M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S"

Transkript

1 M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n

2 In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2 P la n fre m o v e r T e k n o lo g is k u tfo rd rin g

3 H e rø y a In d u s tri P a rk p re s

4 H e rø y a In d u s tri P a rk - to d a y

5 C O 2 c o n s u m p tio n c o m p a re d to th e g /k m E U ta rg e t Vehicle propulsion CO2 reduction compared to 120g/ km Diesel 0.45L/10km 0 % EV, Renewable electricity -100 % EV, Electricity from natural gas -49.9% EV, Electricity from coal power +3% FCEV, Hydrogen from natural gas -26.6% FCEV, Electricity from coal power +170%

6 R e n u m b e rs MI annual production (Number of cars/year) Electricity 3000 NG Hydro NG Hydro CO2 reduction compared to EU target [tons/yr]

7

8 A re E V fo r re p e o p le C o n f i d e n t i

9 Tata Indica EV: EN «NORMAL» BIL C o n f i d e n t i

10 E V -c o n c e p t F a m ilie b il n r.2 M iljø v e n n lig D rifts ø k o n o m is k (6 7 k N O K / 4 5 k N O K ) (m o m s, å rs a v g ift, o ff.p a rk e rin g, b o m, fe rg e r) k m a k s jo n s ra d iu s D rifts te m p e ra tu r -2 0 o C to o C R e g is tre t fo r 4 p e rs o n e r

11 Tata Motors 72% Skagerak Energi 15% Electrovaya 6% Grenland Industriutvikling 5% ViG 0,75% Bellona 0,5% Salg- og distribusjon Miljøbil Grenland as Bjørn Nenseth Styret Oddbjørn Solum Ravi Kant, Tata Motors Clive Hickman, TMETC Anwar Hasan, Tata Group Oddbjørn Solum, Skagerak Åse Himle, Hydro Teknologi- og produksjon Miljø Innovasjon as Ivar Brynhildsvoll Teknisk Marked Teknologi Lars Ole Valøen Prod. BC Gaute Finstad Prod. EV Eva Boxaspen Finans Bernt Ausland teknologi lisens vedl.hold planlegging control operatør regnskap personal admin.

12 BATTERIFABRIKK: Produsere Li-ion batterier til bruk i EV Battericeller Modul Installasjon i EV Batteriboks

13 BILKONVERTERING: Installere komponenter i glider til EV

14

15 Prosjekt og drift : Krevende prosjektperiode frem til 2010 Utviklings- og byggeprosjekt Stort innleiebehov i prosjektperioden Produksjonsselskap og salgsselskap Profittsenter BC og EV Behov for omlag 100 ansatte Store logistikkoperasjoner containere per år - 3 millioner battericeller per år

16 T e k n is k e u tfo rd rin g e r C o n f i d e n t i

17 BILKONVERTERING: Installere komponenter i glider til EV

18 BILKONVERTERING: Installere komponenter i glider til EV

19 BILKONVERTERING: Installere komponenter i glider til EV

20 B a tte ry T e c h n o lo g y C o n f i d e n t i

21 D u In te rc a tio n is e x tre m e ly e ffic ie n t ( % ) D is c h a rg e o f L i-io n c e lls L ith iu m io n s a re a ttra c te d to th e c a th o d e th ro u g h th e e le c tro ly te. E le c tro n s m o v e th ro u g h th e e x te rn c irc u it (d o in g w o rk ) to th e c a th o d e. C o n tin u e s u n til th e a n o d e is m o s tly d e p le te d o f L ith iu m, o r fu lly d is c h a rg e d N o fre e L ith iu m m e t L ith iu m o n ly e x is ts in a n o n re a c tiv e io n fo rm Cathode

22 B a tte ry C o m p a ris o n Li-io n N im H P bo 2 /P b N ic d Z ebra k W /k g (p o w e r) k W /l ? 0.3 W h/kg (runtim e) W h/l (typic) Up to 525 ~303 ~100 ~145 ~159 Vo lta g e [V ] ~1.3 Cos t [U S $/W h] ~ ? ~0.150?? C ycle Life [D.D.] ? Enviro nm ent - Ni Pb Cd? Efficiency (W h) Technic chleng e 80-97% 50-80% 85-95% 50-80% Up to 80-85% - Engineering of a robust safe battery - Charge at high temperature - Low temperature performance - Memory effect - Very high operating temperature

23 Batteriproduksjon: Lithium Ion SuperPolymer lisensiert Electrovaya Høy energitetthet per vektenhet Full verdikjede fra råvarer til ferdig produkt «Early mover» på produksjon av store batterier Høyteknologi må videreutvikles i Norge Nøyaktighet, ren atmosfære og høyt volum Utfordring: fra prosessindustri til stykkproduserende

24 KOMMUNIKASJON BILKONVERTERING: Installere komponenter i glider til EV

25 U tfo rd rin g e r B Y G G E O P P N Y IN D U S T R I T ID N Y T E K N O L O G I / N Y T T U T S T Y R S IK K E R H E T

26 G a s s o g E n e rg ik o n fe ra n s e n : M a n g e a v d e re k jø re r h it til k o n fe ra n s e n m e d e n e le k tris k b il.

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Batterielektriske biler

Batterielektriske biler Hydrogen vs. Elektriske biler Batterielektriske biler Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA 21. januar 2014 Lerchendal gård Teknologi for et bedre samfunn 1 Rekordsalg av elbiler - Dagens Næringsliv

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 21. mai 2008, kl. 1800 på Sagene Lunsjbar, 2 etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innholdsfortegnelse y S S i k k e r b e h a n d l i n g a v s t r ø m S i k k e r h e t v e d i n s t a l l e r i n g S i k k e r h e t u n d e r r e n g j ø r i n g S p L C D P P l a s s e r i n g I n

Detaljer

Elektrifisering av veitransport Plugg inn hybrider og el-biler.

Elektrifisering av veitransport Plugg inn hybrider og el-biler. Elektrifisering av veitransport Plugg inn hybrider og el-biler. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Einar Wilhelmsen Rådgiver, EBL Klimaseminar, 4/9-2008 Agenda Hva er plugg inn hybrider

Detaljer

H IM. Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. Problem ene har bestått av: Inform asjon om arbeidet m ed saken:

H IM. Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. Problem ene har bestått av: Inform asjon om arbeidet m ed saken: H IM Til brukere av leveringspunkter for avfall. Toraneset 22. m ai 2 0 1 5 Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. E tter re g istre rt forsøpling i o m rå d e t a n g itt in

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Att förändra sig själv

Att förändra sig själv C-UPPSATS 2005:076 Att förändra sig själv LINDA WANHANIEMI PSYKOLOGI C Luleå tekniska universitet Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Teknisk psykologi 2005:076 ISSN: 1402-1773 ISRN: LTU

Detaljer

COMPLEX ALDERSTRYGDEN I ET NØTTESKALL ELLER SKALL, SKAL IKKE; HENNING HERRESTAD

COMPLEX ALDERSTRYGDEN I ET NØTTESKALL ELLER SKALL, SKAL IKKE; HENNING HERRESTAD COMPLEX INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK HENNING HERRESTAD ALDERSTRYGDEN I ET NØTTESKALL ELLER SKALL, SKAL IKKE; en studie av anvendelsen av ekspertsystemskall for PC innen det juridiske domene NORIS (83)

Detaljer

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag MAGMA 0112 fagartikler 23 Kunnskapsbaserte tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Ragnhild Kvålshaugen er Dr.oecon og førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN

Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN Eller: Hva skjer når vinden stilner i Europa? Hva er behovet for energifleksibilitet i det Nord-Europeiske kraftmarkedet? Kan

Detaljer

Innovasjon i styrearbeid

Innovasjon i styrearbeid Innovasjon i styrearbeid Innovasjonens mange sider 3-Nov-10 Dag 45 år bakgrunn fra oljeboring, energiteknikk, design og mekatronikk Styremedlem i Forsvarsindustriens leverandørforening, NPF Skagerak og

Detaljer

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Jorunn Birgitte Værnes Rådgiver Innovasjon Norge BI Nydalen 18. juni 2008 EU-Kina 2007-2013: Strategisk samarbeid 128 millioner euro 2007-2013 Tre definerte satsningsområder:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

CLIMIT WORKSHOP INNOVASJON. Behovet for å være radikal

CLIMIT WORKSHOP INNOVASJON. Behovet for å være radikal CLIMIT WORKSHOP INNOVASJON Behovet for å være radikal Mandag 21.november 2011 Nils-Otto Ørjasæter, professor II Handelshøyskolen BI og partner Intro International Litt om innovasjon nils-otto.orjasater@bi.no

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

UTVIKLINGEN INNEN HYDROGENKJØRETØY

UTVIKLINGEN INNEN HYDROGENKJØRETØY Kristian E. Vik, Generalsekretær Norsk Hydrogenforum Prosjektleder OREEC UTVIKLINGEN INNEN HYDROGENKJØRETØY OREEC er en del av Alltid bundet til andre stoffer: H 2 O Nr 1 Brennstoff til sola: Fusjon Hva

Detaljer

Batteridrevet Nesoddenferje

Batteridrevet Nesoddenferje Batteridrevet Nesoddenferje Er det gjennomførbart og er det en god idé? Eirik Ovrum 01.08.2014 1 DNV GL 2014 01.08.2014 SAFER, SMARTER, GREENER Batteries for energy storage can either be used in all-battery

Detaljer

Norners samarbeid med lokale og internasjonale bedrifter

Norners samarbeid med lokale og internasjonale bedrifter Norners samarbeid med lokale og internasjonale bedrifter 29. april 2010 Lars H. Evensen, Business Development Manager JEG HAR ENN IDÉ! Men jeg har ingen egen FoU og mangler penger L PYTT, PYTT! Vi kan

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F 56 FAGARTIKLER MAGMA 0311 LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F ALEXANDER MADSEN SANDVIK, 32 år, stipendiat ved institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Forsker på ledelse og motivasjon

Detaljer

INFO SIVILINGENIØR. Fail-safe induktive givere - side 10. Vanntett kobling for IE - side 12. Nyheter - side 14. Valg av overspenningsvern - side 21

INFO SIVILINGENIØR. Fail-safe induktive givere - side 10. Vanntett kobling for IE - side 12. Nyheter - side 14. Valg av overspenningsvern - side 21 INFO SIVILINGENIØR Fail-safe induktive givere - side 10 Autofile Jan Erik Larsen Vanntett kobling for IE - side 12 Nyheter - side 14 Valg av overspenningsvern - side 21 Skipsgodkjente løsninger - side

Detaljer

Batteri og Hybridløsninger

Batteri og Hybridløsninger Innovasjon og teknologiutvikling Batteri og Hybridløsninger Nils Aadland INNOVASJON 3 Fremtiden blir elektrisk Kjent teknologi fra U-båter & El. Biler Hybrid: Batteri + Motor til nødlading eller direkte

Detaljer