Kunnskap og kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskap og kompetanse"

Transkript

1 NR 2 - Årgang 18 Desember 2010 Kunnskap og kompetanse Møt ny FMC-sjef, Trygve Arnesen 5 7 CCB fikk HMS-pris fra OLF Ny havn på Ågotnes? 9

2 I N N H O L D Side 4 Møt Vindkraftprosjekter på vei inn til CCB Kollsnes Hvem er de? Hva gjør de i forhold til HMS? Fra direktørens side BASENY T T Internmagasin for CCB Desember 2010 Foto: Pål Bentdal og John Ringstad REDAKSJON Ansvarlig redaktør: Kurt R. Andreassen Redaktør: Irene Lillehammer Redaksjonsmedlemmer: Tanja B. Svellingen Øyvind A. Langedal I Oljeindustriens Landsforening (OLF) sin konjunktur rapport 2010 legges det frem et anslag for investeringsnivået i Norge i perioden som er langt høyere enn oppgitt i tilsvarende rapport laget i fjor. I 2009-rapporten lå anslaget for 2011 på 105 milliarder kroner. I 2010-rapporten forventes investeringer for 149 milliarder kroner i 2011, altså 44 milliarder kroner høyere enn i fjor. Det er spesielt tre prosjekter, Gudrun, Valemon og Ekofisk, som trekker tallene opp. I tillegg også en del mindre prosjekter, og i følge OLF vil toppen komme i Da vil det investeres for 157,3 milliarder kroner, og justerer en for forventet prisstigning på tre til fire prosent per år i perioden kan sluttsummen for 2014 bli 180 milliarder 2014-kroner. Vi kan altså spore en viss optimisme på vegne av bransjen og det er bra for nasjonen. Som alle vet er det neppe noe som bekymrer nordmenn mer enn oljerikdommen. Etter mange års forbruk av oljepenger har våre politikere blitt enige om at pengene skal settes i banken. Dermed sluses mesteparten av inntektene fra petroleumsindustrien utenom det årlige statsbudsjettet, godt regulert av handlingsregelen. Samtidig forfaller infrastrukturen som kreves for at oljepengene skal strømme inn i statskassen og det er lite spillerom å bygge opp sårt tiltrengt infrastruktur. E-39 fra Bergen og nordover omtales som landets dårligste stamvei, og det er nettopp denne veien som er en av blodårene mellom basene som forsyner oljevirksomheten i Nordsjøen. Senest i desember i år konstaterer vi at 2 unge liv går tapt på denne smale og farlige veien. For oss som holder til på vestsiden av Bergen har sambandet til Sotra nådd sin kapasitetsgrense for mange år siden, og det vil uansett ta minst 10 år før et nytt samband er på plass - og da sannsynligvis finansiert med bompenger. Petroleumsvirksomheten har skapt og skaper fortsatt enorme verdier for samfunnet, og har bidratt til at nasjonen har kommet igjennom finanskrisen på en bedre måte enn mange andre land i Europa. Bransjen har også vist vei på mange områder, og ikke minst innenfor arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. I et slikt perspektiv vil det være riktig å satse på infrastruktur som gjør hverdagen sikrere for alle som skal ferdes på veiene som vi er så avhengige av for at samfunnet skal fungere. CCB har kommet godt igjennom finanskrisen så langt, og 2010 blir det nest beste året i historien, kun slått av Det er vi godt fornøyd med. Her i CCB har vi fortsatt vårt arbeid for kompetanse-heving og utvikling av personell gjennom økt utdanning- og kursaktivitet, lærlingeordninger og implementering av nye IT-systemer. Alle avdelinger har bidratt positivt til dette, og på den måten sørget for å øke både status, anerkjennelse og vekst i bedriften. Jeg takker alle våre kunder og forretningsforbindelser for samarbeidet gjennom året, og takk til alle ansatte i CCB og våre tilknyttede selskaper for flott innsats i Jeg ønsker dere alle en Riktig God Jul! Kurt R Andreassen Adm. direktør PRODUKSJON Grafisk design: Irene Lillehammer og John Ringstad Trykk: Bodoni 1000 eks. trykket på svanemerket papir UTGIVER Coast Center Base AS Boks 55, 5347 Ågotnes Tlf: Faks: Epost: 241 MILJØMERKET Trykksak 699 Side 6 Teknisk på CCB går nye veier Side 8 Ny sjef påfmc Trygve Arnesen Side 10 Ny havn på Ågotnes? HFK har bedt CCB skissere en mulighetsstudie for ny havn på Ågotnes Side 12 Sartor Offshore Ny leietaker på CCB Illustrasjonsfoto: Sway Turbine AS Det nyetablerte selskapet CCB Kollsnes har to konkrete vindkraftprosjekter som skyter fart når 2011 starter opp. Sway Turbine AS har fått konsesjon til å sette opp verdens største testmølle, en vindturbin på 10 MW på tomten i Øygarden kommune. I løpet av dette året begynner anleggsarbeidene for å gjøre plass til sammenstillingen og oppsettingen av den gigantiske vindturbinen som kommer til å rage hele 192 meter opp i luften til øverste vingespiss. Komponentene er store og tunge, og det er planlagt løfteutstyr av kraftig kaliber når prosjektet skal gjennomføres. I løpet av 2012 skal den etter planen være ferdig montert og starte sin testperiode, i første omgang med konsesjon i fem år. CCB Kollsnes vil ha ansvar for byggeledelsen av prosjektet, og utarbeider nå en nøye gjennomtenkt generalplan for tomten i sin helhet, slik at stedet kan utnyttes maksimalt med tanke på fremtidige prosjekter innenfor vindkraftmarkedet. I tillegg skal søsterselskapet Sway AS sette opp en flytermodell av vindmøllen i størrelsesorden 1:6 i sjøen like ved tomten. Denne skal teste flyteegenskaper i tiden fremover. Flytermodellen skal monteres sammen på CCB og de nødvendige logistikktjenestene vil bli betjent her på basen. Flytermodellen vil så bli skipet ut til Kollsnes i løpet av februar neste år. Her skal den ankres opp og bevise sin dyktighet de neste årene. Størrelsen på denne blir 28 meter hvor halvparten vil rage over vannet og halvparten være under vann. Selskapet planlegger også visningsrunder for turbinselskaper og kunder verden over ut til Kollsnes. Dette vil ha en god markedsføringsverdi for CCB Kollsnes og forhåpentligvis stimulere til ytterligere interesse for å satse på stedet. Daglig leder for CCB Kollsnes, Irene Lillehammer, ser med stor optimse frem mot de nye vindkraftprosjektene og tror på gode ringvirkninger på sikt. - Dette er et marked vi ser frem til å ta del i. Alle utbygginger starter med logistikken. Vi vet av erfaring at det er viktig å være tidlig ute med planlegging, og vi vil derfor utvikle en plan for området med tanke på nødvendig infrastruktur for dette markedet påpeker Lillehammer. - En slik plan vil danne grunnlaget for en spennende modell for vindlogistikk, en modell selskapet kan utnytte i fremtiden, og også bruke andre steder, uavhengig av geografisk ståsted. Vår hovedintensjon er nemlig å betjene markedet med vår logistikkompetanse og vårt personell der det er mest fordelaktig for utbyggerne. Vårt første storprosjekt med Sway Turbine på CCB Kollsnes blir nå å realisere denne modellen i praksis, og forhåpentligvis vil den skape gode ringvirkninger inn i vindkraftmiljøet, sier Irene Lillehammer som inviterer flere selskaper med tilknytning til vindkraftmarkedet til å etablere seg med sin kompetanse på CCB Kollsnes. 2 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 3

3 ERLING SKOGE THERESE RYLAND LOKØY GEIR HIIM GISLE ANDREWS ALOYSIUS MONA STORDAL ARVID HAAKONSEN Erling Skoge kan med rette kalles en veteran på CCB. Han var med å sprenge ut basen for Namtvedt i 1970 da området var bart som Hardangervidda. I 1975 begynte han som kranfører, ble både bas og formann og tok imot den første riggen som kom til CCB på Kai 3 i I dag er han prosjektleder, har mellom rigganløp bak seg og ble en nøkkelpersonen da han gikk fra Logistikkavdelingen til nyopprettet -avdeling i Jeg har alltid interessert meg for rigger, sier Erling entusiastisk. Det har vært en helt utrolig utvikling, ikke minst med tanke på utstyret som i den første fasen må betegnes som ganske primitivt i forhold til det vi kan skilte med i dag. Men, jobbene ble gjort, smiler Erling. - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Erling? - CCB har gått opp en divisjon på HMS, og kulturarbeidet bidrar positivt til dette. Vi har vært nødt til å forandre oss i takt med kundenes krav til HMS. Personlig har det også påvirket meg i den daglige jobben ved å fokusere på risiko i alt vi foretar oss, sier Erling som stortrives jo større utfordringene blir. - Jeg har ingen lange dager, bare korte netter, ler Erling etterfulgt av en rungende latter. Therese Ryland Lokøy begynte i CCB i 2008 som kontroller på -avdelingen. På grunn av betraktelig økning i oppdragsmengden har Therese hatt nok å holde fingrende i. Kostnadsoversikter på alle prosjekter registreres og faktureres til alle impliserte. - -hverdagen er veldig gøy og veldig hektisk, skyter Therese raskt inn i starten på samtalen vår. Med sin muntre væremåte klarer hun tydeligvis å holde den travle hverdagen i sjakk. - Men det krever at vi her på avdelingen har en god sosial omgangstone og at vi våger å være tett på hverandre. Og det gjør vi, ler Therese hjertelig. på basen Therese? - Jeg tror det er viktig at vi alle tenker på oss selv, utbryter Therese i farten av et pistolskudd på spørsmålet, og legger til: Vel, med det mener jeg å si at det er viktig at vi alle tar vare på oss selv for å kunne ta vare på hverandre. HMS handler etter mitt skjønn om mye sunn fornuft. Vi må handle observant og forholde oss fornuftig til alt rundt oss, både kolleger, utstyr og prosedyrene vi er pålagt. Og så regner jeg jo med at mitt gode humør smitter positivt over på kollegaene mine, smiler Therese lurt. Geir Hiim startet opp på -avdelingen i august 2009 og har gått runden som disiplinleder og dermed fått mye erfaring innenfor enkeltjobbene på riggene. Det har vært mye utearbeid og veldig lærerikt forteller Geir. Den første jobben han prosjektledet fra A til Å var Deep Sea Bergen, en klassejobb for Oddfjell. - Siden vi er tre prosjektledere er det jo optimalt sett slik at vi kan ha tre rigger inne samtidig og lede hvert vårt prosjekt. Det skjedde i november. Vi hadde et godt samspill og støttet opp gjensidig i de utfordringene som bød seg i prosjektene, forteller Geir. på basen Geir? - For meg må HMS sitte i ryggmargen. Det er avgjørende at det blir totalinngripende i alle situasjoner vi er i. Jeg er bevisst i forhold til kundene på våre krav og prosedyrer. Arbeidsmiljøet vårt er en stor risikosone og veldig sårbart. Vi må derfor holde et sterkt fokus på ivaretakelsen av hver enkelts helse. Jeg er derfor glad for at CCB har satset på et HMS-kulturarbeid. Vi trenger en sterk organisasjon som snakker for alle på tvers av avdelingene, understreker Geir. Gisle Andrews Aloysius har snart 20 år bak seg på CCB og han stortrives i jobben. Han begynte på teknisk avdeling, har vært arbeidsleder på Miljøservice og har også jobbet for siden tidlig på 90-tallet. I 2008 ble han fast ansatt på som delprosjektleder. Han bygger opp arbeidspakker, lager tilbud til kunder og sender ut bestillinger til underleverandører. - Det har vært mye å gjøre helt fra starten av takket være stor riggaktivitet, sier Gisle som synes hverdagen er spennende med god veksling av inne- og utejobbing. I starten på et prosjekt er det kick-off møter med kunder og underleverandører samt kontorarbeid i forbindelse med innhenting av priser. Men, når riggen ankommer, skjer mye av oppfølgingen ute. på basen Gisle? - Stikkordet mitt er etterlevelse. Vi må lære av feil. Det er viktig å følge felles målsetting. Personlig er jeg obs på at rutiner faktisk kan bli farlige. Enhver situasjon må sees på med nye øyne selv om det har vært gjort før. I tillegg er jeg brannvernleder i CCB sitt Industrivern. Her lærer jeg mye selv, og synes også det er kjekt å få være med å lære opp andre, sier Gisle som ikke sparer på et godt smil. Mona Stordal begynte som innleid fra vikarbyrå i resepsjonen til CCB i Men det ble raskt registrert at Mona hadde stor arbeidskapasitet og etterhvert kom Erling Skoge med diverse oppgaver knyttet til riggprosjekter som punching av timelister og mindre tilbud til kunder. I 1998 ble hun ansatt. Siden da har hun vært innom administrasjonen, teknisk, subsea, logistikk og regnskap. Fra januar 2010 fikk hun ny tittel som Administrasjonskoordinator på, men pga hektisk aktivitet og utleid personell fra avdelingen, har hun fortsatt i prosjektkontroller rollen også i år. Hun har full oversikt over kostnader og inntekter i forbindelse med prosjektene. på basen Mona? - I forhold til HMS så prøver jeg å holde et godt humør, i en ellers stressende og hektisk hverdag som vi til tider har på avdelingen vår, og håper at dette kan smitte over på mine arbeidskolleger. Det er et veldig godt miljø i avdelingen, noe som er viktig når man jobber så tett. Vi kan til tider oppleve hverandre som en liten familie, smiler Mona. I 2009 kom Arvid Haakonsen til CCB. Bak seg hadde han 13 års kompetanse fra logistikkdisiplinen. Denne erfaringen kommer godt med når dagene er hektiske på og de mange prosjektene skal koordineres effektivt. I tillegg har han vært kalibreringstekniker på Teknologisk Institutt i seks år og den siste erfaringen han gjorde før CCB ble ny arbeidsplass var å selge dynamitt. I dag er han MA-koordinator på og skaffer til veie alt nødvendig utstyr som kundene har behov for. Det innebærer også koordinering av personell når biler og rigger skal lastes og losses. på basen Arvid? - Som verneombud på -avdelingen er det naturlig at jeg har et bevisst forhold til HMS. Jeg opplever at vår HMS-policy her på CCB står i klartekst. Det handler om å fokusere på budskapet hver dag, noe jeg gjerne vil bidra til. Sammen med kollegaene mine merker jeg at vi smitter hverandre positivt i arbeidet. Jeg synes også at Erfaringsoverføringene fra HMS-leder Pål er veldig positive. Disse hjelper oss med påminnelsen om hvor viktig dette arbeidet er, sier Arvid som trives godt på CCB sammen med sine gode kollegaer. 4 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 5

4 Thomas Hermansen overvåker laser-scanning av Merlin kobling. Bildet viser verkstedet med trykktesting cellen til høyre. Det kan testes utstyr med opp til 40 meters lengde. Bunkring av LNG kontrolleres av Geir Eide på Miljøservice Teknisk på CCB går nye veier Teknisk avdeling på CCB er involvert i et bredt spekter av aktiviteter som fordrer strenge kvalitetskrav. De tilbyr tjenester innen områder man forventer er tilrettelagt på en base eller i et havnemiljø. Strengere krav til kvalitet utfordrer avdelingens stab til å satse både på kompetanse, spesialisering og god anleggs tilrettelegging. - For 2 år siden flyttet avdelingen for verkstedstjenester inn i et 1800 m2 nytt bygg like etter innkjørselen på basen. Oppgraderingene gjør oss mer effektive i produksjon samt at vi kan gjennomføre arbeidet på en mye mer betryggende måte mht HMS. Vi rendyrker våre verkstedsoperasjoner og øker kapasiteten, sier Teknisk sjef Jan Arild Alvheim. Verkstedet inneholder en trykktestingscelle, laget for langt utstyr. Det kan testes utstyr med opptil 36 meters lengde. Anlegget har eget kontrollrom og CCTV overvåkning. Avdelingen utfører også service arbeid på Work Over Risere (WOR) som transittservice, mob- og demobilisering, trykktesting, lagring og resertifisering. Siste nytt er installeringen av en laser skanner. Med digitalt analyse verktøy kan avdelingen nå utføre 3-D toleransemålinger på koblinger. I tillegg gjøres det trykktesting av lasteslanger for Statoil samt annet generelt vedlikehold- og preserveringsarbeid for basens leietakere. - Om få måneder står nok et bygg ferdig for avdelingen. Her sam les personell som bl.a. ivaretar bunkring og høytrykksaktiviteter. 6 BASENYTT Avdelingen disponerer innendørs arealer på mer enn 5000 m². Det meste er spesiallaget for aktivitetene som for eksempel inspek sjonshall, lagerhaller, rengjøringshaller og omtappingsstasjoner, sier Alvheim. Nytt mottak for farlig avfall er etablert etter de strengeste miljøkrav. Innendørs lagring uten avrenning til miljø, samt tankanlegg for bulk er etablert. Mottaket har utstyr og kapasitet til å motta de aller fleste varianter av avfallsgrupper, og håndterer volumer fra 1 kg til flere hundre tonn. - Avdelingen lagerfører og utleverer kjemikalier for en rekke større kunder der Statoil Norge er den største. Både stykkgods lager og tank anlegg inngår i porteføljen. Det jobbes med en tilrettelegging av større tankkapasitet, samt sikring av bulk kjemikalier. Kjemikaliehåndtering er et av våre satsingsområder der vi ser nødvendigheten av tilrettelagt anlegg og kunnskap på utførende personell, sier Alvheim som i dag har 35 fast ansatte på Teknisk avdeling. Tjenesteområder: Bunkring av diesel, LNG og vann Håndtering av våt- og tørrbulk produkter Lagerhold og omtapping av kjemikalier Avfallsmottak Fjerning av lavradioaktive belegg, klassifisering og lagring Høytrykksrengjøring, 100 til 2000 bar Eget spesialverksted for subsea utstyr Lagerhold, mobilisering, trykktesting, resertifisering og preservering Ny lærlingeordning på Teknisk Service I august startet Teknisk Service opp med ny lærlingeordning på avdelingen. I tråd med bedriftens satsning på subseafeltet kan lærlinger nå få en toårig utdanning som påbygg fra videregående, og avslutte med fagbrev som Industrimontør. Sven Andre Straume ved Teknisk Service er ansvarlig for lærlingeordningen, og han betegner dette som en strategisk og viktig satsning fra bedriftens side. - Det er viktig å rekruttere for å få arbeidskraft fremover. Økt kompetanse gir muligheter til utvidet samarbeid med bedrifter innenfor subseaområdet. Selv om opplæringen i hovedsak foregår hos oss, har vi fått opprettet utplasseringsordninger med nøkkelbedrifter på basen, sier Straume til Basenytt. Første lærling ut er 18 år gamle Silje Stakseng Tveiten fra Tørvikbygd i Kvam kommune. Her gikk hun det første videregående året på elektro og andre året på elektromekanisk. I den forbindelse hadde hun en seks ukers utplassering ved CCB. Dette ga mersmak både for Silje og bedriften. - Vi var svært godt fornøyd med Silje, og det er kjekt å ha henne i opplæring. Hun har pågangsmot og står på, sier Sven Andre Straume. Selv sier Silje at søknadsvalget var lett siden hun likte seg så godt i CCB-miljøet. - Når anbefalingen fra Teknisk Service kom om å søke var jeg sikker. Jeg liker både arbeidet og folkene her, og jeg er blitt veldig godt mottatt. Det er også interessant for meg å prøve nye fagområder. Subseafeltet og utdanning som Industrimontør har fremtid i seg, så dette er et yrke jeg har lyst til å satse på enten det blir her eller et annet sted når fagbrevet er tatt, sier Silje. Silje arbeider i skiftordning både sent og tidlig. Arbeidsdagen består blant annet i å være med på trykktesting, dimensjonsmålinger av risere og smø- ring og skifting av pakninger. Hun har en læreplan som følges og her skal hun gjennomgå fire moduler i løpet av lærlingetiden. Dette er: 1. Montering og testing 2. Verktøy og måleutstyr 3. Produktkontroll og dokumentasjon 4. Helse, miljø og sikkerhet og andre felles mål. God skyssordning fra kollegaer på avdelingen sørger for at hun kommer seg frem og tilbake mellom jobb og huset hun leier sammen med tre andre venninner Lærling Silje Stakseng Tveiten konsentrerer seg nøye under ledelse av Sven Andre Straume på Sotra. Silje kommer godt overens med guttaboys, men synes det hadde vært bra om flere jenter satset på de tradisjonelt mannsbesatte fagene. - Jeg tror vi jenter tilnærmer oss disse fagene på en litt annen måte enn gutter. Selv om vi kanskje er litt forsiktige, så handler vi, og vi tar ansvar, sier Silje Stakseng Tveiten til slutt og kaster et raskt tankefullt blikk opp på en plakat som henger på veggen. Der står det, en av CCBs tre kjerneverdier. BASENYTT 7

5 Juletreets kvantesprang FMC Ågotnes nye sjef Trygve Arnesen Den nye sjefen på FMC Ågotnes, Trygve Arnesen, holder styr på 1100 ansatte hvor av mange arbeider internasjo nalt. Men, han blir mest å se på hoved kontoret på CCB sammen med 400 av dem. Herfra skal han lede etter markedet for FMC inn i en ny tid. Han er overbevist om at det store subseakvantespranget blir å unngå loopen opp til alt prosessutsyret på plattformene. Fremtidens olje og gass skal sendes til land direkte fra havbunnen, og FMC tar sikte på å være i frontposisjon både som teknologi- og servicebedrift. Trygve Arnesen har vært fire måneder i jobben når Basenytt treffer ham i starten på desember. Med bakgrunn som sivil ingeniør og 30 års erfaring innenfor olje og gass har han vært vitne til en formidabel ut vikling innenfor teknologifeltet, særlig på subsea. 10 av disse årene har han vært administrerende direktør i bedrifter som Prosafe Drilling as, Pro safe Offshore Ltd, Ocean Rig ASA og Norwind as. Stort vekstpotensiale - FMC som bedrift har utviklet seg enormt i løpet av de siste 10 årene og folkene våre her på Ågotnes har gjort en kjempejobb, sier Arnesen. - Men vekstpotensialet for FMC er fortsatt meget stort. I løpet av 2011 skal vi derfor ansette mellom ingeniører, og i tillegg skal 100 personer inn som teknisk personell offshore, sier Arnesen. Personellvekst skaper også behov for fasilitetsutvidelser. Plassen nede på basen begynner å bli sprengt på tross av at utvidelser ble gjort i FMC har derfor nylig kjøpt et bygg i området fra GE for å få mer verksted, lager og kontorplass. FMC sitt tjenestespekter innen ettermarkedet kan kort skisseres i tre hovedområder: Installering, vedlikehold og modifisering av subseautstyr. Når det gjelder vedlikeholdssiden så dreier dette seg også om vedlikehold av oljebrønner. Her har FMC et samarbeid med Island Offshore og Aker Well Service som inkluderer tre spesialbåter som kan gå direkte inn i brønnene for å utføre vedlikeholdsoperasjoner. Flere av de store oljeselskapene er i porteføljen og bedriften utfører mesteparten av vedlikeholdsarbeidet på de to verkstedene på CCB-basen, i Kristiansund, Stavanger, Aberdeen og St. Johns. Det betyr både finarbeid og tungt mekanisk arbeid. Juletreets kvantesprang Med det velkjente ordet juletre har subseaaktørene laget sin egen finurlige definisjon. De er gule og befinner seg langt nede på havbunnen, utgjør en sammensatt høyteknologisk subseabrønn og kan stå alene eller være flere samlet i clustere. Fra brønnhodene produseres olje og gass gjennom disse såkalte juletrærne opp til overflaten til prosesseseringsanleggene på plattformene for så å videresendes inn til forskjellige landanlegg. Et juletre kan veie mellom tonn, mens en sammensatt park kan veie opp under 500 tonn. Men, subseajuletreet går nye tider i møte. I fremtiden skal det ikke lenger sende oljen og gassen opp til plattformen i en loop og videre til land, men spare omveien og sende de edle varene fra havbunnen i direkte linje til land. Teknologutviklingen for å klare dette er allerede i gang, og FMC skal ligge i front forteller Arnesen til Basenytt. Med seg på konkurrentlisten har de GE, Cameron og Aker Subsea. Vi må vite hvor vi skal Trygve Arnesen er opptatt av menneskelige relasjoner og ønsker å legge vekt på en lederstil som inkluderer og motiverer de ansatte til godt teamarbeid. Jeg er opptatt av at vi som kollegaer behandler hverandre med respekt enten vi er enige med hverandre eller uenige. Vi må bygge hverandre opp slik at vi fungerer som team. For meg som leder er det avgjørende å ha gode team rundt meg. I tillegg mener jeg at det må være en sammenheng mellom strategi og personlige mål. Vi må rett og slett vite hvor vi skal, sier Arnesen som tydeligvis har satt seg et klart mål for øye: å ønske flere dyktige medarbeidere velkommen inn til verdens største aktør innenfor subseaindustrien her på Ågotnes. Foto: Bitrmap/Yellow v/inge Sigvaldsen Vi må bygge hverandre opp slik at vi fungerer som team 8 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 9

6 Ny havn kan legges til Ågotnes Hordaland Fylkeskommune har bedt CCB skissere opp et mulighetsstudie av Ågotnes som aktuell lokasjon for en fremtidig havn. Forslaget sammenfaller med Fjell kommunes interesser. God plass til ny havn på Ågotnes Det ligger i CCBs strategi å posisjonere seg for konvensjonell havneaktivitet. I tråd med en forventet reduksjon av forsynings-aktiviteten på lang sikt ønsker bedriften å sikre en fortsatt utnyttelse av kapasitet og infrastruktur. I et mulighetsstudie sendt til Hordaland Fylkeskommune stiller CCB seg positiv til et offentlig/privat samarbeid både i forhold til eierskap og drift av en fremtidig havn på Ågotnes. Hovedelementer i et mulighetsstudie Det anbefales at den nye veitrasé, riksvei 561 mot Øygarden, tar av fra eksisterende trasé litt lenger nord, for deretter å legges i tunnel under Hamrehaugane/Bleivasstoppen. Etter tunnelutløp ved sørenden av Bleivatnet, føres veien videre på vestsiden av Bleivatnet. Dette medfører at man kan unngå å sanere nylig oppført infrastruktur som skole og idrettsanlegg. Det anbefales videre at ny veitrasé til Barneshaugen og Vindenes føres lenger nord.en ny tilførselsvei til Barneshaugen og Vindenes vil åpne for at den eksisterende trasé for Bleivassvegen kan omreguleres til industriformål, og med det åpne for transport av kjøretøy som ikke er godkjent for ordinær veitrafikk. Dette vil gi den konsekvens at den resterende del av industriområdet på Ågotnes i langt større grad kan inngå som nærings- og industriareal for havneanlegget, heter det i mulighetsstudiet fra CCB. Ny adkomstvei til CCB er identisk med det som er lagt til grunn i utkast til ny kommunedelplan for Ågotnes. Det er også skissert ny kaifront på 820 meter i tråd med godkjent reguleringsplan i Fjell kommune. Her foreslås en ny ro-ro rampe. Fra før har CCB en ro-ro rampe i Tranevågen. dobbel kapasitet vil gi effektivitet og høy kapasitet. Forslaget fra CCB tar utgangspunkt i at cruisetrafikk, utenlandsferger og hurtigtrafikk opprettholdes fra Bergen indre havn. Foto: Olav Hauge Foto: Olav Hauge Det aktuelle området i mulighetsstudien fra CCB til HFK. 1 0 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 1

7 CCB fikk HMS-pris Tidligere i år inviterte Oljeindustriens landsforening (OLF) alle aktører i bransjen til krafttak mot fallende gjenstander. Fallende gjenstander har vært en stor utfordring i hele industrien, og har resultert i en rekke alvorlige hendelser og nestenulykker i årenes løp. CCBs leietakere Desember 2010 HMS-leder Pål Samuelsson og hovedverneombud Bengt Vågenes OLF sendte der for ut et spørreskjema til alle instal la sjoner, rederier, baser og andre med virkende der alle ble opp fordret til å komme med sine beste forslag i be kjempelsen av løse gjenstander som hyppig ramler ned. CCB HMS tok utfordringen og involverte vernetjenesten i arbeidet med å foreslå konstruktive tiltak. CCB ble som eneste landanlegg kronet med en utmerkelse for en grundig og god besvarelse av OLFs prosjektkomité. Fire andre aktører, alle offshoreinnretninger, fikk også priser for sine besvarelser. Dette var plattformene Snorre A og B, riggen Bred ford Dolphin og Odfjell Driling. Sammen med de andre prisvinnerne ble CCB invitert til Industriseminaret i Stavanger 5. november for å motta utmerkelsen. CCBs hovedverneombud Bengt Vågenes og HMS-leder Pål Samuelsson representerte bedriften. Prisen, en innrammet utmerkelse fra OLF, kan tas nærmere i øyesyn ved utstillingen av fallende gjenstander i CCBs kantine. Basenyttredaksjonen gratulerer! Link til OLFs prosjektledelses begrunnelse: erfaringsoverfoering/begrunnelse-for-prisutdeling-fallendegjenstander-5-november-2010-article html AGR EmiTeam A/S Aibel AS Aker Offshore Partner AS Aker Subsea AS B Holme Transportforretning AS Bergen Agent AS BJ Services AS Bjørge AS/NCT Cabot Specialty Fluids North Sea Chemco AS Delta Systems AS Dolphin AS ESS Offshore AS Eurobom BV Expro Group Norway Ferguson Norge AS FMC Kongsberg Subsea AS Franzefoss Gjenvinning Gasnor AS Grieg Logistics KS Halliburton AS Helse, miljø og sikkerhetsgruppen Holmedals Kantineservice AS I.O.S. Tubular Management AS IOS Offshore AS JDR Cables Systems AS Kystverkets Beredskapsavdeling Manpower/Techpower MI Swaco Norge AS NCE Subsea Bring Logistics AS Norcem AS Posten Norge BA Prosafe Offshore QuipBrokers International AS Safe service LTD Sar AS Schlumberger Norge AS Siemens Installasjon AS Sotra Brannvern Stangeland Kran AS StatoilHydro ASA Statoil Norge AS Swire Oilfield Services AS Teknologisk Institutt AS Telenor Eiendom Holding AS Telenor Mobil AS Toma AS Transocean Offshore LTD Trond Lossius Tuboscope Norge AS Viking Moorings Norge AS Water Weights Scandinavia AS Ågotnes Fysioterapi Sartor Offshore - ny leietaker på CCB 1. november 2010 fikk Coast Center Base en ny og spennende leietaker. For første gang kan Ågotnesbasen skilte med å huse et rederi. Hovedledelsen til Sartor Offshore er flyttet inn i toppetasjen i CCBs nye lokaler, FORUM K2. Litt over 20 ansatte utgjør ledelse og nøkkelpersoner innenfor HMS, operasjon, teknisk, økonomi og personal. - Vi er et Sotraselskap, og vi vil være på denne siden av broen, sier en smilende adm.dir. Roy Wareberg til Basenytt. Vi opplever at det er et godt bedriftsmiljø på Sotra. Det vil vi naturlig nok delta i og være en del av. Sartor Offshore har tre forretningsområder. De har satset på eierskap, management og drift av båter. I dag driver selskapet 25 skip, har eierskap i 19 av dem hvor av 15 er multi funksjonelle kombi nasjons båter. Båtene frakter gods til rigger, er beredskapsfartøy og går både i Nordsjøen, Østersjøen og i Middelhavet. Hovedkundene er Statoil, Shell, Total og Nexens forteller Wareberg, som tror at etableringen på basen vil gi ringvirkninger for både CCB og andre selskaper som befinner seg på Ågotnes på sikt. HMSK- leder, Frode Glesnes, holdt nylig et innlegg om Sartor s fokusering på HMS. Frode diskuterte forskjellen mellom shipping og andre næringer, og fortalte om det sterke fokuset på revisjoner innenfor bransjen. Basenytt ønsker Sartor Offshore velkommen til CCB-basen! Foto: Sartor Offshore Foto: Sartor Offshore 1 2 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 3

8 Kjerneverdier på CCB CCB Årsfest 2010 Takk for at du gjør våre kjerneverdier på CCB til dine verdier! Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig forplikter hver og en av oss til å tenke enda mer på risiko og risikostyring. Ordlyden fullt forsvarlig er hentet fra dagens krav i Arbeidsmiljøloven. I tillegg bringes elementet ytre miljø inn i form av ordet omgivelser. Samfunnsforvent ninger i form av lovkrav er strenge og høyst aktuelle. Omgivelser gir også rom for andre assosiasjoner som f. eks. kunder, samarbeidspanere, naboer, lokal sam funn og kommune. Alle er aktører som vi ønsker å ta hensyn til under utførelsen av vår drift. Deres oppfatning av oss er også grunnleggende for å opprettholde et godt omdømme. Årsfesten ble avholdt 20. november på Hotel Terminus med god oppslutning av festkledde CCB-ansatte med følge. SlikMed får vi gjennomført jobbenblanding med en god Mennesket er vår viktigste ressurs. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, taler, overvåre kunder og lokalsamfunnet til gode. av rekkelser og underholdning, ble ansatte ved 36 år gamle CCB hedret for flott innsats og gode resultater gjennom året som gikk. Adm.dir. Kurt R. Andreassen ga forsamlingen god rett til å kunne feire da han presenterte bedriftens resultat som det nest beste i historien så langt. Til stede var også jubilantene Helga Sanden Kallestad, Dagfinn Tellnes, Frode Algrøy, Steinar Hansen og Aslaug Gjøen, Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig Slik får vi gjennomført jobben med Mennesket er vår viktigste ressurs. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Slik får vi gjennomført jobben med Begiveheten ble selvsagt feiret som seg hør og bør. viser vår evne til å anvende vår kompetanse og alltid finne de beste løsninger. De tallrike prosjektene som har blitt gjennomført på CCB er eksempler på hva en handlekraftig organisasjon kan få til. Det er CCB sitt mål at vi skal videreutvikle vår merkevare som består av følgende verdier og egenvi skal styre risiko. skaper; vi er fleksible, tilpasser oss kunder og omgivårt arbeidsmiljø det skal være velser og gjennomfører somfullt er forsvarlig besluttet. Basesjef på Ågotnes, Audun Gunnarsen, klipper snoren for det nye operasjonsrommet. Nytt operasjonsrom åpnet på Statoil Statoil på CCB-basen har åpnet sitt nye operasjonsrom, eller kommandosentral, som basesjefen Audun Gunnarsen også kaller det. Snoren ble høytidelig klippet av basesjef Audun Gunnarsen på Ågotnes nylig. Nytt operasjonsrom er nå tatt i bruk for å samle alle Statoils aktiviteter på kaiområdet. Kameraovervåking og det ypperste av ny teknologi sørger for en helt ny hverdag med totaloversikt av logistikken fra et sentralt punkt i et nytt operasjonsrom, også omtalt som kommandosentralen. - Alle vi samarbeider med skal i løpet av de første 2-3 månedene fremover bli kjent med nye arbeidsrutiner. Vi regner med å få god effektivitet utvi skal avstyre dette og vil gjerne risiko. drive med erfaringsoverføring til de andre Vårt arbeidsmiljø skal værestatoil-basene, fullt forsvarlig den enkelte og våre omgivelser. sier Audun Gunnarsen, som erforsvært fornøyd med den nye utviklingen. I operasjonsrommet tas det imot forespørsler som samordnes slik at alt kommer med på dagens båt. Personene i kommandosentralen styrer alle operasjoner, har kontakt med båtene, kommuniserer med plattformene og operasjonsmiljøene på land. Slik får vi gjennomført jobben med Mennesket er vår viktigste ressurs. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig 14 BASENYTT Slik får vi gjennomført jobben med understreker at menneskene i vår organisasjon er en ressurs for hverandre og dermed for bedriften. For å få utnyttet medarbeidernes ressurser må vi være dyktige på samarbeid og samhandling. Sammensatt danner dette bedriftens fundament verdier til å bygge en kunnskapvåresom sikrer vår virksomhet, og som kommer våre eiere og vårt lokalsamfunn til gode. Mennesket er vår viktigste ressurs. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Kari Brakstad - 26 år i CCBs industrivern Mennesket er vår viktigste ressurs. diplom for mer enn 26 års Kari Brakstad overrekkes Vi bygger kunnskap som kommer CCB, tjeneste i CCBs industrivern. Kari har hatt hovedvåre kunder og lokalsamfunnet til gode. fokus på førstehjelp, og var nestleder sanitet i flere år. Hun har i tillegg jobbet administrativt for industrivernet på bedriften. Hun sluttet 1. feb. i år i Industrivernet, og ble overrakt NSOs diplom for lang og tro tjeneste på industrivernsamling fredag 12. november av industrivernleder Leiv Prestegård. Foto: Sven Ingvald Gjøen BASENYTT 15

9 RETURADRESSE: Coast Center Base AS Pb Kystbasen Ågotnes Styret Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem 1: Varamedlem 2: Bedriftens representant: Mona Stordal Anneli Mero (permisjon) Bjørn Austrheim Stig Gjerstad Leif-Petter Jørgensen Kari Brakstad Hilborg Vindenes Dersom du har idèer/forslag til andre tiltak/aktiviteter som kan utføres gjennom interesseklubben, ta gjerne kontakt med en av representantene i styret. Er du ansatt i CCB og ikke medlem? Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller direkte med et av styremedlemmene så ordner vi resten. Medlemsskapet koster kr 100,- per år. I n t e r e s s e k l u b ben C C B Kort om interesseklubben Fjellbase: Bedriftens hytte gjennom mange år, med en ypperlig beliggenhet, i vintersesongen, midt i Furedalen. Ski-in og ski-out muligheter midt i løypen! Det er 2 soverom samt romslig hems med flere sengeplasser (passer for ca 10 personer), badstu og 2 toalett. Ny Fjellbase: Bedriften har kjøpt hyttetomt i Bavallen på Voss. Dessverre har det vært store forsinkelser ifra utbyggers side, med tanke på byggestart. Ny byggestart vil derfor være sommeren Vi vil dermed beholde Fjellbase, inntil ny hytte er ferdig oppført. Hytten i Ljones: Dagens leieavtale har utløp Denne avtalen er sagt opp, og vi søker etter ny hytte som erstatning for denne. Flere ulike alternativer vurderes, og Interesseklubben vil komme tilbake med ytterligere informasjon så snart dette foreligger. Golfmedlemsskap: Interesseklubben har 5 spillerettigheter, for medlemmer, i Sotra Golfklubb på Kolltveit. Sponser kr 500,- for medlemmer som ønsker å ta grønt kort. Partoutkort til Brann Stadion: 8 stk. trekning før hver kamp. Nytt av året er at vi har byttet ut de 4 minst barnevennlige plassene på Frydenbø (felt D) og erstattet disse med 4 stk. på Gamletribunen (felt G). Før neste sesong, vil man prøve å samle alle 8 billettene ved siden av hverandre. Treningssenter: Ved innmelding i treningssentrene Sprek og Blid sponses man med kr 25,- per trening, inntil 10 ganger per måned. I tillegg får Interesseklubbens medlemmer kr 50,- i rabatt på månedlig avdrag. Kinobilletter: Firmabilletter til kino selges i resepsjonen, kr 75,- per stk. Blåtur: I stedet for sommerfest ble det i år arrangert Blåtur til Marholmen Brygge på Askøy. Tross hektiske tider på CCB, ble det allikevel god oppslutning og et festlig lag. Diverse sponsede arrangement: Medlemmer kan søke om å få dekket inntil kr 500,- årlig for deltagelse i friidrett (løp etc.). Det kan også søkes om støtte til å dekke diverse kontingenter ifm bedriftslag og cuper. Ut over dette vil Interesseklubben selvfølgelig prøve å organisere flere sosiale happenings utover året. Hilsen Interesseklubben som ønsker alle en riktig god jul! Ny grafisk profil N Y T T F R A P E R S O N A L K O N T O R E T JUBILEUM 35-års jubileum: Sven I. Gjøen Harald Larsen 30-års jubileum: Helga Sanden Kallestad 25-års jubileum: Aslaug Gjøen, Dagfinn Tellnes Steinar Hansen, Frode Algrøy, Kurt Vågenes GEBURSDAGER 60 år: Hilborg Vindenes Dagfinn Loftesnes NYE MEDARBEIDERE Følgende nye medarbeidere er fast ansatt i CCB første halvår 2010: Dag Rune Torsvik Håland Teknisk avdeling, Miljøservice Terje Kvam Teknisk avdeling, Miljøservice Pr. 1. desember 2010 var det 162 fast ansatte i CCB. Vi ønsker våre nye medarbeidere velkommen i CCB! - Gråtoner i logoen? Nå når fargeprinteren endelig virker? -Jeg tror han venter på tips. La meg si det slik: Den dagen det lastes grønne elefanter Dette er ikke Hamburger grillen, vet du! på kaien her skal jeg erstatte den grønne logoen! 50 år: Kari Tveito Joel Landro Vi gratulerer alle! 1 6 B A S E N Y T T

Nytt selskap etablert. BLÅSER i riktig retning. RETURN to sender. HMS med fokus på vårt aller beste! MINNEORD Lars O. Lie.

Nytt selskap etablert. BLÅSER i riktig retning. RETURN to sender. HMS med fokus på vårt aller beste! MINNEORD Lars O. Lie. Coast Center Base NR 1 - Årgang 18 JUNI 2010 BLÅSER i riktig retning 6 RETURN to sender 8 MINNEORD Lars O. Lie 10 12 HMS med fokus på vårt aller beste! Nytt selskap etablert CCB Kollsnes AS 7 I N N H O

Detaljer

Store investeringer for et fremtidig CCB

Store investeringer for et fremtidig CCB NR 2 - ÅRGANG 19 DESEMBER 2011 Store investeringer for et fremtidig CCB CCB nærmer seg 40 år og ruster seg for fremtiden 4 Per Kotte samlet over 800 til HMS-Event 12 Møt ordfører Eli Berland 14 I N N H

Detaljer

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser.

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser. Coast Center Base NR 2 - Årgang 17 DESEMBER 2009 CCB TILRETTELEGGER FOR FREMTIDEN 3 6 SATSER på kompetanse SATSER på vindkraft Sikkerhetsbevisst Handlekraftig Lagspiller Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger

Detaljer

Positiv utvikling står i kø!

Positiv utvikling står i kø! NR 1 - ÅRgaNg 21 JUNI 2013 Positiv utvikling står i kø! 4Vil slå ut bilkø med TKM planlagt båtrute til CCB 8 12 2013 ÅNP utvikler for tredje år Hamretomten for på rad nye kundebehov I N N H O L D Side

Detaljer

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement NR 1 - ÅRgaNg 20 JUNI 2012 Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement 3Knut Idar Møt Haugland er ny basesjef for Statoil 4 8 CCB sitt Jon Stangeland Varemottak - ny konsernsjef i NorSea

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang Startet sitt livs løp Side 4-5 Lyd i stein Side 16-17 Paradis på Orstad Side 20-21 Risa Rock: Pangstart for Jøssang kraftverk Side

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier SUB n Et magasin utgitt av Oceaneering AS Desember 2009 Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier Tøffere tider...med muligheter OAS kjerneverdier Aktiv til jobb side 2 side 10 side 15 Tøffere

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang on site Nr. 6 Juli 2009 2. årgang God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Redaksjonen vil takke for alle tips og innlegg

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 NYTT NO. 103 MARS 2013 Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 PUKKVERK NO. 103 MARS 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon 7 Marked

Detaljer

Fotoreportasje: Søstrene Linda og Monica jobber som asfaltleggere i Peab

Fotoreportasje: Søstrene Linda og Monica jobber som asfaltleggere i Peab Peabnytt Nr. 2 Juni 2012 Hovedtema Rekruttering Reportasje Anlegg på rett spor Portrettet Synnøve Helland Ovesen Fotoreportasje: Søstrene Linda og Monica jobber som asfaltleggere i Peab Redaksjonen Nettverksrekruttering

Detaljer

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang.

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang. on site Nr. 16 Desember 2012 5. årgang Våre prosjekter i Haugesund. Les mer side 10. Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY s5 Engineering og plan s 18 Lærlingen og lærer n s6 God jul og godt nytt år! 1 Takk

Detaljer

Fabricom Nytt. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. www.fabricom.no L Fabricom Nytt Vinter 2011 www.fabricom.no FABRICOM FORWARD 2012 Fabricom Nytt vinter 2011 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [5] Vekst i Trondheim [6] Synergi - Hva og Hvorfor? Nytt

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

Nr.90 NOVEMBER. -nytt

Nr.90 NOVEMBER. -nytt Nr.90 NOVEMBER 2008 -nytt TS-NYTT Nr. 90 November 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidun Osgjelten Layout: Allservice Trykk: BS Offset Stavanger 3minutt med sjefen Me går vinteren i møte

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009 Relasjon e Mye har endret seg i selskapet de siste månedene. Det oppleves fjernt å tenke på at vi for bare ett år siden sa at rekruttering var en av våre største utfordringer.

Detaljer

info Vær i forkant av miljøkravene Tema miljø: Einar Håndlykken i Zero: Cramo leverer Moduler for fremtiden Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen

info Vær i forkant av miljøkravene Tema miljø: Einar Håndlykken i Zero: Cramo leverer Moduler for fremtiden Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2012 Einar Håndlykken i Zero: Fremtiden er plusshus Cramo leverer Moduler for fremtiden Tema miljø: Vær i forkant av miljøkravene Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen SMånytt

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Innledning 2 Innledning Stå han av Mens jeg sitter her og skriver denne lederen til årets siste utgave av Relasjon, herjer vinterstormene over landet vårt.

Detaljer