Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012"

Transkript

1 Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Sommerplukk rundt den norske sommerferien Direktør Rolf Forsdahl i Virke Reise Utland har samlet opp de vanlige spørsmålene har får fra svært mange redaksjoner på denne tiden, og sammenfattet svarene slik: Hvor stor del av befolkningen reiser utenlands i sommer? Virkes befolkningsundersøkelse viser at over 60% av de spurte planlegger å reise utenlands i ferien. Til sammenligning er det bare ca 40% av svenskene som har slike planer. Nordmenns store reiselyst betyr ikke at de ikke også ferierer i Norge i sommer nordmenn vil ha både-og. Andelen som planlegger sommerferie utenlands er rundt 5% høyere enn i Hvor mange reiser til syden i sommer? Alle de større reisearrangørene i Norge er medlemmer i Virke. Charterarrangørene regner med å selge litt i underkant av 1,2 mill pakkereiser i 2012, en økning på ca 7% i forhold til Mellom rundt 70% av disse reisene blir foretatt i skoleferien i sommer, det vil si at rundt norske charterturister blir å treffe langs Middelhavets strender. I tillegg kommer de som kjøper flybilletter og eventuelt hotellsenger utenom reisearrangørene, og Virke anslår dette tallet til rundt Hvor reiser vi? Gjennom året er Spania med Kanariøyene det foretrukne syden -reisemålet. Avgrenset til sommerferien, er Hellas, Spania, Kypros og Tyrkia de desidert mest populære destinasjonene utenfor Skandinavia. Men Bulgaria og Croatia lokker også mange. For øvrig er Danmark framdeles nordmenns mest populære ferieland utenfor Norge. Danskene venter ca 1,6 mill norske hotellgjestedøgn. Hvem reiser utenlands? Det er en liten overhyppighet av utenlandsferierende fra Oslo- og Østlandsområdet, og fra Vestlandet. Ellers er reiseaktivitetene ganske jevnt fordelt over landet, med unntak av Agder-fylkenes

2 befolkning, som nok tar mer hjemmeferie enn resten av landet. Virkes undersøkelse viser også at de over 60 tilbringer mer tid på hytta enn øvrige aldersgrupper, og at andelen utenlandsferierende synker noe med alder. SP-velgere reiser mindre til utlandet enn de som stemmer H og AP. Hva gjør vi på sommerferien? Sommerferien er vår sosiale - og familiære plattform. Hele 74% av de spurte oppgav at samvær med familie og venner er det viktigste i sommerferien, men 55% sa også at soling og bading var svært viktig. Øvrige formål med stor popularitet var å oppleve nye steder og å nyte mat, vin og kultur. Generelt er aktiviteter og å dyrke egne interesser blitt stadig viktigere for nordmenn. I sommerferien sørger vi for å De minst populære formålene var partyliv, shopping og storbybesøk. Reiser basert på rendyrking av egne interesser tar de fleste ut utenom sommerferien. Er det nye trender i etterspørselen? Generelt sagt er reisemønster og preferanser preget av evolusjon, ikke revolusjon. Vi er i bunnen konservative når det gjelder valg av reisemål og reiseinnhold. Men vi kan peke på dette: Etterspørselen etter all inclusive holder seg høy. For mange er dette et produkt som gjør utgiftene mer forutsigbare, og som skaper større forutsigbarhet i ferieoppholdet. Dessuten er produktet utviklet fra de tidligere versjonene på 80- og 90-tallet. I år ser det ut til at flere enn vanlig ønsker å kjøpe seg opp til dyrere hotellstandard, bedre beinplass på flyet, eller rett og slett kjøper rene luksusreiser. Flergenerasjonsreisen er også blitt vanligere: Besteforeldre + barnebarn, eller alle tre generasjonene på en solid familieferie, blir stadig mer etterspurt. De forskjellige markedssegmentene blir tydeligere i sine krav: Voksne som reiser alene, vil ha reisen tilrettelagt uten å bli forstyrret av barne- og ungdomsbråk, med tilpassede aktiviteter og atmosfære etc. Barnefamiliene krever også at deres behov er imøtekommet helt fra frammøte på flyplassen til de har hentet bagasjen sin etter hjemkomst. Barnevennlig må ha substans og kvalitet, ikke bare et barnebasseng. Aktørene har tilpasset seg disse kundeønskene. Pakkereiseproduktet holder stand. Dette skyldes bedret innhold og større fleksibilitet i pakkene, konkurransedyktige priser og ikke minst: Den mye bedre forbrukerbeskyttelsen i lovverket i forholdt til hjemmesydde pakkereiser. Hvor mye penger bruker vi på ferien? Virke har stilt dette spørsmålet i sine befolkningsundersøkelser. Vi ser at man skal være varsom med å konkludere i denne type undersøkelser, da det for det første er en større vet-ikke-gruppe enn i andre spørsmål, og uansett hvordan spørsmålet stilles, vil noen tenke husstand og ikke person, eller legge til utgiftene til familiens barn i angitt sum for voksne som spørsmålet kan gå på. Andre kan tenke feriebudsjett for hele året selv om spørsmålet går på sommerferien. Virkes siste undersøkelse gir et snitt på kr pr nordmann, men det vi føler oss rimelig sikre på, er at de fleste vil bruke noe mer penger i sommer enn i fjor.

3 Frykter vi finansuro og andre problemer? Generelt: Nei. Salget av reiser til Hellas ligger over 2011-nivå. Utenom finanskrise, har heller ikke andre risikoelementer noen synlig innvirkning på nordmenns reisemønster. Sommerplukk fra utlandet: Hotellstandard i Sveits en trussel for turismeutviklingen Dette mener landets egen turistindustri, som viser til synkende besøkstall. Årsaken er en kombinasjon av ugunstig valuta i forhold til euro, manglende midler til markedsføring av Sveits som turistreisemål, og det faktum at alt for mange av hotellene i landet er for små uten utvidelsesmulighet og med en kvalitet som ikke alltid møter gjestenes forventninger. PÅ den annen side kan Sveits notere seg sterk økning av velstående gjester fra hele verden som vil ha kosmetiske operasjoner på de anerkjente klinikkene der. Antallet skjønnhets- og ungdomssøkende gjester er imidlertid ikke nok til å oppveie frafallet av vanlige turister. Flyvennskap er flyktig Skyscanner, en nettside med sammenligninger av flypriser, har spurt 700 av sine brukere om deres sosiale vaner i forhold til bekjentskap stiftet under en flyreise. Hele 39 % svarte at de hadde utviklet sosiale forhold til en medpassasjer, 6% oppgav at de sågar hadde innledet en romanse, men bare 2% har personlig kontakt med vennen ett år etter reisen og 3% har kontakt via sosiale medier. Trøblete utsikter: IATA dobler tapsestimatet for flybransjen IATA venter at verdens flyselskap vil tape rundt 1,1 MRD USD i Tidligere anslag lå på 6,6 MRD. Stadig forverrede vilkår for selskapene ved at markedene mister kjøpekraft, stigende avgiftsnivåer, byråkratiske regler for drift av luftfartsselskap og ineffektivitet i styringen av lufttrafikken angis som de største utfordringene. Svindel mot reisebyråer Mange reisebyråer i Europa har fått mail eller fax med bestilling av en dyr reise for en større gruppe personer, og hvor byrået bes ringe et oppgitt nummer så fort som mulig for å få de siste detaljene som trengs for å foreta bookingene. Det oppgitte nummer er imidlertid til en dyr betalings-telefon, og når byrået ringer, blir det satt på vent i mange minutter før noen beklager at reisen dessverre må utsettes. Samtalen koster byrået dyrt, og pengene går til bakmennene bak telefonnummeret. Kastrup har høye ambisjoner Og satser 3 mrd DK på å bli den beste flyplassen i Nord-Europa. Man har blinket ut Amsterdam, Helsingfors og Berlins nye storflyplass som sine viktigste konkurrenter. Verken Arlanda eller Gardermoen ble funnet gode nok som rivaler for CHP.

4 Alle klager på EUs utslippsavgifter Flyselskapene, flyprodusenter og regjeringer på hver side av Europa protesterer på EUs nye avgifter som vil øke presset på en allerede svekket flyindustri. Airbus mistet en bestilling fra Kina til en verdi av over 80 MRD NOK, noe som truer rundt arbeidsplasser hos flyprodusenten. Fra ECTAA/EU: Diskusjon om pakkereisedirektivets framtid EU avholdt en stakeholders conference i slutten av mai i forbindelse med revisjonen av pakkereisedirektivet. ECTAA var til stede, og melder om store avstander mellom det bransjen kan leve med og hva EU s forbrukermyndigheter ønsker. Det er ventet at revisjonsarbeidet skal være ferdig mot slutten av året, og bransjeorganisasjonene i EU legger sterkt press på sine nasjonale representanter i saken. - Vi må få EU-politikerne til å forstå at vegen mot å øke andelen pakkereiser i forhold til individuelle reiser ikke går gjennom å øke kunderettighetene som allerede er svært gode, og dermed gjøre reisen påtagelig dyrere enn selvpakket, sier direktør Rolf Forsdahl i Virke Reise Utland. Vi vet at forbrukeren ikke vektlegger rettigheter som går ut over det naturlige, og dermed er slik tilleggsbeskyttelse uten verdi som salgsargument når prisforskjellen blir for stor. IATA bøyer av fra press fra ECTAA IATA ønsker å innføre globale, finansielle krav til IATA-agenter. I dag er kravene regionale/nasjonale. ECTAA tok sterk avstand fra dette på et møte i dialoggruppen i Madrid i april, hvor Virke Reise Utland representerer de skandinaviske agentene. IATA har nå omformulert hensikten slik at det tydeligere går fram at reglene ikke er ment som tvingende bestemmelser, men kun som guidelines. Flykonkurser gir neppe ønsket framdrift i EUs arbeid med konkursbeskyttelse Konkursene i Spanair og Malev tidligere i år, var ventet å få EU-kommisjonen til å både endre fokus og å sette opp tempoet i arbeidet med å lage felles EU-regler for å beskytte flypassasjerer mot flykonkurser. Nå ser det neppe ut til at arbeidet endrer kurs fra det man kjente før konkursene: Det blir siktet mot nasjonale løsninger og en tidsplan som neppe gir noe konkret før om to år. Avklaring om spanske flyplassavgifter Spania varslet en til dels sterk økning av flyplassavgiftene som en følge av den finansielle situasjonen i landet. Økningen skulle tre i kraft i juni og skulle gjelde alle flygninger etter ikrafttredelsestidspunktet. Dette skapte store problemer i forhold til billetter/pakkereiser som allerede var utstedt og betalt. Nå har regjeringen uttalt at økningen skal gjelde billetter som utstedes etter ikrafttredelsesdatoen. Saken må gå en runde i det spanske parlamentet, men det er ikke ventet annet enn flertall for forslaget. Fra Virke Reise Utlands agenda: Nytt styre Styret i Virke Reise Utland ble valgt på medlemsmøtet i april, og ser slik ut:

5 Styreleder: Christian Grønli, Ving Styremedlemmer: Rune Feltman, VIA Egencia, Christian Lunde, Star Tour, Ellen Wolff Andresen, Ticket, Reidar Hauge, VikingReiser, Per Arne Villadsen, Berg-Hansen. Ansvarsforsikring for reisearrangører Etter at Europeiske Danmark uventet trakk seg ut av prosjektet om å tilby utvidet ansvarsforsikring til norske reisearrangører, fortsatte Virke Reise Utland prosjektet med If som samtalepartner. If arbeider p.t. med utkast til vilkår og premiefastsettelse, og det er ventet at man kan ta stilling til om produktet er interessant nok rett etter sommeren. Revisjon av Alminnelige vilkår for pakkereiser De eksisterende vilkårene er flere tiår gamle, selv om enkelte deler er revidert i senere tid, sist i Imidlertid har både produksjon og distribusjon av pakkereiser, og konkurranseflaten mot lavprisselskap og utenlandske reisearrangører, skapt behov for en ny konstruksjon av disse reglene. Vi mener reglene i dag hindrer konkurransen mellom aktørene og deres kommersielle handlingsrom, sier Rolf Forsdahl i Virke Reise Utland. Vi ønsker oss enklere regler og som ligger tett opp til det som i dag er tilsvarende i Danmark og Sverige, og vil fremme et forslag om nye regler til FO over sommeren. FO ønsker å innføre nye regler for reisebyråenes nettsalg av flybilletter og pakkereiser Virke Reise Utland har sett gjennom FO s utkast, som er blitt til etter en dialog med bransjen for ett års tid siden. Imidlertid er rammevilkårene blitt strammere og den teknologiske utfordringen har endret seg, og bransjen motsetter seg å bli underlagt andre plikter enn hva flyselskapene selv har for sitt eget nettsalg. Krig mot Spanair s konkursbo Reisebyråer har utstedt billetter på flygninger som aldri ble noe av som følge av konkursen. Spanairs bo krever likevel betaling for disse. Reisebyråene vil motregne med tap de har mot Spanair i saken, slik den skandinaviske konkurslovgivingen tillater. Boet mener at man må legge den spanske konkurslovgivingen til grunn, og hevder at motregning der ikke er tillatt. Om dette er det stor uenighet, og den danske reisebransjeforeningen vil møte boets advokat i Barcelona i begynnelsen av juli på vegne av reisebransjeforeningene i Skandinavia. Ønske om å endre pakkereiselovens bestemmelse om ansvar for flyproblemer Som antagelig den eneste pakkereiselov i Europa, pålegger den norske loven reisearrangøren et direkte ansvar overfor kunden for forhold som hjemles i EU s passasjerrettigheter. Dermed sitter reisearrangører og reisebyråer med ansvar for f.eks askestans-lignende situasjoner. Dette er en urimelig økonomisk risiko, mener Virke Reise Utland, og vil ta saken opp på nytt med departementet med sikte på en lovendring. Departementet har tidligere ikke avvist å se på saken, men ville vente til EU s revisjon av pakkereisedirektivet var ferdig. Virke mener saken ikke kan vente så lenge. Kontakt: Rolf Forsdahl

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Norsk Landbrukssamvirke. - et nærings- og konkurransepolitisk memorandum -

Norsk Landbrukssamvirke. - et nærings- og konkurransepolitisk memorandum - Norsk Landbrukssamvirke - et nærings- og konkurransepolitisk memorandum - Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri i fremtiden... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Hovedbudskap...

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. 15.januar 2015 1 Innhold Oppsummering... 3 Anbefalinger... 4 Om lokalradioens

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold *

Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold * ØYVIND HORVERAK Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold * Artikkelen gir først en oversikt over utviklingen av omsetningsmåten for vin og brennevin fra Norge fikk sitt første kommunale brennevinssamlag

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med RevPAR-utvikling 140 130 120 110 100 90 KPI RevPAR 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 norsk hotellnæring 17. årgang i samarbeid med 2 Horwath HTL Norsk Hotellnæring

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Regulering av genetiske selvtester

Regulering av genetiske selvtester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 2015/24 Deres ref.: Dato: 24. februar 2015 Regulering av genetiske selvtester Evaluering av bioteknologiloven, kapittel 5 Bioteknologirådet

Detaljer

Russiske turisters preferanser i forhold til reiselivsmål I Nord-Norge

Russiske turisters preferanser i forhold til reiselivsmål I Nord-Norge Forstudie: Russiske turisters preferanser i forhold til reiselivsmål I Nord-Norge Forslag til for produktutvikling og markedsføring Ulrich Kreuzenbeck FLAIT Group Murmansk Februar-juni 2014 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt Rapport av Hallvard Bakke Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private aktører. Argumentasjonen

Detaljer