NR. 4 DESEMBER 2006 ÅRGANG 34. Ingen endringer SIDE 6-9. Kommer hjem igjen SIDE Politiet fikk nei SIDE 33 SIDE 18-29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 4 DESEMBER 2006 ÅRGANG 34. Ingen endringer SIDE 6-9. Kommer hjem igjen SIDE 10-11. Politiet fikk nei SIDE 33 SIDE 18-29"

Transkript

1 NR. 4 DESEMBER 2006 ÅRGANG 34 Ingen endringer SIDE 6-9 Kommer hjem igjen SIDE Politiet fikk nei SIDE 33 Når det går galt SIDE 18-29

2 NR. 4 DESEMBER 2006 ÅRGANG 34 Ingen endringer SIDE 6-9 Kommer hjem igjen SIDE Politiet fikk nei SIDE 33 Når det går galt SIDE Forsiden: Fra Havarikommisjonens hangar. FOTO: TERJE DAHLSENG EIDE Bitterheten over at Trond ikke klarte å forhindre salget av Orkla Media til Mecom-gruppa i England var det som gjorde utslaget. Da begynte de fagorganiserte i mediebransjen å murre også, og da er det bare takk og ha det bra hvis du er kulturminister. Surere og mer kompromissløse folk enn dem finner du ingen andre steder i organisasjonslivet. Bortsett fra flygelederne da, selvfølgelig. Anonym Kongepudler, side LEDER De verste øyeblikkene V i så dem på TV tidligere i høst. De kommer når noe alvorlig har skjedd. Bare noen timer etter at Atlantic Airways British Aerospace Bae 146, med 16 personer ombord, hadde sklidd av banen og tatt fyr, var Havarikommisjonens utsendte på plass. I sine gule jakker og med sine kofferter med utstyr gikk de forbi TV-kameraene og i gang med sine undersøkelser. Mens vi andre forsøker å unngå å gjøre feil, forsøker havarikommisjonen å finne ut hvorfor det gikk så galt og hvordan vi skal lære av feilene vi gjør. Slik at det ikke skjer igjen. Men feil skjer, og vil skje igjen. I lokalene på Lillestrøm har Statens havarikommisjon for transport et glassskap som med all tydelighet beviser det. Der finnes gjenstander fra norsk luftfarts mørkeste stunder. Katastrofene. Partnairulykken i Operafjell-ulykken på Svalbard i Helikopterulykken på Norne i Side om side står de og minner om fryktelige tragedier. Alle forteller de en tragisk historie. Havarikommisjonen er kjent for å være svært grundige i sitt arbeid. «Formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker. SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.» Slik lyder instruksen for Statens havarikommisjon for luftfart. Lenger bak i bladet kan du lese mer om deres jobb. Idenne utgaven av Flygelederen kan du også lese at samferdselsminister Liv Signe Navarsete er glad for at denne høsten ikke har vært som den forrige. Den gang dreide det meste seg om bråk i Avinor. Om juletrafikken skulle gå eller ei. Om påstått syke flygeledere. Om Rolf Skrede mot Randi Flesland i debatten om flygelederbemanningen. Jeg har ikke opplevd maken, sier ministeren når hun snakker om kommunikasjonen mellom NFFs formann og Avinors direktør i fjor eller rettere sagt mangelen på den. Årets desember likner så visst ikke den forrige. Ingen krangel om bemanning. Ingen nasjonal panikk for at de reisende ikke å komme seg hjem til jul. Selv om det ved mange enheter er tildels store restriksjoner i perioder. Og at man i løpet av året har sett seg nødt til å stenge en sektor ved Bodø kontrollsentral hver eneste natt. På ubestemt tid. Mye har skjedd på et år. God lesing og god jul. Flygelederen Heri opptatt NFF-Nytt Ansvarlig redaktør: Terje Dahlseng Eide I redaksjonen: Gunnar Skårn og Sverre Ivar Elsbak Layout: Antonsen Bladdesign Trykk: GRØSET Redaksjonen avsluttet 17. des ISSN Innlegg, tips og henvendelser vedrørende distribusjon sendes til: Flygelederen v/terje Dahlseng Eide Bodø Lufthavn, kontrollsentralen 8041 Bodø E-post: Norsk Flygelederforening Norwegian Air Traffic Controllers Association Pb. 141, 1330 Fornebu Telefon: Telefaks: E-post: E-post: 2

3 INNHOLD Flygelederen nr. 4, desember Avinor forblir seg selv Evalueringen er klar. 10 Borte bra, hjemme best Søker tilbake fra utelendighet. 12 Vil opp og frem Over kneika i Vi flyr til Vigra..på vår tur Norge Rundt. 18 Reisende i ulykker De finner årsaken. 30 Kamp om kontrakt Anbudsrunde for ambulanseflytjenesten. 33 Spurte, men fikk ikke se Nektet politiet innsyn i MESYS. 34 To fulle kull...og fire på vent. 36 Helt i hundre for 50 Jubileum i Bodø. 38 Finn en flygeleder «Alle» mangler dem. 42 Faglig utvalg forklarer I dag: Forrigling av ILS. 44 I hundre på talerstolen På «Linie» med folket NFFs styre Faglig utvalg Rolf Skrede Sverre Ivar Elsbak Magne Jerpstad Gunnar O. Skårn Tom-Snorre Skaret Formann 1. viseformann 2. viseformann Sekretær Kasserer Birthe Heggren Paul Johannesen Frode N. Bøe Christian Berge 1. styremedlem 2. styremedlem 1. vararepr. 2. vararepr. Magne Jerpstad, Gardermoen TWR Christian Berge, Stavanger ATCC Halvar Myrseth, Tromsø TWR/APP Per-Arnulf Amundsen, Oslo ATCC Robert Gjønnes, Gardermoen TWR Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem 3

4 Borte er de dystre spådommene som dessverre villedet mange til å tro på behovet for Take Off-05 og kortsiktige økonomiske gevinster. FORMANNEN HAR ORDET Mot lysere tider IFlygelederen nummer to for 2005 beskrev jeg en situasjon der det var viktig å ha tålmodighet. Samtidig minnet jeg leserne om at, sitat: «Det er alltid mørkest før daggry». På det tidspunkt innlegget ble skrevet var det stadig flere som mente at norsk luftfart i alminnelighet, og Avinor i særdeleshet, befant seg i det dypeste mørke og det kunne være vanskelig å se tegn til lysning av dag. Vær tålmodige, denne «mørketiden» kommer ikke til å fortsette i det lange løp det er bare et spørsmål om tid før det begynner å lysne var budskapet jeg ønsket å få frem. Når vi så ved årsskiftet ser tilbake på hva som har skjedd i løpet av det siste året benytter jeg igjen anledningen til å vise til et sitat en av våre fremste kritikere, redaktør Trygve Hegnar: «Hva var det jeg sa». Etter flere år med en stadig «mørkere tilværelse» har 2006 uten tvil vært året det til gangs både «lysnet og løsnet». Her er det mange lyspunkt vi kan glede oss over: I tiden etter eierskiftet høsten 2005 har vi fått både ny styreformann og ny ledelse i Avinor. Dette er ledere som forstår verdien av og behovet for å ha en god, tillitsfull og nær dialog både med tillitsvalgte og ansatte. Og resultatene har ikke latt vente på seg, medarbeiderundersøkelsen for 2006 viser til dels dramatiske endringer av positiv karakter hva angår de ansattes tillit til sin egen toppledelse. Fra landets største lufttrafikkenhet i Røyken rapporteres det om at skuldrene er senket og smilet igjen har kommet tilbake. Det er en helt annen stemning i Avinor nå enn for bare et år siden. I juni fikk vi, uten konfliktløsning og basert på gjensidig tillit og respekt, i havn et lønnsoppgjør som var forhåndvarslet til å bli både komplisert og krevende. Hele Luftfarts-Norge gruet seg for hva som kunne komme til å skje. Det finnes nok mange som vil hevde at det ble et lønnsoppgjør i særklasse. Jeg skal ikke motsi det, men det er viktigst å få frem at dette ble et lønnsoppgjør som gjennom incitament og fleksibilitet la grunnlaget for å håndtere en alvorlig bemanningskrise. At oppgjørets økonomiske ramme var prisen å betale for stabilitet og tilgjengelighet er det få som i ettertid har klaget over. Det er ro ved Oslo Kontrollsentral i Røyken. Dette skyldes ikke minst at vi i august, etter en fornyet vurdering, fikk et omforent og optimalt styrevedtak som både faglig og personellmessig er langt å foretrekke fremfor det bastante og ukritiske nedleggingsvedtaket fra Det opprinnelige vedtaket innebar og forutsatte at det meste av både arbeidsoppgaver og personell skulle flyttes til Stavanger i løpet av 2008, et opplegg uten forankring i virkeligheten. Nå får vi en god operativ løsning av den stadig mer komplekse trafikksituasjonen i østlandsområdet, de ansatte i Røyken får den nødvendige forutsigbarhet som en omstilling forutsetter, og uten at det endrer på vedtaket om Stavanger som stedsvalg for en av landets to kontrollsentraler. Her er det bare vinnere, fly-passasjerene inkludert. Og sist men ikke minst: Veksten innen norsk luftfart går rett til himmels. Hittil i år har den samlede trafikkøkningen ved Oslo Lufthavn vært på 11,6 prosent. Avinor tjener penger som aldri før og har problemer med å dekke etterspørsel av tjenester. Borte er de dystre spådommene som dessverre villedet mange til å tro på behovet for Take Off-05 og kortsiktige økonomiske gevinster. Et av de mest dyrkjøpte og mislykkede eksperiment innen norsk luftfart noen sinne. Var det ikke Norsk Flygelederforening som i 2003 minnet om at luftfart er syklisk, og at etter en nedtur kommer en kraftig opptur? 4

5 Men 2007 er langt fra uten utfordringer. Håpet om en lysere tilværelse er ingen selvfølgelighet. For omverdenen kan det virke som om driftsstabilitet var noe som kom av seg selv etter at den forrige ledelsen ble skiftet ut. Slik er det ikke, vi vil i mange år slite med en særdeles sårbar bemanningssituasjon, en situasjon som vil bli enda verre før den blir bedre. Med utgangspunkt i et bemanningsoppsett som knapt nok ivaretar minimumsløsninger, rapporterer stadig flere enheter om presserende behov for å dispensere fra de lovpålagte reguleringer og begrensninger av overtidsarbeid. Tilbud om å kjøpe ut all ferie som ikke er lovpålagt, er dessverre også blitt en aktualitet. For å få dette til må NFFs medlemmer strekke seg særdeles langt. På toppen av det hele skal de samme medlemmer slite med å bli kvitt stigmatisering og et negativt omdømme som den tidligere Avinor-ledelse brukte profesjonell hjelp til å påføre oss. Vår kjente T-skjorte med påskriften: «Norsk Flygelederforening bedre enn sitt rykte» har aldri hatt større aktualitet og blir nå gjenstand for ny produksjon. Fra et etisk synspunkt burde rådgivingsfirmaet Geelmuyden & Kiese skammet seg og tatt hele produksjonsregningen. Jeg ønsker dere alle en god jul og et lyst og fremgangsrikt nyttår. Rolf Skrede Formann NFF Stopp for Hammerfest Hammefest TMA skulle settes i operativ prøvedrift kontrollert av flygeledere i Alta TWR/APP 15. mars neste år. Det blir det ikke noe av. Avinors dokumentasjon er ikke god nok. Luftfartstilsynet på den ene siden krever mer detaljert underlag for søknaden på forskjellige områder. På den andre siden vil de heller ikke innen rimelig tid ha kapasitet til å saksbehandle våre innspill vedrørende de samme forholdene, skriver Jan Østby, sjef TWR/APP gruppe 2 og prosjekteier Hammerfest TMA på Luftrommet. Som ansvarlig prosjekteier beklager jeg dette, og jeg håper at vi etter en «samling i bånn» kan komme sterkere tilbake, konkluderer Østby og håper så skjer i løpet av første halvdel av neste år. 140 år med meteorologi 1. desember fylte Meteorologisk institutt 140 år. På samme dato i 1866 startet instituttet sitt arbeid i Oslo. Det har skjedd en stor utvikling når det gjelder værvarsling siden værtegnene var det eneste vi hadde støtte oss til, skriver rågiverne i flyværtjenesten, Cecilie Stenersen og Marit Rabbe. I 1949 var norske meteorologer med på å lage det aller første værvarselet ved hjelp av en regnemaskin. Dette skjedde i USA og maskinen brukte cirka 24 timer på et 24 timers varsel, skriver de. Ny stabssjef i flysikring Kristin Åsgård Kleven kommer fra stilling som stabsdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Nå skal hun lede staben i flysikringsdivisjonen. Juristutdannede Kleven tiltrer stillingen som i noen måneder var bekledt av Anders Riiber ved nyttår....og ny fagansarlig Kjersti Bergholz er ansatt som fagansvarlig personal i flysikringsdivisjonen. Hun har jobbet i Luftfartsverket/Avinor siden Det er viktig for personalavdelingen å levere tjenester som skal lette hverdagen til lederne rundt om på enhetene, sier Bergholz til Luftrommet. 5

6 Sikkerheten er ivaretatt Har evaluert Avinor: Samferdselsdepartementet har evaluert Avinor og funnet at dagens organisering tar godt vare på sikkerheten. Her er samferdselsminister Liv Signe Navarsete på besøk i Gardermoen kontrålltårn. Sjefflygeleder Knut Riis forklarer. OSL-direktør Nic Nilsen i midten. FOTO: TERJE DAHLSENG EIDE Dagens organisering av Avinor tar godt vare på flysikkerheten. Av Terje Dahlseng Eide D et er konklusjonen til samferdselsdepartementet etter å ha evaluert Avinor og selskapets organisering som aksjeselskap heleid av staten. Fredag 15.desember la regjeringen frem stortingsmeldingen eiermeldingen om Avinors virksomhet Der går regjeringen inn for at Avinor fortsatt skal være ett selskap, med ansvar for å levere både kommersielle tjenester og flysikringstjenester. Avinor skal fortsatt ha ansvar for både drift av lufthavnene og flysikringstjenesten, skriver samferdselsdepartementet i pressemeldingen om eiermeldingen. Avinor skal også fortsette som et fullt ut statlig aksjeselskap under samferdselsdepartementet, heter det videre. Statens havarikommisjon for transport (SHT) kom 5. august i fjor med sin rapport om sikkerheten i norsk luftfart. Det var på oppdrag fra samferdselsminister Liv Signe Navarsetes forgjenger, Torild Skogsholm, at SHT laget denne rapporten. En av tilrådingene var at samferdselsdepartementet burde evaluere Avinor og selskapets organisering. Evalueringen, som ble påbegynt på senhøsten i fjor, har inngått i eiermeldingen. Soria Moria For å ta best mulig vare på hensynet til samfunnet og særlig flysikkerheten, har samferdselsdepartementet vurdert den interne organiseringen i Avinor og hvilken tilknytningsform selskapet skal ha til staten. 6 Vurderingen viser at flysikkerheten er godt ivaretatt innenfor den organiseringen Avinor har i dag, og med den tilknytningen selskapet har til staten, heter det i meldingen fra samferdselsministeren, som også går inn for å videreføre ordningen med kryssubsidiering av flyplassene i tråd med Soria Moriaerklæringen. Avinor sine inntekter fra lufthavner som går med overskudd er med på å dekke driften av bedriftsøkonomiske ulønnsomme flyplasser. Denne ordningen er et viktig virkemiddel i en solidarisk luftfartspolitikk for hele landet, uttaler samferdselsministeren, også opptatt at Avinors drift skal være mest mulig kostnadseffektiv i fremtiden. Fungerer At eiermeldingen ikke kom til å bety vesentlige endringer for Avinor, ga Liv Signe Navarsete også uttrykk for da hun var tilstede på Norsk flygelederforenings høstsamling for tillitsvalgte i november. Det var ikke organiseringen eller selskapsform som var grunn til de problemene som man opplevde forrige høst, fastslo ministeren. Alt tyder på at flysikkerheten er ivaretatt i dagens organisasjonsform. Organiseringen er ikke hovedårsaken til utroen som har vært i Avinor. Det finnes ikke grunnlag i evalueringen for å gjøre det store grep. Organisasjonen fungerer som den er i dag, sa Navarsete vesentlig mer tilfreds med situasjonen i Avinor nå enn for ett år siden. Om det er problemer i luftfarten, står samfunnet stille. Derfor er jeg glad for de tiltak Avinor har satt i verk. Samtidig er jeg urolig for kostnadsutviklingen. Økning i underveisavgiften på 17 prosent er ikke holdbart på sikt, sa ministeren, og la til: Å sette oss ned og tro at alt er stabilt, kan vi ikke gjøre. Men de er mange positive trekk; regulariteten og punktligheten har blitt bedre, og vi har et sikkerhetsnivå i verdenstoppen. Jeg har prøvd å sette meg grundig inn i deres arbeidssituasjon og opplever situasjonen som mer håndterlig nå. Avinor har satt i gang tiltak for å øke bemanningen og samarbeidsklimaet internt er bedre, sa Navarsete til NFFs tillitsvalgte. Luftfartsminister Ministeren manet til fortsatt ro i Avinor. I fjor høst og vinter følte jeg mer at jeg var luftfartsminister og ikke samferdselsminister. Folk ser ikke forskjell på SAS Braathens, Avinor eller andre aktører. Det var harde tider og siden luftfarten er såpass viktig for landet ble fokuset veldig stort. Det er liten toleranse for for-

7 sinkelser for fly kontra andre samferdselsformer. Det er uakseptabelt for regjeringen og folket at det blir så store konsekvenser for folk og næringsliv, sa Liv Signe Navarsete. Stortingsmeldingen om virksomheten i Avinor danner grunnlaget for statens eierstyring av selskapet. Formålet er å orientere stortinget om selskapets utvikling og ta for seg hovedutfordringer, planer og strategier for Avinor de neste årene. Hele stortingsmeldingen om virksomheten i Avinor finnes på Navarsete: Aldri opplevd maken Da Liv Signe Navarsete ble samferdselsminister i fjor, havnet hun raskt midt debatten om flygelederbemanning mellom NFF-formann Rolf Skrede og daværende Avinor-direktør Randi Flesland. Det var en spesiell opplevelse å sitte sammen med Rolf Skrede og Randi Flesland. De møttes ikke i kommunikasjon én gang i løpet av møtet. Jeg har ikke opplevd tilsvarende verken før eller etter og håper det er lenge til jeg gjør det igjen, sa Navarsete til NFFs tillitsvalgte. Hun er svært tilfreds med at forholdet mellom ansatte og ledelse er bedre nå enn for ett år siden. Jeg har fått signaler fra flere kanter på at dialogen har blitt mye bedre. Jeg er glad for at ansatte og ledelsen spiller på samme lag og drar i samme retning. Det skulle bare mangle at man ikke skulle sitte sammen i dialog, sa Navarsete. Rolf Skrede. Randi Flesland. 7

8 Får rom til Avinor-direktør Sverre Quale konstaterer at eiermeldingen gir selskapets styre og administrasjon mulighet til selv å vurdere endringer og tilpasninger i organisasjonen. Av Terje Dahlseng Eide Men dersom det for eksempel skulle bli aktuelt å organisere flysikringsdivisjonen som eget selskap under aksjeselskapet Avinor, er imidlertid det et spørsmål som må opp på generalforsamlingen, sier Sverre Quale. Han er ikke overrasket over konklusjonene som blir trukket i eiermeldingen. Meldingen var i tråd med signalene som har kommet i løpet av prosessen; det blir ingen «revolusjon» i forhold til eierskap og organisering av Avinor, registrerer Avinors administrerende direktør. Dagens organisering og struktur opprettholdes. Soria Moria-erklæringen stadfestes når det gjelder infrastrukturen og eiermessig er Avinor fortsatt et AS 100 prosent eid av staten, sier han. Fornøyd. Avinor-direktør Sverre Quale er fornøyd med regjeringens eiermelding om selskapet. FOTO: TERJE DAHLSENG EIDE Vurderer endringer Slik jeg oppfatter eiermeldingen, er det opp til styret å vurdere tilpasninger og endringer i organisasjonen. Slik sett spiller samferdselsministeren ballen tilbake til styret og administrasjonen. Vi er i ferd med å justere kursen. Eiermeldingen stadfester at vi kan videreføre dette arbeidet, legger Quale til. NFF-formannen: Fornuftig I tråd med synspunktene både fra NFF og andre synes vi der er fornuftig at samferdselsdepartementet på kort sikt ikke legger opp til vesentlige endringer av Avinors organisering. Dette er en problemstilling vi med fordel kan bruke tid på å vurdere, sier NFF-formann Rolf Skrede (bildet). Situasjonen i Avinor er langt bedre nå enn bare for et år siden, og ikke minst i forhold til det tidspunkt rapporten fra havarikommisjonen ble skrevet, når det gjelder behovet for å vurdere organisatoriske endringer av Avinor, sier han. For øyeblikket har vi mer enn nok med å ivareta den daglige drift og tilrettelegge for den positive utvikling som norsk luftfart er inne i. Vi har ikke overskudd til også å gå på en ny organisasjonsutvikling, mener NFFs formann. 8

9 å jobbe Det innebærer blant annet at selskapet skal vurdere om det er behov å gjøre endringer internt i organisasjonen. Jeg har uttalt internt at det kan være nyttig med en gjennomgang av hvordan organisasjonen fungerer, for eventuelt å foreta noen justeringer, sier Sverre Quale. Hvilke justeringer kan det bli snakk om? Det er ikke aktuelt å gjøre noe med den grunnleggende divisjonsvise organisasjonsstrukturen nå. Det dreier seg om å se på hvordan støtte- og stabsfunksjonene fungerer, og eventuelt AFIS sin organisatoriske plassering. Betyr det å ta AFIS inn i flysikringsdivisjonen? Jeg tar ikke stilling til organiseringen av AFIS nå, men registrerer at meldingen henviser til Booz Allen Hamiltons rapport og spiller ballen tilbake til oss og styret. Vi bør følge opp dette og ta en gjennomgang. Faglige støttefunksjoner på lufthavnsiden har vi også tenkt å titte nærmere på, svarer han. Tilfreds I likhet med styreleder Inge K. Hansen er administrenede direktør tilfreds med eiermeldingen lagt fram av samferdselsminsteren 15. desember. Jeg er godt fornøyd, ikke minst med det faktum at det slås fast at flysikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt i dagens organisering av selskapet. Det var også Booz Allens vurdering. Vi har mange tunge investeringer på gang, som skal bedre sikkerheten ytterligere. Å ha økonomisk handlingsrom til slike prosjekter er viktig, sier Quale. 18. april overtok han som administrerende direktør i Avinor. Etter åtte måneder i jobben synes han selskapet gjør det bedre enn han forventet det skulle gjøre da han sa ja til å forlate direktørstillingen i Statens havarikommisjon for transport til fordel for utskjelte Avinor. Det var rimelig hektisk før sommerferien. Mye foregikk og mange baller måtte tas ned og avsluttes der og da. Det følte jeg at vi greide på en tilfredsstillende måte. Jeg føler nå på tross av store utfordringer at det går bra. Det er ro i organisasjonen og tid til å se fremover og tenke strategi. På nyåret avslutter vi en strategisk prosess som trolig innebærer behov for å justere kursen ytterligere. Etter forholdene går det nå bra både med tjenesten på bakken og i lufta. Det går egentlig bedre enn jeg kunne håpe på da jeg takket ja til jobben, sier direktøren. Mer forutsigbart Ro i organisasjonen var ikke det som preget Avinor ett år tilbake. Da var selskapet og dets interne bråk med driftsforstyrrelser og forsinkelser gjenstand for oppmerksomhet på nærmest hver eneste nyhetssending i tiden før jul. Det er stor forskjell. Jeg så statsråden på nett-tv da eiermeldingen ble lagt frem. Hun var tydelig fornøyd med situasjonen, sier Quale, som kan konstatere at fokuset rundt juletrafikk som går, ikke går eller kanskje går har vært, har vært betydelig mindre denne desembermåneden. Høst- og juletrafikken har gått over all forventning. Dette primært fordi ansatte står på langt utover det som kan forventes. Jevnlige statusmeldinger og informasjonsmøter med flyselskaper har dessuten gjort trafikksituasjonen mer forutsigbar for alle parter, sier han. Til tross for bemanningsproblemer, som fører til restriksjoner og stengt luftrom i perioder, går Avinor godt om dagen. Trafikkøkningen har vært veldig stor og det underbygger poenget mitt om at det har gått mye bedre enn hva jeg kunne håpe. Med uventet høy trafikkvekst på toppen av en marginal bemanning på flere områder i Avinor, har vi likevel hatt en meget positiv utvikling, med færre alvorlige uønskede hendelser og forbedret punktlighet, sier han. Lavt sykefravær Ansatte står på, går maksimal overtid, jobber flere helger på rad og når de normalt skulle hatt ferie. Driften er imidlertid fortsatt svært sårbar, og vi arbeider som kjent på flere fronter for å tilføre ressurser raskest mulig, sier Quale. Han kan glede også over en annen positiv utvikling: Nedgang i sykefraværet. Sykefraværet har gått kraftig ned og ligger nå på rundt fire prosent i Avinor. Tradisjonelt er det på den operative siden fraværsprosenten har vært høyest, innen lufttrafikktjenesten og bakketjenesten. Her har sykefraværet vært rekordlavt i høst. Det har i praksis gitt oss flere titalls operative årsverk mer enn i fjor. Styrelederen: Godt fornøyd Regjeringen slår fast at flysikkerheten er godt ivaretatt med dagens organisering av selskapet. Det er vi godt fornøyd med, sier styreleder Inge K. Hansen (bildet) i en kommentar til stortingsmeldingen om Avinor AS. Jeg opplever at meldingen gir styret og administrasjonen mandat til å fortsette videre langs den kursen som nå er lagt for selskapet. Ikke minst er det viktig at vi nå har etablert et godt grunnlag for konstruktivt samarbeid mellom ledelse, ansatte og tillitsvalgte, sier Hansen til Avinor er i dag en selvfinansierende virksomhet. Med de utfordringene vi står overfor i årene fremover må vi kontinuerlig fokusere på vår inntjeningsevne, ikke minst den kommersielle aktiviteten på våre store lufthavner. Det er helt avgjørende for vår evne til å utføre våre samfunnspålagte oppgaver, sier Avinors styreleder. 9

10 Det får først og fremst De forente arabiske emirater nyte godt av. Roar Rismo var førstemann ut. Sommeren for Av Terje Dahlseng Eide to år siden forlot han jobben i Tromsø til fordel for om administrerende direktør Sverre Abu Dhabi kontrollsentral. Snart starter hans Quale uttalte til Flygelederen i juni: Take Off-05 koster Avinor dyrt. Konsekvensene av mislykket omstilling vil på opplæring ved åttende kollega fra Norge prege både selskapet og dets evne til å kontrollsentralen... levere lufttrafikktjeneste i lang tid Til sammen jobber nå I Emriatene: Til Emiratene: fremover. hele 16 norske flygeledere i ørkenlandet. Det Alf Sindre Pedersen Hans-Thore Eilertsen Ikke bare var det et underskudd på flygeledere da prosjektet ble satt i gang i vil si, den ene er svensk, men kom fra annen kultur og religion, sier Alf Sindre I løpet av prosessen har nå stilling som flygeleder ved Stavanger Pedersen. nærmere 50 flygeledere valgt å forlate kontrollsentral. selskapet. Bare siden mai måned har den norske Strømmen av flygeledere ut av Avinor kolonien vokst med 11 flygeledere. Flere Han begynte tidligere i høst ved innflygingskontrollen i Dubai, men har ennå har ikke stoppet opp ennå. De siste månedene har tvert om antall flygeledere på Midt-Østen. ikke startet trening i operativ posisjon. har også tatt med seg familien til landet i tur til tjeneste i utlandet vært større enn Det er en kjempeutfordring å Grunn: Vidar Hjelen holder opplæringsplassen noen gang. komme til et helt annerledes land, med opptatt... Det har jo blitt en egen norsk koloni der nede, sier NFF-formann Rolf Skrede. Enda flere var på vei, men med ro i Avinor etter regimeskiftet og et godt lønnsoppgjør i vår, ser det ut til at Norge når det lyses ut jobber flommen nå vil stoppe, sier ved alle norske enheter. Skrede. Det er viktig vi i denne Nå håper han at de emiratemigrerte nordmennene tilbakekomsten til dem som utlysningsrunden sikrer søker på stillinger hjemme i har dratt, ved at man gir folk Flygelederen 3-06 stillinger, selv om det ligger frem i tid. Vi trenger mye mer forutsigbarhet enn hva vi har hatt de siste årene, sier NFFs formann. Qatar Doha Musay id Persian Gulf Mina Jabal Ali Umm al Qaywayn Ash Sha m Ra s al Khaymah Ash Shariqah Al Fujayrah Abu Dhabi Al Ayn Norske flygeledere i Emiratene: Tafir Al Fujayrah TWR/APP 1 As Sufuq Dubai APP 2 Dubai TWR 3 Habsan Abu Dhabi ACC 9 Oman Abu Dhabi TWR/APP 1 Humar An Nashash Belarus Russia Russia Saudi Ukraine Kazakhstan Umm az Zumut Arabia Romania Aral Sea Black Sea Bulgaria Georgia Kyrgyztan Armenia Azer- baijan China Turkey Taijikistan Cyprus Syria De to tidligere kollegene fra Oslo ledere i fjor høst irriterte kraftig, sier Mediterranean Sea Lebanon Iran Afghanistan Iraq Israel approach deler leilighet i Dubai og går i Pedersen. Jordan Kuwait Pakistan India Egypt samme turnus ved innflygingskontrollen At det allerede er mange kolleger fra Libya Qatar der. I tårnet jobber ytterligere tre nordmenn, alle fra Gardermoen kontrolltårn. om å dra lettere. Norge i Emiratene, har også gjort valget Saudi Arabia Red Oman Arabian Sea Den største samlingen norske flygeledere er imidlertid i hovedstaden Abu Sudan Sea Chad Eritrea Yemen Dhabi. I november ankommer de foreløpig to siste nordfra til kontrollsentralen. er stor og prangende, veksten i landet Velstanden i De forente arabiske emirater Gulf of Ethiopia Aden Indian Ocean Somalia Den norske delen av arbeidsstokken på likeså. Trafikken øker med prosent i rundt 40 vil da telle ni. året og uten noen form for trafikkflytsystem i sving, blir det svært travelt, Hans-Thore Eilertsen skal på sin side være det eneste norske bidrag til Abu spesielt på kontrollsentralen (egen sak). Består av de syv emiratene Abu Dhabis tårn- og innflygingskontroll. Da Om noen få måneder står en ny rullebane klar til bruk i Dubai. Abu Dhabi Khaimah, Sharjah og Umm Al Quwain. Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al han ikke fikk permisjon fra Bodø TWR/APP, sa han opp og har foreløpig bygger også ut. I tillegg konstrueres en Abu Dhabi er hovedstad. signert kontrakt for to år. mastodont av en flyplass mellom Abu Uavhengig fra Storbritannia i Dhabi og Dubai. Den skal ha seks (!) 2,6 millioner innbyggere. parallelle rullebaner. Språk: Arabisk, engelsk, persisk, Han legger ikke skjul på at bemanningssituasjonen hjemme i Norge og de mang- gjøre, konstaterer Alf Sindre Pedersen, og Valuta: Dirham. Trafikkøkningen er stor. Vi får nok å hindu og urdu. lende utsiktene til å få flytte på seg, var gleder seg over levekostnader lavere enn Nasjonaldag: 2. desember. avgjørende for at han valgte å reise. hjemme. Ikke minst bilprisene er fordelaktige i Emiratene sammenliknet med Kilde: Wikipedia Jeg var lei av å vente på at det skulle bli min tur til å få stilling lenger sør. Men Norge. eventyrlyst og ønsket om å oppleve noe Men det er ikke bare De forente de siste månedene. Spesielt dem som ble nytt, var selvsagt også viktig, sier arabiske emirater som har tatt i mot Take flyttet fra Trondheim har funnet seg Eilertsen. Off-leie nordmenn. I Nederland jobber andre ting å gjøre enn å bo i Bodø. Forholdene i Avinor hadde også stor for eksempel Martin Hatle, mens Øivind Flere av dem som har forlatt har betydning for at Alf Sindre Pedersen Volley og Kira Kartevold dro helt til New dessuten forlatt også flygelederyrket. En pakket kofferten og reiste sørover. Zealand for å praktisere flygelederyrket. har for eksempel blitt AFIS-fullmektig, en Det har vært mye tull de siste årene. De to siste ble med sektor sør oppover jobber i oljebransjen og en har blitt bilmegler. For å nevne noe. Jeg fikk nok av Avinor og måten ledelsen til Bodø da Trondheim kontrollsentral har holdt oss for narr med pratet sitt. ble lagt ned for to år siden. I sommer forlot de Bodø, som mange andre har Ikke minst debatten om antall flyge- gjort Dubai Masfut Siam Oman C Sea Sea p Ve te Bergen: Flesland TWR/APP er blant de mest populære stedene å jobbe for norske flygeledere. BEGGE FOTO: TERJE DAHLSENG EIDE Stor interesse: Interessen for å flytte på seg er temmelig stor, medgir bemanningsplanlegger Henry Hauglie i Avinor. Søker seg hjem igjen Hele 178 flygeledere har søkt på operative flygelederstillinger i Avinor. Av Terje Dahlseng Eide Mange av flygelederne som har forlatt Avinor til fordel for jobb i utlandet eller til andre yrker, ser for seg en retur til Norge om cirka tre år. En håndfull utenlandske flygeledere ønsker seg også en jobb i Avinor. Det overveldende flertallet som søkte i utysningsrunden, som hadde søknadsfrist 27. november, er personell som ønsker å jobbe et annet sted enn der de tjenestegjør i dag. Interessen for å flytte på seg er temmelig stor, medgir bemanningsplanlegger Henry Hauglie i Avinor. Mange av dem som søkte nytt tjenestested sist gang, har søkt om igjen, opplyser han. Gardermoen pop Gardermoen tårn er enheten som går igjen oftest som førstevalg. 24 ønsker seg TEMA: Flygeledere forlater Avinor Renner ut i sanden I løpet av høsten vil hele 16 flygeledere ha forlatt Norge for å arbeide i De forente arabiske emirater siden Ni norske Take Off-05 startet. S Skrede: Vil ha dem hjem igjen 6 Flygelederen Fem i Dubai Lei Forente Arabiske Emirater Trafikkøkning en overflytting til hovedflyplassen. Deretter følger Værnes TWR/APP, Flesland TWR/APP og Oslo kontrollsentral. Henry Hauglie innrømmer at bemanningskabalen blir vanskelig å løse slik at alle blir fornøyd, og at det kan ta tid. Da jeg lærte meg å legge kabal, lærte jeg også at en kortstokk inneholder 52 kort. Her er det atskillig flere med i spillet, sier Henry Hauglie. Avinor har begynt å arbeide med å se på hvor mange flygeledere man kan overføre, og har også hatt et møte med NFF i sakens anledning. Mange har søkt på jobb ved en enhet, flere har to alternativer, noen har tre. Den som søkte flest enheter, har ført opp ti på søknaden. Må være forsiktige Den meget anstrengte personellsituasjonen ved nærmest samtlige enheter er naturlig nok hovedproblemet. Med den marginale bemanningen vi har, må vi være forsiktige. Alle enheter må blø, men ingen må blø i hjel, for å si det slik, sier Hauglie, og medgir at det må knallharde prioriteringer til. Vi må finne ut mer om den nedre smertegrensen for enhetene. Generelt er ingen villige til å gi fra seg noen. Det må vi ta en skikkelig runde med enhetene på. Et annet problem er selvsagt at når man flytter en, etterlater Forente Arabiske Emirater vedkommende seg et vakuum ved enheten som den forlater. Samtidig vil vedkommende være uproduktiv i perioden vedkommende er på opplæring ved den nye enheten, sier Hauglie. Uzbekistan Flygelederen ILLUSTRASJON: FRODE ANTONSEN Caspian Hvor mange som kan vente seg et tilbud om overflytting eller jobb, vet han foreløpig ikke. De første tilbudene har allerede gått ut til de som er åpenbare, i den forstand at de i kraft av sitt rangeringsnummer er først i køen av søkere til respektiv enhet. Det er i gruppen bak disse at tingene blir komplisert. Åpner for vikariater Avinor kan i det minste glede seg over at en god del av dem som har forlatt selskapet de siste par årene, signaliserer en interesse for å returnere til sin gamle arbeidsgiver. De fleste som er ute for å jobbe, søker seg inn igjen. Stort sett alle har kontrakter med utløp om tre år og har gjort oppmerksom på det, sier Hauglie. Forutsatt at disse når opp i denne søkerrunden og takker ja til jobb, åpner dette for at for eksempel utenlandske flygeledere kan bli hyret inn i tidsbegrensede vikariat for disse. En del av dem er høyt på lista, en del 10

11 langt nede. Det blir spennende å se. Vi har en håndfull utenlandske søkere, pluss en del som er interesserte i vikariater, sier Henry Hauglie. Alt Oslo ASAP-prosjektet krever av operative ressurser åpner også for muligheten til å ansette i vikariater. Utlendinger i nord Tilbud om stilling, som etter hvert går ut, kan inneholde et overføringstidspunkt både to og tre år frem i tid. Vi må se hva vi kan få til. Foreløpig har vi ikke landet på et konkret tidsperspektiv. Vi skal strekke oss så langt det er forsvarlig. Men de fleste enhetene har ikke noe å gå på. Derfor er det vanskelig å få frigitt folk slik at de kan flytte, sier Avinors bemanningsplanlegger. Vi håper å kunne komme langt i denne prosessen i løpet av februar. Spørsmålet er hvor mye ressurser som blir satt inn på dette. Det er noen avklaringer som må tas. Blant annet er det en stor mengde flygeledere som ikke har fast tjenestested, som enda blokkerer for mange av søkerne. Også det at mange søker på samme enhet gjør at prosessen fort kan stoppe opp. Gardermoen har ikke 24 ledige stillinger, sier Hauglie. Utenlandske søkere er primært interesserte i jobber i østlandsområdet, som selvsagt er mest populært for de interne søkerne også, men noen er også interessert i Nord-Norge; i januar begynner en islandsk flygeleder ved Bodø kontrollsentral og en svensk flygeleder i Bodø tårn. I tillegg jobbes det med å få ansatt en svenske i Tromsø tårn. Ny giv for kollegastøtteordningen i Avinor Flere ressurser skal brukes på kollegastøtteordningen, eller CISM Critical Incident Stress Management, som det heter internasjonalt. Ordningen har vært i funksjon siden 2001, med nærmere 100 valgte kollegastøtter i Avinor og et sentral støtteteam. Dessuten har OSL sin egen ordning bygd over samme lest. OSL har brukt flere ressurser på ordningen, blant annet til jevnlige oppdateringer av kollegastøttene. Heretter skal det brukes mer ressurser på dette også i Avinor, er budskapet fra sikkerhetsdirektør Jan Wright etter et møte han arrangerte på Svalbard i desember. I tillegg til at ordningen tar vare på kolleger i en vanskelig situasjon, er det påvist internasjonalt at det er god bedriftsøkonomi i en slik ordning. Ser man det i et samfunnsøkonomisk perspektiv, blir regnestykket enda gunstigere. I oktober i år gav sentralt støtteteam støtte til kolleger på Stord etter ulykken med Atlantic Airways. Disse kollegene er ikke ansatt i Avinor, men overfor kolleger i en vanskelig situasjon gir man hjelp og støtte der det trengs. 11

12 Opp og frem: Flysikringsdirektør Knut Skaar tror på en behagelig bemanningssituasjon i , og at man er på bedringens vei allerede mot slutten av FOTO: FRODE ANTONSEN HØSTSAMLINGEN Fremtidens Avinor Hvor var vi? Og hvor skal vi? Av Sverre Ivar Elsbak Med disse spørsmålene innledet Knut Skaar sitt fordrag om fremtiden for Avinor og flysikringsdivisjonen. Han la ikke skjul på at selskapet er i en særdeles vanskelig situasjon, med betydelige bemanningsproblemer på flygeledersiden. Og situasjonen vil bli verre før den blir bedre, sa flysikringsdirektøren. Dette fordi det skal flyttes rundt på flygeledere, og at det vil bli en ytterligere avgang før det igjen blir tilgang på folk. Både det å få mobilitet i systemet, ved å få til et velfungerende rangeringssystem, og utdanning av nye flygeledere, vil kreve store operative ressurser. Selv om det svir nå, er det en dyd av nødvendighet for å komme dit vi vil, sa Skaar. Som håper Avinor vil ha en behagelig bemanningssituasjon i , og at man er på bedringens allerede mot slutten av Hard prioritering Frem til den til vil det bli hard prioritering på operativ drift, oppfyllelse av myndighetskrav og opplæring av nytt personell. Alt annet blir på ad hoc-basis. Det vil bli en tøff periode med krav om høy arbeidsinnsats fra den enkelte, advarte Skaar. Flysikringsdirektøren oppfordret tilhørerne å tenke litt mer som Cato Zahl Pedersen. Nemlig å fokusere på det man har fremfor det man ikke har. Vi får ikke flere ressurser av å tenke på at man ikke har ressurser, bemerket han. Skaar var så vidt innom årets medarbeiderundersøkelse, der den nye flysikringsdivisjonsledelsen scoret jevnt bedre enn den tidligere Gretteadministrasjonen. På ett punkt var de dårligere; når det gjelder evnen til å fatte effektive beslutninger. Når man la ned en kontrollsentral på tre måneder, og etter 12 måneder hadde mistet alle flygelederne, var det da en effektiv beslutning? kommenterte Skaar med dårlig skjult sarkasme. Økt avgift Nettopp dette er en av grunnene til at Flysikringsdivisjonen har gjort endringer i KS Sør-prosjektet. Direktøren påpekte viktigheten av at man tar seg tid før beslutningen tas, slik at de riktige beslutningene blir tatt og fikk anerkjennende nikk og smil fra salen. 12

13 Underveisavgiften i Norge vil gå opp med 17 prosent neste år. Flyselskapene har vanskeligheter med å akseptere den nye prisen, men flysikringsdirektøren jobber iherdig med å forklare dem at det er den prisen Avinor må ta. En mer nærliggende konsekvens er at avgiften til Torp stiger. Dette vil ikke senke ambisjonen til Sandefjord lufthavn om å sette tjenesten ut på anbud fra Skaar fokuserte på at en motvekt til liberalisering og konkurranse kan være samarbeid. Og fortalte at det nordiske samarbeidet har blitt omdøpt til det nordeuropeiske samarbeidet etter at de baltiske statene har begynt å delta. Så langt har det kun kommet et konkret resultat av samarbeidet i Norden og det er EPN. Hittil har de levert og det ser ut til at de kommer til levere i fremtiden. Knut Skaar lovte også mer medvirkning til de tillitsvalgte, med den filosofien at større grad av deltakelse gir bedre beslutninger. Tettpakket program Årets program var tettpakket med celebre gjester og gode foredragsholdere. Første dag ble brukt på indre anliggender i NFF, der NFF-formann Rolf Skrede blant annet gikk gjennom årets lønnsoppgjør. Andre dagen ble innledet av Tom Howard-Jones fra MicroNav som ga en presentasjon av deres løsning for 3D tårnsimulatorer. Så fulgte Sverre Quale med et innlegg om bruk av MESYS. Fred Arild Norum foredro om runway incursion. Patrik Peters som er Executive Vice President for IFATCA i Europa ga en presentasjon av oppbygningen til IFATCA, hvordan saker de jobber med, og hvordan de jobber. Styreleder Inge K. Hansen rundet av på vegne av Avinor-toppene, mens direktør Heine Richardsen i Luftfartstilsynets formante at tilsynet skal være en aktiv pådriver for sikker og samfunnstjenlig luftfart. Dagen ble toppet av en sterk og klar samferdselsminister. Liv Signe Navarsete og de andre foredragsholderne deltok også på middagen samme kveld. Siste dagen ble innledet av en morsom Arne Selvik fra Norges Handelshøyskole som holdt sitt foredrag «Omgitt av løgnere» før Bård Arnljot flygeleder på ENKR og AKAN-koordinator avsluttet med sitt innlegg om arbeidet mot misbruk av rusmidler i Avinor. 13

14 20 år lang strid bilagt Etter 20 års uenighet om sibirske underveisavgifter kom EU og Russland endelig til en enighet i Helsingfors 24. november i år. Avtalen vil avslutte en ordning som EU mener har vært i strid med internasjonal lov, spesielt artikkel 15 i Chicagokonvensjonen. I tillegg til normale underveisavgifter har flyselskapene måtte betale rettigheter til Aeroflot for å få lov til å fly over russisk territorium på sine ruter mellom EU og Japan, Kina og Sør Korea. Den nye avtalen vil spare flyselskaper innenfor EU opp mot 300 millioner euro i året. Innen 2013 vil alle rettighetsbetalinger bli avviklet og underveis avgiften skal være kostbasert og gjennomsiktig, samtidig som flyselskapene i EU får beholde overflygnings frekvensen som de nå leaser av Aeroflot. Vil nærme seg naboen Å drive underveistjenesten i Norge koster mye for tiden. For 2007 medfører det en økning i avgiftene. Av Terje Dahlseng Eide Det provoserer selvsagt flyselskapene. Selskapenes interesseorganisasjon NHO Luftfart sendte tidligere i høst et skarpt brev til Samferdselsdepartementet i anledning den foreslåtte økningen i underveisavgiften. Trolig vil økningen bli på rundt 17 prosent. Avgiften gjenspeiler de reelle kostnader forbundet med underveistrafikken, sier Avinor-direktør Sverre Quale. Men understreker: På flyplassiden har vi imidlertid satt ned avgiftene så mye at forslaget gir en total reduksjon av avgiftene på fire prosent. Forslaget fra vår side var at avgiftene for inn- og utlandstrafikken skal bli likest mulig. Der har det vært stor differanse tidligere. Utenlandsavgiftene er redusert ganske kraftig. Filosofien er å få etablert flere utlandsruter, sier Quale. Underskudd underveis NHO Luftfart har reagert kraftig på økningen i underveisavgiften... Flyselskapene blir nok aldri fornøyd med avgiftsnivået, og jeg skjønner at de er utålmodige når de må selge billetter for 2007 mens avgiftene ennå ikke er fastsatt av departementet, svarer han. Mens tallene for 2006 for Avinor totalt sett vil være gode nyheter, vil det for underveistjenestens del bli røde tall. Det er riktig at underveistjenesten vil gå med et underskudd i år. Det kan vi ikke finansiere med kommersielle inntekter. Det samme gjelder for security. Ved å justere avgiftene kan vi ta inn etterslep. Det er ikke unormalt at det blir underskudd ett år og overskudd et annet. Over tid skal disse aktivitetene gå i balanse, sier Quale. Bakgrunnen for økningen i underveisavgiftene er selvsagt økte kostnader, ikke bare på grunn av lønnsoppgjøret, men også fordi bemanningsproblemer gjør at Avinor må leie inn ekstern kompetanse til å utføre oppgaver selskapet ikke har kapasitet til selv. Nå går det mye penger til ekstraordinære tiltak, som innleie av ekstern bistand til prosjekter. Jeg tror på større kapasitet spesielt på Østlandet i løpet av Når vi får normalisert situasjonen ved Bodø kontrollsentral i tillegg, vil underveisinntektene øke, tror Avinors direktør. Vil optimalisere På sikt håper han at Avinor kan nærme seg nabolandenes avgiftsnivå. Sverige setter før øvrig også opp sin underveisavgift. Når vi får økt kapasiteten slik at vi kan ta trafikken som trykker på og vi får optimalisert driften teknologisk, prosedyremessig og bemanningsmessig, spesielt på Østlandet og i Bodø kontrollsentrals ansvarsområde, tror jeg vi skal bli mer konkurransedyktige. Underveisavgiften øker jevnt og trutt i alle land. Etter hvert er målet å jevne ut forskjellen i forhold til våre naboland, sier Sverre Quale. På den annen side kan vi ikke alltid sammenlikne oss direkte med andre land. Vi har et betydelig luftrom med tildels svært lite trafikk, men må likevel ha bemanning til enhver tid. Jeg forutsetter at vi over tid får stabilisert underveisavgiften, sier han. 14

15 Med øyer for Ålesund På tre øyer: Selve byen Ålesund ligger på tre øyer; Nørvøy, Aspøy og Hessa. Flyplassen har fått navn etter øya den ligger på Vigra. FOTO: JØRN ANDERSEN Her kan man oppleve fire årstider på en dag. Av Chris Stivang Ålesund er den største byen i Møre og Romsdal. Selve byen ligger på tre øyer; Nørvøy, Aspøy og Hessa. Ålesund har cirka innbyggere og er dermed Norges 11. største tettsted, det desidert største mellom Trondheim og Bergen. Sammen med Molde og Kristiansund utgjør Ålesund de tre største byene i Møre og Romsdal. Ålesund fikk bystatus i 1848 og var handelssentrum for regionen, noe det fortsatt er. Naturlig nok er fisk en stor del av eksportvaren fra byen, med leveranse til store deler av verden. Det kjente sundet som skiller byen i midten, var tidligere fylt opp av båter som skulle levere lasten sin. I dag er fiskemottakene plassert utenfor byens sentrum. Av annen industri som er godt representert på Sunnmøre kan det nevnes skipsbygging og møbelindustri. Fosnavåg litt sørvest for Ålesund huser flere rederi, og på solfylte dager kommer rederne inn til byen og legger seg i sundet med sine millionyachter, til stor misunnelse fra de fastboende. Da byen brant 23. januar 1904 ble byen rammet av en I sikte? Ålesund og Vigra i sikte. FOTO: storbrann. Brannen startet på Aspøya i vest og «spiste opp» omtrent hele byen. 850 hus brant ned, mens ett hus sto igjen. Det utrolige var at kun èn person omkom under brannen! Tusenvis av mennesker ble husløse og tragedien ble raskt kjent utenfor Norges grenser. Byen fikk stor >>> 15

16 hjelp både innenfra og utenfra, <<< men mye av hjelpen ble imidlertid fullstendig overskygget av det Tyskland, i Keiser Wilhelm IIs navn, sendte nordover fire store skip lastet med hjelpemannskaper, mat, medisiner og annet nødvendig utstyr. Høsten 1904 startet gjenoppbyggingen, og det meste av byen var gjenreist etter tre og et halvt år. Over 300 murhus ble bygget, og mange av disse i Art Nouveau («den nye kunsten»), eller jugendstil, som det også kalles. Ålesund Lufthavn Vigra fyller 50 år 7. juni 2008, men planene om flyforbindelse til Ålesund er mye eldre. Allerede i 1919 la den daværende Lufttrafikkommisjon frem en plan som omfattet Vestlandsruten Stavanger Bergen Ålesund Trondheim. Ruten var tenkt i første omgang basert på sjøfly, men en var åpen for mulighetene av senere å benytte landfly. Kolonnekjøring Øya Vigra ligger cirka 15 kilometer utenfor Ålesund. 20. oktober 1987 ble den undersjøiske tunnelforbindelsen offisielt åpnet av Kong Olav V, og dette erstattet fergesambandet som trafikkerte fastboende og reisende mellom øyene og Ålesund. Fra og med oktober i år begynte en storstilt renovering, som er planlagt å ta to år. I hele denne perioden er det lagt opp til kolonnekjøring i tunnelene, noe som gjør reisetiden vår til jobb og de reisendes tur til flyplassen betraktelig lengre. Den første landingen på Vigra ble foretatt den 19. mai 1958, av en militær Otter fra Gardermoen. Den 7. juni samme år kom den første offisielle landingen på den meter lange rullebanen, og personer var møtt opp for denne begivenheten. Nordvestlandets største flyplass var et faktum. I kontrolltårnet startet det i 1958 med to flygeledere og to assistenter, i dag er vi ni flygeledere og fire LTT-fullmektiger, samt en flygeleder på overføringstrening. Rullebaneretning er 07/25, og i 1995 ble den forlenget til meter. Samme år ble et av Forsvarets Sea King helikoptre stasjonert på Vigra, tilhørende 330- skvadronen. I 1999 ble helikopteret flyttet til Rygge. Begrunnelsen for å flytte basen fra Vigra til Rygge var at de redningsoppdrag som ble utført fra Vigra, etter en faglig vurdering, like godt kunne ivaretas av 330-skvadronens avdelinger på Ørland eller Sola (avhengig av flyforhold). Helikopteret med besetning ble da flyttet som et detasjement (det vil si en base hvor en ikke har faste fasiliteter til å støtte opp om driften av virksomheten) til Rygge. NORGE RUNDT I DAG: VIGRA Radar i 1998 I 1998 tok Vigra i bruk radar som hjelpemiddel, frem til da brukte flygelederne prosedyrekontroll. Dessverre står det like ved radaren en tv-mast som danner en blindsektor på cirka 11 grader. Den gjør også sitt til å komplisere trafikkavviklingen. De som trafikkerer flyplassen er i all hovedsak SAS Braathens, med ruter til Oslo, Trondheim og Bergen. Noen selskap er også stasjonert på plassen, som Helitrans med Jetstream 31/32 og Lufttransport med Beechcraft King Air 200. I tillegg har Lufttransport stasjonert et Aerospatiale 65 redningshelikopter ved sykehuset i Ålesund, omtrent 15 kilometer sydøst for flyplassen. Etter utbyggingen av Ormen Langefeltet på Aukra utenfor Molde, har også chartertrafikken hatt en oppsving. Arbeidere og materiell fraktes frem og til- 16

17 Mye vær: På Vigra kan man oppleve fire årstider på en dag, med de utfordringer det fører med seg. FOTO: TORE KJESETH Thoril i tårnet: Thoril Presterud jobber som flygeleder i tårnet på Vigra. FOTO: CHRIS STIVANG Tårnet: En SAS Braathens-maskin tar av fra Vigra. FOTO: TORE KJESETH bake, og da først og fremst av Atlantic Airways. Vestlandet, og kanskje Sunnmøre spesielt, er kjent for å ha «mye vær». Her kan man oppleve fire årstider på en dag, med de utfordringer det fører med seg. Når himmelen er blå og sola skinner er det helt fantastisk å jobbe på Vigra, bedre kontor med utsikt finnes ikke! Men når sørvesten setter inn med lavt skydekke og 40 knop i kastene er det kanskje ikke like magisk. Alle som har vært flypassasjer en stormfull dag på Vigra husker turen, tør jeg påstå. Fra Stadt til Molde Vigras ansvarsområde strekker seg fra Stadt i sørvest til Molde i nordøst. Terminalområdet har utstrekning til FL195, men med mange låneområder etablert. Vigra koordinerer med fem enheter, og i tillegg til å drive tårn og innflygingskontroll til Vigra, driver vi også innflygingstjeneste til Molde og Hovden. I tillegg kommer annen transittrafikk. Når Bodø sør stenger sitt luftrom øker transittrafikken betraktelig da mange ruter går via Vestlandet for å komme seg til destinasjonen. Vi har nå fått i gang en fullverdig approachposisjon som åpner når trafikken tilsier det, ellers driver vi kombinert TWR/APP. Med såpass mange enheter rundt oss sier det seg selv at det blir en god del telefonkoordinering. Et eget prosjekt for flyplassene i Møre og Romsdal Luftrom Møre ble iverksatt for å se på mulighetene til å bedre og gjøre den daglige utførelsen av arbeidet vårt sikrere. Dette prosjektet er nå avsluttet i denne omgang, og vi er spente på å se hva som skjer videre. Hva fremtiden vil bringe for Vigra er usikkert. Det snakkes mye om Ryanair og Norwegian i kulissene, men uten at så mye skjer. Vi på Vigra ønsker de i hvert fall hjertelig velkommen og går vinteren friskt i møte. 17

18 OPPGAVEN Undersøkelsen har ikke som formål å fordele skyld og ansvar. Hvordan skjedde dette? Hvordan kan vi unngå at det samme skjer igjen? Av Terje Dahlseng Eide Åsvare på slike spørsmål er selve grunnlaget for Statens havarikommisjon for transport (SHT) sin eksistens. Det er vår oppgave; å finne årsaken til ulykker for å kunne forebygge, sier Grete Myhre. 24. november ble Myhre i statsråd utnevnt til ny direktør for Statens havarikommisjon for transport (SHT), etter å ha fungert i stillingen siden april. Kollegiet hun leder teller 30 medarbeidere og har til oppgave å undersøke ulykker og hendelser innen luftfart, veitrafikk og jernbane. Jernbaneseksjonen inkluderer også sporveier og T-bane. Instruksen for SHT er tydelig og klar: «SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar», heter det i instruksens paragraf to. Kommisjonen skal ikke gå påtalemaktens ærend. Det er et ufravikelig prinsipp. Men vi har et ypperlig samarbeid med politiet. Vi får tilgang til alle deres resultater. De får ingen ting av oss. Det har politiet full forståelse for og er hjelpsomme når vi spør om bistand, sier Myhre. Det ligger i vårt mandat at politiet ikke har tilgang på den informasjonen vi samler inn. Startet i 1923 Havarikommisjonens historie startet i Den gang ble det i regi av Forsvarsdepartementet opprettet ad hoc-kommisjoner som skulle undersøke årsaken til ulykker i luftfarten. Etter krigen ble ansvaret for denne virksomheten overdratt til det nyopprettede Samferdselsdepartementet. I 1988 kom en ny forskrift for undersøkelse av luftfartsulykker. Det ble da etablert en fast kommisjon fra 1989 som var administrert av Samferdselsdepartementet. Kommisjonen ble egen etat 1. juli Mandatet ble lagt fast fra Da gikk påtalemyndigheten ut av kommisjonen. Den hadde ikke spilt en dominerende rolle, men representerte en type trussel, siden den kjente til like mye informasjon som undersøkerne, sier Grete Myhre. Sjøfart skal inn I 2001 ble havarikommisjonens nye lokaler rett ved flystripa på Kjeller tatt i bruk. Byggmasse 18 Flygelederen 3-06

19 Gikk galt: Det er når det går galt, som her med en Antonov An-28 i Hedmark, at Statens havarikommisjon for luftfart kommer inn i bildet. FOTO: SHT leies av byggherre Statsbygg. Innen vegtrafikk ble en del av kommisjonens virkeområde 1. september i fjor og det nye navnet Statens havarikommisjon for transport ble en realitet var byggetrinn to fullført. Nå er flere på tur inn i Sofie Radichs vei 17 på Lillestrøm. Snart blir trolig et byggetrinn nummer tre påkrevd. Det er bestemt at også sjøfart skal bli en del av Statens havarikommisjon for transport sitt virkefelt. Fra 2008 skal sjøfartsinspektørene inn i lokalene på Lillestrøm. Mot slutten av 2007 skal i første omgang to inspektører tilsettes. I løpet av 2008 utvides staben til seks, sier SHTs direktør Grete Myhre. For sjøfart blir det en betydelig endring fra dagens ordning. Landet er i dag delt inn i fem sjøfartsregioner, der sjøfartsinspektører foretar sjøforklaringer etter ulykker. Målet for disse undersøkelsene er først og fremst å avdekke normbrudd i forbindelse med ulykken. Det er det motsatte av hva vi gjør. Vi skal finne årsakene og forsøke å forebygge ulykker. Sjøfarten vil få en helt annen opplevelse av undersøkelser når påtaledelen tas bort, lover havarikommisjonens direktør. Men en stab på seks havariinspektører kan raskt vise seg å bli for liten for sjøfartsseksjonen. Det er ønsket at seksjonen skal undersøke også arbeidsulykker. Da må det bli flere inspektører enn vi så for oss i første omgang. Trolig trenger vi fire personer til undersøkelse av arbeidsulykker alene, sier Myhre. >>> Mandatet SHT skal undersøke ulykker og hendelser innenfor luftfarts-, jernbane- og vegsektoren. Undersøkelsen har ikke som formål å fordele skyld og ansvar. Formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker. SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar. SHT avgjør selv omfanget av de undersøkelser som skal foretas, herunder vurderes undersøkelsens forventede sikkerhetsmessige verdi i forhold til nødvendige ressurser. SHT er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Havarikommisjonen gjennomfører uavhengige undersøkelser av ulykker og hendelser innen sivil luftfart, jernbane og veitrafikk med sikte på å bedre sikkerheten innen disse transportformene. Kilde: Flygelederen

20 Clean desk, sick mind: Jeg prøver å følge opp akkurat det, sier havariinspektør Torfinn Horn. HAVARIINSPEKTØREN Alltid beredt Havariinspektør Torfinn Horn skulle til å spise frokost. Så ringte telefonen. Av Terje Dahlseng Eide Han var flygeleder og fagspesialist på regelverk da Trondheim kontrollsentral ble lagt ned og flyttet til Bodø. Da sluttet Horn i Avinor og begynte som havariinspektør. Siden har Horn ukependlet til Sofie Radichs vei 17 på Lillestrøm. Det er mye Stord-ulykken det går i for tiden, sier havariinspektøren. Han var den i kommisjonen som først ble varslet om at færøyske Atlantic Airways sin maskin, av typen British Aerospace Bae , hadde sklidd av rullebanen på Stord lufthamn Sørstokken på morgenen den 10. oktober. Havarikommisjonen har beredskap døgnet rundt, året rundt. En fra hver seksjon har alltid telefonen innen rekkevidde den uka vedkommende har døgnvakt. Vakthavende havariinspektør skal alltid være innen to timers transportavstand fra hovedkontoret. Tirsdagen da fire omkom på Stord var det Torfinn Horn som svarte. Jeg fikk beskjed om at et fly hadde kjørt av banen på Stord og at det var 16 personer ombord, forteller han. Havariinspektøren skulle til å spise frokost før avreise til jobb da meldingen om ulykken kom. Jeg spekulerte om jeg skulle dra på jobb med en gang, men valgte å spise en kjapp frokost først. Jeg tenkte: «Dette blir en lang dag», sier Horn. Forundersøkelse I SHTs lokaler samlet alle tilgjengelige inspektører i luftfartsseksjonen seg raskt for å forberede undersøkelsen. Alt de visste til å begynne med var at et fly fra færøyske Atlantic Airways, med 16 personer ombord, hadde sklidd av banen på Stord og sto i full fyr. Det første vi gjør i slike saker, er å forsøke å få vite mer om omfanget av ulykken, samt finne informasjon om selskapet. Lesing av nettaviser er også nyttig. De pleier å være raskt ute med informasjon, forteller Horn. Vi skjønte raskt at dette var en sak der vi måtte dra til ulykkesstedet, legger han til. Havariinspektør Birger A. Bull ble valgt til kommisjonens hovedansvarlige investigator in charge for undersøkelsen. Sammen med Torfinn Horn startet Bull og to til på turen til Stord. Rullebanen ble naturlig nok stengt etter ulykken. Dermed ble det først rutefly til Flesland. Deretter fortsatte turen i helikopter til Stord. Havarikommisjonen har ikke noe fripass med landets flyselskaper og er i utgangspunktet prisgitt at flyene har ledige seter. Men det går som regel bra. Det er sjelden det haster så mye med vår jobb. Er det helt krise, leier vi imidlertid inn transport, sier Horn. Kom etter med bil På vei til Stord ble baktroppen dannet av luftfartsseksjonens bil, med en innkalt assisterende havariinspektør bak rattet, som tok landeveien til Vestlandet med bagasje og undersøkelsesutstyr. Ytterligere en assisterende havariinspektør ankom med leiebil og gruppen fra SHT på Stord utgjorde seks personer. I tillegg var flere personer ved kontoret på Kjeller deltakende, ved blant annet å koordinere mot utenlandske myndigheter og presse. Hvordan var det å komme til ulykkestedet? Det er ikke så lett å beskrive og vanskelig å sammenlikne med noe. Det var tidvis pussig og rart, det var interessant på sin måte og det var veldig mye som skulle gjøres på kort tid. Hektiske og lange dager fulgte. Jeg ble revet med av begivenhetenes gang, sier Horn. Søker etter spor: Havarikommisjonens medarbeidere forsøker å finne årsaken til ulykker. Her søker de etter spor i det utbrente vraket av Atlantic Airways Bae- 146 på Stord 10. oktober. FOTO: SHT Prinsippet er enkelt: De ferskeste sporene sikres først, siden de kan forsvinne. Havariinspektør Torfinn Horn 20

Forent i. arabiske emirater. Låner bort luftrom SIDE 10-13. Frykt for fengsel SIDE 18-21. Fire land og en sang SIDE 22-24 SIDE 6-9

Forent i. arabiske emirater. Låner bort luftrom SIDE 10-13. Frykt for fengsel SIDE 18-21. Fire land og en sang SIDE 22-24 SIDE 6-9 NR. 3 OKTOBER 2006 ÅRGANG 34 Låner bort luftrom SIDE 10-13 Frykt for fengsel SIDE 18-21 Forent i Fire land og en sang SIDE 22-24 arabiske emirater SIDE 6-9 NR. 3 OKTOBER 2006 ÅRGANG 34 Forent i arabiske

Detaljer

GA SOM KUNDE AV AVINOR

GA SOM KUNDE AV AVINOR GA SOM KUNDE AV AVINOR Gardermoen, 8.november 2014 Ved Per Julius Helweg AVINOR FLYSIKRING Fra gjerdet til Avinor A-sertifikat i Oslo Flyklubb Fornebu (1988) Formann / flygesjef «nekter å flytte» (1989)

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk Nye Avinor Oslo lufthavn Motoren i Avinors lufthavnnettverk Dette er Oslo lufthavn DESTINASJONER OG FLYSELSKAP Ankomster og avganger 237 617 Topp destinasjoner 1. Trondheim 2. Bergen Antall flyselskap

Detaljer

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2 Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 3 Foto John Petter Reinertsen 262825 Avinor

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 42/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 17.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 42/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 17. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 42/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 17. desember 2004 Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang. Av den

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27.

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. august 2014 Luftfart i Norge Luftfarten blir mer og mer globalisert 28.08.2014

Detaljer

Norges veier og baner status. Hvilke utfordringer står vi overfor? Optimalt vedlikehold luftfart?

Norges veier og baner status. Hvilke utfordringer står vi overfor? Optimalt vedlikehold luftfart? Norges veier og baner status. Hvilke utfordringer står vi overfor? Optimalt vedlikehold luftfart? Sverre Quale Rådgiver Prosjektdirektør, NTNU 360 Symposium, Gardermoen 29. februar 2012 Side 1 Ulike tradisjoner,

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33. Talleraas i tale SIDE 8-11. Gløden på Oslo S SIDE 19-23. Avinors avsporing SIDE 4-5

NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33. Talleraas i tale SIDE 8-11. Gløden på Oslo S SIDE 19-23. Avinors avsporing SIDE 4-5 NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33 Talleraas i tale SIDE 8-11 Gløden på Oslo S SIDE 19-23 Avinors avsporing SIDE 4-5 SIDE 8-11 SIDE 19-23 NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33 Talleraas i tale Gløden på Oslo S Fleslands

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945 e-post ove.myrold@sas.no om.oslaz.takst12.001 16 september 2011 Avinor AS høring om forslag til regulering av Avinors lufthavn- og

Detaljer

NEPCO Årsberetning for året 2009

NEPCO Årsberetning for året 2009 NEPCO Årsberetning for året 2009 Nepco`s styre var i 2009 sammensatt slik: Leder: Asbjørn Ekse, Nestleder: Asbjørn Søbye, Sekretær: Kjell M. Wold (avløser for Atle B. Kristiansen som er på utestasjonering

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Fra: Morten Lunde [mailto:mo-lun2@online.no] Sendt: 5. desember 2012 11:06 Til: Postmottak AD Emne: 12/1221 Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no Deres ref.: 12/1221 Høringssvar -

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Jeg er ansatt som flygende personell i et norsk flyselskap og ønsker med dette å gi mitt innspill på endring av Utlendingsregelverket.

Jeg er ansatt som flygende personell i et norsk flyselskap og ønsker med dette å gi mitt innspill på endring av Utlendingsregelverket. Fra: Øyvind Berven [mailto:oyvind.berven@gmail.com] Sendt: 28. november 2012 21:03 Til: Postmottak AD Emne: 12/1221 Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Jeg er ansatt som flygende

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013 Filippinene 1. desember 2013 Hjelpen kommer frem! ShelterBox Norway sender ut dette nyhetsbrevet til de som velvillig har bidratt med donasjoner. Forrige nyhetsbrev var datert 22. november. Dette er tilgjengelig

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Kvinne hevder at arbeidsgiver forskjellsbehandlet henne på grunn av graviditet, da hun ikke fikk forlenget vikariat, til tross for at det var usikkert

Detaljer

UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON

UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON INTRODUKSJON Hensikten med de tilgangsgivende utsagn fra terapeut er å gi klienten tilgang til det psykiske materialet som skal endre eller anvendes i endringsarbeidet De tilgangsgivende utsagn er en av

Detaljer

Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for bruk

Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for bruk Adresseliste Norge Saksbehandlere: Geir Borge og Eivind Raknes Telefon direkte: 755 85000 : 22.05.2015 : 11/01999-17 Deres dato Deres referanse: Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for

Detaljer

NR. 2 JULI 2006 ÅRGANG 34

NR. 2 JULI 2006 ÅRGANG 34 NR. 2 JULI 2006 ÅRGANG 34 NR. 2 JULI 2006 ÅRGANG 34 Forsiden: Avinor-direktør Sverre Quale medgir at den forrige ledelsen gjorde flere vitale feilgrep som nå koster selskapet dyrt. FOTO: TERJE DAHLSENG

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter

Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter Luftfartens samfunnsnytte er stor Internasjonale trender Trafikkvekst skaper kapasitetsutfordringer Store krav til

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ Avgitt oktober 2009 RAPPORT SL 2009/24 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Konsekvensutredning. Sikkerhetsavdeling. Bergen lufthavn Flesland. Flesland Havn

Konsekvensutredning. Sikkerhetsavdeling. Bergen lufthavn Flesland. Flesland Havn Konsekvensutredning Sikkerhetsavdeling Bergen lufthavn Flesland Flesland Havn Versjon Dato Endret av Endringer Status 1 10.04.2013 Øystein Skaar Opprettelse av dokument Skisse Side 1 av 6 Sakstittel Tilstede

Detaljer

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13 Avinor - Status og planer Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor Flyoperativt Forum 10.04.13 Innhold Uten luftfart stopper Norge! Resultatene Veien framover {2} Uten luftfart stopper Norge! Fly viktigste

Detaljer

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner. Trekker i trådene Av Inger Anne Hovland 03.03.2009 01:02 Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Detaljer

FLYVARSLINGSSYSTEMET OCAS

FLYVARSLINGSSYSTEMET OCAS FLYVARSLINGSSYSTEMET OCAS Nå legges hele Ocas-systemet ned i Norge Det øker risikoen for flyulykker, mener Norsk Flygerforbund. Av Øyvind Lie Publisert: 18. september 2013 kl. 11:30 - Oppdatert: 7. oktober

Detaljer

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Saknr. 10/4318-5 Ark.nr. N40 &13 Saksbehandler: Per Olav Bakken ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Fylkesrådets

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Arild E. Syvertsen. Norske sjøfolk i krig og terror

Arild E. Syvertsen. Norske sjøfolk i krig og terror Arild E. Syvertsen Norske sjøfolk i krig og terror Om boken: Dette er en dramatisk fortelling om norske sjøfolks krigsseilas i Persiabukta også kalt Den arabiske Gulf i perioden 1980 1988, kjent som

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Virksomheten ved Moss folkebibliotek

Virksomheten ved Moss folkebibliotek Virksomheten ved Moss folkebibliotek Rapport fra praksisperioden 04.01.16 05.02.16 Siv Astri Nilsen Fjørtoft Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder.

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. Per Johannes hadde en kort innledning og ga ordet til Øyvind Stabrun. Øyvind Stabrun innledet samtalen med å redegjøre

Detaljer

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære?

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære? Wellness Utviklings Aktivitet Å være selvsikker Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv Positive fordeler Stor følelse av å være trygg på seg selv Større tro på egne evner Økt tillit til å si "Nei"

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith Hilde Lindset Avskjeder med Judith VICTORIAS AVSKJED Noen ganger lurer jeg på hvordan det ville vært å kjenne henne før hun ble som hun ble. Før verden ble for skremmende. Pappa sier at hun elsket livet.

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Arbeidsavhengighet. - utfordring til organisasjonen og menneskene. B. Aase Sørensen

Arbeidsavhengighet. - utfordring til organisasjonen og menneskene. B. Aase Sørensen Arbeidsavhengighet - utfordring til organisasjonen og menneskene. B. Aase Sørensen Arbeidsmiljøloven -formål 1.1 a Lovens formål er: å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt

Detaljer

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring https://www.moss-avis.no/nyheter/vestby/son-gjestehavn/havnevert-roger-finstad-og-son-helt-tiltopps-i-karing/s/5-67-382480 Av KJERSTI HALVORSEN Publisert: 14. februar 2017, kl. 21:05 Havnevert Roger Finstad

Detaljer

Som tillitsvalgt er hovedoppgaven å utøve medbestemmelse og vår plattform er Hovedavtalens prinsipper om medbestemmelse.

Som tillitsvalgt er hovedoppgaven å utøve medbestemmelse og vår plattform er Hovedavtalens prinsipper om medbestemmelse. Innspill til Kvinnslands utvalget - 15. mars 2016 fra KTV i Midt-Norge I dette innlegget presenteres omforente erfaringer og synspunkter fra konserntillitsvalgte i Helse Midt-Norge - vi representerer fem

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA , LN-LMB

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA , LN-LMB Avgitt september 2014 RAPPORT SL 2014/11 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA-28-140, LN-LMB Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn.

Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn. Skille seg? Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn. Linda var syv år og Tobias var tre. Allerede før de fikk barna hadde

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer