiskerstrand 2009 VÅR Tian Wenyu 2009 VÅR Torp Ina Henriette Iversen 2009 VÅR Tveiten Line 2009 VÅR Vurdering av alleer og trerekker - tilstand og behov for skjøtsel Evaluation of Aveues and Treelines - Condition and Need for Maintenance Capacity Building of Organic Farming Systems in Capacity Building of Organic Farming Systems in China: China: A Comparative Case-Study of Two Organic Operation A Comparative Case-Study of Two Organic Operation Approaches Approaches Indigenous Peoples' Right to Food and Land Indigenous Peoples' Right to Food and Land - A Comparative Study of Two Guatemalan Peasant - A Comparative Study of Two Guatemalan Peasant Cooperatives Cooperatives Governance for Sustainable Development Governance for Sustainable Development Farmer Participation in Norwegian Municipal Agricultural Farmer Participation in Norwegian Municipal Agricultural Management Management Case Study in Asker Case Study in Asker Ånestad Hans Børge 2009 VÅR Norman Matty 2009 HØST Oehler Cedric 2009 HØST Stenerud Siril Gebhardt 2009 HØST Registrering og evaluering av utvalgte grøntanlegg og forsøksfelt i Oslo og Akershus tilknyttet prosjektet "Planter for norsk klima" Effekt av pilates på psykologisk stress og mestringsforventning Study of Spatial Dynamics of Flows in the Hydrographical Network: Application in a 7 Km2 Catchment Combined Effects of Weed Harrowing and Undersown Clover on Weed Growth and Cereal Yield Registration and Evaluation of Selected Urban Situations and an Experimental Field in Oslo and Akershus Associated with the Project "Planter for norsk klima" The Effect of Pilates on Psychological Distress and Self- Efficacy Study of Spatial Dynamics of Flows in the Hydrographical Network: Application in a 7 Km2 Catchment Combined Effects of Weed Harrowing and Undersown Clover on Weed Growth and Cereal Yield Aasen Lena Marie 2010 VÅR "Når mor eller far har kreft" - En deskriptiv studie av barn med kreftsyke foreldre "When Mom or Dad Has Canser" - A Descriptive Study of Children with Parents Diagnosed with Canser Ahmed Hassan Ali Nor 2010 VÅR Andreassen Monica 2010 VÅR Askilsrud Harald 2010 VÅR Relationships between Fusarium Infestation, Mycotoxin Content and Baking Quality in Spring Wheat The Role of Maternal Immunity for Prevention of Allergy in Offspring Nutrient Input to Lake Årungen - Assessment of Data Availability to Run the Mylake Model Relationships between Fusarium Infestation, Mycotoxin Content and Baking Quality in Spring Wheat The Role of Maternal Immunity for Prevention of Allergy in Offspring Nutrient Input to Lake Årungen - Assessment of Data Availability to Run the Mylake Model

9 Bakke Torleif 2010 VÅR Bjerknes Linn 2010 VÅR The Contribution of Various Carbon Sources to Soil Organic Carbon: Agronomical and Environmental Implications Røntgen thorax: En kartlegging av indikasjoner og utfall av undersøkelser utført på Oslo Universitetssykehus, Ullevål i 2008 The Contribution of Various Carbon Sources to Soil Organic Carbon: Agronomical and Environmental Implications Chest X-Ray: A Survey of Indications and Outcome of Examinations Performed at Oslo University hospital, Ullevaal in 2008 Ciulla Renee 2010 VÅR Gustavsen Inger Helene 2010 VÅR Strengthening New Hampshire's Local Food System: Considering Consumer and Producer Motivations, Preferences and Needs for a More Self-Sufficient Future Innvirkning av frysetemperatur og lagringstid på bærkvalitet Strengthening New Hampshire's Local Food System: Considering Consumer and Producer Motivations, Preferences and Needs for a More Self-Sufficient Future Influence of Freezing Temperature and Storage on Berry Quality Hage Line 2010 VÅR Haugen Anders Lund 2010 VÅR Häger Mandy 2010 VÅR Kezo Amela 2010 VÅR Uteskole - Helse og læring hånd i hånd? En praktisk tilnærming til kunnskap i grunnskolen - elevenes meninger og opplevelser Friluftsliv som del av behandling for sykelig fedme - Opplevelser og meninger fra deltagernes perspektiv Threats to Groundwater, Measured by Means of the Environmental Potential Risk Indicator for Pesticides (EPRIP) Ulikheter i helse blant minoriteter. Med fokus på salutogenese for helse utjevning Outdoor Education - Health and Learning Hand in Hand? A Practical Approach to Learning in Elementary School - The Children's View and Experience Outdoor Life in Treatment for Severe Obesity - The Participants Views and Experiences Threats to Groundwater, Measured by Means of the Environmental Potential Risk Indicator for Pesticides (EPRIP) Minority Health - Health Inequalities A Salutogenetic Approach to Health Equalities Landsnes Ingunn Bergheim 2010 VÅR Restaurering av landskapet ved Songa dam, Telemark Landscape Restoration at Songa, Telemark Larsen Gunnar Bræck 2010 VÅR Fusarium graminearum - et økende problem i norskprodusert korn Fusarium graminearum - an Increasing Problem in Cereals Produced in Norway Lundsett Siri Øyan 2010 VÅR Vurdering av ulike kvalitetsegenskaper i norske pæresorter med tanke på bruk i juiceproduksjon Evaluation of Quality Attributes in Norwegian Pear Cultivars with Respect to Use in Commercial Juice Production Naas Kristine 2010 VÅR Horizontal Distribution of Organic Matter, Nitrogen and Sulfur in the Sediments of an Europhic Lake; Årungen, Norway Horizontal Distribution of Organic Matter, Nitrogen and Sulfur in the Sediments of an Europhic Lake; Årungen, Norway Reierstad Torgeir Åstveit 2010 VÅR Phosphorus in Eutrophic Lake Sediments A Case Study in Lake Årungen Phosphorus in Eutrophic Lake Sediments A Case Study in Lake Årungen

10 Rutsinda Johnson 2010 VÅR Sikkeland Elin Halvorsen 2010 VÅR Grain Size Distribution and Clay Mineralogy in Eutrophic Lake-Sediments. Case Study, Årungen Quality of Norwegian Barley (Hordeum vulgare) for Food Effects of Variety and Growth Environment on Food Quality Charateristics with Emphasis on Total β-glucan Content Grain Size Distribution and Clay Mineralogy in Eutrophic Lake-Sediments. Case Study, Årungen Quality of Norwegian Barley (Hordeum vulgare) for Food Effects of Variety and Growth Environment on Food Quality Charateristics with Emphasis on Total β-glucan Content Sundby Ingvild Vagle 2010 VÅR Tangen Steffen 2010 VÅR Zambon Sara Brækhus 2010 VÅR Baillet Bertille 2010 HØST Benoit Marion 2010 HØST Blin Benedicte 2010 HØST Clause Julia 2010 HØST Damsgård Mari Bryn 2010 HØST Durlin Laetitia 2010 HØST Gimaret Marine Sophie 2010 HØST "Når mor eller far har kreft" - En deskriptiv studie av barn "When Mom or Dad Has Canser" - A Descriptive Study med kreftsyke foreldre of Children with Parents Diagnosed with Canser Friluftsliv som del av behandling for sykelig fedme Outdoor Life in Treatment for Severe Obesity - Opplevelser og meninger fra deltagernes perspektiv - The Participants Views and Experiences Metals in the Sediments of the Eutrophic Lake Årungen, Metals in the Sediments of the Eutrophic Lake Årungen, Norway Norway Horizontal Distribution and Association with Clay Horizontal Distribution and Association with Clay The Valorisation of Environmental Amenities as a Vector of Territorial Eco-Development: "Massif des Bauges" Case Study. Environmental Evaluation of a Suckler Cow System in Organic Farming Nitrogen Fertilisation of Grazed Pastures: An Agroecological Approach and Focus on Polymer Coated Urea as a Controlled-Release Fertiliser Impact of Direct Earthworm-Seed Interactions in Chalk Grasslands Akkumulering av tungmetaller i bunnlevende invertebrater og frosk fra rensebasseng langs E6 Study of Functional Biodiversity in Apple Orchards. Influence of the Fragmented Arrangements in the Arthropods Populations Agro-Economical and Social Evaluation of By-Products from Anaerobic Digestion The Valorisation of Environmental Amenities as a Vector of Territorial Eco-Development: "Massif des Bauges" Case Study. Environmental Evaluation of a Suckler Cow System in Organic Farming Nitrogen Fertilisation of Grazed Pastures: An Agroecological Approach and Focus on Polymer Coated Urea as a Controlled-Release Fertiliser Impact of Direct Earthworm-Seed Interactions in Chalk Grasslands Accumulation of Heavy Metals in Benthic Invertebrates and Frogs from Sedimentation Ponds Receiving Runoff from a Four Lane Motorway (E6) Study of Functional Biodiversity in Apple Orchards. Influence of the Fragmented Arrangements in the Arthropods Populations Agro-Economical and Social Evaluation of By-Products from Anaerobic Digestion

11 Jacobsen Line Mervi 2010 HØST Michaud Jean-Christophe 2010 HØST Nyheim Mari Thanstrøm 2010 HØST Oliver Benedikte Watne 2010 HØST Soliman Mahmoud Tarek Mohamed Amin 2010 HØST Stout Daniel John 2010 HØST Fokus på arbeidsmiljø som faktor til å forebygge sykefravær. En kvantitativ tverrsnittstudie i barnehagesektoren. Improving the Management of Grazing Systems in Ardèche Biotilgjengelighet og opptak av antimon, kadmium, kobolt og sink i øyenstikkernymfer (Odonata, Anisoptera) som funksjon av økende veisaltkonsentrasjoner - Et tracereksperiment Growth and Sprouting Dynamics of the Invasive Alien Species Warty Cabbage (Bunias orientalis) during the Growth Season Developing a Common Understanding of Alternative Food Networks between Policy and Science: A Systems Approach to Mediation Effects of Management Practices on Control of Docks (Rumex spp.) when Renewing Highly Infested Organic Grassland Focus on Work Environment as a Factor to Prevent Absence due to Illness. A Quantitative Cross Section Study in the Sector of Child Care. Improving the Management of Grazing Systems in Ardèche Bioavailability and Uptake of Antimony, Cadmium, Cobalt and Zinc in Dragonfly Larvae (Odanata, Anisoptera) as a Function of Increasing Road Salt Concentrations - A Tracer Experiment Growth and Sprouting Dynamics of the Invasive Alien Species Warty Cabbage (Bunias orientalis) during the Growth Season Developing a Common Understanding of Alternative Food Networks between Policy and Science: A Systems Approach to Mediation Effects of Management Practices on Control of Docks (Rumex spp.) when Renewing Highly Infested Organic Grassland Sundgot Ingvild 2010 HØST Restaurering av vegskjæringer og masseuttak på Kalhovd, Telemark Terrengendring og evaluering av transplantert og spontant etablert vegetasjon Restoration of Roadside Cut Slopes and Quarries at Kalhovd, Telemark Terrain Changes and Evaluation of Transplanted and Spontaneously Established Vegetation Anara Fikre Assefa 2011 VÅR Phosphorus Recovery from Untreated Black-Water Phosphorus Recovery from Untreated Black-Water Berntsen Henrik 2011 VÅR Slitasjeskader på vegetasjonen langs sleper i fjellet Vegetation Damage along Trails in the Mountains Borgen Iren Dagmar Joana Delgado 2011 VÅR Preeklampsi og sukker i kostholdet Preeclampsia and Dietary Sugars Bruk av MbC (Mindfulness Based Coping) i Experiences of MbC (Mindfulness Based Coping) in a Braadland Målfrid 2011 VÅR rusbehandling Substance Abuse Treatment Program Evju Ingvild 2011 VÅR Hovlandsdal Linn 2011 VÅR Undersøkelse av ulike såmengder i vårraps (Brassica Napus L.) under norske dyrkingsforhold Langtidseffekten av kalking på lystgassemisjonen frå dyrka organisk jord Examination of Different Seeding Rates in Spring Oilseed Rape (Brassica napus L.) under Norwegian Cultivating Conditions Long Term Effects of Liming on Nitrous Oxide Emissons from Cultivated Organic Soil Katz Drew 2011 VÅR Finance Challenges and Possible Alternatives for Direct Market Farmers: A Portland, Oregon Case Study Finance Challenges and Possible Alternatives for Direct Market Farmers: A Portland, Oregon Case Study

12 Participation of the Visually Impaired in Outdoor Recreation - Their Own Thoughts on Challenges and Health Related to Outdoor Activity Kleven Anne-Marit 2011 VÅR Synshemmedes deltakelse i friluftsliv - Deres egne tanker om utfordringer og helse knyttet til friluftslivsaktivitet Lichtenfeld Kristin 2011 VÅR Vurdering av kvalitet i historiske eplesorter Quality Analyses of Old Apple Cultivars Genetisk analyse av partiel resistens mot mjøldogg i Genetic Analysis of Partial Resistance to Powdery Lundby Anne Marthe 2011 VÅR vårhvete Mildew in Spring Wheat Melle Ragnhild 2011 VÅR Mukiira Elias Miriti 2011 VÅR Nordhagen Stine 2011 VÅR Vegetasjonsetablering etter store inngrep i fjellet Undersøkelser av revegetering i områder tilknyttet Hardangervidda What Supports and Hinders the Development of Public Use of Organic Food? A Mixed Method Approach Ungdommers matvaner i skoletiden - En kvalitativ studie av undomsskoleelever i Akershus Revegetation after Major Disturbance in Alpine Areas What Supports and Hinders the Development of Public Use of Organic Food? A Mixed Method Approach Adolescents' Eating Habits During School Hours - A Qualitative Study of Lower Secondary School Students in Akershus Norton Renata 2011 VÅR Pasientsikkerhet på norske operasjonsavdelinger. - Spesialsykepleiernes tanker om pasientsikkerhet og eventuelt behovet for bruk av WHO Surgical Safety Checklist for å forbedre rutinene Patient Safety in Norwegian Surgical Units - Specialist Nurses Opinions on the Subject of Patient Safety and the Need to Utilise the WHO Surgical Safety Checklist in Order to Improve Current Practices Petersson Renate Vea 2011 VÅR Stauder for ulike typer voksemiljø Perennials and Their Different Garden Habitats Sangolt Hege 2011 VÅR Søiland Astri 2011 VÅR Tjøstheim Helge 2011 VÅR Tonjer Anna-Thekla 2011 VÅR An Analyse of Total Ammonia Nitrogen and Accumulated Total Nitrogen in Tanks with Atlantic Salmon (Salmo salar) Related to Different Production Regime Parameters Based on Data from the Water Quality Projects Geophysical Monitoring of Degradable De-Icing Chemicals in the Unsaturated Zone during Snowmelt Romlig variasjon av atmosfærisk klorid til norske vannforekomster Spredning av fremmede trær og busker i Nordskogen, Ås An Analyse of Total Ammonia Nitrogen and Accumulated Total Nitrogen in Tanks with Atlantic Salmon (Salmo salar) Related to Different Production Regime Parameters Based on Data from the Water Quality Projects Geophysical Monitoring of Degradable De-Icing Chemicals in the Unsaturated Zone during Snowmelt Spatial Variation of Atmospheric Chloride to Norwegian Water Sources Dispersal of Alien Trees and Shrubs in Nordskogen, Ås

13 Torp Malin 2011 VÅR Valeur Ida 2011 VÅR Mobilitet og potensiell biotilgjengelighet av metaller i et sedimentasjonsbasseng for vegavrenning og vaskevann fra tunneler langs E6 i Vassum, Ås kommune, Akershus Speciation of Heavy Metals and Nutrient Elements in Digestate Mobility and Potential Bioavailability of Metals in a Sedimentation Pond Receiving Road and Tunnel Runoff from a Highway (E6) Located at Vassum in Ås, Akershus Speciation of Heavy Metals and Nutrient Elements in Digestate

The vegetable leafminer Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae) and its parasitoidcomplex in mung beans in northern Vietnam

The vegetable leafminer Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae) and its parasitoidcomplex in mung beans in northern Vietnam 30 studiepoeng masteroppgave ved Institutt for plante- og miljøvitenskap i perioden 2004 til vår 2010 etternavn fornavn arstall termin oppgavetittel_original oppgavetittel_engelsk Nitrogenavrenning fra

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE

SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE Marianne Bechmann and Lillian Øygarden NIBIO Trondheim, EVALUATION OF SYNERGIES AND CONFLICTS Environmental

Detaljer

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi livsviktig kunnskap 10.06.2015 NIBIO 2 Tre blir ett: = NIBIO 10.06.201 5 NIBIO 3 NIBIO Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig

Detaljer

Kritiske nivåer av P i jord og sedimenter relatert til risiko for eutrofiering - innvirkning av klima

Kritiske nivåer av P i jord og sedimenter relatert til risiko for eutrofiering - innvirkning av klima Kritiske nivåer av P i jord og sedimenter relatert til risiko - innvirkning av klima Gunnhild Riise og Aleksandra Trnic Romarheim Institutt for plante- og miljøvitenskap 2111 2005 Kritiske nivåer av P

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Bioforsk Jord og Miljø

Bioforsk Jord og Miljø Bioforsk Jord og Miljø Dr. Espen Govasmark espen.govasmark@bioforsk.no Tel: +47 404 80 233 9 mars 2010 IEA Bioenergy informasjonsmøte Norges Forskningsråd Mat Miljø - Muligheter Bioforsk Task 37 Energy

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

Vanndirektivet - Universitetenes rolle i kunnskapsutvikling, opplæring og formidling, inklusiv biologisk metodikk. Gunnhild Riise

Vanndirektivet - Universitetenes rolle i kunnskapsutvikling, opplæring og formidling, inklusiv biologisk metodikk. Gunnhild Riise Vanndirektivet - Universitetenes rolle i kunnskapsutvikling, opplæring og formidling, inklusiv biologisk metodikk Gunnhild Riise Hovedpunkter Universitetenes rolle Status innen UoH sektoren Veien videre?

Detaljer

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1 EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 1 2 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Kunnskap om helse utfordringene Kunnskap om tiltak som virker Kunnskapsbasert praksis Omsette dette i praksis

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. SMÅSKALIGA BIOGASANLÄGGNINGAR Rune Bakke Høgskolen i Sørøst

Høgskolen i Sørøst-Norge. SMÅSKALIGA BIOGASANLÄGGNINGAR Rune Bakke Høgskolen i Sørøst SMÅSKALIGA BIOGASANLÄGGNINGAR Rune Bakke Høgskolen i Sørøst Småskala biogass Rune Bakke og Wenche Hennie Bergland Institutt for Prosess-, Energi- og Miljøteknologi, Biogas2020, oktober 2016 2 Biogasspotensial

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Risikoindikatormodeller brukt i bistandsprosjekter

Risikoindikatormodeller brukt i bistandsprosjekter O. M. Eklo / Grønn kunnskap 9 (2) 153 Risikoindikatormodeller brukt i bistandsprosjekter Ole Martin Eklo / ole-martin.eklo@planteforsk.no Planteforsk Plantevernet Sammendrag Artikkelen er et sammendrag

Detaljer

Skalaproblematikk. Tar vi de riktige valg? Har vi forstått prosessene? Hvorfor bedres ikke vannkvalitet tross tiltak

Skalaproblematikk. Tar vi de riktige valg? Har vi forstått prosessene? Hvorfor bedres ikke vannkvalitet tross tiltak Skalaproblematikk. Tar vi de riktige valg? Har vi forstått prosessene? Hvorfor bedres ikke vannkvalitet tross tiltak JOHANNES DEELSTRA, PER STÅLNACKE Bioforsk Soil and Environment Division, Norway. Innhold/temaer

Detaljer

Årsstatistikk for 2013/2014

Årsstatistikk for 2013/2014 Årsstatistikk for 2013/2014 FORORD Kimen Såvarelaboratoriet sin årsstatistikk gir en oversikt over prøveinngang og utførte analyser i sesongen - fra 1. juli til 30. juni. Vi håper statistikken er både

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway, Berlin 14.03.2016 Gina Ytteborg, Head of R&D and Innovation NPRA GHG Emissions from transport 2014 Emissions to air (mill. tonnes Co 2 eqv.)

Detaljer

Application of the ecosystem services framework to a sheep grazing experiment in the treeline ecotone

Application of the ecosystem services framework to a sheep grazing experiment in the treeline ecotone Application of the ecosystem services framework to a sheep grazing experiment in the treeline ecotone Gunnar Austrheim, University Museum Norwegian University of Science and Technology, Norway, Number

Detaljer

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum Kinesisk-Norsk Senter påp Miljøforskning Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina Under møte ved CAS Foto: Uniforum Kina har store Miljøutfordringer Kina står i dag ovenfor en rekke utfordringer

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Årsstatistikk for 2006/2007

Årsstatistikk for 2006/2007 Årsstatistikk for 2006/2007 FORORD Kimen Såvarelaboratoriet AS har utarbeidet årsstatistikken som gir en oversikt over laboratoriets prøveinngang og utførte analyser i sesongen 1. juli 2006 til 30. juni

Detaljer

Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon

Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Challenges in organic black currant production. v/sigrid Mogan

Challenges in organic black currant production. v/sigrid Mogan Challenges in organic black currant production v/sigrid Mogan 1 Organic Ribes production Worked with different projects since 1998 Main subjects plant protection 1 Area organic fruit and berries Norway

Detaljer

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF Toril Røe Utvik Einar Lystad Rapportering av utslipp Rapporteringsfrist 1. mars Felles tall for Klif, OD og OLF Viser statistikk for: Produsert olje, kondensat

Detaljer

By Bioforsk RECOCA Team Per Stålnacke Csilla Farkas Johannes Deelstra

By Bioforsk RECOCA Team Per Stålnacke Csilla Farkas Johannes Deelstra By Bioforsk RECOCA Team Per Stålnacke Csilla Farkas Johannes Deelstra RECOCA Annual Workshop 14-15 December, 2009 Denmark Quantification of retention from source emissions to river mouth Estimation of

Detaljer

EcoManage. Forbedret metodikk for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser. Brukermøte november 2015

EcoManage. Forbedret metodikk for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser. Brukermøte november 2015 Kronikk fra EcoManage i Aftenposten 14. september 2015 EcoManage Forbedret metodikk for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser Brukermøte november 2015 www.cedren.no/projects/ecomanage "I

Detaljer

Årsstatistikk for Kimen Såvarelaboratoriet AS

Årsstatistikk for Kimen Såvarelaboratoriet AS Årsstatistikk for Kimen Såvarelaboratoriet AS 2004/2005 FORORD Kimen Såvarelaboratoriet AS har utarbeidet årsstatistikken som gir en oversikt over laboratoriets prøveinngang og utførte analyser i sesongen

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Environmental sensitivity. Assessment by MOIRA PLUS Lakes Øvre Heimdalsvatn (Norway) Bracciano (Italy)

Environmental sensitivity. Assessment by MOIRA PLUS Lakes Øvre Heimdalsvatn (Norway) Bracciano (Italy) Environmental sensitivity Assessment by MOIRA PLUS Lakes Øvre Heimdalsvatn (Norway) Bracciano (Italy) The lakes: Bracciano The lakes: Heimdalsvatn First step: model calibration (data of contamination following

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Effektstudien Oppfølging i 2009? Kort presentasjon (1) DØ,

Effektstudien Oppfølging i 2009? Kort presentasjon (1) DØ, Effektstudien 1990-94 Oppfølging i 2009? Kort presentasjon (1) DØ, 2008-10-14 Mål: Effektstudien ble gjennomført for å bestemme virkningen av utslipp på omgivelsene rundt smelteverkene i Norge. Hovedmål

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

FAKTORER SOM PÅVIRKER OPPBLOMSTRING AV CYANOBAKTERIER I ÅRUNGEN - EN RISIKOVURDERING

FAKTORER SOM PÅVIRKER OPPBLOMSTRING AV CYANOBAKTERIER I ÅRUNGEN - EN RISIKOVURDERING FAKTORER SOM PÅVIRKER OPPBLOMSTRING AV CYANOBAKTERIER I ÅRUNGEN - EN RISIKOVURDERING Gunnhild Riise, Thomas Rohrlack Aleksandra T. Romarheim, Johnny Kristiansen, Pål Brettum og Tore Krogstad Årungen Catchment

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Tor-Henning Iversen (stedfortreder for Jens Rohloff)

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

By Bioforsk SEALINK Team

By Bioforsk SEALINK Team By Bioforsk SEALINK Team Csilla Farkas Johannes Deelstra Per Stålnacke SEALINK Meeting 16-17 September, 2009 Bioforsk Calibration period: 1 January, 1994 31 December, 1999 Validation period: 1 January,

Detaljer

Hva slags AAR-krav i framtida? Begrunnelse for Felt/Lab Performance. COIN fagdag 20. mai 2008 Terje F. Rønning, Norcem AS

Hva slags AAR-krav i framtida? Begrunnelse for Felt/Lab Performance. COIN fagdag 20. mai 2008 Terje F. Rønning, Norcem AS Hva slags AAR-krav i framtida? Begrunnelse for Felt/Lab Performance COIN fagdag 20. mai 2008 Terje F. Rønning, Norcem AS Rilem forslag til CEN Level of Precaution P2: A normal level of precaution against

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Sedimentenes betydning som fosforkilde i Årungen

Sedimentenes betydning som fosforkilde i Årungen Sedimentenes betydning som fosforkilde i Årungen Gunnhild Riise, Tore Krogstad, Aleksandra Trnic Romarheim, Inggard Blakar, Elin Gjengedal, Ståle Haaland, Rutsinda Johnson, Johnny Kristiansen, Frida Marie

Detaljer

Avslutning og vegen videre

Avslutning og vegen videre Avslutning og vegen videre 20.9.2016 www.vegvesen.no/norwat Statens vegvesen skal planlegge, bygge og drifte vegnettet uten å påføre vannmiljøet uakseptabel skade Vassum rensedam (foto: Susanne L. Johansen)

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

Utnyttelse av biorest rundt Lillehammer/GLØR

Utnyttelse av biorest rundt Lillehammer/GLØR Utnyttelse av biorest rundt Lillehammer/GLØR Espen Govasmark Bioforsk Jord og Miljø & Tommy Nesbakk GLØR Biologisk behandling biogass og kompostering Stavanger 21-22 september 2009 Resultater fra prosjektet

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

By Bioforsk SEALINK Team

By Bioforsk SEALINK Team By Bioforsk SEALINK Team Csilla Farkas Annelene Pengerud Hans Olav Eggestad Johannes Deelstra Per Stålnacke SEALINK Meeting 12-13 March, 2009 NIVA CIENS, Oslo, Norway 1. Defined range for each parameter!

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no

Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no Biogas from municipal organic waste Trondheim s environmental holy grail? Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no 2 What is biogas? Produced naturally from biological decomposition

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Lik konkurranse krever full harmonisering av systemet Like definisjoner Konsistent bruk

Detaljer

Kunnskap om fremtidens vannforvaltning, 15. april 2009: Pågående relevante FoU-aktiviteter for helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa

Kunnskap om fremtidens vannforvaltning, 15. april 2009: Pågående relevante FoU-aktiviteter for helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Kunnskap om fremtidens vannforvaltning, 15. april 2009: Pågående relevante FoU-aktiviteter for helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Per Backe-Hansen Forskning relevant for vannforvaltning i Forskningsrådet

Detaljer

Innsjøen som resipient for landbruksforurensing hvordan skille ulike faktorer som påvirker vannkvalitet? Gunnhild Riise

Innsjøen som resipient for landbruksforurensing hvordan skille ulike faktorer som påvirker vannkvalitet? Gunnhild Riise Innsjøen som resipient for landbruksforurensing hvordan skille ulike faktorer som påvirker vannkvalitet? Gunnhild Riise Hovedpunkter Innsjøen som resipient Summen av alle påvirkninger både naturlige og

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Virking av jord, kalking og frøblanding på vegetasjonsutvikling gjennom 6 år i Bitdalen

Virking av jord, kalking og frøblanding på vegetasjonsutvikling gjennom 6 år i Bitdalen Virking av jord, ing og blanding på vegetasjonsutvikling gjennom 6 år i Bitdalen Line Rosef 1, Dagmar Hagen 2, Knut Rydgren 3 og Trygve Aamlid 4 1 Norges miljø og biovitenskaplige universitet (NMBU) 2

Detaljer

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GIO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok.

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - GIO Land channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2014 Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Algevekst innvirkning av klima, næringsstoffer og lys et langtiddstudie fra en landbrukspåvirket innsjø ( )

Algevekst innvirkning av klima, næringsstoffer og lys et langtiddstudie fra en landbrukspåvirket innsjø ( ) Algevekst innvirkning av klima, næringsstoffer og lys et langtiddstudie fra en landbrukspåvirket innsjø (1999-1) Gunnhild Riise, Sverre Anmarkrud, Inggard Blakar, Ståle Haaland, Nils-Otto Kitterød, Thomas

Detaljer

Work on storage diseases on apple by Bioforsk. Jorunn Børve

Work on storage diseases on apple by Bioforsk. Jorunn Børve Work on storage diseases on apple by Bioforsk Jorunn Børve Apple storage in Norway Short time storage (until December 1 or February for juice) Ordinary cold storage MA and CA? Aroma main cultivar, new

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

Klinisk forskning i EU fra 7RP til Horizon 2020

Klinisk forskning i EU fra 7RP til Horizon 2020 Klinisk forskning i EU fra 7RP til Horizon 2020 Forskerseminar klinisk forskning 19.11.2012 Spesialrådgiver og NCP for Health Berit Nygaard, Norges forskningsråd Årets utlysning siste i FP7 Kliniske studier

Detaljer

Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities

Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities Building Research Establishment Environmental Assessment Method Protecting People, Property and the Planet Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities Oddrun Helen Hagen BREEAM Communities NGBC Forsker

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie

Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie Basert på EU-prosjektet IN-SAFETY ITS-fagdag, Oslo 12. april 2010 Jeg skal si litt om følgende: Det finnes foreløpig

Detaljer

Vannregionmyndigheten skal sørge for at:

Vannregionmyndigheten skal sørge for at: Denne figuren prøver å illustrere stegene i planprosessen. Toppen av pyramiden som vi ønsker å nå fram til er gjennomføringen av beskyttende, forbedrende eller restaurerende miljøtiltak, slik at vi når

Detaljer

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries Project Description Form 1. Project name Project name in English 2. Project website Provide web address 3. Research organisation

Detaljer

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup Skog som biomasseressurs: skog modeller Rasmus Astrup Innhold > Bakkgrunn: Karbon dynamikk i skog > Modellering av skog i Skog som biomassressurs > Levende biomasse > Dødt organisk materiale og jord >

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

Lyskvalitet og melduggbekjempelse. Mikroalger store muligheter

Lyskvalitet og melduggbekjempelse. Mikroalger store muligheter Lyskvalitet og melduggbekjempelse Mikroalger store muligheter Meldugg - Mikroalger Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Use of light in greenhouse crop disease management Samarbeide mellom

Detaljer

2005 2014: UN decade for education for sustainable development

2005 2014: UN decade for education for sustainable development Teacher Education for sustainable development Oscarsborg 25 2727 november 2009 2005 2014: UN decade for education for sustainable development Aim: Focus on how education can contribute to sustainable ab

Detaljer

NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES. EXFLOOD EXFLOOD (Bioforsk, UMB, NVE, Minnesota, KTH, Insurance companies, 3 municipalities)

NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES. EXFLOOD EXFLOOD (Bioforsk, UMB, NVE, Minnesota, KTH, Insurance companies, 3 municipalities) 1 EXFLOOD EXFLOOD (Bioforsk, UMB, NVE, Minnesota, KTH, Insurance companies, 3 municipalities) The major objective of the ExFlood project is to define and analyze measures to combat negative impact of extreme

Detaljer

Mastergrader, Master i folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet, UMB. 2009: Sykemeldtes opplevelse av tjenesten avklaring

Mastergrader, Master i folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet, UMB. 2009: Sykemeldtes opplevelse av tjenesten avklaring Mastergrader, Master i folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet, UMB 2009: Almås, Camilla Sykemeldtes opplevelse av tjenesten avklaring Berke, Kristin Fjellstad, Hege Aktivitet som kilde

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Especially terrestrial BIODIVERSITY EVOLUTION ECOLOGY. And various combinations!

Especially terrestrial BIODIVERSITY EVOLUTION ECOLOGY. And various combinations! How do I Decide? What sort of biology excites and intrigues you? Is there a special organism group you are interested in? Are there special questions you are interested in? What are your career plans?

Detaljer

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi?

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Cecilie Varsi Sykepleier PhD Postdoktor Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning De neste 20 minuttene... Senter for pasientmedvirkning

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

Mikroalgeforskning på NIBIO. Thorsten Heidorn

Mikroalgeforskning på NIBIO. Thorsten Heidorn Mikroalgeforskning på NIBIO Thorsten Heidorn 1. JULI 2015: Bioøkonomi baserer seg på utnyttelse og forvaltning av biologiske ressurser fra jord og hav, fremfor en fossil økonomi som er basert på kull,

Detaljer

VURDERING AV KUNNSKAP OM ØKOLOGISK PRODUKSJON OG ØKOLOGISK PRODUSERT MAT

VURDERING AV KUNNSKAP OM ØKOLOGISK PRODUKSJON OG ØKOLOGISK PRODUSERT MAT Vitenskapskomiteen for mattrygghet 0403 Oslo Postboks 4404 Nydalen Deres ref: Vår ref: 2011/244413 Dato: 19.12.2013 Org.nr: 985 399 077 v/ Marie Louise Wiborg VURDERING AV KUNNSKAP OM ØKOLOGISK PRODUKSJON

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Recycling technology for fish in cold water vs model trout farms and cage farming

Recycling technology for fish in cold water vs model trout farms and cage farming Recycling technology for fish in cold water vs model trout farms and cage farming Presented by: Steinar Skybakmoen steinar@oppdrettsteknologi.no Mobil +47 4804 7204 Some definitions Water flow-through

Detaljer

NORHED. Internt informasjonsmøte 14. desember 2012

NORHED. Internt informasjonsmøte 14. desember 2012 1 NORHED The Norwegian Programme for Capacity-Building in Higher Education and Research for Development Internt informasjonsmøte 14. desember 2012 Norhed-teamet i sentraladministrasjonen Resultat av såkorntildeling

Detaljer

Rutiner for samhandling mellom Mattilsynet og VKM vedlegg I sist revidert 12.10.2009

Rutiner for samhandling mellom Mattilsynet og VKM vedlegg I sist revidert 12.10.2009 Vedlegg I Regelverkets beskrivelse av risikoanalyse Matloven fastslår at I Norge skal risikovurderinger foretas av en uavhengig vitenskapskomité, som administrativt skal ligge under Helsedepartementet

Detaljer

Experiences with standards and criteria in Norway Sissel Skillinghaug/Kirsti Aandstad Hettasch Assessment Department

Experiences with standards and criteria in Norway Sissel Skillinghaug/Kirsti Aandstad Hettasch Assessment Department Experiences with standards and criteria in Norway Sissel Skillinghaug/Kirsti Aandstad Hettasch Assessment Department The Norwegian Directorate for Education and Training curricula planning Examinations

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I AK3005 Fiskens utviklingsbiologi

EKSAMENSOPPGAVE I AK3005 Fiskens utviklingsbiologi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I AK3005 Fiskens utviklingsbiologi Faglig kontakt under eksamen: Elin Kjørsvik Tlf.: 918 97 578 - Eksamensdato: 18.05.2009

Detaljer

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018)

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018) SMARTCROP Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert

Detaljer