HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007"

Transkript

1 HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007 HitecVision Private Equity AS (HitecVision) er gjennom sine fond en av Norges største private equity-investorer og en av Europas ledende, spesialiserte investorer innenfor energisektoren. Selskapet har sterke røtter i oljeindustrien, og lederteamet har gjennom mer enn 20 års erfaring i denne industrien opparbeidet en betydelig transaksjonskompetanse. Det første private equity-fondet ble etablert i 2002, og HitecVision har siden 2005 rendyrket sin virksomhet som rådgiver for og investor i private equity-fond. Selskapet har sitt hovedkontor i Stavanger, og har avdelingskontorer i Oslo, Aberdeen og Houston. HitecVision har i 2007 gjennom sitt datterselskap HitecVision Advisory ASA vært rådgiver for fondene HitecVision Private Equity III AS (HVPE III), HitecVision Private Equity IV LP (HVPE IV) og det nyetablerte HitecVision V LP (HV V). Fondene har en samlet forvaltningskapital på ca. NOK 6,2 milliarder. HitecVision er også indirekte investor i de tre fondene. Hovedpunkter for aktiviteten i HitecVision i 2007 har vært: Etableringen av fondet HitecVision V LP, med en forvaltningskapital på USD 816 millioner og en internasjonal investorbase. Åpning av HitecVisions kontor i Houston. De mest betydningsfulle hendelsene i fondene inkluderer: Sterk verdiutvikling i porteføljen i HVPE III og HVPE IV. Salget av MTEM Ltd. til børsnoterte Petroleum Geo Services ASA. Noreco ASAs oppkjøp av Altinex ASA og påfølgende notering på Oslo Børs. Investeringen i SørcoGruppen AS. Porteføljeselskapene i HVPE IV har gjennomført en rekke oppkjøp. FONDET HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS HitecVision Private Equity III (HVPE III) er et private equity-fond med fokus på energisektoren, i Norge og internasjonalt. Gjennom deltakelse i kapitalutvidelser tilfører fondet porteføljeselskapene vekstkapital og deltar i buy-outs. Fondet har en kommitert kapital på NOK 690 millioner, og er nå lukket for nye investeringer. NOK 480 millioner er innkalt fra fondets investorer og NOK millioner er utbetalt til investorene pr. 31. desember Den resterende kapital planlegges brukt til oppfølgingsinvesteringer i eksisterende porteføljeselskaper i 2008 og senere under gitte forutsetninger. Det ble i 2007 foretatt tilleggsinvesteringer i MTEM Ltd, RigNet, Inc. og Norse Cutting & Abandonment AS. Fondets portefølje har hatt en positiv verdiutvikling gjennom året. Fondet hadde ved årsslutt 2007 seks selskaper i sin portefølje, etter salget av MTEM Ltd. i juni. HitecVision deltar indirekte i HVPE III gjennom HVPE General Partner III AS med en kommitert kapital på NOK 60 millioner. Investeringen ligger i en egen aksjeklasse som har krav på høyere andel av fondets overskudd etter at de andre investorene har mottatt en årlig avkastning på 7%. Rådgivningshonorar fra fondet var på NOK 13 millioner i Honoraret beregnes av den kommiterte kapital med fradrag for kostpris på realiserte investeringer, og vil derfor reduseres i takt med at porteføljeselskaper selges. PORTEFØLJESELSKAPER I HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS: MTEM Ltd. MTEM har utviklet en leteteknologi basert på en ny elektromagnetisk geofysisk metode. Elektromagnetiske signaler skiller godt mellom hydrokarboner og vann i påvisning av reservoarene, og har derfor et fortrinn fremfor tradisjonell seismikk. 1

2 Fondet realiserte hele sin investering da MTEM ble solgt til Petroleum Geo Services ASA for NOK 379 millioner i juni SPT Group AS SPT Group (tidligere Scandpower Petroleum Technology AS; SPT) utvikler og leverer software og relaterte konsulenttjenester til oljeog gassindustrien. Hovedområdet er software for modellering av flerfasestrømmer, og selskapets kjerneprodukt OLGA 2000 er dominerende på verdensbasis innen denne nisjen. Teknologien er utviklet av norske forskningsmiljøer og norsk oljeindustri, og markedsføres eksklusivt av SPT. Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo og salgskontorer i blant annet Houston, London, Perth, Dubai, Rio De Janeiro og Mexico City. Fondet er nest største aksjonær i SPT. TORR Canada, Inc. Fondets opprinnelige investering var i Pure Group AS, som i oktober 2007 ble solgt til det kanadiske børsnoterte selskapet TORR Canada, Inc (TORR). Oppgjøret besto dels av kontanter og dels av aksjer i TORR, hvorav deler er underlagt bindingstid av ulik varighet før salg kan gjennomføres. Gruppen leverer avanserte prosessløsninger innen rensing av olje, gass og vann til petroleumsindustrien internasjonalt. TORR har sitt hovedkontor i Montreal, Canada og kontorer i Norge, Storbritannia, USA og Malaysia. Fondet var pr blant de største investorene i TORR. RigNet, Inc. RigNet, Inc. (RigNet) leverer nettverks- og kommunikasjonsløsninger for data og tele-foni til offshorerigger, plattformer, landrigger og andre vanskelig tilgjengelige eller mobile brukersteder. Selskapet er blant verdens ledende tilbydere av IP-baserte bredbåndsløsninger til petroleumssektoren. I konsernet inngår norske RigNet AS og amerikanske LandTel, Inc. RigNet har sitt hovedkontor i Houston, Texas, og har i tillegg kontorer i Norge, Storbritannia, Singapore, Qatar og Brasil. Fondet er hovedinvestor i RigNet. Knowledge Systems, Inc. Knowledge Systems, Inc. (KSI) tilbyr softwareløsninger og tilknyttede tjenester som predikerer poretrykk i bergformasjoner, og er blant de ledende i verden innenfor sitt felt. Softwaren brukes i planleggingsfasen av brønner, i selve boreoperasjonen med sanntidsinformasjon, samt i analyser etter at boreoperasjonen er gjennomført. Selskapet har hovedkontor i Houston, og har i tillegg kontorer i London og Perth. Fondet er hovedinvestor i KSI. Norse Cutting & Abandonment AS Norse Cutting & Abandonment AS (NCA) er en ledende nisjeaktør i markedet for fjerning av plattformer og nedstenging av brønner. Selskapet leverer spesialtjenester basert på egenutviklet utstyr for skjæring og saging av stål og betong, og har markedets bredeste utvalg av teknologier og tjenester innen dette segmentet. NCA kjøpte i april 2007 IOS Offshore AS, en norsk leverandør av offshore forankringstjenester til olje-industrien. NCA-konsernet har sitt hovedkontor i Stavanger, og har avdelinger i Houston og Aberdeen. Fondet er en av to hovedinvestorer i NCA. Norwegian Energy Company ASA Norwegian Energy Company ASA (Noreco) er et uavhengig olje- og gasselskap som ble grunnlagt i I august 2007 sluttførte Noreco oppkjøpet av det børsnoterte oljeselskapet Altinex ASA og fikk derigjennom tilgang til mer modne felt. Noreco ble notert på Oslo Børs i november 2007 (ticker NOR). Selskapet har en balansert lisensportefølje og er pr eier/partner i mer enn 45 lisenser på norsk og dansk sokkel, hvorav syv i produserende felt. Hovedkontoret er i Stavanger, og Noreco har i tillegg kontorer i Oslo og København. Fondet var pr den nest største investoren i Noreco. FONDET HITECVISION PRIVATE EQUITY IV LP Fondet ble etablert i 2006, som et Limited Partnership (tilsvarende norsk KS) på Guernsey. Mandatet er å investere i selskaper innen olje- og gassektoren, i Norge og internasjonalt. Fondet har en forvaltningskapital på USD 300 millioner. HitecVision har gjennom HVPE General Partner IV LP kommittert USD 9,75 millioner (ca. NOK 55 millioner) til fondet. HitecVision har gjennom samme selskap krav på en andel av fondets overskudd etter at de andre investorene 2

3 har fått tilbake sin investering med en en årlig avkastning på 8%. Rådgivningsinntektene fra fondet beløp seg til NOK 33 millioner i Inntektene vil reduseres gradvis i årene fremover. Fondet foretok sin femte direkteinvestering i april 2007, i SørcoGruppen AS. I desember 2007 ble fondet lukket for nye direkteinvesteringer. Den gjenværende kapital i fondet vil bli brukt til oppfølgingsinvesteringer i eksisterende porteføljeselskaper under gitte forutsetninger. Alle porteføljeselskapene har hatt betydelig økonomisk vekst og god verdiutvikling i PORTEFØLJESELSKAPER I HITECVISION PRIVATE EQUITY IV LP: CET Holding AS (Technor) Gjennom CET Holding AS har fondet investert i det internasjonale teknologikonsernet Technor, som har hovedsete i Norge (Stavanger) og operativ virksomhet i Frankrike, Storbritannia, Italia, USA, De Forente Arabiske Emirater og Brasil. Virksomheten er rettet mot olje- og gassektoren, og konsernet består av en rekke selskaper innen forretningsområdene FlowTech, ElectroTech og Subsea. Med sin kjernekompetanse innen material- og strømningsteknologi lager FlowTech produkter som bidrar til sikker produksjon, transport og lagring av eksplosjons- og brannfarlige væsker og LNG. ElectroTech utvikler og produserer elektroniske og elektromekaniske produkter til bruk i eksplosjonsfarlige områder. Subsea lager og installerer komponenter til undervanns kontrollog styringssystemer. I 2007 ble italienske ItalSmea, en produsent av eksplosjonssikre produkter, kjøpt opp og lagt til Technor ElectroTech. Subsea-divisjonen ble styrket ved oppkjøpene av norske Poseidon Group AS og britiske Altra Energy Limited. Fondet er største eier i CET Holding. Vector International AS Vector International ASA (Vector) er leverandør av rørflenser og -klemmer til offshore og landbasert industri. Selskapet har utviklet en kompakt stålflens som er lettere, gir økt sikkerhet, krever mindre vedlikehold og har vesentlig lavere produksjonskostnader enn tradisjonelle flenser. I 2007 kjøpte Vector det belgiske selskapet Icarus SA, som er et handelshus innen ventiler og rørledninger. Vector har hovedkontorer i Norge, Wales og Belgia, samt salgskontorer i Storbritannia, Neder-land, Dubai, Malaysia, Australia og USA. Det meste av produksjonen er satt ut til underleverandører. Fondet er hovedinvestor i Vector. Aarbakke Group ASA Aarbakke Group ASA (Aarbakke) består av datterselskapene Aarbakke AS, Haaland AS, Bryne Mekanikk AS, Brd. Bauer-Nilsen AS (BBN), IOS Tubular Management AS (ITM), Industrigravøren AS og NH Maskinering AS. De fire sistnevnte selskapene ble kjøpt opp i Produksjonskapasiteten hos Aarbakke og Haaland vil bli doblet når de nye produksjonslokalene er ferdige i løpet av Virksomheten i konsernets selskaper omfatter utvikling og produksjon av maskinerte spesialkomponenter, hydraulisk utstyr og tynnplateprodukter til olje- og gassindustrien i Norge og internasjonalt. Aarbakke Group utfører komplette prosjekter fra idéfasen gjennom utvikling, anskaffelse, produksjon, montering og testing til levering av sluttprodukt med komplett dokumentasjon. Konsernet har sitt hovedkontor på Bryne. Fondet er en av to likestilte investorer i Aarbakke Group. Noble Denton Ltd. Noble Denton Ltd. (Noble Denton) er et ledende, uavhengig og globalt konsulentselskap som tilbyr spesialiserte rådgivningstjenester til offshore-, shipping- og forsikringsnæringene. Selskapet kombinerer høy ingeniørkompetanse med praktisk sjømannserfaring, og har en særlig styrke innenfor risikoanalyse og gjennomføring av komplekse offshoreoperasjoner. Noble Denton ble etablert i Storbritannia for over 100 år siden, og har i dag 18 kontorer fordelt på 13 land i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Midtøsten og Fjerne Østen. Konsernets virksomhet er delt inn i to divi-sjoner: Assurance & Consulting og Project Management & Execution. Noble Denton har i 2007 gjennomført oppkjøp av norske InDec AS, britiske Poseidon Maritime (UK) Ltd. og amerikanske Lowe Offshore International, Inc. Fondet er en av to hovedinvestorer i Noble Denton. 3

4 SørcoGruppen AS SørcoGruppen AS (SG) er et holdingselskap for en portefølje av opprinnelig uavhengige selskaper innenfor ulike nisjer i olje- og gassindustrien. De største selskapene i SG er Sørco AS (engineering og prosjekter), Leirvik Module Technology AS (fabrikasjon og offshore bolig-moduler), APPLY AS (elektro-engineering og tekniske tjenester) og Nemo Engineering AS (subsea produkter og tjenester). Samtlige selskaper har hovedkontor i Norge. APPLY er resultatet av en sammenslåing av SG-selskapene Maritime Systems og Teknisk Bureau i Stavanger og Haugesund med North Sea Innovation og Asator. Fondet er en av to likestilte investorer i SG. FONDET HITECVISION V LP HitecVision avholdt i desember 2007 første closing i det nye fondet HitecVision V LP (HV V), som er registrert på Guernsey. Andre og siste closing ble gjennomført tidlig i mars Fondets kapital ble satt til USD 816 millioner, etter betydelig overtegning. Investorene fra de to foregående fondene har sluttet sterkt opp om det nye fondet, og Argentum har videreført sin rolle som hjørnesteinsinvestor. Det har også vært stor interesse fra internasjonale investorer. Nærmere halvparten av kapitalen er hentet fra ledende europeiske og amerikanske pensjonsfond, universitetsstiftelser, forsikringsselskaper og fond-i-fond. Blant de internasjonale investorene er Goldman Sachs, Adams Street, Access Capital Partners, ATP Private Equity Partners og Partners Group. HitecVision og selskapets ansatte deltar indirekte i HV V med en kommitert kapital på USD 16 millioner gjennom HVPE Capital V AS. Fondets mandat er å investere i vekstselskaper innen olje- og gassektoren, primært i Nord- Europa og Nord-Amerika. I mars 2008 inngikk fondet avtale om kjøp av 60% av aksjene i det Stavanger-baserte selskapet Hitec Products Drilling AS (HPD). HPD er en ledende leverandør av avanserte løsninger for bore- og brønnoperasjoner. I april 2008 inngikk fondet avtale om å investere i olje- og gasselskapet Spring Energy Norway AS. REDEGJØRELSE FOR ÅRSEGNSKAPET I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet. Regnskapspresentasjon Resultat Konsernets driftsinntekter for 2007 var NOK 161,8 millioner. For en nærmere spesifikasjon av selskapets driftsinntekter henvises til regnskapets note 2. Netto finansposter var NOK 0,8 millioner. Resultat før skatt var NOK 118,0 millioner, og årets resultat ble NOK 114,5 millioner. Hoveddelen av konsernets resultat skyldes gode resultater i fondet HitecVision Private Equity III i 2006 og Kapitalforhold HitecVisions finansielle stilling er god. Selskapets totalbalanse pr var NOK 179,8 millioner, med en rentebærende gjeld på NOK 16,8 millioner. Styret har foreslått at det ikke utdeles utbytte for 2007, men at aksjonærene tilføres kapital gjennom at selskapet utsteder et tilbud om tilbakekjøp av egne aksjer. Opplysninger om finansiell risiko Verdien av selskapets aksjer og andeler i private equity-fond påvirkes direkte av verdien av fondenes investeringsporteføljer. Disse influeres av endringer i finansiell markedsrisko, primært relatert til utvikling i oljepris, utvikling i valutakurs og endringer i rentenivået. Selskapet har et bevisst forhold til utviklingen i sentrale markedsparametre med sikte på å realisere merverdier for fondenes investorer, inkludert selskapet selv, på de gunstigst mulige tidspunkt. Selskapet fokuserer sine investeringer i oljesektoren, og markedsrisiko reduseres i en viss grad ved spredning i porteføljene innen sektoren. Selskapets eksponering overfor kredittrisiko og likviditetsrisiko vurderes tilfredsstillende ivaretatt. Den senere tids uroligheter og innstramminger i kredittmarkedet har så langt ikke fått konsekvenser av betydning for selskapet, men selskapet har et bevisst forhold til disse faktorene. 4

5 AKSJONÆRFORHOLD Pr hadde HitecVision 275 registrerte aksjonærer. Selskapet er notert på A-listen til NOTC (Norwegian Over The Counter market). ORGANISASJON OG MILJØ HitecVision har sitt kontor i Stavanger. Konsernet hadde ved årsskiftet 19 medarbeidere, som alle er ansatt i datterselskapet HitecVision Advisory ASA. Det har ikke vært noen skader eller ulykker i selskapet i året som gikk. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Sykefraværet i konsernet var 0,2% i Ved årsskiftet besto selskapets styre av én kvinne og tre menn. I konsernets administrative ledergruppe er det tre kvinner og fire menn. MARKEDSFORHOLD OG FREMTIDSUTSIKTER Gjennom etableringen av det nye fondet HitecVision V LP er selskapets drift sikret for flere år fremover gjennom rådgivningsinntekter. De viktigste faktorene for selskapets virksomhet er utviklingen i oljebransjen og i finansmarkedet, samt investorenes etterspørsel etter private equity-investeringer. Utviklingen i oljebransjen er sentral for de fleste av porteføljebedriftene i fondene, mens utviklingen i finansmarkedet påvirker transaksjonsvolum og priser i markedet for private equity-investeringer og finansieringen av disse. Investorenes etterspørsel etter private equity-investeringer påvirkes blant annet av utviklingen i oljebransjen og i finansmarkedet, samt av den avkastningen HitecVision som fonds-forvalter leverer til investorene over tid. Oljesektoren har hatt en sterk utvikling i 2007, og oljeprisen forventes fortsatt å holde seg på et høyt nivå. Dette medfører at investeringsnivået i bransjen øker, og det forventes en fortsatt positiv utvikling i de markeder porteføljeselskapene opererer i. Den videre utvikling i selskapet vil bli påvirket både av de underliggende forhold i oljebransjen, og av utviklingen i finansmarkedet, herunder forholdene i kredittmarkedet. VESENTLIGE FORHOLD ETTER REGNSKAPSÅRETS UTLØP Som angitt ovenfor ble siste closing i HitecVision V LP avholdt i mars Fondet har etter dette foretatt investeringer i Hitec Products Drilling AS og Spring Energy Norway AS. RESULTATDISPONERING Årets resultat i HitecVision Private Equity AS er på NOK Styret foreslår følgende disponering: Overført til annen egenkapital NOK Sum disponert NOK Stavanger, 24. april 2008 Jon Gjedebo styrets leder Tore Gjedebo Eivind H. Astrup Thorhild Widvey Ole Ertvaag Administrerende direktør 5

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

HITECVISION PRIVATE EQUITY AS ÅRSBERETNING 2006

HITECVISION PRIVATE EQUITY AS ÅRSBERETNING 2006 Årsrapport 2006 INNHOLD s. 2 Årsberetning s. 7 Resultatregnskap s. 8 Balanse Eiendeler s. 9 Balanse Egenkapital og gjeld s. 10 Kontantstrømoppstilling s. 11 Noter s. 16 Revisjonsberetning HITECVISION PRIVATE

Detaljer

HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007

HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007 Årsrapport 2007 HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007 FONDET HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS PORTEFØLJESELSKAPER I HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS: MTEM Ltd. SPT Group AS Norse Cutting

Detaljer

Årsrapport 2012. www.hitecvision.com

Årsrapport 2012. www.hitecvision.com Årsrapport 2012 www.hitecvision.com HITECVISION AS - ÅRSBERETNING 2012 HitecVision er blant Norges største private equity investorer og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor olje

Detaljer

HITECVISION AS - ÅRSBERETNING 2009

HITECVISION AS - ÅRSBERETNING 2009 HITECVISION AS - ÅRSBERETNING 2009 HitecVision var i 2009 rådgiver for tre private equity-fond med en samlet forvaltningskapital på 1,2 milliarder US dollar, tilsvarende ca. 7,0 millarder norske kroner.

Detaljer

fokus på energisektoren. Gjennom deltakelse i kapitalutvidelser har fondet tilført porteføljeselskapene vekstkapital og deltatt i buy-outs.

fokus på energisektoren. Gjennom deltakelse i kapitalutvidelser har fondet tilført porteføljeselskapene vekstkapital og deltatt i buy-outs. HrrEcvrsroN AS - ÄnseenETNrNc 2oo8 HitecVision AS er $ennom sine fond en av Norges største private equity-investorer og en av Europas ledende, spesialiserte investorer innenfor energisektoren. Selskapet

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse. Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen AS 30. september 2014

Oljebransjens innkjøpskonferanse. Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen AS 30. september 2014 Oljebransjens innkjøpskonferanse Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen AS 30. september 2014 IKM Gruppen ELEKTRO/ INSTRUMENT/ PROSESS SUBSEA/ FERDIGSTILLELSE ENGINEERING/ OPERATIONS FABRIKASJON/ INSPEKSJON IKM

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Investorrapport 1. kvartal 2014

Investorrapport 1. kvartal 2014 SSB Energivekst AS Investorrapport 1. kvartal 2014 SSB Energivekst AS SSB Energivekst AS (SSB EV) ble etablert i desember 2007 med det formål om å investere i energifokuserte private equity fond. Investeringsrådgiver,

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

SSB Energivekst AS Investorrapport Q2 2015

SSB Energivekst AS Investorrapport Q2 2015 SSB Energivekst AS Investorrapport Q2 2015 SSB Energivekst AS SSB Energivekst AS (SSB EV) ble etablert i desember 2007 med det formål om å investere i energifokuserte private equity fond. Investeringsrådgiver,

Detaljer

Årsrapport 2013. www.hitecvision.com

Årsrapport 2013. www.hitecvision.com Årsrapport 2013 www.hitecvision.com HITECVISION AS - ÅRSBERETNING 2013 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor olje og gass.

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Rapport for 1. halvår 2012 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Ferds regnskap for 1. halvår 2012 Resultat 1.1. 30.6.2012 1.1. 30.6.2011 2011

Detaljer

Årsrapport 2015 SSB Energivekst AS

Årsrapport 2015 SSB Energivekst AS Årsrapport 2015 SSB Energivekst AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Balanse...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13 Årsrapport 2015, SSB

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt om selskapet

Detaljer

- Private Equity fondet HitecVision V LP, med fokus på olje og energibransjen, med kommitert ramme for investeringen på USD 15 millioner.

- Private Equity fondet HitecVision V LP, med fokus på olje og energibransjen, med kommitert ramme for investeringen på USD 15 millioner. SSB ENERGIVEKST AS ÅRSBERETNING 2014 Virksomhetens art og tilholdssted SSB Energivekst AS er et investeringsselskap med formål å gi Investorene en attraktiv finansiell eksponering mot Private Equity-markedet.

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

INVESTOREN Gründertreff - Næringsforeningen. 15. april 2015 Erling Meinich-Bache

INVESTOREN Gründertreff - Næringsforeningen. 15. april 2015 Erling Meinich-Bache INVESTOREN 15. april 2015 Erling Meinich-Bache Eierskap IKM GRUPPEN AS IKM INVEST AS 100% 100% Electrical/Instrument/Process IKM Industri - Invest AS Subsea/Completion/Commissioning IKM Eiendom AS Engineering/Operation

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt om selskapet

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Generelt om selskapet

Detaljer

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet Verftskonferansen 2014 Brutalt marked men vi henger ikke med hodet - Markedsperspektiver fra en global subseaaktør Steinar Riise Grunnlegger og administrerende direktør Ocean Installer 4. November 2014

Detaljer

Kva må bransjen samla gjer for å vera konkurransedyktig i framtida?

Kva må bransjen samla gjer for å vera konkurransedyktig i framtida? Kva må bransjen samla gjer for å vera konkurransedyktig i framtida? Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen Stord, 09.06. 2016 IKM Gruppen ELEKTRO/ INSTRUMENT/ AUTOMASJON SUBSEA/ FERDIGSTILLELSE FABRIKASJON/ INSPEKSJON

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne Technor asa From a Norwegian regional company to an international technology company with attractive positions within niches in the offshore, LNG and energy generation markets Resultatpresentasjon 3. kvartal

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Slik jeg ser det. Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen Oljebransjen Innkjøpskonferanse, Stavanger,

Slik jeg ser det. Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen Oljebransjen Innkjøpskonferanse, Stavanger, Slik jeg ser det Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen Oljebransjen Innkjøpskonferanse, Stavanger, 28.09. 2016 IKM Gruppen Oljebransjens Innkjøpskonferanse 2016 ELEKTRO/ INSTRUMENT/ AUTOMASJON SUBSEA/ FERDIGSTILLELSE

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 4,58, opp 4,3 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 21 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter

Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter Argentum Fondsinvesteringer as, DnB NOR og Pricewaterhouse- Coopers AS har gleden av å invitere deg til seminar. Seminaret vil bli holdt i følgende byer: Trondheim:

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

1 Årsrapport 2008, Global Private Equity II AS

1 Årsrapport 2008, Global Private Equity II AS Årsrapport 2008 Global Private Equity II AS 1 Årsrapport 2008, Global Private Equity II AS Aksjonærbrev Global Private Equity II AS Til aksjonærene i Global Private Equity II AS I forbindelse med innbydelse

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Selskapets virksomhet Næringsbygg Holding Ill AS (NBH) ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i 2006.

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap... 10 Eiendeler...

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

TECHNOR ASA FØRSTE KVARTAL Solutions through technology

TECHNOR ASA FØRSTE KVARTAL Solutions through technology TECHNOR ASA FØRSTE KVARTAL 2006 Solutions through technology HOVEDPUNKTER (tall for 1. kvartal 2004 og 2005 er eksklusiv Simrad Optronics) Beste 1. kvartal i selskapets historie. Driftsresultatet ble på

Detaljer

PARETO STAUR ENERGY AS

PARETO STAUR ENERGY AS INFORMASJON OM Pareto Staur Energy AS (Selskapet) er et investeringsselskap hvis formål er å investere i globale energi og energi/hydro-service selskaper. Investeringene foretas gjennom det aktive forvaltningsmandat

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

Private Equity-bransjen gjennom 10 år. Joachim Høegh-Krohn, CEO

Private Equity-bransjen gjennom 10 år. Joachim Høegh-Krohn, CEO Private Equity-bransjen gjennom 10 år Joachim Høegh-Krohn, CEO Bransjen gjennom 10 år - En bransje preget av profesjonalisering og vekst Den norske venturekapitalforeningen ble startet i februar 2001.

Detaljer

Relevante spørsmål og svar

Relevante spørsmål og svar Relevante spørsmål og svar Tilbyderne Hvem fremsetter tilbudet? Eieren av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. er et europeisk eiendomsselskap som heter PATRIZIA Immobilien AG (PATRIZIA). PATRIZIA

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 RESULTAT 1. HALVÅR 2006 (MNOK) 30.06.2006 30.06.2005 2.KV.2006 2.KV.2005 2005 DRIFTSINNTEKTER 48 32 29 5 262 DRIFTSKOSTNADER (5) (4) (1) (2) (12)

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 Finansiell rapport 4. kvartal 2006 Konsernets inntekter utgjorde NOK 3 010,9 mill (NOK 1 583,6 mill) pr. 31.12.06 og NOK 839,8 mill (NOK 481,4 mill) for fjerde kvartal

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL 1. HALVÅR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Tall i mrd kr. Verdijustert egenkapital 25,5

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Corporate Innovation Day 2016 Fra olje til ny vekst?

Corporate Innovation Day 2016 Fra olje til ny vekst? Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen Oslo, 20.10. 2016 IKM Gruppen Corporate Innovation Day 2016 ELEKTRO/ INSTRUMENT/ AUTOMASJON SUBSEA/ FERDIGSTILLELSE FABRIKASJON/ INSPEKSJON ENGINEERING/ OPERATIONS RIGG/NEDIHULLS-

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS 16. juni 2011 Aksjeeierne i Optimum Skipsinvest I AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL Tall i mrd kr. 1. HALVÅR 2015 2014 2013 2012 2011 Verdijustert egenkapital 26,3 24,9 24,3

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2012 * Styrets beretning Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort til det norske

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås Shell satser i Norge Prosjekter Organisasjon Kontrakter Prosjektdirektør Bernt Granås 1 Shell i Norge Gro Gro Ormen Lange Linnorm Draugen Nyhamna Gjøa Kvitebjørn Troll Ormen Lange Subsea Compression test

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Fritaksmetoden Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 28.05.15

Fritaksmetoden Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 28.05.15 Fritaksmetoden Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 28.05.15 BDO ADVOKATER AS V/HANS OLAV HEMNES 28.05.2015 Hvor er de skattemessig hjemmehørende? Tabellen viser et utvalg av utenlandske selskaper

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Detaljer

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2014

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2014 Regnskap etter 3. kvartal 2014 22. oktober 2014 Scana Industrier ASA 3. kvartal 2014: EBITDA kraftig forbedret, men fortsatt utfordringer; Omsetning 371 mill kr i tredje kvartal 2014, mot 388 i 3. kvartal

Detaljer

Til aksjonærer i Bjørge ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING BJØRGE ASA

Til aksjonærer i Bjørge ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING BJØRGE ASA Til aksjonærer i Bjørge ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING BJØRGE ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Bjørge ASA torsdag 17. desember, 2009 kl. 10:00 i selskapets

Detaljer

Nordic Secondary I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Årsrapport 2015 Global Private Equity I AS

Årsrapport 2015 Global Private Equity I AS Årsrapport 2015 Global Private Equity I AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...14

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT JUNI

Detaljer