Kort om meg. Master i informasjonssikkerhet (HiG) Pågående Master of Management ved BI - Risikostyring - Finansiell strategi - Strategisk ledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort om meg. Master i informasjonssikkerhet (HiG) Pågående Master of Management ved BI - Risikostyring - Finansiell strategi - Strategisk ledelse"

Transkript

1 BRUK AV VERKTØY OG METODER I RISIKOSTYRING

2 Kort om meg Master i informasjonssikkerhet (HiG) Pågående Master of Management ved BI - Risikostyring - Finansiell strategi - Strategisk ledelse 5 år i mnemonic, hvor jeg blant annet har - Ansvarlig for implementeringen av egrc-verktøy hos 2 store kunder - Utleid som sikkerhetsansvarlig - Mye erfaring med gjennomføring av risikovurderinger i inn- og utland

3 Hva ønsker vi å oppnå? Ivareta organisasjonens interesser Forstå og identifisere organisasjonens mål, verdier, prosesser og risiko appetitt Identifisere risikoer som kan negativt påvirke organisasjonens forretningsmål og verdier - Snudd på hode vil dette også hjelpe til med å finne teknologier og tiltak som muliggjør organisasjonens mål Identifisere nåværende status, både hva gjelder trusler og svakheter Komme med anbefalinger som vil redusere risiko til et akseptabelt nivå

4 Ivareta organisasjonens interesser Sony Pictures «The Hack Of The Century» Bakgrunn - Mandag 24. november (2014) begynte ondsinnet kode å spre seg internt, og begynte å slettet informasjon på ulike systemer - Bevisene tyder på at angriperen(e), «Guardians of Peace», hadde hatt tilgang i over et år - Amerikanske myndigheter mener at Nord-Koreanske myndigheter hadde en sentral rolle knyttet til angrepet - Andre mener det ikke er bevist for dette, og Norse mener å kunne bevise at det var en innsidejobb, utført av tidligere ansatte

5 Ivareta organisasjonens interesser Sony Pictures «The Hack Of The Century» Konsekvenser - Påvirket alle forretningsområdene i Sony - Slettet informasjon på i overkant 3000 PCer og 830 servere - Uthenting av informasjon (100 TB) over en lengre tidsperiode, som igjen ble publisert over en 3 ukersperiode Film manuser, 5 filmer interne e-poster, lønningslister, og personnummer - Selskapets egne estimerte kostander: $41 millioner ++

6 Ivareta organisasjonens interesser Target Bakgrunn - Angriper kom seg inn via 3. part (leverandør av ventilasjonsanlegg) - Malware ble installert på betalingssystem som fanget opp kortdata - Fikk varsling om mulig pågående hendelse, men reagerte ikke (tidsnok) Konsekvenser - Kortinformasjon til 40 millioner kunder på avveie - Navn, nummer og adresse på 70 millioner kunder på avveie - Kostnader er estimert til å være $105 millioner ($252 millioner) - 46% tapt fortjeneste i Q4 (2013) sammenlignet med året før - CEO og CIO måtte gå og 7 personer i styret ble anbefalt byttet ut

7 Ivareta organisasjonens interesser Norske selskaper er selvfølgelig ikke skånet

8 Så hvor skal vi starte? Noen relevante rammeverk og metoder Establishing the context ISO/IEC ISO/IEC COSO ERM Risk assessment Risk identification Intel Threat Agent Library Critical Security Controls (Council on Cyber Security) Cyber Kill Chain Analysis Cyber Security Framework Communication and consultation Risk analysis Risk evaluation Monitoring and reveiw Risk treatment

9 Det viktigste er å velge det som er riktig for deg Eksterne og interne faktorer er med på å bestemme hvilke verktøy og metoder som bør brukes Eksterne faktorer - Den politiske situasjonen, regulatoriske krav, konkurransesituasjon, økonomi, teknologi - Nøkkeldrivere og trender som påvirker forretningsmålene Interne faktorer - Organisasjonens struktur, kultur, prosesser, informasjon og strategi - Teknologi, ressurser, kunnskap og modenhet

10 Det viktigste er å velge det som er riktig for deg Risikokriterier - Konsekvens og sannsynlighet Det er noen helt klare utfordringer med å vurdere sannsynligheten for at noe skjer Kunnskapsbasert sannsynlig (i motsetning til frekvensbasert) - Trefaktormodellen: Verdi/Konsekvens, sårbarhet og trussel Mulighetsanalyse ifm valg av trusler Fortsatt utfordringer knyttet til å vurdere trusselen, men hjelper med å bli bevist på farene - Tilsiktede vs. utilsiktede uønskede hendelser - Faktum er at vi sannsynligvis uansett bommer med estimatene Det viktigste er prosessen, og at man får frem ulike problemområder Og da er det viktig med metoder og verktøy som bistår i kartleggingen

11 Ivareta organisasjonens interesser hvordan? Gjennomføre en analyse (verdivurdering og BIA) for igjen å kunne identifisere risikoer som kan negativt påvirke organisasjonens forretningsmål Operasjonell risiko kan beskrives som «Main Cause -> Main Event» Risk Operational Risk Main Cause => Main Event «Main Cause» identifiseres ved å: - Avdekke trusselaktører - Lage hendelsesscenarioer - Avdekke eksisterende kontroller og svakheter Threats (Threat Agent + Incident Scenario) Targeted Attack 1 Generic Attack 1 Generic Attack 2 Key Controls Learn from others En slik fremgangsmåte vil hjelpe med å - finne tiltak som adresserer de faktiske problemområdene, og - således kunne redusere den reelle risikoen til organisasjonen Controls (People, Process, Technology) A B C D Husk å også måle effekten av eksisterende kontroller, og å jevnlig få et oppdatert bilde av nye sårbarheter, trusler og risikoer Metrics (Automated, Computed, Manual)

12 Metoder og verktøy La oss se (litt) nærmere på følgende: Intel Threat Agent Library Hypotese-drevet testing Critical Security Controls (CSC) Cyber Kill Chain Analysis Cyber Security Framework egrc-verktøy (konseptuelt)

13 Intel Threat Agent Library Rammeverk for å bistå i arbeidet med å kartlegge trusselaktører Godt utgangspunkt, men dekker ikke alle typer trusler har derfor utvidet denne - Ta utgangspunkt i gode metoder, og tilpass de til ditt behov

14 Intel Threat Agent Library

15 Hypotese-drevet testing En risikobasert tilnærming til intervjuer Hypotesene (hendelsesscenarioene) kan lages før datainnsamling gjennomføres Hypotesene brytes ned i mindre deler inntil vi har områder som vi ønsker besvart for å vurdere om scenarioet er gjennomførbart eller ikke Vår erfaring er at en slik scenariobasert tilnærming er mye mer effektivt enn sjekklister, og gir et mer korrekt bilde av situasjonen

16 Critical Security Controls (CSC) Initiativ fra US Office of the Secretary of Defense En rekke ulike organer fra USA og andre land analyserte angrep mot organisasjoner, og hvorfor de var vellykket Kom frem til 23 ulike «attack types» (incident scenarios), med tilhørende 20 kontrollområder.

17 Critical Security Controls (CSC) Strukturen pr kontrollområde - Control Area (Name) - Why the control is critical - How to implement the control - Procedures and tools - Effectiveness Metrics - Automation Metrics - Effectiveness Test - System Entity Relationship Diagram

18 Critical Security Controls (CSC) CSC 14: Maintenance, Monitoring, and Analysis of Audit Logs Deficiencies in security logging and analysis allow attackers to hide their [..] activities [..]. Even if the victims know that their systems have been compromised, without protected and complete logging records they are blind to the details of the attack and to subsequent actions taken by the attackers How to implement the control - Include at least two synchronized time sources [..] - Validate audit log settings for each hardware device and the software installed on it [..] - Ensure that all systems that store logs have adequate storage space [..] - Deploy a SIEM (Security Incident and Event Management) or log analytic tools for log aggregation and consolidation [..] - Ensure that the log collection system does not lose events during peak activity [..]

19 Critical Security Controls (CSC) De 23 hendelsesscenarioene kan ses på som «Generic Attacks», og er noe de aller fleste organisasjoner må forholde seg til og må ha tiltak for Er derfor et godt utgangspunkt, og vi bruker derfor dette som en baseline Fortsatt viktig å ikke gjennomføre dette som en sjekklistebasert øvelse Alle organisasjoner er unike og man må vurdere hvordan de best bør håndterer scenarioet ikke hvorvidt alle tiltakene er på plass eller ikke

20 Målrettede angrep I tillegg til å «Generic attacks» så må vi også vurdere «targeted attacks» - Scenarioer som er spesifikke for organisasjonen Med utgangspunkt i verdiene, risikoene, truslene og sårbarhetene - Finne ut hva som kan skje, og hvordan det kan forhindres, eller oppdages og håndteres på en rask og effektiv måte

21 Cyber Kill Chain Analysis Utarbeidet av Lockheed Martin Tanken er de fleste (avanserte) angrepsformene ikke er en enkelt hendelse, men en prosess bestående av flere steg (en kjede). Denne modellen har derfor som formål å finne tiltak som bryter kjeden, og således forhindrer eller oppdager angrepet Kan være relevant å bruke i enkelte settinger for å forstå angrepet men ikke i alle [1]

22 Cyber Security Framework Improving Critical Infrastructure Cybersecurity - Rammeverk laget av NIST basert på Executive Order Vi benytter det for å kommunisere status på kontroller og sårbarheter / svakheter - For å vise hvor man har god dekning, og hvor det er mangelfullt 5 ulike områder: Identify Protect Detect React Restore

23 Neste steg: Håndtere identifiserte risikoer Velge tiltakene som skal implementeres Gjennom fremgangsmåten vi har diskutert så har vi forhåpentligvis funnet tiltakene som adresserer de faktiske problemområdene, som igjen redusere den reelle risikoen Det kan derimot fortsatt være nødvendig å prioritere hvilke tiltak som skal implementeres - Kost/nytte vurdering kan være et alternativ - Vurdere tiltakene opp mot regulatoriske krav og kundekrav - Vurdere tiltak opp mot strategi og målbildet I tillegg til å velge tiltak, må vi også følge opp implementeringen (som kan gå over lang tid) - egrc-verktøy kan være til stor nytte ifm oppfølgingen av tiltak, i tillegg til øvrige steg i prosessen

24 egrc-verktøy Muliggjør risikostyring (og mye mer) i større skala Distribuere arbeidet med innrapportering samtidig som monitorering kan sentraliseres Enklere og mer effektiv oppfølging av tiltakene som er besluttet

25 egrc-verktøy en konseptuell skisse

26 Oppsummering Hvordan dette bør gjennomføres for hver enkelt organisasjon vil variere, men - Gjennomfør verdivurdering og Business Impact Analysis for å finne ut hva man skal beskytte - Identifiser dine trusselaktører og sårbarheter - Etabler hendelsesscenarioer for å bistå i prioriteringen av tiltak Vurder hvilke verktøy og metoder som kan hjelpe deg og din organisasjon - Ikke gjør det mer komplisert enn du må men samtidig påse at du benytter metoder som faktisk hjelper deg i å identifisere dine viktigste risikoene, truslene og sårbarhetene Og det holder selvfølgelig ikke bare å identifisere risikoer, de må også håndteres. - Finn metoder og verktøy som muliggjør registrering, distribuering og oppfølging av tiltaksplanen Risikostyring må gjøres i hele organisasjonen 1. linje og ledelsen må kunne rapportere hendelser og vurdere risiko i sitt daglige arbeid - Et egrc-verktøy kan være avgjørende for at du muliggjør risikostyring i organisasjonen

27 Oppsummering Hvordan dette bør gjennomføres for hver enkelt organisasjon vil variere, men - Gjennomfør verdivurdering og Business Impact Analysis for å finne ut hva man skal beskytte - Identifiser dine trusselaktører og sårbarheter - Etabler hendelsesscenarioer for å bistå i prioriteringen av tiltak Vurder hvilke verktøy og metoder som kan hjelpe deg og din organisasjon - Ikke gjør det mer komplisert enn du må men samtidig påse at du benytter metoder som faktisk hjelper deg i å identifisere dine viktigste risikoene, truslene og sårbarhetene Og det holder selvfølgelig ikke bare å identifisere risikoer, de må også håndteres. - Finn metoder og verktøy som muliggjør registrering, distribuering og oppfølging av tiltaksplanen Risikostyring må gjøres i hele organisasjonen 1. linje og ledelsen må kunne rapportere hendelser og vurdere risiko i sitt daglige arbeid - Et egrc-verktøy kan være avgjørende for at du muliggjør risikostyring i organisasjonen

28

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

Nøkkeltall fra NorCERT

Nøkkeltall fra NorCERT Kvartalsrapport for 4. kvartal 2011 Digital spionasje Digital spionasje er en alvorlig trussel som norsk næringsliv må ta på alvor. Ofte kan dette være vanskelig å oppdage og mange har ikke erfaring med

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Difi gjennomfører en årlig revisjon av alle anvendelsesområder i listen over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Masteroppgave, Teknisk Kybernetikk Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen henrik.eriksen@gmail.com Veileder: Professor Tor E. Onshus, NTNU Ekstern veileder:

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen Master i teknisk kybernetikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Tor Engebret Onshus, ITK Medveileder: Stig Ole Johnsen,

Detaljer

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009 God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 1: Modell Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter to separate deler: Del 1 Modell Del 2 Veiledning

Detaljer

Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport

Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport FFI-rapport 2007/01204 Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport Håvard Fridheim og Janne Hagen Forsvarets forskningsinstitutt/norwegian Defence Research Establishment

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008. Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008. Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger

Tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger FFI-rapport 2015/00923 Tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger Odd Busmundrud, Maren Maal, Jo Hagness Kiran og Monica Endregard Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian

Detaljer

5STEG FOR Å RISIKOHÅNDTERING MYE MER ENN BARE IT SIKKERHET DE NYE TRUSLENE KAN SKADE TILLITEN TIL BEDRIFTER ALVORLIG

5STEG FOR Å RISIKOHÅNDTERING MYE MER ENN BARE IT SIKKERHET DE NYE TRUSLENE KAN SKADE TILLITEN TIL BEDRIFTER ALVORLIG CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, konsernsikkerhetsjef hos Saab: Et sikkerhetssenter gir Saab kortere ledetider og økt sikkerhet SYMANTEC MOBILE CENTER OF EXCELLENCE:

Detaljer

De fleste kjenner Tomras pantemaskiner, som er godt utbredt i store deler av verden.

De fleste kjenner Tomras pantemaskiner, som er godt utbredt i store deler av verden. Risikoanalyse i ukjent terreng om farene ved innovasjon og test Av Audun Urke, Sogeti Norge AS Innlegget tar for seg risiko og test i prosjekter preget av innovasjon. Innovasjon er som regel ikke farlig,

Detaljer

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Oktober 2013 Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Statlig sektor har mer oppmerksomhet på å gjennomføre samfunnsoppdraget enn å forbedre og utvikle

Detaljer

IKT-sikring, en forutsetning for olje og gass HMS og anleggsintegritet

IKT-sikring, en forutsetning for olje og gass HMS og anleggsintegritet IKT-sikring, en forutsetning for olje og gass HMS og anleggsintegritet Arild Braathen Torjusen (arild.braathen.torjusen@dnv.com) Principal Consultant Information Risk Management Risk Management Solutions

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby Sammendrag Denne oppgaven har tatt for seg risiko ved E+H Norges prosjektgjennomføring kontra risikoprosedyrene E+H globalt har utarbeidet. Oppgaven omfatter tilbudsfase, kontraktsinngåelse, gjennomføring

Detaljer

Norges sikkerhetstilstand en årsaksanalyse av

Norges sikkerhetstilstand en årsaksanalyse av FFI-rapport 2014/00948 Norges sikkerhetstilstand en årsaksanalyse av mangelfull forebyggende sikkerhet Ingvill Moe Elgsaas og Hege Schultz Heireng Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Sårbarheter i Internett

Sårbarheter i Internett FFI-rapport 2007/00903 Sårbarheter i Internett Aasmund Thuv, Ronny Windvik, Kjell Olav Nystuen og Tormod Sivertsen Forsvarets forskningsinstitutt 17. mai 2007 FFI-rapport 2007/00903 1014 ISBN 978-82-464-1184-2

Detaljer

Hvordan skape dynamisk styring?

Hvordan skape dynamisk styring? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Hvordan skape dynamisk styring? En casestudie av et stort internasjonalt oljeselskap av Gunn Therese Ueland Fossdal Kirsti Kvie Gardum Utredning innen masterstudiet

Detaljer