VI TAR VARE PÅ VERDEN OG HVERANDRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI TAR VARE PÅ VERDEN OG HVERANDRE"

Transkript

1 VI TAR VARE PÅ VERDEN OG HVERANDRE

2

3 FREMGANG FREMFOR PERFEKSJON Kwintet har markedets bredeste utvalg arbeidsbekledning med løsninger for nesten alle yrker og bransjer. Kwintets strategi er basert på lang erfaring med arbeidsfolk og klærne de bruker i arbeidet. Gjennom inngående kunnskap om hvordan de arbeider, kan vi bidra aktivt til deres ytelse, sikkerhet og trivsel ved å kle dem profesjonelt for de spesifikke arbeidsoppgavene Det er et privilegium å være i en posisjon hvor våre handlinger kan bidra til å gjøre ting bedre bedre for folk, samfunn og miljø.vi har hittil blitt målt ut i fra våre prestasjoner innenfor områdene miljø og samfunn. Men vi tror at den største belønningen, for vår innsats når det gjelder bærekraft, kommer i form av gode arbeidsforhold for de menneskene vi er avhengige av. Kwintet etterlever ideen om at alle bedrifter har et samfunnsansvar å ivareta. Vi handler ut i fra et menneskelig perspektiv fordi vi bryr oss og fordi vi kan. Vi etterstreber kontinuerlig å styrke og vedlikeholde våre kundeforhold, og har samme policy overfor våre leverandører. Gjennom vårt «Sustainability Program» (program om bærekraft) har vi startet en prosess for å sikre en bærekraftig og etisk virksomhet, der de langsiktige resultatene prioriteres fremfor raske og lettvinte løsninger. Istedenfor å kreve perfekte distribusjonsledd av våre leverandører, vil vi oppmuntre til utvikling av varige bærekraftige arbeidsforhold i produksjonsanleggene. Veien til suksess går i denne sammenheng gjennom dialog, ansvarlighet, åpenhet og vekt på kontinuerlig utvikling.

4 ETISKE RETNINGSLINJER Vi har et ansvar overfor alle som bidrar til vår suksess. Derfor er det også viktig for oss å velge samarbeidspartnere som deler vår forpliktelse med å opprettholde høye etiske standarder for arbeidspraksis. Kwintets etiske retningslinjer spesifiserer våre mål i henhold til ILOs* kjernekonvensjoner: NULLTOLERANSE FOR TVANGSARBEID: Det skal ikke forekomme bruk av gjelds- eller tvangsarbeid. Heller ikke bruk av arbeidskraft fra fengsler. NULLTOLERANSE FOR BARNEARBEID: Arbeidstakere skal ha fullført obligatorisk skolegang og ikke være yngre enn 15 år. ORGANISASJONS- FRIHET: Alle arbeidstakere har rett til å danne og bli medlem av fagforeninger. Kollektive forhandlinger skal anerkjennes. I situasjoner hvor retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, må våre leverandører forplikte seg til å gi sine ansatte rett til organisering og frie og uavhengige forhandlinger. LIKESTILLING: Prinsippet om like muligheter uavhengig av rase, farge, kjønn, religion, politisk tilhørighet, fagforeningsmedlemskap, etnisitet, sosial opprinnelse eller funksjonshemming skal være en forutsetning for rekruttering, lønnspolitikk, ansettelsespolitikk, sysselsetting, oppsigelse og andre aspekter ved et arbeidsforhold. RETTFERDIG OG LOVBESTEMT INNTEKT: Lønn og andre goder skal overholde juridiske minimumsstandarder og alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov hos de ansatte og deres familier.

5 FAST ARBEIDSTID: Arbeidstiden skal overholde gjeldende lover og bransjestandarder. I alle tilfeller skal arbeidstakere ikke være nødt til å arbeide mer enn 48 timer per uke, og de har rett til minst én fridag innenfor en 7-dagersperiode. Overtid skal være frivillig, og skal ikke overstige 12 timer per uke. Overtid skal ikke kreves utover rimelighet, og kompenseres alltid etter faste satser. JURIDISK BINDENDE ARBEIDSFORHOLD: Arbeidsforhold skal være juridisk bindende, og alle forpliktelser, lover og regler om sosial trygghet overfor arbeidstakere skal respekteres. Kwintet forventer ikke at alle leverandører er i full overensstemmelse med våre retningslinjer fra starten, men alle godkjente Kwintet-leverandører er forpliktet til å nå dette målet. SIKKERT OG SUNT ARBEIDSMILJØ: Et sikkert og hygienisk arbeidsmiljø skal prioriteres, slik at best mulig helse og sikkerhet oppnås i praksis. Fokus skal settes på yrkesrisiko i denne bransjen, og sørge for at et sikkert og hygienisk arbeidsmiljø gis under alle Kwintets arbeidsforhold. Last ned Kwintets etiske retningslinjer (Code of Conduct) fra vår hjemmeside:

6 FORPLIKTENDE PROGRAM OM BÆREKRAFT Vi valgte denne partneren fordi dette er et bransjeinitiativ som støtter og fremmer gode arbeidsforhold i klesproduk+sjon på verdensbasis, med erfaring og kunnskap fra medlemmer i arbeidstøybransjen. Kwintets revisjonsprogram for distribusjonsnettverk er basert på FWFs retningslinjer for hvordan best evaluere og overvåke forbedring av arbeidsvilkårene i fabrikkene hvor Kwintets varer produseres. Som medlem av FWF, blir kvaliteten på vårt revisjonsprogram kontinuerlig verifisert gjennom en rekke tiltak igangsatt av FWF, som for eksempel verifiseringsgranskning av faste leverandører og kontroll av egne virksomheter. Gjennom dette revisjonsprogrammet kan FWF vurdere i hvilken grad vi har gjennomført våre etiske retningslinjer overfor leverandørkjedene. FWF analyserer også våre innkjøpsrutiner gjennom dette verifiseringsprogrammet, og tilpasser disse for at de ikke skal være til hinder for gjennomføring av forbedrede arbeidsforhold i fabrikkene. Resultatene av disse aktivitetene er publisert på FWF hjemmeside. Dette er en måte å fremme åpenhet overfor alle våre interessenter om hvilke revisjonsaktiviteter vi gjennomfører, og hvilke resultater de faktisk fører til. For mer informasjon om FWF, se deres hjemmeside: En hjørnestein i Kwintets bærekraftige arbeid er vår tilslutning til FNs Global Compact. En verdensomspennende overenskomst med styrende prinsipper for bedriftsansvar for menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon. Les mer om prinsippene på www. unglobalcompact.org

7 KVALITETSPRODUKTER ER SIKRE PRODUKTER I Kwintet ser vi en direkte sammenheng mellom bærekraftighet og høye kvalitetsstandarder for våre produkter. Det er derfor en selvfølge at alle våre produkter skal oppfylle de strengeste normer og krav. Ikke bare er det viktig at våre produkter blir produsert i et trygt og godt arbeidsmiljø. Det er like viktig at de er trygge og sikre for brukerne, og ikke inneholder stoffer som er skadelige for mennesker og miljø. Alle tekstil- og lærprodukter, inkludert tilbehør, skal derfor minimum oppfylle kriterier angitt i Øko-Tex Standard 100. I tillegg til de restriksjoner som er oppført i Øko-Tex Standard 100, må alle produktene være i samsvar med REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). forekomme i produkter importert til EU. Kwintet s Restricted Substances List er et dokument i henhold til REACH som inneholder alle kjemiske stoffer gjeldende for tekstilog skinnindustrien. Listen er basert på kjemikalieoversikten til Textile Importers Association in Sweden (Textilimportörerna), og må være undertegnet av hver produktleverandør som produserer for Kwintet. Listen blir kontinuerlig oppdatert i henhold til ECHAs - European Chemicals Agency - direktiver. REACH: Vi oppfyller EU sitt direktiv i forhold til dokumentasjon, vurdering og forsvarlig håndtering av kjemiske stoffer. Våre direkteleverandører må ved å signere vår Restricted Substances List forplikte seg til å ikke benytte kjemikalier som i følge REACH ikke skal Kwintet er medlem av Swedish Chemicals Group gjennom Swerea IVF. Dette er et bransjenettverk som tilbyr sine medlemmer i tekstilindustrien tilgang til kjemiske databaser, et sted å møte kolleger i bransjen, samt støtte og hjelp til å håndtere lovgivning innenfor dette området.

8 GIR TILBAKE TIL SAMFUNNET KAJOLI-PROSJEKTET Kajoli-prosjektet ligger i Bangladesh, som er et av våre største produksjonsland. Her får barn fra de fattigste samfunnene hjelp til å lære seg å lese og skrive. Kajoli er basert på en vellykket modell for selvhjelp og fellesskap hvor landsbyboerne selv bidrar med kunnskap og ressurser. Gjennom dette prosjektet får mer enn 4000 barn tilgang til utdanning fra de er små. Noe som gir menneskene som lever i disse samfunnene mulighet til å forbedre sin livskvalitet. VI KAN OG VI MÅ BRY OSS I KWINTET Vil du vite mer om Kwintets program om bærekraft? Du finner mer informasjon og detaljer om dette på vår hjemmeside:

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet Mål og verdier for Ekornes-konsernet 1 Vår historie Ekornes sin historie strekker seg tilbake til etableringen av J.E. Ekornes Fjærfabrikk i 1934. Det første produktet var stålfjærer til madrasser. Selskapets

Detaljer

Regler for god forvaltning

Regler for god forvaltning Regler for god forvaltning 1 Innledning Vi bruker reglene våre for god forvaltning som en minstestandard i vårt forsøk på å oppnå målsetningen om å kontinuerlig forbedre produksjonsmiljøet og arbeidsvilkårene

Detaljer

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET Et charter for Europas lokale og regionale myndigheter, som vil forplikte seg til å benytte sin myndighet og samarbeidspartnere

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Gyldig fra november 2013 1. Innledning Krav om at tilskuddsmottakere skal ha etiske retningslinjer for sin virksomhet er

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Den europeiske erklæring om forskere Atferdsregler for rekruttering av forskere

Den europeiske erklæring om forskere Atferdsregler for rekruttering av forskere Den europeiske erklæring om forskere Atferdsregler for rekruttering av forskere Publikasjonen ble første gang publisert under navnet «The European Charter for Researchers. The Code of Conduct for the Recruitment

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer