Brukerhåndbok i Query/400

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok i Query/400"

Transkript

1 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5

2

3 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5

4 Copyright International Business Machines Corporation 2000, All rights resered.

5 Innhold Om Brukerhåndbok i Query/ ix Hem denne boken er beregnet på ix Del 1. Innføring i Query/ Kapittel 1. Ha er Query/400? Noen begreper i Query/ Filer, felt og postformater Definisjoner a spørringer Biblioteker i Query/ Hoedfunksjoner i Query/ Samkjøre spørringer og dokumenter Direkte samkjøring Samkjøring a kolonnelister Samkjøre likelydende dokumenter Kombinere samkjøring a kolonnelister og samkjøring a likelydende dokumenter Kapittel 2. Generell informasjon om bruk a Query/ Øelser i Query/ Arbeide i Query/ Aslutte arbeidet med Query/ Hordan du arbeider i Query/ Felt (forespørsler) og standarderdier Funksjonstaster Bruke lister Kommandoer i Query/ Menyen Spørrefunksjoner Skjermbildet Arbeide med spørringer Velge en oppgae Velge flere oppgaer Arbeide med en liste med spørringer Velge et bibliotek for spørringer Vise format for konstanter i Query/ Spørreprofilen Feilmeldinger i Query/ Endre spørringer Del 2. Definere og bruke definisjoner a spørringer i Query/ Kapittel 3. Lage en definisjon a en spørring Begynne å lage en definisjon a en spørring Alternatier for å definere spørringen Slik elger du Bla gjennom defineringsbilene Når du kommer tilbake til skjermbildet Definere spørringen Retningslinjer for spørringer Velge filer, poster og felt Anbefalt rekkefølge på oppgaer Kapittel 4. Oppgi filalg for en spørring Oppgi filalg Velge en fil Copyright IBM Corp. 2000, 2001 iii

6 Velge bibliotek Velge komponent eller postformat Velge flere filer Bekrefte algene Feilmeldinger på skjermbildet Oppgi filalg Velge filer på skjermbildet Velge fil Velge filkomponenter på skjermbildet Velge komponent Velge postformater på skjermbildet Velge postformat Vise alle algte filer på skjermbildet Vise filalg Kombinere filer Forskjellige typer kombinering Slik kombinerer du filer Regler for kombinering a filer Eksempler på kombinering a filer Oppgi rekkefølgen a sekundærfiler i kombinering med primærfil Vise alle kombineringstester Felt som mangler Når du elger filer Når du begynner å endre eller ise en spørring Kapittel 5. Definere resultatfelt Lage resultatfelt Nan på resultatfelt Uttrykk Numeriske uttrykk Tegnuttrykk Tegnfunksjoner Uttrykk for dato, klokkeslett og systemtid Vise konstantformater Aritmetiske operasjoner på dato, klokkeslett og systemtid Aritmetiske operasjoner på dato Aritmetiske operasjoner på klokkeslett Varigheter Funksjoner for dato, klokkeslett og systemtid CHAR-funksjonen DATE-funksjonen DAY-funksjonen DAYS-funksjonen HOUR-funksjonen MICROSECOND-funksjonen MINUTE-funksjonen MONTH-funksjonen SECOND-funksjonen TIME-funksjonen TIMESTAMP-funksjonen YEAR-funksjonen Andre funksjoner for dato, klokkeslett og systemtid Konertere datoformater Konertere datoen for utdata til en databasefil Konertere datoen for utdata til en skjerm eller skrier Generelle regler for å lage uttrykk Kolonneoerskrifter Lengde og antall desimaler Eksempel på hordan du definerer et resultatfelt Tilføye eller fjerne resultatfelt i Brukerhåndbok i Query/400 V5R1

7 Kapittel 6. Velge felt og oppgi rekkefølge La Query/400 elge felt og oppgi rekkefølge Hordan du elger felt og oppgir rekkefølge Kapittel 7. Velge poster La Query/400 elge poster Hordan du elger poster Sammenlikningsfelt Sammenlikningserdier Sammenlikningstester Bruke flere sammenlikningstester Tilføye og fjerne sammenlikninger Velge poster for en ahengig kolonneliste i OfficeVision Eksempel på samkjøring a en ahengig kolonneliste Regler og retningslinjer for samkjøring a likelydende dokumenter med ahengige kolonnelister 107 Kapittel 8. Velge sorteringsfelt La Query/400 agjøre rekkefølgen a postene Hordan du elger sorteringsfelt Andre hensyn Kapittel 9. Velge rangfølge La Query/400 elge en rangfølge Oppgi standard rangfølge Formålet med rangfølgen Rangfølge og CCSIDer Hordan rangfølgen irker inn på Query/ Hordan du elger en rangfølge Bruke heksadesimal rangfølge Bruke norsk rangfølge Definere din egen rangfølge Velge en konerteringstabell Velge systemets sorteringsrekkefølge Kapittel 10. Oppgi formatering a rapportkolonner Formatere kolonnene i spørrerapporten Kolonneastander Kolonneoerskrifter Lengde og antall desimaler Utelate felt fra en rapport Redigere numeriske felt Definere redigering a numeriske felt Beskrie redigering a numeriske felt Skjermbildet Oppgi skilletegn i felt med dato/klokkeslett Oppgi en redigeringskode Oppgi redigeringsord Kapittel 11. Velge utregningsfunksjoner for rapporter Forskjellige typer utregningsfunksjoner Utregning a kolonner Plassering a utregningserdier i kolonner Kapittel 12. Definere rapportbrudd Hordan du definerer et rapportbrudd Definere formatering a rapportbrudd Hoppe til ny side Innhold

8 Utelate utregninger Bruddtekst Kapittel 13. Velge type og form på utdata Hordan du går frem for å elge type og form på utdata Form på utdata Linjeflytting Grense for linjeflytting Post på en side Vise grenser for linjeflytting Definere utskrift til skrier Definere utdata til databasefil Hordan du bruker en eksisterende fildefinisjon for utdata Hordan du bygger en ny fildefinisjon for utdata Hordan du bruker en databasefil for utdata laget a Query/ Kapittel 14. Oppgi behandlingsalg Formålet med behandlingsalg Arunde erdier i numeriske felt Oerse feil i desimaldata Oerse adarsler om erstatningstegn Bruke rangfølge for alle sammenlikninger a tegn Kapittel 15. Aslutte og kjøre en spørring Aslutte definisjon a spørring Lagre en definisjon a spørring Kjøre en spørring Oppgi samkjøringsalternati for spørringer med samkjøring a tekst og data Kjøre en spørring med funksjonstasten F Kjøre en spørring fra menyen Spørrefunksjoner Kjøre en spørring fra skjermbildet Aslutte denne spørringen Kjøre en spørring fra skjermbildet Arbeide med spørringer Kjøre en spørring med kommandoen RUNQRY Kapittel 16. Arbeide med definisjoner a spørringer Endre en definisjon a en spørring Begynne endringene med å kopiere en definisjon a en spørring Ha slags endringer du kan gjøre Hensyn å ta når du endrer en spørring Kopiere en definisjon a en spørring Gi en definisjon a en spørring nytt nan Slette en definisjon a en spørring Vise en definisjon a en spørring Skrie ut en definisjon a en spørring Innholdet i en definisjon a en spørring Eksempel på utskrift a opplysninger om postformat for en spørring Del 3. Tilleggsinformasjon om Query/ Kapittel 17. Tilleggsinformasjon til programmerere Filer med andre postformater Fildeling Oerstyre databasefiler DBCS-felt og resultatfelt Kombinere filer Bruke *ALL i Brukerhåndbok i Query/400 V5R1

9 Bruke andre felt enn sorteringsfelt for rapportbrudd Lengde og antall desimaler i resultatfelt Tips for hordan du behandler lengde og desimaler Lengde og antall desimaler som brukes i interne numeriske beregninger Eksempel på hordan du øker desimalpresisjonen for resultatfelt Velge poster (ikke skille mellom store og små bokstaer i felt) Del 4. Tillegg Tillegg A. Forskjeller mellom Query/400 og Query/ Begreper Bruk Kommandoer Migrering Tillegg B. Øelser i Query/ Query/400-øelse: Lage en IDDU-definisjon Query/400-øelse: Lage en databasefil Query/400-øelse: Skrie inn data Query/400-øelse: Lage og kjøre en spørring Query/400-øelse: Lage en spørring Query/400-øelse: Endre en spørring Query/400-øelse: Lage en aansert spørring Tillegg C. Nyttige tips og fremgangsmåter Innledning til behandling i Query/ Tilgangsbaner etter sorteringsrekkefølge Tilgangsbaner for alg/utelatelse Tilgangsplaner Fildefinisjoner og data Fildefinisjoner Fildata Definere spørringer Ytelse ed utforming og endring a spørringer Definere resultatfelt Velge felt og oppgi rekkefølge Velge poster Velge sorteringsfelt Velge rangfølge Velge utregningsfunksjoner for rapporter Velge type og form på utdata Oppgi behandlingsalg Bruke kombineringsoperasjoner Tips for utføring a kombineringsoperasjoner Dierse tips og fremgangsmåter Satsis behandling Ytelsestilpassing Migreringshensyn N til N Query/400-statusmeldinger Meldinger i feilsøkingsmodus Tillegg D. Hordan unngå at brukere kjører spørringer interaktit Tillegg E. IDer for kodet tegnsett (CCSID) CCSID-merking CCSIDer og rangfølger Innhold ii

10 Språklige rangfølger CCSID-konerteringer for alternatier og funksjoner Vise en spørring Endre en spørring Få en liste oer objekter med tekst Definere en spørring Definere en rangfølge Få en formatliste eller liste oer komponenter med tekst Lagre en definisjon a spørring Kjøre en spørring Kjøre en standardspørring Velge poster ed kjøring Samkjøre data inn i Office-dokumenter CCSIDer og poster i definisjonen a spørringen CCSIDer og filalg CCSIDer og kombineringstester CCSIDer og uttrykk i resultatfelt CCSIDer og kolonneoerskrifter for resultatfelt CCSIDer og sorteringsfelt CCSIDer og postutelgelsestester CCSIDer og utregningsfunksjoner CCSIDer og formatering og redigering a kolonner CCSIDer og rapportbrudd CCSIDer og bruddtekst og sluttekst CCSIDer og forside, topptekster og bunntekster Hensyn edrørende CCSID-kompatibilitet Litteraturliste Stikkordregister iii Brukerhåndbok i Query/400 V5R1

11 Om Brukerhåndbok i Query/400 Query/400 er et hjelpeprogram for beslutningsstøtte som du kan bruke for å hente opplysninger fra databasen på AS/400. Denne boken beskrier hordan du kan bruke Query/400 for å elge, ordne og analysere informasjonen som ligger i en eller flere databasefiler når du skal lage rapporter og andre datafiler. Det kan hende du må slå opp i andre IBM-bøker for å få flere opplysninger om et bestemt emne. His du il se en liste oer hilke publikasjoner som omhandler samme emne som denne boken, kan du slå opp i Litteraturliste bak i boken. Hem denne boken er beregnet på Denne boken er beregnet på brukere som skal utarbeide spørrerapporter og behandle data på AS/400. Før du leser denne boken, bør du ære kjent med en del a presentasjonsmaterialet til AS/400. Det er ikke nødendig å ha spesielle kunnskaper om høyniåprogrammering for å kunne bruke Query/400. Copyright IBM Corp. 2000, 2001 ix

12 x Brukerhåndbok i Query/400 V5R1

13 Del 1. Innføring i Query/400 Kapittel 1. Ha er Query/400? Noen begreper i Query/ Filer, felt og postformater Felt for dobbeltbytetegnsett (DBCS) i Query/ Støtte for tegnsettet UCS2 niå 1 i Query/ Datadefinisjonsspråk og hjelpeprogrammer i Query/ Definisjoner a spørringer Biblioteker i Query/ Hoedfunksjoner i Query/ Samkjøre spørringer og dokumenter Direkte samkjøring Samkjøring a kolonnelister Samkjøre likelydende dokumenter Kombinere samkjøring a kolonnelister og samkjøring a likelydende dokumenter Kapittel 2. Generell informasjon om bruk a Query/ Øelser i Query/ Arbeide i Query/ Aslutte arbeidet med Query/ Hordan du arbeider i Query/ Felt (forespørsler) og standarderdier Funksjonstaster Kontrollere resultatet før du skrier ut spørrerapporten Skrie ut det du ser på skjermen Bruke lister Vise en liste Velge poster fra en liste Spesialerdier for biblioteker Kommandoer i Query/ Menyen Spørrefunksjoner Skjermbildet Arbeide med spørringer Velge en oppgae Velge samkjøring a tekst og data Velge en spørring og et bibliotek Velge flere oppgaer Arbeide med en liste med spørringer Velge en spørring fra en liste Delsett Oppgi begynnelsen a listen med spørringer Bruke F11 for å ise tilleggsinformasjon Velge et bibliotek for spørringer Andre hensyn Vise format for konstanter i Query/ Spørreprofilen Feilmeldinger i Query/ Endre spørringer Copyright IBM Corp. 2000,

14 2 Brukerhåndbok i Query/400 V5R1

15 Kapittel 1. Ha er Query/400? Query/400 er et IBM-lisensiert program og et hjelpeprogram for beslutningsstøtte som kan brukes til å få informasjon fra databasen i AS/400 (AS/400). Det kan hente informasjon fra alle databasefiler som er definert på systemet med databeskrielsesspesifikasjonene (DDS) til Operatisystem/400 (OS/400), OS/400 IDDU (Interactie Data Definition Utility), eller programmet IBM Structured Query Language/400 (DB2 UDB for iseries). His du skal lage rapporter eller filer, kan du også bruke Query til å elge ut, organisere og analysere data som er lagret i en eller flere databasefiler. Da lager du dine egne definisjoner a spørringer og kjører dem. Du kan også kjøre spørringer som du ikke har laget sel, eller kjøre en standardspørring mot en bestemt databasefil (ed hjelp a en spørring uten nan). Du oppgir hilke data spørringen skal hente frem, formatet på rapporten og om den skal ises på skjermen, skries ut eller sendes til en annen databasefil. Du kan bruke Query his du skal hente informasjon fra en enkelt fil eller fra en kombinasjon a opptil 32 filer. Du kan også elge ut alle feltene eller noen a dem, og organisere dem slik du il at de skal se ut på den typen utdataenhet du har algt. Du kan elge om du il ha med alle postene i utdataene, eller du kan elge ut noen enkeltposter ed hjelp a postutelgelsestester. Disse og andre funksjoner blir nøye beskreet senere i boken. Dette kapittelet begynner med en grunnleggende innføring i Query. Deretter tar det for seg de iktigste oppgaene du kan utføre med Query, for eksempel hordan du lager, iser eller kjører en spørring. Vi beskrier også funksjonene for samkjøring a tekst og data som kan benyttes a brukere a IBM OfficeVision, DisplayWrite 4 og DisplayWrite 5. Noen begreper i Query/400 Ved hjelp a bestemte funksjoner kan du organisere og lagre dataene, slik at du og andre brukere på systemet kan få det resultatet dere ønsker. De neste asnittene presenterer disse funksjonene, hordan du oppgir dem og hordan de brukes i Query. Du får også henisning til andre publikasjoner, der du kan lese mer om dette. Filer, felt og postformater Dataene blir organisert og lagret på systemet på forskjellige måter, hoedsakelig i form a databasefiler (anligis bare kalt filer). En fil inneholder egne informasjonsenheter som kalles poster, som igjen inneholder releante data. Her opplysning i en post kalles et felt. Organiseringen a feltene er definert i et postformat (anligis bare kalt format). Når du kjører en spørring for å lage en rapport, bruker Query filene, feltene og postformatene for å hente informasjon fra databasen. Informasjonen blir hentet i form a poster, som igjen blir brukt til å lage en spørrerapport. En fil som for eksempel heter NAVNADR, kan inneholde er gruppe poster der her a postene inneholder opplysninger om en ansatt (se figur 1 på side 4). Her post inneholder flere felt med nanet og adressen til en ansatt. Feltene i posten kan ha nan som NAVN, ADRESSE, POSTNR og STED. Rekkefølgen på feltene kan du oppgi i et postformat du også kaller NAVNADR. Copyright IBM Corp. 2000,

16 NAVN ADRESSE POSTNR STED Soleig Gustum Konalln OSLO 7 Per Chr. Grønn Rosen TRONDHEIM Nils Tomassen Duen SANDEFJORD Figur 1. Tre poster i filen NAVNADR (i postformatet NAVNADR) Du kan eentuelt ha et annet format, for eksempel kalt POSTSTED, for en fil som inneholder bare feltene ADRESSE, POSTNUMMER og STED (se figur 2). ADRESSE POSTNR STED Konalln OSLO 7 Rosen TRONDHEIM Duen SANDEFJORD Figur 2. Tre poster i filen POSTSTED (i postformatet POSTSTED) Query henter de dataene du oppgir fra de filene du elger, og bruker bestemte felt (og postformater) fra disse filene til å elge ut, sortere og foreta utregninger på dataene i den formen du oppgir. Programmet lager også spørrerapporter som inneholder data. Felt for dobbeltbytetegnsett (DBCS) i Query/400 Noen land bruker bildeskrift eller symbolske tegn i språket. His du skal legge inn slike data, må du bruke DBCS-felt. His språket ditt inneholder enkeltbytetegn i stedet for DBCS-tegn, inneholder ikke filene DBCS-data. Da trenger du ikke bry deg om eiledningen på systemet som gjelder DBCS-data. Merknader: 1. Du må ha en skjerm med DBCS-mulighet for å kunne ise DBCS-tegn riktig. 2. Query bruker disse nanginingsreglene for DBCS-data: tegndata heniser til både SBCS- og DBCS-tegndata. DBCS-data heniser til alle typer DBCS-data, iberegnet datatypene DBCS-data i parentes og DBCS-grafisk. DBCS-data i inkel heniser til datatypene DBCS-åpen, DBCS-enten, og DBCS-bare. Støtte for tegnsettet UCS2 niå 1 i Query/400 UCS2 niå 1 er en 16-biters koding for grafiske tegn. Når du drier forretninger i et internasjonalt miljø, har du beho for å skrie inn og behandle data fra flere språk. En liste med kundenan kan for eksempel inneholde tyske, greske, engelske og thailandske tegn som må skries ut eller ises samtidig på samme enhet. Query/400 behandler UCS2-grafikkdata på samme måte som GRAPHIC- eller VARGRAPHIC-data. Et felt for UCS2-grafikkdata er et felt for DBCS-grafikkdata som er kodet med en CCSID for UCS2. VARCHAR- og VARGRAPHIC-funksjonene hjelper deg når du skal skrie spørringer som inneholder UCS2-data. Datadefinisjonsspråk og hjelpeprogrammer i Query/400 Med Query kan du spørre etter data i filer som du lager med forskjellige datadefinisjonsspråk eller produkter. Sel om beskrielsen oenfor gjelder alle filene på systemet, er nanene eller begrepene du kan bruke, ahengig a hilket programmeringsspråk eller produkt (for eksempel IDDU, DDS og DB2 UDB for iseries) du benytter for å definere filene. 4 Brukerhåndbok i Query/400 V5R1

17 His du ikke er programmerer, men il lage en fil som du kan spørre etter fra Query eller OfficeVision, kan du lage en slik fil ed hjelp a IDDU. His en programmerer oppretter filen for deg, kan han/hun bruke IDDU, DDS og CL-kommandoer eller DB2 UDB for iseries. Legg merke til disse punktene: IDDU er et menystyrt hjelpeprogram som definerer filer, felt og postformater for å lagre disse definisjonene i en delkatalog og opprette filene så de kan brukes til å lagre data. En fil som er definert med IDDU, kan ha flere formater. Du finner mer informasjon om IDDU i boken IDDU Use. Med DFU (Data File Utility) kan du tilføye, endre og slette data i en databasefil. Du kan bruke DFU direkte, eller du kan bruke noen a funksjonene derfra ed å elge alternatiet Skrie inn data på skjermbildet Arbeide med databasefiler i IDDU. Du finner mer informasjon om DFU i boken ADTS/400: Data File Utility. CL og DDS bruker de samme termene og beskrielsene som IDDU, men de gir tilleggsmuligheter for filbehandling. Ved å bruke DDS- og CL-kommandoer, kan du definere og opprette fysiske og logiske filer for å oppgi hordan felt skal organiseres i filer. Fysiske filer inneholder datafelt lagret i poster. Det gjør ikke logiske filer. En fysisk fil inneholder minst ett postformat. Feltrekkefølgen i en fysisk fil agjør formatet for postene. Logiske filer gir et utsnitt a dataene som er lagret i en eller flere fysiske filer. En logisk fil inneholder ikke data. Det innebærer at du med en logisk fil kan se på informasjonen i poster som er lagret i fysiske filer, som om postene faktisk ar der. Dette kan du gjøre uten å måtte kopiere og lagre dataene på systemet i det logiske utsnittet (dera nanet logisk fil). En logisk fil kan bruke et delsett med felt fra en fysisk fil, en kombinasjon a alle eller noen a feltene i flere fysiske filer, eentuelt en kombinasjon a felt fra fysiske og andre logiske filer. Logiske kombifiler kan bare ha ett postformat, mens logiske filer som ikke kombinerer, kan ha flere. His du ønsker mer informasjon om fysiske filer, logiske filer, CL og DDS, kan du slå opp i boken CL Programming. DB2 UDB for iseries bruker relasjonsdatabaser. Dette innebærer at alle dataene blir mottatt i form a tabeller. På AS/400 blir DB2 UDB for iseries-objekter laget og edlikeholdt som AS/400-objekter. Tabellen nedenfor iser forholdet mellom termer i AS/400 og termer i relasjonsdatabaser i DB2 UDB for iseries: Term i AS/400 Bibliotek Fysisk fil Post Felt Logisk fil Term i DB2 UDB for iseries Database. Består a et bibliotek, en journal, en journalmottaker, en datakatalog og en katalog i DB2 UDB for iseries. En database grupperer relaterte objekter, slik at brukeren kan søke etter objekter på nan. Tabell. En samling a kolonner og rader. Rad. Den annrette delen a en tabell som inneholder serier med kolonner. Kolonne. Den annrette delen a en tabell som inneholder en datatype. Utsnitt. Et delsett med kolonner og rader i en eller flere tabeller. Definisjoner a spørringer Du bruker en spørring når du skal hente informasjon fra databasefiler for å lage en rapport. Filen eller filene som spørringen bruker for å hente opplysningene og beskrielsen a ha som skal gjøres med disse opplysningene, er definert og lagret i en definisjon a en spørring. En definisjon a en spørring er et objekt (med typen *QRYDFN) som inneholder alle opplysningene som spørringen trenger for å finne filene og for å bruke dem på den måten du har oppgitt og deretter lage det resultatet du forenter. For å lage en definisjon a en spørring går du gjennom en serie med skjermbilder hor du får beskjed om ha du skal gjøre for å definere og lagre definisjonen. Når du har definert spørringen (og til og med mens du definerer den), kan du kjøre den som en spørring slik at du får den rapporten du trenger. Kapittel 1. Ha er Query/400? 5

18 Biblioteker i Query/400 Et bibliotek er lagringsområdet på systemet for objekter inkludert definisjoner a spørringer og filene du bruker i Query/400. Når du arbeider med spørringer og filer, må du kanskje oppgi hilket bibliotek en bestemt spørring eller fil er lagret i. Hoedfunksjoner i Query/400 Utgangspunktet for alle oppgaer du kan utføre i Query, er skjermbildet Arbeide med spørringer og menyen Spørrefunksjoner. (Se figur 3.) Et annet iktig skjermbilde er Definere spørringen, der du begynner alle oppgaene i en definisjon a en spørring. På menyen Spørrefunksjoner kan du elge om du il arbeide med spørringer, kjøre eller slette en spørring, arbeide med filer eller utføre kontoroppgaer. På skjermbildet Arbeide med spørringer kan du utføre forskjellige oppgaer med en eller flere spørringer. Du kan lage, endre, ise, kopiere, slette eller kjøre en spørring, skrie ut en definisjon a en spørring eller samkjøre (ds. kombinere) spørringer med andre dokumenter. Menyen Spørrefunksjoner Skjermbildet Arbeide med spørringer Filer Kontoroppgaer Lage Endre Vise Kopiere Slette Kjøre spørring Skrie ut definisjonen Skjermbildet Definere spørringen Definisjon a spørring Rapportdefinisjon og utdata Aslutte definisjon Database Definisjon a spørring Oppgi filalg Definere resultatfelt Velge felt og oppgi rekkefølge Velge poster Velge sorteringsfelt Velge rangfølge Oppgi behandlingsalg Rapportdefinisjon a utdata 1. Rapportformat Rapportere rapportkolonner Definere og elge utregningsfunksjoner Definere rapportbrudd 2. Utdata Vise på skjermen Skrie ut Legge i databasefil Aslutte definisjonen Kjøre spørringen Lagre spørringen Vist Skreet ut Lagret RV2N402-0 Figur 3. Hoedoppgaer på menyen Spørrefunksjoner og skjermbildet Arbeide med spørringer 6 Brukerhåndbok i Query/400 V5R1

19 Samkjøre spørringer og dokumenter His du har tilgang til OfficeVision, DisplayWrite 4 eller DisplayWrite 5, kan du bruke et a dem sammen med Query for å samkjøre spørredata i tekstbehandlingsdokumenter. Spørredata kan samkjøres i dokumenter på tre måter: Direkte samkjøring (OfficeVision, DisplayWrite 4 eller DisplayWrite 5) Samkjøring a kolonnelister (bare i OfficeVision) Samkjøring a likelydende dokumenter (bare i OfficeVision) Nedenfor ser du figur 5, som iser de tre måtene spørredata kan samkjøres i dokumenter på, og figur 4, som iser skjermbildet Arbeide med spørringer. med spørringer Arbeide Velg og trykk på Enter. Alternati... _ 1=Lage, 2=Endre, 3=Kopiere, 4=Slette 5=Vise, 6=Direkte samkjøring 7=Kolonnelister, 8=Likelydende dok. Spørring... Nan, F4 for liste Bibliotek.... QGPL Nan, *LIBL, F4 for liste Figur 4. Skjermbildet Arbeide med spørringer (alle typer samkjøring a tekst og data) Kapittel 1. Ha er Query/400? 7

20 OfficeVision/400 eller DisplayWrite Arbeide med spørringer Kopiere Slette Lage Endre Vise Direkte samkjøring Kolonnelister Likelydende dokumenter Skjermbildet Definere spørringen Retur til OfficeVision/400 eller DisplayWrite Definisjon a spørring Definisjon a rapportoppsett Skjermbildet Aslutt samkjøring a data/tekst Direkte samkjøring I en direkte samkjøring kjører du en direkte spørring i databasen ut fra informasjonen som er definert i spørringen. RV2N401-0 Figur 5. Samkjøring a data fra en spørring med et dokument ed hjelp a direkte samkjøring, samkjøring a kolonnelister eller samkjøring a likelydende dokumenter. I OfficeVision får du frem spørrerapporten sammen med dokumentet på et delt redigeringsbilde. Du kan deretter kopiere rapporten (med oerskrifter og data) direkte inn i dokumentet du arbeider med. I DisplayWrite 4 og 5 blir spørrerapporten kopiert direkte inn i dokumentet der markøren står. Når du skal hente spørredata direkte inn i dokumentet du arbeider med, kan du bruke enten OfficeVision, DisplayWrite 4 eller DisplayWrite 5. Begynn på skjermbildene Arbeide med spørringer eller Aslutte samkjøring a data/tekst i Query, elg alternati 6 (Direkte samkjøring) og oppgi en spørring og et biblioteknan. Query kjører spørringen og returnerer spørrerapporten til dokumentet uten å bruke datafeltinstruksjoner. Rapporten inneholder aktuelle data fra en databasefil (eller flere), slik du oppga dem i spørringen. (Spørringen på databasefilen blir kjørt med en gang, ikke når dokumentet blir skreet ut.) 8 Brukerhåndbok i Query/400 V5R1

IBM Operasjonsnavigator

IBM Operasjonsnavigator Operasjonsnaigator Operasjonsnaigator Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. All rights resered. Innhold Kapittel 1. Ha er nytt i Operasjonsnaigator for V5R1?.................

Detaljer

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Brukerhåndbok

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Brukerhåndbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Brukerhåndbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Brukerhåndbok Merk: Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henist til,

Detaljer

NetVista N2200w, tynn klient for Windows-basert terminal standard 1.5 Brukerhåndbok

NetVista N2200w, tynn klient for Windows-basert terminal standard 1.5 Brukerhåndbok NetVista tynn klient NetVista N2200w, tynn klient for Windows-basert terminal standard 1.5 Brukerhåndbok Du kan se på og skrie ut oppdatert engelsk utgae fra http://www.ibm.com/nc/pubs SA15-4778-00 NetVista

Detaljer

iseries Innføring i iseries

iseries Innføring i iseries iseries Innføring i iseries iseries Innføring i iseries Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. All rights resered. Innhold Kapittel 1. Innføring i iseries 400..........................

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

LotusLive. LotusLive Administrasjonsveiledning

LotusLive. LotusLive Administrasjonsveiledning LotusLie LotusLie Administrasjonseiledning LotusLie LotusLie Administrasjonseiledning Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter, må du lese informasjonen i Merknader på side 83.

Detaljer

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, versjon 1.1

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, versjon 1.1 IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, ersjon 1.1 Resirkulering a maskinare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for afallshåndtering og skal behandles på en miljømessig tilfredsstillende

Detaljer

Veiledning og referanse

Veiledning og referanse IBM DB2 Cube Views Veiledning og referanse Versjon 8.2 SA15-4837-01 IBM DB2 Cube Views Veiledning og referanse Versjon 8.2 SA15-4837-01 Merk: Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet

Detaljer

ThinkCentre. Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427

ThinkCentre. Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinare Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinare Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 Resirkulering a maskinare Elektronisk

Detaljer

Referansehåndbok for NetVista N2200e Thin Client Express Juni 2000

Referansehåndbok for NetVista N2200e Thin Client Express Juni 2000 NetVista Thin Client Referansehåndbok for NetVista N2200e Thin Client Express Juni 2000 Den siste oppdateringen ligger på http://www.ibm.com/nc/pubs SA15-4797-00 NetVista Thin Client Referansehåndbok

Detaljer

LGU11005 A Naturfag 1 emne 1

LGU11005 A Naturfag 1 emne 1 Indiiduell skriftlig eksamen i LGU11005 A Naturfag 1 emne 1 ORDINÆR EKSAMEN: 4.12.2013 BOKMÅL Sensur faller innen: 6.1.2014 Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første irkedag etter sensurfrist,

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i REA2041 - Fysikk, 5.1.2009

Løsningsforslag til eksamen i REA2041 - Fysikk, 5.1.2009 Løsningsforslag til eksamen i EA04 - Fysikk, 5..009 Oppgae a) Klossen er i kontakt med sylinderen så lenge det irker en normalkraft N fra sylinderen på klossen og il forlate sylinderen i det N = 0. Summen

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Office 365 for bedrifter gir deg 2 muligheter for å lagre og dele dokumenter, OneDrive for Business og SharePoint Nettsteder. Her

Detaljer

iseries Innføring i Client Access Express

iseries Innføring i Client Access Express iseries Innføring i Client Access Express iseries Innføring i Client Access Express ii iseries: Innføring i Client Access Express Innhold Del 1. Innføring i Client Access Express.................... 1

Detaljer

Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition

Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition IBM DB2 Connect Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition Versjon 8.2 GA15-4820-01 IBM DB2 Connect Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition Versjon 8.2 GA15-4820-01 Før du bruker opplysningene

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Versjonsmerknader. Versjon 8.1 opprettingspakke 6

IBM DB2 Universal Database. Versjonsmerknader. Versjon 8.1 opprettingspakke 6 IBM DB Uniersal Database Versjonsmerknader Versjon 8. opprettingspakke IBM DB Uniersal Database Versjonsmerknader Versjon 8. opprettingspakke Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det

Detaljer

ActiveBuilder Brukermanual

ActiveBuilder Brukermanual ActiveBuilder Brukermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Versjon: R. 1.01 Språk: Norsk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Innhold: 1. INNLEDNING...2 2. HURTIGSTART...3 3. OPPBYGGINGEN

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

1. Innføring i bruk av MySQL Query Browser

1. Innføring i bruk av MySQL Query Browser Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Innføring i bruk av MySQL Query Browser Kjell Toft Hansen 28.02.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV338D Databaseadministrasjon 1. Innføring

Detaljer

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo er et Windows (98/NT/2000/Vista/Win7/Win8) program som holder orden på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: OneDrive er ditt private hjørnet av SharePoint. Hver bruker får 10TB med egen lagringsplass. Bruk den når dokumentene er mest for deg. Bruker du OneDrive for Business

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition

Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA15-4842-01 IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA15-4842-01

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Hurtigreferanse. ThinkCentre

Hurtigreferanse. ThinkCentre ThinkCentre Hurtigreferanse Inneholder: - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garanti og andre merknader - Konfigurasjon - Programaregjenoppretting - Problemløsing og feilsøking - Hjelp og serice fra IBM -

Detaljer

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning Hva er et regneark? Vi bruker regneark til å sortere data, gjøre beregninger og lage diagrammer. I denne manualen finner du veiledning til hvordan du kan bruke regneark. Et regneark består av celler som

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Kapittel 1. YourCo-scenarioet

Kapittel 1. YourCo-scenarioet Kapittel 1. YourCo-scenarioet I 1997 opprettet YourCo Financial et nettsted. Nettstedet inneholder opplysninger om bedriften, hor hoedkontoret ar plassert, åpningstider, og en ny funksjon hordan firmaet

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Tegnbaserte skjermer via Telnet

Tegnbaserte skjermer via Telnet Tegnbaserte skjermer via Telnet Brukerhåndbok Oppdatert: 2004-12-28 2004-12-28: Nye skjermbilder og små justeringer. Dette dokumentet har tidligere vært navngitt som: "BIBSYS-grensesnittet: Tegnbaserte

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven

Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven lørdag 19. okt 2013 Arne Maus Obligatorisk oppgave 4 Gulbrand Grås husleiesystem I denne oppgaven skal vi se på hans studenthus Utsyn. Utsyn består av 3 etasjer,

Detaljer

Hurtigtaster MS Excel

Hurtigtaster MS Excel Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten TAST CTRL+SKIFT+( CTRL+SKIFT+) CTRL+SKIFT+& CTRL+SKIFT_ CTRL+SKIFT+~ CTRL+SKIFT+$ CTRL+SKIFT+% CTRL+SKIFT+^ CTRL+SKIFT+# CTRL+SKIFT+@ CTRL+SKIFT+!

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Introduksjon Vi begynner med å bygge en enkel datamaskin. Etter å ha brukt litt tid på å bli kjent med hvordan datamaskinen virker, bruker vi den

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19 2009-10-20 Ansattportal Versjon 3.2.19 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.2.19... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Passordkontroll

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare

Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare Innhold Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare Bruksanvisning programvare...2 Hovedmeny:...2 Innstillinger:...3 Velg testpersoner:...4 Enkel sprinttest:...5 Hurtigtaster:...5 Agilitytest:...6 Repetert

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Skan For å skanne en strekkode Space Mellomrom S1 For numerisk tastatur: Lar deg trykke en bokstav. For vanlig tastatur: Bytte mellom små og store bokstaver.

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er:

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er: Brukerveiledning Miljøportalen Versjon 3, fra og med rapporteringsperiode 201006 Brukerveiledning 201006 Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.09.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.4 og Altinn Monitor 2.6.5...2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Ny rutine for levering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

SafeUse 6.2.0 Build 2014-12-18

SafeUse 6.2.0 Build 2014-12-18 RELEASE NOTES SafeUse 6.2.0 Build 2014-12-18 Versjon 6.2.0 tilbyr ny og viktig funksjonalitet. De viktigste endringene er ny etikett og verneblad modul, samt utvidelse av multidokument støtten. Nyheter

Detaljer

Obligatorisk oppgave nr. 3 (av 4) i INF1000, våren 2006

Obligatorisk oppgave nr. 3 (av 4) i INF1000, våren 2006 Obligatorisk oppgave nr. 3 (av 4) i INF1000, våren 2006 Advarsel Etter forelesningen 6. mars har vi gjennomgått alt stoffet som trengs for å løse oppgaven. Du kan imidlertid godt starte arbeidet allerede

Detaljer

1. Finn klassene (hvilke objekter er det i problemet) 1. Dataene som beskriver problemet (hvilke objekter har vi og hvor mange klasser er det?

1. Finn klassene (hvilke objekter er det i problemet) 1. Dataene som beskriver problemet (hvilke objekter har vi og hvor mange klasser er det? Obligatorisk oppgave 3 Gulbrand Grås husleiesystem Oblig 3hus litt mer tips enn i oppgaven I denne oppgaven skal vi se på hans studenthus Utsyn. Utsyn består av 3 etasjer, nummerert fra -3. I hver etasje

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Rapporter Versjon 3.0 Opprettet 15.05.2005 av Pål Guddal Sist endret 23.01.2007 av André Teig Bli kjent med Bokart- Rapporter Side 2 Hva er filter, og hva brukes de til? Filter

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Rapporter. Versjon 2 Helse og Velferd - Norge Stasjonsgata 37, NO-1820 Spydeberg - Tlf: + 47 90 12 45 50, Faks: + 47 69 83 87 10 - www.tietoenator.com Bli kjent med Bokart-

Detaljer

En kort innføring i Lotte-Typehushold

En kort innføring i Lotte-Typehushold En kort innføring i Lotte-Typehushold Det forutsettes at du har kjennskap til ordinær Lotte dvs. Lotte-Trygd og Lotte-Skatt. Dvs. du må vite hva en skatteregel er og en skatterutine er og hvor du kan finne

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: 16 Excel triks det er smart å kunne Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

1. SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon

1. SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon Stein Meisingseth 15.10.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: 16 Excel triks det er smart å kunne Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Læringsmål og pensum. En større case. Mål Lære å lage større og sammensatte programmer Pensum Kapitlene 1-9 og 12.

Læringsmål og pensum. En større case. Mål Lære å lage større og sammensatte programmer Pensum Kapitlene 1-9 og 12. 1 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Programmering: En større case Professor Alf Inge Wang 2 Læringsmål og pensum Mål Lære å lage større og sammensatte programmer Pensum Kapitlene 1-9 og 12. 3 Sette

Detaljer

Fysikkolympiaden 1. runde 24. oktober 4. november 2016

Fysikkolympiaden 1. runde 24. oktober 4. november 2016 Norsk Fysikklærerforening i samarbeid med Skolelaboratoriet Uniersitetet i Oslo Fysikkolympiaden 1. runde 4. oktober 4. noember 016 Hjelpemidler: Tabell og formelsamlinger i fysikk og matematikk Lommeregner

Detaljer

Miniverden og ER- modell

Miniverden og ER- modell TDT4145 Datamodellering og databasesystemer SQL- oppgave 1 Miniverden og ER- modell Vi tar utgangspunkt i en enkel modell for en pizza- restaurant, der følgende ER- diagram beskriver databasen: Relasjonsdatabase-

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Labquality/NKK ELEKTRONISK RESULTATSKJEMA VIA INTERNET. Åpning av skjemaet. Logg inn på Participant services. Velg resultatskjemaet

Labquality/NKK ELEKTRONISK RESULTATSKJEMA VIA INTERNET. Åpning av skjemaet. Logg inn på Participant services. Velg resultatskjemaet ELEKTRONISK RESULTATSKJEMA VIA INTERNET Åpning av skjemaet Logg inn på Participant services 1. Åpne internett leseren din (IE7 eller senere er den mest egnede nettleseren) 2. Skriv i adressefeltet: http://www.labquality.fi

Detaljer

Formål: Velge hva som skal kopieres, formel/verdi/format/etc Metode: Kopier som vanlig, lim inn utvalg

Formål: Velge hva som skal kopieres, formel/verdi/format/etc Metode: Kopier som vanlig, lim inn utvalg Videregående Excel Avansert Formatering Betinget formatering: Formål: følge med sentrale verdier i en regnearkmodell. Celler i merket område blir formatert avhengig av hvilken verdi den inneholder. For

Detaljer

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Første samling Irene Beyer Log Høsten 2012 IKT for tospråklig bachelor Grunnleggende ferdigheter i LK06 «Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Kapittel 21: Minne og variabler

Kapittel 21: Minne og variabler Kapittel 21: Minne og variabler 21 Introduksjon til minne og variabler... 334 Kontrollere og tilbakestille minnet... 337 Vise VAR-LINK-skjermbildet... 338 Manipulere variabler og mapper med VAR-LINK...

Detaljer

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet:

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet: Workaround for DFS Administrasjonssystem og Windows Vista NB! Dette er IKKE en installasjon av systemet, men en måte for å få det til å virke på Windows Vista. Denne veiledningen er laget for litt avanserte

Detaljer

Excel Dan S. Lagergren

Excel Dan S. Lagergren Excel 2007 Dan S. Lagergren 1 Temaer for dagen Automatiske lister Formatering av regneark Sortering og filtrering Formelbruk Grafer Utskrift 2 Har du hentet eksempelfila? Gå til: http://www.ntnu.no/lynkurs/09/excel

Detaljer

1. SQL datadefinisjon og manipulering

1. SQL datadefinisjon og manipulering Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag SQL datadefinisjon og manipulering Tore Mallaug 7.10.2008 Lærestoffet er utviklet for faget Databaser 1. SQL datadefinisjon og manipulering

Detaljer

Planlegge, installere og konfigurere Host On-Demand

Planlegge, installere og konfigurere Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand ersjon 11.0 Planlegge, installere og konfigurere Host On-Demand SA15-4896-00 IBM Rational Host On-Demand ersjon 11.0 Planlegge, installere og konfigurere Host On-Demand SA15-4896-00

Detaljer