Innhold. Se også emneinndelt oversikt over oppgavene bakerst i boken.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Se også emneinndelt oversikt over oppgavene bakerst i boken."

Transkript

1 Innhold Se også emneinndelt oversikt over oppgavene bakerst i boken. Innledning Utdannelsen av revisorer Faget Revisjon («revisjonsfag») på bachelorstudiet i revisjon Eksamensoppgavene og oppgavesamlingen Generelt om oppgavesamlingen og om utarbeidelse av eksamensoppgaver Systematikk i oppgavesamlingen Pensum i revisjon og hjelpemidler til eksamen i revisjon Skriving av eksamensbesvarelser Hjelpemidler til eksamen 27 Oppgaver: 29 Revisoreksamen generell revisjon våren Oppgave 1) Revisors ansvar for intern kontroll teori), risikoanalyse og revisjonsplan (lager og tilstøtende områder) 31 Oppgave 2) Erstatningsansvar 38 Revisoreksamen generell revisjon våren Spørsmål 1) Risikoanalyse / vesentlighetsgrenser 44 Spørsmål 2) Vareopptelling før balansedagen 45 Spørsmål 3) Saldoforespørsler til kunder 46 Spørsmål 4) Hendelse inntruffet etter balansedagen 47 Revisoreksamen generell revisjon våren Oppgave 1) Salgsrutine; formål ved intern kontroll og ved revisjon (teori), vurdering av intern kontroll i beskrevet salgsrutine, revisjon av beskrevet salgsrutine 50 Oppgave 2) Reisekostnader; vesentlighet, formål ved revisjon, revisjonsplan 51 Oppgave 3) Revisjonsberetning; avvik fra normal - beretningen (teori), beretning i Elmat A/S 52

2 8 Innhold Oppgave 4) Misligheter; intern kontroll. Revisors erstatningsansvar; generelt (teori), erstatningsansvar i Elmat A/S 53 Revisoreksamen generell revisjon våren Oppgave 1) Vesentlighet og risiko, kontantsalgsrutine, varekjøp, lager, leverandørgjeld, underslag, erstatningsansvar 54 Oppgave 2) Statistikk 61 Revisoreksamen generell revisjon våren Oppgave 1) Regnskapspåstander, substanskontroller, kontrollretning etc. 62 Oppgave 2) Periodisering av salg, revisjonsberetning 63 Oppgave 3) Uavhengighet av eierne 63 Oppgave 4) Formål, revisjonshandlinger, test av kontroll, statistikk 64 Revisoreksamen i revisjon våren Oppgave 1: Revisjon av lønnsområdet 68 Oppgave 2: Bruk av ekspert; revisjonsberetning; fratreden 70 Oppgave 3: Forklaringsrett i politiavhør 72 Revisoreksamen i revisjon våren Oppgave 1: (Uaktuell) 74 Oppgave 2: Inhabilitet; angrepsvinkel, tilbud om ansettelse hos klient 74 Oppgave 3: Vesentlighet og risiko 76 Revisoreksamen i revisjon våren Oppgave 1: Varetelling; kontroll av verdsettelse av varer 77 Oppgave 2: Erstatningsansvar 80 Oppgave 3: Revisjon av regnskapsposter vdr salg og prosjekter 82 Revisoreksamen i revisjon våren Oppgave 1: Revisjon og rådgivning 85 Oppgave 2: Revisjonsselskap; inhabilitet; revisjon av kundefordringer / tap på krav 86 Oppgave 3: Periodisering av varebevegelser; revisjon av varekjøp; mislighet 90 Revisoreksamen i revisjon våren Oppgave 1: Misbruk av revisjonsberetningen 92 Oppgave 2: Revisjon av varekjøp og reisekostnader; revisjonsberetning; attestasjon av ligningsdokumenter 93

3 Oppgave 3: Inhabilitet 95 Oppgave 4: Vesentlighet / revisjonsberetningen 96 Revisoreksamen i revisjon våren Oppgave 1: Revisjon av lagerområdet 97 Oppgave 2: Uavhengighet; ulovlig lån 100 Oppgave 3: Misligheter 102 Oppgave 4: Utvalgsbasert revisjon 103 Revisoreksamen i revisjon høsten Oppgave 1: Revisjon av salgs- og lønnsområdet 105 Oppgave 2: Sanksjoner, uavhengighet 108 Oppgave 3: Revisjonsbevis 109 Oppgave 4: Taushetsplikt 110 Revisoreksamen i revisjon våren Oppgave 1: Planlegging innkjøpsområdet 111 Oppgave 2: Revisjonsberetningen 113 Oppgave 3: Revisjon av leverandørgjeld 113 Oppgave 4: Erstatningsansvar 115 Revisoreksamen i revisjon høsten Oppgave 1: Revisjon av salgsområdet 117 Oppgave 2: Risiko i revisjon 120 Oppgave 3: Nærstående parter 121 Oppgave 4: (uaktuell) 122 Revisoreksamen i revisjon våren Oppgave 1: Hendelser etter balansedagen 123 Oppgave 2: Revisjon av lagerområdet 125 Oppgave 3: Revisjon av lønnsområdet 127 Oppgave 4: Etikk 130 Revisoreksamen i revisjon høsten Oppgave 1: Serviceorganisasjon; uavhengighet 131 Oppgave 2: Revisjon av salgsområdet 134 Oppgave 3: Uavhengighet; mislighet; revisjonsberetning 136 Revisoreksamen i revisjon våren Oppgave 1: Tolkning av revisjonsberetningen 138 Oppgave 2: Revisjon av driftsmidler, revisjon av kostnader, korrupsjon 140 Oppgave 3: Kommunikasjon med klientens ledelse 142 Oppgave 4: Risiko, IT-kontroller, særskilt risiko 143 Revisoreksamen i revisjon høsten Oppgave 1: Test av kontroller 144 Oppgave 2: Uavhengighet 147 Innhold 9

4 10 Innhold Oppgave 3: Revisjon av salgs-, innkjøps-, lager- og kostnadsområdet 148 Oppgave 4: Erstatningsansvar 149 Revisoreksamen i revisjon våren Oppgave 1: Revisjon av kostnadsområdet 151 Oppgave 2: Etikk 154 Oppgave 3: Hendelser etter balansedagen 154 Oppgave 4: Revisors rapportering 157 Revisoreksamen i revisjon høsten Oppgave 1: Brudd på lover og forskrifter 158 Oppgave 2: Revisjon av finans- og likvidområdet. Revisjonsberetningen 160 Oppgave 3: Risikovurdering. Uavhengighet. Vesentlighet 163 Oppgave 4: Revisjon av innkjøpsområdet. Statistisk testing 164 Revisoreksamen i revisjon våren Oppgave 1: Oppdragsvurdering, planlegging, risiko - modellen. Revisjon av varekjøp. Uavhengighet 168 Oppgave 2: Intern kontroll 170 Oppgave 3: (uaktuell) 170 Oppgave 4: Tolking av revisjonsberetningen, attestasjon av ligningsdokumentene omarbeidet 170 Oppgave 5: Revisjonsplikt 171 Revisoreksamen i revisjon høsten Oppgave 1: Uavhengighet 173 Oppgave 2: Analytiske kontrollhandlinger 174 Oppgave 3: Revisjon av innkjøpsområdet 175 Oppgave 4: Revisjon av salgsinntekt. Revisors rapportering 177 Oppgave 5: Revisjonsberetningen. Revisors fratreden og evt. gjeninntreden 178 Revisoreksamen i revisjon våren Oppgave 1: Uavhengighet 179 Oppgave 2: Risikomodellen, revisjonshandlinger 180 Oppgave 3: Revisjon av kønnsområdet 180 Oppgave 4: Tolkning av revisjonsberetningen. Revisjon av periodisering varebeholdning, salgsinntekt og varekjøp. Erstatningsansvar 182 Oppgave 5: Uavhengighet. Etikk 184

5 Løsningsforslag: Løsningsforslag generell revisjon våren Oppgave Oppgave Løsningsforslag generell revisjon våren Spørsmål Spørsmål Spørsmål Spørsmål Løsningsforslag generell revisjon våren Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Løsningsforslag generell revisjon våren Oppgave Oppgave Løsningsforslag generell revisjon våren Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Løsningsforslag revisjon våren Oppgave Oppgave Oppgave Løsningsforslag revisjon våren Oppgave 1 (Uaktuell) Oppgave Oppgave Løsningsforsalg revisjon våren Oppgave Oppgave Oppgave Løsningsforslag revisjon våren Oppgave Oppgave Oppgave Innhold 11

6 12 Innhold Løsningsforslag revisjon våren Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Løsningsforslag revisjon våren Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Løsningsforslag revisjon høsten Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Løsningsforslag revisjon våren Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Løsningsforslag revisjon høsten Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave 4 (uaktuell) Løsningsforslag revisjon våren Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Løsningsforslag revisjon høsten Oppgave Oppgave Oppgave Løsningsforslag revisjon våren Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave 4 359

7 Innhold 13 Løsningsforslag revisjon høsten Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Løsningsforslag revisjon våren Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Løsningsforslag revisjon høsten Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Løsningsforslag revisjon våren Oppgave Oppgave Oppgave 3 (uaktuell) Oppgave Oppgave Løsningsforslag revisjon høsten Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Løsningsforslag revisjon våren Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Emneinndelt oversikt over oppgavene 424

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 1.1 Ulike former for revisjon og avgrensing av hva boken dekker 1.2 Kort historisk oversikt over finansiell revisjon og ekstern

Detaljer

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Innhold Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Kapittel 1 Oversikt over boken... 16 1.1 Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering... 16 1.2 Oversikt over et regnskapsinformasjonssystem...

Detaljer

Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon

Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon NKRF s Fagkonferanse, mai 2011 Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor Leder i revisjonskomiteen, NKRF 1 Innhold Erfaringer fra implementeringen av

Detaljer

Betydning (Significance) "Betydning" er knyttet til den påvirkede påstandens vesentlighet. Dokumentasjon (Documentation) "Dokumentasjon" er materiale

Betydning (Significance) Betydning er knyttet til den påvirkede påstandens vesentlighet. Dokumentasjon (Documentation) Dokumentasjon er materiale Ordliste Analytiske kontrollhandlinger (Analytical procedures) "Analytiske kontrollhandlinger" består i analyser av økonomisk informasjon gjennom en undersøkelse av mulige sammenhenger mellom både økonomiske

Detaljer

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Akelius Revisjon Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Dokumentasjon ved revisjon av små foretak DnR kom med en veiledning for dokumentasjon ved revisjon av små foretak i oktober. Veiledningen kan

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Revisorloven med kommentarer

Revisorloven med kommentarer Hans Cordt-Hansen Revisorloven med kommentarer Lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999 nr. 2 3. utgave ved Henning AlmeSiebke DnR forlaget Innhold Forord 13 Forkortelser 16 Innledning 17 I Tidligere

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 OPPGAVE 1 Det forventes at alle kandidatene kan svare bra på denne oppgaven, og at gode kandidater kan få vist at de behersker den basiskunnskapen

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL

SENSORVEILEDNING TIL SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 (20 studiepoeng) OG i henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 27.6.

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Bruk av kontrollretning og indirekte kontroller i revisjon

Bruk av kontrollretning og indirekte kontroller i revisjon Bruk av kontrollretning og indirekte kontroller i revisjon Artikkelen er forfattet av: Amanuensis Eddie Flatmo Rekdal Høgskolen i Molde og Handelshøyskolen i Trondheim Artikkelen viser hvordan kontrollretning

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Revisors kommunikasjon

Revisors kommunikasjon Revisors kommunikasjon med ledelsen og andre Lars Angermo og Stian Bringsjord Statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Mål med revisors kommunikasjon 1. Formidle tillit (allmennhetens

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 Innhold Forord 11 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 2 De formelle rammebetingelsene 18 2.1 Lover og forskrifter som er relevante i forbindelse med bokføring og utarbeidelse

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 Innhold Forord 11 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 2 De formelle rammebetingelsene 18 2.1 Lover og forskrifter som er relevante i forbindelse med bokføring og utarbeidelse

Detaljer

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board Ordliste 2009 International Auditing and Assurance Standards Board 2 ORDLISTE TIL ISA / ISQC ORDLISTE *Analytiske handlinger (Analytical procedures) evalueringer av finansiell informasjon gjennom en analyse

Detaljer

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer

Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer I) INNLEDNING Forskrift om rammeplan for bachelor i revisjon definerer de nasjonale rammene for BRR. Nasjonale retningslinjer for utdanningen er

Detaljer