Lærerveiledning for Kikora Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over nivådifferensierte oppgaver i serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lærerveiledning for Kikora 2013. Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien"

Transkript

1 Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over nivådifferensierte oppgaver i serien For introduksjonsvideoer: Besøk «Kikora Media» på YouTube.

2 Innhold Innhold Tilgang til Kikora gjennom Fronter...3 Første gangs bruk for lærer... 3 Opprette elevgrupper... 4 Lær å bruke Kikora på Regne oppgaver Tildele lekser og skolearbeid Bruke rapportverktøyet... 7 Oppgavesamlingene...8 Castor Basis... 8 Castor Castor Komplett... 9 Eksamensoppgaver... 9 Én Opp Tips om god bruk av Kikora Skolearbeid Hjemmearbeid for å styrke undervisningen... 12

3 Tilgang til Kikora gjennom Fronter Tilgang til Kikora gjennom Fronter Første gangs bruk for lærer 1. Gå inn i det aktuelle rommet i Fronter der elevene skal finne Kikora 2. Gå til en mappe (f.eks. "Arkiv") 3. Klikk "Opprett" mot høyre, ganske langt oppe. 4. Egenskapene skal være: Tittel: "Kikora" Tredjepartsdokument: Kikora Ikke kryss av på «Åpne i nytt vindu» 5. Klikk "Ja" på siden som nå kommer opp. (Du trenger ikke endre på tiden) Du har nå gitt deg selv og deltakerne i dette rommet tilgang til hele Kikora. Her kan både du og elevene dine fritt regne på over 5000 nivådifferensierte oppgaver strukturert i oppgavesamlinger for ungdomstrinnet og vg1. Tips 1: Du kan opprette, flytte og slette Kikora-tilganger så mye du vil uten at noe elevarbeid går tapt. Tips 2: Inne i Kikora anbefales det å maksimere arbeidsfeltet ved å klikke på pilen( i rød ramme i bildet under) og knappen for fullskjermmodus oppe til høyre i Kikora. Deretter kan du klikke på knappen for fullskjermmodus oppe til høyre i Kikoravinduet eller trykke F11.

4 Tilgang til Kikora gjennom Fronter Opprette elevgrupper Romgrupper: For hvert rom du legger Kikora i, som beskrevet ovenfor, vil det opprettes en gruppe/klasse i Kikora. Denne klassen er i utgangspunktet tom, men for hver elev som logger seg inn via rommet i Fronter så vil denne eleven "meldes inn" i gruppen/klassen i Kikora. Når alle elevene dine har gått inn i Kikora én gang via sitt respektive rom, vil gruppene være komplette i Kikora også. Kommer det nye elever til senere, så vil også disse automatisk bli en del av gruppen. Opprette og endre egendefinerte grupper: Merk at du må ha slette-rettigheter i mappen der Kikora-lenken som du logger deg inn med ligger. 1. Klikk på Gruppe -knappen. Med denne knappen kan du: Velge hvilken gruppe/elev du vil se data for. Opprette egne grupper og legge til elever/lærere Velge om personer i gruppen skal ha lærerstatus. 2. I boksen Velg gruppe klikker du på nedtrekksmenyen og velger <Lag gruppe> 3. Gi gruppen det navnet du ønsker, f.eks. navnet på hele Klassen/gruppen. 4. Følg instruksjonene i boksen til høyre. Elevene som klikker på lenken må ha tilgang til fronterrommet for å bli medlem av gruppen. Deretter kan de klikke på den vanlige Kikora-lenken i fronterrommet for å logge inn i Kikora. På denne måten kan du opprette undergrupper med elevgrupper som krever spesiell oppfølging (flere enkle oppgaver eller ekstra utfordringer). Dette er en særdeles effektiv måte å kunne differensiere undervisningsopplegget ditt på. 5. Du finner tilbake til lenken, ved å klikke på Gruppe -knappen, og så velge Forandre gruppe. Her kan du også slette elever i gruppen, eller endre tilgangen slik at andre lærere kan se gruppen.

5 Lær å bruke Kikora på Lær å bruke Kikora på Regne oppgaver Klikk på «Kikora»-lenken (se forrige side). Vil du jobbe i ny fane: Høyreklikk og velg «åpne i ny fane». Velg «Kikora Castor» fra toppmenyen. Det å regne fullstendige matematiske utregninger ved hjelp av tastatur kan være en utfordring. Vi har derfor gjort noen effektive grep for at elevene skal kunne fokusere på matematikken og ikke på selve innskrivingen. Dette er forklart nærmere i Introkurs for lærere. Du kommer dit ved å klikke: Introkurs for lærere - KIKORA introkurs og velge Regn oppgaver Det kan hende at du må scrolle ned under Castor Skole for å finne «Introkurs for lærere». Etter å ha regnet oppgave 1a skal du nå være kjent med Kikoras klikk inn uttrykk og piltast opp funksjoner. Til høyre vises et eksempel på hvordan en løsning på denne enkle oppgaven kan se ut. Kikora gir umiddelbart tilbakemelding på om man er på god vei eller ikke, helt uavhengig av hvilken løsningsmetode man velger. Når man gjør en feil gir Kikora tilbakemelding om dette i form av et rødt ikon. Eleven må selv finne ut hva som er galt. Man kan rydde opp i utregningene sine ved å legge uønskede mellomregninger i kladden ved å klikke på det røde/grønne ikonet. Visning av kladd kan skrus av/på med denne knappen: For å komme tilbake til hovedmenyen klikker man i ett av feltene markert med rødt i bildet under. Tips: Første time med Kikora i klassen 1. Demonstrer for elevene det som står beskrevet ovenfor i dette dokumentet. La de så forsøke oppgave 1a selv. Forsikre deg til slutt om at alle elevene behersker følgende: Åpne Kikora ved å klikke på Kikoralenken og maksimere Kikoravinduet i nettleseren. Navigere seg fram til angitte oppgaver fra hovedmenyen. Bruke klikk inn og piltast opp for å regne effektivt i Kikora. Legge ønskede steg i kladden for å presentere ryddige fullstendige utregninger. 2. La elevene jobbe med ett utvalgt delkapittel i tall eller algebra, for eksempel Regnerekkefølgen Elevene kan jobbe med alle oppgavene eller jobbe med oppgaver på en valgt sti (se grønn ramme i bildet over). Sti A er enklest.

6 Lær å bruke Kikora på Tildele lekser og skolearbeid 1. Gå til «Hovedmeny» og klikk deg fram til det delkapittelet som du ønsker å tildele oppgaver fra. 2. Klikk «Tildel» 3. Velg gruppe og sett en innleveringsfrist ved å trykke på kalenderikonet. Resten er valgfritt. 4. Klikk «Tildel» nederst til høyre for å bekrefte tildelingen. Tildelingen kommer nå opp på elevenes startside. Lærer kan endre på tildelingen ved å klikke til høyre i tildelingsfeltet på startsiden. Tips 1: Du kan ikke gjøre feil! Eller rettere sagt; om du sletter en tildeling utilsiktet, så er det bare å gjøre tildelingen på nytt at noen elevarbeider går tapt Tips 2: Du kan velge å tildele til en hel gruppe eller en enkeltelev. Du kan også tildele til flere elever ved å opprette en egen gruppe for disse som beskrevet under «Opprette elvgrupper» ovenfor.

7 Lær å bruke Kikora på Bruke rapportverktøyet Det finnes to hovedtyper rapporter i Kikora: Rapport elever Dette er de mest brukte Kikora-rapportene. Her får man en umiddelbar oversikt over hver enkelt elevs arbeid med de valgte oppgavene. Ønskes mer informasjon om hver enkelt elevs arbeid, kan man klikke på den aktuelle eleven. Herfra kan man zoome seg ytterligere inn på den valgte elevens enkeltutregninger. Rapport oppgaver Denne rapporten gir oversikt over hvor mange av elevene i gruppen som har klart hver av oppgavene. Rapporten angir altså ikke hvem som har problemer med hvilke oppgaver, men gir et godt utgangspunkt for å avdekke hvilke oppgaver som gruppen sliter med. Ved å klikke på en enkeltoppgave kan man få opp alle elevenes utregninger av denne oppgaven. Med Kikoras rapportverktøy kan man som lærer få opp rapporter på alle nivåer fra enkeltutregninger til oversikter over hele oppgavesamlinger for enkeltelever og for hele grupper. Alt ferdig rettet av Kikora! Nøkkelen til å mestre rapportverktøyet ligger i bevissthet på de to avgjørende parameterne som man kan navigere direkte i (i tillegg til valgt gruppe/elev): 1. Hvilke kapitler/oppgaver 2. Hvilken rapporttype Prøv deg fram selv ved å endre på disse to parameterne, så vil du oppdage stadig nye muligheter for å få mest mulig ut av rapportverktøyet. Porteføljerapporter (lys blåfarge i rapportene) viser resultater basert på antall oppgaver tildelt. Disse rapportene får man opp når man går inn via en bestemt tildeling. Gjennom tildelingsfunksjonen i Kikora bygger du som lærer opp dine egne oppgavesamlinger og for opp rapporter på akkurat det du har definert som mål for dine elever. Rapporter over alle oppgaver (mørk blåfarge) viser resultater basert på antall oppgaver totalt i valgt kapittel / oppgavesamling. Disse rapportene genereres fra hovedmenyen. Tips: Man kan sortere etter ønsket kolonne ved å klikke på kolonnetittelen.

8 Oppgavesamlingene Oppgavesamlingene Castor Basis Antall oppgaver: Sti A: 1300 oppgavera Målgruppe: Flinke elever på mellomtrinnet som trenger ekstra utfordringer. Elever på ungdomstrinnet som trenger mengdetrening i basisferdigheter. Elever på VG1 som trenger repetisjon i det mest grunnleggende. Info: Trener grunnleggende ferdigheter i alle hovedemner i Kunnskapsløftet Samtlige oppgaver er tenkt løst uten kalkulator eller andre hjelpemidler. Fokus på mengdetrening framfor rask progresjon. Alle oppgavene ligger på sti A. Stjerneoppgavene er ekstra utfordringer som evt. kan løses i par eller grupper. Selv om oppgavene skal løses uten hjelpemidler skal fullstendig utregning alltid vises. Repetisjonsoppgaver i slutten av alle emner. Linking til relevante forklaringer og illustrasjoner for å gjøre elevene mer selvhjulpne. Castor 8-10 Antall oppgaver: Sti A: 762 Sti B: 1265 Sti C: 999 Totalt: 1661 (med overlapp mellom stiene) Målgruppe: Elever på ungdomstrinnet. Info: Inneholder oppgaver innenfor alle hovedemner i Kunnskapsløftet Oppgaver på sti A kjennetegnes generelt av lite tekst og enkle løsningsalgoritmer. Oppgaver på sti B krever mer forståelse og anvendelse av kunnskap. Flere tekstoppgaver. Oppgaver på sti C krever ofte kompliserte løsningsalgoritmer, delvis på tvers av emner. Mange tekstoppgaver. Stjerneoppgaver er utfordringer til de aller flinkeste og ligger på sti C. Det er ikke noe mål at alle elevene skal gjøre alt, men heller jobbe på de stiene som står til ferdighetene. Har man klart alle oppgavene på sti A kan man begynne på nytt på sti B med en gang, senere i skoleåret eller året etter. Elever som mestrer sti C innenfor et emne og vil ha større utfordringer kan finne vanskeligere stoff på VG1 Nivå. Gjennom Castor-serien skal alle elever, uansett ferdighetsnivå, møte utfordringer som både passer dem.

9 Oppgavesamlingene Castor Komplett Antall oppgaver: Sti A: Ca 3200 Sti B: Ca 2900 Sti C: Ca 2100 Totalt: Ca 5300 (med overlapp mellom stiene) Målgruppe: Elever på ungdomstrinnet og videregående skole som trenger mengdetrening/repetisjon Info: Castor Komplett er et kompendium som er satt sammen av samtlige oppgaver i hele Castor-serien. Alle oppgavebolkene er restrukturert emnevis slik at man innenfor hvilket som helst emne kan gå inn i Castor Komplett, finne oppgaver på sitt nivå og få verdifull mengdetrening med gradvis progresjon helt opp på 1T nivå for elever som mestrer dette. På denne måten viskes kunstige grenser mellom alderstrinn ut. Det er ferdigheter som skal avgjøre vanskelighetsgraden, ikke alderen. Svakt presterende elever kan jobbe med oppgaver på trinn under sitt eget, mens de faglig sterkeste kan slippes løs med vanskeligere oppgaver. Dersom man ønsker å gi elevene samme oppgavebolk med f.eks et halvt års mellomrom, finner man en kopi av oppgavebolkene (fra de øvrige Castor-oppgavesamlingene) under det aktuelle emnet i Castor Komplett. Elevene vil da ikke se sine tidligere utregninger mens de regner og læreren kan se på progresjonen ved å sammenlikne de to rapportene. Eksamensoppgaver Antall oppgaver: 10.tr.: 110 1P: 71 1T: 91 Info: Inneholder eksamensoppgaver fra 2009 til Kikorafunksjonalitet som fortløpende tilbakemeldinger og rapporter gjelder også her.

10 Én Opp Alle som fullfører er med i trekningen av 4 ipads som gjør det enda enklere å jobbe med Kikora! Les mer på Én Opp Kikora har sammen med elever og lærere kartlagt hvordan vi kan utforme et treningsopplegg som skal bidra til en målbar forbedring i elevenes ferdigheter. Målet er at elevene som deltar skal forbedre sin karakter én opp. Målgruppen er elever på trinn og VG1 som ligger på karakteren ¾ eller lavere. Følgende momenter danner grunnlaget for utformingen av Én Opp: For mange elever underpresterer i matematikkfaget særlig blant de med lavere karakterer. Hos svært mange av disse er det basisferdighetene som svikter. Svikt i basisferdigheter hemmer muligheten til å tilegne seg nytt stoff negativ spiral. Mange elever er for avhengig av kalkulator. En heving av nivået må kreve en ekstra innsats av eleven selv. Elevene må få tidsbestemte gjøremål, men også tett oppfølging og motivasjon underveis. Prosjektet skal enkelt kunne kjøres parallelt med enhver ordinær undervisning. Det skal ikke ha noen merkostnader for skolen. Treningsopplegget skal kunne brukes direkte som en del av Ny giv - satsingen. Gjennomføring i tre trinn 1. Ved skolestart får alle lærere som vil delta i prosjektet en introduksjon til Kikora og treningsopplegget Én Opp. Dette dokumentet er i utgangspunktet nok. 2. Læreren presenterer treningsopplegget for sine elevgrupper som et tilbud til de som ønsker å forbedre basisferdighetene i matematikk på en ny, systematisk og motiverende måte. De som vil delta signerer på en liste hos læreren slik at påmeldingen skal virke mer bindende. 3. Høstsemesteret: I 10 utvalgte uker tildeler læreren 2 sett med oppgaver (ca. 2x20 oppgaver) som skal løses med en ukes tidsfrist. Estimert arbeidsomfang er én times arbeid for eleven pr. uke. Eleven skal vise utregninger gjennom Kikora. Vårsemesteret: I 15 utvalgte uker tildeler læreren igjen 2 sett med oppgaver pr. uke. Totalt merarbeid på hver elev i løpet av året skal altså være ca 25 timer effektivt arbeid med matematikkfaget. Oppgavene som tildeles skal så langt det lar seg gjøre speile det klassen jobber med i den ordinære undervisningen eller noe som dette bygger på slik at de samtidig skal få mer ut av den ordinære undervisningen.

11 Én Opp For å få størst mulig utbytte av treningsopplegget, anbefales det å velge kapitler og frister som forbereder elevene på det som skal gjennomgås i den ordinære undervisningen. Dersom man likevel ønsker et ferdig opplegg over 25 uker for å trene opp generelle matematikkferdigheter, kan løpet nedenfor (eller varianter av dette) benyttes. Her tas utgangspunkt i at det kun er tre effektive uker pr. måned. I april og mai er det repetisjonskurs fra alle emnene som tildeles som en effektiv forberedelse til tentamen/eksamen. Alle oppgavene er hentet fra Castor Basis.

12 Tips om god bruk av Kikora Skolearbeid Effektiv utnyttelse av verdifull undervisningstid: Når elevene jobber med Kikora på skolen anbefales det at læreren har grupperapporten oppe på sin skjerm for å følge med på elvenes progresjon. Oppdater rapporten ved å trykke F5. Slik kan man: o Raskt avdekke om det er enkelte oppgaver som mange elever sliter spesielt med og forklare disse i plenum. («Rapport oppgaver» viser dette tydelig) o Effektivt holde arbeidstrykket oppe ved å følge med på elevenes faglige aktivitet. Plenumsgjennomgang: De fleste oppgavene kan løses på ulike måter. Dette er noe av matematikkens egenart som ivaretas gjennom Kikora. Utfordre gjerne elever gruppevis til å diskutere og løse utvalgte oppgaver på hver sin måte i gruppen. De ulike løsningene kan eventuelt presenteres gjennom å bla i detaljrapportene på projektor. Samarbeid om utvalgte oppgaver: For variasjon og gjensidig læringsutbytte kan man gjerne definere at enkelte oppgaver løses sammen, men at hver elev svarer for seg. Flervalgsoppgavene er ofte spesielt egnet for diskusjon og kan defineres som «paroppgaver». Kartlegg progresjon: Alle oppgavebolker i Castor-serien har en kopi i Castor Komplett. På den måten kan samme bolk tildeles f.eks. før og etter gjennomgangen av et emne. Generer rapport for hver av bolkene og sammenlikne disse for å kartlegge hver enkelt elevs progresjon. Husk at rapporter kan lagres som pdf for enklere sammenlikning. Skolen som arena egner seg til slik testing ettersom rammebetingelsene er lettest å kontrollere her. Ukas test: Tildel 5-10 utvalgte oppgaver for å teste elevene i ukas siste time. Kan også gjøres med f.eks. tre oppgaver i slutten av hver time dersom elevene har PC-tilgang (timens test). Hjemmearbeid for å styrke undervisningen Eksempel på et undervisningsforløp i et fritt valgt emne: Sørg for forberedte elever: Tildel en oppgavebolk som kartlegger elevenes førkunnskaper før du gjennomgår et nytt emne. Oppgavene vil både tjene som kartlegging og som trening på nettopp det elevene bør beherske. Bruk rapporten til å målrette undervisningen ut fra behovet. Elever som viser store mangler kan få tildelt relevante oppgaver i Castor Basis der de også finner lenker til forklaringer, eksempler og illustrasjoner. Gjennomfør ditt undervisningsopplegg og kartlegg underveis. Parallelt med undervisningsopplegget tildeles relevante oppgaver i Kikora. Bruk rapportene til å kartlegge læringsutbyttet etter hvert hjemme- eller skolearbeid. Med Kikora har kartlegging blitt mulig kontinuerlig gjennom hele året, ikke bare i sjeldne og konstruerte kartleggingssituasjoner. Repeter og evaluer: Før emneprøve, eller senere til en semesterprøve, tildeles repetisjonsoppgaver i Kikora. Slik kan status på alle elevene kartlegges før den formelle evalueringen. Repetisjonen vil i seg selv gi et utbytte fram mot prøven og i tillegg avdekke hvilke elever som må øve mer på hvilke delemner.

Lærerveiledning for Kikora 2013. Ungdomsskolen, it s learning integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien

Lærerveiledning for Kikora 2013. Ungdomsskolen, it s learning integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien Ungdomsskolen, it s learning integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien For introduksjonsvideoer: Besøk «Kikora Media» på YouTube. Innhold Få tilgang gjennom It s Learning...3 Første

Detaljer

Lærerveiledning for Kikora 2013. Feidetilgang Med over 10 000 nivådifferensierte oppgaver i seriene

Lærerveiledning for Kikora 2013. Feidetilgang Med over 10 000 nivådifferensierte oppgaver i seriene Feidetilgang Med over 10 000 nivådifferensierte oppgaver i seriene For introduksjonsvideoer: Besøk «Kikora Media» på YouTube. Innhold Tilgang til Kikora gjennom Feide...3 Opprette elevgrupper... 3 Lær

Detaljer

2.0. Nå lanseres ny og utvidet versjon av Kikora inkludert cosinus Digital. www.kikora.no info@kikora.no 2137 8440

2.0. Nå lanseres ny og utvidet versjon av Kikora inkludert cosinus Digital. www.kikora.no info@kikora.no 2137 8440 Nå lanseres ny og utvidet versjon av Kikora inkludert cosinus Digital www.kikora.no info@kikora.no 2137 8440 Dette er Kikora Her får du et første innsyn i hva Kikora inneholder. Alle nyhetene som kommer

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 Oppstart av kurs Etter pålogging i DataPower Learning Online vises en oversikt over de kursene du har tilgang til. Etter hvert som du starter kursene

Detaljer

Vibeke Molandsveen 21. november 2014. Erfaringer med bruk av KIKORA

Vibeke Molandsveen 21. november 2014. Erfaringer med bruk av KIKORA Vibeke Molandsveen 21. november 2014 Erfaringer med bruk av KIKORA Kikora Digitalt læremiddel i matematikk For mellomtrinn, ungdomsskole og VG Gjør differensiering enkelt Digitale mellomregninger Fortløpende

Detaljer

DataPower. Learning Online. Brukerveiledning. Versjon 2.x

DataPower. Learning Online. Brukerveiledning. Versjon 2.x DataPower Learning Online Brukerveiledning Versjon 2.x OKOK 1 Brukerveiledning Oppstart av kurs Etter pålogging i DataPower Learning Online vises en oversikt over de kursene du har tilgang til og framdrift

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15)

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) BRUKERDOKUMENTASJON SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) Innhold SMS-kommunikasjon... 3 Innstillinger... 4 Behandle grupper... 4 Behandle avsendere... 5 Importer data... 5 Generelle innstillinger...

Detaljer

Skoleeksamen i WISEflow uten digitale hjelpemidler

Skoleeksamen i WISEflow uten digitale hjelpemidler Skoleeksamen i WISEflow uten digitale hjelpemidler Skoleeksamen i WISEflow kjøres ofte med en såkalt FLOWlock-browser. Denne browseren låser ned PCen din slik at det eneste du har tilgang til er den funksjonaliteten

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» ELFU FAQ: 1. Hvordan opprettet jeg brukernavn for mine grupper? Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» 2. Jeg har lagt til

Detaljer

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no Minfagplan.no Brukermanual Veiledning for lærere Dokumentnummer: BV-001 Revision 1.4 August 25 th 2015 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: support@minfagplan.no www.minfagplan.no

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

KSYS brukermanual for skole

KSYS brukermanual for skole KSYS brukermanual for skole Innhold / deltema: 1. Logge inn i KSYS...s. 2 2. Oppdatere generell informasjon om skolen...s. 3 3. Endre- eller legge til ny bruker.s. 5 4. Endre kulturkontakt...s. 10 5. Endre

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Stegark i matematikk PRAKTISK BRUK AV STEGARKENE

Stegark i matematikk PRAKTISK BRUK AV STEGARKENE Stegark i matematikk PRAKTISK BRUK AV STEGARKENE OM STEGMETODEN Stegmetodens styrke Stegarkene angir en stige hvor eleven selv kan ta et medansvar for hva han/hun bør arbeide med. De fleste lærere har

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen,

Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Introduksjon Fra skoleåret 2013/2014 er Fronter valgt som læringsplattform. Implementeringen av Fronter kommer til å gjennomføres i 4 faser. Denne håndboken

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x

Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x Side 1/8 For å endre en side/artikkel i Joomla logger du inn. Velkomstskjermen er denne. Klikk på artikler. Eller velg artikler fra toppmenyen: Innhold >> Artikler

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

To likninger med to ukjente

To likninger med to ukjente To likninger med to ukjente 1. En skisse av undervisningsopplegget Mål Målet er at elevene skal lære seg addisjonsmetoden til å løse lineære likningssett med to ukjente. I stedet for å få metoden forklart

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2

DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2 1.1 JMATCH...side 3 1.2 JCLOSE.side 4 1.3 JCROSS.side 5 1.4 JQUIZ side 7 1.5 JMIX..side 9 1.6 THE MASHER..side

Detaljer

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den?

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? side 1 Detaljert eksempel om Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? Dette er et forslag til undervisningsopplegg der utgangspunktet er sentrale problemstillinger

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Hvordan redigere fotoblogg sider i Joomla 3.x

Hvordan redigere fotoblogg sider i Joomla 3.x Hvordan redigere fotoblogg sider i Joomla 3.x Side 1/6 For å endre en side/artikkel i Joomla logger du inn. Velkomstskjermen er denne. Klikk på artikler. Eller velg artikler fra toppmenyen: Innhold >>

Detaljer

Lærerveiledning. Lærerveiledning for Speedadmin

Lærerveiledning. Lærerveiledning for Speedadmin Lærerveiledning Lærerveiledning for Speedadmin redigert januar 2015 1 Generelt Lærerveiledning Denne brukerveiledningen er en kort gjennomgang av de mest brukte lærerfunksjonene i Speedadmin. utdypende

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Brukermanual for Questback

Brukermanual for Questback Brukermanual for Questback http://www.questback.no KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Bruksområder for Questback Det nettbaserte dataverktøyet Questback har flere bruksområder som er interessante

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KOMMUNIKASJONSPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com

BRUKERVEILEDNING KOMMUNIKASJONSPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com ROLLE: RÅDGIVER/LÆRER GRUNNSKOLE HVA VIL DU GJØRE? SLIK GJØR DU DET KOMMENTAR/MERKNAD Finne nyttig info og viktige grunnlagsdokumenter Gå til: https://troms.skoleogarbeidsliv.com Klikk på fanen "Lærer

Detaljer

Bruk av oppgaver og grupper i

Bruk av oppgaver og grupper i Bruk av oppgaver og grupper i Versjon 02.07.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimedisenteret/NTNU Innhold Innhold...1 Komme i gang med oppgaver...2 Legge til en oppgave...2 En oppgaves egenskaper...2 For

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Bruk av oppgaver i. Versjon 08.09.2008. Ansvarlig for dokumentet Jåttå videregående skole. Forfatter Frode Brueland

Bruk av oppgaver i. Versjon 08.09.2008. Ansvarlig for dokumentet Jåttå videregående skole. Forfatter Frode Brueland Bruk av oppgaver i Versjon 08.09.2008 Ansvarlig for dokumentet Jåttå videregående skole Forfatter Frode Brueland Introduksjon Oppgavefunksjonen i it s:learning er et hjelpemiddel for å håndtere oppgaver

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Visma TendSign Leverandør

Visma TendSign Leverandør Brukermanual Visma TendSign Leverandør VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgiverkonto Visma TendSign er helt web-basert. Som leverandør skaffer

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Tavler for å skrive med tekst I dette mer komplekse eksemplet vil vi lage et miljø med to scener. Miljøet benytter tekst tavler og bilder for å stimulere kreativ

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

C.9.7 Hoved- og deldokumenter

C.9.7 Hoved- og deldokumenter OpenOffice.org C Tekstbehandling med OpenOffice.org Writer.X C.9.7 Hoved- og deldokumenter Store dokumenter kan bygges opp av deldokumenter som f.eks. kan tilsvare kapitler i det store dokumentet (hoveddokumentet).

Detaljer

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse. Kom i gang med Relemo. www.relemo.no

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse. Kom i gang med Relemo. www.relemo.no Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse Kom i gang med Relemo www.relemo.no Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Viktig informasjon... 4 2. Oppstart av Relemo... 4 2.1 Valg av test...

Detaljer

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Innhold Informasjon om konvertering... 3 NB! Før du tar i bruk nye HRessurs Reise og Utlegg... 4 Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg: (reisende)... 4

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen»

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Appen lastes ned og installeres ifra «App-store» på din smarttelefon eller lesebrett. Når appen er installert starteren appen ved å klikke på appens ikon. Første

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Hva er Kunnskap.no? 1 2. Kom i gang 3 3. Innlogging 4 4. Arbeidsmåte 1: Jobb med standard læremidler 5 5. Arbeidsmåte 2: Lage elevoppgaver og redigere læremidler 7 6. Rapporter

Detaljer

Kulturendring og motivasjon i klasserommet. - med Klasse 10B som eksempel

Kulturendring og motivasjon i klasserommet. - med Klasse 10B som eksempel Kulturendring og motivasjon i klasserommet - med Klasse 10B som eksempel Den store utfordringen Det høye frafallet på videregående skole er et rop etter muligheten til å få en mer relevant og praktisk

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Digital hjemmeeksamen PPU

Digital hjemmeeksamen PPU Digital hjemmeeksamen PPU Før du går opp til eksamen er det viktig at du er kjent med eksamensløsningen eksamen.uio.no. Denne løsningen kobler dere opp mot den terminalserver på UiO gjennom eget brukernavn

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Denne manualen beskriver hvordan man oppretter og vedlikeholder en plan

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 06.10.2014 Innhold Innlogging:... 3 Fanebasert... 3 Info/foresatte... 4 Fravær... 5 Anmerkninger... 6 Karakterer... 6 Vurdering... 7

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Brukermanual Fronter for foresatte i Osloskolen

Brukermanual Fronter for foresatte i Osloskolen Brukermanual Fronter for foresatte i Osloskolen Oppdatert: 12.06.2013 Innhold Brukermanual Fronter for foresatte i Osloskolen... 1 Pålogging... 2 Dagens første side etter pålogging... 2 Fellesrom for foresatte...

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

Learning Online. DataPower. Brukerveiledning. Versjon 2.x ISBN: 978-82-477-1820-9

Learning Online. DataPower. Brukerveiledning. Versjon 2.x ISBN: 978-82-477-1820-9 DataPower Learning Online Brukerveiledning Versjon 2.x ISBN: 978-82-477-1820-9 Utgitt av DataPower Learning AS 2008 Sats og layout: Varemerker: DataPower Learning AS DataPower Learning Online er registrert

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Matematikk: 1P eller 1T?

Matematikk: 1P eller 1T? Matematikk: 1P eller 1T? Ivar Karsten Lerstad Avd.leder realfag 18 realister Personalansvar Fagansvar, bl.a. koordinering av oppstarten i Vg1 Er en av tre realister i nettverksledelsen for realfag i fylket:

Detaljer

Hurtigguide til KF Infoserie

Hurtigguide til KF Infoserie Hurtigguide til KF Infoserie Innhold Kom godt i gang. Logg inn i KF Infoserie Introduksjonsfilm til KF Infoserie Oppsettssiden Forsiden Søk i KF Infoserie Visning av søkeresultater Kom godt i gang. Velkommen

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter Regning i alle fag Hva er å kunne regne? Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy

Detaljer