Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene"

Transkript

1 Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering av avfall Hvert år får vi tilbakemelding om at papiret som kommer fra våre abonnenter er av topp kvalitet Vi får også toppkarakter på plasten vi sender til Grønt Punkt Side 2

2 MNA i endring et apropos til den nasjonale debatten om kildesortering I en kronikk med overskriften Avfall er framtidens råvare i Aftenposten 7 juni kunne vi lese: Mens vi her i Norge fremdeles debatterer om det nytter å kildesortere, står ønsket om å innføre en ny sirkulær økonomi høyt på agendaen i EU Den sirkulære økonomien skal stimulere til en ny og bærekraftig økonomisk vekst, en bedre forvaltning av naturressursene og reduserte utslipp av klimagasser Morgendagens produkter skal i større grad være designet for gjenbruk og gjenvinning I motsetning til dagens bruk og kast, vil vi i fremtiden beholde verdien i materialer og energi så lenge som mulig Bak kronikken står en samlet avfallsbransje Abonnentene i MNA-området er blant de beste i landet til å kildesortere avfall Vi får hvert år tilbakemelding fra Norske Skog Skogn om at papiret som kommer fra abonnentene i MNA-området er av topp kvalitet Vi får topp karakter på plast vi sender til Sverige og Tyskland gjennom Grønt Punkt Og i fra stikkprøver fra matavfallet som sendes til Ecopro for produksjon av gjødselvare, biogass og strøm mottar vi store smilefjes Den totale avfallsmengden i Norge har økt med mer enn 50 prosent siden 1995 Mye av dette er plast Plast er en materialtype som enkelt lar seg gjenvinne og som en tommel - fingerregel kan en si at en sparer to kilo olje ved å anvende en kilo gjenvunnet plast I enkelte kommuner greier man i dag å kilde - sortere ut 14 kg per innbygger per år, mens vi i MNA området enda bare sorterer ut ca 2,5 kg Litt å gå på, men vi blir stadig bedre I MNA ble i overkant av 45 % av avfallet som kom inn fra husstandene materialgjenvunnet i 2014 Dette er i dag høyt, men allerede innen 2020 bør vi nok godt over 60 %, ja kanskje 70 % Hvordan skal vi klare det? Sammen med de andre avfallsselskapene i Midt-Norge jobber MNA nå med en felles avfallsstrategi Her skal vi sammen sette oss mål for framtida og søke gode strategier for å nå dem Et felles sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall kan her være en strategi Det vil også jobbes med å bli mer lik hverandre både mht hentetjenester, bringetjenester og gjenvinningsstasjoner Som et ledd i dette arbeidet prøver vi nå ut hentetjenester/ hentefrekvenser som er mer lik de andre avfallsselskapenes Til grunn for forsøkene legges et system med tre beholdere med et tillegg på en eller to sekker for feks plast og drikkekartong Hva som blir den endelige løsningen er det for tidlig å si noe om, men med de foreløpige resultater ser det ut til å gå bra å endre hentefrekvensen til hver fjortende dag også i MNA området MNA er altså i endring vi vil gjerne være i takt med tiden og at abonnentene vil fortsette å gjøre en formidabel innsats for at vi kan samle inn, behandle og gjenvinne framtidas råvarer ASLE HASSELVOLD Daglig leder

3 Fra kartong til kartong Hvorfor ikke gjøre som så mange andre: Brett seks drikkekartonger og stapp dem i en sjuende Skriv så på navn og adresse Og vips har du både sørget for at kartongen kan brukes om igjen og at du er med i trekninga av store premier Bare siden starten har vi namdalinger vunnet nær en million kroner i Drikkekartonglotteriet I tillegg kommer miljøgevinsten Fibrene i drikkekartong kan nemlig gjenvinnes hele sju ganger, og samtidig unngår du at kartonger på avveie forsøpler naturen Stadig flere av oss fyller nå den lyseblå sekken med rengjorte drikkekartonger og emballasje til sauser og puddinger Det gjelder også kartonger med metallfolie Alt legger du i den lyseblå sekken som hentes hjemme hos deg hver sjette uke Genialt enkelt ganske enkelt genialt! Verdt å vite Drikkekartongene sendes til en fabrikk i Sverige som gjenvinner papirfibrene før det blir til nye papir- og kartongprodukter Plastbelegg, aluminiumsbelegg, lokk og korker fjernes maskinelt og går til forbrenning med energiutnyttelse For hvert tonn som returneres, sparer vi 14 trær Hvis du kaster en drikkekartong i naturen, tar det fem år å bryte den ned Unngå forsøpling! Vi te du at? ingen batterier som du bruker i husholdningen, skal kastes i restavfallet Årsaken er at det kan være vanskelig for folk flest å skille mellom skadelige og ikke-skadelige batterier Levér derfor inn alle batterier og produkter med innebygde batterier, til forretninger som selger slike produkter eller til gjenvinningsstasjonene 3

4 Takk for maten? Har du noen gang tenkt over hvor mye mat du kaster? Vi te du at? av alle eggene vi kaster årlig i Norge kunne vi lagd 3 millioner omeletter Dette er egg som kunne vært spist dersom vi la alle brødene vi kaster i Norge i året på langs i en rekke, hadde de nådd fra Nordkapp til Cape Town og tilbake igjen nordmenn hvert år kaster over tonn mat som kunne ha vært spist Verden er et merkelig sted Mens store deler av jordens befolkning opplever kritisk matmangel, har andre problemer med å spise opp all maten i kjøleskapet før den forderves Visste du for eksempel at Italias årlige matavfall kan brødfø hele Etiopia? Penger i søpla På verdensbasis ble det i fjor kastet mat til en svimlende sum av 3200 milliarder kroner Kastingen skjer på mange forskjellige nivåer og har vidtrekkende konsekvenser både for det globale klimaet, for lokalsamfunnene og den enkelte forbrukers lommebok Her i Norge havnet mat til en verdi av mellom 18 og 20 milliarder kroner i søpla i fjor Det betyr at hver enkelt av oss hvert år kaster mat for 3500 kroner og da snakker vi om mat som kastes selv om den er spiselig for mennesker Vi snakker om rester fra middagsbordet, litt brune bananer eller kanskje den siste skvetten med yoghurt Det skjulte matavfallet Vi kaster altså mange tonn mat i året fordi vi kjøper for mye og ganske enkelt ikke rekker å spise opp alt før maten blir for gammel Men man snakker også om det skjulte matavfallet, det som omfatter planter og dyr som kunne ha blitt til menneskeføde hvis det hadde blitt behandlet eller utnyttet optimalt gjennom hele kjeden fra produsent til supermarked over forbrukerens bord Brorparten av matavfallet mer enn 70 prosent kommer fra privat husholdninger En amerikansk studie viser dessuten at hver fjerde (!) kalori i verden ender som matavfall Resirkulering av dette avfallet er kritisk viktig, all den tid enkelte grunnstoffer som eksempelvis fosfor kun finnes i begrenset mengde Alle levende organismer er helt avhengige av en liten mengde fosfor hver dag for å overleve, og derfor MÅ vi ta vare på og resirkulere dette grunnstoffet slik at det igjen kommer til nytte 4

5 Dette kaster nordmenn mest av: Frukt og grønnsaker 11,31 kg/innbygger per år Gryte- og tallerkenrester 10,25 kg/innbygger per år Brød 9,28 kg/innbygger per år Kjøtt og fisk 3,65 kg/innbygger per år Meieriprodukter 2,82 kg/innbygger per år RØDT lys for GRØNNE poser Vi skal ikke gi H/Frp-regjeringa skylda for at det har oppstått et sorteringsproblem for MNA Men da det ved nyttårs tider ble foreslått å innføre en langt høyere avgift på plastposer generelt, ble det rift om MNAs grønne plast poser Du vet, de som ligger i butikken og kan hentes gratis Resultatet ble at mange namdalinger hamstret grønne plastposer i eskevis Og etter hvert benyttes disse posene også som emballasje for restavfall; stikk i strid med hensikten For renovatøren betyr grønn pose det samme som matavfall som ikke skal legges i restavfallsbeholderen Konkret innebærer dette at tømming av restavfallet ikke vil finne sted om renovatøren finner grønne matavfallsposer i den dunken, hvis renovatøren la igjen en beskjed sist han tømte beholderen Legg også merke til at bleier heller ikke skal legges sammen med matavfallet, men i restavfallsdunken Så derfor: Rødt lys for grønne poser i restavfallsbeholderen

6 Matavfall Restavfall Papir Plastemballasje Drikkekartong SLIK SORTERER DU Skall/skrell/skrotter/ gammel frukt/ grønnsaker Bakverk Teposer/kaffefilter/ kaffegrut Fisk/skalldyr Kjøttrester/bein Eggeskall Mindre mengder tilgriset tørkepapir Nøtteskall HENTEORDNING Bleier Avkjølt aske/grillkull Potteplanter/blomster Stearinlys Ødelagte leker Utslitte tekstiler/ klær/sko Gave-/julepapir Konvolutter Plasttuber Tilgriset plast og papir HENTEORDNING Vanlig handlepose Aviser Reklame UKEBLAD UKEBLAD Ukeblader/tidsskrifter/ magasiner HENTEORDNING Plastposer Plastkanner/plastbegre/plastbokser Plastemballasje fra kjøtt, fugl, fisk, frukt, bær, grønt og pålegg Plastflasker for vaskemidler/sjampo/ dressinger Blomsterpotter av plast Kaffe-/snacksposer Snusbokser SKYLL PLASTEN I KALDT VANN VED BEHOV HENTEORDNING Melk-/juicekartonger Saus-/ puddingkartonger HENTEORDNING Beholder for matavfall Beholder eller stativ for restavfall Beholder for papir Papirsekk i stativ Sekk for plastemballasje Sekk for drikkekartong

7 Glass-/ metallemballasje Tekstiler/klær/sko Papp Farlig avfall Grovavfall/Ombruk Aluminiumsemballasje/-folie Glass/flasker Hermetikkbokser Metallkorker Metallokk Øl-/mineralvannsbokser uten pant Metalltuber Telyskapsler BRINGEORDNING Klær Sko Håndklær Gardiner Sengetøy BRINGEORDNING Pappesker BRINGEORDNING Maling/beis/lakk Lim Spillolje Kjemikalier Batterier Sparepærer Whitespirit BRINGEORDNING Hageavfall Møbler Bildekk Treverk Skrapjern Plaststoler Vinduer EE-avfall Isopor Hvite-/brunevarer BRINGEORDNING SLIK SORTERER DU Returpunkt for glassog metallemballasje Tøyinnsamling Gjenvinningsstasjon eller retur til forhandler Årlig innsamling av farlig avfall eller gjenvinningsstasjon Gjenvinningsstasjon eller retur til forhandler 7

8 Prøveprosjektet i revybygda Vi te du at? 8 plast aldri brytes ned i naturen? Men brukt plast kan brukes om igjen mange ganger Emballasjeplast er et godt eksempel på det Det som en gang inneholdt sennep og ketchup, kan etter en gjenvinningsprosess bli en flaske for tøymykner Knapt noen er så fornøyde med kommunen sin som innbyggerne på Høylandet Det leser vi om i avisene år etter år Så spørs det hva hållingene sier om å være med i prøveprosjektet for MNA Siden september 2014 har de nemlig vært med i en forsøks - ordning når det gjelder avfallshenting Og snart faller dommen Har dette fungert så bra at andre kommuner kan få det samme opplegget? I snart ett år har alle husstander i Høylandet hatt tre avfallsbeholdere med utvidet kapasitet og sjeldnere henting; én for papir, én for mat og én for restavfall Matavfallet hentes hver 14 dag Også de grønne og blå plastsekkene hentes med litt lengre intervall enn andre steder Hensikten med forsøket er å finne fram til gode løsninger som begrenser transportbehovet Det gagner både miljøet og begrenser kostnadene Uten å konkludere med hva resultatet blir, er det likevel grunn til å registrere at det så langt knapt har kommet negative innsigelser om hentefrekvensen

9 Holder Namdalen ren Klasse 4A på Høknes barneskole deltok på Strandryddedagen 2015 I begynnelsen av mai ryddet de området rundt badekulpen til Namsos barnehage på Spillum De fant mye rart, blant annet en gammel sykkel, en stekepanne, et bildekk, mye isopor, samt mye emballasje og annet søppel som folk har kastet fra seg De fylte ca 20 sekker med avfall i løpet av skoledagen Rødd opp da på Aspøya i Flatanger Nord-Vestrand aktivitetslag i Bindal og klasse 4A på Høknes barneskole i Namsos har én ting felles: De har alle gjennomført ryddeaksjoner i strandkanten Men de er slett ikke alene Tusenvis av tonn med søppel er fjernet gjennom hundrevis av ryddeaksjoner som har funnet sted på forsommeren over hele landet i regi av Hold Norge Rent De tre nevnte er bare noen av aksjonene som er gjennomført i Namdalen Og flere vil det bli MNA bidrar gjerne med utstyr til de som tar slike miljøvennlige initiativ, enten det er velforeninger, hytte foreninger, skoleklasser, båt - foreninger eller andre Det er bare å ta kontakt så får vi til en effektiv ryddedag sammen Til glede for de som deltar og ikke minst som inspirasjon til alle andre om å unngå forsøpling Er dunken på dunken? Har du behov for ny avfallsbeholder av mange kalt dunken er det bare å ta kontakt med MNA Vi bytter den uten at det koster deg fem øre Opp gjennom årene har det vært ulike typer sorteringsskap og beholdere både når det gjelder innhold, utførelse og størrelse Disse er nå i ferd med å bli utslitt og til dels uhensiktsmessige Nå er det avfallsbeholdere på 140 og 240/360 liter som gjelder De minste brukes til papir og matavfall, de større beholderne er øremerket restavfall Hverdagen for mange er at de nå har tre beholdere med likt utseende til mellom - lagring av avfallet før det hentes Slik blir det gradvis for alle Det kan være lurt å tenke på når det eventuelt må skapes plass til tre beholdere Legg også merke til at det er et sterkt ønske, og trolig også etter hvert et krav fra MNA, om at beholderne må stå nærmere enn 20 meter (som nå) fra kjørbar veg Mange har gledelig nok også gjort det til en god vane å sette fram beholderne på hentedager for å gjøre jobben enklere for renovatørene Det setter de pris på!

10 Hytterenovasjon er populært I alle fall er bruken av de 84 restavfallscontainerne, pluss ganske mange matavfallsbeholdere og noen mottak for glassog metallemballasje, er svært mye brukt Og de aller, aller fleste hytte- og fritidshus-eierne deltar Svært få har søkt om fritak Prosjektleder Bård Sandnes i MNA melder at enorme mengder avfall havner i det nye retursystemet, og at misbruket er forsvinnende lite Faktisk så lite at det ikke er noe problem Det viktige for oss er å unngå forsøpling i friområdene, og det målet er langt på vei innfridd Forsøpling rundt mottakene er også, med ett unntak, omtrent ikkeeksisterende, opplyser han og legger til: Én av våre rettesnorer er å arbeide for å holde Namdalen ren Hytterenovasjonen har vist seg å være et viktig bidrag i så måte Hyttecontainerne er plassert følgende steder: Høylandet Kongsmoen v/butikk Parkeringsplass ved innkjørsel til Stor-Grønningen Parkeringsplass v/revyrikets Gjestegård Rosåsen alpinanlegg Vassbotna sentrum, bak kafeen Grong Bjørgan Vegkryss Rossetnesset Osen Seter Vingsand Strand Storvoll Osen sentrum Vassdølin Sandviksberget v/hurtigbåt Brattgjerd Sætervika Roan Krysset ved Vik Straum ved Olvika Hofstad ved avkjørsel Nesvalen Hongsand Kiran Roan kai Lonin Flatanger Lauvsnes v/butikk Vik v/butikk Kvaløyseter Hylla Utvorda v/kai Bøle kryss Jøssund v/butikk Småværet Sitter Fjell Gladsøya Leka Ferjeleie Skei Ferjeleie Gutvik Coop v/butikken Fosnes Seierstad v/ferjekai I krysset i Myrvika Hyttefelt Smines På fjellet mot Lund Nærøy Foldereid v/shell-stasjon Vegkryss Horven Strandvalen v/coop-butikk Bogen v/butikk Ottersøy v/butikken Hofles v/kai Salsbruket v/butikk Smines hyttefelt Gjerdinga fergeleie Abelvær småbåthavn Vestre Bogen hyttefelt Bindal Terråk kai småbåthavna Helstad v/butikk Kjelleidet Kveina Røytvoll v/ferjeleie Aspvika hyttefelt Namsos Spillum småbåthavn Spillumshøgda Bangdalen Bangsund småbåthavn Bråten Broum Gullholmstranda Vestre Havn Vemundvik sentrum Tømmervikfjellet Lænd-korsen Namdalseid Statland (vegkryss v/gml bensinstasjon) Gryta Korsen Osenkrysset v/altevatnet Overhalla Homstad Solem (parkplass) Fv 17 Reinbjørvegen/Meosen Reinbjør (parkplass) Røttesmoen Øysletta Vikna Austafjord v/butikk Steinkleiva Horseng Kryss Lødding Rørvik havn Vikna gjenvinningsstasjon (Omkjøringsvegen 15)

11 Tettere på via nett Aud Dahl (fra venstre), Tone Årsandøy og Nina Svarlien får gode tilbakemeldinger etter at MNA for alvor tok steget ut med ny nettside og egen Facebook-profil Aldri før har det vært enklere å komme i kontakt med MNA Våren 2013 lanserte MNA sms-varsling, ny nettside og egen Facebook-profil Fram til da hadde kundekontakten stort sett foregått via telefon, epost og brev Nå skulle terskelen senkes ytterligere, forteller kontorsjef Nina Svarlien Det har gått over all forventning Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra abonnentene det er tydelig at vi har truffet med satsinga, mener hun Mye informasjon Som selskap med ansvar for renovasjon for husstander i 13 kommuner er det ikke lite informasjon MNA har behov for å gi Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå at hele 88 prosent av befolkningen er på nett hver eneste dag Da sier det seg selv hvor informasjonen bør være tilgjengelig På to år har vi hatt nesten besøk på nettsidene våre, samtidig som om lag 1400 følger oss på Facebook Det er vi godt fornøyd med, opplyser Svarlien og legger til at både MNA og abonnentene nyter godt av inntoget på sosiale medier Vi får ut informasjon raskt, og gir råd og vink om eksempelvis kildesortering og hvordan du bestiller nye avfallsbeholdere, sier hun Mye informasjon finnes også i tømmekalenderen og MNAvisa som fortsatt sendes ut med posten Populært med ombruk Statistikken fra nettsida viser tydelig hvilken informasjon folk søker Tømmekalender, åpningstider på gjenvinningsstasjoner og informasjon om sms-varslinga er best besøkt Dessuten får vi mange flere henvendelser på epost enn tidligere og da gjerne via kontaktskjemaet på nettsidene, sier Svarlien På Facebook er det også tydelig hvor engasjementet kommer Ombruksbua Gi og ta på Stormyra er en suksess mye takket være sosiale medier Her kan folk levere fullt brukbare gjenstander; alt mulig som andre kan ha bruk for Via Facebook kan vi enkelt dele bilder av gjenstander og det slår an, sier Svarlien 11

12 Det é så lætt Kildesortering av plast er ikke vanskelig Det er et spørsmål om vilje og litt kunnskap Kanskje står du der med lokket til smørboksen etter at boksen er tømt og lurer på om dette lokket skal i matavfallet siden det sitter igjen litt smør oppunder lokket, eller om det skal i plastavfallet siden det jo ER plast Kanskje ender du opp med å kaste det i restavfallet siden du er redd for å gjøre feil Det er akkurat DA du skal tenke på at all emballasjeplast blir gjenvunnet og blir til noe nytt selv om det er igjen litt smør i lokket I MNA sine kommuner kaster hver innbygger litt over to kilo plastavfall i året og det er omtrent en sjettedel av hva hver person kunne ha kastet som plastavfall Posen til det marinerte kjøttstykket du kjøpte (den som er litt klinete og grisete inni) skyll den slik at klineriet er vekk og legg den i plastavfallet Smørboksen av plast og lokket med litt smør på skyll av det til du mener at du kan tenke deg å ha det liggende i garasjen til neste gang renovatørene kommer for å hente plastsekken Plast er en av få avfallstyper MNA kan selge og tjene litt på (de fleste avfallstypene må vi betale for å få avhendet) Siden MNA er et selskap som ikke betaler utbytte til noen vi er et selskap som skal drive til selvkost vil en økt inntjening for vår del bety sparte kostnader for innbyggene Økt plastgjenvinning betyr også at råmaterialer blir gjenvunnet gang på gang, i stedet for at de blir brent som restavfall og dermed ikke kan resirkuleres mer Vi vil gjerne at du først og fremst tenker plastavfall når du har muligheten og tenker restavfall til slutt 1 kilo plast resirkulert = 2 kilo råolje spart Klær, sko og tekstiler I beholderne som er utplassert både fra UFF (Ulandshjelp fra folk til folk) og fra Fretex kan alt av klær, sko og tekstiler leveres Som tekstiler regnes håndklær, gardiner og sengetøy Men det kreves at det som leveres er rent og helt 12

13 Plasten som samles inn, sorteres og blir til ulike typer granulat Dette blir igjen en bestanddel av helt andre produkter; som fat, sitte underlag og alskens artikler i tillegg til flere typer materiale brukt i tekstilindustrien EKSEMPEL: Skal legges i plastsekken Flasker til vaskeog oppvaskmidler Plastbrett Sennep- og ketchupflasker Bæreposer og folie Yoghurt- og rømmebeger Shampoflasker Plastbeger rundt frukt Smørbokser Matoljeflasker Osteesker Blomsterpotter innerpotter Isbokser Soddbøtter Kaffeposer EKSEMPEL: Skal ikke i plastsekken Kjøkkenredskaper Hageslanger Akebrett Tannbørster Vednett Isoporkasser Produkter som ikke er emballasje som feks leker, bøtter, kanner, hagemøbler ol Emballasje som har inneholdt olje produkter eller er merket Ekstremt brannfarlig, oksiderende, meget giftig, giftig eller eksplosiv Disse kan leveres på de kommunale gjenvinnings - stasjonene

14 Ikke kast det andre kan ha glede av Har du en skinnsofa eller et par ski som du er lei av eller som ikke lenger er i bruk? Er du kanskje i ferd med å kaste noe andre kan ha glede av? Da bør du ta det med til Stormyra Stikkordet er Gi og ta-bua Rett og slett et sted der du kan sette igjen saker og ting du ikke lenger bruker og som andre kan ha nytte av Og når du først er der, er det fritt valg blant gjenstander andre har satt igjen Kostbart? Nei, tilbudet er gratis og basert på den gode tanken om gjenbruk Fra en famlende start, har flere og flere fått øynene opp for det ressursvennlige tilbudet Og la det være sagt med én gang; er du såkalt retroinspirert, er sjansene for å finne godbiter svært gode I disse dager vurderer for øvrig MNA å opprette lignende tilbud også andre steder i Namdalen, trolig i Ytre Namdal i første omgang Snefrid Løvås har mye spennende i Gi og ta-bua Dette er Stormyra avfallsanlegg (omlastings- og gjenvinnings - stasjon) Kundemottak/vekt 2 Gi og ta-bua/ EE og farlig avfall 3 Gjenvinningsstasjonen 4 Omlastingstasjon (mellomlager for ulike avfalltyper) 5 Avsluttet deponi 6 Sigevannbasseng og renseanlegg

15 Farlig avfall Farlig avfall må ikke komme på avveie eller havne i naturens kretsløp Det kan føre til skader på natur, dyr og mennesker både på kort og lang sikt MNA ønsker at du leverer inn det miljøfarlige avfallet, enten til forhandlere som i sin tid solgte det til deg mens det var et produkt du kunne bruke, eller til våre gjenvinningsstasjoner Noe av det miljøfarlige avfallet kan brukes på nytt, noe kan gjenvinnes, noe kan brukes som kilde til energi for industrien og andre deler blir sendt til forsvarlig destruksjon Eksempler på farlig avfall: Maling- og lakkrester Løsemidler Oljerester Plantevern- og insektsmidler Syrer og baser Bilpleiemidler Lysstoffrør og sparepærer Bunnstoff til båter Oppladbare batterier Knappcellebatterier Spraybokser Hobbykjemikalier Lim Tennvæske Impregnert treverk Farlig avfall bør leveres i original - emballasjen, slik at det blir lettere å avgjøre hvilke stoffer som er i avfallet Hvis emballasjen er tom og tørr er det ikke lenger farlig avfall Da skal emballasjen leveres som plast eller metall avhengig av hva den er laget av Gjør avfallsbehandlingen enklere MNA tilbyr en del enkle produkter som gjør avfallshverdagen enklere Strikk som holder lokket på dunken på plass selv når vinden herjer Hengebøyle som sikrer at plast/drikkekartong sekken holder seg på plass innsamlingsdagen Nett for sikring av last Skal du på gjenvinnings stasjon med last, er det påbudt å sikre lasten Da slipper vi forsøpling langs veiene Stativ for sekk til bruk i boden eller garasjen 15

16 Lettere å bli kvitt avfallet Flere og bedre gjenvinningsstasjoner, både stasjonære og rullende, har åpenbart vært et behov i MNA-kommunene Mengden avfall som abonnentene bringer selv, har i alle fall økt betydelig Som mange vet, kan du fritt levere inntil tre kubikkmeter avfall av alle typer årlig på gjenvinningsstasjonene som finnes i en rekke kommuner I områder med mer spredt bebyggelse, er det etablert et mobilt mottak traileren Rulle Den betjener områdene Bessaker, Roan, Jøa, Salsnes, Terråk, Bindalseidet pluss Austafjord i Vikna MNA har i lang tid investert i bedre mottak en rekke steder Ledetråden i dette arbeidet er å gjøre gjenvinningsstasjonen enkle å betjene for brukerne som i all hovedsak sorterer sitt avfall på stedet i ulike containere Bruken forteller at tilbudet er populært Den eneste utfordringa er å unngå at næringslivet misbruker tilbudet, som abonnentene betaler for gjennom renovasjonsgebyret Lurer du på når gjenvinningsstasjonen i din kommune er åpen, eller når Rulle kommer dit du bor, finner du korrekt informasjon både i tømmekalenderen og på wwwmnano 16

17 Åpningstider på gjenvinningsstasjonene 2015 Gjenvinningsstasjoner SOMMER (april tom september) Bindal Terråk Mandager i oddetallsuker (Rulle) kl Bindal Bindalseidet 29 april og 16 september (Rulle) kl Flatanger Tirsdager kl Siste lørdag i mnd kl Fosnes Jøa Tredje torsdag i mnd (Rulle) kl Fosnes Salsnes Onsdag 6 mai kl (Rulle) Onsdag 9 september kl Grong Torsdager kl Tirsdager i oddetallsuker kl Høylandet Tirsdager kl Leka Andre tirsdag i mnd (Rulle) kl Vikna Rørvik Mandager kl Onsdager kl Vikna Austafjord Austafjord (v/butikk) (Rulle) 5 mai og 1 september kl Namdalseid Onsdager kl Nærøy Tirsdager kl Torsdager kl Osen Torsdager kl Bessaker Mandager i partallsuker (Rulle) kl Roan Mandager i partallsuker (Rulle) kl Stormyra Tirsdag, onsdag og fredag kl gjenvinningsstasjon Mandager og torsdager kl Vikna gjenvinningsstasjon Høylandet gjenvinningsstasjon Vi te du at? det er kvikksølv i røykvarslere, lyspærer, ringeklokker, lysstoffrør og sparepærer En teskje kvikksølv kan forurense en hel innsjø Slike produkter kan du levere hos forhandlere eller på gjenvinnings - stasjonene til MNA Kolvereid gjenvinningsstasjon Vårryggen gjenvinningsstasjon

18 Lyspærer er ikke restavfall Hvert år kastes om lag 50 millioner lyspærer her i landet Bare ti prosent blir samlet inn Alle lyspærer fra lysrør til juletrepynt, halogenpærer, sparepærer og ledlys inneholder miljøgifter De skal derfor samles inn og slett ikke kastes i restavfallet eller andre steder I lyskilder som returneres, blir miljøgiftene tatt hånd om på en trygg måte Ved å returnere brukte lyspærer, sparer du derfor miljøet for både farlige utslipp og unødvendig ressursbruk Du kan levere brukt lysutstyr i butikker som selger slike, eller på de kommunale miljøtorgene Det koster ikke noe å levere inn brukte lyskilder, siden kostnadene med retur er innbakt i prisen du betaler ved kjøp Lyspærer av ulikt slag og lysrør må ikke knuses, men leveres hele og sorteres som EE-avfall Kvikksølv er verstingen Én av miljøgiftene i lyskilder er kvikksølv Det er giftig selv i svært små mengder Når kvikksølv er på avveie, er veien kort til våre matkilder; både grønt, fisk og kjøtt Nordmenn er flinkere til å samle inn lysrør enn de er til å samle inn mindre lyskilder Hvert år kastes om lag 50 millioner lyspærer, og bare ti prosent blir samlet inn Den tradisjonelle glødepæra som nå er forbudt utgjør en vesentlig del av dette enorme antallet Sparepærer, halogen og LED Sparepærer som inntil videre er den mest brukte erstatninga for gamle glødepærer bruker vesentlig mindre energi for å gi det samme lyset De varer dessuten lengre, finnes i mange varianter og egner seg på ulike steder Sparepærer egner seg imidlertid ikke særlig godt utendørs eller i rom med lav temperatur Halogenpærer har som regel høy temperatur, gir retningsbestemt lys, kan dimmes og brukes ofte i spotlights De inneholder imidlertid miljøfarlige stoffer, og det ligger an til at de blir forbudt om ikke lenge LED står for Light Emitting Diode, og fungerer ved hjelp av en liten chip i en reflektor mellom to elektriske punkter som lyser ved strømtilførsel En LED-pære bruker om lag en femdel så mye strøm for å produsere det samme lyset som ei tradisjonell lyspære Disse pærene har opptil 50 ganger lenger levetid enn ei glødepære og kan også brukes utendørs

19 Framtida under bakken Nedgravde avfallscontainere er på full fart inn i det namdalske markedet Disse er levert av Namdal Ressurs, og montert ved Bankplassen i Namsos I områder med tett bebyggelse har felles avfallsløsninger tradisjonelt sett vært en arealmessig utfordring Men ikke nå lenger Nedgravde avfallscontainere er i utgangspunktet ikke spesielt nytt I flere av landets største byer har slike løsninger blitt benyttet en årrekke, men det er først i den siste tida at borettslag og boligsameier i vårt distrikt også har tatt i bruk teknologien Bruken av nedgravde containere sparer nemlig verdifullt areal og bidrar til en ryddig og renslig avfallshåndtering Oppsamling under bakken En nedgravd avfallsløsning består av én nedgravd container for hver avfallstype; én for matavfall, én for restavfall, én for papir/papp/drikkekartong, og eventuelt også én for plast, om man ønsker det Containerstørrelsene kan variere I nedgravde avfallsløsninger legges avfallet i et innkast over bakken, før det går videre ned i en oppsamlingsenhet under bakken Dette gjør at avfallet holder en jevn temperatur, noe som er spesielt fordelaktig om sommeren hvor dypoppsamling vil virke nedkjølende og redusere eventuelle luktproblemer Det er også brannsikkert Enkel håndtering Nedgravde avfallsløsninger tilfredsstiller krav til universell utforming og er enkle å håndtere Siden tømming utføres med kranbiler, er det imidlertid en del krav til både utstyr og plassering Hold lasten på plass med vårt praktiske sikringsnett Størrelser og priser: 210 x 120 cm kr 210,- 250 x 160 cm kr 275,- 300 x 200 cm kr 370,- 350 x 250 cm kr 450,- Maskestørrelse: 45 x 45 mm 6 mm tykk elastisk snor 19

20 Alle har glede av et miljø uten forsøpling DU KAN IKKE LURE NATUREN MILJØMERKET Utgiver: MNA, tlf wwwmnano Tekst og layout: Trio Media Foto: Steinar Johansen 241 Trykksak 599

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

TØMME- KALENDER. Papp. EE-avfall. Papir. Batterier. Tekstiler. Trevirke. Hageavfall. Matavfall. Plastemballasje. Glass- og metallemballasje

TØMME- KALENDER. Papp. EE-avfall. Papir. Batterier. Tekstiler. Trevirke. Hageavfall. Matavfall. Plastemballasje. Glass- og metallemballasje EE-avfall Matavfall Hageavfall Glass- og metallemballasje Papir Isopor FULLDISTRIBUSJON Plastemballasje Hvite- og brunevarer Vinduer TØMME- KALENDER Restavfall Metall Batterier Farlig avfall Drikkekartong

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

RENOVASJONSKALENDER 2016

RENOVASJONSKALENDER 2016 Tonnevis med frukt og grønt kastes, bare fordi den ser rar ut. Den er like sunn og god på innsiden. RENOVASJONSKALENDER 2016 VÅRE ÅPNINGSTIDER: MAN, TORS 07.30-19.00. TIRS, ONS, FRE 07.30-15.30 GJENBRUKSBUTIKKEN:

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

SE OPP FOR DISSE BOKSENE

SE OPP FOR DISSE BOKSENE SUPERHELTENE KÅRE-KARTONG, RESIRKULINE, LYN-LARS OG SUPERLÆRER BOR PÅ PLANETEN RESIRKULUS TELLUS. PLANETEN ER KJENT FOR SIN VAKRE OG GRØNNE NATUR, MEN NÅ ER GALAKSEN TRUET AV FORURENSNING! HJELP SUPERHELTENE

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent ROAF posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr 4 2013 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent Fra 2014 skal vi sortere alt matavfall

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON INFORMASJON Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON Fra og med uke 1 slår vi sammen områdene A og B. Innbyggere i Molde, Nesset, Søre Fræna og Aukra (fastland) vil merke dette ved at tømming av plast og

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Lærerveiledning Kildesortering, stoffer i endring, 3.-4. trinn Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer til VilVite. Lærerveiledningen

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum ROAF- posten spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Sørum ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i Sørum

Detaljer

Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der.

Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der. Informasjon Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der. Hyttene i Lardal Fra 1. oktober er Lardal kommune med i VESAR*.

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk ROAF- posten Enebakk spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Her har vi en oppgave, folkens!

Her har vi en oppgave, folkens! Midtre Namdal Avfallsselskap 7863 Overhalla INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2005 Årgang 9 Firerbanden i Ytre Namdal selvsagt med Midtsidene FULLDISTRIBUSJON Her har vi en oppgave, folkens! Merete

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

ROAF- posten. GRATIS! Pant juletreet lever ett lass avfall gratis! Slik sorterer du! Nye avfallsbeholdere fra ROAF

ROAF- posten. GRATIS! Pant juletreet lever ett lass avfall gratis! Slik sorterer du! Nye avfallsbeholdere fra ROAF ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2015 Aurskog- Høland & Rømskog GRATIS! Pant juletreet lever ett lass avfall gratis! se baksiden Nå hentes papp, papir og kartong

Detaljer

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva?

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva? RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG Kildesortering Hvor leverer du hva? Renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune har som hovedmål å arbeide for å redusere avfallsmengden. Avfall

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Grefsen hageavfallsmottak

Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Du som betaler renovasjonsgebyr i Oslo, kan levere inntil 2,5 m 3 av: Hageavfall, kvist inn til 15 cm i diameter Løv og gress Naturstein, sand og grus

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

Bleier er restavfall!

Bleier er restavfall! DU FINNER OSS PÅ avfallskalender0 Hurdal kommune Plan- og driftsetaten Tlf postmottak@hurdal.kommune.no www.hurdal.kommune.no Ekspedisjtid 0.00 -.00 Hurdalkommune I n f o r m a s j o n Har du fått feil

Detaljer

UTSTYR. Til kildesortering

UTSTYR. Til kildesortering UTSTYR Til kildesortering I de fleste virksomheter er det ofte samsvar mellom en miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering. Det skal lønne seg å kildesortere. For å lykkes med dette er tilrettelegging

Detaljer

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden?

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden? Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning Avfall Norge 14.06.07 Optisk Sortering fremtiden? Marked og fraksjoner Fraksjonene Markedene Husholdning Næringsliv 1. Drikkekartong Melk, juice

Detaljer

Avfallsortering fra A til Å

Avfallsortering fra A til Å Avfallsortering fra A til Å Sortering fra a til å Avfallsart Hvor skal det? A Akebrett Restavfall leveres på gjenvinningsstasjon Altankasser (plast) Restavfall leveres på gjenvinningsstasjon Altankasser

Detaljer

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen!

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Kundeblad Nr. 3 2012 Konkurranse Vinn et juletre! SIDE 7 husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Informasjon til husstandene i Trondheim Ubudne gjester? Vinteren har atter tatt grep om byen

Detaljer

Kildesorteringsguide for Aker Brygge

Kildesorteringsguide for Aker Brygge Kildesorteringsguide for Aker Brygge Innledning 80% DENNE GUIDEN viser deg hvordan du kildesorterer avfallet på riktig måte og bruker avfallsrampene på Aker Brygge. MÅLET er å kildesortere 80 prosent av

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

FULL RULLE MED ALEX. Fra null verdi til full verdi! Alt du kildesorterer blir til noe nytt. Hva kan du om avfall. og gjenvinning? Vinn en sykkel!

FULL RULLE MED ALEX. Fra null verdi til full verdi! Alt du kildesorterer blir til noe nytt. Hva kan du om avfall. og gjenvinning? Vinn en sykkel! Kundeblad Nr. 1 2012 Hva kan du om avfall og gjenvinning? Vinn en sykkel! Side 4 FULL RULLE MED ALEX Alt du kildesorterer blir til noe nytt Det nytter! Det er godt å få en positiv bekreftelse når man har

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2012 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til hytteeiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammens regionen

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

ROAF- posten. GRATIS! Pant juletreet lever ett lass avfall gratis! Slik sorterer du! Endrede kjøreruter

ROAF- posten. GRATIS! Pant juletreet lever ett lass avfall gratis! Slik sorterer du! Endrede kjøreruter ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 3 2015 GRATIS! Pant juletreet lever ett lass avfall gratis! se baksiden Slik sorterer du! Endrede kjøreruter i julen! Henting av papp

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Gjør kildesortering til en fest

Gjør kildesortering til en fest Gjør kildesorring til en fest Gjenvinning Gjenvinning er som en sirkel. Det går rundt og rundt. Stopper aldri opp. Tar aldri pause. En sirkel du blir en del av. Du trenger ikke gjøre mye, men hvis alle

Detaljer

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 2/14 Følg avfallets kretsløp Side 2 Alt avfall kan leveres Side 3 Fornyer bilparken Side 7 Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5 Hva skjer med avfallet?

Detaljer

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET DETTE KLIPPE- SYMBOLET BETYR AT DERE SKAL KLIPPE UT TILBEHØRET FRA HEFTET VELKOMMEN TIL SVARHEFTET HER FINNER DERE SVAR PÅ ALLE SPØRSMÅLENE I OPPGAVE- HEFTET, SAMMEN MED ALT DET SUPERKULE TILBEHØRET SOM

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag I årets oppdrag skal Jr.FLL lagene se nærmere på redusering, gjenbruk og resirkulering, og hvilken betydning avfallet vi produserer har på hverdagen vår og miljøet rundt oss. Forbered dere på å bli eksperter

Detaljer

Ren info. Skyll, brett og stapp Side 2 3. Informasjon om avfall og gjenvinning fra NIR nr. 2-2010. Liten bit velter 1-tonns (g)lass Side 7

Ren info. Skyll, brett og stapp Side 2 3. Informasjon om avfall og gjenvinning fra NIR nr. 2-2010. Liten bit velter 1-tonns (g)lass Side 7 Ren info Informasjon om avfall og gjenvinning fra NIR nr. 2-2010 Skyll, brett og stapp Side 2 3 Restemat kan bli festmat Side 6 Liten bit velter 1-tonns (g)lass Side 7 Deler ut grønt kort Side 8 1 Mitt

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Dag Aursland, Avfallsforum Møre og Romsdal, Ålesund 28.10.04 1 Sagt om kildesortering av plastemballasje Altfor dyrt,

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Lørenskog sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Lørenskog sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Lørenskog spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi

Detaljer

hjemmekompostering Gratis kurs!

hjemmekompostering Gratis kurs! Begynn med hjemmekompostering Gratis kurs! Hva er kompostering? Kompostering er resirkulering på naturens premisser. I naturen foregår det en stadig resirkulering av organisk materiale. Løvet som faller

Detaljer

Bør vi slutte å kildesortere?

Bør vi slutte å kildesortere? Rudolf Meissner, fagsjef renovasjon Bør vi slutte å kildesortere? Kildesortering eller sentralsortering? Innhold i foredraget Litt historie om avfallssortering Hvor står vi i dag med kildesorteringen?

Detaljer

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Effektive avfallsrom dimensjonering, beliggenhet og utstyr Morten Tønseth EnviroPac AS Hva er vi for hvem? Med utgangspunkt i ledende og

Detaljer

Kildesortering 2011. Sorter avfall - skap verdier!

Kildesortering 2011. Sorter avfall - skap verdier! Kildesortering 2011 Sorter avfall - skap verdier! Bli med på vårt store lokale miljøprosjekt Er du klar for å være med på dette store lokale miljøprosjektet? Det er jeg. Jeg gleder meg til å sette i gang

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide Våre åpningstider: Man, tors 0730-1900. Tirs, ons, fre 0730-1530 Generell informasjon Åpningstider Heftingsdalen og Østerhus: Mandag og torsdag: 07.30-19.00

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*.

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*. Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN Det henvises til kapittel 3 i Renovasjonsforskriften for Farsund kommune og Lyngdal kommune.

Detaljer

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning Kommunalteknikk og nyttig informasjon 1 Bra for miljøet Sorterer vi ut mat- og hageavfallet, reduserer vi utslippet av klimagasser. På en tradisjonell avfallsplass

Detaljer