Magasin. Helt NY Akelius Årsavslutning. Hva mener en revisor om Akelius Revisjon. NY preutfylt selvangivelse for næringslivet Les mer på.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasin. Helt NY Akelius Årsavslutning. Hva mener en revisor om Akelius Revisjon. NY preutfylt selvangivelse for næringslivet Les mer på."

Transkript

1 Magasin NR Helt NY Akelius Årsavslutning Les mer på s.6 Hva mener en revisor om Akelius Revisjon Les mer på s.3 NY preutfylt selvangivelse for næringslivet Les mer på s.11

2 Leder MYE NYTT fra Akelius Denne høsten kommer vi med mange nyheter. Først og fremst på produktsiden, men også på personalsiden med flere nyansettelser. Summen av disse nyhetene vil bety en enda bedre hverdag for våre kunder, med enklere og raskere løsninger og høyt kvalifiserte personer som står til rådighet hos Akelius. I denne sammenheng vil vi gjerne trekke frem statsautorisert revisor Kristin Solberg som kommer fra revisorselskapet Ernst & Young. Hun har lang og solid erfaring også med Akelius Revisjon hvor hun blant annet har holdt en rekke kurs. I forbindelse med at vi får nye fagpersoner på plass vil vi minne om at faglig support tilknyttet bruk av programmene er inkludert i abonnementet. På produktsiden har vi gleden av å presentere et helt nytt årsavslutningssystem. Dette programmet kommer med flere nyheter, som blant annet ny linjeinndeling, ny notemotor og ny dokumenthåndtering. Med nye Akelius Årsavslutning vil både regnskapsførere, revisorer og bedrifter få et verktøy som virkelig effektiviserer arbeidet med årsavslutningen og som også lager flotte presentasjoner med noter. For de av våre kunder som har virksomhet over landegrensene kan det være nyttig å lese om hvordan selskapet Norstedts Juridik jobber med Akelius Revisjon i Sverige. Hvordan vi samarbeider over grensene og hva dette kan bety for våre kunder. Verdt å trekke frem er også artikkelen fra Skattedirektoratet om den nye preutfylte selvangivelsen for næringslivet som trer i kraft neste år. Også her er Akelius godt forberedt med automatisk nedlasting av forhåndsopplysninger fra Skatteetaten til Akelius skatt. Carl Fredrik Lindeman Fungerende adm. direktør BRUKERKURS Vi ønsker velkommen til høstens brukerkurs. For påmelding - gå inn på Dato Program Klokken Sted Pris pr. stk Nivå Akelius Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.900,- Grunnkurs Årsavslutning/Skatt 09:00-16:00 Trondheim 2.900, Akelius Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.900,- Videregående Årsavslutning/Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.900, Akelius Årsavslutning 09:00-16:00 Oslo 2.900,- Grunnkur Akelius Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.900,- Grunnkurs Akelius Revisjon 09:00-15:00 Oslo 2.900,- Videregående Årsavslutning/Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.900, Akelius Årsavslutning 09:00-16:00 Oslo 2.900,- Grunnkurs Akelius Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.900,- Videregående Akelius Dokument 09:00-14:00 Oslo 1.950,- Grunnkurs Akelius Skatt 09:00-16:00 Bergen 2.900,- Grunnkurs Årsavslutning/Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.900, Akelius Dokument 09:00-14:00 Oslo 1.950,- Grunnkurs Akelius Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.900,- Videregående 2 Akelius

3 En revisors syn på Akelius Revisjon Kristin Solberg statsautorisert revisor Fra oktober vil statsautorisert revisor Kristin Solberg jobbe for Akelius. Hun har tidligere arbeidet i mange år hos revisorfirmaet Ernst & Young, som er et av Norges største revisjonsfirma. Der jobbet hun med implementeringen av Akelius Revisjon i tillegg til ordinær revisjon av små, mellomstore og store selskap. Hun har også holdt mange kurs både internt i Ernst & Young og eksternt for kunder. Hva er din bakgrunn - Jeg er statsautorisert revisor og har jobbet i Ernst & Young i over 15 år. Der jobbet jeg med mange forskjellig bransjer og med både små, mellomstore og store selskaper. Hvordan oppsto ditt samarbeid med Akelius - I 2006 implementerte Ernst & Young Akelius Revisjon. Det var da naturlig at jeg som fagansvarlig for revisjon av små og mellomstore selskap, også ble prosjektleder for implementeringen. Hvor godt kjenner du Akelius Revisjon - I 2005 startet Ernst & Young et tett samarbeid med Akelius før vi implementerte Akelius Revisjon. For Ernst & Young var det selvfølgelig viktig at verktøyet tilfredsstilte kravene i de nye revisjonsstandardene. Ernst & Young ønsket også å ha én leverandør på alle verktøy som brukes for små og mellomstore selskaper som revisjon, skatt og årsregnskap. I løpet av disse to årene ble jeg meget godt kjent med Akelius Revisjon både i forbindelse med det faglige innholdet knyttet til de nye revisjonsstandardene og i den praktiske bruken av programmet. I forbindelse med implementeringen høsten 2006 holdt jeg mange kurs internt i Ernst & Young. Jeg reiste Norge rundt og holdt opplæring på mange av Ernst & Youngs lokalkontorer. Kjenner du andre Akelius produkter - I Ernst & Young har vi i mange år brukt Akelius Skatt. Jeg har derfor brukt programmet selv på flere kunder. I 2007 skal Ernst & Young implementere Akelius Årsavslutning. I den forbindelse har jeg jobbet en del med verktøyet ved å teste programmet og med å holde kurs internt i Ernst & Young i bruken av Akelius Årsavslutning. Hvordan synes du Akelius Revisjon er å jobbe med - Jeg synes programmet er intuitivt og enkelt å jobbe med. Jeg vet hele tiden hvor jeg er i revisjonsprosessen. Veiledningstekster for hvert skjermbilde hjelper meg til å vurdere hva som skal dokumenteres. Dokumentasjonen er skalerbar slik at avhengig av kundestørrelsen, utvides eller reduseres antall skjermbilder man må dokumentere i. Det er også mulig å endre på dokumentasjonsomfanget underveis. All dokumentasjon kan også skrives ut, både hvert skjermbilde og samleutskrifter. Det er også laget en del rapporter som kan benyttes for eksempel ved rapportering til andre revisorer, ledelsen eller interne notater. Akelius Revisjon er integrert med både Akelius Skatt og Akelius Årsavslutning. Dette forenkler utarbeidelsen av regnskap og noter samt at man enkelt har revisjonsdokumentasjon helt frem til det endelige regnskapet. Hva er tilbakemeldingen fra andre revisorer - Det begynner å spre seg i markedet at Ernst & Young bruker Akelius Revisjon. Jeg har derfor fått mange tilbakemeldinger fra brukere av andre verktøy som ønsker å kikke på Akelius Revisjon. Noen benytter egne utviklede word-maler, mens andre bruker for eksempel Descartes. Ta gjerne kontakt, så skal vi vise frem Akelius Revisjon, oppfordrer Kristin Solberg. Akelius 3

4 Norstedts Revision i Sverige = Akelius Revisjon 1000 revisorer tar ikke feil Hver fjerde revisor i Sverige benytter Norstedts Revision som tilbys av Norstedts Juridik AB. Programmet utvikles gjennom samarbeid med representanter fra 12 ulike revisjonsselskaper og benyttes av mange små og mellomstore revisjonsselskaper. Norstedts Juridik har et nært samarbeide med Akelius i Norge. Fra venstre til høyre : Håkan Åhlström, Maria Lundström, Stefan Nelander, Ulf Nilsson og Eivor Bonder. Store på revisjon - Vi har en markedsandel på programvare til revisorer på ca 60 til 65 % sett i forhold til antall revisjonsselskaper i Sverige. Vi regner med at 1 av 4 revisorer benytter Norstedts Revision. De som jobber med programmet hos oss har lang erfaring enten som revisor eller som systemutvikler og alle har universitetseksamen, forteller Ulf Nilsson som er produktsjef og har jobbet hos Norstedts Juridik siden For øvrig har selskapet ca. 170 ansatte fordelt på kontorer i Stocholm og Gøteborg. En kunnskapsbedrift med et bredt tilbud I tillegg til ulike programvarer tilbyr Norstedts Juridik også bøker( for eksempel Sveriges Rikes Lag eller Lagboken ), publikasjoner og internett tjenester( for eksempel Juridik i Dag juridiske nyheter online). Flere av kontorene hos de store revisjonsselskapene i Sverige er kunde hos Norstedts. - Vi har et bredt programtilbud som omfatter alt fra bokføring til selvangivelse og utgivelse av ulike sivilrettslige dokumenter. Når det gjelder Norstedts Revision, så skal dette være enkelt for en revisor å bruke, uavhengig av størrelsen på selskapet. Samtidig blir man mer effektive og kan fokusere på egen kjernevirksomhet, påpeker Nilsson. Lik versjon over landegrensene Norstedts Juridik har samarbeidet med Akelius i Norge i flere år. Dette samarbeidet ble intensivert i forbindelse med at Ernst & Young i Norge valgte Akelius Revisjon som standardprogram for alle sine mindre oppdrag. I denne sammenheng har vi i Sverige deltatt aktivt i utviklingsarbeidet for å kunne få en oppdatert versjon av revisjonsprogrammet. Revisjon er nettopp et område hvor det er mange fordeler ved å ha samme versjon i ulike land. RS, den gjeldende europeiske revisjonsstandarden gjør i grunnen dette mulig. Når det gjelder tolkning og kunnskap om RS så ligger nok Norge litt foran oss i Sverige, men målet er at revisjonsprogrammet skal være likt i Norge, Sverige og Danmark. Revisjon er nettopp et område hvor det er mange fordeler ved å ha samme versjon i ulike land 4 Akelius

5 Hva er poenget med å avstemme regnskapet? Noen påstår at avstemminger er selve ryggraden til regnskapet. Avstemmingene har uansett en veldig viktig funksjon. Av Knut Høylie, fagsjef skatt/sekretær bransjestandardutvalget, NARF Kvalitetsregnskap En avstemming er i praksis en kvalitetssikring av regnskapet, nærmere bestemt for de regnskapspostene som avstemmes. Det man gjennom en avstemming skal sjekke, er hvorvidt det regnskapsførte beløp er i samsvar med de faktiske forhold. Dette kan kanskje best eksemplifiseres med at konto i regnskapet for bank stemmer overens med saldo hos banken, jf kontoutdraget. Avstemminger er således et hjelpemiddel for å avdekke feil og mangler i regnskapet. Dersom det er riktig med avvik, skal dette være forskjeller som lar seg forklare. Dermed er vi også inne på hva som er poenget med avstemminger. Ethvert foretak er jo vanligvis mest opptatt av fremtiden. For å håndtere det fremtiden bringer best mulig, bør regnskapet brukes løpende som et styringsverktøy. Regnskapets funksjon er å være et virkemiddel til å gjøre opp status og ta lærdom av. Dermed er det også nødvendig at regnskapet har god kvalitet. For å sikre slik kvalitet, er det nødvendig å avstemme regnskapet. Vi tør derfor hevde at et kvalitetsregnskap er et avstemt regnskap. Krav til avstemminger Regnskapsbyråer har krav på seg til å avstemme regnskapet både periodisk og ved årets slutt. Dette følger av bransjestandarden God regnskapsføringsskikk (GRFS). Foretak som fører regnskapet selv har ikke tilsvarende krav på seg når det gjelder periodiske regnskaper. Foruten å få bedre kvalitet på regnskapene, vil man spare tid i årsoppgjøret dersom avstemmingene er gjennomført periodisk. Det er så absolutt noe i dette med at gode forberedelser er halve jobben. Alle bokføringspliktige foretak må forholde seg til avstemmingsreglene i bokføringsloven 11. Her nevnes riktig nok ikke begrepet avstemming. Derimot bestemmes det at alle postene i balansen skal dokumenteres pr årsslutt, noe som implisitt innebærer en avstemming. Samtidig innebærer dette at avstemmingen skal dokumenteres. Fotograf: Johnny Syversen God regnskapsføringsskikk legger føringer på at man etter hver periode må avstemme minimum reskontroposter, bank, kasse, skattetrekk, moms og arbeidsgiveravgift. I tillegg skal andre regnskapsposter avstemmes dersom dette vurderes som vesentlig for å sikre regnskapsrapportens kvalitet. Når det gjelder årsregnskapet skal rett og slett samtlige konti i balansen avstemmes, før endelig årsregnskap utarbeides. Det samme gjelder såkalte nødvendige resultatkonti. Avvik skal følges opp. GRFS pkt inneholder nærmere forklaringer på hva enkelte avstemminger skal bestå i. God regnskapsføringsskikk finner du på Akelius 5

6 Nytt Akelius Årsavslutning Dette er vi - Hele Årsavslutning inneholder store endringer og forbedringer med blant annet ny linjeinndeling, ny notemotor og ny dokumenthåndtering. Sistnevnte med forbedringer som gjør at våre kunder også vil være stolte av å presentere regnskapet. Produktsjef Rune Heggen Arntsen hos Akelius er optimistisk og entusiastisk når han presenterer de viktigste nyhetene i Akelius Årsavslutning. Teknisk sett er hele systemet nytt og flere av funksjonene er nye, sier han. NY Linjeinndeling Den første nyheten Rune trekker frem er linjeinndelingen. - Denne er helt ny, med blant annet samordnet styring av kontoer til det offisielle regnskapet og næringsoppgaven. Selve styringen er også meget effektiv på den måten at når en konto er knyttet til en linje, så blir den også styrt til aktuell post i næringsoppgaven. Viktig er også integrasjonen med linjeinndelingen i Akelius Revisjon. NY notemotor automatisk oppdatering En annen stor nyhet er den nye notemotoren. Den største fordelen ved å kjøre notene i Akelius Årsavslutning er at notene har effektive og automatiske kontokoblinger til saldobalansen. Dermed vil man alltid være sikker på at endringer som gjøres i saldobalansen, automatisk blir oppdatert i notene. De som jobber i World og Excel har ikke denne muligheten og vil få et mye større oppfølgingsarbeide. En annen fordel er at den nye notemotoren håndterer engelsk språk, slik at man kan kjøre hele årsregnskapet på engelsk. Vi bør også trekke frem at skattenote og aksjonærnote automatisk blir generert med informasjon fra Akelius Skatt. NY dokumenthåndtering flotte presentasjoner - Denne er også helt ny, forteller Rune videre. - Alle dokumenter som årsberetning, resultatregnskap, balanse, noter og kontantstrømoppstilling blir sammenstilt i en årsrapport og presentert veldig lekkert og ryddig. Vi er sikre på at våre kunder vil være stolte når de nå legger frem årsregnskapet, og at det nye systemet blir et effektivt verktøy for revisor, regnskapsfører og bedrifter i arbeidet med årsavslutning. 6 Akelius

7 STOLTE av Noen NYHETER i Akelius Årsavslutning Linjeinndeling - samordnet styring av kontoer - effektiv styring - integrasjon til Akelius Revisjon Notemotor - automatiske kontokoblinger til saldobalansen - automatisk oppdatert i notene - håndterer engelsk Dokumenthåndtering - alle dokumenter sammenstillt i årsrapporten - lekkert presentert Akelius 7

8 Tips og Råd i Akelius Akelius Skatt Automatisk utfylling av deltakeroppgaven i den personlige selvangivelsen Visste du at en deltaker i et deltakerliknet selskap kan få fylt ut deltakeroppgaven automatisk i sin selvangivelse? Dersom du utarbeider selskapsoppgaven til det deltakerliknede selskapet (RF-1215 eller RF-1226) og i tillegg skal utarbeide de personlige selvangivelsene, kan du bare opprette deltakeroppgaven (f.eks RF-1221 eller RF-1228) og spore opp filen til selskapets skattefil i feltet Filnavn i deltakeroppgaven. Deltakeroppgaven blir automatisk utfylt med informasjon fra selskapets fil! Aksjonærliste Visste du at det for aksjeselskaper under menyvalget Beregninger Aksjonærregister ligger en liste med samtlige aksjonærene i selskapet. Akelius Økonomianalyse Daglig leders rapport kvartalsvise rapporter ihht aksjeloven (modulen finner du under menyen <Analyse Daglig leders rapport>) Kortversjon av arbeidsgangen Legg inn nødvendige data i Oppsett arket (grunnlag for drifts- og likv.budsjett) Legg inn budsjettall i Budsjett arket (siste arket) for hele året (automatisk Overføring til Prognose arket) Når første måned (kvartal) er ferdig legges inn eller importeres virkelige tall fra regnskapssystemet til Prognose arket for tilsvarende måned (kvartal) Tallene i Likviditetsbudsjett og Avvik fylles ut automatisk av programmet Legg inn eller importer data i arket EK Rapport Lagre DL rapporten måned for måned (kvartalsvis) slik at du kan hente forrige periodes tall i neste rapport Trykk Rapport symbolet og rapport kommer i Excel hvor du kan skrive inn kommentarer i kommentarfeltene Listen er generert ut fra RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven og kan sorteres på navn og antall aksjer. På den enkelte aksjonærregisteroppgave er det et internt felt for "Nr" øverst i høyre hjørne. Listen over aksjonærer kan også sortere på dette nummeret. Import til aksjonærregisteroppgaven RF-1086 Visste du at det kan importeres informasjon fra f.eks Excel til aksjonærregisteret i Akelius Skatt? Via menyvalget Fil Import Import til RF-1086-U kan du importere en fil som inneholder informasjonen om: F.nr; Org.nr; Navn; Adresse; Postnr; Poststed; Landkode; Land; Antall. I Excel kan det være en linje for hver aksjonær og informasjonen som nevnt over i kolonner. Lagre filen i Excel som en sdv-fil eller csv-fil. Rapporten - beskrivelse Etter at alle data er lagt inn ber du om rapport ved å trykke på symbolet for Rapport (Ctrl F2) og et dialogvindu kommer frem. Her foreslås et filnavn (excel format) og du kan lagre dette hvor du vil og trykker Lagre. Excel vil nå starte opp automatisk og generere en ferdig rapport med Forside (fyll inn selv utført av ), Grunnlagsdata Budsjett (med kommentarfelt), Driftsbudsjett / Prognose, Grafark med kommentarfelt, Likviditetsbudsjett (grafikk og kommentarfelt), Avviksanalyse (grafikk og kommentarfelt), Egenkapitalrapport (grafikk og kommentarfelt) inklusiv egen side med kommentarer og Konklusjon til Egenkapital- og Daglig leders rapport, ark med Definisjon av nøkkeltall og til slutt Budsjettarket (slik det ble fylt ut ved årets begynnelse). Denne rapporten vil inneholde alt som er nødvendig i forbindelse med den kvartalsvise rapporteringen som Aksjeloven krever. 8 Akelius

9 Akelius Dokument et nyttig verktøy Unngå fellene ved arbeidsavtaler og oppsigelser Av advokat Ida Camilla Hals, Akelius Ved ansettelser, oppsigelser og avskjed er det lett å gå seg bort i jungelen av lover og regler. Hvilke krav stilles, hvorfor er det viktig å overholde disse kravene og hvordan kan Akelius Dokument hjelpe arbeidsgivere. Skriftlige arbeidsavtaler skal inngås Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av varigheten av arbeidsforholdet. I arbeidsforhold som varer mer enn en måned, skal avtalen inngås senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet. Ved kortere arbeidsforhold skal avtalen inngås umiddelbart. Arbeidsmiljøloven 14-6 regulerer hva som skal være med i en arbeidsavtale. Arbeidstilsynet kan gi arbeidsgiver pålegg om å utforme en skriftlig arbeidsavtale som tilfredstiler kravene i arbeidsmiljøloven. Vilkår ved oppsigelse Arbeidsmiljøloven regulerer også hvordan arbeidsgiver skal håndtere oppsigelse og avskjed. For at en oppsigelse fra arbeidsgivers side skal være korrekt er det flere vilkår som må være oppfylt. Oppsigelsen må være skriftlig og enten leveres arbeidstakeren personlig eller sendes rekommandert. Oppsigelsen skal opplyse om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål, om retten til å fortsette i stillingen, og om frister som gjelder for dette. Dersom oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, skal det i tillegg opplyses om fortrinnsrett til ny tilsetting. Oppsigelsen må være saklig begrunnet, og dersom arbeidstaker krever det, skal begrunnelsen gis skriftlig Oppsigelse skal i tillegg oppgi hvem som er arbeidsgiver og da rett saksøkt i en eventuell tvist. Akelius Dokument inneholder mange nyttige dokumenter som ivaretar de rettslige kravene ved blant annet ansettelser og oppsigelser. Avskjed også skriftlig Avskjed er et påbud om øyeblikkelig fratreden dersom arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Avskjed skal også skje skriftlig, og arbeidstaker har krav på å få opplysninger om retten til å kreve forhandlinger, reise søksmål, og om de frister som gjelder i denne forbindelse. Arbeidstaker har ikke en ubetinget rett til å stå i stilling under behandling av tvisten, med mindre retten bestemmer det ved kjennelse. Ytterste konsekvensen av at reglene ikke følges er at oppsigelsen eller avskjeden kan bli kjent ugyldig. Korrekte dokumenter Arbeidsgivers plikter er vidtgående, og det å utforme en korrekt ansettelsesavtale kan være komplisert. Konsekvensene av at en oppsigelse ikke er utformet etter lovens krav kan være alvorlige. I denne forbindelse er Akelius Dokument et nyttig og tidsbesparende verktøy. Akelius Dokument inneholder både ulike typer arbeidsavtaler, og oppsigelse og avskjeds brev som oppfyller lovens krav og som dermed kan lette en arbeidsgivers hverdag. Akelius 9

10 10 Akelius

11 Ny preutfylt selvangivelse for næringslivet Enklere for alle Etterspurt fra næringslivet Positive erfaringer med forhåndsutfylt selvangivelse for lønnstakere og pensjonister gjør at Skatteetaten nå utvider ordningen med forhåndsutfylt selvangivelse også til å gjelde personlig næringsdrivende. Dette er en nyhet som vi vet mange næringsdrivende har etterspurt, forteller prosjektleder Marianne Thoresen i Skattedirektoratet. Den nye selvangivelsen for næringsdrivende kommer i 2008 (inntektsåret 2007) og vil erstatte dagens selvangivelse for næringsdrivende (RF-1027). Selvangivelsen vil forhåndsutfylles med opplysninger som Skatteetaten mottar fra banker, andre finansinstitusjoner, barnehager og arbeidsgivere. Samtidig blir det også enklere for personlig næringsdrivende å sende inn selvangivelsen på Altinn. Ny selvangivelse og ny leveringsløsning Den nye selvangivelsen består av en del med forhåndsutfylte opplysninger som gjelder personlig forhold og en egen side for utfylling av næringsposter Ved innlevering på Altinn kommer vi også med en betydelig forenklet løsning, påpeker Thoresen videre. I for eksempel næringsoppgaven vil man få mer støtte og hjelp gjennom en trinnvis utfylling. I tillegg vil det være automatisk overføring av verdier mellom de ulike skjemaer, samt at riktig vedleggsskjema blir tilgjengelig når det er behov for detaljering av posten i næringsoppgaven. Løsningen vil også oppdatere selvangivelsen automatisk etter hvert som næringsoppgave og vedleggsskjema fylles ut. Ny modul til Akelius Skatt De som benytter regnskapsfører og årsoppgjørsprogram er allerede vant til en rask og enkel levering av elektronisk selvangivelse. I for eksempel Akelius Skatt blir selvangivelsen og næringsoppgaven automatisk utfylt gjennom overføringer internt i Akelius Skatt og fra Akelius Årsavslutning. Med den nye modulen for nedlasting av forhåndsopplysninger fra Skatteetaten til skatteprogrammet forenkles arbeidet med utfylling ytterligere. Regnskapsbyråer med mange kunder vil nok merke at denne endringen vil gjøre perioden fra januar til april litt mindre hektisk, sier rådgiver Hans Peter Ouren i Skattedirektoratet Nytt design, men små endringer Men, samtidig erkjenner Ouren at Skattedirektoratet er spente på reaksjonene fra regnskapsfører bransjen. Vi er klar over at mange regnskapsførere kjenner de gamle skjemaene ut og inn og vet hvor alle postene befinner seg. Med den nye inndelingen vil noen kanskje føle at de mister kontrollen og at de bruker litt tid på å finne igjen postene. Men selv om designet er nytt så har vi gjort minst mulig endringer. Så vi regner med at regnskapsførere tar dette relativt raskt. Dessuten åpner løsningen for at regnskapsfører også kan sende inn selvangivelsen for den næringsdrivendes ektefelle, og det er jo positivt. Skattdal skattekontor Postboks 2233, 3332 Skattdal Tlf Selvangivelse 2007 for næringsdrivende mv. Nordmann Ola Stredet 15 A 3333 Skattevig 0400 Fødselsnummer Skatteklasse Ektefelles fødselsnummer Om levering, se informasjon lenger bak. Har du spørsmål om skatt, kontakt skattekontoret. E-postadressen finner du på Kontroller beløpene nedenfor. Sett strek over beløp som er feil og skriv det korrekte beløpet i kolonnen ved siden av. Bruk post 5.0 for eventuelle tilleggsopplysninger. Se rettledningen. Inntekt/Fradrag Rettet til Formue/Gjeld Rettet til 2.1 Lønn og tilsvarende ytelser 2.8/4.3 Bolig og annen fast eiendom Bolig i Skattdal Fritidsbolig i Gol /4.1/4.5 Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinntekter mv /4.1.1 Renter/innskudd i Sparebanken /4.1.1 Renter/innskudd i Sparebanken Barn /4.5.2 Avkastning/verdi i A/S Forsikring Verdi norske aksjer mv. i verdipapirregister Skattepliktig aksjeutbytte overført fra RF Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv Foreldrefradrag, totalt innberettet kr Til fradrag (maks kr for ett barn) Kr fordeles mellom ektefellene /4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag /4.8.1 Renter/gjeld i Sparebanken /4.8.1 Renter/gjeld i ABC-bank Gave til vitenskapelig forskning Innbo/løsøre, bil, MC, båt mv Innbo/løsøre inkl. båt med salgsv. under Bil o.l., 2003, FS 26980, listepris som ny kr Bil o.l., 1979, HB 36880, listepris som ny kr Campingvogn, 1991, CE 4630 listepris som ny kr 3.6/4.9 Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt Viktige frister: 18.2: Skattedirektoratet åpner for innsending fra årsoppgjørsprogram ( som før, men uten preutfylling) 1.4: Forhåndsutfylt selvangivelse sendes ut, forhåndsopplysninger tilgjengelig for nedlastning fra 30.4: Frist for innlevering på papir 31.5: Frist for innlevering elektronisk på Akelius 11

12 Returadresse: Akelius, Storgaten 11, 0028 Oslo B a s e C a m p Raskt og effektivt! Med Akelius Skatt kan du utarbeide selvangivelse for alle typer selskaper. Komplett selvangivelsesprogram fra Norges største systemleverandør av skatteprogrammer. Bestill Akelius Skatt på eller ring Skjemaoversikt Gir deg god oversikt over hva som er opprettet på klienten. Du beveger deg enkelt mellom de ulike skjemaene og har full kontroll. Automatikken i programmet effektiviserer arbeidet med likningsskjemaene på en helt unik måte. Rettledning Tilgang til rettledning til postene i det skjemaet du arbeider med. Akelius Skatt: For alle typer skattytere Samtlige likningskjema Rettledning Skatteberegning Elektronisk innlevering Overskuddsdisponering Brønnøysundrapport Stor infobase PDF-eksport Privatforbruksberegning Aksjeregnskap Import fra regnskapssystemer Eksport til Word og Excel Abonnementet løper til november 2008 og inkluderer ubegrenset teknisk og faglig brukerstøtte samt fritt tilsendte oppdateringer. Akelius AS Storgaten 11 Pb 8917 Youngstorget 0028 Oslo Tlf: Faks: E-post:

Magasin. Tilpasset risikoen på oppdraget. Akelius Revisjon

Magasin. Tilpasset risikoen på oppdraget. Akelius Revisjon Magasin Akelius Revisjon Tilpasset risikoen på oppdraget Flere nyheter i Akelius Revisjon. Enklere og mer brukervennlig med bl.a innbygget guide som leder deg gjennom arbeidsoppgavene Les mer på side 3

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

FINALISTEN. Vokser i rekordfart. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004. Spydspissen i IT-Norge. Vinn tur til Svalbard.

FINALISTEN. Vokser i rekordfart. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004. Spydspissen i IT-Norge. Vinn tur til Svalbard. FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004 Vokser i rekordfart Regnskapskontorkjeden Vekstra startet opp høsten 2003, og under et halvt år senere har de allerede 12 kontorer knyttet til seg.

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

Svart økonomi oppdages

Svart økonomi oppdages Magasin NR 3 2006 Svart økonomi oppdages Kontrollvirksomheten skjerpes og stadig flere saker der svart økonomi er involvert blir avdekket. Det skal ikke lønne seg å jukse, forteller direktør Jan-Egil Kristiansen

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen! Nyheter Ny versjon av ditt datax-program, versjon 11.1 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Nye regler kan påvirke din formue og skatt. Side 2 Nyheter i datax 11.1 Les om viktige skatteendringer og få nyttige

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

SKATTE. Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år BETALEREN. Denne damen vil du ikke møte

SKATTE. Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år BETALEREN. Denne damen vil du ikke møte SKATTE BETALEREN Nr 6 2011 www.skattebetaleren.no Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år Denne damen vil du ikke møte Her forsvinner pengene dine Bruk BSU

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Spar skatt. Les våre tips til selvangivelsen! Selvstendig og smart. Ligningsverdi i selvangivelsen. Den helvetes skatten

SKATTE BETALEREN. Spar skatt. Les våre tips til selvangivelsen! Selvstendig og smart. Ligningsverdi i selvangivelsen. Den helvetes skatten SKATTE BETALEREN Nr 2 2011 www.skattebetaleren.no Spar skatt Les våre tips til selvangivelsen! Den helvetes skatten Selvstendig og smart Ligningsverdi i selvangivelsen Vil du ha en enkel webside til ditt

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Introduksjon til datax. Privatøkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til datax. Privatøkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Privatøkonomi Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. datax Privatøkonomi Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00,

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

ALDERSPENSJON M MA A GG AA S I N E T. - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011. Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler

ALDERSPENSJON M MA A GG AA S I N E T. - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011. Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler Kundemagasin 3-2010 Kundemagasin 3-2010 M MA A GG AA S I N E T ALDERSPENSJON - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011 Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler Servering av alkohol

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

Program Årsoppgjørskurs 2014

Program Årsoppgjørskurs 2014 Program Årsoppgjørskurs 2014 1. Kort presentasjon av Finale Systemer as 2. Erfaringer fra Årsoppgjøret 2013 3. Innberetning av grunnlagsdata 4. Endringer i noen skatteregler fra 2013 til 2014 5. Begrensning

Detaljer

Bruksanvisning. for. Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015. Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015

Bruksanvisning. for. Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015. Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015 Bruksanvisning for 2015 Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015 eller iexceler 2015 Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE iexcel AS... 4 Nedlastning... 4 Åpning

Detaljer

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor Sticos Magasinet Nr. 1-2012 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: Fravalg av revisor midlertidig ansettelse - elektroniske bøker - sk attemessig behandling av leasing 2 LEDER Tar norske

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende Enkel elektronisk levering Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre.

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre. Nyheter VIKTIGE NYHETER I DITT PROGRAM FRA Nyheter De viktigste nyheter og forbedringer i ditt program fra Mamut. Side 2 Ny og bedre brukeropplevelse Mamut for Altinn En nettbasert løsning for automatisk

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Enklere Årsavslutning i ditt Mamut-system Innhold INNLEDNING... 1 ÅRSAVSLUTNING... 1 KRAV TIL INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...

Detaljer

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN RAPPORTEN #1-2011 VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN FJERNES FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: DET VI TRENGER, NÅR VI TRENGER DET VELKOMMEN VALGFRIHET! PERSONALFORSIKRING HVA KREVES AV ARBEIDSGIVER? KUNDENS VALG

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer