Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Fylkestinget Dato: kl. 9:00 Sted: Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: Møteleder Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Disse møtte: Møtende varamedlemmer: Forfall: Per-Eivind Johansen (H), Karen Anne Kjendlie (H), Olav Bjørnli (H), Lene C Westgaard-Halle (H), Andreas Muri (H), Fredrik Tronhuus (H), Jon Olav Knotten (H), Lasse Berntzen (H), Bjørn Hoelseth (H), Helene Nygård Seierstad (H), Erik Holmelin (H), Rune Hogsnes (H), Cecilie Espolin Johnson (H), Arve Høiberg (AP), Berit Eivi Nilsen (AP), Berit Nilssen (AP), Rune Høiseth (AP), Marianne Bjerkeli (AP), Anne Marie Kvernsmyr (AP), Rolf Aaby (AP), Tom Strømstad Olsen (AP), Ole Henrik Augestad (AP), Janne Ekmann (AP), Frode G Hestnes (FrP), Unni Hanson (FrP), Ellen Eriksen (FrP), Leif Christian Hunskaar (FrP), Hans Hilding Hønsvall (KrF), Kåre Pettersen (V), Aina Dahl (V), Ivar Ramberg (SV), Nell Gaalaas-Hansen (SV), Øyvind Hunskaar (SP) Ellen Gran (H) for Liv Margit Karto (H), Brit Wenche Carlsen (Ap) for Kjetil Holm Klavenes (AP), Thordis K Skallist Hovet (Ap) for Liselotte Aune Lee (AP), Henry Smidsrød (Frp) for Erik Andersen (FrP), Ole Døvik (KrF) for Lina Bringsli (KrF); Torunn Marie Thorsen (AP) for Martin Bast Sørsdal (AP). Sigmund O. Ringøen (H) møtte som vara under behandling av sak 39/12 for Per-Eivind Johansen (H). Liv Margit Karto (H), Kjetil Holm Klavenes (AP), Liselotte Aune Lee (AP), Erik Andersen (FrP), Lina Bringsli (KrF), Martin Bast Sørsdal (AP) Det var 39 representanter til stede ved møtestart og fylkesordfører erklærte organet for vedtaksført. Dessuten møtte: Fylkesrådmann Egil Johansen Direktør Sverre Høifødt Direktør Øyvind Sørensen Direktør Ellen Høstmark Bustø Direktør Lisbeth Eek Svensson Direktør Jostein Eikeland

2 Direktør Arild Moen Advokatfullmektig Kristine Palm Fagansvarlig Marit Karlsen førte møteprotokollen Merknader til innkallingen Fylkesordfører viste til innkalling datert 30. mai, 2. gangs utsending datert 6. juni og 3. gangs utsending datert 18. juni Det var ingen merknader til innkallingen og fylkesordfører erklærte møtet som lovlig satt. Godkjenning av sakslisten Fylkesordfører refererte sakslisten. I møtet behandles sakene nr 24/12-43/12 og eventueltsak nr 44/12. Fylkesordfører foreslo at sak 39/12 «Vurdering av Vestfold fylkeskommunes eierskap i Telemark og Vestfold regionteater AS» behandles som første sak i dagens møte. Sakslisten ble godkjent. Godkjenning av møteprotokollen fra møtet 26. april Møteprotokollen ble godkjent uten merknader. Delt ut til gruppemøtene Til FTsak 43/12 Melding Områderegulering Østre Bolæren: Saksprotokoll med ny innstilling fra Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljøs møte Undertegning av protokollen Til å undertegne protokollen ble Kåre Pettersen og Rolf Aaby enstemmig valgt. Orientering i møtet Kort orientering om kommunikasjonsstrategi for IC-triangelutbyggingen v/direktør Ellen Høstmark Bustø SAKSKART Side Saker til behandling 24/12 25/12 26/ Uttreden av folkevalgt organ - Marit Kjos Sørensen KVU - Tønsbergregionen: Anmodning om mulighetsstudie for finansiering av konsepter Handlingsprogram for fylkesvegnettet Kriteriesett, prioriteringsmodell og retningslinjer for spleiselag. 2

3 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 32/12 33/12 34/12 35/12 36/12 37/12 38/12 39/12 40/12 41/12 42/12 43/ Bompengeselskap på Østlandet - Aksjonæravtale og Vedtekter Forslag til Nasjonal Transportplan Høringsuttalelse fra Vestfold Fylkeskommune Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Skien. Høringsuttalelse fra Vestfold Regionalt næringsprogram for landbruk i Vestfold Regional plan for handel og sentrumsutvikling. Handlingsprogram Melding. Trygge lokalsamfunn Melding - Østlandssamarbeidets årsrapport for 2011 Melsom videregående skole. Ridehall II Gildehall på Borre Regnskaps- og aktivitetsrapportering pr 1.tertial 2012 Reglement for finansforvaltning Budsjett 2013 og økonomiplan økonomisk situasjon, handlingsrom og utfordringer Vurdering av Vestfold fylkeskommunes eierskap i Telemark og Vestfold regionteater AS Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling - Handlingsplan Påskjønnelser m.v. for folkevalgte Innbyggerinitiativ - oppheve forbud mot salg av brus på de videregående skolene i Vestfold Melding. Områderegulering Østre Bolæren Eventuelt 3

4 Saker til behandling 24/12 Uttreden av folkevalgt organ - Marit Kjos Sørensen Marit Kjos Sørensen taper sin valgbarhet som følge av registrert flytting til Oslo. Saken tas til orientering. ble enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. 25/12 KVU - Tønsbergregionen: Anmodning om mulighetsstudie for finansiering av konsepter En konseptvalgutredning behandler ikke finansiering av løsninger. Dette må gjøres i en egen utredning. For å spare tid i planleggingsfasen anmodes Statens vegvesen om å gjennomføre en mulighetsstudie parallelt med konseptvalgutredningen. Mulighetsstudien må også omfatte bompenger som finansieringsløsning. Anmodning til Statens vegvesen vil komme fra Vestfold fylkeskommune og kommunene Nøtterøy, Tjøme, Tønsberg og Stokke. 1. Statens vegvesen prosjektorganisasjonen for konseptvalgutredning (KVU) anmodes om å gjennomføre en mulighetsstudie for finansiering av de ulike konsepter ved bompenger. 2. Mulighetsstudien bør gjennomføres før KVU for helhetlig transportløsning i Tønsbergregionen legges ut på høring 3. Mulighetsstudien finansieres av Statens vegvesen prosjektorganisasjonen for KVU Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har behandlet saken i møte sak 38/12 pkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. 1. Statens vegvesen prosjektorganisasjonen for konseptvalgutredning (KVU) anmodes om å gjennomføre en mulighetsstudie for finansiering av de ulike konsepter ved bompenger. 4

5 2. Mulighetsstudien bør gjennomføres før KVU for helhetlig transportløsning i Tønsbergregionen legges ut på høring 3. Mulighetsstudien finansieres av Statens vegvesen prosjektorganisasjonen for KVU Hovedutvalgets innstilling pkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. 1. Statens vegvesen prosjektorganisasjonen for konseptvalgutredning (KVU) anmodes om å gjennomføre en mulighetsstudie for finansiering av de ulike konsepter ved bompenger. 2. Mulighetsstudien bør gjennomføres før KVU for helhetlig transportløsning i Tønsbergregionen legges ut på høring 3. Mulighetsstudien finansieres av Statens vegvesen prosjektorganisasjonen for KVU 26/12 Handlingsprogram for fylkesvegnettet Kriteriesett, prioriteringsmodell og retningslinjer for spleiselag. Etter høringsrunden foreslås det et revidert kriteriesett for hvilke prosjekter som skal prioriteres. På bakgrunn av innspill fra kommunene foreslås det at geografisk spredning av prosjektene også skal vektlegges. Det foreslås at tilskuddsordningen for trafikksikkerhet beholdes. I tillegg opprettholdes forslaget om spleiselag og at fylkeskommunen åpner for å gå inn i utbyggingsavtaler. Fylkestinget vedtar: 1. Kriteriesett og målsettinger for transportsystemet vedtas som foreslått i saksframlegget. 2. Retningslinjer for spleiselag vedtas som foreslått i saksframlegget. 3. «Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene» beholdes med en redusert ramme på 6 mill. kr/år. 4. Det åpnes for spleiselagsprosjekter med utbyggingsavtaler underveis i planperioden Ved årlig behandling av leveranseavtale mellom Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen settes det av investeringsmidler, slik at det finnes tilgjengelige midler når det er aktuelt å inngå utbyggingsavtaler. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har behandlet saken i møte sak 39/12 Møtebehandling Representanten Tom Strømstad Olsen (AP) fremmet flg forslag: 5

6 Pkt 2, 4 og 5 utgår. Representanten Jon Olav Knotten (H) fremmet flg fellesforslag på vegne av FrP, H og V: Alternativt pkt 3: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene beholdes med en ramme på 12 millioner kr/år. pkt 1 ble enstemmig vedtatt. pkt 2 ble vedtatt med 7 stemmer (4 H, 2 FrP, V) mot 4 stemmer (AP) Fellesforslagets forslag pkt 3 ble enstemmig vedtatt. Ingen stemmer ble avgitt for fylkesrådmannens innstilling pkt 3. pkt 4 ble vedtatt mot 4 stemmer (AP) pkt 5 ble vedtatt med 7 stemmer (4 H, 2 FrP, V) mot 4 stemmer (AP) Fylkestinget vedtar: 1. Kriteriesett og målsettinger for transportsystemet vedtas som foreslått i saksframlegget. 2. Retningslinjer for spleiselag vedtas som foreslått i saksframlegget. 3. Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene beholdes med en ramme på 12 millioner kr/år. 4. Det åpnes for spleiselagsprosjekter med utbyggingsavtaler underveis i planperioden Ved årlig behandling av leveranseavtale mellom Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen settes det av investeringsmidler, slik at det finnes tilgjengelige midler når det er aktuelt å inngå utbyggingsavtaler. Hovedutvalgets innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt Hovedutvalgets innstilling pkt 2 ble vedtatt med 24 stemmer (14 H, 5 FrP, 2 V, 2 KrF, SP) mot 15 stemmer (13 AP, 2 SV) Hovedutvalgets innstilling pkt 3 ble enstemmig vedtatt Hovedutvalgets innstilling pkt 4 vedtatt med 24 stemme (14 H, 5 FrP, 2 V, 2 KrF, SP) mot 15 stemmer ( 13 AP, 2 SV) Hovedutvalgets innstilling pkt 5 ble vedtatt med 24 stemmer (14 H, 5 FrP, 2 V, 2 KrF, SP) mot 15 stemmer (13 AP, 2 SV) Fylkestinget vedtar: 1. Kriteriesett og målsettinger for transportsystemet vedtas som foreslått i saksframlegget. 2. Retningslinjer for spleiselag vedtas som foreslått i saksframlegget. 6

7 3. Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene beholdes med en ramme på 12 millioner kr/år. 4. Det åpnes for spleiselagsprosjekter med utbyggingsavtaler underveis i planperioden Ved årlig behandling av leveranseavtale mellom Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen settes det av investeringsmidler, slik at det finnes tilgjengelige midler når det er aktuelt å inngå utbyggingsavtaler. 27/12 Bompengeselskap på Østlandet - Aksjonæravtale og Vedtekter I fylkestingssak 48/11 sluttet fylkeskommunen seg til at det gjennomføres organisasjonsmessige endringer for bompengeselskapene på Østlandet. Det innebærer at fylkeskommunen går inn som direkte eier i Vegfinans AS. I forbindelse med gjennomføringen har det blitt utarbeidet aksjonæravtale og vedtekter for Vegfinans AS, disse er nå sendt fylkeskommunen for godkjennelse. Samtidig er det utarbeidet og oversendt dokumenter for den formelle gjennomføringen av endringene. 1. Forslag til aksjonæravtale inntatt i saken godkjennes. 2. Forslag til vedtekter inntatt i saken godkjennes. Dette er betinget av at det fattes tilsvarende vedtak i de øvrige fylkeskommunene med eierskap i Vegfinans AS. 3. Forslaget til økonomisk oppgjørsform som fremgår av vedlagt kjøpsavtale og låneavtale godkjennes. 4. Det fremmes forslag om endring av vedtektene 10, om at frist for utsending av innkalling til generalforsamling settes til minimum 6 uker. Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 57/12 pkt 1-4 ble enstemmig vedtatt. 1. Forslag til aksjonæravtale inntatt i saken godkjennes. 2. Forslag til vedtekter inntatt i saken godkjennes. Dette er betinget av at det fattes tilsvarende vedtak i de øvrige fylkeskommunene med eierskap i Vegfinans AS. 3. Forslaget til økonomisk oppgjørsform som fremgår av vedlagt kjøpsavtale og låneavtale godkjennes. 7

8 4. Det fremmes forslag om endring av vedtektene 10, om at frist for utsending av innkalling til generalforsamling settes til minimum 6 uker. Møtebehandling Representanten Henrys Smidsrød (FrP) fremmet flg fellesforslag på vegne av H, V, Krf og FrP: Det fremmes forslag om endring av vedtektene 10, om at frist for utsending av innkalling til generalforsamling settes til innen rimelig tid. Fylkesutvalgets innstilling pkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. Fellesforslagets endringsforslag pkt 4 ble enstemmig vedtatt. 1. Forslag til aksjonæravtale inntatt i saken godkjennes. 2. Forslag til vedtekter inntatt i saken godkjennes. Dette er betinget av at det fattes tilsvarende vedtak i de øvrige fylkeskommunene med eierskap i Vegfinans AS. 3. Forslaget til økonomisk oppgjørsform som fremgår av vedlagt kjøpsavtale og låneavtale godkjennes. 4. Det fremmes forslag om endring av vedtektene 10, om at frist for utsending av innkalling til generalforsamling settes til innen rimelig tid. 28/12 Forslag til Nasjonal Transportplan Høringsuttalelse fra Vestfold Fylkeskommune Transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan er sendt på høring til fylkeskommunen og storbyene med høringsfrist 29. juni Forslaget er grunnlaget for stortingsmeldingen som skal behandles våren Denne saken gjelder høringsuttalelsen til Vestfold fylkeskommune. Vestfold fylkeskommune vil i sin høringsuttalelse fremholde følgende: 1. Det forutsettes en målrettet og strategisk satsing og langt større økonomisk innsats i Nasjonal Transportplan enn tidligere. 8

9 2. Det forutsettes en rask planlegging, en forutsigbar finansiering og at det settes en sluttdato for utbygging av Inter-City trianglet med dobbeltspor. 3. Anbefalingen i Høyhastighetsutredningen støttes, hvor en dobbeltsporet Vestfoldbane med IC standard er første byggetrinn av Sørvestbanen. 4. Den økende andelen gods på veg må over på bane og sjø. 5. Staten må ta et større ansvar for finansieringen av riksvegene og opprettholde sin forholdsmessige andel av finansieringen ved uforutsette kostnadsøkninger. 6. En ny integrert flyplassterminal og togstasjon på Torp må sikres. Riksvegtilknytning og at ny adkomstveg fra E18 til Sandefjord Lufthavn Torp legges inn i NTP Staten må bidra til økt finansiering av kollektivtrafikk. Fylkeskommunene må sikres langsiktige og forutsigbare finansieringsløsninger både til investeringer, vedlikehold og drift. 8. Fylkeskommunene må settes økonomisk i stand til å ta igjen etterslep i investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegene. 9. Konseptvalgutredning for Larvik må prioriteres nasjonalt i 2013, for å løse de utfordringer som ligger i transportsystemet i byen. Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 59/12 Møtebehandling Representanten Olav Bjørnli (H) fremmet flg forslag pkt 2 Det forutsettes en rask planlegging og forutsigbar finansiering slik at utbygging av Intercitystrekningen med dobbeltspor kan sluttføres innen Bjørnlis alternative forslag pkt 2 ble enstemmig vedtatt. pkt 1 og 3-9 ble enstemmig vedtatt. Vestfold fylkeskommune vil i sin høringsuttalelse fremholde følgende: 1. Det forutsettes en målrettet og strategisk satsing og langt større økonomisk innsats i Nasjonal Transportplan enn tidligere. 2. Det forutsettes en rask planlegging og forutsigbar finansiering slik at utbygging av Intercity-strekningen med dobbeltspor kan sluttføres innen Anbefalingen i Høyhastighetsutredningen støttes, hvor en dobbeltsporet Vestfoldbane med IC standard er første byggetrinn av Sørvestbanen. 4. Den økende andelen gods på veg må over på bane og sjø. 5. Staten må ta et større ansvar for finansieringen av riksvegene og opprettholde sin forholdsmessige andel av finansieringen ved uforutsette kostnadsøkninger. 9

10 6. En ny integrert flyplassterminal og togstasjon på Torp må sikres. Riksvegtilknytning og at ny adkomstveg fra E18 til Sandefjord Lufthavn Torp legges inn i NTP Staten må bidra til økt finansiering av kollektivtrafikk. Fylkeskommunene må sikres langsiktige og forutsigbare finansieringsløsninger både til investeringer, vedlikehold og drift. 8. Fylkeskommunene må settes økonomisk i stand til å ta igjen etterslep i investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegene. 9. Konseptvalgutredning for Larvik må prioriteres nasjonalt i 2013, for å løse de utfordringer som ligger i transportsystemet i byen. Møtebehandling Representanten Rune Høiseth fremmet flg forslag: Forslag til innledning i punkt 4: Vestfold har i dag et viktig og voksende intermodalt knutepunkt i Larvik Havn. Vestfold fylkeskommune ønsker sammen med Telemark og Buskerud å utarbeide en interregional plan for gods. Det er da svært viktig at Larvik Havn sikres fullverdig jernbanetilknytning. Tilleggsforslag til punkt 5: «Øya-krysset» må løftes frem til prioriteringskategori 1, i forslaget til NTP. Fylkesutvalgets innstilling pkt 1-3 ble enstemmig vedtatt Fylkesutvalgets innstilling pkt 4 ble enstemmig vedtatt. Aps forslag til innledning pkt 4 ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets innstilling pkt 5 ble enstemmig vedtatt. Aps tillegg pkt 5 ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets innstilling pkt 6-9 ble enstemmig vedtatt. Vestfold fylkeskommune vil i sin høringsuttalelse fremholde følgende: 1. Det forutsettes en målrettet og strategisk satsing og langt større økonomisk innsats i Nasjonal Transportplan enn tidligere. 2. Det forutsettes en rask planlegging og forutsigbar finansiering slik at utbygging av Intercity-strekningen med dobbeltspor kan sluttføres innen Anbefalingen i Høyhastighetsutredningen støttes, hvor en dobbeltsporet Vestfoldbane med IC standard er første byggetrinn av Sørvestbanen. 10

11 4. Vestfold har i dag et viktig og voksende intermodalt knutepunkt i Larvik Havn. Vestfold fylkeskommune ønsker sammen med Telemark og Buskerud å utarbeide en interregional plan for gods. Det er da svært viktig at Larvik Havn sikres fullverdig jernbanetilknytning. Den økende andelen gods på veg må over på bane og sjø. 5. Staten må ta et større ansvar for finansieringen av riksvegene og opprettholde sin forholdsmessige andel av finansieringen ved uforutsette kostnadsøkninger. «Øyakrysset» må løftes frem til prioriteringskategori 1, i forslaget til NTP. 6. En ny integrert flyplassterminal og togstasjon på Torp må sikres. Riksvegtilknytning og at ny adkomstveg fra E18 til Sandefjord Lufthavn Torp legges inn i NTP Staten må bidra til økt finansiering av kollektivtrafikk. Fylkeskommunene må sikres langsiktige og forutsigbare finansieringsløsninger både til investeringer, vedlikehold og drift. 8. Fylkeskommunene må settes økonomisk i stand til å ta igjen etterslep i investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegene. 9. Konseptvalgutredning for Larvik må prioriteres nasjonalt i 2013, for å løse de utfordringer som ligger i transportsystemet i byen. 29/12 Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Skien. Høringsuttalelse fra Vestfold : Jernbaneverket har sendt Konseptvalgutredning for IC-strekningene Oslo-Halden, Oslo- Lillehammer og Oslo-Skien ut på offentlig høring med høringsfrist 29. juni d.å. Denne saken gjelder høringsuttalelsen til Vestfold fylkeskommune. 1. Vestfold fylkeskommune slutter seg til høringsuttalelsen for Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo-Skien. 2. Vestfold fylkeskommune forventer en rask planlegging og en forutsigbar finansiering. Det forutsettes at IC-strekningen Oslo Skien er ferdig utbygget innen Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har behandlet saken i møte sak 42/12 pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Uttalelse 1. Vestfold fylkeskommune slutter seg til høringsuttalelsen for Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo-Skien. 2. Vestfold fylkeskommune forventer en rask planlegging og en forutsigbar finansiering. Det forutsettes at IC-strekningen Oslo Skien er ferdig utbygget innen

12 Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 60/12 Møtebehandling Representanten Kåre Pettersen (V) fremmet flg fellesforslag til endret innstilling pkt 1 på vegne av AP, FrP, SP og V: «Vestfold fylkeskommune slutter seg til høringsuttalelsen for Konseptvalgutredningen for ICstrekningen Oslo Skien, med følgende presisering: Basert på det kunnskapsgrunnlag som nå foreligger er alternativet med dobbeltspor og stasjonsetablering i området Skoppum vest å foretrekke, både med hensyn til naturinngrep og langsiktig arealdisponering. Vestfold fylkeskommune ber derfor om at dette alternativet får en bredest mulig utredning sett opp mot framtidig lokal utbygging og arealdisponering.» pkt 1-2 ble enstemmig vedtatt. Fellesforslagets endring /presisering i pkt 1 ble vedtatt med 8 stemmer (3 AP, 2 FrP, 2 V, SP) mot 5 stemmer (3 H, KrF, SV) avgitt for fylkesrådmannens innstilling pkt Vestfold fylkeskommune slutter seg til høringsuttalelsen for Konseptvalgutredningen for IC-strekningen Oslo Skien, med følgende presisering: Basert på det kunnskapsgrunnlag som nå foreligger er alternativet med dobbeltspor og stasjonsetablering i området Skoppum vest å foretrekke, både med hensyn til naturinngrep og langsiktig arealdisponering. Vestfold fylkeskommune ber derfor om at dette alternativet får en bredest mulig utredning sett opp mot framtidig lokal utbygging og arealdisponering. 2. Vestfold fylkeskommune forventer en rask planlegging og en forutsigbar finansiering. Det forutsettes at IC-strekningen Oslo Skien er ferdig utbygget innen 2024 Møtebehandling Orientering om kommunikasjonsstrategi for IC-triangelutbyggingen v/direktør Ellen Høstmark Bustø. Representanten Hans Hilding Hønsvall (KrF) fremmet fylkesrådmannens innstilling pkt 1. Fylkesutvalgets innstilling pkt 1 ble vedtatt med 21 stemmer (AP 13, SP 1, V 2, FrP 5) mot 18 stemmer (14 H, 2 KrF, 2 SV) avgitt for Hønsvalls forslag pk t 1 12

13 Fylkesutvalgets innstilling pkt 2 ble enstemmig vedtatt 1. Vestfold fylkeskommune slutter seg til høringsuttalelsen for Konseptvalgutredningen for IC-strekningen Oslo Skien, med følgende presisering: Basert på det kunnskapsgrunnlag som nå foreligger er alternativet med dobbeltspor og stasjonsetablering i området Skoppum vest å foretrekke, både med hensyn til naturinngrep og langsiktig arealdisponering. Vestfold fylkeskommune ber derfor om at dette alternativet får en bredest mulig utredning sett opp mot framtidig lokal utbygging og arealdisponering. 2. Vestfold fylkeskommune forventer en rask planlegging og en forutsigbar finansiering. Det forutsettes at IC-strekningen Oslo Skien er ferdig utbygget innen /12 Regionalt næringsprogram for landbruk i Vestfold Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold er et felles program for Fylkeskommunen og Fylkesmannen. Innovasjon Norge, KS og næringen har medvirket under utarbeidelsen. Programmet trekker opp overordnede mål og delmål for prioriterte satsingsområder. Disse målene og prioriteringene vil være styrende for bruken av regionale virkemidler og ressurser på landbruksområdet. Dette vil også være signaler til nasjonale myndigheter om hva som er viktig å prioritere for videreutviklingen av landbruks- og matproduksjonen i Vestfold. Satsingsområder og mål i Regionalt næringsprogram for landbruk i Vestfold vedtas. Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 61/12 ble enstemmig vedtatt. Satsingsområder og mål i Regionalt næringsprogram for landbruk i Vestfold vedtas. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 13

14 Satsingsområder og mål i Regionalt næringsprogram for landbruk i Vestfold vedtas. 31/12 Regional plan for handel og sentrumsutvikling. Handlingsprogram Handlingsprogram er delvis gjennomført. En god del av aktivitetene framover vil knyttes til arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk 1. Handlingsprogram for regional plan for handel og sentrumsutvikling , som beskrevet i saken, vedtas. 2. Det tas til orientering at første utkast til veileder er utarbeidet og sendes på høring. Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 62/12 pkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. 1. Handlingsprogram for regional plan for handel og sentrumsutvikling , som beskrevet i saken, vedtas. 2. Det tas til orientering at første utkast til veileder er utarbeidet og sendes på høring. Fylkesutvalgets innstilling pkt 1-2 ble enstemmig vedtatt. 1. Handlingsprogram for regional plan for handel og sentrumsutvikling , som beskrevet i saken, vedtas. 2. Det tas til orientering at første utkast til veileder er utarbeidet og sendes på høring. 14

15 32/12 Melding. Trygge lokalsamfunn Trygge lokalsamfunn er den skade- og ulykkesforebyggende delen av folkehelsearbeidet. Et vedtak i Fylkestinget i 2004, om å tilrettelegge for innføring av Trygge lokalsamfunnsmodellen i vestfoldkommunene, var starten på Vestfold fylkeskommunes satsing. Seks kommuner i Vestfold arbeider nå etter modellen, og det arbeides for å rekruttere flere kommuner inn. Erfaringer fra arbeidet viser at modellen har effekt og satsingen bør fortsett. Saken tas til orientering Hovedutvalg for kultur og helse har behandlet saken i møte sak 18/12 ble enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering 33/12 Melding - Østlandssamarbeidets årsrapport for 2011 Østlandssamarbeidets årsrapport for 2011 legges fram for fylkestinget til orientering. Meldingen tas til orientering ble enstemmig vedtatt. 15

16 Meldingen tas til orientering 34/12 Melsom videregående skole. Ridehall II Melsom videregående skole har i dag en ridehall. Nåværende ridehall har ikke stor nok kapasitet til å kunne drive fullverdig opplæring på hest. Det er derfor behov for en ny ridehall for å kunne møte dagens og fremtidens forventede aktivitet innenfor utdanningstilbudet. Forprosjekt er nå utført, og prosjektet kan utføres innenfor vedtatt økonomisk ramme. 1. Forprosjekt for ny ridehall ved Melsom videregående skole godkjennes, og bygging kan iverksettes. 2. Hallen bygges innenfor en økonomisk ramme på 13 mill. kroner. 3. Finansiering som angitt i saken. Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 63/12 Fylkesrådmannen legger fram notat/redegjørelse om kvalitetsheving i prosjektet til fylkestinget møte pkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. 1. Forprosjekt for ny ridehall ved Melsom videregående skole godkjennes, og bygging kan iverksettes. 2. Hallen bygges innenfor en økonomisk ramme på 13 mill. kroner. 3. Finansiering som angitt i saken. Fylkesutvalgets innstilling pkt 1-.3 ble enstemmig vedtatt. 1. Forprosjekt for ny ridehall ved Melsom videregående skole godkjennes, og bygging kan iverksettes. 2. Hallen bygges innenfor en økonomisk ramme på 13 mill. kroner. 3. Finansiering som angitt i saken 16

17 35/12 Gildehall på Borre Fylkesrådmannen legger i saken fram behov for å øke den økonomiske rammen med 10,5 millioner kroner for å ferdigstille Gildehallen på Borre innen utgangen av Det bevilges inntil 10,5 millioner kroner til ferdigstillelse av Gildehallen på Borre. 2. Bevilgningen finansieres med 7,7 mill kroner fra investeringsfond 1,8 mill kroner i mva-kompensasjon 1,0 mill i spillemidler til kulturbygg. Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 64/12 Møtebehandling Representanten Frode Hestnes (FrP) fremmet flg fellesforslag til nytt pkt 3 på vegne av FrP, H, V og KrF: «Sak om bygging av Gildehall oversendes kontrollutvalget, med anmodning om at kontrollutvalget ser på årsaker til overskridelsene og hvordan disse kan unngås ved fremtidige byggeprosjekter.» pkt 1-2 ble enstemmig vedtatt. Frp, H, V, Krfs fellesforslag nytt pkt 3 ble enstemmig vedtatt. 1. Det bevilges inntil 10,5 millioner kroner til ferdigstillelse av Gildehallen på Borre. 2. Bevilgningen finansieres med 7,7 mill kroner fra investeringsfond 1,8 mill kroner i mva-kompensasjon 1,0 mill i spillemidler til kulturbygg. 3. Sak om bygging av Gildehall oversendes kontrollutvalget, med anmodning om at kontrollutvalget ser på årsaker til overskridelsene og hvordan disse kan unngås ved fremtidige byggeprosjekter. Fylkesutvalgets innstilling pkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. 17

18 1. Det bevilges inntil 10,5 millioner kroner til ferdigstillelse av Gildehallen på Borre. 2. Bevilgningen finansieres med 7,7 mill kroner fra investeringsfond 1,8 mill kroner i mva-kompensasjon 1,0 mill i spillemidler til kulturbygg. 3. Sak om bygging av Gildehall oversendes kontrollutvalget, med anmodning om at kontrollutvalget ser på årsaker til overskridelsene og hvordan disse kan unngås ved fremtidige byggeprosjekter. 36/12 Regnskaps- og aktivitetsrapportering pr 1.tertial 2012 Denne saken gir en oversikt over resultatmål, økonomi og aktivitet i Vestfold fylkeskommune pr 1. tertial 2012, samt forslag til vedtak om endringer i budsjettrammer. Fylkesrådmannens vurdering er at rapporteringen viser et driftsresultat som i all hovedsak er i tråd med forutsetningene som er lagt i økonomiplanen. Revidert nasjonalbudsjett ga Vestfold fylkeskommune økte inntekter på ca 16 mill kroner i Fylkesrådmannen innstiller i denne saken på å disponere de økte inntektene. Investeringene får et betydelig mindreforbruk ift årsbudsjettet for Regnskaps- og aktivitetsrapport for 1. tertial 2012 tas til etterretning. 2. Budsjetterte skatteinntekter økes med 16 mill kroner. Dette disponeres slik: a. Sektorrammen til VGO økes med 2 mill kroner. b. Rammen til kollektivtrafikk økes med 3 mill kroner. c. Det settes av 11 mill kroner til bufferfond. 3. I investeringsbudsjettet reduseres årsbudsjettet for Færder med 135 mill kroner, Sandefjord vgs erstatningsbygg med 45 mill kroner, Nøtterøy vgs HMS investeringer med 11 mill kroner og investeringer i fylkesveger med 41 mill kroner. Budsjettert låneopptak reduseres med 210 mill kroner. I driftsbudsjettet reduseres mva-kompensasjon fra investeringer med 22 mill kroner. Overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet reduseres med 22 mill kroner. 4. Eventuelle økte skatteinnteker knyttet til Anders Jahres dødsbo, anslått til 5,7 mill kroner, settes av til planlegging og prosjektering av investering i ny gang- og sykklevei på Fv.303 Enga- Hemskilen. Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte sak 15/12 18

19 Møtebehandling Fylkesrådmann endret sin innstilling i pkt. 4: «Eventuelle økte skatteinnteker knyttet til Anders Jahres dødsbo, anslått til 5,7 mill kroner, settes av til investering i ny gang- og sykklevei på Fv.303 Enga- Hemskilen.» Øyvind Hunskaar (SP) fremmet følgende forslag til alternativt pkt. 4 på vegne av FRP, A, V, SV og SP: «Eventuelle økte skatteinnteker knyttet til Anders Jahres dødsbo, avsettes bufferfond» pkt. 1-3 ble enstemmig vedtatt. Øyvind Hunskaars (SP) fellesforslag til alternativt pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. Uttalelse 1. Regnskaps- og aktivitetsrapport for 1. tertial 2012 tas til etterretning. 2. Budsjetterte skatteinntekter økes med 16 mill kroner. Dette disponeres slik: a. Sektorrammen til VGO økes med 2 mill kroner. b. Rammen til kollektivtrafikk økes med 3 mill kroner. c. Det settes av 11 mill kroner til bufferfond. 3. I investeringsbudsjettet reduseres årsbudsjettet for Færder med 135 mill kroner, Sandefjord vgs erstatningsbygg med 45 mill kroner, Nøtterøy vgs HMS investeringer med 11 mill kroner og investeringer i fylkesveger med 41 mill kroner. Budsjettert låneopptak reduseres med 210 mill kroner. I driftsbudsjettet reduseres mva-kompensasjon fra investeringer med 22 mill kroner. Overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet reduseres med 22 mill kroner. 4. Eventuelle økte skatteinnteker knyttet til Anders Jahres dødsbo, avsettes bufferfond Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 65/12 Møtebehandling i fylkesutvalget Fylkesrådmannen la fram endret innstilling i pkt. 4: «Eventuelle økte skatteinnteker knyttet til Anders Jahres dødsbo, anslått til 5,7 mill kroner, settes av til investering i ny gang- og sykklevei på Fv.303 Enga- Hemskilen.» Øyvind Hunskaar (SP) fremmet følgende fellesforslag til alternativt pkt. 4 på vegne av AP, FrP, H, KrF, SP, SV og V: 19