Formål & Effekt Refleksjoner om robuste sparebankstiftelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formål & Effekt 2015. Refleksjoner om robuste sparebankstiftelser"

Transkript

1 Formål & Effekt 2015 Refleksjoner om robuste sparebankstiftelser Halvor Namtvedt torsdag 16. april 2015

2 Ordet «robust» er Norges nye moteord! Kilde: Aftenposten (2015), Universitetet i Bergen (2015) 2

3 Livet til en sparebankstiftelse Å forvalte en sparebanktradisjon er å forvalte et arvesølv, men også en arveforpliktelse.. Kilde: Grieg Investor, Theodor Olsens Eftf Juveler i Bergen 3

4 1. Kjøpekraft! 4

5 Aksjer (og eiendom) skal bevare kjøpekraft For sparebankstiftelser er kjøpekraftbevaring avgjørende for det evige liv Februar 1994 kr. 100,- Februar 2014 kr. 67,- Kilde: Grieg Investor, Statistisk Sentralbyrå sin inflasjonskalkulator 5

6 2. Formål 6

7 Formål & Effekt i en sparebankstiftelse Relevante spørsmål som styremedlemmer må ta stilling til på gavesiden, som igjen også har innvirkning på investeringsstrategien (les; hvor mye risiko kan stiftelsen ta på seg, og hvilken etikk skal legges til grunn for innholdet i investeringene?) sparebankstiftelser er ofte «grasrotfokusert» på formålssiden Fokus på årsaker 1. Hvilket problem ønsker vi å løse? 2. Hva tror vi må til for å skape (varig) endring? 3. Hvordan skal vi definere «suksess»? 1. Hvilket problem ønsker vi å løse? 2. Hva tror vi må til for å skape (varig) endring? 3. Hvordan skal vi definere «suksess»? Lav synlighet Høy synlighet 1. Hvilket problem ønsker vi å løse? 2. Hva tror vi må til for å skape (varig) endring? 3. Hvordan skal vi definere «suksess»? 1. Hvilket problem ønsker vi å løse? 2. Hva tror vi må til for å skape (varig) endring? 3. Hvordan skal vi definere «suksess»? Fokus på symptomer Kilde: Rockefeller Philanthropy Advisors & Grieg Investor 7

8 Formålet er avhengig av gode normer i kapitalforvaltningen Styret gir konkret innhold til lovhjemmelen for å kunne ivareta stiftelsens formål Tilsvarende normer som i Stiftl. 18 finner man for sparebankstiftelser i Finansieringsvirksomhetsloven 2d-4: «For øvrig skal stiftelsen forvalte sin kapital på forsvarlig måte i samsvar med de plasseringsregler som vedtektene fastsetter» Stiftl 18: «Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål» Kilder: Stiftelsesloven av 15 juni 2001 og Finansieringsvirksomhetsloven av 19 juni

9 3. Kontroll 9

10 Kontrollmekanismene må fungere En sparebankstiftelse har ingen eiere, og formålet beskyttes av god kontroll Tilsyn Vedtekter Styret og generalforsamling Administrasjon Revisor Kilde: Grieg Investor. Se også Geir Woxholth - Stiftelser etter stiftelsesloven av 2001 og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse for inspirasjon 10

11 4. Risiko 11

12 Markedets mosaikk siden 2007 Typiske markedsreferanser for sparebankstiftelser årlige tall OS EBX 11.5% Cit igroup WGBI Hedged NOK 12.6% OS EBX 64.8% OS EBX 18.3% Cit igroup WGBI Hedged NOK 7.8% OS EBX 15.4% MS CI AC World 34.2% MS CI AC World 27.3% Cit igroup WGBI Hedged NOK 5.0% S T4X 9.6% MS CI AC World 11.1% MS CI AC World 14.2% S T4X 6.1% MS CI AC World 7.9% OS EBX 23.6% Cit igroup WGBI Hedged NOK 10.0% S T1X 4.4% S T1X 5.9% S T4X 3.2% Cit igroup WGBI Hedged NOK 5.2% S T1X 2.4% Cit igroup WGBI Hedged NOK 6.0% S T1X 1.6% S T4X 5.1% S T4X 3.9% MS CI AC World (-25.2%) Cit igroup WGBI Hedged NOK 2.5% S T4X 4.4% MS CI AC World (-5.2%) S T4X 2.2% Cit igroup WGBI Hedged NOK 1.5% OS EBX 5.0% MS CI AC World (-3.4%) OS EBX (-54.1%) S T1X 2.1% S T1X 2.3% OS EBX (-12.5%) S T1X 1.5% S T4X 0.9% S T1X 1.3% Det skal meget godt gjøres å treffe markedet fra år til år det er jo derfor sparebankstiftelser bør ha langsiktige retningslinjer for kapitalforvaltningen som er godt forankret i styret. Lilla og grønn farge skal gi kjøpekraftbevaring over tid, mens øvrige farger skal gi stiftelsen nødvendig legitimitet underveis Kilde: Grieg Investor, Grieg Investor MarketMaker, Bloomberg 12

13 R e t u r n ( A M ) % % % % % % % % % % % % % % % 9. 5 % 9. 0 % 8. 5 % 8. 0 % 7. 5 % 7. 0 % 6. 5 % 6. 0 % 5. 5 % 5. 0 % 4. 5 % 4. 0 % 3. 5 % 3. 0 % 2. 5 % Det globale risikobildet i over 100 år Risiko kommer og går i rykk og napp for en sparebankstiftelse Pengemarked 3% - 6,5% D M S S p a in B o n d T R D M S F r a n c e B o n d T R D M S D e n m a r k B o n d T R D M S F in la n d B o n d T R D M S S o u t h A f r ic a B o n d T R D M S F in la n d B ill T R D M S It a ly B o n d T R D M S Ir e la n d B o n d T R D M S D e n m a rd k MBS ill ST pr ad in M S B ill S To Ru t h A f r ic a DB Mill S T RN e w Z e a la n d B o n d T R D M S J a p a n B o n d T R D M S A u s t r a lia B o n d T R D M S N od rmw S a Sy wb oe nd d e n T RB o n d T R D M S C a n a d a B o n d T R D M S S w e d e n D MB S ill TN Re w Z e a la n d B ill T R D M S U K B o n d T R D M S U S DB Mo ns d BTeRlg iu m B o n d T R D M S Ir e la n d B ill T R D M S A u s t r a lia B ill T R D M S W o r ld B o n d T R U S D D M S E u r o p e B o n d T R D DM MS S J ab pe alg n Diu MB m ill S BT Nill R Do Tr Mw RS a Uy K B Bill ill T RT R D M S F r a n c e B i ll TDR M S C a n a d a B ill T R D M S N e t h e r la n d s B o n d T R D M S S w it z e r la n d B o n d T R D M S W o Dr ld M S B ill It at ly R BU ill S DT R D MDS M ES u Ur os p e B ill B ill T RT R D M S N e t h e r la n d s B ill T R D M S S w it z e r la n d B ill T R Obligasjoner 4,5% - 7,5% R i s k v s. R e t u r n D e c e m b e r D e c e m b e r D M S A u s t r a lia E q u it y T R D M S C a n a d a E q u it y T R S N e w Z e a la n d E q u it y T R D M S S p a in E q u it y T R D M S U S E q u it y T R D M S S w e d e n E q u it y T R D M S E u r o p e E q u it y T R D M S S w it z e r la n d E q u it y T R 2. 0 % 0. 0 % 1. 0 % 2. 0 % 3. 0 % 4. 0 % 5. 0 % 6. 0 % 7. 0 % 8. 0 % 9. 0 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Kilde: Dimson, Staunton & Marsh i perioden Aksjer 8,5% - 16,5% D M S W o r ld E q u it y T R U S D R i s k ( S T D ) D M S S o u t h A f r ic a E q u it y T R D M D S M U S K D E e q n u m it a y r k T R E q u it y T R D M S Ir e la n d E q u it y T R D M S F r a n c e E q u it y T R D M S B e lg iu m E q u it y T R D M S N e t h e r la n d s E q u it y T R D M S J a p a n E q u it y T R D M S N o r w a y E q u it y T R D M S F in la n d E q u it y T R D M S It a ly E q u it y T R

14 Styret bør fokusere på nedsiden Hva kan sparebankstiftelsen leve med av risiko når det «blåser som verst» i finansmarkedene? Her med tre forskjellige risikoprofiler i omløpsportføljen (dvs. ikke hensyntatt anleggsbevisene og den risiko som eies til «evig tid» igjennom formålet til stiftelsen) Oversikt historiske verdifall Januar 1985 til Desember % -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% «Black Monday» «Irak invaderer Kuwait m.m» «Asia krisen» «Dot-com» «Finanskrisen» Konservativ 25% aksjer Moderat 35% aksjer Høy 60% aksjer 0 0 Kilde: Grieg Investor illustrasjonsverktøy for investeringsstrategi «Jeg prioriterer nøye hva jeg ergrer meg over» Hanne Kvanmo ( ) sin valgparole, gir den også til dels mening om anleggsbevisene(?) 14

15 Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Dette gir vel grunn til bekymring i dag.. Lave renter en stor utfordring for investorer som ikke kan bære risiko?? MEN det finnes imidlertid krefter som er med på å dempe en potensiell renteoppgang: 1. Det høye gjeldsnivået i økonomien gjør det lite sannsynlig at rentene vil stige til nivåer sett før finanskrisen og således dempe den potensielle nedsiden til obligasjoner. 2. Strukturelle deflatoriske krefter og sårbarheten til global vekst bidrar til å holde inflasjonen lav. 3. Tekniske faktorer som økt sparing i den vestlige verden holder etterspørselen etter obligasjoner oppe 15

16 5. Balanse 16

17 Motstridende målsetninger mellom eierskap & gaver Samlet risikotoleranse er derfor en meget viktig prioritering for styret Balansen til sparebankstiftelsen Omløpsmidler I mange tilfeller åpenbart motstridende målsetninger mellom å være 1) beskyttende og kontrollerende og 2) få mest mulig stabil og forutsigbar avkastning Anleggsmidler Den første målsettingen indikerer ofte at avkastningen bør være høy, mens det andre tilsier ofte lavere risiko og mer stabil avkastning Kilde: Grieg Investor 17

18 Balansen til en sparebankstiftelse i 2020(?) Gaver og investeringer «hånd i hånd» - formålet gjennomsyrer også investeringene Sparebankstiftelse 2015 Sparebankstiftelse 2020 Samlet balanse investert i egenkapitalbevis og tradisjonelle aktiva Avkastning anvendt til gaver Deler av balansen investert i egenkapitalbevis og tradisjonelle aktiva Realaktiva; noterte aksjemarked, gitt ved bærekraftige investeringer (ESG) Realaktiva; vann- og skogrettigheter i det geografiske nedslagsfeltet til stiftelsen(?) Obligasjoner miljøfiltrerte obligasjonsporteføljer og lokale SIB s (?) Pengemarked mikrofinansinvesteringer i lokalsamfunnet og globalt(?) Avkastning anvendt til gaver ROI (tradisjonelt avkastningsfokus) SROI (delvis sosialt avkastningsfokus) Kilde: Grieg Investor / Halvor Namtvedt sin hypotese 18

19 Dagens definisjon av allmennyttige formål Vi mener dagens definisjon er unødvendig konservativ stiftelser kan og bør gjøre mer lokalt! «En sparebankstiftelse må få muligheten til å sette tydelige spor i lokalsamfunnet, og gjerne før kommersielle krefter overtar». Kronikk av Halvor Namtvedt i Grieg Investor Bergens Tidende, 29. januar 2014 Kilde: Bergens Tidende, Halvor Namtvedt 19

20 Hvorfor er definisjonen så viktig da? Lokale investeringer kan gi større formålseffekt enn gaver, MEN selvsagt er det utfordringer med både agentkostnader og kompetanse når store kapitalkrefter opererer i begrensede geografiske nedslagsfelt store muligheter, men også store fallgruber! Dette er ikke et sort hvitt bilde! «Den mektigste kraften i universet er renters rente effekten». Albert Einstein, (født 14. mars 1879 i Ulm, Tyskland, død 18. april 1955 i Princeton, New Jersey) Kilde: Grieg Investor, Albert Eienstein Quotes 20

21 Formålsbaserte investeringer internasjonalt Aktivaklasse på X-aksen og formålseffekt på Y-aksen MRI s (og den skattemessige PRI betegnelsen for MRI) er spesielt utbredt i USA, og går tilbake til Richard Nixon på 1970 tallet Slike investeringer kan øke effekten i formålet for norske sparebankstiftelser, gitt at myndighetene åpner opp for større frihet på området ved å justere definisjonen av allmennyttige formål Kilde: The Rockefeller Foundation om USA baserte stiftelser og familie eide selskaper les mer om Mission Related Investments (MRI) og den skattemessige betegnelsen (PRI) Program Related Investments) for samme type investeringer. Først etablert på 1970-tallet av Internal Revenue da Richard Nixon var president i USA 21

22 Kan sosiale obligasjoner fungere for sparebankstiftelser? «En SIB s avkastning er direkte korrelert til suksess, ikke til finansmarkedene» (foredrag på Formål & Effekt 2014) «The simple question is; how can we do for social entrepreneurs and social organizations what we already have done for traditional venture for business entrepreneurs? What if we were able to do the same things?» Sir Ronald Cohen Styreleder i G8 Social Impact Investment Taskforce Social Impact Bonds (SIB) Kilde: Se Guardian video her, (nær identisk foredrag på Formål & Effekt 2014 her) Se også Huffington Post sin kommentar om G8 initativet foruten hjemmesiden til Sir Ronald Cohen 22

23 6. Etikk 23

24 Etikk i forvaltningen til sparebankstiftelsen «Ikke bare et spørsmål om resultatet, men også om hvordan resultatet oppnås» Etisk forvaltning Etisk forpliktelse Etikk i forhold til hvordan man investerer Etikk i forhold til hva resultatet av forvaltningen blir Henrik Syse Grieg Investorseminar 2005 Hva er kjerneverdiene? Er avkastningsønsket uetisk? Retningslinjer for etiske investeringer Kilde: Grieg Investor 2005, Henrik Syse 24

25 7.Miljø 25

26 Karbonutslipp Karboneksponering for sparebankstiftelsen Faktisk eksponering av karbonutslipp og karbonreserver i den langsiktige porteføljen 100% Mindre karbonreserver, men mer utslipp enn markedet Utslipp & Reserver % relativt til markedet Mer karbonreserver & mer utslipp enn markedet 0% Marked Dagens Portefølje; Karbonreserver: -20 %; Utslipp -10 % Mindre karbonreserver & Mer karbonreserver, men -100% Mindre utslipp enn markedet mindre utslipp enn markedet -100% 0% 100% Karbonreserver 26 Kilde: Grieg Investor, MSCI ESG

27 8.Forvaltervalg 27

28 Forvaltervalg handler om briller Har forvalter en offensiv, defensiv eller nøytral personlighet? Kilde: Grieg Investor, The Guardian Weekend Glasses, It's a vision thing, honestly... 28

29 Formål & Effekt 2016 Torsdag 14. april 2016 i Grieg-Gaarden

30 Måling av effekter fra ROI og SROI Måling fordrer at man har en oppfatning av hva S en egentlig er, utfordrende tematikk! «Our clients have to understand whether or not and intervention has worked, and why» Senior Vice President Chris Page, Rockefeller Philanthropy Advisors Grieg Investor Formål & Effekt Er problemet godt nok definert? 2. Er målsettingen tydelig? 3. Hva er indikator på «suksess»? Kilde: Rockefeller Philanthropy Advisors (Grieg Investor sin strategiske partner på filantropisk rådgivning) Se dokumentet her 30

31 Syndens matrise for styret i stiftelsen(?) Et eksempel på etiske analyser vi gjør for sparebankstiftelser Analyse av aktuelt aksjefond vs. verdensindeksen (MSCI World) Nordea Stabile Ak Global Etisk vs MSCI World UN Global Compact SPU Landminer Klasevåpen Kjernevåpen Fail WatchList Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte Fond - 12/15 % Indeks 14/3 % 105/16 % 25/3 % 6/1 % 12/1 % 4/0 % 16/2 % 6/1 % 20/2 % Våpen Tobakk Alkohol Gambling Pornografi Direkte Indirekte Direkte Indirekte Fond - 3/7 % - 2/2 % 1/2 % 6/5 % - 3/4 % Fond - 5/8 % Indeks 29/2 % 51/8 % 8/1 % 84/6 % 27/2 % 146/8 % 40/2 % 13/1 % Indeks 1/0 % 55/5 % Kjernekraft Kull Prevensjon Abort Stamceller Fond 7/6 % 2/2 % 1/0 % - 4/8 % - 4/6 % 6/10 % 4/6 % Indeks 39/3 % 67/4 % 15/2 % - 17/4 % - 17/2 % 16/6 % 26/2 % Analysedekning Direkte Indirekte Rødt/Grønt Tallforklaring 86 av 89 selskaper (96 %) av porteføljen Selskaper med direkte eksponering, typisk produksjon. Ingen minimumsgrense på omsetning. Selskaper med indirekte eksponering, typisk distribusjon. Ingen minimumsgrense på omsetning. Røde felter; området har minst 1 selskap i fondet med Direkte eksponering, ellers grønt 10/14% betyr at 10 selskaper er involvert og disse utgjør 14% av fond/indeks Kilde: Grieg Investor, MSCI ESG

32 «Avkastning er ikke alltid nok» Lunsjseminar med impact investing guru Jed Emerson i regi av Grieg Investor «Jeg vil argumentere med at de fleste ikke investerer for å tjene penger, men for å bruke penger til å nå andre mål.» Jed Emerson til Finansavisen 22. april 2014 «Du kan ikke investere med en horisont på 20 eller 50 år og ikke ta hensyn til off balancerisiko.» Jed Emerson til Finansavisen 22. april 2014 «Tradisjonelle gavemodeller innen filantropi vil fortsatt ha sin misjon, men vi forventer at aktiv balansebruk kommer til å bli vanligere i Norge» Halvor Namtvedt til Finansavisen 22. april 2014 Kilde: Finansavisen sitt innlegg ifm lunsjseminar Hjemmesiden til Jed Emerson 32

33 Kontaktpunkter Halvor Namtvedt M:

Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran

Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran Finansstrategi for Sparebankstiftelsen Gran Besluttet av styret 6. september 2012, revidert 27. november 2014 Finansstrategi utarbeidet i samarbeid med uavhengig rådgiver Grieg Investor AS www.grieginvestor.no

Detaljer

Hvordan investere kapital for private og institusjonelle investorer? IPD/Union, Eiendomsseminar, 4. mars 2015 Øistein Medlien

Hvordan investere kapital for private og institusjonelle investorer? IPD/Union, Eiendomsseminar, 4. mars 2015 Øistein Medlien Hvordan investere kapital for private og institusjonelle investorer? IPD/Union, Eiendomsseminar, 4. mars 2015 Øistein Medlien Grieg Investor Uavhengig investeringsrådgiver etablert i 1998. Vi har 65 oppdragsgivere

Detaljer

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning som vedtatt av Landsstyret 16. juni 2000, med oppdateringer vedtatt 2. februar 2001, 21. juni 2002, 23.august 2002, 17.oktober 2003, 18. juni 2004,

Detaljer

Vi investerer pengene dine i bærekraftige selskaper fordi vi forventer at de er mer lønnsomme og gir deg en bedre pensjon.

Vi investerer pengene dine i bærekraftige selskaper fordi vi forventer at de er mer lønnsomme og gir deg en bedre pensjon. Vi investerer pengene dine i bærekraftige selskaper fordi vi forventer at de er mer lønnsomme og gir deg en bedre pensjon. Forventet høyere avkastning Bedre fremtid Bevisst valg Bærekraftsjef Filippa Bergin

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

.......... ÅRSRAPPORT 2010..........

.......... ÅRSRAPPORT 2010.......... . ÅRSRAPPORT 20.......... Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Formål med forvaltningen... 3 3. Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning.... 4 Utdelingsregler... 5 Målsetninger...

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

Etisk forvaltning av petroleumsfondet

Etisk forvaltning av petroleumsfondet Norsk Økonomisk Tidsskrift 118 (2004) s. 77-90 Etisk forvaltning av petroleumsfondet Alexander W. Cappelen A Sammendrag Stortinget vedtok i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2004 å innføre etiske

Detaljer

Strategisk plan for investeringsvirksomheten

Strategisk plan for investeringsvirksomheten Strategisk plan for investeringsvirksomheten Folketrygdfondet Side 1 av 15 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Rammebetingelser og samfunnsoppdrag... 3 3. Målsetting og investeringsfilosofi... 6 4. Aksjeforvaltningen...

Detaljer

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011)

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011) Innst. 436 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 15 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

RAPPORT 2000:16 Nettversjon. Trond Beldo Klausen Etiske investeringer

RAPPORT 2000:16 Nettversjon. Trond Beldo Klausen Etiske investeringer RAPPORT 2000:16 Nettversjon Trond Beldo Klausen Etiske investeringer Institutt for samfunnsforskning Oslo 2000 ISF 2000 Rapport 2000:16 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Finansco Dynamisk Aktivaallokering

Finansco Dynamisk Aktivaallokering Finansco Dynamisk Aktivaallokering Statusoppsummering ved lansering juli 2012 Kort om fondet Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) FDAs investeringsmandat er utformet slik at fondet skal være egnet

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/HEi/SAB 171006 20. oktober 2006 Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland 1. Innledning

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Er samfunnsansvarlige fond konkurransedyktige? En sammenlikning mellom samfunnsansvarlige og tradisjonelle fond

Er samfunnsansvarlige fond konkurransedyktige? En sammenlikning mellom samfunnsansvarlige og tradisjonelle fond NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Økonomisk analyse Veileder: Frode Sættem Er samfunnsansvarlige fond konkurransedyktige? En sammenlikning mellom samfunnsansvarlige

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering*

Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering* NFT 2/1994 Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering* av konserndirektør Erik Garaas, Gjensidige Forsikring Jeg vil i dette foredraget gi mine synspunkter på forholdet mellom avkastning og risiko

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: APRIL 2014

BREV TIL INVESTORENE: APRIL 2014 BREV TIL INVESTORENE: APRIL 2014 Markedsutvikling Oslo Børs skilte seg ut ved å stige 2,9 % i en måned der globale aksjemarkeder i gjennomsnitt var uendret. Omtrent halvparten av oppgangen på Oslo Børs

Detaljer