Blefjell- undersøkelsen 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blefjell- undersøkelsen 2004"

Transkript

1 1 Blefjell- undersøkelsen 2004 Rapport utarbeidet for Blefjell 2010 av elever ved TOS, avdeling Saggrenda - skog. 1

2 Innhold 2 Innledning Side 2 Blefjell hvor er det? Side 3 Hytter, campingvogner og dagsturister Side 4 Storeble. Hva er det? Side 4 Gjennomføring av undersøkelsen Side 5 Intervju og tellinger Side 6 Div. oppsummeringer Side 7 Villreinopplysninger Side 9 Noen konklusjoner Side 9 Kommentarer fra intervjuene Side 10 Kart som viser intervju- og tellepunkter Side 10 Vedlegg Side 10 Innledning Villkon UB er en ungdomsbedrift ved Tinius Olsen skole avd. Saggrenda, som ble opprettet Etter etableringen fikk vi straks et spennende jobbtilbud av Flesberg kommune: Vi skulle samarbeide med Blefjell 2010 og gjennomføre en brukerundersøkelse på Blefjell. Hensikten med denne undersøkelsen er å kunne kartlegge bruken av Blefjell. Noe av det som var interessant å finne ut var: Hvem som går på ski, hvor de går fra og hvor turen deres ender. Et annet spørsmål var å undersøke hvor ofte folk var i kontakt med reinsdyrene på Blefjell. En annen aktuell problemstilling var å få klarhet i er hvilke tilrettelegginger turistene ønsker på Blefjell med tanke på stier, løypenett og lignende. Villkon UB består av: Isak Bjerknes, Christoffer Ørmen, Mattis H. Bjerke, Robert A. Martinsen, Even A. Holmen, Håkon Eidval, Niljas Myrvoll og Martin Røsæg. I tillegg var to gamle Saggrenda elever med: Karl H. Berke og Jostein Mathiesen (2 dager i påsken.) Læreransvarlig for undersøkelsen: Halvor G. Garås 2

3 Blefjell hvor er det? 3 Blefjell ligger på grensa mellom Buskerud og Telemark fylkeskommune. Blefjell ligger i følgende kommuner: Rollag, Flesberg, Kongsberg, Notodden og Tinn. (hentet fra Blefjell 2010 sine hjemmesider) Kartet viser kommunene på Blefjell. 3

4 Hytter og campingvogner på Blefjell 4 I Flesberg er det 2400 hytter og 450 campingvogner som grenser til Blefjell. I Kongsberg er det 800 hytter og 400 campingvogner som grenser mot Blefjell. I Notodden er det 200 hytter som grenser mot Blefjell. Til sammen er det 3400 hytter og ca 850 campingvogner som har nær tilgang til Blefjell. Hvis vi regner med at det er 4 personer per hytte og 3 personer per campingvogn som bruker Blefjell, er vi oppe i personer med tilgang fra hytter og 2550 personer med tilgang fra campingvogner. Totalt personer. Maksimalt bruk er satt til 90 %. Dette gjelder kun for påsken. (Skjærtorsdag 1. påskedag ) Det finnes ingen dag eller periode i året hvor alle hytter og vogner er i bruk. Vanlig helgeutfart I vanlige helger vil belegget på hytter og campingvogner variere fra 5 % - 15 % av totalt personer. ( mennesker bruker hytte og campingvogner i vanlige helger.) Til dels vær avhengig. I tillegg kommer dagsutfart som er vær - og føreavhengig; mennesker. Totalt personer på vanlig helg. Vinterferie Antall personer beregnet til maks 30 % bruk av hytter og vogner personer. Påskeferie. Tabellen nedenfor viser en oversikt over hvor mange mennesker en antar som var på Blefjell den dagen det var optimale forhold vær- og føremesseig. Vær: Blå himmel og vindstille. Påsken 2004 Skjærtorsdag. Dato: Nysnø og nykjørte løyper. Kongsberg Flesberg Notodden Antall Belegg Brukprosent Antall personer Antall hytter % Antall campingvogner % 2295 Dag-kort bomveger % 4560 Personer totalt Storeble. Hva er det? Hos lokalbefolkningen er Storeble definert som området fra Sigridsfjell i Syd til Åklinut i nord. Under intervjuene kom det fram at over halvparten av de intervjuede hadde en annen oppfatning på Storeble begrepet. Spesielt for de som kom fra Strutåsen/Fagerfjell. Krøklaområdet var også en del av Storeble. Dette var overraskende, men skyldes muligens dårlig merking, oppslagtavler etc. Definisjonen av Storeble var mer diffus hos de med hytte enn de uten hytte på Blefjell. 4

5 !!"#$%& ' ( )*++ (,-'#++( "! ##$ gjennomførte vi registreringer/tellinger av skifolket. Hvor kom de fra? Hvor mange, kjønn og alder Hvor ferden fører videre # hadde vi intervjupost. Målsetting om å intervjue alle enkeltpersoner eller grupper Med vanlig utfart var dette gjennomførbart, skjærtorsdag burde det vært minst en intervjuer til #% Hensikten var å kartlegge de som gikk mot Eriksbu eller Uverudfjell. I tillegg gjennomførte vi registrering/telling i løypekryss øst for Flesebekk seter. Se kart. Framkomstmiddel: Bruk av snøscooter. Vi søkte etter løyve i to kommuner, Flesberg og Notodden. Vi fikk scooterløyva og brukte scooteren til å frakte utstyr og folk. Raskt og smertefritt! 5 & Antall dager med feltarbeid: Totalt timeforbruk felt: Forarbeide Bearbeiding resultater Total tid brukt 6 dager 270 timer 50 timer 70 timer 390 timer. 5

6 Intervjuer og tellinger. Blefjell brukerundersøkelse Totalt intervjuet: 209 personer ble stoppet og intervjuet. Var det flere i gruppen valgte gruppen en til å svare eller at de svarte i lag. 102 intervjuskjema ble utfylt. Der det var direkte spørsmål som gikk på enkeltpersoner svarte intervjuobjektet og spørsmål av mer generell karakter svarte gruppen. Yngste mann/dame som ble intervjuet var 16 år (Bleporten) Eldste mann var 85 år (Bleporten) Eldste dame var 67 år (Krokstul) Gjennomsnittsalder kvinne: 45 år Gjennomsnittsalder mann: 47 år Utdanningsnivå på de som ble intervjuet. Blefjell undersøkelsen i % menn Kvinner Grunnskole Høgskole Universitet Utdanningsnivå 6

7 7 Blefjell undersøkelsen % 33 % 53 % mann kvinne barn Totalt ble det registrert 1072 personer i de tellingene som ble foretatt. 833 av disse ble registrert ved Vasshølet. Fordeling kjønn: Menn, kvinner og barn. (Kjønnfordeling barn50/50) Diverse oppsummeringer: Hvem er skituristen på Blefjell: 40 % av de som ble intervjuet har ikke hytte på Blefjell Halvparten av de uten hytte hadde Nordstul som startsted. 25 % av de uten hytte oppgav Kongsberg som hjemkommune. 26 % av de uten hytte kom fra Drammensområdet. 4,8 % kom fra Notodden. 7,3 % kom fra Flesberg. 2,4 % kom fra Rollag Dagsturrist med lengst reise kom fra Sarpsborg. Hver 50. skitturist har med seg hund på turen. Mål for turen: Bletoppen. Vanlig helg: 70 % av de som gikk til Bletoppen /Storeble hadde ikke hytte på Blefjell (Dagstur) Påskeutfart (2-3 dager) 45 % av de som gikk til Bletoppen/Storeble hadde ikke hytte på Blefjell (Dagstur) Bruk av løype- og stinett. Løypenett. 55 % av de intervjuede brukte kun opptråkkede løyper Løypefrekvens 86 % av tiden ble brukt i opptråkkede løyper Kvaliteten på skiløypene ble oppgitt 8,1 i gjennomsnitt (skala 1-10) Alle intervjuede oppgav i gjennomsnitt 4,9 turer på vinters tid 50 % oppgav at de hadde maksimum 2 turer på Blefjell vinterstid. 15 % hadde mer enn 10 turer på Blefjell vintertid. 7

8 8 Stinett. 37 % av de intervjuede gikk turer på Blefjell i barmarksesongen. 50 % av de som gikk tur på Blefjell sommertid gikk 1 eller 2 turer. Stinettet (barmark) fikk 6,5 i karakter. (skala 1-10) 10 % av den som gikk tur på Blefjell sommertid gikk mer enn 10 turer. Gjennomsnittlig besøk Blefjell: (alle intervju) Med hytte på Blefjell: Barmark 3,3 turer Vinter 4,3 turer Ikke hytte på Blefjell: Barmark 4,8 turer Vinter 4,6 turer Registreringer /tellinger Det ble gjennomført telling av personer på følgende steder: Vasshølet, Krokstul og løypekryss øst for Flesebekkseter. Vasshølet 29.2 Totalt 100 personer 20 % gikk til Bletoppen Ingen. Dårlig vær Ingen. Dårlig vær. 8.4 Totalt 465 personer 51,8 % gikk til Bletoppen 9.4 Totalt 268 Personer 71,2 % gikk til Bletoppen Totalt 9 personer ingen gikk til Bletoppen Krokstul Totalt 19 personer 20 % gikk til Eriksbu/Storeble Ingen. Dårlig vær Ingen. Dårlig vær. 8.4 Totalt 109 personer 10 % gikk til Eriksbu/Storeble 9.4 Totalt 92 Personer 4,3 % gikk til Eriksbu/Storeble 17.4 Totalt 12 personer ingen gikk til Eriksbu/Storeble Villkon UB mannskaper på Blefjell. 8

9 Div opplysninger vedr. villrein. Intervju 102 personer. Observasjonene av rein viser at kun 51 % av de intervjuede har vært i kontakt med reinsdyr. 15 % av de intervjuede kjente ikke til at det var villrein på Blefjell. 90 % av reinobservasjonene ble gjort i området Gråfjell-Åklivatna. 10 % av de intervjuede var på Blefjell i mai. 29 % av de intervjuede var på Blefjell i sept- okt. 44 % av de som hadde sett rein hadde kun sett rein vinterstrid. 78 % av de som hadde sett rein såg rein 1 av 10 turer på Blefjell 33 % av alle intervjuede hadde overnattet på turisthytte på Blefjell en eller annen gang. 9 Rein observert Beitende 61 % Hvilende 24 % Flukt 15 % Gjennomsnitts avstand til rein Over 200 m Noen konklusjoner Bruken av Storebleområdet (se definisjon side 4) er forholdsvis begrenset. Vi har valgt å se nærmere på den optimale utfartsdagen i påsken. Skjærtorsdag Skyfrihimmel og omtrent vindstille. Totalt hadde vel mennesker (tabell side 3) tilgang og mulighet til å oppsøke Vasshullet som er den største innfallporten til Storeble. Til Vasshølet kom det 465 mennesker. Av disse gikk 241 personer til Bletoppen. I og med at det var nysnø var det lett å kontrollere om det var stor aktivitet utenom merka løyper. Vi observerte kun tre skispor utenfor de oppmerkede traseene nord for Bletoppen. Observasjonen ble bekreftet dagen etter. Skiesporene snudde ved Gråfjell. 0,5-1,6 % av de som var i Blefjell området gikk til Vasshølet på en vanlig helg. <0,3 % av de som var i Blefjell området gikk til Bletoppen på en vanlig helg. 2,4 % av Blefjell besøkende var ved Vasshølet den ,2 % av Blefjell besøkende oppsøkte Bletoppen og Storeble den <0,1 % var utenfor merka eller opptråkket skiløype i Storeble. Det er mindre aktiviteter i Storeble enn forventet av de som har hytte på Blefjell. Hyttefolket går færre turer i fjellet både sommer som vinter enn de uten hytte på Blefjell. (Storebleområdet.) 50 % av hyttefolket definerte Krøkla som Storeble. 70 % bruker Blefjell mindre eller det samme som tidligere år. 9

10 Kommentarer fra de som ble intervjuet: Bra med brukerundersøkelse. For dårlig skiltet, Både hvor du er og hvor langt det er til andre steder. Hundeposebøtte ved Krøkla eller Vasshølet. Domuligheter ved Krøkla eller Vasshullet. Blefjell en uoppdaget perle. Ønske om å høre bjeller av beitende dyr (kyr) For få jaktmuligheter. Bra fiskemuligheter. Hytter i skogen ok. Ikke hyttebygging på snaufjellet. Passe avstand fra Vestfold til dagstur. Familievennlig område. Passe avstand fra Oslo. Ser behovet for å betale for preparering av løyper Dårlig stisystem sommertid. Lite tilrettelagt utenom DNT løype. Navnskilt ved fiskevann Blefjell mitt hemmelige fjell. Utvide løypenettet i Storeble. 10 Kartet viser deler av løypenett samt telle og intervju punkter. 10

11 11 Vedlegg: Blefjell undersøkelsen 2004 Startsted for turen. Intervjuet ved Bleporten. 26 % 21 % Blestua Blestølen 5 % Fagerfjell Blefjellheisen Kjørkjevatn 11 % Lia/Høgda 11 % 5 % 21 % Nords tul Blefjell undersøkelsen 2004 Tellepunkt Vasshølet Startsted Nords tul Gunnulfs bu Strutåsen Fagerfjell Løype fra Strutåsen/Fagerfjell fanger også opp: Blestua, Blestølen, Blefjellheisen og Lia/ Høgda. 11

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

med informasjon på kommunens hjemmeside.

med informasjon på kommunens hjemmeside. BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell l januar 2015 Positiv dialog gir penger til løypekjøring Den positive dialogen som Foreningen Blefjell de siste åra har hatt med Flesberg kommune, har

Detaljer

Fritidsboligforskning

Fritidsboligforskning Rapporter fra Høgskolen i Buskerud Foreløpig rapport Fritidsboligforskning - Rapport fra survey undersøkelse i Sigdal kommune med fokus på utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn Av Jan Velvin Tor Martin

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

«SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST»

«SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST» RAPPORT NR. 1505 Guri K. Skrove, Geir Oterhals, Gøril Groven og Kari Bachmann «SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST» En brukerundersøkelse av turkassetrimmen Stikk UT! 2 TITTEL «Sulten og tørst, men Stikk

Detaljer

Nordfjella villreinområde

Nordfjella villreinområde Nordfjella villreinområde Konsekvens av planforslag for villrein, friluftsliv og reiseliv Vegard Gundersen Torill Olsson Olav Strand Magnus Mackay Manuela Panzacchi Bram van Moorter NINAs publikasjoner

Detaljer

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson Tittel: Hest i turistnæring. Markedsundersøkelse Forfattere:

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Spørreundersøkelse til og /heim om hvordan lånt datautstyr fra folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt mellom Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Barnas plass i misjonshistorien. En dokumentasjonsrapport om barns erfaringer fra Normisjons internatskoler i utlandet.

Barnas plass i misjonshistorien. En dokumentasjonsrapport om barns erfaringer fra Normisjons internatskoler i utlandet. Barnas plass i misjonshistorien En dokumentasjonsrapport om barns erfaringer fra Normisjons internatskoler i utlandet. SIDE INNHOLD 3 Forord 4-6 4 4 4 5 5 5-6 Innledning Bakgrunn Problemstilling/målsetning

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén

Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Leif E. Moland Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Rapportering til Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten Leif E. Moland Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Rapportering til Oslo kommune

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer