Markedsrapport Ness,Risan&Partners NRP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP"

Transkript

1 Markedsrapport 2007 Ness,Risan&Partners NRP Desember 2007

2 Markedsrapport 2007 NRP Finans AS Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities ASA Investment Banking NRP Asset Management ASA Asset management NRP Investorservice AS Accounting, tax and consulting NRP Consulting AS Consulting Aker Eiendomsdrift AS Real estate management

3 Side 1 Markedsrapport Desember 2007 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Prosjekter Solgte prosjekter Shipping prosjekter... 9 American Bulker DIS Atlantic Seismic DIS Beta DIS Bulk Transloading DIS Chem Cosmos DIS Chem Lily DIS Chem VI DIS China Ropax DIS Eastern Chemical Tanker III KS Eastern Reefer DIS Eastern Reefer II DIS E-Tanker DIS Feedermate DIS Indian Chemical Tanker DIS Inter Carib DIS Inter Carib II DIS Longa DIS Med Cruise DIS M-Tanker DIS Neptune Seismic DIS Oceanlink Reefer DIS Oceanlink Reefer II DIS Peg Chemical Tanker DIS Perrine DIS Ross Container II DIS Shipbond DIS Stril Offshore DIS Swetank DIS Swetank III DIS Swetank IV DIS TDS Containership III DIS TDS Containership IV DIS United Cape DIS Side

4 Markedsrapport Desember 2007 Side 2 5. Eiendoms prosjekter Alingsås Handel AS Brønnøysund Kontorbygg AS Dagligvarelogistikk AS Haugenstua Butikksenter AS Holmsbu Invest KS Kongholm Invest KS Lørenskog Kombibygg AS Martodden Utbygging KS Nässjö Logistikkbygg AS Nye Bergen Lagerbygg KS Nye Berghagan Næringseiendom AS Nye Nordahl Bruns gate 10 KS Pottemakerveien Kombibygg AS Ringeriksveien KS Stadion Utbygging KS Statens Hus Lillehammer KS Sydsvenskan Lager og Handel AS Tangen Havnelager AS Teknikstaden Utvikling AS TFGS Kombi AS Vestfold Kombibygg AS Asset Management prosjekter NRP Realfinans DIS NRP Realkapital DIS NRP Fleetfinance II DIS NRP Fleetfinance III DIS NRP Fleetfinance IV DIS NRP High Yield DIS NRP Seafood DIS Forklaring av begreper og nøkkeltall Side Markedsrapporten er utarbeidet av (NRP). Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, og NRP kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. NRP fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte opplysninger. Det understrekes at investering i eiendom, shipping og offshore er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à jour og korrekte. Hvis man benytter dette dokument som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun à jour per dato for utarbeidelsen. Mulige investorer oppfordres til å gå gjennom de spesifikke prosjekter grundig All dokumentasjon kan gjennomgås ved henvendelse til vårt kontor.

5 Side 3 Markedsrapport Desember Innledning kan i 2007 vise til god avkastning for investorene. Porteføljeavkastningen for de 11 første månedene i 2007 var 31%, og har vært på hele 49% p.a. siden etableringen i slutten av Vår fokus er og vil være å oppnå den best mulig risikojusterte avkastning for hvert enkelt prosjekt og porteføljeavkastning over tid. Interessen for direkteinvesteringer i eiendom og shipping holder seg sterk, og mange investorer ser de positive egenskapene for denne aktiva klassen. Vi ser også at etterspørselen for fondsløsninger innen direkteinvesteringer er økende. Markedssituasjonen Markedet for direkteinvesteringer har utviklet seg videre i positiv retning i 2007, og mange har opplevd det som en trygg havn å gå inn i kontantstrømprosjekter da det har vært meget høy volatilitet både i aksje- og obligasjonsmarkedene. Subprime krisen har hatt en sterk påvirkning på kredittmarkedet, og tilgangen på kapital har blitt redusert og dyrere. For direkteinvesteringer har dette medført at det har blitt vanskeligere å få pantelånsfinansiering for nye prosjekter. I tilegg har krisen medført økt risikopremie for investeringer, noe som også påvirker direkteinvesteringer. Dette kombinert med høyere renter tilsier at IRR i dag bør ligge 1-2 prosentpoeng høyere enn tidligere i år. Vi arbeider i hovedsak med å tilrettelegge prosjekter med en langsiktig avkastning, men vi ser også på prosjekter med noe kortere tidshorisont hvis vi mener objekt, marked og timing er riktig. Den underliggende veksten i verdensøkonomien er fortsatt god, og BRIC økonomiene s (Brasil, Russland, India og Kina) betydning for veksten i verdens GDP stiger stadig. Dette har mer enn kompensert for en moderat økonomisk vekst i USA og EU-landene, og for øyeblikket er Kina alene en større driver for økningen i verdens GDP enn USA. I 2007 ligger veksten i verdensøkonomien an til å bli 5,2%, og forventes å ligge +/- 5,0% de neste årene, noe som fortsatt er langt over historiske nivåer. Kina har overasket mange ved å opprettholde en årlig vekst på over 10% over lengere tid, og de fleste eksperter forventer at dette skal fortsette. Dette til tross for at prisingen av aksjer notert på Shanghai børsen indikerer bobletilstander, kraftig stigning i eiendomsverdiene og inflasjon på rundt 6,5% drevet av høye matvarepriser. Aggregert burde dette medføre innstramming i økonomien. India forventes å oppleve sterk vekst fremover, om ikke like sterk som i Kina. Landet har større utfordringer på infrastruktursiden og har ikke en styringsmakt med like stor gjennomføringsevne. Indias styrke ligger innen tertiærnæringen grunnet høyt utdannelsesnivå, mens Kinas styrke ligger i sekundærnæringen. I USA har frykten for resesjon overgått frykten for inflasjon noe som har medført at FED har begynt å sette ned renten. Konsumentene opplever fallende kjøpekraft, og vi ser med spenning på resultatet av årets julehandel, som er en god indikator på stemningen i økonomien. På den positive siden øker den rekordsvake dollaren USA s konkurranseevne betraktelig, noe som kan forkorte nedturen. EU-landene derimot får ingen hjelp av svak valuta, og lavere vekst kombinert med høyere inflasjon skaper frykt for stagflasjon og utfordringer for ECB. Vi tror derfor lange Eurorenter er forbi toppen som vi noterte i sommer. I Norge fortsetter den sterke veksten, og BNP vekst ligger for øyeblikket på 6,5% (year/year). Dette bidrar til økt sannsynlighet for økte renter. Inflasjonen er fortsatt meget lav, og det vil ikke bli noen KPI justering av leien i år. Dette er hensyntatt i våre analyser. I skrivende stund har Oslo børs steget med forsiktige 8% så langt i år til tross for at oljeprisen har steget med over 50%. Til sammenligning har verdensindeksen (MSCI) økt med 6% i år og oljeserviceindeksen i Philadelphia (OSX) økt med 24% i år. Fremtiden for norsk økonomi ser fortsatt god ut på grunn av den høye oljeprisen, mens internasjonal økonomi står foran et usikkert år hvor man fortsatt er avhengig av videre vekst i BRIC økonomiene, samt at USA og EU ikke går inn i resesjon. Shipping 2007 har vært et godt shippingmarked, dog med store forskjeller innen de forskjellige segmentene. Bulk markedet har hatt en fantastisk utvikling grunnet økt vekst i Asia, og problemer med kø og venting pga. underkapasitet i infrastrukturen. Dette har resultert i at både spotmarkedet, periodemarkedet og skipsverdier har mer enn doblet seg i forhold til 20. Tilført tonnasje gjennom nybygg, i prosent av flåten, vil for bulkskip bli 7% i 2007, 8% i 2008 og 8,5% i I tilegg kommer konverteringer av tankskip til bulkskip. Tankmarkedet har utviklet seg svakere i 2007 enn tidligere år. Lavere vekst i oljeetterspørselen enn forventet, kombinert med økt tilvekst i flåten har drevet spotratene ned. Likevel har skipsverdier holdt seg sterke, mye grunnet muligheten for å konvertere oljetankere til bulkskip. Tilført tonnasje gjennom nybygg, i prosent av flåten, vil for tankskip bli 6,5% i 2007, 8% i 2008 og 12% i Containermarkedet har utviklet seg positivt grunnet den svært høye underliggende veksten i verdensøkonomien, dette har resultert i økte skipspriser og fortsatt stor nybyggsaktivitet for større skip. Tilført tonnasje gjennom nybygg i prosent av flåten, vil for containerskip bli 13% i 2007, 15% i 2008 og 11% i 2009.

6 Markedsrapport Desember 2007 Side 4 Innen offshoresegmentet har markedet fortsatt å utvikle seg positivt. Det bestilles fortsatt stadig nye offshoreskip og ordreboken ligger på over 20% av den totale flåten. Sammenligner man kun med den moderne flåten, som er mer relevant, blir tallene langt verre. Til tross for stor tilførsel av ny tonnasje i 2007 har ratene holdt seg sterke. Mye av årsaken til de høye ratene har vært økt etterspørsel etter kvalitetstonnasje i nye markeder som Brasil, Vest Afrika og Australia som har tatt trykket bort fra Nordsjømarkedet. På litt lengre sikt tror vi de mange nybyggene innen rigg og FPSO kombinert med høy oljepris samt utvinning av nye felt som Tupi utenfor Brasil og Stockhman i Barentshavet, vil sørge for god etterspørsel etter kvalitetstonnasje innen offshore i lang tid fremover. Vi betrakter risikoen innen shipping som høy for øyeblikket, men mener at det fortsatt finnes gode muligheter innen enkelte segmenter, samt innenfor langsiktige strukturer som i større grad er kreditteksponert enn marked-/ståleksponert. Vi vil imidlertid være opportunistiske i forhold til å ta noe mer markedsrisiko i markeder vi mener vil ha en positiv utvikling. Eiendom Etter fjorårets rekordår for næringseiendom i Norge har 2007 vært noe mer turbulent. Leien for sentrale kontorbygg i de store byene har fortsatt å stige grunnet god vekst i økonomien, og begrenset tilbud av ferdigstilte nybygg. Det høye leienivået er forventet å fortsette i 2008, mens det for 2009 og 2010 er mer usikkerhet da flere kvadratmeter blir ferdigstilt enn før. Utviklingen i yieldnivået synes å ha snudd, til tross for at DnB NORs hovedkontor på Aker Brygge med 4 års gjenværende leiekontrakt ble omsatt på yield 4,5% i sommer. Dette henger naturlig nok sammen med utviklingen i lange renter som nå ligger på 5,5%, opp fra rundt 5,0% ved årsskiftet. I tilegg kommer den økte risikopremien som følge av den usikkerhet som har vært i markedet den siste tiden, samt begrensninger i tilgangen på pantelånsfinansiering. For logistikkeiendom har vi sett økte leier samtidig med økt interesse for dette området fra institusjonelle investorer. Vi har fokusert på logistikk i flere år da vi mener det gir en god risikojustert avkastning grunnet lavere volatilitet i leien, og nedsidebeskyttelse i at kvadratmeterprisene som regel ligger under byggekost. I det Svenske eiendomsmarkedet er yielden på vei opp på samme måte som i Norge, og fortsatt er yieldgapet høyere enn i Norge. I Sverige har man i år hatt en KPI-endring på 2,7%. Dette har vi lagt til grunn i våre analyser. Grunnet vår erfaring og vårt nettverk i Sverige betrakter NRP nå Sverige som en del av sitt hjemmemarket. NRP vil fortsatt ha som fokus å tilrettelegge langsiktige finansielle prosjekter innen eiendom. Samtidig er vi opportunistiske i forhold til andre typer prosjekter hvor avkastning og risiko er noe høyere. Vi vil likevel ikke gå bort ifra vårt mantra om riktig leie og kvadratmeterpris. NRP Securities ASA NRP Securities ASA startet aksjebord i august i år og har så langt fire aksjemeglere på plass i tillegg til to oppgjørsmedarbeidere. Meglerbordet har hatt en god start med høy aktivitet både for norske og utenlandske investorer. NRP Securities har videre startet utgivelsen av en ukentlig analyse på shipping- og offshoresektorene som tar for seg nyheter, trender og finansielle tall. Corporateavdelingen har vært involvert i en rekke emisjoner, børsnoteringer og M&A oppdrag og har ansatt en ny medarbeider som fra februar vil lede arbeidet med tilrettelegging og utstedelse av high yield obligasjoner for eksisterende og nye kunder. NRP Asset Management ASA NRP Asset Management ASA har i år inngått avtaler med tre nye investeringsselskaper. NRP Fleetfinance IV AS ble etablert som en direkte forlengelse av NRP Fleetfinance III AS da sistnevnte var fullinvestert. NRP High Yield AS har som formål å skape avkastning gjennom investeringer i en portefølje med High Yield obligasjoner. Obligasjonene skal som utgangspunkt holdes til forfall og porteføljen vil ha en gjeldsgrad på 30%-50%. Videre ble det inngått investeringsrådgivningsavtale med NRP Seafood AS og samtidig innledet samarbeid med James Stove Lorentzen. NRP Seafood AS foretar investeringer innen fiskeri og oppdrettsektoren hvis bransje representerer et nytt satsningsområdet for NRP Asset Management ASA. Den mottok NRP Asset Management ASA konsesjon fra Kredittilsynet til å drive aktiv forvaltning knyttet til finansielle instrumenter. Ved innføring av ny verdipapirhandellov ble konsesjonen utvidet til også å gjelde investeringsrådgivning. Innenfor den etablerte eiendomsporteføljen er det ikke meldt om spesielle forhold knyttet til inngåtte leieavtaler, men økte renter og mindre tilgjengelig kreditt har bidratt til å redusere transaksjonsvolumet. NRP Realfinans AS rapporterer betydelige fremskritt for to utviklingsprosjekter med en tilhørende avkastning på hele 28% så langt i Shipping-porteføljene viser en avkastning i tråd med forventning. Porteføljeselskapene med skip i normal drift genererer gjennomgående en kontantstrøm som forutsatt. Høye skipsverdier byr på muligheter for realisasjon av gevinster gjennom salg av skip og omstrukturering av prosjektene. Innenfor offshore relaterte nybyggingsprosjekter rapporteres det om forsinkelser på 3-6 måneder. Så langt er det imidlertid betalt kompensasjon til prosjektene for slike forsinkelser.

7 Side 5 Markedsrapport Desember 2007 Nye medarbeidere Siden siste markedsrapport har vi ansatt flere medarbeidere innen alle våre forretningsområder. Totalt består NRP nå av rundt 45 ansatte og gruppen har stigende omsetning. Avkastning Både shipping- og eiendomsprosjektene har hatt positiv utvikling det siste året. Verdiene under er basert på andeler omsatt i annenhåndsmarkedet, avkastning ved salg og for noen prosjekter estimert markedsverdi Avkastning Shippingporteføljen: 38% p.a. 50% p.a. Avkastning Eiendomsporteføljen: 22% p.a. 47% p.a. Avkastning Totalporteføljen: 31% p.a. 49% p.a. Siden siste markedsrapport er følgende prosjekter solgt: Etablert Solgt Avkastning (IRR) BOP 15 DIS % Ivory Ace DIS % Southern Chemcial Tanker DIS % Banebakken 38 AS % Helsingborg Kjøpesenter AS % Kombibygg Invest I AS % Lillsjøvegen Invest AS % I avkastningsberegningene er det kun beregnet avkastning på innbetalt egenkapital (p.a.). Det er ikke beregnet noen kostnad/honorar på uinnkalt kapital/garantier/deltagerlån. På vegne av alle i NRP vil vi benytte anledningen til å bekrefte vår kommitering til våre kunder og forretningsforbindelser hvor vår fokus er å skape en langsiktig høy avkastning for investorer, kombinert med en positiv personlig oppfølging av høy kvalitet. Sammenlignet med Oslo Børs i perioden har NRP s portefølje utviklet seg som følger: Vektet NRP portefølje (1 400) Index OSEBX (243) Oslo 27. november 2007 Med vennlig hilsen Christian Ness Ragnvald Risan

8 Markedsrapport Desember 2007 Side 6 2. Prosjekter Shipping prosjekter Andelspris USD Etablert IRR fra etablering American Bulker KS % Atlantic Seismic DIS % Beta DIS NOK % Bulk Transloader DIS N/A* Chem Cosmos DIS % Chem Lily DIS % Chem IV DIS % China Ropax DIS % Eastern Chemical Tanker III KS % Eastern Reefer DIS % Eastern Reefer II DIS JPY % E-Tanker DIS % Feedermate DIS EUR % Indian Chemical Tanker DIS % Inter Carib DIS % Inter Carib II DIS % Longa DIS % Med Cruise DIS N/A** 20 N/A** M-Tanker DIS % Neptune Seismic DIS N/A* Oceanlink Reefer DIS N/A* Oceanlink Reefer II DIS N/A* Peg Chemical Tanker DIS % Perinne DIS N/A* Ross Container II DIS % Shipbond DIS N/A 20 N/A Stril Offshore DIS NOK % Swetank DIS % Swetank III DIS % Swetank IV DIS EUR % TDS Containership III DIS % TDS Containership IV DIS NA* United Cape DIS NA* * Prosjektet har ikke eksistert lenge nok til å beregne IRR ** Prosjektet er suspendert grunnet salgsforhandlinger

9 Side 7 Markedsrapport Desember 2007 Prosjekter eiendom Andelspris NOK Etablert IRR fra etablering Alingsås Handel AS N/A** 20 N/A** Brønnøysund Kontorbygg AS % Dagligvarelogistikk AS % Haugenstua Butikksenter AS % Holmsbu Invest KS % Kongholm Invest KS % Lørenskog Kombibygg DIS N/A* Martodden Utbygging KS % Nässjö Logistikkbygg AS SEK % Nye Bergen Lagerbygg KS % Nye Berghagan Næringseiendom AS % Nye Nordahl Bruns gate 10 KS % Pottemakerveien Kombibygg AS % Ringeriksveien KS % Stadion Utbygging KS % Statens Hus Lillehammer KS % Sydsvenskan Lager og Handel AS SEK % Tangen Havnelager AS N/A** 20 N/A** Teknikstaden Utvikling AS SEK % TFGS Kombi AS SEK NA* Vestfold Kombibygg AS % * Prosjektet har ikke eksistert lenge nok til å beregne IRR ** Prosjektet er suspendert grunnet salgsforhandlinger Prosjekter Asset Management Andelspris NOK Etablert etablering IRR fra NRP Realfinans DIS % NRP Realkapital AS % NRP Fleetfinance II DIS % NRP Fleetfinance III DIS % NRP Fleetfinance IV DIS % NRP High Yield DIS % NRP Seafood DIS %

10 Markedsrapport Desember 2007 Side 8 3. Solgte prosjekter Eiendom: IRR siden Eiendom: IRR siden Prosjekt Etablert oppstart Prosjekt Etablert oppstart Akersgaten 16 Invest KS % p.a. Shipping: IRR siden Berghagan Næringseiendom KS % p.a. Prosjekt Etablert oppstart Entreprenørbygg Invest KS % p.a. Maud Reefer KS % p.a. Finnestadveien 44 ANS % p.a. Multipurpose 2000 KS % p.a. Hvamveien 1 KS % p.a. Kyrre Grepps gt. 19 KS % p.a Moss Holmestrand Nærsenter KS % p.a. Nye Alfasetveien 11 KS 20 1 % p.a. Eiendom: IRR siden Nygaard Brygge Invest KS % p.a. Prosjekt Etablert oppstart Scandigade 8 AS % p.a. Skarvenesveien 3 KS % p.a. Shipping: IRR siden Shipping: IRR siden Prosjekt Etablert oppstart Prosjekt Etablert oppstart China Bulker KS % p.a. Tofelino Shipping KS % p.a. China Cape DIS % p.a. Kapitan Rudnev Shipping Ltd % p.a. Containership Invest KS % p.a. Northeast Chemical Carrier KS % p.a. European Container DIS % p.a. European Container II DIS % p.a Finn RoRo KS % p.a. Indian Tanker KS % p.a. Eiendom: IRR siden Kapitan Korotaev Shipping Ltd % p.a. Prosjekt Etablert oppstart Mesa Invest DIS % p.a. Fornebuveien KS % p.a. Nye Northeast Chemical Carrier KS % p.a. Karihaugen Kombibygg KS % p.a. Olympia DIS % p.a. Nye Skarvenesveien 3 KS % p.a. Rem Balder DIS % p.a.* Rem Fortress DIS % p.a.* Shipping: IRR siden Rem Forza DIS % p.a.* Prosjekt Etablert oppstart Rem Fosna % p.a.* North Reefer KS % p.a. Rem Odin DIS % p.a.* Rem Provider DIS % p.a.* 20 Rem Songa DIS % p.a.* Ross Container DIS % p.a. Eiendom: IRR siden Scandinavian RoRo KS % p.a. Prosjekt Etablert oppstart Sir Matt Reefer DIS % p.a. Alfasetveien 11 Eiendom KS % p.a. TDS Containership II KS % p.a. Datavegen 27 AS % p.a. Hotvedtveien 6 KS % p.a Valløveien 3 KS % p.a. Selga Kombinasjonsbygg AS % p.a. Eiendom: IRR siden Prosjekt Etablert oppstart Shipping: IRR siden Banebakken 38 AS % p.a. Prosjekt Etablert oppstart Helsingborg Kjøpesenter AS % p.a. Eastern Chemical Carrier KS % p.a. Kombibygg Invest I AS % p.a. Gram Chemical Carrier DIS % p.a. Lillsjøvegen Invest AS % p.a. Korean Chemical Carrier KS % p.a. Pueblo Amistad DIS % p.a. Lake Eva DIS % p.a. Lake Maya DIS % p.a. Shipping: IRR siden Sir Matt Reefer KS % p.a. Prosjekt Etablert oppstart Asian Tanker DIS % p.a. BOP 15 DIS % p.a. Dynasty DIS % p.a. Eagle Shipping DIS % p.a. Ivory Ace DIS % p.a. Mesa Invest DIS % p.a. Rem Norway DIS % p.a.* Southern Chemcial Tanker DIS % p.a. * Ikke hensyntatt transjevis innbetaling

11 Side 9 Markedsrapport Desember Shipping projects Key figures shipping portfolio Index NRP Shippingportfolio vs Oslo Børs Benchmark NRP Shipping Index (1 740) OSEBX (243) Annual return OSEBX vs NRP Shipping portfolio 80 % 63 % 60 % 40 % 47 % 54 % 52 % 48 % 39 % 41 % 52 % 32 % 47 % 38 % 20 % 8 % 0 % -20 % -14 % -40 % -31 % OSEBX NRP Shipping portfolio Distribution vs Portfolio value Numbers in USD 1, % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Average value portfolio Distribution to participants Distribution in % of average portfolio value

12 Markedsrapport Desember 2007 Side 10 American Bulker DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: 13,61 % IRR total capital: 12,00 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate Management: Vessel's name: Golden Joy Commercial Management: Klaveness Corporate Services AS Type: Panamax Bulk Carrier Dwt: Purchase price vessels: USD Yard: Jingnan, China Paid in capital: USD Built: Uncalled capital: USD Class: ABS Commencement of C/P: 6. June, 2001 Flag: Bahamas Expiry of C/P: 6. June, 2011 Main engine: B&W 6S60MC Base case assumptions: BB rate net per day: USD Charterer: Golden Ocean Ltd. Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,04 % * Administration expenses Total Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Sale of vessels Net project cashflow Estimated dividend * The interest rate is fixed at 7.04% incl. Margin until 11. June For the remaining period an interest rate of 5.25% incl. margin has been assumed. After sale of two vessels is concluded in Q2 08 the mortgage will be repaid down to USD Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel* Total assets Additional information There were originally 5 vessels in the projects. Four vessels have been sold. Two with delivery Q307 while two will be delivered 1. May 08. The charterer has an option to buy the vessel at the end of charter for USD Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt * Vessel Value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 11.54%

13 Side 11 Markedsrapport Desember 2007 Atlantic Seismic DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: 12,45 % 17,01 % 20,78 % IRR total capital: 9,12 % 12,04 % 14,72 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate Management: Vessel's name: GGS Atlantic Commercial Management: Arne Blystad AS Type: Seismic Research Vessel (2D) Seismic recording system: Sercel SEAL-24 bit Purchase price vessel: USD Seismic streamer: 10 km Sercel Seal Fluid Paid in capital: USD Compressors: 2 X 1600 SCFM 2000 PSI Cherko Uncalled capital: USD Yard: North American Shipbuilding Inc. Louisiana, USA Commencement of C/P:* 4. September 20 Built: 1981 (rebuildt 2007) Expiry of C/P: 4. September 2012 Class/flag: ABS/ Marshall Islands Delivery: 23. April 2007 Main engine: Caterpillar D-399X2NOS LOA/beam/depth: 52m/12,5m/14ft Base case assumptions: Accommodation: 41 persons BB rate net per day year 1 (up tp 4. Dec 07): USD BB rate net per day year 2:(up tp 4. Dec 08): USD BB rate net per day year 3:(up tp 4. Dec 09): USD BB rate net per day year 4:(up tp 4. Dec 10: USD BB rate net per day year 5:(up tp 4. Dec 11): USD BB rate net per day year 6:(up tp 4. Sep 12): USD Charterer: Global Geo Services ASA * With economic effect for buyers from 1. March 2007 Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,90 % * 0 Administration expenses Mortgage debt ,60 % * 0 Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend * Aggregated instalments for mortgage debt as follows: 2008: USD : USD : USD : USD Mortgage 1 has a "Flipable Swap" from 23. October 2007 to 23. October 2011 at a fixed rate of 6.37%, where Nordea has an option to cancel the swap after 23. Ocober In this case Nordea can convert the fixed rate to LIBOR -0.10% quarterly, but only once. We have assumed an interest rate of 6.5% incl. margin from 2009 Mortgage 2 interest rate is not fixed were assumed interest rate is 6.6%. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessels* Total assets Additional information Vessel was rebuilt and upgraded in (completed) march Outstanding debt 1. Prior Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 12.6%

14 Markedsrapport Desember 2007 Side 12 Beta DIS - offshore asset play Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (NOK) 1 % Estimated share price (NOK):* Key figures: 100 % Paid in equity (NOK):* Accumulated dividend (NOK): 0 Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value after 3 years: IRR estimated share price: 9,91 % 15,86 % 21,44 % IRR total capital: 15,47 % 21,10 % 26,37 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel name: M/V Beta Technical management: Buksèr og Berging AS Type: Anchor Handling Tug/Supply vessel (AHTS) Commercial management: Buksèr og Berging AS Dwt: mt LOA: 67,8m Purchase price vessel: NOK Breadth: 14,5m Paid in capital: NOK Yard/Built: H.Surken West Germany/ 1982 Uncalled capital: NOK Class: DNV +1A1, Tug, Supply vessel, Oilrec, SF, E0 Delivery: 29. September 20 Flag: NOR Deck cargo 720 sqm Base case assumptions: Speed: 15,5 knots Assumed average TC equivalent income:* Main engine: 4 x Wichmann 6AXAG, BHP 1.H 2008 NOK H 2008 NOK NOK Assumed operating expenses: NOK per day * The vessel is fixed on TC to Kystverket Q1 and Q at NOK and NOK respecivly (less NOK 2 000) per day. For Q2 and Q3 we have assumed a TC rate of NOK Estimated Cashflow Financing ( ) Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,00 % Operating expenses Total Dry dokcing & other Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Sale og vessel Net project cashflow Estimated dividend The interest rate is not fixed. Assumed interest rate for is 6.5% incl. margin. Yearly instalments as follows: : NOK The investors has given a short term investor loan of NOK Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel Total assets Additional information The vessel is fixed on TC to Kystverket Q1 and Q at NOK and NOK respecivly (less NOK 2 000) per day. For Q208, Q308 and all of 09 we have assumed a TC rate of NOK Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt Net asset value pre dividend #REF! * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 17,7%.

Markedsrapport 2008. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2008. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2008 NRP Finans AS NRP Juni 2008 Markedsrapport 2008 NRP Finans AS Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities ASA Investment Banking NRP

Detaljer

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2007 Ness,Risan&Partners NRP April 2007 Markedsrapport 2007 Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities Investment Banking NRP Holding

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP Finans AS NRP Februar 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Brokerage & Investment advice Capital Asset Management Corporate Management services Securities Asset Syndication

Detaljer

Markedsrapport. Juni 2013

Markedsrapport. Juni 2013 Markedsrapport Juni 2013 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management Services NRP Securities ASA NRP Asset Management ASA NRP Business Management

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP November 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Side 1 Markedsrapport November 2009 Innholdsfortegnelse: Side 1. Innledning 3 2. Solgte prosjekter 7 3. Shipping 8 3.1

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Markedsrapport 2005. Ness, Risan & Partners NRP

Markedsrapport 2005. Ness, Risan & Partners NRP Markedsrapport 2005 Ness, Risan & Partners NRP August 2005 Markedsrapport 2005 Prosjektfinansiering Finansiell rådgiving Forretningsførsel Shipping Eiendom Offshore Markedsrapport August 2005 Side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Markedsrapport. Desember 2013

Markedsrapport. Desember 2013 Markedsrapport Desember 2013 The NRP Group of companies Project & Corporate Finance Asset Management Corporate Management Services NRP Asset Management ASA NRP Business Management AS Aker Eiendomsdrift

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008 Nordisk Areal AS First Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som er i ferd med å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms

Detaljer

Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Interim report To 30 june 2012 tts group asa kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per 30.06.2012 Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/investorrapporter Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest 2. KVARTAL 2010 Rapport pr. 30. juni 2010 1. Sammendrag av kvartalet Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 2. kvartal 2010. Ledigheten

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

Facts & Figures 2003

Facts & Figures 2003 Facts & Figures 2003 Contents Innhold 1 REVIEW OF 2002 The Norwegian Economy 7 Equity Markets 8 Fixed income market 12 Derivatives Market 14 Norex 16 Key figures Oslo Børs 18 1 FOKUS PÅ 2002 Norsk økonomi

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Markedsrapport Q3-2006

Markedsrapport Q3-2006 Markedsrapport Q3-26 Q3 UNION Marine Finance Nylig lansert et nytt shippingprosjekt Side 6 Vogt & Wiig Indre selskap et fleksibelt alternativ for investorer Side 4 UNION Norsk Næringsmegling Markedet for

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. To the bondholders in: ISIN: NO 001061424.1

Detaljer

Pareto årsrapport 2008

Pareto årsrapport 2008 Pareto årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Pareto Innhold Dette er Pareto Gruppen...4 Pareto Securities...6 Pareto Private Equity...8 Pareto Forvaltning...9 Pareto Bassøe Shipbrokers...10 Johan G. Olsen

Detaljer

SKAGEN m2. Statusrapport Oktober 2014

SKAGEN m2. Statusrapport Oktober 2014 SKAGEN m2 Statusrapport Oktober 2014 Hovedtrekk oktober 2014 Globale eiendomsaksjer var opp 10,7 prosent i oktober, mens SKAGEN m 2 var opp 9,1 prosent, noe som innebar en mindreavkastning målt mot referanseindeksen

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

Markedsrapport 3 / 2014. Norge etter oljeæraen Transaksjonsmarkedet i galopp i Q4 Lave volumer i leiemarkedet Tyskland boomer!

Markedsrapport 3 / 2014. Norge etter oljeæraen Transaksjonsmarkedet i galopp i Q4 Lave volumer i leiemarkedet Tyskland boomer! Norge etter oljeæraen Transaksjonsmarkedet i galopp i Q4 Lave volumer i leiemarkedet Tyskland boomer! Norge etter oljeæraen Norsk økonomi har lenge klart å vokse sterkere enn våre naboland, takket være

Detaljer