NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB"

Transkript

1 NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 1. april 2006, kl Sted: Garder Kurs- og konferansesenter Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen Forslag til dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden 3. Fastsettelse av antall stemmeberettige 4. Valg av tellekorps 5. Valg av personer til å underskrive protokoll 6. Årsberetning 7. Regnskap for 2005 og Budsjett for Revisors beretning 9. Ansvarsfrihet for Styret 10. Innkomne forslag, og forslag fra Styret 11. Valg Det blir tilgang på kaffe, te og vann. Utdeling av årspriser etter Generalforsamlingen. Vel møtt! 1 Forhåndsstemmer Kun de oppgitte saker eller forslag behandles. Det kan kun stemmes på forslag ved personlig fremmøte (NSSK-medlem), eller ved forhåndsstemmer når det gjelder personvalg. Det kan ikke benyttes fullmakter. Forhåndsstemmer skal være Styret i hende senest 1 - en - uke før Generalforsamlingen. Forhåndsstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb, v/gunn Randeberg, Blåmeisveien 1, 4328 Sandnes. Hvordan forhåndsstemme? Skriv opp de kandidater du stemmer på og til hvilket verv - på et ark - det skal ikke stå navnet ditt på dette arket. Legg arket med din stemmegivning i en blank konvolutt som du limer igjen. Legg denne konvolutten ned i en NY konvolutt. Utenpå denne konvolutten skriver du ditt navn, samt hovedmedlemmets medlemsnummer - slik at vi kan krysse av mot medlemsregisteret at din kontingent er betalt. Legg så denne konvolutten inn i en ny konvolutt adressert til NSSK, se adresse over. Merk konvolutten «Valg» i et hjørne på forsiden.

2 Veibeskrivelse til Garder Kurs- og konferansesenter Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen Garder kurs- og konferansesenter ligger 3 minutter fra Terminalen i Oslo Lufthavn. Det går buss fra søyle B18 utenfor ankomsthallen ved Oslo Lufthavn Gardermoen 2 ganger i timen, buss nr. 854 og 855. Bussen stopper på Lilleplassen, i kort gangavstand fra Garder. Ankomst med bil: Kjør via E-6 og ta av ved mrk RV 35 Hønefoss-Nannestad-Gardermoen (4 feltsvei) Kort før terminal følg skilt mrk RV 35 Hønefoss-Nannestad-Gardermoen øst/vest- Flysamling. 600 m til rundkjøring som passeres rett fram. Etter første rundkjøring sving av første til venstre. 2

3 Årsmelding for 2005 Tillitsvervfordeling etter Generalforsamlingen 19. mars 2005: Styret har bestått av: Leder: - Nestleder: Rune Grønvik (fungerer som leder) Sekretær: Gunn Randeberg Kasserer: Grete Olavessen Styremedlem: Sissel Tangnes Varamedlem Anne Haugstvedt (frem til ) Varamedlem: Wigdis Tøndel Aune Det har vært holdt 5 styremøter med 70 saker. Øvrige tillitsverv: Revisorer: Frode Myklebostad Guri Hellstrøm Pettersen Varamedlem: Helge Lie Avlsrådet Sekretær: Rådsmedlem: Rådsmedlem: Anita Rekdal Laila Lauritzen (frem til ) Reidun Monsholm (fra desember 2005) Valpeformidler: Anne-Lise Lindbeck Ompl.formidler: Grethe Mortensen (Ingrid M. Pettersen fram til 01.07) Valgkomité til desember 2005: Leder: - Komitémedlem: Mary Ann Leksbø Komitémedlem: Hanne Bolgnes Varamedlem: Bjørg Nilsen PRA-prosjekt: Redaksjonen: Redaktører: Ingrid Myklebostad Vinny Olsen Vinny B. Olsen (blad 1 og 2) Hege Dahl Moen Kritikker: Webmaster: (blad 3 og 4) Ann-Cathrin Johannessen Vinny B. Olsen Aktivitetsutvalget: Dilter: Anne-Karín Scheen Lydighet: Anne Baarlid Inger Sagstuen Anita Lorentzen Aage Pettersen Ajourføring av res. AG/LP: Heidi Baarlid Premiekomité: Inger Krogstad (frem til ) Rigmor Lundebø Molnes Klubbkontakter: Hordaland: Tove Sæle Rong Møre og Romsdal:Gunnhild Vik Otterlei Rogaland: Silje Lunde Dahlbak Sørlandet: Svein Tore Nilsen Telemark: Solveig Gundersen Trøndelag: Elisabeth Wæhre Vestfold: Anita Pedersen Østfold: Bente Hagen Minimarked: Matbod: Loddbod: Anne Lise Lindbeck Kjell Scheen Anita Pedersen (frem til august 2005) Representasjon: NSSK har vært representert på møte arrangert av NKK. I tillegg har klubben v/ AU-utvalget vært representert ved NSSKs stand på NKK Bjerke. Samarbeid utad: Vi er den 28. spesialklubb som direkte samarbeider med NKK. Vi har samarbeid med Svenska Shetland Sheepdog Klubben, den Danske Shetland Sheepdog Klubben, og vi utveksler medlemsblader med andre norske spesialklubber. Medlemmer: Pr er det totalt 963 betalende 3

4 medlemmer. Inkludert i antallet er 99 familiemedlemmer og 38 utenlandske medlemmer. I tillegg kommer 5 æresmedlemmer, dommere og byttemedlemsskap, til sammen medlemmer er strøket grunnet manglende kontingentbetaling eller utmelding. Det betales kr. 32,- pr. betalende hovedmedlem og familiemedlem, samt kr. 1,- pr livsvarige medlemmer til Norsk Kennel Klub. Medlemsbladet er utkommet i 4 utgaver med til sammen 400 sider. Medlemsbladet sendes kun til hovedmedlemmer, norske dommere og æresmedlemmer. Utstillings-kritikkene er for 2005 lagt ut på NS- SKs websider. I skrivende stund er det ikke oppdatert med alle utstillingene for Valpeformidling: Valpeformidling av kull som oppfyller kravene til Avlsrådet blir fortløpende lagt ut på NSSKs websider for de oppdrettere som ønsker hjelp til valpesalg. Avlsrådets sekretær, Anita Rekdal, har ansvar for oppdatering av valpelisten. Reidun Monsholm overtar dette fra Valpeformidler, Anne-Lise Lindbeck har også direkte kontakt med interesserte valpekjøpere. Omplasseringsformiding: Grethe Mortensen har ansvaret for dette. Hun overtok etter Ingrid M. Pettersen. Det har vært 3 hunder til omplassering i NSSKs Aktiviteter: - Eksteriørutstilling i Bergen - Eksteriørutstilling i Oslo - Valpe- og veteranshow i Oslo - Eksteriørutstilling i Trondheim Oslo/Akershus / AU: - 3 dilter - Onsdagstreff - Avholdt 6 AU-møter Hjulpet til med: - NSSKs Hovedutstilling - NSSKs Valpeshow - Generalforsamligen 2005 Hordaland: 7 treff 2 turer 1 grillfest Utstillingstreninger annenhver uke Møre og Romsdal: 2 treff Rogaland: Lydighetskurs høsten 2005 Sørlandet: 11 treff 3 turer Telemark: 10 dilter Trøndelag: Treff hver onsdag. Vestfold: Ringtrening hver annen onsdag Østfold: 1 dilt Beholdning i klubbområdene var på til sammen kr ,- pr (AU: 6.878,- / Hordaland: 1.891,- / Møre & Romsdal: 6 894,- / Rogaland: 1202,50,- / Telemark: 1.495,- / Trøndelag: ,- / Vestfold: 6.097,- / Østfold: 1.669,- / Sørlandet: ,-) Internett: Klubbens hjemmeside på Internett oppdateres stadig, og inneholder siste informasjoner og opplysninger mellom medlemsbladene. Vinny B. Olsen er redaktør for disse sidene. Adressen er: no. Klubben har også egen adresse: Utstillinger: Eksteriørutstilling ble avholdt på Smørås skole i Bergen 23. april 2005, sammen med Os Hundeklubb, som hadde utstilling dagen etter. Det var påmeldt Collie langhår: 24 og 4 valper og Shetland Sheepdog: 51 og 9 valper og 4 veteraner for den engelske dommeren Mrs. Tracy Gartland, kennel Arcot. Norunn Jakobsen Morvik var plass sjef. Utstillingens leder var Birte Vollset. Eksteriørutstilling ble avholdt på Bogstad camping i Oslo 11. juni Dommere var Mrs. Margaret Bothham, kennel Balidorn, 4

5 England og Mrs. Elaine Wilson, kennel Morestyle, England. Det var påmeldt 129 hunder. Gro Berg-Johansen var utstillingens leder. Eksteriørutstilling ble avholdt på Lundamo camping i Trondheim 28. august Dommer var Mr. Ian Nixon, kennel Japaro, Scotland. Det var påmeldt til 89 hunder. Sissel Tangnes var utstillingens leder. Årets valpe- og veteranshow ble holdt på Trosterud skole i Oslo 14. august. Dommer var Mrs. Joanne Mayhew, kennel Sandwick, England. Hun bedømte 42 valper og 13 veteraner. Sheltiens deltagelse på utstillinger i 2005 Alle klubber som søkte om å ha med vår rase fikk ja, bortsett fra i de helgene NSSK selv avholdt utstillinger. PRA-prosjekt PRA-prosjektet har kommet i mål takket være mange medlemmers store innsats, legatmidler og tilskudd fra NKK, SKK og sheltieklubber i inn- og utland. De innsamlede midler for å få forskningen i gang er oppnådd. Det er samlet inn blodprøver fra PRAhunder og deres nærmeste familier i Norge, Sverige og Finland. Norges Veterinærhøgskole starter forskningen i løpet av mars måned. Professor Frode Lingaas er ansvarlig for forskningen. Avlsrådet Avlsrådet er en underkomite av Styret, og har i 2005 bestått av Anita Rekdal, sekretær, fra og Laila Lauritzen, rådsmedlem, til nye hanner har kommet inn på NSSK s liste for godkjente hannhunder til avl. Avlsrådet er ansvarlig for oppdatering av Hannhundlisten. Avlsrådet jobber med øyelysnings/hd hefte valpeliste og importer for Øyenlysning Øyenlysningsresultatene for 2005 (som vi har fått inn pr. dags dato) vil bli lagt up på NSSKs webside. Her er tallene fra 2005: GRAD ANTALL HUNDER I % Frilyst % Crd 74 19,74 % Colobom 1 0,26 % Totalt % HD Vi har fått følgende resultater for hunder som er HD røntget i løpet av året: GRAD ANTALL HUNDER I % A = Fri 24 70,6 % B = Fri 3 8,8 % C = Svak grad 2 5,9 % D = Middels grad 2 5,9 % E = Sterk grad 3 8,8 % Totalt % Importer: Det er registrert 10 importer i 2005: 3 hannhunder og 1 tispe fra Sverige, 2 hannhunder fra England, 1 hannhund fra Nederland, 1 hannhund fra Russland og 1 hannhund og 1 tispe fra USA. Det har i denne perioden vært innmeldt 24 godkjente kull til NSSK s valpeformidling. 3 kull har blitt avvist pga. manglende utstillingsresultater, øyelysningsattest og alder. 5

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 14. april 2007, kl. 14.00 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen (veibeskrivelse bak i bladet)

Detaljer

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: lørdag 5. april 2008, kl. 14.00 Sted: Clarion Hotell Oslo Airport 2060 Gardermoen Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

SHETLAND SHEEPDOG NSSK 45 ÅR

SHETLAND SHEEPDOG NSSK 45 ÅR SHETLAND SHEEPDOG NSSK 45 ÅR Årgang 46 Nr. 2 2009 Tillitsvervfordeling: Norsk Shetland Sheepdog Klubb, v/ Trude Holmen, Lille Breivik, 5307 ASK. Styret: Leder: Arne Løland Solbergv. 13, 4050 Sola 51 65

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

SHETLAND SHEEPDOG. Returadresse: Olsen Kjønnerødveien 134 3175 Ramnes

SHETLAND SHEEPDOG. Returadresse: Olsen Kjønnerødveien 134 3175 Ramnes B Returadresse: Olsen Kjønnerødveien 134 3175 Ramnes SHETLAND SHEEPDOG Bildet øverst til venstre: NSSKs hovedutstiiling på Bogstad. BIR og BIM, fra venstre: GB Ch Nord Uch NV-06 KBHV06 W-06 Edglonian the

Detaljer

Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011. Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset

Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011. Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011 Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset DAGSORDEN Sak 1: Valg av møteleder - referent - to personer til å underskrive protokollen -

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

Norsk Shetland Sheepdog Klubb, Saksumdalsvegen 750, 2608 Lillehammer Tillitsvervfordeling

Norsk Shetland Sheepdog Klubb, Saksumdalsvegen 750, 2608 Lillehammer Tillitsvervfordeling Norsk Shetland Sheepdog Klubb, Saksumdalsvegen 750, 2608 Lillehammer Tillitsvervfordeling Styret: Leder: Hanne Bolgnes Esp, 7070 Bosberg 73 83 72 05 Nestleder: Arne Løland Solbergveien 13, 4050 Sola 51

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling 2012

Innkalling til Generalforsamling 2012 Innkalling til Generalforsamling 2012 I henhold til 12 Innkalles herved alle til generalforsamling Sted: Norsk Kennel Klubb lokaler Niels Hansens vei 28 Bryn 0667 Oslo Dato: Søndag 22. april 2012 KL: 13.00

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte I henhold til Hvit Gjeterhundklubbs lover 11 innkaller vi med dette til ordinært årsmøte for 2010. Årsmøtet avholdes Lørdag 21. mai 2001i Nordre Ramsvikvei 1, 4015 Stavanger 21.5.2011

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling Dagsorden: Norsk Bearded Collie Klubbs Generalforsamling 2014 Lørdag 31. mai kl. 18:00 (med forbehold om utsettelse av tidspunkt pga NKK utstilling Drammen) Homannsberget camping, Svelvik Innkalling til

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Adresse: Lindeberg Fus barnehage Farexvegen 6, 2016 Frogner DAGSORDEN 1. Valg av

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 ÅRSMØTE Norsk Münsterländer Klubb Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering. Valg av møteleder,

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Sak 3 Å rsberetning for 2013

Sak 3 Å rsberetning for 2013 Innkalling til a rsmøte 2014 Lørdag 1. mars på Letohallen hotell, Dal kl 18.00 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen, tellekorps 3. Årsberetninger

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

Årgang 47 Nr. 3 2010

Årgang 47 Nr. 3 2010 SHETLAND SHEEPDOG Årgang 47 Nr. 3 2010 Tillitsvervfordeling: Norsk Shetland Sheepdog Klubb, v/ Trude Holmen, Lille Breivik, 5307 ASK. Styret: Leder: Arne Løland Solbergv. 13, 4050 Sola 51 65 18 92 Nestleder:

Detaljer

SHETLAND SHEEPDOG. God jul og godt nytt år! NSSK 45 ÅR

SHETLAND SHEEPDOG. God jul og godt nytt år! NSSK 45 ÅR SHETLAND SHEEPDOG God jul og godt nytt år! NSSK 45 ÅR Årgang 46 Nr. 4 2009 Tillitsvervfordeling: Norsk Shetland Sheepdog Klubb, v/ Trude Holmen, Lille Breivik, 5307 ASK. Styret: Leder: Arne Løland Solbergv.

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Dato: 27/11 2009 Sted: Thon Arena Hotell, Lillestrøm (i tilknytning til Norges Varemesse og Dogs4All) Klokkeslett: 1900 Forhåndsstemmer.

Detaljer

[Skriv inn tekst] Garder, 2060 Gardermoen

[Skriv inn tekst] Garder, 2060 Gardermoen [Skriv inn tekst] Innkalllliing tiill Dachshundtiinget søndag 27.04.14 kll. 11.00 på Garder Kurs og Konferansesenter Garder, 2060 Gardermoen SIDEREGISTER: Saksliste 3 Årsberetning 4-7 Sunnhetsutvalgets

Detaljer