Protokoll styremøte 8/12-14, tirsdag 11. desember 2012 kl på Idrettens Hus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll styremøte 8/12-14, tirsdag 11. desember 2012 kl 1500-1700 på Idrettens Hus"

Transkript

1 Protokoll styremøte 8/12-14, tirsdag 11. desember 2012 kl på Idrettens Hus Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Trude Halvorsen, Torbjørn Lia, Inger Ness, Tommy Svendsrud. Forfall: Jan Olav Hay Fra administrasjonen: Bjørn Lauritzen. 1. Referatsaker R.sak70/12-14: Søknad om opptak i NIF fra Gou Ryu karateklubb, Tønsberg. R.sak71/12-14: Arvakur Islandshestforening bytter tilhørighet fra Stokke IR til Lardal IR. R.sak72/12-14: Avslag på søknad om opptak i NIF (vedlegg 1) R.sak73/12-14: Mottatt klage på avslag om opptak fra Tønsberg og Omegn Rideklubb (vedlegg 2). Klagen er videresendt Idrettsstyret for endelig vedtak. R.sak74/12-14: VIK har mottatt Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, RPBA til høring med høringsfrist 1. januar VIK følger opp med møter med fylkestinggruppene. R.sak75/12-14: Info fra NIFs organisasjonsavdeling vedr. kartlegging av økonomisk kriminalitet (vedlegg 3). R.sak76/12-14: Info fra NIFs organisasjonsavdeling vedr. forslag om kriminalisering av doping (vedlegg 4) R.sak77/12-14: Invitasjon til seminar om OL 2002 og den norske idrettsmodellen (vedlegg 5) R.sak78/12-14: Info fra Idrettsstyret om en nasjonal handlingsplan mot kampfiksing. R.sak79/12-14: Info fra NIFs organisasjonsavdeling om utysning av jubileumsgave (vedlegg 6). VIK har søkt om midler til to prosjekter. 2. Orienteringssaker O.sak176/12-14: Personalsituasjonen.

2 O.sak177/12-14: Styreleder og org.sjef møtte vestfoldbenken på Stortinget 24. oktober. Tema var Stortingsmeldingen om den norske idrettsmodellen. O.sak178/12-14: Org.sjef deltok på møte med Lardal IR 24. oktober. O.sak179/12-14: Org.sjef deltok på saksbehandlerseminar i Oslo 25. oktober. O.sak180/12-14: VIK deltok på lov- og domsseminar i Oslo 26. og 27. oktober O.sak181/12-14: VIK arrangerte Kunnskapsturneen på Jarlsberg konferansesenter 1. november. Drøyt 70 personer deltok. O.sak182/12-14: VIK gjennomføret et innspillsmøte med særkretser, idrettsråd og klubber 7. november. Tema var anleggsbehov i Vestfold. Om lag 30 personer deltok. O.sak183/12-14: Org.sjef deltok på møte på fylkeshuset 8. nov. med O.sak184/12-14: Skiinstruktørforeningen. Regional idrettsrådskonferanse ble arrangert 9. og 10. november i Drammen. 7 IR fra Vestfold deltok. Fra administrasjonen deltok org.sjef og Thor H. Hansen. O.sak185/12-14: Styreleder og org.sjef deltok på VM i 10-dans i Stokke (BCC) 10. november. O.sak186/12-14: Org.sjef og Lisbeth Danielsen deltok på NIFs økonomidag 15. november. O.sak187/12-14: O.sak188/12-14: O.sak189/12-14: Vestfold Toppidrett v/ Alexander Hesselberg, Tom Erik Oxholm og org.sjef møtte Olympiatoppen 22. nov. for å diskutere et mulig samarbeid. Org.sjef deltok på budsjetthøring i regi av VFK 22. nov. Org.sjef hadde nytt møte med Olympiatoppen 26. november. Tema var opprettelse av et Regionalt kompetansesenter (RKS) på Østlandet. O.sak190/12-14: VIK deltok på VFK kulturdag 30. nov (Nøtterøy kulturhus). O.sak191/12-14: Møte i Vestfold Toppidrett revisjon av opptakskriterier 5. desember. O.sak191/12-14: Møte i VIKs anleggsutvalg 5. desember. O.sak192/12-14: Org.sjef hadde innlegg for rådmannsgruppa i 12 K 6. desember. O.sak193/12-14: Lunsjmøte 7. desember samarbeidsavtalen mellom VIK og VFK. O.sak194/12-14: Protokoll fra styremøte 23. okt ble godkjent per e-post. O.sak195/12-14: Kontrollkomiteen har behandlet halvårsregnskapet og har laget en protokoll (vedlegg 7). 3. Prosjekter/kurs AktivSkole365 (AS365) 30. oktober særidrettskurs innebandy for Stokke (20 elever) 5. november særidrettskurs innebandy for Vear (17 elever) 13. november særidrettskurs innebandy for Mellomhagen og Tjodalyng (30 elever) 26. november særidrettskurs innebandy for Ra og Mesterfjellet (20 elever) v1 Side 2 av 5

3 Kurs/kompetanse 17. oktober KURS: Selvforsvar, jentekurs 3 kvelder 5 deltakere 22. oktober KURS: Førstehjelp 6 deltakere 25. oktober KURS: Anlegg generelt 14 deltakere 29. oktober KURS: Kontrollkomitéarbeid 2 deltakere 5. november KURS: Lover, regler og retningslinjer 5 deltakere 6. november KURS: Dirigentrollen 3 deltakere november KURS: Aktivitetslederkurs barneidrett 3 stk påmeldt, 1 møtte kurset ble avlyst 21. november KURS: Barneidrett Idékurs salaktiviteter 11 deltakere 26. november KURS: Økonomistyring og regnskap 13 deltakere Aktiv Larvik VIK har deltatt i møter styringsgruppa og i prosjektgruppa. VIK har hatt møter med NAN og Larvik innvandrerråd vedrørende en dialogkonferanse for innvandrere. VIK har også deltatt på samling med Helsedirektoratet (Kristiansand) Bevegelsesglade barn i Sandefjord VIK har arbeidet for å få på plass prosjektet i Sandefjords barnehager/sfo er. Det er avtalt 1 heldagskurs 17. januar for SFO ansatte. Barnehagesjefen har invitert VIK til å være med i kompetansegruppa som skal planlegge blant annet et skoleringsløp i barneidrett for de barnehageansatte. Vestfold Toppidrett Det arbeides med en infofolder om Vestfold Toppidrett. Denne skal være klar innen utløpet av Det arbeides også med å revidere opptakskriterier for Vestfold Toppidrett. Nye opptakskriterier vil bli behandlet av styringsgruppa i Vestfold Toppidrett i januar. Et nytt sett med profileringstøy er distribuert til utøverne og styringsgruppa. 4. Vedtakssaker V.sak45/12-14: Regnskapsoversikt V.sak46/12-14: RPBA på høring V.sak47/12-14: Ny struktur for innkalling og protokoll V.sak48/12-14: Møteplan 2013 V.sak49/12-14: Eventuelt V.sak45/12-14: Regnskapsoversikt per 4. desember 2012 Det vises til resultatet jf. regnskapsoversikten per 4. desember 2012 (vedlegg v1 Side 3 av 5

4 Det er budsjettmessige restbeløp knyttet til VT (50 ), AS (30 ), skilt (30 ), leie av Killingen (20 ) og som vil redusere overskuddet. MVA-kompenasjonen blir trolig mindre enn budsjettert pga. langt flere søkere i år enn i fjor. Det er derfor knyttet betydelig usikkerhet til endelig årsresultat men trolig vil det ligge i størrelsesorden 100. I forhold til årsregnskapet kan dette overskuddet avsettes til oppgraderinger av husfasade og utearealer i Tas til orientering. Vedlikeholdsbehovet legges inn i budsjettet for V.sak46/12-14: Regional plan for bærekraftig arealpolitikk på høring Vestfold fylkeskommune har sendt ut RPBA på ny høring, med høringsfrist 1. januar I høringsbrevet skriver VFK følgende: Hovedhensikten med planen er å forenkle og styrke samarbeidet om arealplanleggingen, fremme bærekraftig vekst og ta vare på natur og ressurser i Vestfold. Vedtatt plan avklarer hovedtrekk i et regionalt utbyggingsmønster med rom for lokal utvikling og tilpasning. Planen baseres på enighet mellom planleggingsmyndighetene i Vestfold, og gir grunnlag for effektiv og hensiktsmessig arealplanlegging med færrest mulig konfliktsaker. Det er Viks foreløpige vurderingen at planen er mangelfull på to sentrale områder; fremtidig arealsikring til idrettsanlegg og arbeidet med den generelle folkehelsen. Plandokumentene ligger her. VIK utarbeider en uttalelse innen fristens utløp hvor følgende temaer kommenteres: - Fremtidig arealsikring til idrettsanlegg - Folkehelseproblematikken i Vestfold. - Anleggssituasjonen i Vestfold V.sak47/12-14: Ny struktur på innkalling og protokoll Det foreslås å legge om struktur for både innkalling og protokoller. Følgende struktur foreslås: SakX: Godkjenning av protokoll SakX2: Ordinære styresaker saker disse organiseres med et saksfremlegg, saksbehandlers merknader, styrets behandling og til slutt et vedtak. SakX3 Referatsaker disse splittes i I (inngående), U (utgående), K (kopi) kategorier. Referatsakene nummereres fortløpende gjennom året v1 Side 4 av 5

5 SakX4: Orienteringssaker Ny struktur på innkalling og protokoll gjennomføres fra og med neste styremøte (januar 2013). V.sak48/12-14: Møteplan 2013 Det legges opp til samme møtefrekvens i 2013 som i 2012, hvilket innebærer 7 ordinære styremøter. Styremøtene legges normalt til den tredje torsdagen måneden. Styremøtene begynner normalt kl Følgende møteplan for 2013 vedtas: januar (Kristin Kloster Aasen inviteres til å delta) mars mai juni (inkl. sommeravslutning) august oktober desember (inkl. juleavslutning). Møteplanen må anses som veiledende og det kan bli endringer av oppsatt dato. V.sak49/12-14: Eventuelt - Arbeidet i anleggsutvalget ble tatt opp blant annet pga. et stort forfall av utvalgsmedlemmene. Flere ei utvalget har etterlyst større fremdrift, og er frustrerte pga. manglende fremdrift. Siden Jan Olav ikke var til stede ønsket man å utsette diskusjonen til neste styremøte og ber om at saken tas opp da. Som en del av forberedelsene blir det en gjennomgang av anleggsutvalgets mandat. - Idrettspolitisk konferanse eller 11. april på Jarlsberg konferansesenter. - Antidopingseminar 13. februar på Jarlsberg konferansesenter. VIK er arrangør sammen med Antidoping Norge og VFK. Med vennlig hilsen Vestfold idrettskrets Rolf Gunnar Haagensen Leder Bjørn Lauritzen Organisasjonssjef v1 Side 5 av 5

Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord

Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Inger

Detaljer

Protokoll styremøte 1/2012-2014 08.12.2011 kl 1800-1900 på Fritzøe Gård Restaurant

Protokoll styremøte 1/2012-2014 08.12.2011 kl 1800-1900 på Fritzøe Gård Restaurant Protokoll styremøte 1/2012-2014 08.12.2011 kl 1800-1900 på Fritzøe Gård Restaurant Styre- og varamedlemmer: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen,

Detaljer

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen:

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Protokollside 1 Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/11 Styremøte 02/11 ble avholdt tirsdag 22. februar på Idretten Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.50. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012 FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012 STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012 FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012 STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012 FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012 STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/13

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/13 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/13 Styremøte 04/13 ble avholdt mandag 03. juni på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.15 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/2012-2014 Utsendelsesdato: 28. februar 2013 Merknadsfrist: 7. mars 2013 Møtetid: Tirsdag 26. februar 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SBK SKIOLDs LOKALER TIRSDAG 3. FEBRUAR 2009

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SBK SKIOLDs LOKALER TIRSDAG 3. FEBRUAR 2009 DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR) Postboks 2230 Strømsø - 3003 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69 - telefax 32 01 61 07 E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no - KlubbenOnline: http://www.n3sport.no/dir PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS.

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Til styret i Vestfold Idrettskrets Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Generelt: Reglementet for delegering av myndighet i Vestfold

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen, Rune Engeseth

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/14 Styremøte 05/14 ble avholdt onsdag 11. juni på Scandic Ørnen Hotel i Bergen sentrum. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Innkalling til styremøte i Senter for likestilling

Innkalling til styremøte i Senter for likestilling forskning undervisning utvikling Innkalling til styremøte i Senter for likestilling Tid: Onsdag 9. juni, kl. 14:00 Sted: Møtet gjennomføres elektronisk via e-post, jf. vedtak i 07/2010 Følgende personer

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 Styremøte 10/10 ble avholdt tirsdag 7. desember på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 16.35 og ble avsluttet kl. 18.45. Navn Tilstede For- Fall Merknad

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon

Detaljer

Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015)

Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015) NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 37 2011-2015 26. og 27. juni 2014 Valnesfjord Helsesportsenter/Fauske Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015) Sak

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer