3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4539 TPG/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4539 TPG/"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN Nr årgang Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 2007/EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/05 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3333 Sony/ BMG) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4367 APW/ APSA/Nordic Capital/Capio) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4456 Mahle/ Dana EPG) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4511 Crédit Agricole/Cariparma/Friuladria) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4524 Nemak/ Hydro Castings) /EØS/6/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4535 Charterhouse/Vivarte) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte /EØS/6/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4539 TPG/ Silver Lake/Sabre) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

2 2007/EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/24 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4541 Bridgepoint/ Rodenstock) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4565 Cerberus/ BAWAG) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4570 Areva/ REpower) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4578 LBO France/Santé Partenaires) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Ny forhåndsmelding om en tidligere meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4504 SFR/TELE2 France) Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4168 Österreichische Post/Trans-O-Flex) Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4320 Onex Corporation/AON Warranty Group) Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4323 Arla/Ingman Foods) Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4356 Deutsche Bank/Berliner Bank) Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4429 AIG/GIP/Stratfield) Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4434 Ricoh/Danka) Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4446 Arrow Electronics/In Technology) Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4479 News Corporation/Jamba/Ojom) Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4514 Advent/Carlyle/H.C. Starck) Statsstøtte Tyskland Statsstøtte C 57/2006 (tidl. NN 56/2006) Finansiering av Hessische Staatsweingüter Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr Statsstøtte Frankrike Statsstøtte C 45/2006 (tidl. NN 62/A/2006) Cofacegaranti Bygging av et atomkraftverk for Teollisuuden Voima Oy utført av Framatome ANP Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EFtraktatens artikkel 88 nr Statsstøtte Polen Statsstøtte C 54/2006 (tidl. N 276/2006) Omstruktureringsstøtte til Bison-Bial S.A. Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr

3 2007/EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/ /EØS/6/29 Statsstøtte Frankrike Statsstøtte C 74/99 (tidl. NN 65/99) Støtte til bygging av cruiseskipet Le Levant Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EFtraktatens artikkel 88 nr Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til visse flyruter i Portugal Melding i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 4 Anmodning om tillatelse til å opprettholde nasjonale bestemmelser som avviker fra et harmoniseringstiltak i Fellesskapet Rettelse De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere Omregningskurs for valuta i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 574/72 Referanseperiode: oktober 2006 Anvendelsesperiode: januar, februar og mars Oversikt over fellesskapsvedtak om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. desember 2006 til 31. desember 2006 (Vedtak gjort i henhold til artikkel 34 i direktiv 2001/83/EF eller artikkel 38 i direktiv 2001/82/EF) Domstolen

4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/1 EF-ORGANER KOMMISJONEN Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3333 Sony/BMG) 2007/EØS/6/01 1. Kommisjonen mottok 9. januar 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 1 ), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97( 2 ), om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Bertelsmann AG ( Bertelsmann, Tyskland) og Sony Corporation of America, som tilhører det japanske Sony-konsernet ( Sony ) i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Sony BMG ved kjøp av aksjer i et nystiftet foretak som utgjør et fellesforetak. 2. Kommisjonen erklærte 19. juli 2004 at sammenslutningen var forenlig med det felles marked. Førsteinstansdomstolen i De europeiske fellesskap annullerte 13. juli 2007 Kommisjonens vedtak. Forhåndsmeldingen ble oppdatert 31. januar De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Bertelsmann: innspilling og publisering av musikk, TV, radio, utgivelse av bøker og tidsskrifter, bok- og musikklubber, Sony: innspilling og publisering av musikk, industri- og forbrukerelektronikk, underholdningstjenester, Sony BMG: kombinasjon av de verdensomspennende aktivitetene til Sony og Bertelsmann innenfor innspilt musikk (omfatter ikke Sonys aktiviteter i Japan), 4. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 5. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 29 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.3333 Sony/BMG, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EFT L 395 av , s. 1, rettet ved EFT L 257 av , s. 13. ( 2 ) EFT L 180 av , s. 1, rettet ved EFT L 40 av , s. 17.

5 Nr. 6/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2007/EØS/6/02 (Sak COMP/M.4367 APW/APSA/Nordic Capital/Capio) 1. Kommisjonen mottok 26. januar 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Apax Partners Worldwide LLP ( APW ), det franske foretaket Apax Partners SA ( APSA ) og Nordic Capital Fund VI ( Nordic Capital, Kanaløyene) i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det svenske foretaket Capio AB ( Capio ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: APW: investeringsforvaltnings- og investeringsrådgivningstjenester til aksjefond, APSA: investeringsforvaltnings- og investeringsrådgivningstjenester til aksjefond, Nordic Capital: aksjefond, Capio: europeisk leverandør av private helsetjenester. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 25 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4367 APW/APSA/Nordic Capital/ Capio, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/3 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2007/EØS/6/03 (Sak COMP/M.4456 Mahle/Dana EPG) 1. Kommisjonen mottok 30. januar 2007 melding i henhold til artikkel 4 og etter henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det tyske foretaket Mahle GmbH ( Mahle ) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele motorproduktaktivitetene til det amerikanske foretaket Dana Corporation ( Dana EPG ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Mahle: bil- og motorindustri, Dana EPG: bil- og motorindustri. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 27 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4456 Mahle/Dana EPG, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

7 Nr. 6/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2007/EØS/6/04 (Sak COMP/M.4511 Crédit Agricole/Cariparma/Friuladria) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 23. januar 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det franske foretaket Crédit Agricole S.A. ( Crédit Agricole ) ved kjøp av aksjer og overtakelse av filialnett overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele de italienske foretakene Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. ( Cariparma ) og Banca Popolare FriulAdria S.p.A. ( Friuladria ) samt over 202 bankfilialer i Italia som nå eies av Banca Intesa S.p.A. ( Intesa ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Crédit Agricole: multinasjonale bank- og finanstjenester, Cariparma: bank- og forsikringstjenester i Italia, Friuladria: bank- og finanstjenester i Italia, Bankfilialene: banktjenester i Italia. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 25 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4511 Crédit Agricole/Cariparma/ Friuladria, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/5 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2007/EØS/6/05 (Sak COMP/M.4524 Nemak/Hydro Castings) 1. Kommisjonen mottok 23. januar 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det meksikanske foretaket Tenedora Nemak, S.A. de C.V. ( Nemak ), som kontrolleres av Alfa S.A.B. de C.V. (Mexico), overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over de europeiske støpegodsaktivitetene til Norsk Hydro ASA (Norge) ved kjøp av aksjer i fire selskaper: Aluminium Alucast GmbH (Tyskland), Hydro Aluminium Mandl & Berger GmbH (Østerrike), Hydro Aluminium Győr Alumíniumöntöde Kft. (Ungarn) og Hydro Aluminium Fundo AS (Sverige) (samlet omtalt som Hydro Castings ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Nemak: framstilling av støpegods til bilindustrien, med hovedvekt på topplokk og motorblokker, Hydro Castings: framstilling av støpegods til bilindustrien, med hovedvekt på topplokk og motorblokker. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 23 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4524 Nemak/Hydro Castings, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

9 Nr. 6/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2007/EØS/6/06 (Sak COMP/M.4535 Charterhouse/Vivarte) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 25. januar 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Charterhouse Capital Ltd ( Charterhouse ) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det franske foretaket Vivarte ( Vivarte ), som er del av Novartekonsernet. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Charterhouse: aksjekapital, Vivarte: detaljsalg av fottøy og klær. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 23 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4535 Charterhouse/Vivarte, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/7 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2007/EØS/6/07 (Sak COMP/M.4539 TPG/Silver Lake/Sabre) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 26. januar 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der de amerikanske foretakene TPG Partners V, L.P. ( TPG ) og Silver Lake Partners II, L.P. ( SLP ) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det amerikanske foretaket Sabre Holdings Corporation ( Sabre ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: TPG: aksjefond, SLP: aksjefond, Sabre: distribusjon av reiser. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 24 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4539 TPG/Silver Lake/Sabre, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

11 Nr. 6/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2007/EØS/6/08 (Sak COMP/M.4541 Bridgepoint/Rodenstock) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 30. januar 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Bridgepoint Capital Group Limited ( Bridgepoint ) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det tyske foretaket First Optical Holding GmbH ( Rodenstock ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Bridgepoint: privat investeringsfond som hovedsakelig er aktivt innen detaljsalg av optikkprodukter, Rodenstock: utvikling, framstilling og salg av brilleglass og innfatninger. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 27 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4541 Bridgepoint/Rodenstock, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/9 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2007/EØS/6/09 (Sak COMP/M.4565 Cerberus/BAWAG) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 29. januar 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Cerberus Group ( Cerberus ) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det østerrikske foretaket BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft ( BAWAG ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Cerberus: aksjefond, BAWAG: bankvirksomhet, leasing og forsikring. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 27 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4565 Cerberus/BAWAG, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

13 Nr. 6/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2007/EØS/6/10 (Sak COMP/M.4570 Areva/REpower) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 30. januar 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det franske foretaket Areva overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det tyske foretaket REpower Systems AG gjennom et offentlig kjøpstilbud offentliggjort 22. januar De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Areva: produkter og tjenester i energisektoren, REpower: framstilling av vindturbiner. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 28 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4570 Areva/REpower, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/11 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2007/EØS/6/11 (Sak COMP/M.4578 LBO France/Santé Partenaires) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 1. februar 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det franske foretaket LBO France Gestion SAS ( LBO ) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det franske foretaket Santé Partenaires SAS og dets datterselskaper ( Santé ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: LBO: kapitalinvesteringer, Santé: foretak spesialisert innen oppkjøp og forvaltning av private sykehus. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 29 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4578 LBO France/Santé Partenaires, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

15 Nr. 6/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Ny forhåndsmelding om en tidligere meldt foretakssammenslutning 2007/EØS/6/12 (Sak COMP/M.4504 SFR/TELE2 France) 1. Kommisjonen mottok 28. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det franske foretaket SFR SA ( SFR ), som kontrolleres i fellesskap av det franske foretaket Vivendi SA ( Vivendi ) og det britiske foretaket Vodafone Group plc ( Vodafone ), ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over alle fasttelefoni- og internett-aktivitetene til det franske foretaket TELE 2 France ( TELE 2 ). Transaksjonen berører ikke mobiltelefoni-aktivitetene til TELE Meldingen ble erklært ufullstendig 11. desember De berørte foretakene har nå framlagt de tilleggsopplysninger det ble anmodet om. 29. januar 2007 ble meldingen fullstendig i betydningen av artikkel 10 nr. 1 i rådsforordning (EF) nr. 139/ Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 26 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4504 SFR/TELE2 France, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/13 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2007/EØS/6/13 (Sak COMP/M.4168 Österreichische Post/Trans-O-Flex) Kommisjonen vedtok 12. desember 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på tysk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4168. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4320 Onex Corporation/AON Warranty Group) 2007/EØS/6/14 Kommisjonen vedtok 17. november 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4320. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

17 Nr. 6/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2007/EØS/6/15 (Sak COMP/M.4323 Arla/Ingman Foods) Kommisjonen vedtok 15. januar 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4323. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4356 Deutsche Bank/Berliner Bank) 2007/EØS/6/16 Kommisjonen vedtok 15. desember 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på tysk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4356. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/15 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2007/EØS/6/17 (Sak COMP/M.4429 AIG/GIP/Stratfield) Kommisjonen vedtok 23. november 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4429. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4434 Ricoh/Danka) 2007/EØS/6/18 Kommisjonen vedtok 8. desember 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4434. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

19 Nr. 6/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2007/EØS/6/19 (Sak COMP/M.4446 Arrow Electronics/In Technology) Kommisjonen vedtok 19. desember 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4446. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4479 News Corporation/Jamba/Ojom) 2007/EØS/6/20 Kommisjonen vedtok 22. desember 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4479. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/17 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2007/EØS/6/21 (Sak COMP/M.4514 Advent/Carlyle/H.C. Starck) Kommisjonen vedtok 24. januar 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4514. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). Statsstøtte Tyskland Statsstøtte C 57/2006 (tidl. NN 56/2006) Finansiering av Hessische Staatsweingüter 2007/EØS/6/22 Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til ovennevnte støtteordning, se EUT C 19 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development Directorate H Agricultural Legislation Unit H.2 Competition Office: Loi 130 5/94A B-1049 Brussel/Bruxelles Faks: Merknadene vil bli oversendt til Tyskland. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 43 13. årgang 31.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4279 GDF/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4279 GDF/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 13. årgang 6.7.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3763 Carlsberg/DLG/Sejet JV)... 1

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3763 Carlsberg/DLG/Sejet JV)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 12. årgang 16.6.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4749 PSB/Ovako) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte...

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4749 PSB/Ovako) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 14. årgang 16.8.2007 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4271 Daikin/ OYL)... 1

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4271 Daikin/ OYL)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 45 13. årgang 7.9.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 35 ISSN 1022-9310. 22. årgang 25.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 35 ISSN 1022-9310. 22. årgang 25.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 35 22. årgang 25.6.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 18. årgang 9.6.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 18. årgang 9.6.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 32 18. årgang 9.6.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

2008/EØS/8/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4786 Deutsche Bahn/Transfesa)... 1

2008/EØS/8/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4786 Deutsche Bahn/Transfesa)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 8 15. årgang 21.2.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 39 ISSN 1022-9310. 21. årgang 3.7.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 39 ISSN 1022-9310. 21. årgang 3.7.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 39 21. årgang 3.7.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Domstolens dom av 24. januar 2003 i sak E-1/02: EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge... 4

Domstolens dom av 24. januar 2003 i sak E-1/02: EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge... 4 NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 25 10. årgang 15.5.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 22. årgang 11.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 22. årgang 11.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 32 22. årgang 11.6.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 16. årgang 15.10.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 22 ISSN 1022-9310. 16. årgang 30.4.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 22 ISSN 1022-9310. 16. årgang 30.4.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 22 16. årgang 30.4.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

2014/EØS/30/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7249 CVC/Parexgroup)... 6

2014/EØS/30/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7249 CVC/Parexgroup)... 6 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 30 21. årgang 22.5.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 3 15. årgang 17.1.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 22. årgang 12.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 22. årgang 12.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 14 22. årgang 12.3.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 11 22. årgang 19.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 50 20. årgang 5.9.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 2 ISSN 1022-9310. 20. årgang 10.1.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 2 ISSN 1022-9310. 20. årgang 10.1.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 2 20. årgang 10.1.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 17 21. årgang 20.3.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Ruteflygninger i Finnmark og Nord-Troms (Norge) Kunngjøring av anbudskonkurranse... 10

Ruteflygninger i Finnmark og Nord-Troms (Norge) Kunngjøring av anbudskonkurranse... 10 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 42 13. årgang 24.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den Europeiske Unions Tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9337. 10. årgang 29.5.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den Europeiske Unions Tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9337. 10. årgang 29.5.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 27 10. årgang 29.5.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 19. årgang 15.3.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 19. årgang 15.3.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 14 19. årgang 15.3.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1845 AOL/Time Warner)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1845 AOL/Time Warner)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 22 7. årgang 13.5.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

Domstolens dom i sak E-3/00: EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge... 2

Domstolens dom i sak E-3/00: EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge... 2 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 29 8. årgang 7.6.2001 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 64 ISSN 1022-9310. 16. årgang 3.12.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 64 ISSN 1022-9310. 16. årgang 3.12.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 64 16. årgang 3.12.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2159 Creditanstalt/Lufthansa AirPlus Servicekarten/AUA Beteiligungen/AirPlus)...

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2159 Creditanstalt/Lufthansa AirPlus Servicekarten/AUA Beteiligungen/AirPlus)... NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 7. årgang 16.11.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 15 15. årgang 20.3.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 21. årgang 27.11.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 21. årgang 27.11.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 70 21. årgang 27.11.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer