Vi gleder oss til sommer n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi gleder oss til sommer n"

Transkript

1 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 4 - ÅRGANG 2 - JUNI 2015 Vi gleder oss til sommer n Det er mye spennende som skjer i Asker denne sommeren. Du behøver ikke reise langt for å få gode ferieopplevelser. Side 6-9 og kultursidene Unge gutter i barnehagen Side 10 Trygge sankthansbål Side 15

2 Side 2 AKTUELT Informasjonsavis for ASKER kommune - juni 2015 Terje Larsen overtar som oppvekstdirektør Terje Larsen, rektor på Risenga ungdomsskole, er konstituert som oppvekst- og utdanningsdirektør i Asker kommune fram til ny direktør tiltrer ved årsskiftet. Jeg vet at stillingen som oppvekstdirektør er krevende. Det er morsomt å bli spurt, og det blir selvsagt en svært spennende utfordring, sier Terje Larsen. Jeg vil legge opp til tett dialog med virksomhetslederne om hvordan vi best kan løse de viktigst oppgavene framover både i skolen, barnehagene, barne- og familieenheten og i barnevernet. Her er det mange gode krefter og mye solid kompetanse som skal dra felles lass, sier han. Ny jobb for oppvekstdirektør Jo Fiske Etter fem hektiske år som oppvekstdirektør i Asker kommune går Jo Fiske til jobben som regionsdirektør i Statped. Etter mange og nøye overveielser har jeg takket ja til ny jobb som regiondirektør i Statped, sier han. Sammen med sine dyktige ledere ute i virksomhetene, i skolen og barnehagene har han lagt et solid grunnlag for en videre utvikling når det gjelder å skape best mulige vilkår for en god oppvekst for barn og unge i kommunen, kommenterer rådmann Lars Bjerke. Jeg vil spesielt trekke frem det økte læringstrykket i skolen med en positiv utvikling av karakterene som ligger i landstoppen. Jo Fiske vil jobbe ut oppsigelsestiden og begynner i Statlig spesialpedagogisk tjeneste i august. TERJE LARSEN OVERTAR ETTER JO FISKE: Det viktigste nå er å videreføre det gode arbeidet Jo Fiske har gjort, og å fortsette utviklingen av oppvekstfeltet i Asker langs de linjer som han har staket ut, sier Terje Larsen t.h. Foto: Svein-Ivar Fors. HOLMEN I STØPESKJEEN: En felles allmenning midt i Holmen-området er foreslått, og den vil gi økt tilgang til området. Flere ulike formål kan «koble» seg på et felles byrom og bli en ny myldreplass for Holmen dersom forslaget får støtte. Illustrasjon: Ghilardi+Hellsten Arkitekter. Spenstige planer for Holmen Nylig presenterte Storebrand Eiendom sine ideer for utvikling av Holmen-området for politikerne i plan, samferdsel og næringsutvalget i Asker. De høstet gode ord for måten de har tenkt å løse dette på. Asker kommunes visjon er at Holmen skal bli en attraktiv møteplass med en sammenhengende grønnstruktur og et lett tilgjengelig strandområde. Fjorden, friområdene og den maritime tilknytningen skal fortsatt prege Holmen. Holmen utvikles videre som lokalsenter for Asker nord, med handel, service, bussknutepunkt, møteplasser og rekreasjonsområder, maritim næring og boliger. Jeg vil oppfordre folk til å engasjere seg i Verdens Overdosedag den 31. august, sier Bente Øfsti i Asker kommune. Det dør i snitt 260 mennesker av overdose i Norge hvert år. Dette plasserer Norge på Europa-toppen i antall dødelige overdoser og er en alvorlig helseutfordring. 31. august markeres verdens overdosedag for å minnes de døde, og for å forebygge nye dødsfall. Vi ønsker kontakt med foreninger eller innbyggere som har innspill til Sentrumsområdet reguleres samlet for å sikre en helhetlig utvikling av Holmen-området. Verdifulle natur- og miljøkvaliteter skal sikres som strandsonen på Holmen, elvelandskapet langs Neselva, Grønlia og eksisterende villalandskap. Stort og åpent En felles allmenning en stort, felles uteplass vil utgjøre en viktig del av planene for det framtidige Holmen-området. Begge sider av Slemmestadveien skal gjøres tilgjengelig uten gangbro. Området er svært attraktivt, men det trenger en utvikling for å realisere alle de gode kvalitetene som finnes her, sier utviklingsdirektør Cato Dehli markeringen, eller som har et ønske om å være med på arrangementet. Dette er et nøytralt politisk og religiøst arrangement. Vennligst ta kontakt med Asker kommune, Psykisk helse og rus, Seksjon Rustiltak, prosjektleder Bente Øfsti på telefon eller på e-post kommune.no Helsedirektoratet har en nasjonal overdosestrategi med mottoet «Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve». Lauritzen i Sektor Gruppen. Sammen med Sektor Gruppen ønsker Storebrand Eiendom å komme i gang med en detaljregulering av planene. Mindre trafikk Gjennomgangstrafikken skal bort fra lokalveinettet når ny E18 kommer, og det legges til rette for buss og sykkel i transportkorridoren Holmen Fekjan Billingstadsletta Slependen. Både beliggenhet og infrastruktur gjør at området er godt egnet som et attraktivt knutepunkt for økt bosetting og handel. Det skal bli enklere å ta kollektivtransport til arbeid og det blir en restriktiv parkeringsnorm, basert på nasjonale føringer, som skal gi mindre bilbruk og økt kollektiv- og sykkelbruk. Se våre nettsider Først må du overleve ASKER KOMMUNES INFORMASJONSAVIS ASKER-POSTEN Redaktør: Svein-Ivar Fors Ansvarlig utgiver: Kommunikasjonssjef Jon Bakkerud Produksjon/ trykk: Senter Grafisk AS/ Agderposten Redaksjon avsluttet: 2. juni 2015 Neste utgave kommer: 19. august 2015 Innleveringsfrist neste utgave: 15. juni 2015 TELEFONER Redaksjonen: Servicetorget: Sentralbord: E-POST POSTADRESSE ASKER-posten, postboks 353, 1372 Asker BESØKSADRESSE ASKER RÅDHUS Knud Askers vei 25 Nettsider: Utgitt av Asker kommune, distribueres til alle husstander og næringsdrivende. Opplag

3 Informasjonsavis for ASKER kommune - juni 2015 Side 3 AKTUELT Vaffelhjerter og flotte artister for Nepal MED BANKENDE VAFFELHJERTER: Anna Victoria, Amy og Maya var med på å samle inn penger til Nepals barn. Foto: Kristine Haugaard En rekke kjente artister opptrådte for en nesten fullsatt teatersal i Asker kulturhus da Mountain People Norway, Medical Aid Mountaineering og Asker kommune fikk inn kr til hjelpearbeidet i Nepal. Ordfører Lene Conradi åpnet arrangementet, og blant artistene som deltok var Øivind Elgenes, Vidar Johnsen, Karl Vrålstad, Martin Halla, Petter Wettre kvartett, Shaun Bartlett, Julie Aagård og Tuva Syvertsen fra Valkyrien Allstars. Mountain People Norway og Medical Aid Mountaineering har gjennomført til sammen 200 prosjekter over 30 år i Nepal. Dersom du ikke fikk med deg konserten er det likevel mulig å bidra, sier styreleder Thorstein Nøkleby i Mountain People. Har du lyst til å støtte vårt arbeid i Nepal finner du informasjon på våre hjemmesider Vafler for Nepal 5-åringene i Båstadmyra barnehage solgte vafler for 20 kroner per stykk på Trekanten senter og 4-åringene solgte vafler i barnehagen. De samlet inn penger til Redd Barnas hjelpearbeid i det jordskjelvrammede Nepal. Vi fikk inn 5150 kroner i aksjonen, og pengene er allerede overført til Redd Barna Norges katastrofearbeid for å få fram livreddende hjelp til barna i Nepal, sier daglig leder Kristine Haugaard i Båstadmyra barnehage. Barna hadde stor glede av aksjonen og den satte i gang mange tanker og refleksjoner hos barna. De var helt enige om at vi, som har det så bra og lever så trygt, må hjelpe til når andre ikke har det så bra. Vi opplevde stor giverglede. Politiet kom til og med og kjøpte av oss. I tillegg fikk vi lov til å komme på Egon i Asker etter salget på Trekanten og spise gratis pizza. Det var gøy! sier hun. Sommerfest på Nordre Bondi gård 11. juni inviterer Civitan Club Asker og Civitan Lady Asker sammen med Aktiv Fritid i Asker kommune til sommerfest på Nordre Bondi gård for alle Askers psykisk utviklingshemmede. Invitasjon er sendt ut til alle boliger for utviklingshemmede og til avlastningstjenesten i Asker. Vi håper på å få opptil 100 mennesker på tunet, sier Ragnar Strøm i Civitan Club Asker. Lek og moro Asker kommune har egne medarbeidere med ansvar for arbeid, fritid og avlastning for personer med utviklingshemming, og for arbeidstrening for personer som av ulike årsaker trenger arbeidspraksis. Aktiv fritid er en del av denne virksomheten og driver blant annet ferie- og fritidsaktiviteter for personer med funksjonshemming og psykiske lidelser. Initiativtaker til sommerfesten, ordfører Lene Conradi, vil åpne arrangementet. Vi skal ha lek og moro fra klokken 16 til 19 på sommerfesten vår, forteller Toril Haug i Aktiv Fritid i Asker kommune. Underholdningen skjer med fengende musikk fra Aktiv fritid sitt husorkester Bondi Band. Disc-jockey Christian Boye Hofstad kommer også. SOMMERFEST: Leker, musikk og grilling av pølser og hamburgere blir det mye av på sommerfesten. Foto: Svein-Ivar Fors

4 Side 4 SAMFUNN Informasjonsavis for ASKER kommune - juni 2015 Asker Idrettsråd er gode på samarbeid I mai vedtok Asker kommunestyre en ny samarbeidsavtale mellom Asker idrettsråd og Asker kommune. Den første samarbeidsavtalen ble inngått i februar De fleste kommunene i Norge har sitt idrettsråd. Asker Idrettsråd består av alle idrettslag i Asker kommune som er tilsluttet Norges idrettsforbund. Idrettsrådet er med andre ord ikke noe klubbene melder seg inn eller ut av, alle er medlem. Hovedoppgaven er å arbeide for best mulige forhold for idretten og å være et samordningsorgan for idrettens relasjoner til kommunen. Koordinerer Et viktig prinsipp er at alle saker som er av felles interesse for idretten skal formidles til kommunen gjennom idrettsrådet. Prinsippet innebærer også at et enkelt idrettslag ikke tar saker direkte opp med kommunen hvis saken har, eller kan tenkes å få, konsekvenser for ett eller flere andre lag. Spesielt viktig er det at dette prinsippet følges i saker som gjelder bruk av kommunale midler til anleggsinvesteringer, drift- og disponering av kommunale anlegg eller økonomisk støtte. Sett fra kommunens side bidrar det også til større ryddighet og enklere saksbehandling. Se idrettsrådets nettsider 11 lokale prosjekter fikk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB i Asker I dag har det vært en hyggelig dag på jobben, sa banksjef Jarle Peder Helgason i DNB Asker da han kunne dele ut 1,981 millioner kroner til elleve flotte, lokale tiltak i Asker. Sparebankkstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Vi støtter prosjekter som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Vi driver med filantropi ikke sponsing, forklarer Helgason. Pengene ble fordelt slik: Venner av Asker kulturhus fikk kroner til lys- og lydanlegg til den nye utescenen på Bakerløkka. Bygging av utescenen er vedtatt av Asker kommunestyre. Borgen ungdomsskole fikk kroner til sin mentorordning, der 10. klassinger sørger for at nye 8. klassinger blir tatt vel i mot når de begynner på ungdomsskolen. Pengene skal gå til å bygge et nytt band-rom. Nova aktivitetssenter fikk kroner til nytt foto- og musikk-lab. Landøya ungdomsskole fikk kroner til utendørs bordtennisbord. NaKuHel fikk kroner til gapahuk og utekjøkken i et prosjekt i samarbeid med Asker kommune en NaKu- Hel-dag for 10-åringer. 5. trinns-elever GODE FORMÅL: Sparebankstiftelsen DNB gir støtte til formål innen kunst og kultur, kulturminner og historie, nærmiljø, idrett og lek, friluftsliv og naturkunnskap. Her har vårens mottakere fått sine gavebrev overrakt under en lunsj i banken. Foto: Svein-Ivar Fors inviteres til en hel dag på NaKuHel med faglig innhold. Utfordringen fra kommunen er å gjøre dette så stort at det blir et tilbud til alle 10-åringer I Asker. Utearenaen skal også kunne benyttes av alle som er på tur i området. Asker svømmeklubb fikk kroner til nytt, avansert tidtakeranlegg i den nye svømmehallen som kommer på Holmen. Heggedal friidrettsklubb fikk kroner til utbedring av grusbanen ved Hovedgården. Heggedal fotballgruppe fikk kroner til teknisk utstyr. Asker skøyteklubb fikk kroner til satsing på breddeidrett. Asker turn fikk kroner til utstyr for en nystartet guttegruppe. Vardåsen vel fikk kroner til treningspark. Ny sjanse 1. september Neste søknadsfrist for lokale gaver er 1. september Elektronisk søknadsskjema finnes på sparebankstiftelsen.no Asker kommune nominert til innovasjonsprisen IDRETTSRÅDET: Gry E. Garlie er daglig leder og Sigurd Øvergaard er styreleder i Asker Idrettsråd. Asker Idrettsråd er en av de få i landet som har ansatt en daglig leder. Foto: Svein-Ivar Fors I alt tre kommuner er nominert til årets innovasjonspris og Asker er en av disse. Prisen er på kroner og blir delt ut av statssekretær Paul Chaffey under Arendalskonferansen 12. juni. Innovasjonsprisen skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Prisen skal gå til en kommune som har satt innovative løsninger ut i livet og som baner vei for andre. På Arendalskonferansen får deltakerne mulighet til å møte de nominerte kommunene i et fordypningsseminar der det forteller om sitt arbeid. Politiske møter i Asker Møtene starter i hovedsak klokken i rådhuset. Andre møtetidspunkter: Eldrerådet klokken Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne klokken Plan-, samferdselsog næringsutvalg klokken Økonomi-, eiendomog eierstyring klokken De unges kommunestyre klokken Kommunestyret 16. juni, 8. september Formannskapet 24. juni, 18. og 25. august Komité for helse og omsorg 26. august Komité for oppvekst 25. august Komité for teknikk, kultur og fritid 27. august Bygningsrådet 17. juni, 19. august De unges kommunestyre 17. november Eldrerådet 19. august Klageutvalget 17. juni Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19. august Kontrollutvalget 15. juni, 17. august Partssammensatt utvalg 1. september Plan, samferdsel og næring 20. august Valgstyret 16. september Økonomi-, eiendom- og eierstyring 24. august Endringer kan forekomme. Finn møtekalender og sakspapirer på Asker kommunes nettsider:

5 Informasjonsavis for ASKER kommune - juni 2015 Side 5 FRIVILLIG Frivillighetsutvalget fyller 5 år i år LEGGER TIL RETTE FOR FRIVILLIG ARBEID: Frivillighetsutvalget i dag foran f.v. frivillighetskoordinator Heidi Thommessen, Tanja Kobro, Berit Øksnes og Kristin Bredal Berge, Kjell Hustad. Bak f.v. Tor Ole Bergan og Marius Brustad. Noen av utvalgets medlemmer var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Svein-Ivar Fors Gode nabovenner Monica Weissenböck-Storøy er nabovenn. I en og en halv time hver 14. dag møter hun Bjørg Johansen og sammen får de to seg en god prat, en fin stund og et hyggelig besøk på Seniorsenteret i Asker. «Nabovenn» er et prosjekt som Røde Kors har satt i gang i sitt 150-jubileumsår. Vi har nær kontakt med hjemmeboende eldre som føler seg ensomme, eller som ikke kommer seg ut på egen hånd, forteller Monica Weissenböck- Storøy. Jeg får en stor glede i meg ved å holde på med dette! Sprer glede Jeg synes det er fantastisk, sier Bjørg Johansen om nabovenn-prosjektet. Jeg føler meg ikke ensom eller noe sånt, sier hun, men jeg ser ikke så godt lenger, så når Monica kommer får jeg en mulighet til å komme meg ut. Det hele begynte med at jeg fikk et brev fra Asker Røde kors, og samme kveld skrev jeg en søknad om å få bli med på ordningen. Bjørg Johansen har selv en aktiv fortid som frivillig. Sammen med sin mann Erling utgjorde hun og elleve folkedanseglade par Johansens venner, som underholdt med folkedans rundt om på mange sykehjem. For denne innsatsen fikk de frivillighetsprisen av Asker kommune i Ønsker du å være med? Asker Røde Kors startet sitt nabovenn-prosjekt i oktober. Vi trenger flere nabovenner. Det er bare å ta kontakt, for behovet er stort! Røde Kors ønsker nå å rekruttere spreke seniorer som vil følge en hjemmeboende eldre to ganger i måneden for å spise lunsj sammen på seniorsenteret i Asker sentrum! Foreløpig gjelder det bare i nærheten av Asker seniorsenter, men prosjektet skal utvides til Holmen etter sommerferien. Røde kors samarbeider tett med Asker kommune om mange frivillighetsprosjekter. Nabovennprosjektet er ett av dem. Kontakt Røde kors i Asker Zuzana Nævdal, mobiltelefon e-post Se nettsidene Frivillighetsutvalget ble etablert av Asker kommunestyre våren 2010 og feirer i år sitt 5 års jubileum. Frivillighetsutvalget er møteplass for alt frivillig arbeid i Asker, og er høringsinstans i saker som omhandler folkehelse eller ensomhet, kulturspørsmål og idrettsspørsmål. Frivillighetsutvalget arbeider for å gjøre det lett å være frivillig i Asker og fungerer som pådriver for økt samarbeid både i og utenfor frivillig sektor. Hvert år har frivillighetsutvalget ansvaret for gjennomføringen av den årlige TV-Aksjonen, og hver desember arrangerer utvalget en frivillighetskonferanse hvor alle innbyggere inviteres. Konferansen fungerer som en dialogarena mellom kommune, frivillig sektor og næringslivet. Frivillighetsutvalget har også ansvar for innholdet på frivillighetsportalen. Se våre nettsider NABOVENNER: Monica Weissenböck-Storøy t.v. og Bjørg Johansen besøker Asker seniorsenter med jevne mellomrom, og da får de seg en god prat og en hyggelig lunsj sammen. Foto: Svein-Ivar Fors Ga penger til bekjempelsen av ebola Elevbedriften «Lys i Mørket» ved Torstad ungdomsskole ga deler av overskuddet til Røde Kors sitt arbeid for å bekjempe ebola. Vennegjengen fra Torstad skole var ikke i tvil om at pengene som de hadde tjent inn gjennom elevbedriften skulle gå til et godt formål og hadde tidlig bestemt seg for at de skulle støtte opp om bekjempelsen av ebola-epidemien. Vi har sett hvor alvorlig ebolaepidemien har vært, derfor vil vi gi pengene til Røde Kors slik at de kan fortsette arbeidet med å bekjempe ebola, forteller Lea Pernille. over 3000 kroner i kassa som de nå har gitt videre til Røde Kors sitt arbeid for å bekjempe ebola. Helt fantastisk Det er helt fantastisk at de gjør dette. Det viser at de unge følger med i media og er klar over at det finnes folk som har det tøft, sier Sigbjørn Skandsen i Røde Kors. Innsatsen til Røde Kors i bekjempelsen av ebola, i blant annet Sierra Leone har gitt gode resultater og mange har blitt friske, selv om mange dessverre har tapt kampen mot sykdommen. Optimistiske spådommer sier at kampen mot ebola i Vest-Afrika snart vil være vunnet. La oss håpe spådommene stemmer. Over 3000 kroner Gjennom det siste skoleåret har Birk, Lea Pernille og Helene gjennom sin elevbedrift «Lys i Mørket» dekorert flotte kubbelys og stearinlys som de har solgt videre. Salg av slike kubbelys har gitt ELEVBEDRIFT: Birk Bjørnstad, Lea Pernille Kurseth og Helene Hardeland Skancke i elevbedriften «Lys i Mørket» ga mer enn kroner til Røde Kors. Tekst og foto: Sigbjørn Skandsen

6 Side 6 SOMMER OG SOL TEMA Informasjonsavis for ASKER kommune - juni 2015 Sommerbåt mellom Oslo og VOLLEN VEL: At vi får sommerruter med hurtigbåten synes jeg er veldig fint, sier Vollen vels alltid engasjerte leder Knut Førsund. Med bil koster det 180 kroner til Oslo, og med bompenger og ikke minst parkering snakker vi fort om nesten 300 kroner. Båtreisen koster en brøkdel og er mye hyggeligere.. Alle kommuner og fylkeskommuner rundt fjorden bør forstå hvilken transportåre som ligger rett foran nesen på oss, mener Førsund. Fjorden har fri bredde, ingen bratte bakker, skarpe svinger eller vanskelige grunneiere, og trenger verken trafikklys og veilys. Med el-fergene som nå kommer er det fullt mulig å satse såpass stort på vannveien at det får betydning for biltrafikken på veiene. Samarbeid og stordrift, værsågod, mulighetene ligger der! DESTINASJON VOLLEN OG VOLLEN MARINA: De som kommer med Sommerbåten eller pappabåten som den het i riktig gamle dager kan få med seg seks attraksjoner innenfor seks minutters avstand fra brygga, forteller Elisabeth Bye i Destinasjon Vollen: Vi har Oslofjordmuseet, strand og kystkultursti, handel og butikker, spisesteder, kunst representert ved Hebbelille, kjeramikhjørnet og Deberitz design, og Vollen Marina med bryggerestaurant og gjestehavn. Vitos har åpnet «ny» restaurant med flere hyggelige sitteplasser innendørs og med fantastisk sommerstemning på brygga, forteller Morten Gjeruldsen i Vollen Marina, og rekebåten Trygg kommer inn med ferske reker tatt i fjorden, som selges rett fra båten hver torsdag og fredag. HANDELSSTEDET VOLLEN: For oss er det en begivenhet at hurtigbåten denne sommeren har helgeanløp i Vollen, sier Christine Sagen Johnsen i butikken Søstrene Sagen. I Vollen er helgehandelen viktig for butikkene, og det er flott at Oslo-folk også kan komme og få ta del i denne Askerkystens perle. Dette har vi ventet på! I tillegg er det veldig hyggelig for oss som bor i Vollen og for alle i resten av Asker også at vi nå kan ta båten inn til byen på helgetur! Vi kan til og med ta en båttur til Drøbak hvis vi vil. Vi i Søstrene Sagen har drevet butikk i Vollen i snart 10 år, og nå gleder vi oss til sommeren! sier hun. Alle foto: Svein-Ivar Fors

7 Informasjonsavis for ASKER kommune - juni 2015 Side 7 TEMA Vollen i helgene Fornebu Storøyodden badestrand Vollen Vito s Vollen sentrum Gamle Fornebu Kultursenter Vollen marina Nansenparken Oslofjordmuseet Sjøflyhavna Kro Svelvik Asker Vollen Slemmestad Sommerruter i Oslofjorden Sandvika Nærsnes Oslofjorden B22 Sætre B21 B22 Drøbaksundet B21 B22 Ildjernet Steilene Ommen Fjellstrand Håøya Fornebu Storsand Søndre Langåra Lågøya Fagerstrand Aspon Lysaker Aker brygge Bygdøy Hallangen B21 Flaskebekk Sjøstrand Oscarsborg Drøbak Nesoddtangen Nesodden Bunnefjorden Nesset Oslo Vinterbro Ås Son Drøbak Ristorante 24 Son Kystkultursenter El Toro vinos y tapas Son Kro Kumlegården Drøbak akvarium Quality Spa & Resort Son Tregaardens julehus Skipperstua Galleri Cafe Teskje Turistinformasjon Sjøstjernen Norges største båtprodusent er i Vollen Vi er landets største båtprodusent, smiler Tron Wigeland Nilsen. I fjor bygget og solgte vi 500 båter, og i år regner vi med å komme opp i over 1 000! Riktig nok snakker vi om trebåter med strikkmotor, 25 cm lange, sier Wigeland Nilsen, avdelingsdirektør ved Oslofjordmuseet i Vollen. Sammen med museumslektor Jon Aksel Aulie tilbyr han båtbygging for store og små i snekkerverkstedet på museet. Mange aktiviteter Båtbygging er en bare en av mange aktiviteter ved Oslofjordmuseet. Museet har en omfattende samling av ulike fritidsbåter, fra små til store, tre og plast, motorbåter og seilbåter. Et interaktivt kart over Oslofjorden viser hvor badeplasser, fyr og lykter og mye mer befinner seg. Utstillingen «Øyene i Vestfjorden» lar deg «øyhoppe» på en 40 kvadratmeter stor kart på gulvet, og rosimulatoren er morsom for både små og store. Museet har en trivelig kafé og en stor sal til møter og konserter. Se museets nettsider Slemmestad Hvitsten Holmsbu Filtvet B21 Ruter april 2015 Cementmuseum Geologisenter Galleri Kalk Jeløy Kjøvangen Son I sommer blir det hurtigbåt mellom Aker Brygge, Fornebu, Vollen, Slemmestad, Håøya, Oscarsborg og Drøbak i helgene fra slutten av juni til midten av august. Sommerruten starter 20. juni og varer til 16. august. Lørdager og søndager blir det to anløp i Vollen og Slemmestad, samt en kortere tur midt på dagen der båten snur i Vollen. Dette er en prøveordning over to år, med evaluering etter hver sesong. Mulighet for rundtur i Oslofjorden Asker kommune har bevilget kroner for å få tilbudet på plass, og det samme har Røyken kommune gjort, mens Akershus fylkeskommune har bidratt med kroner. Det har vært kontakt mellom kommunene og møter med næringsliv, museum og reiselivsråd. Ruteopplegget åpner for båtbytte i Drøbak, og det gir passasjerene en mulighet for en flott rundtur i Oslofjorden. Tenk, du kan du ta en 3-timers båttur på Oslofjorden, med mulighet til å se Oscarsborg, Drøbak, Oslo og Fornebu på nært hold, sier Knut Aandal, daglig leder i Akershus Reiselivsråd. Dersom du vil bruke mer tid underveis, kan du legge turen videre fra Drøbak til Filtvet og Son, eller ta en stopp på et av stedene. Økt mulighet for Vollen Det var Destinasjon Vollen som først ba styret i Akershus Reiselivsråd om å arbeide for et økt båttilbud i sommerperioden. Ruter la fram et forslag til løsning, og dette kom på plass takket være god B22 støtte fra kommunene og fylkeskommunen. Vollen har et godt utvalg av nisjebutikker, spisesteder og Oslofjordmuseet, forteller Elisabeth Bye i Destinasjon Vollen. På fine sommerdager er Vollen et fint sted for de som vil rusle langs kyststien, eller ta seg en tur på stranda, sier en av initiativtakerne til sommerbåten, Morten Gjeruldsen i Vollen Marina. Ønsker flere på besøk Akershus Reiselivsråd har laget et opplevelseskart med noen tips om hvilke aktiviteter som finnes ved noen av stoppene, sier Kristin Holstad, regionansvarlig i Visit Asker & Bærum, Akershus Reiselivsråd. Dette kartet blir å få der båten stopper på hoteller, hos kommunen og i Vollen. En elektronisk versjon av opplevelseskartet finnes på legger hun til. Aker brygge via Slemmestad Dublering: Turnr: Turtype: Dager: S Drøbak [molo B (Sjøtorget)] 11:23 14:23 17:53 3S Oscarsborg 11:33 14:33 18:03 3S Håøya øst 11:38 14:38 18:08 3V Slemmestad fergekai 11:54 14:54 18:24 2V Vollen brygge (Båt) 12:02 15:02 18: Fornebu sjøflyhavna 12:23 15:23 18: Aker brygge (båt) 1 12:35 15:35 19:05 B22 Drøbak via Slemmestad Dublering: Turnr: Turtype: Dager: Aker brygge (båt) 1 10:05 13:05 16: Fornebu sjøflyhavna 10:19 13:19 16:49 2V Vollen brygge (Båt) 10:40 13:40 17:10 3V Slemmestad fergekai 10:48 13:48 17:18 3S Håøya øst 11:04 14:04 17:34 3S Oscarsborg 11:09 14:09 17:39 3S Drøbak [molo B (Sjøtorget)] 11:19 14:19 17:49 Linje B22 seiles lørdager og søndager fra og med Vl og med OSLOFJORDMUSEET holder åpent alle dager mellom klokken 11 og 16. Her tester Tron Wigeland Nilsen og Jon Aksel Aulie strikk motor-båtbassenget. Foto. Svein-Ivar Fors. TV-sendt Sankthansaften i Vollen Sankthansfeiringen i Vollen blir en kjempefest overført i TV2 med lokalt publikum og mange flotte artister. Andre sommerarrangementer i Vollen: Familiekonsert på Oslofjordmuseet søndag 14. juni Pia Borgli forteller eventyret Rapunzel av brødrene Grimm til musikk av Kjell Marcussen. Lise Strandli Pedersen spiller fiolin og Tine Asmundsen kontrabass. Elever fra kulturskolene i Asker og Røyken spiller fra Reineckers barnesymfoni. Bringebærfestivalen 15. og 16. august Historielaget er hovedansvarlig for bringebærfestivalen, men den engasjerer alle organisasjoner, frivillige og næringer i Vollen, fra bringebærdyrkere til alle de som har røde kabrioleter.

8 Side 8 SOMMER OG SOL TEMA Friluftssommer Informasjonsavis for ASKER kommune - juni 2015 Tusenfryd og Sommarland Sommeren er den tiden vi holder oss mest utendørs, og nå i Friluftslivets år er det en mengde muligheter til også å holde seg i bevegelse når man er ute i sommerværet! Sjøen, skogen og nærområdene våre ligger klare for et aktivt friluftsliv i gode sommertemperaturer. Nå er det din tur! Kom deg ut i sommervarmen! Flere av Askers organisasjoner har aktiviteter i sommer, og allerede 14. juni kan du for eksempel delta på vandringsgudstjeneste på Konglungen. Møt opp på Løkenes gård klokken Stinettet i marka ligger klar for aktivt friluftsliv. Asker Skiklubb og Asker Turlag har satt ut nye Askeladdenposter i turorienteringens jubileumssesong. I år er det 50 år siden første gang det var mulig å lete seg fram til poster Asker Skiklubb har satt ut i kjent og ukjent terreng. Årets Askeladden-konvolutt koster 350,- og kan kjøpes i hos bokhandlere, sportsforretninger, Sporten Elektriske, hos Asker Skiklubb på Føyka og hos NaKuHel ved Semsvannet august arrangerer o-gruppa i Asker Skiklubb nattorienteringsløpet Night Hawk. Her kan alle være med! Sjøen og fjæra ligger også klar for friluftsaktiviteter i sommer. Oslofjordens Friluftsråd har Kystledhyttene sine langs hele fjorden, blant annet er Butikken på Langåra en velbesøkt hytte. Sjekk Oslofjordens Friluftsråds hjemmeside for oversikt og mulighet for en bestilling i siste liten! Se våre nettsider Cecilie Gjerde og Tone Utheim jobber på fritidsklubben NOVA på Borgen ungdomsskole. De har søkt og fått tildelt kroner fra BUFDIR til Asker kommune for å arrangere et sommerferietilbud til ALLE ungdommer i alderen år i kommunen. Sommerferietilbudet består av turer til Tusenfryd og Sommarland i Bø, og målet er at til sammen 360 ungdom, 45 på hver tur, skal få en mulighet til å delta på en positiv opplevelse som de kan fortelle om ved skolestart. Erfaring fra tidligere turer viser at det er ungdom fra hele Asker som deltar, og i alle alderstrinn fra 13 til 18 år. Turene er lagt i de ukene vi av erfaring vet at mange foreldre er tilbake på jobb eller ikke har gått ut i ferie og da tenker vi at det er best å legge tilbudet i denne perioden, sier Cecilie Gjerde. BLI MED PÅ SOMMERTUR: Cecilie Gjerde og Tone Utheim ønsker ungdommer i alderen år i kommunen velkommen med på gratis sommertur til Tusenfryd og Sommarland. Se våre nettsider Samlet oversikt over ferieaktiviteter for barn og unge finnes her: Rent badevann på Askers strender I sommer kan du hygge deg på fire Blått Flagg-sertifiserte strender i Asker Sjøstrand, Hvamodden, Hvalstrand og Holmenskjæret. Asker er også i år den kommunen i landet med flest strender sertifisert med Blått Flagg. En Blått Flagg-strand skal ha rent badevann, skal sjekkes og ryddes jevnlig, ha nok søppelbøtter, ha tilgang til førstehjelpsskrin og livredningsutstyr, ha tilgang til HC-toaletter, ha regelmessig renhold av toalettene og stranden vil ha oppslag som informerer om sårbare og fredede naturområder. Dette kan du forvente på Asker fire Blått Flagg-strender: Strendene har jevnlige prøver av badevannskvaliteten, og resultatene vil bli publisert på oppslagstavlen og på Asker kommunes hjemmesider. Der vil du også kunne finne løpende informasjon om badevannstemperaturen på Sjøstrand og Hvalstrand. På kommunens hjemmesider vil det også være informasjon om de andre badeplassene i kommunen, både i saltvann og ferskvann. Kiosk på stranda Restauranten på Hvalstrand er dessverre stengt i år, men det vil bli kioskdrift som vanlig, så det vil være lett å skaffe seg en is for nedkjøling mellom bading og soling. God sommer! BLÅTT FLAGG: Kommunens strandsjef Tommy Lunde ønsker alle velkommen til kommunens strender. Foto: Dag Solbakken. Se våre nettsider

9 Informasjonsavis for ASKER kommune - juni 2015 Side 9 HELSE Sorggrupper for barn, ungdom og foreldre Asker kommune tilbyr sorggrupper for barn og ungdom i alderen 5-23 år som har mistet en nær og viktig person. Sorggruppene starter i uke 38 midt i september. Gruppene er gratis og går over 10 ettermiddager med halvannen til to timers varighet, og de vil bli holdt på Aktivitetshuset i Idunns vei 3, inngang A, ved Bondi skole. Sorgen bearbeides Sorggruppene er aldersinndelte, og vil bli holdt fortløpende etter behov og antall påmeldte. Parallelt vil det være grupper for foreldre, for å gi en økt forståelse for hvordan de voksne kan støtte barna i deres sorgprosess. Foreldrenes følelser påvirker barna og har betydning for deres tapshistorie og normale utvikling. Barne- og familieenheten vil organisere og lede gruppene i samarbeid med fagpersoner i Asker kommune, samt med frivillige. Sorggruppearbeidet er satt i gang som et helsefremmende tiltak, sier Mildrid Stien og Kari Skullerud Ugland i Asker kommune. Gjennom sorggruppene arbeider vi med mestring gjennom egenaktivitet og bevisstgjøring av egne, families og nettverkets ressurser på tross av endrede livsbetingelser. KONTAKT OG PÅMELDING For ytterligere informasjon eller påmelding til en sorggruppe, kontakt: Barne- og familieenheten på telefon eller mottak på telefon E-post: asker.kommune.no eller SOMMEREVENTYR: En uke på Hudøy vil være fylt med krabbefiske, bading, nye venner, disko, spøkelseshistorier og mye mer. Bli med på ferieleir til Hudøy Asker kommune arrangerer sommerleir på Hudøy feriekoloni fra august. Tilbudet er for barn som avslutter 6. og 7. trinn nå til sommeren. På Hudøy er det 11 kolonier, og Asker kommune har fått leie to. Husene heter Roa og Høgda med plass til 45 barn i hver. Jenter og gutter vil bo i hver sin koloni, men vil ha mye fellesaktiviteter sammen. Tar med seg 90 barn til Hudøy Jeg har i mange år hatt sommerjobb på Camp Hudøy og synes det er fantastisk sted. Det er spennende at vi for første gang får til et slikt tilbud for barn i Asker i år. Sammen med flinke og engasjerte unge voksne vil vi jobbe for at alle barn som blir med skal få en uforglemmelig opplevelse, sier Kamilla Stamnes. Hun er leder for ferieleiren, og til vanlig jobber hun på Radar ungdomskafe og scene på Kulturhuset, men denne sommeren. Foreldrefri sone Hudøy er en foreldrefri sone, og på øya er det flere strender, fotballbaner og spennende steder man kan besøke. Hudøy ligger i Tønsbergfjorden rett vest for Tjøme, litt under to timer fra Asker. Øya er på tretten hundre mål, med mange omkringliggende småøyer og holmer. Barnas favoritter er vannkrig, disko, fotball, flette vennskapsbånd, kveldsbading og overnatting ute, forteller Kamilla. Påmelding Påmeldingen har allerede startet og det er «førstemann til mølla» Oppholdet koster 500 kroner og transport og mat er inkludert i prisen. Påmeldingskjema er digitalt og ligger på Asker kommunes nettsider. Ønsker du å vite mer om ferieleiren på Hudøy kan du sende en e-post til eller ringe Se våre nettsider STØTTE OG OMSORG: Sorggruppene har som mål å gi støtte for en sunn sorgprosess, sier Mildrid stien og Kari Ugland i barne- og familieenheten i Asker kommune. Vi ønsker å redusere tilleggsbelastninger i sorgen, fremme familiesamspillet og sikre at barn og ungdoms rettigheter blir ivaretatt i barnehage og skole. Foto: Svein-Ivar Fors. Kommuneoverlegens hjørne Døden er et av de få tema vi snakker lite om i vårt samfunn, men døden er uløselig knyttet til livet. Det hører med å snakke om en verdig død når det yrer i våren ute. Dødsprossen kan for mange med langvarig sykdom vare over noe tid. Behov for lindrende behandling og omsorg er stor i denne sammenhengen. Sorgprosessen starter allerede under dødsprosessen og for å kunne sørge godt er det også viktig at det har vært mulighet til samvær og en så verdig død som mulig. Om å dø hjemme I Asker og Bærum dør færre mennesker hjemme enn i resten av landet. Er dette fordi vi helst vil dø på sykehuset eller sykehjem eller er det fordi vi ikke tør å dø hjemme? Noen ønsker og trenger å avslutte livet med høy teknologi rundt seg på sykehuset, noen får ikke tid nok Kommuneoverlege Meera Grepp. til å velge og andre ønsker og trenger å være i sitt eget hjem. Overlege Lena Turzer ved Bærum sykehus forteller om at mange ønsker å dø hjemme. Hun ønsker å bidra til at de som ønsker får mulighet til en verdig død hjemme. I kommunehelsetjenesten har vi flinke kreftsykepleiere og sykepleiere med spesialkompetanse på lindrende behandling. Sammen med våre dyktige fastleger og støtte fra sykehuset når det trengs, kan de som ønsker å dø hjemme velge det. Ta kontakt med fastlegen og eller kreftkoordinatoren og diskuter mulighetene om det er aktuelt for deg eller en av dine nærmeste!

10 Side 10 OPPVEKST To Drømmestipendier til Asker Informasjonsavis for ASKER kommune - juni 2015 I forrige uke fikk 100 kulturutøvere fra hele landet vite at de er plukket ut av Norsk kulturskoleråd som mottakere av Drømmestipend for To av mottakerne er elever ved Asker kulturskole. De to Drømmestipend-mottakerne fra Asker er Daniela Reyes Holmsen som spiller trekkspill, gitar, synger og skriver egne låter, og Dagny Mehus som spiller saxofon og fagott. Dagny og Daniela har gjennom mange år vært elever i Asker kulturskole. Dagny er også elev ved Unge Talenter på Barratt Dues musikkinstitutt, og Daniela er elev ved musikklinjen på Rud. DAGNY drømmer om å bli så god musiker at hun en dag kan få spille sammen med noen av de beste internasjonale symfoniorkestrene og ensemblene: Tenk å spille fagott med Berlinerfilharmonien eller å spille konserter med noen av de store franske saksofonistene! Det hadde vært fantastisk morsomt! Jeg var så heldig å få spille sammen med Stavanger Symfoniorkester forrige sommer, og det var en stor inspirasjon som gav mersmak.» Dagny vil bruke stipendet til å reise på kurs, festivaler og mesterklasser hvor hun kan møte andre unge musikere som spiller saxofon og fagott, knytte nettverk og lære mer. DANIELA drømmer om å kunne leve av musikk, og bli så god som mulig på trekkspill, vokal og gitar, og kunne skape et spesielt lydbilde som gjenkjenner henne. Hun håper å kunne studere ved Norges Musikkhøgskole etter videregående, og vil bruke pengene fra Drømmestipendet til å finansiere en demo-innspilling. Både Daniela og Dagny er allerede aktive utøvere, og spiller jevnlig konserter. Drømmestipendet ble delt ut av ordfører Lene Conradi søndag 7. juni i forbindelse med forestillingen Askerspillet på Asker kulturskole. Får oppfylt sine kulturdrømmer Stipendmottakerne er barn og ungdom inntil 20 år som utøver ulike kulturelle uttrykk, og som får stipend for å får mulighet til å utvikle seg videre og få oppfylt noen av sine kulturdrømmer. Alle norske kommuner kan nominere kandidater til Drømmestipend, og i løpet av de 12 årene Drømmestipendet har eksistert, har Askers kandidater blitt plukket ut som stipendmottakere hele 11 ganger. PÅ JOBB: Mats Abotnes trives som lekeressurs i Landøya barnehage, og han har god kontakt med barna. Begge foto: Svein Ivar Fors Ungdomsskolegutter leker med barnehage barn Mats Abotnes er elev ved Torstad ungdomsskole. På fritiden har han fått jobb som lekeressurs i Landøya barnehage. Dette er gøy, sier Mats. Vi blir fort kjent med barna, og vi leker og har det morsomt sammen. Barna kan masse, og de er ivrige på å vise meg hva de kan. Våren 2015 startet Asker kommune et spennende pilotprosjekt der målet er å øke den fremtidige rekrutteringen av mannlige ansatte i Askers barnehager. Prosjektet heter «lekeressurs». Ungdomsskolegutter på 9. trinn kan søke om å jobbe i en barnehage i enten Risengasonen, Landøyasonen og Hval gård eller i Hovedgårdsonen etter skoletid og med lønn. Eirik Grav, pedagogisk leder og en av initiativtakerne til lekeressurs prosjektet i Asker, er ikke i tvil: Gleden barna utstråler når lekeressrusene kommer, er ikke til å ta feil av. Her kommer det en skikkelig god lekekamerat som de har masse opplevelser de ønsker å dele med. Er med på leken Lekeressursens oppgave er å være tilstede for barna i leken. Guttene skal ikke delta i barnehagens dagligdagse gjøremål, men leke med barna. Etter 10 økter i barnehagen 2 timer per gang får guttene utbetalt lønn. De får også en attest på arbeidsforholdet de har hatt i Asker kommune. Guttene går aktivt inn og lytter til det barna ønsker å gjøre, for så å ta fatt på leken. Samtidig får guttene også lov til å by på seg selv og sine egne interesser, sier Eirik Grav. God veiledning Et av kriteriene for barnehagene som tar i mot lekeressursene er at en mannlig ansatt gir veiledning og oppfølging. Det er viktig at gutta får tilstrekkelig hjelp og veiledning i «hvordan å komme i gang med lek» og at de lærer hvordan de kan prate med barna, sier Eirik. Før guttene kunne søke på jobben fikk de besøk og informasjon på ungdomsskolene av de mannlige veilederne i barnehagen. Med god hjelp fra ungdomsskolene ble det sendt ut i alt 12 lekeressurser fordelt på 3 soner. VEILEDER: Eirik Grav er pedagogisk leder og en av initiativtakerne til lekeressurs prosjektet i Asker.

11 Informasjonsavis for ASKER kommune - juni 2015 Side 11 OPPVEKST Realfagsløft og rektorbytte på Hagaløkka Hele skolen blir med når vi nå skal satse på realfag, sier Birgitte Vedeler. Fra 1. august i år er hun Hagaløkkas nye rektor og hun etterfølger Bjørn-Erik Sørensen. Vi skal finne nye innfallsvinkler som kan gjøre matematikk og naturfag spennende og morsomt for alle og som øker elevenes kompetanse i disse fagene, sier hun. Utdanningsdirektoratet har valgt ut 34 kommuner som realfagskommuner, og Asker kommune er en av disse. Hagaløkka skole er en del av realfagsatsingen i Asker kommune. Gode realfagskunnskaper blir stadig viktigere for å løse klimautfordringer, for å henge med på teknologiutviklingen og for å kunne gi innbyggerne et godt helsetilbud, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om satsingen. Skal norske elever bli bedre i matematikk og naturfag må vi styrke den lokale innsatsen, i den enkelte kommune og i den enkelte skole og barnehage. En forutsetning fra Utdanningsdirektoratet er at realfagskommunene skal ha en helhetlig satsing på realfag i skoler og barnehager. Kommunene skal også samarbeide med lokalt næringsliv og lokale kompetansemiljøer innen realfag. Hagaløkkas nye rektor Jeg kjenner en veldig ydmykhet og respekt for det arbeidet som er gjort på Hagaløkka skole, sier den nye rektoren Birgitte Vedeler. Jeg skal forvalte noe det har vært jobbet mye med, og stabiliteten i kollegiet viser jo at folk trives godt her. Birgitte Vedeler har i hele sin skolekarriere jobbet i ungdomsskolen, sist som avdelingsleder på Ramstad ungdomsskole i Bærum. Av utdannelse har hun nordisk og historie fra Universitetet i Oslo, skoleledelse fra BI og mediefag fra USA. Den nye Hagaløkka-rektoren er 52 år og bor på Vettre. Barneskole blir nytt for meg, sier hun, ungdomsskole er jo det jeg er REKTORBYTTE: Bjørn-Erik Sørensen overlater roret til Birgitte Vedeler etter 37 år ved Hagaløkka skole. Foto: Svein-Ivar Fors kjent med. Men da jeg oppdaget at rektorstillingen på Hagaløkka ble lyst ledig, traff det meg i hjertet fordi Hagaløkka er en annerledes skole med et veldig variert elevgrunnlag. Jeg synes det er spennende med så mange ulike kulturer, og jeg vet at personalet er stabilt og flott og at de er veldig gode på det de gjør. Går av etter 37 år på Hagaløkka Bjørn-Erik Sørensen har vært en dyktig og populær rektor på Hagaløkka skole helt siden 1997, etter først å ha vært lærer på skolen siden 1978 og deretter inspektør fra Nå har han nettopp gått av med pensjon. Hagaløkka skole er jo sjela mi, sier han. Vi har bygget stolthet og fellesskap over lang tid. Det har gjort oss i stand til å tåle både medgang og motgang vi vet hva vi står for. Han er glad for at det er nettopp Birgitte Vedeler som overtar som rektor. Etter å ha blitt kjent med henne har jeg kunnet senke skuldrene, sier Bjørn-Erik Sørensen som nå ser fram til å kunne reise mer enn før og hygge seg med private sysler. Innflytting til ny Heggedal skole blir forsinket SFO starter opp på ny skole 1. august trinn tar i bruk den nye skolen ved skolestart trinn må belage seg på bussing fram til høstferien i 2016, før de får flytte inn i nye lokaler. Hele skolen er på plass etter høstferien. Realfagskommunene 20 millioner kroner er satt av til opprettelsen av realfagskommuner i Utdanningsdirektoratet har valgt ut 34 kommuner som blir realfagskommuner. I alt søkte 65 kommuner om å delta. Et viktig kriterium er at kommunen har klare mål for arbeidet med realfag i skoler og barnehager. Målet er å øke barn og unges læring og motivasjon i matematikk og naturfag. Realfagskommunene er inspirert av danske Science-kommuner. Populær sommerskole Sommerskolen er et populært tilbud til barn og ungdom fra Asker. Enkelte kurs ble fulltegnet etter 2 minutter og 16 sekunder, mens andre kurs var fulltegnet et par timer etter at påmeldingen startet. Det er fremdeles ledige plasser på noen kurs. i Risenga svømmehall i det varme bassenget i uke 26 og 33, en time hver formiddag i fem dager. Finn ut hvilke kurs som har ledig plass ved å gå til kommunens hjemmeside. Se våre nettsider Sommerskolen tilbyr ni kurs både i uke 26 og 33, der elevene kan velge mellom naturfag, matematikk for barneog ungdomstrinn, skrivekurs i norsk, engelsk, sjakk, kodeklubb, friluftsliv og svømming. Noen elever har ikke lært å svømme etter å ha gått på svømmekursene i regi av Asker kommune, sier ansvarlig for Sommerskolen Arnt-Jørgen Nilsen. Nå har de sjansen til å ta igjen dette. Sommerens svømmekurs holdes LEDIGE PLASSER: Det er fremdeles noen få plasser ledig på Sommerskolens kurs, sier Arnt-Jørgen Nilsen. Det gjelder svømmekursene, norsk skrivekurs, engelskkurset og kurset i sjakk. Alle kursene er gratis. Foto: Svein-Ivar Fors

12 Side 12 Informasjonsavis for ASKER kommune - juni 2015 MILJØ Har du en nedgravd oljetank? Pass på Sykkellek og kaffe I tillegg til at oljefyring fører til betydelige utslipp til luft, er det også fare for oljelekkasjer fra gamle oljetanker. På tross av at mange askerbøringer de senere årene har fått fjernet eller sanert sin oljetank ligger det fortsatt mange gamle, nedgravde oljetanker hos askers innbyggere og næringsliv. På Asker torg er det klart for aktivitet og avslapning i sommer. I år er det mye nytt å oppleve her. Sykkelglade barn kan prøve sykkelbanens vipper, bølger og doserte svinger. Kanskje kan de også bli inspirert av større barn, som balanserer med sykkel på granittsteinen og trappene rundt torget. Barnas følge kan nyte en kopp kaffe på nye sittemøblene, mens det sykles eller lekes. Det er også nytt kunstgress i år, og basketballstativer for både store og små. Vi ses! Det er grunneiers ansvar at tanken er i god stand. Eldre glassfibertanker kan sprekke. Ståltanker ruster, og før eller siden vil det gå hull på dem. Olje kan lekke ned i grunnen og inn i egen eller naboens kjeller og/eller forårsake miljøskade. Rensearbeidet kan bli svært dyrt. Hva skal veiene hete? Kontroller oljetanken Arbeid på oljetanker skal kun gjøres av fagfolk. Med referanse til forurensningsforskriften skal en vanlig ståltank kontrolleres første gang etter 15 år, deretter hvert femte år. Glassfibertanker skal kontrolleres etter 30 år og denne kontrollen avgjør fastsettingen av senere kontrolltidspunkt. Det Transmator n sykkel- og aktivitetspark er under bygging og vil til høsten stå klar til å ta i mot syklister av alle slag og fra hele Asker. finnes i Asker og nabokommuner kvalifiserte firmaer. En oversikt over disse finnes hos Tøm, rens og fjern Tanker som tas ut av bruk skal tømmes, renses og fjernes. Kommunen kan gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk kan bli liggende. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor tilkomsten til tanken er vanskelig. Tanker som er gitt tillatelse til å bli liggende skal kontrolleres grundig at de er helt tette før de rengjøres og fylles med sand eller grus. En annen løsning er å skumme tanken med et skum som trekker til seg oljerestene etter hvert som det herdes. Dette forenkler rengjøringsprosessen, da det ikke er behov for å grave. Nærmere informasjon om hvilke krav som gjelder for nedgravde oljeoljetanker finner du på https:// På tide å vurdere energibruken? Som en del av norsk klimapolitikk har Stortinget vedtatt et forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming innen Til å erstatte oljen finnes flere gode framtidsrettede alternativer som varmepumpe, bioenergi og solenergi. Å velge bort fossil oljefyring vil som oftest være lønnsomt på sikt. Dersom oljetanken og fyringsanlegget er i god stand kan bruk av biologisk fyringsolje være et alternativ. Dersom du har eller skal bygge om til et såkalt vannbasert varmesystem i huset vil du kunne få støtte fra Enova, - også til fjerning av oljetanken. Se mer om det her: https://tilskudd.enova.no/ Er du usikker på hva slags energitiltak som passer for deg så tilbyr kommunen gratis og uforpliktende ENØK-veiledning (energiforbruk og -kostnader) for innbyggere i Asker. Kontakt vår energirådgiver via e-post: Du kan også gjøre en energitest av din bolig på nettet: NÅ HAR DU MULIGHETEN strasjonsplan Dato MÅLESTOKK ETABLE RT 1:500 #### KTRL - INDEX Transmator n sykkel- og aktivitetspark står ferdig høsten 2015, nær Heggedal sentrum og jernbanestasjon. Parken inneholder trafikkopplæringsbane, sykkellek, terrengløyper, vinteraktiviteter med mer. Sykkelbygruppen i Asker og Heggedal nærmiljøsentral er initiativtakere og har utviklet aktivitetsområdet i samarbeid med mange aktører. TEGNINGSNR. #### TEGNING OPPRE TTET SIGN INNHOLD B.NR. Transmator n A A Dato IND. DATO ARKITEKT G.NR. HOFFSVEIEN 21/ OSLO T: N.NO ORGNR: TILTAKSHAVER Tiltakshaver EIENDOM Adresse til å gi navn til veier og plasser i parken. Send oss ett eller flere forslag til navn. På illustrasjonen ser du veier og plasser i parken. Du kan velge en spesiell vei som du foreslår navn til, eller sende inn et forslag som vi kan plassere hvor vi vil. Kanskje kan du snart besøke en vei eller plass du har gitt navn til? Kartet og informasjon om navnekonkurransen finnes også på kommune.no/sykkelby. Send forslag til eller til Asker kommune v/mari Gabrielsen, Pb. 353, 1372 Asker, innen 25. juni LITEN LEKKASJE STOR SKADE: Selv om du ikke lenger bruker oljefyren utgjør oljetanken en forurensingsrisiko. Oljetanker som er tatt ut av bruk vil fremdeles ha restolje. Det skal kun en liten oljelekkasje til før det blir betydelig skade. Derfor slås det i lovverket fast at når det oljefyrte oppvarmingssystemet fjernes, skal også oljetanken elimineres.. Foto: Martin Leander Brandtzæg/ Naturvernforbundet.

13 Informasjonsavis for ASKER kommune - juni 2015 Side 13 MILJØ Unngå lukt fra avfallet ditt i sommer! Sommer og varme kan bety at det begynner å lukte av matavfallet, men det finnes en rekke tiltak som kan hjelpe. Visste du at du kan bestille ukentlig henting av mat- og restavfall for inntil tre måneder av gangen, eller at du kan bestille vask av beholderne dine fra oss? Matrester i avfallet er ikke noe nytt og heller ikke at dette kan lukte når solen steker. Så hvis du er flink og sorterer ut alt matavfallet ditt, har vi en rekke tips for å unngå at det lukter. Dette vil også hjelpe mot fluelarver i matavfallet som noen opplever i varme perioder. Fuktighet og varme Fuktighet og varme er to av de faktorene som er viktigst for at matavfall begynner å lukte, men disse er også enkle å gjøre noe med. Både de ventilerte utebeholderene og matavfallskurvene er designet for å slippe fuktighet ut av matavfallet. Hvis du i tillegg plasserer beholderne dine i skyggen, eller bygger et avfallshus som skaper skygge er mye gjort. Tips og triks Du kan gjerne kaste brukt tørkepapir og brukte servietter, uten såpe, i matavfallet. De vil bidra til å redusere fuktigheten i matavfallet. La den grønne kurven til matavfall stå uten lokk så avfallet får tørke ut. Dette vil føre til mindre lukt fra matavfallet. Bytt posen til matavfall ofte og knyt posen godt igjen så ingenting renner ut. Er du bekymret for om posen holder, kan du gjerne bruke dobbel pose. Vask beholderne regelmessig. Spesielt i beholderne til mat- og restavfall kan det bli mye søl, og det lukter sterkt om det får ligge lenge. Bruk gjerne litt salmiakk i vaskevannet, skrubb og spyl godt til slutt. Pass på at beholderen får tørke helt, og sett den gjerne opp ned for å la den renne av seg før du tar den i bruk. Du kan bestille vask av oss: Bare ring Servicetorget og bestill, så kommer det en spesialbil som vasker beholderen din. Det koster kr. 132,- per beholder for våre minste beholdere med to hjul. Hvis matavfallet er veldig vått, som for eksempel supper, sauser og lignende, kan du helle det i en brennbar beholder, som en melkekartong, og kaste det i restavfallet. Har du avfall som du vet kommer til å lukte, som for eksempel rekeskall, kan du legge det i fryseren frem til tømming. Bruk vår gratis renovasjons app «Min Renovasjon», den kan nemlig varsle deg om tømming så du ikke glemmer det. Bestill ukentlig tømming av matog restavfall De fleste eneboliger i Asker har henting av mat- og restavfall hver 14. dag, men det er mulig å bestille ukentlig henting for inntil 3 måneder av gangen. Det koster kr. 100,- per ekstra uke avfallet hentes og hentes samme ukedag hver uke. Slike ekstratømminger i mellomuken kan også bestilles enkeltvis. Ønsker man å få tømt på en annen dag enn vanlig tømmedag, koster ekstratømming 375 kroner per gang. Du kan også inngå en felles avfallsløsning med naboene. Alle fellesløsninger med mer enn 5 husstander og en 660 liters beholder til restavfall, får automatisk ukentlig henting av mat- og restavfall uten ekstra kostnad. For bestilling av ekstratømminger, beholderrenhold, inngåelse av samarbeid og annet, kontakt Servicetorget på telefon Står beholderne dine riktig? Beholdere til kildesortert avfall er et viktig bidrag for en mer bærekraftig kommune, men mange liker å bygge et avfallshus for å skjule dem litt. Her er en liten oppsummering over hva du da bør tenke på før du eventuelt bygger noe. Hvor skal de stå? Avfallsbeholderne skal ikke være til sjenanse for naboer. Beholderne må settes minst 1 meter inn på egen eiendom og ikke være til hinder for frisikt i veikryss. Alle trinn høyere enn 5 cm må ha en rampe (maksimal helling 1:4), og underlaget beholderne trilles på må være fast Avfallsbeholderne skal stå mindre enn 10 meter fra veien på tømmedag, men avstanden kan økes til 30 meter mot et gangtillegg. Dette gjelder ikke for 4-hjulsbeholdere som kan stå maksimalt 5 meter fra vei Det skal ikke være brattere enn 1:12 mellom veien og der beholderne står Hva ligger i bakken? Hvis du skal støpe platting eller lage noe mer permanent, er det lurt å sjekke hva som er i bakken under. Ikke bygg noe over vann- og avløpsledninger eller over kabler, da må du kanskje rive det igjen.

14 Side 14 INFORMASJON Informasjonsavis for ASKER kommune - juni 2015 Forhåndsstemme i Asker kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Forhåndsstemme på Servicetorget Servicetorget ligger øverst på Trekanten, Knud Askers vei 24, 1383 Asker. Du kan forhåndsstemme fra og med mandag 10. august 2015 (uke 33) til og med fredag 11. september 2013 (uke 37) med følgende åpningstider: - fra kl til kl mandag til torsdag i uke 33, 34, 35, 36 og 37 - fra kl til kl fredag i uke 33, 34, 35 og 36 - fra kl til kl fredag i uke 37 - fra kl til kl lørdag i uke 33, 34, 35 og 36 Ta med valgkort og legitimasjon når du skal forhåndsstemme. Dersom du er forhindret fra å forhåndsstemme i perioden nevnt ovenfor - vil det være mulig å avgi forhåndsstemme innenfor normal sommeråpningstid på Servicetorget i perioden 1. juli til 7. august. Kontakt Servicetorget om åpningstider - tlf Du kan stemme på helse- og sosialinstitusjoner Valgstyret har bestemt at stemmegivning avholdes på følgende helse- og sosialinstitusjoner: Asker bo- og omsorgssenter Bondi boligsenter Gullhella bo- og omsorgssenter Risenga bo- og omsorgssenter Solgården sykehjem Solgården boligsenter Søndre Borgen sykehjem Torstadtunet - avd. bistand/omsorg og avd. helse og sosial Oppsjø avd A - bofellesskap for eldre og avd B Vestre Nes omsorgsboliger Oslo Universitetssykehus - Dikemark, klinikk psykisk helse og avhengighet Oslo Universitetssykehus - Dikemark, Regional Sikkerhetsavdeling Oslo Universitetssykehus - Vardåsen, alderspsykiatrisk avdeling Vestre Viken, Psykiatrisk avdeling Blakstad Oslo kommune, Sjøstrand omsorgssenter Stemmelokalet kommer til deg Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan møte frem i valglokalet på valgdagen 14. september 2015, eller forhåndsstemme på Servicetorget, kan du etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der du oppholder seg. Valgstyret har bestemt at fristen for å søke om og forhåndsstemme der du oppholder deg i Asker kommune er tirsdag 8. september Søknad fås ved henvendelse til Servicetorget. Adresse: Knud Askers vei 24, 1383 Asker Telefon/e-post: Søknaden sendes Asker kommune, valgstyret, Postboks 353, 1372 Asker. Se for øvrig kommunens valgsider på Internett: Dette er en kunngjøring iht valgforskriften 24 Asker Valgstyre dato 10. juni 2015 Sommerkjoler på Galleri Unika Nå går vi mot lysere og varmere tider, og på Galleri Unika kan du finne søte barnekjoler i ren bomull. Brann og innbruddsalarm BOLIGALARM DIREKTE TIL ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Når alarmen går er det vi som rykker ut Les mer på boligalarmbrannvesenet.no Tlf I butikken har det i lengre tid vært mulig å levere brukt sengetøy til de filleryene som veves på Drengsrud Arbeidssenter. Noen av stoffene var så morsomme og søte at det var for synd å rive de opp til filler, og slik fødtes ideen om å la stoffene få nytt liv som små barnekjoler. De leveres i størrelser fra 1½ - 6 år, og er nok et eksempel på at redesign kan være både pent og fornuftig. Vi kan bare oppfordre til fortsatt å levere inn brukte dynetrekk og laken. I tillegg syr man også skjerf av gjenvunne jerseystoffer, så også t-skjorter og lette gensere tas imot med takk. Kurs for deg som skal bygge 1. juli trer nye byggeregler i kraft. Kom og få en innføring i de nye reglene, hvordan du søker og hva som er unntatt søknadsplikt. Tid: Mandag 22. juni, klokken Sted: Plan- og bygningsavdelingen, Knud Askers vei 24, inngang servicetorget. Pris: Gratis Kursinnhold Hva kan du bygge uten søknad etter kommende lovendringer? Hvordan finner du frem i lovverket? Hvordan finner jeg ut om det jeg skal bygge krever søknad? Endringer i kommuneplanen Påmelding: eller på e-post til

15 Informasjonsavis for ASKER kommune - juni 2015 Side 15 INFORMASJON Trygge Sankthansbål Selv om det er generelt bålforbud hele sommeren, gir brannvesenet i samråd med kommuneoverlegen dispensasjon til å brenne Sankthansbål den 23. juni. Sankthansbål har lange tradisjoner i Norge og er forbundet med gode og hyggelige minner. Kommuneoverlegene i Asker og Bærum er av den oppfatning at hygge og glede er helsefremmende, og i samråd med kommuneoverlegene gir brannvesenet derfor dispensasjon fra det generelle bålforbudet når det gjelder Sankthansbål den 23. juni. Tillatelse fra grunneier må innhentes. Forholdene må være forsvarlige, det vil si at bålet må tennes i nærheten av sjøen. Det må ikke blåse for kraftig eller være for tørt. Vi minner imidlertid om den enkeltes ansvar med å påse at bålet er sikkert plassert (langt fra båter, hytter og annet som lett kan antenne) og at rikelig med slokkevann er tilgjengelig. Lite kaffe-/pølsebål/bålpanne Det er lov å lage et lite kaffe- eller pølsebål hele året, men i perioden med generelt bålforbud, 15. april-15. september, må du få dispensasjon på forhånd. Det kan gis dispensasjon ut i fra gitte forhold hos brannvesenets alarmsentral på telefon samme dag som ilden skal gjøres opp. Du bør ikke brenne bål etter mørkets frembrudd for å hindre unødig utrykning. Før du brenner bål Ta hensyn til reglene om bålforbud, skogbrannfare og vindforhold. Grunneiers tillatelse må innhentes (gjelder ikke kaffe-/pølsebål) Det skal være en ansvarlig person for bålet. Slukkeutstyr må finnes på stedet. Ved sjø eller vann kan bøtter benyttes. Bruk bare tørre trematerialer. Miljøfarlige stoffer skal ikke brennes. Tips til trygg bålbrenning Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten. Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet. Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon. Det er ikke lov å brenne bål på svaberg. Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov. Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel. Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket. På skogbrannindeksen til yr.no kan du se om det er fare for skogbrann der du bor: skogbrannfare.html Brannvesenet hjelper mens du venter på ambulansen Brannvesenet kan ofte være først på stedet når noen trenger akutt helsehjelp. Asker og Bærum Brannvesen har i mange år blitt brukt av 113-sentralen til hjertestans. Mannskapene i brannvesenet har gjennomgått et praktisk rettet kurs i regi av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Kurset fokuserer på hvordan man skal ta hånd om pasienter som er i en livstruende situasjon. Hvordan man skal opptre i møtet med pårørende har også vært en viktig del av opplæringen. I tillegg til hjertestartere som brannvesenet har hatt på bilene i flere år, er bilene nå også utstyrt med oksygen og annet førstehjelpsutstyr. Opplæringen redder liv At brannvesenet har fått bedre kunnskap om førstehjelp og mer utstyr kommer Asker kommunes nesten innbyggere til gode. Denne opplæringen vil gi våre mannskaper større trygghet i førstehjelpssituasjoner og enda bedre forutsetninger for å redde liv og helse, sier brannsjef Anne Hjort. Både mannskapene og jeg er veldig fornøyde med kurset og er sikre på at dette kommer til å redde liv i Asker fremover. Asker er med Asker er kommune nummer 100 i prosjektet. Dette ble markert i vognhallen på Asker brannstasjon, der også ordfører Lene Conradi var blant gjestene. I 2009 startet Stiftelsen Norsk Luftambulanse opp «Mens du venter på ambulansen» - et prosjekt som etablerer lokale akutteam over hele landet og kurser dem i livreddende førstehjelp. I all hovedsak består teamene av brannvesenet. Ofte er det slik at ambulansen er langt unna, luftambulansen er opptatt med andre oppdrag og legevakten er overbelastet. Da er brannvesenet nærmeste og i enkelte tilfeller eneste ressurs. Se brannvesenets nettsider REDDER LIV: Med opplæring fra prosjektet «mens du venter på ambulansen» kan brannvesenet nå også hjelpe kommunens innbyggere i andre akutte situasjoner.

16 Side 16 KULTUR KULTUR Informasjonsavis for ASKER kommune - juni 2015 Foto: Kjell Hustad m/flere Dette var gøy en stor takk til alle som bidro til en vellykket kulturfestival!

17 Informasjonsavis for ASKER kommune - juni 2015 Side 17 KULTUR Noen smakebiter fra høstens program i Asker kulturhus For hele programmet se askerkulturhus.no BUKKENE BRUSE VENDER TILBAKE Forestilling med forfatteren Bjørn Rørvik. Lørdag 13. juni kl Gratis Multisalen BLAM! En høyeksplosiv action forestilling. Tirsdag 15. september kl Pris 370,- / barn 150,- Teatersalen MORTEN ABEL I år har Abel redebutert på norsk med et strålende album, inntatt 1. plass på VG-lista og mottatt Spellemanns ærespris. Torsdag 18. juni kl Pris 375,- Teatersalen MAJA & RARIA RUSK Musikalsk forestilling hvor vi leter etter tannbørsten. 4 7 år. Torsdag 13. august kl Pris 50,- Asker bibliotek EN NY START PÅ RESTEN AV DITT LIV Et engasjerende og motiverende foredrag av Dr Berit Nordstrand. Mandag 31. august kl Pris 250,- Asker bibliotek JEG VIL HELLER DANSE PÅ BORDET Molly & Partner lover en forrykende og morsom konsert. Marianne Krogness og Karoline G. Herlofsen. 3 7 år. Søndag 06. september kl Pris 120,- Multisalen SESONGSTART: GOD BOK Krimforfatteren Jørn Lier Horst om «Blindgang» Fredag 11. september kl Gratis Asker bibliotek THE ANDREWS SISTERS Tre kvinnestemmer og storband med forkjærlighet til 1940-talls jazzmusikk. Tirsdag 15. september kl Pris 150,- Multisalen OXIENTE En brasiliansk forestilling med spill og morsomme eventyr. 4 7 år. Fredag 18. september kl Pris 85,- Multisalen HANNE TVETER Meksikanske og latinamerikanske sanger, norske folketoner og flamenco Søndag 20. september kl Pris 270,- Multisalen TERJE ISUNGSET ISMUSIKK I NYTT FORMAT Ismusikeren turnerer verden rundt med sitt unike konsept. Nå tas isen og konserten inn i Asker kulturhus. Velkommen! Onsdag 23. september kl Pris 270,- Multisalen KATTEN OG FUGLEN Geirr Lystrup forteller og synger fra sin nyeste barnebok. Fra 2 år. Lørdag 26. september kl Gratis Asker bibliotek SCENE! ART Bare for barn? Hvordan bruker man fantasien til å skape historier? 6-10 år Tirsdag 29. september kl Gratis Multisalen BENTE BØRSUM MATINÉ Min forestilling om mor Tirsdag 20. oktober kl Pris 150,- Multisalen 30% RABATT Gjelder frem til 25. juni VI ER I DET GAVMILDE HJØRNET OG GIR DEG 30% RABATT PÅ UTVALGTE FORESTILLINGER: Jul med teskjekjerringa Jubileumskonsert med Maj Britt Andersen Familiekonsert med Molly og partner Blam Terje Isungset Sølvguttene Bror Tødenes Jonas Alaska Daniel Kvammen Hanne Tveter TOMMY TOKYO «Hev deg over det derre der» er Tokyos sjette album. En musiker og låtskriver med sterkt humanistisk engasjement. Søndag 13. september kl Pris 270,- Multisalen ODD NORDSTOGA Artisten har samarbeidd med brørne Ivar og David Vogt frå Real Ones, og laga ei ny plate som kjem ut i oktober. Onsdag 28. oktober kl Pris 395,- kl FOR MER INFORMASJON OG BILLETTSALG askerkulturhus.no

18 Side 18 KULTUR Informasjonsavis for ASKER kommune - juni 2015 Sommer lesing Sommerferien er rett rundt hjørnet, og hva er vel bedre enn å kunne slappe av med en god bok? På Asker bibliotek har vi alt familien trenger for å stille sommerens lesehunger. Jorunn Tveter, Anita Holth Lous og Rannveig Kvanum har plukket fram noen bøker som passer perfekt til late sommerdager. Ta turen innom for å sikre deg bøkene som gir deg gode leseopplevelser vi har åpent i hele sommer! «Sannheten og andre løgner» av Sascha Arango (2015). Er dette årets kløktigste krim? Henry Hayden er en suksessrik og bestselgende forfatter. Når hans vellykkede liv er i ferd med å slå sprekker, legger han en plan som er genial og nesten feilfri. Henry vikles inn i et nett basert på løgn og halvsannheter. Greier han å sno seg unna også denne gangen? Ønsker du litt lett krim i sommervarmen, anbefaler vi også bøkene om «Maisie Dobbs» av Jacqueline Winspear. Dette er underholdende og «snill» krim med handling fra London på 1920-tallet. Elleve bøker er foreløpig gitt ut i denne serien, hvorav tre til nå er oversatt til norsk. «Merkelig vær i Tokyo» av Hiromi Kawakami (2015). En stillferdig roman om ensomhet og kjærlighet. Tsukioko møter igjen sin gamle gymnaslærer på en bar, og dette tilfeldige møtet er starten på et vennskap mellom to mennesker som i utgangspunktet trives godt i sin alenehet. Dette er lavmælt og vakkert. Det er ikke en handlingsmettet fortelling, men den er til gjengjeld full av smaker og av følelser. «Stiklingen» av Auður Ava Ólafsdóttir (2013). En nydelig bok om en ung mann, rosedyrking og kjærlighet. Vi blir med på en vakker reise fra Island til en klosterhage et sted i Sør-Europa. Unn deg en fortelling fri for problematiseringer av sinnets irrganger. «Hjertet i Paris» av Paula McLain (2013). En svært god og interessant bok om Ernest Heminway og hans kone Hadleys år i Paris på 1920-tallet, før han slo gjennom som forfatter. «Kjærlighet på menyen» av Nicolas Barreau (2013). Dette er en lett og luftig liten roman fra romantiske Paris, perfekt som ferielektyre! Franske Aurélie eier en liten restaurant i Paris. Kjæresten har nylig forlatt henne, og for å finne trøst vandrer hun igjennom Paris. Skjebnen vil at hun skal ende sin vandring i en liten bokhandel, hvor hun ender opp med en bok som skal forandre livet hennes. «Den sorte greven» av Tom Reiss (2014). Dette er fortellingen om den franske generalen Alex Dumas ( ), sønn av en marki og en svart slavinne, samt far til forfatteren Alexandre Dumas. En mann med et helt utrolig liv! En spennende og god biografi om en av historiens ukjente helter, som også gir et levende og godt innblikk i Frankrikes historie i perioden rundt revolusjonen. «1913» av Florian Illies (2013). Dette er en annerledes, interessant og lettlest reise gjennom kunst- og kulturbegivenheter i 1913, måned for måned. Boken er et lappeteppe av fiksjon og fakta, og det fungerer fantastisk bra. Har du ungdom i huset, anbefaler vi «Katsa» av Kristin Cashore (2014). Prisbelønnet fantasybok med sterk heltinne og brennende kjærlighet. Dette er første bok i Nådegavetrilogien. Passer fra 15 år. I «Ett sekund om gangen» av Sofia Nordin (2014), møter vi Hedvig på 12 år, som er en av få overlevende etter at en mystisk feber har rast over landet. Vi får en spennende og dramatisk fortelling om hvordan man overlever i en verden som er helt forandret. Passer fra 13 år. De litt yngre kommer til å elske spenningsserien «Clue», skrevet av krimforfatter og politimann Jørn Lier Horst. Cecilia, Leo, Une og hunden Egon nøster opp i ulike forbrytelser. Dette er spennende og gode bøker, skrevet av en som vet hva han snakker om! Serien finnes også som lydbok perfekt når familien skal kjøre på langtur. Passer fra 9 år. De aller yngste har stor glede av bøkene til Jujja Wieslander og om den modige og nysgjerrige kua «Mamma Mø», som er ikke som kuer flest. I den siste boka, Mamma Mø i svømmehallen, sykler hun og Lina til byen for å gå i svømmehallen. Mamma Mø har hørt at her kan man ta svømmeknappen og skli gjennom et rør. Bjørn Rørvik og Gry Morsunds bøker om «Bukkene Bruse» anbefales på det varmeste for barn i alle aldre. I den siste boka, Bukkene Bruse vender tilbake, lurer bukkene på hva de skal gjøre i sommerferien. Alle som er glade i Bukkene Bruse, bør ta turen til Asker bibliotek lørdag 13. juni kl Da blir det en spennende og morsom forestilling med forfatteren Bjørn Rørvik.

19 Informasjonsavis for ASKER kommune - juni 2015 Side 19 KULTUR Barnas høst i kulturhuset Gled dere til en høst fullpakket med gode opplevelser for hele familien i Asker kulturhus. Søndag er barnas dag i kulturhuset, og hver søndag frem til jul kan du oppleve noe hyggelig med lesestunder, kreative verksteder, spennende og morsomme forestillinger. Barnas Verdensdager Barnas Verdensdager i Asker er spennende rytmer, eksotiske opplevelser, mestring, og gode minner! For 6. året på rad arrangerer Asker kulturhus Barnas verdensdager en gratis familiefestival en fargerik møteplass med kulturuttrykk fra ulike steder i verden. Her presenteres kulturuttrykk fra fjern og nær og publikum involveres i dem. All deltagelse er gratis. Foto: Sveinung Bråthen VELKOMMEN TIL FORESTILLING NOVEMBER OG DESEMBER 2015 Jul med Teskjekjerringa «Det var en gang ei kjerring som la seg og sovna om kvelden, slik som kjerringer pleier å gjøre, og dagen etter vakna hu, slik som kjerringer pleier å gjøre, men da var kjerringa blitt så lita som ei teskje, og det pleier ingen kjerringer å bli.» Slik starter Alf Prøysen sin første bok om Teskjekjerringa. Til jul får vi henne på besøk i Asker kulturhus. Kom i julestemning med teskjekjerringa Etter mange forespørsler etter en lokal, koselig juleforestilling er Asker kulturhus stolte av å kunne presentere en skikkelig storsatsning «Jul med Teskjekjerringa» under mottoet «kortreiste gleder er de viktigste gleder». Akershus Teater, Asker kulturhus og Asker dans & ballettskole har slått seg sammen om årets koselige og morsomme juleforestilling: «Jul med Teskjekjerringa». Med kjent og kjær Prøysenmusikk, sang og dans trekker vi Alf Prøysens klassiske historie om Teskjekjerringa opp på scenen, og skaper et magisk juleeventyr med hjertevarme, forviklinger, humor og ekte juleglede for hele familien. I rollen som Teskjekjerringa møter vi sanger og skuespiller Ellen Nikolaysen som debuterer i sin «minste rolle» noensinne til glede for både store og små publikummere. Ellen Nikolaysen, som de siste 25 årene har tatt steget fra sangarenaen til teaterscenen, spiller rollen som teskjekjerringa som teskjekjerringa skal spilles. Lettere forvirret og smårotete. I løpet av forestillingen møter vi flere kjente Prøysen-sanger, arrangert av Askers egen Geir Holmsen. Nissejenter og nissegutter serverer deilig risengrynsgrøt i vestibylen før forestillingene. Ta gjerne med besteforeldre! Kom og få koselig julestemning sammen! Billettene er lagt ut for salg, og det lønner seg å kjøpe allerede nå som vi har sommertilbud på 30% frem til 25. juni. Du får kjøpt billetter på askerkulturhus. no, eller i billettluken i kulturhuset. Du kan lese mer om «Jul med Teskjekjerringa», Barnas Verdensdager og alle de andre spennende aktivitetene på askerkulturhus.no. Følg oss på Facebook Barna i Asker kulturhus. Her finner du informasjon om alle våre barneaktiviteter, anmeldelser av bøker, musikk og filmer. 12 profesjonelle kunstnere, et dekorert og ugjenkjennelig kulturhus, 300 barnehage- og skolebarn, mat fra mange nasjoner, 40 frivillige ungdommer og 3000 begeistrede besøkende. Barna får ansiktsmaling, danse Street Dance, lage meksikanske masker, sjonglere, delta i cubansk musikkopptog, spille afrikansk marimba, tegne mandalas. De aller miste (0 3 år) kan reise en tur til Afrika med Raymond Serba eller bli med på babysang. Barna kan også se på cappoiera, få navnet sitt skrevet på japansk og mye, mye mer. Festivalen åpnes av direktør for Rikskonsertene Turid Birkeland og ordfører Lene Conradi. Barnas verdensdager er et samarbeid mellom Rikskonsertene, Asker kulturhus, Asker kulturskole, Asker bibliotek, Indisk kvinneforening, Somalisk kvinneforening, Capoeira de Brasil Asker, frivillige fra Japan og frivillige fra Hasselbakken. Følger du oss? Det er alltid noe å gjøre for barna i Asker kulturhus. Hold deg oppdatert på Facebook Barna i Asker kulturhus

20 Slik kommer du i kontakt med Asker kommune: Telefoner Sentralbord: Servicetorget: E-post Dette er postmottak for dokumenter, brev og offisielle henvendelser. Postadresse Asker kommune Postboks Asker Nettsider Bruk søkefeltet, eller rull ned til de grønne feltene for å finne det du leter etter. Nettprat/chat Chat direkte med Servicetorget i åpnings-tiden. AskerDialogen På Asker kommunes nettsider finner du AskerDialogens kontaktskjema, der du kan sende spørsmål, enkle bestillinger, avvik og innspill til hvordan vi kan bli bedre. Sosiale medier facebook.com/ asker.kommuneside Besøksadresse Servicetorget Knud Askers vei 24 (over veien fra rådhuset) Besøksadresse Asker rådhus Knud Askers vei 25 Hjemmesykepleien de gode, hjelpende hender KLAR TIL INNSATS: Vi har mange dyktige medarbeidere med god kompetanse som bidrar til god kvalitet på tjenestene våre. Vi er stadig på utkikk etter nye kollegaer med faglig engasjement og god kompetanse, sier Vigdis Vagle, her sammen med noen av sine dyktige medarbeidere i hjemmesykepleien. Foto: Svein-Ivar Fors I hjemmesykepleien har vi engasjerte medarbeidere med videreutdanning innen demens, sårkompetanse og intensivsykepleie. Også innen kreftsykepleie, lindrende behandling, rehabilitering og psykisk helsearbeid har vi god kompetanse forteller virksomhetsleder i hjemmesykepleien Vigdis Vagle. Våre ansatte jobber i team og har fokus på å utnytte sine ressurser best mulig. Hjemmesykepleien er døgnbemannet. Vi yter tjenester til brukere innenfor alle aldersgrupper og helsesituasjon. Hjemmesykepleien er inndelt i tre soner med en felles virksomhetsleder og er en av flere tjenester man kan motta i eget hjem. De som har behov for hjemmesykepleie må søke om og få vedtak på tjenesten. I stadig utvikling I 2012 ble det innført en samhandlingsreform med hovedmål å sikre at innbyggere får tjenester som gjør at de kan bo lengst mulig i eget hjem. Vi ønsker å samarbeide med våre brukere om hva som er viktig for den enkelte, og hvilke mål vi skal ha for tjenesten vi gir. Det er viktig at den enkelte bruker får mulighet til å mestre sin egen hverdag best mulig, sier Vigdis Vagle. I hjemmesykepleien har vi et omreisende demensteam, et forsterket sykepleieteam og en egen kreftkoordinator. Disse teamene er viktige bidragsytere i det forebyggende og målrettede arbeidet for å sikre at våre brukere har det best mulig, sier hun. I løpet av 2015 starter vi et tverrfaglig prosjekt med hverdagsrehabilitering, i samarbeid med avdeling for samfunnsmedisin og forebygging. Vi deltar også i prosjekter om demens og velferdsteknololgi, og vi har et eget prosjekt med fokus på grunnbemanning og nærvær. INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 4 - ÅRGANG 2 - JUNI 2015 Hurtigbåten til Vollen i hele sommer Side 6 Realfagsløft og rektorbytte på Hagaløkka Side 11

Barneaktiviteter på Oslofjordmuseet

Barneaktiviteter på Oslofjordmuseet Oslofjordmuseets Venner presenterer Barneaktiviteter på Oslofjordmuseet Program for JUNI JULI AUGUST alle søndager kl 14 Chr. Jensens vei 8, 1390 Vollen Tlf 474 71 980/66 93 66 30 Kontaktperson for programmet:

Detaljer

Rutetider Båt Gjelder fra 25.4 2015. Drøbak, Oslofjorden B21 B22

Rutetider Båt Gjelder fra 25.4 2015. Drøbak, Oslofjorden B21 B22 Rutetider Båt Gjelder fra 25.4 2015 Drøbak, Oslofjorden Ruters soner og billetter Ruters billetter og priser gjelder i hele Oslo og Akershus, og også på Ruters busser utenfor Akershus. Sonene Sonekartet

Detaljer

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2013 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Langedrag og Hudøy Langedrag (uke 24) 15. - 16.

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Våren 2015 Litt om hverdagen vår Temaer vi jobber med 2 Så er vi godt i gang med det nye året, på kalenderen står det 2015, det har endelig blitt ordentlig vinter og vi gleder oss til nye eventyr sammen.

Detaljer

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Fakta Asker - 2015 > 60 000 innbyggere > Bygd med storbyutfordringer, 2 mil utenfor Oslo > Antall lag og organisasjoner=362

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Mars har gitt oss varmere vær og vi har kost oss og «kjent på våren». Barna har oppdaget uteområdet på nytt, snøen er borte og det er lettere å

Detaljer

31/10-13 Lillehammer hotell

31/10-13 Lillehammer hotell 31/10-13 Lillehammer hotell LUNDGAARDSLØKKA BARNEHAGE Satsningsområde: Aktive barn 64 plasser 15 Årsverk, 4 menn i faste stillinger. Baklivegen 181 2625 Fåberg Lillehammer kommune BAKRUNN FOR PROSJEKTET

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer

Rapport kildesortering og avfall 2011/2012.

Rapport kildesortering og avfall 2011/2012. Rapport kildesortering og avfall 2011/2012. Miljøråd: I dette prosjektet satte vi et miljøråd som bestod av en representant fra hver avdeling samt daglig leder, dvs 4 representanter i rådet. Vi har i løpet

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Skolene presenterer sine innspill til planarbeidet for Vikersund sentrum

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Mai på Blomstertunet og Tyttebærhaugen

Mai på Blomstertunet og Tyttebærhaugen Mai på Blomstertunet og Tyttebærhaugen Mai har vært en fantastisk måned med fine, varme dager, feiring og sommerfølelse! Vi har sett etter vårtegn og naturen har begynt å vise seg fra sin beste side. Det

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Torsdagen 23.6 Første kvelden var det Ole Ivars som var det store trekksplasteret på Geilo. Dansefestivalen ble lagt på Park in highland Geilo, og arrangementet

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen trygghet i nærmiljøet, ryddig strand, dugnad på lekeplass, historielag, musikk, jamsession, kyststi, utstilling, møter, foreldregrupper, familiesamlinger, quiz, selskap

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Informasjon fra Loppa juni 2017.

Informasjon fra Loppa juni 2017. Informasjon fra Loppa juni 2017. Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter. I gruppene våre i måneden som gikk så har vi hatt litt ulikt fokus i gruppene, noen har jobbet med kua, noen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Nesodden. Buss. Båt. Son. Drøbak. Oscarsborg. Håøya. Aspon. Fagerstrand. Lågøya. Skogheim. Fagerstrand. Myklerud. Dal. Gjøfjell. Torneveien.

Nesodden. Buss. Båt. Son. Drøbak. Oscarsborg. Håøya. Aspon. Fagerstrand. Lågøya. Skogheim. Fagerstrand. Myklerud. Dal. Gjøfjell. Torneveien. Båt Buss Lysaker 716 601 Aker brygge Nesodden Flaskebekk Stoppested bare i pilretningen Tangenåsen Flaskebekk Kun få avganger Sjøstrand Nesoddtangen Granholt Oksval Ildjernet Varden Skoklefall Sunnaas

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Ferieklubben. Aktivitetsskolen Trosterud

Ferieklubben. Aktivitetsskolen Trosterud Oslo kommune Utdanningsetaten Trosterud Skole Ferieklubben 2016 Aktivitetsskolen Trosterud Aktivitetsskolen Besøksadresse: Postadresse: Faktura adresse: Tvetenveien 181 Postboks 25 Haugerud Utdanningsetaten/

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Oslo og Akershus Bandyregion

Oslo og Akershus Bandyregion Håndbok Minirunde arrangører. Deres klubb skal arrangere Minirunde, i den forbindelse har UU satt sammen er det en del retningslinjer man skal følge, samt tips og råd for en god gjennomføring. Minirunden

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 FORELDREKONTAKTER 2012/2013 Klasse Foreldrekontakt Foreldrekontakt 1.klasse 2.klasse Tonje Kristin Hagen Mob: 91 59 17 58 e-post: tonjehagen@live.no Vidar J. Larsen Mob:

Detaljer

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse.

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. «Stølpejakta» Aurskog-Høland 2015 Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. Tilbudet «STØLPEJAKTA» er lett orientering

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer