Markedsrapport Ness,Risan&Partners NRP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP"

Transkript

1 Markedsrapport 2007 Ness,Risan&Partners NRP Desember 2007

2 Markedsrapport 2007 NRP Finans AS Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities ASA Investment Banking NRP Asset Management ASA Asset management NRP Investorservice AS Accounting, tax and consulting NRP Consulting AS Consulting Aker Eiendomsdrift AS Real estate management

3 Side 1 Markedsrapport Desember 2007 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Prosjekter Solgte prosjekter Shipping prosjekter... 9 American Bulker DIS Atlantic Seismic DIS Beta DIS Bulk Transloading DIS Chem Cosmos DIS Chem Lily DIS Chem VI DIS China Ropax DIS Eastern Chemical Tanker III KS Eastern Reefer DIS Eastern Reefer II DIS E-Tanker DIS Feedermate DIS Indian Chemical Tanker DIS Inter Carib DIS Inter Carib II DIS Longa DIS Med Cruise DIS M-Tanker DIS Neptune Seismic DIS Oceanlink Reefer DIS Oceanlink Reefer II DIS Peg Chemical Tanker DIS Perrine DIS Ross Container II DIS Shipbond DIS Stril Offshore DIS Swetank DIS Swetank III DIS Swetank IV DIS TDS Containership III DIS TDS Containership IV DIS United Cape DIS Side

4 Markedsrapport Desember 2007 Side 2 5. Eiendoms prosjekter Alingsås Handel AS Brønnøysund Kontorbygg AS Dagligvarelogistikk AS Haugenstua Butikksenter AS Holmsbu Invest KS Kongholm Invest KS Lørenskog Kombibygg AS Martodden Utbygging KS Nässjö Logistikkbygg AS Nye Bergen Lagerbygg KS Nye Berghagan Næringseiendom AS Nye Nordahl Bruns gate 10 KS Pottemakerveien Kombibygg AS Ringeriksveien KS Stadion Utbygging KS Statens Hus Lillehammer KS Sydsvenskan Lager og Handel AS Tangen Havnelager AS Teknikstaden Utvikling AS TFGS Kombi AS Vestfold Kombibygg AS Asset Management prosjekter NRP Realfinans DIS NRP Realkapital DIS NRP Fleetfinance II DIS NRP Fleetfinance III DIS NRP Fleetfinance IV DIS NRP High Yield DIS NRP Seafood DIS Forklaring av begreper og nøkkeltall Side Markedsrapporten er utarbeidet av (NRP). Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, og NRP kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. NRP fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte opplysninger. Det understrekes at investering i eiendom, shipping og offshore er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à jour og korrekte. Hvis man benytter dette dokument som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun à jour per dato for utarbeidelsen. Mulige investorer oppfordres til å gå gjennom de spesifikke prosjekter grundig All dokumentasjon kan gjennomgås ved henvendelse til vårt kontor.

5 Side 3 Markedsrapport Desember Innledning kan i 2007 vise til god avkastning for investorene. Porteføljeavkastningen for de 11 første månedene i 2007 var 31%, og har vært på hele 49% p.a. siden etableringen i slutten av Vår fokus er og vil være å oppnå den best mulig risikojusterte avkastning for hvert enkelt prosjekt og porteføljeavkastning over tid. Interessen for direkteinvesteringer i eiendom og shipping holder seg sterk, og mange investorer ser de positive egenskapene for denne aktiva klassen. Vi ser også at etterspørselen for fondsløsninger innen direkteinvesteringer er økende. Markedssituasjonen Markedet for direkteinvesteringer har utviklet seg videre i positiv retning i 2007, og mange har opplevd det som en trygg havn å gå inn i kontantstrømprosjekter da det har vært meget høy volatilitet både i aksje- og obligasjonsmarkedene. Subprime krisen har hatt en sterk påvirkning på kredittmarkedet, og tilgangen på kapital har blitt redusert og dyrere. For direkteinvesteringer har dette medført at det har blitt vanskeligere å få pantelånsfinansiering for nye prosjekter. I tilegg har krisen medført økt risikopremie for investeringer, noe som også påvirker direkteinvesteringer. Dette kombinert med høyere renter tilsier at IRR i dag bør ligge 1-2 prosentpoeng høyere enn tidligere i år. Vi arbeider i hovedsak med å tilrettelegge prosjekter med en langsiktig avkastning, men vi ser også på prosjekter med noe kortere tidshorisont hvis vi mener objekt, marked og timing er riktig. Den underliggende veksten i verdensøkonomien er fortsatt god, og BRIC økonomiene s (Brasil, Russland, India og Kina) betydning for veksten i verdens GDP stiger stadig. Dette har mer enn kompensert for en moderat økonomisk vekst i USA og EU-landene, og for øyeblikket er Kina alene en større driver for økningen i verdens GDP enn USA. I 2007 ligger veksten i verdensøkonomien an til å bli 5,2%, og forventes å ligge +/- 5,0% de neste årene, noe som fortsatt er langt over historiske nivåer. Kina har overasket mange ved å opprettholde en årlig vekst på over 10% over lengere tid, og de fleste eksperter forventer at dette skal fortsette. Dette til tross for at prisingen av aksjer notert på Shanghai børsen indikerer bobletilstander, kraftig stigning i eiendomsverdiene og inflasjon på rundt 6,5% drevet av høye matvarepriser. Aggregert burde dette medføre innstramming i økonomien. India forventes å oppleve sterk vekst fremover, om ikke like sterk som i Kina. Landet har større utfordringer på infrastruktursiden og har ikke en styringsmakt med like stor gjennomføringsevne. Indias styrke ligger innen tertiærnæringen grunnet høyt utdannelsesnivå, mens Kinas styrke ligger i sekundærnæringen. I USA har frykten for resesjon overgått frykten for inflasjon noe som har medført at FED har begynt å sette ned renten. Konsumentene opplever fallende kjøpekraft, og vi ser med spenning på resultatet av årets julehandel, som er en god indikator på stemningen i økonomien. På den positive siden øker den rekordsvake dollaren USA s konkurranseevne betraktelig, noe som kan forkorte nedturen. EU-landene derimot får ingen hjelp av svak valuta, og lavere vekst kombinert med høyere inflasjon skaper frykt for stagflasjon og utfordringer for ECB. Vi tror derfor lange Eurorenter er forbi toppen som vi noterte i sommer. I Norge fortsetter den sterke veksten, og BNP vekst ligger for øyeblikket på 6,5% (year/year). Dette bidrar til økt sannsynlighet for økte renter. Inflasjonen er fortsatt meget lav, og det vil ikke bli noen KPI justering av leien i år. Dette er hensyntatt i våre analyser. I skrivende stund har Oslo børs steget med forsiktige 8% så langt i år til tross for at oljeprisen har steget med over 50%. Til sammenligning har verdensindeksen (MSCI) økt med 6% i år og oljeserviceindeksen i Philadelphia (OSX) økt med 24% i år. Fremtiden for norsk økonomi ser fortsatt god ut på grunn av den høye oljeprisen, mens internasjonal økonomi står foran et usikkert år hvor man fortsatt er avhengig av videre vekst i BRIC økonomiene, samt at USA og EU ikke går inn i resesjon. Shipping 2007 har vært et godt shippingmarked, dog med store forskjeller innen de forskjellige segmentene. Bulk markedet har hatt en fantastisk utvikling grunnet økt vekst i Asia, og problemer med kø og venting pga. underkapasitet i infrastrukturen. Dette har resultert i at både spotmarkedet, periodemarkedet og skipsverdier har mer enn doblet seg i forhold til 20. Tilført tonnasje gjennom nybygg, i prosent av flåten, vil for bulkskip bli 7% i 2007, 8% i 2008 og 8,5% i I tilegg kommer konverteringer av tankskip til bulkskip. Tankmarkedet har utviklet seg svakere i 2007 enn tidligere år. Lavere vekst i oljeetterspørselen enn forventet, kombinert med økt tilvekst i flåten har drevet spotratene ned. Likevel har skipsverdier holdt seg sterke, mye grunnet muligheten for å konvertere oljetankere til bulkskip. Tilført tonnasje gjennom nybygg, i prosent av flåten, vil for tankskip bli 6,5% i 2007, 8% i 2008 og 12% i Containermarkedet har utviklet seg positivt grunnet den svært høye underliggende veksten i verdensøkonomien, dette har resultert i økte skipspriser og fortsatt stor nybyggsaktivitet for større skip. Tilført tonnasje gjennom nybygg i prosent av flåten, vil for containerskip bli 13% i 2007, 15% i 2008 og 11% i 2009.

6 Markedsrapport Desember 2007 Side 4 Innen offshoresegmentet har markedet fortsatt å utvikle seg positivt. Det bestilles fortsatt stadig nye offshoreskip og ordreboken ligger på over 20% av den totale flåten. Sammenligner man kun med den moderne flåten, som er mer relevant, blir tallene langt verre. Til tross for stor tilførsel av ny tonnasje i 2007 har ratene holdt seg sterke. Mye av årsaken til de høye ratene har vært økt etterspørsel etter kvalitetstonnasje i nye markeder som Brasil, Vest Afrika og Australia som har tatt trykket bort fra Nordsjømarkedet. På litt lengre sikt tror vi de mange nybyggene innen rigg og FPSO kombinert med høy oljepris samt utvinning av nye felt som Tupi utenfor Brasil og Stockhman i Barentshavet, vil sørge for god etterspørsel etter kvalitetstonnasje innen offshore i lang tid fremover. Vi betrakter risikoen innen shipping som høy for øyeblikket, men mener at det fortsatt finnes gode muligheter innen enkelte segmenter, samt innenfor langsiktige strukturer som i større grad er kreditteksponert enn marked-/ståleksponert. Vi vil imidlertid være opportunistiske i forhold til å ta noe mer markedsrisiko i markeder vi mener vil ha en positiv utvikling. Eiendom Etter fjorårets rekordår for næringseiendom i Norge har 2007 vært noe mer turbulent. Leien for sentrale kontorbygg i de store byene har fortsatt å stige grunnet god vekst i økonomien, og begrenset tilbud av ferdigstilte nybygg. Det høye leienivået er forventet å fortsette i 2008, mens det for 2009 og 2010 er mer usikkerhet da flere kvadratmeter blir ferdigstilt enn før. Utviklingen i yieldnivået synes å ha snudd, til tross for at DnB NORs hovedkontor på Aker Brygge med 4 års gjenværende leiekontrakt ble omsatt på yield 4,5% i sommer. Dette henger naturlig nok sammen med utviklingen i lange renter som nå ligger på 5,5%, opp fra rundt 5,0% ved årsskiftet. I tilegg kommer den økte risikopremien som følge av den usikkerhet som har vært i markedet den siste tiden, samt begrensninger i tilgangen på pantelånsfinansiering. For logistikkeiendom har vi sett økte leier samtidig med økt interesse for dette området fra institusjonelle investorer. Vi har fokusert på logistikk i flere år da vi mener det gir en god risikojustert avkastning grunnet lavere volatilitet i leien, og nedsidebeskyttelse i at kvadratmeterprisene som regel ligger under byggekost. I det Svenske eiendomsmarkedet er yielden på vei opp på samme måte som i Norge, og fortsatt er yieldgapet høyere enn i Norge. I Sverige har man i år hatt en KPI-endring på 2,7%. Dette har vi lagt til grunn i våre analyser. Grunnet vår erfaring og vårt nettverk i Sverige betrakter NRP nå Sverige som en del av sitt hjemmemarket. NRP vil fortsatt ha som fokus å tilrettelegge langsiktige finansielle prosjekter innen eiendom. Samtidig er vi opportunistiske i forhold til andre typer prosjekter hvor avkastning og risiko er noe høyere. Vi vil likevel ikke gå bort ifra vårt mantra om riktig leie og kvadratmeterpris. NRP Securities ASA NRP Securities ASA startet aksjebord i august i år og har så langt fire aksjemeglere på plass i tillegg til to oppgjørsmedarbeidere. Meglerbordet har hatt en god start med høy aktivitet både for norske og utenlandske investorer. NRP Securities har videre startet utgivelsen av en ukentlig analyse på shipping- og offshoresektorene som tar for seg nyheter, trender og finansielle tall. Corporateavdelingen har vært involvert i en rekke emisjoner, børsnoteringer og M&A oppdrag og har ansatt en ny medarbeider som fra februar vil lede arbeidet med tilrettelegging og utstedelse av high yield obligasjoner for eksisterende og nye kunder. NRP Asset Management ASA NRP Asset Management ASA har i år inngått avtaler med tre nye investeringsselskaper. NRP Fleetfinance IV AS ble etablert som en direkte forlengelse av NRP Fleetfinance III AS da sistnevnte var fullinvestert. NRP High Yield AS har som formål å skape avkastning gjennom investeringer i en portefølje med High Yield obligasjoner. Obligasjonene skal som utgangspunkt holdes til forfall og porteføljen vil ha en gjeldsgrad på 30%-50%. Videre ble det inngått investeringsrådgivningsavtale med NRP Seafood AS og samtidig innledet samarbeid med James Stove Lorentzen. NRP Seafood AS foretar investeringer innen fiskeri og oppdrettsektoren hvis bransje representerer et nytt satsningsområdet for NRP Asset Management ASA. Den mottok NRP Asset Management ASA konsesjon fra Kredittilsynet til å drive aktiv forvaltning knyttet til finansielle instrumenter. Ved innføring av ny verdipapirhandellov ble konsesjonen utvidet til også å gjelde investeringsrådgivning. Innenfor den etablerte eiendomsporteføljen er det ikke meldt om spesielle forhold knyttet til inngåtte leieavtaler, men økte renter og mindre tilgjengelig kreditt har bidratt til å redusere transaksjonsvolumet. NRP Realfinans AS rapporterer betydelige fremskritt for to utviklingsprosjekter med en tilhørende avkastning på hele 28% så langt i Shipping-porteføljene viser en avkastning i tråd med forventning. Porteføljeselskapene med skip i normal drift genererer gjennomgående en kontantstrøm som forutsatt. Høye skipsverdier byr på muligheter for realisasjon av gevinster gjennom salg av skip og omstrukturering av prosjektene. Innenfor offshore relaterte nybyggingsprosjekter rapporteres det om forsinkelser på 3-6 måneder. Så langt er det imidlertid betalt kompensasjon til prosjektene for slike forsinkelser.

7 Side 5 Markedsrapport Desember 2007 Nye medarbeidere Siden siste markedsrapport har vi ansatt flere medarbeidere innen alle våre forretningsområder. Totalt består NRP nå av rundt 45 ansatte og gruppen har stigende omsetning. Avkastning Både shipping- og eiendomsprosjektene har hatt positiv utvikling det siste året. Verdiene under er basert på andeler omsatt i annenhåndsmarkedet, avkastning ved salg og for noen prosjekter estimert markedsverdi Avkastning Shippingporteføljen: 38% p.a. 50% p.a. Avkastning Eiendomsporteføljen: 22% p.a. 47% p.a. Avkastning Totalporteføljen: 31% p.a. 49% p.a. Siden siste markedsrapport er følgende prosjekter solgt: Etablert Solgt Avkastning (IRR) BOP 15 DIS % Ivory Ace DIS % Southern Chemcial Tanker DIS % Banebakken 38 AS % Helsingborg Kjøpesenter AS % Kombibygg Invest I AS % Lillsjøvegen Invest AS % I avkastningsberegningene er det kun beregnet avkastning på innbetalt egenkapital (p.a.). Det er ikke beregnet noen kostnad/honorar på uinnkalt kapital/garantier/deltagerlån. På vegne av alle i NRP vil vi benytte anledningen til å bekrefte vår kommitering til våre kunder og forretningsforbindelser hvor vår fokus er å skape en langsiktig høy avkastning for investorer, kombinert med en positiv personlig oppfølging av høy kvalitet. Sammenlignet med Oslo Børs i perioden har NRP s portefølje utviklet seg som følger: Vektet NRP portefølje (1 400) Index OSEBX (243) Oslo 27. november 2007 Med vennlig hilsen Christian Ness Ragnvald Risan

8 Markedsrapport Desember 2007 Side 6 2. Prosjekter Shipping prosjekter Andelspris USD Etablert IRR fra etablering American Bulker KS % Atlantic Seismic DIS % Beta DIS NOK % Bulk Transloader DIS N/A* Chem Cosmos DIS % Chem Lily DIS % Chem IV DIS % China Ropax DIS % Eastern Chemical Tanker III KS % Eastern Reefer DIS % Eastern Reefer II DIS JPY % E-Tanker DIS % Feedermate DIS EUR % Indian Chemical Tanker DIS % Inter Carib DIS % Inter Carib II DIS % Longa DIS % Med Cruise DIS N/A** 20 N/A** M-Tanker DIS % Neptune Seismic DIS N/A* Oceanlink Reefer DIS N/A* Oceanlink Reefer II DIS N/A* Peg Chemical Tanker DIS % Perinne DIS N/A* Ross Container II DIS % Shipbond DIS N/A 20 N/A Stril Offshore DIS NOK % Swetank DIS % Swetank III DIS % Swetank IV DIS EUR % TDS Containership III DIS % TDS Containership IV DIS NA* United Cape DIS NA* * Prosjektet har ikke eksistert lenge nok til å beregne IRR ** Prosjektet er suspendert grunnet salgsforhandlinger

9 Side 7 Markedsrapport Desember 2007 Prosjekter eiendom Andelspris NOK Etablert IRR fra etablering Alingsås Handel AS N/A** 20 N/A** Brønnøysund Kontorbygg AS % Dagligvarelogistikk AS % Haugenstua Butikksenter AS % Holmsbu Invest KS % Kongholm Invest KS % Lørenskog Kombibygg DIS N/A* Martodden Utbygging KS % Nässjö Logistikkbygg AS SEK % Nye Bergen Lagerbygg KS % Nye Berghagan Næringseiendom AS % Nye Nordahl Bruns gate 10 KS % Pottemakerveien Kombibygg AS % Ringeriksveien KS % Stadion Utbygging KS % Statens Hus Lillehammer KS % Sydsvenskan Lager og Handel AS SEK % Tangen Havnelager AS N/A** 20 N/A** Teknikstaden Utvikling AS SEK % TFGS Kombi AS SEK NA* Vestfold Kombibygg AS % * Prosjektet har ikke eksistert lenge nok til å beregne IRR ** Prosjektet er suspendert grunnet salgsforhandlinger Prosjekter Asset Management Andelspris NOK Etablert etablering IRR fra NRP Realfinans DIS % NRP Realkapital AS % NRP Fleetfinance II DIS % NRP Fleetfinance III DIS % NRP Fleetfinance IV DIS % NRP High Yield DIS % NRP Seafood DIS %

10 Markedsrapport Desember 2007 Side 8 3. Solgte prosjekter Eiendom: IRR siden Eiendom: IRR siden Prosjekt Etablert oppstart Prosjekt Etablert oppstart Akersgaten 16 Invest KS % p.a. Shipping: IRR siden Berghagan Næringseiendom KS % p.a. Prosjekt Etablert oppstart Entreprenørbygg Invest KS % p.a. Maud Reefer KS % p.a. Finnestadveien 44 ANS % p.a. Multipurpose 2000 KS % p.a. Hvamveien 1 KS % p.a. Kyrre Grepps gt. 19 KS % p.a Moss Holmestrand Nærsenter KS % p.a. Nye Alfasetveien 11 KS 20 1 % p.a. Eiendom: IRR siden Nygaard Brygge Invest KS % p.a. Prosjekt Etablert oppstart Scandigade 8 AS % p.a. Skarvenesveien 3 KS % p.a. Shipping: IRR siden Shipping: IRR siden Prosjekt Etablert oppstart Prosjekt Etablert oppstart China Bulker KS % p.a. Tofelino Shipping KS % p.a. China Cape DIS % p.a. Kapitan Rudnev Shipping Ltd % p.a. Containership Invest KS % p.a. Northeast Chemical Carrier KS % p.a. European Container DIS % p.a. European Container II DIS % p.a Finn RoRo KS % p.a. Indian Tanker KS % p.a. Eiendom: IRR siden Kapitan Korotaev Shipping Ltd % p.a. Prosjekt Etablert oppstart Mesa Invest DIS % p.a. Fornebuveien KS % p.a. Nye Northeast Chemical Carrier KS % p.a. Karihaugen Kombibygg KS % p.a. Olympia DIS % p.a. Nye Skarvenesveien 3 KS % p.a. Rem Balder DIS % p.a.* Rem Fortress DIS % p.a.* Shipping: IRR siden Rem Forza DIS % p.a.* Prosjekt Etablert oppstart Rem Fosna % p.a.* North Reefer KS % p.a. Rem Odin DIS % p.a.* Rem Provider DIS % p.a.* 20 Rem Songa DIS % p.a.* Ross Container DIS % p.a. Eiendom: IRR siden Scandinavian RoRo KS % p.a. Prosjekt Etablert oppstart Sir Matt Reefer DIS % p.a. Alfasetveien 11 Eiendom KS % p.a. TDS Containership II KS % p.a. Datavegen 27 AS % p.a. Hotvedtveien 6 KS % p.a Valløveien 3 KS % p.a. Selga Kombinasjonsbygg AS % p.a. Eiendom: IRR siden Prosjekt Etablert oppstart Shipping: IRR siden Banebakken 38 AS % p.a. Prosjekt Etablert oppstart Helsingborg Kjøpesenter AS % p.a. Eastern Chemical Carrier KS % p.a. Kombibygg Invest I AS % p.a. Gram Chemical Carrier DIS % p.a. Lillsjøvegen Invest AS % p.a. Korean Chemical Carrier KS % p.a. Pueblo Amistad DIS % p.a. Lake Eva DIS % p.a. Lake Maya DIS % p.a. Shipping: IRR siden Sir Matt Reefer KS % p.a. Prosjekt Etablert oppstart Asian Tanker DIS % p.a. BOP 15 DIS % p.a. Dynasty DIS % p.a. Eagle Shipping DIS % p.a. Ivory Ace DIS % p.a. Mesa Invest DIS % p.a. Rem Norway DIS % p.a.* Southern Chemcial Tanker DIS % p.a. * Ikke hensyntatt transjevis innbetaling

11 Side 9 Markedsrapport Desember Shipping projects Key figures shipping portfolio Index NRP Shippingportfolio vs Oslo Børs Benchmark NRP Shipping Index (1 740) OSEBX (243) Annual return OSEBX vs NRP Shipping portfolio 80 % 63 % 60 % 40 % 47 % 54 % 52 % 48 % 39 % 41 % 52 % 32 % 47 % 38 % 20 % 8 % 0 % -20 % -14 % -40 % -31 % OSEBX NRP Shipping portfolio Distribution vs Portfolio value Numbers in USD 1, % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Average value portfolio Distribution to participants Distribution in % of average portfolio value

12 Markedsrapport Desember 2007 Side 10 American Bulker DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: 13,61 % IRR total capital: 12,00 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate Management: Vessel's name: Golden Joy Commercial Management: Klaveness Corporate Services AS Type: Panamax Bulk Carrier Dwt: Purchase price vessels: USD Yard: Jingnan, China Paid in capital: USD Built: Uncalled capital: USD Class: ABS Commencement of C/P: 6. June, 2001 Flag: Bahamas Expiry of C/P: 6. June, 2011 Main engine: B&W 6S60MC Base case assumptions: BB rate net per day: USD Charterer: Golden Ocean Ltd. Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,04 % * Administration expenses Total Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Sale of vessels Net project cashflow Estimated dividend * The interest rate is fixed at 7.04% incl. Margin until 11. June For the remaining period an interest rate of 5.25% incl. margin has been assumed. After sale of two vessels is concluded in Q2 08 the mortgage will be repaid down to USD Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel* Total assets Additional information There were originally 5 vessels in the projects. Four vessels have been sold. Two with delivery Q307 while two will be delivered 1. May 08. The charterer has an option to buy the vessel at the end of charter for USD Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt * Vessel Value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 11.54%

13 Side 11 Markedsrapport Desember 2007 Atlantic Seismic DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: 12,45 % 17,01 % 20,78 % IRR total capital: 9,12 % 12,04 % 14,72 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate Management: Vessel's name: GGS Atlantic Commercial Management: Arne Blystad AS Type: Seismic Research Vessel (2D) Seismic recording system: Sercel SEAL-24 bit Purchase price vessel: USD Seismic streamer: 10 km Sercel Seal Fluid Paid in capital: USD Compressors: 2 X 1600 SCFM 2000 PSI Cherko Uncalled capital: USD Yard: North American Shipbuilding Inc. Louisiana, USA Commencement of C/P:* 4. September 20 Built: 1981 (rebuildt 2007) Expiry of C/P: 4. September 2012 Class/flag: ABS/ Marshall Islands Delivery: 23. April 2007 Main engine: Caterpillar D-399X2NOS LOA/beam/depth: 52m/12,5m/14ft Base case assumptions: Accommodation: 41 persons BB rate net per day year 1 (up tp 4. Dec 07): USD BB rate net per day year 2:(up tp 4. Dec 08): USD BB rate net per day year 3:(up tp 4. Dec 09): USD BB rate net per day year 4:(up tp 4. Dec 10: USD BB rate net per day year 5:(up tp 4. Dec 11): USD BB rate net per day year 6:(up tp 4. Sep 12): USD Charterer: Global Geo Services ASA * With economic effect for buyers from 1. March 2007 Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,90 % * 0 Administration expenses Mortgage debt ,60 % * 0 Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend * Aggregated instalments for mortgage debt as follows: 2008: USD : USD : USD : USD Mortgage 1 has a "Flipable Swap" from 23. October 2007 to 23. October 2011 at a fixed rate of 6.37%, where Nordea has an option to cancel the swap after 23. Ocober In this case Nordea can convert the fixed rate to LIBOR -0.10% quarterly, but only once. We have assumed an interest rate of 6.5% incl. margin from 2009 Mortgage 2 interest rate is not fixed were assumed interest rate is 6.6%. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessels* Total assets Additional information Vessel was rebuilt and upgraded in (completed) march Outstanding debt 1. Prior Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 12.6%

14 Markedsrapport Desember 2007 Side 12 Beta DIS - offshore asset play Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (NOK) 1 % Estimated share price (NOK):* Key figures: 100 % Paid in equity (NOK):* Accumulated dividend (NOK): 0 Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value after 3 years: IRR estimated share price: 9,91 % 15,86 % 21,44 % IRR total capital: 15,47 % 21,10 % 26,37 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel name: M/V Beta Technical management: Buksèr og Berging AS Type: Anchor Handling Tug/Supply vessel (AHTS) Commercial management: Buksèr og Berging AS Dwt: mt LOA: 67,8m Purchase price vessel: NOK Breadth: 14,5m Paid in capital: NOK Yard/Built: H.Surken West Germany/ 1982 Uncalled capital: NOK Class: DNV +1A1, Tug, Supply vessel, Oilrec, SF, E0 Delivery: 29. September 20 Flag: NOR Deck cargo 720 sqm Base case assumptions: Speed: 15,5 knots Assumed average TC equivalent income:* Main engine: 4 x Wichmann 6AXAG, BHP 1.H 2008 NOK H 2008 NOK NOK Assumed operating expenses: NOK per day * The vessel is fixed on TC to Kystverket Q1 and Q at NOK and NOK respecivly (less NOK 2 000) per day. For Q2 and Q3 we have assumed a TC rate of NOK Estimated Cashflow Financing ( ) Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,00 % Operating expenses Total Dry dokcing & other Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Sale og vessel Net project cashflow Estimated dividend The interest rate is not fixed. Assumed interest rate for is 6.5% incl. margin. Yearly instalments as follows: : NOK The investors has given a short term investor loan of NOK Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel Total assets Additional information The vessel is fixed on TC to Kystverket Q1 and Q at NOK and NOK respecivly (less NOK 2 000) per day. For Q208, Q308 and all of 09 we have assumed a TC rate of NOK Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt Net asset value pre dividend #REF! * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 17,7%.

15 Side 13 Markedsrapport Desember 2007 Bulk Transloading DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): 0 Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: 15,14 % IRR total capital: 7,16 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessels Corporate Management: Vessel's name: M/V Trans Bay/Trans Emirates/Trans Gulf Commercial Management: Arne Blystad AS Type: Bulk Transloader Dwt: 68,857/68,857/71,398 Purchase price vessel: USD GRT: 37,550/37,550/46,996 Paid in capital: USD Yard: Daewoo/ Daewoo/ Italcantinieri Uncalled capital: USD Built: 1996/1993/1982 Commencement of C/P: Converted: 1996/1999/1998 Expiry of C/P: Class: DnV/DnV/Lloyd's Flag: Marshall Island/ Marshall Island/ Liberia Base case assumptions: Trans Bay Trans Emirates Trans Gulf BB rate net per day year 1-2: BB rate net per day year 3-5: BB rate net per day year 6-15: Charterer: Star Universal Marine Limited, Cyprus guaranteed by ETA Star Holdings Ltd., Dubai Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt , % * Administration expenses Sellers Credit ,00 % ** 0 Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items * Annual instalments: Year 1-2: USD Year 3-5: USD Year 5-15: USD Net project cashflow Estimated dividend % of the mortgage loan is fixed at interest rate 6,5% incl. margin until 15. october For the remaining 10% we have assumed an interest rate of 6.0%. ** The sellers credit will have full payout and is not interest bearing. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel* Total assets Additional information The Charterer has obligation to purchase the vessels as follows: M/V Trans Gulf USD after year 5. M/V Trans Bay USD after year 15. M/V Trans Emirates USD after year 15. Outstanding debt 1. Prior Sellers credit Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 7.4%

16 Markedsrapport Desember 2007 Side 14 Chem Cosmos DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price USD:* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): 0 Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: 15,63 % IRR total capital: 6,38 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel name: M/T Chem Cosmos Commercial Management: Arne Blystad AS Type: Product Tanker Class: GL - IMO II/III Purchase price vessels:* USD Hull: Double Hull Paid in capital: USD Dwt: 29,990 Uncalled capital: USD LOA/ Beam: 170,0 m /26,0 m Commencement of C/P: 26. Februar 2007 Cargo tanks: 15 tanks (30,400 cbm) Expiry of C/P: 26. August 2012 Coating: Epoxy Yard/Built: Kanda Kawajari, Japan/1986 Base case assumptions: Rebuilt: Cosco, Dalian, China/2007 BB rate net per day (USD less 1,25% commission): Flag Malta Charterer: SH Marine Ltd. * USD 12 million of the purchase price was paid at delivery, and remaining USD 4 million will be paid upon completion of conversion to double hull. Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,24 % * Administration expenses Mortgage debt ,50 % ** Net operating cashflow Sellers Credit ,00 % ** Interest earned Total Interest expenses Repayment long term debt Net financial items * Interest rate fixed at 6,24% incl. margin until the end of charter ( ). Quarterly instalments USD Net project cashflow Estimated dividend ** The USD mortgage debt will be drawn opon completion and delivery from the yard (medio May 2007). Interest rate not fixed assumed interest rate is 6,0% incl. margin from Quarterly instalments USD *** The sellers credit runs as a bullet to the end of the charter period, with no interest. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessels* Total assets Additional information The vessel has been rebuilt to double hull and IMO II/III in accordance with the new Marpol regulations. The charterer has a purchase obligation at end of the bareboat charter period for USD Outstanding debt 1. Prior Sellers credit Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 9,5%

17 Side 15 Markedsrapport Desember 2007 Chem Lily DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): 0 Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: 15,32 % IRR total capital: 6,67 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel name: M/T Chem Lily Commercial Management: Arne Blystad AS Type: Product Tanker Class: IMO II/III Purchase price vessels: USD Hull: Double Hull Paid in capital: USD Dwt: 29,815 Uncalled capital: USD LOA/ Beam: 175,0 m /26,0 m Commencement of C/P: Cargo tanks: 21 tanks (29,038 cbm) Expiry of C/P: Coating: Epoxy Yard/Built: Varna Shipyard, Bulgaria/1993 Base case assumptions: Rebuilt: Cosco, Dalian, China/2007 BB rate net per day (USD less 0,75% commission): USD Flag Malta Charterer: SH Marine Ltd. Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,50 % * Administration expenses Sellers Credit ,00 % Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend * Annual instalments: Year 1-10: Interest rate is not fixed. Assumed interest rate of 6,0% incl. margin from Estimated Balance (31.12) Working capital Vessels* Total assets Additional information The charterer has a purchase obligation at the end of the Bareboat Charter at USD Outstanding debt 1. Prior Sellers credit Total outstanding debt * Vessel vlaue is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 8,2%

18 Markedsrapport Desember 2007 Side 16 Chem VI DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): 0 Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: 15,69 % IRR total capital: 8,16 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate Management: Vessel's name: M/V Chem Iris Commercial Management: Arne Blystad AS Type: Product Tanker Cargo Cap: 14-35,404 cbm Purchase price vessel: USD Dwt: 35,700 Paid in capital: USD LOA/ Beam: 174,9m / 30,0m Uncalled capital: USD Yard: Shin Kurushima Onishi, Japan Commencement of C/P: Built: Expiry of C/P: Main engine: Mitsubishi 6UEC60LA 10,460 BHP Hull: Double Hull Base case assumptions: IMO class: IMO 2 BB rate net per day year 1-2:* USD Coating: Epoxy/Zinc BB rate net per day year 3-7:* USD Class: Germanischer Lloyd * Incl. 1% brokerage commission Flag: Malta Charterer: SH Marine Ltd., Korea Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,07 % * Administration expenses Mortgage debt ,50 % ** Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend * Mortgage debt 1 interest rate fixed at 6.07% incl. margin until 10. December Annual instalments: Year 1-7: ** Mortgage debt 2 interest rate not fixed. Assumed interest rate of 6.0% incl. margin from Annual instalments: Year 1-7: Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel* Total assets Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt Additional information The Charterer has paid USD to the sellers of the vessel. The vessel price for the buyers is therefore USD The Charterer has a purchase obligation at the end of the Bareboat Charter at USD 5.8 million less USD 50,000 lumpsum commission to Team Shipbrokers. * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 9,4%

19 Side 17 Markedsrapport Desember 2007 China Ropax DIS - financial shipping project Contact: Endre Landbø Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price USD* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end C/P: 1 IRR estimated share price: 14,97 % IRR total capital: 6,39 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel's name: M/V Tian Ren Manager: Atlantica Shipping AS Type: Ro Ro Cargo passenger vessel Dwt: 5790 t Purchase price vessel: USD LOA: 186,5 m Paid in capital: USD Beam: 24,8 m Uncalled capital: USD Yard/Built: Kanda Shipyard, Japan 1990 Commencement of C/P: 23. September 2004 Class/flag: KR/Panama Expiry of C/P: 23. September 2010 Passenger capasity: 610 Cargo capacity: 170 containers Base case assumptions: Speed: 23,2 knots BB rate net per day: USD Main engine: Diesel United (Pielstick) 9PC-40L X 2 sets Charterer: Marine Dragon Shipping Inc, Panama. Estimated Cashflow Financing ( ) Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,16 % * 0 Administration expenses Sellers credit ,00 % 0 Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow * 75% of the loan is secured by a step up interest swap agreement for 6 years. For the remaining part of the loan an assumed rate of 6.0% p.a. incl. margin is used for the remaining period. Estimated dividend Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel* Total assets Additional information The charterer has an obligation to purchase the vessel for USD 1 at the end of the charter. Outstanding debt 1. Prior Sellers credit Total outstanding debt *Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 9,7%

20 Markedsrapport Desember 2007 Side 18 Eastern Chemical Tankers III DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price USD* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value en bloc sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: -15,27 % 14,45 % 43,46 % Corporate details The Vessels Corporate management: Vessel names: M/T Dragon Ace no. 1 M/T Dragon Ace no. 3 Manager: Arne Blystad AS Type: Chemical tanker/imo 2/3 Chemical tanker/imo 3 Dwt: Purchase price vessels: USD Engine: Hyundai AKASAKA A34 Ssangyong Man B & W Paid in capital: USD Built: Commencement of C/P: 9. January 2002 Class/flag: Korean register/panama Korean register/panama Expiry of C/P: 9. January 2009 Base case assumptions: BB rate en bloc net per day: Charterer: USD en bloc Woolim Shipping Co., Ltd Seoul, South Korea Estimated Cashflow Financing ( ) Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,50 % * Administration expenses "Performance bonus" ,00 % ** Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt "Performance bonus" Net financial items Sale of vessels Net project cashflow Estimated dividend * The interest rate is not fixed. Assumed interest rate of 6,0% incl margin from Quartlerly instalments: USD ** The "performance bonus" is paid as follows: 09.jan 20: USD jan 2007: USD jan 2008: USD Balloon 2009: USD Estimated Balance (31.12) Working capital Vessels* Total assets Additional information The charterer has years options to extend the charter at USD en bloc per day. Outstanding debt 1. Prior "Performance bonus" Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 12,3%

Markedsrapport 2006. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2006. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2006 Ness,Risan&Partners NRP Mai 2006 Markedsrapport 2006 Prosjektfinansiering Finansiell rådgiving Forretningsførsel Shipping Eiendom Offshore Markedsrapport Mai 2006 Side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2007 Ness,Risan&Partners NRP April 2007 Markedsrapport 2007 Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities Investment Banking NRP Holding

Detaljer

Markedsrapport 2008. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2008. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2008 NRP Finans AS NRP Juni 2008 Markedsrapport 2008 NRP Finans AS Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities ASA Investment Banking NRP

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP Finans AS NRP Februar 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Brokerage & Investment advice Capital Asset Management Corporate Management services Securities Asset Syndication

Detaljer

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2012 NRP Juni 2012 Markedsrapport 2012 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: Markedsrapport August 2004 Side 1 Innholdsfortegnelse: Side 1. Innledning................................................... 2 2. Prosjekter................................................... 5 3. Shippingprosjekter

Detaljer

Markedsrapport 2005. Ness, Risan & Partners NRP

Markedsrapport 2005. Ness, Risan & Partners NRP Markedsrapport 2005 Ness, Risan & Partners NRP August 2005 Markedsrapport 2005 Prosjektfinansiering Finansiell rådgiving Forretningsførsel Shipping Eiendom Offshore Markedsrapport August 2005 Side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2012 NRP Desember 2012 Markedsrapport 2012 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Markedsrapport. Juni 2013

Markedsrapport. Juni 2013 Markedsrapport Juni 2013 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management Services NRP Securities ASA NRP Asset Management ASA NRP Business Management

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP November 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Side 1 Markedsrapport November 2009 Innholdsfortegnelse: Side 1. Innledning 3 2. Solgte prosjekter 7 3. Shipping 8 3.1

Detaljer

Markedsrapport 2010. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2010. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2010 NRP Mai 2010 Markedsrapport 2010 The NRP Group of companies Ness, Risan & Partners AS NRP Finans AS NRP Securities ASA NRP Asset Management ASA NRP Investment Management AS NRP Forretningsførsel

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP November 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2017

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2017 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2017 Fondets portefølje Avkastning ODIN Eiendom A - juli 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,2 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

LNG som drivstoff til skip

LNG som drivstoff til skip Betingelser for videre utvikling Martin Wold 42 LNG fuelled ships in operation worldwide Ships in operation Year Type of vessel Owner Class 2000 Car/passenger ferry Fjord1 DNV 2003 PSV Simon Møkster DNV

Detaljer

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs ÅRSOVERSIKT 2010-2011 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Dato/tid Melding Vedlegg Kategori 16.03.2011 07:30:23 Sales cooperation for North American markets AVTALER 15.03.2011 09:27:01 Generalforsamling 14. april

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2005 Oslo 12.05.05 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover FastShip Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 2. kvartal 2007 Nyheter etter 01.04.2007: Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 2010. Kontraktsverdi er på MNOK 2.300. Inngått intensjonsavtale

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. april SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,4

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar november 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,0 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank Returprovisjon, tegnings- og Danske Bank Danske Bank er pliktig til å opplyse om bankens inntekter ved salg av verdipapirfond. Dette finner du i oversikten nedenfor. Forklaringer: Distribusjonshonorar:

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Agenda Finanskrisen hvor startet det? Markedsutvikling 2008 Utvikling i realøkonomien sett i lys av finanskrisen

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mars SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,1 % Avkastning hittil i år 1,1

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Sammenhenger mellom bredden i aksjeeierskapet og aksjeavkastning?

Sammenhenger mellom bredden i aksjeeierskapet og aksjeavkastning? Sammenhenger mellom bredden i aksjeeierskapet og aksjeavkastning? Richard Priestley og Bernt Arne Ødegaard Handelshøyskolen BI April 2005 Oversikt over foredraget Empiriske spørsmål vi vil se på. Teoretisk

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2006 Oslo 15.05.06 page 1 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre En gylden kjøpsmulighet, eller er det noe galt? 02/03/2016 Thomas Svendsen +47 22487921 SMN and Møre: Verdivurderingen et fristende utgangspunkt 2 P/TBV 2015E 1) Billig

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION STOCK EXCHANGE NOTIFICATION SALE OF OWN SHARES TO EMPLOYEES/NOTIFIABLE TRADES In September 2005 has given the Group`s employees in Norway, Sweden and Denmark an offer whereby they can purchase shares in

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond - september 2015 Avkastning siste måned og hittil i år ODIN Konservativ Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,5 prosent.

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Hvorfor vi (fortsatt) er bull på aksjemarkedet Allokeringsmodellen har nå score på 1,2.

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Forvaltningsprosess og markedssyn. Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management

Forvaltningsprosess og markedssyn. Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management Forvaltningsprosess og markedssyn Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management Strategic asset allocation forum Credit bond competencies Danske Capital Senior management Asset allocation competencies

Detaljer

1952 DS/Hvb THORVARD (SFJ002195204)

1952 DS/Hvb THORVARD (SFJ002195204) SFJ00219520420001 DS/HVB THORVARD. Bilde via Harald Fevang 1952 DS/Hvb THORVARD (SFJ002195204) Type Dampskip, hvalbåt steam ship, whale catcher. Off.no (IMO): 5360479 Flagg (flag): NOR Havn(port): Sandefjord

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

LNG som drivstoff til skip

LNG som drivstoff til skip LNG som drivstoff til skip Økonomiske betingelser for videre utvikling Martin Wold 26.03.2014 1 DNV GL 2013 26.03.2014 SAFER, SMARTER, GREENER Agenda Status og forventet utvikling Alternative drivstoff

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Net operating revenues 73,4 85,1 EBITDA -1,0-1,3 EBIT -2,5-3,1 Operating margin -3,4 % -3,6 %

Net operating revenues 73,4 85,1 EBITDA -1,0-1,3 EBIT -2,5-3,1 Operating margin -3,4 % -3,6 % 1st quarter 2009 Group The Group s operating revenues in 1st quarter 2009 were MNOK 122,1 compared with MNOK 136,0 proforma last year. EBITDA was MNOK -0,9 compared with MNOK 0,9 proforma last year. EBIT

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015 ODIN Eiendom I Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom I - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 6,5 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 4. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 4. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 4. kvartal 2006 Oslo 15.02.07 Agenda Oppsummering 4. kvartal 4. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover Markedsutvikling for TTS

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 3. kvartal 2007 Driftsinntektene i 3. kvartal 2007 var MNOK 186,1 (MNOK 185,4 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK 87,6 (MNOK 75,3). Resultatet etter skatt

Detaljer

Øystein Stephansen Senior analyst 8th November 2011

Øystein Stephansen Senior analyst 8th November 2011 Harvesting liquidity premia and the Government Pension Fund Global Øystein Stephansen Senior analyst 8th November 2011 Harvesting liquidity premia Liquidity premia Liquidity and GPFG Ability to invest

Detaljer

39-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Sandvik presset av markedet. Container-gigant ser global bedring. Ruller Volvo enda fortere?

39-2013. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Sandvik presset av markedet. Container-gigant ser global bedring. Ruller Volvo enda fortere? Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 39-2013 Sandvik presset av markedet Nordea: - Morn a staten! Ruller Volvo enda fortere? Container-gigant ser global bedring Sotheby s henter Goldman-mann Uken som

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Kinas rolle og muligheter i verdensøkonomien

Kinas rolle og muligheter i verdensøkonomien Kinas rolle og muligheter i verdensøkonomien Bergens Næringsråd, 11. november 2011 Olav Chen Senior porteføljeforvalter Storebrand Kapitalforvaltning Fremvoksende økonomier med Kina i spissen holder farten,

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 49 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score har falt moderat til 1,2 etter at Oslo Børs pris/bok har steget over 1,4

Detaljer

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en mellomting mellom aksjer og bankkonto Forventet avkastning Statsobligasjoner

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type 14.04.2008 13:48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor 14.04.2008 13:48:08 OB NOR Noreco sells South East Tor share 11.04.2008 16:52:35

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer