Mye skal man høre. Støy og risiko. Øret. Lyd. Her er noen eksempler på støykilder og frekvens

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mye skal man høre. Støy og risiko. Øret. Lyd. Her er noen eksempler på støykilder og frekvens"

Transkript

1 Støy og risiko Hørselen er en av våre viktigste sanser, men det er sjelden vi tenker over hvilket fantastisk sanseorgan vårt øre er. Å kommunisere med våre venner, lytte til vår favorittmusikk eller oppleve lyden av et barns første latter tar vi som en helt naturlig egenskap, men for mange mennesker er denne opplevelsen helt eller delvis tapt. Det er fordi mange mennesker pådrar seg en hørselsskade fordi de har vært utsatt for høy lyd eller støy. En hørselskade kan ikke repareres, men den er svært enkel å unngå! Støy er et av de vanligste og mest undervurderte helse-risker på arbeidsplassen. Ca 16% av arbeidsskadene er støy-relatert. Mange personer som daglig utsettes for støy i sitt arbeid, bruker sjelden eller aldri hørselvern. Hørselskader blir ofte oversett, fordi de sjelden fører til direkte smerte. Derfor er risikoen høy, for permanent hørselstap. Typiske miljøer med stor risiko for hørselskade, er for eksempel trevareindustri, cellulose & papirindustri, gruvedrift, metallindustri og jordbruk. Men selv i førskolen og i omsorgsyrker kan støynivået være høyt nok til å forårsake hørelsskader. Lyd Mye skal man høre Lyd er svingninger i lufttrykket, forårsaket av vibrasjoner fra en lydkilde, som for eksempel en maskin, høyttalere eller fra stemmebåndene når du snakker. Lydens karakter avhenger både av frekvensen som er lydbølgens oscillasjon pr. sekund, og som måles i Hertz (Hz), og lydens styrke, som måles i desibel (db). Inntil vi når 20-års alderen, hører vi normalt lyder som ligger mellom 20 og Hz. Etter som vi blir eldre, forårsaker aldring eller hørselstap at vi mister noen frekvenser, hovedsakelig de høyeste. Det laveste nivå vi kan oppfatte er 0 db og smertegrensen ligger ved 130 db. 60 Lydnivåer deles ofte opp i tre områder. Høye frekvenser (H), middels frekvenser (M) og lave (L) frekvenser. Lyder i høy og middels frekvens er de vanligste, her finner vi blant annet menneskers tale (ca 1,6-4 khz), og det er disse frekvensene det menneskelige øre har lettest for å oppfatte. Lavfrekvent lyd er mest forbundet med motorer, ventilasjonsanlegg, osv. Øret Øret er et facinerende og følsomt apparat, som består av flere små enheter som sammen gir oss lydopplevelsen. Når lyden treffer øret, ledes svingningene inn til trommehinnen. Trommehinnen er en barriere mellom det ytre og det indre øret, og den tynne hinnen begynner å vibrere i takt med lydbølgene. Vibrasjonene skaper en mekanisk bevegelse i tre bittesmå bein-deler, som kalles hammeren, ambolten og stigbøylen. Sammen omformer disse tre lydbølgene, slik at de kan mottas av det indre øret. Stigbøylen er festet til Stapedius-muskelen som reagerer på signalene og pumper væske rundt i det indre øret. Det indre øret inneholder en mengde små hårceller som reagerer på væskens bevegelse og som starter en kjemisk prosess. I denne prosessen oppstår små elektriske signaler som sendes til hjernen, og det er først når disse signaler når frem til hjernens hørselssenter at vi oppfatter trykkbølgene som lyd. Dessverre er vårt øre ikke egnet til mange av de lyder som vi skaper i dagens industrialiserte samfunn. Hvis øret utsettes for høye støynivåer kan de følsomme hårcellene i det indre øret, ta skade. De svulmer opp og mister sin elastisitet. Hvis øret utsettes for skadelig lyd over en lengre tid, vil hårcellene dø, og hørselsskaden er et faktum. Det vi kaller støy kan best beskrives som lyder vi opplever som spesielt ubehagelig eller plagsom. Disse lydene kommer ofte fra maskiner, motorer eller andre verktøy. I tillegg til å skade hørselen, kan støy føre til økt stress, ubehag, smerte og til og med økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Høye frekvenser er de mest skadelige for hørselen og er derfor viktige å unngå. Lavfrekvente lyder er vanligvis mindre skadelige for hørselen, men kan representere en fare fordi de overdøver tale og faresignaler. Lengre eksponeringstid for lavfrekvente lyder kan også gi symptomer som svimmelhet og kvalme. Særlig lave frekvenser kan være vanskelige å unngå, selv med hørselsvern, fordi de kan forplante seg direkte inn til det indre øret. I tillegg til skadelig støy, som ofte har et jevnt og langvarig nivå, er de såkalte impulslyder spesielt farlige. De består av svært korte lydimpulser med svært høye og raskt økende volum. Rifle- og pistolskudd, hammerslag, trykkluft og spikerpistol er alle eksempler på kilder til impulsstøy. Vår hjerne trenger typisk 0,3 sekunder for å oppfatte en lyd og avgjøre lydens styrke. En lyd med kortere varighet enn dette, blir oppfattet som svakere enn den faktisk er, og derfor er disse lydene skadelige. Effekten av en slik impulslyd kan være så voldsom at den kan ødelegge hårceller i ditt indre øre, ved én enkelt forekomst. Eksponeringstid er en annen faktor, i tillegg til hyppighet og lydnivå, som avgjør risikoen for at du får en hørselsskade. For å måle støy brukes en særlig lydmåler, som måler gjennomsnittsnivået i 8 timer, for å etterligne en normal arbeidsdag. For vanlig støy brukes et såkalt A- filter i målingen. Dette tar hensyn til ørets toleransekurve og gir den beste vurdering av faren for en hørselsskade - db(a). Impulslyder måles ved hjelp av et såkalt C-filter - db(c). EU har satt en grense for daglig eksponering for støy på 80dB(A) i 8 timer, før det skal iverksettes vernetiltak. Hvis støynivået øker, reduseres den tid du kan oppholde deg i rommet. Et støynivå på 80dB(A) i 8 timer, er sammenlignbart med et nivå på 83dB(A) i 4 timer. En økning på bare 3dB(A) betyr altså at du skal redusere tiden med det halve. Det samme gjelder hvis du er eksponert til det dobbelte antall lydkilder. To maskiner ved siden av hverandre som begge genererer 80dB(A) gir 83dB(A). Men det er ikke bare på arbeidet at vi kan pådra oss en hørselsskade. Selv i fritiden blir vi eksponert for skadelig støy og skadelige lydnivåer, som for eksempel fra høy musikk, en konsert, motorsport, skyting eller fra gressklippermotoren. Selv om disse lydene som regel oppleves som ufarlig, utgjør de en høy risiko for hørselsskade. Det er lett å glemme at disse lydene bidrar til å fylle kvoten for maksimal støybelastning pr. dag. Derfor er det svært viktig å bruke hørselsvern 100% av den tiden du oppholder deg i støy. 61 Her er noen eksempler på støykilder og frekvens Elektriske maskiner dB(A), høy frekvens Sagbruk dB(A), høy frekvens Fly/Flyplass dB(A), høy frekvens Geværskudd dB(C), impulslyd, høy frekvens Motorsag dB(A), middels til høy frekvens Ventilasjonsanlegg dB(A), lav frekvens Dieselmotor dB(A), lav frekvens

2 Det finnes mange typer hørselsvern Valg av riktig hørselsvern Passive hørselsvern Passive hørselsvern demper lyden ved hjelp av propper eller øreklokker fyllt med et lyddempende materiale. Passive hørselsvern er tilgjengelig i ulike størrelser og modeller, spesielt designet for å beskytte mot ulike typer lyd og støy. Elektroniske hørselsvern Det finnes flere typer elektroniske hørselsvern på markedet som f.eks: Innebygd radio og inngang for MP3-spillere. Med aktive mikrofoner, som forsterker tale og andre viktige lyder, mens det beskytter mot farlig støy. Hørselsvern med mulighet for kommunikasjonsradio-eller Bluetooth-tilkobling. Valg av riktig hørselsvern Det beste hørselsvern, er det du kan bruke 100% av den tiden du oppholder deg i støyende omgivelser. Det er nok at du tar av deg hørselsvernet i 10 minutter, for at beskyttelseseffekten reduseres dramatisk! Det er viktig å velge et hørselsvern som er komfortabelt og som gir et lydnivå på rundt 75-80dB(A). Et vanlig problem er at mange velger et hørselsvern som demper for mye. Hvis vernet demper for mye, risikerer du å isolere deg fra kollegers stemmer, fra varsel-signaler, osv. Når dette skjer er faren stor for at du fjerner hørselsvernet en kort periode for å kunne høre. Hørselsvernets dempningsgrad, beskrives med et SNR-nummer, som beskriver vernets gjennomsnittlige dempning. Det gir en god veiledning for å velge riktig beskyttelse, men hvis støynivået overstiger 95dB(A) må det gjennomføres en grundigere støyanalyse. Analysen tar hensyn til de HML verdier, som du finner på hørselsvernets emballasje eller bruksanvisning, for å få best mulig beskyttelse i de aktuelle omgivelser. EU-direktivet i korte trekk Det nye EU-direktivet 2003/10/EC om støy på arbeids-plassen, trådte i kraft 15. februar Direktivet inneholder regler og retningslinjer for å beskytte arbeidstakere mot hørselsskader på arbeidsplassen. Støydirektivet informerer om arbeidsgiverens ansvar for å overvåke støyfarer, redusere støykilder, lage prosedyrer for å unngå eksponering av støy og for informasjon og opplæring i hvordan støyskader kan unngås. Et utvalg av passende hørselsvern skal være tilgjengelig for den ansatte, som har ansvaret for å bruke disse. Støydirektivet har etablert følgende regler for når hørselsvern skal brukes: Laveste grense 80dB(A) * 135dB(C) ** Der hvor støyeksponering matcher eller overgår den laveste grense, skal den ansatte ha tilgang til beskyttelse. Øvre middelgrense 85dB(A) 137dB(C) Der hvor støyeksponering matcher eller overgår denne øvre middelgrense skal den ansatte bruke passende hørselvern. Øverste grense 87dB(A) 140dB(C) Under ingen omstendigheter skal arbeidstakere utsettes for et nivå høyere enn den øverste grense. Når du arbeider i et miljø med eksponering for støy som overgår grensen, skal det brukes hørselsvern som reduserer støynivået til den laveste grensen. * db(a) = tilsvarende støynivå (gjennomsnitt over 8 timer) ** db(c) = peak lyd (høyeste impulslyd) Experience Life With All Senses 62 63

3 TYPER HØRSELSVERN Det er svært viktig å velge riktig hørselsvern for å oppnå tilfredsstillende beskyttelse mot støy. Det finnes i dag et stort utvalg når det gjelder typer hørselsvern som gir beskyttelse mot forskjellige typer støy. Det store utvalget gir deg også muligheten til å finne en type hørselsvern som du opplever som komfortabelt å bære. Å tenke bærekomfort er spesielt viktig fordi det er kun 100% bæretid som garanterer tilfredsstillende beskyttelse. Ørepropper av skum som kastes etter bruk Sammenpressbare ørepropper som er laget av skum som sakte utvider seg til full størrelse igjen. Denne typen hørselsvern gir en god kombinasjon av komfort og beskyttelse. Leveres i én størrelse som passer de fleste. Etter at proppen er rullet sammen og satt inn i øret, utvider skummet seg igjen slik at proppen passer perfekt til ørekanalens form. Det finnes et stort utvalg av ørepropper for engangsbruk, fra den berømte gule, klassiske øreproppen til avanserte formstøpte alternativer. BRUK OG STELL AV HØRSELSVERN SAMMENPRESSBARE ØREPROPPER Rull og press sammen skumproppene til en svært tynn sylinder. Før den sammenpressede øreproppen godt inn i ørekanalen. Tilpasningen går enklere hvis du kan nå rundt hodet med den andre hånden for å trekke øret utover og oppover når du setter inn proppen. Hold øreproppene rene og fri for materialer som kan irritere ørekanalen. De kan vaskes med varmt vann og et mildt vaskemiddel. Press ut vannet fra øreproppene etter vask og tørk dem. Vaskingen kan gjentas flere ganger. Kasser øreproppene hvis fastheten er merkbart redusert eller hvis de ikke utvider seg til opprinnelig størrelse og form etter sammenpressing. Ørepropper med hode Denne typen ørepropper er svært enkle å bruke ettersom de praktisk talt setter seg inn selv. Det kreves ingen sammenrulling, du bruker skafet til å presse øreproppen på plass. Denne proppetypen gir utmerket beskyttelse. Ettersom du ikke trenger å berøre skummet under tilpasningen er dette en av de mest hygieniske ørepropptypene på markedet. Gjenbrukbare formstøpte ørepropper Formstøpte ørepropper er laget av fleksible materialer som er konstruert slik at de skal passe til de fleste øreganger. De leveres vanligvis med en snor som holder den sammen, slik at du unngår å miste dem. Disse gjenbrukbare øreproppene er komfortable, hygieniske og økonomiske. Leveres i én størrelse som passer til de fleste. Proppene er tilgjenglige i en rekke utforminger og med forskjellige beskyttelsesnivåer. GJENBRUKBARE, FORMSTØPTE ØREPROPPER Legg hånden rundt bak hodet og trekk øret utover mens du setter inn proppen inntil du føler at den tetter. Det kan virke svært tett til og begynne med, spesielt hvis du aldri har brukt ørepropper før. ØREPROPPER MED HODEBØYLE Formstøpte ørepropper varer vanligvis i flere måneder eller mer, avhengig av typen propp og arbeidsmiljøet, hygienen og kroppskjemien. De bør skiftes ut hvis de krymper, hardner, revner, sprekker eller får permanente deformasjoner. Vask dem i varmt såpevann og skyll godt. Når de er tørre, oppbevarer du dem i en eske. Ørepropper med bøyle Ørepropper med bøyle er enkle å bruke, praktiske og svært komfortable. Det går raskt å ta dem på og av, og de er perfekte til periodisk bruk fordi du kan ha dem hengende rundt halsen når de ikke er i bruk. De er svært enkle å tilpasse, så det er så å si umulig å bruke dem på feil måte. Dermed kan du føle deg trygg på at du er fullgodt beskyttet mot skadelig støy. De fleste modellene leveres med reservepropper. Hold i den store enden av proppen og drei den for å føre tuppen inn i ørekanalenes åpning. Press bestemt og vrikk proppen inn i ørekanalen inntil du har oppnådd god tetning. For de fleste vil det hjelpe å trekke i det ytre øret samtidig som proppene presses inn. De fleste halvdempende ørepropper kan rengjøres på samme måte som formstøpte ørepropper. Ettersom hodebøylen holder proppene på plass og gir en lydtetning, må du ikke bøye eller tukle med bøylen. I så fall kan beskyttelsegraden bli redusert. Passive øreklokker Øreklokker som består av stive skall (klokker) med plastputer som tetter fullstendig rundt ørene slik at støyen stenges ute. Øreklokkene finnes i en rekke modeller, for eksempel med hodebøyle, nakkebøyle, hjelmfeste og som sammenleggbare varianter, og dermed dekker de så å si alle bruksbehov og preferanser. Elektroniske øreklokker Øreklokker som består av stive skall (klokker) med plastputer som tetter fullstendig rundt ørene slik at støyen stenges ute. Elektroniske øreklokker tilbys i flere varianter. Med innebygget FM-radio: gjør det mulig å høre på radio samtidig som man er beskyttet mot skadelig støy. Med innebygget medhøring: ved hjelp av innebygde mikrofoner og høytalere gjengis lydbilde på utsiden av klokkene inne i klokkene. Elektronikken sørger for at skadelig støy dempes. Forsterkningen bestemmes av brukeren ved hjelp av en volumknapp - men vil aldri overstige 82dB(A). Hørselsvern med medhøring gjør det mulig å kommunisere samt høre varsellyder uten at man behøver å ta hørselsvernet av. Kan på enkelte modeller kombineres med mobiltelefon, kommunikasjonsradio, ipod etc. Med medhøring og radio: kombinerer medhøring og radio i samme produkt og med de samme funksjonene og mulighetene som rene radio eller medhøringsklokker. Med innebygd 2-veis kommunikasjon: ved hjelp av en innebygd sender og mottaker blir det mulig å kommunisere med en eller flere på stor avstand. Fungerer svært godt i støyende miljøer. ØREKLOKKER Øreklokker må omslutte ørene fullstendig for å tette godt mot hodet. Juster hodebøylen slik at putene legger et jevnt trykk rundt ørene da oppnår du optimal støyreduksjon. Trekk håret bakover slik at håret ikke ligger under putene på øreklokken. Ikke bruk caps eller gå med blyanter eller noe annet bak ørene som kan oppheve tetningen. Putene kan rengjøres med varmt såpevann og deretter skylles godt. Ikke bruk alkohol eller løsemidler. Putene må vanligvis skiftes ut et par ganger per år eller oftere når de blir stive får de sprekker og tetter ikke ordentlig. Ikke modifiser øreklokkene på noen måte, og unngå spesielt å strekke eller skade hodebøylen, ettersom det vil redusere beskyttelsen

4 Hellberg SECURE En ny familie hørselsvernprodukter med PROFF spesifikasjoner! Med tre modeller, tre dempningsnivåer og tydelig differensiering med varselfarger blir det mye enklere å velge riktig hørselsvern for ulik støy og ulike arbeidsmiljøer. Moderne design, høy bærekomfort og topp ytelse samt mange kombinasjonsmuligheter med Hellberg SAFE visirsystem gjør Hellberg SECURE som skapt for PROFF brukeren. Secure 1 For miljøer med lite eller middels støynivå. Secure Secure 1 for hjelm med 30 mm slisse hygienesett for Secure 1 Secure Secure 1 med hodebøyle hygienesett for Secure 1 Secure Secure 1 med nakkebøyle hygienesett for Secure 1 Secure 2 For lengre opphold i miljøer med høyt støynivå. Secure Secure 2 for hjelm med 30 mm slisse hygienesett for Secure 2 Secure Secure 2 med hodebøyle hygienesett for Secure 2 Secure Secure 2 med nakkebøyle hygienesett for Secure 2 Secure 3 For miljøer med ekstremt høyt støynivå. Velg riktig hørselsvern! Hvilket dempningsnivå passer deg? Secure Secure 3 for hjelm med 30 mm slisse hygienesett for Secure 3 Secure Secure 3 med hodebøyle hygienesett for Secure 3 Secure Secure 3 med nakkebøyle hygienesett for Secure 3 Egenskaper - hjelmmontert Lav vekt. Passer de fleste hjelmene på markedet. Ny konstruksjon på kåpe og løpekatt gir lav profil, også når klokkene er i ventilasjonsposisjon, slik at faren for å hekte seg fast er redusert samt at kåpene fungerer bedre når det er trangt om plassen. Ekstra brede og myke tetningsringer sørger for svært høy bærekomfort. Ny Press on konstruksjon på tetningsringene forenkler bytting av ringene. Ingen elektrisk ledende materialer. Egenskaper - hodebøyle Hodebøylen er med sin myke og presise gang lett å justere. Kåpene har fått en lavere profil slik at faren for å hekte seg fast er redusert samt at kåpene fungerer bedre når det er trangt om plassen. Ekstra brede og myke tetningsringer sørger for svært høy bærekomfort. Ny Press on konstruksjon på tetningsringene forenkler bytting av ringene. Ingen elektrisk ledende materialer. Egenskaper - nakkebøyle Kåpene har fått en lavere profil slik at faren for å hekte seg fast er redusert samt at kåpene fungerer bedre når det er trangt om plassen. Ekstra brede og myke tetningsringer sørger for svært høy bærekomfort. Ny Press on konstruksjon på tetningsringene forenkler bytting av ringene. Ingen elektrisk ledende materialer

5 Lav vekt betyr mye for bærekomforten din! Og du skal vite vi har lagt oss i selene for å redusere vekten på hørselsvernet vårt og lett har det blitt. Vi har greid å redusere vekten med opp til 16% sammenlignet med andre alternativer på markedet. Det merker du godt når timene ruller på! Hva er så hemmeligheten bak den lave vekten? Vi bruker acetal i produktene våre, en unik komposittlegering som bl.a brukes i bilindustrien. Acetal er ekstremt lett og svært sterkt. Hellberg 8 For miljøer med lite eller middels støynivå. Hellberg Hellberg 8 for hjelm 30 mm slisse Hellberg 8 for hjelm Schubert hygienesett for Hellberg 8 og 10 SNR 26 Hellberg Hellberg 8 med hodebøyle hygienesett for Hellberg 8 og 10 SNR 27 Hellberg 10 For lengre opphold i miljøer med høyt støynivå. Hellberg Hellberg 10 for hjelm 30 mm slisse Hellberg 10 for hjelm Schubert Hellberg 10 for hjelm Centurion hygienesett for Hellberg 8 og 10 Hellberg Hellberg 10 med hodebøyle hygienesett for Hellberg 8 og 10 SNR 30 Hellberg 12 For miljøer med ekstremt høyt støynivå. Velg riktig hørselsvern! Hvilket dempningsnivå passer deg? Hellberg Hellberg 12 for hjelm 30 mm slisse Hellberg 12 for hjelm Schubert hygienesett for Hellberg 12 SNR 32 Egenskaper - hjelmmontert Lav vekt. Passer de fleste hjelmene på markedet. Armen klarer over ut/innsvingninger, noe som tilsvarer ca. 5 år bruk. Ett-punkt pivaoppheng gir jevn fordeling av anleggstrykket rundt øret. Ingen elektrisk ledende materialer. Ekstra myke tetningsringer for økt komfort. Tre kåper med ulik dempning gjør det mulig å velge det som passer ditt behov. Kan kombineres med Hellberg sine unike visirløsninger. Hellberg Hellberg 12 med hodebøyle hygienesett for Hellberg 12 SNR 33 Egenskaper - hodebøyle Lav vekt. Ett-punkt pivaoppheng gir jevn fordeling av anleggstrykket rundt øret. Unik twin top bøyle og komfortbånd som fordeler anleggstrykket på hodet. Ingen elektrisk ledende materialer. Ekstra myke tetningsringer for økt komfort. Tre kåper med ulik dempning gjør det mulig å velge det som passer ditt behov. Kan kombineres med Hellberg sine unike visirløsninger

6 Relax- hørselsvern med radio Local- hørselsvern med 2-veis kommunikasjonsradio og medhøring X Glem batteribytte, integrert oppladbart batteri og batterilader inkludert i prisen. Relax Relax for hjelm, FM radio 30 mm slisse Relax Relax med hodebøyle, FM radio Relax - utrolig gøy å bruke Guide stemme som gir deg beskjed om hvor i menyen du er. Enkel å innstille, utstyrt med One touch kontroll. Selvsøkende stereoradio i HiFi-klasse i kombinasjon med at du selv kan justere bass og diskant blir det gromlyd ut av! Auto eller manuell søk - det bestemmer du. Radioomfang: MHz FM båndet. Frekvensomfang: Hz. Du kan enkelt koble til ipod, kommunikasjonsradio, telefon etc. Ingen batteriutgifter. Leveres med integrert oppladbart batteri og batterilader. I tillegg har vi utstyrt Relax med strøm-spare funksjon. Nivåbegrenset til 82dB(A) X Glem batteribytte, integrert oppladbart batteri og batterilader inkludert i prisen. Local Local for hjelm 30 mm slisse Local Local med hodebøyle Local - hørselsvern med innebygd lisensfri kommunikasjonsradio og medhøring Den innebygde 2-veis kommunikssjonsradioen i Hellberg Local har en rekkevidde på opp til 2 kilometer. Local er utstyrt med 8 kanaler. Leveres standard med støyreduserende elektrert bommikrofon. Om du vil operere headsettet PPT (manuelt) eller VOX (stemmestyrt) bestemmer du. Velger du å aktivisere mikrofonen ved hjelp av stemmen kan du velge blant 3 innstillinger, avhengig av støynivå. Kan også leveres med strupemikrofon og ekstern PPT. Du kan enkelt koble til ekstern kommunikasjonsradio, telefon, ipod etc. Avanserte mikrofoner og elektronikk gir deg en perfekt retningsbestemmelse når du aktiviserer medhøringen. Og skulle du ha behov for å høre bedre, så vrir du bare på volumknappen, elektronikken forsterker tale og lyd med opp til 12dB(A). Medhøringen er nivåbegrenset til 80dB(A). React- hørselsvern med radio og medhøring intouch- prisgunstig hørselsvern med medhøring intouch er utstyrt med audioinngang og leveres med en 1 stk. monokabel for kommunikasjonsradio og 1 stk. stereokabel for musikkilder som MP3, ipod, etc. X Glem batteribytte, integrert oppladbart batteri og batterilader inkludert i prisen. React - teknologisk råskinn som virkelig gir deg value for money. Lett og komfortabel - kombinerer aktiv medhøring med radio. React er utstyrt med avansert elektronikk som vi har gjort enkel å bruke. Guide stemme som gir deg beskjed om hvor i menyen du er. Enkel å innstille, utstyrt med One touch kontroll. De avanserte mikrofonene gir perfekt lydgjengivelse i stereo, samt god retningsbedømmelse. Mix som du vil: bare radio, bare medhøring eller en kombinasjon av begge - det bestemmer du. Selvsøkende stereoradio i HiFi-klasse i kombinasjon med at du selv kan justere bass og diskant blir det gromlyd ut av! Du kan enkelt koble til ipod, kommunikasjonsradio, telefon etc. Ingen batteriutgifter. Leveres med integrert oppladbart batteri og batterilader. I tillegg har vi utstyrt React med strøm-spare funksjon. Som sagt value for money. Nivåbegrenset til 82dB(A) X Glem batteribytte, integrert oppladbart batteri og batterilader inkludert i prisen. React React for hjelm, FM radio og medhøring 30 mm slisse Active- hørselsvern med medhøring Active Active for hjelm, medhøring 30 mm slisse React React med hodebøyle, FM radio og medhøring Active Active med hodebøyle, med medhøring Active - nivåavhengig hørselsvern med meget naturlig lydgjengivelse Avanserte mikrofoner og elektronikk gir deg en perfekt retningsbestemmelse. Mer diskant og mindre bass, det bestemmer du fordi vi har utstyrt hørselsvernet med Hellberg sin unike tonekontroll. Og skulle du ha behov for å høre bedre så vrir du bare på volumknappen, Active forsterker tale og lyd med opp til 12dB(A). One touch kontrollen gjør Active enkelt å bruke. Ingen batteriutgifter. Leveres med integrert oppladbart batteri og batterilader. I tillegg har vi utstyrt Active med strøm-spare funksjon. Du kan enkelt koble til ipod, kommunikasjonsradio, telefon etc. Nivåbegrenset til 80dB(A). 70 intouch intouch for hjelm 30 mm slisse, med medhøring hygienesett SNR 25 intouch intouch med hodebøyle, med medhøring hygienesett intouch hørselsvern med medhøring intouch er utstyrt med aktive mikrofoner og avansert elektronikk som gir deg mulighet til å kommunisere med kollegaer og høre varselsignaler i støyende miljøer, samtidig som du er beskyttet mot skadelig støy. Den ergonomiske designen, de myke tetningsringene og de enkle innstillingene gjør den komfortabel å bære samt enkel å bruke. Den nye dobbelopphengte bøylekonstruksjonen fordeler trykket jevnt over hode og ører samt gjør den enkel å justere. intouch er svært driftssikker fordi kretskortene er lakkerte og plassert bak en skillevegg i klokka som beskytter bedre mot fukt. intouch er også utstyrt med en ekstern audioinngang som gjør det mulig og kople til ipod, komm.radio, mobiltelefon eller MP3. Et elektronisk beskyttelsessystem - EPS, begrenser all lyd gjennom høytalerne til maksimalt 80dB(A). Dette beskytter hørselen din fra impulslyd og høye signaler. Dempningsverdier med elektronikk avstengt:. Forsterker max 8dB(A) 2 stk AAA-batterier gir ca 400 timers driftstid. Leveres med batterier, 3,5 mm stereokabel og 3,5 mm monokabel. TuneUp Connect- prisgunstig hørselsvern med stereo-radio TuneUp Connect TuneUp Connect for hjelm 30 mm slisse, AM/FM radio hygienesett SNR 27 TuneUp Connect TuneUp Connect med hodebøyle, AM/FM radio hygienesett SNR 31 TuneUp Connect hørselsvern med stereo-radio TuneUp Connect er utstyrt med en stereo-radio som gir lyd i HiFi klasse. Eller som vi sier brutalt bra lyd. AM/FM radioen har også svært god mottagning. Den ergonomiske designen, de myke tetningsringene og de enkle innstillingene gjør den komfortabel å bære samt enkel å bruke. Ja, det store frekvensrattet gjør det enkelt å finne favorittkanalen din. Den nye dobbelopphengte bøylekonstruksjonen fordeler trykket jevnt over hode og ører samt gjør den enkel å justere. TuneUp Connect er svært driftssikker fordi kretskortene er lakkerte og plassert bak en skillevegg i klokka som beskytter bedre mot fukt. TuneUp Connect er også utstyrt med en ekstern audioinngang som gjør det mulig og kople til ipod, komm.radio, mobiltelefon eller MP3. Et elektronisk beskytettsessystem - EPS, begrenser all lyd gjennom høytalerne til maksimalt 82dB(A). Dempningsverdier med elektronikk avstengt: SNR stk AA-batterier gir ca 300 timers driftstid. Leveres med batterier, 3,5 mm stereokabel og 3,5 mm monokabel. 71 TuneUp Connect er utstyrt med audioinngang og leveres med en 1 stk. monokabel for kommunikasjonsradio og 1 stk. stereokabel for musikkilder som MP3, ipod, etc.

7 OPTIME ALERT SYSTEM Optime I hodebøyle Rustfritt, fjærende stål. Myk pute komfortabelt ved langtidsbruk. H510A-401-GU HY51 hygienesett Det kan være en vanskelig prosess å velge riktig hørselsvern for dine behov. Du må være sikker på at du oppnår korrekt beskyttelse for det aktuelle støynivået. Du må sikre at brukerne ikke er overbeskyttet og at det velges et egnet produkt for den aktuelle jobben. Med tanke på dette har E.A.R og Peltor utviklet et brukervennlig utvalgssystem som hjelper deg med å velge riktig hørselsvern for det aktuelle støynivået. SLIK FUNGERER SYSTEMET Systemet vårt har en enkel, logisk fargeklassifisering som gjør det enkelt å velge riktig produkt. Du må først fastslå hvilket støynivå du har, og deretter se på ikonene til høyre for å fastslå hvilket frekvensområde (RNR) støynivået hører inn under. Merk deg dette ikonet, og velg deretter fra det store utvalget av E.A.R- og Peltor-produkter som har det aktuelle ikonet. Som du vil se kan du velge mellom ørepropper, ørepropper med bøyle og øreklokker for hvert av støyfrekvensområdene. RNR = Recommended Noise Rating (anbefalt støyområde) RNR* < 85dB(A) Du trenger ikke å bruke hørselsvern, men det bør være tilgjengelig. RNR* 83-93dB(A) Du er over tillatt nivå. Hørselsvern er påbudt. RNR* 87-98dB(A) Du er over tillatt nivå. Hørselsvern er påbudt. Utmerket ved støy med høy frekvens. RNR* dB(A) Du er over tillatt nivå. Hørselsvern er påbudt. Utmerket ved støy med høy og mellomhøy frekvens. RNR* dB(A) Du er over tillatt nivå. Hørselsvern er påbudt. Utmerket ved alle frekvenser. MERK: Ved nivåer på over 95dB(A) må du få utført en nøyaktig støymåling for å kunne velge riktig produkt. Produkter som er merket med grønt og gult, er ikke egnet for bruk ved lavfrekvent støy. Optime I er et allsidig hørselsvern som kjennetegnes ved sin lette vekt. Hørselsvernet er, tross den lave vekten, det best tenkbare. Vi har kombinert en lav profil med en romslig kåpe. Det gjør at øreklokken smidig kan kombineres med annen utrustning og at øret hviler behagelig. Optime I er det naturlige valget når du behøver et allsidig allround hørselsvern som skal brukes i korte så vel som lange perioder. Det passer utmerket i miljøer med lettere industristøy som verksteder, blikkenslager og trykkerier, men også utendørs ved blant annet gressklipping eller i sammenheng med hobby og fritid. Peltor Optime Som sagt, 100% brukertid er den eneste garantien du har. Peltor har gjort det enkelt å være konsekvent med en ny generasjon hørselsvern. Peltor Optime omfatter tre modeller som er tydelig graderte fra en til tre, fra påkrevd til ekstremt. Hørselsvernet er mindre enn tidligere, men beskytter på tross av det like bra eller bedre! De er komfortable å bruke og gir deg beskyttelse uten å isolere deg. Velger du rett hørselsvern i forhold til arbeidsmiljø kan du jobbe en hel dag uten å tenke på det. 72 Optime I nakkebøyle Optime I sammenleggbar bøyle Optime I hjelmmontert Kombineres med annet verneutstyr f.eks sveiseskjerm. H510B-403-GU HY51 hygienesett Tar liten plass i verkstedshyllen eller lommen. Tetningsringene er beskyttet mot skitt. H510F-404-GU HY51 hygienesett For hjelmer med 30 mm slissefeste. Hørselsvernet kan settes i arbeids-, luftings- og parkeringsposisjon. Feste for visir og regnkappe. H510P3E-405-GU HY51 hygienesett 73

8 Optime II hodebøyle Optime III hodebøyle Trinnløs tilpasning til hodet. H520A-407-GQ HY52 hygienesett Optime II har blitt utviklet for krevende støymiljøer og demper maksimalt selv ved lyder med svært lave frekvenser. Tetningsringene er fylt med en unik kombinasjon av væske og skum. Resultatet er en optimal tetning og lavt trykk, noe som gir god komfort selv ved langtidsbruk. Tetningsringene har ventilasjonskanaler og er trukket med myk hygienefolie. Optime II er et lett valg for miljøer med tyngre industristøy eller entreprenørmaskiner, på flyplasser og landbruk. Optime II nakkebøyle Når du av praktiske årsaker ikke kan ha bøylen over hodet. H520B-408-GQ HY52 hygienesett Optime II sammenleggbar hodebøyle Tynn og smidig hodebøyle. Kan enkelt og raskt legges sammen eller felles ut. H520F-409-GQ HY52 hygienesett 74 Optime II hjelmmontert 30 mm slissefeste for hurtigmontering uten verktøy. Hørselsvernet kan settes i arbeids-, luftings- og parkeringsposisjon. Feste for visir og regnkappe. H520P3E-410-GQ HY52 hygienesett Bred og myk bøylepute for best mulig komfort selv ved langtidsbruk. H540A-411-SV HY54 hygienesett Optime III er en superdempende klokke, og har blitt utviklet for ekstremt støyende miljøer. Hørselsvernet baserer seg på en teknologi med dobbeltskall som minimerer resonanser i kåpeskallet. Høyfrekvensdempingen blir maksimal, samtidig som det er lett å oppfatte tale og signaler. En akustisk kobling mellom innervolumet og volumet mellom skallet gir i sin tur en maksimal lavfrekvensdemping. Tetningsringene er brede og fylte med myk skumplast for beste passform og lavt trykk. Effektiv øreklokke og bra komfort er kjennetegnet til Optime III. Optime III hjelmmontert Optime III nakkebøyle Brukes i kombinasjon med hjelm. Festes via 30 mm slisser. Hørselsvernet kan settes i arbeids-, luftings- og parkeringsposisjon. Feste for visir og regnkappe. H540P3E-413-SV HY54 hygienesett Optimalt utformet bøyle uten deler som stikker ut. Tynn, regulerbar bøyle for komfortabel bruk. H540B-412-SV HY54 hygienesett 75

9 Alert, avansert FM/AM-radio og medhøring Optime Hi-Viz En ny øreklokke i Optime-serien, beregnet for arbeid i utsatte miljøer. De yrkesgrupper denne øreklokken er beregnet på er spesielt vei- og bygningsarbeidere, flyplass-personale og lignende. Klokken leveres i samme gule signalfarge som er gjennomgående i disse yrkesgruppenes beskyttelsesklær. Hi-Viz går inn i Peltors Optime-serie og finnes i tre versjoner. Optime I Hi-Viz Prinsippet for den nivåavhengige funksjonen ved ulike lydnivåer i ett gitt støyende miljø Lydnivå utenfor kåpen Lydnivå inni kåpen med nivåavhengig funksjon aktivert Fo rs te rk er K pa om ss pe iv ns de er m ing pn f in or g Pa ss iv de m pn in g Lettvekts øreklokke med tynne kåper velegnet til bruk i yrkesskoler, hobby, lettere industri, verksteder og lignende. Vekt 180 gram. H510A-470-GB med hodebøyle H510P3E-469-GB hjelmmontert, standard 30 mm slissefeste HY51 hygienesett Peltor Alert har en avansert FM/AM-radio som standard. Lyden gjengis i stereo med en bass som gjør lyden naturlig. Den korte, bøyelige antennen gir meget gode mottak av radiosignaler uten irriterende forstyrrelser selv under vanskelige mottaksforhold. Radioens lydnivå er tilpasset for ikke å kunne overstige 82dB(A). Hvis sendersignalene blir for svake kobler elektronikken automatisk over til mono uten avbrudd i lyden for beste kvalitet og oppfattbarhet. Optime II Hi-Viz Meget komfortabel øreklokke, velegnet til langtidsbruk. Passer godt til bruk i tyngre industri, bygg og anlegg samt landbruk. Vekt 210 gram. H520A-472-GB med hodebøyle H520P3E-467-GB hjelmmontert, standard 30 mm slissefeste HY52 hygienesett Lydnivå inni kåpen uten nivåavhengig funksjon aktivert Hører på omgivelsene Den nivåavhengige funksjonen lytter til dine omgivelser og slår inn med sin funksjon etter hva den hører. På hver kåpe finnes en mikrofon som fanger opp alle lyder. Elektronikken i hørselsvernet analyserer informasjonen og bearbeider lyden innen den gjengis for øret. Naturlig lyd i stereo Lydgjengivningen i Peltor Alert er svært bra og når lyden når øret oppleves det som naturlig og riktig. Den avanserte elektronikken med stereofunksjon gjør at lydens retning tydelig gjengis, noe som gjør at brukeren tolker situasjonen på et naturlig vis. Lydnivået er begrenset til 82dB(A). Dette innebærer at lyd som er høyere dempes, mens lyd som er lavere forsterkes. Du er dermed alltid beskyttet mot skadelig støy, samtidig som vanlig tale blir enklere å oppfatte. Ved lav omgivelseslyd kan du til og med høre bedre enn hva du hadde gjort om du ikke brukte hørselsvernet. M2RX7A Alert med hodebøyle, FM-radio og medhøring HY79 hygienesett for Alert M2RX7P3E Alert for hjelm, FM-radio og medhøring, 30 mm slisse HY79 hygienesett for Alert Optime III Hi-Viz Øreklokke med meget god dempning for bruk i ekstremt støyende miljøer. Gir også meget god dempning ved høye frekvenser. Vekt 285 gram. H540A-461-GB med hodebøyle H540P3E-475-GB hjelmmontert, standard 30 mm slissefeste HY54 hygienesett ProTac skjerper hørselen din når den virkelig behøves Smidig hørselsvern, komfortabelt og effektivt. Forsterker det viktige demper den skadelige støyen. Muliggjør kommunikasjon, lydgjengiving på høyde med det naturlige. Barn og støy Følsomheten for støy varierer fra individ til individ. En svært utsatt risikogruppe er barn. Iblant utsetter vi små barn for støy uten at vi tenker over at det er skadelig. De er med i motorbåten, følger med pappa på skytetreningen, sitter på med morfars traktor, hører på storesøsters stereo osv. En undersøkelse fra Sahlgrenska Universitetssykehus i Göteborg viser at annethvert barn mellom 9 og 16 år en eller annen gang har følt tinitus, sus eller ringende toner i ørene. Støyskader kan gi forstyrrelser på søvn og skape stress. Det kan gi vanskeligheter med å høre hva andre sier. Oppmerksomheten og evnen til å lære kan svekkes. Risikoen for å skade hørselen øker med lydstyrken og tiden man befinner seg i støymiljøet. Lydens karakter påvirker også skaderisikoen. Kid hodebøyle Liten, lett, komfortabel øreklokke beregnet for barn. Sitter godt uten å trykke for mye og har myke, behagelige tetningsringer. Vekt 140 gram. H510AK-442-GB Kid neon grønn H510AK-442-RE Kid neon rosa 76 Lytt til omgivelsene Peltor ProTac har en innebygget, nivåavhengig funksjon som gjør at du kan høre lyd fra omgivelsene; samtale, maskinlyd og varselsignaler. Svake lyder forsterkes slik at du hører dem bedre enn uten hørselsvernet. To mikrofoner fanger opp lyden i omgivelsene og gjengir den i full stereo, slik at du får retningsfølelsen og hører hvor lyden kommer fra. En plutselig impulslyd som overstiger skadelig nivå dempes umiddelbart. En elektronisk ventil kjenner lyden og demper den til et uskadelig nivå for hørselen. Når bråket avtar, går ProTac automatisk tilbake til normal gjengivning av lyd slik at du ikke er avskjermet fra omgivelsene. Du hører hele tiden hva som skjer rundt deg samtidig som du vet at hørselen din er beskyttet. Enkelt og logisk i bruk På høyre kåpe finnes styringspanelet. Knappene er lett tilgjengelige og logisk plassert. Enkel justering av omgivelseslyden i fire trinn. En annen finesse er sparefunksjonen. Hvis ingen av knappene blir trykket på, så slås hørselsvernet av automatisk etter 2 timer. Dette eliminerer risikoen for at hørselsvernet lader ut fordi du har glemt å slå det av etter avsluttet arbeid. Et varselsignal indikerer lavt batterinivå. Mobiltelefonen eller kommunikasjonsradio kan kobles til hørselsvernet. Dette gjør at du alltid er tilgjengelig samtidig som du jobber. ProTac med talemikrofon sammen med handsfree -sats eller separat adapter sørger for en fullstendig 2-veis kommunikasjon. MT15H7A2 GN ProTac med hodebøyle, med medhøring, grønn MT15H7A2 SV ProTac med hodebøyle, med medhøring, svart MT15H7A2 RD ProTac med hodebøyle, med medhøring, rød MT15H7B2 SV ProTac med nakkebøyle, med medhøring, svart HY79 hygienesett for ProTac MT15H7P3E2 SV ProTac for hjelm, med medhøring, 30 mm slisse HY79 hygienesett for ProTac 77

10 Optime PTL Workstyle Workstyle Øreklokke med innebygget FM-radio og utbyttbare batterier. Lavt anleggstrykk gir god komfort ved bruk i lengre tid. Levetid på batterier ca. 200 timer HTRXS7A3 Workstyle med hodebøyle, FM radio HY73 hygienesett for Workstyle Øreklokker med radio. For bruk i kombinasjon med vernehjelm. Er ellers lik HTRXS7A3. HTRXS7P3E3 Workstyle for hjelm, FM radio, 30 mm slisse HY73 hygienesett for Workstyle Peltor har utviklet en helt ny serie passivt hørselsvern med manuelt, regulerbar lydgjennomsleppning. Nå kan du som arbeider i et støyende miljø ha beste beskyttelse mot støyen når det trengs og samtidig ha mulighet til å høre tiltale, varselrop og signaler. Nå slipper du å løfte på hørselsvernet lengre Et problem når du bruker passive øreklokker kan være at det er vanskelig å høre tale eller lyd. Det er dessverre vanlig å ta av seg hørselsvernet i perioder i løpet av arbeidsdagen for å kunne høre. Konsekvensen av dette er at risikoen for å få hørselsskader øker dramatisk. Med Peltor Optime Push To Listen løser vi det problemet: den nye øreklokken beskytter hørselen 100%, samtidig som kåpen ikke utgjør et hinder når det gjelder kommunikasjon mellom mennesker på en arbeidsplass. Trykk på knappen og hør! Bare gjennom å trykke på en knapp utenpå kåpen muliggjøres kommunikasjon samtidig som hørselen din er beskyttet. Du kan nå høre tale og lyder klart og sikkert. Det er like lett å tilbakestille kåpene. Det er bare å trykke på knappen igjen. Skulle du glemme å stenge av lydgjennomsleppningen sørger hørselsvernet for det automatisk etter 30 sekunder. Peltor Digital FM-Radio Peltor Digital FM-Radio med bøyle. Øreklokke med innebygget selvsøkende FM-radio. Kan også kobles til MP3-spiller. Kabel med 3,5 mm. stereoplugg for tilkobling medfølger. Har rask digital kanalsøking som vises på et tydelig LCD-display. Forhåndslagring av inntil 5 kanaler. Bass Boost funksjon. Dobbelt kåpeskall. Utbyttbare batterier. HRX520A 550-VT-ST Digital FM-radio med hodebøyle, hvit HY73 hygienesett for Digital FM-radio MT155H530A380 Optime PTL med hodebøyle, med medhøring HY53PTL hygienesett for Optime PTL MT155H530P3E380 Optime PTL for hjelm, med medhøring, 30 mm slisse HY53PTL hygienesett for Optime PTL Med forbedret nivåavhengig funksjon høres det ut som om ingen ting har skjedd Modell Frekvens (Hz) HTRX520A533* Gjennomsnittlig dempning (db) Standardavvik (db) Antatt beskyttelse (db) SportTac er et intelligent aktivt hørselsvern. Den myke reguleringen av lydgjengivningen gir brukeren et meget behagelig lydbilde og mindre irritasjon. Den unike digitale lydkretsen eliminerer de kraftige lydklippene som kjennetegner funksjonen hos mange nivåavhengige hørselsvern på markedet. Det er nettopp lydklippet som oppleves som ubehagelig og forstyrrende H M L SNR db 26 db 16 B 29 db Den nye elektronikken i Peltor SportTac reagerer lynraskt på lyder og beskytter hørselen fra høye impulslyder. Men den gjør det så mykt at du i de fleste tilfeller aldri rekker å høre klippen når hørselsvernet aktiveres. Nøyaktig slik som Peltors øvrige nivåavhengige hørselsvern forsterker også SportTac hørselen så du faktisk hører bedre med øreklokker enn uten. Og naturligvis kan du koble jaktradioen direkte til hørselsvernet. Alt for at du skal kunne være fullt kommuniserbar hele tiden. SportTac Tactical XP Tactical XP Elektronisk øreklokke med aktiv medhøring. Tactical XP er utstyrt med ny elektronikk som reagerer raskt på impulsstøy. Frekvensrelatert dempning gjør det mulig å høre den lyden du vil høre klarere. Volum og balansekontroll. Svake lyder kan forsterkes. Kan kobles til mobiltelefon og kommunikasjonsradio. MT1H7F2 Tactical XP med hodebøyle, med medhøring HY73 hygienesett for Tactical XP Elektronisk klokke med aktiv medhøring. For bruk i kombinasjon med vernehjelm. Er ellers lik MT1H7F2 MT1H7P3E2 Tactical XP for hjelm, med medhøring, 30 mm slisse HY73 hygienesett for Tactical XP Sammenleggbar for å ta minst mulig plass 78 MT16H210F-478-GN SportTac, med medhøring, grønn MT16H210F-478-RD SportTac, med medhøring, rød GN SportTac løse deksel, grønn, par OR SportTac løse deksel, oransje, par RD SportTac løse deksel, rød, par SV SportTac løse deksel, svart, par HY21 hygienesett for SportTac Det er en markant forskjell mellom SportTac og andre lignende produkter. SportTacs myke kurve innebærer en svært forbedret komfort for brukeren når det gjelder den nivåavhengige funksjonen ved høye impulslyder. Utbyttbare kåper 79

11 Peltor Wireless Solutions med Bluetooth wireless technology - Trådløs kommunikasjon Peltor WS Alert headset kan kobles trådløst med Bluetooth til telefonen eller kommunikasjonsradio for effektiv 2-veis kommunikasjon. Kommunikasjon kan skje opptil ca. 10 meter fra den andre enheten, selv når enhetene er utenfor synsrekkevidde. Med en utmerket lyddempning, bra høretelefoner og en støydempende mikrofon fungerer headsetet svært godt i støyende omgivelser. Caps 200 bøyle med ørepropp Som en av de letteste bøyleproppene på markedet, gir Caps heldags beskyttelse på arbeidsplasser som er utsatt for støy, og er ideell engangsbeskyttelse for besøkende. Reservepropper er tilgjengelige. Esker á 40 stk. EC EAR Caps 200 bøyle med ørepropp ES EAR Caps 200 / Flexicap reservepropper, par Ved tilkobling til en telefon med Bluetooth standard kan kommunikasjon skje samtidig i begge retningene (duplex). Ved en innkommende samtale høres ringesignal i headsetet som har innebygget svarfunksjon. Hvis telefonen har stemmeforstyrrelses-funksjon kan oppringningen skje via headsetets mikrofon. Selv igjenoppringing og samtaleveksling kan håndteres fra headsetet mot mobiltelefon med Bluetooth handsfree profile. Strømforsyningen skjer via to 1,5V (AA) batterier og et varselsignal høres ved lavt batterinivå. Flexicap bøyle med ørepropp Flexicap er et allsidig, lett og komfortabelt alternativ til øreklokker. De ikke bare gir like god eller bedre beskyttelse enn mange øreklokker, de har også hengslede hodebøyler som gjør at brukeren kan velge å bære hørselsvernet i flere posisjoner. Den åpne utformingen hjelper brukeren til å holde seg avkjølt i varme omgivelser. Esker á 40 stk. FX EAR Flexicap bøyle med ørepropp ES EAR Caps 200 / Flexicap reservepropper, par Lytter også til omgivelsene Flere og flere mennesker har et isolert arbeidsmiljø, noe som skaper ensomhet og tristhet. Peltor WS Alert headset øker din bevissthet. Du blir effektivere og arbeidet oppleves som lettere. Foruten at Peltor WS Alert headset beskytter din hørsel, bidrar det til og med til økt oppfatningsevne gjennom omgivelsesmikrofoner som gjengir lyden i stereo. Det gir deg også mulighet til å avgjøre retningen på lydkilden. Forsterkning av lyden er nivåavhengig og lydnivået er begrenset til 82dB(A), noe som innebærer at lyd som er høyere dempes, mens lyd som er lavere forsterkes. Reflex bøyle med ørepropp Reflex er en hengslet hodebøyle som kan bæres i flere forskjellige posisjoner. Den myke, glatte polyuretanproppen gir effektiv tetning mot øregangen uten at man må skyve den inn, noe som øker brukerens komfort. Esker á 40 stk. RF EAR Reflex bøyle med ørepropp RS EAR Reflex reservepropper, par Du er dermed alltid beskyttet mot skadelige lyder samtidig som vanlig tale blir enklere å oppfatte. Varselsignaler, farer som nærmer seg og lignende vil også oppfattes bedre. Ved lav omgivelseslyd kan du til og med høre bedre enn hva du gjør om du ikke brukte hørselsvernet. Radiomottaker Peltor WS Alert headset har også en innebygget FM/AM-radiomottaker. Den gir deg mulighet for å øke din arbeidsglede og ditt velbefinnende når du selv velger hvilken radiostasjon du vil høre på. Du blir engasjert. FM-mottakeren gjengir naturligvis lyden i stereo når radiosignalene er sterke nok. Caboflex bøyle med ørepropp Denne lette bøylen er ideell for personer som beveger seg inn og ut fra støyfylte områder. Den kan bæres komfortabelt rundt halsen når den ikke er i bruk. De kjegleformede proppene justeres i forhold til øregangen, og gir en bevegelsesresistent forsegling av øregangene mot støy. Esker á 40 stk. CF EAR Caboflex bøyle med ørepropp CS EAR Caboflex reservepropper, par Tilkobling av andre lydkilder Peltor WS Alert leveres med Stereo Streaming Bluetooth A2DP. Dette gjør det mulig å streame MP3 musikk eller webradio fra en Bluetooth A2DP kilde: Du kan tilkoble mobiltelefon, ipod, PDA, PC, ect., til ditt WS Alert headset. M2RX7P3EWS4 WS Alert for hjelm, 30 mm slisse HY79 hygienesett for Alert Alltid et effektivt hørselsvern Peltor WS Alert headset er også et hørselsvern. I likhet med alle andre Peltor hørselsvern er WS Alert headset svært komfortabelt, slik at du kan bruke det gjennom hele din arbeidsperiode velvitende om at du er vel beskyttet uten at du føler deg isolert fra omgivelsene. EARFlex 12 Nye EARFlex 12 med lav dempning består av to ørepropper festet til en praktisk bøyle, og anbefales for støynivåer på opptil 85dB(A). Dette produktet kan vaskes, og dermed kan det brukes om og om igjen. Den lave dempningen betyr at du knapt merker at du bruker øreproppene, men de gir deg likevel den nødvendige beskyttelsen. Esker á 40 stk. RF EARFlex 12 bøyle med ørepropp Varemerket BLUETOOTH eies av Bluetooth SIG. Inc., USA, og Peltor AB har lisens på varemerket. Bluetooth er navnet på en teknikk for trådløs overføring av lyd og data via en radiolink. Det bygger på en generell standard som fungerer over hele verden. I 1998 innledet Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba og Intel et samarbeid gjennom Bluetooth SIG. for å etablere et system som en verdensstandard. I dag er det over 2000 foretak som rundt om i verden har sluttet seg til Bluetooth. Modell Frekvens (Hz) Earflex 12 Gjennomsnittlig dempning (db) Standardavvik (db) Antatt beskyttelse (db) Fungerer jorden rundt Bluetooth arbeider med ISM-båndet (Industrial, Scientific, Medical) på 2,45 GHz. Dette frekvensområdet, MHz, er lisensfritt og i prinsippet tilgjengelig jorden rundt. M2RX7AWS4 WS Alert med hodebøyle HY79 hygienesett for Alert 2,45 GHz 2-veis (duplex) 1 Mb/s 1 mw(0dbm) 1600/s H M L SNR db 10 db 5 db 14 db EARFlex 20 For støynivåer på opptil 93dB(A) gir EARFlex 20 optimal dempning uten at lyden fra samtaler og musikk stenges ute. EARFlex-bøylen kan bæres rundt halsen når den ikke er i bruk. Esker á 50 stk. RF EARFlex 20 bøyle med ørepropp Kjapp og sikker overføring Overføringshastigheten i Bluetooth er ca. 25 ganger høyere enn med et standardmodem på 28,8 kb/s, og systemet overfører tale i full duplex (2-veis). Forstyrrelser fra andre radiosendere i samme frekvensområdet motvirkes med en takt på 1600 bytter i sekundet. Tekniske data: Frekvens: Trafikk: Overføringshastighet: Utgangseffekt: Frekvenshopp: Modell Frekvens (Hz) Earflex 20 Gjennomsnittlig dempning (db) Standardavvik (db) Antatt beskyttelse (db) H M L SNR db 17 db 10 db 20 db

12 Classic Soft ørepropp Ørepropp i nytt, termoreaktivt skum. Etter hvert som skummet varmes opp av kroppstemperaturen, blir proppen enda mykere og formes etter den enkelte øregang, noe som gir meget god demping. Esker á 200 par. PR EAR Classic Soft ørepropp Tracers ørepropp med snor Formstøpt ørepropp. Kan spores med metalldetektor og er derfor ideell for bruk i næringsmiddelindustrien. Esker á 50 par. TR EAR Tracers ørepropp med snor Ultrafit ørepropp med snor Next Solar ørepropp Eksplosive farger, mykt skum, avrundet form. Velg mellom ørepropper i sterke oransje, røde, rosa eller lilla farger i en praktisk dispenserboks. Det ultramyke skummet gjør proppene behagelige i bruk hele arbeidsdagen, og den avrundede formen gjør det enkelt å sette inn øreproppen, og danner en perfekt tetning i øregangen. Esker á 200 par. PN Peltor Next Solar ørepropp Formstøpt ørepropp som passer de fleste øreganger. Esker á 50 par. UF EAR Ultrafit ørepropp Ultra Tech Hi Fi ørepropp Spesialpropp som gjør det mulig å høre tale, varselsignaler og maskinlyder, samtidig som den reduserer støy effektivt. UT EAR Ultra Tech Hi Fi ørepropp Classic ørepropp Ørepropp i mykt polymerskum. Esker á 250 par. PP EAR Classic ørepropp EARSoft 21 For støynivåer på opptil 93dB(A) er EARSoft 21 det ideelle hørselsvernet som kan kastes etter bruk. Produktet gir korrekt beskyttelse av hørselen, samtidig som det er enkelt å bruke. Øreproppen presses ganske enkelt inn i ørekanalen uten at det kreves noen sammenrulling. Dette sikrer riktig tilpassing hver eneste gang. Esker á 250 par. ES EAR Soft 21 ørepropp Soft Yellow Neon Blast ørepropp Ekstra myk ørepropp laget av langsomt ekspanderende, miljøvennlig polymerskum med høy beskyttelsesgrad. Esker á 250 par. ES EAR Soft Yellow Neon Blast ørepropp Modell Frekvens (Hz) Earsoft 21 Gjennomsnittlig dempning (db) Standardavvik (db) Antatt beskyttelse (db) H M L SNR db 17 db 14 db 21 db Soft Yellow Neon ørepropp Ultrafit 20 Ekstra myk ørepropp laget av langsomt ekspanderende, miljøvennlig polymerskum. Blå snor ideell for næringsmiddelindustrien. ES EAR Soft Yellow Neon ørepropp. Esker á 250 par. ES EAR Soft Yellow Neon ørepropp med snor. Esker á 200 par. For høyere støynivåer (opptil 93dB(A) gir Ultrafit 20 den lille ekstra dempningen som kreves. Ved riktig tilpassing til det aktuelle støynivået kan brukeren føre samtaler og høre bakgrunnsmusikk, samtidig som vedkommende er beskyttet mot hørselsskader. Esker á 50 par. UF EAR Ultrafit 20 ørepropp Modell Frekvens (Hz) Ultrafit 20 Gjennomsnittlig dempning (db) Standardavvik (db) Antatt beskyttelse (db) H M L SNR db 17 db 10 db 20 db Cabocord ørepropp med snor Ørepropp i mykt polymerskum. Esker á 200 par. CC EAR Cabocord ørepropp med snor Express ørepropp Ørepropp med umiddelbar demping. Esker á 100 par. EX EAR Express ørepropp EX EAR Express ørepropp med snor 82 EAR One Touch system Med en lett vridning på matningsenheten faller et par EAR-propper ned i hånden. Holderen kan monteres på vegg eller brukes frittstående. Refillen plasseres direkte på holderen. Gjennom den transparente beholderen vises det tydelig når det er nødvendig å bytte. Enkel å montere, enkel å bruke. Refillen leveres med 500 par propper. PD EAR "One Touch" holder for ørepropper PD EAR Classic refill "One Touch", 500 par PD EAR Soft yellow neon refill, "One Touch", 500 par PD EAR Classic Soft refill "One Touch", 500 par 83

13 Moldex har sluttet å bruke PVC 100% PVC fri uten redusert kvalitet eller økte kostnader. Flere og flere firmaer blir miljøorienterte og ønsker å benytte seg av produkter som påviselig ikke skader miljøet. Moldex har satt ny standard og tilbyr som den første produsenten av hørselsvernprodukter 100% PVC frie produkter og emballasje. Spark Plugs ørepropper Spark Plugs Cord Myke og komfortable ørepropper i PU-skum som er anatomisk forhånds-formet, noe som gir en svært bra passform. Proppene har en konsistens som gjør de lette å sette inn Spark Plugs ørepropp i mykt PU-skum. Esker á 200 par. SNR 35 (H34, M32, L31) 7801 Spark Plugs Cord ørepropp i mykt PU-skum med snor Esker á 200 par. SNR 35 (H34, M32, L31) Spark Plugs ørepropp i PocketPak Jazz-Band Jazz-band reservepropper 7802 Spark Plugs ørepropp i mykt PU-skum i PocketPak, inneholder 2 par Esker á 200 par. SNR 35 (H34, M32, L31) Jazz-Band har dobbelt materiale i bøylen. Denne teknologien reduserer resonanselyden. Bøylen er utstyrt med nakkesnøre som har sikkerhetsutløsning. Myke og komfortable propper i skum. Esker á 8 stk Jazz-Band ørepropp med hodebøyle SNR 23 (H25, M19, L18) Myke og komfortable reservepropper i skum. Esker á 50 par Jazz-Band reservepropper SNR 23 (H25, M19, L18) Luftboble i tuppen og mykt materiale gir en komfortabel forsegling av øregangen. Avstivet håndtak i polypropylen gir enkel innsetting. Rockets ørepropp Spark Plugs dispenser Spark Plugs Dispensersystem sørger for at proppene er lett tilgjengelig. Den forseglede dispenseren beskytter proppene mot skitt og møkk slik at disse holder seg hygieniske. Dispenseren skiftes ved hjelp av et enkelt håndgrep. Dispenseren er produsert i et resirkulerbart materiale. Myke og komfortable ørepropper i PU-skum som er anatomisk forhåndsformet noe som gir en svært bra passform. Proppene har en konsistens som gjør de lette å sette inn Spark Plugs Station med 500 par propper SNR 35 (H34, M32, L31) Spark Plugs dispenser monteringsfeste Formstøpt ørepropp produsert i Kraton-materiale. Proppen sin konstruksjon sikrer enkel innsetting og maksimal komfort. Proppen sin fasong og konstruksjon gjør at den passer de fleste øreganger. Proppen er vaskbar og har en svært lang levetid. Rockets ørepropp leveres i PocketPak oppbevaringsbeholder. Esker á 50 par RocketsCord ørepropp med snor, formstøpt 6400 Rockets ørepropp, formstøpt SNR 30 (H31, M26, L24) Monteringsfeste til Spark Plugs dispenser. Leveres komplett med skruer for montering Spark Plugs dispenser monteringsfeste 84 85

SMÅ BARN MED HØRSELSTAP

SMÅ BARN MED HØRSELSTAP SMÅ BARN MED HØRSELSTAP INFORMASJON TIL FORELDRE Innhold Forord Hørsel Audiogram Hørselens funksjon Hvordan hører vi Ulike typer hørselstap og årsaker Ulike hørselstester Mulige konsekvenser av ulike grader

Detaljer

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg ET SMARTERE BADEROM INSPIRASJON OG INNOVASJON FRA GUSTAVSBERG 2012 2013 veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg Da jeg var ung og ny i Stockholm, flyttet jeg ofte, og det første jeg gjorde

Detaljer

Stadig høyere instrumenter. Før i tiden pleide man å skremme fiender i krig med fryktelige, høye lyder. Nå til dags er det

Stadig høyere instrumenter. Før i tiden pleide man å skremme fiender i krig med fryktelige, høye lyder. Nå til dags er det Ta vare på ørene Ta vare på ørene ( Zorg voor je Oren ) er tittelen på et skadebegrensningsprogram for pianobransjen i Nederland. Det blitt utført forskning på 90 pianostemmere i forhold til hørsel og

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0 Forfatterne Leif Klyve er hovedforfatter for Full Kontroll. Leif er trafikkpedagog og motorsyklist og medlem i NMCUs Trafikksikkerhetskomié. Leif har i en årrekke jobbet som MC-sensor i Statens vegvesen.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer

www.kandumerkedet.no KAN DU MERKE DET Du skal kunne merke det med Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS MERKEHÅNDBOK Kan Du Merke Det

www.kandumerkedet.no KAN DU MERKE DET Du skal kunne merke det med Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS MERKEHÅNDBOK Kan Du Merke Det www.kandumerkedet.no KAN DU MERKE DET Du skal kunne merke det med Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS MERKEHÅNDBOK Kan Du Merke Det www.kandumerkedet.no 66 98 33 50 kandumerkedet@jfknudtzen.no Kan Du Merke

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter Veiledning for BHT Veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester som betjener fiskeindustribedrifter. Forord Dette er en veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Etac Bad og Toalett. Funksjonelle og stilfulle produkter

Etac Bad og Toalett. Funksjonelle og stilfulle produkter Etac Bad og Toalett Funksjonelle og stilfulle produkter Etac skaper muligheter Skandinavisk design, innovasjon og teknologi er vårt grunnlag. Etac har utviklet produkter og tjenester som skaper muligheter

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

Lysdioder til belysning 2010

Lysdioder til belysning 2010 Lysdioder til belysning 2010 - status for fremtidens lyskilde Status for lysdioder Lysdioder som belysning Lysdiodenes egenskaper Belysning og energibesparelser LED står for lyset i kosmetikkjeden Douglas

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler:

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler: 3 Teknikk For å få en forståelse av hvordan en vindmølle fungerer, hva reaktiv effekt er og hvorfor det må fasekompenseres må den grunnleggende teorien om møllenes komponenter være på plass. Tallene som

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Revidert utgave Revidert for Helsedirektoratet av: Elisabet Helsing, Statens helsetilsyn; Eli Heiberg,

Detaljer

F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress

F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress 1 F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress Thomas Sætren Juni 2000 Sikkerhets- og utdanningskomiteen F/NLF 2 1. Om dette kompendiet 1.1 Hensikt Dette kompendiet er en oppsamling av erfaringer og kunnskap

Detaljer