NR. 4 DESEMBER 2006 ÅRGANG 34. Ingen endringer SIDE 6-9. Kommer hjem igjen SIDE Politiet fikk nei SIDE 33 SIDE 18-29

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 4 DESEMBER 2006 ÅRGANG 34. Ingen endringer SIDE 6-9. Kommer hjem igjen SIDE 10-11. Politiet fikk nei SIDE 33 SIDE 18-29"

Transkript

1 NR. 4 DESEMBER 2006 ÅRGANG 34 Ingen endringer SIDE 6-9 Kommer hjem igjen SIDE Politiet fikk nei SIDE 33 Når det går galt SIDE 18-29

2 NR. 4 DESEMBER 2006 ÅRGANG 34 Ingen endringer SIDE 6-9 Kommer hjem igjen SIDE Politiet fikk nei SIDE 33 Når det går galt SIDE Forsiden: Fra Havarikommisjonens hangar. FOTO: TERJE DAHLSENG EIDE Bitterheten over at Trond ikke klarte å forhindre salget av Orkla Media til Mecom-gruppa i England var det som gjorde utslaget. Da begynte de fagorganiserte i mediebransjen å murre også, og da er det bare takk og ha det bra hvis du er kulturminister. Surere og mer kompromissløse folk enn dem finner du ingen andre steder i organisasjonslivet. Bortsett fra flygelederne da, selvfølgelig. Anonym Kongepudler, side LEDER De verste øyeblikkene V i så dem på TV tidligere i høst. De kommer når noe alvorlig har skjedd. Bare noen timer etter at Atlantic Airways British Aerospace Bae 146, med 16 personer ombord, hadde sklidd av banen og tatt fyr, var Havarikommisjonens utsendte på plass. I sine gule jakker og med sine kofferter med utstyr gikk de forbi TV-kameraene og i gang med sine undersøkelser. Mens vi andre forsøker å unngå å gjøre feil, forsøker havarikommisjonen å finne ut hvorfor det gikk så galt og hvordan vi skal lære av feilene vi gjør. Slik at det ikke skjer igjen. Men feil skjer, og vil skje igjen. I lokalene på Lillestrøm har Statens havarikommisjon for transport et glassskap som med all tydelighet beviser det. Der finnes gjenstander fra norsk luftfarts mørkeste stunder. Katastrofene. Partnairulykken i Operafjell-ulykken på Svalbard i Helikopterulykken på Norne i Side om side står de og minner om fryktelige tragedier. Alle forteller de en tragisk historie. Havarikommisjonen er kjent for å være svært grundige i sitt arbeid. «Formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker. SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.» Slik lyder instruksen for Statens havarikommisjon for luftfart. Lenger bak i bladet kan du lese mer om deres jobb. Idenne utgaven av Flygelederen kan du også lese at samferdselsminister Liv Signe Navarsete er glad for at denne høsten ikke har vært som den forrige. Den gang dreide det meste seg om bråk i Avinor. Om juletrafikken skulle gå eller ei. Om påstått syke flygeledere. Om Rolf Skrede mot Randi Flesland i debatten om flygelederbemanningen. Jeg har ikke opplevd maken, sier ministeren når hun snakker om kommunikasjonen mellom NFFs formann og Avinors direktør i fjor eller rettere sagt mangelen på den. Årets desember likner så visst ikke den forrige. Ingen krangel om bemanning. Ingen nasjonal panikk for at de reisende ikke å komme seg hjem til jul. Selv om det ved mange enheter er tildels store restriksjoner i perioder. Og at man i løpet av året har sett seg nødt til å stenge en sektor ved Bodø kontrollsentral hver eneste natt. På ubestemt tid. Mye har skjedd på et år. God lesing og god jul. Flygelederen Heri opptatt NFF-Nytt Ansvarlig redaktør: Terje Dahlseng Eide I redaksjonen: Gunnar Skårn og Sverre Ivar Elsbak Layout: Antonsen Bladdesign Trykk: GRØSET Redaksjonen avsluttet 17. des ISSN Innlegg, tips og henvendelser vedrørende distribusjon sendes til: Flygelederen v/terje Dahlseng Eide Bodø Lufthavn, kontrollsentralen 8041 Bodø E-post: Norsk Flygelederforening Norwegian Air Traffic Controllers Association Pb. 141, 1330 Fornebu Telefon: Telefaks: E-post: E-post: 2

3 INNHOLD Flygelederen nr. 4, desember Avinor forblir seg selv Evalueringen er klar. 10 Borte bra, hjemme best Søker tilbake fra utelendighet. 12 Vil opp og frem Over kneika i Vi flyr til Vigra..på vår tur Norge Rundt. 18 Reisende i ulykker De finner årsaken. 30 Kamp om kontrakt Anbudsrunde for ambulanseflytjenesten. 33 Spurte, men fikk ikke se Nektet politiet innsyn i MESYS. 34 To fulle kull...og fire på vent. 36 Helt i hundre for 50 Jubileum i Bodø. 38 Finn en flygeleder «Alle» mangler dem. 42 Faglig utvalg forklarer I dag: Forrigling av ILS. 44 I hundre på talerstolen På «Linie» med folket NFFs styre Faglig utvalg Rolf Skrede Sverre Ivar Elsbak Magne Jerpstad Gunnar O. Skårn Tom-Snorre Skaret Formann 1. viseformann 2. viseformann Sekretær Kasserer Birthe Heggren Paul Johannesen Frode N. Bøe Christian Berge 1. styremedlem 2. styremedlem 1. vararepr. 2. vararepr. Magne Jerpstad, Gardermoen TWR Christian Berge, Stavanger ATCC Halvar Myrseth, Tromsø TWR/APP Per-Arnulf Amundsen, Oslo ATCC Robert Gjønnes, Gardermoen TWR Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem 3

4 Borte er de dystre spådommene som dessverre villedet mange til å tro på behovet for Take Off-05 og kortsiktige økonomiske gevinster. FORMANNEN HAR ORDET Mot lysere tider IFlygelederen nummer to for 2005 beskrev jeg en situasjon der det var viktig å ha tålmodighet. Samtidig minnet jeg leserne om at, sitat: «Det er alltid mørkest før daggry». På det tidspunkt innlegget ble skrevet var det stadig flere som mente at norsk luftfart i alminnelighet, og Avinor i særdeleshet, befant seg i det dypeste mørke og det kunne være vanskelig å se tegn til lysning av dag. Vær tålmodige, denne «mørketiden» kommer ikke til å fortsette i det lange løp det er bare et spørsmål om tid før det begynner å lysne var budskapet jeg ønsket å få frem. Når vi så ved årsskiftet ser tilbake på hva som har skjedd i løpet av det siste året benytter jeg igjen anledningen til å vise til et sitat en av våre fremste kritikere, redaktør Trygve Hegnar: «Hva var det jeg sa». Etter flere år med en stadig «mørkere tilværelse» har 2006 uten tvil vært året det til gangs både «lysnet og løsnet». Her er det mange lyspunkt vi kan glede oss over: I tiden etter eierskiftet høsten 2005 har vi fått både ny styreformann og ny ledelse i Avinor. Dette er ledere som forstår verdien av og behovet for å ha en god, tillitsfull og nær dialog både med tillitsvalgte og ansatte. Og resultatene har ikke latt vente på seg, medarbeiderundersøkelsen for 2006 viser til dels dramatiske endringer av positiv karakter hva angår de ansattes tillit til sin egen toppledelse. Fra landets største lufttrafikkenhet i Røyken rapporteres det om at skuldrene er senket og smilet igjen har kommet tilbake. Det er en helt annen stemning i Avinor nå enn for bare et år siden. I juni fikk vi, uten konfliktløsning og basert på gjensidig tillit og respekt, i havn et lønnsoppgjør som var forhåndvarslet til å bli både komplisert og krevende. Hele Luftfarts-Norge gruet seg for hva som kunne komme til å skje. Det finnes nok mange som vil hevde at det ble et lønnsoppgjør i særklasse. Jeg skal ikke motsi det, men det er viktigst å få frem at dette ble et lønnsoppgjør som gjennom incitament og fleksibilitet la grunnlaget for å håndtere en alvorlig bemanningskrise. At oppgjørets økonomiske ramme var prisen å betale for stabilitet og tilgjengelighet er det få som i ettertid har klaget over. Det er ro ved Oslo Kontrollsentral i Røyken. Dette skyldes ikke minst at vi i august, etter en fornyet vurdering, fikk et omforent og optimalt styrevedtak som både faglig og personellmessig er langt å foretrekke fremfor det bastante og ukritiske nedleggingsvedtaket fra Det opprinnelige vedtaket innebar og forutsatte at det meste av både arbeidsoppgaver og personell skulle flyttes til Stavanger i løpet av 2008, et opplegg uten forankring i virkeligheten. Nå får vi en god operativ løsning av den stadig mer komplekse trafikksituasjonen i østlandsområdet, de ansatte i Røyken får den nødvendige forutsigbarhet som en omstilling forutsetter, og uten at det endrer på vedtaket om Stavanger som stedsvalg for en av landets to kontrollsentraler. Her er det bare vinnere, fly-passasjerene inkludert. Og sist men ikke minst: Veksten innen norsk luftfart går rett til himmels. Hittil i år har den samlede trafikkøkningen ved Oslo Lufthavn vært på 11,6 prosent. Avinor tjener penger som aldri før og har problemer med å dekke etterspørsel av tjenester. Borte er de dystre spådommene som dessverre villedet mange til å tro på behovet for Take Off-05 og kortsiktige økonomiske gevinster. Et av de mest dyrkjøpte og mislykkede eksperiment innen norsk luftfart noen sinne. Var det ikke Norsk Flygelederforening som i 2003 minnet om at luftfart er syklisk, og at etter en nedtur kommer en kraftig opptur? 4

5 Men 2007 er langt fra uten utfordringer. Håpet om en lysere tilværelse er ingen selvfølgelighet. For omverdenen kan det virke som om driftsstabilitet var noe som kom av seg selv etter at den forrige ledelsen ble skiftet ut. Slik er det ikke, vi vil i mange år slite med en særdeles sårbar bemanningssituasjon, en situasjon som vil bli enda verre før den blir bedre. Med utgangspunkt i et bemanningsoppsett som knapt nok ivaretar minimumsløsninger, rapporterer stadig flere enheter om presserende behov for å dispensere fra de lovpålagte reguleringer og begrensninger av overtidsarbeid. Tilbud om å kjøpe ut all ferie som ikke er lovpålagt, er dessverre også blitt en aktualitet. For å få dette til må NFFs medlemmer strekke seg særdeles langt. På toppen av det hele skal de samme medlemmer slite med å bli kvitt stigmatisering og et negativt omdømme som den tidligere Avinor-ledelse brukte profesjonell hjelp til å påføre oss. Vår kjente T-skjorte med påskriften: «Norsk Flygelederforening bedre enn sitt rykte» har aldri hatt større aktualitet og blir nå gjenstand for ny produksjon. Fra et etisk synspunkt burde rådgivingsfirmaet Geelmuyden & Kiese skammet seg og tatt hele produksjonsregningen. Jeg ønsker dere alle en god jul og et lyst og fremgangsrikt nyttår. Rolf Skrede Formann NFF Stopp for Hammerfest Hammefest TMA skulle settes i operativ prøvedrift kontrollert av flygeledere i Alta TWR/APP 15. mars neste år. Det blir det ikke noe av. Avinors dokumentasjon er ikke god nok. Luftfartstilsynet på den ene siden krever mer detaljert underlag for søknaden på forskjellige områder. På den andre siden vil de heller ikke innen rimelig tid ha kapasitet til å saksbehandle våre innspill vedrørende de samme forholdene, skriver Jan Østby, sjef TWR/APP gruppe 2 og prosjekteier Hammerfest TMA på Luftrommet. Som ansvarlig prosjekteier beklager jeg dette, og jeg håper at vi etter en «samling i bånn» kan komme sterkere tilbake, konkluderer Østby og håper så skjer i løpet av første halvdel av neste år. 140 år med meteorologi 1. desember fylte Meteorologisk institutt 140 år. På samme dato i 1866 startet instituttet sitt arbeid i Oslo. Det har skjedd en stor utvikling når det gjelder værvarsling siden værtegnene var det eneste vi hadde støtte oss til, skriver rågiverne i flyværtjenesten, Cecilie Stenersen og Marit Rabbe. I 1949 var norske meteorologer med på å lage det aller første værvarselet ved hjelp av en regnemaskin. Dette skjedde i USA og maskinen brukte cirka 24 timer på et 24 timers varsel, skriver de. Ny stabssjef i flysikring Kristin Åsgård Kleven kommer fra stilling som stabsdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Nå skal hun lede staben i flysikringsdivisjonen. Juristutdannede Kleven tiltrer stillingen som i noen måneder var bekledt av Anders Riiber ved nyttår....og ny fagansarlig Kjersti Bergholz er ansatt som fagansvarlig personal i flysikringsdivisjonen. Hun har jobbet i Luftfartsverket/Avinor siden Det er viktig for personalavdelingen å levere tjenester som skal lette hverdagen til lederne rundt om på enhetene, sier Bergholz til Luftrommet. 5

6 Sikkerheten er ivaretatt Har evaluert Avinor: Samferdselsdepartementet har evaluert Avinor og funnet at dagens organisering tar godt vare på sikkerheten. Her er samferdselsminister Liv Signe Navarsete på besøk i Gardermoen kontrålltårn. Sjefflygeleder Knut Riis forklarer. OSL-direktør Nic Nilsen i midten. FOTO: TERJE DAHLSENG EIDE Dagens organisering av Avinor tar godt vare på flysikkerheten. Av Terje Dahlseng Eide D et er konklusjonen til samferdselsdepartementet etter å ha evaluert Avinor og selskapets organisering som aksjeselskap heleid av staten. Fredag 15.desember la regjeringen frem stortingsmeldingen eiermeldingen om Avinors virksomhet Der går regjeringen inn for at Avinor fortsatt skal være ett selskap, med ansvar for å levere både kommersielle tjenester og flysikringstjenester. Avinor skal fortsatt ha ansvar for både drift av lufthavnene og flysikringstjenesten, skriver samferdselsdepartementet i pressemeldingen om eiermeldingen. Avinor skal også fortsette som et fullt ut statlig aksjeselskap under samferdselsdepartementet, heter det videre. Statens havarikommisjon for transport (SHT) kom 5. august i fjor med sin rapport om sikkerheten i norsk luftfart. Det var på oppdrag fra samferdselsminister Liv Signe Navarsetes forgjenger, Torild Skogsholm, at SHT laget denne rapporten. En av tilrådingene var at samferdselsdepartementet burde evaluere Avinor og selskapets organisering. Evalueringen, som ble påbegynt på senhøsten i fjor, har inngått i eiermeldingen. Soria Moria For å ta best mulig vare på hensynet til samfunnet og særlig flysikkerheten, har samferdselsdepartementet vurdert den interne organiseringen i Avinor og hvilken tilknytningsform selskapet skal ha til staten. 6 Vurderingen viser at flysikkerheten er godt ivaretatt innenfor den organiseringen Avinor har i dag, og med den tilknytningen selskapet har til staten, heter det i meldingen fra samferdselsministeren, som også går inn for å videreføre ordningen med kryssubsidiering av flyplassene i tråd med Soria Moriaerklæringen. Avinor sine inntekter fra lufthavner som går med overskudd er med på å dekke driften av bedriftsøkonomiske ulønnsomme flyplasser. Denne ordningen er et viktig virkemiddel i en solidarisk luftfartspolitikk for hele landet, uttaler samferdselsministeren, også opptatt at Avinors drift skal være mest mulig kostnadseffektiv i fremtiden. Fungerer At eiermeldingen ikke kom til å bety vesentlige endringer for Avinor, ga Liv Signe Navarsete også uttrykk for da hun var tilstede på Norsk flygelederforenings høstsamling for tillitsvalgte i november. Det var ikke organiseringen eller selskapsform som var grunn til de problemene som man opplevde forrige høst, fastslo ministeren. Alt tyder på at flysikkerheten er ivaretatt i dagens organisasjonsform. Organiseringen er ikke hovedårsaken til utroen som har vært i Avinor. Det finnes ikke grunnlag i evalueringen for å gjøre det store grep. Organisasjonen fungerer som den er i dag, sa Navarsete vesentlig mer tilfreds med situasjonen i Avinor nå enn for ett år siden. Om det er problemer i luftfarten, står samfunnet stille. Derfor er jeg glad for de tiltak Avinor har satt i verk. Samtidig er jeg urolig for kostnadsutviklingen. Økning i underveisavgiften på 17 prosent er ikke holdbart på sikt, sa ministeren, og la til: Å sette oss ned og tro at alt er stabilt, kan vi ikke gjøre. Men de er mange positive trekk; regulariteten og punktligheten har blitt bedre, og vi har et sikkerhetsnivå i verdenstoppen. Jeg har prøvd å sette meg grundig inn i deres arbeidssituasjon og opplever situasjonen som mer håndterlig nå. Avinor har satt i gang tiltak for å øke bemanningen og samarbeidsklimaet internt er bedre, sa Navarsete til NFFs tillitsvalgte. Luftfartsminister Ministeren manet til fortsatt ro i Avinor. I fjor høst og vinter følte jeg mer at jeg var luftfartsminister og ikke samferdselsminister. Folk ser ikke forskjell på SAS Braathens, Avinor eller andre aktører. Det var harde tider og siden luftfarten er såpass viktig for landet ble fokuset veldig stort. Det er liten toleranse for for-

7 sinkelser for fly kontra andre samferdselsformer. Det er uakseptabelt for regjeringen og folket at det blir så store konsekvenser for folk og næringsliv, sa Liv Signe Navarsete. Stortingsmeldingen om virksomheten i Avinor danner grunnlaget for statens eierstyring av selskapet. Formålet er å orientere stortinget om selskapets utvikling og ta for seg hovedutfordringer, planer og strategier for Avinor de neste årene. Hele stortingsmeldingen om virksomheten i Avinor finnes på Navarsete: Aldri opplevd maken Da Liv Signe Navarsete ble samferdselsminister i fjor, havnet hun raskt midt debatten om flygelederbemanning mellom NFF-formann Rolf Skrede og daværende Avinor-direktør Randi Flesland. Det var en spesiell opplevelse å sitte sammen med Rolf Skrede og Randi Flesland. De møttes ikke i kommunikasjon én gang i løpet av møtet. Jeg har ikke opplevd tilsvarende verken før eller etter og håper det er lenge til jeg gjør det igjen, sa Navarsete til NFFs tillitsvalgte. Hun er svært tilfreds med at forholdet mellom ansatte og ledelse er bedre nå enn for ett år siden. Jeg har fått signaler fra flere kanter på at dialogen har blitt mye bedre. Jeg er glad for at ansatte og ledelsen spiller på samme lag og drar i samme retning. Det skulle bare mangle at man ikke skulle sitte sammen i dialog, sa Navarsete. Rolf Skrede. Randi Flesland. 7

8 Får rom til Avinor-direktør Sverre Quale konstaterer at eiermeldingen gir selskapets styre og administrasjon mulighet til selv å vurdere endringer og tilpasninger i organisasjonen. Av Terje Dahlseng Eide Men dersom det for eksempel skulle bli aktuelt å organisere flysikringsdivisjonen som eget selskap under aksjeselskapet Avinor, er imidlertid det et spørsmål som må opp på generalforsamlingen, sier Sverre Quale. Han er ikke overrasket over konklusjonene som blir trukket i eiermeldingen. Meldingen var i tråd med signalene som har kommet i løpet av prosessen; det blir ingen «revolusjon» i forhold til eierskap og organisering av Avinor, registrerer Avinors administrerende direktør. Dagens organisering og struktur opprettholdes. Soria Moria-erklæringen stadfestes når det gjelder infrastrukturen og eiermessig er Avinor fortsatt et AS 100 prosent eid av staten, sier han. Fornøyd. Avinor-direktør Sverre Quale er fornøyd med regjeringens eiermelding om selskapet. FOTO: TERJE DAHLSENG EIDE Vurderer endringer Slik jeg oppfatter eiermeldingen, er det opp til styret å vurdere tilpasninger og endringer i organisasjonen. Slik sett spiller samferdselsministeren ballen tilbake til styret og administrasjonen. Vi er i ferd med å justere kursen. Eiermeldingen stadfester at vi kan videreføre dette arbeidet, legger Quale til. NFF-formannen: Fornuftig I tråd med synspunktene både fra NFF og andre synes vi der er fornuftig at samferdselsdepartementet på kort sikt ikke legger opp til vesentlige endringer av Avinors organisering. Dette er en problemstilling vi med fordel kan bruke tid på å vurdere, sier NFF-formann Rolf Skrede (bildet). Situasjonen i Avinor er langt bedre nå enn bare for et år siden, og ikke minst i forhold til det tidspunkt rapporten fra havarikommisjonen ble skrevet, når det gjelder behovet for å vurdere organisatoriske endringer av Avinor, sier han. For øyeblikket har vi mer enn nok med å ivareta den daglige drift og tilrettelegge for den positive utvikling som norsk luftfart er inne i. Vi har ikke overskudd til også å gå på en ny organisasjonsutvikling, mener NFFs formann. 8

9 å jobbe Det innebærer blant annet at selskapet skal vurdere om det er behov å gjøre endringer internt i organisasjonen. Jeg har uttalt internt at det kan være nyttig med en gjennomgang av hvordan organisasjonen fungerer, for eventuelt å foreta noen justeringer, sier Sverre Quale. Hvilke justeringer kan det bli snakk om? Det er ikke aktuelt å gjøre noe med den grunnleggende divisjonsvise organisasjonsstrukturen nå. Det dreier seg om å se på hvordan støtte- og stabsfunksjonene fungerer, og eventuelt AFIS sin organisatoriske plassering. Betyr det å ta AFIS inn i flysikringsdivisjonen? Jeg tar ikke stilling til organiseringen av AFIS nå, men registrerer at meldingen henviser til Booz Allen Hamiltons rapport og spiller ballen tilbake til oss og styret. Vi bør følge opp dette og ta en gjennomgang. Faglige støttefunksjoner på lufthavnsiden har vi også tenkt å titte nærmere på, svarer han. Tilfreds I likhet med styreleder Inge K. Hansen er administrenede direktør tilfreds med eiermeldingen lagt fram av samferdselsminsteren 15. desember. Jeg er godt fornøyd, ikke minst med det faktum at det slås fast at flysikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt i dagens organisering av selskapet. Det var også Booz Allens vurdering. Vi har mange tunge investeringer på gang, som skal bedre sikkerheten ytterligere. Å ha økonomisk handlingsrom til slike prosjekter er viktig, sier Quale. 18. april overtok han som administrerende direktør i Avinor. Etter åtte måneder i jobben synes han selskapet gjør det bedre enn han forventet det skulle gjøre da han sa ja til å forlate direktørstillingen i Statens havarikommisjon for transport til fordel for utskjelte Avinor. Det var rimelig hektisk før sommerferien. Mye foregikk og mange baller måtte tas ned og avsluttes der og da. Det følte jeg at vi greide på en tilfredsstillende måte. Jeg føler nå på tross av store utfordringer at det går bra. Det er ro i organisasjonen og tid til å se fremover og tenke strategi. På nyåret avslutter vi en strategisk prosess som trolig innebærer behov for å justere kursen ytterligere. Etter forholdene går det nå bra både med tjenesten på bakken og i lufta. Det går egentlig bedre enn jeg kunne håpe på da jeg takket ja til jobben, sier direktøren. Mer forutsigbart Ro i organisasjonen var ikke det som preget Avinor ett år tilbake. Da var selskapet og dets interne bråk med driftsforstyrrelser og forsinkelser gjenstand for oppmerksomhet på nærmest hver eneste nyhetssending i tiden før jul. Det er stor forskjell. Jeg så statsråden på nett-tv da eiermeldingen ble lagt frem. Hun var tydelig fornøyd med situasjonen, sier Quale, som kan konstatere at fokuset rundt juletrafikk som går, ikke går eller kanskje går har vært, har vært betydelig mindre denne desembermåneden. Høst- og juletrafikken har gått over all forventning. Dette primært fordi ansatte står på langt utover det som kan forventes. Jevnlige statusmeldinger og informasjonsmøter med flyselskaper har dessuten gjort trafikksituasjonen mer forutsigbar for alle parter, sier han. Til tross for bemanningsproblemer, som fører til restriksjoner og stengt luftrom i perioder, går Avinor godt om dagen. Trafikkøkningen har vært veldig stor og det underbygger poenget mitt om at det har gått mye bedre enn hva jeg kunne håpe. Med uventet høy trafikkvekst på toppen av en marginal bemanning på flere områder i Avinor, har vi likevel hatt en meget positiv utvikling, med færre alvorlige uønskede hendelser og forbedret punktlighet, sier han. Lavt sykefravær Ansatte står på, går maksimal overtid, jobber flere helger på rad og når de normalt skulle hatt ferie. Driften er imidlertid fortsatt svært sårbar, og vi arbeider som kjent på flere fronter for å tilføre ressurser raskest mulig, sier Quale. Han kan glede også over en annen positiv utvikling: Nedgang i sykefraværet. Sykefraværet har gått kraftig ned og ligger nå på rundt fire prosent i Avinor. Tradisjonelt er det på den operative siden fraværsprosenten har vært høyest, innen lufttrafikktjenesten og bakketjenesten. Her har sykefraværet vært rekordlavt i høst. Det har i praksis gitt oss flere titalls operative årsverk mer enn i fjor. Styrelederen: Godt fornøyd Regjeringen slår fast at flysikkerheten er godt ivaretatt med dagens organisering av selskapet. Det er vi godt fornøyd med, sier styreleder Inge K. Hansen (bildet) i en kommentar til stortingsmeldingen om Avinor AS. Jeg opplever at meldingen gir styret og administrasjonen mandat til å fortsette videre langs den kursen som nå er lagt for selskapet. Ikke minst er det viktig at vi nå har etablert et godt grunnlag for konstruktivt samarbeid mellom ledelse, ansatte og tillitsvalgte, sier Hansen til Avinor er i dag en selvfinansierende virksomhet. Med de utfordringene vi står overfor i årene fremover må vi kontinuerlig fokusere på vår inntjeningsevne, ikke minst den kommersielle aktiviteten på våre store lufthavner. Det er helt avgjørende for vår evne til å utføre våre samfunnspålagte oppgaver, sier Avinors styreleder. 9

10 Det får først og fremst De forente arabiske emirater nyte godt av. Roar Rismo var førstemann ut. Sommeren for Av Terje Dahlseng Eide to år siden forlot han jobben i Tromsø til fordel for om administrerende direktør Sverre Abu Dhabi kontrollsentral. Snart starter hans Quale uttalte til Flygelederen i juni: Take Off-05 koster Avinor dyrt. Konsekvensene av mislykket omstilling vil på opplæring ved åttende kollega fra Norge prege både selskapet og dets evne til å kontrollsentralen... levere lufttrafikktjeneste i lang tid Til sammen jobber nå I Emriatene: Til Emiratene: fremover. hele 16 norske flygeledere i ørkenlandet. Det Alf Sindre Pedersen Hans-Thore Eilertsen Ikke bare var det et underskudd på flygeledere da prosjektet ble satt i gang i vil si, den ene er svensk, men kom fra annen kultur og religion, sier Alf Sindre I løpet av prosessen har nå stilling som flygeleder ved Stavanger Pedersen. nærmere 50 flygeledere valgt å forlate kontrollsentral. selskapet. Bare siden mai måned har den norske Strømmen av flygeledere ut av Avinor kolonien vokst med 11 flygeledere. Flere Han begynte tidligere i høst ved innflygingskontrollen i Dubai, men har ennå har ikke stoppet opp ennå. De siste månedene har tvert om antall flygeledere på Midt-Østen. ikke startet trening i operativ posisjon. har også tatt med seg familien til landet i tur til tjeneste i utlandet vært større enn Det er en kjempeutfordring å Grunn: Vidar Hjelen holder opplæringsplassen noen gang. komme til et helt annerledes land, med opptatt... Det har jo blitt en egen norsk koloni der nede, sier NFF-formann Rolf Skrede. Enda flere var på vei, men med ro i Avinor etter regimeskiftet og et godt lønnsoppgjør i vår, ser det ut til at Norge når det lyses ut jobber flommen nå vil stoppe, sier ved alle norske enheter. Skrede. Det er viktig vi i denne Nå håper han at de emiratemigrerte nordmennene tilbakekomsten til dem som utlysningsrunden sikrer søker på stillinger hjemme i har dratt, ved at man gir folk Flygelederen 3-06 stillinger, selv om det ligger frem i tid. Vi trenger mye mer forutsigbarhet enn hva vi har hatt de siste årene, sier NFFs formann. Qatar Doha Musay id Persian Gulf Mina Jabal Ali Umm al Qaywayn Ash Sha m Ra s al Khaymah Ash Shariqah Al Fujayrah Abu Dhabi Al Ayn Norske flygeledere i Emiratene: Tafir Al Fujayrah TWR/APP 1 As Sufuq Dubai APP 2 Dubai TWR 3 Habsan Abu Dhabi ACC 9 Oman Abu Dhabi TWR/APP 1 Humar An Nashash Belarus Russia Russia Saudi Ukraine Kazakhstan Umm az Zumut Arabia Romania Aral Sea Black Sea Bulgaria Georgia Kyrgyztan Armenia Azer- baijan China Turkey Taijikistan Cyprus Syria De to tidligere kollegene fra Oslo ledere i fjor høst irriterte kraftig, sier Mediterranean Sea Lebanon Iran Afghanistan Iraq Israel approach deler leilighet i Dubai og går i Pedersen. Jordan Kuwait Pakistan India Egypt samme turnus ved innflygingskontrollen At det allerede er mange kolleger fra Libya Qatar der. I tårnet jobber ytterligere tre nordmenn, alle fra Gardermoen kontrolltårn. om å dra lettere. Norge i Emiratene, har også gjort valget Saudi Arabia Red Oman Arabian Sea Den største samlingen norske flygeledere er imidlertid i hovedstaden Abu Sudan Sea Chad Eritrea Yemen Dhabi. I november ankommer de foreløpig to siste nordfra til kontrollsentralen. er stor og prangende, veksten i landet Velstanden i De forente arabiske emirater Gulf of Ethiopia Aden Indian Ocean Somalia Den norske delen av arbeidsstokken på likeså. Trafikken øker med prosent i rundt 40 vil da telle ni. året og uten noen form for trafikkflytsystem i sving, blir det svært travelt, Hans-Thore Eilertsen skal på sin side være det eneste norske bidrag til Abu spesielt på kontrollsentralen (egen sak). Består av de syv emiratene Abu Dhabis tårn- og innflygingskontroll. Da Om noen få måneder står en ny rullebane klar til bruk i Dubai. Abu Dhabi Khaimah, Sharjah og Umm Al Quwain. Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al han ikke fikk permisjon fra Bodø TWR/APP, sa han opp og har foreløpig bygger også ut. I tillegg konstrueres en Abu Dhabi er hovedstad. signert kontrakt for to år. mastodont av en flyplass mellom Abu Uavhengig fra Storbritannia i Dhabi og Dubai. Den skal ha seks (!) 2,6 millioner innbyggere. parallelle rullebaner. Språk: Arabisk, engelsk, persisk, Han legger ikke skjul på at bemanningssituasjonen hjemme i Norge og de mang- gjøre, konstaterer Alf Sindre Pedersen, og Valuta: Dirham. Trafikkøkningen er stor. Vi får nok å hindu og urdu. lende utsiktene til å få flytte på seg, var gleder seg over levekostnader lavere enn Nasjonaldag: 2. desember. avgjørende for at han valgte å reise. hjemme. Ikke minst bilprisene er fordelaktige i Emiratene sammenliknet med Kilde: Wikipedia Jeg var lei av å vente på at det skulle bli min tur til å få stilling lenger sør. Men Norge. eventyrlyst og ønsket om å oppleve noe Men det er ikke bare De forente de siste månedene. Spesielt dem som ble nytt, var selvsagt også viktig, sier arabiske emirater som har tatt i mot Take flyttet fra Trondheim har funnet seg Eilertsen. Off-leie nordmenn. I Nederland jobber andre ting å gjøre enn å bo i Bodø. Forholdene i Avinor hadde også stor for eksempel Martin Hatle, mens Øivind Flere av dem som har forlatt har betydning for at Alf Sindre Pedersen Volley og Kira Kartevold dro helt til New dessuten forlatt også flygelederyrket. En pakket kofferten og reiste sørover. Zealand for å praktisere flygelederyrket. har for eksempel blitt AFIS-fullmektig, en Det har vært mye tull de siste årene. De to siste ble med sektor sør oppover jobber i oljebransjen og en har blitt bilmegler. For å nevne noe. Jeg fikk nok av Avinor og måten ledelsen til Bodø da Trondheim kontrollsentral har holdt oss for narr med pratet sitt. ble lagt ned for to år siden. I sommer forlot de Bodø, som mange andre har Ikke minst debatten om antall flyge- gjort Dubai Masfut Siam Oman C Sea Sea p Ve te Bergen: Flesland TWR/APP er blant de mest populære stedene å jobbe for norske flygeledere. BEGGE FOTO: TERJE DAHLSENG EIDE Stor interesse: Interessen for å flytte på seg er temmelig stor, medgir bemanningsplanlegger Henry Hauglie i Avinor. Søker seg hjem igjen Hele 178 flygeledere har søkt på operative flygelederstillinger i Avinor. Av Terje Dahlseng Eide Mange av flygelederne som har forlatt Avinor til fordel for jobb i utlandet eller til andre yrker, ser for seg en retur til Norge om cirka tre år. En håndfull utenlandske flygeledere ønsker seg også en jobb i Avinor. Det overveldende flertallet som søkte i utysningsrunden, som hadde søknadsfrist 27. november, er personell som ønsker å jobbe et annet sted enn der de tjenestegjør i dag. Interessen for å flytte på seg er temmelig stor, medgir bemanningsplanlegger Henry Hauglie i Avinor. Mange av dem som søkte nytt tjenestested sist gang, har søkt om igjen, opplyser han. Gardermoen pop Gardermoen tårn er enheten som går igjen oftest som førstevalg. 24 ønsker seg TEMA: Flygeledere forlater Avinor Renner ut i sanden I løpet av høsten vil hele 16 flygeledere ha forlatt Norge for å arbeide i De forente arabiske emirater siden Ni norske Take Off-05 startet. S Skrede: Vil ha dem hjem igjen 6 Flygelederen Fem i Dubai Lei Forente Arabiske Emirater Trafikkøkning en overflytting til hovedflyplassen. Deretter følger Værnes TWR/APP, Flesland TWR/APP og Oslo kontrollsentral. Henry Hauglie innrømmer at bemanningskabalen blir vanskelig å løse slik at alle blir fornøyd, og at det kan ta tid. Da jeg lærte meg å legge kabal, lærte jeg også at en kortstokk inneholder 52 kort. Her er det atskillig flere med i spillet, sier Henry Hauglie. Avinor har begynt å arbeide med å se på hvor mange flygeledere man kan overføre, og har også hatt et møte med NFF i sakens anledning. Mange har søkt på jobb ved en enhet, flere har to alternativer, noen har tre. Den som søkte flest enheter, har ført opp ti på søknaden. Må være forsiktige Den meget anstrengte personellsituasjonen ved nærmest samtlige enheter er naturlig nok hovedproblemet. Med den marginale bemanningen vi har, må vi være forsiktige. Alle enheter må blø, men ingen må blø i hjel, for å si det slik, sier Hauglie, og medgir at det må knallharde prioriteringer til. Vi må finne ut mer om den nedre smertegrensen for enhetene. Generelt er ingen villige til å gi fra seg noen. Det må vi ta en skikkelig runde med enhetene på. Et annet problem er selvsagt at når man flytter en, etterlater Forente Arabiske Emirater vedkommende seg et vakuum ved enheten som den forlater. Samtidig vil vedkommende være uproduktiv i perioden vedkommende er på opplæring ved den nye enheten, sier Hauglie. Uzbekistan Flygelederen ILLUSTRASJON: FRODE ANTONSEN Caspian Hvor mange som kan vente seg et tilbud om overflytting eller jobb, vet han foreløpig ikke. De første tilbudene har allerede gått ut til de som er åpenbare, i den forstand at de i kraft av sitt rangeringsnummer er først i køen av søkere til respektiv enhet. Det er i gruppen bak disse at tingene blir komplisert. Åpner for vikariater Avinor kan i det minste glede seg over at en god del av dem som har forlatt selskapet de siste par årene, signaliserer en interesse for å returnere til sin gamle arbeidsgiver. De fleste som er ute for å jobbe, søker seg inn igjen. Stort sett alle har kontrakter med utløp om tre år og har gjort oppmerksom på det, sier Hauglie. Forutsatt at disse når opp i denne søkerrunden og takker ja til jobb, åpner dette for at for eksempel utenlandske flygeledere kan bli hyret inn i tidsbegrensede vikariat for disse. En del av dem er høyt på lista, en del 10

NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33. Talleraas i tale SIDE 8-11. Gløden på Oslo S SIDE 19-23. Avinors avsporing SIDE 4-5

NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33. Talleraas i tale SIDE 8-11. Gløden på Oslo S SIDE 19-23. Avinors avsporing SIDE 4-5 NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33 Talleraas i tale SIDE 8-11 Gløden på Oslo S SIDE 19-23 Avinors avsporing SIDE 4-5 SIDE 8-11 SIDE 19-23 NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33 Talleraas i tale Gløden på Oslo S Fleslands

Detaljer

NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG 35. Åpner snart SIDE 10-11. Sykt fokus MIDTEN. Kirkenes nødhjelp SIDE 24-27. Letter miljøet SIDE 6-9

NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG 35. Åpner snart SIDE 10-11. Sykt fokus MIDTEN. Kirkenes nødhjelp SIDE 24-27. Letter miljøet SIDE 6-9 NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG 35 Åpner snart SIDE 10-11 Sykt fokus MIDTEN Kirkenes nødhjelp SIDE 24-27 Letter miljøet SIDE 6-9 Letter miljøet SIDE 6-9 Forsiden: SAS satser grønt. NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG

Detaljer

flygelederen Gir grønn GEVINST og økt kapasitet LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI:

flygelederen Gir grønn GEVINST og økt kapasitet LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI: flygelederen NYTT TRAFIKKSYSTEM Gir grønn GEVINST og økt kapasitet SIDE 8-12 1 08 LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI: Ny vurdering av Røyken SIDE 14-15 Lederkabalen løst SIDE 20-25 Tok hjem prestisjepris

Detaljer

NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33. Lykkelig i Sverige SIDE 6. Skjønn forening SIDE 8-9. Tromsø i fokus MIDTEN. Forventer regularitet.

NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33. Lykkelig i Sverige SIDE 6. Skjønn forening SIDE 8-9. Tromsø i fokus MIDTEN. Forventer regularitet. NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33 Lykkelig i Sverige SIDE 6 Skjønn forening SIDE 8-9 Tromsø i fokus MIDTEN Forventer regularitet SIDE 4 og 5 SIDE 6 SIDE 8-9 MIDTEN NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33 Å spare seg til fant

Detaljer

NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35. Tar tapet selv SIDE 20-21. Vi ser Sola MIDTEN. Nordisk bekymring SIDE 12-13. Stikker nesen frem SIDE 6-9

NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35. Tar tapet selv SIDE 20-21. Vi ser Sola MIDTEN. Nordisk bekymring SIDE 12-13. Stikker nesen frem SIDE 6-9 NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35 Tar tapet selv SIDE 20-21 Vi ser Sola MIDTEN Nordisk bekymring SIDE 12-13 Stikker nesen frem SIDE 6-9 NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35 Stikker nesen frem SIDE 6-9 Tar tapet selv

Detaljer

flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER:

flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER: 1 09 flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå SIDE 14-15 UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER: Staten snur SIDE 6-7 Endringer i vente SIDE 16-17 Flygelederen forteller SIDE

Detaljer

UTBYTTE. gir tårn-trøbbel VIL SNU STATENS AVINOR-POLITIKK

UTBYTTE. gir tårn-trøbbel VIL SNU STATENS AVINOR-POLITIKK 2 08 flygelederen VIL SNU STATENS AVINOR-POLITIKK UTBYTTE gir tårn-trøbbel SIDE 6-8 OSLO ASAP: REKRUTTERING: BODØ AIR SHOW: Holder løftene SIDE 10-11 Trenger flere elever SIDE 14-15 Akrobatikk i verdensklasse

Detaljer

flygelederen Suser til statene SPARER MILLIONER PÅ SKOLEBYTTE

flygelederen Suser til statene SPARER MILLIONER PÅ SKOLEBYTTE flygelederen 3 09 SPARER MILLIONER PÅ SKOLEBYTTE Suser til statene SIDE 8-13 SAMFERDSEL: UTDANNING: SIKKERHETSKULTUR: Grønn komiteleder SIDE 6-7 Møtte fremtidens flygeledere SIDE 14 Stadig bedring SIDE

Detaljer

Kjemper mot hevet aldersgrense

Kjemper mot hevet aldersgrense NR. 2 JULI 2005 ÅRGANG 33 Down Under SIDE 10-13 Tar sats på svensk SIDE 6-7 «Den forblåste ø» MIDTEN Kjemper mot hevet aldersgrense SIDE 8 Investering i egne ansatte for 10 år siden Flygelederne i Norge

Detaljer

STOPP I LOVENS NAVN. og flygelederne fikk skylden POLITIET FIKK NOK

STOPP I LOVENS NAVN. og flygelederne fikk skylden POLITIET FIKK NOK 4 08 flygelederen POLITIET FIKK NOK STOPP I LOVENS NAVN og flygelederne fikk skylden SIDE 10-13 ØKONOMI: UTDANNING: ANLEGG FOR BYGG: Ikke nytt Take Off SIDE 6-7 Rappet «norske» flygeledere SIDE 8-9 Tromsø

Detaljer

94 PROSENT AV JENTENE STRØK. Når ikke opp. på opptaksprøvene SIDE 10 SVERIGE: ISLAND: USA: Tapte tårn SIDE 16 Etter asken SIDE 20 36 nye SIDE 14

94 PROSENT AV JENTENE STRØK. Når ikke opp. på opptaksprøvene SIDE 10 SVERIGE: ISLAND: USA: Tapte tårn SIDE 16 Etter asken SIDE 20 36 nye SIDE 14 2 10 flygelederen 94 PROSENT AV JENTENE STRØK Når ikke opp på opptaksprøvene SIDE 10 SVERIGE: ISLAND: USA: Tapte tårn SIDE 16 Etter asken SIDE 20 36 nye SIDE 14 flygelederen 2 10 lederen 94 PROSENT AV

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

flygelederen AVINORS ANBUDSRUNDE SKAPER UTDANNING: EIERMELDING: UNDERVEISTJENESTE:

flygelederen AVINORS ANBUDSRUNDE SKAPER UTDANNING: EIERMELDING: UNDERVEISTJENESTE: turbulensside 6-7 flygelederen 2 09 AVINORS ANBUDSRUNDE SKAPER UTDANNING: EIERMELDING: UNDERVEISTJENESTE: Velger amerikansk SIDE 8-9 Avinor fikk gjennomslag SIDE 12-13 Vil at tre skal bli til én SIDE 14-15

Detaljer

Flygelederen. Vil jobbe utenlands. Sølv igjen SIDE 7-9. Felles luftrom SIDE 10-11. Hilsen Kirkenes SIDE 16-18. På Hong Kongs tak MIDTEN SIDE 4-6

Flygelederen. Vil jobbe utenlands. Sølv igjen SIDE 7-9. Felles luftrom SIDE 10-11. Hilsen Kirkenes SIDE 16-18. På Hong Kongs tak MIDTEN SIDE 4-6 NR. 2 JULI 2004 ÅRGANG 32 Sølv igjen SIDE 7-9 Felles luftrom SIDE 10-11 Hilsen Kirkenes SIDE 16-18 På Hong Kongs tak MIDTEN Vil jobbe utenlands SIDE 4-6 SIDE 7-9 SIDE 10-11 SIDE 16-18 MIDTEN Omstilling

Detaljer

FLYGE 3 LEDEREN TI ÅR MER PÅ JOBB 14-21. flygelederen.no TIDENES STØRSTE VANT RETTEN TIL DOMENE DE FIRE STORE

FLYGE 3 LEDEREN TI ÅR MER PÅ JOBB 14-21. flygelederen.no TIDENES STØRSTE VANT RETTEN TIL DOMENE DE FIRE STORE FLYGE 3 LEDEREN flygelederen.no 2014 12 26 40 TIDENES STØRSTE VANT RETTEN TIL DOMENE DE FIRE STORE TI ÅR MER PÅ JOBB 14-21 LEDER Det norske eksempelet R ett før dette magasin gikk til trykkeriet var Flygelederen

Detaljer

flygelederen Alt for Norge innflygingskontroller 3 Sentral aktør i luftromsblokk 3 Må ta kraftige innsparinger 3 Departementet:

flygelederen Alt for Norge innflygingskontroller 3 Sentral aktør i luftromsblokk 3 Må ta kraftige innsparinger 3 Departementet: flygelederen Alt for 1 11 Norge 3 Én kontrollsentral 3 Færre og større innflygingskontroller 3 Sentral aktør i luftromsblokk 3 Må ta kraftige innsparinger 3 Departementet: Norges interesser styrer satsingen

Detaljer

FLYGE 2 LEDEREN. SKAL GRANSKE FLYGELEDERDØD NFFs STATISTIKK SKREMMER 16-21. flygeleder.no SATSER DIGITALT SKAL SPARE 368 MILLIONER STRAFFER VARSLERE

FLYGE 2 LEDEREN. SKAL GRANSKE FLYGELEDERDØD NFFs STATISTIKK SKREMMER 16-21. flygeleder.no SATSER DIGITALT SKAL SPARE 368 MILLIONER STRAFFER VARSLERE FLYGE 2 LEDEREN flygeleder.no 2014 6 12 22 SATSER DIGITALT SKAL SPARE 368 MILLIONER STRAFFER VARSLERE SKAL GRANSKE FLYGELEDERDØD NFFs STATISTIKK SKREMMER 16-21 LEDER Et spørsmål om død I ntet mer, intet

Detaljer

flygelederen Kontrollsentralene består SIDE 6

flygelederen Kontrollsentralene består SIDE 6 KEBNEKAISE: Rapporten klar SIDE 8 RØROS: Beklager permittering SIDE 18 AVINOR: Skiller ut flysikring SIDE 20 SPANIA: Svekker arbeidsvilkår SIDE 26 flygelederen 3 13 Kontrollsentralene består SIDE 6 KEBNEKAISE:

Detaljer

FLYGELEDEREN. Nr. 1 mars/april 2004. Faglig hjørne: LTT og helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel side 25 NORSK FLYGELEDERFORENING

FLYGELEDEREN. Nr. 1 mars/april 2004. Faglig hjørne: LTT og helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel side 25 NORSK FLYGELEDERFORENING NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION Flyplassbesøk i Latvia side 4 FLYGELEDEREN Nr. 1 mars/april 2004 Faglig hjørne: LTT og helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel

Detaljer

OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF:

OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF: Returadresse: FLYGELEDEREN Torpbakken 31, 7563 Malvik Famous Norwegian Flight International har kjørt en føljetong i sin humorspalte med forslag til nye fjes på Norwegians Boeing 737. Simen Staff, Trondheim

Detaljer

kansellerte fly på én uke

kansellerte fly på én uke 1 10 flygelederen EUROPA VIL UNNGÅ NYTT VULKANKAOS 100 000 kansellerte fly på én uke SIDE 6-17 UTDANNING: UTENRIKS: UNDAF: 13 nye på fire måneder SIDE 18 To års fengsel SIDE 32 Har imponert SIDE 20 flygelederen

Detaljer

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24 NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION IFATCA regionalt møte i Porto side 24 FLYGELEDEREN Nr. 4 Desember 2003 Rolf Skrede: AVINOR ett år side 3 I cockpit fra Flesland til

Detaljer

>>> Nyhetsbrev fra INFO-redaksjonen. Desember 2003. Forbannet SAS-flyger gikk fra jobben 6. Bryterfeil ga fem timers forsinkelse 6

>>> Nyhetsbrev fra INFO-redaksjonen. Desember 2003. Forbannet SAS-flyger gikk fra jobben 6. Bryterfeil ga fem timers forsinkelse 6 >>> Nyhetsbrev fra INFO-redaksjonen. Desember 2003 Hovedsak: Store omveltninger i næringen. Noen øker andre kutter! Forbannet SAS-flyger gikk fra jobben 6 Bryterfeil ga fem timers forsinkelse 6 Natta blir

Detaljer

flygelederen Sikkert nok? SIDE 6-8

flygelederen Sikkert nok? SIDE 6-8 VÆR OG VIND: Uværsskyer SIDE 9 COOPANS: Irland i førersetet SIDE 12 MØRE APP: Ny enhet SIDE 16 SAFETY: Ny gjennomgangshøyde SIDE 18 flygelederen 1 14 Sikkert nok? SIDE 6-8 VÆR OG VIND: Uværsskyer SIDE

Detaljer

flygelederen Sendt til NAV Avinor permitterte flygelederne på Røros under Widerøe-streiken.

flygelederen Sendt til NAV Avinor permitterte flygelederne på Røros under Widerøe-streiken. TJENESTEFORM: Oppgrader! SIDE 12 NATCON: Søker erstatning SIDE 16 SLETTEFJELL: Anken forkastet SIDE 13 SMÅFLY: Tilsynet med guide SIDE 17 flygelederen 2 13 Sendt til NAV Avinor permitterte flygelederne

Detaljer

På jobb i blåtimen. Jobber for blide passasjerer. Elite soldat som lufthavndirektør. Den nye reisemåten

På jobb i blåtimen. Jobber for blide passasjerer. Elite soldat som lufthavndirektør. Den nye reisemåten internmagasin nummer 4 / 2014 På jobb i blåtimen Jan Julius Onseng og Kjell Rune Karlsen er to av Avinors menn som holder Vadsø lufthavn i gang. Og de stoppes ikke av mørket. / 20-24 AKTUELT/ 6-15 / Jobber

Detaljer

Slik går det rundt. Les hva som gjør norsk luftfart lønnsom, og hvordan du er med på å påvirke den. / 25 35

Slik går det rundt. Les hva som gjør norsk luftfart lønnsom, og hvordan du er med på å påvirke den. / 25 35 internmagasin nummer 3 / 2014 Slik går det rundt Les hva som gjør norsk luftfart lønnsom, og hvordan du er med på å påvirke den. / 25 35 AKTUELT/ 6-15 / Oslo Lufthavn kan bli nordisk hub PORTRETT / 16-19

Detaljer

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet:

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet: 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2004 Årgang 9 Securitasgjest Randi Flesland s. 3 Portrettet: Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12 Leder Takk for tilliten Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer