Kunnskap og kompetanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskap og kompetanse"

Transkript

1 NR 2 - Årgang 18 Desember 2010 Kunnskap og kompetanse Møt ny FMC-sjef, Trygve Arnesen 5 7 CCB fikk HMS-pris fra OLF Ny havn på Ågotnes? 9

2 I N N H O L D Side 4 Møt Vindkraftprosjekter på vei inn til CCB Kollsnes Hvem er de? Hva gjør de i forhold til HMS? Fra direktørens side BASENY T T Internmagasin for CCB Desember 2010 Foto: Pål Bentdal og John Ringstad REDAKSJON Ansvarlig redaktør: Kurt R. Andreassen Redaktør: Irene Lillehammer Redaksjonsmedlemmer: Tanja B. Svellingen Øyvind A. Langedal I Oljeindustriens Landsforening (OLF) sin konjunktur rapport 2010 legges det frem et anslag for investeringsnivået i Norge i perioden som er langt høyere enn oppgitt i tilsvarende rapport laget i fjor. I 2009-rapporten lå anslaget for 2011 på 105 milliarder kroner. I 2010-rapporten forventes investeringer for 149 milliarder kroner i 2011, altså 44 milliarder kroner høyere enn i fjor. Det er spesielt tre prosjekter, Gudrun, Valemon og Ekofisk, som trekker tallene opp. I tillegg også en del mindre prosjekter, og i følge OLF vil toppen komme i Da vil det investeres for 157,3 milliarder kroner, og justerer en for forventet prisstigning på tre til fire prosent per år i perioden kan sluttsummen for 2014 bli 180 milliarder 2014-kroner. Vi kan altså spore en viss optimisme på vegne av bransjen og det er bra for nasjonen. Som alle vet er det neppe noe som bekymrer nordmenn mer enn oljerikdommen. Etter mange års forbruk av oljepenger har våre politikere blitt enige om at pengene skal settes i banken. Dermed sluses mesteparten av inntektene fra petroleumsindustrien utenom det årlige statsbudsjettet, godt regulert av handlingsregelen. Samtidig forfaller infrastrukturen som kreves for at oljepengene skal strømme inn i statskassen og det er lite spillerom å bygge opp sårt tiltrengt infrastruktur. E-39 fra Bergen og nordover omtales som landets dårligste stamvei, og det er nettopp denne veien som er en av blodårene mellom basene som forsyner oljevirksomheten i Nordsjøen. Senest i desember i år konstaterer vi at 2 unge liv går tapt på denne smale og farlige veien. For oss som holder til på vestsiden av Bergen har sambandet til Sotra nådd sin kapasitetsgrense for mange år siden, og det vil uansett ta minst 10 år før et nytt samband er på plass - og da sannsynligvis finansiert med bompenger. Petroleumsvirksomheten har skapt og skaper fortsatt enorme verdier for samfunnet, og har bidratt til at nasjonen har kommet igjennom finanskrisen på en bedre måte enn mange andre land i Europa. Bransjen har også vist vei på mange områder, og ikke minst innenfor arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. I et slikt perspektiv vil det være riktig å satse på infrastruktur som gjør hverdagen sikrere for alle som skal ferdes på veiene som vi er så avhengige av for at samfunnet skal fungere. CCB har kommet godt igjennom finanskrisen så langt, og 2010 blir det nest beste året i historien, kun slått av Det er vi godt fornøyd med. Her i CCB har vi fortsatt vårt arbeid for kompetanse-heving og utvikling av personell gjennom økt utdanning- og kursaktivitet, lærlingeordninger og implementering av nye IT-systemer. Alle avdelinger har bidratt positivt til dette, og på den måten sørget for å øke både status, anerkjennelse og vekst i bedriften. Jeg takker alle våre kunder og forretningsforbindelser for samarbeidet gjennom året, og takk til alle ansatte i CCB og våre tilknyttede selskaper for flott innsats i Jeg ønsker dere alle en Riktig God Jul! Kurt R Andreassen Adm. direktør PRODUKSJON Grafisk design: Irene Lillehammer og John Ringstad Trykk: Bodoni 1000 eks. trykket på svanemerket papir UTGIVER Coast Center Base AS Boks 55, 5347 Ågotnes Tlf: Faks: Epost: 241 MILJØMERKET Trykksak 699 Side 6 Teknisk på CCB går nye veier Side 8 Ny sjef påfmc Trygve Arnesen Side 10 Ny havn på Ågotnes? HFK har bedt CCB skissere en mulighetsstudie for ny havn på Ågotnes Side 12 Sartor Offshore Ny leietaker på CCB Illustrasjonsfoto: Sway Turbine AS Det nyetablerte selskapet CCB Kollsnes har to konkrete vindkraftprosjekter som skyter fart når 2011 starter opp. Sway Turbine AS har fått konsesjon til å sette opp verdens største testmølle, en vindturbin på 10 MW på tomten i Øygarden kommune. I løpet av dette året begynner anleggsarbeidene for å gjøre plass til sammenstillingen og oppsettingen av den gigantiske vindturbinen som kommer til å rage hele 192 meter opp i luften til øverste vingespiss. Komponentene er store og tunge, og det er planlagt løfteutstyr av kraftig kaliber når prosjektet skal gjennomføres. I løpet av 2012 skal den etter planen være ferdig montert og starte sin testperiode, i første omgang med konsesjon i fem år. CCB Kollsnes vil ha ansvar for byggeledelsen av prosjektet, og utarbeider nå en nøye gjennomtenkt generalplan for tomten i sin helhet, slik at stedet kan utnyttes maksimalt med tanke på fremtidige prosjekter innenfor vindkraftmarkedet. I tillegg skal søsterselskapet Sway AS sette opp en flytermodell av vindmøllen i størrelsesorden 1:6 i sjøen like ved tomten. Denne skal teste flyteegenskaper i tiden fremover. Flytermodellen skal monteres sammen på CCB og de nødvendige logistikktjenestene vil bli betjent her på basen. Flytermodellen vil så bli skipet ut til Kollsnes i løpet av februar neste år. Her skal den ankres opp og bevise sin dyktighet de neste årene. Størrelsen på denne blir 28 meter hvor halvparten vil rage over vannet og halvparten være under vann. Selskapet planlegger også visningsrunder for turbinselskaper og kunder verden over ut til Kollsnes. Dette vil ha en god markedsføringsverdi for CCB Kollsnes og forhåpentligvis stimulere til ytterligere interesse for å satse på stedet. Daglig leder for CCB Kollsnes, Irene Lillehammer, ser med stor optimse frem mot de nye vindkraftprosjektene og tror på gode ringvirkninger på sikt. - Dette er et marked vi ser frem til å ta del i. Alle utbygginger starter med logistikken. Vi vet av erfaring at det er viktig å være tidlig ute med planlegging, og vi vil derfor utvikle en plan for området med tanke på nødvendig infrastruktur for dette markedet påpeker Lillehammer. - En slik plan vil danne grunnlaget for en spennende modell for vindlogistikk, en modell selskapet kan utnytte i fremtiden, og også bruke andre steder, uavhengig av geografisk ståsted. Vår hovedintensjon er nemlig å betjene markedet med vår logistikkompetanse og vårt personell der det er mest fordelaktig for utbyggerne. Vårt første storprosjekt med Sway Turbine på CCB Kollsnes blir nå å realisere denne modellen i praksis, og forhåpentligvis vil den skape gode ringvirkninger inn i vindkraftmiljøet, sier Irene Lillehammer som inviterer flere selskaper med tilknytning til vindkraftmarkedet til å etablere seg med sin kompetanse på CCB Kollsnes. 2 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 3

3 ERLING SKOGE THERESE RYLAND LOKØY GEIR HIIM GISLE ANDREWS ALOYSIUS MONA STORDAL ARVID HAAKONSEN Erling Skoge kan med rette kalles en veteran på CCB. Han var med å sprenge ut basen for Namtvedt i 1970 da området var bart som Hardangervidda. I 1975 begynte han som kranfører, ble både bas og formann og tok imot den første riggen som kom til CCB på Kai 3 i I dag er han prosjektleder, har mellom rigganløp bak seg og ble en nøkkelpersonen da han gikk fra Logistikkavdelingen til nyopprettet -avdeling i Jeg har alltid interessert meg for rigger, sier Erling entusiastisk. Det har vært en helt utrolig utvikling, ikke minst med tanke på utstyret som i den første fasen må betegnes som ganske primitivt i forhold til det vi kan skilte med i dag. Men, jobbene ble gjort, smiler Erling. - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Erling? - CCB har gått opp en divisjon på HMS, og kulturarbeidet bidrar positivt til dette. Vi har vært nødt til å forandre oss i takt med kundenes krav til HMS. Personlig har det også påvirket meg i den daglige jobben ved å fokusere på risiko i alt vi foretar oss, sier Erling som stortrives jo større utfordringene blir. - Jeg har ingen lange dager, bare korte netter, ler Erling etterfulgt av en rungende latter. Therese Ryland Lokøy begynte i CCB i 2008 som kontroller på -avdelingen. På grunn av betraktelig økning i oppdragsmengden har Therese hatt nok å holde fingrende i. Kostnadsoversikter på alle prosjekter registreres og faktureres til alle impliserte. - -hverdagen er veldig gøy og veldig hektisk, skyter Therese raskt inn i starten på samtalen vår. Med sin muntre væremåte klarer hun tydeligvis å holde den travle hverdagen i sjakk. - Men det krever at vi her på avdelingen har en god sosial omgangstone og at vi våger å være tett på hverandre. Og det gjør vi, ler Therese hjertelig. på basen Therese? - Jeg tror det er viktig at vi alle tenker på oss selv, utbryter Therese i farten av et pistolskudd på spørsmålet, og legger til: Vel, med det mener jeg å si at det er viktig at vi alle tar vare på oss selv for å kunne ta vare på hverandre. HMS handler etter mitt skjønn om mye sunn fornuft. Vi må handle observant og forholde oss fornuftig til alt rundt oss, både kolleger, utstyr og prosedyrene vi er pålagt. Og så regner jeg jo med at mitt gode humør smitter positivt over på kollegaene mine, smiler Therese lurt. Geir Hiim startet opp på -avdelingen i august 2009 og har gått runden som disiplinleder og dermed fått mye erfaring innenfor enkeltjobbene på riggene. Det har vært mye utearbeid og veldig lærerikt forteller Geir. Den første jobben han prosjektledet fra A til Å var Deep Sea Bergen, en klassejobb for Oddfjell. - Siden vi er tre prosjektledere er det jo optimalt sett slik at vi kan ha tre rigger inne samtidig og lede hvert vårt prosjekt. Det skjedde i november. Vi hadde et godt samspill og støttet opp gjensidig i de utfordringene som bød seg i prosjektene, forteller Geir. på basen Geir? - For meg må HMS sitte i ryggmargen. Det er avgjørende at det blir totalinngripende i alle situasjoner vi er i. Jeg er bevisst i forhold til kundene på våre krav og prosedyrer. Arbeidsmiljøet vårt er en stor risikosone og veldig sårbart. Vi må derfor holde et sterkt fokus på ivaretakelsen av hver enkelts helse. Jeg er derfor glad for at CCB har satset på et HMS-kulturarbeid. Vi trenger en sterk organisasjon som snakker for alle på tvers av avdelingene, understreker Geir. Gisle Andrews Aloysius har snart 20 år bak seg på CCB og han stortrives i jobben. Han begynte på teknisk avdeling, har vært arbeidsleder på Miljøservice og har også jobbet for siden tidlig på 90-tallet. I 2008 ble han fast ansatt på som delprosjektleder. Han bygger opp arbeidspakker, lager tilbud til kunder og sender ut bestillinger til underleverandører. - Det har vært mye å gjøre helt fra starten av takket være stor riggaktivitet, sier Gisle som synes hverdagen er spennende med god veksling av inne- og utejobbing. I starten på et prosjekt er det kick-off møter med kunder og underleverandører samt kontorarbeid i forbindelse med innhenting av priser. Men, når riggen ankommer, skjer mye av oppfølgingen ute. på basen Gisle? - Stikkordet mitt er etterlevelse. Vi må lære av feil. Det er viktig å følge felles målsetting. Personlig er jeg obs på at rutiner faktisk kan bli farlige. Enhver situasjon må sees på med nye øyne selv om det har vært gjort før. I tillegg er jeg brannvernleder i CCB sitt Industrivern. Her lærer jeg mye selv, og synes også det er kjekt å få være med å lære opp andre, sier Gisle som ikke sparer på et godt smil. Mona Stordal begynte som innleid fra vikarbyrå i resepsjonen til CCB i Men det ble raskt registrert at Mona hadde stor arbeidskapasitet og etterhvert kom Erling Skoge med diverse oppgaver knyttet til riggprosjekter som punching av timelister og mindre tilbud til kunder. I 1998 ble hun ansatt. Siden da har hun vært innom administrasjonen, teknisk, subsea, logistikk og regnskap. Fra januar 2010 fikk hun ny tittel som Administrasjonskoordinator på, men pga hektisk aktivitet og utleid personell fra avdelingen, har hun fortsatt i prosjektkontroller rollen også i år. Hun har full oversikt over kostnader og inntekter i forbindelse med prosjektene. på basen Mona? - I forhold til HMS så prøver jeg å holde et godt humør, i en ellers stressende og hektisk hverdag som vi til tider har på avdelingen vår, og håper at dette kan smitte over på mine arbeidskolleger. Det er et veldig godt miljø i avdelingen, noe som er viktig når man jobber så tett. Vi kan til tider oppleve hverandre som en liten familie, smiler Mona. I 2009 kom Arvid Haakonsen til CCB. Bak seg hadde han 13 års kompetanse fra logistikkdisiplinen. Denne erfaringen kommer godt med når dagene er hektiske på og de mange prosjektene skal koordineres effektivt. I tillegg har han vært kalibreringstekniker på Teknologisk Institutt i seks år og den siste erfaringen han gjorde før CCB ble ny arbeidsplass var å selge dynamitt. I dag er han MA-koordinator på og skaffer til veie alt nødvendig utstyr som kundene har behov for. Det innebærer også koordinering av personell når biler og rigger skal lastes og losses. på basen Arvid? - Som verneombud på -avdelingen er det naturlig at jeg har et bevisst forhold til HMS. Jeg opplever at vår HMS-policy her på CCB står i klartekst. Det handler om å fokusere på budskapet hver dag, noe jeg gjerne vil bidra til. Sammen med kollegaene mine merker jeg at vi smitter hverandre positivt i arbeidet. Jeg synes også at Erfaringsoverføringene fra HMS-leder Pål er veldig positive. Disse hjelper oss med påminnelsen om hvor viktig dette arbeidet er, sier Arvid som trives godt på CCB sammen med sine gode kollegaer. 4 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 5

4 Thomas Hermansen overvåker laser-scanning av Merlin kobling. Bildet viser verkstedet med trykktesting cellen til høyre. Det kan testes utstyr med opp til 40 meters lengde. Bunkring av LNG kontrolleres av Geir Eide på Miljøservice Teknisk på CCB går nye veier Teknisk avdeling på CCB er involvert i et bredt spekter av aktiviteter som fordrer strenge kvalitetskrav. De tilbyr tjenester innen områder man forventer er tilrettelagt på en base eller i et havnemiljø. Strengere krav til kvalitet utfordrer avdelingens stab til å satse både på kompetanse, spesialisering og god anleggs tilrettelegging. - For 2 år siden flyttet avdelingen for verkstedstjenester inn i et 1800 m2 nytt bygg like etter innkjørselen på basen. Oppgraderingene gjør oss mer effektive i produksjon samt at vi kan gjennomføre arbeidet på en mye mer betryggende måte mht HMS. Vi rendyrker våre verkstedsoperasjoner og øker kapasiteten, sier Teknisk sjef Jan Arild Alvheim. Verkstedet inneholder en trykktestingscelle, laget for langt utstyr. Det kan testes utstyr med opptil 36 meters lengde. Anlegget har eget kontrollrom og CCTV overvåkning. Avdelingen utfører også service arbeid på Work Over Risere (WOR) som transittservice, mob- og demobilisering, trykktesting, lagring og resertifisering. Siste nytt er installeringen av en laser skanner. Med digitalt analyse verktøy kan avdelingen nå utføre 3-D toleransemålinger på koblinger. I tillegg gjøres det trykktesting av lasteslanger for Statoil samt annet generelt vedlikehold- og preserveringsarbeid for basens leietakere. - Om få måneder står nok et bygg ferdig for avdelingen. Her sam les personell som bl.a. ivaretar bunkring og høytrykksaktiviteter. 6 BASENYTT Avdelingen disponerer innendørs arealer på mer enn 5000 m². Det meste er spesiallaget for aktivitetene som for eksempel inspek sjonshall, lagerhaller, rengjøringshaller og omtappingsstasjoner, sier Alvheim. Nytt mottak for farlig avfall er etablert etter de strengeste miljøkrav. Innendørs lagring uten avrenning til miljø, samt tankanlegg for bulk er etablert. Mottaket har utstyr og kapasitet til å motta de aller fleste varianter av avfallsgrupper, og håndterer volumer fra 1 kg til flere hundre tonn. - Avdelingen lagerfører og utleverer kjemikalier for en rekke større kunder der Statoil Norge er den største. Både stykkgods lager og tank anlegg inngår i porteføljen. Det jobbes med en tilrettelegging av større tankkapasitet, samt sikring av bulk kjemikalier. Kjemikaliehåndtering er et av våre satsingsområder der vi ser nødvendigheten av tilrettelagt anlegg og kunnskap på utførende personell, sier Alvheim som i dag har 35 fast ansatte på Teknisk avdeling. Tjenesteområder: Bunkring av diesel, LNG og vann Håndtering av våt- og tørrbulk produkter Lagerhold og omtapping av kjemikalier Avfallsmottak Fjerning av lavradioaktive belegg, klassifisering og lagring Høytrykksrengjøring, 100 til 2000 bar Eget spesialverksted for subsea utstyr Lagerhold, mobilisering, trykktesting, resertifisering og preservering Ny lærlingeordning på Teknisk Service I august startet Teknisk Service opp med ny lærlingeordning på avdelingen. I tråd med bedriftens satsning på subseafeltet kan lærlinger nå få en toårig utdanning som påbygg fra videregående, og avslutte med fagbrev som Industrimontør. Sven Andre Straume ved Teknisk Service er ansvarlig for lærlingeordningen, og han betegner dette som en strategisk og viktig satsning fra bedriftens side. - Det er viktig å rekruttere for å få arbeidskraft fremover. Økt kompetanse gir muligheter til utvidet samarbeid med bedrifter innenfor subseaområdet. Selv om opplæringen i hovedsak foregår hos oss, har vi fått opprettet utplasseringsordninger med nøkkelbedrifter på basen, sier Straume til Basenytt. Første lærling ut er 18 år gamle Silje Stakseng Tveiten fra Tørvikbygd i Kvam kommune. Her gikk hun det første videregående året på elektro og andre året på elektromekanisk. I den forbindelse hadde hun en seks ukers utplassering ved CCB. Dette ga mersmak både for Silje og bedriften. - Vi var svært godt fornøyd med Silje, og det er kjekt å ha henne i opplæring. Hun har pågangsmot og står på, sier Sven Andre Straume. Selv sier Silje at søknadsvalget var lett siden hun likte seg så godt i CCB-miljøet. - Når anbefalingen fra Teknisk Service kom om å søke var jeg sikker. Jeg liker både arbeidet og folkene her, og jeg er blitt veldig godt mottatt. Det er også interessant for meg å prøve nye fagområder. Subseafeltet og utdanning som Industrimontør har fremtid i seg, så dette er et yrke jeg har lyst til å satse på enten det blir her eller et annet sted når fagbrevet er tatt, sier Silje. Silje arbeider i skiftordning både sent og tidlig. Arbeidsdagen består blant annet i å være med på trykktesting, dimensjonsmålinger av risere og smø- ring og skifting av pakninger. Hun har en læreplan som følges og her skal hun gjennomgå fire moduler i løpet av lærlingetiden. Dette er: 1. Montering og testing 2. Verktøy og måleutstyr 3. Produktkontroll og dokumentasjon 4. Helse, miljø og sikkerhet og andre felles mål. God skyssordning fra kollegaer på avdelingen sørger for at hun kommer seg frem og tilbake mellom jobb og huset hun leier sammen med tre andre venninner Lærling Silje Stakseng Tveiten konsentrerer seg nøye under ledelse av Sven Andre Straume på Sotra. Silje kommer godt overens med guttaboys, men synes det hadde vært bra om flere jenter satset på de tradisjonelt mannsbesatte fagene. - Jeg tror vi jenter tilnærmer oss disse fagene på en litt annen måte enn gutter. Selv om vi kanskje er litt forsiktige, så handler vi, og vi tar ansvar, sier Silje Stakseng Tveiten til slutt og kaster et raskt tankefullt blikk opp på en plakat som henger på veggen. Der står det, en av CCBs tre kjerneverdier. BASENYTT 7

5 Juletreets kvantesprang FMC Ågotnes nye sjef Trygve Arnesen Den nye sjefen på FMC Ågotnes, Trygve Arnesen, holder styr på 1100 ansatte hvor av mange arbeider internasjo nalt. Men, han blir mest å se på hoved kontoret på CCB sammen med 400 av dem. Herfra skal han lede etter markedet for FMC inn i en ny tid. Han er overbevist om at det store subseakvantespranget blir å unngå loopen opp til alt prosessutsyret på plattformene. Fremtidens olje og gass skal sendes til land direkte fra havbunnen, og FMC tar sikte på å være i frontposisjon både som teknologi- og servicebedrift. Trygve Arnesen har vært fire måneder i jobben når Basenytt treffer ham i starten på desember. Med bakgrunn som sivil ingeniør og 30 års erfaring innenfor olje og gass har han vært vitne til en formidabel ut vikling innenfor teknologifeltet, særlig på subsea. 10 av disse årene har han vært administrerende direktør i bedrifter som Prosafe Drilling as, Pro safe Offshore Ltd, Ocean Rig ASA og Norwind as. Stort vekstpotensiale - FMC som bedrift har utviklet seg enormt i løpet av de siste 10 årene og folkene våre her på Ågotnes har gjort en kjempejobb, sier Arnesen. - Men vekstpotensialet for FMC er fortsatt meget stort. I løpet av 2011 skal vi derfor ansette mellom ingeniører, og i tillegg skal 100 personer inn som teknisk personell offshore, sier Arnesen. Personellvekst skaper også behov for fasilitetsutvidelser. Plassen nede på basen begynner å bli sprengt på tross av at utvidelser ble gjort i FMC har derfor nylig kjøpt et bygg i området fra GE for å få mer verksted, lager og kontorplass. FMC sitt tjenestespekter innen ettermarkedet kan kort skisseres i tre hovedområder: Installering, vedlikehold og modifisering av subseautstyr. Når det gjelder vedlikeholdssiden så dreier dette seg også om vedlikehold av oljebrønner. Her har FMC et samarbeid med Island Offshore og Aker Well Service som inkluderer tre spesialbåter som kan gå direkte inn i brønnene for å utføre vedlikeholdsoperasjoner. Flere av de store oljeselskapene er i porteføljen og bedriften utfører mesteparten av vedlikeholdsarbeidet på de to verkstedene på CCB-basen, i Kristiansund, Stavanger, Aberdeen og St. Johns. Det betyr både finarbeid og tungt mekanisk arbeid. Juletreets kvantesprang Med det velkjente ordet juletre har subseaaktørene laget sin egen finurlige definisjon. De er gule og befinner seg langt nede på havbunnen, utgjør en sammensatt høyteknologisk subseabrønn og kan stå alene eller være flere samlet i clustere. Fra brønnhodene produseres olje og gass gjennom disse såkalte juletrærne opp til overflaten til prosesseseringsanleggene på plattformene for så å videresendes inn til forskjellige landanlegg. Et juletre kan veie mellom tonn, mens en sammensatt park kan veie opp under 500 tonn. Men, subseajuletreet går nye tider i møte. I fremtiden skal det ikke lenger sende oljen og gassen opp til plattformen i en loop og videre til land, men spare omveien og sende de edle varene fra havbunnen i direkte linje til land. Teknologutviklingen for å klare dette er allerede i gang, og FMC skal ligge i front forteller Arnesen til Basenytt. Med seg på konkurrentlisten har de GE, Cameron og Aker Subsea. Vi må vite hvor vi skal Trygve Arnesen er opptatt av menneskelige relasjoner og ønsker å legge vekt på en lederstil som inkluderer og motiverer de ansatte til godt teamarbeid. Jeg er opptatt av at vi som kollegaer behandler hverandre med respekt enten vi er enige med hverandre eller uenige. Vi må bygge hverandre opp slik at vi fungerer som team. For meg som leder er det avgjørende å ha gode team rundt meg. I tillegg mener jeg at det må være en sammenheng mellom strategi og personlige mål. Vi må rett og slett vite hvor vi skal, sier Arnesen som tydeligvis har satt seg et klart mål for øye: å ønske flere dyktige medarbeidere velkommen inn til verdens største aktør innenfor subseaindustrien her på Ågotnes. Foto: Bitrmap/Yellow v/inge Sigvaldsen Vi må bygge hverandre opp slik at vi fungerer som team 8 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 9

6 Ny havn kan legges til Ågotnes Hordaland Fylkeskommune har bedt CCB skissere opp et mulighetsstudie av Ågotnes som aktuell lokasjon for en fremtidig havn. Forslaget sammenfaller med Fjell kommunes interesser. God plass til ny havn på Ågotnes Det ligger i CCBs strategi å posisjonere seg for konvensjonell havneaktivitet. I tråd med en forventet reduksjon av forsynings-aktiviteten på lang sikt ønsker bedriften å sikre en fortsatt utnyttelse av kapasitet og infrastruktur. I et mulighetsstudie sendt til Hordaland Fylkeskommune stiller CCB seg positiv til et offentlig/privat samarbeid både i forhold til eierskap og drift av en fremtidig havn på Ågotnes. Hovedelementer i et mulighetsstudie Det anbefales at den nye veitrasé, riksvei 561 mot Øygarden, tar av fra eksisterende trasé litt lenger nord, for deretter å legges i tunnel under Hamrehaugane/Bleivasstoppen. Etter tunnelutløp ved sørenden av Bleivatnet, føres veien videre på vestsiden av Bleivatnet. Dette medfører at man kan unngå å sanere nylig oppført infrastruktur som skole og idrettsanlegg. Det anbefales videre at ny veitrasé til Barneshaugen og Vindenes føres lenger nord.en ny tilførselsvei til Barneshaugen og Vindenes vil åpne for at den eksisterende trasé for Bleivassvegen kan omreguleres til industriformål, og med det åpne for transport av kjøretøy som ikke er godkjent for ordinær veitrafikk. Dette vil gi den konsekvens at den resterende del av industriområdet på Ågotnes i langt større grad kan inngå som nærings- og industriareal for havneanlegget, heter det i mulighetsstudiet fra CCB. Ny adkomstvei til CCB er identisk med det som er lagt til grunn i utkast til ny kommunedelplan for Ågotnes. Det er også skissert ny kaifront på 820 meter i tråd med godkjent reguleringsplan i Fjell kommune. Her foreslås en ny ro-ro rampe. Fra før har CCB en ro-ro rampe i Tranevågen. dobbel kapasitet vil gi effektivitet og høy kapasitet. Forslaget fra CCB tar utgangspunkt i at cruisetrafikk, utenlandsferger og hurtigtrafikk opprettholdes fra Bergen indre havn. Foto: Olav Hauge Foto: Olav Hauge Det aktuelle området i mulighetsstudien fra CCB til HFK. 1 0 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 1

7 CCB fikk HMS-pris Tidligere i år inviterte Oljeindustriens landsforening (OLF) alle aktører i bransjen til krafttak mot fallende gjenstander. Fallende gjenstander har vært en stor utfordring i hele industrien, og har resultert i en rekke alvorlige hendelser og nestenulykker i årenes løp. CCBs leietakere Desember 2010 HMS-leder Pål Samuelsson og hovedverneombud Bengt Vågenes OLF sendte der for ut et spørreskjema til alle instal la sjoner, rederier, baser og andre med virkende der alle ble opp fordret til å komme med sine beste forslag i be kjempelsen av løse gjenstander som hyppig ramler ned. CCB HMS tok utfordringen og involverte vernetjenesten i arbeidet med å foreslå konstruktive tiltak. CCB ble som eneste landanlegg kronet med en utmerkelse for en grundig og god besvarelse av OLFs prosjektkomité. Fire andre aktører, alle offshoreinnretninger, fikk også priser for sine besvarelser. Dette var plattformene Snorre A og B, riggen Bred ford Dolphin og Odfjell Driling. Sammen med de andre prisvinnerne ble CCB invitert til Industriseminaret i Stavanger 5. november for å motta utmerkelsen. CCBs hovedverneombud Bengt Vågenes og HMS-leder Pål Samuelsson representerte bedriften. Prisen, en innrammet utmerkelse fra OLF, kan tas nærmere i øyesyn ved utstillingen av fallende gjenstander i CCBs kantine. Basenyttredaksjonen gratulerer! Link til OLFs prosjektledelses begrunnelse: erfaringsoverfoering/begrunnelse-for-prisutdeling-fallendegjenstander-5-november-2010-article html AGR EmiTeam A/S Aibel AS Aker Offshore Partner AS Aker Subsea AS B Holme Transportforretning AS Bergen Agent AS BJ Services AS Bjørge AS/NCT Cabot Specialty Fluids North Sea Chemco AS Delta Systems AS Dolphin AS ESS Offshore AS Eurobom BV Expro Group Norway Ferguson Norge AS FMC Kongsberg Subsea AS Franzefoss Gjenvinning Gasnor AS Grieg Logistics KS Halliburton AS Helse, miljø og sikkerhetsgruppen Holmedals Kantineservice AS I.O.S. Tubular Management AS IOS Offshore AS JDR Cables Systems AS Kystverkets Beredskapsavdeling Manpower/Techpower MI Swaco Norge AS NCE Subsea Bring Logistics AS Norcem AS Posten Norge BA Prosafe Offshore QuipBrokers International AS Safe service LTD Sar AS Schlumberger Norge AS Siemens Installasjon AS Sotra Brannvern Stangeland Kran AS StatoilHydro ASA Statoil Norge AS Swire Oilfield Services AS Teknologisk Institutt AS Telenor Eiendom Holding AS Telenor Mobil AS Toma AS Transocean Offshore LTD Trond Lossius Tuboscope Norge AS Viking Moorings Norge AS Water Weights Scandinavia AS Ågotnes Fysioterapi Sartor Offshore - ny leietaker på CCB 1. november 2010 fikk Coast Center Base en ny og spennende leietaker. For første gang kan Ågotnesbasen skilte med å huse et rederi. Hovedledelsen til Sartor Offshore er flyttet inn i toppetasjen i CCBs nye lokaler, FORUM K2. Litt over 20 ansatte utgjør ledelse og nøkkelpersoner innenfor HMS, operasjon, teknisk, økonomi og personal. - Vi er et Sotraselskap, og vi vil være på denne siden av broen, sier en smilende adm.dir. Roy Wareberg til Basenytt. Vi opplever at det er et godt bedriftsmiljø på Sotra. Det vil vi naturlig nok delta i og være en del av. Sartor Offshore har tre forretningsområder. De har satset på eierskap, management og drift av båter. I dag driver selskapet 25 skip, har eierskap i 19 av dem hvor av 15 er multi funksjonelle kombi nasjons båter. Båtene frakter gods til rigger, er beredskapsfartøy og går både i Nordsjøen, Østersjøen og i Middelhavet. Hovedkundene er Statoil, Shell, Total og Nexens forteller Wareberg, som tror at etableringen på basen vil gi ringvirkninger for både CCB og andre selskaper som befinner seg på Ågotnes på sikt. HMSK- leder, Frode Glesnes, holdt nylig et innlegg om Sartor s fokusering på HMS. Frode diskuterte forskjellen mellom shipping og andre næringer, og fortalte om det sterke fokuset på revisjoner innenfor bransjen. Basenytt ønsker Sartor Offshore velkommen til CCB-basen! Foto: Sartor Offshore Foto: Sartor Offshore 1 2 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 3

8 Kjerneverdier på CCB CCB Årsfest 2010 Takk for at du gjør våre kjerneverdier på CCB til dine verdier! Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig forplikter hver og en av oss til å tenke enda mer på risiko og risikostyring. Ordlyden fullt forsvarlig er hentet fra dagens krav i Arbeidsmiljøloven. I tillegg bringes elementet ytre miljø inn i form av ordet omgivelser. Samfunnsforvent ninger i form av lovkrav er strenge og høyst aktuelle. Omgivelser gir også rom for andre assosiasjoner som f. eks. kunder, samarbeidspanere, naboer, lokal sam funn og kommune. Alle er aktører som vi ønsker å ta hensyn til under utførelsen av vår drift. Deres oppfatning av oss er også grunnleggende for å opprettholde et godt omdømme. Årsfesten ble avholdt 20. november på Hotel Terminus med god oppslutning av festkledde CCB-ansatte med følge. SlikMed får vi gjennomført jobbenblanding med en god Mennesket er vår viktigste ressurs. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, taler, overvåre kunder og lokalsamfunnet til gode. av rekkelser og underholdning, ble ansatte ved 36 år gamle CCB hedret for flott innsats og gode resultater gjennom året som gikk. Adm.dir. Kurt R. Andreassen ga forsamlingen god rett til å kunne feire da han presenterte bedriftens resultat som det nest beste i historien så langt. Til stede var også jubilantene Helga Sanden Kallestad, Dagfinn Tellnes, Frode Algrøy, Steinar Hansen og Aslaug Gjøen, Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig Slik får vi gjennomført jobben med Mennesket er vår viktigste ressurs. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Slik får vi gjennomført jobben med Begiveheten ble selvsagt feiret som seg hør og bør. viser vår evne til å anvende vår kompetanse og alltid finne de beste løsninger. De tallrike prosjektene som har blitt gjennomført på CCB er eksempler på hva en handlekraftig organisasjon kan få til. Det er CCB sitt mål at vi skal videreutvikle vår merkevare som består av følgende verdier og egenvi skal styre risiko. skaper; vi er fleksible, tilpasser oss kunder og omgivårt arbeidsmiljø det skal være velser og gjennomfører somfullt er forsvarlig besluttet. Basesjef på Ågotnes, Audun Gunnarsen, klipper snoren for det nye operasjonsrommet. Nytt operasjonsrom åpnet på Statoil Statoil på CCB-basen har åpnet sitt nye operasjonsrom, eller kommandosentral, som basesjefen Audun Gunnarsen også kaller det. Snoren ble høytidelig klippet av basesjef Audun Gunnarsen på Ågotnes nylig. Nytt operasjonsrom er nå tatt i bruk for å samle alle Statoils aktiviteter på kaiområdet. Kameraovervåking og det ypperste av ny teknologi sørger for en helt ny hverdag med totaloversikt av logistikken fra et sentralt punkt i et nytt operasjonsrom, også omtalt som kommandosentralen. - Alle vi samarbeider med skal i løpet av de første 2-3 månedene fremover bli kjent med nye arbeidsrutiner. Vi regner med å få god effektivitet utvi skal avstyre dette og vil gjerne risiko. drive med erfaringsoverføring til de andre Vårt arbeidsmiljø skal værestatoil-basene, fullt forsvarlig den enkelte og våre omgivelser. sier Audun Gunnarsen, som erforsvært fornøyd med den nye utviklingen. I operasjonsrommet tas det imot forespørsler som samordnes slik at alt kommer med på dagens båt. Personene i kommandosentralen styrer alle operasjoner, har kontakt med båtene, kommuniserer med plattformene og operasjonsmiljøene på land. Slik får vi gjennomført jobben med Mennesket er vår viktigste ressurs. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig 14 BASENYTT Slik får vi gjennomført jobben med understreker at menneskene i vår organisasjon er en ressurs for hverandre og dermed for bedriften. For å få utnyttet medarbeidernes ressurser må vi være dyktige på samarbeid og samhandling. Sammensatt danner dette bedriftens fundament verdier til å bygge en kunnskapvåresom sikrer vår virksomhet, og som kommer våre eiere og vårt lokalsamfunn til gode. Mennesket er vår viktigste ressurs. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Kari Brakstad - 26 år i CCBs industrivern Mennesket er vår viktigste ressurs. diplom for mer enn 26 års Kari Brakstad overrekkes Vi bygger kunnskap som kommer CCB, tjeneste i CCBs industrivern. Kari har hatt hovedvåre kunder og lokalsamfunnet til gode. fokus på førstehjelp, og var nestleder sanitet i flere år. Hun har i tillegg jobbet administrativt for industrivernet på bedriften. Hun sluttet 1. feb. i år i Industrivernet, og ble overrakt NSOs diplom for lang og tro tjeneste på industrivernsamling fredag 12. november av industrivernleder Leiv Prestegård. Foto: Sven Ingvald Gjøen BASENYTT 15

9 RETURADRESSE: Coast Center Base AS Pb Kystbasen Ågotnes Styret Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem 1: Varamedlem 2: Bedriftens representant: Mona Stordal Anneli Mero (permisjon) Bjørn Austrheim Stig Gjerstad Leif-Petter Jørgensen Kari Brakstad Hilborg Vindenes Dersom du har idèer/forslag til andre tiltak/aktiviteter som kan utføres gjennom interesseklubben, ta gjerne kontakt med en av representantene i styret. Er du ansatt i CCB og ikke medlem? Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller direkte med et av styremedlemmene så ordner vi resten. Medlemsskapet koster kr 100,- per år. I n t e r e s s e k l u b ben C C B Kort om interesseklubben Fjellbase: Bedriftens hytte gjennom mange år, med en ypperlig beliggenhet, i vintersesongen, midt i Furedalen. Ski-in og ski-out muligheter midt i løypen! Det er 2 soverom samt romslig hems med flere sengeplasser (passer for ca 10 personer), badstu og 2 toalett. Ny Fjellbase: Bedriften har kjøpt hyttetomt i Bavallen på Voss. Dessverre har det vært store forsinkelser ifra utbyggers side, med tanke på byggestart. Ny byggestart vil derfor være sommeren Vi vil dermed beholde Fjellbase, inntil ny hytte er ferdig oppført. Hytten i Ljones: Dagens leieavtale har utløp Denne avtalen er sagt opp, og vi søker etter ny hytte som erstatning for denne. Flere ulike alternativer vurderes, og Interesseklubben vil komme tilbake med ytterligere informasjon så snart dette foreligger. Golfmedlemsskap: Interesseklubben har 5 spillerettigheter, for medlemmer, i Sotra Golfklubb på Kolltveit. Sponser kr 500,- for medlemmer som ønsker å ta grønt kort. Partoutkort til Brann Stadion: 8 stk. trekning før hver kamp. Nytt av året er at vi har byttet ut de 4 minst barnevennlige plassene på Frydenbø (felt D) og erstattet disse med 4 stk. på Gamletribunen (felt G). Før neste sesong, vil man prøve å samle alle 8 billettene ved siden av hverandre. Treningssenter: Ved innmelding i treningssentrene Sprek og Blid sponses man med kr 25,- per trening, inntil 10 ganger per måned. I tillegg får Interesseklubbens medlemmer kr 50,- i rabatt på månedlig avdrag. Kinobilletter: Firmabilletter til kino selges i resepsjonen, kr 75,- per stk. Blåtur: I stedet for sommerfest ble det i år arrangert Blåtur til Marholmen Brygge på Askøy. Tross hektiske tider på CCB, ble det allikevel god oppslutning og et festlig lag. Diverse sponsede arrangement: Medlemmer kan søke om å få dekket inntil kr 500,- årlig for deltagelse i friidrett (løp etc.). Det kan også søkes om støtte til å dekke diverse kontingenter ifm bedriftslag og cuper. Ut over dette vil Interesseklubben selvfølgelig prøve å organisere flere sosiale happenings utover året. Hilsen Interesseklubben som ønsker alle en riktig god jul! Ny grafisk profil N Y T T F R A P E R S O N A L K O N T O R E T JUBILEUM 35-års jubileum: Sven I. Gjøen Harald Larsen 30-års jubileum: Helga Sanden Kallestad 25-års jubileum: Aslaug Gjøen, Dagfinn Tellnes Steinar Hansen, Frode Algrøy, Kurt Vågenes GEBURSDAGER 60 år: Hilborg Vindenes Dagfinn Loftesnes NYE MEDARBEIDERE Følgende nye medarbeidere er fast ansatt i CCB første halvår 2010: Dag Rune Torsvik Håland Teknisk avdeling, Miljøservice Terje Kvam Teknisk avdeling, Miljøservice Pr. 1. desember 2010 var det 162 fast ansatte i CCB. Vi ønsker våre nye medarbeidere velkommen i CCB! - Gråtoner i logoen? Nå når fargeprinteren endelig virker? -Jeg tror han venter på tips. La meg si det slik: Den dagen det lastes grønne elefanter Dette er ikke Hamburger grillen, vet du! på kaien her skal jeg erstatte den grønne logoen! 50 år: Kari Tveito Joel Landro Vi gratulerer alle! 1 6 B A S E N Y T T

GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt

GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt Coast Center Base NR 1 - Årgang 17 JUNI 2009 GJØAS LIVSNERVE Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB CCB med nytt HMS-kulturprosjekt 10 Varemottakets syklus: Bli med på Entreprisen

Detaljer

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen 15.11.11 Ukeavisen Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen Dagslysmåne 12. november Jens-A Rotarymøte 15.11.11 President Trond Arthur Christiansen ønsket

Detaljer

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner Kurt R. Andreassen COAST CENTER BASE AS Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen Agenda Bakgrunn Coast Center Base AS Aktivitet i dag og fremtidige behov Suksesskriterier

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen Kaiutvidelser kai 3/4 Min 21 meter dybde hele kaien Ny kai 4, 75 meter Forlenge kai 3 med 68 meter Yard Services 2012 Songa

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

NR 2 - ÅRGANG 21 DESEMBER 2013. 4Omstilling og. nyorientering. Omstilling og. Aker Solutions mesterskap. med nytt kontorbygg i subsea.

NR 2 - ÅRGANG 21 DESEMBER 2013. 4Omstilling og. nyorientering. Omstilling og. Aker Solutions mesterskap. med nytt kontorbygg i subsea. NR 2 - ÅRGANG 21 DESEMBER 2013 Omstilling og nyorientering 4Omstilling og Verdensnyorientering på CCB 10 12 Aker Solutions mesterskap med nytt kontorbygg i subsea Fra direktørens side Den største utfordringen

Detaljer

Positiv utvikling står i kø!

Positiv utvikling står i kø! NR 1 - ÅRgaNg 21 JUNI 2013 Positiv utvikling står i kø! 4Vil slå ut bilkø med TKM planlagt båtrute til CCB 8 12 2013 ÅNP utvikler for tredje år Hamretomten for på rad nye kundebehov I N N H O L D Side

Detaljer

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 Petroleumsvirksomheten i Norskehavet, behov for koordinering og tilrettelegging. Et særdeles viktig og undervurdert område er transport og logistikk

Detaljer

Store investeringer for et fremtidig CCB

Store investeringer for et fremtidig CCB NR 2 - ÅRGANG 19 DESEMBER 2011 Store investeringer for et fremtidig CCB CCB nærmer seg 40 år og ruster seg for fremtiden 4 Per Kotte samlet over 800 til HMS-Event 12 Møt ordfører Eli Berland 14 I N N H

Detaljer

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV.

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. Jan André Furnes Subsea IMR Team lead A/S Norske Shell 1 DRIFT OG VEDLIKEHOLD FRA KRISTIANSUND A/S Norske Shell 2 1.0 DRAUGEN A/S Norske Shell

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Versjon 1 02.12.2014 Valg av lokasjon for base i Kirkenes

Versjon 1 02.12.2014 Valg av lokasjon for base i Kirkenes Versjon 02.2.204 Valg av lokasjon for base i Kirkenes Erfaringer fra baser i NORSEA GROUP . Innledning Dette notatet har, på bakgrunn av bestemte kriterier, som formål komme frem til den mest hensiktsmessige

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Tilrettelegging for entrepenøransatte. Stavanger 08.03.13 ved Asgeir Askeland Bedriftslege

Tilrettelegging for entrepenøransatte. Stavanger 08.03.13 ved Asgeir Askeland Bedriftslege Tilrettelegging for entrepenøransatte Stavanger 08.03.13 ved Asgeir Askeland Bedriftslege Kokstad Bedriftshelsetjeneste AS Etablert i 1985 ISO 9001:2000 sertifisert 2005 ISO 9001:2008 sertifisert 2011

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Kolsåstrollet Barnehage

Kolsåstrollet Barnehage 1 Kolsåstrollet Barnehage Plan for strategisk utvikling 2015-2019 Veien videre Vi strekker oss mot stjernene gjennom å gjøre hver dag verdifull 1 Kolsåstrollet barnehage Veien videre 2015-2019 Kolsåstrollet

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet Industriseminar den 5. november Rune Fauskanger Leder av OLF Arbeidsgruppe 2 Formål med industriseminar den 5. november Presentasjon

Detaljer

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet Verftskonferansen 2014 Brutalt marked men vi henger ikke med hodet - Markedsperspektiver fra en global subseaaktør Steinar Riise Grunnlegger og administrerende direktør Ocean Installer 4. November 2014

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Petromedia News medieplan for 2013. Fokus på energi

Petromedia News medieplan for 2013. Fokus på energi Petromedia News medieplan for 0 Fokus på energi Digitale medier 0 Petro.no Fra 0 så er oilinfo.no og petro.no slått sammen til en felles nettside; petro.no. Det betyr at en på en enkel måte kan finne all

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Nytt selskap etablert. BLÅSER i riktig retning. RETURN to sender. HMS med fokus på vårt aller beste! MINNEORD Lars O. Lie.

Nytt selskap etablert. BLÅSER i riktig retning. RETURN to sender. HMS med fokus på vårt aller beste! MINNEORD Lars O. Lie. Coast Center Base NR 1 - Årgang 18 JUNI 2010 BLÅSER i riktig retning 6 RETURN to sender 8 MINNEORD Lars O. Lie 10 12 HMS med fokus på vårt aller beste! Nytt selskap etablert CCB Kollsnes AS 7 I N N H O

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø Havn er en nasjonal utpekt havn i sterk vekst. Vi er en av Norges største fiskerihavner målt i omsetningsverdi og en av de største cruisehavnene i Norge målt i antall

Detaljer

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss!

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss! - en del av NorSea Group - totale logistikkløsninger Du trenger bare oss! Kompetent og pålitelig Norbase ble etablert i 1980 som forsyningsbase for oljeindustrien i nordområdene. I dag leverer vi nyutviklede

Detaljer

NATURGASS I TRANSPORT

NATURGASS I TRANSPORT NATURGASS I TRANSPORT HAUGESUND KOMMUNE BENYTTER NATURGASS I TJENESTEBILENE SINE. Vi har 53 busser som bruker naturgass og som kjører ca 90.000 kilometer hver i året. Da sier det seg selv at utslipp til

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester. Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev. ser nye muligheter

Arbeidsrettede tjenester. Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev. ser nye muligheter Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Forandring og forvandling

Forandring og forvandling NR 2 - ÅRgaNg 20 DESEMBER 2012 Forandring og forvandling 5Tom Knudsen i Møt NHO Hordaland frykter utflagging 8 11 CCB Trond Berg Årets bedrift i Dolphin Drilling i region vest I N N H O L D Side 5 Frykter

Detaljer

SUBSEA IMR SHELL. Jan André Furnes Subsea IMR Team lead. A/S Norske Shell

SUBSEA IMR SHELL. Jan André Furnes Subsea IMR Team lead. A/S Norske Shell SUBSEA IMR SHELL Jan André Furnes Subsea IMR Team lead 1 OPERATIONS & MAINTENANCE SUPPORT IN KRISTIANSUND 2 1.0 DRAUGEN 3 DRAUGEN JUVELEN I KRONEN 4 DRAUGEN INFILL DRILLING 5 DRAUGEN AKTIVITETER Boring

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser.

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser. Coast Center Base NR 2 - Årgang 17 DESEMBER 2009 CCB TILRETTELEGGER FOR FREMTIDEN 3 6 SATSER på kompetanse SATSER på vindkraft Sikkerhetsbevisst Handlekraftig Lagspiller Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Samarbeid med Kunde Problem Definisjon Problem Løsning Forstudie Konsept Utvikling Engineering Kunde Bygging Test og Verifikasjon Dokumentasjon

Detaljer

Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen

Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen Selskapsstruktur Coast Center Base AS, nov 2014 Coast Center Base AS 51% 50% 50% 62,5% 50% 34% 50% Kirkenesbase AS Maritime Waste Management AS

Detaljer

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Dato Nordfjord Havn IKS. Olden Brygge

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Dato Nordfjord Havn IKS. Olden Brygge MØTEBOK Blad 1 Styre, råd, utval m v: Styremøte nr 01/15 Disse møtte: Stig Rune Oldeide - Havnestyrets leder Sigurd Reksnes - Eid Kommune Jon Olav Kvamme - Stryn Kommune Per Rune Vereide - Gloppen Kommune

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement NR 1 - ÅRgaNg 20 JUNI 2012 Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement 3Knut Idar Møt Haugland er ny basesjef for Statoil 4 8 CCB sitt Jon Stangeland Varemottak - ny konsernsjef i NorSea

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Erfaringer med ulike arbeidstidsordninger på offshore servicefartøyer

Erfaringer med ulike arbeidstidsordninger på offshore servicefartøyer Erfaringer med ulike arbeidstidsordninger på offshore servicefartøyer SAFE HMS konferanse 5. og 6. mai 2009. Hotel Residence, Sandnes Kjetil Vea, Sr Ingeniør StatoilHydro Marine Operasjoner 2 FARTØY-VIRKSOMHET

Detaljer

Brobygging og nyskapning. StatoilHydro initierer Grønn Forsyning på CCB. 4 fremtidsscenarier for subseaindustrien. Industrivernøvelse på CCB

Brobygging og nyskapning. StatoilHydro initierer Grønn Forsyning på CCB. 4 fremtidsscenarier for subseaindustrien. Industrivernøvelse på CCB Coast Center Base NR 2 - Årgang 16 DESEMBER 2008 StatoilHydro initierer Grønn Forsyning på CCB 4 fremtidsscenarier for subseaindustrien Industrivernøvelse på CCB Helgelandsbase på flyttefot Brobygging

Detaljer

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø Status leverandørindustrien Oversikten over "oljeinvesteringer" underkommuniserer «Offisielt»: 10-20 prosent ned i 2015, tilbake til 2012-nivå?

Detaljer

NR 1 - ÅRGANG 22 JUNI 2014. Coast Center Base er fundamentert for et fremtidig kompetansesenter

NR 1 - ÅRGANG 22 JUNI 2014. Coast Center Base er fundamentert for et fremtidig kompetansesenter NR 1 - ÅRGANG 22 JUNI 2014 Livskraftig 40 -åring Coast Center Base er fundamentert for et fremtidig kompetansesenter I N N H O L D Fra direktørens side Det nærmer seg ferie, og for oss som bor på Vestlandet

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet KONFERANSE FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet ANNE-METTE FJÆRLI, STATOIL 9. og 10. april 2014 Clarion Bergen Airport Hotel FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 KOMPETANSE, KAPASITET OG

Detaljer

Frakt av bulk og kjemikalier Statoils utfordringer

Frakt av bulk og kjemikalier Statoils utfordringer Frakt av bulk og kjemikalier Statoils utfordringer Innlegg på møte hos SDIR 29.08.2013 Classification: Internal 2013-08-23 Statoil s behov for bulktransport 2 Leteboring og produksjon av olje forutsetter

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Fremtiden utfordrer til nyutvikling

Fremtiden utfordrer til nyutvikling NR 1 - ÅRGANG 19 JUNI 2011 Fremtiden utfordrer til nyutvikling Møt Arne Bengt Riple i Aker Solutions 8 Sway1 døpt ved CCB Kollsnes 3 4200 rør lagret på CCB 14 I N N H O L D Side 4 Møt Sway1 døpt ved CCB

Detaljer

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland UTARBEIDET AV KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND JULI 2012 Innledning Olje- og gassnettverk Helgeland består pr. d.d. av 42 medlemsbedrifter.

Detaljer

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest!

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Innlegg 25. september 2012 Følgende manus dannet utgangspunkt for innlegget til olje- og energiministeren sitt innlegg på konferansen. Innledning - Sogn og Fjordane

Detaljer

ASTI AS Trøndelag Industrielektronikk

ASTI AS Trøndelag Industrielektronikk ASTI AS Trøndelag Industrielektronikk Røroskonferansen Elektronikk med selbuvott 07.02.2014 Henning Holt ASTI 1987 2014 ASTI ble etablert 16. Oktober 1987, tuftet på restene etter Adyton Nor som da gikk

Detaljer

Endring av ny energimelding

Endring av ny energimelding Olje og Energi Departementet Endring av ny energimelding 15.12.2015 Marine Wind Tech AS Jan Skoland Teknisk idè utvikler Starte Norsk produsert marine vindturbiner Nå har politikerne muligheten til å få

Detaljer

Analyse av løftehendelser 2005-2010

Analyse av løftehendelser 2005-2010 Analyse av løftehendelser 2005-2010 Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved materialhåndtering i petroleumsvirksomheten Stavanger 21 og 22 november 2012 Jan Ketil Moberg sjefingeniør- logistikk

Detaljer

Støtdemping og skånsom lagring

Støtdemping og skånsom lagring Støtdemping og skånsom lagring Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger

Detaljer

Service langs hele kysten

Service langs hele kysten Service langs hele kysten Haug Offshore Services ble etablert med hovedkontor i Kristiansund i 1997 og har avdelinger i Florø, Mongstad, Sandnessjøen, Hammerfest og Stavanger. Vi er leverandør av tjenester

Detaljer

HMS i verdikjeden. Entreprenørseminar om risiko for storulykker 16. oktober 2008. Drifts- og Offshore Prosjektdirektør.

HMS i verdikjeden. Entreprenørseminar om risiko for storulykker 16. oktober 2008. Drifts- og Offshore Prosjektdirektør. HMS i verdikjeden Entreprenørseminar om risiko for storulykker 16. oktober 2008 Drifts- og Offshore Prosjektdirektør Geir Ove Saltvedt HMS i Fabricom OVERORDNET MÅL Vi skal ha null skader på personer,

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse. Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen AS 30. september 2014

Oljebransjens innkjøpskonferanse. Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen AS 30. september 2014 Oljebransjens innkjøpskonferanse Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen AS 30. september 2014 IKM Gruppen ELEKTRO/ INSTRUMENT/ PROSESS SUBSEA/ FERDIGSTILLELSE ENGINEERING/ OPERATIONS FABRIKASJON/ INSPEKSJON IKM

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

Claus Bachmann Maersk Contractors Norge AS

Claus Bachmann Maersk Contractors Norge AS Claus Bachmann Maersk Contractors Norge AS A.P. Møller - Mærsk Gruppen 110,000 ansatte 250 kontor i 125 land Hovedkontoret er i København Virksomheten inkluderer: shipping (container skip, tankere, gass

Detaljer

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET SØRVESTLANDET Aksdal Næringspark ligger i veikrysset mellom Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo. T-FORBINDELSEN Pågående veiprosjekt for redusert

Detaljer

Innlegg til krankrybbe

Innlegg til krankrybbe Innlegg til krankrybbe Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger blant

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg «Statfjord giganten som sprenger grenser»

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Erfaringsoverføring mellom bransjer/ Jobbstøtteverktøy for arbeidslag Chul Christian Aamodt, Mintra Leif Røv, Aak Randi Sekkeseter, Mintra

Erfaringsoverføring mellom bransjer/ Jobbstøtteverktøy for arbeidslag Chul Christian Aamodt, Mintra Leif Røv, Aak Randi Sekkeseter, Mintra Erfaringsoverføring mellom bransjer/ Jobbstøtteverktøy for arbeidslag Chul Christian Aamodt, Mintra Leif Røv, Aak Randi Sekkeseter, Mintra April 2011 Agenda Kort om Mintra og Aak Erfaringsoverføring mellom

Detaljer

Presentasjon Havila Clipper Fjellstrand Øyvind Hagen Statoil Øyvind Hagen Statoil SKIP OFFSHORE ONSHORE Presentasjon av BKS industri as. Etablert 2008 under navnet Bergen Konsulent Service as drev i hovedsak

Detaljer

NR 2 - ÅRGANG 22 DESEMBER 2014. CCB - 40 år i drift. Går spennende og utfordrende tider i møte. God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss på CCB!

NR 2 - ÅRGANG 22 DESEMBER 2014. CCB - 40 år i drift. Går spennende og utfordrende tider i møte. God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss på CCB! NR 2 - ÅRGANG 22 DESEMBER 2014 CCB - 40 år i drift Går spennende og utfordrende tider i møte God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss på CCB! Fra direktørens side Det er mange år siden vi har opplevd

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

NEPCO Årsberetning for året 2009

NEPCO Årsberetning for året 2009 NEPCO Årsberetning for året 2009 Nepco`s styre var i 2009 sammensatt slik: Leder: Asbjørn Ekse, Nestleder: Asbjørn Søbye, Sekretær: Kjell M. Wold (avløser for Atle B. Kristiansen som er på utestasjonering

Detaljer

Hedres for godt fjøsstell

Hedres for godt fjøsstell Hedres for godt fjøsstell Avløserne Jens Georg Hegland, Else Marie Karlsen og Karl Tveiten har blitt tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Medaljene overrekkes

Detaljer

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0%

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0% Innenfor * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 900 55 955 94,2% 5,8% 100,0% 738 49 787 93,8% 6,2% 100,0% 138 92 230 60,0% 40,0% 100,0% 153 66 219 69,9% 30,1% 100,0% 2638

Detaljer