Eksamensforberedelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensforberedelse 2013"

Transkript

1 Eksamensforberedelse 2013 NOR0214-NOR Norsk Sidetall refererer til nettversjonen

2 Innholdsfortegnelse Norsk for elever og voksne deltakere og privatister etter 10. trinn... 3 Eksamensinformasjon... 3 Forberedelse... 3 Eksamensdagene... 3 Hjelpemidler... 3 Bruk av kilder... 3 Praktiske opplysninger... 3 Vurdering... 4 Norsk for elevar og vaksne deltakarar og privatistar etter 10. trinn... 4 Eksamensinformasjon... 4 Førebuing... 4 Eksamensdagane... 4 Hjelpemiddel... 4 Bruk av kjelder... 4 Praktiske opplysningar... 5 Vurdering... 5 Heilt helt?... 6 Guttetur for Amundsen dødskamp for Scott... 7 Arnulf Øverland Til Kongen... 9 Helter i vår tid Ein helt kan ha mange ansikt Rosa Louise Parks ( ) Julian Paul Assange (1971 ) Balto helten frå Alaska Jeanne d Arc ( ) Vakker og ventande Pinkstinks-kampanjen Varselsignal ROLLEmodellar, takk! Brains over beauty Skammarens dotter HÅREK av Dik Browne Musa Mutaev Soldaten som ikke skjøt Kven hugsar Michael Collins? Informasjon

3 Tomm Kristiansen Strikkhopper nr Om hundre år er allting glemt Knöff av Ola A. Hegdal Nemi av Lise Myhre Bjørnstjerne Bjørnson Ørneredet Askeladden Er Askeladden en helt eller antihelt? Suarez slår tilbake mot kritikken: Jeg filmer aldri Liverpool-spiss Luis Suarez (25) insisterer på at han aldri forsøker å jukse til seg fordeler på fotballbanen Folkets helter «Har du en helt/heltinne?» Har du det i deg? Vakt123 merkar større etterspurnad og treng 30 nye topptrente kvardagsheltar Vi søkjer Kvalifikasjonar Bli ein del av Vakt Søknad Ein farfar i livet Informasjon

4 Norsk for elever og voksne deltakere og privatister etter 10. trinn Eksamensinformasjon Forberedelse: onsdag 22. mai 2013 Eksamen: torsdag 23. mai 2013: hovedmål sakpreget skriving fredag 24. mai 2013: sidemål skjønnlitterær skriving Eksamenstid: 5 klokketimer x 2 Tema: Heilt helt? Forberedelse I forberedelsestiden kan du lese om temaet Heilt helt? på disse nettsidene. Du kan også finne stoff andre steder, for eksempel tekster du har arbeidet med i opplæringen, i bøker eller på Internett. Tekstene i forberedelsesdelen er ment som inspirasjon til begge eksamensdagene, og flere av eksamensoppgavene er knyttet til tekster i forberedelsesmateriellet. Eksamensdagene På eksamensdagene blir det gitt oppgaver til valg. Du skal skrive én sakprega tekst på hovedmålsdagen og én skjønnlitterær tekst på sidemålsdagen. Dersom du er fritatt for vurdering i sidemål, skal du skrive på hovedmål begge dagene. Hjelpemidler På eksamensdagene er alle hjelpemidler tillatt med unntak av oversettelsesprogram, Internett og verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Bruk av kilder Når du velger å bruke stoff fra en eller flere kilder i din egen tekst, skal du oppgi hvilke kilder du har brukt. Hvordan du bør oppgi disse, finner du eksempler på i eksamensveiledningen. Praktiske opplysninger topptekst: kandidatnummer og skole bunntekst: sidenummer og antall sider skriftstørrelse: 12 skrifttype: Arial linjeavstand: 1,5 husk å lagre ofte Dersom du skriver for hånd: bruk godkjente innføringsark skriv kandidatnummer, navn på skole og nummer på oppgaven du har valgt bruk svart eller blå penn Informasjon

5 Vurdering Eksamensforberedelse Norsk Tekstene du har skrevet til eksamen, blir vurdert av to eksterne sensorer. Du får én karakter i hovedmål og én karakter i sidemål. Er du fritatt for vurdering med karakter i sidemål, får du én samlet karakter i hovedmål. Eksamenskarakteren skal settes på individuelt grunnlag, og karakterene, eller karakteren dersom du skriver på hovedmål begge dagene, skal gi uttrykk for kompetansen du har vist gjennom tekstene du har skrevet. Når sensor skal vurdere besvarelsen, skal hun eller han bruke eksamensveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse. Denne finner du her: Eksamensveiledning. Norsk for elevar og vaksne deltakarar og privatistar etter 10. trinn Eksamensinformasjon Førebuing: onsdag 22. mai 2013 Eksamen: torsdag 23. mai 2013: hovudmål sakprega skriving fredag 24. mai 2013: sidemål skjønnlitterær skriving Eksamenstid: 5 klokketimar x 2 Tema: Heilt helt? Førebuing I førebuingstida kan du lese om temaet Heilt helt? på desse nettsidene. Du kan òg finne stoff andre stader, til dømes tekstar du har arbeidd med i opplæringa, i bøker eller på Internett. Tekstane i førebuingsdelen skal vere inspirasjon til begge eksamensdagane, og fleire av eksamensoppgåvene er knytte til tekstar i førebuingsmateriellet. Eksamensdagane På eksamensdagane blir det gitt oppgåver til val. Du skal skrive éin sakprega tekst på hovudmålsdagen og éin skjønnlitterær tekst på sidemålsdagen. Dersom du er friteken for vurdering i sidemål, skal du skrive på hovudmål begge dagane. Hjelpemiddel På eksamensdagane er alle hjelpemiddel tillatne med unntak av omsetjingsprogram, Internett og verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Bruk av kjelder Når du vel å bruke stoff frå ei eller fleire kjelder i din eigen tekst, skal du føre opp kva for kjelder du har brukt. Korleis du skal føre dei opp, finn du døme på i eksamensrettleiinga. Informasjon

6 Praktiske opplysningar topptekst: kandidatnummer og skole botntekst: sidenummer og talet på sider skriftstorleik: 12 skrifttype: Arial linjeavstand: 1,5 hugs å lagre ofte Dersom du skriv for hand: Vurdering Eksamensforberedelse Norsk bruk godkjente innføringsark skriv kandidatnummer, namn på skole og nummer på oppgåva du har valt bruk svart eller blå penn Tekstane du har skrive til eksamen, blir vurderte av to eksterne sensorar. Du får éin karakter i hovudmål og éin karakter i sidemål. Er du friteken for vurdering med karakter i sidemål, får du éin samla karakter i hovudmål. Eksamenskarakteren skal setjast på individuelt grunnlag, og karakterane, eller karakteren dersom du skriv på hovudmål begge dagane, skal gi uttrykk for kompetansen du har vist gjennom tekstane du har skrive. Når sensor skal vurdere svaret, skal ho eller han bruke eksamensrettleiinga med kjenneteikn på måloppnåing. Denne rettleiinga finn du her: Eksamensrettleiing. Informasjon

7 Heilt helt? Bilde: Øystein Runde, for Utdanningsdirektoratet, 2013 Start

8 Guttetur for Amundsen dødskamp for Scott Da Roald Amundsen og hans følgesvenner stilte opp for det historiske bildet fra Sydpolen, hadde Robert Falcon Scott fremdeles 670 kilometer igjen. Utmagret og utslitt nådde Scott og hans følge Sydpolen 17. januar 1912, over fire uker etter Roald Amundsen. Amundsen, Sverre Hassel, Oscar Wisting, Olav Bjaaland og Helmer Hanssen kom tilbake til basen, Framheim, 26. januar. De var i fin form, gode og mette, og hadde til og med lagt på seg underveis. Robert F. Scott, Edward Wilson, Henry Bowers, Lawrence Oates og Edgar Evans omkom, en etter en, i isødet på veien tilbake. Til tross for det totale nederlaget, oppnådde Robert F. Scott heltestatus hjemme i Storbritannia for sitt mot og sin utholdenhet. Ikke bare under kappløpet med Amundsen, men også som leder for Discovery-ekspedisjonen til Antarktis Dette bildet endret seg mot slutten av 1900-tallet. I 1979 ga Roland Huntford ut en bok, «Scott and Amundsen». Boken er i stor grad basert på dagboknotater, ikke bare fra Roald Amundsen og Robert F. Scott, men også fra deres følgesvenner til polpunktet. Gjennom Huntfords bok får vi innblikk i hvordan de to ekspedisjonene ble forberedt og gjennomført. Hvordan hadde det seg så at Roald Amundsen og hans følge kunne gjennomføre 3000 kilometer frem og tilbake fra Sydpolen nærmest som en litt lang guttetur, mens Robert F. Scott og hans menn slet seg fordervet og til slutt bukket under? Amundsen-biografen Tor Bomann Larsen sammenfatter sin mening om dette slik overfor BT: Den store forskjellen ligger i transportmetoden, i skiene og hundene. Amundsen er hele tiden sikker på hva han må gjøre. Scott tviler seg frem til polpunktet. Han gir opp motorsleder, ponnier og hunder, før mannskapet ender med å trekke sledene selv, dels til fots, dels som middelmådige skiløpere. Og det dreide seg ikke om lettvektskjelker, som dagens ekspedisjoner kan utruste seg med. Vinteren og våren 1911 benyttet Amundsen til å legge ut depoter med mat langs den planlagte ruten til Sydpolen. Dette ga mannskapene verdifull trening og var samtidig en god anledning til å teste utstyret. Og særlig jobbet de med å gjøre sledene så lette som mulig. Til slutt hadde de tre sleder som veide 24 kg og fire som veide 35 kg. Til sammenligning veide sledene i Scottekspedisjonen 75 kg. Og verken Amundsen eller noen andre av hans menn dro sledene selv underveis. Det overlot de til grønlandshundene. Amundsen hadde enda en fordel. Basen, Framheim, lå 280 kilometer nærmere Sydpolen enn Scotts base, Kapp Evans. Begge to var sånn omtrentlig klar over denne forskjellen. Bortsett fra det hadde Amundsen og Scott ingen kontakt med hverandre. Begge var nervøse for at konkurrenten skulle «tyvstarte» og skaffe seg et forsprang. Til slutt kom Amundsen seg av gårde med fire mann 20. oktober Scott la i vei 1. november. Da hadde Amundsens ledelse økt til 370 kilometer. Begge to hadde flere hundre kilometer å tilbakelegge på den flate Rossbarrieren før oppstigningen til selve polplatået. Roland Huntford er hard i sin omtale av hvordan Scotts utstyr fungerte underveis. En fortropp med to motordrevne sleder hadde startet 24. oktober. De skulle frakte forsyninger sørover og vente på de andre. Men motorsledene brøt sammen. Side 1 / 17

9 Mennene måtte selv trekke 336 kg forsyninger de 240 kilometerne som gjensto til det avtalte møtestedet. Også ponniene var bevis på Scotts manglende evne til å fatte fullt ut problemene med kulden, vinden og det uberegnelige føret i Antarktis. Ponniene stampet av sted i løssnøen, 3700 kilometer unna det nærmeste sted der det vokste noe de kunne spise. Scott hadde ikke tatt lærdom av noe. Han brukte fortsatt verken pelsklær eller anorakker, bare de samme ubrukelige plaggene med løse hetter som hadde forkrøplet Discovery-ekspedisjonen, skriver Huntford. Til gjengjeld fremstiller han Amundsen som den overlegne, med god kontroll over situasjonen: Oppstigningen fra Rossbarrieren til polplatået innebar en høydeforskjell på ca meter. Amundsen og hans menn forserte denne stigningen på fire dager. Den tilbakelagte distansen er målt til 70 km. I løpet av de samme fire dagene tilbakela Scottekspedisjonen 84 kilometer på den flate Rossbarrieren. Og hos Amundsen var alle detaljer vel gjennomtenkt: Ved starten fra Framheim hadde de fem karene med seg fire sleder og 52 hunder. Vel oppe på polplatået ble over halvparten av hundene skutt og slaktet. Av kjøttet fikk de gjenlevende hundene en god del. Amundsen og hans menn forsynte seg også. Ferden mot Sydpolen fortsatte så med tre sleder og 18 hunder. 8. desember passerte de 88 grader og 23 minutter syd, det sydligste punktet noe menneske hadde nådd frem til før denne dag. Den prestasjonen tilhørte Ernest Schackleton, britisk polarforsker som Amundsen satte meget høyt. Men her snudde Shackleton, ca. 180 kilometer fra Sydpolen. På dette tidspunkt lå Scott værfast på Beardmorebreen, som fører opp til polplatået. Han var 460 kilometer bak Amundsen. Huntford siterer fra Scotts dagbok: «Man kan ikke se det neste teltet, og slett ikke land... Jeg tviler på at noen kan reise i slikt vær, i alle fall ikke imot det.» Men Huntford slår nøkternt fast at Amundsen akkurat da var ute i nøyaktig det samme været, og i tillegg hadde høydeproblemer 3000 meter over havet, 15 grader lavere temperatur og et terreng der ingen før hadde satt sin fot, mens Scott kjørte Shackletons rute fra Fra Amundsens dagbok siterer Huntford: «Himmel og horisont i ett. Ser absolutt ingenting. Likevel har vi gjort våre 20 kvartmil». Omregnet til kjente mål er det ca. 37 kilometer. Amundsen nådde polpunktet 14. desember 1911 og startet tilbaketuren 18. desember. Fire uker senere, 17. januar, kom Scott til Sydpolen og fant teltet med det norske flagget. Fortvilet skrev han i dagboken: «Store Gud! Dette er et skrekkelig sted, og det er fryktelig at vi har slitt oss hit uten den belønningen å være de første». 12. november 1912 ble likene til Scott, Wilson og Bowers funnet i teltet på Rossbarrieren. Siste dagboknotat fra Scott er datert 29. mars Edgar Evans døde 17. februar og Lawrence Oates 17. mars. De to ble aldri funnet. Kilde: Bergens Tidende, Kultur og medier Lastet ned Side 2 / 17

10 Arnulf Øverland Til Kongen Ditt løfte: Alt for Norge, det har du trofast holdt. Om vi stod frem på torget og ropte på revolt, om våre ord falt krasse, deg ledet ingen vill! Du hørte ingen klasse men hele folket til! Slik skal vår konge være, så rolig og så rank! Du er vår egen ære, ulastelig og blank! Selv på den tunge dagen, da skjold og verge brast, og da vår hær var slagen, stod du fremdeles fast! Mot usseldommen, sviket, mot nidings leiesvenn står samlet hele riket: Vi venter deg igjen! Om våpenløse, svake, vi holder ennu stand. Vi venter deg tilbake; her er ditt folk, ditt land! Arnulf Øverland var kommunist og mot kongedømmet i sin ungdom. Men kong Haakon 7. motarbeidet ikke kommunistene og de radikale, men sa at han også var deres konge. Kilde: Askeland, Norunn og Ytter- Falck, Cecilie, Litteratur før og nå, Aschehoug, 1992 DIKTATOREN SADDAM HUSSEINS FALL I 2004 Bildekilde: news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/ stm TYSKLANDS FORBUNDSKANSLER ANGELA MERKEL Bildekilde: istockphoto Kilde: Arnulf Øverland: Vi overlever alt. Dikt fra krigsårene, Aschehoug, 1945 Side 3 / 17

11 Helter i vår tid Ved en Helt forstaar man den, der med ophøjet Energi og Mod sætter sit Liv ind i Kampen for en stor Sag [ ] der kommer Menneskeheden til gode. - Salomonsens konversationsleksikon, 1915 Kilde: JOHN CAREW Bildekilde: https://twitter.com/jcarew10 Ein helt kan ha mange ansikt ROSA PARKS, JULIAN ASSANGE, BALTO OG JEANNE D ARC Side 4 / 17

12 1. Rosa Louise Parks ( ) Rosa Parks, ei afroamerikansk syerske, skal ha mykje av æra for protestane mot raseskillet som starta i USA på og 1960-talet. Ho nekta å gi ifrå seg setet i den «farga» delen av buss No til ein kvit mann. Han gjorde krav på det sidan den «kvite» delen av bussen var full. Ho vart arrestert, dømd og fengsla. Dette førte til at heile det farga miljøet gjennomførte ein 381 dagar lang boikott av bussane i Montgomery, og etter kvart vart lovene som tillét segregering på offentlege kommunikasjonsmiddel oppheva. Denne hendinga sette i gong fleire protestar mot segregeringa. Kjelde: lasta ned Omarbeidd av Utdanningsdirektoratet 2. Julian Paul Assange (1971 ) Assange er ein australsk journalist, dataprogrammerar, internettaktivist og hackar, mest kjend som talsmann for nettstaden WikiLeaks. Denne varslar-nettstaden har som mål å offentleggjere hemmelegstempla dokument. WikiLeaks gir ut dokument frå styresmakter og andre organisasjonar, men held kjeldene anonyme. WikiLeaks tek ikkje imot pengar frå statar eller store selskap. Alt arbeidet vert finansiert av private donorar, som alle er anonyme. Dei har fem tilsette og over 1000 medarbeidarar. Assange omtalar seg sjølv som medlem av det rådgjevande styret i WikiLeaks. Journalistar i avisa The Australian har kalla Assange for «grunnleggjaren av WikiLeaks». Kjelde: lasta ned , Omarbeidd av Utdanningsdirektoratet 3. Balto helten frå Alaska Den norskeigde hunden Balto vart ein stor helt og Hollywood-stjerne då han frakta fram medisin og redda menneska i byen Nome, Alaska, frå å døy under ein epidemi vinteren Men etter eitt år med heider og turné i USA følgde eit liv i fangenskap og elende. Ein statue av Balto er sett opp i Central Park, New York til minne om heltegjerninga. Kjelde: lasta ned , Omarbeidd av Utdanningsdirektoratet 4. Jeanne d Arc ( ) Kjend som Jomfrua av Orléans er ho ei nasjonal heltinne i Frankrike og ein helgen i den katolske kyrkja. Under hundreårskrigen leia ho Frankrike i kamp mot England fram til ho vart teken til fange og henretta. Jeanne d Arc vart som 19-åring brend på bålet for hekseri og for å ha brukt mannsklede. Kjelde: lasta ned Omarbeidd av Utdanningsdirektoratet Bildekilder: AP Photo/Montgomery County, Side 4 / 17

13 Vakker og ventande Jenter blir framleis lært opp til at ein perfekt utsjånad er det viktigaste dei kan og bør prestere i livet. «I songar og forteljingar ser ein den unge mannen som dreg modig i veg på leit etter kvinna; han kjempar mot drakar, han vinn over kjemper. Ho er innestengd i eit tårn, eit slott, ein hage eller ei underjordisk hole, lenka fast til ei klippe, fanga, sovande ho ventar.» «Det er absolutt nødvendig for kvinna å forhekse eit mannshjarte. Sjølv når heltinnene er dristige og eventyrlystne, er det denne løna dei alle hungrar etter, og ofte vert dei ikkje bedne om å ha andre dydar enn venleik. Det er forståeleg at uroa over utsjånaden kan verte eit hovudfokus for småjenta. Anten kvinna er prinsesse eller gjetarjente, må ho alltid vere fin for å vinne kjærleik og lukke. Det stygge vert assosiert med det å vere slem, og ein veit ikkje heilt om lagnaden straffar ugjerningane eller det stygge når ein ser på dei ulukkene som rammar dei stygge...» Utdraga over er henta frå Simone de Beauvoirs berømte bok Det annet kjønn, som kom ut for 62 år sidan. Det er leitt å slå fast at orda hennar framleis er aktuelle for jenter i dag. Pinkstinks-kampanjen LARA CROFT Bildekilde: 05/art/tra-lara-croft2.jpg (Lasta ned ) I England har Emma og Abi Moore lansert pinkstinks-kampanjen, ein motreaksjon til det rosa prinsessehelvetet som møter jenter i ein sårbar alder. Dei utfordrar «the culture of pink which is based on beauty over brains», og har eit mål om å auke jentene si sjølvkjensle. Det trengst! I 2005 oppgav 66 % i eit utval på 1800 tenåringsjenter at dei ville vurdert plastisk kirurgi, og 20 % ville operert seg akkurat no. Side 5 / 17

14 Varselsignal Det manglar ikkje på varselsignal frå barn og ungdom. Nokre av dei er presentert på pinkstinks.co.uk: I ei undersøking blant jenter oppgav 44 % at dei kunne namnet på fleire WAGS (fotballspelarane sine koner/kjærastar) enn kvinnelege politikarar. Den dopavhengige og anorektiske artisten Amy Winehouse vart kåra til den ultimate heltinna i ei avstemming blant ungdom under 25 år. ROLLEmodellar, takk! AUNG SAN SUU KYI Bildekilde: guardian.co.uk Pinkstinks presenterer kvar månad ein kvinneleg rollemodell som har gjort noko anna enn å gifte seg med ein kjendis eller ta av seg kleda på TV og det er mange gode kandidatar å velje mellom: Irakiske Zaha Hadid er ein av dei viktigaste arkitektane i verda. Den afrikanske miljøaktivisten Wangari Maathai grunnla Green Belt Movement og fekk Nobels fredspris for arbeidet sitt i Det engelske matematikktalentet Ada Lovelace vart den første dataprogrammeraren i verda allereie på 1800-talet. Iranske Marjane Satrapi har gjeve ut film og teikneserie om oppveksten sin i eit svært turbulent, politisk miljø. Brains over beauty Det er trist at ressurssterke kvinner som gjer nytte for seg i samfunnet druknar i umælande, PR-kåte realitystjerner og utmagra modellar. Vi har alle ansvar for å lære jentene våre at det finst alternativ til konkurransen om beste utsjånad, at det finst andre vegar til karriere og suksess; til dømes i det økonomiske, i det kunnskapsbaserte eller det kreative. Brains over beauty NOW! Kjelde: Lasta ned Omarbeidd av Utdanningsdirektoratet Side 5 / 17

15 Skammarens dotter Dina har arva den eigenskapen frå mora som gjer at alle må frykte henne: Berre med blikket kan ho få folk til å tilstå kriminelle handlingar. Når Skammaren blir kalla til Dunark-borga der den vonde fyrst Drakan herskar, må Dina komme mora til unnsetning. Heller enn å spele helt, ønskjer Dina eigentleg å vere heilt vanleg slik som den eldre broren Davin, men det går ikkje når ein er Skammarens dotter og har fått auge som ingen vanlege menneske tør sjå inn i. SKAMMARENS DOTTER bokserier/skammarserien/ skammarensdotter/innbunden.aspx (Lasta ned ) [...] Sjå på meg, sa våpenmeisteren stille og nesten blidt. Sjå på meg, jenta mi... Som om han lokka på eit barn eller eit dyr han heldt på å trene opp. Ja vel, tenkte eg. Når han beintfram ber om det, så skal eg sjå på han. Og eg opna auga og møtte blikket hans. Slepp meg, sa eg med mi beste skammarstemme. Er det slik de behandlar folk som er svakare enn de sjølve? Dei sleppte meg, begge to. Eg rygga vekk frå dei, bort mot døra. Dres stod og virra med hovudet og såg ut som om nokon hadde slått han med ein smihammar. Våpenmeisteren stod berre heilt still. Blikket hans flakka, men vende likevel stadig tilbake til meg. Du er Skammarens dotter, sa han. Ja. Og no vil de kanskje fôre drakane med meg òg? Og ta pengar for at folk skal kome og sjå på? Eg klarte ikkje å få den rette klangen i stemma. Ho var for usikker og for sint på ein gong. Som om det skulle vere eit gjøglarnummer... Stemma brast, og eg fekk ikkje fram eit ord til. Men våpenmeisteren senka likevel blikket og såg ned i golvet. Vi gjer deg ingenting, sa han. Kjelde: Lene Kaaberbøl, Skammarens dotter, Samlaget, 2005 Side 6 / 17

16 Maximilian Kolbe Eksamensforberedelse Norsk Ved oppstillinga den 29. juli i 1941 fann SS-folka ut at det mangla tre fangar. Som straff for dette bestemte Fritzsch at ti tilfeldige fangar skulle låsast inn i ei celle i kjellaren i blokk 11 eller 13. Der skulle dei sitje innesperra og svelte i hel. Ein av dei var Franciszek Gajowniczek. Han vart heilt ute av seg og ropte fortvila: «Då vil eg aldri få sjå familien min att!» Då gjekk fransiskanarpresten Maximilian Kolbe fram og tilbydde seg å ta plassen hans. Etter over to veker i dødscella var berre Kolbe i live. No skulle cella takast i bruk til nye fangar, og Kolbe vart drepen i den underjordiske bunkeren med ein dødeleg injeksjon fenol. (Kolbe vart seinare kåra til helgen av pave Johannes Paul II.) Kjelde: Lasta ned Omarbeidd av Utdanningsdirektoratet En helt er ikke modigere enn en vanlig mann, han er bare modig i fem minutter lenger. Ralph Waldo Emerson ( ) HÅREK av Kjelde: Bladkompaniet Side 7 / 17

17 Musa Mutaev Eksamensforberedelse Norsk Soldaten som ikke skjøt Bildekilde: DER SER DU, DU SOM IKKE SKJØT, hvor heldig du har vært! Nå blir du selv skutt av tsjetsjenerne. Om et øyeblikk er ingen av oss i live. Og du som trodde at man kan la være å skyte når det er krig. Umulig! I krig skyter de alltid, sa kapteinen, som var kommet til krigen i Tsjetsjenia for å tjene penger til en leilighet. Vår avdeling sto i utkanten av Serzjen-Jurt. Jeg hadde ofte observert denne merkelige soldaten og kunne slett ikke forstå hva slags menneske han var. Hans oppførsel ble alltid utsatt for spydigheter fra soldatene. Han sa aldri at alle tsjetsjenere skulle drepes. Han satt alltid og leste. Han fortalte morsomme fortellinger om dyr, så gikk han over til historie, deretter til emner som var vanskelige for meg. Til slutt begynte han å snakke som en liten gutt: Hvorfor kan ikke menneskene leve uten krig? Jeg vil ikke skyte på mennesker. Jeg elsker livet, men menneskene skyter. Hvorfor skyter ikke dyrene? Fordi de ikke har noen stat. Han kunne slett ikke venne seg til krigen. Han snakket alltid om krigen med en slik avsky at jeg også begynte å unngå ham, fordi jeg var redd for offiserene. De og de eldre soldatene gjorde alltid narr av ham. Han satte seg alltid et stykke unna, tok frem Bibelen og begynte å lese. Nei, han leste aldri høyt. Jeg tror ikke han likte å lese høyt. En gang sa han til meg: Vet du, gamle venn, jeg lurer alltid på hvorfor jeg ikke har lest Bibelen før. Hva står det der? spurte jeg. Alt! Alt, min gamle venn! Jeg husker hvordan han nektet å skyte under den første trefningen. Kamerat kaptein, han sier at han ikke vil skyte! Hva, er du syk, eller? Nei, svarte han rolig. Side 8 / 17

18 Hva er du for en drittunge? skrek kapteinen, tok ham i nakken og ristet ham lenge. Du er jo i kri-i-ig! Jeg er motstander av vold. Hvafforno? Kapteinen brølte av latter. Soldatene lo. Jeg lo også. Er du syk eller dum? Jeg sa at jeg ikke kommer til å skyte! Soldatene sluttet å le. De så forskremt på ham. Det luktet død av ham. Gi deg, da, når fedrelandet ditt går til grunne Det går ikke til grunne, svarte han kort. Åssen er det du snakker, din grønnskolling? Kapteinen ga ham et slag på haken så han for av sted. Men jeg skal lære deg i straffebataljonen skal du få ete din egen dritt! Vi bandt ham. Han så på meg. Alle dyttet til ham et par ganger. Jeg også, men ikke hardt. Leppene hans skalv, og han begynte å hulke. Senere, jeg vet at jeg kommer til å skamme meg senere, når jeg blir gammel. Når jeg blir trett. Der ser du, din grønnskolling! Du ville ikke skyte, og så heldig du var! Nå blir du skutt selv. Om et øyeblikk er ingen av oss i live. Og du som trodde at man kan la være å skyte når det er krig. Umulig. I krig skyter de alltid. Nå var det ingen trussel i stemmen til kapteinen. Soldaten sto rett overfor meg. Plutselig sprang en ung tsjetsjener bort til ham. Med begeistring, med et slags barnslig skrik omfavnet han ham. Alle rundt sto og måpte. Det er ham, ropte den unge tsjetsjeneren. Det er han som ikke skjøt på meg! Er det ham? spurte de andre tsjetsjenerne. Ja, det er ham! Tsjetsjenerne tok ham med seg. Vi ble løslatt, takket være ham. Etter det så jeg ham aldri. Jeg fikk høre at han senere ble sett sammen med geriljasoldatene. Jeg vet ikke. Jeg skal ikke lyve. Kilde: Musa Mutaev, Kuntas skygge, Aschehoug, 2007 Bildekilde: Side 8 / 17

19 Kven hugsar Michael Collins? Michael Collins var den tredje astronauten i ekspedisjonen som landa på månen i Mens Neil Armstrong og Buzz Aldrin gjekk på måneoverflata, sat han igjen i romskipet åleine. Collins må ha opplevd ei einsemd ingen mann hadde opplevd før han. Kjelde: Lasta ned Side 9 / 17

20 Tomm Kristiansen Strikkhopper nr. 13 Eksamensforberedelse Norsk [ ] Jeg står på broen i egne tanker og føler meg gammel. De to andre vet ingenting, men jeg har fått det travelt. Det er noe med menn som ikke vil eldes. De får det plutselig for seg at tiden er inne for store utfordringer. De kjøper stor motorsykkel, de kjøper elektrisk gitar, og de hopper i fallskjerm eller strikk. Jeg er ikke slik. Tvert imot har jeg vedgått for meg selv at det nok aldri blir noe av drømmen om den susende sykkel, den feiende fender og det sinnssyke svev. Jeg står ved mine begrensninger, særlig den siste. Men så hoppet en kollega en kvinnelig kollega over kanten for en tid siden og forsvant i juvet med strikken rundt bena. Verdens høyeste naturlige strikkhopp, utført av en frue med høydeskrekk. Det var da jeg ga etter for overgangsalderens krav til handling. Kan hun, kan jeg. Men det kunne jeg jo ikke. Men så ser jeg dette voldsomme hoppet på avstand. Kroppen duver i grasiøs eleganse når strikken strammer og rykker hopperen nesten helt opp igjen. Skrikene av fryd og begeistring. Klokken to om natten våkner jeg. Selvfølgelig skal jeg hoppe. Det er jo bare å la seg falle. Ingen innsats eller påpasselighet som ved fjellklatring, basehopp og fallskjermhopp. Dessuten gjør jo «alle» det. Jeg sovner og bråvåkner igjen klokka fire. Aldri i livet om jeg skal hoppe. Jeg har sett juvet. Jeg vet at jeg ikke kan. Neste morgen er jeg forvirret og utilgjengelig. Men et sted i hodet må beslutningen være tatt. Føttene mine går mot fossen. Og jeg blir med. Som i transe kjøper jeg billett, 700 kroner, på Zambia-siden. Og nå står jeg på broen. Der dundrer popmusikken. Det er umulig å tenke selv. En sikkerhetssele festes av en australier som vet hva han gjør: Han ser meg i øynene og snakker hele tiden. «Se rett fram, og tenk positivt!» Drittprat. Med tusj skriver de et nummer på armen min. Jeg er nr. 13 i dag. Takk for oppmerksomheten. Det legges puter om leggene, et dobbelt tau kveiles rundt og enden festes til strikken. Det er alt. Vil den skli av underveis? Jeg ser at gummistrikken er fliset opp. Så hinker jeg mot avgrunnen. Det er der jeg bestemmer meg for ikke å hoppe likevel. Den trange kløften Side 10 / 17

21 med de brune vannmassene i bunnen, etthundreogelleve meter herfra. Skal jeg kaste meg med hodet først nedi der? Det strider mot alt, og jeg sier til han som klapper meg på skulderen: Jeg gjør ikke dette. Jeg tør ikke. Han hører ikke på det øret. Ikke det andre heller. Han har hørt det før. Varsomt legger han ut strikken som er festet til bena mine, og teller meg ned: Five-four-three-two-one-BUNGI! Men hopperen står. Han kaster seg ikke ut. Han snur seg mot sin bøddel og ber om nåde. Jeg våkner av at strikken strammer. Verden har gått tre sekunder videre. Det er da jeg ser det. Jeg torde ikke, og tør fortsatt ikke. De tør. Og de er alle jenter. Har jeg hoppet utfor Victoriafallene i strikk? Jo, jeg har det på video, men jeg tør fortsatt ikke. Og at jeg faktisk hoppet, er bare et resultat av omstendigheter jeg ikke behersket. Nå gjenstår bare motorsykkelen og stratocasteren, sier jeg ved middagen. De to andre femtiåringene ser på hverandre. Tror det er best vi drar videre, sier de. Kilde: Tomm Kristiansen, Langs Myrraveien, Cappelen, 2002 Utdraget er forkortet av Utdanningsdirektoratet Bildekilde: Side 10 / 17

22 Om hundre år er allting glemt Eksamensforberedelse Norsk Hvorfor denne nesegruse tilbedelsen av tøffinger med trebein og lapp for øyet? Jeg snakker naturligvis om sjørøvere. I Kristiansand har Kaptein Sabeltann regjert lenger enn noen skulle tro var mulig, ved Norsjø i Telemark drømmer man om lokale pirater og i Moss Bymagasin kunne vi for litt siden lese at Kaptein Rødskjegg og hans mannskap ankrer opp i Vansjø. Nesparken blir fast base for byens egen sjørøverbande. Drømmen er visstnok å lage et opplevelsessenter, og både kommunen og private interesser er med som bakmenn for denne banden. Og jeg gjentar: Hvorfor denne begeistring for kriminelle fra 1700-tallet? AV TOR ÅGE BRINGSVÆRD Det var aldri noe romantisk over disse havets bøller. Tvert imot var de ganske ekle og brutale. Snare til å hogge hodet av folk og ivrige etter å la fanger bli haimat. Romantikken kom med Hollywood og Errol Flynn. Piraten ble den vågale outsider og eventyrer, misforstått av stivbente øvrighetspersoner, men beundret og tilbedt av kvinner i alle aldre. Han var helten med stor H. I vår egen tid har Johnny Depp tatt opp stafettpinnen og går nå fra det ene karibiske eventyret mer morsomt enn det andre. For humor hører med. Men hva med våre dagers ekte pirater? De sjørøverne som lenge har herjet i Asia, og som i de siste par årene har gjort farvannet utenfor Somalia så utrygt at vi til og med har sendt et norsk krigsskip til havområdet, for å sikre at all verdens handelsskip kommer frem dit de skal. Er det noe romantisk over dem også? Banker kvinnehjerter like heftig for disse bandittene? Jeg mener: Synes man først sjørøvere er tøffe og kule, så liker man vel de somaliske også? Eller er det slik at sjørøvere må ha brede hatter, høye støvler og bølgende silkeskjorter for å tekkes oss. Nei, det holder nok ikke med skitne jeans og det er helt feil at det er NÅ, romantisk blir det først på lang avstand i tid og rom. Uansett er det underlig. Men romantisering av skurker handler jo ikke bare om pirater. Også andre røvere og slabbedasker har med årene umerkelig glidd over i en slags heltestatus. Napoleon er for eksempel for lengst blitt stueren, og blir beundret over hele det Europa han forsøkte å erobre. Turistene vandrer andektige gjennom hans minnested i Paris, den pompøse Invalidedomen. Jeg gremmes. Og enda mer gremmes jeg over at Djengis Khan historiens største slakter og brutale krigsforbryter i dag feires i Mongolia, som en stor mann og nasjonens stolthet. Jeg sier ikke at slike mennesker er uinteressante, for det er de så visst ikke. Men å beundre dem? Det er til å spy av. Hva blir det neste? Hva vil barna leke om hundre eller to hundre år fra nå når alt er glemt, som det heter? Vil de kanskje leke Gestapo og gå i hanemarsj rundt barnehagen? Og vil Hitler bli betraktet som en ålreit fyr og gjøre comeback på østerrikske frimerker? Hvor vil jeg hen med alt dette? Jeg vil slå et slag for vår kollektive hukommelse. Jeg vil at vi skal hjelpe hverandre til å huske. Slik at ikke alt blir like dumt og meningsløst som Side 11 / 17

23 Kaptein Sabeltann-brød og Kaptein Sabeltann-iskrem. Og nå hører jeg mine lesere stønne: «Men er e så farlig a?» Ja, svarer jeg da. For det mener jeg virkelig. Etter min mening er det viktig å velge seg helter som er Virkelige Helter, og ikke bare banditter og brøleaper. For vi trenger idealer, vi trenger noen å beundre. Men da må vi lete andre steder enn på historiens skraphaug. Det handler om rollemodeller. Og verken sjørøvere eller djengis khaner er noe å strekke seg etter eller forsøke å etterligne. Men som Jan Eggum synger: Hvor ble så alle gamle helter av? Sosialrealismen veltet inn over oss. Grå og tung. Og fortalte at helter og idealer var noe tøys. Alle mennesker er like jævlige, sa forståsegpåerne. Godhet finnes ikke, belærer de oss. Du har ingenting å skamme deg over. De som vil være snille er hyklere. Og så videre. Driver jeg og moraliserer? Javisst. Det er akkurat det jeg gjør. Og da er det jo ikke noe å bry seg om. For er det noe vi ikke liker så er det surmagete moralister. Ikke sant? Gledesdreper, det er det jeg er. En sånn som ser feil ved alt mulig. Og som helst burde holde kjeft. For det blir nok bare fint og koselig i Vansjø. Helt sikkert. Kilde: Lastet ned Teksten er forkortet av Utdanningsdirektoratet Side 11 / 17

24 Knöff av Ola A. Hegdal Kjelde: (Lasta ned ) Nemi av Lise Myhre Kilde: (Lastet ned ) Side 11 / 17

25 Bjørnstjerne Bjørnson Ørneredet Endregårdene het en liten bygd der lå for seg selv med høye fjell omkring. Den var flat i bunnen og fruktbar, men ble skåret i stykker av en bred elv, som kom fra fjellene. Denne elv bar ut i et vann som lå opp til bygden, og ga utsikt langt utover. Opp efter Endrevann var den mann kommet roende som først hadde ryddet dalen; hans navn var Endre, og hans ætlinger var det som bodde her. Somme sa han var rømt hit opp for draps skyld, derfor var hans slekt så mørk; andre sa at dette skyldtes fjellene, der stengte solen ute kl. 5 eftermiddag midtsommersdag. Bildekilde: Hugo Løhre Over den bygd hang et ørnerede. Det var lagt på en bergknatt oppi fjellet; alle kunne se når hunørnen satte seg, men ingen kunne nå. Hanørnen seilte over bygden, slo snart ned efter et lam, snart efter et kje, engang tok den også et lite barn og bar bort; derfor var der ikke trygt i bygden, så lenge ørnen hadde rede i Flakfjellet. Det sagn lå over folket at i gamle dager var der to brødre som hadde nådd opp og revet redet; men nå til dags var ingen så god at han kunne nå. Hvor tvenne møttes i Endregårdene, talte de om ørneredet, og så oppefter. De visste når ørnene var kommet igjen på det nye år, hvor de hadde slått ned og gjort ugagn, og hvem som sist hadde prøvd å gå dit opp. Ungdommen øvde seg fra smågutten av i berg og trær, i brytning og tak, for engang å kunne nå opp og rive redet liksom hine to brødre. På den tid hvorom her fortelles, het den beste gutt i Endregårdene Leif, og var ikke av slekten. Han hadde krøllet hår og små øyne, var ferm i all slags lek, og kvinnekjær. Han sa tidlig om seg selv at ørneredet skulle han engang nå; men gamle folk mente han burde ikke si det så høyt. Dette tirret ham, og ennå før han var kommet i sin beste alder, gikk han til værs. Det var en klar søndags formiddag først i sommeren; ungene måtte nettopp være utklekket. Folk hadde samlet seg i stort følge under fjellet for å se på, de gamle rådet ifra og ungdommen til. Men han hørte blott sin egen lyst, ventet derfor til hunørnen forlot sitt rede, gjorde da et hopp, og hang i et tre flere alen fra jorden. Det grodde i en rift, og etter denne rift begynte han å gå opp. Småsten løsnet under foten på ham, muld og grus rant ned, ellers var det ganske stilt; kun elven gikk bak med dempet, bestandig sus. Snart bar fjellet mer utover; han hang lenge efter den ene hånd, lette med foten efter feste, og kunne ikke se; mange, især kvinner, vendte seg bort og sa han hadde ikke gjort dette hvis han ennå hadde hatt foreldre i live. Han fant dog feste, lette igjen, så med hånden, så med foten, det glapp, han gled, men hang atter fast. De som sto nede, hørte hverandre dra pusten. Da reiste en høy, ung jente seg, som satt alene på en sten; de sa hun hadde lovt seg til ham fra barn av, skjønt han ikke var av slekten. Hun strakte armene oppover og ropte: «Leif, Leif, hvorfor gjør du dette?» Alt folket vendte seg mot Side 12 / 17

26 henne, faren sto tett ved og så strengt på henne, men hun kjente ham ikke. «Kom ned igjen, Leif», ropte hun; «jeg, jeg holder av deg, og der opp har du intet å vinne!» Man så ham betenke seg, det varte et øyeblikk eller to, men så gikk han lenger opp. Han var fast i hånden og foten, derfor gikk det lenge godt; men snart begynte han å bli trett, ti han stanset ofte. En liten sten kom rullende som et forbud, og alle som sto der, måtte følge den med øynene helt ned. Noen kunne ikke holde det ut, men gikk. Jenten alene sto ennå høy der på stenen, vred hendene og så opp. Leif tok atter for seg med hånden, da slapp den, hun så det tydelig, han slo i med den andre, den slapp også; «Leif!» ropte hun, så det skar i berget, og alle de andre tok i med. «Han glir!» ropte de og strakte hendene opp imot ham, menn og kvinner. Han gled også, tok med seg sand, sten, muld, gled, bestandig gled, fortere; folket vendte seg, og siden hørte de en rapen og skrapen i fjellet bak seg, derpå noe tungt falle ned som et stort stykke våt jord. Da de atter kunne se seg om, lå han der, opprevet og ukjennelig. Jenten lå over stenen, faren bar henne bort. Ungdommen, som mest hadde hisset Leif til å gå opp, torde nå ikke engang ta i og hjelpe ham, somme var ikke god til å se på. Så måtte de gamle frem. Den eldste av dem sa idet han tok fatt: «Dette var galt; men», la han til og så opp, «det er dog godt noe henger så høyt at ikke alt folket kan nå.» Kilde: Bjørnstjerne Bjørnson, Fortellinger, Gyldendal Norsk Forlag A/S, 1969 Forståelse av hva som er mulig og umulig, er det som skiller helten fra eventyreren. Theodor Mommsen ( ) Side 12 / 17

27 Askeladden "HAN VILLE ALDRIG GJØRE NOGET, BARE LIGGE OG GRAVE I ASKEN." Kilde: (Lastet ned ) Er Askeladden en helt eller antihelt? Hei! Har da kommet opp i norsk og temaet "Helt og antihelt" i muntlig eksamen! Sliter litt med å finne ut av en ting, og det er om Espen Askeladd er en helt eller antihelt? Har lest en del rundt på nettet nå, men alle har jo forskjellige meninger om det. Vil jo ikke komme på muntlig og drite meg ut! Beenja7 Innlegg: :07 Hadde vært fint om du begrunnet hvorfor du mener at han er en helt/antihelt. Kom gjerne med tips og hjelp til innhold osv. i presentasjonen! Takker for all god hjelp! Side 13 / 17

28 Antihelt. Han er jo en helt, men har ikke særlig mange egenskaper som helter ofte har (eks. styrke). Les hva en antihelt er her: M-T Innlegg: :36 En antihelt er en viktig person i en handling, som regel hovedpersonen, som mangler en eller flere av de egenskapene som en tradisjonell helt har, f.eks. mot, styrke, måtehold, kjærlighet, godhet og/eller evnen til å dømme rettferdig. En antihelt kan også karakteriseres ved hans bruk av uheroiske metoder for å nå fram til et mål. Han kan f.eks. gå inn for tortur av "de onde" for å få oppfylt et "godt" mål. En antihelt er ifølge denne definisjonen en helt som besitter visse usympatiske trekk: OrigoKing Innlegg: :36 Askeladden er tvers i gjennom sympatisk, han mangler bare anerkjennelse i starten av eventyrene. Han er derfor å regne som en "unlikely hero", som ikke er det samme som en antihelt. OrigoKing: Askeladden er tvers i gjennom sympatisk. Tror ikke trollet, som han lurte til å skjære opp magen sin, er enig i det... twu Innlegg: :59 Kilde: (Lastet ned ) Side 13 / 17

29 Suarez slår tilbake mot kritikken: Jeg filmer aldri Eksamensforberedelse Norsk Bildekilde: telegraph.co.uk Liverpool-spiss Luis Suarez (25) insisterer på at han aldri forsøker å jukse til seg fordeler på fotballbanen. Jeg insisterer på at jeg aldri filmer innenfor sekstenmeteren. Dette er karrieren min, og det dårlige ryktet jeg har fått er urettferdig, sier Suarez til Skysports foran dagens storkamp mot Chelsea på Stamford Bridge. Uruguayaneren har scoret sju seriemål så langt denne sesongen og vært blant Liverpools viktigste spillere i seriestarten. Bortdømt på grunn av ryktet Likevel har de gode prestasjonene ofte havnet i skyggen av spissens konstante jag etter straffespark. Mot Manchester United i september gikk han i bakken i duell med Johnny Evans, men dommeren lot spillet passere. Også mot Norwich uka etter ropte Suarez på straffespark, uten å bli bønnhørt av kampdommeren. Synes du synd på Luis Suarez? Resultatet av spørreundersøkelsen: Nei! Det ryktet har han skapt helt selv. Han får som fortjent. (56%) Ja, dommerne bør se forbi et rykte, og dømme etter hva de ser. (43%) Det har fått Liverpool-manager Brendan Side 14 / 17

30 Rodgers til å reagere. Han mener Suarez' dårlige rykte gjør at dommere tenker seg om to ganger før de blåser straffespark. Alle på stadion så at det var straffespark. Alle utenom dommeren, sa Brendan Rodgers etter den klare fellingen av Suarez mot Norwich. Får ofte frispark Foran dagens storkamp mot Chelsea ønsker Luis Suarez å slå tilbake mot de som mener han faller for lett, og mot de som mener at han forsøker å filme seg til straffespark. Jeg godtar kritikken, men mange kritiserer meg uten grunn. Det gjør meg opprørt for jeg prøver bare å gjøre mitt beste, sier Suarez, og legger til: Hvis du ser på statistikken, er jeg en av de spissene som oftest blir felt og får frispark. Kilde: Lastet ned Omarbeidet av Utdanningsdirektoratet Side 14 / 17

31 Folkets helter FOLKETS HELTER ER EN DEL AV PROSJEKTET ROM FOR KUNST PÅ OSLO S. «Har du en helt/heltinne?» Dette spørsmålet fikk 1033 tilfeldig utvalgte mennesker på Oslo S. Mange svarte at man er seg selv nok, og at man ikke trenger helter i dag. Noen sa at det var ingen de respekterte nok til at de kunne anses som helter, og flere svarte at helter bare er vanlige mennesker som også har feil. De typiske heltene som har krysset poler, besteget høye fjell og vunnet store kriger, ble kun nevnt 5 6 ganger. På spørsmålet om hva en helt er, svarte mange at det er en som har gjort noe godt for andre, eller en som har slåss for det hun/han mener uten å la seg knekke. Selv om det var mange, statistisk sett, som ikke hadde noen helt, var det likevel over 70 % av de spurte som faktisk hadde én. I noen tilfelle viste det seg å være dem selv! Ja, vi lever i en individualisert verden... Kilde: Lastet ned Omarbeidet av Utdanningsdirektoratet 10 på topp 1. Ingen 2. Mamma 3. Meg selv 4. Jesus 5. Pappa 6. Nelson Mandela 7. Supermann 8. Gud 9. Ronaldinho 10.Bob Marley Side 15 / 17

32 Har du det i deg? Vakt123 merkar større etterspurnad og treng 30 nye topptrente kvardagsheltar. Vakt123 arbeider i dag innanfor eit stort område. Kundane våre er først og fremst familie, venner og arbeidskollegaer, men vi har òg kundar i andre marknader. Vi har avdelingar i Noreg og i store delar av utlandet. For å komme behovet i møte søkjer vi no etter kvardagsheltar innan mange arbeidsområde. Vi søkjer Vi søkjer menneske som set det å vere ærleg høgt, og som ønskjer å hjelpe andre. Du må kunne stille opp på kort varsel og heile døgnet. Kjønn og alder er uvesentleg. Du kan ikkje vente å få lønn. Har du det som skal til for å bli ein av oss? Kvalifikasjonar Er du ein person med integritet? Ein som kan jobbe utanfor rampelyset, vere proaktiv og halde roen dersom det skulle dukke opp plutselege utfordringar? Andre har kanskje lagt merke til at du er på vakt, at du hjelper til og at du er ansvarleg. Desse eigenskapane er kanskje sjølvsagde for deg, men vi ser på dette som ein spesiell og verdifull kombinasjon. Det er nemleg desse eigenskapane som viser seg hos medarbeidarane våre, dei vi kallar kvardagsheltar. Bli ein del av Vakt123 Vi i Vakt123 trur at dei som gjer noko godt for andre òg har det bra sjølve. Gjennom arbeidet hos oss vil du utvikle deg som menneske og lære om mange sider ved livet. Søknad Du treng ikkje sende eit elektronisk søknadsskjema for å bli ein kvardagshelt. Det er nok at du er eit medmenneske. Kjelde: Utdanningsdirektoratet, eksamen 2013 Side 16 / 17

Eksamen 23.05.2013. NOR0214 Norsk hovudmål /hovedmål Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen for elevar/elever etter 10. trinn

Eksamen 23.05.2013. NOR0214 Norsk hovudmål /hovedmål Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen for elevar/elever etter 10. trinn Eksamen 23.05.2013 NOR0214 Norsk hovudmål /hovedmål Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen for elevar/elever etter 10. trinn Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemiddel

Detaljer

Eksempeloppgave 2013. NOR0214-NOR0215 - Norsk. Sidetall refererer til nettversjonen

Eksempeloppgave 2013. NOR0214-NOR0215 - Norsk. Sidetall refererer til nettversjonen Eksempeloppgave 2013 NOR0214-NOR0215 - Norsk Sidetall refererer til nettversjonen Innholdsfortegnelse Eksempeloppgåve 2013 informasjon... 2 Føremål... 2 Rammer... 2 Vurdering... 2 Innspel... 2 Eksempeloppgave

Detaljer

Eksamen 24.05.2013. NOR0215 Norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen for elevar/elever etter 10. trinn. http://eksamensarkiv.

Eksamen 24.05.2013. NOR0215 Norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen for elevar/elever etter 10. trinn. http://eksamensarkiv. Eksamen 24.05.2013 NOR0215 Norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg/skriftlig eksamen for elevar/elever etter 10. trinn Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemiddel Eksamen varer

Detaljer

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult Eksamen 21.05.2015 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne Sult Nynorsk/bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemiddel Bruk

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake Roald Dahl SVK Oversatt av Tor Edvin Dahl Illustrert av Quentin Blake Hovedpersonene i denne boken er: MENNESKER: DRONNINGEN AV ENGLAND MARY, DRONNINGENS TJENESTEPIKE MR TIBBS, SLOTTETS HOVMESTER SJEFEN

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Eksamen 22.05.2015. NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult. http://eksamensarkiv.

Eksamen 22.05.2015. NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult. http://eksamensarkiv. Eksamen 22.05.2015 NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne Sult Nynorsk/bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varer i 5 timar. Tema Hjelpemiddel

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister

NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Eksamen 23.05.2014 NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Ein smak av Noreg Theodor Kittelsen:

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2012

Vurderingsrettleiing 2012 Vurderingsrettleiing 2012 NOR0214/NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i norsk, grunnskolen 2012 Denne

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Trude Teige. Lene seg mot vinden. Roman

Trude Teige. Lene seg mot vinden. Roman Trude Teige Lene seg mot vinden Roman Om forfatteren: Trude Teige (f. 1960) har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2. I 2002 debuterte hun med Havet syng, oppfølgeren Lene seg

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Det er pappa som bestemmer

Det er pappa som bestemmer Et slitsomt skoleår er over. Nikolai har fått premie for sine muntlige bidrag, en premie han fikk på grunn av kvantiteten, ikke kvaliteten, på bidragene. Han har tatt farvel med sine klassekamerater: Helmer,

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2015 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg

Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg (Nina B, Mammamagi.no) HVA HAR DU I VESKA DI? Gjem en gjenstand (eller tenk på en) i en veske eller i en serviett. De

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 30.05.2014 SPR3020 Reiseliv og språk 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Eksamen 22.05.2014 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Ein smak av Noreg Nynorsk/Bokmål

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.11.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Eksamen 21.11.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.11.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2013 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer