Forskning og utvikling på HiG, Fargelaboratoriet; hvordan bransjen kan gjøre nytte av det?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskning og utvikling på HiG, Fargelaboratoriet; hvordan bransjen kan gjøre nytte av det?"

Transkript

1 Forskning og utvikling på HiG, Fargelaboratoriet; hvordan bransjen kan gjøre nytte av det? Peter Nussbaum PDF & Fargestyrings konferanse Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter Oslo 15. mai Agenda Hvem vi er - Hva vi gjør Forsknings- og formidlingsaktiviteter ColourPlay «Daltonisme» Spektral avbildning/reproduksjon 2 Utvikling av avdeling for informatikk og medieteknikk Grafisk Ingenjør BSc mediedesign BSc mediemanagement BSc medieproduksjon BSc Webutvikling MSc CIMET Ph.d.- program in computer science MSc Interaction Design Dual Degree Master Degree in Printing and Media Technology in collaboration with SCUT in China MSc medieteknologi MSc applied computer Science Colourlab Colour and visual computing laboratory Tid 3

2 The Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory Etablert ved HiG i 2001 for å dekke fargestyringsbehov i grafisk industri Forskningsgruppe ved Avdeling for informatikk og medieteknikk 5 fast ansatte 8 kontrakt baserte ansatte 11 PhD studenter Grunnleggende og anvendt forskning innen fargevitenskap og bildebehandling. Fokus, hvor farger og bilder møtes i en digital verden: digital farge bildebehandling. 4 The Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory Utdanning Undervisning og prosjekter for media bachelors and informatikk/media Master. CIMET (Colour in Informatics and Media Technology) MACS (Master Applied Computer Science) Forskning Regional Forskningsfond Innlandet Strategisk Høyskole Projekt (SHP) finansiert fra Norsk Forksningsråd EU - midler f.eks. Horizon 2020 Internasjonal, nasjonal, og regional samarbeid med industri og akademi. 5 Forskningsprosjekter Gående forskningsprosjekter: Søknader under behandling: SHP: HyPerCept Color and Quality in Higher Dimensions Bedre bildekvalitet for synshemmede Bildeteknologi for helse, sikkerhet og kunst: Funksjonell bildekvalitet Fargekvalitet i bildereproduksjonsutstyr - verdiskaping i bildeindustrien (7 PhD og 1 post-doc) Marie Curie Initial Training Networks (ITN): Colour Printing 7.0 Next Generation Multi-Channel Printing (CP7.0) (7 PhD og 2 post-doc) SHP: Imaging for Health Prosjektet omfatter hele helse bildebehandling prosessen; fra bildeopptak, behandling og analyse av dem, og visualiseringen av bildene (4 PhD og 4 post-doc). Horizon 2020: ApPEARS Innovative Training Networks (ITN), Appearance Printing, European Advanced Research School ApPEARS 8 prosjektmedlemmer og 7 partnerorganisasjoner fra industri og akademia (14 PhD) 6

3 ColourPlay 7 Utviklingsprosjekt: ColourPlay Problem Innsamling av forskningsdata i kontrollerte omgivelser er: tidskrevende og ofte ikke spennende for observatøren, observatørene er ofte fra samme gruppe, og det er vanskelig å rekruttere mange observatører. Forskning har vist store forskjeller mellom observatører for fargemiksing. Fremdeles ikke full forståelse for hvordan vi oppfatter farger. Mål Bedre forståelsen av hvordan mennesker oppfatter farger. Utvikle et verktøy for å samle inn forskningsdata. Prosjektet er finansiert av Regionale Forskningsfond Innlandet. 8 ColourPlay Hvordan tiltrekke seg øbservatører? Spillifisering: anvender spill-mekanismer og spill-elementer i en sammenheng som ikke har noe med spill å gjøre. Motiverer brukere, bidrar til læring, øker brukerens engasjement, økt datakvalitet. Designe et spill hvor man samtidig kan samle inn forskningsdata. Må være engasjerende og spennende, uansett alder. Tiltrekke oppmerksomhet, robust. Samarbeidspartnere HiG og Vitensenteret Innlandet Gjøvik. Ved HiG: Fargelaboratoriet og spillaboratoriet. 9

4 ColourPlay Oppsett - Philips hue Lyspærer hvor man kan endre farge. Stemninglys: farger hentet ut fra bilder av soloppganger, alpefjell med snø, ferieidyll i Hellas. 10 ColourPlay: Eksperiment oppsett Oppsett Playstation Move Brukerne kan kontrollere lysene ved hjelp av en PS3 Move kontroll. Følges ved hjelp et kamera. Bevegelse opp/ned for å endre farge. Kontrollen er laget for å brukes av barn, og tåler «røff» bruk. Andre muligheter: Lag egen favoritt farge Identifisering av fargeblinde Hukommelsesfarger Fargenavn 11 ColourPlay Prototype 12

5 ColourPlay 13 ColourPlay 14 «Daltonisme» 15

6 Hva er farge? Farge er en sensasjon dannet av en kombinasjon av en belysning, et objekt og en mottaker (Detektor). Det finnes ingen "farger" i det elektromagnetiske spekteret - bare bølger. Source Belysning Object Objekt Detector Mottaker Detektor 16 Fotoreseptorene Nervefibre Retina Tapper Staver S-tapper M-tapper L-tapper Fordelingsmønster av tappene i retina Staver 17 Normalt fargesyn: Trikromater Normalt fargesyn med 3 forskjellige typer tapper (L-, M- og S- tappene) som alle er følsomme for store deler av det synlige spektrum. Relativ sensitivitet Bølgelengde, nm Image Billmeyer and Saltzman 2001 Avvik trikromat (engl. Anomalous trichromatism): Alle tre typer tapper er tilgjengelig, men noe variasjon i følsomhet for en av dem, noe som resulterer i en mindre fargespekter. Relativ spektral følsomhet fra L-, M- og S-tappene. 18

7 Variasjon i fargesyn Original (venstre) og tilsvarende fargeblindhet simulering (høyre) Normal fargesyn røde bær (venstre) og fargeblindhet simulering røde bær (høyre) 19 Defekt fargesyn «Daltonisme» eller Fargeblindhet er en arvelig tilstand der øyet ikke klarer å skille mellom ulike bølgelengdene i lyset. Fargeblindhet ligger i X-kromosomet. Menn har ett X-kromosom kvinnen har to. For at en kvinne skal være fargeblind kreves det at begge X-kromosomene er defekte; kvinner er derfor sjelden fargeblinde. Ca. 8% av den mannelige og 0,45% av den kvinnelige befolkningen har defekt fargesyn. 20 Defekt fargesyn: Monokromater Stavmonokromat har kun en type reseptorer, nemlig staver. Kun ett synspigment (rhodopsin). Kan skille mellom lyse og mørke toner men har ikke kromatisk fargesyn. For stavmonochromaten forholder deg seg omtrent som for en normaltseende som har rent stavsyn om natten (veldig sjelden). Tappemonochromat her derimot to forskjellige typer reseptorer, men bare en type tapp i tillegg til stavene. Gir et rudimentært fargesyn (veldig sjelden). 21

8 Defekt fargesyn: Dikromater De aller fleste personer med fargesyndefekt har 2 intakte tappetyper i tillegg til stavene. Mest vanlig er rød-grønn blindhet, som skyldes at den ene eller den andre av L- og M-tappetypene mangler eller ikke fungerer normalt. Protanopi = L-tappene mangler (1% av populasjon, Westland) Deuteranopi = M-tappene mangler (1.5% av populasjon, Westland) S-tappene antas å være som hos normale. Mer spesielt defekt: Tritanopi = S-tappene mangler (gul-blå fargedefekt) 22 Fargesyn test Ishihara fargesynstest er en test for rødgrønn fargesynsdefekt. Testen består av fargede plater som inneholder små fargede prikker som danner et mønster eller et tall som er synlig for mennesker med normalt fargesyn, men usynlig eller vanskelig å se for mennesker som har en rød-grønn defekt. En person med normalt fargesyn vil i dagslys se tallet "74", mens rød-grønn fargesvake vanligvis ser tallet 21. Merk at fargene på plata er noe forvrengt i forhold til originalen pga. manglende fargestyring og belysningen. 23 Fargesyn test Farnsworth-Munsell 100 Hue Colour Vision Test Farnsworth-Munsell 100 hue test er standard fargesyn test basert på fargetone (hue) diskriminering, også kalt «arrangement test». Målet med testen er å legge fargeprikker i riktig rekkefølge. Den brukes til å oppdage områder av redusert fargesyn samt å kvantifisere fargediskrimineringsevne (inkludert personer med normalt fargesyn). Den vanligste formen for «Farnsworth-Munsell 100 Hue Colour Vision Test» inneholder 4 forskjellige rader av lignende fargenyanser, som hver inneholder 25 forskjellige varianter av hver fargetone. 24

9 Forskningsprosjekt Problem Mennesker med redusert fargesyn kan ikke skille mellom bestemt fargerinformasjon. Målet med forskning Gjør fargeforskjeller synlig til de som normalt ikke kan se disse forskjellene, dvs. mennesker med redusert fargesyn. For eksempel ved å øke farge- eller lyshetskontrast til bestemte fargene. Testing av eksisterende metoder/teknikk Utvikling av nye metoder/algoritmer Psychometric scaling metoder 25 Daltonizing Algorithm John Dalton ( ) «Daltonisme» har vært brukt i mange språk for å betegne fargeblindhet. Daltonisering (engl. Daltonizing algoritme) er en digital bildebehandlings teknikk som kan gjøre bildinformasjon mer fremtredende for mennesker med redusert fargesyn uten å forvrenge fargebalansen til en uakseptabel grad

10 Daltonasering med korrigering i lyshet 28 Original bilde (venstre) og simulering (høyre) for hvordan en deuteranopes (M-tappene mangler) opplever bildet (by Brettel/ Viénot). 29 Daltonasering med korrigering i fargetone 30

11 Applikasjon: Forbedre fargediskriminering for mennesker med redusert fargesyn for apps, nettlesere, skrivere, kameraer osv. Adaptive colour management! 31 WANTED Colorblind observers for experiments! Fargeblinde observatører som hjelper oss med eksperimenter for forbedring av digitale og trykte bildinformasjon for fargeblinde mennesker. To Ph.D. studenter forsker med forbedring av digitale og trykte bilder på mobile enheter, skjermer og geografiske kart. Du kan også delta hvis du ikke er fargeblind, men ønsker en detaljert farge test av fargesyn. Er du interessert? Anne and Thomas 32 Spektral avbildning 33

12 RGB og spektral avbildning Original Oi i RGB kamera RGB avbildning K= 3 Hyperspektral kamera K> 10 Hyperspektral avbildning 34 Sammenligning mellom RGB-bilde og hyperspektral dataterning (cube) Blue Green Red Wavelength Intensity y UV y NIR Reflectance Wavelength nm UV Wavelength nm NIR x x Dataterning (cube) er et tredimensjonalt dataset av et to-dimensjonalt bilde på hver bølgelengde fra UV til NIR. Den nederste høyre er refleksjon kurve (spektral signatur) av en piksel i bildet. RGB fargebildet har bare tre bilde-kanaler, representerer røde, grønne og blå bølgelengder. Den nedre venstre er intensitetskurven av en piksel i RGB-bildet. 35 Spektral avbildning Hyperspektral kamera Hyperspektral avbildning Original Oi i K> 10 En hyperspektral avbildning er avbildning med over hundre fargekanaler. Hvert kanal (bilde) representerer et område av det elektromagnetiske spektrum, og er også kjent som et spektralbånd. Disse "bilder" blir så kombinert og danner en tredimensjonal hyperspektral dataterning (cube) for behandling og analyse. Cuben gir verdifull informasjon om farger, lag og unike detaljer i maleriet. 36

13 Spektral avbildning teknikk Spredt Spectrum Near Infrared Diffraksjonsgitter Spectral Band Samlere/ Sensor Optisk enhet med linser Innkommende lys Filter hjul, diffraksjonsgitter, Liquid Crystal Tuneable Filter, prisme, CFA based 37 Kulturminner (Cultural Heritage) Multi-spectral imaging of van Gogh s paintings at the National Gallery of Art, Washington Multi-spectral imaging of Mona- Lisa at the Musée du Louvre, France And many more. 38 Motivasjon for spektral avbildning Spektral avbildning er til stor nytte for å restaurere kunstverk, rekonstruksjon av opprinnelige farger og høykvalitets reproduksjon. En nøyaktig digital kopi for kunst bevaring (art conservation). Overvåking av endring eller skade på malerier, som digital dokumentasjon motstår forringelse bedre enn fotografier. Digital bildebehandling kan bidra til å oppdage f.eks malerienes historie. Avslører flere fargelag eller restaureringsforsøk. Avslører forfalskning. Ny mulighet for pigment identifikasjon (Krever ikke fjerning av malerier/objekter > heller ikke i kontakt med overflaten). 39

14 Vårt bidrag! 40 Digitalisering av Skrik (1893) ved hjelp av en hyperspektral skanner K= 160 Eksempel på en hyperspektral avbildning på tvers det Synlig-Nær Infrared (VNIR) spektralområdet (Visible-Near Infrared [VNIR]: 160 bands, nm, 3.6 nm interval) 41 Pigment identifikasjon Konservator / reparatør ønsker å vite de fysiske egenskapene av pigmenter: For dokumentasjon For historisk studie For autentisitet For restaurering, etc. Tradisjonelt invasiv metode: å ta fysisk prøve fra maleri > ødeleggende. Non-invasiv teknikk? Med konvesjonell fotografi > metameriproblemer. Hyperspektral avbildning gir informasjon om fysisk karakteristikk. 42

15 External Pigment Database Pigment eksempler i forskjellige konsentrasjon Tilsvarende pigment spektrum 43 Spektral bilde klassifisering 44 Visualiseringsmetoder Biblioteket med belysningens Relativ spektralfordeling Band Selection approaches Transformation approaches: PCA - Principal Component Analysis ICA Independent Component Analysis 45

16 46 46 And some hidden information RGB photographic image by Hasselblad (Source: The National Museum, Oslo) SWIR_IC

17 Wordings in The Scream 49 Spektral reproduksjon 50 Vanlig (metamerisk) reproduksjon system Original RGB Input profil Linearization Colour correction Chromatic adaptation RGB kamera Output profil Profile connection space CIEXYZ/CIELAB for CIE 1931 Standard Observer + Illuminant CIE D50 CMYK skriver Reproduksjon After Philipp Urban, Technische Universität Darmstadt, March 2013 CMYK Linearization Colorimetric gamut mapping Colorimetric separation Ink limitation Chromatic adaptation 51

18 Vanlig (metamerisk) reproduksjon system After Philipp Urban, Technische Universität Darmstadt, March 2013 r XYZ (r) = XYZ(r ) r RGB Justert for én type belysning CMYK Fargestyring i henhold til ICC-standarden er brukt med hell i mange bildebehandlingsprogrammer over hele verden. For spesifikke anvendelser, hvor betraktningsforholdene er ukjent eller stadig under endring, for eksempel kunst reproduksjon, prøvetrykk eller svært nøyaktig industriell fargekommunikasjon, vanlig (metamerisk) reproduksjons systemer er ikke tilstrekkelig. Årsakene er systematiske problemer knyttet til utstyret, belysning- og observatør metameri, noe som er direkte relatert til informasjonens tap ved bruk av trichromatic utstyr og en tredimensjonal profil koblingspunkt (Profile Connection Space). 52 Begrensninger til en typisk metamerisk arbeidsflyt Original Reproduction Match for same Illuminant Original Reproduction Mismatch for different Illuminant After Philipp Urban, Technische Universität Darmstadt, March 2013 I en metamerisk arbeidsflyt er ikke nok informasjon tilgjengelig for å kunne velge en separasjon på en slik måte at reproduksjon (trykket) matcher originalen under flere belysninger. 53 Hva må endres? r Signal Processing Den grunnleggende forskjellen i den spektrale arbeidsflyten i forhold til den metameriske arbeidsflyten er behandlingen av mange fler-dimensjonale signaler. Det krever helt forskjellige algoritmer for karakterisering, separasjon eller fargeromtilpasning (gamut mapping). After Philipp Urban, Technische Universität Darmstadt, March

19 Hvordan bransjen kan gjøre nytte av det? Publikasjoner Alle våre publikasjoner (papers) er GRATIS tilgjengelig under Workshop Colourlab Workshop #1/2014: Color deficiency (8. May and 19.May 2014) GRATIS Colourlab Workshop #2/2014: Colour, Light and Imaging (20. May 2014) GRATIS Avgangsutstilling 21 BSc mediedesign studenter viser frem 210 designarbeider Fredag 6. juni fra , formell åpning kl Lørdag 7. juni fra kl Mer informasjon på avgangsutstilling.no Symposium Gjøvik Color Imaging Symposium 2015 (CVCS2015) september 2015 Studentprosjekt BSc og MSC studentprosjekter innen teknologi og innovasjon Eksperiment Trenger obsørver som er «fargeblind» for eksperimenter som bidrar til forbedring av digitale og trykte bildinformasjon for fargeblinde mennesker. 55 Takk! Takk til: Thomas Simon Sony George Aditya Sole Shida Beigpour Philipp Urban 56 References Peter nussbaum, (2010) Colour Measurement and Print Quality Assessment in a Colour Managed Printing Workflow. PhD thesis University of Oslo and Gjøvik University College. Marius Pedersen, (2011) Image quality metrics for the evaluation of printing workflows. PhD thesis University of Oslo and Gjøvik University College. Philipp Urban, (2013) Spectral-based Image Reproduction Workflow, From Capture to Print, Institute of Printing Science and Technology, Technische Universität Darmstadt, Germany. Hardeberg, Jon Y.; George, Sony; Deger, Ferdinand;, Ivar Baarstad; Palacios, Julio Ernesto Hernandez & Løke, Trond (2013) Hyperspectral image capture and analysis of The Scream painted by Edvard Munch in MUNCH150 Conference, Oslo, Norway. Slavuj Radovan; Nussbaum Peter and Hardeberg Jon Yngve, (2013) Review and analysis of spectral characterization models and halftoning for multi-channel printing. iarigai, Chemnitz, Germany. Billmeyer and Saltzman, (2000) Principles of Color Technology, Third Edition, Roy S. Berns, John Wiley & Sons, Inc. 57

Forbedring og evaluering av algoritmer for fargeomfangstilpasning

Forbedring og evaluering av algoritmer for fargeomfangstilpasning Forbedring og evaluering av algoritmer for fargeomfangstilpasning TRITA-NA-E03164 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute

Detaljer

Hva er farger? A B C FARGELÆRE

Hva er farger? A B C FARGELÆRE 1. Fargelære FARGELÆRE Hva er farger? Figur 1.1 Eplet reflekterer rødt lys til øyet. Øyet omformer det innfallende lyset til signaler som går til hjernens synssenter og vi oppfatter at eplet er rødt. UV

Detaljer

Hexachrome Color Management

Hexachrome Color Management Hexachrome Color Management kartlegging av prøvetrykksystemers mulighet til simulering av Hexachrometrykk, under anvendelse av ICC-basert fargestyring. 23. mai 2002 Forfattere: Torleiv Tangen Robin Kvikshaug

Detaljer

Fargede filtre gir ikke rød-grønne fargesvake normal fargebedømmelse

Fargede filtre gir ikke rød-grønne fargesvake normal fargebedømmelse SJOVS, December 2011, Vol. 4, No. 2 Case Report (in Norwegian) 6 Fargede filtre gir ikke rød-grønne fargesvake normal fargebedømmelse Elise W. Dees* og Rigmor C. Baraas Høgskolen i Buskerud, Avdeling for

Detaljer

Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder

Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder ØYVIND BJERKVIK Examensarbete Stockholm, Sverige 2004 TRITA-NA-E04142 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer

Detaljer

Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder

Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder Automatic redeye effect correction in digital images Øyvind Bjerkvik Examensarbete Medieteknik Kungliga tekniska högskolan Masteroppgave Master i teknologi,

Detaljer

og sånn Guiden til kontroll over farger

og sånn Guiden til kontroll over farger FaR Ger og sånn Guiden til kontroll over farger //FA Farger RGER RGB Blå CMYK Magenta Rød RGB i verdi 255 gir hvit Cyan Grønn Gul RGB er forkortelse for rødt, grønt og blått og betegner det additive fargesystemet

Detaljer

Vi ønsker å takke følgende personer

Vi ønsker å takke følgende personer Forord Høsten 2001 begynte Anders Rindal, Arne Magnus Bakke og Ståle Kopperud med prosessen som skulle ende i et hovedprosjekt den etterfølgende våren. Alle studenter ved Høgskolen i Gjøvik (HiG) må siste

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Fargesyn hos pattedyr

Fargesyn hos pattedyr 1 Fargesyn hos pattedyr Av Atle Mysterud Ser elgen deg der du sitter med rød lue og venter i skogbrynet? Eller reven, eller haren, eller... De fleste jegere tror at dyr er fargeblinde, men det er faktisk

Detaljer

SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT

SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT Stian Åsen Anton Ilchenko Ole Johnny Wahlstrøm Shanmugarajah Senthilkumaran Høgskolen i Oslo og Akershus PROSJEKT NR. 2015-10 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

STYREMØTE NR. 4/03. Tirsdag 30. september 2003

STYREMØTE NR. 4/03. Tirsdag 30. september 2003 STYREMØTE NR. 4/03 Tirsdag 30. september 2003 STYREMØTE 4/2003 Tid: Tirsdag 30. september kl. 09.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom E102 SAKSLISTE ORIENTERINGSSAKER Sak STY 50/03 Sak STY 51/03 Utvalg for

Detaljer

FORM OG FARGE I FRONTTANNSETTET

FORM OG FARGE I FRONTTANNSETTET FORM OG FARGE I FRONTTANNSETTET Kurset er utviklet fordi det i dag stilles store krav til reproduksjon av naturlige tenner fra pasientens side. Dette krever en korrekt utforming av morfologiske detaljer,

Detaljer

Deteksjon av kveis i fiskemuskel Evaluering av avbildene spektroskopi som metode

Deteksjon av kveis i fiskemuskel Evaluering av avbildene spektroskopi som metode RAPPORT 7/2001 Utgitt mai 2001 Deteksjon av kveis i fiskemuskel Evaluering av avbildene spektroskopi som metode Karsten Heia og Heidi Nilsen Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling

Detaljer

Utskriftsveiledning for digitale bilder

Utskriftsveiledning for digitale bilder Utskriftsveiledning for digitale bilder NPD3326-00 Opphavsrett og varemerker Ingen del av denne utgivelsen kan reproduseres, lagres i et gjenopprettelsessystem eller overføres i noen form eller midler,

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

unba/h:\data\hovedoppgaver 2005\espenes\espenes.doc

unba/h:\data\hovedoppgaver 2005\espenes\espenes.doc 1 Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Ladar som sensor i Nettverksbasert Forsvar Andreas Espenes Kull 54 Luftkrigsskolen April 2005 unba/h:\data\hovedoppgaver 2005\espenes\espenes.doc 2 Forord Arbeidet er

Detaljer

Rapport. Røykvarslere for bruk i bolig. Kartlegging av forskningsfront. Forfatter Christian Sesseng

Rapport. Røykvarslere for bruk i bolig. Kartlegging av forskningsfront. Forfatter Christian Sesseng Åpen Rapport Røykvarslere for bruk i bolig Kartlegging av forskningsfront Forfatter Christian Sesseng SINTEF NBL as Brannutvikling og slokking 01 1 1 Historikk DATO SBESKRIVELSE 1 01 11 30 Første versjon.

Detaljer

Fingerprintløsning for lokalisering ved bruk av WLAN

Fingerprintløsning for lokalisering ved bruk av WLAN Fingerprintløsning for lokalisering ved bruk av WLAN Gerhard Christoffer Wiese Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM Biveileder(e): Thomas Jelle,

Detaljer

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se Sammenhengen mellom lys, farger og alder 20 år 60 år 80 år LYS = å se eller ikke se Innhold Forord: Lysbehovet øker med alderen _ 2 Hvordan vi ser 3 Kontrastenes betydning 4 Sansecellene 6 Øyets tap av

Detaljer

HOVEDPROSJEKT: Forfatter(e): Thomas Bråten Kjersti Foss Ann Kristin Sivesind Jan-Thore Strand PEDCM - PEDAGOGISK COLOR MANAGEMENT

HOVEDPROSJEKT: Forfatter(e): Thomas Bråten Kjersti Foss Ann Kristin Sivesind Jan-Thore Strand PEDCM - PEDAGOGISK COLOR MANAGEMENT HOVEDPROSJEKT: PEDCM - PEDAGOGISK COLOR MANAGEMENT EDUCATIONAL COLOR MANAGEMENT Forfatter(e): Thomas Bråten Kjersti Foss Ann Kristin Sivesind Jan-Thore Strand Dato: 19.05.2004 Hovedprosjekt våren 2004

Detaljer

10 innlandet. Tekst: Dag Norberg høgskolelektor ved HiG, leder i TEKNA, teknisk naturvitenskapelig forening avd. Gjøvik innlandet@oa.

10 innlandet. Tekst: Dag Norberg høgskolelektor ved HiG, leder i TEKNA, teknisk naturvitenskapelig forening avd. Gjøvik innlandet@oa. Storinnrykk av elever Under Forskningsdagene vil ca. 300 elever fra 7. klassetrinn i Gjøvik og Toten-kommunene besøke Høgskolen i Gjøvik (HiG) på en «opplevelsesdag» rundt realfag. Tekst: Dag Norberg høgskolelektor

Detaljer

Om forvrengning av bilder

Om forvrengning av bilder Barrel / pincussion distortion Om forvrengning av bilder Forvrengning av bilder er et velkjent fenomen for de fleste som har fotografert en stund, og forekommer når man tar bilder på visse avstander med

Detaljer

Det digitale kameraet

Det digitale kameraet KURS I DIGITAL FOTOGRAFERING Det digitale kameraet er fremdeles i sin spede barndom første amatørkamera kom i 1995! Utviklingen går hurtig og nye modeller med forbedrete funksjoner presenteres fortløpende.

Detaljer

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM HMILØSNING MEDWONDERWARE FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM ITF32012BacheloroppgaveB014-106 NilsMikalLerøy KarzanSalihi TorArneTorgersen AjwanMamshi InnlevertJuni2014 HØGSKOLEN I

Detaljer

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Fri grafisk programvare... 3 Hva er fri programvare?... 3 Om programmene i dette kapittelet... 4 Scribus...

Detaljer

Virkelig (sam)arbeid i en 3D virtuell verden?

Virkelig (sam)arbeid i en 3D virtuell verden? FFI-rapport 2007/02588 Virkelig (sam)arbeid i en 3D virtuell verden? Hilde Hafnor, Bård Reitan og Dinko Hadzic Forsvarets forskningsinstitutt/norwegian Defence Research Establishment (FFI) 10. desember

Detaljer

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no BACHELOROPPGAVE: Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no FORFATTERE: Marte Johnsen Mette Pernille Hellesvik DATO: 15.05.2013 Sammendrag av Bacheloroppgaven

Detaljer

Bacheloroppgave. QuickEval. Forfattere: Khai Van Ngo Christopher André Dokkeberg Jehans Jr. Storvik

Bacheloroppgave. QuickEval. Forfattere: Khai Van Ngo Christopher André Dokkeberg Jehans Jr. Storvik Bacheloroppgave QuickEval Forfattere: Khai Van Ngo Christopher André Dokkeberg Jehans Jr. Storvik Dato: 19.05.2014 Sammendrag av bacheloroppgave Tittel: QuickEval Nr. : Dato : 19.05.14 Deltakere: Khai

Detaljer

IKT - Arbeidsliv. IKT for et inkluderende arbeidsliv: Resultater fra test og evaluering av to IKT-verktøy. Rapportnr 1009.

IKT - Arbeidsliv. IKT for et inkluderende arbeidsliv: Resultater fra test og evaluering av to IKT-verktøy. Rapportnr 1009. IKT - Arbeidsliv IKT for et inkluderende arbeidsliv: Resultater fra test og evaluering av to IKT-verktøy Rapportnr 1009 Forfattere Kristin Skeide Fuglerud Dato 15. november 2005 ISBN ISBN-13: 978-82-53-90517-4

Detaljer