Brukerhåndbok i Query/400

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok i Query/400"

Transkript

1 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5

2

3 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5

4 Copyright International Business Machines Corporation 2000, All rights resered.

5 Innhold Om Brukerhåndbok i Query/ ix Hem denne boken er beregnet på ix Del 1. Innføring i Query/ Kapittel 1. Ha er Query/400? Noen begreper i Query/ Filer, felt og postformater Definisjoner a spørringer Biblioteker i Query/ Hoedfunksjoner i Query/ Samkjøre spørringer og dokumenter Direkte samkjøring Samkjøring a kolonnelister Samkjøre likelydende dokumenter Kombinere samkjøring a kolonnelister og samkjøring a likelydende dokumenter Kapittel 2. Generell informasjon om bruk a Query/ Øelser i Query/ Arbeide i Query/ Aslutte arbeidet med Query/ Hordan du arbeider i Query/ Felt (forespørsler) og standarderdier Funksjonstaster Bruke lister Kommandoer i Query/ Menyen Spørrefunksjoner Skjermbildet Arbeide med spørringer Velge en oppgae Velge flere oppgaer Arbeide med en liste med spørringer Velge et bibliotek for spørringer Vise format for konstanter i Query/ Spørreprofilen Feilmeldinger i Query/ Endre spørringer Del 2. Definere og bruke definisjoner a spørringer i Query/ Kapittel 3. Lage en definisjon a en spørring Begynne å lage en definisjon a en spørring Alternatier for å definere spørringen Slik elger du Bla gjennom defineringsbilene Når du kommer tilbake til skjermbildet Definere spørringen Retningslinjer for spørringer Velge filer, poster og felt Anbefalt rekkefølge på oppgaer Kapittel 4. Oppgi filalg for en spørring Oppgi filalg Velge en fil Copyright IBM Corp. 2000, 2001 iii

6 Velge bibliotek Velge komponent eller postformat Velge flere filer Bekrefte algene Feilmeldinger på skjermbildet Oppgi filalg Velge filer på skjermbildet Velge fil Velge filkomponenter på skjermbildet Velge komponent Velge postformater på skjermbildet Velge postformat Vise alle algte filer på skjermbildet Vise filalg Kombinere filer Forskjellige typer kombinering Slik kombinerer du filer Regler for kombinering a filer Eksempler på kombinering a filer Oppgi rekkefølgen a sekundærfiler i kombinering med primærfil Vise alle kombineringstester Felt som mangler Når du elger filer Når du begynner å endre eller ise en spørring Kapittel 5. Definere resultatfelt Lage resultatfelt Nan på resultatfelt Uttrykk Numeriske uttrykk Tegnuttrykk Tegnfunksjoner Uttrykk for dato, klokkeslett og systemtid Vise konstantformater Aritmetiske operasjoner på dato, klokkeslett og systemtid Aritmetiske operasjoner på dato Aritmetiske operasjoner på klokkeslett Varigheter Funksjoner for dato, klokkeslett og systemtid CHAR-funksjonen DATE-funksjonen DAY-funksjonen DAYS-funksjonen HOUR-funksjonen MICROSECOND-funksjonen MINUTE-funksjonen MONTH-funksjonen SECOND-funksjonen TIME-funksjonen TIMESTAMP-funksjonen YEAR-funksjonen Andre funksjoner for dato, klokkeslett og systemtid Konertere datoformater Konertere datoen for utdata til en databasefil Konertere datoen for utdata til en skjerm eller skrier Generelle regler for å lage uttrykk Kolonneoerskrifter Lengde og antall desimaler Eksempel på hordan du definerer et resultatfelt Tilføye eller fjerne resultatfelt i Brukerhåndbok i Query/400 V5R1

7 Kapittel 6. Velge felt og oppgi rekkefølge La Query/400 elge felt og oppgi rekkefølge Hordan du elger felt og oppgir rekkefølge Kapittel 7. Velge poster La Query/400 elge poster Hordan du elger poster Sammenlikningsfelt Sammenlikningserdier Sammenlikningstester Bruke flere sammenlikningstester Tilføye og fjerne sammenlikninger Velge poster for en ahengig kolonneliste i OfficeVision Eksempel på samkjøring a en ahengig kolonneliste Regler og retningslinjer for samkjøring a likelydende dokumenter med ahengige kolonnelister 107 Kapittel 8. Velge sorteringsfelt La Query/400 agjøre rekkefølgen a postene Hordan du elger sorteringsfelt Andre hensyn Kapittel 9. Velge rangfølge La Query/400 elge en rangfølge Oppgi standard rangfølge Formålet med rangfølgen Rangfølge og CCSIDer Hordan rangfølgen irker inn på Query/ Hordan du elger en rangfølge Bruke heksadesimal rangfølge Bruke norsk rangfølge Definere din egen rangfølge Velge en konerteringstabell Velge systemets sorteringsrekkefølge Kapittel 10. Oppgi formatering a rapportkolonner Formatere kolonnene i spørrerapporten Kolonneastander Kolonneoerskrifter Lengde og antall desimaler Utelate felt fra en rapport Redigere numeriske felt Definere redigering a numeriske felt Beskrie redigering a numeriske felt Skjermbildet Oppgi skilletegn i felt med dato/klokkeslett Oppgi en redigeringskode Oppgi redigeringsord Kapittel 11. Velge utregningsfunksjoner for rapporter Forskjellige typer utregningsfunksjoner Utregning a kolonner Plassering a utregningserdier i kolonner Kapittel 12. Definere rapportbrudd Hordan du definerer et rapportbrudd Definere formatering a rapportbrudd Hoppe til ny side Innhold

8 Utelate utregninger Bruddtekst Kapittel 13. Velge type og form på utdata Hordan du går frem for å elge type og form på utdata Form på utdata Linjeflytting Grense for linjeflytting Post på en side Vise grenser for linjeflytting Definere utskrift til skrier Definere utdata til databasefil Hordan du bruker en eksisterende fildefinisjon for utdata Hordan du bygger en ny fildefinisjon for utdata Hordan du bruker en databasefil for utdata laget a Query/ Kapittel 14. Oppgi behandlingsalg Formålet med behandlingsalg Arunde erdier i numeriske felt Oerse feil i desimaldata Oerse adarsler om erstatningstegn Bruke rangfølge for alle sammenlikninger a tegn Kapittel 15. Aslutte og kjøre en spørring Aslutte definisjon a spørring Lagre en definisjon a spørring Kjøre en spørring Oppgi samkjøringsalternati for spørringer med samkjøring a tekst og data Kjøre en spørring med funksjonstasten F Kjøre en spørring fra menyen Spørrefunksjoner Kjøre en spørring fra skjermbildet Aslutte denne spørringen Kjøre en spørring fra skjermbildet Arbeide med spørringer Kjøre en spørring med kommandoen RUNQRY Kapittel 16. Arbeide med definisjoner a spørringer Endre en definisjon a en spørring Begynne endringene med å kopiere en definisjon a en spørring Ha slags endringer du kan gjøre Hensyn å ta når du endrer en spørring Kopiere en definisjon a en spørring Gi en definisjon a en spørring nytt nan Slette en definisjon a en spørring Vise en definisjon a en spørring Skrie ut en definisjon a en spørring Innholdet i en definisjon a en spørring Eksempel på utskrift a opplysninger om postformat for en spørring Del 3. Tilleggsinformasjon om Query/ Kapittel 17. Tilleggsinformasjon til programmerere Filer med andre postformater Fildeling Oerstyre databasefiler DBCS-felt og resultatfelt Kombinere filer Bruke *ALL i Brukerhåndbok i Query/400 V5R1

9 Bruke andre felt enn sorteringsfelt for rapportbrudd Lengde og antall desimaler i resultatfelt Tips for hordan du behandler lengde og desimaler Lengde og antall desimaler som brukes i interne numeriske beregninger Eksempel på hordan du øker desimalpresisjonen for resultatfelt Velge poster (ikke skille mellom store og små bokstaer i felt) Del 4. Tillegg Tillegg A. Forskjeller mellom Query/400 og Query/ Begreper Bruk Kommandoer Migrering Tillegg B. Øelser i Query/ Query/400-øelse: Lage en IDDU-definisjon Query/400-øelse: Lage en databasefil Query/400-øelse: Skrie inn data Query/400-øelse: Lage og kjøre en spørring Query/400-øelse: Lage en spørring Query/400-øelse: Endre en spørring Query/400-øelse: Lage en aansert spørring Tillegg C. Nyttige tips og fremgangsmåter Innledning til behandling i Query/ Tilgangsbaner etter sorteringsrekkefølge Tilgangsbaner for alg/utelatelse Tilgangsplaner Fildefinisjoner og data Fildefinisjoner Fildata Definere spørringer Ytelse ed utforming og endring a spørringer Definere resultatfelt Velge felt og oppgi rekkefølge Velge poster Velge sorteringsfelt Velge rangfølge Velge utregningsfunksjoner for rapporter Velge type og form på utdata Oppgi behandlingsalg Bruke kombineringsoperasjoner Tips for utføring a kombineringsoperasjoner Dierse tips og fremgangsmåter Satsis behandling Ytelsestilpassing Migreringshensyn N til N Query/400-statusmeldinger Meldinger i feilsøkingsmodus Tillegg D. Hordan unngå at brukere kjører spørringer interaktit Tillegg E. IDer for kodet tegnsett (CCSID) CCSID-merking CCSIDer og rangfølger Innhold ii

10 Språklige rangfølger CCSID-konerteringer for alternatier og funksjoner Vise en spørring Endre en spørring Få en liste oer objekter med tekst Definere en spørring Definere en rangfølge Få en formatliste eller liste oer komponenter med tekst Lagre en definisjon a spørring Kjøre en spørring Kjøre en standardspørring Velge poster ed kjøring Samkjøre data inn i Office-dokumenter CCSIDer og poster i definisjonen a spørringen CCSIDer og filalg CCSIDer og kombineringstester CCSIDer og uttrykk i resultatfelt CCSIDer og kolonneoerskrifter for resultatfelt CCSIDer og sorteringsfelt CCSIDer og postutelgelsestester CCSIDer og utregningsfunksjoner CCSIDer og formatering og redigering a kolonner CCSIDer og rapportbrudd CCSIDer og bruddtekst og sluttekst CCSIDer og forside, topptekster og bunntekster Hensyn edrørende CCSID-kompatibilitet Litteraturliste Stikkordregister iii Brukerhåndbok i Query/400 V5R1

11 Om Brukerhåndbok i Query/400 Query/400 er et hjelpeprogram for beslutningsstøtte som du kan bruke for å hente opplysninger fra databasen på AS/400. Denne boken beskrier hordan du kan bruke Query/400 for å elge, ordne og analysere informasjonen som ligger i en eller flere databasefiler når du skal lage rapporter og andre datafiler. Det kan hende du må slå opp i andre IBM-bøker for å få flere opplysninger om et bestemt emne. His du il se en liste oer hilke publikasjoner som omhandler samme emne som denne boken, kan du slå opp i Litteraturliste bak i boken. Hem denne boken er beregnet på Denne boken er beregnet på brukere som skal utarbeide spørrerapporter og behandle data på AS/400. Før du leser denne boken, bør du ære kjent med en del a presentasjonsmaterialet til AS/400. Det er ikke nødendig å ha spesielle kunnskaper om høyniåprogrammering for å kunne bruke Query/400. Copyright IBM Corp. 2000, 2001 ix

12 x Brukerhåndbok i Query/400 V5R1

13 Del 1. Innføring i Query/400 Kapittel 1. Ha er Query/400? Noen begreper i Query/ Filer, felt og postformater Felt for dobbeltbytetegnsett (DBCS) i Query/ Støtte for tegnsettet UCS2 niå 1 i Query/ Datadefinisjonsspråk og hjelpeprogrammer i Query/ Definisjoner a spørringer Biblioteker i Query/ Hoedfunksjoner i Query/ Samkjøre spørringer og dokumenter Direkte samkjøring Samkjøring a kolonnelister Samkjøre likelydende dokumenter Kombinere samkjøring a kolonnelister og samkjøring a likelydende dokumenter Kapittel 2. Generell informasjon om bruk a Query/ Øelser i Query/ Arbeide i Query/ Aslutte arbeidet med Query/ Hordan du arbeider i Query/ Felt (forespørsler) og standarderdier Funksjonstaster Kontrollere resultatet før du skrier ut spørrerapporten Skrie ut det du ser på skjermen Bruke lister Vise en liste Velge poster fra en liste Spesialerdier for biblioteker Kommandoer i Query/ Menyen Spørrefunksjoner Skjermbildet Arbeide med spørringer Velge en oppgae Velge samkjøring a tekst og data Velge en spørring og et bibliotek Velge flere oppgaer Arbeide med en liste med spørringer Velge en spørring fra en liste Delsett Oppgi begynnelsen a listen med spørringer Bruke F11 for å ise tilleggsinformasjon Velge et bibliotek for spørringer Andre hensyn Vise format for konstanter i Query/ Spørreprofilen Feilmeldinger i Query/ Endre spørringer Copyright IBM Corp. 2000,

14 2 Brukerhåndbok i Query/400 V5R1

15 Kapittel 1. Ha er Query/400? Query/400 er et IBM-lisensiert program og et hjelpeprogram for beslutningsstøtte som kan brukes til å få informasjon fra databasen i AS/400 (AS/400). Det kan hente informasjon fra alle databasefiler som er definert på systemet med databeskrielsesspesifikasjonene (DDS) til Operatisystem/400 (OS/400), OS/400 IDDU (Interactie Data Definition Utility), eller programmet IBM Structured Query Language/400 (DB2 UDB for iseries). His du skal lage rapporter eller filer, kan du også bruke Query til å elge ut, organisere og analysere data som er lagret i en eller flere databasefiler. Da lager du dine egne definisjoner a spørringer og kjører dem. Du kan også kjøre spørringer som du ikke har laget sel, eller kjøre en standardspørring mot en bestemt databasefil (ed hjelp a en spørring uten nan). Du oppgir hilke data spørringen skal hente frem, formatet på rapporten og om den skal ises på skjermen, skries ut eller sendes til en annen databasefil. Du kan bruke Query his du skal hente informasjon fra en enkelt fil eller fra en kombinasjon a opptil 32 filer. Du kan også elge ut alle feltene eller noen a dem, og organisere dem slik du il at de skal se ut på den typen utdataenhet du har algt. Du kan elge om du il ha med alle postene i utdataene, eller du kan elge ut noen enkeltposter ed hjelp a postutelgelsestester. Disse og andre funksjoner blir nøye beskreet senere i boken. Dette kapittelet begynner med en grunnleggende innføring i Query. Deretter tar det for seg de iktigste oppgaene du kan utføre med Query, for eksempel hordan du lager, iser eller kjører en spørring. Vi beskrier også funksjonene for samkjøring a tekst og data som kan benyttes a brukere a IBM OfficeVision, DisplayWrite 4 og DisplayWrite 5. Noen begreper i Query/400 Ved hjelp a bestemte funksjoner kan du organisere og lagre dataene, slik at du og andre brukere på systemet kan få det resultatet dere ønsker. De neste asnittene presenterer disse funksjonene, hordan du oppgir dem og hordan de brukes i Query. Du får også henisning til andre publikasjoner, der du kan lese mer om dette. Filer, felt og postformater Dataene blir organisert og lagret på systemet på forskjellige måter, hoedsakelig i form a databasefiler (anligis bare kalt filer). En fil inneholder egne informasjonsenheter som kalles poster, som igjen inneholder releante data. Her opplysning i en post kalles et felt. Organiseringen a feltene er definert i et postformat (anligis bare kalt format). Når du kjører en spørring for å lage en rapport, bruker Query filene, feltene og postformatene for å hente informasjon fra databasen. Informasjonen blir hentet i form a poster, som igjen blir brukt til å lage en spørrerapport. En fil som for eksempel heter NAVNADR, kan inneholde er gruppe poster der her a postene inneholder opplysninger om en ansatt (se figur 1 på side 4). Her post inneholder flere felt med nanet og adressen til en ansatt. Feltene i posten kan ha nan som NAVN, ADRESSE, POSTNR og STED. Rekkefølgen på feltene kan du oppgi i et postformat du også kaller NAVNADR. Copyright IBM Corp. 2000,

16 NAVN ADRESSE POSTNR STED Soleig Gustum Konalln OSLO 7 Per Chr. Grønn Rosen TRONDHEIM Nils Tomassen Duen SANDEFJORD Figur 1. Tre poster i filen NAVNADR (i postformatet NAVNADR) Du kan eentuelt ha et annet format, for eksempel kalt POSTSTED, for en fil som inneholder bare feltene ADRESSE, POSTNUMMER og STED (se figur 2). ADRESSE POSTNR STED Konalln OSLO 7 Rosen TRONDHEIM Duen SANDEFJORD Figur 2. Tre poster i filen POSTSTED (i postformatet POSTSTED) Query henter de dataene du oppgir fra de filene du elger, og bruker bestemte felt (og postformater) fra disse filene til å elge ut, sortere og foreta utregninger på dataene i den formen du oppgir. Programmet lager også spørrerapporter som inneholder data. Felt for dobbeltbytetegnsett (DBCS) i Query/400 Noen land bruker bildeskrift eller symbolske tegn i språket. His du skal legge inn slike data, må du bruke DBCS-felt. His språket ditt inneholder enkeltbytetegn i stedet for DBCS-tegn, inneholder ikke filene DBCS-data. Da trenger du ikke bry deg om eiledningen på systemet som gjelder DBCS-data. Merknader: 1. Du må ha en skjerm med DBCS-mulighet for å kunne ise DBCS-tegn riktig. 2. Query bruker disse nanginingsreglene for DBCS-data: tegndata heniser til både SBCS- og DBCS-tegndata. DBCS-data heniser til alle typer DBCS-data, iberegnet datatypene DBCS-data i parentes og DBCS-grafisk. DBCS-data i inkel heniser til datatypene DBCS-åpen, DBCS-enten, og DBCS-bare. Støtte for tegnsettet UCS2 niå 1 i Query/400 UCS2 niå 1 er en 16-biters koding for grafiske tegn. Når du drier forretninger i et internasjonalt miljø, har du beho for å skrie inn og behandle data fra flere språk. En liste med kundenan kan for eksempel inneholde tyske, greske, engelske og thailandske tegn som må skries ut eller ises samtidig på samme enhet. Query/400 behandler UCS2-grafikkdata på samme måte som GRAPHIC- eller VARGRAPHIC-data. Et felt for UCS2-grafikkdata er et felt for DBCS-grafikkdata som er kodet med en CCSID for UCS2. VARCHAR- og VARGRAPHIC-funksjonene hjelper deg når du skal skrie spørringer som inneholder UCS2-data. Datadefinisjonsspråk og hjelpeprogrammer i Query/400 Med Query kan du spørre etter data i filer som du lager med forskjellige datadefinisjonsspråk eller produkter. Sel om beskrielsen oenfor gjelder alle filene på systemet, er nanene eller begrepene du kan bruke, ahengig a hilket programmeringsspråk eller produkt (for eksempel IDDU, DDS og DB2 UDB for iseries) du benytter for å definere filene. 4 Brukerhåndbok i Query/400 V5R1

17 His du ikke er programmerer, men il lage en fil som du kan spørre etter fra Query eller OfficeVision, kan du lage en slik fil ed hjelp a IDDU. His en programmerer oppretter filen for deg, kan han/hun bruke IDDU, DDS og CL-kommandoer eller DB2 UDB for iseries. Legg merke til disse punktene: IDDU er et menystyrt hjelpeprogram som definerer filer, felt og postformater for å lagre disse definisjonene i en delkatalog og opprette filene så de kan brukes til å lagre data. En fil som er definert med IDDU, kan ha flere formater. Du finner mer informasjon om IDDU i boken IDDU Use. Med DFU (Data File Utility) kan du tilføye, endre og slette data i en databasefil. Du kan bruke DFU direkte, eller du kan bruke noen a funksjonene derfra ed å elge alternatiet Skrie inn data på skjermbildet Arbeide med databasefiler i IDDU. Du finner mer informasjon om DFU i boken ADTS/400: Data File Utility. CL og DDS bruker de samme termene og beskrielsene som IDDU, men de gir tilleggsmuligheter for filbehandling. Ved å bruke DDS- og CL-kommandoer, kan du definere og opprette fysiske og logiske filer for å oppgi hordan felt skal organiseres i filer. Fysiske filer inneholder datafelt lagret i poster. Det gjør ikke logiske filer. En fysisk fil inneholder minst ett postformat. Feltrekkefølgen i en fysisk fil agjør formatet for postene. Logiske filer gir et utsnitt a dataene som er lagret i en eller flere fysiske filer. En logisk fil inneholder ikke data. Det innebærer at du med en logisk fil kan se på informasjonen i poster som er lagret i fysiske filer, som om postene faktisk ar der. Dette kan du gjøre uten å måtte kopiere og lagre dataene på systemet i det logiske utsnittet (dera nanet logisk fil). En logisk fil kan bruke et delsett med felt fra en fysisk fil, en kombinasjon a alle eller noen a feltene i flere fysiske filer, eentuelt en kombinasjon a felt fra fysiske og andre logiske filer. Logiske kombifiler kan bare ha ett postformat, mens logiske filer som ikke kombinerer, kan ha flere. His du ønsker mer informasjon om fysiske filer, logiske filer, CL og DDS, kan du slå opp i boken CL Programming. DB2 UDB for iseries bruker relasjonsdatabaser. Dette innebærer at alle dataene blir mottatt i form a tabeller. På AS/400 blir DB2 UDB for iseries-objekter laget og edlikeholdt som AS/400-objekter. Tabellen nedenfor iser forholdet mellom termer i AS/400 og termer i relasjonsdatabaser i DB2 UDB for iseries: Term i AS/400 Bibliotek Fysisk fil Post Felt Logisk fil Term i DB2 UDB for iseries Database. Består a et bibliotek, en journal, en journalmottaker, en datakatalog og en katalog i DB2 UDB for iseries. En database grupperer relaterte objekter, slik at brukeren kan søke etter objekter på nan. Tabell. En samling a kolonner og rader. Rad. Den annrette delen a en tabell som inneholder serier med kolonner. Kolonne. Den annrette delen a en tabell som inneholder en datatype. Utsnitt. Et delsett med kolonner og rader i en eller flere tabeller. Definisjoner a spørringer Du bruker en spørring når du skal hente informasjon fra databasefiler for å lage en rapport. Filen eller filene som spørringen bruker for å hente opplysningene og beskrielsen a ha som skal gjøres med disse opplysningene, er definert og lagret i en definisjon a en spørring. En definisjon a en spørring er et objekt (med typen *QRYDFN) som inneholder alle opplysningene som spørringen trenger for å finne filene og for å bruke dem på den måten du har oppgitt og deretter lage det resultatet du forenter. For å lage en definisjon a en spørring går du gjennom en serie med skjermbilder hor du får beskjed om ha du skal gjøre for å definere og lagre definisjonen. Når du har definert spørringen (og til og med mens du definerer den), kan du kjøre den som en spørring slik at du får den rapporten du trenger. Kapittel 1. Ha er Query/400? 5

18 Biblioteker i Query/400 Et bibliotek er lagringsområdet på systemet for objekter inkludert definisjoner a spørringer og filene du bruker i Query/400. Når du arbeider med spørringer og filer, må du kanskje oppgi hilket bibliotek en bestemt spørring eller fil er lagret i. Hoedfunksjoner i Query/400 Utgangspunktet for alle oppgaer du kan utføre i Query, er skjermbildet Arbeide med spørringer og menyen Spørrefunksjoner. (Se figur 3.) Et annet iktig skjermbilde er Definere spørringen, der du begynner alle oppgaene i en definisjon a en spørring. På menyen Spørrefunksjoner kan du elge om du il arbeide med spørringer, kjøre eller slette en spørring, arbeide med filer eller utføre kontoroppgaer. På skjermbildet Arbeide med spørringer kan du utføre forskjellige oppgaer med en eller flere spørringer. Du kan lage, endre, ise, kopiere, slette eller kjøre en spørring, skrie ut en definisjon a en spørring eller samkjøre (ds. kombinere) spørringer med andre dokumenter. Menyen Spørrefunksjoner Skjermbildet Arbeide med spørringer Filer Kontoroppgaer Lage Endre Vise Kopiere Slette Kjøre spørring Skrie ut definisjonen Skjermbildet Definere spørringen Definisjon a spørring Rapportdefinisjon og utdata Aslutte definisjon Database Definisjon a spørring Oppgi filalg Definere resultatfelt Velge felt og oppgi rekkefølge Velge poster Velge sorteringsfelt Velge rangfølge Oppgi behandlingsalg Rapportdefinisjon a utdata 1. Rapportformat Rapportere rapportkolonner Definere og elge utregningsfunksjoner Definere rapportbrudd 2. Utdata Vise på skjermen Skrie ut Legge i databasefil Aslutte definisjonen Kjøre spørringen Lagre spørringen Vist Skreet ut Lagret RV2N402-0 Figur 3. Hoedoppgaer på menyen Spørrefunksjoner og skjermbildet Arbeide med spørringer 6 Brukerhåndbok i Query/400 V5R1

19 Samkjøre spørringer og dokumenter His du har tilgang til OfficeVision, DisplayWrite 4 eller DisplayWrite 5, kan du bruke et a dem sammen med Query for å samkjøre spørredata i tekstbehandlingsdokumenter. Spørredata kan samkjøres i dokumenter på tre måter: Direkte samkjøring (OfficeVision, DisplayWrite 4 eller DisplayWrite 5) Samkjøring a kolonnelister (bare i OfficeVision) Samkjøring a likelydende dokumenter (bare i OfficeVision) Nedenfor ser du figur 5, som iser de tre måtene spørredata kan samkjøres i dokumenter på, og figur 4, som iser skjermbildet Arbeide med spørringer. med spørringer Arbeide Velg og trykk på Enter. Alternati... _ 1=Lage, 2=Endre, 3=Kopiere, 4=Slette 5=Vise, 6=Direkte samkjøring 7=Kolonnelister, 8=Likelydende dok. Spørring... Nan, F4 for liste Bibliotek.... QGPL Nan, *LIBL, F4 for liste Figur 4. Skjermbildet Arbeide med spørringer (alle typer samkjøring a tekst og data) Kapittel 1. Ha er Query/400? 7

20 OfficeVision/400 eller DisplayWrite Arbeide med spørringer Kopiere Slette Lage Endre Vise Direkte samkjøring Kolonnelister Likelydende dokumenter Skjermbildet Definere spørringen Retur til OfficeVision/400 eller DisplayWrite Definisjon a spørring Definisjon a rapportoppsett Skjermbildet Aslutt samkjøring a data/tekst Direkte samkjøring I en direkte samkjøring kjører du en direkte spørring i databasen ut fra informasjonen som er definert i spørringen. RV2N401-0 Figur 5. Samkjøring a data fra en spørring med et dokument ed hjelp a direkte samkjøring, samkjøring a kolonnelister eller samkjøring a likelydende dokumenter. I OfficeVision får du frem spørrerapporten sammen med dokumentet på et delt redigeringsbilde. Du kan deretter kopiere rapporten (med oerskrifter og data) direkte inn i dokumentet du arbeider med. I DisplayWrite 4 og 5 blir spørrerapporten kopiert direkte inn i dokumentet der markøren står. Når du skal hente spørredata direkte inn i dokumentet du arbeider med, kan du bruke enten OfficeVision, DisplayWrite 4 eller DisplayWrite 5. Begynn på skjermbildene Arbeide med spørringer eller Aslutte samkjøring a data/tekst i Query, elg alternati 6 (Direkte samkjøring) og oppgi en spørring og et biblioteknan. Query kjører spørringen og returnerer spørrerapporten til dokumentet uten å bruke datafeltinstruksjoner. Rapporten inneholder aktuelle data fra en databasefil (eller flere), slik du oppga dem i spørringen. (Spørringen på databasefilen blir kjørt med en gang, ikke når dokumentet blir skreet ut.) 8 Brukerhåndbok i Query/400 V5R1

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Slik bygger du skolens nettside

Slik bygger du skolens nettside Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1 Om brukermanualen... 2 1.2 Roller... 2 2. Komme i gang... 3 2.1 Logge på... 3 2.2 Hvordan navigere i EPiServer... 3 3. Arbeide i redigeringsvisning... 9 3.1

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

VigoVoksen Hovedmanual

VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen Hovedmanual Versjon 7.1 Pb11.5. Oktober -2013 Jærtek / OBW 02.10.2013 10:44:00 Innhold Metode 5 Utgangspunkt... 5 Programområdene / Læreplanene i datasystemet.... 5 VigoVoksen - Dataflyt for

Detaljer

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no Brukerhåndbok 3. utgave, mai 2006 Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no EW Bruksanvisning - 1-3. utgave, mai 2006 Forord EasyWorship er etter min mening det beste programmet som er laget for

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer