Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene"

Transkript

1 Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering av avfall Hvert år får vi tilbakemelding om at papiret som kommer fra våre abonnenter er av topp kvalitet Vi får også toppkarakter på plasten vi sender til Grønt Punkt Side 2

2 MNA i endring et apropos til den nasjonale debatten om kildesortering I en kronikk med overskriften Avfall er framtidens råvare i Aftenposten 7 juni kunne vi lese: Mens vi her i Norge fremdeles debatterer om det nytter å kildesortere, står ønsket om å innføre en ny sirkulær økonomi høyt på agendaen i EU Den sirkulære økonomien skal stimulere til en ny og bærekraftig økonomisk vekst, en bedre forvaltning av naturressursene og reduserte utslipp av klimagasser Morgendagens produkter skal i større grad være designet for gjenbruk og gjenvinning I motsetning til dagens bruk og kast, vil vi i fremtiden beholde verdien i materialer og energi så lenge som mulig Bak kronikken står en samlet avfallsbransje Abonnentene i MNA-området er blant de beste i landet til å kildesortere avfall Vi får hvert år tilbakemelding fra Norske Skog Skogn om at papiret som kommer fra abonnentene i MNA-området er av topp kvalitet Vi får topp karakter på plast vi sender til Sverige og Tyskland gjennom Grønt Punkt Og i fra stikkprøver fra matavfallet som sendes til Ecopro for produksjon av gjødselvare, biogass og strøm mottar vi store smilefjes Den totale avfallsmengden i Norge har økt med mer enn 50 prosent siden 1995 Mye av dette er plast Plast er en materialtype som enkelt lar seg gjenvinne og som en tommel - fingerregel kan en si at en sparer to kilo olje ved å anvende en kilo gjenvunnet plast I enkelte kommuner greier man i dag å kilde - sortere ut 14 kg per innbygger per år, mens vi i MNA området enda bare sorterer ut ca 2,5 kg Litt å gå på, men vi blir stadig bedre I MNA ble i overkant av 45 % av avfallet som kom inn fra husstandene materialgjenvunnet i 2014 Dette er i dag høyt, men allerede innen 2020 bør vi nok godt over 60 %, ja kanskje 70 % Hvordan skal vi klare det? Sammen med de andre avfallsselskapene i Midt-Norge jobber MNA nå med en felles avfallsstrategi Her skal vi sammen sette oss mål for framtida og søke gode strategier for å nå dem Et felles sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall kan her være en strategi Det vil også jobbes med å bli mer lik hverandre både mht hentetjenester, bringetjenester og gjenvinningsstasjoner Som et ledd i dette arbeidet prøver vi nå ut hentetjenester/ hentefrekvenser som er mer lik de andre avfallsselskapenes Til grunn for forsøkene legges et system med tre beholdere med et tillegg på en eller to sekker for feks plast og drikkekartong Hva som blir den endelige løsningen er det for tidlig å si noe om, men med de foreløpige resultater ser det ut til å gå bra å endre hentefrekvensen til hver fjortende dag også i MNA området MNA er altså i endring vi vil gjerne være i takt med tiden og at abonnentene vil fortsette å gjøre en formidabel innsats for at vi kan samle inn, behandle og gjenvinne framtidas råvarer ASLE HASSELVOLD Daglig leder

3 Fra kartong til kartong Hvorfor ikke gjøre som så mange andre: Brett seks drikkekartonger og stapp dem i en sjuende Skriv så på navn og adresse Og vips har du både sørget for at kartongen kan brukes om igjen og at du er med i trekninga av store premier Bare siden starten har vi namdalinger vunnet nær en million kroner i Drikkekartonglotteriet I tillegg kommer miljøgevinsten Fibrene i drikkekartong kan nemlig gjenvinnes hele sju ganger, og samtidig unngår du at kartonger på avveie forsøpler naturen Stadig flere av oss fyller nå den lyseblå sekken med rengjorte drikkekartonger og emballasje til sauser og puddinger Det gjelder også kartonger med metallfolie Alt legger du i den lyseblå sekken som hentes hjemme hos deg hver sjette uke Genialt enkelt ganske enkelt genialt! Verdt å vite Drikkekartongene sendes til en fabrikk i Sverige som gjenvinner papirfibrene før det blir til nye papir- og kartongprodukter Plastbelegg, aluminiumsbelegg, lokk og korker fjernes maskinelt og går til forbrenning med energiutnyttelse For hvert tonn som returneres, sparer vi 14 trær Hvis du kaster en drikkekartong i naturen, tar det fem år å bryte den ned Unngå forsøpling! Vi te du at? ingen batterier som du bruker i husholdningen, skal kastes i restavfallet Årsaken er at det kan være vanskelig for folk flest å skille mellom skadelige og ikke-skadelige batterier Levér derfor inn alle batterier og produkter med innebygde batterier, til forretninger som selger slike produkter eller til gjenvinningsstasjonene 3

4 Takk for maten? Har du noen gang tenkt over hvor mye mat du kaster? Vi te du at? av alle eggene vi kaster årlig i Norge kunne vi lagd 3 millioner omeletter Dette er egg som kunne vært spist dersom vi la alle brødene vi kaster i Norge i året på langs i en rekke, hadde de nådd fra Nordkapp til Cape Town og tilbake igjen nordmenn hvert år kaster over tonn mat som kunne ha vært spist Verden er et merkelig sted Mens store deler av jordens befolkning opplever kritisk matmangel, har andre problemer med å spise opp all maten i kjøleskapet før den forderves Visste du for eksempel at Italias årlige matavfall kan brødfø hele Etiopia? Penger i søpla På verdensbasis ble det i fjor kastet mat til en svimlende sum av 3200 milliarder kroner Kastingen skjer på mange forskjellige nivåer og har vidtrekkende konsekvenser både for det globale klimaet, for lokalsamfunnene og den enkelte forbrukers lommebok Her i Norge havnet mat til en verdi av mellom 18 og 20 milliarder kroner i søpla i fjor Det betyr at hver enkelt av oss hvert år kaster mat for 3500 kroner og da snakker vi om mat som kastes selv om den er spiselig for mennesker Vi snakker om rester fra middagsbordet, litt brune bananer eller kanskje den siste skvetten med yoghurt Det skjulte matavfallet Vi kaster altså mange tonn mat i året fordi vi kjøper for mye og ganske enkelt ikke rekker å spise opp alt før maten blir for gammel Men man snakker også om det skjulte matavfallet, det som omfatter planter og dyr som kunne ha blitt til menneskeføde hvis det hadde blitt behandlet eller utnyttet optimalt gjennom hele kjeden fra produsent til supermarked over forbrukerens bord Brorparten av matavfallet mer enn 70 prosent kommer fra privat husholdninger En amerikansk studie viser dessuten at hver fjerde (!) kalori i verden ender som matavfall Resirkulering av dette avfallet er kritisk viktig, all den tid enkelte grunnstoffer som eksempelvis fosfor kun finnes i begrenset mengde Alle levende organismer er helt avhengige av en liten mengde fosfor hver dag for å overleve, og derfor MÅ vi ta vare på og resirkulere dette grunnstoffet slik at det igjen kommer til nytte 4

5 Dette kaster nordmenn mest av: Frukt og grønnsaker 11,31 kg/innbygger per år Gryte- og tallerkenrester 10,25 kg/innbygger per år Brød 9,28 kg/innbygger per år Kjøtt og fisk 3,65 kg/innbygger per år Meieriprodukter 2,82 kg/innbygger per år RØDT lys for GRØNNE poser Vi skal ikke gi H/Frp-regjeringa skylda for at det har oppstått et sorteringsproblem for MNA Men da det ved nyttårs tider ble foreslått å innføre en langt høyere avgift på plastposer generelt, ble det rift om MNAs grønne plast poser Du vet, de som ligger i butikken og kan hentes gratis Resultatet ble at mange namdalinger hamstret grønne plastposer i eskevis Og etter hvert benyttes disse posene også som emballasje for restavfall; stikk i strid med hensikten For renovatøren betyr grønn pose det samme som matavfall som ikke skal legges i restavfallsbeholderen Konkret innebærer dette at tømming av restavfallet ikke vil finne sted om renovatøren finner grønne matavfallsposer i den dunken, hvis renovatøren la igjen en beskjed sist han tømte beholderen Legg også merke til at bleier heller ikke skal legges sammen med matavfallet, men i restavfallsdunken Så derfor: Rødt lys for grønne poser i restavfallsbeholderen

6 Matavfall Restavfall Papir Plastemballasje Drikkekartong SLIK SORTERER DU Skall/skrell/skrotter/ gammel frukt/ grønnsaker Bakverk Teposer/kaffefilter/ kaffegrut Fisk/skalldyr Kjøttrester/bein Eggeskall Mindre mengder tilgriset tørkepapir Nøtteskall HENTEORDNING Bleier Avkjølt aske/grillkull Potteplanter/blomster Stearinlys Ødelagte leker Utslitte tekstiler/ klær/sko Gave-/julepapir Konvolutter Plasttuber Tilgriset plast og papir HENTEORDNING Vanlig handlepose Aviser Reklame UKEBLAD UKEBLAD Ukeblader/tidsskrifter/ magasiner HENTEORDNING Plastposer Plastkanner/plastbegre/plastbokser Plastemballasje fra kjøtt, fugl, fisk, frukt, bær, grønt og pålegg Plastflasker for vaskemidler/sjampo/ dressinger Blomsterpotter av plast Kaffe-/snacksposer Snusbokser SKYLL PLASTEN I KALDT VANN VED BEHOV HENTEORDNING Melk-/juicekartonger Saus-/ puddingkartonger HENTEORDNING Beholder for matavfall Beholder eller stativ for restavfall Beholder for papir Papirsekk i stativ Sekk for plastemballasje Sekk for drikkekartong

7 Glass-/ metallemballasje Tekstiler/klær/sko Papp Farlig avfall Grovavfall/Ombruk Aluminiumsemballasje/-folie Glass/flasker Hermetikkbokser Metallkorker Metallokk Øl-/mineralvannsbokser uten pant Metalltuber Telyskapsler BRINGEORDNING Klær Sko Håndklær Gardiner Sengetøy BRINGEORDNING Pappesker BRINGEORDNING Maling/beis/lakk Lim Spillolje Kjemikalier Batterier Sparepærer Whitespirit BRINGEORDNING Hageavfall Møbler Bildekk Treverk Skrapjern Plaststoler Vinduer EE-avfall Isopor Hvite-/brunevarer BRINGEORDNING SLIK SORTERER DU Returpunkt for glassog metallemballasje Tøyinnsamling Gjenvinningsstasjon eller retur til forhandler Årlig innsamling av farlig avfall eller gjenvinningsstasjon Gjenvinningsstasjon eller retur til forhandler 7

8 Prøveprosjektet i revybygda Vi te du at? 8 plast aldri brytes ned i naturen? Men brukt plast kan brukes om igjen mange ganger Emballasjeplast er et godt eksempel på det Det som en gang inneholdt sennep og ketchup, kan etter en gjenvinningsprosess bli en flaske for tøymykner Knapt noen er så fornøyde med kommunen sin som innbyggerne på Høylandet Det leser vi om i avisene år etter år Så spørs det hva hållingene sier om å være med i prøveprosjektet for MNA Siden september 2014 har de nemlig vært med i en forsøks - ordning når det gjelder avfallshenting Og snart faller dommen Har dette fungert så bra at andre kommuner kan få det samme opplegget? I snart ett år har alle husstander i Høylandet hatt tre avfallsbeholdere med utvidet kapasitet og sjeldnere henting; én for papir, én for mat og én for restavfall Matavfallet hentes hver 14 dag Også de grønne og blå plastsekkene hentes med litt lengre intervall enn andre steder Hensikten med forsøket er å finne fram til gode løsninger som begrenser transportbehovet Det gagner både miljøet og begrenser kostnadene Uten å konkludere med hva resultatet blir, er det likevel grunn til å registrere at det så langt knapt har kommet negative innsigelser om hentefrekvensen

9 Holder Namdalen ren Klasse 4A på Høknes barneskole deltok på Strandryddedagen 2015 I begynnelsen av mai ryddet de området rundt badekulpen til Namsos barnehage på Spillum De fant mye rart, blant annet en gammel sykkel, en stekepanne, et bildekk, mye isopor, samt mye emballasje og annet søppel som folk har kastet fra seg De fylte ca 20 sekker med avfall i løpet av skoledagen Rødd opp da på Aspøya i Flatanger Nord-Vestrand aktivitetslag i Bindal og klasse 4A på Høknes barneskole i Namsos har én ting felles: De har alle gjennomført ryddeaksjoner i strandkanten Men de er slett ikke alene Tusenvis av tonn med søppel er fjernet gjennom hundrevis av ryddeaksjoner som har funnet sted på forsommeren over hele landet i regi av Hold Norge Rent De tre nevnte er bare noen av aksjonene som er gjennomført i Namdalen Og flere vil det bli MNA bidrar gjerne med utstyr til de som tar slike miljøvennlige initiativ, enten det er velforeninger, hytte foreninger, skoleklasser, båt - foreninger eller andre Det er bare å ta kontakt så får vi til en effektiv ryddedag sammen Til glede for de som deltar og ikke minst som inspirasjon til alle andre om å unngå forsøpling Er dunken på dunken? Har du behov for ny avfallsbeholder av mange kalt dunken er det bare å ta kontakt med MNA Vi bytter den uten at det koster deg fem øre Opp gjennom årene har det vært ulike typer sorteringsskap og beholdere både når det gjelder innhold, utførelse og størrelse Disse er nå i ferd med å bli utslitt og til dels uhensiktsmessige Nå er det avfallsbeholdere på 140 og 240/360 liter som gjelder De minste brukes til papir og matavfall, de større beholderne er øremerket restavfall Hverdagen for mange er at de nå har tre beholdere med likt utseende til mellom - lagring av avfallet før det hentes Slik blir det gradvis for alle Det kan være lurt å tenke på når det eventuelt må skapes plass til tre beholdere Legg også merke til at det er et sterkt ønske, og trolig også etter hvert et krav fra MNA, om at beholderne må stå nærmere enn 20 meter (som nå) fra kjørbar veg Mange har gledelig nok også gjort det til en god vane å sette fram beholderne på hentedager for å gjøre jobben enklere for renovatørene Det setter de pris på!

10 Hytterenovasjon er populært I alle fall er bruken av de 84 restavfallscontainerne, pluss ganske mange matavfallsbeholdere og noen mottak for glassog metallemballasje, er svært mye brukt Og de aller, aller fleste hytte- og fritidshus-eierne deltar Svært få har søkt om fritak Prosjektleder Bård Sandnes i MNA melder at enorme mengder avfall havner i det nye retursystemet, og at misbruket er forsvinnende lite Faktisk så lite at det ikke er noe problem Det viktige for oss er å unngå forsøpling i friområdene, og det målet er langt på vei innfridd Forsøpling rundt mottakene er også, med ett unntak, omtrent ikkeeksisterende, opplyser han og legger til: Én av våre rettesnorer er å arbeide for å holde Namdalen ren Hytterenovasjonen har vist seg å være et viktig bidrag i så måte Hyttecontainerne er plassert følgende steder: Høylandet Kongsmoen v/butikk Parkeringsplass ved innkjørsel til Stor-Grønningen Parkeringsplass v/revyrikets Gjestegård Rosåsen alpinanlegg Vassbotna sentrum, bak kafeen Grong Bjørgan Vegkryss Rossetnesset Osen Seter Vingsand Strand Storvoll Osen sentrum Vassdølin Sandviksberget v/hurtigbåt Brattgjerd Sætervika Roan Krysset ved Vik Straum ved Olvika Hofstad ved avkjørsel Nesvalen Hongsand Kiran Roan kai Lonin Flatanger Lauvsnes v/butikk Vik v/butikk Kvaløyseter Hylla Utvorda v/kai Bøle kryss Jøssund v/butikk Småværet Sitter Fjell Gladsøya Leka Ferjeleie Skei Ferjeleie Gutvik Coop v/butikken Fosnes Seierstad v/ferjekai I krysset i Myrvika Hyttefelt Smines På fjellet mot Lund Nærøy Foldereid v/shell-stasjon Vegkryss Horven Strandvalen v/coop-butikk Bogen v/butikk Ottersøy v/butikken Hofles v/kai Salsbruket v/butikk Smines hyttefelt Gjerdinga fergeleie Abelvær småbåthavn Vestre Bogen hyttefelt Bindal Terråk kai småbåthavna Helstad v/butikk Kjelleidet Kveina Røytvoll v/ferjeleie Aspvika hyttefelt Namsos Spillum småbåthavn Spillumshøgda Bangdalen Bangsund småbåthavn Bråten Broum Gullholmstranda Vestre Havn Vemundvik sentrum Tømmervikfjellet Lænd-korsen Namdalseid Statland (vegkryss v/gml bensinstasjon) Gryta Korsen Osenkrysset v/altevatnet Overhalla Homstad Solem (parkplass) Fv 17 Reinbjørvegen/Meosen Reinbjør (parkplass) Røttesmoen Øysletta Vikna Austafjord v/butikk Steinkleiva Horseng Kryss Lødding Rørvik havn Vikna gjenvinningsstasjon (Omkjøringsvegen 15)

11 Tettere på via nett Aud Dahl (fra venstre), Tone Årsandøy og Nina Svarlien får gode tilbakemeldinger etter at MNA for alvor tok steget ut med ny nettside og egen Facebook-profil Aldri før har det vært enklere å komme i kontakt med MNA Våren 2013 lanserte MNA sms-varsling, ny nettside og egen Facebook-profil Fram til da hadde kundekontakten stort sett foregått via telefon, epost og brev Nå skulle terskelen senkes ytterligere, forteller kontorsjef Nina Svarlien Det har gått over all forventning Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra abonnentene det er tydelig at vi har truffet med satsinga, mener hun Mye informasjon Som selskap med ansvar for renovasjon for husstander i 13 kommuner er det ikke lite informasjon MNA har behov for å gi Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå at hele 88 prosent av befolkningen er på nett hver eneste dag Da sier det seg selv hvor informasjonen bør være tilgjengelig På to år har vi hatt nesten besøk på nettsidene våre, samtidig som om lag 1400 følger oss på Facebook Det er vi godt fornøyd med, opplyser Svarlien og legger til at både MNA og abonnentene nyter godt av inntoget på sosiale medier Vi får ut informasjon raskt, og gir råd og vink om eksempelvis kildesortering og hvordan du bestiller nye avfallsbeholdere, sier hun Mye informasjon finnes også i tømmekalenderen og MNAvisa som fortsatt sendes ut med posten Populært med ombruk Statistikken fra nettsida viser tydelig hvilken informasjon folk søker Tømmekalender, åpningstider på gjenvinningsstasjoner og informasjon om sms-varslinga er best besøkt Dessuten får vi mange flere henvendelser på epost enn tidligere og da gjerne via kontaktskjemaet på nettsidene, sier Svarlien På Facebook er det også tydelig hvor engasjementet kommer Ombruksbua Gi og ta på Stormyra er en suksess mye takket være sosiale medier Her kan folk levere fullt brukbare gjenstander; alt mulig som andre kan ha bruk for Via Facebook kan vi enkelt dele bilder av gjenstander og det slår an, sier Svarlien 11

12 Det é så lætt Kildesortering av plast er ikke vanskelig Det er et spørsmål om vilje og litt kunnskap Kanskje står du der med lokket til smørboksen etter at boksen er tømt og lurer på om dette lokket skal i matavfallet siden det sitter igjen litt smør oppunder lokket, eller om det skal i plastavfallet siden det jo ER plast Kanskje ender du opp med å kaste det i restavfallet siden du er redd for å gjøre feil Det er akkurat DA du skal tenke på at all emballasjeplast blir gjenvunnet og blir til noe nytt selv om det er igjen litt smør i lokket I MNA sine kommuner kaster hver innbygger litt over to kilo plastavfall i året og det er omtrent en sjettedel av hva hver person kunne ha kastet som plastavfall Posen til det marinerte kjøttstykket du kjøpte (den som er litt klinete og grisete inni) skyll den slik at klineriet er vekk og legg den i plastavfallet Smørboksen av plast og lokket med litt smør på skyll av det til du mener at du kan tenke deg å ha det liggende i garasjen til neste gang renovatørene kommer for å hente plastsekken Plast er en av få avfallstyper MNA kan selge og tjene litt på (de fleste avfallstypene må vi betale for å få avhendet) Siden MNA er et selskap som ikke betaler utbytte til noen vi er et selskap som skal drive til selvkost vil en økt inntjening for vår del bety sparte kostnader for innbyggene Økt plastgjenvinning betyr også at råmaterialer blir gjenvunnet gang på gang, i stedet for at de blir brent som restavfall og dermed ikke kan resirkuleres mer Vi vil gjerne at du først og fremst tenker plastavfall når du har muligheten og tenker restavfall til slutt 1 kilo plast resirkulert = 2 kilo råolje spart Klær, sko og tekstiler I beholderne som er utplassert både fra UFF (Ulandshjelp fra folk til folk) og fra Fretex kan alt av klær, sko og tekstiler leveres Som tekstiler regnes håndklær, gardiner og sengetøy Men det kreves at det som leveres er rent og helt 12

13 Plasten som samles inn, sorteres og blir til ulike typer granulat Dette blir igjen en bestanddel av helt andre produkter; som fat, sitte underlag og alskens artikler i tillegg til flere typer materiale brukt i tekstilindustrien EKSEMPEL: Skal legges i plastsekken Flasker til vaskeog oppvaskmidler Plastbrett Sennep- og ketchupflasker Bæreposer og folie Yoghurt- og rømmebeger Shampoflasker Plastbeger rundt frukt Smørbokser Matoljeflasker Osteesker Blomsterpotter innerpotter Isbokser Soddbøtter Kaffeposer EKSEMPEL: Skal ikke i plastsekken Kjøkkenredskaper Hageslanger Akebrett Tannbørster Vednett Isoporkasser Produkter som ikke er emballasje som feks leker, bøtter, kanner, hagemøbler ol Emballasje som har inneholdt olje produkter eller er merket Ekstremt brannfarlig, oksiderende, meget giftig, giftig eller eksplosiv Disse kan leveres på de kommunale gjenvinnings - stasjonene

14 Ikke kast det andre kan ha glede av Har du en skinnsofa eller et par ski som du er lei av eller som ikke lenger er i bruk? Er du kanskje i ferd med å kaste noe andre kan ha glede av? Da bør du ta det med til Stormyra Stikkordet er Gi og ta-bua Rett og slett et sted der du kan sette igjen saker og ting du ikke lenger bruker og som andre kan ha nytte av Og når du først er der, er det fritt valg blant gjenstander andre har satt igjen Kostbart? Nei, tilbudet er gratis og basert på den gode tanken om gjenbruk Fra en famlende start, har flere og flere fått øynene opp for det ressursvennlige tilbudet Og la det være sagt med én gang; er du såkalt retroinspirert, er sjansene for å finne godbiter svært gode I disse dager vurderer for øvrig MNA å opprette lignende tilbud også andre steder i Namdalen, trolig i Ytre Namdal i første omgang Snefrid Løvås har mye spennende i Gi og ta-bua Dette er Stormyra avfallsanlegg (omlastings- og gjenvinnings - stasjon) Kundemottak/vekt 2 Gi og ta-bua/ EE og farlig avfall 3 Gjenvinningsstasjonen 4 Omlastingstasjon (mellomlager for ulike avfalltyper) 5 Avsluttet deponi 6 Sigevannbasseng og renseanlegg

15 Farlig avfall Farlig avfall må ikke komme på avveie eller havne i naturens kretsløp Det kan føre til skader på natur, dyr og mennesker både på kort og lang sikt MNA ønsker at du leverer inn det miljøfarlige avfallet, enten til forhandlere som i sin tid solgte det til deg mens det var et produkt du kunne bruke, eller til våre gjenvinningsstasjoner Noe av det miljøfarlige avfallet kan brukes på nytt, noe kan gjenvinnes, noe kan brukes som kilde til energi for industrien og andre deler blir sendt til forsvarlig destruksjon Eksempler på farlig avfall: Maling- og lakkrester Løsemidler Oljerester Plantevern- og insektsmidler Syrer og baser Bilpleiemidler Lysstoffrør og sparepærer Bunnstoff til båter Oppladbare batterier Knappcellebatterier Spraybokser Hobbykjemikalier Lim Tennvæske Impregnert treverk Farlig avfall bør leveres i original - emballasjen, slik at det blir lettere å avgjøre hvilke stoffer som er i avfallet Hvis emballasjen er tom og tørr er det ikke lenger farlig avfall Da skal emballasjen leveres som plast eller metall avhengig av hva den er laget av Gjør avfallsbehandlingen enklere MNA tilbyr en del enkle produkter som gjør avfallshverdagen enklere Strikk som holder lokket på dunken på plass selv når vinden herjer Hengebøyle som sikrer at plast/drikkekartong sekken holder seg på plass innsamlingsdagen Nett for sikring av last Skal du på gjenvinnings stasjon med last, er det påbudt å sikre lasten Da slipper vi forsøpling langs veiene Stativ for sekk til bruk i boden eller garasjen 15

16 Lettere å bli kvitt avfallet Flere og bedre gjenvinningsstasjoner, både stasjonære og rullende, har åpenbart vært et behov i MNA-kommunene Mengden avfall som abonnentene bringer selv, har i alle fall økt betydelig Som mange vet, kan du fritt levere inntil tre kubikkmeter avfall av alle typer årlig på gjenvinningsstasjonene som finnes i en rekke kommuner I områder med mer spredt bebyggelse, er det etablert et mobilt mottak traileren Rulle Den betjener områdene Bessaker, Roan, Jøa, Salsnes, Terråk, Bindalseidet pluss Austafjord i Vikna MNA har i lang tid investert i bedre mottak en rekke steder Ledetråden i dette arbeidet er å gjøre gjenvinningsstasjonen enkle å betjene for brukerne som i all hovedsak sorterer sitt avfall på stedet i ulike containere Bruken forteller at tilbudet er populært Den eneste utfordringa er å unngå at næringslivet misbruker tilbudet, som abonnentene betaler for gjennom renovasjonsgebyret Lurer du på når gjenvinningsstasjonen i din kommune er åpen, eller når Rulle kommer dit du bor, finner du korrekt informasjon både i tømmekalenderen og på wwwmnano 16

17 Åpningstider på gjenvinningsstasjonene 2015 Gjenvinningsstasjoner SOMMER (april tom september) Bindal Terråk Mandager i oddetallsuker (Rulle) kl Bindal Bindalseidet 29 april og 16 september (Rulle) kl Flatanger Tirsdager kl Siste lørdag i mnd kl Fosnes Jøa Tredje torsdag i mnd (Rulle) kl Fosnes Salsnes Onsdag 6 mai kl (Rulle) Onsdag 9 september kl Grong Torsdager kl Tirsdager i oddetallsuker kl Høylandet Tirsdager kl Leka Andre tirsdag i mnd (Rulle) kl Vikna Rørvik Mandager kl Onsdager kl Vikna Austafjord Austafjord (v/butikk) (Rulle) 5 mai og 1 september kl Namdalseid Onsdager kl Nærøy Tirsdager kl Torsdager kl Osen Torsdager kl Bessaker Mandager i partallsuker (Rulle) kl Roan Mandager i partallsuker (Rulle) kl Stormyra Tirsdag, onsdag og fredag kl gjenvinningsstasjon Mandager og torsdager kl Vikna gjenvinningsstasjon Høylandet gjenvinningsstasjon Vi te du at? det er kvikksølv i røykvarslere, lyspærer, ringeklokker, lysstoffrør og sparepærer En teskje kvikksølv kan forurense en hel innsjø Slike produkter kan du levere hos forhandlere eller på gjenvinnings - stasjonene til MNA Kolvereid gjenvinningsstasjon Vårryggen gjenvinningsstasjon

18 Lyspærer er ikke restavfall Hvert år kastes om lag 50 millioner lyspærer her i landet Bare ti prosent blir samlet inn Alle lyspærer fra lysrør til juletrepynt, halogenpærer, sparepærer og ledlys inneholder miljøgifter De skal derfor samles inn og slett ikke kastes i restavfallet eller andre steder I lyskilder som returneres, blir miljøgiftene tatt hånd om på en trygg måte Ved å returnere brukte lyspærer, sparer du derfor miljøet for både farlige utslipp og unødvendig ressursbruk Du kan levere brukt lysutstyr i butikker som selger slike, eller på de kommunale miljøtorgene Det koster ikke noe å levere inn brukte lyskilder, siden kostnadene med retur er innbakt i prisen du betaler ved kjøp Lyspærer av ulikt slag og lysrør må ikke knuses, men leveres hele og sorteres som EE-avfall Kvikksølv er verstingen Én av miljøgiftene i lyskilder er kvikksølv Det er giftig selv i svært små mengder Når kvikksølv er på avveie, er veien kort til våre matkilder; både grønt, fisk og kjøtt Nordmenn er flinkere til å samle inn lysrør enn de er til å samle inn mindre lyskilder Hvert år kastes om lag 50 millioner lyspærer, og bare ti prosent blir samlet inn Den tradisjonelle glødepæra som nå er forbudt utgjør en vesentlig del av dette enorme antallet Sparepærer, halogen og LED Sparepærer som inntil videre er den mest brukte erstatninga for gamle glødepærer bruker vesentlig mindre energi for å gi det samme lyset De varer dessuten lengre, finnes i mange varianter og egner seg på ulike steder Sparepærer egner seg imidlertid ikke særlig godt utendørs eller i rom med lav temperatur Halogenpærer har som regel høy temperatur, gir retningsbestemt lys, kan dimmes og brukes ofte i spotlights De inneholder imidlertid miljøfarlige stoffer, og det ligger an til at de blir forbudt om ikke lenge LED står for Light Emitting Diode, og fungerer ved hjelp av en liten chip i en reflektor mellom to elektriske punkter som lyser ved strømtilførsel En LED-pære bruker om lag en femdel så mye strøm for å produsere det samme lyset som ei tradisjonell lyspære Disse pærene har opptil 50 ganger lenger levetid enn ei glødepære og kan også brukes utendørs

19 Framtida under bakken Nedgravde avfallscontainere er på full fart inn i det namdalske markedet Disse er levert av Namdal Ressurs, og montert ved Bankplassen i Namsos I områder med tett bebyggelse har felles avfallsløsninger tradisjonelt sett vært en arealmessig utfordring Men ikke nå lenger Nedgravde avfallscontainere er i utgangspunktet ikke spesielt nytt I flere av landets største byer har slike løsninger blitt benyttet en årrekke, men det er først i den siste tida at borettslag og boligsameier i vårt distrikt også har tatt i bruk teknologien Bruken av nedgravde containere sparer nemlig verdifullt areal og bidrar til en ryddig og renslig avfallshåndtering Oppsamling under bakken En nedgravd avfallsløsning består av én nedgravd container for hver avfallstype; én for matavfall, én for restavfall, én for papir/papp/drikkekartong, og eventuelt også én for plast, om man ønsker det Containerstørrelsene kan variere I nedgravde avfallsløsninger legges avfallet i et innkast over bakken, før det går videre ned i en oppsamlingsenhet under bakken Dette gjør at avfallet holder en jevn temperatur, noe som er spesielt fordelaktig om sommeren hvor dypoppsamling vil virke nedkjølende og redusere eventuelle luktproblemer Det er også brannsikkert Enkel håndtering Nedgravde avfallsløsninger tilfredsstiller krav til universell utforming og er enkle å håndtere Siden tømming utføres med kranbiler, er det imidlertid en del krav til både utstyr og plassering Hold lasten på plass med vårt praktiske sikringsnett Størrelser og priser: 210 x 120 cm kr 210,- 250 x 160 cm kr 275,- 300 x 200 cm kr 370,- 350 x 250 cm kr 450,- Maskestørrelse: 45 x 45 mm 6 mm tykk elastisk snor 19

20 Alle har glede av et miljø uten forsøpling DU KAN IKKE LURE NATUREN MILJØMERKET Utgiver: MNA, tlf wwwmnano Tekst og layout: Trio Media Foto: Steinar Johansen 241 Trykksak 599

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015 BBL BALKONGREVOLUSJON Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Nr.1 / 2015 MAGASINET LOKAL ØL-SUKSESS ENGASJERTE DELTAKERE PÅ KURS PÅSKE- VOKTERNE BODØ TRENGER SALTEN Illustrasjon: Øyvind Westgård Siden 1. januar

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

Sammen for en god sak

Sammen for en god sak 1 13 Sammen for en god sak BIR har lyttet til innbyggerne. Vi har utvidet åpningstidene på flere gjenvinningsstasjoner og vi skal bygge tre nye. Vi oppfordrer alle til å delta på vårdugnaden Hold Norge

Detaljer

for Hammerfest og Kvalsund kommuner - Hæ? - Koster det noe å levere avfall? Flinke gutter

for Hammerfest og Kvalsund kommuner - Hæ? - Koster det noe å levere avfall? Flinke gutter 2011 Informasjon fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner - Hæ? - Koster det noe å levere avfall? Flinke gutter Om du har pusset opp eller restaurert huset ditt er det smart å

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

Fulldistribusjon. Hentekalender. Juni 2014 mai 2015. Informasjon fra Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 2014 www.gir.hm.

Fulldistribusjon. Hentekalender. Juni 2014 mai 2015. Informasjon fra Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 2014 www.gir.hm. Fulldistribusjon Hentekalender Juni 2014 mai 2015 Informasjon fra Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 2014 www.gir.hm.no GRÅTT LOKK Restavfall Matavfall skal i beholderen med grått lokk, sammen

Detaljer

DET ER VIKTIG Å KASTE RIKTIG

DET ER VIKTIG Å KASTE RIKTIG Kundeblad Nr. 1 2015 AVFALL ER TEMA: Plastemballasje DET ER VIKTIG Å KASTE RIKTIG Informasjon til husstandene i Trondheim I ÅR ER VÅREN LILLA! Råstoff er vanligvis rødt. Denne gangen er det lilla. Det

Detaljer

Redd miljøet: Gjør noe!

Redd miljøet: Gjør noe! Redd miljøet: Gjør noe! Er du opptatt av miljø og klimaendringer? Lei av å høre tomme ord om å forbedre miljøet? Ta saken i egne hender! Du kan bidra. Sammen med venner og familie kan du gjøre en forskjell!

Detaljer

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i

Detaljer

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel NorgesGruppen ÅRSMAGASIN 2010/2011 En butikk for alle Norgesgruppens rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel Sjefsskifte på toppen God kaffe i generasjoner

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT

SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT R E N O V A S J O N Ta vare på brosjyren - det kan lønne seg! Brosjyrenummer SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT +++ NY RENOVASJONSORDNING GJELDER FRA JANUAR 2006 BEDRE FOR DEG - BEDRE FOR MILJØET Mer informasjon

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

PENGEVIRKE. Mat bærekraftig og velsmakende. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur. nr. 4 2012

PENGEVIRKE. Mat bærekraftig og velsmakende. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur. nr. 4 2012 PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 4 2012 Tema: Mat bærekraftig og velsmakende Fremtidens matvarer Av Karl Johnsen Mat er viktig. God og sunn mat gir oss overskudd

Detaljer

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med «Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes kostråd. «Kokeboka mi» tilbys gratis til alle elever

Detaljer

KIOSK BENSIN SERVICE. Vil redusere millionutgift på. vaskevann. Derfor forsvinner Bensinstasjonene > 08. > 04 Best 15 år Samhold gir styrke > 15

KIOSK BENSIN SERVICE. Vil redusere millionutgift på. vaskevann. Derfor forsvinner Bensinstasjonene > 08. > 04 Best 15 år Samhold gir styrke > 15 KIOSK BENSIN SERVICE Nr.2 SEPTEMBER 2014 > www.virke.no Derfor forsvinner Bensinstasjonene > 08 Offisielt medlemsblad for Virke KBS Vil redusere millionutgift på Iris Carina Revider deg selv! > 07 vaskevann

Detaljer

Hva er ditt behov? MacFab Vår nye leverandør av presser for komprimering av papp, plast, klær, spesialavfall og mer.

Hva er ditt behov? MacFab Vår nye leverandør av presser for komprimering av papp, plast, klær, spesialavfall og mer. Hva er ditt behov? maskinerogogutstyr utstyrtiltilkildesortering kildesortering - -maskiner Alle priser er eks. mva. og frakt. KILDESORTERINGSNYHETER Sommer 2013 MacFab Vår nye leverandør av presser for

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S.

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S. Omsetning av avfallsressurser via internett Spørreundersøkelse om interesse i Østfold av Knut Magne Furuheim Hanne L. Raadal Ingunn S. Modahl Stiftelsen Østfoldforskning Mars 1999 OR.09.99 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

NRK Forbrukerinspektørene

NRK Forbrukerinspektørene KASTING AV MAT METODERAPPORT SKUP 2004 NRK Forbrukerinspektørene Side 1 av 9 1. Innledning: 1.1. Journalister Elisabet Grøndahl, Karen-Margrethe Baltzrud, Geir Pettersen 1.2. Foto/Redigering Gjermund Tornholm,

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni Reddet av sjakken Matias Grude Eriksen, side 5-7 Må gi blaffen i andre ting Aryan Tari, side 17-18 Om å gjøre en forskjell

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer