the Dairy Life Lely Ambassadors magazine Utvikling av melkepriser Rådgivning online for å optimalisere ledelse av gården din

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "the Dairy Life Lely Ambassadors magazine Utvikling av melkepriser Rådgivning online for å optimalisere ledelse av gården din www.lely."

Transkript

1 Lely Ambassadors magazine the Dairy Life 1. Utgave 10. årgang MAi 2013 Utvikling av melkepriser Rådgivning online for å optimalisere ledelse av gården din innovators in agriculture

2 Innhold I denne utgaven 03 Innledning 04 Den velprøvde effekten av å gi ferskt fôr hyppigere 12 Optimal tilførsel av mineraler 13 Utvikling av melkepriser 06 Den nye roboten er et svært komfortabelt sted for kyr 14 Lely Farm Management Support (FMS) Symposium 08 FMS konsulent på jobb 10 Lely Campus er klar i sommer 11 Finn de 10 forskjellene 16 Større grep på tørkeprosessen! 18 Rådgivning online for å optimalisere ledelse av gården din Kolofonen Redaksjon Lely-Gruppen International Marketing & Communications Design Media Mixers, Utrecht Trykk Quadraat Grafimedia B.V. Kontakt Lely Ambassadors Club Weverskade PA Maassluis Holland Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway og Welger er registrerte varemerker i Lely Gruppen. Retten til å bruke disse navn tilhører alene bedriftene i Lely Gruppen. Alle rettighetene er forbeholdt. Opplysningene som gis i denne publikasjonen, er gitt utelukkende for opplysningenes egen skyld og er ikke ment som et salgstilbud. Visse produkter vil muligvis ikke være på markedet i forskjellige land, og de produkter som kan leveres, kan avvike fra de illustrerte. Ikke noe fra denne publikasjonen må reproduseres eller gis ut på trykk, som fotokopier, mikrofi lm eller på noen annen måte uten skriftlig tillatelse fra Lely Holding S.à r.l. Selv om alle informasjonene i denne publikasjonen er innsamlet med størst mulig omhu, kan Lely ikke ta ansvar for skader som kan oppstå som et resultat av eventuelle feil eller utelatelser, som eventuelt er innhold i denne publikasjonen. Lely bryr seg virkelig om miljøet. 02 the Dairy Life

3 INNLEDNING Kjære Lely ambassadør, Tidligere markertevi omfattende årsdagen for Lely Astronaut melkeroboten. Den nåværende A4-modellen har allerede overbevist tusenvis av husdyrbønder om vår visjon om automatisering innen denne sektoren. Kua må ha optimal bevegelsesfrihet mens bonden må ha mer kontroll over besetningen sin, og med påfølgende resultat: Mer melk. Vi kaller dette den naturlige måten å melke på. Men som vi vil vise deg i denne utgaven, er en naturlig fôringsmåte minst like viktig for kuas frihet. Vitenskapelige undersøkelser viser at det å gi ferskt fôr hyppigere har en gunstig virkning på ph-verdien i vommen, som i sin tur fungerer mer effektivt. Dette betyr at kua er sunnere, mer mobil og at melkeproduksjonen hennes er høyere. Lely Vector automatiske fôringssystem sikrer at kua får fôret naturlig på en fleksibel måte og alltid ferskt. Kort sagt, melkeroboten og vårt fôringssystem er perfekt komplementære. Disse systemene hjelper deg med å oppnå forbedret avdrått, en fornøyd besetning og i tillegg, trivelige arbeidsforhold. Videre kan du koble fôr- og produksjonsdata innen vårt T4C styringssystem. Ved å gjøre det arbeider du med fôr og rasjoner enda mer effektivt, og du vil oppnå lavere fôrkostnader og mer melk. Vår visjon en bærekraftig, lønnsom og hyggelig framtid for landbruket dette er vårt kompass for årene fremover. Perfekt passende innenfor denne rammen er det internasjonale symposiet we ll 2013 (www.well2013.com) som vi arrangerer i mai i år i samarbeid med ledende partnere, inkludert ForFarmers, ABN AMRO og Wageningen University. Dette symposiet vil sette fokus på de utfordringene som landbruksverdenen står overfor: En økende etterspørsel etter mat (da det vil være ni milliarder mennesker å mette i året 2050) og stadig mindre plass til å utøve jordbruk. Vi er sterkt opptatt av å tenke og dele ideer med deg. Med vennlig hilsen, Vår visjon dette er vårt kompass for årene fremover. Alexander van der Lely CEO Lely-Gruppen the Dairy Life 03

4 Lely Vector Den velprøvde effekten ved å levere ferskt fôr hyppigere Vi er alle klar over det faktum at våre kyr produserer melk fra det fôret som vi gir til dem. Vi antar dette er veldig naturlig, men faktisk så foregår en mirakuløs prosess inne i kua. Hvor mye vet vi egentlig om denne prosessen, og er vi kanskje i stand til å styre og overvåke det bedre for å forsterke kuas effektivitet? Vi vet at vommens ph synker når kua spiser. Forskning (Krause et al, 2002; DeVries 2012) viser at med konvensjonell fôring, to ganger per døgn, synker ph-verdien til en slik grad at det er fare for vomacidose, med alle de iboende konsekvenser. Den samme forskningen viser også at hyppig fôring resulterer i en mer stabil ph i vommen; fører dermed til en sunnere vom og til slutt, forbedret produksjon. Når Lely Juno automatisk fôrskyver brukes, ser vi de samme resultatene. I tillegg til mer stabile ph-verdier i vommen, sikrer hyppigere fôring at kyrne blir mer aktive og besøker fôrhekken oftere, noe som betyr at de bruker mindre rasjoner, dog flere ganger. Dette stimulerer både vomaktiviteten og spyttproduksjonen. Spyttproduksjon vil påfølgende føre til en redusert nedgang av ph-verdien i vommen. Til slutt vil et mer stabilt ph-nivå i vommen resultere i et mer effektivt fôromsetningsforhold? I utviklingen av Lely Vector automatiske fôringssystem har dette vært et av 5,8 Vommens ph hovedprinsippene: skyve opp fôret på en jevnlig basis, men også å måle og fôre etter behov. Dette betyr at ferskt fôr er tilgjengelig for alle kyrne i besetningen til enhver tid; og spesielt til de lavere rangerte kyrne. Lely Vector Siden Lely Vector automatiske fôringssystem ble introdusert i April 2012, har 13 gårder blitt fulgt nøye. Hva er deres resultater og funn? For å få innsikt ble den spesifikke informasjonen fra disse gårdene sammenlignet i en periode på ett år før og ett år etter at de 0 Tid (timer) 24 6 måltider/dag 2 måltider/dag Terskelverdi Figur 1 Kilde: Krause et al., the Dairy Life

5 Lely Vector, den naturlige fôringsmåten begynte å bruke Lely Vector automatiske fôringssystem. De genererte data ble så sammenlignet og analysert med det statistiske analyseprogrammet SPSS; ved bruk av eksemplaret T-test (p = 0,05). Således utelukker dette sesongmessige effekter også fordi gårdene som ble analysert begynte hver å jobbe med Lely Vector automatiske fôringssystem på et annet tidspunkt av sesongen. Resultater For å oppnå en riktig sammenligning, fokuserte denne studien på relevante parametere inkludert: avdrått, standardisert avdrått (BSK), melkingene, melkenekt, paritet og antall kyr. La oss starte med standardisert avdrått (BSK) (figur 2). Forskning viser at den gjennomsnittlige BSK hadde en verdi på 39,3 poeng før oppstarten med å gi ferskt fôr hyppig. Etter oppstart økte dette tallet med 2,1 til 41,4 poeng. Dette tilsvarer en økning på ca. 1,6 kg i melkemengde; som eksemplaret T-testen har vist å være en betydelig økning. En forklaring på den økte avdråtten er at hyppig fersk fôring er gunstig for vommens helse. Standardisert melkeproduksjon (13 gårder) Før Etter Figur 2 Melkinger og melkenekt Et annet parameter for kyrnes velvære dannes ut fra deres besøksatferd til melkeroboten. Antall melkinger presenterer naturligvis et godt bilde av dette, og det samme gjør antall melkenekt. Det er interessant å se hvordan dette har utviklet seg siden oppstarten med å gi ferskt fôr hyppigere. Vi har konkludert med at antall melkinger har på den ene siden steget fra 2,63 til 2,69, og antall melkenekt har økt fra 2,89 til 3,03 på den andre (figur 3). Det er en betydelig økning i kyrnes besøksatferd til roboten, spesielt om natten og i de tidlige morgentider. Dette kan forklares med det faktum at kyrne er mer aktive om natten på grunn av Lely Vector automatiske fôringssystem, og bruker mindre tid på å vente på ferskt fôr ved fôrhekken i løpet av dagen. De kan nå bruke tiden sin annerledes. Derfor har begrepet med flere ferske porsjoner en stimulerende effekt på fri kutrafikk. Melkinger og melkenekt (13 gårder) Figur 3 Melkinger Før Melkenekt Etter Standhaftighet En viktig faktor for en sunn besetning med optimal avdrått gjennom hele levetiden er standhaftighet. Eller med andre ord, hvordan utvikler en kvige seg etter kalving for første gang? Vi vet at det er en optimal alder og kalvingsvekt på kviger, men vi er også klar over at kviger er vanligvis lavere rangert i besetningen. Konsekvensen er at med konvensjonelle fôringsmetoder må de klare seg med restene fra de høyere rangerte kyrne, mens de faktisk virkelig trenger det gode fôret. Figur 4 viser et diagram fra en spesifikk gård, hvor den daglige melkeproduksjonen for hver kvige er angitt i forhold til deres laktasjonsdager. Den grønne linjen viser melkeproduksjonen etter oppstart med Lely Vector automatiske fôringssystem. I denne situasjonen har kviger, med andre ord lavt rangerte dyr, også ubegrenset tilgang til ferskt fôr. Vi kan derfor konkludere med at Lely Vector automatiske fôringssystem har en positiv effekt på kvigenes standhaftighet. Melkeproduksjon i kg per kvige per dag Figur 4 Laktasjonsdager Konklusjon Ulike vitenskapelige studier (Krause et al., 2002; DeVries 2012) viser at hyppig fersk fôring har en positiv innvirkning på ph-verdien i vommen. Påfølgende resulterer en mer stabil ph-verdi i en mer effektiv vomfunksjon, som i sin tur har innvirkning på kuas velvære og melkeproduksjon. Disse resultatene har nå også blitt bekreftet etter gjennomføringen av Lely Vector automatiske fôringssystem. Derfor er det ikke bare viktig at den riktige rasjonen tilføres ved fôrhekken, men også hvor hyppig rasjonen tilføres da det har betydning for på hvilken måte kua spiser og utnytter denne rasjonen. Før Etter the Dairy Life 05

6 En kollega til Overgang til neste nivå av automatisk melking Den nye roboten er et svært komfortabelt sted for kyr To uker før jul 2012 installerte Lynden Williams og hans sønn Graham fra Magor Caldicot i Wales en ny Lely Astronaut A4-melkerobot for å erstatte Lely Astronaut A2. Siden da føles det som om deres styringsverktøy har blitt oppgradert til neste nivå: flere muligheter med systemet, mer individuell melking, men det aller viktigste er at det har vært en reduksjon i arbeidsstyrken på grunn av bedre kuflyt. Kyrne fant sin naturlige rytme Automatisk melking ble introdusert på gården Williams i november 2004 med oppstarten av to Lely Astronaut A2 melkeroboter. Helt fra starten visste de at de hadde foretatt en god beslutning. I mange år utførte robotene sitt daglige arbeid svært bra. Kyrne fant sin naturlige rytme, og det samme gjorde Lynden og hans sønn. I begynnelsen av 2012, etter åtte år med dette systemet, debatterte familien om enten å oppdatere A2-robotene eller å investere i moderne teknologi og kjøpe den nye Astronaut A4. Etter å ha besøkt andre gårder falt valget i klar favør av den nye roboten. Den 6. desember 2012 var en ny Astronaut A4 på plass og i gang. Grunnen for å starte med bare én ny A4-robot skyldtes det enkle faktum at de ikke hadde tilstrekkelig med storfe til å rettferdiggjøre et dobbelt system. Men de er optimistiske på at en ny robot skal installeres innen utgangen av dette året. Selve installasjonen tok bare to dager; derfor har de ingen tidsbekymring med hensyn til den andre enheten. Det er typisk for den enorme effekten av I-flyt Innen tre dager etter oppstarten hadde alle kyrne vendt tilbake til sin normale besøksatferd. Williams har til og med en fin anekdote: Det var en ku som vi alltid måtte bringe til roboten helt fra starten på hennes første laktasjon. To ganger om dagen, hver eneste dag. Det var aldri en dag hvor hun ville gå av seg selv. Likevel beholdt vi henne fordi min far var motvillig til å selge denne kua. Men nå med I-flyt inngangen til A4-roboten, 06 the Dairy Life

7 Graham Williams foretar selv denne kua regelmessig frivillige besøk. Ved innføringen av A4 var hun i starten på sin tredje laktasjon. Nå har hun til og med melkenekt! Som for øvrig er typisk for den enorme effekten av I-flyt, hevder Williams. En annen fordel med I-flyt inngangen er at større kyr kan gå inn i roboten med letthet. I de eldre robotmodellene måtte kyr med stor mage foreta en liten vending for å kunne stå rakt i melkeenheten. Det er nå om å gjøre å få mer melk ut av maskinene Takket være en så god kuflyt var ikke Williams redd for å starte med bare én A4. Med 70 melkende kyr, var den ledige tiden på roboten rundt 7%, noe som betyr at roboten var nesten fullstendig opptatt. Mens med A2-robotene melket han samme mengde melk, men på to roboter. Siden han begynte å bruke A4, har Williams forandret sitt syn på automatisk melking. Det er nå om å gjøre å få mer melk ut av robotene, og ikke bare fokusere på å få mer melk ut av kyrne. Jeg er klar over de nye mulighetene jeg har tilgjengelige nå Den nye versjonen av T4C styringssystemet er også en stor forbedring, sier Williams. Han trenger ikke lenger å se etter visse problemstillinger, som for eksempel høy dødtid for melking. Den nyeste T4C versjonen viser ham umiddelbart hvor problemet ligger, og ved å kontrollere informasjonen fra YourGuide er det lett å håndtere problemet. YourGuide er brukerveiledningen online for profesjonell hjelp med robotmelking. Den er tilgjengelig via Lely T4C styringsprogram. Siden introduksjonen av den nye A4 på gården er Williams klar over de nye mulighetene som er tilgjengelige for ham nå. Virkningen av å justere hastigheten på fôring av kraftfôret i roboten i samsvar med melkehastigheten er bemerkelsesverdig. Kuene reagerer på dette med mer regelmessige besøk i en kort tid. Roboten er et svært behagelig sted for kyr. For første gang over 70 kg per ku per dag Selv om kyrnes gjennomsnittlige melkeproduksjon ikke har blitt bedre, ser Williams klart fordelene også på produksjonsnivået. På gården Williams har det aldri vært en ku som produserte over 70 kg melk per dag. Men siden januar har dette endret seg. Bondens mål er ikke å ha den høyeste melkeproduksjonen per ku, men å oppnå innen to år en total melkeproduksjon på 4500 kg med to Lely Astronaut A4 roboter per dag (= 2250 kg/robot/dag). Ved å sammenligne sin Lely Astronaut A4 med en bil, kaller Williams sin robot en Lamborghini. En rask, pålitelig høykvalitetsmaskin. the Dairy Life 07

8 Lely i arbeid Hovedkvarteret for Lely Scandinavia FMS konsulent i Skandinavia Jens Simonsen er utdannet agronom; han var født og oppvokst på en dansk melkeproduksjonsbedrift. Han vokste opp blant kyrne, og denne erfaringen kommer fortsatt godt i hende under sitt daglige arbeid som FMS konsulent for Lely Scandinavia. Før han begynte å jobbe for Lely hadde Jens ulike jobber relatert til landbruk; han jobbet ved en landbruksskole og i 10 år var han leder av en melkeproduksjonsbedrift med 400 holsteinkyr. De siste 11 årene har Jens vært FMS konsulenten ved Lely Scandinavia. Lely Scandinavia dekker Danmark, Norge, Sverige, Finland og Estland, innlemmer 17 Lely Center og en stor gruppe fôrforhandlere. Jens er den eneste FMS konsulenten som arbeider direkte for Lely Scandinavia. Innenfor området til Lely Scandinavia er det 22 bekreftede uavhengige FMS konsulenter som jobber for fasilitetene til lokale Lely Center. I tillegg er det mange veterinærer, fôrkonsulenter fra bøndenes egne organisasjoner og rådgivere fra fôrselskapene som er opplært til å gi både hjelp og råd på gårder som bruker Lely robotstyrte melkesystemer. Et fint eksempel på deres engasjement var det store antallet skandinaviske deltakere som deltok på Farm Management symposiet Cows in the cloud, as key to advice (Kyr i nettskyen, som nøkkelpunkt for råd) avholdt sist desember i Nederland. Se artikkel på side En vanlig arbeidsdag er ganske variert for Jens. Selvfølgelig er en stor del av hans ansvar å besøke, trene og konsultere Lely konsulenter innen Lely Scandinavia. I tillegg til FMS konsulenter trener han også teknikerne på gården i administrative problemstillinger. Det er viktig at de også vet noe om gårdsledelse, da dette kan hjelpe dem med å løse tekniske problemer, sier Jens. En annen attraktiv del av Jens jobb er å gi konsultasjon til gårder med mer komplekse utfordringer. Ifølge Jens er det alltid en glede å hjelpe disse spesielle gårdene. Ved siden av sine opplæringsaktiviteter, deltar Jens i møter med National Dairy Board og er medlem av kjernegruppen ved Lely International FMS. På grunn av sin praktiske bakgrunn som bonde, sammen med 10 års erfaring som leder av en stor melkeproduksjonsbedrift, setter agronomene pris på rådene fra 08 the Dairy Life

9 Jens Simonsen på en dansk melkeproduksjonsbedrift Teamet Lely Scandinavia Jens. I tillegg benytter Jens empati for å sette seg inn i bondens situasjon. Jeg prøver å møte bøndene på deres nivå, i det miljøet hvor de føler seg komfortable. Det er et dansk ordtak som sier: Noen mennesker er sterkt teoretisk begavet, og det er mennesker som er svært praktisk begavet. Jens plasserer seg i den sistnevnte gruppen, og det er en annen grunn til at bøndene verdsetter hans meninger. Robotmelking blir stadig mer vanlig i Skandinavia. Som et eksempel er 25% av all melk som produseres melket av roboter, og 28% av alle kyrne i Danmark er melket av roboter. En konvertering av disse prosentsatsene til tall betyr at i dag er det nær Lely Astronaut-melkeroboter i drift i Skandinavia-regionen. I tillegg bemerker Jens at de fleste nye låver som bygges nå er planlagt med utnyttelse av robot. Bønder er i disse dager overbevist om fordelene med robotmelking og omfavner også systemet for fri kutrafikk. Det er fortsatt en stor mulighet i Skandinavia for utstyret vårt, inkludert både Lely Astronaut og Lely Vector automatiske fôringssystem. Ikke bare prøver vi å møte denne etterspørselen gjennom vårt salg, men vi tilbyr også opplæring og støtte. Jens er stolt av sine opplæringsfasiliteter, som inkluderer et stort utstillingsrom hvor han kan gjennomføre workshops og hvor teknikere kan få erfaring med alle de fire typene Astronaut-melkeroboter. Utstillingsrommet omfatter alle låveprodukter og har til og med en Vector installert. På denne måten, ikke bare kan vi øke kunnskapen i vårt marked, men også utvide denne intelligensen til kolleger og rådgivere fra andre land som er velkommen til å bruke denne funksjonen. Ifølge Jens er det fokus på fremtiden og mot innføring av produkter som vil øke bøndenes velvære, men FMS er også en avgjørende faktor for å forbli vellykket i denne raske verdensutviklingen. Kombinasjonen av høyt utdannede mennesker sammen med et godt produkt gir våre kunder en profesjonell start med sine investeringer. Vår omfattende erfaring hjelper virkelig våre kunder, konkluderer Jens. the Dairy Life 09

10 Lely Campus Lely Campus er klar i sommer Konstruksjonen av Lely Campus i Maassluis er godt i rute. Alle anstrengelser blir gjort for å fullføre våre nye lokaler ifølge tidsplanen. Denne siden vil gi deg et inntrykk av fremdriften. Mye hensyn har vært viet til bærekraftighet både i bygningen så vel som dens omgivelser. Et bevisst valg ble gjort for en lav bygning med store, lyse, åpne områder og masse glass. På denne måten vil avdelinger som fungerer sammen finne hverandre raskt og enkelt. Et eksempel på dette er Produktutvikling som vil være i nær tilknytning til Produksjon for å stimulere optimalt samarbeid. Følelsen av samhørighet og gjensidig samarbeid er ytterligere styrket på grunn av det faktum at våre fôr- og meieribedrifter vil igjen bli forenet. Meieriavdelingen flytter tilbake fra Rotterdam til Maassluis, hvor den vil ha en helt ny produksjonshall. Det vil være vår glede å ønske deg velkommen til vår kjempefine nye plassering i fremtiden! 10 the Dairy Life

11 For barna Finn de 10 forskjellene Svarene finner du på side 19. the Dairy Life 11

12 Forbruksvarer Optimal tilførsel av mineraler Enhver husdyrbonde er klar over viktigheten av en god mineralforsyning til sine kyr. Mineralmangler kan føre til substandard produksjon hos melkekyr og skuffende vekst og utvikling av ungdyr. Mineraler kan gis til kyr og ungkalver på ulike måter. Vanligvis er et visst nivå blandet med kraftfôret, men mineraler kan også gis via bøtter, boluser eller slikkeblokker. For å gi kyrne og ungdyrne dine den optimale mengden mineraler og sporstoffer, har Lely Consumables utviklet tre typer Lely Essentials mineralblokker. Lely Essentials Block-Dry er et produkt spesielt laget for tørrkyr. Denne blokken inneholder en høy konsentrasjon av fosfor, magnesium og sporstoffer. Dette forbereder godt den tørre kua for kalving. For melkekyr er det Lely Essentials Block-Lac, som er rik på mineralbuffere og sporstoffer, som kan absorberes godt for å møte alle ernæringsmessige behov. Den tredje varianten er Lely Essentials Block-Grow; spesielt utviklet for kalver og kviger. Ungdyrs vekstutvikling er gitt en ekstra boost takket være den balanserte andelen fosfor-kalsium i denne spesielle blokken. Alle de tre blokktypene er laget med en base av forkalket tang istedenfor melasse, noe som betyr at overflødig forbruk er unngått. En ytterligere fordel av forkalket tang er at på grunn av sin porøsitet skaper den gode forutsetninger for mikrofloraen i vommen. Ved å tilby mineraler i form av blokker betyr at hvert enkelt dyr kan regulere sitt eget mineralforbruk. Blokkene er i tillegg gode indikatorer for mineraltilførsel på besetningsnivå: Mengden mineraler i rasjonene kan justeres hvis forbruket av blokkene er for lavt eller for høyt. Lely Essentials-blokkene veier 12,5 kg. En spesiell Lely blokkholder er også tilgjengelig. For ytterligere informasjon, ikke nøl med å ta kontakt med ditt Lely Center. 12 the Dairy Life

13 Melkepriser Utvikling av melkepriser Den tydelige stigningen i melkeprisen mot slutten av 2012 har stabilisert seg noe i begynnelsen av Forventningen er at melkeprisene vil stige igjen i de første seks månedene av 2013, da etterspørselen er større enn produksjonen. Imidlertid har forholdet mellom melkepriser og fôrpriser ennå ikke bedret seg tilstrekkelig. Melkeprodusenter bør derfor være oppmerksomme. For øyeblikket er melkeprisene frem til og med november 2012 kjent for de fleste land. Se figur 1 nedenfor for en oversikt over melkeprisutviklingen for et utvalg land. For de fleste land viser melkeprisene en jevn stigning etter juli Ulike melkeprosessorer har økt sine avgifter. Dette skjedde delvis på grunn av den lavere melkeproduksjonen og også som en respons på de økte fôrkostnadene. Det er et økende press på stigning av melkepriser. Faktum er at etterspørselen øker mer enn produksjonen, noe som betyr at markedet vil forbli stramt. Denne markedssituasjonen var ventet å føre til en kraftig økning i melkeprisene så tidlig som i første kvartal av Imidlertid ble denne utviklingen utsatt på grunn av en produksjonstopp i New Zealand og en noe skuffende etterspørsel på grunn av den økonomiske krisen. Likevel, ordtaket en av disse dagene er ingen av disse dagene gjelder absolutt ikke her. Melkeprisene forventes å stige i de første seks månedene av Mangelen vil være på høyeste nivå rundt midten av 2013 på grunn av en økende etterspørsel fra tradisjonelle melkeimporterende land og tømming av lagere. Når vi ser på fôrprisene, ser vi at de også fortsetter å stige kraftig. Forventningen er at fallet i fôrprisene fra og med siste kvartal i 2012 og fremover på grunn av uventet store avlinger, vil ikke fortsette. Produksjonsnivåene og tilgjengelige lagere kan (ennå) ikke holde tritt med den økende etterspørselen. IFCN (et globalt nettverk av meieriproduktsforskere knyttet til bedrifter og andre interessenter i meierikjeden) sammenligner periodevis forholdet mellom fôrprisen og melkeprisen. Når denne balansen er bra (melkeprisene er tilstrekkelig høyere enn fôrprisene) er det økonomisk kraftfôr. IFCN bruker en positiv standard på 1,5. Dette betyr at 1,5 kg kraftfôr kan kjøpes med overskuddet fra 1 kg melk. Vi kan identifisere en svak bedring i forholdet mellom prisene på melk og fôr: Til 1,2 i Men dette viser også at fôrprisene er relativt høye når vi sammenligner dem med melkepriser. Det betyr at marginene for deg som melkeprodusent forblir under press. Denne situasjonen forventes ikke å ha bedret seg i første kvartal av Dette beviser at melkeprodusenter må vie nok oppmerksomhet til deres fôringsstrategier for å forbli økonomisk vellykket i interessant for en melkeprodusent å øke melkeproduksjonen ved å investere i Kilder: CIRCA, IFCN, IGC, LTO, Rabobank, USDA 40 Belgia 35 Tyskland Danmark Frankrike Nederland 30 Storbritannia USA 25 des-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 mai-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 Figur 1: Oversikt over melkpriser i euro per 100 kg. the Dairy Life 13

14 Symposium Mer kunnskap for våre konsulenter Lely Farm Management Support (FMS) Symposium Lely Farm Management Support (FMS) bistår og rådgir melkeprodusenter og deres konsulenter som opererer utstyr fra Lely for melking, fôring og fôrhøsting ved å gi ledelsestips og kompetanse over hele verden. I tillegg til å gi råd om å optimalisere roboteffektivitet og kuas velvære, bistår FMS kunder i å forbedre sin totale gårdsledelse. Symposiet Cows in the Cloud, as key to advice (Kyr i nettskyen, som nøkkelpunkt for råd) ble holdt for å legge mer fokus på å innlemme gårdsspesifikke data i de rådene som vi gir til våre kunder. I løpet av dette todagers arrangementet ble mer enn 100 deltakere fra 15 forskjellige land oppdatert av ulike internasjonale hovedforedragsholdere om hvordan gårdsspesifikk informasjon utfyller rådet. Kombinasjonen av en konsulents kompetanse og gårdsspesifikke data vil etter hvert øke verdien av rådene gitt til våre kunder. Alt handler om data Ved åpningen på mandag den 11. desember 2012 ble et omfang av de måtene som Lely produserer verdifull informasjon, hentet fra data, presentert. For eksempel omfatter slike data aktivitet, vomaktivitet, melkehastighet, avdrått, melketid o.l.; generert av kyrne og innhentet via Lely robotmelking og fôringssystemer. Denne informasjonen, som er fritt tilgjengelig via the cloud (nettskyen) (Lely Benchmark), gir en høy merverdi for blant andre fagpersoner FMS konsulenter, veterinærer og fôrkonsulenter. Gårdsspesifikke data brukes ikke kun for rådgivning til bøndene; denne informasjonen blir også behandlet for å generere våre lokale eller regionale gjennomsnitt som brukes for benchmarking. Med andre ord: Hvordan er fremdriften til rådgiverens klient i sammenligning med lokalområdet eller andre melkeprodusenter? Og videre, hvordan kan konsulenter og deres kunder dra nytte av denne informasjonen? this barn was the first of its kind in Poland 14 the Dairy Life

15 Mye av interesse i løpet av presentasjonene The Farm Management Knowledge Box (Kunnskapsboksen om gårdsledelse) I tillegg til å samle inn denne informasjonen, er dens tolkning innen den robotmessige gårdsledelsen også av største betydning. Ulike foredragsholdere fra Lely ga derfor presentasjoner om saker som for eksempel å maksimere levetiden, forbedre melkekvaliteten og utnytte den generelle robotytelsen ved en melkeproduksjonsbedrift. Store melkeproduksjonsbedrifter Melkeproduksjon er ikke kun en familiebedrift lenger, og dette ble demonstrert av tre eiere av store melkeproduksjonsbedrifter under en interessant diskusjon. Inngående informasjon om sine gårder, som opererer fire til ni Lely Astronaut roboter, ga publikum et innblikk i disse entreprenørenes vellykkede gårdsledelse. Et høydepunkt i diskusjonen var på hvilken måte disse store melkeproduksjonsbedriftene takler kyr som trenger spesiell oppmerksomhet. Kvalitetssurfôr Fôrhøsting og fôring er helt grunnleggende for melkekyr. I denne sammenhengen ga en rekke foredragsholdere publikum informative presentasjoner om måter å produsere høykvalitetssurfôr, inkludert risikoene som er involvert, etterfulgt av råd om fôring av kyrne. Hva liker kyr og hvordan skal bøndene servere det? Ferskt fôr flere ganger per dag, tilføring av tilsetningsstoffer, mer eller mindre mengde kraftfôr? Et godt råd er basert på dagens gårdsspesifikke fakta. Fakta som kan bli funnet av konsulenter i the cloud (nettskyen) (Lely Benchmark); som tillater dem å generere et gårdsspesifikt og skreddersydd rådgivningsprogram. Vi gjør alt for deg! Moderne melkeprodusenter forventer skreddersydde løsninger basert på deres gårdsspesifikke data. Med FMS symposiet ønsket vi å øke kompetansen til dagens konsulenter. Når denne kompetansen suppleres med genererte data og informasjon fra Lely, er de perfekt utstyrt for å gi svært nyttige råd med merverdi til våre kunder. the Dairy Life 15

16 Fôrløsninger Større grep på tørkeprosessen! Vått surfôr er utsatt for mugg og smørsyre; på den annen side, hvis det er for tørt, kan det være vanskelig å rulle det inn i gropen. I begge tilfeller vil næringsverdi og smak forringes, noe som resulterer i redusert fôrinntak, lavere melkeproduksjon, samt avtagende dyrehelse. Lely Lotus høyvender er det ideelle verktøyet for å forbedre din fôrkvalitet og påfølgende ditt dyrs ytelse. Tross alt har den krokformede tinden på Lely Lotus vist seg å håndtere 50% mer avling enn konvensjonelle høyvender-tinder, både når det gjelder å plukke avlingen fra grunnen og å rive klumper fra hverandre. Dette er på grunn av den spesielle formen til de dobbeltkrokede tindene som gir et mye større grep på avlingen. Denne enorme økningen i produksjonen gir deg muligheten til å reagere raskt og oppnå riktig tørrstoffinnhold i grovfôret ditt. Alt du trenger å gjøre er å plukke det opp! Under vendingen må alt avlingsmateriale flyttes for å muliggjøre enklere raking og en jevn tørkeprosess. Forurensning gjennom jord, gjødsel eller gamle avlingsrester er helt uakseptabelt. I den sammenhengen finnes det ikke noen enkelt høyvender som tilsvarer omstillingsevnen og plukkekapasiteten til Lelys kroktinde. På grunn av sin bakenforliggende posisjon og nyskapende design er Lotus kroktinden langt mer fleksibel enn konvensjonelle høyvender-tinder. Tinden følger konturene på avlingsflaten og eliminerer således skader på denne og forurensning av avlingen. Lotus høyvendere kan vinkles fremover, noe som reduserer mellomrommet mellom rotorene til et minimum for å sikre at hele avlingen vendes jevnt. Grep på avlingen Lotus vendingen er grunnleggende for å oppnå tidsriktig innhøsting og optimal fôrkvalitet. Lotus venderekkevidde er 16 the Dairy Life

the Dairy Life Lely på Eurotier-messen Lely Ambassadors magazine Vi ser på tre store melkeproduksjonsbruk I-flow: optimal frihet og bevegelse for kua

the Dairy Life Lely på Eurotier-messen Lely Ambassadors magazine Vi ser på tre store melkeproduksjonsbruk I-flow: optimal frihet og bevegelse for kua Lely Ambassadors magazine the Dairy Life 2. Utgave 9. årgang desember 2012 Lely på Eurotier-messen Vi ser på tre store melkeproduksjonsbruk I-flow: optimal frihet og bevegelse for kua www.lely.com innovators

Detaljer

Lely astronaut Robotmelkesystem

Lely astronaut Robotmelkesystem Lely astronaut Robotmelkesystem Framtidens melkeproduksjon www.lely.com innovators in agriculture 2 lely astronaut Vårt mål er å hjelpe deg med å skape fremtidens melkeproduksjon Helt siden Lely ble grunnlagt,

Detaljer

www.aseaglobal.com success guide

www.aseaglobal.com success guide www.aseaglobal.com success guide veien til suksess * asea viser deg veien Nettverksmarkedsføringens historie er fylt med mennesker som har overgått sine egne forventninger og oppnådd stor suksess uten

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Hvordan kan bedrifter gjøre best nytte av kundelojalitetsprogrammer? f

Hvordan kan bedrifter gjøre best nytte av kundelojalitetsprogrammer? f 50 fagartikler MAGMA 0413 Hvordan kan bedrifter gjøre best nytte av kundelojalitetsprogrammer? f MATILDA DOROTIC er førsteamanuensis ved Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Hun har en

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Studentnr: 982323 982473 BCR3100 BACHELOROPPGAVE 14 VED MARKEDSHØYSKOLEN Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR

OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR Gjennom hele nettverksmarkedsføringens historie, har et ukjent antall ellers ufaglærte, uerfarne enkeltpersoner hatt suksess av en type som langt har overgått forventningene.

Detaljer

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess VÅREN 2001 Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess INNHOLD Med Mamut for Pocket PC har du full oversikt

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Datakilder muligheter og utfordringer

Datakilder muligheter og utfordringer NUMMER 1 2015 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Datakilder muligheter og utfordringer BRANSJENYTT FAGLIG NYTT FRA NMF TEKNOLOGI JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 2 Tiltrekke nye kunder Vi effektiviserer

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Praktisk kvalitetsarbeid

Praktisk kvalitetsarbeid Praktisk kvalitetsarbeid «Ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som kan telles teller» Albert Einstein Korriger Plan Kontroll Utfør Inspirasjonshefte for bedrifter som bygger sitt kvalitetsarbeid

Detaljer

InterAct-håndboken. Del 1 InterAct-modellen. Del 2 Prosjektet. Del 3 Scriptene. Del 4 Artikler og presentasjoner. Del 1 -InterAct-modellen.

InterAct-håndboken. Del 1 InterAct-modellen. Del 2 Prosjektet. Del 3 Scriptene. Del 4 Artikler og presentasjoner. Del 1 -InterAct-modellen. InterAct-håndboken startside Del 1 InterAct-modellen Bakgrunn Et motivasjonsverktøy Hvordan fungerer det InterAct i et nøtteskall Beskrivelse av trinnene Hvordan tilpasse det til dine egne forhold Utviklingen

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Rapport Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Utarbeidet av Fokus Bank og Ernst & Young Introduksjon Finanskrisen og den påfølgende nedgangskonjunkturen som utspant seg fra høsten 2008 og videre inn i 2009

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Fordeler og ulemper forbundet med en børsnotering.

Fordeler og ulemper forbundet med en børsnotering. Fordeler og ulemper forbundet med en børsnotering. En sammenligning av rederiene Solstad Offshore & Knutsen Shipping OAS. Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk administrativ utdanning

Detaljer