GEOVITEN Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEOVITEN Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen"

Transkript

1 GEOVITEN Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen FRA INSTITUTTLEDELSEN Perioden midt i august og hele juni måned er blant de mest arbeidsintensive for oss i ledelsen. Det føles ofte som vi henger etter neglene - eller det som verre er. Derfor dette noe sene tidspunkt for GEOVITENs sommerutgave. På den annen side har denne utgaven flere gladnyheter. Ved semesterslutt vil 7 kandidater ha disputert for PhD graden, og vi stiler mot minst 15 på årsbasis. Med andre ord en viss kompensasjon for fjorårets ensomme rytter. I tiden framover vil vi imidlertid måtte stille større krav til valg av sensorer, veiledning- og bedømmelseskomiteer til både PhD og Mastergradene! Dette er parametre som legges merke til utenfor instituttet og som påvirker vårt kvalitetsmessige omdømme. Legg også merke til vårt resultat i siste Petromaks tildelingsrunde. Alle søknader hvor våre ansatte deltok gikk gjennom!! Det blir mange nye postdoktorer og stipendiater å se i våre nymalte korridorer til høsten. Til min store glede har flere utenfor UiB kommentert at senteret for fremragende geoforskning synes å være i 2-3 etasje. GOD SOMMER til alle. oe Neste GEOVITEN er planlagt til FRA INSTITUTTET Nye menneskelige toner fra PØA Norbjørg og Heidi L. har mottatt en lekker blomst fra PØA for å ha løst en skikkelig nøtt i økonomidatasystemet. Vel fortjent!! Nytt tokt til dyphavsventene ved Jan Mayen Medarbeidere ved IFG og BIO er nettopp tilbake etter tokt til områdene nord for Jan Mayen hvor det i fjor ble funnet dype hydrotermale ventsystemer. Les på hjemmesiden til Biodeep-prosjektet om opplevelsene på toktet. Rolf Birger og Ingunn virker svært fornøyde med resultatene vi venter mer fra dem når SSF-søknaden er ferdigskrevet. Nr. 11/ juni Utkommer annenhver fredag kl Bidragsfrist torsdag kl Fra nå av vil du, takket være Ole M. et al., finne seilingsrute med toktopplysninger for alle våre tokt på instituttets hjemmeside. Gå inn på Vil bli best på forskerutdanning innen klima Det er store visjoner for den nye forskerskolen i klimastudier som åpnet 9.6. Skolen skal ha internasjonale og norske studenter. Se På Høyden: no/nettavis/?modus =vis_nyhet&id =32329 Bildetekst: Direktør E. Jansen, viser til betydningen av tverr- og flerfaglighet. Får orden på alderen Graver du dypt nok i myren, finner du mye rart. Blant annet ti tusen år gamle planterester ved siden av tilsynelatende flere hundre år eldre skalldyr. Nå har imidlertid forskere ved UiB løst mysteriet med de litt for gamle marine sedimentene og publisert i Science. Se På Høyden: id=32304 Kantinen har sommerstengt Kantinen i Realfagbygget har sommerstengt i perioden Minner om feriemelding Det går mot sommerferie. Vi ber om at de som ikke har meldt inn ferie ennå, gjør dette snarest på skjema som kan fås i resepsjonen. Leveres Trine Lise. 1

2 Lokale lønnsforhandlinger UiB Partene har avtalt at forhandlingene skal være sluttført innen Skoleaksjonen under Geologiens dag Inge Aarseth som er IFG ansvarlig for Skoleaksjonen under Geologiens dag 8.9, viser til NGFs nettadressen: Her står det som øverste nyhet at Skoleklasser i Bergen får besøk av lærere fra IFG - og at det er venteliste for skoler som er interessert i besøk Fra midten av august (ved skolestart) vil dere bli fordelt på skolene og få direkte kontakt med lærerne. For å nå målet trenger vi flere frivillige, fra professorer til stipendiater som kan gjøre en innsats for geofaget. Det var suksess i fjor - og bør bli det i år også. Særlig de som ikke kunne bidra i fjor er oppfordret til å gjøre en innsats! Vi satser på 15 skolebesøk! UNDERVISNING Søknadsfristen for opptak til Masterstudiet gikk ut 1.6. Infosenteret i underetasjen opplyser at de har mottatt 27 søknader i geovitenskap fordelt på studieretninger (1. prioritet): 14 Petroleum; 3 Miljø; 5 Kvartær/paleoklima; 3 Geodynamikk; 2 Marin. Da vi ikke har studiekonsulent for tiden, vil vi få oversendt søknadene etter at MN har innarbeidet sensuren (sensurfrist 30.6). Programstyret vil behandle opptaket og gi tilbud om plass innen 15.7 og studentene må svare innen 1.8. K/T grensen Kollega Henning Dypvik, UiO, skriver: er det noen PhD-studenter som kunne være interessert i et kurs rundt K/T grensen i Danmark, Søknad må sendes snarest. Se FORSKNING Nye prosjekter Petromaksprosjekter: PI IFG ansvarlig UiT/T.O. Vorren IFG/Hafli dason Haflidason Haflidason UiO/K. Bjørlykke Johansen CIPR/A. Skauge Johansen (Jakobsen) Tittel på søknad Depositional models for Cenozoic sandy systems Gas Hydrated on the Norway- Barents Sea-Svalbard margin Quantifying the Effects of Sediment Deposition, Compaction and Pore Fluid on Rock Properties and Seismic Signatures Resevoir monitoring and dynamic resevoir characterization with production, seismic and UiO/J.I. Faleide Mjelde Nye prosjektsøknader electromagnetic data Petroleum-related regional studies of the Barents Sea region (PETROBAR) IFG Søknadssted Tittel på søknad ansvarlig Haflidason NFR- Svalbard and the European Arctic NORKLIMA climate during the last two millennia (SMILE) Husimans NFR-FRINAT Numerical modeling in 3D of rift segmentation, propagation and oblique rifting: control of strain weakening and brittle ductile coupling FU utvalg møte 14.6 T. Sømme og E. Bastesen anbefales opptatt til PhD studiet. Komite for Marius Meland: Dr. D. Nurnnberg, Kiel, Dr. Claire Waelbroeck, Gif-sur-Yvette, Frankrike, J.I. Svendsen. Trond Lien (Hydro) har levert avhandlig til vurdering for Dr. Philos. NYTILSATTE/GJESTEFORSKERE Professor William R. Peltier fra Department of Physics, Univ.of Toronto, Ontario, Canada, vil være ved instituttet som gjesteforsker i perioden støttet av NFR s Leiv Eriksson program. Han skal arbeide med J.I. Svendsen og E.S. Husebye om problemstillinger i samband med landhevning. Arbeidsplass rom Besøkende mastergradstudenter Roi Soage Santos, frå Spania (bilde), og Rob Ferris, UK, er besøkende Erasmus-studenter frå Bangor University. De skal være her i ca. 3 mnd, og arbeide med TOPAS og batymetriske data samla inn på eit G.O. Sars tokt i fjor. Kontaktperson er H. Haflidason. Kontorplass på Sejrup Hall, 3 etg. Carlo Messina (hos Nemec) har fått forlenget sitt stipend tom november

3 Nyansatte i rekrutteringsstillinger Stilling Finans Tilsatt Periode Postdoktor NFR B. Hellevang 1.5 tom Postdoktor NFR H. Hellevang 1.7 tom Postdoktor NFR Ø.S. Lohne 1.6 tom Stipendiat Norsk Hydro T.O. Sømme 15.1 tom Stipendiat NFR A.K. Kandilarov 1.7 tom Stipendiat NFR T. Kurz 1.6 tom Stipendiat NFR J. Brendryen 1.6 tom Stipendiat NFR C. Carlsson 1.2 tom Stipendiat UiB/sentralt M. Fachri 1.9 tom FRA FAKULTETET OG UIB Søker samarbeid med Minnesota Det er ingen vits i avtaler uten innhold, sier viserektor Kjersti Fløttum. Derfor er det fagmiljøene ved UiB og Universitetet i Minnesota som skal stå for innmaten i avtalen som ble undertegnet 1.6. Se På Høyden: id=32214 En munnfull UiB Nå har UiB fått en egen husvin, lett, rund og myk i munnen. Det neste blir vel UiB flosshatt med innebygget værstasjon. Se På Høyden: nettavis/?modus=vis_ nyhet&id=32407 Årsmelding UiB 2005 IFG har fått tilsendt en volumiøs melding på hele 4 A5 sider tekst og bilder. Tydeligvis prioritert etter vinsatsningen. Campusbussen tar sommerferie Campusbussen kjører ikke fra 30.6 til Fra Fakultetsstyret 24.5 Sak 51: Kompetanseopprykk til professor 2005 Geofysikk Forslag til nasjonal bedømmelseskomite: Følgende komite er oppnevnt: Prof. E. Meland, IFG, Prof. J.E. Weber, Inst. for geofag, UiO, Prof. T. Iversen, Met. Inst, UiO. Sak 52: Kompetanseopprykk til professor Geologi Forslag til nasjonal bedømmelseskomite: Følgende komite er oppnevnt: Prof. M. Talbot, IFG, Pro. F. Surlyk, Geologisk Inst., Københavns Univ., Prof. A. Myhre, Inst. for geofag, UiO. Sak 54: Prof. II Seismisk reservoarkarakterisering oppnevning av sakkyndigkomite: Følgende komite er oppnevnt: Prof. L. Gelius, Inst. for geofag, UiO, Prof. V. Maupin, Inst. for geofag, UiO, Prof. T. A. Johansen (leder), IFG. Sak 60: Førsteamanuensis i marin geologi vikar for dekanus tilsetting: Berit O. Hjelstuen er vedtatt tilsatt. Møte 21.6 Ingen spesielle geosaker. Universitetsstyret - møte Fra saklisten: Sak 60 Midtveisevaluering av sentra for fremdragende forskning. MØTER-SEMINAR 29.6 kl 13.15, Aud.5, Dr. Olga Solomina, Inst. of Geography, Russian Academy of Sciences, Moskva, Glacier variations of the last 2000 years. Nordisk forskerkurs Foraminifear biodiversity and exology , Espeland. Se Nordic Seminar on Detection Sesismology Nesjavellir, Island, Contact FRA VERDEN UTENFOR Dårlig SFI-resultat for UiB Blant de 14 vinnerne i konkurransen om å bli Senter for forskningsbasert innovasjon var det ingen fra UiB. Imidlertid deltar flere MN-institutter i The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology fremmet av Christian Michelsen Research. Se: og På Høyden: id=32417 Nye sjanser for yngre, fremragende forskere! NFR vil ha ny utlysning av ordningen Yngre, fremragende forskere (YFF). Utlysningen legges ut på nettsidene i juni - søknadsfrist Har du kandidatforslag, kontakt instituttleder. Ordningen er beregnet på yngre forskere i starten av karrieren. Kandidatene forutsettes å ha en viss forskningsproduksjon etter avlagt doktorgrad, men det legges ikke opp til en absolutt øvre aldersgrense. Det vil bli 3

4 bevilget midler til ca. 10 prosjekt à mill. kr., og ordningen er åpen for alle fag. NFR har et særlig ønske om gode kvinnelige kandidater! Les mer Nordområdenestrategien NFRs hovedstyre vedtok sin strategi for nordområdene Det var kommet inn 80 høringssvar. Disse var i hovedsak positive til det helhetlige og brede samfunnsmessige grepet som NFR går inn for. Det var mer ulike syn på prioriteringer og virkemidler. Se: Weekly UoB-news in English General news from UoB is now available in English. The new service can be found under the banner News in English on the På Høyden web site, and will be updated at least on a weekly basis. Ny strategi for styrking av realfagene Kunnskapsminister Djupedal la 7.6 fram Et felles løft for realfagene, en ny strategi for styrking av realfagene på en internasjonal realfagskonferanse i Tromsø. Økt timetall for realfag i grunnskolen, leksehjelp og et tettere samarbeid med næringslivet er noen av tiltakene, Det aller viktigste er at vi får dyktige lærere som kan inspirere og motivere elevene til realfag, sier statsråden. Utfordringer knyttet til realfag i norsk skole og utdanning har vært synlige i lang tid. Det er særlig grunn til bekymring at problemet ser ut til å være alvorligere i Norge enn i de fleste andre land. Vi ser sviktende rekruttering til studier i realfag og yrker som krever realfags kompetanse. Vår framtidige velstandsutvikling og framgang i det internasjonale samfunnet er avhengig av høy kompetanse i realfag, understreker Djupedal. Tidligere innsats har i stor grad dreid seg om å styrke selve utdanningssystemet. Men dette er ikke lenger tilstrekkelig. Et skikkelig løft for realfagene kan vi bare klare gjennom et tett og nært samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv i fellesskap, sier ministeren. I planen tar regjeringen initiativ til å opprette et toppforum som skal være en møteplass mellom arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner og departementet. sem/ /dok-bn.html Har noen hørt denne festtalen før?? Siteringshyppighet Siteringshyppigheten for norsk forskning har økt markant de siste årene. Nye data for 2005 bekrefter denne tendensen. Økt internasjonalt forskningssamarbeid er en viktig årsak, sier siteringsforsker Dag W. Aksenes i Forskningspolitikk 2/06. Store Norske studentpris Store Norske annonserte under Vinterkonferansen 2005 at selskapet ville etablere en pris til studenter som har utmerket seg. Prisen er på 50000, og utdeles av NGF etter tilrådning fra en komite. Universitetene kan nominere en kandidat hver. Det bes om nominasjoner som sendes instituttleder, frist En kopi av masteroppgaven må vedlegges nominasjonen. Se også statuttene som finnes i resepsjonen. Advarer mot professorflukt Rektorer og forskere ved de tre største universitetene slår alarm: De får ikke tak i de beste forskerne. Mange av de beste kandidatene skygger unna en forskerkarriere ved universitetene. De velger heller stillinger i privat virksomhet. Her kan enkelte spesialister få mer enn tre ganger så høy lønn, skriver Dagsavisen. Skal Norge hevde seg i internasjonal forskning, og nå målet om 3% brutto nasjonalprodukt til forskningen innen 2010, så må lønnsbetingelsene bli mye bedre. I dag mister vi mange av de beste talentene fordi lønna ikke er konkurransedyktig, sier rektor Sigmund Grønmo ved UiB. FRISTER 30.6 (intern): Likestillingstiltak 31.7: Mobilitet Japan 31.8: SFF (2.runde) 31.8: BILAT, YFF, SSF (finale) 15.9: Oopprykk til professor 15.9: Fulbrightstipend VITENSKAPELIG PRODUKSJON Publikasjoner (listes kun en gang) Bondevik S., Mangerud J., Birks H.H., Gulliksen S. & Reimer P., 2006). Changes in North Atlantic radiocarbon reservoir ages during the Allerød and Younger Dryas. Science, 312, Kristoffersen Y., Lien E., Festervoll K., Ree S., Åardahl K. & Hosøy Ø., The hydrostatic corer Selcore a tool for sediment sampling and geophysical site characterization. Marine Geology. 229, Moran K. & 36 others (Kristoffersen Y.), The Cenozoic palaeoenvironment of the Arctic Ocean. Nature, 441, Simonetti A., Heaman L.M., Chacko T. & Banerjee N.R. In situ petrographic thin section U-Pb dating of zircon, monazite, and titanite using laser ablation-mc-icp-ms. 4

5 International Journal of Mass Spectrometry 253 (2006) Meland M.Y., Jansen E., Elderfield H., Dokken T.M., Olsen A., Bellerby R.G.J., Mg/Ca ratios in the planktonic foraminifer Neogloboquadrina pachyderma (sinistral) in the northern North Atlantic/Nordic Seas. Geochem. Geophys. Geosyst., 7, Q06P14. Østbye E., Lauritzen S-E., Østbye K. & Wiig Ø, Holocene brown bear (Ursus arctos L,) from Norwegian caves. Boreas, 35, Foredrag/postere på vitenskapelige møter P.A. Avseth, A.J. van Wijngaarden, T.A. Johansen & G. Mavko, Seismic fluid prediction in heterogeneous reservoirs. EAGE, Vienna, J.A. Skjervheim, B.O. Ruud, S.I. Aanonsen, G. Evensen, T.A. Johansen. Using the enseble Kalman filter with 4D data to estimate properties and lithology of reservoir rocks. 10 th European Conference on the mathematics of oil recovery, Amsterdam, ANDRE FOREDRAG Nesje A. Den vesle istida. Jostedalsbreen Nasjonalparksenter Geologisk vandring i Hjelledalen, Stryn i regi av Jostedalsbreen Nasjonalparksenter. Rapporter Haflidason H., Monsen S. & Nygård A., Marine Geological Cruise Report from Byfjorden, Bergen, Calypso corer test. R/V G.O. Sars UiB. Cruise No GS143-06, IMR Cruise No pp 1-6 MASTEREKSAMEN I GEOVITENSKAP Dato Kandidat Oppgavetittel Veileder(e) Sensor 9.6 Pål Skjelstad Seismiske undersøkelser av begravde kanalsystem på Nordsjøplatået, vest for H. Haflidason K. Andreassen (UiT), B.O. Hjelstuen 9.6 Harald Ove Hauso 9.6 Olaf Nord- Varhaug 15.6 Kari Langvik Norskerenna Strukturgeologisk analyse av ein synsedimentær normalforkastning, Bergforkastninga i Kvamshesten devonbasseng, Sunnfjord, Norge Et feltbasert studium fra leirskrifer og kalkstein sekvenser i Kilve, England Den seismiske responsen til reservoarer med sprekker 16.6 Ciren Local seismicity and seismic hazard around Lhasa, Tibet 20.6 Tone En geofysisk undersøkelse av Endresen Lomonosovryggen 23.6 Henrik Combining real-time production data and Lennart geological understanding for fault Horsås identification 23.6 Meena Aase 26.6 Asbjørn Øystese 27.6 Kristian Vasskog Sedimentology and sequence stratigraphy of the Black Crag Beds (Upper Carboniferous), Central Spitsbergen Utviklingstyrinn I Benkeberggrottas karstakvifer, Tromsdalen i Verdal Holosen strandforskyvning på sørlige Bømlo A. Braathen, P.T. Osmundsen (NGU) A. Braathen, T. Skar (Statoil) S. Støren Berg (Statoil), H. Fossen (BM) H. Fossen (BM), P.T. Osmundsen (NGU) M. Jakobsen, T.A. Johansen K. Monsen (NGI), B.O. Ruud (CIPR) J. Havskov, K. Atakan C. Lindholm, Norsar og J. Jacobs Y. Kristoffersen L.K. Støren Berg (Statoil) og A. Austegard J.E. Nortvedt (IFT), W. J. Hesthammer, A. Bøe Helland-Hansen (UiS) M.R. Talbot G. Sælen, (IRIS), W. Helland-Hansen S.E. Lauritzen L. Olsen (NGU), J.I. Svendsen J.I. Svendsen S. Bondevik (UiT), A. Nesje DISPUTASER Dato Kandidat Oppgavetittel Veileder(e) Bedømmelseskomite 21.6 Mathilde Bøttger Sørensen Challenges in seismic hazard assessment Analyses of ground motion modelling and K. Atakan, J. Havskov Pressemelding bakerst K. Singh,Universidad Nacional Autónoma de México, M. Bouchon, Université Joseph Fourier, France & Atle 30.6 Pourdad Farzadi seismitectonic sources High resolution seismic stratigraphic analysis An integrated approach to the subsurface geology of the SE Persian Gulf K. Atakan Pressemelding bakerst Austegard M. Esteban, REPSOL Exploración Madrid, Spain S. Olaussen, Eni Norge AS, Stavanger Michael R. Talbot, 5

6 Merk at tvillingbroder Helge Hellevang, fra 1.7 postdoc ved IFG, disputerer 30.6 kl. 13:15, Realfagbygget, Aud. 2 med avhandlingen: Interactions between CO 2, saline water and minerals during geological storage of CO 2 LEDIGE STILLINGER Arbeidsgiver Stilling Søknadsfrist Universitetet for Førsteamanuensis - Geologi (terrestrisk kvatærgeologi) 15.8 miljø- og biovitenskap (UMB) UNIS Full/Associate Professor (from January Faculty Position in 1.7 Sedimentary Geology UNIS Full/Associate Professor (from January 2007) 1.7 Faculty Position in Quaternary Geology UNIS Ph.D stipendiat ved Arktisk Geologi innen glasiologi 1.7 UNIS Ph.D stipendiat ved Arktisk Geologi innen forkastningsaktivitet og 1.7 International Institute for Applied Systems Analyses (IIASA) bassengdannelse To postdoc-stipend innen miljøforskning IFG I MEDIA Instituttet har igjen vist seg i GEO (nr. 4). Denne gang er det fokus på vitenskapelige dyphavsboringer og geomikrobiologi, med omtale av Rolf Birger Pedersen og Ingunn Thorseth. Det er også flotte bilder, blant annet har vi ikke sett et så vakkert bilde av Arne Skauge tidligere. Se også omtalen av mulige boringer i gasshydrater og merk at IFG har det nasjonale lederskapet for et stort Petromaks prosjekt (se tabell på side 2). IODP seminaret i mai på Solstrand er også omtalt i siste Geo nr 4, s. 42. Tilbake til istida. I eit myrområde på Kråkenes står ei gruppe menneske og borar ti meter ned i myra. Opp kjem ein år gamal mosedott. Området er verdskjent. En kan lese om Atle Nesje og Atle Nygård med fleire i Fjordenes Tidende Heile artiklen kan ein lese i resepsjonen IFG. FNs klimapanel (IPCC) som skulle samles på Solstrand 26.6 til tre dagers møte for å arbeide med en ny klimarapport som skal legges frem over nyttår. Selv om konklusjonene ikke er klare, er tendensen tydelig - det går gal veg. Og det går fortere enn vi strengt tatt liker (Eystein Jansen i BT 25.6). Les hele artikkelen i resepsjonen. Se også På Høyden: DIVERSE - SOSIALT Sommeravslutning med byvandring for gr.c 6.juni var en fin gjeng fra gruppe C på byvandring med museums-øystein. Vandringen startet ved nordenden av Realfagbygget og endte på Verftet. På vandringen på Nygårdshøyden fikk de, i kjent Øystein stil, fortellinger om både arkitektur, kultur og geologi til samtlige steinbygninger, portstolper og brosteiner i området. Det hele ble avrundet med middag og litt god drikke på Verftet. Alle var enige om at det hadde vært en fin tur! Stor takk til Øystein for at du alltid smilende stiller opp! Bilder kan beskues på P:\byvandring hadde vi markering i lunsjrommet for Eystein J. som har jobbet ved UiB i 25 år. Familieforøkelse: Vår nyutdannede PhD Anders Dræge ble pappa til en liten gutt 16 juni

7 GEOL 362 ekskursjonen til England Det Petroleumsgeologiske feltkurset (GEOL-362/462) til SV England ble gjennomført med 13 M.Sc. studenter og Ph.D. stipendiater fra UiB og 5 fra UiT. Som bildene antyder - og i sterk kontrast til tidligere - ble været alt annet enn vårlig. En runde med omgangssyke ga også flere en ny vri til livet som feltgeolog. Likevel kom vi gjennom programmet uten varig men og alle fikk oppleve en meget variert lagrekke (fra U. Devon til Ø. Kritt), råolje som siger ut på overflaten, og en fascinerende tektonisk historie. Tur 12 juni En fantastisk fjelltur fra Kringsjå på Laksevåg, over Holafjellet, Gravdalsfjellet, Eikeli-fjellet, ned til Kanadaskogen og Tenebekktjernet i Nipedalen, med buss tilbake til byen. Ni turgjengere fra IFG gjennomførte turen i nydelig vær, det var riktig så varmt, ca 28 grader - det var godt vi hadde medbrakt rikelig med drikke. Utsikten var nydelig, og Viggohytten, mellom Lyderhorn og Damsgårds- fjellet, ble hovedstopp. Dette må vi fortsette med - det gjorde godt! Sommerlektyre En bergensk kjetter Dette er tittelen på tre sider om kollega Karsten Storetvedt i Forskerforum 06/06. Leter du er saftige sitaer les artikkelen. BOKA OM GEOLOGI OG LANDFORMER PÅ RALLARVEGEN I begynnelsen av juli kommer boka "Geologi og Landformer på Rallarvegen" (Nr. 11 i serien "Gråsteinen" fra NGU). Hvis du har tenkt deg på sykkel- eller gåtur på Rallarvegen i sommer kan du lære litt om geologien også. Forfattere er Inge Aarseth, Theis Braanaas (pensjonist) og Helge Henriksen (Høgskulen i S&Fj). Eva Bjørseth har laget illustrasjonene. Det blir "slippefest" i Flåmsdalen ca. 10. juli og boka vil bli sluppet ned fra brua over det 20 m dype Berekvamsgjelet. Det er mulig vi kan gjøre en fellesbestilling - hvis mange nok er interessert. 7

8 NGF-ekskursjon til Holsenøy med grilling ved Skjelanger Håkon Austrheim og Håkon Fossen guidet oss på ekskursjonen til Holsnøy. Vi så på eklogittdannelse i prekambriske granulitter. Eklogitter indikerer høytrykksmetamorfose og finnes flere steder i kaledonidene, spesielt i grunnfjellsgneisene på Vestlandet. På Holsnøy opptrer de i et skyvedekke (Lindåsdekket) og de ser ut til å være noe eldre enn de andre vestlandseklogittene. Måten de dannes på er også interessant: en nær sammenheng med brudd- og skjærsoner. Vi så på "fossile jord-skjelv" dannet i undre skorpe og kaledonske skjærsoner med eklogittkjerne. Vi startet ved Ådnefjell og fortsatte til Særtevik før vi grillet ved Skjelanger. NGF bidro med grillmat og drikke på Skjelanger. Selv om været var nydelig så var det litt vått i marka fra regnværet dagen før. 8

9 Utfordringer ved analyse av jordskjelvrisiko Mathilde Bøttger Sørensen disputerer for PhD graden ved UiB med avhandlingen: Challenges in seismic hazard assessment Analyses of ground motion modelling and seismotectonic sources Et viktig steg mot forebygging av jordskjelvskatastrofer er en vurdering av jordskjelvsrisikoen i et område før katastrofen inntreffer. I avhandlingen vurderes jordskjelvsrisikoen i tre meget forskjellige regioner: i Istanbulområdet i Tyrkia, i området rundt Sumatra, Indonesia, som ble rammet av et katastrofalt jordskjelv 26. desember 2004, og i tre forskjellige områder i Norge. Store variasjoner i jordskjelvaktiviteten og kunnskapen om jordskjelvforekomstene i de tre regionene gjør at forskjellige metoder må anvendes i vurderingen av risikoen. I avhandlingen vurderes styrken av jordrystelser i forbindelse med et forventet nært forestående kraftig skjelv i Istanbulområdet, med mer enn 12 millioner innbyggere. Resultatene viser at ødeleggende rystelser kan forventes over et stort område og gir viktig informasjon til ingeniører som arbeider med jordskjelvsikring. I tillegg studeres effekten av lokale geologiske forhold på de ventede jordrystelser. På Sumatra modelleres det kraftige jordskjelvet som inntraff 26. desember Resultatene gir innblikk i hvor kraftige rystelser som påvirket området før det ble rammet av den påfølgende tsunamien og gir samtidig ny informasjon om konsekvensene av sjeldne, men meget kraftige jordskjelv. I Norge, hvor antall og styrke av jordskjelv er mye mindre, har studiene vært fokusert på å forklare sammenhengen mellom tektoniske strukturer og jordskjelvaktivitet. Hovedfokus har vært på tre områder med høy aktivitet på Jan Mayen, i Rana området i Nordland og i Skagerrak. Resultatene viser at selv om Norge betraktes som en lavrisiko region er det fremdeles mulighet for signifikante jordskjelv i noen områder. Til sammen gir de utførte analyser et nytt innblikk i jordskjelvrisikoen i de studerte regioner og i usikkerhetene som er knyttet til bestemmelsen av jordskjelvrisiko. Personalia: Mathilde Bøttger Sørensen er født i 1978 og oppvokst i København, Danmark. Hun er utdannet cand.scient. i geofysikk ved Københavns Universitet i 2003, og har siden jobbet med doktorgraden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen. Disputas: 21.06, kl.1015, Aud. 5, Realfagbygget. 9

10 Ny teknologi for kartlegging av oljereservoarer i karbonatbergarter Pourdad Farzadi disputerer for PhD graden ved UiB med avhandlingen: High resolution stratigraphic analysis: An integrated approach to the subsurface geology of the SE Persian Gulf. To tredjedeler av verdens oljereserver og en tredjedel av verdens gassreserver finnes i Midtøsten. Disse enorme energireservene er grunnen til at forskere stadig prøver å forbedre vår forståelse av bergrunnen i området ved hjelp av nye metoder. Nyere publikasjoner som omhandler petroleumsgeologien i Midtøsten fokuserer på bruk av sekvensstratigrafiske konsepter og metoder, men dette gjelder i liten grad den iranske siden av Persiabukta. Tradisjonell tolking av brønndata og geofysiske data har vist seg å være problematisk i de karbonatrike bergartene som finnes her. Videre er tilgjengelige opplysninger rundt sekvensstratigrafiske forhold i iransk sektor er ikke detaljerte nok til at tolkinger og korrelasjoner her kan dra nytte av metodiske framskritt gjort i andre deler av Midtøsten; særlig på vestsiden av Persiabukta. Brønndata og seismikk utgjør den viktigste kilden til informasjon om berggrunnen, men hver for seg gir disse et ufullstendig bilde. For seismiske data er graden av detaljer man kan fange opp begrenses av seismisk oppløsning. Pourdad Farzadi har brukt alle tilgjengelige data fra berggrunnen i området for å forbedre vår evne til å forutsi stratigrafiske forhold i undergrunnen. Han har benyttet en metode for mønstergjenkjenning i seismiske data kombinert med analyse av høyoppløslige brønnlogger for å identifisere og beskrive geometriske og avsetningsrelaterte forhold på en skala som ligger under seismisk oppløsning. Bruk av denne metodikken i kombinasjon med sekvensstratigrafiske konsepter har gjort det mulig å identifisere en rekke komplekse arkitekturelle forhold i undergrunnen. Praktiske konsekvenser av dette arbeidet omfatter bl.a. at ny informasjon og økt forståelse av geologien i det undersøkte området har gjort det mulig å identifisere nye lavrisiko utforskningsprospekter, som ikke kunne ha blitt identifisert ut fra konvensjonell seismisk tolking. Resultatene fra dette arbeidet kan fungere som en referanseramme for utforskningsaktiviteter i Midtøsten generelt og Persiabukta spesielt. Personalia: Pourdad Farzadi er født i Teheran i juli Han fullførte videregående skole i I 1989 tok han Bachelorgraden i geologi ved Universitetet i Teheran og mottok Mastergraden i sedimentologi 1991 ved Teheran Teachers Training University. Pourdad var ansatt i det Iranske nasjonale oljeselskapet (NIOC) som geolog, sedimentolog og seismisk tolker i 14 år fra, Han har arbeidet med seismisk stratigrafiske og sekvensstratigrafiske studier av karbonater og siliciklastiske bergarter de siste ni år inkludert de siste tre år som doktorgradsstudent ved Universitetet i Bergen. Prosjektet har vært finansiert av Norsk Hydro. Disputas: , kl. 1415, Fiellhallen (rom 2113), Realfagbygget, Allègt

Slik økte vi den utreisende studentmobiliteten. Professor Gunn Mangerud Instituttleder Geovitenskap

Slik økte vi den utreisende studentmobiliteten. Professor Gunn Mangerud Instituttleder Geovitenskap Slik økte vi den utreisende studentmobiliteten Professor Gunn Mangerud Instituttleder Geovitenskap Faculty of Mathematics and Natural Sciences Faculty of Mathematics and Natural Science Department of Biology

Detaljer

The University Centre in Svalbard (UNIS)

The University Centre in Svalbard (UNIS) The University Centre in Svalbard (UNIS) Forskningsbasert undervisning i Arktis i dag og i fremtiden Prof. Frank Nilsen Acting managing director Photo: Nils Petter Dale FORMÅL Utdanne morgendagens arktiske

Detaljer

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP)

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP) UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2012/3931 Møte: 21. juni 2012 ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG

Detaljer

ÅRSHJUL FORSKNING OG FORMIDLING 2010 DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET. Oppgavedag Forskerlinjen. Presentasjon av ulike forskningsmiljø.

ÅRSHJUL FORSKNING OG FORMIDLING 2010 DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET. Oppgavedag Forskerlinjen. Presentasjon av ulike forskningsmiljø. Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen ÅRSHJUL FORSKNING OG FORMIDLING 2010 DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Måned Januar Sak Institutt (ufullstendig oversikt i forhold til instituttenes

Detaljer

Samarbeid mellom MAREANO og Forskerskolen i arktisk marin geologi og geofysikk

Samarbeid mellom MAREANO og Forskerskolen i arktisk marin geologi og geofysikk Samarbeid mellom MAREANO og Forskerskolen i arktisk marin geologi og geofysikk Morten Hald, Universitetet i Tromsø Department of Geology Faculty of Science University of Tromsø Trainee school partners

Detaljer

Erfaringer og anbefalinger

Erfaringer og anbefalinger SIU partnerships Erfaringer og anbefalinger Bernd Etzelmüller Seksjon for Geografi og hydrologi Institutt for geofag, UiO Meeting Oslo-Gardermoen 29.4.2015 Faculty of mathematics and natural sciences Exchange

Detaljer

Erfaringer fra CIPR, Senter for fremragende forskning

Erfaringer fra CIPR, Senter for fremragende forskning Erfaringer fra CIPR, Senter for fremragende forskning Erfaringer fra start og drift av et senter Leder for et SFF med næringslivsorientering Arne Skauge og Magne Espedal (http://www.uib.no/cipr/) SFI -

Detaljer

Geologi og Klimaendringer. Karin Anderassen, Institutt for geologi

Geologi og Klimaendringer. Karin Anderassen, Institutt for geologi Geologi og Klimaendringer Karin Anderassen, Institutt for geologi tidsperspektiv på milliarder av år Varmt Istid Istid Varmt Istid Varmt Istid Varmt Istid Varmt Fra Doyle 1995 tidsperspektiv på 100-tusener

Detaljer

Geoforskning.no «Geofagets informasjonsavdeling»

Geoforskning.no «Geofagets informasjonsavdeling» Geoforskning.no «Geofagets informasjonsavdeling» Vårt bidrag Formidling av forskning gir Samfunnsaksept Legitimitet Bidrar til videre finansiering Økt rekruttering Økt synlighet Bedre forskning Opplyst

Detaljer

2005: SITUASJONSRAPPORT MINERALRESSURSER

2005: SITUASJONSRAPPORT MINERALRESSURSER 2005: SITUASJONSRAPPORT MINERALRESSURSER Nord-Norge har et stort potensial for metalliske ressurser i berggrunnen Betydelig økning i etterspørsel og prospektering etter malm og metalliske råstoffer både

Detaljer

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 - forskning og forskerutdanning Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Strategi - forskning Føringer Klima for forskning Noen tall Hva

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 14/12 Møtedato: 15.02.2012 Notatdato: 02.02.2012 Saksbehandler: Thomas Brånå Sakstittel:

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Evalueringsrapport, masterprogram i geovitenskap

Evalueringsrapport, masterprogram i geovitenskap UNIVERSITETET I BERGEN Referanse Dato 2014/1420-ANKU 27.02.2017 Evalueringsrapport, masterprogram i geovitenskap Institutt for Geovitenskap (GEO) gjennomførte i 2015 en omfattende revisjon av Bachelorprogrammet,

Detaljer

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Gender Equality in Norway - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Statistics Norway (Statistisk Sentralbyrå (SSB)) Key figures on Women 2006 Nøkkeltall: 3 av 5 studenter ved universitet og høgskoler

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Masterprosjekt til masteropptaket vår 2014

Masterprosjekt til masteropptaket vår 2014 Masterprosjekt til masteropptaket vår 2014 Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Maringeologi og geofysikk Prosjekttittel: Sedimentære prosessar og avsetningsmiljø i indre delar av Norskerenna dei

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

Norsk Polarforskning en kort kommentar

Norsk Polarforskning en kort kommentar Norsk Polarforskning 2009 12 - en kort kommentar Anders Elverhøi Universitetet i Oslo Norsk Polarforskning 2009-12 Prisverdig at man har tatt en helt ny tilnærming og ikke bare reviderte gamle planer Forståelse

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim)

Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim) U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Geofysisk Institutt Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim) PhD Ragna Breines Prosjektkoordinator for ResClim Geofysisk Institutt Hvorfor forskerskole i klima? Spredt

Detaljer

SFU-søknad fra Institutt for fysikk og teknologi. Professor Bjørn Tore Hjertaker

SFU-søknad fra Institutt for fysikk og teknologi. Professor Bjørn Tore Hjertaker SFU-søknad fra Institutt for fysikk og teknologi Professor Bjørn Tore Hjertaker Institutt for fysikk og teknologi i et nøtteskall Subatomær fysikk Romfysikk Teori, energi og prosessteknologi Akustikk Optikk

Detaljer

Statutter for priser ved Det helsevitenskapelige fakultet

Statutter for priser ved Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet: Dato: 23.11.2015 Statutter for priser ved Det helsevitenskapelige fakultet 1. Generelt om prisene Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske

Detaljer

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt 1 av 5 18.04.2012 15:30 RSS: Abonner på siste nytt 2 av 5 18.04.2012 15:30 Nøkkelpersoner: Men gruppen for reguleringsteknikk opererer i flat struktur. (fra v.) Tor Arne Johansen (fungerende instituttleder),

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Svein Kyvik NIFU STEP

Svein Kyvik NIFU STEP Svein Kyvik NIFU STEP Hvorfor er ikke de beste hodene interessert i en forskerkarriere? Hvorfor hopper mange av underveis? Hvorfor velger mange doktorer en annen karriere enn forskning? Hvilke konsekvenser

Detaljer

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Kristin Lofthus Hope Kristin Lofthus Hope Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Undersøkelse blant midlertidig ansatte ved UiB vår

Detaljer

Plantenettverket Årsmelding 2011

Plantenettverket Årsmelding 2011 Nasjonalt nettverk for plantebiologisk forskning Årsmelding 2011 1. Bakgrunn... 2 2. Plantenettverkets medlemmer... 2 3. Organisering... 2 4. Aktiviteter i 2011... 3 4.1 Reformulering av nettverkets mål...

Detaljer

FME SUCCESS. SUbsurface CO 2 storage Critical Elements and Superior Strategy. Hvor står vi og hvor skal vi? Per Aagaard Universitetet i Oslo

FME SUCCESS. SUbsurface CO 2 storage Critical Elements and Superior Strategy. Hvor står vi og hvor skal vi? Per Aagaard Universitetet i Oslo FME SUCCESS SUbsurface CO 2 storage Critical Elements and Superior Strategy Hvor står vi og hvor skal vi? Climitdagene 2010 Per Aagaard Universitetet i Oslo Slide 1 / 12-Oct-10 SUCCESS Fossil fuel Electricity

Detaljer

US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS

US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS Navn Leder Interne e Humanistisk Barnehagens og skolens evne til å kompensere for sårbarhet i forhold til psykososial utvikling hos barn og unge Oppstart:

Detaljer

Norsk forskning i fremtiden: hva kreves av samarbeid? Er nasjonale samarbeidsmodeller løsningen på fremtidens utfordringer - hva er merverdien

Norsk forskning i fremtiden: hva kreves av samarbeid? Er nasjonale samarbeidsmodeller løsningen på fremtidens utfordringer - hva er merverdien Norsk forskning i fremtiden: hva kreves av samarbeid? Er nasjonale samarbeidsmodeller løsningen på fremtidens utfordringer - hva er merverdien CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Haakon Thaulow-Forskningsleder

Detaljer

Forskerutdanning 2.0?

Forskerutdanning 2.0? Forskerutdanning 2.0? Bør vi internasjonalisere forskerutdanningen? Ragnar Lie, seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet (UHR) Noen temaer Vår investering i ph.d.-utdanning Utviklingen i Europa Europe

Detaljer

Referat: Instituttstyremøte nr 3/2013 Dato:

Referat: Instituttstyremøte nr 3/2013 Dato: Institutt for geofag Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Notat Referat: Instituttstyremøte nr 3/2013 Dato: 28.06. 13 Tid: 10:15 12:10 Sted: rom 016 Deltakere: Tilstede representerer Meldt forfall

Detaljer

Geotermisk energi for Svalbard

Geotermisk energi for Svalbard Geotermisk energi for Svalbard Kirsti Midttømme 1, Nalân Koç 2, Yngve Birkelund 3,Ole Øiseth 4, Alvar Braathen 5,6, Magnus Eriksson 7, Volker Oie 8 1 Christian Michelsen Research 2 Norsk Polarinstitutt,

Detaljer

Utdanning, behov og etterspørsel. Hva er status og hvor går vi?

Utdanning, behov og etterspørsel. Hva er status og hvor går vi? Utdanning, behov og etterspørsel Hva er status og hvor går vi? Kort om Tromsø 69ºN Fikk byprivilegier 1794 Areal 2.558 km 2 Nordens Paris Porten til ishavet Folketall ca 70 000 Viktige næringer: Offentlige

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover Programrapport 2016 Programnavn/akronym FORSKSKOLE Programmets overordnede mål og formål Satsingen Nasjonale forskerskoler skal bidra til å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen i Norge gjennom nasjonalt

Detaljer

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013.

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Bakgrunn Vår kunnskap om Polhavet er begrenset sammenlignet med våre andre havområder. Økt kunnskap

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Forskerlinjen i medisin

Forskerlinjen i medisin 1 Forskerlinjen i medisin 2 Bakgrunn og hensikt Opprettet i 2002 ved alle 4 medisinske fakulteter, modellen utarbeidet i samarbeid med KD og Forskningsrådet Antall leger med doktorgrad var synkende Alder

Detaljer

Norsk doktorgradsutdanning fram mot 2020. Fra dimensjonering og gjennomstrømning til kvalitet og relevans? Taran Thune Forskningsleder NIFU STEP

Norsk doktorgradsutdanning fram mot 2020. Fra dimensjonering og gjennomstrømning til kvalitet og relevans? Taran Thune Forskningsleder NIFU STEP Norsk doktorgradsutdanning fram mot 2020 Fra dimensjonering og gjennomstrømning til kvalitet og relevans? Taran Thune Forskningsleder NIFU STEP Innhold Norsk forskeropplæring i 2010 hva kjennetegner den?

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Doktorgraden fra fri grad til kvalifikasjonsrammeverket

Doktorgraden fra fri grad til kvalifikasjonsrammeverket Doktorgraden fra fri grad til kvalifikasjonsrammeverket Pål Vegar Storeheier forskningsdirektør Tidlige doktorgrader 1219: Første kjente tildelte doktorgrad (Bologna). 1813: Ved Det Kongelige Fredriks

Detaljer

Det legges vekt på både teoretiske og praktiske ferdigheter gjennom en kombinasjon av forelesninger/seminarer, laboratorieøvelser og feltundervisning.

Det legges vekt på både teoretiske og praktiske ferdigheter gjennom en kombinasjon av forelesninger/seminarer, laboratorieøvelser og feltundervisning. BACHELORPROGRAM VED INSTITUTT FOR GEOLOGI Det blir et felles bachelorprogram i geologi ved Universitetet i Tromsø. Programmet gir en enhetlig og solid grunnutdanning i geologi. Studiet starter H1 med Ex.

Detaljer

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM Næringslivsringen Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 frivillighet og dugnad 53 medlemmer. Formål: Rekruttering av studenter Bidra

Detaljer

Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode

Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode 24. September 2014 Torill Engen Skaugen, Avd. for klima og polar Foto: Carsten Egevang Illustrasjon: Trond Abrahamsen Foto: Lucie Strub-Klein/UNIS Politisk

Detaljer

Et felles løft for realfagene!

Et felles løft for realfagene! Et felles løft for realfagene! Kunnskapsminister Øystein Djupedal CST060606, Tromsø Kunnskap er drivkraften i vårt samfunn! Humankapitalen utgjør 80% av den norske nasjonalformuen Et bredt kunnskapsbegrep:

Detaljer

Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen?

Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen? 1 Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen? Torbjørn Digernes rektor NTNU Presentert på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 6. november 2007 2 Universitetene møter utfordringen

Detaljer

Hvorfor. (har NTNU valgt å gå inn i EU Researchers Charter & Code)? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

Hvorfor. (har NTNU valgt å gå inn i EU Researchers Charter & Code)? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 1 Hvorfor (har NTNU valgt å gå inn i EU Researchers Charter & Code)? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 Utgangspunkt Vår visjon: NTNU internasjonalt fremragende i 2020

Detaljer

Universitetet i Agder Institutt for naturvitenskapelige fag. Førsteamanuensis Lars Korslund

Universitetet i Agder Institutt for naturvitenskapelige fag. Førsteamanuensis Lars Korslund Universitetet i Agder Institutt for naturvitenskapelige fag Førsteamanuensis Lars Korslund Universitetet i Agder Institutt for naturvitenskapelige fag 30 4 Undervisning: Årsstudium i biologi Bachelorprogram

Detaljer

Finnes det hydrogeologer i Norge i framtiden? Jan Cramer NGU Per Aagaard Univ. i Oslo

Finnes det hydrogeologer i Norge i framtiden? Jan Cramer NGU Per Aagaard Univ. i Oslo Finnes det hydrogeologer i Norge i framtiden? Jan Cramer NGU Per Aagaard Univ. i Oslo Hva jeg skal snakke om: Behov for hydrogeologisk kompetanse Status av hydrogeologi-miljøet Utdanning av hydrogeologer

Detaljer

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd Samarbeid om doktorgradsutdanning Hege Torp, Norges forskningsråd FM 2009 «Klima for forskning»: Kvalitet i doktorgradsutdanningen Nye utfordringer: Flere gradsgivende institusjoner, flere phd-programmer

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

Geotermisk energi, muligheter og utfordringer. Fornybar - Stavanger 14. januar Anders Dahle NORSAR

Geotermisk energi, muligheter og utfordringer. Fornybar - Stavanger 14. januar Anders Dahle NORSAR Geotermisk energi, muligheter og utfordringer. Fornybar - Stavanger 14. januar 2009 Anders Dahle NORSAR Grader Celsius Exploring the Earth 350 300 250 200 150 100 50 0 Jordskorpens temperatur 1 2 3 4 5

Detaljer

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Kvantitativ forskningsproduksjon ved medisinske fakultet Publikasjonspoeng

Detaljer

KVARTÆRGEOLOGISKE UNDERSØKELSER I VEST-AGDER. Astrid Lyså og Ola Fredin. Foto: A. Lyså

KVARTÆRGEOLOGISKE UNDERSØKELSER I VEST-AGDER. Astrid Lyså og Ola Fredin. Foto: A. Lyså KVARTÆRGEOLOGISKE UNDERSØKELSER I VEST-AGDER Astrid Lyså og Ola Fredin Foto: A. Lyså INNHOLD Litt om NGU Innføring i kvartærgeologi Hva er gjort av kvartærgeologisk kartlegging i Vest- Agder LITT OM NGU

Detaljer

NMBU Forskningsutvalget

NMBU Forskningsutvalget Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL NMBU Forskningsutvalget Dato: 30.11.2017 kl. 9:00 Sted: M125, Meieribygget, Campus Ås, kl 0900-1300 inkl lunsj Tilstede: Øystein Johnsen, Ragnhild

Detaljer

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 STRATEGI 2016 2022 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 3 STRATEGI 2016 2022 VISJON: KUNNSKAP SOM FORMER SAMFUNNET Vi

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret EnergiCampus NORD Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret 1 EnergiCampus NORD: et kompetanseløft i Nord Norge Energisektoren er

Detaljer

MNT 2011. Realfagenes samfunnsrelevans Iver Martens Front Exploration

MNT 2011. Realfagenes samfunnsrelevans Iver Martens Front Exploration MNT 2011 Realfagenes samfunnsrelevans Iver Martens Front Exploration Tema De unge. Realfag, hva er triggerne? Hva er attraktive jobber? CV 27 år. Født og oppvokst i Tromsø Allmennfaglig grunnutdanning,

Detaljer

www.akvaplan.niva.no

www.akvaplan.niva.no Akvaplan-niva NIVA-gruppen Avdelinger Marine Environment Coast and Freshwater Aquaculture consultancy Aquaculture research Ca. 45 ++ ansatte 10 på bentos (identifisering, forskning, overvåking, forvaltning)

Detaljer

Er forskningsmålene nådd?

Er forskningsmålene nådd? Er forskningsmålene nådd? Delprogram C: Bioøkonomi og forvaltning Arild Buanes, Norut Samfunnsforskning Hovedmål (1998): Utvikle ulike forvaltningsmodeller/strategier for vurdering av samfunnsøkonomiske

Detaljer

Klimautfordringen globalt og lokalt

Klimautfordringen globalt og lokalt Klimautfordringen globalt og lokalt helge.drange@gfi.uib.no Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Global befolkning (milliarder) 2015, 7.3 milliarder Geofysisk institutt Data: U.S. Universitetet Census

Detaljer

Årsplan for Økonomisk institutt

Årsplan for Økonomisk institutt Årsplan for Økonomisk institutt 2016-2018 Vedtatt i instituttstyret 01.03.2016 Forskning Instituttet vil stimulere til at medarbeiderne deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter, og publiserer

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP.

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP. Erfaring med publiseringsstøtte ved Univ. for miljø- og biovitenskap (UMB) Innlegg på Den nasjonale Open-Accessdagen, Bergen, 26. sept. 2013 v/hovedbibliotekar Lisbeth Eriksen, UMB Erfaring med publiseringsstøtte

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. MARS 2006

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. MARS 2006 ØKONOMISK INSTITUTT 09.03.06 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 9. MARS 2006 Til stede: Diderik Lund (møteleder), Tore Nilssen (unntatt sak 25/2006), Aanund Hylland, Tone Ognedal, Kjetil Storesletten,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Skriftserien nr 6/ Forskerforbundet: Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Oktober. Oppsummering Denne rapporten presenterer hvordan Forskerforbundets

Detaljer

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive?

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Jan Fagerberg, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo, jan.fagerberg@tik.uio.no

Detaljer

Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB)

Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB) Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UiB Årsverk er basert på data fra Database for høyere utdanning (DBH) offisiell årsverksstatistikk for sektoren pr 1. oktober

Detaljer

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Universitetet i Bergens egenart og verdier Faglig virksomhet fornyes i takt med samfunnsendringer Fornyelsen

Detaljer

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen 2 SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen SIUs hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland

Detaljer

Hvorfor er internasjonalisering

Hvorfor er internasjonalisering Internasjonalisering av FoU Nordområdekonferansen Tromsø 14. november 2006 Kari Kveseth Internasjonal direktør Norges forskningsråd Internasjonalt Forskningssamarbeid viktig for et lite land Norge kan

Detaljer

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren i VEDLEGG 2: Spørreskjemaet Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren Dette er en undersøkelse om lønn, arbeidsforhold og muligheter for kvalifisering blant Utdanningsforbundets medlemmer

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Dag W. Aksnes www.nifustep.no Publiserings- og siteringsdata - indikatorer på resultater

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Chemistry Master

Navn studieprogram/retning: Chemistry Master Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

!asjonal forskarskule " #limadynamikk$

!asjonal forskarskule  #limadynamikk$ !asjonal forskarskule " #limadynamikk$ %!orwegian Research School in Clima& Dynamics'$ Professor Tore Furevik (tore@gfi.uib.no), Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret for klimaforsking, Universitetet

Detaljer

GEOVITEN Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen

GEOVITEN Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen GEOVITEN Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen FRA INSTITUTTLEDELSEN Vel overstått sommerferie!! For ledelsen har august så langt vært preget av og budsjettinnspill for 2007. Budsjettbrevet

Detaljer

Årsplan Sosialantropologisk institutt

Årsplan Sosialantropologisk institutt Årsplan 2016-2018 Sosialantropologisk institutt INNLEDNING Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen er nært knyttet til fakultetets strategiske plan og årsplan, samt Universitetsstyrets

Detaljer

Nye publiseringstall. Susanne Mikki, UB

Nye publiseringstall. Susanne Mikki, UB Nye publiseringstall Susanne Mikki, UB Innhold Publikasjoner, poeng, og andeler Produktivitet (poeng per fagårsverk) Internasjonalt samforfatterskap Åpen publisering 6/7/2017 SIDE 2 Geofysisk institutt,

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15 Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

MIMT handlingsplan 2008-2011

MIMT handlingsplan 2008-2011 MIMT handlingsplan 2008-2011 Vedtatt i styre (styresak 30/08) og generalforsamling (GF-sak 10/08) CMR-08-A11000-RA-02-rev-00-Arbeidsplan 2009, med vedlagt handlingsplan www.michelsencentre.com/actionplan2008

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

Forskningsmeldingen: Klima for forskning

Forskningsmeldingen: Klima for forskning Forskningsmeldingen: Klima for forskning Dekanmøtet i medisin 26. mai 2009 Seniorrådgiver Finn-Hugo Markussen Kunnskapsdepartementet Disposisjon Hovedinnretting og mål i meldingen Utviklingen i norsk forskning

Detaljer

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden?

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Faglige impulser Internasjonal erfaring Økte karrieremuligheter Personlig utvikling Språklige ferdigheter Nå eller aldri? Utveksling på CV-en er gull

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKERE

RETNINGSLINJER FOR SØKERE UNIVERSITETET I BERGEN SPIRE Strategisk program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid RETNINGSLINJER FOR SØKERE Nøkkeldatoer 2014 Søknadsfrist: Onsdag 30. april 2014 Utvelgelse av prosjekter:

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer