Magasin. Helt NY Akelius Årsavslutning. Hva mener en revisor om Akelius Revisjon. NY preutfylt selvangivelse for næringslivet Les mer på.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasin. Helt NY Akelius Årsavslutning. Hva mener en revisor om Akelius Revisjon. NY preutfylt selvangivelse for næringslivet Les mer på."

Transkript

1 Magasin NR Helt NY Akelius Årsavslutning Les mer på s.6 Hva mener en revisor om Akelius Revisjon Les mer på s.3 NY preutfylt selvangivelse for næringslivet Les mer på s.11

2 Leder MYE NYTT fra Akelius Denne høsten kommer vi med mange nyheter. Først og fremst på produktsiden, men også på personalsiden med flere nyansettelser. Summen av disse nyhetene vil bety en enda bedre hverdag for våre kunder, med enklere og raskere løsninger og høyt kvalifiserte personer som står til rådighet hos Akelius. I denne sammenheng vil vi gjerne trekke frem statsautorisert revisor Kristin Solberg som kommer fra revisorselskapet Ernst & Young. Hun har lang og solid erfaring også med Akelius Revisjon hvor hun blant annet har holdt en rekke kurs. I forbindelse med at vi får nye fagpersoner på plass vil vi minne om at faglig support tilknyttet bruk av programmene er inkludert i abonnementet. På produktsiden har vi gleden av å presentere et helt nytt årsavslutningssystem. Dette programmet kommer med flere nyheter, som blant annet ny linjeinndeling, ny notemotor og ny dokumenthåndtering. Med nye Akelius Årsavslutning vil både regnskapsførere, revisorer og bedrifter få et verktøy som virkelig effektiviserer arbeidet med årsavslutningen og som også lager flotte presentasjoner med noter. For de av våre kunder som har virksomhet over landegrensene kan det være nyttig å lese om hvordan selskapet Norstedts Juridik jobber med Akelius Revisjon i Sverige. Hvordan vi samarbeider over grensene og hva dette kan bety for våre kunder. Verdt å trekke frem er også artikkelen fra Skattedirektoratet om den nye preutfylte selvangivelsen for næringslivet som trer i kraft neste år. Også her er Akelius godt forberedt med automatisk nedlasting av forhåndsopplysninger fra Skatteetaten til Akelius skatt. Carl Fredrik Lindeman Fungerende adm. direktør BRUKERKURS Vi ønsker velkommen til høstens brukerkurs. For påmelding - gå inn på Dato Program Klokken Sted Pris pr. stk Nivå Akelius Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.900,- Grunnkurs Årsavslutning/Skatt 09:00-16:00 Trondheim 2.900, Akelius Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.900,- Videregående Årsavslutning/Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.900, Akelius Årsavslutning 09:00-16:00 Oslo 2.900,- Grunnkur Akelius Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.900,- Grunnkurs Akelius Revisjon 09:00-15:00 Oslo 2.900,- Videregående Årsavslutning/Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.900, Akelius Årsavslutning 09:00-16:00 Oslo 2.900,- Grunnkurs Akelius Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.900,- Videregående Akelius Dokument 09:00-14:00 Oslo 1.950,- Grunnkurs Akelius Skatt 09:00-16:00 Bergen 2.900,- Grunnkurs Årsavslutning/Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.900, Akelius Dokument 09:00-14:00 Oslo 1.950,- Grunnkurs Akelius Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.900,- Videregående 2 Akelius

3 En revisors syn på Akelius Revisjon Kristin Solberg statsautorisert revisor Fra oktober vil statsautorisert revisor Kristin Solberg jobbe for Akelius. Hun har tidligere arbeidet i mange år hos revisorfirmaet Ernst & Young, som er et av Norges største revisjonsfirma. Der jobbet hun med implementeringen av Akelius Revisjon i tillegg til ordinær revisjon av små, mellomstore og store selskap. Hun har også holdt mange kurs både internt i Ernst & Young og eksternt for kunder. Hva er din bakgrunn - Jeg er statsautorisert revisor og har jobbet i Ernst & Young i over 15 år. Der jobbet jeg med mange forskjellig bransjer og med både små, mellomstore og store selskaper. Hvordan oppsto ditt samarbeid med Akelius - I 2006 implementerte Ernst & Young Akelius Revisjon. Det var da naturlig at jeg som fagansvarlig for revisjon av små og mellomstore selskap, også ble prosjektleder for implementeringen. Hvor godt kjenner du Akelius Revisjon - I 2005 startet Ernst & Young et tett samarbeid med Akelius før vi implementerte Akelius Revisjon. For Ernst & Young var det selvfølgelig viktig at verktøyet tilfredsstilte kravene i de nye revisjonsstandardene. Ernst & Young ønsket også å ha én leverandør på alle verktøy som brukes for små og mellomstore selskaper som revisjon, skatt og årsregnskap. I løpet av disse to årene ble jeg meget godt kjent med Akelius Revisjon både i forbindelse med det faglige innholdet knyttet til de nye revisjonsstandardene og i den praktiske bruken av programmet. I forbindelse med implementeringen høsten 2006 holdt jeg mange kurs internt i Ernst & Young. Jeg reiste Norge rundt og holdt opplæring på mange av Ernst & Youngs lokalkontorer. Kjenner du andre Akelius produkter - I Ernst & Young har vi i mange år brukt Akelius Skatt. Jeg har derfor brukt programmet selv på flere kunder. I 2007 skal Ernst & Young implementere Akelius Årsavslutning. I den forbindelse har jeg jobbet en del med verktøyet ved å teste programmet og med å holde kurs internt i Ernst & Young i bruken av Akelius Årsavslutning. Hvordan synes du Akelius Revisjon er å jobbe med - Jeg synes programmet er intuitivt og enkelt å jobbe med. Jeg vet hele tiden hvor jeg er i revisjonsprosessen. Veiledningstekster for hvert skjermbilde hjelper meg til å vurdere hva som skal dokumenteres. Dokumentasjonen er skalerbar slik at avhengig av kundestørrelsen, utvides eller reduseres antall skjermbilder man må dokumentere i. Det er også mulig å endre på dokumentasjonsomfanget underveis. All dokumentasjon kan også skrives ut, både hvert skjermbilde og samleutskrifter. Det er også laget en del rapporter som kan benyttes for eksempel ved rapportering til andre revisorer, ledelsen eller interne notater. Akelius Revisjon er integrert med både Akelius Skatt og Akelius Årsavslutning. Dette forenkler utarbeidelsen av regnskap og noter samt at man enkelt har revisjonsdokumentasjon helt frem til det endelige regnskapet. Hva er tilbakemeldingen fra andre revisorer - Det begynner å spre seg i markedet at Ernst & Young bruker Akelius Revisjon. Jeg har derfor fått mange tilbakemeldinger fra brukere av andre verktøy som ønsker å kikke på Akelius Revisjon. Noen benytter egne utviklede word-maler, mens andre bruker for eksempel Descartes. Ta gjerne kontakt, så skal vi vise frem Akelius Revisjon, oppfordrer Kristin Solberg. Akelius 3

4 Norstedts Revision i Sverige = Akelius Revisjon 1000 revisorer tar ikke feil Hver fjerde revisor i Sverige benytter Norstedts Revision som tilbys av Norstedts Juridik AB. Programmet utvikles gjennom samarbeid med representanter fra 12 ulike revisjonsselskaper og benyttes av mange små og mellomstore revisjonsselskaper. Norstedts Juridik har et nært samarbeide med Akelius i Norge. Fra venstre til høyre : Håkan Åhlström, Maria Lundström, Stefan Nelander, Ulf Nilsson og Eivor Bonder. Store på revisjon - Vi har en markedsandel på programvare til revisorer på ca 60 til 65 % sett i forhold til antall revisjonsselskaper i Sverige. Vi regner med at 1 av 4 revisorer benytter Norstedts Revision. De som jobber med programmet hos oss har lang erfaring enten som revisor eller som systemutvikler og alle har universitetseksamen, forteller Ulf Nilsson som er produktsjef og har jobbet hos Norstedts Juridik siden For øvrig har selskapet ca. 170 ansatte fordelt på kontorer i Stocholm og Gøteborg. En kunnskapsbedrift med et bredt tilbud I tillegg til ulike programvarer tilbyr Norstedts Juridik også bøker( for eksempel Sveriges Rikes Lag eller Lagboken ), publikasjoner og internett tjenester( for eksempel Juridik i Dag juridiske nyheter online). Flere av kontorene hos de store revisjonsselskapene i Sverige er kunde hos Norstedts. - Vi har et bredt programtilbud som omfatter alt fra bokføring til selvangivelse og utgivelse av ulike sivilrettslige dokumenter. Når det gjelder Norstedts Revision, så skal dette være enkelt for en revisor å bruke, uavhengig av størrelsen på selskapet. Samtidig blir man mer effektive og kan fokusere på egen kjernevirksomhet, påpeker Nilsson. Lik versjon over landegrensene Norstedts Juridik har samarbeidet med Akelius i Norge i flere år. Dette samarbeidet ble intensivert i forbindelse med at Ernst & Young i Norge valgte Akelius Revisjon som standardprogram for alle sine mindre oppdrag. I denne sammenheng har vi i Sverige deltatt aktivt i utviklingsarbeidet for å kunne få en oppdatert versjon av revisjonsprogrammet. Revisjon er nettopp et område hvor det er mange fordeler ved å ha samme versjon i ulike land. RS, den gjeldende europeiske revisjonsstandarden gjør i grunnen dette mulig. Når det gjelder tolkning og kunnskap om RS så ligger nok Norge litt foran oss i Sverige, men målet er at revisjonsprogrammet skal være likt i Norge, Sverige og Danmark. Revisjon er nettopp et område hvor det er mange fordeler ved å ha samme versjon i ulike land 4 Akelius

5 Hva er poenget med å avstemme regnskapet? Noen påstår at avstemminger er selve ryggraden til regnskapet. Avstemmingene har uansett en veldig viktig funksjon. Av Knut Høylie, fagsjef skatt/sekretær bransjestandardutvalget, NARF Kvalitetsregnskap En avstemming er i praksis en kvalitetssikring av regnskapet, nærmere bestemt for de regnskapspostene som avstemmes. Det man gjennom en avstemming skal sjekke, er hvorvidt det regnskapsførte beløp er i samsvar med de faktiske forhold. Dette kan kanskje best eksemplifiseres med at konto i regnskapet for bank stemmer overens med saldo hos banken, jf kontoutdraget. Avstemminger er således et hjelpemiddel for å avdekke feil og mangler i regnskapet. Dersom det er riktig med avvik, skal dette være forskjeller som lar seg forklare. Dermed er vi også inne på hva som er poenget med avstemminger. Ethvert foretak er jo vanligvis mest opptatt av fremtiden. For å håndtere det fremtiden bringer best mulig, bør regnskapet brukes løpende som et styringsverktøy. Regnskapets funksjon er å være et virkemiddel til å gjøre opp status og ta lærdom av. Dermed er det også nødvendig at regnskapet har god kvalitet. For å sikre slik kvalitet, er det nødvendig å avstemme regnskapet. Vi tør derfor hevde at et kvalitetsregnskap er et avstemt regnskap. Krav til avstemminger Regnskapsbyråer har krav på seg til å avstemme regnskapet både periodisk og ved årets slutt. Dette følger av bransjestandarden God regnskapsføringsskikk (GRFS). Foretak som fører regnskapet selv har ikke tilsvarende krav på seg når det gjelder periodiske regnskaper. Foruten å få bedre kvalitet på regnskapene, vil man spare tid i årsoppgjøret dersom avstemmingene er gjennomført periodisk. Det er så absolutt noe i dette med at gode forberedelser er halve jobben. Alle bokføringspliktige foretak må forholde seg til avstemmingsreglene i bokføringsloven 11. Her nevnes riktig nok ikke begrepet avstemming. Derimot bestemmes det at alle postene i balansen skal dokumenteres pr årsslutt, noe som implisitt innebærer en avstemming. Samtidig innebærer dette at avstemmingen skal dokumenteres. Fotograf: Johnny Syversen God regnskapsføringsskikk legger føringer på at man etter hver periode må avstemme minimum reskontroposter, bank, kasse, skattetrekk, moms og arbeidsgiveravgift. I tillegg skal andre regnskapsposter avstemmes dersom dette vurderes som vesentlig for å sikre regnskapsrapportens kvalitet. Når det gjelder årsregnskapet skal rett og slett samtlige konti i balansen avstemmes, før endelig årsregnskap utarbeides. Det samme gjelder såkalte nødvendige resultatkonti. Avvik skal følges opp. GRFS pkt inneholder nærmere forklaringer på hva enkelte avstemminger skal bestå i. God regnskapsføringsskikk finner du på Akelius 5

6 Nytt Akelius Årsavslutning Dette er vi - Hele Årsavslutning inneholder store endringer og forbedringer med blant annet ny linjeinndeling, ny notemotor og ny dokumenthåndtering. Sistnevnte med forbedringer som gjør at våre kunder også vil være stolte av å presentere regnskapet. Produktsjef Rune Heggen Arntsen hos Akelius er optimistisk og entusiastisk når han presenterer de viktigste nyhetene i Akelius Årsavslutning. Teknisk sett er hele systemet nytt og flere av funksjonene er nye, sier han. NY Linjeinndeling Den første nyheten Rune trekker frem er linjeinndelingen. - Denne er helt ny, med blant annet samordnet styring av kontoer til det offisielle regnskapet og næringsoppgaven. Selve styringen er også meget effektiv på den måten at når en konto er knyttet til en linje, så blir den også styrt til aktuell post i næringsoppgaven. Viktig er også integrasjonen med linjeinndelingen i Akelius Revisjon. NY notemotor automatisk oppdatering En annen stor nyhet er den nye notemotoren. Den største fordelen ved å kjøre notene i Akelius Årsavslutning er at notene har effektive og automatiske kontokoblinger til saldobalansen. Dermed vil man alltid være sikker på at endringer som gjøres i saldobalansen, automatisk blir oppdatert i notene. De som jobber i World og Excel har ikke denne muligheten og vil få et mye større oppfølgingsarbeide. En annen fordel er at den nye notemotoren håndterer engelsk språk, slik at man kan kjøre hele årsregnskapet på engelsk. Vi bør også trekke frem at skattenote og aksjonærnote automatisk blir generert med informasjon fra Akelius Skatt. NY dokumenthåndtering flotte presentasjoner - Denne er også helt ny, forteller Rune videre. - Alle dokumenter som årsberetning, resultatregnskap, balanse, noter og kontantstrømoppstilling blir sammenstilt i en årsrapport og presentert veldig lekkert og ryddig. Vi er sikre på at våre kunder vil være stolte når de nå legger frem årsregnskapet, og at det nye systemet blir et effektivt verktøy for revisor, regnskapsfører og bedrifter i arbeidet med årsavslutning. 6 Akelius

7 STOLTE av Noen NYHETER i Akelius Årsavslutning Linjeinndeling - samordnet styring av kontoer - effektiv styring - integrasjon til Akelius Revisjon Notemotor - automatiske kontokoblinger til saldobalansen - automatisk oppdatert i notene - håndterer engelsk Dokumenthåndtering - alle dokumenter sammenstillt i årsrapporten - lekkert presentert Akelius 7

8 Tips og Råd i Akelius Akelius Skatt Automatisk utfylling av deltakeroppgaven i den personlige selvangivelsen Visste du at en deltaker i et deltakerliknet selskap kan få fylt ut deltakeroppgaven automatisk i sin selvangivelse? Dersom du utarbeider selskapsoppgaven til det deltakerliknede selskapet (RF-1215 eller RF-1226) og i tillegg skal utarbeide de personlige selvangivelsene, kan du bare opprette deltakeroppgaven (f.eks RF-1221 eller RF-1228) og spore opp filen til selskapets skattefil i feltet Filnavn i deltakeroppgaven. Deltakeroppgaven blir automatisk utfylt med informasjon fra selskapets fil! Aksjonærliste Visste du at det for aksjeselskaper under menyvalget Beregninger Aksjonærregister ligger en liste med samtlige aksjonærene i selskapet. Akelius Økonomianalyse Daglig leders rapport kvartalsvise rapporter ihht aksjeloven (modulen finner du under menyen <Analyse Daglig leders rapport>) Kortversjon av arbeidsgangen Legg inn nødvendige data i Oppsett arket (grunnlag for drifts- og likv.budsjett) Legg inn budsjettall i Budsjett arket (siste arket) for hele året (automatisk Overføring til Prognose arket) Når første måned (kvartal) er ferdig legges inn eller importeres virkelige tall fra regnskapssystemet til Prognose arket for tilsvarende måned (kvartal) Tallene i Likviditetsbudsjett og Avvik fylles ut automatisk av programmet Legg inn eller importer data i arket EK Rapport Lagre DL rapporten måned for måned (kvartalsvis) slik at du kan hente forrige periodes tall i neste rapport Trykk Rapport symbolet og rapport kommer i Excel hvor du kan skrive inn kommentarer i kommentarfeltene Listen er generert ut fra RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven og kan sorteres på navn og antall aksjer. På den enkelte aksjonærregisteroppgave er det et internt felt for "Nr" øverst i høyre hjørne. Listen over aksjonærer kan også sortere på dette nummeret. Import til aksjonærregisteroppgaven RF-1086 Visste du at det kan importeres informasjon fra f.eks Excel til aksjonærregisteret i Akelius Skatt? Via menyvalget Fil Import Import til RF-1086-U kan du importere en fil som inneholder informasjonen om: F.nr; Org.nr; Navn; Adresse; Postnr; Poststed; Landkode; Land; Antall. I Excel kan det være en linje for hver aksjonær og informasjonen som nevnt over i kolonner. Lagre filen i Excel som en sdv-fil eller csv-fil. Rapporten - beskrivelse Etter at alle data er lagt inn ber du om rapport ved å trykke på symbolet for Rapport (Ctrl F2) og et dialogvindu kommer frem. Her foreslås et filnavn (excel format) og du kan lagre dette hvor du vil og trykker Lagre. Excel vil nå starte opp automatisk og generere en ferdig rapport med Forside (fyll inn selv utført av ), Grunnlagsdata Budsjett (med kommentarfelt), Driftsbudsjett / Prognose, Grafark med kommentarfelt, Likviditetsbudsjett (grafikk og kommentarfelt), Avviksanalyse (grafikk og kommentarfelt), Egenkapitalrapport (grafikk og kommentarfelt) inklusiv egen side med kommentarer og Konklusjon til Egenkapital- og Daglig leders rapport, ark med Definisjon av nøkkeltall og til slutt Budsjettarket (slik det ble fylt ut ved årets begynnelse). Denne rapporten vil inneholde alt som er nødvendig i forbindelse med den kvartalsvise rapporteringen som Aksjeloven krever. 8 Akelius

9 Akelius Dokument et nyttig verktøy Unngå fellene ved arbeidsavtaler og oppsigelser Av advokat Ida Camilla Hals, Akelius Ved ansettelser, oppsigelser og avskjed er det lett å gå seg bort i jungelen av lover og regler. Hvilke krav stilles, hvorfor er det viktig å overholde disse kravene og hvordan kan Akelius Dokument hjelpe arbeidsgivere. Skriftlige arbeidsavtaler skal inngås Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av varigheten av arbeidsforholdet. I arbeidsforhold som varer mer enn en måned, skal avtalen inngås senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet. Ved kortere arbeidsforhold skal avtalen inngås umiddelbart. Arbeidsmiljøloven 14-6 regulerer hva som skal være med i en arbeidsavtale. Arbeidstilsynet kan gi arbeidsgiver pålegg om å utforme en skriftlig arbeidsavtale som tilfredstiler kravene i arbeidsmiljøloven. Vilkår ved oppsigelse Arbeidsmiljøloven regulerer også hvordan arbeidsgiver skal håndtere oppsigelse og avskjed. For at en oppsigelse fra arbeidsgivers side skal være korrekt er det flere vilkår som må være oppfylt. Oppsigelsen må være skriftlig og enten leveres arbeidstakeren personlig eller sendes rekommandert. Oppsigelsen skal opplyse om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål, om retten til å fortsette i stillingen, og om frister som gjelder for dette. Dersom oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, skal det i tillegg opplyses om fortrinnsrett til ny tilsetting. Oppsigelsen må være saklig begrunnet, og dersom arbeidstaker krever det, skal begrunnelsen gis skriftlig Oppsigelse skal i tillegg oppgi hvem som er arbeidsgiver og da rett saksøkt i en eventuell tvist. Akelius Dokument inneholder mange nyttige dokumenter som ivaretar de rettslige kravene ved blant annet ansettelser og oppsigelser. Avskjed også skriftlig Avskjed er et påbud om øyeblikkelig fratreden dersom arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Avskjed skal også skje skriftlig, og arbeidstaker har krav på å få opplysninger om retten til å kreve forhandlinger, reise søksmål, og om de frister som gjelder i denne forbindelse. Arbeidstaker har ikke en ubetinget rett til å stå i stilling under behandling av tvisten, med mindre retten bestemmer det ved kjennelse. Ytterste konsekvensen av at reglene ikke følges er at oppsigelsen eller avskjeden kan bli kjent ugyldig. Korrekte dokumenter Arbeidsgivers plikter er vidtgående, og det å utforme en korrekt ansettelsesavtale kan være komplisert. Konsekvensene av at en oppsigelse ikke er utformet etter lovens krav kan være alvorlige. I denne forbindelse er Akelius Dokument et nyttig og tidsbesparende verktøy. Akelius Dokument inneholder både ulike typer arbeidsavtaler, og oppsigelse og avskjeds brev som oppfyller lovens krav og som dermed kan lette en arbeidsgivers hverdag. Akelius 9

10 10 Akelius

11 Ny preutfylt selvangivelse for næringslivet Enklere for alle Etterspurt fra næringslivet Positive erfaringer med forhåndsutfylt selvangivelse for lønnstakere og pensjonister gjør at Skatteetaten nå utvider ordningen med forhåndsutfylt selvangivelse også til å gjelde personlig næringsdrivende. Dette er en nyhet som vi vet mange næringsdrivende har etterspurt, forteller prosjektleder Marianne Thoresen i Skattedirektoratet. Den nye selvangivelsen for næringsdrivende kommer i 2008 (inntektsåret 2007) og vil erstatte dagens selvangivelse for næringsdrivende (RF-1027). Selvangivelsen vil forhåndsutfylles med opplysninger som Skatteetaten mottar fra banker, andre finansinstitusjoner, barnehager og arbeidsgivere. Samtidig blir det også enklere for personlig næringsdrivende å sende inn selvangivelsen på Altinn. Ny selvangivelse og ny leveringsløsning Den nye selvangivelsen består av en del med forhåndsutfylte opplysninger som gjelder personlig forhold og en egen side for utfylling av næringsposter Ved innlevering på Altinn kommer vi også med en betydelig forenklet løsning, påpeker Thoresen videre. I for eksempel næringsoppgaven vil man få mer støtte og hjelp gjennom en trinnvis utfylling. I tillegg vil det være automatisk overføring av verdier mellom de ulike skjemaer, samt at riktig vedleggsskjema blir tilgjengelig når det er behov for detaljering av posten i næringsoppgaven. Løsningen vil også oppdatere selvangivelsen automatisk etter hvert som næringsoppgave og vedleggsskjema fylles ut. Ny modul til Akelius Skatt De som benytter regnskapsfører og årsoppgjørsprogram er allerede vant til en rask og enkel levering av elektronisk selvangivelse. I for eksempel Akelius Skatt blir selvangivelsen og næringsoppgaven automatisk utfylt gjennom overføringer internt i Akelius Skatt og fra Akelius Årsavslutning. Med den nye modulen for nedlasting av forhåndsopplysninger fra Skatteetaten til skatteprogrammet forenkles arbeidet med utfylling ytterligere. Regnskapsbyråer med mange kunder vil nok merke at denne endringen vil gjøre perioden fra januar til april litt mindre hektisk, sier rådgiver Hans Peter Ouren i Skattedirektoratet Nytt design, men små endringer Men, samtidig erkjenner Ouren at Skattedirektoratet er spente på reaksjonene fra regnskapsfører bransjen. Vi er klar over at mange regnskapsførere kjenner de gamle skjemaene ut og inn og vet hvor alle postene befinner seg. Med den nye inndelingen vil noen kanskje føle at de mister kontrollen og at de bruker litt tid på å finne igjen postene. Men selv om designet er nytt så har vi gjort minst mulig endringer. Så vi regner med at regnskapsførere tar dette relativt raskt. Dessuten åpner løsningen for at regnskapsfører også kan sende inn selvangivelsen for den næringsdrivendes ektefelle, og det er jo positivt. Skattdal skattekontor Postboks 2233, 3332 Skattdal Tlf Selvangivelse 2007 for næringsdrivende mv. Nordmann Ola Stredet 15 A 3333 Skattevig 0400 Fødselsnummer Skatteklasse Ektefelles fødselsnummer Om levering, se informasjon lenger bak. Har du spørsmål om skatt, kontakt skattekontoret. E-postadressen finner du på Kontroller beløpene nedenfor. Sett strek over beløp som er feil og skriv det korrekte beløpet i kolonnen ved siden av. Bruk post 5.0 for eventuelle tilleggsopplysninger. Se rettledningen. Inntekt/Fradrag Rettet til Formue/Gjeld Rettet til 2.1 Lønn og tilsvarende ytelser 2.8/4.3 Bolig og annen fast eiendom Bolig i Skattdal Fritidsbolig i Gol /4.1/4.5 Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinntekter mv /4.1.1 Renter/innskudd i Sparebanken /4.1.1 Renter/innskudd i Sparebanken Barn /4.5.2 Avkastning/verdi i A/S Forsikring Verdi norske aksjer mv. i verdipapirregister Skattepliktig aksjeutbytte overført fra RF Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv Foreldrefradrag, totalt innberettet kr Til fradrag (maks kr for ett barn) Kr fordeles mellom ektefellene /4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag /4.8.1 Renter/gjeld i Sparebanken /4.8.1 Renter/gjeld i ABC-bank Gave til vitenskapelig forskning Innbo/løsøre, bil, MC, båt mv Innbo/løsøre inkl. båt med salgsv. under Bil o.l., 2003, FS 26980, listepris som ny kr Bil o.l., 1979, HB 36880, listepris som ny kr Campingvogn, 1991, CE 4630 listepris som ny kr 3.6/4.9 Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt Viktige frister: 18.2: Skattedirektoratet åpner for innsending fra årsoppgjørsprogram ( som før, men uten preutfylling) 1.4: Forhåndsutfylt selvangivelse sendes ut, forhåndsopplysninger tilgjengelig for nedlastning fra 30.4: Frist for innlevering på papir 31.5: Frist for innlevering elektronisk på Akelius 11

12 Returadresse: Akelius, Storgaten 11, 0028 Oslo B a s e C a m p Raskt og effektivt! Med Akelius Skatt kan du utarbeide selvangivelse for alle typer selskaper. Komplett selvangivelsesprogram fra Norges største systemleverandør av skatteprogrammer. Bestill Akelius Skatt på eller ring Skjemaoversikt Gir deg god oversikt over hva som er opprettet på klienten. Du beveger deg enkelt mellom de ulike skjemaene og har full kontroll. Automatikken i programmet effektiviserer arbeidet med likningsskjemaene på en helt unik måte. Rettledning Tilgang til rettledning til postene i det skjemaet du arbeider med. Akelius Skatt: For alle typer skattytere Samtlige likningskjema Rettledning Skatteberegning Elektronisk innlevering Overskuddsdisponering Brønnøysundrapport Stor infobase PDF-eksport Privatforbruksberegning Aksjeregnskap Import fra regnskapssystemer Eksport til Word og Excel Abonnementet løper til november 2008 og inkluderer ubegrenset teknisk og faglig brukerstøtte samt fritt tilsendte oppdateringer. Akelius AS Storgaten 11 Pb 8917 Youngstorget 0028 Oslo Tlf: Faks: E-post:

Magasin. Altinn som to-veis kanal. Skatteetaten rapporterer om suksess for Altinn. Økonor kjeden storbruker av Akelius

Magasin. Altinn som to-veis kanal. Skatteetaten rapporterer om suksess for Altinn. Økonor kjeden storbruker av Akelius Magasin NR.1 2007 Altinn som to-veis kanal Adm. direktør Sandra Riise i NARF lanserer gode ideer på to veis kommunikasjon i Altinn. Les også om årsoppgjørssystemene som scorer høyt i ny undersøkelse. s.7

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du foretas innsendelse av data til www.altinn.no Programversjon: 16.0.0.99 Dato:

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Akelius Årsavslutning 2010.1

Akelius Årsavslutning 2010.1 1 Nyheter Altinn... 3 Arbeidsgang... 4 Avstemming... 5 Bankavstemming... 6 Disponering... 6 Feilkontroll... 6 Import/Eksport... 7 Klientinformasjon... 8 Knapperad (ikoner)... 8 Linjeinndeling... 8 Nytt

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Nordmann Kari Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for næringsdrivende mv. Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! Fødselsnummer

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Nye funksjoner ved opprettelse av nye selskaper Denne presentasjonen er aktuelt for følgende

Detaljer

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv 0219 Fødselsnummer 19 03 62 392 23 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer 25 09 61 479 05 Beston Aud

Detaljer

Årsavslutning skatt AS

Årsavslutning skatt AS Årsavslutning skatt AS Overgang til Finansregnskap Klient: AS med Finansregnskap (klikk på skjermbildene for å forstørre) Se Video Første gangs oppstart: 1. Opprette driftsmiddelkartotek på basis av siste

Detaljer

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Sticos oppslag. alt på ett sted

Sticos oppslag. alt på ett sted Sticos oppslag alt på ett sted Savner du en assistent? - en som alltid er på pletten Sticos oppslag er medhjelperen for deg som daglig møter utfordringer innen regnskap, lønn, skatt, mva, arbeidsrett,

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Nyheter og endringer i 2014

Nyheter og endringer i 2014 Nyheter og endringer i 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Nyheter i 2014 Presentasjonen inneholder nyheter i FINALE Årsoppgjør i 2014, og inkluderer også nyheter som allerede

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2005 (versjon 18) er foretatt. For erfarne brukere finnes det en kortfattet versjon av denne fremdriftsplanen. A. Generelle

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Frokostseminar Aksjonærregisteret

Frokostseminar Aksjonærregisteret Bergen 12.01.2012 Frokostseminar Aksjonærregisteret Kort introduksjon Halvor Vågslid Haga Produktsjef/Tjenesteeier Verdipapirer Skattedirektoratet Halvor.haga@skatteetaten.no Aksjonærregisteret presentasjon

Detaljer

Magasin. Tilpasset risikoen på oppdraget. Akelius Revisjon

Magasin. Tilpasset risikoen på oppdraget. Akelius Revisjon Magasin Akelius Revisjon Tilpasset risikoen på oppdraget Flere nyheter i Akelius Revisjon. Enklere og mer brukervennlig med bl.a innbygget guide som leder deg gjennom arbeidsoppgavene Les mer på side 3

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse Side 1 Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse 1 Hva trenger du fra Altinn for å få FINALE Årsoppgjør til å fungere? A. Det aller viktigste du har behov for er følgende: System-ID Passord B.

Detaljer

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet.

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet. Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 8 desember 2015 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post,

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Frokostseminar Bergen 2015 Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer slutten av november??) Nyheter i versjon 10.0 A-melding Halv skatt Visma.Net Absence A-ordningen

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler

nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler ET UTdrAg AV nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler SoM kunde HoS TrAConET, HoLdEr Vi deg ALLTid oppdatert I denne brosjyren finner du et utdrag av lover og regler

Detaljer

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere NARFs produktkatalog Fyll posen med kvalitetsprodukter fra NARF Bestill varene på narf.no/butikk Postadresse: Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Innsending på internett RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no

Detaljer

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF Næringslivets ønskeliste for forenkling på økonomiområdet Sandra Riise Administrerende direktør i NARF 1. Næringslivet i Norge 2. NARF og Regnskapsførerbransjen 3. Forutsetning for forenkling 4. Ønskelista

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2001 med FINALE Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2001 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2001 (versjon 14) er foretatt. For erfarne brukere inneholder dette dokumentet en kortfattet versjon til slutt i dokumentet.

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du registrerer og bruker fagsystem-id fra Programversjon: 2003

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer]

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): [Klikk her og skriv inn Kundens navn] Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap

Detaljer

Amestodagen 2015. Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Amestodagen 2015. Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Amestodagen 2015 Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer 16. oktober??) Visma.Net Absence (neste sesjon) A-melding Halv skatt Lover og regler

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Ligger som et menyvalg inne ibusiness.

Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 1 Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 2 Bankavstemming, interim, mellomværende mellom klienter. Fører bankbilag direkte. Sparer tid, opptil 100% blir avstemt automatisk! Bedre dokumentasjon, alt lagres

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31.

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. mai 2013) Rapporteringens hjemmel, omfang og frist for innsendelse

Detaljer

Mye nytt i offentlig regnskap i FINALE Årsoppgjør

Mye nytt i offentlig regnskap i FINALE Årsoppgjør Mye nytt i offentlig regnskap i FINALE Årsoppgjør Finale Brukerforum 2014 Fagsjef Hermod Gundersen 1 Generelt Vi har i år satset på å gi funksjonene for offentlig regnskap et ansiktsløft. Tilbakemeldinger

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Formuesverdier for aksjer i andre selskaper FINALE Årsoppgjør har i 2014 fått en ny funksjon for registrering

Detaljer

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB... 1 Pålogging Agresso web... 2 1. Økonomioppfølging i Agresso web... 3 2. Prosjektrapportenes plassering i Agresso web...

Detaljer

Rettledning til signering av ligningsoppgaver i Altinn-portalen

Rettledning til signering av ligningsoppgaver i Altinn-portalen Rettledning til signering av ligningsoppgaver i Altinn-portalen Rettledningen er utarbeidet av Finale Systemer as, Postboks 2207, 9268 Tromsø. Finale Systemer as er landets ledende leverandør av årsoppgjørssystemer.

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere NARFs produktkatalog Fyll posen med kvalitetsprodukter fra NARF Bestill varene på narf.no/butikk Postadresse: Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 4 HOVEDSIDEN... 5 VELG SPILLE OBJEKT... 6 SPILLETYPE... 6 SYSTEM... 6 BANE... 6 LØPSDATO...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv.

Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! 0412 Fødselsnummer Skatteklasse 30 11 60 443 46 Samboers fødselsnummer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Sjekk alle opplysninger og fradrag Ingen endring Ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL Kontroller selvangivelsen!

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter. Samarbeidsmøtene 2010

Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter. Samarbeidsmøtene 2010 Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter Samarbeidsmøtene 2010 Skattyterregister i Skatt øst Antall skattytere i Skatt øst Lønnstakere/pensjonister Personlig næringsdrivende Deltakerliknede

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Informasjon for nye brukere Versjon 1.0

Informasjon for nye brukere Versjon 1.0 Informasjon for nye brukere Versjon 1.0 I nnholdsfortegnelse Forberedelser s. 2 Lage bruker på games.wewanttoknow.com s. 3 Legge til elever s. 4 Systemkrav for DragonBox edu s. 6 Rapporteringsverktøy s.

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER Levering av årspapirer: Årspapirene samles i 1 PDF-fil med dokumenter i riktig rekkefølge o (Sammenslåing av PDF kan gjøres online: smallpdf.com) Årspapirene

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Arbeidsoppgaver i Akelius Byrå

Arbeidsoppgaver i Akelius Byrå Arbeidsoppgaver i Akelius Byrå 1. Oppgavetyper og kontrollpunkter I Akelius Byrå setter du opp de arbeidsoppgaver som skal gjennomføres på klientene. En mal med Oppgavetyper (Standardoppgaver) og Kontrollpunkter

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Automatisering av Offentlig regnskap

Automatisering av Offentlig regnskap Automatisering av Offentlig regnskap Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Sammendrag Opprett en klient som har standard kontoplan Under redigering av off. regnskap lager du noter og årsberetning

Detaljer