Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. www.hitecvision.com"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 HITECVISION AS - ÅRSBERETNING 2013 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor olje og gass. Selskapet er rådgiver for fire fond med en samlet forvaltningskapital på tre milliarder US dollar, tilsvarende ca. 18 milliarder norske kroner. HitecVision er også indirekte investor i alle fondene. Selskapet har hovedkontor i Stavanger, og har avdelingskontorer i Oslo og Houston. Aktiviteten i HitecVision har også i 2013 vært preget av et høyt nivå både på investeringer og realisasjoner i fondene. Selskapets nyeste fond, HitecVision VI, har i løpet av 2013 investert i åtte nye selskaper slik at fondets portefølje nå teller 12 selskaper. I de eldre fondene IV, V og HVAS er verdiutviklingsplanene for enkelte selskaper kommet så langt at de er modne for realisasjon, og i løpet av 2013 er fire porteføljeselskaper fra disse fondene realisert. Blant de viktigste transaksjonene i 2013 er: Salg av porteføljeselskapet Stream (Fond V) til MRC Global. Salg av porteføljeselskapet Troms Offshore (HVAS) til Tidewater. Realisasjon av investeringsplattformen Technor (Fond IV) gjennom salg av de underliggende selskapene Italsmea og Atex. Realisasjon av investeringsplattformen Valco (Fond IV) gjennom salg av de underliggende selskapene Westad, SNRI og Valco Valve Services. Åtte nye plattforminvesteringer i Fond VI, som beskrevet i det følgende. Organisasjonen utvikles fortsatt, og antall ansatte er i løpet av året økt fra 40 til 47. FONDET HITECVISION VI LP Fondet ble etablert i november 2011, som et Limited Partnership (tilsvarende norsk KS) på Guernsey. Mandatet er å investere i selskaper innen olje- og gass sektoren, i Norge og internasjonalt. Fondet har en forvaltningskapital på USD millioner. HitecVision og selskapets ansatte deltar indirekte i HV VI med en kommitert kapital på USD 46 millioner gjennom HV Capital AS og HV Capital VI AS. Samme selskaper har krav på en andel av fondets overskudd etter at de andre investorene har fått tilbake sin investering med en årlig avkastning på 8%. Fondet er i investeringsfase, der hovedfokus er på nye investeringer. Fondet har så langt gjort 12 investeringer. PORTEFØLJESELSKAPER I HITECVISION VI LP: Spike Exploration Spike Exploration er et uavhengig norsk oljeselskap som fokuserer på leting etter olje og gass på norsk sokkel. Fondet er hovedinvestor i selskapet. Global Maritime Group Global Maritime er globalt selskap med hovedkontor i Norge. Selskapet leverer tjenester innen marin og offshore teknologi, med hovedvekt på marine operasjoner, dynamisk posisjonering, skipssystemer, og design av skip og andre flytende enheter. Fondet er hovedinvestor i selskapet sammen med ledelsen. Axis Offshore Axis Offshore er et joint venture med det danske rederiet J. Lauritzen AS. Selskapet eier og driver flytende boligenheter, såkalte floteller, for bruk i offshorevirksomheten. Selskapet har et flotell i drift i Brasil, og har etter fondets investering iverksatt en plan for å utvide flåten. Momek MOMEK Group er et mekanisk verkstedkonsern, bestående av 3 divisjoner: Vedlikehold og Modifikasjon; Fabrikasjon; og Bygg. Selskapets hovedkontor er i Mo i Rana, og Momek er blant de største verkstedmiljøene i Nord-Norge. Fondet er hovedinvestor i selskapet sammen med ledelsen. Deep Sea Mooring Deep Sea Mooring er blant Norges ledende utleiefirmaer innen forankringsutstyr til HV110049

3 oljevirksomheten, med økende virksomhet også i andre land. Hovedvirksomheten er utleie av ankere og ankerkjetting, oftest i komplette forankringssystemer. Fondet er hovedinvestor i selskapet. Suretank Suretank er verdens ledende produsent av containeriserte transporttanker til bruk i oljeindustrien. Selskapet er basert i Irland, og har salgs- og produksjonsenheter i en rekke andre land. Fondet er hovedinvestor i selskapet. Oyster Petroleum Oyster Petroleum er et nystartet britisk oljeselskap som fokuserer på leting etter olje og gass på britisk sokkel. Fondet er hovedinvestor i selskapet. Offshore Merchant Partners Offshore Merchant Partners er en nyetablert leverandør av tjenester i krysningspunktet mellom oljebransjen og finans- og forvaltningsindustrien. Selskapet har en betydelig egen kapitalbase og vil dermed kunne ta egne posisjoner i de prosjekter det arbeider med. Energy Drilling Energy Drilling er en Singapore-basert boreentreprenør som har spesialisert seg på tender-rigger, dvs mindre boreenheter der selve boreutstyret flyttes over på en fast installasjon for boring, mens tenderriggen ligger inntil som støttefartøy. Energy Drilling har tre slike rigger under bygging. Fondet er hovedinvestor i Energy Drilling. Bridge Energy Bridge er et uavhengig britisk oljeselskap som tidligere var notert på Oslo Børs og AIM. Etter at det ble kjøpt av Fondet er selskapets norske virksomhet overført til Spike Exploration, og Bridge er i ferd med å bli rendyrket mot investeringer i og videreutvikling av modne oljefelt på britisk sokkel. Fondet er hovedinvestor i Bridge Energy. Vryhof Anchors Vryhof Anchors, basert i Nederland, er verdens ledende produsent av avanserte ankere til oljeindustrien til havs. Ankerne brukes typisk av flytende borerigger, produksjonsskip o.l. Fondet er hovedinvestor i Vryhof, sammen med selskapets ledelse. DeepWell DeepWell er et norsk brønnintervensjonsselskap som fokuserer på leveranse av høyteknologiske wireline tjenester og integrerte operasjoner. Selskapet ble etablert i 2004 og har i dag ca 125 ansatte. Fondet er hovedinvestor i DeepWell. FONDET HITECVISION ASSET SOLUTIONS LP Fondet ble etablert i 2010, som et Limited Partnership på Guernsey. Mandatet er å investere i selskaper innen olje- og gasssektoren som eier og driver skip og rigger, i Norge og internasjonalt. Fondet har en forvaltningskapital på USD 420 millioner. HitecVision og selskapets ansatte deltar direkte og indirekte i HVAS med en kommitert kapital på USD 20 millioner, hvorav indirekte kommitering er gjennom HV Capital AS og HV Capital HVAS AS. Disse to selskapene har krav på en andel av fondets overskudd etter at de øvrige investorene har fått tilbake sin investering med en årlig avkastning på 7%. Fondet er lukket for nye direkteinvesteringer. Fondet hadde ved utgangen av året to porteføljeselskaper. Fokus for fondet er på utvikling av disse, og den gjenværende kapital i fondet planlegges brukt til oppfølgingsinvesteringer. PORTEFØLJESELSKAPER I HITECVISION ASSET SOLUTIONS LP: Nåværende investeringer Ocean Installer Ocean Installer er en fullservice leverandør innen subsea installasjonsmarkedet. Selskapet har bygget opp en driftsorganisasjon på over 180 personer. Det har i oppstartsperioden leid inn fartøyskapasitet for sine operasjoner, men vil i 2014 ta levering av et stort nytt spesialfartøy for subsea operasjoner. Fondet er hovedinvestor i Ocean Installer. Atlantica Tender Drilling Atlantica Tender Drilling er en Houstonbasert boreentreprenør som har spesialisert seg på tender-rigger. Atlantica har en deleid rigg i drift i Vest-Afrika, og tre andre, heleide, HV110049

4 rigger under bygging, alle mot lange kontrakter. Fondet er hovedinvestor i Atlantica. Realiserte investeringer Troms Offshore Supply Troms Offshore ble etablert av Fondet i 2010 som et supplyskipsrederi med tonnasje som utelukkende består av store, moderne PSV er. Driftsselskapet Troms Offshore Management med base i Tromsø opererer også en rekke skip for andre eiere. Selskapet ble i 2013 solgt til det amerikanske supplyskipsrederiet Tidewater. FONDET HITECVISION V LP Fondet ble etablert i 2008, som et Limited Partnership på Guernsey. Mandatet er å investere i selskaper innen olje- og gasssektoren, i Norge og internasjonalt. Fondet har en forvaltningskapital på USD 816 millioner. HitecVision og selskapets ansatte deltar indirekte i HV V med en kommitert kapital på USD 16 millioner gjennom HV Capital AS. Samme selskap har krav på en andel av fondets overskudd etter at de andre investorene har fått tilbake sin investering med en årlig avkastning på 8%. Fondet er lukket for nye direkteinvesteringer. Fondet hadde ved utgangen av året seks porteføljeselskaper. Fokus for fondet er på utvikling av disse, og den gjenværende kapital i fondet planlegges brukt til oppfølgingsinvesteringer. PORTEFØLJESELSKAPER I HITECVISION V LP: Nåværende investeringer Axon Energy Products Axon har gjennom oppkjøp bygget seg opp til en mellomstor leverandør innen teknologi for boring og brønnkontroll. Selskapet har sitt operative hovedkontor i Houston i USA, og selskaper i USA, Canada, Norge, UK, Frankrike og Dubai. Fondet er hovedinvestor i Axon. Align Align leverer egenutviklete produkter og systemer til norsk oljevirksomhet. Selskapet leverer produkter og system- og totalløsninger innen pumper, brann- og sikkerhetssystemer. Fondet er en av to hovedeiere i Align. Agility Group Agility Group er et fullservice engineeringog fabrikasjonsselskap for den globale oljeindustrien, med virksomhet på en rekke steder i Norge og i Kina. Konsernet er organisert i to forretningsområder: Projects og Subsea Fabrication, samt et frittstående teknologiselskap, Minox Technology. Fondet er hovedeier i selskapet. Reef Subsea Reef Subsea har gjennom oppkjøp og organisk vekst bygget seg opp til en mellomstor leverandør innen subsea tjenester, med to divisjoner: Dredging & Excavation, og Integrated Operations. Reef Subsea har operative selskaper i UK og Norge. Core Energy Core er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapet fokuserer på investeringer i og videreutvikling av modne oljefelt på norsk sokkel, og hadde ved utgangen av 2013 andeler i de produserende feltene Brage, Snorre og Hyme, samt i Bøyla-feltet, som er under utbygging, og i Snilehorn-funnet. Fondet er hovedinvestor i selskapet. Merrick Systems Merrick er et teknologiselskap med hovedkontor i Houston og salgskontorer i en rekke land. Selskapets hovedprodukt er software og tilhørende konsulenttjenester innen driftsoppfølging og produksjonsrapportering for mindre olje- og gassprodusenter. Fondet er hovedinvestor i Merrick Systems Inc. Realiserte investeringer Spring Energy Norway Spring var et uavhengig norsk oljeselskap, bygget opp av en ledergruppe med lang erfaring fra norsk oljeindustri. Fra starten i 2008 bygget selskapet opp en portefølje av lisenser på norsk sokkel. Selskapet var deltaker i flere oljefunn, og realiserte i 2010 og 2011 betydelige gevinster for fondet gjennom salg av eierandeler i slike funn. Mot slutten av 2012 ble det inngått avtale om salg av selskapet til Tullow Energy, Transaksjonen ble sluttført tidlig i HV110049

5 Tampnet Tampnet driver verdens største oljefokuserte fibernettverk, og leverer bredbåndstjenester til over 90 plattformer på norsk og britisk sokkel. I 2012 ble selskapet solgt til EQT Infrastructure. Naxys Naxys er en spesialisert produsent av hydroakustisk instrumentering til bruk på subsea oljefelt. I 2012 ble selskapet solgt til et selskap i det amerikanske GE konsernet. Stream Stream leverer teknologi og komponenter til norsk oljevirksomhet, i hovedsak gjennom import og sammenstilling, og har også en betydelig servicevirksomhet knyttet til sine produkter. Selskapet leverer produkter og system- og totalløsninger innen ventiler, instrumentering, rør og rørdeler. I 2013 ble selskapet solgt til det amerikanske konsernet MRC Global. FONDET HITECVISION PRIVATE EQUITY IV LP Fondet ble etablert i 2006, som et Limited Partnership på Guernsey. Mandatet er å investere i selskaper innen olje- og gassektoren, i Norge og internasjonalt. Fondet har en forvaltningskapital på USD 300 millioner. HitecVision og selskapets ansatte deltar direkte og indirekte i HVPE IV med en kommitert kapital på USD 12 millioner, hvorav indirekte kommitering er gjennom HV Capital IV AS. Dette selskapet har krav på en andel av fondets overskudd etter at de øvrige investorene har fått tilbake sin investering med en årlig avkastning på 8%. Fondet er lukket for nye direkteinvesteringer. Fondet hadde ved utgangen av året tre porteføljeselskaper. Fokus for fondet er på utvikling av disse, og den gjenværende kapital i fondet planlegges brukt til oppfølgingsinvesteringer. PORTEFØLJESELSKAPER I HITECVISION PRIVATE EQUITY IV LP: Nåværende investeringer Aarbakke Group Aarbakke Group driver utvikling og produksjon av maskinerte spesialkomponenter og utstyr til olje- og gassindustrien i Norge og internasjonalt. Aarbakke utfører komplette prosjekter fra idéfasen gjennom utvikling, anskaffelse, produksjon, montering og testing til levering av sluttprodukt med komplett dokumentasjon. Datterselskapet IOS Tubular Management AS ble solgt i Fondet er en av to likestilte investorer i Aarbakke Group. Subsea Technology Group STG består av selskapene Ross Offshore og Seabox. Ross Offshore tilbyr konsulent- og ingeniørtjenester og prosjektledelse innen boring og brønntjenester, feltutvikling og logistikk. Seabox har utviklet en ny teknologi for undervanns prosessering av vann som skal brukes til injeksjon i petroleumsreservoarer. Fondet er hovedeier i selskapene. Apply Apply er et konsern bestående av en gruppe teknologi- og prosjektselskaper i olje- og gassindustrien. Apply er organisert i tre forretningsområder: Upstream Facilities (engineering og prosjekter), Living Quarters & Helidecks (offshore bolig-moduler og helikopterdekk), og Rig & Modules (kontrollsystemer og elektro til offshore og maritime kunder). Det selvstendige selskapet Apply TB, som er en ledende teknisk byggentreprenør, har samme eierstruktur. Samtlige forretningsområder drives fra Norge; enkelte av dem har også betydelig virksomhet i utlandet. Fondet er en av to likestilte hovedinvestorer i Apply. Realiserte investeringer Noble Denton Noble Denton var et ledende, uavhengig og globalt konsulentselskap innen spesialiserte rådgivningstjenester til offshore-, shippingog forsikringsnæringene. Fondet var en av to hovedinvestorer i Noble Denton. I 2009 ble selskapet solgt til Germanischer Lloyd og er i dag en del av DNV GL. SPG SPG hadde to virksomheter. Vector Technology Group produserer og leverer egenutviklete flenser og rørklemmer til HV110049

6 oljeindustrien, inkludert subsea. Vector har hovedkontor og produksjon i Norge og produksjon i Wales, samt salgskontorer i Norge, Storbritannia, Nederland, Dubai, Malaysia, Australia, Brasil og USA. Handelsselskapet Icarus i Belgia handler i rør og rørdeler, med en mindre egenproduksjon av ventiler. Fondet var største investor i SPG. I 2012 ble Vector solgt til det tyske konsernet Freudenberg, mens Icarus ble solgt til selskapets ledelse. Valco Group Valco Group utviklet og produserte ventiler som bidrar til sikker produksjon, transport og lagring av olje og gass, og var spesialisert innen ventiler for nedkjølt flytende gass. Selskapet hadde produksjonsenheter i Norge og Frankrike. I 2013 ble den norske virksomheten solgt til det østerrikske Klingerkonsernet, mens virksomheten i Frankrike ble solgt til det franske investeringsselskapet Argos Soditic. Technor EX Technor utviklet og produserte elektroniske og elektromekaniske produkter til bruk i eksplosjonsfarlige områder, og hadde sine hovedselskaper i Frankrike og Italia. I 2013 ble virksomheten i Italia solgt til franske Marechal, mens virksomheten i Frankrike ble solgt til det norske selskapet Ex-Tech AS. Subsea Technology Group (delvis realisert) STG er delvis realisert som følge av salget av selskapene Bennex og Poseidon Group i Selskapene ble solgt til tyske Siemens. Apply (delvis realisert) Apply er delvis realisert som følge av salget av subsea-virksomheten Apply Nemo til Kongsberg Group i REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet. Regnskapspresentasjon Resultat Konsernets driftsinntekter for 2013 var NOK 258,7 millioner og selskapets driftsinntekter NOK 74,4 millioner. For en nærmere spesifikasjon av selskapets driftsinntekter henvises til regnskapets note 2. Konsernets resultat før skatt var NOK 105,3 millioner, og årets resultat ble NOK 98,2 millioner. Kapitalforhold HitecVisions finansielle stilling er god. Konsernets totalbalanse pr var NOK 218,9 millioner, hvorav NOK 162,4 millioner var egenkapital. Selskapets totalbalanse var NOK 157,9 millioner, hvorav NOK 96,0 millioner var egenkapital. Selskapets rentebærende gjeld var pr NOK 18.0 millioner. Opplysninger om finansiell risiko Verdien av selskapets aksjer og andeler i private equity fond påvirkes direkte av verdien av fondenes investeringsporteføljer. Disse influeres av endringer i finansiell markedsrisiko, primært relatert til utvikling i oljepris, utvikling i valutakurs og endringer i rentenivået. Selskapet har et bevisst forhold til utviklingen i sentrale markedsparametre med sikte på å realisere merverdier for fondenes investorer, inkludert selskapet selv, på de gunstigst mulige tidspunkt. Selskapet fokuserer sine investeringer i oljesektoren, og markedsrisiko reduseres i en viss grad ved spredning i porteføljene innen sektoren. Selskapets eksponering overfor kredittrisiko og likviditetsrisiko vurderes tilfredsstillende ivaretatt. AKSJONÆRFORHOLD Pr hadde HitecVision 180 registrerte aksjonærer. Selskapet er notert på A-listen til Norges fondsmeglerforbunds NOTC-liste (Norwegian Over The Counter market). ORGANISASJON OG MILJØ HitecVision har sitt hovedkontor i Stavanger. Konsernet hadde ved årsskiftet 47 medarbeidere, alle i datterselskapet HitecVision Advisory AS. HV110049

7

8 HitecVision AS Resultatregnskap HitecVision AS Konsern DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Salgsinntekt Andre driftsinntekter Inntekter på investering i tilknyttet selskap Sum driftsinntekter Kjøp av tjenester med mer Lønn og andre personalkostnader Ordinær avskrivning Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til/fra annen egenkapital Foreslått utbytte Sum overføringer

9 HitecVision AS Balanse pr HitecVision AS Konsern EIENDELER NOTE Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler 0 0 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Investering i tilknyttet selskap Langsiktige fordringer Lån til aksjonær Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 0 0 Kundefordringer Andre fordringer Konsernfordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10

11 HitecVision AS Kontantstrømoppstilling HitecVision AS Konsern LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN: Tilført fra årets virksomhet *) /- Endring i debitorer /- Endring i leverandørgjeld /- Endring tidsavgrensede poster /- Arbeidskapital avgang datterselskaper A = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER: 0 0 +/- Investert i varige driftsmidler /- Utdelinger fra tilknyttet selskap /- Endring i investeringer tilknyttet selskap /- Endring i andre investeringer B = Netto likviditetsendringer fra investeringer LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING: /- Endring av gjeld (kortsiktig og langsiktig) /- Endring i konsernmellomværende Kapitalforhøyelse/emisjonskostnader Utbytte C = Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning = Likviditetsbeholdning pr *) Dette tallet fremkommer slik: Årets overskudd Ordinære avskrivninger /- Nedskrivning finansielle anleggsmidler /- Resultatandel Tilknyttet Selskap /- Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel = Tilført fra årets virksomhet

12 HitecVision AS Noter til regnskapet 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Alle beløp i tabeller er vist i NOK Aksjer og andeler i datterselskap Datterselskap konsolideres i den grad investeringen har vesentlig betydning for vurdering av konsernets stilling og resultat. I selskapsregnskapet regnskapsføres aksjer og andeler i datterselskap til kostpris. Følgende selskaper er konsolidert i konsernregnskapet, HitecVision Advisory AS og HitecVision Private Equity Inc. Investeringer Aksjer klassifisert som anleggsmidler vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi ved verdifall som skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående. I konsernregnskapet blir tilknyttede selskap vurdert etter egenkapitalmetoden. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskapsinformasjon i samsvar med god regnskapsskikk krever at ledelsen benytter rimelige estimater og forutsetninger ved utarbeidelse av resultatregnskapet. De estimater og forutsetninger som gjøres ved periodeslutt påvirker også verdien av eiendeler og gjeld samt noteopplysninger. De virkelige tall kan avvike fra disse estimater. Vurderings- og klassifiseringsprinsipper Konsernets ordinære virksomhet er forvaltnings- og investeringsvirksomhet, og resultatet av denne virksomheten inngår derfor i ordinært driftsresultat for selskapet. Andre fordringer Andre fordringer er vurdert til kostpris nedskrevet for eventuelt konstaterte og forventede tap. Driftsmidler Varige driftsmidler er oppført i balansen til historisk kost og fratrukket eventuelle nedskrivninger og bedriftsøkonomiske avskrivninger. Bedriftsøkonomiske avskrivninger er lineære og fastsatt etter en vurdering av driftsmiddelets tekniske/økonomiske levetid. Utskiftninger og fornyelser som vesentlig øker driftsmiddelets kapasitet eller levetid aktiveres. Kostnader med reparasjon og vedlikehold utgiftsføres. Gevinster og tap som oppstår ved avhending av varige driftsmidler blir klassifisert som ordinære driftsinntekter og driftskostnader. Valuta Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Valutagevinster og -tap klassifiseres som finansposter. Skatt Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av summen av betalbare skatter og endringer i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel i balansen er beregnet med nominell skattesats på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Regnskapsmessig resultat belastes således med full skatt uavhengig av når skatten skal betales. Nærstående parter Et forhold mellom to parter kan klassifiseres som nærstående dersom en part kan påvirke den annen parts beslutninger. Transaksjoner med nærstående parter foretas normalt på markedsmessige vilkår. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Inntekter Konsernets ordinære virksomhet er forvaltnings- og investeringsvirksomhet, og resultatet av denne virksomheten inngår derfor i ordinært driftsresultat for selskapet. Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, det vil si når krav på vederlag oppstår. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Kostnader tilknyttet konsernets investeringsvirksomhet inngår som en del av konsernets ordinære driftsresultat.

13 HitecVision AS Noter til regnskapet 2013 Note 2 Driftsinntekt Konsernets ordinære virksomhet er forvaltningsvirksomhet- og investeringsvirksomhet. Salgsinntekter og andre driftsinntekter relaterer seg derfor i hovedsak til forvaltningshonorarer samt utdelinger fra selskaper som forvaltes. Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Lønnskostnad Morselskap Konsern Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 44 Det er 41 personer omfattet av innskuddsordningen pr Annen Pensjons- godt- Ytelser til ledende personer Lønn kostnader gjørelse Daglig leder Styret Ytelser til daglig leder er utbetalt fra HitecVision Advisory AS. Lønn til daglig leder består av NOK i ordinær lønn Daglig leder har ikke noen aksjebaserte godtgjørelser eller ytelsesbaserte pensjonsordninger Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer Det er ytt et rente- og avdragsfritt lån til daglig leder på NOK Lånet forfaller til innfrielse ved opphør av arbeidsforholdet. Revisor Kostnadsført honorar til Deloitte AS og samarbeidende selskaper for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester fordeler seg slik eks mva: Morselskap Konsern Lovpålagt revisjon Revisjonsrelaterte tjenester Note 4 Anleggsmidler Morselskap Driftsløsøre Anskaffelseskost Tilgang i året 0 Avgang 0 Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Akk. nedskrivning Bokført verdi pr Årets avskrivninger 329 Årets nedskrivning 0 Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3-5 år Lineær Konsern Driftsløsøre Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang 0 Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Akk. nedskrivning Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivning 0 Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3-10 år Lineær

14 HitecVision AS Noter til regnskapet 2013 Note 5 Datterselskap Egenkapital i Årsresultat følge siste i følge siste årsregnsk. Datterselskaper årsregnskap årsregnskap HitecVision Advisory AS Note 6 Andre finansielle investeringer Morselskap Ansk.- Konsolidert Forretningskontoandel Bokført verdi Eier- Datterselskaper tidspunkt HitecVision Advisory AS Ja Stavanger % Ansk.- Konsolidert Forretningskontoandel Bokført verdi Eier- Tilknyttet selskap tidspunkt HV Capital IV AS Nei Stavanger ,0 % HV Capital AS Nei Stavanger ,0 % HV Capital VI AS Nei Stavanger ,2 % HV Capital VII AS Nei Stavanger ,8 % HV Capital HVAS AS Nei Stavanger ,0 % Sum Egenkapital i Årsresultat følge siste i følge siste årsregnsk. Firma årsregnskap årsregnskap HV Capital IV AS HV Capital AS HV Capital VI AS HV Capital VII AS HV Capital HVAS AS Tilknyttede selskap er vurdert til kostpris i selskapsregnskapet og egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Balanseført Investeringer i aksjer og andeler Eierandel Kostpris verdi Heimdal Unipessonal Limitada 33,00 % HitecVision Private Equity IV LP 2,50 % HitecVision Asset Solutions LP 2,76 % Sum investeringer i aksjer og andeler Konsern Tilknyttet selskap Ansk.-tidspunkt HV Capital IV AS Nei Stavanger 50,0 % HV Capital AS Nei Stavanger 50,0 % HV Capital VI AS Nei Stavanger 8,2 % HV Capital VII AS Nei Stavanger 25,8 % HV Capital HVAS AS Nei Stavanger 40,0 % Konsolidert Forretningskontor Eierandel Selskaper regnskapsført etter HV Capital HV Capital HV HV HV Capital egenkapitalmetoden IV AS AS Capital VI AS Capital VII AS HVAS AS Sum Balanseført ek på etabl. tidspkt Kapitalinnskudd tidligere år Kapitalnedsettelse tidligere år Utbytte tidligere år Andel resultat tidligere år Inngående balanse Kapitalforhøyelse Kapitalnedsettelse Kjøp\sletting av egne aksjer Andel årets resultat Overføring fra selskapet (utbytte) Utgående balanse Årets resultatandel: Andel årets resultat Justering allerede inntekstført Inntektsført resultatandel Balanseført Investeringer i aksjer og andeler Eierandel Kostpris verdi Heimdal Unipessonal Limitada 33,00 % HitecVision Private Equity IV LP 2,50 % HitecVision Asset Solutions LP 2,76 % Sum investeringer i aksjer og andeler

HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007

HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007 Årsrapport 2007 HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007 FONDET HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS PORTEFØLJESELSKAPER I HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS: MTEM Ltd. SPT Group AS Norse Cutting

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Hitec Industries AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i Hitec Industries AS Til alle aksjonærer, daglig leder og revisor Innkalling til ordinær generalforsamling i Hitec Industries AS Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 5. mars 2007 kl 12.00 i selskapets lokaler

Detaljer

Innhold. 2: Dette er Kistefos

Innhold. 2: Dette er Kistefos Årsrapport 2006 Kistefos årsrapport 2006 / Innhold / 1 Innhold 2: Dette er Kistefos 3: Nøkkeltall konsern 4: Hovedbegivenheter 2006 5: Aktivitetsoversikt 6-7: Administrerende direktørs redegjørelse 8-13:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Årsrapport DOF ASA. Kontraktsoversikt PR. 12.04.05

Årsrapport DOF ASA. Kontraktsoversikt PR. 12.04.05 Årsrapport DOF ASA Kontraktsoversikt PR. 12.04.05 PSV OPERASJONSOMRÅDE BEFRAKTER 2005 2006 Hav North Sea KerrMcGee Falcon North Sea Shell UK Marstein North Sea Shell UK Stolmen Norway Statoil Foula North

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ble et år med varierende resultater for Ferds forretningsområder. Tre områder oppnådde

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2008 Styrets beretning Multiconsult er et komplett rådgivnings- og prosjekteringsfirma som arbeider innen bygg og eiendom, industri, olje og gass, energi, samferdsel og infrastruktur og miljø

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2011. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport 2011. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning Årsrapport 2011 Playsafe Holding AS Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning beretning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2012 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer