Mediestreiken 2004 NJs spørreundersøkelse etter MBL-oppgjørene. Fullversjon per Frode Eriksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mediestreiken 2004 NJs spørreundersøkelse etter MBL-oppgjørene. Fullversjon per 19.08.04. Frode Eriksen frode.eriksen@nj.no"

Transkript

1 Mediestreiken 2004 NJs spørreundersøkelse etter MBL-oppgjørene Fullversjon per Frode Eriksen

2 God streik ga for lite på pensjon NJs medlemmer og tillitsvalgte støttet kravene, var trygge på streikegrunnlaget og svært godt fornøyde med informasjonsarbeidet under journaliststreiken våren Men resultatet på pensjon ble for dårlig. I løpet av juni svarte 151 medlemmer, 48 klubbledere og 14 lokallagsledere på spørsmål om krav, resultat, streikegjennomføring og lokale forhold under streiken. Prosentvis utgjør antallet medlemmer som deltok i undersøkelsen vel 5,4 % av de streikende. Men over halvparten av klubber som var i streik og to tredjedeler av lokallagene har svart. Samlet sett viser svarene klare tendenser i vurderinger av journaliststreiken i vår. 71% av de spurte medlemmer og tillitsvalgte mener kravet om avtalerett på pensjonsspørsmål er et viktig krav. Bare 8% mener kravet var uviktig. 63% mener kravet om tjenestepensjon til de som ikke har er viktig. Både likebehandling av midleritidige og fast ansatte og styrking av lokal forhandlingsrett vurderes som viktig av 57%. Avtalefesting av likebehandling av midlertidig og fast ansatte er oppgjørets vinnersak internt i NJ. 74% av alle de spurte og 82% av klubblederne mener resultatet var godt. Bare 6% er uenige. Styrking av lokal forhandlingsrett blir også godt mottatt blant klubblederne. 65% av klubblederne er godt fornøyde med den nye avtalen på dette området. Bare 10% er misfornøyde. Resultatoppnåelsen på de viktige pensjonskravene får tommel ned fra medlemmer og tillitsvalgte. Bare 36% mener avtalerett på pensjonsspørsmål for NJs medlemmer i kommende toårsperiode er et godt resultat. 26% er uenig. Og når det gjelder kravet om tjenestepensjon til de som ikke har, svarer bare 24% at det er et godt resultat å avtalefeste en felles målsetting mellom partene om opprettelse av tjenestepensjonsordninger. 38% mener dette resultatet er for dårlig. Både medlemmer, klubbledere og lokallagsledere var svært godt fornøyd med formidlingen av streikeinnholdet og kommunikasjonsarbeidet både eksternt og internt. 3 av 14 lokallag som svarte, mente NJ burde fortsatt streiken, mens 4 lokallag mente det var behov for uravstemning for å godkjenne resultatet. 8 av 48 klubber ville fortsatt og 7 ville hatt uravstemning. Blant medlemmene som svarte, ønsket en drøy tredjedel å fortsette streiken, mens en drøy fjerdedel ville hatt uravstemning. Dette tyder på stor grad av tillit til Landsstyret og forhandlingsutvalgets vurdering av situasjonen, til tross for skuffelse over pensjonsresultatet. Redaktørpublikasjoner og lokal uenighet om kjøreregler under streik ga flest konflikter. Bare 15 av 48 klubber mener streiken har ført til noe positivt i forhold til redaktørene lokalt, mens 22 klubber er uenige. 22 klubber mener NJs retningslinjer under streik har vært problemløsende, mens 14 er uenige. Av 21 svar fra klubber i A-pressen, oppgir 16 at de hadde en lokal avtale om kjøreregler under konflikt. Man bare 8 mener avtalen ble respektert. Fra 7 Orkla-klubber svarer 6 at de hadde lokal avtale og 4 mener den ble respektert. Det store flertallet mellom 80 og 90 prosent av medlemmer og tillitsvalgte vil at NJ skal arbeide for å sentrale avtaler med Redaktørforeningen og Mediebedriftenes Landsforening om kjøreregler under streik. Oslo, 19. august 2004 Ann-Magrit Austenå Leder i Norsk Journalistlag

3 NJs tariffundersøkelse 2004 Undersøkelsen bestod av en del rettet mot medlemmer, en mot klubbledere og en mot lokallagsledere og dreide seg om forhold knyttet til journaliststreiken mai Medlemsundersøkelsen: Heimdalsdata as trakk ut 503 medlemmer med e-post. Første utsendelse med e-post 9. juni 2004 Purring 15. juni med frist til 12:00 den 21. juni. Lukket ca. 12:00 den 21. juni. Av 503 personer fjernes 76 av følgende årsaker (15 % av opprinnelig utvalg) - 51 kunne ikke leveres (10,1 % av opprinnelig utvalg), 1 var ikke medlem, 10 var ikke i streik, 11 la igjen fraværsmelding på e-post, 2 ønsker ikke å svare, 1 svar uten at noen svaralternativ er valgt. Dermed har 427 NJ-medlemmer mottatt undersøkelsen. Av disse har 151 svart. Dette tilsvarer - ca 35 % av de som har mottatt undersøkelsen, eller 5,4 % av antall medlemmer som var i streik eller 4,2 % av medlemmene innenfor MBL-området. Kommentar til utvalg og undersøkelse: Ønsket var å rasjonalisere resultatbehandlingen ved la brukerne svare elektronisk. På denne måten kunne også et større utvalg spørres. I 2002 ble undersøkelsen sendt til hvert 10. medlem (352) med utgangspunkt i alfabetisk navnerekkefølge i medlemsregistret, og vel halvparten svarte. I år har en av tre svart selv om utvalget var vel 30 % større enn i Mengden svar er isolert sett tilfredsstillende ettersom NJ innhenter en mening fra vel 5 % av sine medlemmer for å sondere oppfatningen av forhåndsdefinerte problemstillinger. Men oppslutningen for undersøkelsen over disse to årene er dalende. En kan likevel identifisere klare tendenser ved bruk av tilsvarende spørsmålsstillinger fra Klubb og lokallagsundersøkelsen: Alle 84 klubber som ble tatt ut i streik og alle 21 lokallag Første utsendelse med e-post 9. juni Purring 15. juni med frist til 12:00 den 21. juni. Ny purring torsdag 24. juni, med frist fredag 25.juni 12:00. Lukket da. 55 klubber svarte. I klubbundersøkelsen er følgende svar fjernet: Nr. 5, ettersom det var en privatperson som svarte, nr. 8, 28, 35 og 40 er gjentakelser av andre svar og som sist mottatte svar fra en klubb slettes disse, nr. 9, privatperson, nr. 34, ikke identifisert. Dermed er 48 svar akseptert, som av hele gruppen gir en svar% på 57 %. Mangler svar fra 36 klubber. 17 lokallag svarte. I lokallagsundersøkelsen er følgende svar fjernet: Svar 8, duplett, svar 15 og 16 der avsender ikke er identifisert. Dermed er 14 svar akseptert, som av hele gruppen gir en svar% på 76 %. 7 lokallag mangler det svar fra. Kommentar til undersøkelse: Lokallagsundersøkelsen er et utvalg av problemstillingene fra klubbundersøkelsen. Til tross for en mer rasjonell måte å svare på, valgte færre klubber å svare på tariffundersøkelsen i år, sammenlignet med Flere lokallag har valgt å svare. I år er svarene fra disse to grupper tillitsvalgte skilt fra hverandre, som det framgår av rapporten. Det vil for en slik undersøkelse alltid foreligge en viss grad av statistisk usikkerhet knyttet til de oppgitte resultat, som normalt vil ligge på rundt 3-6 prosent. Oslo Frode Eriksen prosjektleder

4 A. Krav og resultat 1. I hvilken grad var du enig i kravene NJ fremsatte ved vårens lønnsoppgjør? Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig Ubesvart % sier seg enig (84 % i 2002) 0 % sier seg uenig (5 % i 2002) 84 % sier seg enig (66 % i 2002) 8 % sier seg uenig (10 % i 2002) Ranger hvilke saker som var viktigst for deg/dere? (Prioriter der 1 er best) 2. Generell lønnsvekst (Ubesvart) % mener dette er den viktigste saken (27 % i 2002) 49 % mener dette er blant de tre viktigste sakene (79 % i 2002) 16 % mener dette er den viktigste saken (37 % i 2002) 52 % mener dette er blant de tre viktigste sakene (80 % i 2002) 3. Styrking av lokal forhandlingsrett (Ubesvart) Totalt % mener dette er den viktigste saken 60 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 15 % mener dette er den viktigste saken 54 % mener dette er blant de tre viktigste sakene

5 4. Lavtlønnstillegget (Ubesvart) Totalt % mener dette er den viktigste saken 50 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 19 % mener dette er den viktigste saken 47 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 5. Likebehandling av midlertidige og fast ansatte (Ubesvart) % mener dette er den viktigste saken 59 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 26 % mener dette er den viktigste saken 62 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 6. Avtalerett på pensjonsspørsmål (Ubesvart) % mener dette er den viktigste saken 69 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 54 % mener dette er den viktigste saken 72 % mener dette er blant de tre viktigste sakene

6 7. Tjenestepensjon til de som ikke har (Ubesvart) Totalt % mener dette er den viktigste saken 54 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 33 % mener dette er den viktigste saken 65 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 8. Mer eller raskere opptjening av ferie (Ubesvart) % mener dette er den viktigste saken 16 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 5 % mener dette er den viktigste saken 25 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 9. Økte ulempetillegg (Ubesvart) Totalt % mener dette er den viktigste saken 16 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 9 % mener dette er den viktigste saken 36 % mener dette er blant de tre viktigste sakene

7 10. Annet? % overtid fra første time - Stoppe MBLs forslag om å fjerne 55-åringenes rett til turnusfrit - Bedre lokale forhandlingsbetingelser - Vi ønsket mer fokus på penger - Lista på pensjon ble lagt for høyt. Vetorett var urealistisk å få - NJ må jobbe for å sikre arbeidsplasser! - Styrke pensjonsrettighetene - Lavere pensjonsalder - Pensjonsspørsmålet burde vært løst uten streik. Eneste mulig utfall var det som ble resultatet. - Avtalefesting av dagens lovverks adgang til bruk av midlertidig ansatte - 1 I hvilken grad er du/dere enige i at resultatet etter lønnsoppgjøret var godt for NJs medlemmer når det gjelder 11. generell lønnsvekst (Ubesvart) Totalt % gir best karakter på dette resultatet 40 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 5 % gir best karakter på dette resultatet 37 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 12. styrking av lokal forhandlingsrett (Ubesvart) Totalt % gir best karakter på dette resultatet 65 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 8 % gir best karakter på dette resultatet 43 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet

8 13. lavtlønnstillegget (Ubesvart) Totalt % gir best karakter på dette resultatet 25 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 5 % gir best karakter på dette resultatet 34 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 14. likebehandling av midlertidige og fast ansatte (Ubesvart) % gir best karakter på dette resultatet 82 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 36 % gir best karakter på dette resultatet 70 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 15. avtalerett på pensjonsspørsmål (Ubesvart) Totalt % gir best karakter på dette resultatet 39 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 7 % gir best karakter på dette resultatet 33 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet

9 16. tjenestepensjon til de som ikke har (Ubesvart) Totalt % gir best karakter på dette resultatet 26 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 5 % gir best karakter på dette resultatet 23 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 17. mer eller raskere opptjening av ferie (Ubesvart) Totalt % gir best karakter på dette resultatet 10 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 1 % gir best karakter på dette resultatet 14 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 18. økte ulempetillegg (Ubesvart) Totalt % gir best karakter på dette resultatet 23 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 1 % gir best karakter på dette resultatet 17 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 19. annet? - 55-åringene: Bra! - Resultatet ga minst til de som hadde minst fra før, ikke bra. - Svar på spørsmål 15 er en vurdering av frysløsningen. - En skandale at 59 aviser kom ut. Her har NJ en jobb å gjøre. - Skandaleoppgjør for småaviser som er dårlig betalt og ikke har pensjonsordning

10 20. Når du nå kjenner resultatet etter forhandlingene, mener du NJ burde ha fortsatt streiken for forsøke å få til et bedre resultat? Svaralternativ Klubb % Klubb % Loklag % Medl % Medl % (u. vet ikke ) (u. vet ikke ) (u. vet ikke ) Ja Nei Vet ikke (ubesvart) Klubber/lokallag: I 2002 svarte 15 % ja og 85 % nei I 2002 svarte 22 % ja og 77 % nei 21. Var det behov for uravstemning for å godkjenne et forhandlingsresultat? Svaralternativ Klubb % Klubb % Loklag % Medl % Medl % (u. vet ikke ) (u. vet ikke ) (u. vet ikke ) Ja Nei Vet ikke (ubesvart) Klubber/lokallag: I 2002 svarte 25 % ja og 75 % nei I 2002 svarte 32 % ja og 67 % nei

11 B. Organisatoriske forhold I hvilken grad er du enig i at kommunikasjonen mellom klubb og lokallag fungerte godt 22. FØR streiken: 93 % sier seg enig (80 % i 2002) 4 % sier seg uenig (16 % i 2002) Svaralternativ Klubb % Loklag Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig 1 2 Helt uenig 1 2 (ubesvart) 0 0 Lokallag: 93 % sier seg enig (72 % i 2002) 0 % sier seg uenig (0 % i 2002) 23. UNDER streiken: Svaralternativ Klubb % Loklag Helt enig Litt enig Usikker 3 6 Litt uenig 1 2 Helt uenig (ubesvart) ETTER streiken: Svaralternativ Klubb % Loklag Helt enig Litt enig Usikker 6 12 Litt uenig 2 4 Helt uenig 3 6 (ubesvart) % sier seg enig (90 % i 2002) 2 % sier seg uenig (6 % i 2002) Lokallag: 100 % sier seg enig (100 % i 2002) 0 % sier seg uenig (0 % i 2002) 75 % sier seg enig (75 % i 2002) 10 % sier seg uenig (13 % i 2002) Lokallag: 100 % sier seg enig (74 % i 2002) 0 % sier seg uenig (9 % i 2002) I hvilken grad er du enig i at kommunikasjonen mellom klubb/lokallag og NJ fungerte godt 25. FØR streiken: 87 % sier seg enig (76 % i 2002) 0 % sier seg uenig (14 % i 2002) Svaralternativ Klubb % Loklag Helt enig Litt enig Usikker 6 12 Litt uenig 0 0 Helt uenig 0 0 (ubesvart) 0 0 Lokallag: 100 % sier seg enig (73 % i 2002) 0 % sier seg uenig (18 % i 2002) 26. UNDER streiken: Svaralternativ Klubb % Loklag Helt enig Litt enig Usikker 3 6 Litt uenig Helt uenig 0 (ubesvart) ETTER streiken: Svaralternativ Klubb % Loklag Helt enig Litt enig Usikker 4 8 Litt uenig Helt uenig 1 2 (ubesvart) % sier seg enig (84 % i 2002) 2 % sier seg uenig (20 % i 2002) Lokallag: 86 % sier seg enig (91 % i 2002) 0 % sier seg uenig (9 % i 2002) 84 % sier seg enig (67 % i 2002) 6 % sier seg uenig (22 % i 2002) Lokallag: 86 % sier seg enig (54 % i 2002) 0 % sier seg uenig (27 % i 2002)

12 C. Informasjon 28. Alle klubber ble invitert til gjennomgang av meklingsgrunnlaget og forberedelser til streik. Var din klubb representert på tariffkonferansene? Svaralternativ Klubb % I 2002 svarte 85 % svarte ja og 12 % nei Ja Nei 1 2 Vet ikke 1 2 (ubesvart) 0 0 Hvis ja på 28, svar på 29. Andre svar: gå til I hvilken grad er du enig i at denne gjennomgangen gav et godt bilde av situasjonen? Svaralternativ Klubb % 94 % sier seg enig (95 % i 2002) Helt enig % sier seg uenig (2 % i 2002) Litt enig Usikker 3 6 Litt uenig 0 0 Helt uenig 0 0 (ubesvart) Totalt NJ sentralt produserte t-skjorter. Ble disse benyttet under streiken? Svaralternativ Klubb % (75 % ja og 20 % nei i 2020) Ja Nei 8 17 Vet ikke 2 4 (ubesvart) 0 0 Hvis ja på 30, svar også på 31. Andre svar: gå til Vi var godt fornøyd med t-skjortene. De solgte budskapet. Svaralternativ Klubb % 89 % sier seg enig (14 % i 2002) Helt enig % sier seg uenig (69 % i 2002) Litt enig Usikker 1 3 Litt uenig 1 3 Helt uenig 2 6 (ubesvart) Totalt NJ sentralt produserte løpesedler. Ble disse benyttet under streiken? Svaralternativ Klubb % Ja Nei 1 2 Vet ikke 0 0 (ubesvart) 2 4 Hvis ja, svar også på 32. Andre svar: gå til Vi var godt fornøyd med løpesedlene. De solgte budskapet. Svaralternativ Klubb % 75 % sier seg enig Helt enig % sier seg uenig Litt enig Usikker 4 9 Litt uenig 5 10 Helt uenig 0 (ubesvart) 0 Totalt

13 Ranger løpesedlene der 1 er best etter hvordan du/dere følte at de lettest solgte budskapet: 34. Ikke rapp pensjonen min! / Ikkje rapp pensjonen min! Svaralternativ Totalt % Solgte ikke budskapet 2 4 (Ubesvart) 2 4 Totalt Gi ungdommen en sjanse Svaralternativ Totalt % Solgte ikke budskapet 2 4 (Ubesvart) Overbetalte og grådige? Svaralternativ Totalt % Solgte ikke budskapet 8 17 (Ubesvart) Midlertidig ansatt Usikker på heltid Svaralternativ Totalt % Solgte ikke budskapet 1 2 (Ubesvart) 2 4 Totalt

14 38. Alarm Din pensjon er også i fare Svaralternativ Totalt % Solgte ikke budskapet 0 (Ubesvart) 6 13 Totalt Langt fra Akersgata (15 lokale utgaver) Svaralternativ Totalt % Solgte ikke budskapet 5 10 (Ubesvart) Oppsummering løpesedler: Pri 1 Pri 2 Pri 3 Sum Ikke rapp pensjonen min! Ikkje rapp pensjonen min! 35. Gi ungdommen en sjanse Overbetalte og grådige? Midlertidig ansatt Usikker på heltid Alarm Din pensjon er også i fare Langt fra Akersgata (15 lokale utgaver Solgte best? "Ikke rapp pensjonen min!"/"ikkje rapp pensjonen min!" og Midlertidig ansatt Usikker på heltid 40. Vi benyttet ikke disse løpesedlene Svaralternativ Helt enig Litt enig Klubb 2 6 % % sier seg enig 45 % sier seg uenig Usikker 3 6 (21 % svarte bekreftende i 2002) Litt uenig 5 10 Helt uenig (ubesvart) Totalt Det var behov for nye daglige løpesedler ut over de nevnt over. Svaralternativ Helt enig Litt enig Klubb 1 12 % % sier seg enig 40 % sier seg uenig Usikker (65 % svarte bekreftende og 32 % benektende i 2002) Litt uenig 8 17 Helt uenig (ubesvart)

15 42. Det var behov for daglig oppdatert argumentasjonsgrunnlag for streikevakter. Svaralternativ Helt enig Klubb 6 % % sier seg enig (74 % i 2002) 35 % sier seg uenig (23 % i 2002) Litt enig Usikker 8 17 Litt uenig Helt uenig 5 10 (ubesvart) 2 2 Totalt Det var behov for daglige politisk kommentar fra NJ om hvordan en vurderer situasjonen. Svaralternativ Helt enig Klubb 19 % % sier seg enig (90 % i 2002) 8 % sier seg uenig (7 % i 2002) Litt enig Usikker 8 17 Litt uenig 3 6 Helt uenig 1 2 (ubesvart) Jeg/vi benyttet og var godt fornøyd med innholdet på Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig (ubesvart) % sier seg enig (94 % i 2002) 2 % sier seg uenig (2 % i 2002) 73 % sier seg enig 14 % sier seg uenig 44. a) Bare for lokallag: Vi la ut egne saker på eget nettsted. Svaralternativ Helt enig Litt enig Lokallag Lokallag: 80 % sier seg enig 2 % sier seg uenig Usikker Litt uenig 1 7 Helt uenig 1 7 (ubesvart) 1 7 Totalt b) Bare for lokallag: Vi benyttet og var godt fornøyd med publiseringssystemet bak Svaralternativ Helt enig Litt enig Lokallag Lokallag: 70 % sier seg enig 14 % sier seg uenig Usikker 2 14 Litt uenig 2 14 Helt uenig (ubesvart) Totalt

16 45. Benyttet du/dere NJs telefontjeneste for å få svar på spørsmål? Svaralternativ Klubb % Ja Nei Vet ikke % ja (45 % i 2002) 44 % nei ( 30 % i 2002) (ubesvart) 1 2 Hvis ja på 45, svar på 46. Andre svar: gå til I hvilken grad mener du/dere at telefontjenesten fungerte godt og besvarte de stilte spørsmål? Svaralternativ Helt enig Klubb 8 % % sier seg enig (74 % i 2002) 4 % sier seg uenig (14 % i 2002) Litt enig Usikker 0 0 Litt uenig 1 4 Helt uenig 0 (ubesvart) Totalt I hvilken grad var du godt fornøyd med telefonkonferansene og å ha en fast kontaktperson i streikekomiteen. Svaralternativ Klubb % 73 % sier seg enig Helt enig % sier seg uenig Litt enig Usikker 3 6 Litt uenig 5 10 Helt uenig 0 0 (ubesvart) 5 10 Totalt NJ etablerte en tekstmeldingstjeneste for de tillitsvalgte. Brukte du denne? Svaralternativ Klubb % Ja Nei Vet ikke 2 4 (ubesvart) Totalt Hvis ja på 48, besvar også 49. Hvis nei (eller andre svar), gå til I hvilken grad mener du at denne tjenesten fungerte godt Svaralternativ Klubb % 94 % sier seg enig Helt enig % sier seg uenig Litt enig 7 20 Usikker 2 6 Litt uenig 0 Helt uenig 0 (ubesvart) Totalt

17 50. I hvilken grad er du enig i at NJs sentrale tillitsvalgte gjorde en god innsats i å formidle streikebudskapet under streiken? Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig (ubesvart) % sier seg enig (39 % i 2002) 8 % sier seg uenig (37 % i 2002) 69 % sier seg enig (26 % i 2002) 18 % sier seg uenig (63 % i 2002) 51. I hvilken grad er du/dere enige i at NJs medlemmer gjorde en god innsats for å formidle streikebudskapet under streiken? Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig (ubesvart) Totalt % sier seg enig (74 % i 2002) 14 % sier seg uenig (8 % i 2002) 72 % sier seg enig (50 % i 2002) 10 % sier seg uenig (32 % i 2002) 52. I hvilken grad er du/dere enige i at NJs arbeid for å rettferdiggjøre streiken overfor allmennheten fungerte godt? Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig (ubesvart) Totalt % sier seg enig (16 % i 2002) 6 % sier seg uenig (60 % i 2002) 65 % sier seg enig (7 % i 2002) 22 % sier seg uenig (82 % i 2002) 53. I hvilken grad er du/dere enige i at NJs arbeid for å rettferdiggjøre streiken overfor egne medlemmer fungerte godt? Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig (ubesvart) Totalt % sier seg enig (66 % i 2002) 4 % sier seg uenig (16 % i 2002) 70 % sier seg enig (54 % i 2002) 18 % sier seg uenig (27 % i 2002)

18 54. Streikevaktenes argumenter endret publikums oppfatning av streiken. Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig (ubesvart) Totalt % sier seg enig (66 % i 2002) 6 % sier seg uenig (11 % i 2002) 54 % sier seg enig (42 % i 2002) 13 % sier seg uenig (27 % i 2002) Hva slags utstyr hadde du/dere tilgjengelig på streikekontoret under streiken? (antall) Utstyr på streikekontoret Ja Nei Vei ikke Ubesvart 55. Telefaks Mobiltelefon Kopimaskin Printer Datamaskin med Internett/e-post Hvis ja på 59, svar på etter behov. Andre svar: gå til 64. (antall) Internetthastighet Ja Nei Vei ikke Ubesvart 60. mobiltelefon (9,8 kbps+) analogt modem (28,8-56 kbps) ISDN (64/128 kbps) ADSL, kabel-tv, annet bredbånd (128 kbps - ) (tre som svarte ja på spørsmål 59 har ikke besvart 60-64)

19 D. Kjøreregler 64. Streiken har gitt positive effekter for samholdet i redaksjonsklubben. Svaralternativ Klubb % A-pr Orkla Sch Andre Medl % Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig (ubesvart) % sier seg enig (77 % i 2002) 8 % sier seg uenig (5 % i 2002) 68 % sier seg enig 10 % sier seg uenig 65. Streiken har gitt positive effekter i forholdet til redaktør(ene)? Svaralternativ Klubb % A-pr Orkla Sch Andre Medl % Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig (ubesvart) Klubb: 31 % sier seg enig (32 % i 2002) 46 % sier seg uenig (36 % i 2002) 23 % sier seg enig 49 % sier seg uenig 66. NJs Retningslinjer under streik fungerte problemløsende? Svaralternativ Klubb % A-pr Orkla Sch Andre Loklag Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig (ubesvart) Totalt % sier seg enig 30 % sier seg uenig Lokallag: 72 % sier seg enig 3 % sier seg uenig 67. Eksisterte det en lokal avtale om kjøreregler under konflikten mellom redaksjonsklubb og redaktør? 77 % ja (56 % i 2002) 23 % nei (42 % i 2002) Svaralternativ Klubb % A-pr Orkla Sch Andre Ja Nei Vet ikke 0 0 (ubesvart) Hvis ja på 67 svar på 68. Andre svar: gå til Den lokale avtalen ble respektert. Svaralternativ Klubb % A-pr Orkla Sch Andre Ja Nei Vet ikke (ubesvart) Totalt % ja (64 % i 2002) 30 % nei (36 % i 2002)

20 69. Mener du/dere at NJ bør arbeide for å få til en avtale på sentralt nivå med redaktørforeningen om regler for avisutgivelse under streik? Svaralternativ Klubb % Loklag Medl % Ja Nei Vet ikke (ubesvart) Klubb: 88 % ja 6 % nei (1 O, 2 An) 87 % ja 6 % nei 70. Mener du/dere at NJ bør arbeide for å få til en avtale på sentralt nivå med arbeidsgiverforeningen om regler for avisutgivelse under streik? Svaralternativ Klubb % Loklag Medl % Ja Nei Vet ikke (ubesvart) Klubb: 80 % ja 10 % nei (2 A, 1 O, 2 An) 79 % ja 8 % nei

21 E. Streikebidrag 71. Hvor stort bør streikebidraget være (p.t. 350 kr/dag)? MERKNAD: 41 av 48 har avgitt et tallsvar. Sju (fire ubesvarte og tre med andre kommentarer om størrelse) er ikke beregnet. De tre kommentarene er: - Minstelønn iht. ansiennitet - Det må størrelsen på NJs streikekasse bestemme - Vesentlig høyere Gjennomsnitt av 41 avgitte tallsvar er 430 kroner. (420 kroner i 2002) Lokallag: 430 kroner (14 svar) MERKNAD: Alle som har identifisert et konkret tall er talt med. Gjennomsnitt av alle avgitte svar (minus fem svar hvorav fire var ubesvart og ett sa full lønn ) - det vil si av 146 svar - er 451 kroner. (435 kroner i 202). 72. Hvor stort bør forsørgerbidraget være (p.t. 50 kr/dag)? MERKNAD: 42 av 48 har avgitt et tallsvar. Seks (fem ubesvarte og en med andre kommentarer om størrelse) er ikke beregnet. Kommentaren er: - Det må størrelsen på NJs streikekasse bestemme Gjennomsnitt av 42 avgitte tallsvar er 71 kroner. (52 kroner i 2002) Lokallag: 75 kroner (14 svar) 83 kroner (57 kroner i 2002) MERKNAD: Alle som har identifisert et konkret tall er talt med. Gjennomsnitt av alle avgitte svar (minus fem ubesvarte) - det vil si 146 svar - er 83 kroner. (57 i 2002) 73. Var informasjonen som på forhånd ble gitt om organiseringen av streikebidrag utfyllende nok? Svaralternativ Helt enig Totalt 25 % % sier seg enig 10 % sier seg uenig Litt enig Usikker 3 6 Litt uenig 3 6 Helt uenig 2 4 (ubesvart) 1 2 Totalt Hvem bør betale ut streikebidragene? Svaralternativ Totalt % NJ sentralt Klubbene 2 4 Vet ikke 4 8 (ubesvart)

22 75. Bør streikebidrag betales ut når streiken er over, eller hver 7. dag etterskuddsvis som det nå er lagt opptil? Svaralternativ Totalt % Når streiken er over 4 8 Hver 7. dag etterskudd Vet ikke 1 2 (ubesvart) Fungerte systemet med bruk av Excel regneark som grunnlag for innsamling av opplysninger for å betale ut streikebidrag godt nok? Svaralternativ Totalt % Helt enig Litt enig 9 19 Usikker 2 4 Litt uenig 4 8 Helt uenig 1 2 (ubesvart) Andre kommentarer: - Noen var misfornøyde med at deltidsarbeidende skulle få avkorting i forsørgerbidraget. - Ikke til streikebidrag, men angående lokalavtale med redaktør: det var ikke grunnlag for noen lokal avtale, men enkelte enighetspunkter (en slags minste felles multiplum) hadde vi likevel nedfelt. - (Dette ble håndtert av en annen enn undertegnede, derfor noe usikker - gjelder også enkelte andre punkter) - Det er vanskelig å si noe om beløpene. En streik skal jo svi, også på pungen. Ingen bør tjene på den. Journalister med et høyere lønnsnivå merker nok tapet bedre. - En anelse for lav brukervennlighet på regnearkene. Vår bidragsansvarlige hadde ikke brukt Excel tidligere... Størrelsen på bidraget: Gjerne høyere, men kassa skal også holde en stund... - Problematisk å bruke excel når man ikke har programmet på egen datamaskin og jobbmaskinen av naturlige grunner ikke kan brukes. Selve programmet var godt når det kunne tas i bruk. Kunne vært sendt ut info om dette tidligere og rettledning om bruk. Men systemet egner seg godt til bruk ved neste streik. - Kom.74.små klubber kan utbetale selv, de store bør få valget. Kom.76.regnearket godtok ikke 0 først i kontonr.beskjed om ikke mottatt mail ble sendt til min jobbmail under streiken ang nye kontonummer. - Ikkje tilgang til excel under streiken. - Hyperrask behandling, veldig bra! - Det er fortsatt uavklart når det gjelder avspasering. MBL har anbefalt sine medlemmer å ikke betale ut lønn til folk i turnusbasert avspasering, eller annen avspasering. Dette er en diskusjon NJ må ta med MBL. - Reglene for forsørgerbidraget er også for rigide. Bør tas mer hensyn til samboere uten inntekt og forsørging for samboeres barn. I tillegg er det viktig at streikebidragene betales ut når de loves, og ikke for sent, som i vårt tilfelle denne gangen. Informasjonen om at skjemaene måtte sendes elektronisk, var også for dårlig og kom for sent. - Det gikk tregt. Og når vi hadde faxet det over, slik vi fikk beskjed om, fikk vi ny beskjed om å sende på meil. Det ble mer enn dobbelt arbeid, det. - Litt vanskelig med å få til forandringer i forhåndsutsendte navnelistene

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003 Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Lokalktr Minste + Stillings Ulempe Foto

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2006 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Verdens Gang Dagens Næringsliv Aftenposten TV2 AS Stavanger Aftenblad Bergens Tidende Adresseavisen VG Multimedia

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Aftenposten Stavanger Aftenblad TV2 AS Bergens Tidende Adresseavisen Verdens Gang Journalisten

Detaljer

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014 Sykepleierstillinger i Norge Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund har InterMedium foretatt en analyse av utlyste sykepleierstillinger i norske, trykte medier. Analysen tar utgangspunkt

Detaljer

Delegater til landsmøtet

Delegater til landsmøtet Delegater til landsmøtet Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lokallag 40 Klubber 40 Konsernlag 12 NJ Frilans 2 Frilansere Student 7 2 Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lag 56 Klubber 40 Frilansere 7 Klubber

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361 0 716 495 2 DN Nye medier 12 14,0 319 469 293 541 3 788 616 798 43 250 12 618 2 316 0 674 983 0 21 008

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Adresseavisen 103 21,7 336 582 226 596 13 859 577 036 16 994 20 797 1 506 670 617 003 2 931 38 580 0 658 513 2 Aftenposten 197 22,5 337 900 248 384 24 751 611 035 23 420 8 680 2 128 0 645 262 2 715 12

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 DN Nye medier 12 14,0 319 469 293 541 3 788 616 798 43 250 12 618 2 316 0 674 983 0 21 008 0 695 990 2 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Verdens Gang 198 20,5 333 884 231 662 16 376 581 923 66 019 13 869 138 0 661 949 1 072 70 220 0 733 241 2 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361

Detaljer

Delegatfordeling til landsmøtet 2017

Delegatfordeling til landsmøtet 2017 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Trine Frydenlund og Anne Hilde Thue Dato: 21. september 2016 Saksnummer: 16-751 Delegatfordeling til landsmøtet 2017 Fordelingen av landsmøtedelegater skal skje iht. vedtektenes

Detaljer

Mediestatistikk 19.09.2012. jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Mediestatistikk 19.09.2012. jan feb mar apr mai jun jul aug sep Mediestatistikk 19.09.2012 Profil:1000 åpne hager Offset: Profil:1000 åpne hager (1 år) 400 300 200 100 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep Total 0 6 2 66 18 18 35 403 7 555 Åndalsnes Avis - Papirutgaven

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2012

NJs lønnsstatistikk for 2012 NJs lønnsstatistikk for 2012 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2012.

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2014

NJs lønnsstatistikk for 2014 NJs lønnsstatistikk for 2014 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2014.

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2016

NJs lønnsstatistikk for 2016 NJs lønnsstatistikk for 2016 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2016.

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Verdens Gang DN Nye medier TV 2 Stavanger Aftenblad Aftenposten Adresseavisen Bergens Tidende

Detaljer

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF '12/1 Adresseavisen 212 209 199 Aftenposten (morgen) 663 649 629 Aftenposten AFTEN 315 311 294 Aftenposten LØRDAG 654 638 623 Aftenposten morgen MAN-FRE 702 687 665 Aftenposten morgen MAN-LØR 694 679 658

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2011

NJs lønnsstatistikk for 2011 NJs lønnsstatistikk for 2011 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2011.

Detaljer

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2003 til 2004

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2003 til 2004 Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2003 til 2004 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Fylke netto 01 Østfold Demokraten 4 671 5 462 (791) 4 666 (794) 626 624 01 Østfold Fredriksstad Blad 15

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Verdens Gang TV2 AS Dagbladet Aller Media VG Multimedia Bergens Tidende Adresseavisen DB

Detaljer

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2001 til 2002

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2001 til 2002 Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2001 til 2002 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011.

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Mediedekning 2011 Lav barnetrygd gir fattige barn. Nettavisen 08.05.11 2010

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Identiske personer: Lønnsutvikling for tariffområder 2004-2005

Identiske personer: Lønnsutvikling for tariffområder 2004-2005 Identiske personer: Lønnsutvikling for tariffområder 2004-2005 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Innkomne klager 168 141 156 144 145 194** 186*** 207**** Behandlede klager 137 156 156 135 154 207 185

Detaljer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Innkomne klager 168 141 156 144 145 194** 186*** 207**** 259***** Behandlede klager 137 156 156

Detaljer

Hvem ble felt flest ganger? Hvilke punkt ble mediene felt på i Vær Varsom-plakaten?

Hvem ble felt flest ganger? Hvilke punkt ble mediene felt på i Vær Varsom-plakaten? Tallene for 2017: Pressens Faglige Utvalg (PFU) mottok 417 klager 1 (424 i 2016) PFU behandlet 280 klagesaker 2 (351 i 2016) Utvalget avga 104 uttalelser (124 i 2016) Av disse endte 49 med brudd og 18

Detaljer

Fakta om NJs krav i MBL-oppgjøret 2004

Fakta om NJs krav i MBL-oppgjøret 2004 Fakta om NJ-kravene MBL-oppgjørene 2004 1 Fakta om NJs krav i MBL-oppgjøret 2004 11.05.05 Dette heftet er myntet på NJ-medlemmer som skal informere om NJs krav på streikevakter, stands og andre steder.

Detaljer

PFU-statistikken 2016

PFU-statistikken 2016 PFU-statistikken 2016 Korte fakta 2016: Pressens Faglige Utvalg mottok 424 klager i 2016 (500 i 2015) Pressens Faglige Utvalg behandlet 351 klager (406 i 2015) Utvalget avga 124 uttalelser (142 i 2015)

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1730 den 16. september og fra kl. 9.00 til 12.30 den 17.september. Dagsorden

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

1 ADRESSEAVISEN 2 AFTENPOSTEN 143 AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 5 AGDERPOSTEN 6 AKERS AVIS GRORUDDALEN 7 AKERSHUS AMTSTIDENDE 10 ALTAPOSTEN 11

1 ADRESSEAVISEN 2 AFTENPOSTEN 143 AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 5 AGDERPOSTEN 6 AKERS AVIS GRORUDDALEN 7 AKERSHUS AMTSTIDENDE 10 ALTAPOSTEN 11 ID-nummer Aktørnavn 1 ADRESSEAVISEN 2 AFTENPOSTEN 143 AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 5 AGDERPOSTEN 6 AKERS AVIS GRORUDDALEN 7 AKERSHUS AMTSTIDENDE 10 ALTAPOSTEN 11 ANDØYPOSTEN 14 ARBEIDETS RETT 371 ARENDALS

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Opplag for norske aviser 2014 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2014 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser 2014 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Total Adresseavisen 61 086 60 165 63 981 3 839 Aftenposten Junior 21 817 21 817 1 430 Aftenposten,

Detaljer

NETT/MOBIL/STREAMING Tall markert med (*) er basert på data innsamlet 2. halvår 2014

NETT/MOBIL/STREAMING Tall markert med (*) er basert på data innsamlet 2. halvår 2014 '15/1 ABC Nyheter.no (www.abcnyheter.no)* 190* Adressa Mobil (Adresseavisen mobil) 72 84 90 Adresseavisen (adressa.no) 187 173 167 Aftenposten mobil 343 356 382 Aftenposten.no 812 806 778 Agderposten (agderposten.no)

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

1 RAPPORTERING AV DATA TIL MEDIELØNN

1 RAPPORTERING AV DATA TIL MEDIELØNN 1 RAPPORTERING AV DATA TIL MEDIELØNN 1.1 Funksjonærer Feltene Feltene skal plasseres i nedenstående rekkefølge i fila. Se under det enkelte feltet hvilket format det skal stå i, samt en forklaring av innholdet.

Detaljer

Landsmøtet 27. 28. april 2015 på Gardermoen

Landsmøtet 27. 28. april 2015 på Gardermoen Arbeiderbevegelsens Presseforbund Til alle medlemmer og avdelinger Oslo 17-3-2015 Landsmøtet 27. 28. april 2015 på Gardermoen Vi viser til tidligere innkalling til seminar og landsmøte i Arbeiderbevegelsens

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2016

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2016 PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016 Innkomne klager 168 141 156 144 145 194 186 207 259 245 Behandlede klager 137 156 156 135

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening 31.12.2013 for redaksjonelle medarbeidere AVISOVERENSKOMSTEN Om statistikken: MBLs sstatistikk er laget med grunnlag i opplysninger som er sendt inn av MBLs

Detaljer

Journalist i konflikt - 2013

Journalist i konflikt - 2013 MBL-oppgjøret 2013 Journalist i konflikt - 2013 Medlemmenes plikter og rettigheter Når NJs landsstyre har fattet vedtak om konflikt, har det enkelte medlem som direkte omfattes av vedtaket, plikt til å

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler

Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler Nyhetsklipp Klappet og klart for DAB Oppland Arbeiderblad 04.04.2014 Millionsalg av nettbrett Dagens Næringsliv 24.04.2014 Tre tips til påskefotograferingen

Detaljer

Norsk presse - kontaktinfo - Folkevalgte

Norsk presse - kontaktinfo - Folkevalgte Norsk presse - kontaktinfo - Folkevalgte age.starheim@stortinget.no akhtar.chaudhry@stortinget.no aksel.hagen@stortinget.no alf-egil.holmelid@stortinget.no alf.holmelid@stortinget.no anders.anundsen@stortinget.no

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 OM UNDERSØKELSEN Utvalget for yngre advokater har kartlagt yngre advokaters og fullmektigers arbeidsforhold. Undersøkelsen er gjort i

Detaljer

Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk

Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk Pr. 28.11.14 JIN Antall aviser: 156 Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk N=Nynorsk eller begge målformer (46 aviser) S=Samisk (1 avis) Kilder: MBL, NAL, Medienorge og Medietilsynet Avisnavn

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk

Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk Pr. 28.11.14 JIN Antall aviser: 156 N=Nynorsk eller begge målformer (46 aviser) S=Samisk (1 avis) Kilder: MBL, NAL, Medienorge og Medietilsynet Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk Avisnavn

Detaljer

Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk

Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk Pr. 28.11.14 JIN Antall aviser: 156 N=Nynorsk eller begge målformer (46 aviser) S=Samisk (1 avis) Kilder: MBL, NAL, Medienorge og Medietilsynet Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk Utgiversted

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 10. juni 2010 kl 08.30 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Hilde Tretterud deltok under

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2006 Skriftserien nr 4/2007 1. Innledning Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor er basert på en spørreundersøkelse til alle medlemmer

Detaljer

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004 1 Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 04 Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager Juni 04 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Pris pr måned for en ordinær heldagsplass

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 13. januar 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer