Somaliland. Fremdeles matkrise? Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet tar utfordringen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Somaliland. Fremdeles matkrise? Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet tar utfordringen."

Transkript

1 u-nytt nr Et magasin fra Utviklingsfondet Fremdeles matkrise? Krisen er borte i mediene, men i India er det på langt nær nok mat til alle. Somaliland Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet tar utfordringen.

2 Norge som et eksempel til etterfølgelse Det har vært politisk enighet om et høyt ambisjonsnivå for norsk bistandspolitikk i mange år: I årets statsbudsjett nådde Norge endelig målet om å bevilge et beløp tilsvarende en prosent av brutto nasjonal inntekt (BNI) til internasjonal bistand. Gjennom denne en-prosentsatsingen har Norge bidratt til å bekjempe den globale fattigdommen vår tids største utfordring. Nå utfordres denne innsatsen fra to kanter: Forventet BNI har sunket, noe som gjør det mulig for den sittende regjering å redusere støtten til bistand, selv om de fortsatt opprettholder en-prosentgrensen. Samtidig finnes det politikere med regjeringsambisjoner som har varslet langt kraftigere kutt i bistandsbudsjettet, politikere som mangler visjoner for hvordan Norge skal møte vår tids største utfordringer. Det finnes en oppfatning om at bistandsorganisasjonene skaper et katastrofebilde for å tjene penger. Vi deler ikke dette synet. For første gang legger mer en en milliard mennesker seg sultne hver kveld. 99 prosent av de som drepes av ekstremvær, bor i fattige land. Dette er ikke våre tall, men kommer fra FN og forskere. Sett i den store sammenhengen blir det nærmest latterlig å løse små hjemlige problemer med kutt i våre bidrag til internasjonal bistand. Selv om Norges utviklingshjelp blir liten i den nevnte store sammenhengen, er den både riktig og viktig. En ny rapport fra Det internasjonale pengefondet (IMF) viser at bistand, spesielt fra Skandinavia, fungerer effektivt når det gjelder å redusere fattigdom. Vi trenger politikere som makter å bygge videre på de mange gode resultatene som er oppnådd i bistandsarbeidet. Vi trenger politikere som makter å løfte fram Norge som et forbilde på global fattigdomsbekjempelse. Et forbilde på hvordan et rikt land kan redusere klimautslipp fra rike befolkninger på eget territorium. Som Norges eneste miljø- og utviklingsorganisasjon håper vi at dette valget gir oss politikere som forsterker en- prosentslinjen (eller mer) samtidig som norske klimautslipp minimaliseres. På den måten kan Norge være et eksempel for andre land både på miljø- og utviklingspolitikken i åra fremover. Det viktigste Norge kan bidra med er å være et positivt eksempel for andre rike land. Etiopia Det går alltid et esel Den sterkeste arbeidshesten i Etiopia heter esel. Eselet er ustanselig på farten over alt, bærende og trekkende på alt etioperene må ha frakta: grus, korn, haugstore halmlass, tønner, vanndunker, 12 lystige jenter, tre tonn ammunisjon. Eselet tar jobben, og går så opp i den at det tripper langt foran han som tror han er eselkjører, og ligger et kvartal etter. Det har vært sterk vekst i deler av etiopisk landbruk de siste årene. Hver gang noe går godt her i landet, møter en eller annen toppfigur opp og deler ut medaljer. I vinter delte statsminister Meles (alle etiopere er på fornavn) ut medaljer til en stor forsamling bønder som hadde gjort seg til millionærer. Alle hadde de begynt med to tomme hender og et esel, men eselet får ingen medaljer, i beste fall et rapp bak. Foto: Anette Wilhelmsen Svein Sæter, forfatter, har vært på tur i Etiopia PS: Visste du at Utviklingsfondet «selger esler»? Ikke for å skape millionærer, men rett og slett for å gjøre hverdagen lettere for fattige. Se På forsiden: De internasjonale matprisene har gått kraftig ned etter toppen i 2008, men antall mennesker som sulter har fortsatt å øke. Her fra et kornlager i India under storflommen i Sør-Asia i Foto: Jacob Silberberg/Panos Pictures Utviklingsfondet er en uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon. Vi er avhengig av bidrag fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter for å kunne støtte miljø- og utviklingsprosjekter i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Utviklingsfondet, Grensen 9B, 0159 Oslo. Tlf: Kontonummer: U-Nytt trykkes på Cyclus Print 115g papir, som er 100 prosent resirkulert og ikke klorbleket. Redaksjonen for dette U-Nytt: Hilde Faugli og Sigurd Jorde. Utgivelsen støttes av Norad og Utenriksdepartementet. E-post: internett: 2

3 Smånytt Nytt om Utviklingsfondet: En liten smak av Norge At gårdsarbeid ikke alltid dufter like godt, er en av tingene Chiza Nyirongo og Rolando Herrera har kjent på kroppen under sine måneder i Norge. Chiza og Rolando er på utveksling til Utviklingsfondet gjennom programmet Exchange for Sustainable Development. Chiza, som kommer fra Utviklingsfondets partner RUFA i Malawi, jobber med Utviklingsfondets klimateam, mens Rolando, fra Nicaragua, jobber med biologisk mangfold. I sommer tilbrakte fredskorpserne to måneder med hardt kroppsarbeid på to gårder i Norge. Det har vært interessant å se hvor godt organisert kooperativene i Norge er, forteller Chiza. Bøndene er også veldig organisert på den måten at de alltid vet hva de skal gjøre dagen etter. I Malawi skjer ting litt mindre planlagt. Også det økologiske jordbruket på gårdene ble de imponert over. Det ble enda mer tydelig for meg hvor viktig det er å arbeide økologisk. Etter den grønne revolusjonen ble kjemiske produkter normen i Nicaragua, og nå er mye jord ødelagt. Vi må ta vare på jorda og miljøet. Men det er vanskelig å få et marked for økologiske produkter i Nicaragua, folk er ikke så bevisste på det, forteller Rolando. Like glad for alle oppgavene var de imidlertid ikke. Vi måtte gjøre rent i fjøset det stinket! Store forskjeller Oppholdet på gårdene viste tydelig forskjellene mellom et liv som bonde i Norge og et liv som småbonde i Sør. Her har hver bonde tre traktorer, hjemme deler 100 personer på en traktor. Man har ikke mange ressurser, kun enkle verktøy, sine hender og sin svette, forteller Rolando. Også ellers i hverdagen er det mange ting som er annerledes ved å arbeide i Norge. Jeg liker horisontaliteten i samfunnet du kan snakke med sjefen din og føle at han er en venn. Det kan man ikke i Nicaragua, sier Rolando. Chiza er enig, i Malawi må man alltid si Sir, og ikke fornavn på sjefen sin. Jeg liker også ordenen. Her er det orden på alt; transport, arbeid, alt, slik er det ikke hjemme, fortsetter Rolando. De ordnete forholdene skaper imidlertid også noen utfordringer for folk som er mer vant til å improvisere mer i hverdagen. Man må omtrent avtale et møte, hvis man skal besøke folk. Man kan ikke bare stikke innom, slik vi ville gjort hjemme. Det er litt vanskeligere å bli kjent med folk her, forteller Chiza. Men når man først blir kjent, da er nordmenn både hyggelige og åpne, legger Rolando til. Solidaritet og forståelse Hovedmålet for programmet Exchange for Sustainable Development er styrket matsikkerhet. Basert på utveksling av arbeidstakere mellom partnere i Sør og Nord, er målene økt kulturell og profesjonell kunnskap hos både deltakere og partnere, styrking av organisasjonsstruktur og å skape gjensidig forståelse og solidaritet mellom bønder i Nord og Sør. Chiza og Rolando er enige om at tiden i Norge lærer dem å se livet sitt og jobben sin fra et annet perspektiv. Vi ser at det vi gjør er viktig. Samtidig får vi sett Utviklingsfondet innenfra og lærer mye av det. Det vil nok være godt for samarbeidet i framtiden. Utviklingsfondet veid og målt I juni var en organisasjonsgjennomgang av Utviklingsfondet ferdig. Et team satt sammen av to Norad-ansatte og en ekstern konsulent har gått gjennom organisasjonen og kommet med konklusjoner og anbefalinger. Evalueringen konkluderer med at Utviklingsfondets aktiviteter er høyst relevante, når det gjelder å bedre levekår på landsbygda i fattige land. Samtidig får Utviklingsfondets honnør for å være en pådriver for samarbeid mellom miljø- og solidaritetsorganisasjoner i Norge og til dels internasjonalt. Rapporten anerkjenner også at Utviklingsfondet har hatt en enorm vekst som kilde til informasjon for pressen, spesielt når det gjelder handel med mat, fattigdom og sult. Gjennomgangsteamet var på en kort felttur til Nepal og berømmer programmene der, blant annet for fokus på biologisk mangfold, kvinners rettigheter og landsbyutvikling. Teamet konkluderer videre med at Utviklingsfondet bør satse på å sikre mer inntekter fra private, ettersom man opplever problemer med å møte Norads krav om egne midler. I tillegg anbefaler de at systemer for planlegging, rapportering og risikovurderinger bør styrkes. Rapporten bød på få overraskelser, men bekrefter Utviklingsfondets rolle som en solid og kompetent organisasjon. Som alltid er det forbedringspotensiale, men heller ikke her var det noen overraskelser, sier Knut Harald Ulland, daglig leder i Utviklingsfondet. På nett i Humla I løpet av et par måneder har Utviklingsfondet sørget for å installere satellittbasert internettkommunikasjon med Humla, et av våre mest avsideliggende prosjektområder i Nepal. Vi har kjøpt lisens, antenne og alt om skal til. Nå mangler bare et par ingeniører til å koble til sakene. Planen er å finasiere tiltaket ved å åpne en internettkafé på vårt kontor i Humla. Aktuell bok: Med solidaritetsblikk på Honduras Etter kuppet i juni har vi kunnet lese mer om Honduras i nyhetene enn til vanlig. Kanskje har du lyst til å vite enda mer om Honduras? Den eneste boken på norsk som gir innblikk i samfunnslivet i Honduras, kan kjøpes på våre nettsider. Husk:... å melde adresseforandring hvis du flytter. 3

4 Med arbeid og lønn øverst på Ungene jeg tror er 5-6 år, viser seg å være Spedbarnsdødeligheten er også høy, og deler av året er det knapt med mat. Sulten er absolutt tilstede i Fattepur i Gujarat, vest i India. Av: Aksel Nærstad, India (teskt & foto) De aller fleste i landsbyen lever under den offisielle fattigdomsgrensa. Vi har så lite jord at vi ikke kan klare oss på den, og det er ikke noe mer jord å fordele her, forteller kvinnene jeg møter i Fattepur. Det bor 638 mennesker i landsbyen. Hvor mange av dem som telles med blant de 240 millioner mennesker som sulter i India, klarer jeg ikke finne ut av. Uansett er det helt sikkert at det er falsk propaganda, når det sies at den «grønne revolusjonen» i India fjernet sulten. De sultnes ønskeliste Det viktigste for oss er å få arbeid og lønn, sier en kvinne. Vi sitter på gulvet utenfor inngangen til skolen i Fattepur. Mennene sitter på siden. De tar også ordet, men kvinnene dominerer diskusjonen. Blikkene deres viser styrke og pågangsmot. Vi må ha arbeid for å klare oss. Det får vi bare av og til, men gjerne bare 50 rupi om dagen (ca kr 6,50). Og ofte får vi ikke lønn før lenge etter at vi har jobbet. Vi får betaling først når avlingene er høstet. Den indiske regjeringens garanti om 100 dagers jobb har hjulpet, men til nå har det bare vært 100 dagers jobb per familie, og det er ikke nok. Vi må jo spise hele året, sukker kvinnene. Utviklingsfondet er nå med på å utvikle et politisk rammeverk for hva som må til for å utrydde sult og alvorlig feilernæring (se egen boks). Jeg besøkte flere landsbyer i India for å høre hva de fattige sjøl mener må til for at de skal komme seg ut av sulten og fattigdommen. Selv om det er forskjell på hvor mye jord som er tilgjengelig forskjellige steder i India, hører jeg det samme i de andre landsbyene jeg besøker. Også representanter fra den store bondeorganisasjonen Bhartiya Kisan Union, medlem av Via Campesina, understreker at det må TIER IKKE: Kvinner i Indias landsbyer tar til orde for arbeid som det viktigste for å få slutt på sult og fattigdom. Indias myndigheter har er omdiskutert. skapes arbeidsplasser på landsbygda utenom selve landbruksproduksjonen. De mener det er viktig å bygge opp småindustri som baserer seg på landbruksproduksjonen. Fanget i gjeld Vi kommer aldri ut av gjelda. Vi er nødt til å låne for å kjøpe frø og gjødsel, og må betale fem til åtte prosent rente hver måned (tilsvarer prosent i året). Når vi selger avlingene, rekker det nesten ikke til mer enn å betale lånet. Og når vi har bryllup, sliter vi med lån i mange år, sa den eldre kvinnen som flere ganger hadde forsøkt å komme til orde under samtalen i Fattepur. Regjeringens låneprogram for bønder, med lavere renter, gjelder bare for bønder som har mye mer jord enn familiene i Fattepur. Uten at det gjøres noe med gjeldsfella de fleste fattige sitter i, vil sulten og fattigdommen bestå i India. Det knytter seg nå store forventninger til utvidelsen av regjeringens program for garantert arbeid. Fram til nylig var hver familie garantert 100 dagers arbeid i året og 80 rupi per dag, men nå er garantien utvidet til 100 dagers arbeid til 100 rupi dagen for alle voksne. Det kan bety en sterk reduksjon av sulten og fattigdommen i India. Programmet har imidlertid problemer med korrupsjon og byråkrati, så det gjenstår å se hva resultatene blir. Ny matlov Det er nå mye debatt og harde dragkamper i India om innholdet i en ny matlov som er på Hva må til for å utrydde sult og alvorlig feilernæring? Ulike FN-toppmøter har gang på gang de siste 35 årene vedtatt å utrydde sulten, halvere antallet eller halvere andelen av verdens befolkning som sulter. Men sulten øker nå raskt i stedet for å bli redusert. FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, nedsatte i april 2008 the High-Level Task Force on the Global Food Security Crises med representater fra FN-organisasjoner, Verdensbanken, IMF og WTO. Denne høynivågruppa la i juli 2008 fram et rammeverk for matsikkerhet. 4 Dette rammeverket ble utarbeidet så å si uten konsultasjoner med sivilt samfunn. Vurderingen til de fleste sivilt samfunnsorganisasjonene er at rammeverket inneholder mye bra, men også politikk og anbefalinger som vil øke sulten, fattigdommen og miljøproblemene om de blir fulgt. Samtidig mangler rammeverket politikk og tiltak som svært mange organisasjoner fremmer. De to globale nettverkene av uavhengige organisasjoner som arbeider med mat og landbruk, har derfor bestemt seg for å lage et eget rammeverk for hva som trengs for å bekjempe sult og alvorlig feilernæring. Det er basert på retten til mat som en grunnleggende menneskerett, matsuverenitet og politikk og tiltak som organisasjoner over hele verden fremmer i sitt daglige arbeid. Utviklingsfondet er sterkt involvert i dette arbeidet. Mer informasjon finnes på Tips: Utviklingsfondets rapport «En verden uten sult» kan lastet ned fra våre hjemmesider:

5 ønskelista MED VEST: Spiremedlemmer med redningsvest blir å se ute i offentligheten før klimaforhandlingene. Foto: Spire Klimaendringer: shit happens? Av: Guri Storaas, Spire Utviklingsfondets ungdom Sett at noen hiver søpla si ut av vinduet slik at du, som tilfeldig forbipasserende, får den i hodet. Hvordan ville du reagert dersom denne søppeltømmeren sa shit happens og lukket vinduet igjen? satt igang flere tiltak for å få bukt med sulten i landet, men mye trappene. Kritikere mener at lovutkastet er for snevert fokusert på å forsyne folk med korn og ris til en lav pris, og ikke behandler spørsmål som feilernæring, hvor og hvordan maten skal produseres, rett til inntekt eller jordrettigheter. Et av de aller viktigste spørsmålene er også om subsidier på mat og andre støtteordninger skal være universelle ordninger som alle innbyggere i India kan nyte godt av, eller om de skal målrettes mot de aller fattigste. Kritikerne av målrettede tiltak er klare, og de har mye fakta å vise til: Tiltak som bare skal omfatte de fattigste, ekskluderer mange av dem som trenger det mest, det skaper et stort og dyrt byråkrati og mye korrupsjon. Spire vil i årets kampanje, «Shit happens?», rette fokus mot oljenasjonen Norges ansvar for klimaendringer i Sør. Spire mener at Norge, sammen med andre rike land, må innse at hyppigere og kraftigere flommer i Bangladesh, lengre tørkeperioder i Malawi og mer ekstremvær i Honduras ikke er isolerte tilfeldigheter. Det går ikke an å si «shit happens». Noen har ansvar for utfordringene de mest sårbare har på grunn av klimaendringer, og Norge må ta sin del av dette ansvaret. Det er ikke lenger nok å bare kutte klimagassutslipp. Vi er nødt til å betale skadeerstatning, slik at det blir lettere for alle å leve med de klimaendringene vi ikke klarer å unngå. Spire har rukket å arrangere seminar om temaet, fremmet saken under klimaforhandlinger i Tyskland, laget brosjyrer og hatt møter med politikere. Men det er nå moroa starter for alvor! Snart vil mennesker få se den rykende ferske kampanjefilmen, Spiremedlemmer vil dukke opp på de mest uventede steder i redningsvest, og hvem vet; kanskje også Stortinget vil få oppleve hvordan det er når andre ikke rydder opp etter seg? Vil du skrive under på Spires krav? Gå inn på for å kreve at Norge årlig bevilger minst tre milliarder kroner til klimatilpasning i Sør. Vil du delta i kampanjen? Ta kontakt med 105 millioner flere vil sulte i år De internasjonale matprisene har gått kraftig ned etter toppen i 2008, men antall mennesker som sulter har fortsatt å øke. 1,02 milliarder mennesker sulter i følge det siste offisielle tallet fra FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO. I tillegg lider over en milliard mennesker av alvorlig feilernæring. FAO anslår at antallet som sulter vil øke med 105 millioner mennesker i 2009! Hver dag dør mennesker av sult eller sultrelaterte årsaker. Løser framtidig matkrise med oppkjøp av land De høye internasjonale matprisene i 2007 og 2008 og en frykt for kommende matkriser har ført til en ny og problematisk utvikling: oppkjøp av store landområder i fattige land. I en lang rekke fattige land i Afrika, Asia og Latin-Amerika har internasjonale selskaper eller utenlandske regjeringer begynt å sikre seg tilgang til matjord for matproduksjon. Store landområder enten kjøpes eller leies for mange tiår, maten som skal dyrkes er ment for salg i «hjemlandet». Kritikerne har kalt denne utviklingen for «landgrabbing», hvor rike og mellomrike land grabber til seg matjord. Andre har pekt på behovet for investeringer og produksjonsøkning i jordbruket. Utviklingsfondet arrangerte seminar om landgrabbing i juni, og du finner bakgrunnsinformasjon og kilder på landgrab 5

6 STORE MULIGHETER: Regionen Somaliland, nordvest i Somalia, har på egen hånd etablert et demokrati med fred og fungerende statsstruktrer, men mottar lite hjelp utenfra ettersom landet ikke er anerkjent.husdyrhold med blant annet kameler er en viktig levevei. Foto: Charles Roffey/flickr.com Somaliland Utviklingsfondet starter prosjekter I skyggen av utviklingen i resten av Somalia, har den nordvestlige delen Somaliland etablert seg som en relativt fredelig og demokratisk stat på oversiden av Afrikas horn. Utviklingsfondet ser på muligheten av en satsing i nettopp Somaliland. Du finner ikke Somaliland på noen kart over Afrika. Den nordlige delen av det vi kjenner som Somalia etablerte seg selv som uavhengig stat allerede i Mens den sørlige delen fortsatt er preget av borgerkrig og uroligheter, har Somaliland vært fredelig siden løsrivelsen og demokratisk siden Utviklingsfondet har sitt største landprogram i nabolandet Etiopia. En viktig del av støtten til prosjekter i Etiopia går til pastoralistsamfunn husdyrnomader og lokalsamfunn i tørre områder. Forholdene og utfordringene er de samme over grensa til Somaliland, og Utviklingsfondet har derfor valgt å inngå samarbeid med fire organisasjoner inne i Somaliland. Prosjektoppstart Ettersom Somaliland ikke er en anerkjent stat, mottar de folkevalgte myndighetene liten hjelp og støtte utenfra. Behovet for hjelp er likevel stort, kanskje særlig for å skape en utvikling som støtter opp om det unge, men lovende demokratiet. Prosjektarbeid i Somaliland er interessant, fordi mulighetene er så store. Behovene er enorme, og vi kan få til mye med enkle tiltak, 6 Av: Sigurd Jorde sier leder i Utviklingsfondets utenlandsavdeling, Christoffer Klyve, som besøkte området i juni. Husdyrhold med kameler, kveg, sau og geiter er en viktig levevei for mange somaliere. Nomadedrift med husdyr er imidlertid en svært utsatt levevei, særlig når klimaet blir verre. Utviklingsfondet ønsker å styrke husdyrøkonomien og samtidig skaffe alternative inntekter og leveveier. Ett av tiltakene er å sette brakklagte jordbruksarealer tilbake i produksjon, et annet skal bedre tilgangen til vann for jordbruk og husdyr. Ikke anerkjent Internasjonal anerkjennelse er viktig for Somaliland, men så langt har ingen land vært villige til å gi dette. Afrikas grenser ble skapt av kolonimaktene, og siden frigjøringen har alle afrikanske stater vært forsiktige med å anerkjenne separatistbevegelser. Så godt som alle grenser på kontinentet er kunstige, med hundrevis av potensielle grensekonflikter eller løsrivelser, hvis «kartet rakner». Somaliland har likevel to viktige fortrinn. Området var en egen koloni under Storbritannia, mens Somalia var en italiensk koloni. Eritrea var i en liknende situasjon og oppnådde frihet på begynnelsen av 1990-tallet. Mer interessant er det at Somaliland på egen hånd har etablert et demokrati med fred og fungerende statsstrukturer i sterk kontrast til situasjonen i resten av Somalia. Folket i Somaliland er stolte av å framstille landet som et demokrati. Vi bør nok legge til at dette er et ungt demokrati, for ikke alt går på skinner fram mot nasjonalvalget 27. september, sier Christoffer Klyve. Valget er likevel viktig å følge med på, fordi det er Somalilands sterkeste kort både for uavhengighet og for en velstandsutvikling. Somalilenderne både hjemme og i resten av verden følger med god grunn spent med på det kommende valget. 24. september arrangerer vi åpent møte om valget i Somaliland på Miljøhuset i Oslo. Følg med på våre nettsider for mer informasjon.

7 DEMONSTRASJONER: Både i Honduras og andre steder i verden har det de siste månedene vært demonstrasjoner både for og imot kuppmakerne. Her fra en demonstrasjon i Washington DC. Foto: Carlos in DC / picasaweb.google.com Demokrati på utrygg grunn Vi er redd for at folket skal miste troen på de politiske partiene og ikke se verdien av å stemme, forteller vår samarbeidsorganisasjon FOPRIDEH i Honduras etter kuppet før sommeren. Av: Hilde Faugli I skrivende stund er det ti uker siden Honduras president Manuel Zelaya ble styrtet i et kupp og sendt ut av landet. Selv om forhandlinger har pågått i flere uker, har man ikke lykkes i å finne en løsning. Så å si et samlet verdenssamfunn har fordømt kuppet, men så langt har kuppregjeringen vist liten vilje til å gi etter for Arias forslag og kravet om å gjeninnsette Zelaya, forteller koordinator for Utviklingsfondets programmer i Mellom-Amerika, Elin Cecilie Ranum. Ranum var på prosjektreise i Honduras da kuppet skjedde, og valgte å reise ut av landet på grunn av den ustabile situasjonen. Unntakstilstand Utviklingsfondets partnere forteller at kuppregjeringen har slått hardt ned på folk som har vist støtte til Zelaya. Folk som har vist motstand mot kuppet er blitt slått, forfulgt og satt i fengsel. Noen har også forsvunnet, forteller en representant fra organisasjonen FIPAH, Fundación para la Investigación Participativa con Agricultores de Honduras. De vi har snakket med ønsker ikke at vi bruker deres fulle navn. 15 representanter for menneskerettighetsgrupper i mange land var på besøk i landet i juli. De konkluderte med at det foregår «alvorlige og systematiske brudd på menneskerettighetene i Honduras etter statskuppet». Sivile rettigheter og folks frihet er begrenset ved portforbud og innskrenkninger av retten til Zelaya begynte å utfordre den tradisjonelle maktbalansen og status quo i Honduras. å organisere seg. Ranum forteller at mediene sensureres og manipuleres til fordel for kuppmakerne. Flere små, lokale og uavhengige radiostasjoner ble tatt av lufta like etter kuppet, og internasjonale TV-kanaler ble slått av, forteller Ranum. Selv om ikke mange er direkte berørt, preges landet og samfunnet av usikkerheten den politiske krisen har medført. Demokrati? Kuppet viser at det kan stilles spørsmål ved hvor sterkt og velfungerende demokratiet i Honduras har vært, sier Ranum. Hun synes det er tydelig at hæren fortsatt er en viktig politisk maktfaktor i Honduras. Zelaya begynte å utfordre den tradisjonelle maktbalansen og status quo i Honduras, ved å fremme sosiale reformer og gi økt rom for folkelige bevegelser. Det er nok en viktig underliggende årsak til kuppet. FIPAH deler Ranums syn: Vi har hatt et falskt og svakt demokrati som har vært styrt av de makthavende gruppene, påpeker en av representantene fra organisasjonen. Representanter fra paraply-organisasjonen FOPRIDEH, Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras, frykter at folket nå får mindre tiltro til de politiske partiene de blir ikke sett på som et reelt alternativ til den sosiale konflikten landet er i. Samtidig er det en fare for at folket blir demotivert og ikke deltar i valget som er planlagt for november. Begge partnerne fremhever dessuten at folket er svært delt, noe som skaper uro og konfrontasjoner. Det er demonstrasjoner både for og imot kuppet. Prosjektene går videre Ingen av aktivitetene Utviklingsfondet støtter har så langt blitt synlig påvirket av den ustabile situasjonen. Partnerorganisasjoner forteller imidlertid at enkelte møter er vanskelig å gjennomføre på grunn av blokader og demonstrasjoner som hindrer framkommeligheten. Det er tidlig å si hva slags konsekvenser kuppet vil få, men man ser noen tegn på hva som kan komme til å skje. Eksport og import går tregere flere land har stengt grensene. Dette gjør basisprodukter dyrere og arbeidsløsheten høyere, forteller representanten fra FOPPRIDEH. At bistanden fra flere land er blitt stoppet, vil også få virkninger for de fattige. Andre partnere, som bondeorganisasjonen Via Campesina, har spilt en viktig rolle i den nasjonale fronten mot kuppet. De har blant annet hatt innbrudd i sitt kontor og noen av medlemmene er blitt truet. Ranum understreker at motstanden man ser mot kuppet ikke må forveksles med ukritisk støtte til den avsatte presidenten. Mange som har deltatt i bevegelsene mot kuppet har ikke vært støttespillere for Zelaya. De krever at han gjeninnsettes for å forsvare rettstaten og i et krav om at den konstitusjonelle orden respekteres og gjenopprettes. 7

8 Returadresse: Utviklingsfondet, Grensen 9B, 0159 Oslo Husk å melde adresseforandring. Matpakke for to Alle i Norge har et forhold til matpakken. Den er med i barnehagen, på skolen, på jobben, på stranden, på fjellet. Vi slipper å være sultne, når matpakken er med. Utviklingsfondets symbolske matpakke er delt i to, for å vise at det nytter om man deler litt av det man har. Tusen takk til dere som gjør det mulig gjennom støtten dere gir. Mens vi forbereder oss på høsten, kanskje du vil dele matpakken din med en som ikke har nok å spise. Du kan kjøpe «Utviklingsfondets matpakke» på eller du kan betale inn 100 kroner til Utviklingsfondets konto og merke innbetalingen med «Matpakke». Du vil få tilsendt et bevis på at du har delt din matpakke. Slik kan du støtte Utviklingsfondets arbeid Internett: Du kan gi raskt, enkelt og sikkert på Alt du trenger er et Visa- eller Mastercard-kort. Fast giver: Avtalt beløp blir trukket automatisk den 15. hver måned med avtalegiro. Du bestemmer selv beløpets størrelse. Dette er billig for oss, og enkelt for deg. Presanger: Vi kan sende gavekort pålydende den verdien du ønsker gaven skal ha. Vi utarbeider gjerne innbydelser eller informasjon og tilrettelegger for innbetaling av gaver. Bøsseinnsamling: Vi kan utarbeide planer for bøsseinnsamling, eller du kan melde deg som bøssebærer. Minnegaver: Du kan hedre minnet til en slektning eller venn med en gave til Utviklingsfondet i stedet for blomster. Pengene kan betales til konto og merkes Minnegave. Testamentariske gaver: Utviklingsfondet kan formidle juridisk bistand og er fritatt fra å betale arveavgift. Bedriftsgave: Hvis din bedrift ønsker å støtte Utviklingsfondet og prosjektene våre, har vi flere mulige løsninger. Adopsjon: Vi tilbyr egen ordning for prosjektadopsjon. Alle givere som i løpet av et kalenderår støtter Utviklingsfondet med mellom 500 og kroner, kan få skattefradrag. Beløpet du har gitt trekkes fra inntekten før skatten beregnes. Det betyr at du sparer 28 prosent av det beløpet du har gitt. Personnummer: For at du skal få det fradraget du har rett til, må du være registrert i vårt giverregister med personnummer (11 siffer). Ta kontakt: Send oss gjerne en e-post, et brev, eller ring Vi har mer informasjon om Utviklingsfondet på våre nettsider Du kan også melde det på vårt elektroniske månedlige nyhetsbrev.

Matkrisa. Klima. Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon. Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat

Matkrisa. Klima. Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon. Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat u-nytt nr. 4 2009 Et magasin fra Utviklingsfondet Klima Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat Matkrisa Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon leder: Til Utviklingsfondets

Detaljer

Medaljens bakside. Imponert og engasjert. Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt

Medaljens bakside. Imponert og engasjert. Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt u-nytt nr. 4 2010 Et magasin fra Utviklingsfondet Imponert og engasjert Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt Medaljens bakside Brasils jordbruksmirakel har en problematisk bakside

Detaljer

Malawis maissuksess. Klimatoppmøtet i Poznan. Turisme som utviklingsvei. Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale?

Malawis maissuksess. Klimatoppmøtet i Poznan. Turisme som utviklingsvei. Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale? u-nytt nr. 4 2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Klimatoppmøtet i Poznan Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale? Malawis maissuksess Turisme som utviklingsvei Kunstgjødsel

Detaljer

Klimaendringer i Sør: Villere og varmere vær. en trussel mot miljø og utvikling

Klimaendringer i Sør: Villere og varmere vær. en trussel mot miljø og utvikling U u-nytt nr. 1 2007 Et magasin fra Utviklingsfondet Klimaendringer i Sør: en trussel mot miljø og utvikling Villere og varmere vær Forskerne er enige om at vi opplever reelle endringer i klima og at de

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

Velkommen innbygger nummer sju milliard! Afar. Bildereportasje fra husdyrnomadene. Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning

Velkommen innbygger nummer sju milliard! Afar. Bildereportasje fra husdyrnomadene. Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning u-nytt nr. 1 2011 Et magasin fra Utviklingsfondet Velkommen innbygger nummer sju milliard! Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning Afar Bildereportasje fra husdyrnomadene i Afar, Etiopia

Detaljer

Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg

Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg U-NYTT 4 2006 Styrken i små lån Vi er stolte over å gratulere Muhammad Yunus og Grameen Bank med årets fredspris. Millionerav fattige i Bangladesh har kommet ut av fattigdom som følge av små lån. Grameen

Detaljer

Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave

Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave U-NYTT 3 2004 Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave Konsensus? I forrige nummer av U-nytt snakket vi litt om Stortingsmelding 35, Utviklingsmeldingen.

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

Utviklingsfondets årsmelding 2009

Utviklingsfondets årsmelding 2009 Utviklingsfondets årsmelding 2009 SIDE 1 Forsiden: Møllekooperativ: Fasika Berhe leder et kvinnekooperativ i Werileke, i Tigray, nord i Etiopia. Kvinnegruppa mottok 15.000 kroner i støtte fra Utviklingsfondet

Detaljer

Geiteoppdrett i Malawi En liten lomme likestilling Kremmeren i Opatoro. Spire-bilag. s 5-8

Geiteoppdrett i Malawi En liten lomme likestilling Kremmeren i Opatoro. Spire-bilag. s 5-8 U-NYTT 3 2005 Geiteoppdrett i Malawi En liten lomme likestilling Kremmeren i Opatoro Spire-bilag s 5-8 Spire Eiendomsrett for de fattige Norske myndigheter har tatt initiativ til at det skal dannes en

Detaljer

Styrets beretning for 2012

Styrets beretning for 2012 ÅRSMELDING 2012 Styrets beretning for 2012 Virksomhetens art Utviklingsfondet er en uavhengig norsk miljø- og utviklingsorganisasjon som arbeider for en bærekraftig og rettferdig verden uten sult og fattigdom

Detaljer

Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake

Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake U-NYTT 2 2004 Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake Ufullstendig om utvikling Regjeringen la frem en ny stortingsmelding om norsk utviklingspolitikk

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

Sterkere sammen. Kvinnegrupper hjelper landsbyer å takle tørke. s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom. s. 2 3: CAREs generalsekretær

Sterkere sammen. Kvinnegrupper hjelper landsbyer å takle tørke. s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom. s. 2 3: CAREs generalsekretær s. 2 3: CAREs generalsekretær møtte flyktninger på Afrikas Horn s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom s. 6 11: Spare- og lånegrupper bidrar til å forhindre matmangel nr. 3 2011 tema: forebygging

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

8/9. Spår kraftig kutt i bistand. Ingen revisjon av Sør-Sudans milliardinntekter

8/9. Spår kraftig kutt i bistand. Ingen revisjon av Sør-Sudans milliardinntekter bistands-10ånovemberaktuelt 8/9 nr 2008 SØR-SUDAN Ingen revisjon av Sør-Sudans milliardinntekter En av Norges største bistandsmottakere, Sør- Sudan, tjener milliarder på olje. Etter tre år er statsregnskapene

Detaljer

GJELDSBREVET. Slett U-landsgjelda nr. 2 2008. tema: krisetider

GJELDSBREVET. Slett U-landsgjelda nr. 2 2008. tema: krisetider GJELDSBREVET Slett U-landsgjelda nr. 2 2008 1 tema: krisetider Utgitt av Slett U-landsgjelda(slug) slug, c/o Operasjon Dagsverk Postboks 8964 Youngstorget 0028 Oslo Leder Om SLUG slug@slettgjelda.no www.slettgjelda.no

Detaljer

MAT MAKT en ArTiKKelsAMling ut gitt i Anledning verdens MATvAredAg 2010

MAT MAKT en ArTiKKelsAMling ut gitt i Anledning verdens MATvAredAg 2010 MAT OG MAKT en artikkelsamling ut gitt i anledning verdens matvaredag 2010 forord Innhold 16. oktober er den årlige markeringen av Verdens matvaredag. Vi har valgt å gi dette heftet tittelen Mat og makt.

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

bistandsaktuelt Solheim er lei kritikk oktober 2009 Tomm Kristiansen om livet med presidenten Norsk misnøye med FN-sjef kutter 10 mill.

bistandsaktuelt Solheim er lei kritikk oktober 2009 Tomm Kristiansen om livet med presidenten Norsk misnøye med FN-sjef kutter 10 mill. bistandsaktuelt 8 nr oktober 2009 SØR-SUDAN FOTO: ESPEN RØST Tomm Kristiansen om livet med presidenten Side 8-9 www.bistandsaktuelt.no Årets bistandsbudsjett er en bragd, mener miljø- og utviklingsminister

Detaljer

bistandsaktuelt Gjenglandet Øst-Timor Ungdommen i Øst- Timor er en kilde til uro, men er glemt av bistandsgiverne. Side 14-17 www.bistandsaktuelt.

bistandsaktuelt Gjenglandet Øst-Timor Ungdommen i Øst- Timor er en kilde til uro, men er glemt av bistandsgiverne. Side 14-17 www.bistandsaktuelt. 4 nr mai 2008 Gjenglandet Øst-Timor Ungdommen i Øst- Timor er en kilde til uro, men er glemt av bistandsgiverne. Side 14-17 FOTO: KEN OPPRANN Maoistenes støttespillere feirer den overraskende valgseieren

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet

God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet U-NYTT 4 2003 God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet Våpenhvilen som ikke holdt nye stridigheter i Nepal Det handler om å gjøre det man er flink til Operasjon Dagsverk i boks På verdens matdag den

Detaljer

Begge vil gjenopprette USAs omdømme ute i verden etter åtte vanskelige år under George W. Bush og de vil bruke bistand aktivt for å oppnå dette.

Begge vil gjenopprette USAs omdømme ute i verden etter åtte vanskelige år under George W. Bush og de vil bruke bistand aktivt for å oppnå dette. bistandsaktuelt 7 nr oktober 2008 TEGNING: NATHAN MPANGALA Stort tegneserie-bilag Tegnerne Lene Ask og Nathan Mpangala har besøkt landsbygda i Tanzania for å skildre barns og kvinners levekår. Les bilaget

Detaljer

Sulten på rettferdighet 2013

Sulten på rettferdighet 2013 Sulten på rettferdighet 2013 Demning i India gir flom i Nepal (bildet) Side 6-7 Ny lov i India skal bedre matsikkerheten Side 8-9 Kriser og retten til mat Side 10 Verdens matdag blir markert med stort

Detaljer

Soldatbistand til stryk-karakter

Soldatbistand til stryk-karakter bistandsaktuelt 6 nr september 2010 FATTIGDOM FOTO: PER-ANDERS PETTERSSON Vi gjør opp status for tusenårsmålene Side 12-13 www.bistandsaktuelt.no I to år var den norske bistandsrådgiveren Hans Dieset stasjonert

Detaljer

SørSudan år null. Bestemor og nybygger Side 12. norge alene i skogen? Side 11. tanzania-korrupsjon: norske ingeniører frykter dommen

SørSudan år null. Bestemor og nybygger Side 12. norge alene i skogen? Side 11. tanzania-korrupsjon: norske ingeniører frykter dommen 02 Undersøkelse: eldre hater telefonsalg 20 tanzania-korrupsjon: norske ingeniører frykter dommen 08 GaVI VI alliansen: Lang kamp mot vaksinepriser norge alene i skogen? Side 11 nr 5 juni 2011 www.bistandsaktuelt.no

Detaljer

Et grenseløst problem

Et grenseløst problem Side 2: Gry Larsen er ny leder i CARE Side 4: 16 dagers aktivisme mot vold Side 8: Margaret Berger og Maya Vik i Burundi nr. 4 2014 tema: vold mot kvinner hjelp til kvinner hjelper flere Et grenseløst

Detaljer

bistandsaktuelt For én dollar dagen Svindel og korrupsjon hindrer hjelpearbeid Falmet Ortega styrer Nicaragua

bistandsaktuelt For én dollar dagen Svindel og korrupsjon hindrer hjelpearbeid Falmet Ortega styrer Nicaragua bistandsaktuelt 5 nr juni 2009 NICARAGUA FOTO: KEVIN LAMARQUE/SCANPIX Falmet Ortega styrer Nicaragua Side 24-26 www.bistandsaktuelt.no For én dollar dagen Shahjahan og familien hans er blant 1,4 milliarder

Detaljer