Lærerveiledning for Kikora Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over nivådifferensierte oppgaver i serien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lærerveiledning for Kikora 2013. Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien"

Transkript

1 Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over nivådifferensierte oppgaver i serien For introduksjonsvideoer: Besøk «Kikora Media» på YouTube.

2 Innhold Innhold Tilgang til Kikora gjennom Fronter...3 Første gangs bruk for lærer... 3 Opprette elevgrupper... 4 Lær å bruke Kikora på Regne oppgaver Tildele lekser og skolearbeid Bruke rapportverktøyet... 7 Oppgavesamlingene...8 Castor Basis... 8 Castor Castor Komplett... 9 Eksamensoppgaver... 9 Én Opp Tips om god bruk av Kikora Skolearbeid Hjemmearbeid for å styrke undervisningen... 12

3 Tilgang til Kikora gjennom Fronter Tilgang til Kikora gjennom Fronter Første gangs bruk for lærer 1. Gå inn i det aktuelle rommet i Fronter der elevene skal finne Kikora 2. Gå til en mappe (f.eks. "Arkiv") 3. Klikk "Opprett" mot høyre, ganske langt oppe. 4. Egenskapene skal være: Tittel: "Kikora" Tredjepartsdokument: Kikora Ikke kryss av på «Åpne i nytt vindu» 5. Klikk "Ja" på siden som nå kommer opp. (Du trenger ikke endre på tiden) Du har nå gitt deg selv og deltakerne i dette rommet tilgang til hele Kikora. Her kan både du og elevene dine fritt regne på over 5000 nivådifferensierte oppgaver strukturert i oppgavesamlinger for ungdomstrinnet og vg1. Tips 1: Du kan opprette, flytte og slette Kikora-tilganger så mye du vil uten at noe elevarbeid går tapt. Tips 2: Inne i Kikora anbefales det å maksimere arbeidsfeltet ved å klikke på pilen( i rød ramme i bildet under) og knappen for fullskjermmodus oppe til høyre i Kikora. Deretter kan du klikke på knappen for fullskjermmodus oppe til høyre i Kikoravinduet eller trykke F11.

4 Tilgang til Kikora gjennom Fronter Opprette elevgrupper Romgrupper: For hvert rom du legger Kikora i, som beskrevet ovenfor, vil det opprettes en gruppe/klasse i Kikora. Denne klassen er i utgangspunktet tom, men for hver elev som logger seg inn via rommet i Fronter så vil denne eleven "meldes inn" i gruppen/klassen i Kikora. Når alle elevene dine har gått inn i Kikora én gang via sitt respektive rom, vil gruppene være komplette i Kikora også. Kommer det nye elever til senere, så vil også disse automatisk bli en del av gruppen. Opprette og endre egendefinerte grupper: Merk at du må ha slette-rettigheter i mappen der Kikora-lenken som du logger deg inn med ligger. 1. Klikk på Gruppe -knappen. Med denne knappen kan du: Velge hvilken gruppe/elev du vil se data for. Opprette egne grupper og legge til elever/lærere Velge om personer i gruppen skal ha lærerstatus. 2. I boksen Velg gruppe klikker du på nedtrekksmenyen og velger <Lag gruppe> 3. Gi gruppen det navnet du ønsker, f.eks. navnet på hele Klassen/gruppen. 4. Følg instruksjonene i boksen til høyre. Elevene som klikker på lenken må ha tilgang til fronterrommet for å bli medlem av gruppen. Deretter kan de klikke på den vanlige Kikora-lenken i fronterrommet for å logge inn i Kikora. På denne måten kan du opprette undergrupper med elevgrupper som krever spesiell oppfølging (flere enkle oppgaver eller ekstra utfordringer). Dette er en særdeles effektiv måte å kunne differensiere undervisningsopplegget ditt på. 5. Du finner tilbake til lenken, ved å klikke på Gruppe -knappen, og så velge Forandre gruppe. Her kan du også slette elever i gruppen, eller endre tilgangen slik at andre lærere kan se gruppen.

5 Lær å bruke Kikora på Lær å bruke Kikora på Regne oppgaver Klikk på «Kikora»-lenken (se forrige side). Vil du jobbe i ny fane: Høyreklikk og velg «åpne i ny fane». Velg «Kikora Castor» fra toppmenyen. Det å regne fullstendige matematiske utregninger ved hjelp av tastatur kan være en utfordring. Vi har derfor gjort noen effektive grep for at elevene skal kunne fokusere på matematikken og ikke på selve innskrivingen. Dette er forklart nærmere i Introkurs for lærere. Du kommer dit ved å klikke: Introkurs for lærere - KIKORA introkurs og velge Regn oppgaver Det kan hende at du må scrolle ned under Castor Skole for å finne «Introkurs for lærere». Etter å ha regnet oppgave 1a skal du nå være kjent med Kikoras klikk inn uttrykk og piltast opp funksjoner. Til høyre vises et eksempel på hvordan en løsning på denne enkle oppgaven kan se ut. Kikora gir umiddelbart tilbakemelding på om man er på god vei eller ikke, helt uavhengig av hvilken løsningsmetode man velger. Når man gjør en feil gir Kikora tilbakemelding om dette i form av et rødt ikon. Eleven må selv finne ut hva som er galt. Man kan rydde opp i utregningene sine ved å legge uønskede mellomregninger i kladden ved å klikke på det røde/grønne ikonet. Visning av kladd kan skrus av/på med denne knappen: For å komme tilbake til hovedmenyen klikker man i ett av feltene markert med rødt i bildet under. Tips: Første time med Kikora i klassen 1. Demonstrer for elevene det som står beskrevet ovenfor i dette dokumentet. La de så forsøke oppgave 1a selv. Forsikre deg til slutt om at alle elevene behersker følgende: Åpne Kikora ved å klikke på Kikoralenken og maksimere Kikoravinduet i nettleseren. Navigere seg fram til angitte oppgaver fra hovedmenyen. Bruke klikk inn og piltast opp for å regne effektivt i Kikora. Legge ønskede steg i kladden for å presentere ryddige fullstendige utregninger. 2. La elevene jobbe med ett utvalgt delkapittel i tall eller algebra, for eksempel Regnerekkefølgen Elevene kan jobbe med alle oppgavene eller jobbe med oppgaver på en valgt sti (se grønn ramme i bildet over). Sti A er enklest.

6 Lær å bruke Kikora på Tildele lekser og skolearbeid 1. Gå til «Hovedmeny» og klikk deg fram til det delkapittelet som du ønsker å tildele oppgaver fra. 2. Klikk «Tildel» 3. Velg gruppe og sett en innleveringsfrist ved å trykke på kalenderikonet. Resten er valgfritt. 4. Klikk «Tildel» nederst til høyre for å bekrefte tildelingen. Tildelingen kommer nå opp på elevenes startside. Lærer kan endre på tildelingen ved å klikke til høyre i tildelingsfeltet på startsiden. Tips 1: Du kan ikke gjøre feil! Eller rettere sagt; om du sletter en tildeling utilsiktet, så er det bare å gjøre tildelingen på nytt at noen elevarbeider går tapt Tips 2: Du kan velge å tildele til en hel gruppe eller en enkeltelev. Du kan også tildele til flere elever ved å opprette en egen gruppe for disse som beskrevet under «Opprette elvgrupper» ovenfor.

7 Lær å bruke Kikora på Bruke rapportverktøyet Det finnes to hovedtyper rapporter i Kikora: Rapport elever Dette er de mest brukte Kikora-rapportene. Her får man en umiddelbar oversikt over hver enkelt elevs arbeid med de valgte oppgavene. Ønskes mer informasjon om hver enkelt elevs arbeid, kan man klikke på den aktuelle eleven. Herfra kan man zoome seg ytterligere inn på den valgte elevens enkeltutregninger. Rapport oppgaver Denne rapporten gir oversikt over hvor mange av elevene i gruppen som har klart hver av oppgavene. Rapporten angir altså ikke hvem som har problemer med hvilke oppgaver, men gir et godt utgangspunkt for å avdekke hvilke oppgaver som gruppen sliter med. Ved å klikke på en enkeltoppgave kan man få opp alle elevenes utregninger av denne oppgaven. Med Kikoras rapportverktøy kan man som lærer få opp rapporter på alle nivåer fra enkeltutregninger til oversikter over hele oppgavesamlinger for enkeltelever og for hele grupper. Alt ferdig rettet av Kikora! Nøkkelen til å mestre rapportverktøyet ligger i bevissthet på de to avgjørende parameterne som man kan navigere direkte i (i tillegg til valgt gruppe/elev): 1. Hvilke kapitler/oppgaver 2. Hvilken rapporttype Prøv deg fram selv ved å endre på disse to parameterne, så vil du oppdage stadig nye muligheter for å få mest mulig ut av rapportverktøyet. Porteføljerapporter (lys blåfarge i rapportene) viser resultater basert på antall oppgaver tildelt. Disse rapportene får man opp når man går inn via en bestemt tildeling. Gjennom tildelingsfunksjonen i Kikora bygger du som lærer opp dine egne oppgavesamlinger og for opp rapporter på akkurat det du har definert som mål for dine elever. Rapporter over alle oppgaver (mørk blåfarge) viser resultater basert på antall oppgaver totalt i valgt kapittel / oppgavesamling. Disse rapportene genereres fra hovedmenyen. Tips: Man kan sortere etter ønsket kolonne ved å klikke på kolonnetittelen.

8 Oppgavesamlingene Oppgavesamlingene Castor Basis Antall oppgaver: Sti A: 1300 oppgavera Målgruppe: Flinke elever på mellomtrinnet som trenger ekstra utfordringer. Elever på ungdomstrinnet som trenger mengdetrening i basisferdigheter. Elever på VG1 som trenger repetisjon i det mest grunnleggende. Info: Trener grunnleggende ferdigheter i alle hovedemner i Kunnskapsløftet Samtlige oppgaver er tenkt løst uten kalkulator eller andre hjelpemidler. Fokus på mengdetrening framfor rask progresjon. Alle oppgavene ligger på sti A. Stjerneoppgavene er ekstra utfordringer som evt. kan løses i par eller grupper. Selv om oppgavene skal løses uten hjelpemidler skal fullstendig utregning alltid vises. Repetisjonsoppgaver i slutten av alle emner. Linking til relevante forklaringer og illustrasjoner for å gjøre elevene mer selvhjulpne. Castor 8-10 Antall oppgaver: Sti A: 762 Sti B: 1265 Sti C: 999 Totalt: 1661 (med overlapp mellom stiene) Målgruppe: Elever på ungdomstrinnet. Info: Inneholder oppgaver innenfor alle hovedemner i Kunnskapsløftet Oppgaver på sti A kjennetegnes generelt av lite tekst og enkle løsningsalgoritmer. Oppgaver på sti B krever mer forståelse og anvendelse av kunnskap. Flere tekstoppgaver. Oppgaver på sti C krever ofte kompliserte løsningsalgoritmer, delvis på tvers av emner. Mange tekstoppgaver. Stjerneoppgaver er utfordringer til de aller flinkeste og ligger på sti C. Det er ikke noe mål at alle elevene skal gjøre alt, men heller jobbe på de stiene som står til ferdighetene. Har man klart alle oppgavene på sti A kan man begynne på nytt på sti B med en gang, senere i skoleåret eller året etter. Elever som mestrer sti C innenfor et emne og vil ha større utfordringer kan finne vanskeligere stoff på VG1 Nivå. Gjennom Castor-serien skal alle elever, uansett ferdighetsnivå, møte utfordringer som både passer dem.

9 Oppgavesamlingene Castor Komplett Antall oppgaver: Sti A: Ca 3200 Sti B: Ca 2900 Sti C: Ca 2100 Totalt: Ca 5300 (med overlapp mellom stiene) Målgruppe: Elever på ungdomstrinnet og videregående skole som trenger mengdetrening/repetisjon Info: Castor Komplett er et kompendium som er satt sammen av samtlige oppgaver i hele Castor-serien. Alle oppgavebolkene er restrukturert emnevis slik at man innenfor hvilket som helst emne kan gå inn i Castor Komplett, finne oppgaver på sitt nivå og få verdifull mengdetrening med gradvis progresjon helt opp på 1T nivå for elever som mestrer dette. På denne måten viskes kunstige grenser mellom alderstrinn ut. Det er ferdigheter som skal avgjøre vanskelighetsgraden, ikke alderen. Svakt presterende elever kan jobbe med oppgaver på trinn under sitt eget, mens de faglig sterkeste kan slippes løs med vanskeligere oppgaver. Dersom man ønsker å gi elevene samme oppgavebolk med f.eks et halvt års mellomrom, finner man en kopi av oppgavebolkene (fra de øvrige Castor-oppgavesamlingene) under det aktuelle emnet i Castor Komplett. Elevene vil da ikke se sine tidligere utregninger mens de regner og læreren kan se på progresjonen ved å sammenlikne de to rapportene. Eksamensoppgaver Antall oppgaver: 10.tr.: 110 1P: 71 1T: 91 Info: Inneholder eksamensoppgaver fra 2009 til Kikorafunksjonalitet som fortløpende tilbakemeldinger og rapporter gjelder også her.

10 Én Opp Alle som fullfører er med i trekningen av 4 ipads som gjør det enda enklere å jobbe med Kikora! Les mer på Én Opp Kikora har sammen med elever og lærere kartlagt hvordan vi kan utforme et treningsopplegg som skal bidra til en målbar forbedring i elevenes ferdigheter. Målet er at elevene som deltar skal forbedre sin karakter én opp. Målgruppen er elever på trinn og VG1 som ligger på karakteren ¾ eller lavere. Følgende momenter danner grunnlaget for utformingen av Én Opp: For mange elever underpresterer i matematikkfaget særlig blant de med lavere karakterer. Hos svært mange av disse er det basisferdighetene som svikter. Svikt i basisferdigheter hemmer muligheten til å tilegne seg nytt stoff negativ spiral. Mange elever er for avhengig av kalkulator. En heving av nivået må kreve en ekstra innsats av eleven selv. Elevene må få tidsbestemte gjøremål, men også tett oppfølging og motivasjon underveis. Prosjektet skal enkelt kunne kjøres parallelt med enhver ordinær undervisning. Det skal ikke ha noen merkostnader for skolen. Treningsopplegget skal kunne brukes direkte som en del av Ny giv - satsingen. Gjennomføring i tre trinn 1. Ved skolestart får alle lærere som vil delta i prosjektet en introduksjon til Kikora og treningsopplegget Én Opp. Dette dokumentet er i utgangspunktet nok. 2. Læreren presenterer treningsopplegget for sine elevgrupper som et tilbud til de som ønsker å forbedre basisferdighetene i matematikk på en ny, systematisk og motiverende måte. De som vil delta signerer på en liste hos læreren slik at påmeldingen skal virke mer bindende. 3. Høstsemesteret: I 10 utvalgte uker tildeler læreren 2 sett med oppgaver (ca. 2x20 oppgaver) som skal løses med en ukes tidsfrist. Estimert arbeidsomfang er én times arbeid for eleven pr. uke. Eleven skal vise utregninger gjennom Kikora. Vårsemesteret: I 15 utvalgte uker tildeler læreren igjen 2 sett med oppgaver pr. uke. Totalt merarbeid på hver elev i løpet av året skal altså være ca 25 timer effektivt arbeid med matematikkfaget. Oppgavene som tildeles skal så langt det lar seg gjøre speile det klassen jobber med i den ordinære undervisningen eller noe som dette bygger på slik at de samtidig skal få mer ut av den ordinære undervisningen.

11 Én Opp For å få størst mulig utbytte av treningsopplegget, anbefales det å velge kapitler og frister som forbereder elevene på det som skal gjennomgås i den ordinære undervisningen. Dersom man likevel ønsker et ferdig opplegg over 25 uker for å trene opp generelle matematikkferdigheter, kan løpet nedenfor (eller varianter av dette) benyttes. Her tas utgangspunkt i at det kun er tre effektive uker pr. måned. I april og mai er det repetisjonskurs fra alle emnene som tildeles som en effektiv forberedelse til tentamen/eksamen. Alle oppgavene er hentet fra Castor Basis.

12 Tips om god bruk av Kikora Skolearbeid Effektiv utnyttelse av verdifull undervisningstid: Når elevene jobber med Kikora på skolen anbefales det at læreren har grupperapporten oppe på sin skjerm for å følge med på elvenes progresjon. Oppdater rapporten ved å trykke F5. Slik kan man: o Raskt avdekke om det er enkelte oppgaver som mange elever sliter spesielt med og forklare disse i plenum. («Rapport oppgaver» viser dette tydelig) o Effektivt holde arbeidstrykket oppe ved å følge med på elevenes faglige aktivitet. Plenumsgjennomgang: De fleste oppgavene kan løses på ulike måter. Dette er noe av matematikkens egenart som ivaretas gjennom Kikora. Utfordre gjerne elever gruppevis til å diskutere og løse utvalgte oppgaver på hver sin måte i gruppen. De ulike løsningene kan eventuelt presenteres gjennom å bla i detaljrapportene på projektor. Samarbeid om utvalgte oppgaver: For variasjon og gjensidig læringsutbytte kan man gjerne definere at enkelte oppgaver løses sammen, men at hver elev svarer for seg. Flervalgsoppgavene er ofte spesielt egnet for diskusjon og kan defineres som «paroppgaver». Kartlegg progresjon: Alle oppgavebolker i Castor-serien har en kopi i Castor Komplett. På den måten kan samme bolk tildeles f.eks. før og etter gjennomgangen av et emne. Generer rapport for hver av bolkene og sammenlikne disse for å kartlegge hver enkelt elevs progresjon. Husk at rapporter kan lagres som pdf for enklere sammenlikning. Skolen som arena egner seg til slik testing ettersom rammebetingelsene er lettest å kontrollere her. Ukas test: Tildel 5-10 utvalgte oppgaver for å teste elevene i ukas siste time. Kan også gjøres med f.eks. tre oppgaver i slutten av hver time dersom elevene har PC-tilgang (timens test). Hjemmearbeid for å styrke undervisningen Eksempel på et undervisningsforløp i et fritt valgt emne: Sørg for forberedte elever: Tildel en oppgavebolk som kartlegger elevenes førkunnskaper før du gjennomgår et nytt emne. Oppgavene vil både tjene som kartlegging og som trening på nettopp det elevene bør beherske. Bruk rapporten til å målrette undervisningen ut fra behovet. Elever som viser store mangler kan få tildelt relevante oppgaver i Castor Basis der de også finner lenker til forklaringer, eksempler og illustrasjoner. Gjennomfør ditt undervisningsopplegg og kartlegg underveis. Parallelt med undervisningsopplegget tildeles relevante oppgaver i Kikora. Bruk rapportene til å kartlegge læringsutbyttet etter hvert hjemme- eller skolearbeid. Med Kikora har kartlegging blitt mulig kontinuerlig gjennom hele året, ikke bare i sjeldne og konstruerte kartleggingssituasjoner. Repeter og evaluer: Før emneprøve, eller senere til en semesterprøve, tildeles repetisjonsoppgaver i Kikora. Slik kan status på alle elevene kartlegges før den formelle evalueringen. Repetisjonen vil i seg selv gi et utbytte fram mot prøven og i tillegg avdekke hvilke elever som må øve mer på hvilke delemner.

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Ny GIV-metodikken: Elevtilnærming og praksisprinsipper August 2012: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring FORORD Ny GIV er en nasjonal dugnad for

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e

Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e Ko mmun ik a s j o n - mo t iva s j o n - f o r s t å el s e Anne-Mari Jensen og Kjersti Wæge 2010 Matematikksenteret,

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer