Kursuka Foreløpig, fullstendig program per 14. oktober november 2013 Quality Hotel Klubben, Tønsberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursuka 2013. Foreløpig, fullstendig program per 14. oktober. 11. - 14. november 2013 Quality Hotel Klubben, Tønsberg"

Transkript

1 Kursuka 2013 Foreløpig, fullstendig program per 14. oktober november 2013 Quality Hotel Klubben, Tønsberg

2 Mandag 11. nov Tirsdag 12. nov Onsdag 13. nov Torsdag 14. nov Ankomst og registrering Årsmøte i Agrar Parallelle fagkurs Fellesdel Etterkurs Parallelle fagkurs Fellesdel Middag og sosialt samvær Festmiddag og sosialt samvær Parallelle fagkurs Det blir ni parallelle fagkurs som foregår mandag kl og tirsdag kl NB! Noen starter allerede kl på mandag. 1. Grovfôr 2. Korn, olje- og proteinvekster 3. Potet 4. Grønnsaker 5. Veksthus 6. Bygningsteknikk 7. Hydroteknikk 8. Økonomi 9. Daglige ledere, styreledere og administrativt personale Fellesprogram Fellesprogrammet foregår tirsdag kl og onsdag kl , med festmiddag tirsdag kveld. Årsmøtet i Agrar blir denne gangen onsdag morgen kl Etterkurs Torsdag 14. november blir det etterkurs i bruk av kart, GPS og foto i rådgiving og planlegging innenfor miljøplanarbeid, kulturlandskap og hydroteknikk.

3 Praktisk informasjon Quality Hotel Klubben ligger i Tønsberg sentrum, med kort avstand til Torp flyplass i Sandefjord. Kartutsnitt Det er også god kommunikasjon med NSB og buss fra Oslo. Transportmuligheter Informasjon om hotellet: https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-klubben/ Påmelding Meld deg på her: ad775b8f49c0 NB! Påmeldingsfristen er 5. oktober. Det er ikke mulig å registrere sin påmelding etter denne datoen. Vi har forhåndsbestilt rom fra mandag til onsdag for 200 personer, men hotellet har begrenset antall enkeltrom. Vi oppfordrer derfor de som kan, å finne seg en romkamerat selv. Fra onsdag til torsdag har vi reservert overnatting til de som skal på etterkurs. På grunn av avbestillingsfristene til hotellet kan vi ikke love rom til de som melder seg etter fristen. NLR subsidierer Kursuka med felles kompetansemidler. Priser på overnatting, mat og de ulike kursdelene framgår av påmeldingssystemet. Deltagerne blir fakturert direkte i e-post etter at påmelding er foretatt, og det er viktig at fakturaen oversendes til den i din enhet som skal betale den. Vi anbefaler alle å bestille reise i god tid, da det er best mulighet for billige billetter. Vi vil som tidligere år ha en pott til reisetilskudd for de som får reiseutgifter over kr 2500, men dette gjelder ikke for dyre flybilletter kjøpt i siste liten. Reiseutlegg skal faktureres direkte fra enheten vedlagt dokumentasjon for reiseutlegg. Faktura merkes med prosjekt og navn på deltakerne det søkes refusjon for.

4 Parallelle fagkurs Grovfôr Ordstyrer: Astrid Sandvik, Fagutvalet for grovfôr i NLR Internt møte for NLR-rådgivere: Frøblandinger til eng og beite Innledning ved Marit Dyrhaug, NLR Helgeland, Jon Atle Repstad, FK Agri, Bjørn Molteberg, Strand Unikorn, og Jens Randby, FKRA Internt møte for TINE-rådgivere Felles seminar for NLR og TINE om produksjon og utnytting av grovfôr Ordstyrere: Stein Jørgensen, NLR, og Erik Brodshaug, TINE Velkommen til fagseminar Leder i fagutvalget for grovfôr i NLR, Astrid Sandvik og fagkoordinator grovfôr Lars Nesheim, NLR Mekaniseringsøkonomi Demonstrasjon/gjennomgang av nytt grovfôrkostnadsregneark Cathinka Jerkø, TINE og Jan Karstein Henriksen, NLR Pause Har rådgjevar og bonde dei verktya dei treng i kampen mot høge sporetal i mjølk? Kunnskapsstatus og kunnskapsmanglar Astrid Johansen, Bioforsk Artsvalg og riktig dyrkningsteknikk. Utgangspunkt: Gården har marginalt dyrkingsareal generelt og ønsker best mulig lønnsom drift. Hvordan legge opp grovfôrproduksjonen med hensyn til drift og artsvalg Alternative vekster til grovfôr Lars Nesheim, NLR, Astrid Johansen, Bioforsk, Atle Horn, NLR Pause Overvintringsskader på eng. Strategiske valg og tiltak som kan settes inn for å berge årets og neste års fôravling (reparasjon, endring av haustetidspunkt, valg av frøblanding m.m.) Knut Alsaker, NLR Hvilke muligheter gar bonden til å øke sin egen produksjon av protein til bruk i fôringa? Knut Volland, NLR Hvordan sikre en optimal grashøsting og effektiv og sikker fortørking Sverre Heggset, NLR Spørsmål og diskusjon Tirsdag 12. november Ordstyrere: Hege Overrein, TINE, og Knut Alsaker, NLR Fôring i en situasjon med lite grovfôr Fôringsstrategi ved grovfôrmangel (også ved bruk av dårlig surfôr). Behov for slakting? Økonomisk resultat? Kari Margrete Sølvberg, TINE Bruk av belgvekster, fôrpoteter, helsæd og grønnfôr i fôrplanlegging Erik Brodshaug, TINE Utfordringer med lågt proteininnhold i økologisk og konvensjonelt grovfôr Geir Henning Eid Fjuk, TINE Spørsmål/diskusjon Pause Mineralforsyning til sinkyr Linda Karlsson, Felleskjøpet Fôrutvikling

5 Pause Konservering av gras Ensileringsbrosjyren til TINE Ingunn Schei, TINE, Fôrkvalitet knytt til teknikk og arbeidskvalitet Sverre Heggset, NLR Surfôrkvalitet relatert til fôropptak og produksjon Åshild Randby, UMB Spørsmål Lunsj Presentasjon av NLR Surfôrtolken Bart van Gool og Lise N. Austrheim, NLR Tolking av rare analyseresultat for surfôr Åshild Randby, IHA, UMB Presentasjon av fôranalyser (Ros-analyse) Hege Overrein, TINE Oppsummering og diskusjon. Høsteprognoser, erfaringsutveksling og videre samarbeid Innledning ved Erik Brodshaug, TINE, og Kåre Oskar Larsen, NLR Korn, olje- og proteinvekster Velkommen, introduksjon Einar Strand Erfaringsutveksling, årets sesong, forløp og resultat Sør-Østlandet Bjørn Inge Rostad, NLR SørØst Nord-Østlandet Otto Sveen, Solør-Odal Landbruksrådgiving Midt-Norge NN Erfaring med uttak av bladprøver. Bruk av resultatene i rådgivingen Registering av data i Skifteplan. Erfaringer fra 2013-sesongen Siv Nilsen Gilde, NLR Sør-Trøndelag. Praktisk bruk av Croplift og Gramitrel Erik Hörluck Berg, NLR Østafjells. Anders Rognlien, Yara, medvirker også under denne programposten Pause N-tap. Bruk av N-kalkulator Hugh Riley, Bioforsk Øst Apelsvoll Erfaring med tilleggsgjødsling Pause Manglende effekt av ugrasmidler. Status og tiltak Kjell Wærnhus, Bioforsk Plantehelse Pause KornFUTH. Søknad til FFL/JA på utviklingsprosjekt i korn Einar Strand Tirsdag 13.november Gruppearbeid. Innspill KornFUTH Tips. HighCrop fra Danmark Gjennomgang gruppearbeid KornFUTH Pause

6 Jordstruktur, pakkingsskader Trond Børresen, UMB Jordfysikk Organisk materiale Praktisk vurdering av laglighet Pakkingsskader Hvordan unngå pakkingsskader Kan pakkingsskader repareres? o Biologisk o Mekanisk Det ideelle såbedet o Utfordringer ved rå jord og ved redusert jordarbeiding o Effekten av ulike harvetinder Gunnar Schmidt, Hedmark Landbruksrådgiving Jordstruktur, pakkingsskader forts. Gruppediskusjon (Innlagt pause) Åpen post Potet Ordstyrer: Borghild Glorvigen Næringsstoffer og måling av næringsinnhold i potetplanter Opptaksmekanismer for ulike næringsstoffer gjennom blad kontra jord Risikoen for at enkelte næringsstoffer blokkerer for andre stoffer (hvem reduserer opptak av hvem, og under hvilke forhold) Hvordan styres opptaket av ulike næringsstoffer under fuktige og tørre forhold (forhold i jord og i plantevev) «Fra fotosyntese til kokt potet» (prosessen fra enkle sukker i bladene til stivelse i knollen) Effektiv bladgjødsling i potet. Muligheter for å rette opp mangler gjennom ulike former for gjødsling gitt til ulike tider (granulert/flytende, før setting/rundt spiring/ved hypping etc. Andre viktige momenter i næringstransport Opptaksmekanismer for ulike næringsstoffer gjennom blad kontra jord forts Nye metoder for måling av næringsinnhold og -behov Planteanalyser hos Megalab Bjørn Tor Svoldal, Yara Erfaringer og målinger med Megalab og LAQUA-Twin med etterprøvinger i Danmark, Sverige og Norge (Ca, nitrat og K). Utveksling av erfaringer Lars Bødker, Videncenteret, Danmark Nitrogenmålinger Joakim Ekelöf, Lyckebystärkelsen, Sverige Kaliummålinger Henrik Knutsson Måling av N og K i svenske potetåkre Åsa Rölin, Hushållningssälskapet Skaraborg Målinger og forsøk i Norge Siri Abrahamsen, NLR Viken, og Solveig Haugan Jonsen, Findus Erfaringer med Ca-gjødsling og N-sensor + egne målinger, Are Sætre, produsent, Namnå i Solør Diskusjon og oppsummering Pause

7 Nye metoder for måling av næringsinnhold og -behov forts Pause med matbit 16: Nye metoder for måling av næringsinnhold og -behov forts Felles middag Tirsdag 12. november Ordstyrer: Siri Abrahamsen Status økologisk potet Tanker om det økologiske markedet, og hvordan det kan økes Espen Gultvedt, BAMA, Geir Ødevarp, COOP, Carsten Arnt-Jensen, Øko-kompaniet Utfordringer i produksjonen av økologisk potet Tore Jardar Wirgenes og Per Boe Guren, produsenter Litt om produksjon av økologiske poteter i Danmark Lars Bødker, Videncenteret Gode sorter for økodyrking = gode sorter for økomarkedet? Per Boe Guren, produsent Diskusjon Pause Status økologisk potet forts Pause Status økologisk potet forts Ordstyrer: NN Tørråte. Kartlegging av tidlige funn og resultater fra årets prøving Kartlegging av tidlige tørråtefunn (krysningstype, metalaksyl og propamokarb) EU-prosjekt Ragnhild Nærstad, Bioforsk Plantehelse Resultater fra årets prøving av tørråtemidler Ragnhild Nærstad, Bioforsk Plantehelse Beising av settepotet Viktige momenter ved beising av settepotet Borghild Glorvigen Resultater fra beiseforsøk i NLR Agder Sigbjørn Leidal Erfaringer fra Solør-Odal Otto Sveen Oppsummering fra beiseforsøk Ragnhild Nærstad, Bioforsk Plantehelse Pause Status og erfaringer med ulike prosjekt Storskalafelt med Teppeki i Danmark Lars Bødker i Norge Sigbjørn Leidal Status for bokprosjekt «Lagring av potet» Jon Olav Forbord 14:00-15:00 Kunnskapsbygging innen potet de neste 2-3 årene Fagutvalget for potet i NLR Kunnskapsutvikling/videreutdanning av rådgivere og organisasjonen Kunnskapsutvikling og samarbeid mellom produsentmiljøer innen (og mellom) ulike produksjoner og geografiske områder. Forbedret dyrkingsteknikk og sortsprøving

8 Grønnsaker Velkommen, kaffe, presentasjon Hvordan skrive vekstnytt Hva ønsker produsenten av informasjon? Innspill fra produsent. Astrid Gissinger og Lars-Arne Høgetveit informerer om sin form på vekstnytt. Ulike tekniske utsendingsmåter Pause Marked - prissetting - toll Morten Andersen, GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) Nematoder Symptomer, uttaksmetode for ulike nematoder, analyser, inkubasjon eller ikke, hvordan gripes problemene an, skadeterskler og kvantifisering. Utgangspunkt i Nematodediagram 2013 (nematodeveiledningen fra Holland). Richard de Visser, GartneriRådgivningen i Danmark (Innlagt pause 15 min) Pause Næring Intern kompetanseheving mikronæring Innlegg om ulike mikronæringsstoff (opptak, transport, mangel, forgiftning mm). svovel, magnesium, bor, mangan, sink, jern, kopper. Torgeir Tajet, Lars-Arne Høgetveit, Lene Birgit Berg, Astrid Gissinger, Thomas Holz, Anne Lene Malmer Pause Nedvasking av næring i grønnsaksproduksjon Hva virker inn, hvordan unngå utvasking, hvordan gi råd i vekstsesongen. Hugh Riley, Bioforsk Pause Ulike prosjekter på gang innen grønnsaker Selleriprosjekt/inntrykk fra knollselleritur til Nederland Anne Lene Malmer, NLR Viken Bakterieråteprosjekt i løk, Vestfold Lars-Arne Høgetveit, NLR Viken Bakterieråteprosjekt nasjonalt Lars-Arne Høgetveit, NLR Viken Salatprosjekt. Effekt av soppsprøyting i isberg, sammenlikning av jordtemperatur under svart plast og maisplast Astrid Gissinger, NLR Agder Frisk salat-prosjektet Kari Aarekol, NLR Rogaland Rådgivning i økologiske grønnsaker i foregangsfylket Thomas Holz, NLR Østafjells Tirsdag 12. november Ulike prosjekter på gang innen grønnsaker, forts. Snegleprosjekt - Utprøving av Nemaslug m.m. Kari Aarekol, NLR Rogaland Snegleprosjekt - Nemaslug vs. Sluxx Hans Håkon Helmen, NLR Viken Test av nitrogen i jord ved hjelp av N-strips Astrid Gissinger, NLR Agder Erfaring med forsøksfelt i Agrinos (salat/løk/gulrot) Torgeir Tajet, NLR Viken Pause

9 Integrert Plantevern Varslingsmodellene innen grønnsaker i VIPS Forklaring av modellene, hva bygger de på, tolking av modellene, skadeterskler, praktisk rådgivning i forhold til hva modeller skadeterskler viser, forskjeller mht distrikt. Varslingsmodell for salatbladskimmel, løkbladskimmel og selleribladflekk Berit Nordskog, Bioforsk Plantehelse Pause Varslingsmodell for kålflue, liten kålflue, håra engtege, kålfly, gulrotflue Annette Folkedal Schøll, Bioforsk Plantehelse (Innlagt 15 min pause) Lunsj Integrert Plantevern forts. Sprøyteteknikk i grønnsakskulturer Grunnleggende dyseteknikk og valg av dyser til utvalgte sprøyteoppgaver i grønnsaker. Luftassistert sprøyting? Fordeler og ulemper ved GPS-styring av sprøyta Gunnar Schmidt, maskinteknisk rådgiver, Hedmark Landbruksrådgiving Pause Kålmøll Kålmøll - biologi Annette Folkedal Schøll, Bioforsk Plantehelse. Erfaring fra ulike distrikt i Norge 2013 Kari Aarekol, NLR Rogaland og Hans Håkon Helmen, NLR Viken Diskusjon av bekjempelsesstrategier Slutt Veksthus Ordstyrer: Marianne Strøm Marked - Muligheter - Aktører Morten Andersen, GPS Økende etterspørsel etter ren, sunn og kortreist mat Imøtekommer vi behovet? Marianne Strøm, NLR Viken Klimacomputer - Luftfuktighet og gardinstyring Anders Sand, NLR Viken/NGF Pause Klimacomputer - Luftfuktighet og gardinstyring (forts.) Anders Sand, NLR Viken/NGF Konkurrentene våre fyrer med kull og gass. Vi selger garantert fornybar fossekraft ut av landet. Bruker vi dermed atomkraft? Hvem vinner kampen om å bli mest fornybar? Anders Sand, NLR Viken/NGF Kort oppsummering fra UMB-prosjektets workshop i Wageningen Magne Berland, NLR Veksthus Pause Oppsummering av erfaringssamlingene (Plantevernprosjektet) Oppsummering av Bioforsk-seminaret; Lys og integrert plantevern Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Kort oppsummering fra ISHS-symposiet, GroSci 2013 (IPS, Wageningen, RHP) Eli Rognan, NLR Viken Skal vi tro på Børre Jonstad som sier at all norsk potteplanteproduksjon er borte om 5 år? Hva vet vi om økonomien i dag? Stordriftsfordeler - Dekningsbidrag - Taksering Anders Sand, NLR Viken/NGF

10 Tirsdag 12. november Ordstyrer: Marianne Strøm Felles frokost Hvor går økoveien? EU og Norge Silje Stenstad Nilsen, NLR Veksthus Pause Behov for større grønnsaksproduksjon i veksthus i Norge? Pernille Rød Larsen, Gartnerhallen, innleder til diskusjon. Behov hos forbruker og behov i kjedene Muligheter og umuligheter på veien fra ide til produkt Hvorfor er det så vanskelig å komme i gang med nye kulturer? Hvorfor er det så vanskelig å få nye produkter ut på markedet? Gartnerutdanningen og fagskole Møyfrid Sørestad Hem, Gjennestad Gartnerskole, Hvilke muligheter har produsentene til å få støtte? Innovasjon Norge, Forskningsrådet Nettside - utlegging av artikler, teknisk hjelp Utforming av artikler - Oppbygging av fagbase - Innhold Jan Ferstad, NLR Diskusjon, veien videre Bygningsteknikk Ordstyrer: Hans Emil Dale Endring Kåre Oskar Larsen, fagsjef NLR NLR byggrådgiverne i utviklingsprosjekter Kort gjennomgang over pågående og kommende prosjekter. Vi deltar i mye som andre i kollegiet kjenner for lite til. Oppdatering om hva vi til sammen er involvert i. NLR Byggrådgivere NLR byggrådgiverne i utviklingsprosjekter Senter for husdyrforsøk ved UMB Knut Berg, NLR SørØst Byggsøk som forretningsområde Hans Emil Dale, NLR Sogn og Fjordane NLR Rogaland sitt samarbeid med dansk byggrådgiver Hallgeir Gravelsæter, NLR Rogaland Pause Rasjonelle byggemåter og konstruksjonsvalg Konsept og bygningskonstruksjoner Jens Helge Borgen, Borgen Bygg AS Pause Rasjonelle byggemåter og konstruksjonsvalg Konsept og bygningskonstruksjoner Thomas Dahl, Iso-Mur AS Pause Siste nytt på innredning og i-mek for våre husdyrslag: storfe, småfe, svin og fjørfe. Utstyrets muligheter og begrensninger. Innvirkning på optimale planløsninger Pause Siste nytt på innredning og i-mek for våre husdyrslag: storfe, småfe, svin og fjørfe. Utstyrets muligheter og begrensninger. Innvirkning på optimale planløsninger Harald Borø m.fl., Fjøssystemer Sør AS

11 Tirsdag 12. november Ordstyrer: Hallgeir Gravelsæter Archi-CAD - NLR-malen Elementer vi har og hvordan vi bruker dem. Gjennomgang av terrengverktøyet. Erfaringsutveksling Alf Gunnar Nøkland, NLR Agder m.fl Pause Archi-CAD - NLR-malen Elementer vi har og hvordan vi bruker dem. Erfaringsutveksling Alf Gunnar Nøkland, NLR Agder m.fl Pause Dimensjonering av bærekonstruksjoner Vårt mål er mest mulig lik oppgaveløsning. Programvare. Bruk av standarder Kjell Arne Skogheim, Landbruk Nord Kjell Sukkehagen, NLR SørØst m. fl Pause Fagbibliotek tegninger - Struktur og oppdatering Tor Homme, NLR Lunch Ordstyrer: Per Olav Skjølberg NLR kostnadskalkyle Gjennomgang og erfaringsutveksling Roger Østvik, Landbruk Nord Pause Prosjektadministrasjon - Vårt nye forretningsområde - Erfaringsseminar Maler, rutinebeskrivelser, sjekklister, erfaring fra gjennomførte og pågående prosjekter NLR Byggrådgivere Pause Prosjektadministrasjon - Oppsummering - Veien videre NLR Byggrådgivere Hydroteknikk I og med at fagutvalget for hydroteknikk har arrangert kurs i drenering rundt om i landet er det ikke behov for et rent dreneringskurs. Kontrollert overflateavrenning er en ny måte å tenke drenering på og utvalget vil fokusere på dette. Kartene fra Skog og Landskap er grunnlag for planlegging og vurdering og derfor er det ønskelig å få en innføring i disse. Utvalget er også opptatt av at drenering sees i sammenheng med andre fagområder. Arbeidet med Vannforskriften går nå inn i en fase der fokus settes på tiltak for å redusere forurensing av vassdragene. Da er det viktig at rådgivere som planlegger tiltak som påvirker vannkvalitet, hydrologi og morfologi er oppdatert på forskriften og miljøutfordringer knyttet til drenering Fagutvalget for hydroteknikk i NLR og kollegiet Fagutvalget legger frem forslag til arbeidsplan for Pause Kontrollert overflateavrenning Overflateforming og profilering som dreneringsmetode Pause Vannforskriften - betydning for landbruket NN, SLF Vannforskriften og hydroteknikkfeltet Dimby Nono, Fylkesmannen i Rogaland Spørsmål og diskusjon Pause

12 Vegetasjonssoner og evt. rensedammer Anne Grete Buseth Blankenberg, Bioforsk Organisering av vannforvaltning. Vannmiljøarbeidet i Rogaland Gjedrem/Husveg Landbruksrådgivingens rolle i å ivareta vannkvalitet Spørsmål og diskusjon Økonomi Ordstyrer: Lars Kjuus Møte i Fagutvalget for økonomi Lunsj Praktisk driftsledelse Egil Samnøy, driftsleder Jarlsberg Hovedgård Pause Mange nye økonomirådgivere. Presentasjon og litt teambygging Lars Kjuus Pause Hva skjer i fagutvalget? Sertifiseringsordning for NLR Bedre Bunnlinje og NLR Plan A Pause NLR Plan A. Utfordringer og erfaringsutveksling Pause NLR Bedre Bunnlinje. Hva er viktig å huske på for et godt resultat? Pause NLR Bedre Bunnlinje. Utfordringer og erfaringsutveksling Lars Kjuus, Håvar Hanger, Erik Hørluck Berg Quiz Tirsdag 12. november Ordstyrer: Håvar Hanger Kurs- og kompetansebehov framover, fagtur Håvar Hanger Pause Erstatninger i landbruket, avtaler Per Boe Guren Pause Erstatninger i landbruket, erstatningsnivå Per Boe Guren Erstatninger i landbruket, eksempler Per Boe Guren Pause Krisehåndtering

13 Daglig ledere, styreledere, administrasjonsmedarbeidere Ordstyrer: Jon Mjærum Lunsj Informasjon om budsjett 2014 og disponering av dette, særlig nye fagområder Strukturutvalg NLR Pause Sammenslåing NLR-LHMS, sentralt og lokalt arbeid Pause Eksternt foredrag Spørsmål og diskusjon Tirsdag 12. november Ordstyrer: NN Regionale møter Pause Er det behov for et forum for administrativt personale i NLR? Elektronisk påmeldingssystem for kurs, konferanser, møter, mm. Informasjon fra Proviso Pensjonsordninger og pensjonsforsikring Informasjon fra Storebrand Erfaringsutveksling administrativt personale Hvilke administrative systemer brukes? Erfaringer og utfordringer Hva kan vi lære av hverandre og hvordan kan vi jobbe smartere sammen? Fellesprogram Tirsdag 12. november Velkommen til fellesprogrammet Informasjon fra NLR Inspirasjonsforedrag Humorbonden Geir Styve Aperitiff Festmiddag Onsdag 13. november Årsmøte i Agrar Fellesprogrammet fortsetter: Markedsføring og salg Utvikling av felles rådgivingsprodukter i NLR Muligheter for prosjektmidler Foredrag om framtidsutsikter/endring Foredragsholder sentralt plassert i landbruket

14 Etterkurs Bruk av kart, GPS og foto i rådgiving og planlegging innenfor miljøplanarbeid, kulturlandskap og hydroteknikk Torsdag 14. november Ordstyrer: Maud Grøtta, Landbruk Nord Åpning Inga Holt, leder i fagutvalget for kulturlandskap i NLR Hva bruker vi av verktøy i dag? Inga Holt Muligheter i Skifteplan (drenering, miljøplankart, kulturlandskap, RMP) Per Ove Lindemark, NLR Pause Kart fra Skog og Landskap Siri Svendgård-Stokke, Skog og Landskap Spørsmål og diskusjon Ordstyrer: Mette Feten Graneng, NLR Bruk av GPS i rådgivingen Åsmund Langeland, Romerike Landbruksrådgiving Muligheter med GPS Hva slags type GPS bør vi ha? Hva bør en rådgiver kunne? Koordinater og koordinatsystemer Fra GPS-enhet til kart - ulike filsystem og formater Overføring av informasjon fra kart til kart Bruk av foto i rådgivingen til dokumentasjon og informasjon Åsmund Langeland, Romerike Landbruksrådgiving Redigering, lagring og deling Demonstrasjon av USB-mikroskop (kamera) Spørsmål, diskusjon og evaluering Ønsker og nye behov

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Kursuka 2010: Program

Kursuka 2010: Program Kursuka 2010: Program 15. - 17. november 2010 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes, Stjørdal mandag 15.nov tirsdag 16.nov onsdag 17.nov ankomst registrering og innsjekking 09.00-11.30 parallelle

Detaljer

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsrapport 2010 Folk i fokus Mange av bildene i denne årsrapporten er tatt av medarbeidere i rådgivingsenhetene landet rundt. I år var vi spesielt ute etter bilder som viser aktiviteten i rådgivingsenhetene.

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Bioforsk-konferansen 2014

Bioforsk-konferansen 2014 Invitasjon til Bioforsk-konferansen 2014 Hotell Scandic Hamar 5. 6. februar Velkommen til Bioforsk-konferansen 2014 Det er en glede å ønske deg velkommen til Bioforsk-konferansen 2014. Med denne konferansen

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2011 Økt norsk kornproduksjon SIDE 4-10 Mindre fosfor i bondens gull SIDE 12-18 Presisjonsjordbruk del av løsningen SIDE 22-27 Gjødsling øker skogens verdi SIDE 28-33 2 YARA norge

Detaljer

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder 1 Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder Onsdag 9. mars kl..00 På Landvik, 2. etasje møtelokale Bioforsk Velkommen til årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Agder og bruk din tale- og stemmerett. HUSK: Hvert

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 2015 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal 16.04.2015 Innhold Årsmøte 2014... 3 Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid... 7 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Årsmelding 2012 ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet 4 Styret aktivitet... 5 Årsmelding 2012.. 6 Landbruk Nord

Detaljer

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 1, mars 2015 Årgang 34 6-28 Tema: jord Molybden Side 30 Planlegg kjøkkenhagen Side 40 Nr. 1 2015

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 1, mars 2015 Årgang 34 6-28 Tema: jord Molybden Side 30 Planlegg kjøkkenhagen Side 40 Nr. 1 2015 dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 1, mars Årgang 34 6-28 Tema: jord Molybden Side 30 Planlegg kjøkkenhagen Side 40 Noen av våre beste kunder! Bak våre produkter står det et våkent, engasjert og kunnskapsrikt

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Framtidas mest etterspurte kompetanse. Mer presis N-gjødsling. Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11. Gjødsel og sikkerhet SIDE 4-13

Kunnskap gir vekst. Framtidas mest etterspurte kompetanse. Mer presis N-gjødsling. Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11. Gjødsel og sikkerhet SIDE 4-13 Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2013 Framtidas mest etterspurte kompetanse SIDE 4-13 Mer presis N-gjødsling SIDE 14-19 Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 SIDE 31-33 Gjødsel og sikkerhet SIDE 36-41 2 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

- det læring i å dra på

- det læring i å dra på Meldingsblad Nummer 5 for Norsk - juni 2008 Landbruksrådgiving Et rådgiverapparat med høg faglig kompetanseer nødvendig - det er mye læring i å dra på studietur til kollega! (Foto: T. H. Langås) Innhold

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2014 Bærekraftig intensivering SIDE 4 13 Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon SIDE 14 19 Fokus på god agronomi i Avlingskampen SIDE 20 27 Økt kunnskap om egne skifter

Detaljer

Notat fra strukturutvalget

Notat fra strukturutvalget Notat fra strukturutvalget FOR DISKUSJON OM FRAMTIDIG ORGANISERING AV NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Strukturutvalget NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Innholdsfortegnelse I Bakgrunn og mandat for arbeidet 2 II Strukturutvalgets

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer