Månedsrapport Holb lberg R urik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Holb lberg R urik"

Transkript

1 1 Månedsrapport Holberg Rurik August 2014

2 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Harald Jeremiassen (42) Tony Fimreite (32) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig Sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU i Trondheim og Universität Karlsruhe i Tyskland Har forvaltet Holberg Rurik siden oppstart i november 2010 Co-pilot for Holberg Global siden 2007 Begynte i Holberg Fondene i års erfaring fra aksjemarkedet og 10 års erfaring fra aktiv bedriftsutvikling Bakgrunn fra Orklas Investeringsdivisjon og Viking Venture Begynte i Holberg Fondene i august 2011 Master i Finans & Investering fra University of Edinburgh Bakgrunn fra Deloitte og KPMG som revisor Begynte i Holberg Fondene i

3 Fonds- og markedskommentar (1/2) Nedgang for Holberg Rurik i august år 3 år Siden oppstart Etter noen måneder med solid oppgang falt Holberg Rurik 2,6% Holberg Rurik -1,0 % 9,3 % 13,5 % 5,8 % i august, mens fasit hittil i år viser nedgang på 1,0%. *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert. Oppstart: Nedgangen kan i hovedsak forklares med «geografisk motvind» det forventninger om en ny runde med vestlige sanksjoner mot i enkelte av fondets nøkkelmarkeder (se oversikt side 8). landet. Holberg Rurik har over den siste treårsperioden levert en avkastning på 46,3%. Noe som tilsvarer en meravkastning på 14,8% (4,0% årlig) mot den brede vekstmarkedsindeksen, MSCI EM Index. Forsiktig oppgang i august Til tross for geopolitisk uro og «korreksjonsmodus» i markedene ved inngangen til måneden endte de fleste aksjemarkedene globalt opp i august (målt i dollar termer). En relativt markant styrkelse i den norske kronen bidro imidlertid til et mer blandet bilde målt i norske kroner. Fasit for måneden viser en oppgang på 0,6% for den brede vekstmarkedsindeksen, 2,4% for USA, mens uroen i Ukraina og svake makrotall bidro til en nedgang på 1,2% for det europeiske markedet. Tilsvarende tall hittil i år viser en oppgang på 13,0% i vekstmarkedene, 12,3% i USA og 4,4% i Europa. Blandet utvikling for vekstmarkedene Brasil utmerket seg blant avkastningsvinnerne med en oppgang på 10% i august. Det brasilianske markedet steg som følge av forhåpninger om regjeringsskifte og med det økt sannsynlighet for implementering av næringslivsvennelige reformer. Første runden av valget i Brasil gjennomføres 5. oktober. 3 I den andre enden av skalaen finner vi det russisk markedet som som falt 4% i løpet av måneden. Bakgrunnen for dette var en ytterligere tilspisning av konflikten med Ukraina/EU, og med Solid driftsutvikling i porteføljeselskapene 90% av Holberg Ruriks porteføljeselskaper har nå levert kvartalstall/driftsoppdateringer for 2. kvartal Vi er overordnet godt fornøyd med selskapenes leveranser. De aller fleste av dem har levert solide tall som bekrefter den langsiktige positive driftsutviklingen i selskapene. Porteføljen består av 22 kvalitetsselskaper som utmerker seg med god ledelse, sterke markeds- og industriposisjoner, ofte en beskyttet forretningsmodell, høy lønnsomhet og attraktive vekstutsikter. Porteføljen prises til en P/E på 9,4 for inneværende år og 8,0 på neste års inntjening. i Videre kan porteføljeselskapene vise til en løpende egenkapitalavkastning på 21%, en utbytteavkastning på i underkant av 4% og en samlet inntjeningsvekst på 18% for regnskapsåret Fortsatt gode utsikter for aksjer Til tross for geopolitisk uro, mer normaliserte verdsettelser i modne markeder og en anemisk gjeninnhentning i eurosonen, vurdere vi de langsiktige utsiktene for aksjer som gode. Veksten i amerikansk økonomi er tiltagende og ventes å bli i overkant av 2% i år. Eurosonen ventes også å komme ut av resesjon og levere positiv vekst (rundt 1%), mens veksten i Japan har kommet opp som følge av omfattende kvantitative lettelser. Ved siden av tiltagende global vekst bidrar også historisk lave renter til et godt klima for aksjer.

4 Fonds- og markedskommentar (2/2) For vekstmarkedene kt kd sin del har en rekke strukturelle utfordringer blitt grundig belyst over det siste året. Ved siden av å ha underskudd på driftsbalansen mot utlandet, har en rekke vekstmarkeder også tilbakelagt en lengre periode med relativt kraftig kredittvekst. Mangelen på progresjon i forhold til strukturelle reformer blir videre trukket frem som en bekymring av mange. Ved inngangen til året ble også politisk usikkerhet trukket frem som en risikofaktor, da en rekke vekstmarkeder kom til å gjennomføre politiske valg i løpet av En rekke av de respektive valgene er nå gjennomført. I Sør-Afrika og Tyrkia vant henholdsvis ANC (Zuma) og AKP (Erdogan) som ventet. Mens valget i India overrasket i positiv forstand ved at Nerandra Modi og hans BJP parti vant med den største marginen på over 30 år og sikret seg rent flertall i det indiske parlamentet. Valgseieren til den næringslivsvennlige presidentkandidaten Joko Widodo i Indonesia har også blitt godt mottatt av markedet. En rekke vellykkede valg har i så måte bidratt til å de-riske det politiske bildet i deler av vekstmarkedssfæren i løpet av året. 4 Etter gjennomførte valg kan et nytt grunnlag for vekstfremmede reformer legges. Land som Kina og Mexico har lansert omfattende reformprogrammer, og India og Indonesia ventes nå å følge i deres fotspor. Det absolutte nivået på veksten i de fremvoksende økonomiene fremstår videre som solid, ogventes samlet å bli på i underkant av 5% i år. Vi vil også bemerke at en stor del av Holberg Ruriks portefølje er investert i nye vekstmarkeder hvor vi anser det langsiktige vekstpotensialet som større. Både Ghana, Kenya, Nigeria, Indonesia, Filippinene og Vietnam ventes alle å levere en økonomisk vekst i området 5% til 7% for inneværende år. Attraktivt verdsatte vekstmarkeder Vekstmarkedene har over den siste treårsperioden tilbakelagt den lengste perioden med mindreavkastning mot modne markeder siden Asia-krisen. Verdsettelsene av dem har også kommet ned på historisk lave nivåer. Målt i forhold til pris/bok har verdsettelsen av vekstmarkedene kun vært lavere ved tre anledninger de siste 20 årene; under finanskrisen ved utgangen av 2008, i kjølvannet av dot.com -boblen i 2001/2003 (dobbelbunn) og under Aiki Asiakrisen i 1997/1998. Makro- og temadrevne markeder gir oss unike muligheter i forhold til å plukke opp selskaper med enestående vekst- og lønnsomhetskarakteristika til historisk attraktive verdsettelser. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Globale vekstmarkeder (MSCI EM Index) Pris/Bok 1997/1998: 2001/2003: I kjølvannet 2008: Finans- Asia-krisen av dot.com boblen krisen Historisk snitt: 1,

5 Utvalgte selskapsnyheter i august Det brasilianske utdanningsselskapet Kroton (4,8% av porteføljen) leverte et sterkt resultat for 2. Kvartal Selskapets omsetning økte med 50% til 725 millioner real mot tilsvarende kvartal i fjor. Mens selskapet sitt justert nettoresultat økte med 155% i samme periode. Krotons sterke resultatvekst skyldes en kombinasjon av økt studentmasse, prisøkninger, økt skala og kontinuerlige driftsforbedringer. Vi er imponert over hvordan Kroton kjøper opp mindre universiteter/høyskoler og over tid øker marginene på de oppkjøpte enhetene. Mye tyder på at Kroton har flere gode år foran seg. I form av at selskapet har inntatt posisjonen som markedsleder i en industri vi anser å være i en tidlig del av sin vekstfase. De generelle utdanningsnivået i Brasil er lavt, samtidig som ansatte med høyere utdanning har en langt høyere lønn enn ufaglærte. Den brasilianske staten har også nylig innført en statlig lånekasse for utdanning som gir flere brasilianere muligheten til å utdanne seg Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA (12 måneder rullerende) (200) (3) (33) (45) Kroton fikk videre den endelig godkjennelsen for oppkjøpet av Brasils nest største utdanningsselskap, Anhanguera, i juli. Anhanguera utgjør 2/3 av Krotons størrelse, men leverte kun 10% nettomargin i 2. kvartal 2014 mot nesten 40% margin for Kroton. Vi ser følgelig et betydelig potensial for marginforbedringer i det sammenslåtte selskapet i tiden fremover. 5

6 Utvalgte selskapsnyheter i august Den indonesiske kles- og magasinkjeden Matahari Department Store er med en markedsandel på i overkant av 36% dominant markedsleder i det indonesiske klesmarkedet. En kombinasjon av lang historikk, sterke merkevarer, et unikt logistikksystem, attraktive lokasjoner, skalafordeler og sterk forhandlingsmakt har gjort Matahari til den mest lønnsomme kleskjeden i sørøst Asia Matahari Department Store Inntjening per aksje gjort Matahari til den mest lønnsomme kleskjeden i sørøst Asia Matahari la frem et solid resultat for 1. halvår Selskapet sitt salg per butikk (same-store-sales) økte med 12,6% mot 1. halvår Åpning av nye, samt utvidelse av eksisterende butikker bidro videre til at selskapet sin brutto omsetning økte med 15,7% i samme periode. På toppen av dette økte andelen av Mataharis egne merkevarer i totalomsetningen noe som gjorde at selskapet sin netto omsetning økte med 21,5%. Kombinasjon av bedre innkjøpsvilkår, økt andel av egne merkevarer, nedbetaling av gjeld, forbedrede gjeldsbetingelser og en lavere effektiv skattesats bidro videre til å øke selskapets resultatmargin med90basispunkter til 6,1%. Belønningen for selskapets solide topplinjevekst og imponerende lønnsomhetsforbedringer ble dermed en økning i resultatet per aksje på 36,5% i perioden. Vi vurderer videre selskapets fremtidige vekstutsikter som gode i form av en kapitallett og ekspansjonsvennlig forretningsmodell, en upreget evne til å ta markedsandeler og ikke minst en dominant industriposisjon i et av verdens raskest voksende konsummarkeder. Indonesia er med sine 250 millioner innbyggere verdens fjerde mest folkerike land. Indonesisk økonomi ventes videre å opprettholde en årlig realvekst i BNP på anslagsvis 5 til 6% over de neste 3 til 5 årene. En implikasjon av dette er at den indonesiske middelklassen ventes å få nærmere 60 millioner nye medlemmer og nå 170 millioner mennesker innen E 2015E 2016E 6

7 Holberg Rurik Avkastning siden oppstart Holberg Rurik 2014 Siste 1 år Siste 2 år Siste 3 år Siden oppstart Avkastning (%) -1,0 9,3 13,5 13,5 5,8 Volatilitet (%) 14,9 14,1 11,4 13,6 14,6 Sharpe Ratio -0,13 0,56 1,05 0,88 0,27 7 Alle avkastningstall utover ett år er annualisert (årlig geometrisk avkastning). Alle volatilitetstall er annualisert og beregnet ut fra månedlige observasjoner.

8 Kursutvikling i verdens vekstmarkeder Kursutvikling i august i NOK Kursutvikling hittil i år i NOK Brasil 9,6 % Egypt 35 % Mexico 4,0 % India 33 % Egypt 3,9 % Kazakstan 33 % Kenya 26% 2,6 Indonesia 30 % India 1,6 % Brasil 28 % Filippinene 1,6 % Filippinene 26 % Vekstmarkeder - Globalt 0,6 % Tyrkia 23 % Kazakstan 0,4 % Sør-Afrika 13 % Sør-Korea -0,3 % Vekstmarkeder - Globalt 13 % Indonesia -0,5 % Hong Kong 12 % Polen -0,5 % Mexico 10 % Vekstmarkeder - EMEA -1,2 % Sør-Korea 9 % Hong Kong -1,4 % Kenya 8 % Sør-Afrika -1,5 % Nigeria 5 % Ungarn -2,2 % Israel 5 % HOLBERG RURIK -2,6 % Vekstmarkeder - EMEA 4 % Nigeria -3,1 31% HOLBERG RURIK -1,0% Russland -3,9 % Polen -3 % Tyrkia -4,4 % Ungarn -12 % Ghana -4,7 % Russland -13 % Israel -4,8 % Ukraina -14 % Ukraina -18,3 % Ghana -24 % 8 *Avkastningstall i NOK justert for utbytte. Kilde: Bloomberg **Holberg Ruriks avkastningstall er vist etter kostnader.

9 Kursutvikling i verdens vekstmarkeder Kursutvikling siden oppstart t i NOK ( ) % -31 % -34 % -4 % -8 % -11 % -12 % 35 % 32 % 29 % 27 % 27 % 24 % 23 % 23 % 18 % 13 % 8 % 6 % 5 % 85 % 90 % Filippinene Nigeria Mexico Sør-Korea Sør-Afrika Egypt Hong Kong HOLBERG RURIK Indonesia Kenya Israel Vekstmarkeder - Globalt India Vekstmarkeder - EMEA Polen Kazakstan Russland Tyrkia Ghana Brasil Ungarn Ukraina 9 *Avkastningstall i NOK justert for utbytte. Kilde: Bloomberg **Holberg Ruriks avkastningstall er vist etter kostnader.

10 Største investeringer (1-5) Selskap Andel Kommentar 9,1% 7,7% 7,3% 5,1% Guaranty Trust Bank (GTBank) er i besittelse av en sterk markedsposisjon i et av verdens raskest voksende bankmarkeder. Banken har også over tid utmerket seg som en av Afrikas mest veldrevne og lønnsomme banker. Selskapet kan blant annet vise til en egenkapitalavkastning på 29%, en nettorentemargin på 900 basispunkter og en cost/income ratio på 43% mot bransjesnittet på opp mot 60%. GTBank er videre solid kapitalisert med en egenkapitaldekning k i på 16% og en kjernekapitaldekningk k i på 22%. Verdsettelsen fremstår også som attraktiv ki med en utbytteavkastning på 6,1% og en P/E på 8,9 for regnskapsåret Samsung Electronics er en verdensledende produsent av forbrukerelektronikk. Selskapet er verdens største mobiltelefonprodusent i antall enheter, verdens største produsent av LCD TVer og markedsleder innen produksjon av ulike typer minnebrikker. Selskapet er også en stor produsent av PCer og ulike typer hvitevarer. Samsung har en enestående historikk, ledende markedsposisjoner og fremstår som rimelig verdsatt i forhold til selskapets løpende inntjening. MD Medical er en russisk leverandør av helsetjenester. Selskapet har spesialisert seg innen gynekologi, pediatri og fertilitetsbehandling. Selskapet eier og opererer to større sykehus i Moskva. Og har ytterligere 2 sykehus under bygging i millionbyene Ufa og Yekaterinburg. I tillegg til dette ekspanderer selskapet raskt i form av mindre klinikker. Selskapet er i besittelse av en solid historikk, drives med høy lønnsomhet og har inntatt en unik posisjon i en industri med store inngangsbarrierer. Det offentlige helsevesenet i Russland er videre i en dårlig forfatning, noe som gjør at etterspørselen og betalingsviljen for private helsetjenester er høy. Etalon er en av de eldste og mest anerkjente eiendomsutviklerne i Russland. Selskapet er totalintegrert og bygger moderne leiligheter for middelklassen i Moskva og St. Petersburg. Russland har et betydelig underskudd av boliger, samtidig som den eksisterende boligmassen er i en dårlig forfatning og trenger fornyelse. Etalon er veldrevet, besitter en sterk markedsposisjon og er solid finansiert. Selskapet drives med en driftsmargin før avskrivninger på 30% og en egenkapitalavkastning på i underkant av 20%, noe som er i tetsjiktet blant boligbyggere på global basis. Selskapet har videre en kapitallett forretningsmodell som gjør det mulig å kombinere et omfattende ekspansjonsprogram med betydelige tilbakekjøp av egne aksjer. Ecobank Ghana er med en markedsandel på 13% markedsleder i det ghanesiske bankmarkedet. Banken utmerker seg videre som en av verdens mest lønnsomme banker og drives med en nettorentemargin på 11% og 49% 4,9% en egenkapitalavkastning g på 40%. Ecobanks fremtidige vekstutsikter fremstår også som gode i form av høy underliggende vekst i ghanesisk økonomi (6% realvekst) kombinert med at kredittpenetrasjon i landet er lav (17% av BNP). Ecobank prises til en P/E på 6,8 og en utbytteavkastning på 9,2% på inneværende års inntjening. 10

11 Største investeringer (6-10) Selskap Andel Kommentar 4,8% 4,7% 46% 4,6% 46% 4,6% 4,5% Kroton utmerker seg som markedsleder i det brasilianske utdanningsmarkedet med en studentbase på over studenter. Selskapet er i besittelse av en sterk industriposisjon i et markedet med solid underliggende vekst. Kroton har ved siden av dette vist en utpreget evne til å gjøre innvannende oppkjøp (konsolidering av mindre aktører) og ikke minst øke lønnsomheten i forretningsmodellen i form av økende skalafordeler. Selskapets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 12 måneders rullerende basis er 7-doblet over de siste 2 årene. Den tyrkiske bilforhandleren Dogus Otomotiv har de eksklusive rettighetene til å selge 14 bilmerker i Tyrkia, deriblant Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Scania og Porsche. Selskapet opererer mer enn 500 utsalgssteder i Tyrkia og er dermed i besittelse av landets bredeste service- og distribusjonsnettverk. Selskapet er videre med sin kapitallette foretningsmodell, sterke industriposisjon og produktportefølje p godt posisjonert for ta del i veksten i det tyrkiske bilsalget i de kommende årene. Selskapet drives med en egenkapitalavkastning på 23% og prises til en P/E på 10 og en utbytteavkastning på 8,1%. Kenya Commercial Bank (KCB) er markedsleder i det kenyanske bankmarkedet og utmerker seg som en av de mest lønnsomme og vekstkraftige bankene i verden. KCB drives med en innskuddsdekning på 130%, en nettorentemargin på 10% og en egenkapitalavkastning på 25%. Banken sine vekstutsikter fremstår også som attraktive i form av en forholdsvis kapitallett forretningsmodell (Agency Banking & Mobile Banking), samt solide vekstutsikter for kenyansk økonomi og Øst-Afrika generelt. IMF venter årlig realvekst på rundt 6% i Kenya over den neste treårsperioden. KCB prises til en P/E på 10 og en ubytteavkastning på 5,7% for inneværende år. Puregold Price Club utmerker seg som den nest største dagligvarekjeden på Filippinene. Ved siden av sterk historikk i forhold til lønnsomhetsforbedringer, organisk vekst og innvannende oppkjøp av mindre konkurrenter nyter Puregold godt av to sekulære megatrender: Solid underliggende vekst i filippinsk økonomi (6% realvekst), samtidig som kun en fjerdedel av det filippinske dagligvaremarkedet er formalisert. Vi mener i så måte at Puregold er i en tidlig del av sin vekstfase og at selskapet ved siden av solid topplinjevekst vil nyte godt av marginforbedringer som følge av tiltagende skalafordeler og økt forhandlingsmakt mot sine underleverandører. Great Wall Motor (GWC) er markedsleder innen SUV segmentet i det kinesiske bilmarkedet. GWC utmerker seg videre blant de mest lønnsomme bilprodusentene i verden og drives med en resultatmargin på i overkant av 14% og en egenkapitalavkastning på i overkant av 30%. Selskapets fremtidige vekstutsikter fremstår også som gode. Bilpenetrasjonen i Kina er fortsatt på et lavt nivå og ligger på rundt 80 biler per 1000 innbygger (ca. 1/8 av nivået i vestlige land), og ventes å øke markant det nærmeste årene. På toppen dette ventes SUV segmentet sin andel av totalmarkedet å øke. Great Wall Motor prises til en P/E på 9,0 og en utbytteavkastning på 3,4%. 11

12 Største investeringer (11-15) Selskap Andel Kommentar 4,4% 4,4% 4,3% 4,1% 3,6% Shoprite er markedsleder innen det sørafrikanske dagligvaremarkedet og opererer i dag rundt butikker og betjener i overkant av 20 millioner kunder hver måned. God drift, en upreget evne til å ta markedsandeler kombinert med økende marginer og skalafordeler har gitt selskapet en misunnelsesverdig historikk i form av en årlig inntjeningsvekst per aksje på 22% over den siste tiårsperioden. De fremtidige vekstutsiktene fremstår også som gode. Selskapet er i dag etablert i 16 afrikanske land, hvorav 11 av dem er på IMF sin topp 20 liste over de raskest voksende økonomiene i verden. Den indonesiske kles- og magasinkjeden Matahari Department Store er med en markedsandel på i overkant av 36% dominant markedsleder i det indonesiske klesmarkedet. En kombinasjon av lang historikk, sterke merkevarer, et unikt logistikksystem, attraktive lokasjoner, store skalafordeler og sterk forhandlingsmakt har gjort Matahari til den mest lønnsomme kleskjeden i sørøst Asia. De fremtidige vekstutsiktene fremstår også som gode i form av en kapitallett og ekspansjonsvennlig forretningsmodell, en upreget evne til å ta markedsandeler og en dominant industriposisjon i et av verdens raskest voksende konsummarkeder. Hyundai Motor er verdens fjerde største bilprodusent med en årlig produksjon på rundt 4,7 millioner biler, selskapet eier også 38,7% av KIA Motors. Hyundai var tidligere regnet for å være en produsent av rimelige biler, men har utviklet en stadige bredere produktportefølje og et stadig sterkere merkenavn. Selskapet har en sterk konkurranseposisjon, er solid kapitalisert og er rimelig priset i forhold til sin løpende inntjening. Naspers er et ledende sørafrikansk internett- og mediekonsern. Innenfor Betal TV delen utmerker selskapet seg som markedsleder i 48 afrikanske land. Selskapets Betal TV virksomhet har levert en årlig vekst på i overkant av 20% de siste 5 årene. Det er like fullt internett delen, som inkluderer eierandeler i kinesiske Tencent og russiske Mail.ru, som har vært den viktigste driveren for selskapets vekst. Eierandelene i Tencent og Mail.ru alene står ved dagens børsverdier for over 100% av Naspers markedsverdi. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) har over tid utmerket seg som en av de mest lønnsomme bankene i Sørøst- Asia. Banken er med sine salgspunkter og 45 millioner kundekontoer i besittelse av det bredeste distribusjonsnettverket i Indonesia og har inntatt en unik posisjon innenfor mikrofinans og utlån til små- og mellomstore bedrifter. BBRI er videre solid kapitalisert med en egenkapitalandel på 13% og drives med en nettorentemargin på 8,5%, en totalavkastning (ROA) på 3,6% og en egenkapitalavkastning på 30%. Banken sine vekstutsikter tsikter fremstår også som gode i form av solid underliggende vekst i indonesisk økonomi (~6% realvekst), ekst) samtidig som kredittpenetrasjonen i landet er lav (Private husholdningers gjeld utgjør beskjedne 12% av BNP). 12

13 Porteføljeselskaper 13

14 Porteføljesammensetning Geografisk fordeling Asia 33 % EMEA ex. Afrika 25 % Kina Vietnam 5% 3% Filippinene 5 % Indonesia 8 % Russland 17 % REGIONAL SAMMEN- SETNING Sør Korea 12 % GEOGRAFISK SAMMEN- SETNING Tyrkia 8 % Latin- Amerika 5 % Afrika 37 % Brasil 5 % Kenya 5% Ghana 5 % Nigeria 12 % Sør-Afrika 15 % *De regionale og geografiske vektene er oppgitt som bruttovekter (kontantbeholdning ekskludert) **Illustrasjonene over viser fondets porteføljesammensetning per

15 Porteføljesammensetning Sektorsammensetning Energi 2 % 12 % Materialer 9 % Industri 6 % 11 % Forbruksvarer 9 % 27 % Konsum 8 % 12 % Helse 2 % 8 % Finans 26 % 26 % IT 12 % 17 % Telekom 3 % 7 % Forsyningsselskaper 4 % Holberg Rurik MSCI EM Holberg Rurik forvaltes med hovedfokus på selskaper ( bottom up ). Fondets sektorvekter blir til som en følge av våre preferanser på selskapsnivå. Vi søker å styre risikoen i fondet ved å ikke ta for stor eksponering mot en enkeltsektor. 15 *Fondets sektorvekter er oppgitt som bruttovekter (kontantbeholdning ekskludert) **Illustrasjonen over viser fondets sektorsammensetning per

16 Nøkkeltall 20 største investeringer PE PE EPS Vekst Utbytte ROE siste P/B Siste Selskap Vekt (%) 2014E 2015E 2015E mnd (%) 12 mnd 1 Guaranty Trust Bank PLC 9,1 % 8,9 7,9 13 % 6,1 % 29 2,5 2 Samsung Electronics Co Ltd Pref. 7,7 % 6,2 6,1 1 % 1,6 % 18 1,2 3 MD Medical Group Investments PLC 7,3 % 14,0 9,8 43 % 1,2 % 11 2,3 4 Etalon Group Ltd 51% 5,1 50 5,0 40 4,0 25 % 32% 3, ,8 5 Ecobank Ghana Ltd 4,9 % 6,8 5,6 20 % 9,2 % 40 3,3 6 Kroton Educacional SA 4,8 % 22,3 16,6 35 % 1,9 % 28 5,8 7 Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS 4,7 % 10,3 8,4 22 % 8,1 % 19 2,1 8 Kenya Commercial Bank Ltd 4,6 % 10,2 8,5 20 % 4,7 % 25 2,7 9 Puregold Price Club Inc 46% 4,6 25,1 21,4 17 % 10% 1, ,1 10 Great Wall Motor Co Ltd 4,5 % 9,0 7,2 25 % 3,4 % 30 2,7 11 Shoprite Holdings Ltd 4,4 % 19,8 17,5 13 % 2,9 % 23 4,9 12 Matahari Department Store Tbk PT 4,4 % 30,2 23,3 30 % 0,9 % 49 9,2 13 Hyundai Motor Co Pref. 4,3 % 4,6 4,3 7 % 1,3 % 14 0,6 14 Naspers Ltd 41% 4,1 40,7 28,88 41 % 04% 0, ,6 15 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3,6 % 11,3 10,2 11 % 2,5 % 30 3,2 16 Truworths International Ltd 3,2 % 11,6 10,4 12 % 5,5 % 39 4,7 17 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS 2,8 % 13,2 11,7 12 % 6,9 % 56 7,7 18 Dangote Cement PLC 2,7 % 18,1 13,3 36 % 3,6 % 42 7,0 19 MTN Group Ltd 2,6 % 15,5 14,3 8 % 4,9 % 25 3,9 20 Sberbank of Russia Pref. 2,5 % 3,6 3,1 15 % 5,7 % 23 0,6 16 Topp 20 - Vektet snitt 91,9 % 9,6 8,2 17,1 % 3,6 % 21,0 2,0 Portefølje - Vektet snitt 100,0 % 9,4 8,0 17,6 % 3,7 % 20,9 2,0 *Kilde: Bloomberg Porteføljevekter per **Vektede snitt er beregnet i henhold til MSCI sin beregningsmetodikk.

17 Største bidragsytere så langt i 2014 Kroton Educacional SA Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS Naspers Guaranty Trust Bank Hyundai Motor Co Pref M Video OJSC MD Medical Group TCS Group Holding Sberbank of Russia Etalon Group Ltd (Tall i NOK 1 000)

18 Hvorfor investere i Holberg Rurik Langsiktig og indeksuavhengig forvaltning Tydelig investeringsfilosofi og metodikk Tiden jobber for oss. Vi investerer kun i de beste og mest aksjonærvennlige selskapene med - høy underliggende verdiskapning - operasjonell risikostyring som begrenser nedsiderisiko Stor frihetsgrad i mandat Unikt mulighetsområde God og konsistent avkastningshistorikk Konkurransefortrinn: Bergen byr på mange gode arbeidsdager! Tett andelseieroppfølging 18

19 Investeringsfilosofi for våre aksjefond Aktive forvaltere o Vi er aktive forvaltere med en målsetting om å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid i forhold til det enkelte fonds investeringsunivers. Dette betyr at våre fond vil ha avvik fra sine referanseindekser. Vi søker å redusere risikoen ik gjennom selskapsmessig, sektormessig og geografisk diversifisering. Langsiktighet o Vi har en langsiktig tilnærming til våre investeringer ut i fra bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Selskapsfokus o Vårt fokus er primært rettet mot selskaper gjennom egne analysemodeller, bedriftsbesøk og krysspeiling. Vi er i mindre grad opptatt av makroøkonomisk utvikling og aksjemarkedets kortsiktige bevegelser. Fleksibilitet o Vi tror det i noen markedsfaser er viktig å være lett på foten, spesielt i perioder med stor markedsturbulens. Vi er skeptisk til prognostisering og søker å utnytte irrasjonell investoradferd. 19

20 Kontaktinformasjon og forbehold Lars Hilles gate BERGEN Tlf: E-post: no Vasagatan STOCKHOLM Tlf: E-post: Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Detaljert informasjon om våre fond er tilgjengelig på 20

Månedsrapport Holb lberg R urik

Månedsrapport Holb lberg R urik 1 Månedsrapport Holberg Rurik Juli 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Harald Jeremiassen (42) Tony Fimreite (32) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik September 2015

Månedsrapport Holberg Rurik September 2015 1 Månedsrapport Holberg Rurik September 2015 Fonds- og markedskommentar 2015 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik -1,9 % 8,2 % 9,5 % 5,4 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert. Oppstart:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik August 2015

Månedsrapport Holberg Rurik August 2015 1 Månedsrapport Holberg Rurik August 2015 Fonds- og markedskommentar 2 2015 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik -3,7 % 2,4 % 9,7 % 5,1 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert. Oppstart:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Februar 2015

Månedsrapport Holberg Rurik Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Rurik Februar 2015 Fonds- og markedskommentar (1/2) 2015 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik 2,4 % 12,7 % 12,6 % 7,2 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2015

Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2015 Fonds- og markedskommentar 2015 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik 6,3 % 6,3 % 10,7 % 6,8 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert. Oppstart:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Ansvarlig porteføljeforvalter Harald Jeremiassen (43) Porteføljeforvalter Tony Fimreite (32) Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2015

Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2015 Fonds- og markedskommentar (1/2) 2015 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik 4,6 % 10,9 % 14,9 % 7,1 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert. Oppstart:

Detaljer

Månedsrapport Holb lberg R urik

Månedsrapport Holb lberg R urik 1 Månedsrapport Holberg Rurik September 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Harald Jeremiassen (43) Tony Fimreite (32) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holb lberg R urik

Månedsrapport Holb lberg R urik 1 Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Harald Jeremiassen (42) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik November 2014

Månedsrapport Holberg Rurik November 2014 1 Månedsrapport Holberg Rurik November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter, under

Detaljer

Månedsrapport Holb lberg R urik

Månedsrapport Holb lberg R urik 1 Månedsrapport Holberg Rurik Mai 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Harald Jeremiassen (42) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik September 2017

Månedsrapport Holberg Rurik September 2017 1 Månedsrapport Holberg Rurik September 2017 Fondskommentar 2017 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 21,2 % 14,3 % 12,6 % 8,7 % MSCI EM 17,8 % 12,7 % 11,1 % 6,5 % *Avk astningstall utover 12 måneder

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2017

Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2017 1 Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2017 2 Fondskommentar 2017 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 33,4 % 14,2 % 13,7 % 9,9 % MSCI EM 30,3 % 12,7 % 12,8 % 7,8 % *Avk astningstall utover 12 måneder

Detaljer

Holberg Ruriks Afrikanske Løver & Asiatiske Tigre Bergen 5. november 2014

Holberg Ruriks Afrikanske Løver & Asiatiske Tigre Bergen 5. november 2014 Holberg Ruriks Afrikanske Løver & Asiatiske Tigre Bergen 5. november 2014 1 Leif Anders Frønningen Ansvarlig Porteføljeforvalter Holberg Ruriks mandat utvides til globale vekstmarkeder Mandat endring:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2016 Fonds- og markedskommentar 2016 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 7,7 % 6,4 % 12,5 % 7,1 % MSCI EM 8,6 % 9,3 % 8,8 % 4,6 % *Avk astningstall utover 12

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2017

Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2017 1 Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2017 Fondskommentar 2017 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 25,1 % 13,5 % 13,4 % 9,1 % MSCI EM 25,0 % 12,6 % 12,7 % 7,3 % *Avk astningstall utover 12 måneder

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2016

Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2016 1 Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2016 Fonds- og markedskommentar 2 2016 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 3,9 % 9,7 % 8,2 % 6,9 % MSCI EM 0,6 % 9,5 % 5,1 % 3,5 % *Avk astningstall utover 12 måneder

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Mars 2016

Månedsrapport Holberg Rurik Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Rurik Mars 2016 Fonds- og markedskommentar 2016 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik A -1,5 % -3,5 % 7,8 % 6,2 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert. Oppstart:

Detaljer

Forvalterteam Holberg Rurik

Forvalterteam Holberg Rurik 1 Holberg Rurik Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (30) Harald Jeremiassen (41) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig Sivilingeniør

Detaljer

Forvalterteam Holberg Rurik

Forvalterteam Holberg Rurik 1 Holberg Rurik Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (31) Harald Jeremiassen (41) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig Sivilingeniør

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik November 2016

Månedsrapport Holberg Rurik November 2016 1 Månedsrapport Holberg Rurik November 2016 2 Fonds- og markedskommentar 2016 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 4,0 % 4,4 % 11,6 % 6,4 % MSCI EM 6,9 % 8,2 % 9,2 % 4,3 % *Avk astningstall utover

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2014

Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2014 Våre fond og forvaltere Hogne Tyssøy Jann Molnes Robert Lie Olsen Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Ansvarlig forvalter Roar Tveit Tormod

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Juli 2015

Månedsrapport Holberg Global Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Juli 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global steg 3,9 % i juli, mens referanseindeksen steg 6,1 %. Hittil i år er Holberg Global opp 13,8% mens referanseindeksen har

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Februar 2015

Månedsrapport Holberg Global Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Februar 2015 Fondskommentar 2 Avkastning Holberg Global leverte en avkastning på 3,0% i februar, mens fondets referanseindeks steg 5,0%. Hittil i år er Holberg Global opp

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Januar 2015

Månedsrapport Holberg Global Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Januar 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global ga en avkastning på 1,9% i januar, mens fondets referanseindeks steg 1,5%. Siden forvalterskiftet i august 2011 har Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global August 2015

Månedsrapport Holberg Global August 2015 1 Månedsrapport Holberg Global August 2015 Fondskommentar Avkastning August var den første måneden på flere år hvor verdens aksjemarkeder opplevde høy volatilitet og til dels kraftig kursnedgang. Fondets

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global falt 0,4 % i juni, mens referanseindeksen falt 1,3 %. Hittil i år er Holberg Global opp 9,5%, noe som er 1,4% bedre enn

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Forrett og krydder til din portefølje. Oslo 14. november 2016 Kjetil Melkevik

Forrett og krydder til din portefølje. Oslo 14. november 2016 Kjetil Melkevik Forrett og krydder til din portefølje Oslo 14. november 2016 Kjetil Melkevik Forrett til porteføljen: Global sjømat Noe har skjedd Årets nye forholdstall: «Fiskeoljebrøken» Akvakultur har nå passert villfangst

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Mars 2015

Månedsrapport Holberg Global Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Mars 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global leverte en avkastning på 3,2% i mars, mens fondets referanseindeks steg 3,5%. Hittil i år er Holberg Global opp 8,3%. Siden

Detaljer

Forrett og krydder til din portefølje. Bodø 26.september

Forrett og krydder til din portefølje. Bodø 26.september Forrett og krydder til din portefølje Bodø 26.september Forrett til porteføljen: Global sjømat Noe har skjedd Årets nye forholdstall: «Fiskeoljebrøken» Akvakultur har nå passert villfangst 120 000 000

Detaljer

Holberg Rurik. Globale vekst- og frontiermarkeder. Oslo/Bergen 22./23. november 2016

Holberg Rurik. Globale vekst- og frontiermarkeder. Oslo/Bergen 22./23. november 2016 Holberg Rurik Globale vekst- og frontiermarkeder Oslo/Bergen 22./23. november 2016 1 Agenda I. Globale vekst- og frontiermarkeder II. Holbergs jaktregler III. Investeringscase 2 Forvalterteam Holberg Rurik

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Global Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Oktober 2015 Fondskommentar Avkastning Etter et par måneder med børsuro steg globale aksjer i snitt hele 7,5% i oktober målt i norske kroner, mens Holberg Global steg 5,9

Detaljer

Holberg Rurik Afrikas gylne tiår Starten på en afrikansk suksesshistorie?

Holberg Rurik Afrikas gylne tiår Starten på en afrikansk suksesshistorie? Holberg Rurik Afrikas gylne tiår Starten på en afrikansk suksesshistorie? Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Harald Jeremiassen (41) Porteføljeforvalter

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global November 2017

Månedsrapport Holberg Global November 2017 1 Månedsrapport Holberg Global November 2017 Fondskommentar Avkastning Holberg Global A steg 2,7 % i november. Fondet har gitt en avkastning på 22,0 % hittil i år, mens referanseindeksen har steget 16,3

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global November 2014

Månedsrapport Holberg Global November 2014 1 Månedsrapport Holberg Global November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global April 2015

Månedsrapport Holberg Global April 2015 1 Månedsrapport Holberg Global April 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global falt med 1,8 % i april, mens fondets referanseindeks var ned 4,4%. Hittil i år er Holberg Global opp 6,4%, mens referanseindeksen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Global 1 Månedsrapport Holberg Global August 2014 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (42) Leif Anders Frønningen (32) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Global Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Global Oktober 2014 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (43) Ansvarlig porteføljeforvalter 9 års erfaring fra aksjemarkedet og 10 års erfaring fra aktiv bedriftsutvikling

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global September 2015

Månedsrapport Holberg Global September 2015 1 Månedsrapport Holberg Global September 2015 Fondskommentar Avkastning Børsuroen fortsatte i september med bakgrunn i bekymringer rundt makrobildet og vekstutsikter. Verdens aksjemarkeder avsluttet måneden

Detaljer

Holberggrafene. 25. november 2016

Holberggrafene. 25. november 2016 Holberggrafene 25. november 2016 1 Ti fete og fem magre En stigende graf betyr at aksjemarkedene i de fremvoksende økonomiene gjør det bedre enn verdensindeksen 2 Økonomiske tyngdelover arbeider i vekstmarkedenes

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Global Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Global Oktober 2016 Fondskommentar Avkastning Holberg Global A steg 0,5 % i oktober. Hittil i år har Holberg Global A falt med 1,7 %, mens referanseindeksen er ned 3,3 % i samme

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Global 1 Månedsrapport Holberg Global Mai 2014 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (42) Leif Anders Frønningen (31) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Velkommen til aksjelunsj med Holberg Fondene

Velkommen til aksjelunsj med Holberg Fondene Velkommen til aksjelunsj med Holberg Fondene 1 Dagens meny Robert Lie Olsen, Porteføljeforvalter Norge/Norden Leif Anders Frønningen, Porteføljeforvalter Rurik/Global Jann Molnes, Porteføljeforvalter Triton

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Juli 2016

Månedsrapport Holberg Norge Juli 2016 1 Månedsrapport Holberg Norge Juli 2016 Historisk avkastning Holberg Norge Juli 2016 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 4,8 11,8 5,6 8,6 3,9 8,8 Avk. referanseindeks (%) 3,1 1,1-1,7

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Global 1 Månedsrapport Holberg Global Juli 2014 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (42) Leif Anders Frønningen (32) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Desember 2014

Månedsrapport Holberg Global Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Global Desember 2014 Fondskommentar Avkastning Holberg Global Avkastning referanseindeks Desember 2,2% 4,3% 2014 26,3% 28,9% Avkastning Holberg Global steg 2,2% i desember. For

Detaljer

Månedsrapport Holberg Triton Juli 2016

Månedsrapport Holberg Triton Juli 2016 1 Månedsrapport Holberg Triton Juli 2016 2 Neste generasjon er viktigst 3 Historisk avkastning 10 største selskaper i Holberg Triton (1-5) Selskap Andel Kommentar 6,6% 5,1 % Vinh Hoan Corp. er en fullintegrert

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og i 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Februar 2016

Månedsrapport Holberg Global Februar 2016 1 Månedsrapport Holberg Global Februar 2016 Fondskommentar Avkastning Holberg Global stod på stedet hvil i februar med en kursstigning på 0,1 %, mens referanseindeksen falt 0,6%. Hittil i år er fondet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge November 2016

Månedsrapport Holberg Norge November 2016 1 Månedsrapport Holberg Norge November 2016 Fondskommentar Holberg Norge steg 3,2 % i november. Så langt i år har fondet steget 23,9 %, mens referanseindeksen er opp 7,5 %. I Holberg Norge investerer vi

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer

Velkommen til en Global førjulslunsj

Velkommen til en Global førjulslunsj Velkommen til en Global førjulslunsj Velkommen til en global førjulslunsj Skråblikk på dagens marked - Jakten på det gode selskap - Holberg Global Holberg Rurik - Avslutning Våre fond og porteføljeforvaltere

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Norden Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Oktober 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Norden ga en avkastning på +4,2 % i oktober, det samme som fondets referanseindeks. Holberg Norden har steget 20,8 % så langt

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2007

SKAGEN Global. Februar 2007 SKAGEN Global Februar 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en mindre korreksjon i sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden August 2015

Månedsrapport Holberg Norden August 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden August 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden August 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) -3,5 15,7 20,0 20,1 9,3 8,0 Avk. referanseindeks

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Juli 2015

Månedsrapport Holberg Norge Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge Juli 2015 Historisk avkastning Holberg Norge Juli 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 1,4 7,1 0,2 9,6 3,8 9,0 Avk. referanseindeks (%) 1,6 9,7

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global September 2017

Månedsrapport Holberg Global September 2017 1 Månedsrapport Holberg Global September 2017 Fondskommentar Avkastning Holberg Global A steg 2,8 % i september. Fondet har gitt en avkastning på 14,9 % hittil i år, mens referanseindeksen har steget 6,9

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge November 2017

Månedsrapport Holberg Norge November 2017 1 Månedsrapport Holberg Norge November 2017 Fondskommentar Holberg Norge gav negativt avkastning på 1,2 % i november. Hittil i år har fondet steget 13,8 %, mot 14,0 % for Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX).

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge September 2017

Månedsrapport Holberg Norge September 2017 1 Månedsrapport Holberg Norge September 2017 Fondskommentar Holberg Norge ga en avkastning på 3,8 % i september. Hittil i år har fondet steget 14,2 %, noe som er 1,5 % mer enn referanseindeksen. I Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden September 2017

Månedsrapport Holberg Norden September 2017 1 Månedsrapport Holberg Norden September 2017 Fondskommentar Holberg Norden steg 5 % i september. Hittil i år har fondet gitt en avkastning på 18,1 %, mot 17,3 % for referanseindeksen. Porteføljeselskapene

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden November 2017

Månedsrapport Holberg Norden November 2017 1 Månedsrapport Holberg Norden November 2017 Fondskommentar Holberg Norden falt 4,6 % i november. Hittil i år har fondet gitt en avkastning på 13,5 %, mot 19,4 % for referanseindeksen. Porteføljeselskapene

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011 Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Juli 2011 Viser vei i nytt farvann 1 Hovedtrekk i juli SKAGEN Kon-Tiki falt 0,8 prosent

Detaljer

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy SKAGEN Global Mai 2007 Trigger-Happy Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. Blant annet god utvikling blant omstruktereringscaser som

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 101,31 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Mai 2016

Månedsrapport Holberg Norge Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg Norge Mai 2016 Fondskommentar Holberg Norge ga en avkastning på 3,1 % i mai. Så langt i år er fondet opp 7,7 %, mens referanseindeksen har steget 1,0 %. I Holberg Norge investerer

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Norden Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Norden Oktober 2016 2 Fondskommentar Holberg Norden fikk en avkastning på 0,1 % i oktober. Hittil i år er fondet ned 1,0 %, mens referanseindeksen har falt 9,1 %. Den norske kronen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Norge Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Norge Oktober 2016 Fondskommentar Holberg Norge steg 5,1 % i oktober. Så langt i år har fondet steget 20,1 %, mens referanseindeksen er opp 5,2 %. I Holberg Norge investerer vi

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Global 1 Månedsrapport Holberg Global September 2014 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (43) Leif Anders Frønningen (32) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og i 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer