Ikke- kommersiell fildeling og artisters inntekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ikke- kommersiell fildeling og artisters inntekt"

Transkript

1 Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Kristian Normand, internasjonal kontakt Ida Karina Kann, talsperson Tale Bakken Ulfsby, AU- medlem 25. oktober 2012 LS Ikke- kommersiell fildeling og artisters inntekt Bakgrunn Digitale rettigheter ble på Grønn Ungdoms landsmøte 2012 valgt som ett av tre hovedtemaer vi skal jobbe med i år. I det første utkastet av det nye arbeidsprogrammet til MDG er området digitale rettigheter dekket i et eget kapittel (4.4). Arbeidsutvalget mener noen av de viktigste delene av dette området er dekket, men at enkelte punkter er utydelige og dermed har forbedringspotensiale. Dette gjelder spesielt det siste punktet i kapittelet, som omhandler ikke- kommersiell fildeling. Kapittel 4.4: 11: Gjøre ikke- kommersiell fildeling av musikk og andre medietyper lovlig, kombinert med ulike løsninger for betaling av utøvere, produsenter og studioer. Et arbeidsprogram bør komme med tydeligere løsninger enn dette, og vi ønsker i denne utredningen å se på ulike løsninger for hvordan betaling til musikkutøvere, produsenter og studioer kan foregå. I tillegg mener vi det er viktig å utdype hva ikke- kommersiell fildeling innebærer. Dette temaet bør også ses i sammenheng med kapittel 3.4 (Mangfold i kulturlivet), der en del av punktene går på kunstneres inntektsmuligheter.

2 Kap 3.4: 6: Ha gode støtteordninger for kunstnere og kunstorganisasjoner 15: Gi trygge rammer for profesjonelle musikkutøvere, med forutsigbare bevilgninger til offentlige orkestre og ensembler. Vi vil sikre sjangerrikdommen i norsk musikkliv gjennom offentlige støtteordninger. Også her er formuleringene utydelige, og bør konkretiseres. Vi vil i dette saksframlegget undersøke ulike modeller for offentlig støtte som kan være hensiktsmessig for kulturutøvere. Fra FYEG 1 s politiske plattform: FYEG believes that free access to culture is a basic right of the people. The abusive economic exploitation of culture through restrictive systems such as marketisation and copyright, are an impediment to free access. As a solution, we propose new models based on free sharing. 2 Den grønne gruppen i Europaparlamentet har også gått inn for å legalisere ikke- kommersiell fildeling. 3 Vi vil i dette saksframlegget fokusere mest på aktører innen film- og musikkbransjen, da det er deres situasjon som blir mest dratt fram når ulovlig fildeling diskuteres. Ordforklaringer: Piratkopiering: Piratkopiering er kopiering av åndsverk uten tillatelse fra rettighetshaver. De resulterende kopiene kalles gjerne piratkopier eller piratutgaver. Lenge var kopiering av manuskripter og trykte tekster den vanligste formen for piratkopiering, men i dag er uttrykket forbundet mest med kopiering av musikk, film og merkevarer, enten for salg eller for gratis distribusjon på internett. 4 Ulovlig fildeling: Med ulovlig fildeling menes opplasting og tilknyttet nedlasting av rettighetsbeskyttet materiale på Internett uten rettighetshavers samtykke. 5 Lovlig fildeling: Med lovlig fildeling menes fildeling der opphavsretts- innehaver har tillatelse til å dele filen(e). Dette gjelder både kommersielle og ikke- kommersielle tilfeller. Ikke- kommersiell fildeling: Det finnes i dag ingen utbredt definisjon. En løs definering kan være: Deling av filer til privat bruk, der ingen aktører tjener penger på tilgjengeliggjøringen. Strømmetjenester: Kommer av det engelske streaming. Konseptet er overføring av data, bilder eller lyd fra en sender til en eller flere mottakere. Streaming kan innebære midlertidig kopiering av data i arbeidsminne hos mottakeren, men innebærer ikke varig 1 Federation of Young European Greens, paraplyorganisasjonen for grønne ungdomsorgansiasjoner i Europa

3 lagring av de mottatte data hos mottakeren, i motsetning til nedlasting. Spotify og WiMP er eksempler på strømmetjenester. Forskjellen på lovlige strømmetjenester og ulovlige fildelingstjenester er at man i lovlige tjenester har lisens og begrensing fra opphavrettsinnehaver til å spille av musikken på godkjente flater, mens man i ulovlige fildelingstjenester laster ned filene, uten begrensinger eller lisens. DRM: Digital Rights Management (DRM) eller digital rettighetsadministrasjon (DRA) er en samlebetegnelse for ulike digitale teknologier som har som mål å begrense bruksmulighetene til opphavsrettsbeskyttet informasjon. Det er viktig å merke seg at DRA betyr «digital administrasjon av rettigheter», og ikke «administrasjon av digitale rettigheter». Det er altså snakk om alle rettigheter, ikke bare de som er lagret eller distribuert digitalt. 6 Opphavsrett: Eiendomsrettighetene til åndsverk er beskyttet av opphavsretten. Den sikrer opphavspersonens økonomiske rettigheter knyttet til sitt åndsverk og omfatter både retten til å kopiere verket og retten til å tilgjengeliggjøre det for allmennheten. 7 Opphavsretten er tidsbegrenset, som hovedregel til 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår. Dagens lovgivning (løs tolkning av åndsverksloven 8, siden det er en komplisert lov): Du har lov til å kopiere verk familie eller venner har kjøpt. Det er derimot ulovlig å kopiere noe familie eller venner har kopiert ulovlig. Det er ulovlig å laste både ned og opp ulovlig kopiert materiale. Det eksisterer lovgivning rundt restriksjoner (DRM) på hva man kan bruke for å spille av for eksempel en DVD, men denne lovgivningen er diffus og har unntak som gjelder avspilling i private rom, som gjelder dersom restreksjonen er effektiv. Hva effektiv betyr er ikke definert i lovverket. Drøfting Artisters inntektsgrunnlag og utfordringer med fri fildeling Det er en del uenighet om hvorvidt og hvordan fildeling påvirker kunstneres inntektsmuligheter. Musikere, plateselskap og filmprodusenter har gått ut med både positive og negative medieutspill om påvirkning av fildeling på kunstneres inntektsmuligheter Håkonsen og Løyland, 2009, Ulovlig fildeling av musikk - hva bør gjøres når ny teknologi truer opphavsretten?, Samfunnsøkonomen 6, s

4 Et argument for negativ påvirkning på inntektene er at det fysiske musikksalget har sunket i perioden fildeling har blitt utbredt (se figur 1), uten at det digitale salget har gått vesentlig opp. Mange musikere og andre kunstnere har gått hardt ut mot fildeling som årsaken til at platesalget synker, som fører til tapte inntekter. Et viktig spørsmål en bør stille seg er hvem som taper disse inntektene. En masteroppgave fra BI i 2010 konkluderte med at artisters gjennomsnittlige inntektsgrunnlag har økt med 66 % fra 1999 til Denne ble også nevnt i e24.no. 10 En av grunnene oppgaven gir for dette, er økte priser for live- konserter, der artister gjennomsnittlig får 50 % av inntektene. Av inntektene fra CD- salg får de derimot gjennomsnittlig 15 % av inntektene. I sammenheng nådde salget av CD er et lavpunkt i 2010, selv om prisene på CD er har sunket. 11 På bakgrunn av tallene over, kan man se at utviklingen i artisters inntektsmuligheter har vært positiv i perioden med vakuum mellom CD og strømmetjenester. Noe av hovedgrunnlaget for dette har antakeligvis vært at artister sjeldent har tjent mye direkte fra CD- salg og at plateselskapene har hatt størst inntekt fra det. Det er også påpekt at artister har fått størsteparten av inntekten sin fra konsertvirksomhet. En konklusjon kan være at de som har tapt på fildeling ikke er artistene selv, men plateselskaper som tviholder på en gammel distribusjonsmodell. Nyere tall viser også at inntektsgrunnlaget fra strømmetjenester som Spotify og Wimp øker betydelig. 12 I fjor ble det også registert økt inntekt hos plateselskapene for første gang på sju år. 13 I tillegg økte salget av digital musikk i fjor så mye at det overgikk salget av fysisk musikk. 14 Hittil i år har det totale salget av musikk i Norge hatt en økning på Figur

5 %, sammenlignet med i fjor. 15 En ny undersøkelse gjort av YouSee 16, publisert 25. oktober i år, viser at strømmetjenester har tatt igjen piratkopiering når det kommer til andelen av Internett- trafikk. En vanskelig målbar hypotese er om fildeling kan ha en positiv innvirkning på artisters inntekt. Kan fri fildeling på nett fungere som reklame for film og musikk? I en rapport fra Sveriges Kungliga tekniska högskole 17 undersøker forfatterne hvorvidt fildeling kan stimulere interessen for musikk i tillegg til om nedlasting fører til mer eller mindre kjøp av musikk. I mange tilfeller kjøper nedlasterne musikken de allerede har lastet ned og går på konsertene til utøverne. Denne trenden er sterkest blant de nedlasterne som laster ned mest musikk. Imidlertid viser denne undersøkelsen at mellom % av de spurte nedlasterne bruker mindre penger på musikk enn de gjorde før de begynte å laste ned og dele filer (dette kan henge sammen med at prisen på musikk har gått ned). Fri fildeling kan altså bety gratisreklame for artistene, siden det markedsfører musikken uten å ha behov for markedskanaler og at de som liker musikken som regel kjøper den eller drar på konsert. Musikkdelingens historie og plateselskapenes rolle Før CD er fikk sitt gjennombrudd, var kassetter utbredt. Disse var det lett å kopiere og man kunne enkelt ta opp musikk fra radio. På bakgrunn av dette ble det innført en ekstra avgift på hver enkelt kasset der inntektene gikk til Norsk Kassettavgiftsfond. Dette fondet fordelte da ut disse midlene til norske utøvere etter en delingsnøkkel fastsatt av Kulturdepartementet. På mange måter hadde platebransjen sin storhetstid i perioden fra LP ble innført og til Napster kom i Dette fordi platebransjen i stor grad har hatt eierskap på hele distubosjunsløpet, fra innspilling til butikk Blomquist et al., 2005, Trends in downloading and filesharing of music, Sveriges kungliga tekniske högskole 5

6 I tillegg til dette, har lovliggjøringen av DRM (Digital Rights Management) gitt selvskapene kontroll til å begrense hvilke flater det er lovlig å bruke produktene på, noe som har gitt ytterligere kontroll over hele distribusjunsløpet. Digitalisering har gjort det enklere å lagre, kopiere og dele musikk. Internett, tilgjengelighet, digitalisering av musikk og mp3- formatet gjorde det enklere å få rask tilgang til den kulturen man liker, uten å forholde seg til platebransjen og fysiske avspillingsmedier. Ulovlig fildelings utspredning startet med Napster i 1999, som var en (ulovlig) fildelingstjeneste. Moderne (lovlige) streamingtjenester (f.eks. Spotify) dukket ikke opp før i Her ble det altså skapt et skille mellom hva som ble tilbudt av leverandørene og hva forbrukerne ville ha. Dette utviklet seg til et vakuum mellom forbrukere og leverandører, der forbrukere ble vant med en enkel tilgang til musikk og leverandørene fortsatt sverget til sin modell, med fortsatt eierskap til hele distibusjonen. I 2001 lanserte selskapet Apple ipoden, som var tilknyttet den lovlige nedlastningstjenesten itunes. Dette gjorde at man enkelt kunne ta med seg mye musikk på liten plass. Som konkurrent til å ta med seg flere CD- er og risikere skade på produktene, økte dette konkurransen mellom CD og digitale filformater. Samtidig lanserte de konseptet med å kunne kjøpe en sang, fremfor hele album. I tillegg til ulovlig fildeling og konvertering til digitale filformater fra CD, ble itunes det første store lovlige alternativet til CDer. Grunnen til at itunes ikke ble noen stor suksess, er fordi filene ved DRM var låst til selvskapets ipod. Man kunne derfor ikke spille av filene man hadde kjøpt på de flatene man ønsket. Videoens rolle i fildeling Måten filmbransjen er bygget opp, er ut fra en modell der filmen først vises på kino og det ikke blir tilgjengliggjort digitale kopier så lenge visningen pågår. Det tar så rundt ett halvt år før filmen kommer ut på DVD eller Bluray og blir allment tilgjengelig. Dette kan sammenlignes med en modell der musikk først spilles på konserter og så lanseres på CD og andre digitale flater. TV- serier har en lignende modell for gjennomføring som film, men denne fungerer ved at serien først vises på den kanalen som produserer den. Så selger de den videre til andre kanaler, kanaler i andre land og gir den til slutt ut på DVD, Bluray eller legger de ut på tjenester som Netflix (en strømmetjeneste for film, basert på en lignende modell som f.eks. Spotify). Spredning av kultur Et av de viktigste argumentene for fildeling er at det gjør det enklere å oppdage ny musikk og film. F.eks. slipper man å kjøpe hele album av en artist man blir anbefalt, og kan i stedet laste det ned for å se om man liker det. Kultur blir dermed mer tilgjengelig. Kriminalisering av fildeling Lovgivningen som i dag eksisterer på feltet, ble utviklet i en tid der kopiering var et reelt problem for utgivere. Det det var snakk om på den tid, var å få på plass en lovgivning som motvirket kopiering for salg og var tilpasset en tid da det å kopiere var dyrt og 6

7 forbehold få. Den var også spesielt utviklet med tanke på bøker og for å motvirke storstilt kopiering av bøker for videresalg. Denne lovgivningen er sagt å være utdatert, siden folk flest i dag har mulighet til å kopiere det meste og i de fleste tilfeller er dette til privat bruk. Modeller for betaling Det er tenkt ut flere modeller for tilbakebetaling til kunstere for inntektstapet fildeling påfører. De fleste av disse tar utgangspunkt i en avgift tilsvarende den som eksisterte på film- og musikkassetter, men blir lagt til det man betaler for bredbånd. Denne modellen er ikke i seg selv negativ, men en av de mest populære modellene for betaling til utøvere er lett manipulerbar og åpner for utnyttelse. Modellen det refereres til over, er en modell basert på betaling av utøvere fra et fond, der summen av betaling regnes ut fra dagens salg. Det legger med andre ord til rette for at de artistene med størst salg og antatt populæritet vil få størst del av potten. I tillegg til denne modellen, finnes det en modell som tidligere har vært i bruk i Norge, nemlig den tidligere nevnte kasettavgiftsmodellen, der pengene går inn til et sentralt fond (Fond for lyd og bilde) som forvaltes av Kulturdepartementet. Midlenes skal deles ut til norsk kulturliv ut i fra en utdelingsnøkkel fastsatt av Kulturdepartementet. Denne vil ikke nødvendigvis gi utøvere direkte betalt for sin musikk, men vil stimulere norsk kulturliv. En tredje modell kan være en sammenslåing av disse, der en del av potten går til norsk kulturliv, og en annen deles ut til strømmetjenestene for å sikre at utbyttet fra antall avspillinger øker for utøverne. Arbeidsutvalgets mening Arbeidsutvalget konkluderer med at ikke- kommersiell fildelings betydning burde defineres i arbeidsprogrammet. Definisjonen burde inneholde momenter av hva vi mener ikke- kommersiell fildeling betyr, som for eks. at selve deleren, tilbyder av deletjenesten eller andre ikke skal tjene penger. Arbeidsutvalget mener at dersom denne definisjonen gjelder, skal ikke- kommersiell fildeling legaliseres. Bakgrunnen for dette er at artister ikke taper inntekstgrunnlag på grunn av dette og fordi viktigheten av kulturspredning er viktigere enn store selskapers inntektsgrunnlag. For å rettferdiggjøre en avkriminalisering, kan en modell lignende kassettavgiften innføres på bredbånd, men denne skal ikke baseres på en av lett manipulerbare modellene som nevnes i drøftingen over. Arbeidsutvalget mener modellen der inntektene går inn til Fond for lyd og bilde og blir bevilget til norsk kulturliv er den beste, fordi den ikke vil sørge for store inntekter for store selskaper men heller vil prioritere mindre og lokale utøvere og kulturtilbud. Punkter til diskusjon - Hvilken betalingsmodell er mest rettferdig? - Hvordan vil vi definere ikke- kommersiell fildeling? 7

8 - I hvor stor grad skal politikere bestemme hvordan musikere skal tjene penger? Forslag til vedtak Grønn Ungdom mener at F1: Ikke- kommersiell fildeling burde i arbeidsprogrammet defineres som Deling av filer til privat bruk, der ingen aktører tjener penger på tilgjengeliggjøringen. F2: Avkriminalisere ikke- kommersiell fildeling. F3: Avkriminalisere tilgjengeliggjøring av kultur man har kjøpt bruksrett/ lisens til på alle avspillingsflater. I tillegg må DRM forbys. F4: En medieavgift skal legges på prisen for bredbånd, og inntektene fra denne skal gå til Fond for lyd og bilde. Inntektene skal bevilges ut til norsk kulturliv på bakgrunn av en delingsnøkkel fastsatt av Kulturdepartementet. F5: Kultur som er skapt ved hjelp av offentlige subsidier må frigjøres under åpne lisenser, senest 5 år etter utgivelse. Verket mister automatisk all opphavsrettslig beskyttelse 10 år etter utgivelse. Med vennlig hilsen Kristian Normand, internasjonal kontakt. Ida Karina Kann, talsperson Tale Bakken Ulfsby, AU- medlem 8

Musikk i tall 2012. Karsten W. Meyhoff, Christin W. Krohn og Jon Martin Sjøvold

Musikk i tall 2012. Karsten W. Meyhoff, Christin W. Krohn og Jon Martin Sjøvold Musikk i tall 2012 Karsten W. Meyhoff, Christin W. Krohn og Jon Martin Sjøvold KARSTEN W. MEYHOFF, CHRISTIN W. KROHN OG JON MARTIN SJØVOLD Musikk i tall 2012 Copyright 2014 by Norsk kulturråd / Arts Council

Detaljer

Norsk platebransje i fasen mellom fysisk salg og streaming

Norsk platebransje i fasen mellom fysisk salg og streaming Norsk platebransje i fasen mellom fysisk salg og streaming En oppgave om plateselskapenes nåsituasjon og veien videre Marie Rosted Furseth Bacheloroppgave ved Music Management, avdeling Rena HØGSKOLEN

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE -- ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN M.M. SOM FØLGE AV EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/29/EF (EUCD)

HØRINGSUTTALELSE -- ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN M.M. SOM FØLGE AV EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/29/EF (EUCD) Elektronisk Forpost Norge Pb. 2631 Solli 0203 Oslo Kultur- og kirkedepartementet Oslo, 24. juni 2003 Medieavdelingen Pb. 8030 Dep 0030 Oslo HØRINGSUTTALELSE -- ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN M.M. SOM FØLGE

Detaljer

Teknologi og opphavsrett - Digitaliseringens betydning for levende kulturformer

Teknologi og opphavsrett - Digitaliseringens betydning for levende kulturformer Teknologi og opphavsrett - Digitaliseringens betydning for levende kulturformer For Arbeidsgiverforeningen Spekter Mars 2014 1 Forord Den digitale revolusjonen har påvirket hele samfunnet. En få nisjer

Detaljer

Åndsverk, marked og teknologi: Når kartet ikke stemmer med terrenget

Åndsverk, marked og teknologi: Når kartet ikke stemmer med terrenget Åndsverk, marked og teknologi: Når kartet ikke stemmer med terrenget Et innspill til diskusjonen om den nye åndsverkloven (Ot.prp. 46). Espen Andersen Førsteamanuensis Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Åndsverk, marked og teknologi: Når kartet ikke stemmer med terrenget

Åndsverk, marked og teknologi: Når kartet ikke stemmer med terrenget Åndsverk, marked og teknologi: Når kartet ikke stemmer med terrenget Et innspill til diskusjonen om den nye åndsverkloven (Ot.prp. 46). Espen Andersen Førsteamanuensis Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Beregnet til Kulturdepartementet Dokument type Rapport Dato Juni 2015 KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Rambøll

Detaljer

Analyse av en todelt freemium-modell i et tosidig plattformmarked

Analyse av en todelt freemium-modell i et tosidig plattformmarked Handelshøgskolen i Tromsø Analyse av en todelt freemium-modell i et tosidig plattformmarked Andreas Elvevold Masteroppgave i økonomi og administrasjon - mai 2014 ii Forord Denne masteroppgaven utgjør den

Detaljer

Ungdoms nedlastingsvaner og holdninger til ulovlig nedlasting

Ungdoms nedlastingsvaner og holdninger til ulovlig nedlasting Ungdoms nedlastingsvaner og holdninger til ulovlig nedlasting - Du har lyst, men har du lov? Lars Emil Johannessen Martin Nielsen Eirik Lavik Atli Thor Bjarnason Kristoffer Andreassen 1 Forord I løpet

Detaljer

Digital musikk for en digital generasjon

Digital musikk for en digital generasjon 01/12 Arbeidsnotat Working Paper Digital musikk for en digital generasjon En analyse av forretningsmodellene bak Spotify og Wimp Ruth Rørvik S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N

Detaljer

Musikk i tall 2013. ,!7II2H0-ibbhce! Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold

Musikk i tall 2013. ,!7II2H0-ibbhce! Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold Musikk i tall 2013 speiler en musikkbransje i utvikling. Rambølls analyse viser at den samlede omsetning for de tre hovedkategoriene opphavsrettsinntekter, salgsinntekter og fremføringsinntekter har hatt

Detaljer

E BOKA OG INNKJØPSORDNINGENE: STATUSRAPPORT OG VURDERINGER

E BOKA OG INNKJØPSORDNINGENE: STATUSRAPPORT OG VURDERINGER 23.oktober 2009 Norsk kulturråd E BOKA OG INNKJØPSORDNINGENE: STATUSRAPPORT OG VURDERINGER Morten Harry Olsen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 5 Mandatet og arbeidet... 6 Kilder... 7 Vedlegg... 7 2.

Detaljer

Erstatter streamingtjenester ulovlig nedlasting av musikk eller leder tjenesten kunder bort fra det regulære musikksalget?

Erstatter streamingtjenester ulovlig nedlasting av musikk eller leder tjenesten kunder bort fra det regulære musikksalget? Erstatter streamingtjenester ulovlig nedlasting av musikk eller leder tjenesten kunder bort fra det regulære musikksalget? Stig Roar Isaksen Emnekode: BE 323 E HHB-MBA Abstract This master thesis examines

Detaljer

Høringssvar til første innstilling til arbeidsprogram

Høringssvar til første innstilling til arbeidsprogram Høringssvar til første innstilling til arbeidsprogram Skrevet av Pål Thygesen Layout av Kristian Normand 2 Høringssvar til første innstilling til arbeidsprogram 0. Innledning Side 3 1. Om Grønn Ungdoms

Detaljer

Digitalt kulturkonsum

Digitalt kulturkonsum Digitalt kulturkonsum En norsk studie av Anne-Britt Gran, Anitra Figenschou, Terje Gaustad og Audun Molde Forskningsrapport 2/2012 Handelshøyskolen BI Institutt for kommunikasjon, kultur og språk Anne-Britt

Detaljer

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Studentnr: 982323 982473 BCR3100 BACHELOROPPGAVE 14 VED MARKEDSHØYSKOLEN Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

TRE AVHANDLINGER OM FILDELING, IT-SIKKERHET OG E-POSTKONTROLL

TRE AVHANDLINGER OM FILDELING, IT-SIKKERHET OG E-POSTKONTROLL Complex nr. 2/2007 ZEBLEX H06 TRE AVHANDLINGER OM FILDELING, IT-SIKKERHET OG E-POSTKONTROLL Senter for rettsinformatikk Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo Henvendelser om denne bok kan gjøres til:

Detaljer

4.1 Rettighetshavere og omsetningsmodeller i norsk kartbransje

4.1 Rettighetshavere og omsetningsmodeller i norsk kartbransje 4 Avtalepraksis 4.1 Rettighetshavere og omsetningsmodeller i norsk kartbransje I Norge har det offentlige spilt en dominerende rolle i etableringen geografisk informasjon. For Statens del har Statens kartverk

Detaljer

På rett hylle med åndsverkloven

På rett hylle med åndsverkloven På rett hylle med åndsverkloven En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek Pantone og Pantone museum Pantone Pantone 459 151 484 7547 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 c72 m64 y62 k59 Charlotte

Detaljer

Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning

Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning lars wenaas cristin Hvordan ville du reagert hvis det ble forlangt at du var med på å betale for en og samme ting tre ganger, men likevel ikke fikk

Detaljer

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL 1 Intro - Henrik Begby Andersen E-handelen i Norge 3 Betaling på nettet E-handel i Norden Ordliste 4-5 6-19

Detaljer

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

Skrifter. Tidvise. Ebøker: rettigheter og marked. [Nr. 48] Dag Asbjørnsen HUMANIORA, KUNST OG ESTETIKK

Skrifter. Tidvise. Ebøker: rettigheter og marked. [Nr. 48] Dag Asbjørnsen HUMANIORA, KUNST OG ESTETIKK Tidvise Skrifter HUMANIORA, KUNST OG ESTETIKK [Nr. 48] Dag Asbjørnsen Ebøker: rettigheter og marked Tidvise Skrifter nr. 48 HUMANIORA, KUNST OG ESTETIKK Dag Asbjørnsen EBØKER: RETTIGHETER OG MARKED Skriftserien

Detaljer

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge 124 Våren 2008 kunne man være vitne til en noe uvanlig demonstrasjon i Oslos gater. Noen av parolene var «Nei til ISO-godkjenning

Detaljer

Forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni

Forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni Forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni 1 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Presisering av problemstillingen... 5 1.3 Metode... 5 1.4 Arbeidsdokumentets

Detaljer

Prosjektrapport. Informasjonssikkerhet og risiko ved bruk av fri programvare eller åpen kildekode i IKT-løsninger for helsesektoren.

Prosjektrapport. Informasjonssikkerhet og risiko ved bruk av fri programvare eller åpen kildekode i IKT-løsninger for helsesektoren. Prosjektrapport Informasjonssikkerhet og risiko ved bruk av fri programvare eller åpen kildekode i IKT-løsninger for helsesektoren En utredning Eva Henriksen Eva Skipenes Tittel: Informasjonssikkerhet

Detaljer

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Hva er kostnaden og hvorfor vil den stige? TROND BJØRNENAK NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN OKTOBER 2014 Forord Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig / TV 2 har gitt i

Detaljer

Digital filmdistribusjon

Digital filmdistribusjon Digital filmdistribusjon En studie av den norske kinodigitaliseringen og Video On Demand Espen Osmundsen Masteroppgave ved Institutt for informasjons- og medievitenskap UNIVERSITETET I BERGEN 01. JUNI

Detaljer

Pakkesalg i det norske TV-markedet

Pakkesalg i det norske TV-markedet Pakkesalg i det norske TV-markedet - I hvilken grad blir pakkesalg benyttet i dagens norske TV-marked og kan dette forklares ut ifra økonomisk teori om pakkesalg? - Hva er konsekvensene av denne salgsformen

Detaljer