Developing organic farming in Colombia, how far have we come? A case study in the Bogotá region

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Developing organic farming in Colombia, how far have we come? A case study in the Bogotá region"

Transkript

1 Masteroppgaver/Master's thesis 30 stp/credits (vår/spring) Etternavn Fornavn Årstall Semester Oppgavetittel_original Oppgavetittel_engelsk Nitrogenavrenning fra landbruksjord - en sammenligning Nitrogen runoff from agricultural soil Bjørck Sigrid Anita 2004 VÅR mellom forhold i Estland og Norge A comparative study between Estonia and Norway Cantillo Rojas Laura Helena 2004 VÅR Developing organic farming in Colombia, how far have we come? A case study in the Bogotá region Fjeldstad Karoline 2004 VÅR Effekt av ulike høstemetoder på kvalitet av raps til matoljeproduksjon. Grimstad Karen Beate 2004 VÅR The vegetable leafminer Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae) and its parasitoidcomplex in mung beans in northern Vietnam Nordengen Inger 2004 VÅR Naturlig forekomst av den middpatogene soppen Neozygites floridana til kontroll av veksthusspinnmidd (Tetranychus urticae) i jordbær Toledo Ragnhild Sand 2004 VÅR Insect pathogenic fungi in Costa Rica and Nicaragua with focus on Hyphomycetes in soil and the effect of management practices in coffee (Coffea arabica) Åsebø Kjartan Urangsæter 2004 VÅR Lien Stine Breivik 2004 HØST Petrutis Karme 2004 HØST Bridging the Gap? A Study of Food Miles and Attitudes among Farmers and Customers at the new Farmers' Markets in Norway Effekter av ulike beskjæringstidspunkter og -teknikker på veksten hos busker Effects by different timing of pruning and -methods on growth of shrubs Developing Estonian Organic Sector: A case study on producer - adviser - inspector information flow Dømmesmoen arboret - kartlegging av naturgrunnlaget The Aboretum at Dømmesmoen - A survey of the Andersen Jakob Juel 2005 VÅR og forslag til utforming Natural Basis and a Proposal for Design Dørsdal Mari 2005 VÅR Vegetasjonen på Arendal kirkegård The vegetation in Arendal churchyard Heggvold Jenny Kristin 2005 VÅR Surfôrkvalitet i kombinert melke-og kjøttproduksjon. Dyrkingsteknikk, ensileringsmiddel og økonomisk resultat. Silage quality in combined milk and beef production. Cropping practices, silage additives and economic results.

2 Hjørnevik Åshild 2005 VÅR Hoel Svein Inge Søyland 2005 VÅR Langeland Åsmund Andreas 2005 VÅR Lundberg Maria Gabriela Rizo 2005 VÅR Martinsen Vegard 2005 VÅR Mehl Ingrid Folkvord 2005 VÅR Effekt av mogningsgrad og lagringsvilkår på kvalitetseigenskapar hjå nyare plommesortar (Prunus domestica L.) Vekst hos trær i ulike jordarter etter tilsetning av varierende mengder kompost og kalk. Fettsyresammensettingen i blandet grasmateriale fra eng i Norge Dyrking av svarte bringebær (Rubus occidentalis L.) Faktorer i nedbørsfeltet som styrer konsentrasjonen av TOC og N i bekkevann i Sør-Norge Muligheter for dyrking og bruk av nakne bygg- og havresorter til fôr i Norge Effects of ripening stage and storage conditions on fruit quality of new plum cultivars (Prunus domestica L.) Tree growth on soils added different amounts of lime and compost. Fatty Acid Composition of the Herbage in some Norwegian Leys Cultivation of black raspberries (Rubus occidentalis L.) Brook water concentration of TOC and N in southern Norway determined by catchment characteristics Production and use of naked varieties of barley and oat feed in Norway Myklebust Bjørn Inge 2005 VÅR Dømmesmoen arboret - kartlegging av naturgrunnlaget og forslag til utforming Undersøkelser av vegetasjonen i plantefelt langs Rv. 23 Oslofjordforbindelsen Tilstand og naturlig etablering The Arboretum at Dømmesmoen - A Survey of the Natural Basis and a Proposal for Design Survey of landscape plants along the Rv. 23 Oslofjord Nessa Ragnhild 2005 VÅR crossing Emergy evaluation of grazing cattle for meat production: Rotolo Gloria Claudia 2005 VÅR Argentina Pampas region as case study Shallot onions (Allium ascalonium L.) in Sri lanka. Shallot onions (Allium ascalonium L.) in Sri lanka. Effects of field practices, set size and storage conditions Effects of field practices, set size and storage conditions Suthaparan Aruppillai 2005 VÅR on storability, growth and yield. on storability, growth and yield. Planteekstrakt til bekjempelse av kålflua (Delia radicum Plant extracts for control of brassica root flies (Delia Torp Asbjørn Stramrud 2005 VÅR og D. floralis) radicum and D. floralis) State of Knowledge of Small-scale Organic Production in State of Knowledge of Small-scale Organic Production in Alobwede Diobe G HØST the Buea Area of Cameroon the Buea Area of Cameroon Effekt av kalsium, PH og anioner på opptak av kadmium Effect of calcium, PH and anions on uptake of cadmium Armero Rodriguez Maria Soledad 2005 HØST i planter by plants Kokkim Mariane 2005 HØST Vegetasjonsregistrering ved Østre gravlund, Oslo A vegetation survey at Østre gravlund, Oslo Implementering av EUs rammedirektiv for vann sett i lys Implementation of The European Water Framework Strand Marte Opheim 2005 HØST av Årungens nedbørfelt Directive in view of Årungen River Basin

3 Tiwari Puspa Raj 2005 HØST Bakewell-Stone Petra Mead 2006 VÅR Effect of Agriculture Idensification on Soil Quality, Nutrient Flux, and Sustainability of two farming practices in a mountainous watershed of Nepal Sustaining Livelihoods through Organic Agriculture in Tanzania: A Sign-Post for the Future Organic Farming: a Means for Sustainable Agriculture Insight from Uganda Sustaining Livelihoods through Organic Agriculture in Tanzania: A Sign-Post for the Future Organic Farming: a Means for Sustainable Agriculture Insight from Uganda Gezmu Anteneh Belachew 2006 VÅR Hoel Marthine Søyland 2006 VÅR Salttoleranse hos stauder Salt tolerance of perennials Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) markører for fingerprinting av Argyranthemum Kjos Mari 2006 VÅR frutescens sorter. Cultivars Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) Markers for Fingerprinting of Argyranthemum frutescens Kolm Corinne Leigh 2006 VÅR Agritourism as a Revitalization Strategy for the Central Platte River Region. Agritourism as a Revitalization Strategy for the Central Platte River Region. Mørk Helene Marie 2006 VÅR Jorddekking som metode for bekjempelse av ugras - undersøkelser i grøntanlegg Mulching to Reduce Weed Growth - Survey on Urban Plantings Nystad Linn Leonora 2006 VÅR Naturlig revegetering langs E10 Lofast - undersøkelser i tidlig etableringsfase Natural Revegetation along E10 Lofast - Surveys in the Early Phase of Establishment Sanda Trygve 2006 VÅR Oksidativt stress på landskapsplanter Oxidative Stress on Landscape Plants Investigating the Reasons for Conversion to and Reconversion Investigating the Reasons for Conversion to and Re- from Organic Farming, and how to Stimulate conversion from Organic Farming, and how to Stimulate Byrne Louis 2006 HØST more Conversion to Organic Milk Production in Eastern Norway. more Conversion to Organic Milk Production in Eastern Norway. Ediriweera Patabendige Erandi Shiromi 2006 HØST Gjersem Ida Marie Frantzen 2006 HØST Ecological and Conventional Farming Systems Contribution to Household Food Security in Sri Lanka Tilførsel og tilbakeholdelse av ulike fosforfraksjoner i Vollebekken og Årungen Hossein Roshan Zamir 2006 HØST Vann og effekter av vanning på epler og jordbær Ecological and Conventional Farming Systems Contribution to Household Food Security in Sri Lanka Input and Retention of Phosphorus Fractions in Vollebekken and Årungen Water and effects of irrigation on Apples and Strawberries Lien Elin Merete 2006 HØST Willis Nicholas Allen 2006 HØST En limnologisk og mikrobiologisk undersøkelse av A Survey of the Catchment of Lake Atnsjøen, Norway, Atnsjøens nedbørsfelt, Rondane with Respect to the Limnology and Microbiology Meat Goat Production in Norway: Applying Principles Meat Goat Production in Norway: Applying Principles from Agroecology in the Search an Economically Sound, from Agroecology in the Search an Economically Sound, Sustainable Production System. Sustainable Production System.

4 Aguilar Espinoza Eduardo Enrique 2007 VÅR Evaluating a Participatory Plant Breeding Approach in a Local Seed System of Northern Nicaragua: Challenges for Upscaling Technologies and Institutions Evaluating a Participatory Plant Breeding Approach in a Local Seed System of Northern Nicaragua: Challenges for Upscaling Technologies and Institutions Drægni Kari 2007 VÅR Smittetersklar for økologisk såkorn Inoculum Thresholds for Organic Cereal Seeds Jenssen Marthe Torunn Solhaug2007 VÅR Leistad Audhild Midtdal 2007 VÅR Modalen Mikaela Lise Vasstrøm 2007 VÅR Momrak-Haugan Anne 2007 VÅR Numme Ane Marion 2007 VÅR Ryen Heidi Torgunrud 2007 VÅR Skarstein Kine 2007 VÅR Steindal Anne Linn Hykkerud 2007 VÅR Mercury and Stable Isotopes of Nitrogen and Carbon in Brown Trout and European Minnows from the Subalpine Lake Øvre Heimdalsvatn Rensebasseng for vegavrenning - Tilbakeholdelse av miljøgifter i sedimenter Facilitating Agricultural Innovation and Learning - a Systemic Action Research Approach Bakeegenskaper og næringsinnhold i norskdyrket spelt sammenlignet med vanlig hvete Stable Isotopes of Oxygen and Hydrogen in the Hydrological Cycle of Subtropical St Lucia, South Africa Georadar-undersøkelser og identifisering av radar-facies i strandsedimenter og kystdyner på Lista, Farsund kommune, Vest-Agder Vegetasjonsregistrering i parken ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Lethal Side-Effect of Ten Pesticides on Two Natural Enemies of Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae): Asecodes delucchii Boucek (Hymenoptera: Eulophidae) and Crossopalpus hirsutipes Collin (Diptera: Empididae), in French Bean Fields in Ho Chi Minh City Area, Vietnam Støre Torbjørn 2007 VÅR Kjøttbeinmjøl som gjødsel i økologisk korndyrking Mercury and Stable Isotopes of Nitrogen and Carbon in Brown Trout and European Minnows from the Subalpine Lake Øvre Heimdalsvatn Stormwater Detention-Ponds - Retention of Pollutants in Sediments Facilitating Agricultural Innovation and Learning - a Systemic Action Research Approach Baking Quality Properties and Nutritional Value in Norwegian Spelt Compared to Common Wheat Stable Isotopes of Oxygen and Hydrogen in the Hydrological Cycle of Subtropical St Lucia, South Africa GPR-Profiling and Identification of GPR-Facies in Beach Sediments and Coastal Dunes at Lista, Farsund Municipality, Vest-Agder, Norway A Vegetation Survey in the Park at Norwegian University of Life Sciences, Ås Lethal Side-Effect of Ten Pesticides on Two Natural Enemies of Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae): Asecodes delucchii Boucek (Hymenoptera: Eulophidae) and Crossopalpus hirsutipes Collin (Diptera: Empididae), in French Bean Fields in Ho Chi Minh City Area, Vietnam Meat and Bone Meal as Fertilizer in Organic Grain Cropping Todt Daniel 2007 VÅR Urset Lise Wenche Dufseth 2007 VÅR Potential of the Region Langfjord for a Rural Potential of the Region Langfjord for a Rural Development Towards a Multifunctional Service Provider Development Towards a Multifunctional Service Provider Undersøkelser av nyetablert vegetasjon på Storøya, Studies of the Recently Established Vegetation at Fornebu Storøya, Fornebu

5 Wærsted Gunnar 2007 VÅR Smedsland Georg 2007 HØST Overwintering of Neozygites Floridana in the Twospotted Spider Mite, Tetranychus Urticae (Acari: Tetranychidae) in Strawberries Kålflugenes (Delia radicum og Delia floralis) flygeåtferd i samband med vertplantesøk - utprøving av insektgjerde Speetjens Koen Johannes Maria 2007 HØST Kvantifisering av gjødslingsverdien av 2 steinmeltyper Veld Silje Hauge In't 2007 HØST Bjertnæs Åsmund Helland 2008 VÅR Restaurering av Bitdalen dam -Revegetering og landskapstilpasning etter naturinngrep Hvordan øke omsetning av frukt og grønt i dagligvarehandelen? En studie av suksesskriterier for å lykkes med frukt og grønt Overwintering of Neozygites Floridana in the Twospotted Spider Mite, Tetranychus Urticae (Acari: Tetranychidae) in Strawberries Brassica Root Flies (Delia radicum and Delia floralis) Flying Behaviour During Host Plant Search - Testing Exclusion Fences Quantitative Analysis of the Fertilizer Value of 2 Rock Powders Restoration of Bitdalen dam - Revegetation and Landscape Adjustment after Nature Disturbance How to Increase Turnover of Fruit & Vegetables in Supermarkets? Analyzes of Different Success Criteria in Category Fruit & Vegetables Engebretsen Alexander Melvold 2008 VÅR Gaustad Anders 2008 VÅR Hedum Ingrid 2008 VÅR Ito Daisuke 2008 VÅR Relasjoner mellom arealdekke, topografi og vannkjemi langs høydegradienter i Atnavassdraget Relasjoner mellom arealdekke, topografi og vannkjemi langs høydegradienter i Atnavassdraget Kvalitet i norskdyrket havre (Avena sativa) til mat og fôr The Sustainable Systems of Waste Water Management and Agriculture for Closing the Phosphorus Resource Loop Relations Between Basin Characteristics, Topography and Water Chemistry in the Atna Watercourse Relations Between Basin Characteristics, Topography and Water Chemistry in the Atna Watercourse Quality in Norwegian Oats (Avena sativa) for Food and Feed The Sustainable Systems of Waste Water Management and Agriculture for Closing the Phosphorus Resource Loop Ness Marit 2008 VÅR Tetthetsavhengige effekter av sauebeite på vannkvalitet og infiltrasjonskapasitet i høyfjellet Density Dependent Effects of Sheep Grazing on Water Quality and Infiltration Capasity in the Mountains Pedersen Rikard 2008 VÅR Fosforfraksjoner i jord og sedimenter Phosphorus Fractions in Soil and Sediments Rinck Christine 2008 VÅR Systematic Experiments to See Whether the Grander Technology Has its Expected Effect; on Bacterial Growth, Algae Composition and Some Physical Parameters Systematic Experiments to See Whether the Grander Technology Has its Expected Effect; on Bacterial Growth, Algae Composition and Some Physical Parameters Sløgedal Roar 2008 VÅR Vurdering av gatetrær i bymiljø i Storhaug bydel i Stavanger A Survey of Trees in Urban Landscape in Storhaug in Stavanger

6 Adler Karen Denise 2008 HØST Andersen Uno 2008 HØST Grøndahl Ingrid Margrete 2008 HØST Haga Jonatan Bjørnerud 2008 HØST Hussaini Abdulbaki 2008 HØST Tessema Mohammed Tilahun 2008 HØST Ustvedt Gunnar 2008 HØST Wien Øivind 2008 HØST Zhong Qiao 2008 HØST Abednego Ambe Achamba 2009 VÅR Exploring the Implications of Introducing Inoculated Legumes in Southern Ethiopia: A Systemic Analysis of the Factors Affecting Farmer Adoption and Nitrogen Synchrony Veksthusforsøk med ulike organiske gjødselprodukter i bygg. Biologisk kontroll av iberiaskogsneglen (Arion lusitanicus) ved bruk av nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita Optiske variabler som funksjon av løste substanser og partikulært materiale i 23 innsjøer med varierende siktedyp. Skjøtsel på golfbane Skjøtsel beskrivelse, forskning tilknyttet emne Farming System Activities, Land-Use/Cover Change, Biodiversity and Productivity of Grazing Land at Borkena Valley, Ethiopia Viruses in Begonia - Characterization, Testing and Cleaning by Meristem Tip Culture Optiske variabler som funksjon av løste substanser og partikulært materiale i 23 innsjøer med varierende siktedyp. Agroecology Impact Evaluation of Pest Management with an Environmental Impact Quotient (EIQ) Model in Northeastern China Impacts of Globalisation on the Food System in the Southwest Province of Cameroon Almås Camilla 2009 VÅR Sykemeldtes opplevelse av tjenesten "avklaring" Aktivitet som kilde til mening og livskvalitet hos unge Berke Kristin Skolleborg 2009 VÅR overvektige jenter Exploring the Intentions of Forest Owners to Provide Brough Philip David 2009 VÅR Harvest Residuals for Bioenergy. Effects of Cultivation Practices on Denitrification and Its Budai Alice Erzsébet 2009 VÅR Product Ratios Exploring the Implications of Introducing Inoculated Legumes in Southern Ethiopia: A Systemic Analysis of the Factors Affecting Farmer Adoption and Nitrogen Synchrony Greenhouse Trials with Different Organic Products in Barly. Biological Control of Arion lusitanicus Slugs Using the Nematode Phasmarhabditis hermaphrodita Optical Variables as a Function of Dissolved and Particulate Matter in 23 Lakes with Various Depths of Visibility. Golf Course Management Care Description, Research Associated with Theme Farming System Activities, Land-Use/Cover Change, Biodiversity and Productivity of Grazing Land at Borkena Valley, Ethiopia Viruses in Begonia - Characterization, Testing and Cleaning by Meristem Tip Culture Optical Variables as a Function of Dissolved and Particulate Matter in 23 Lakes with Various Depths of Visibility. Agroecology Impact Evaluation of Pest Management with an Environmental Impact Quotient (EIQ) Model in Northeastern China Impacts of Globalisation on the Food System in the Southwest Province of Cameroon How Workers on Sick-Leave Experience the Service Clarification Activity as a Source of Meaning and Quality of Life in Young Overweight Girls Exploring the Intentions of Forest Owners to Provide Harvest Residuals for Bioenergy. Effects of Cultivation Practices on Denitrification and Its Product Ratios

7 Grøtte Gunnar 2009 VÅR Hagen Cecilie 2009 VÅR Hjelmseth Gunhild 2009 VÅR Hougsrud Ellen Synnøve 2009 VÅR Koot Markus Christiaan 2009 VÅR Lawseth Andrea 2009 VÅR Multifunksjonell Salix-produksjon - bioremedierende energiskog Alternative tiltak mot mjøldogg (Podosphaera aphanis) i jordbær (Fragaria x ananassa) Agroecology and Sustainable Development of Food from Mountain Areas: 2 Case Studies about Norwegian Mountain Almond Potatoes Utlekking fra sedimenter og renseevne for fosfor i en fangdam ved vestre Vansjø Summer Farming Norway A Multiple Case Study Based on Valdres and Hallingdal Districts Urban Agriculture and Local Food Systems: The Path to Food Self-Reliance in Langley, British Columbia, Canada Multifunctional Salix-Production - Bioremediating Energy Forest Alternative Control Measures Against Powdery Mildew (Podosphaera aphanis) in Strawberries (Fragaria x ananassa) Agroecology and Sustainable Development of Food from Mountain Areas: 2 Case Studies about Norwegian Mountain Almond Potatoes Leaching of Sediments and Phosphorus Retention in a Constructed Wetland, Vestre Vansjø Summer Farming Norway A Multiple Case Study Based on Valdres and Hallingdal Districts Urban Agriculture and Local Food Systems: The Path to Food Self-Reliance in Langley, British Columbia, Canada Lie Åshild Irene 2009 VÅR Marunic Ana 2009 VÅR Mwale Cyprian Doka Watson 2009 VÅR Nordli Elin Cathrine Fjellvang 2009 VÅR Sjøstrøm Gunn 2009 VÅR Skalsbakken Moja Løvlie 2009 VÅR Solaiman Talukder Abul Bashar Mohammad2009 VÅR Kontroll av høymole (Rumex spp.) i økologisk landbruk, med vektlegging på frø og frøspiring Isolation and Identification of the Lactic Acid Bacteria from Organically and Conventionally Produced Grains, and Possibilities for Application in Sourdough Bread Production Effect of Tillage Practices on Weed Populations and Seed Banks in Maize Based Production Systems and Farmer' Knowledge about Weeds in Malawi Blomsterinduksjon hos stuehortensia, Hydrangea macrophylla Betydningen av inneplanter i kontormiljø for oppmerksomhetsfaktorer Aluminium (Al) in Freshwater and Estuarine Water, and Use of Sodium Silicate as Countermeasure for Detoxification of Al in Water from River Storelva Effect of Light Integral and Light Period on Plant Growth and Postharvest Quality of Herbs Control of Docks (Rumex spp.) in Organic Farming, with Special Emphasis on Seed and Seed Germination Isolation and Identification of the Lactic Acid Bacteria from Organically and Conventionally Produced Grains, and Possibilities for Application in Sourdough Bread Production Effect of Tillage Practices on Weed Populations and Seed Banks in Maize Based Production Systems and Farmer' Knowledge about Weeds in Malawi Flower Induction in Hydrangea macrophylla The Importance of Indoor Plants for Attention Capacity Aluminium (Al) in Freshwater and Estuarine Water, and Use of Sodium Silicate as Countermeasure for Detoxification of Al in Water from River Storelva Effect of Light Integral and Light Period on Plant Growth and Postharvest Quality of Herbs

8 Sperre Linda Fiskerstrand 2009 VÅR Tian Wenyu 2009 VÅR Torp Ina Henriette Iversen 2009 VÅR Tveiten Line 2009 VÅR Vurdering av alleer og trerekker - tilstand og behov for skjøtsel Evaluation of Aveues and Treelines - Condition and Need for Maintenance Capacity Building of Organic Farming Systems in Capacity Building of Organic Farming Systems in China: China: A Comparative Case-Study of Two Organic Operation A Comparative Case-Study of Two Organic Operation Approaches Approaches Indigenous Peoples' Right to Food and Land Indigenous Peoples' Right to Food and Land - A Comparative Study of Two Guatemalan Peasant - A Comparative Study of Two Guatemalan Peasant Cooperatives Cooperatives Governance for Sustainable Development Governance for Sustainable Development Farmer Participation in Norwegian Municipal Agricultural Farmer Participation in Norwegian Municipal Agricultural Management Management Case Study in Asker Case Study in Asker Ånestad Hans Børge 2009 VÅR Norman Matty 2009 HØST Oehler Cedric 2009 HØST Stenerud Siril Gebhardt 2009 HØST Registrering og evaluering av utvalgte grøntanlegg og forsøksfelt i Oslo og Akershus tilknyttet prosjektet "Planter for norsk klima" Effekt av pilates på psykologisk stress og mestringsforventning Study of Spatial Dynamics of Flows in the Hydrographical Network: Application in a 7 Km2 Catchment Combined Effects of Weed Harrowing and Undersown Clover on Weed Growth and Cereal Yield Registration and Evaluation of Selected Urban Situations and an Experimental Field in Oslo and Akershus Associated with the Project "Planter for norsk klima" The Effect of Pilates on Psychological Distress and Self- Efficacy Study of Spatial Dynamics of Flows in the Hydrographical Network: Application in a 7 Km2 Catchment Combined Effects of Weed Harrowing and Undersown Clover on Weed Growth and Cereal Yield Aasen Lena Marie 2010 VÅR "Når mor eller far har kreft" - En deskriptiv studie av barn med kreftsyke foreldre "When Mom or Dad Has Canser" - A Descriptive Study of Children with Parents Diagnosed with Canser Ahmed Hassan Ali Nor 2010 VÅR Andreassen Monica 2010 VÅR Askilsrud Harald 2010 VÅR Relationships between Fusarium Infestation, Mycotoxin Content and Baking Quality in Spring Wheat The Role of Maternal Immunity for Prevention of Allergy in Offspring Nutrient Input to Lake Årungen - Assessment of Data Availability to Run the Mylake Model Relationships between Fusarium Infestation, Mycotoxin Content and Baking Quality in Spring Wheat The Role of Maternal Immunity for Prevention of Allergy in Offspring Nutrient Input to Lake Årungen - Assessment of Data Availability to Run the Mylake Model

9 Bakke Torleif 2010 VÅR Bjerknes Linn 2010 VÅR The Contribution of Various Carbon Sources to Soil Organic Carbon: Agronomical and Environmental Implications Røntgen thorax: En kartlegging av indikasjoner og utfall av undersøkelser utført på Oslo Universitetssykehus, Ullevål i 2008 The Contribution of Various Carbon Sources to Soil Organic Carbon: Agronomical and Environmental Implications Chest X-Ray: A Survey of Indications and Outcome of Examinations Performed at Oslo University hospital, Ullevaal in 2008 Ciulla Renee 2010 VÅR Gustavsen Inger Helene 2010 VÅR Strengthening New Hampshire's Local Food System: Considering Consumer and Producer Motivations, Preferences and Needs for a More Self-Sufficient Future Innvirkning av frysetemperatur og lagringstid på bærkvalitet Strengthening New Hampshire's Local Food System: Considering Consumer and Producer Motivations, Preferences and Needs for a More Self-Sufficient Future Influence of Freezing Temperature and Storage on Berry Quality Hage Line 2010 VÅR Haugen Anders Lund 2010 VÅR Häger Mandy 2010 VÅR Kezo Amela 2010 VÅR Uteskole - Helse og læring hånd i hånd? En praktisk tilnærming til kunnskap i grunnskolen - elevenes meninger og opplevelser Friluftsliv som del av behandling for sykelig fedme - Opplevelser og meninger fra deltagernes perspektiv Threats to Groundwater, Measured by Means of the Environmental Potential Risk Indicator for Pesticides (EPRIP) Ulikheter i helse blant minoriteter. Med fokus på salutogenese for helse utjevning Outdoor Education - Health and Learning Hand in Hand? A Practical Approach to Learning in Elementary School - The Children's View and Experience Outdoor Life in Treatment for Severe Obesity - The Participants Views and Experiences Threats to Groundwater, Measured by Means of the Environmental Potential Risk Indicator for Pesticides (EPRIP) Minority Health - Health Inequalities A Salutogenetic Approach to Health Equalities Landsnes Ingunn Bergheim 2010 VÅR Restaurering av landskapet ved Songa dam, Telemark Landscape Restoration at Songa, Telemark Larsen Gunnar Bræck 2010 VÅR Fusarium graminearum - et økende problem i norskprodusert korn Fusarium graminearum - an Increasing Problem in Cereals Produced in Norway Lundsett Siri Øyan 2010 VÅR Vurdering av ulike kvalitetsegenskaper i norske pæresorter med tanke på bruk i juiceproduksjon Evaluation of Quality Attributes in Norwegian Pear Cultivars with Respect to Use in Commercial Juice Production Naas Kristine 2010 VÅR Horizontal Distribution of Organic Matter, Nitrogen and Sulfur in the Sediments of an Europhic Lake; Årungen, Norway Horizontal Distribution of Organic Matter, Nitrogen and Sulfur in the Sediments of an Europhic Lake; Årungen, Norway Reierstad Torgeir Åstveit 2010 VÅR Phosphorus in Eutrophic Lake Sediments A Case Study in Lake Årungen Phosphorus in Eutrophic Lake Sediments A Case Study in Lake Årungen

10 Rutsinda Johnson 2010 VÅR Sikkeland Elin Halvorsen 2010 VÅR Grain Size Distribution and Clay Mineralogy in Eutrophic Lake-Sediments. Case Study, Årungen Quality of Norwegian Barley (Hordeum vulgare) for Food Effects of Variety and Growth Environment on Food Quality Charateristics with Emphasis on Total β-glucan Content Grain Size Distribution and Clay Mineralogy in Eutrophic Lake-Sediments. Case Study, Årungen Quality of Norwegian Barley (Hordeum vulgare) for Food Effects of Variety and Growth Environment on Food Quality Charateristics with Emphasis on Total β-glucan Content Sundby Ingvild Vagle 2010 VÅR Tangen Steffen 2010 VÅR Zambon Sara Brækhus 2010 VÅR Baillet Bertille 2010 HØST Benoit Marion 2010 HØST Blin Benedicte 2010 HØST Clause Julia 2010 HØST Damsgård Mari Bryn 2010 HØST Durlin Laetitia 2010 HØST Gimaret Marine Sophie 2010 HØST "Når mor eller far har kreft" - En deskriptiv studie av barn "When Mom or Dad Has Canser" - A Descriptive Study med kreftsyke foreldre of Children with Parents Diagnosed with Canser Friluftsliv som del av behandling for sykelig fedme Outdoor Life in Treatment for Severe Obesity - Opplevelser og meninger fra deltagernes perspektiv - The Participants Views and Experiences Metals in the Sediments of the Eutrophic Lake Årungen, Metals in the Sediments of the Eutrophic Lake Årungen, Norway Norway Horizontal Distribution and Association with Clay Horizontal Distribution and Association with Clay The Valorisation of Environmental Amenities as a Vector of Territorial Eco-Development: "Massif des Bauges" Case Study. Environmental Evaluation of a Suckler Cow System in Organic Farming Nitrogen Fertilisation of Grazed Pastures: An Agroecological Approach and Focus on Polymer Coated Urea as a Controlled-Release Fertiliser Impact of Direct Earthworm-Seed Interactions in Chalk Grasslands Akkumulering av tungmetaller i bunnlevende invertebrater og frosk fra rensebasseng langs E6 Study of Functional Biodiversity in Apple Orchards. Influence of the Fragmented Arrangements in the Arthropods Populations Agro-Economical and Social Evaluation of By-Products from Anaerobic Digestion The Valorisation of Environmental Amenities as a Vector of Territorial Eco-Development: "Massif des Bauges" Case Study. Environmental Evaluation of a Suckler Cow System in Organic Farming Nitrogen Fertilisation of Grazed Pastures: An Agroecological Approach and Focus on Polymer Coated Urea as a Controlled-Release Fertiliser Impact of Direct Earthworm-Seed Interactions in Chalk Grasslands Accumulation of Heavy Metals in Benthic Invertebrates and Frogs from Sedimentation Ponds Receiving Runoff from a Four Lane Motorway (E6) Study of Functional Biodiversity in Apple Orchards. Influence of the Fragmented Arrangements in the Arthropods Populations Agro-Economical and Social Evaluation of By-Products from Anaerobic Digestion

11 Jacobsen Line Mervi 2010 HØST Michaud Jean-Christophe 2010 HØST Nyheim Mari Thanstrøm 2010 HØST Oliver Benedikte Watne 2010 HØST Soliman Mahmoud Tarek Mohamed Amin 2010 HØST Stout Daniel John 2010 HØST Fokus på arbeidsmiljø som faktor til å forebygge sykefravær. En kvantitativ tverrsnittstudie i barnehagesektoren. Improving the Management of Grazing Systems in Ardèche Biotilgjengelighet og opptak av antimon, kadmium, kobolt og sink i øyenstikkernymfer (Odonata, Anisoptera) som funksjon av økende veisaltkonsentrasjoner - Et tracereksperiment Growth and Sprouting Dynamics of the Invasive Alien Species Warty Cabbage (Bunias orientalis) during the Growth Season Developing a Common Understanding of Alternative Food Networks between Policy and Science: A Systems Approach to Mediation Effects of Management Practices on Control of Docks (Rumex spp.) when Renewing Highly Infested Organic Grassland Focus on Work Environment as a Factor to Prevent Absence due to Illness. A Quantitative Cross Section Study in the Sector of Child Care. Improving the Management of Grazing Systems in Ardèche Bioavailability and Uptake of Antimony, Cadmium, Cobalt and Zinc in Dragonfly Larvae (Odanata, Anisoptera) as a Function of Increasing Road Salt Concentrations - A Tracer Experiment Growth and Sprouting Dynamics of the Invasive Alien Species Warty Cabbage (Bunias orientalis) during the Growth Season Developing a Common Understanding of Alternative Food Networks between Policy and Science: A Systems Approach to Mediation Effects of Management Practices on Control of Docks (Rumex spp.) when Renewing Highly Infested Organic Grassland Sundgot Ingvild 2010 HØST Restaurering av vegskjæringer og masseuttak på Kalhovd, Telemark Terrengendring og evaluering av transplantert og spontant etablert vegetasjon Restoration of Roadside Cut Slopes and Quarries at Kalhovd, Telemark Terrain Changes and Evaluation of Transplanted and Spontaneously Established Vegetation Anara Fikre Assefa 2011 VÅR Phosphorus Recovery from Untreated Black-Water Phosphorus Recovery from Untreated Black-Water Berntsen Henrik 2011 VÅR Slitasjeskader på vegetasjonen langs sleper i fjellet Vegetation Damage along Trails in the Mountains Borgen Iren Dagmar Joana Delgado 2011 VÅR Preeklampsi og sukker i kostholdet Preeclampsia and Dietary Sugars Bruk av MbC (Mindfulness Based Coping) i Experiences of MbC (Mindfulness Based Coping) in a Braadland Målfrid 2011 VÅR rusbehandling Substance Abuse Treatment Program Evju Ingvild 2011 VÅR Hovlandsdal Linn 2011 VÅR Undersøkelse av ulike såmengder i vårraps (Brassica Napus L.) under norske dyrkingsforhold Langtidseffekten av kalking på lystgassemisjonen frå dyrka organisk jord Examination of Different Seeding Rates in Spring Oilseed Rape (Brassica napus L.) under Norwegian Cultivating Conditions Long Term Effects of Liming on Nitrous Oxide Emissons from Cultivated Organic Soil Katz Drew 2011 VÅR Finance Challenges and Possible Alternatives for Direct Market Farmers: A Portland, Oregon Case Study Finance Challenges and Possible Alternatives for Direct Market Farmers: A Portland, Oregon Case Study

12 Participation of the Visually Impaired in Outdoor Recreation - Their Own Thoughts on Challenges and Health Related to Outdoor Activity Kleven Anne-Marit 2011 VÅR Synshemmedes deltakelse i friluftsliv - Deres egne tanker om utfordringer og helse knyttet til friluftslivsaktivitet Lichtenfeld Kristin 2011 VÅR Vurdering av kvalitet i historiske eplesorter Quality Analyses of Old Apple Cultivars Genetisk analyse av partiel resistens mot mjøldogg i Genetic Analysis of Partial Resistance to Powdery Lundby Anne Marthe 2011 VÅR vårhvete Mildew in Spring Wheat Melle Ragnhild 2011 VÅR Mukiira Elias Miriti 2011 VÅR Nordhagen Stine 2011 VÅR Vegetasjonsetablering etter store inngrep i fjellet Undersøkelser av revegetering i områder tilknyttet Hardangervidda What Supports and Hinders the Development of Public Use of Organic Food? A Mixed Method Approach Ungdommers matvaner i skoletiden - En kvalitativ studie av undomsskoleelever i Akershus Revegetation after Major Disturbance in Alpine Areas What Supports and Hinders the Development of Public Use of Organic Food? A Mixed Method Approach Adolescents' Eating Habits During School Hours - A Qualitative Study of Lower Secondary School Students in Akershus Norton Renata 2011 VÅR Pasientsikkerhet på norske operasjonsavdelinger. - Spesialsykepleiernes tanker om pasientsikkerhet og eventuelt behovet for bruk av WHO Surgical Safety Checklist for å forbedre rutinene Patient Safety in Norwegian Surgical Units - Specialist Nurses Opinions on the Subject of Patient Safety and the Need to Utilise the WHO Surgical Safety Checklist in Order to Improve Current Practices Petersson Renate Vea 2011 VÅR Stauder for ulike typer voksemiljø Perennials and Their Different Garden Habitats Sangolt Hege 2011 VÅR Søiland Astri 2011 VÅR Tjøstheim Helge 2011 VÅR Tonjer Anna-Thekla 2011 VÅR An Analyse of Total Ammonia Nitrogen and Accumulated Total Nitrogen in Tanks with Atlantic Salmon (Salmo salar) Related to Different Production Regime Parameters Based on Data from the Water Quality Projects Geophysical Monitoring of Degradable De-Icing Chemicals in the Unsaturated Zone during Snowmelt Romlig variasjon av atmosfærisk klorid til norske vannforekomster Spredning av fremmede trær og busker i Nordskogen, Ås An Analyse of Total Ammonia Nitrogen and Accumulated Total Nitrogen in Tanks with Atlantic Salmon (Salmo salar) Related to Different Production Regime Parameters Based on Data from the Water Quality Projects Geophysical Monitoring of Degradable De-Icing Chemicals in the Unsaturated Zone during Snowmelt Spatial Variation of Atmospheric Chloride to Norwegian Water Sources Dispersal of Alien Trees and Shrubs in Nordskogen, Ås

13 Torp Malin 2011 VÅR Valeur Ida 2011 VÅR Mobilitet og potensiell biotilgjengelighet av metaller i et sedimentasjonsbasseng for vegavrenning og vaskevann fra tunneler langs E6 i Vassum, Ås kommune, Akershus Speciation of Heavy Metals and Nutrient Elements in Digestate Mobility and Potential Bioavailability of Metals in a Sedimentation Pond Receiving Road and Tunnel Runoff from a Highway (E6) Located at Vassum in Ås, Akershus Speciation of Heavy Metals and Nutrient Elements in Digestate

Mastergrader, Master i folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet, UMB. 2009: Sykemeldtes opplevelse av tjenesten avklaring

Mastergrader, Master i folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet, UMB. 2009: Sykemeldtes opplevelse av tjenesten avklaring Mastergrader, Master i folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet, UMB 2009: Almås, Camilla Sykemeldtes opplevelse av tjenesten avklaring Berke, Kristin Fjellstad, Hege Aktivitet som kilde

Detaljer

Prosjekt Aktivitet/Progra Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler. Torbjørg Øyslebø

Prosjekt Aktivitet/Progra Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler. Torbjørg Øyslebø Prosjekt Aktivitet/Progra Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler nummer m 167157 AKLIMED Global risk scoring in relation to prognosis in patients with coronary heart disease using recently identified

Detaljer

2005-2008 Insecticide resistance expert at FAO (part time employment). 1980-81 Farm worker in Maura avløserring, full time (milk production)

2005-2008 Insecticide resistance expert at FAO (part time employment). 1980-81 Farm worker in Maura avløserring, full time (milk production) C URRICUL UM VITAE Revision date: April 9 th 2011 PERSONAL INFORMATION Name: Adress: e-mail: Telephone: Nationality: Nina Svae Johansen Måltrosveien 48, 1430 Ås, Norway nina.johansen@bioforsk.no (+ 47)

Detaljer

Forslag til masteroppgaver i landbruksentomologi 2015

Forslag til masteroppgaver i landbruksentomologi 2015 Forslag til masteroppgaver i landbruksentomologi 2015 Formell veileder for masteroppgavene vil være Richard Meadow (entomologi), Nina Svae Johansen (entomologi) eller Christer Magnusson (nematologi). Andre

Detaljer

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring APPENDIX 4 Målsetting: «Min logg» Namn: Veke: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring Eigne kommentarar: BORG-SKALA BORG OPPLEVING TRENINGSEFFEKT 6 Kvile Ingen 7 8 9 10 11 12 13 Det kjennest

Detaljer

Researcher, Bioforsk - Soil and Environment Division. The Netherlands, born 1951, married.

Researcher, Bioforsk - Soil and Environment Division. The Netherlands, born 1951, married. CURRICULUM VITAE: Johannes Deelstra Present position: Nationality, age and civil status: Education: Languages: Professional societies: Study, training. Countries worked in: Researcher, Bioforsk - Soil

Detaljer

Sustainable and Healthy catering

Sustainable and Healthy catering HealthCat - Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering Positive experiences with sustainable and healthy food Problems with implementing sustainable and healthy food Recommendations

Detaljer

167768 FINANSMARK Finansmarkedsdata Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

167768 FINANSMARK Finansmarkedsdata Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Prosjektnumme Aktivitet/Progr Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler r am 169269 DIV-INT Reisetilskudd og workshop - Institutt for sosiologi og Arnfinn J. Andersen Nettverkskapende arbeid innenfor

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning?

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? Mona Løvlien 1), Marie-Louise Hall-Lord 1),2) 1) Høgskolen

Detaljer

Publication list SINTEF Fisheries and Aquaculture, Department of Marine Resources Technology After 1999 Last updated: 2007.01.01

Publication list SINTEF Fisheries and Aquaculture, Department of Marine Resources Technology After 1999 Last updated: 2007.01.01 Publication list SINTEF Fisheries and Aquaculture, Department of Marine Resources Technology After 1999 Last updated: 2007.01.01 1 Publications in journals with referee (chronological) 1999: 1. McClimans,

Detaljer

Oversikt program forskerseminar VAM

Oversikt program forskerseminar VAM Oversikt program forskerseminar VAM Onsdag 26. november 11:30-12:25 Registrering og lunsj 12:30-14:00 Plenumssesjon I- Internasjonalt samarbeid- til berikelse og besvær 14:00-14:30 Pause 14:30-16:00 Parallelle

Detaljer

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17.

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17. Gradsdagen 2015 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 17. juni 2015 Master i økonomi og administrasjon/ Master degree in Business Administration

Detaljer

CONTENTS. Wind, precipitation and temerature in Longyearbyen in 2004 Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen i 2004

CONTENTS. Wind, precipitation and temerature in Longyearbyen in 2004 Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen i 2004 CONTENTS / WEATHER STATISTICS Magnificent autumn light after the first snowfall in Berzeliusdalen, Western Svalbard. Photo: Marta Slubowska CONTENTS A year of major challenges 3 Et år med store utfordringer

Detaljer

ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Your ref Our ref Date 12/3775-1 JUL 2013 Time extention notification for the NO2 limit value

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Arctic charr in the Nordic Countries Nordic Conference on fresh water aquaculture 13.-14 October 2009 in Reykjavik Bakgrunn Siden 2006 har det i Norge

Detaljer

Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus

Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus RAPPORT 2010 2 Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus Karen Refsgaard Marianne Bechmann Anne-Grete Buseth Blankenberg Svein Skøien Asbjørn Veidal Serie

Detaljer

Present position: Senior Researcher Watershed Management, Ecological Engineering Born: 28.06.1966

Present position: Senior Researcher Watershed Management, Ecological Engineering Born: 28.06.1966 Name: Present position: Senior Researcher Watershed Management, Ecological Engineering Born: 28.06.1966 Nationality: Norwegian Civil status: Married, two children Languages: Norwegian (native), English

Detaljer

2013 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: www.aquateam.no

2013 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: www.aquateam.no Petter Wang 2013 Miljø og forurensning FAGLIG VIRKSOMHET Styrets årsberetning for 2013 Aquateam COWI hadde i 2013 betydelig aktivitet forbindelse med utslippssøknader og konsekvensvurderinger og ved utvidelse

Detaljer

Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry

Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry A historical study through 50 years Martha Gjessing Bakken Astri Agnalt Østmo Industrial Economics and Technology Management Submission date: June

Detaljer

Marine Harvest Norway AS Tarmvikodden ASC Endelig Rapport Ikke-konfidensiell versjon

Marine Harvest Norway AS Tarmvikodden ASC Endelig Rapport Ikke-konfidensiell versjon ASC SALMON STANDARD AUDIT REPORT Marine Harvest Norway AS Tarmvikodden ASC Endelig Rapport Ikke-konfidensiell versjon REPORT NO. 04 REVISION NO. 01 DATE 07.02.2014 DET NORSKE VERITAS AS Veritasveien 1,

Detaljer

Publikasjonsliste for Lars Petter Hansen fra 1975 til og med 2000

Publikasjonsliste for Lars Petter Hansen fra 1975 til og med 2000 Publikasjonsliste for Lars Petter Hansen fra 1975 til og med 2000 Theses Hansen, L.P. 1977: Karakteristikk av noen fiskearter i Nordre Øyeren med særlig vekt på alder, vekst og reproduksjon hos mort, Rutilus

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»?

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 17/1997 Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Sluttrapport fra prosjektet «Et miljøtilpasset

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

THE NORSAR FOUNDATION

THE NORSAR FOUNDATION THE NORSAR FOUNDATION NORSAR is an independent foundation established with the following objectives: To conduct research and development in the areas of geophysics and geophysical software. To promote

Detaljer

Norsk Rødliste 2006. 2006 Norwegian Red List

Norsk Rødliste 2006. 2006 Norwegian Red List Norsk Rødliste 2006 2006 Norwegian Red List 2006 Norwegian Red List Redaktører Editors Prosjektledelse Project management Ekspertgruppe Group of Experts Databaseutvikling og håndtering Database management

Detaljer

This thesis analyzes the process of the adoption of agricultural intensification in a mid-hill

This thesis analyzes the process of the adoption of agricultural intensification in a mid-hill Abstract This thesis analyzes the process of the adoption of agricultural intensification in a mid-hill watershed in Nepal and the impacts of soil disturbances due to chemical fertilizer inputs into intensive

Detaljer

R-01. Heidi Wiig Aslesen, Thor Egil Braadland, Keith Smith and Finn Ørstavik STEP Storgaten 1 N-0155 Oslo Norway

R-01. Heidi Wiig Aslesen, Thor Egil Braadland, Keith Smith and Finn Ørstavik STEP Storgaten 1 N-0155 Oslo Norway STEP report ISSN 0804-8185 R-01 1999 Heidi Wiig Aslesen, Thor Egil Braadland, Keith Smith and Finn Ørstavik Economic activity and the knowledge infrastructure in the Oslo region Heidi Wiig Aslesen, Thor

Detaljer