GEOVITEN Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEOVITEN Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen"

Transkript

1 GEOVITEN Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen FRA INSTITUTTLEDELSEN Perioden midt i august og hele juni måned er blant de mest arbeidsintensive for oss i ledelsen. Det føles ofte som vi henger etter neglene - eller det som verre er. Derfor dette noe sene tidspunkt for GEOVITENs sommerutgave. På den annen side har denne utgaven flere gladnyheter. Ved semesterslutt vil 7 kandidater ha disputert for PhD graden, og vi stiler mot minst 15 på årsbasis. Med andre ord en viss kompensasjon for fjorårets ensomme rytter. I tiden framover vil vi imidlertid måtte stille større krav til valg av sensorer, veiledning- og bedømmelseskomiteer til både PhD og Mastergradene! Dette er parametre som legges merke til utenfor instituttet og som påvirker vårt kvalitetsmessige omdømme. Legg også merke til vårt resultat i siste Petromaks tildelingsrunde. Alle søknader hvor våre ansatte deltok gikk gjennom!! Det blir mange nye postdoktorer og stipendiater å se i våre nymalte korridorer til høsten. Til min store glede har flere utenfor UiB kommentert at senteret for fremragende geoforskning synes å være i 2-3 etasje. GOD SOMMER til alle. oe Neste GEOVITEN er planlagt til FRA INSTITUTTET Nye menneskelige toner fra PØA Norbjørg og Heidi L. har mottatt en lekker blomst fra PØA for å ha løst en skikkelig nøtt i økonomidatasystemet. Vel fortjent!! Nytt tokt til dyphavsventene ved Jan Mayen Medarbeidere ved IFG og BIO er nettopp tilbake etter tokt til områdene nord for Jan Mayen hvor det i fjor ble funnet dype hydrotermale ventsystemer. Les på hjemmesiden til Biodeep-prosjektet om opplevelsene på toktet. Rolf Birger og Ingunn virker svært fornøyde med resultatene vi venter mer fra dem når SSF-søknaden er ferdigskrevet. Nr. 11/ juni Utkommer annenhver fredag kl Bidragsfrist torsdag kl Fra nå av vil du, takket være Ole M. et al., finne seilingsrute med toktopplysninger for alle våre tokt på instituttets hjemmeside. Gå inn på Vil bli best på forskerutdanning innen klima Det er store visjoner for den nye forskerskolen i klimastudier som åpnet 9.6. Skolen skal ha internasjonale og norske studenter. Se På Høyden: no/nettavis/?modus =vis_nyhet&id =32329 Bildetekst: Direktør E. Jansen, viser til betydningen av tverr- og flerfaglighet. Får orden på alderen Graver du dypt nok i myren, finner du mye rart. Blant annet ti tusen år gamle planterester ved siden av tilsynelatende flere hundre år eldre skalldyr. Nå har imidlertid forskere ved UiB løst mysteriet med de litt for gamle marine sedimentene og publisert i Science. Se På Høyden: id=32304 Kantinen har sommerstengt Kantinen i Realfagbygget har sommerstengt i perioden Minner om feriemelding Det går mot sommerferie. Vi ber om at de som ikke har meldt inn ferie ennå, gjør dette snarest på skjema som kan fås i resepsjonen. Leveres Trine Lise. 1

2 Lokale lønnsforhandlinger UiB Partene har avtalt at forhandlingene skal være sluttført innen Skoleaksjonen under Geologiens dag Inge Aarseth som er IFG ansvarlig for Skoleaksjonen under Geologiens dag 8.9, viser til NGFs nettadressen: Her står det som øverste nyhet at Skoleklasser i Bergen får besøk av lærere fra IFG - og at det er venteliste for skoler som er interessert i besøk Fra midten av august (ved skolestart) vil dere bli fordelt på skolene og få direkte kontakt med lærerne. For å nå målet trenger vi flere frivillige, fra professorer til stipendiater som kan gjøre en innsats for geofaget. Det var suksess i fjor - og bør bli det i år også. Særlig de som ikke kunne bidra i fjor er oppfordret til å gjøre en innsats! Vi satser på 15 skolebesøk! UNDERVISNING Søknadsfristen for opptak til Masterstudiet gikk ut 1.6. Infosenteret i underetasjen opplyser at de har mottatt 27 søknader i geovitenskap fordelt på studieretninger (1. prioritet): 14 Petroleum; 3 Miljø; 5 Kvartær/paleoklima; 3 Geodynamikk; 2 Marin. Da vi ikke har studiekonsulent for tiden, vil vi få oversendt søknadene etter at MN har innarbeidet sensuren (sensurfrist 30.6). Programstyret vil behandle opptaket og gi tilbud om plass innen 15.7 og studentene må svare innen 1.8. K/T grensen Kollega Henning Dypvik, UiO, skriver: er det noen PhD-studenter som kunne være interessert i et kurs rundt K/T grensen i Danmark, Søknad må sendes snarest. Se FORSKNING Nye prosjekter Petromaksprosjekter: PI IFG ansvarlig UiT/T.O. Vorren IFG/Hafli dason Haflidason Haflidason UiO/K. Bjørlykke Johansen CIPR/A. Skauge Johansen (Jakobsen) Tittel på søknad Depositional models for Cenozoic sandy systems Gas Hydrated on the Norway- Barents Sea-Svalbard margin Quantifying the Effects of Sediment Deposition, Compaction and Pore Fluid on Rock Properties and Seismic Signatures Resevoir monitoring and dynamic resevoir characterization with production, seismic and UiO/J.I. Faleide Mjelde Nye prosjektsøknader electromagnetic data Petroleum-related regional studies of the Barents Sea region (PETROBAR) IFG Søknadssted Tittel på søknad ansvarlig Haflidason NFR- Svalbard and the European Arctic NORKLIMA climate during the last two millennia (SMILE) Husimans NFR-FRINAT Numerical modeling in 3D of rift segmentation, propagation and oblique rifting: control of strain weakening and brittle ductile coupling FU utvalg møte 14.6 T. Sømme og E. Bastesen anbefales opptatt til PhD studiet. Komite for Marius Meland: Dr. D. Nurnnberg, Kiel, Dr. Claire Waelbroeck, Gif-sur-Yvette, Frankrike, J.I. Svendsen. Trond Lien (Hydro) har levert avhandlig til vurdering for Dr. Philos. NYTILSATTE/GJESTEFORSKERE Professor William R. Peltier fra Department of Physics, Univ.of Toronto, Ontario, Canada, vil være ved instituttet som gjesteforsker i perioden støttet av NFR s Leiv Eriksson program. Han skal arbeide med J.I. Svendsen og E.S. Husebye om problemstillinger i samband med landhevning. Arbeidsplass rom Besøkende mastergradstudenter Roi Soage Santos, frå Spania (bilde), og Rob Ferris, UK, er besøkende Erasmus-studenter frå Bangor University. De skal være her i ca. 3 mnd, og arbeide med TOPAS og batymetriske data samla inn på eit G.O. Sars tokt i fjor. Kontaktperson er H. Haflidason. Kontorplass på Sejrup Hall, 3 etg. Carlo Messina (hos Nemec) har fått forlenget sitt stipend tom november

3 Nyansatte i rekrutteringsstillinger Stilling Finans Tilsatt Periode Postdoktor NFR B. Hellevang 1.5 tom Postdoktor NFR H. Hellevang 1.7 tom Postdoktor NFR Ø.S. Lohne 1.6 tom Stipendiat Norsk Hydro T.O. Sømme 15.1 tom Stipendiat NFR A.K. Kandilarov 1.7 tom Stipendiat NFR T. Kurz 1.6 tom Stipendiat NFR J. Brendryen 1.6 tom Stipendiat NFR C. Carlsson 1.2 tom Stipendiat UiB/sentralt M. Fachri 1.9 tom FRA FAKULTETET OG UIB Søker samarbeid med Minnesota Det er ingen vits i avtaler uten innhold, sier viserektor Kjersti Fløttum. Derfor er det fagmiljøene ved UiB og Universitetet i Minnesota som skal stå for innmaten i avtalen som ble undertegnet 1.6. Se På Høyden: id=32214 En munnfull UiB Nå har UiB fått en egen husvin, lett, rund og myk i munnen. Det neste blir vel UiB flosshatt med innebygget værstasjon. Se På Høyden: nettavis/?modus=vis_ nyhet&id=32407 Årsmelding UiB 2005 IFG har fått tilsendt en volumiøs melding på hele 4 A5 sider tekst og bilder. Tydeligvis prioritert etter vinsatsningen. Campusbussen tar sommerferie Campusbussen kjører ikke fra 30.6 til Fra Fakultetsstyret 24.5 Sak 51: Kompetanseopprykk til professor 2005 Geofysikk Forslag til nasjonal bedømmelseskomite: Følgende komite er oppnevnt: Prof. E. Meland, IFG, Prof. J.E. Weber, Inst. for geofag, UiO, Prof. T. Iversen, Met. Inst, UiO. Sak 52: Kompetanseopprykk til professor Geologi Forslag til nasjonal bedømmelseskomite: Følgende komite er oppnevnt: Prof. M. Talbot, IFG, Pro. F. Surlyk, Geologisk Inst., Københavns Univ., Prof. A. Myhre, Inst. for geofag, UiO. Sak 54: Prof. II Seismisk reservoarkarakterisering oppnevning av sakkyndigkomite: Følgende komite er oppnevnt: Prof. L. Gelius, Inst. for geofag, UiO, Prof. V. Maupin, Inst. for geofag, UiO, Prof. T. A. Johansen (leder), IFG. Sak 60: Førsteamanuensis i marin geologi vikar for dekanus tilsetting: Berit O. Hjelstuen er vedtatt tilsatt. Møte 21.6 Ingen spesielle geosaker. Universitetsstyret - møte Fra saklisten: Sak 60 Midtveisevaluering av sentra for fremdragende forskning. MØTER-SEMINAR 29.6 kl 13.15, Aud.5, Dr. Olga Solomina, Inst. of Geography, Russian Academy of Sciences, Moskva, Glacier variations of the last 2000 years. Nordisk forskerkurs Foraminifear biodiversity and exology , Espeland. Se Nordic Seminar on Detection Sesismology Nesjavellir, Island, Contact FRA VERDEN UTENFOR Dårlig SFI-resultat for UiB Blant de 14 vinnerne i konkurransen om å bli Senter for forskningsbasert innovasjon var det ingen fra UiB. Imidlertid deltar flere MN-institutter i The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology fremmet av Christian Michelsen Research. Se: og På Høyden: id=32417 Nye sjanser for yngre, fremragende forskere! NFR vil ha ny utlysning av ordningen Yngre, fremragende forskere (YFF). Utlysningen legges ut på nettsidene i juni - søknadsfrist Har du kandidatforslag, kontakt instituttleder. Ordningen er beregnet på yngre forskere i starten av karrieren. Kandidatene forutsettes å ha en viss forskningsproduksjon etter avlagt doktorgrad, men det legges ikke opp til en absolutt øvre aldersgrense. Det vil bli 3

4 bevilget midler til ca. 10 prosjekt à mill. kr., og ordningen er åpen for alle fag. NFR har et særlig ønske om gode kvinnelige kandidater! Les mer Nordområdenestrategien NFRs hovedstyre vedtok sin strategi for nordområdene Det var kommet inn 80 høringssvar. Disse var i hovedsak positive til det helhetlige og brede samfunnsmessige grepet som NFR går inn for. Det var mer ulike syn på prioriteringer og virkemidler. Se: Weekly UoB-news in English General news from UoB is now available in English. The new service can be found under the banner News in English on the På Høyden web site, and will be updated at least on a weekly basis. Ny strategi for styrking av realfagene Kunnskapsminister Djupedal la 7.6 fram Et felles løft for realfagene, en ny strategi for styrking av realfagene på en internasjonal realfagskonferanse i Tromsø. Økt timetall for realfag i grunnskolen, leksehjelp og et tettere samarbeid med næringslivet er noen av tiltakene, Det aller viktigste er at vi får dyktige lærere som kan inspirere og motivere elevene til realfag, sier statsråden. Utfordringer knyttet til realfag i norsk skole og utdanning har vært synlige i lang tid. Det er særlig grunn til bekymring at problemet ser ut til å være alvorligere i Norge enn i de fleste andre land. Vi ser sviktende rekruttering til studier i realfag og yrker som krever realfags kompetanse. Vår framtidige velstandsutvikling og framgang i det internasjonale samfunnet er avhengig av høy kompetanse i realfag, understreker Djupedal. Tidligere innsats har i stor grad dreid seg om å styrke selve utdanningssystemet. Men dette er ikke lenger tilstrekkelig. Et skikkelig løft for realfagene kan vi bare klare gjennom et tett og nært samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv i fellesskap, sier ministeren. I planen tar regjeringen initiativ til å opprette et toppforum som skal være en møteplass mellom arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner og departementet. sem/ /dok-bn.html Har noen hørt denne festtalen før?? Siteringshyppighet Siteringshyppigheten for norsk forskning har økt markant de siste årene. Nye data for 2005 bekrefter denne tendensen. Økt internasjonalt forskningssamarbeid er en viktig årsak, sier siteringsforsker Dag W. Aksenes i Forskningspolitikk 2/06. Store Norske studentpris Store Norske annonserte under Vinterkonferansen 2005 at selskapet ville etablere en pris til studenter som har utmerket seg. Prisen er på 50000, og utdeles av NGF etter tilrådning fra en komite. Universitetene kan nominere en kandidat hver. Det bes om nominasjoner som sendes instituttleder, frist En kopi av masteroppgaven må vedlegges nominasjonen. Se også statuttene som finnes i resepsjonen. Advarer mot professorflukt Rektorer og forskere ved de tre største universitetene slår alarm: De får ikke tak i de beste forskerne. Mange av de beste kandidatene skygger unna en forskerkarriere ved universitetene. De velger heller stillinger i privat virksomhet. Her kan enkelte spesialister få mer enn tre ganger så høy lønn, skriver Dagsavisen. Skal Norge hevde seg i internasjonal forskning, og nå målet om 3% brutto nasjonalprodukt til forskningen innen 2010, så må lønnsbetingelsene bli mye bedre. I dag mister vi mange av de beste talentene fordi lønna ikke er konkurransedyktig, sier rektor Sigmund Grønmo ved UiB. FRISTER 30.6 (intern): Likestillingstiltak 31.7: Mobilitet Japan 31.8: SFF (2.runde) 31.8: BILAT, YFF, SSF (finale) 15.9: Oopprykk til professor 15.9: Fulbrightstipend VITENSKAPELIG PRODUKSJON Publikasjoner (listes kun en gang) Bondevik S., Mangerud J., Birks H.H., Gulliksen S. & Reimer P., 2006). Changes in North Atlantic radiocarbon reservoir ages during the Allerød and Younger Dryas. Science, 312, Kristoffersen Y., Lien E., Festervoll K., Ree S., Åardahl K. & Hosøy Ø., The hydrostatic corer Selcore a tool for sediment sampling and geophysical site characterization. Marine Geology. 229, Moran K. & 36 others (Kristoffersen Y.), The Cenozoic palaeoenvironment of the Arctic Ocean. Nature, 441, Simonetti A., Heaman L.M., Chacko T. & Banerjee N.R. In situ petrographic thin section U-Pb dating of zircon, monazite, and titanite using laser ablation-mc-icp-ms. 4

5 International Journal of Mass Spectrometry 253 (2006) Meland M.Y., Jansen E., Elderfield H., Dokken T.M., Olsen A., Bellerby R.G.J., Mg/Ca ratios in the planktonic foraminifer Neogloboquadrina pachyderma (sinistral) in the northern North Atlantic/Nordic Seas. Geochem. Geophys. Geosyst., 7, Q06P14. Østbye E., Lauritzen S-E., Østbye K. & Wiig Ø, Holocene brown bear (Ursus arctos L,) from Norwegian caves. Boreas, 35, Foredrag/postere på vitenskapelige møter P.A. Avseth, A.J. van Wijngaarden, T.A. Johansen & G. Mavko, Seismic fluid prediction in heterogeneous reservoirs. EAGE, Vienna, J.A. Skjervheim, B.O. Ruud, S.I. Aanonsen, G. Evensen, T.A. Johansen. Using the enseble Kalman filter with 4D data to estimate properties and lithology of reservoir rocks. 10 th European Conference on the mathematics of oil recovery, Amsterdam, ANDRE FOREDRAG Nesje A. Den vesle istida. Jostedalsbreen Nasjonalparksenter Geologisk vandring i Hjelledalen, Stryn i regi av Jostedalsbreen Nasjonalparksenter. Rapporter Haflidason H., Monsen S. & Nygård A., Marine Geological Cruise Report from Byfjorden, Bergen, Calypso corer test. R/V G.O. Sars UiB. Cruise No GS143-06, IMR Cruise No pp 1-6 MASTEREKSAMEN I GEOVITENSKAP Dato Kandidat Oppgavetittel Veileder(e) Sensor 9.6 Pål Skjelstad Seismiske undersøkelser av begravde kanalsystem på Nordsjøplatået, vest for H. Haflidason K. Andreassen (UiT), B.O. Hjelstuen 9.6 Harald Ove Hauso 9.6 Olaf Nord- Varhaug 15.6 Kari Langvik Norskerenna Strukturgeologisk analyse av ein synsedimentær normalforkastning, Bergforkastninga i Kvamshesten devonbasseng, Sunnfjord, Norge Et feltbasert studium fra leirskrifer og kalkstein sekvenser i Kilve, England Den seismiske responsen til reservoarer med sprekker 16.6 Ciren Local seismicity and seismic hazard around Lhasa, Tibet 20.6 Tone En geofysisk undersøkelse av Endresen Lomonosovryggen 23.6 Henrik Combining real-time production data and Lennart geological understanding for fault Horsås identification 23.6 Meena Aase 26.6 Asbjørn Øystese 27.6 Kristian Vasskog Sedimentology and sequence stratigraphy of the Black Crag Beds (Upper Carboniferous), Central Spitsbergen Utviklingstyrinn I Benkeberggrottas karstakvifer, Tromsdalen i Verdal Holosen strandforskyvning på sørlige Bømlo A. Braathen, P.T. Osmundsen (NGU) A. Braathen, T. Skar (Statoil) S. Støren Berg (Statoil), H. Fossen (BM) H. Fossen (BM), P.T. Osmundsen (NGU) M. Jakobsen, T.A. Johansen K. Monsen (NGI), B.O. Ruud (CIPR) J. Havskov, K. Atakan C. Lindholm, Norsar og J. Jacobs Y. Kristoffersen L.K. Støren Berg (Statoil) og A. Austegard J.E. Nortvedt (IFT), W. J. Hesthammer, A. Bøe Helland-Hansen (UiS) M.R. Talbot G. Sælen, (IRIS), W. Helland-Hansen S.E. Lauritzen L. Olsen (NGU), J.I. Svendsen J.I. Svendsen S. Bondevik (UiT), A. Nesje DISPUTASER Dato Kandidat Oppgavetittel Veileder(e) Bedømmelseskomite 21.6 Mathilde Bøttger Sørensen Challenges in seismic hazard assessment Analyses of ground motion modelling and K. Atakan, J. Havskov Pressemelding bakerst K. Singh,Universidad Nacional Autónoma de México, M. Bouchon, Université Joseph Fourier, France & Atle 30.6 Pourdad Farzadi seismitectonic sources High resolution seismic stratigraphic analysis An integrated approach to the subsurface geology of the SE Persian Gulf K. Atakan Pressemelding bakerst Austegard M. Esteban, REPSOL Exploración Madrid, Spain S. Olaussen, Eni Norge AS, Stavanger Michael R. Talbot, 5

6 Merk at tvillingbroder Helge Hellevang, fra 1.7 postdoc ved IFG, disputerer 30.6 kl. 13:15, Realfagbygget, Aud. 2 med avhandlingen: Interactions between CO 2, saline water and minerals during geological storage of CO 2 LEDIGE STILLINGER Arbeidsgiver Stilling Søknadsfrist Universitetet for Førsteamanuensis - Geologi (terrestrisk kvatærgeologi) 15.8 miljø- og biovitenskap (UMB) UNIS Full/Associate Professor (from January Faculty Position in 1.7 Sedimentary Geology UNIS Full/Associate Professor (from January 2007) 1.7 Faculty Position in Quaternary Geology UNIS Ph.D stipendiat ved Arktisk Geologi innen glasiologi 1.7 UNIS Ph.D stipendiat ved Arktisk Geologi innen forkastningsaktivitet og 1.7 International Institute for Applied Systems Analyses (IIASA) bassengdannelse To postdoc-stipend innen miljøforskning IFG I MEDIA Instituttet har igjen vist seg i GEO (nr. 4). Denne gang er det fokus på vitenskapelige dyphavsboringer og geomikrobiologi, med omtale av Rolf Birger Pedersen og Ingunn Thorseth. Det er også flotte bilder, blant annet har vi ikke sett et så vakkert bilde av Arne Skauge tidligere. Se også omtalen av mulige boringer i gasshydrater og merk at IFG har det nasjonale lederskapet for et stort Petromaks prosjekt (se tabell på side 2). IODP seminaret i mai på Solstrand er også omtalt i siste Geo nr 4, s. 42. Tilbake til istida. I eit myrområde på Kråkenes står ei gruppe menneske og borar ti meter ned i myra. Opp kjem ein år gamal mosedott. Området er verdskjent. En kan lese om Atle Nesje og Atle Nygård med fleire i Fjordenes Tidende Heile artiklen kan ein lese i resepsjonen IFG. FNs klimapanel (IPCC) som skulle samles på Solstrand 26.6 til tre dagers møte for å arbeide med en ny klimarapport som skal legges frem over nyttår. Selv om konklusjonene ikke er klare, er tendensen tydelig - det går gal veg. Og det går fortere enn vi strengt tatt liker (Eystein Jansen i BT 25.6). Les hele artikkelen i resepsjonen. Se også På Høyden: DIVERSE - SOSIALT Sommeravslutning med byvandring for gr.c 6.juni var en fin gjeng fra gruppe C på byvandring med museums-øystein. Vandringen startet ved nordenden av Realfagbygget og endte på Verftet. På vandringen på Nygårdshøyden fikk de, i kjent Øystein stil, fortellinger om både arkitektur, kultur og geologi til samtlige steinbygninger, portstolper og brosteiner i området. Det hele ble avrundet med middag og litt god drikke på Verftet. Alle var enige om at det hadde vært en fin tur! Stor takk til Øystein for at du alltid smilende stiller opp! Bilder kan beskues på P:\byvandring hadde vi markering i lunsjrommet for Eystein J. som har jobbet ved UiB i 25 år. Familieforøkelse: Vår nyutdannede PhD Anders Dræge ble pappa til en liten gutt 16 juni

7 GEOL 362 ekskursjonen til England Det Petroleumsgeologiske feltkurset (GEOL-362/462) til SV England ble gjennomført med 13 M.Sc. studenter og Ph.D. stipendiater fra UiB og 5 fra UiT. Som bildene antyder - og i sterk kontrast til tidligere - ble været alt annet enn vårlig. En runde med omgangssyke ga også flere en ny vri til livet som feltgeolog. Likevel kom vi gjennom programmet uten varig men og alle fikk oppleve en meget variert lagrekke (fra U. Devon til Ø. Kritt), råolje som siger ut på overflaten, og en fascinerende tektonisk historie. Tur 12 juni En fantastisk fjelltur fra Kringsjå på Laksevåg, over Holafjellet, Gravdalsfjellet, Eikeli-fjellet, ned til Kanadaskogen og Tenebekktjernet i Nipedalen, med buss tilbake til byen. Ni turgjengere fra IFG gjennomførte turen i nydelig vær, det var riktig så varmt, ca 28 grader - det var godt vi hadde medbrakt rikelig med drikke. Utsikten var nydelig, og Viggohytten, mellom Lyderhorn og Damsgårds- fjellet, ble hovedstopp. Dette må vi fortsette med - det gjorde godt! Sommerlektyre En bergensk kjetter Dette er tittelen på tre sider om kollega Karsten Storetvedt i Forskerforum 06/06. Leter du er saftige sitaer les artikkelen. BOKA OM GEOLOGI OG LANDFORMER PÅ RALLARVEGEN I begynnelsen av juli kommer boka "Geologi og Landformer på Rallarvegen" (Nr. 11 i serien "Gråsteinen" fra NGU). Hvis du har tenkt deg på sykkel- eller gåtur på Rallarvegen i sommer kan du lære litt om geologien også. Forfattere er Inge Aarseth, Theis Braanaas (pensjonist) og Helge Henriksen (Høgskulen i S&Fj). Eva Bjørseth har laget illustrasjonene. Det blir "slippefest" i Flåmsdalen ca. 10. juli og boka vil bli sluppet ned fra brua over det 20 m dype Berekvamsgjelet. Det er mulig vi kan gjøre en fellesbestilling - hvis mange nok er interessert. 7

8 NGF-ekskursjon til Holsenøy med grilling ved Skjelanger Håkon Austrheim og Håkon Fossen guidet oss på ekskursjonen til Holsnøy. Vi så på eklogittdannelse i prekambriske granulitter. Eklogitter indikerer høytrykksmetamorfose og finnes flere steder i kaledonidene, spesielt i grunnfjellsgneisene på Vestlandet. På Holsnøy opptrer de i et skyvedekke (Lindåsdekket) og de ser ut til å være noe eldre enn de andre vestlandseklogittene. Måten de dannes på er også interessant: en nær sammenheng med brudd- og skjærsoner. Vi så på "fossile jord-skjelv" dannet i undre skorpe og kaledonske skjærsoner med eklogittkjerne. Vi startet ved Ådnefjell og fortsatte til Særtevik før vi grillet ved Skjelanger. NGF bidro med grillmat og drikke på Skjelanger. Selv om været var nydelig så var det litt vått i marka fra regnværet dagen før. 8

9 Utfordringer ved analyse av jordskjelvrisiko Mathilde Bøttger Sørensen disputerer for PhD graden ved UiB med avhandlingen: Challenges in seismic hazard assessment Analyses of ground motion modelling and seismotectonic sources Et viktig steg mot forebygging av jordskjelvskatastrofer er en vurdering av jordskjelvsrisikoen i et område før katastrofen inntreffer. I avhandlingen vurderes jordskjelvsrisikoen i tre meget forskjellige regioner: i Istanbulområdet i Tyrkia, i området rundt Sumatra, Indonesia, som ble rammet av et katastrofalt jordskjelv 26. desember 2004, og i tre forskjellige områder i Norge. Store variasjoner i jordskjelvaktiviteten og kunnskapen om jordskjelvforekomstene i de tre regionene gjør at forskjellige metoder må anvendes i vurderingen av risikoen. I avhandlingen vurderes styrken av jordrystelser i forbindelse med et forventet nært forestående kraftig skjelv i Istanbulområdet, med mer enn 12 millioner innbyggere. Resultatene viser at ødeleggende rystelser kan forventes over et stort område og gir viktig informasjon til ingeniører som arbeider med jordskjelvsikring. I tillegg studeres effekten av lokale geologiske forhold på de ventede jordrystelser. På Sumatra modelleres det kraftige jordskjelvet som inntraff 26. desember Resultatene gir innblikk i hvor kraftige rystelser som påvirket området før det ble rammet av den påfølgende tsunamien og gir samtidig ny informasjon om konsekvensene av sjeldne, men meget kraftige jordskjelv. I Norge, hvor antall og styrke av jordskjelv er mye mindre, har studiene vært fokusert på å forklare sammenhengen mellom tektoniske strukturer og jordskjelvaktivitet. Hovedfokus har vært på tre områder med høy aktivitet på Jan Mayen, i Rana området i Nordland og i Skagerrak. Resultatene viser at selv om Norge betraktes som en lavrisiko region er det fremdeles mulighet for signifikante jordskjelv i noen områder. Til sammen gir de utførte analyser et nytt innblikk i jordskjelvrisikoen i de studerte regioner og i usikkerhetene som er knyttet til bestemmelsen av jordskjelvrisiko. Personalia: Mathilde Bøttger Sørensen er født i 1978 og oppvokst i København, Danmark. Hun er utdannet cand.scient. i geofysikk ved Københavns Universitet i 2003, og har siden jobbet med doktorgraden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen. Disputas: 21.06, kl.1015, Aud. 5, Realfagbygget. 9

10 Ny teknologi for kartlegging av oljereservoarer i karbonatbergarter Pourdad Farzadi disputerer for PhD graden ved UiB med avhandlingen: High resolution stratigraphic analysis: An integrated approach to the subsurface geology of the SE Persian Gulf. To tredjedeler av verdens oljereserver og en tredjedel av verdens gassreserver finnes i Midtøsten. Disse enorme energireservene er grunnen til at forskere stadig prøver å forbedre vår forståelse av bergrunnen i området ved hjelp av nye metoder. Nyere publikasjoner som omhandler petroleumsgeologien i Midtøsten fokuserer på bruk av sekvensstratigrafiske konsepter og metoder, men dette gjelder i liten grad den iranske siden av Persiabukta. Tradisjonell tolking av brønndata og geofysiske data har vist seg å være problematisk i de karbonatrike bergartene som finnes her. Videre er tilgjengelige opplysninger rundt sekvensstratigrafiske forhold i iransk sektor er ikke detaljerte nok til at tolkinger og korrelasjoner her kan dra nytte av metodiske framskritt gjort i andre deler av Midtøsten; særlig på vestsiden av Persiabukta. Brønndata og seismikk utgjør den viktigste kilden til informasjon om berggrunnen, men hver for seg gir disse et ufullstendig bilde. For seismiske data er graden av detaljer man kan fange opp begrenses av seismisk oppløsning. Pourdad Farzadi har brukt alle tilgjengelige data fra berggrunnen i området for å forbedre vår evne til å forutsi stratigrafiske forhold i undergrunnen. Han har benyttet en metode for mønstergjenkjenning i seismiske data kombinert med analyse av høyoppløslige brønnlogger for å identifisere og beskrive geometriske og avsetningsrelaterte forhold på en skala som ligger under seismisk oppløsning. Bruk av denne metodikken i kombinasjon med sekvensstratigrafiske konsepter har gjort det mulig å identifisere en rekke komplekse arkitekturelle forhold i undergrunnen. Praktiske konsekvenser av dette arbeidet omfatter bl.a. at ny informasjon og økt forståelse av geologien i det undersøkte området har gjort det mulig å identifisere nye lavrisiko utforskningsprospekter, som ikke kunne ha blitt identifisert ut fra konvensjonell seismisk tolking. Resultatene fra dette arbeidet kan fungere som en referanseramme for utforskningsaktiviteter i Midtøsten generelt og Persiabukta spesielt. Personalia: Pourdad Farzadi er født i Teheran i juli Han fullførte videregående skole i I 1989 tok han Bachelorgraden i geologi ved Universitetet i Teheran og mottok Mastergraden i sedimentologi 1991 ved Teheran Teachers Training University. Pourdad var ansatt i det Iranske nasjonale oljeselskapet (NIOC) som geolog, sedimentolog og seismisk tolker i 14 år fra, Han har arbeidet med seismisk stratigrafiske og sekvensstratigrafiske studier av karbonater og siliciklastiske bergarter de siste ni år inkludert de siste tre år som doktorgradsstudent ved Universitetet i Bergen. Prosjektet har vært finansiert av Norsk Hydro. Disputas: , kl. 1415, Fiellhallen (rom 2113), Realfagbygget, Allègt

april 2013 NUMMER 4 ÅRGANG 45 Nomadene

april 2013 NUMMER 4 ÅRGANG 45 Nomadene april 2013 NUMMER 4 ÅRGANG 45 F Nomadene De var unge forskere, drevet av eventyrlyst og ønsket om å fordype seg i egne faglige perspektiver. Men så var det å komme seg hjem igjen. Side 12 17 [annonse]

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 8 September 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen,

MAT - nytt. Nr. 8 September 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen, MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 8 September 2013 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen, I mai hadde vi et allmøte der fullføring av flyttingen inn i Realfagbygget

Detaljer

Utgave 1-2010. Fengslende klimademonstrasjon i. København. Energiforengingen. KOSelig julebord. i vinden. Eviggrønn nr. 1-2010

Utgave 1-2010. Fengslende klimademonstrasjon i. København. Energiforengingen. KOSelig julebord. i vinden. Eviggrønn nr. 1-2010 Utgave 1-2010 Fengslende klimademonstrasjon i København KOSelig julebord Energiforengingen Eviggrønn_utkast-4.indd 1 i vinden 1 02.02.2010 18:22:41 Redaktør: Nils-Ener Lundsbakken Layout: Sean Nikolai

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

MAT - nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 1 Mars 2015

MAT - nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 1 Mars 2015 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 1 Mars 2015 Instituttleders hjørne Samlingen av instituttet i Realfagbygget har vært en lang prosess, med mange utsettelser underveis.

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse @ talenter på spill eksempler på god forskningsledelse curt rice @ prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø tor grande @ nylig avgått leder ved Institutt for materialteknologi ved

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Årsrapport 2012. VNG Norge AS

Årsrapport 2012. VNG Norge AS Årsrapport 2012 VNG Norge AS Unser Alltag: Gemeinsam erkunden. Vielseitig arbeiten. Stetig dazulernen. Mən çox bilik bir yerə toplanmiş olduğu bir mühitdə işləmək istəyerəm. Rett fra skolen til VNG Norge

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 14 93. ÅRGANG 23. OKTOBER - 5. NOVEMBER. Med mord i blikket. Side 36

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 14 93. ÅRGANG 23. OKTOBER - 5. NOVEMBER. Med mord i blikket. Side 36 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 14 93. ÅRGANG 23. OKTOBER - 5. NOVEMBER Med mord i blikket Side 36 NYHET REDAKSJON 7 KOLLEKTIVTILBUD Dyrere å være student 12 studentpolitikk De demokratiske organene

Detaljer

INFOMAT. Utgitt av Norsk Matematisk Forening. Januar 2004. Nytt fra instituttene. Matematisk institutt, Universitetet i Bergen

INFOMAT. Utgitt av Norsk Matematisk Forening. Januar 2004. Nytt fra instituttene. Matematisk institutt, Universitetet i Bergen INFOMAT Godt nytt år til alle INFOMATs lesere. Etter en lang høst i kvalitetsreformens tegn er vi i gang med et friskt vårsemester. Ski og matematikk 2004 er akkurat tilbakelagt med godt resultat. I følge

Detaljer

Rammet av virkeligheten

Rammet av virkeligheten OKTOBER 2011 NUMMER 8 ÅR GANG 43 F Rammet av virkeligheten 22. juli ble Ragnhild Bjørnebekks forskning brått virkelig og veldig etterspurt. Hva kreves av forskere i en slik unntakstilstand? Universitetet

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011.

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011. ITINERA Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET Nr 1 2011 Student i praksis /8/ Ta ingeniørutdanning! I Tyskland! /04/ Humanister får studiepoeng for arbeidspraksis

Detaljer

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik SKOLELEDEREN Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse BØKER UT NETTBRETT INN? s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik s 6: Professor Pasi Sahlberg: Om skoleledelse og globale reformer s 9: Professor Toby

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 7 August 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen,

MAT - nytt. Nr. 7 August 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen, MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 7 August 2013 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen, Velkommen tilbake til nytt semester. Tema for denne lederen er oppfølging

Detaljer

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Rapport 48/2014 Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer

Detaljer

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ Mai 2009 FORORD Pilotprosjektet Internship Relevant praksis for studenter og nye muligheter for næringslivet startet

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

33. årgang, nr. 3/2010 www.biokjemisk.com

33. årgang, nr. 3/2010 www.biokjemisk.com 33. årgang, nr. 3/2010 www.biokjemisk.com Nasjonal forskerskole i strukturbiologi - BioStruct To år i Cambridge noen erfaringer BIOTEK 2012 foreslår mulige veivalg for livet etter FUGE FEBS-kongressen

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Framtidas mest etterspurte kompetanse. Mer presis N-gjødsling. Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11. Gjødsel og sikkerhet SIDE 4-13

Kunnskap gir vekst. Framtidas mest etterspurte kompetanse. Mer presis N-gjødsling. Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11. Gjødsel og sikkerhet SIDE 4-13 Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2013 Framtidas mest etterspurte kompetanse SIDE 4-13 Mer presis N-gjødsling SIDE 14-19 Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 SIDE 31-33 Gjødsel og sikkerhet SIDE 36-41 2 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

Valget endrer ingenting

Valget endrer ingenting s e p t e m b e r 2 0 0 9 N U M M E R 7 Å R G A N G 41 F Valget endrer ingenting Opptrapping! Mer til basis! Politikerne lover, men sektoren frykter flere løftebrudd. Side 12-19 Venstre prioriterer kunnskap

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Kina-krisen rammer forskere Forskningen i Kina peker mot himmelen, men det anstrengte forholdet mellom Norge og Kina forpurrer forskningssamarbeidet.

Kina-krisen rammer forskere Forskningen i Kina peker mot himmelen, men det anstrengte forholdet mellom Norge og Kina forpurrer forskningssamarbeidet. januar 2013 NUMMER 1 ÅRGANG 45 F Kina-krisen rammer forskere Forskningen i Kina peker mot himmelen, men det anstrengte forholdet mellom Norge og Kina forpurrer forskningssamarbeidet. Side 12 17 [annonse]

Detaljer